GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. 11. szám NOVEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. 11. szám 2001. NOVEMBER"

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám NOVEMBER HÉVÍZ MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA A köztudatban a Mindenszentek ünnepe összefonódik a november másodiki Halottak Napjával, melyen mindenki megemlékezik azokról a rokonairól, barátairól, akik már nincsenek az élõk sorában. Ilyenkor virágot vagy szép kis koszorút viszünk sírjaikra, s miközben egy mécsest égetünk, csendben megemlékezünk róluk. Felidézzük arcukat, mosolyukat, életüket, s érezzük, hogy itt maradt belõlük valami, amit míg élünk, el nem feledünk. Holtukban is életünk részei maradtak. Az ünnep eredete a VII. századra nyúlik vissza, s november elsõ napján azokról a szentekrõl emlékeznek meg a katolikusok, akiknek nincsen külön emléknapjuk az egyházi naptárban. 1

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP A képviselõ testület az október 16-i ülésén tárgyalta az alapítványok tevékenysége tárgyában írt beszámolókat elsõ napirendként. A Közbiztonsági Alapítvány képviseletében Nagy János Úr arról tájékoztatta a testületet, hogy a külterületi lopások nagyon elszaporodtak, már az is elõfordult, hogy autóval lopták a kukoricát. Elmondta továbbá, hogy az alapítvány pénzügyi segítséget nyújt a polgárõrségnek, együttmûködési megállapodást köt a rendõrséggel. A galgahévízi Jóléti Szolgálat képviseletében Juhász Mihály úr elmondta, hogy az alapítvány által nyert pályázatokból származó pénzek jó helyre kerültek. Jelenleg nagy elképzelések nem valósulnak meg, de az alapítvány mûködik. Továbbra is 1%-ból befolyó bevételüket az iskolának adják át támogatásként. A Galgamenti Szentandrás Népfõiskola képviseletében Gombosné Csákány Ibolya számolt be jelentõs eredményekrõl, miszerint továbbra is mûködik a zöld telefonszolgálatuk, februárban gazda-napot tartottak, folyamatosan elõadásokat szerveznek és bonyolítják a négy község óvodásainak és iskolásainak (Tura-Zsámbok-Vácszentlászló-Galgahévíz) a Föld-napi rendezvényt. Megemlítette, hogy a szülési szabadságon lévõ Nagy Andrea folyamatosan segíti munkáját. A képviselõ testület az elõterjesztéseket azzal fogadta el, hogy köszönetét fejezi ki valamennyi személynek, akik az alapítványok munkájában részt vesznek. A képviselõk II. napirendi pontként az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata címû elõterjesztést tárgyalták. A három ciklus alatt 130 rendelet került megalkotásra, a legtöbb 1995-ben, összesen 21 rendelet. Az elõterjesztésben szerepelt, hogy valamennyi rendeletet határidõre alkotta meg a testület, törvényességi észrevétel nem volt. Feltárásra kerültek a hatályon kívül helyezés kapcsán felmerült hiányosságok. A testület a 6/2001/X.24./ sz. rendeletével 11 korábbi, már nem aktuális rendeletet és azok módosításait hatályon kívül helyezze. Döntés született arról, hogy a körjegyzõ november hónapban tartandó testületi ülésre terjesszen be a bizottságok által véleményezett új rendeletet a temetõrõl, és köteles a körjegyzõ jövõbeni rendelet-módosítások kapcsán a nagyszámban módosított rendeleteket egységes szerkezetben beterjeszteni a képviselõ testület elé. Ugyanezen az ülésen, de egyebek napirendi pont keretében a képviselõ testület megalkotta a 8/2001./X.24./ számú rendeletét a helyi iparûzési adóról. Az új rendelet megalkotását az tette szükségessé, hogy a korábbi rendelet szinte évente módosítva volt, s idõközben az évi. törvényt a parlament is módosította, melyre figyelemmel a rendeletünkbe is beépítettük az átalányadóra vonatkozó szabályokat. A rendelet már nem tartalmaz a törvényben elõírt kötelezõ mentességen túli mentességeket. Az adózókra többletterhet nem ró, s január 01-én lép hatályba. A rendelet a hivatalban megtekinthetõ félfogadási idõben. Harmadik napirendi pontként a körjegyzõ számolt be hatósági munkájáról a szabálysértési ügyintézésrõl. Az elõterjesztés keretében a körjegyzõ kitért a köztisztviselõi törvénymódosításra és rendelettervezetet terjesztett be 7/2001/X.24./ számon köztisztviselõi jogviszony egyes kérdéseirõl és adott tájékoztatást az általa kiadni tervezett köztisztviselõi szabályzatról. Az írásos anyagban szerepel, hogy a galgahévízi hivatalban ez évben egy fõvel kevesebben végezzük a munkát, valamint az, hogy milyen ügyirat-forgalma van a két irodának, s hogyan végzik a köztisztviselõk az önkormányzati feladatok végrehajtását. Tárgyaltak a 2

3 képviselõk a köztisztviselõi törvénymódosítás anomáliáiról is. Természetesen a pénzügyi és fejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi bizottság ezen elõterjesztéseket elõzetesen véleményezte. A képviselõk az elõterjesztéseket egyhangúlag elfogadták. Egyebek napirendi pont keretében a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többszörösen módosított 21/1995./XII.20./sz. rendelet 1.. /1./ bekezdését az alábbiak szerint módosította a képviselõ testület. 1.. /1/ Az önkormányzat a település lakossága szemételhelyezési gondjainak megoldása, új hulladéklerakó telep építése, a hiteltörlesztése, hulladékkezelés finanszírozása, valamint a csapadékvíz elvezetése, árokrendszer, járda-, és útkarbantartás céljából bevezeti a kommunális adót. A testület tagjai felhatalmazták a polgármester urat, hogy együttmûködési megállapodást kössön az Öko-Falu megépíthetõsége érdekében, az önkormányzati tulajdon változása nélküli közmû kiépítésérõl, melynek pénzügyi finanszírozását a részletes rendezési tervre kiterjedõen is az alapítvány végzi. Ezt követõen Dr. Basa Antal polgármester úr tájékoztatást adott a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl, kiemelve, hogy újra indult a szülõk jelentõs támogatásával a labdarúgás Galgahévízen, szólt a rahdeni útról, arról, hogy részt vettek az esztergomi korona ünnepen. Elmondta továbbá, hogy megrendezésre került a szüreti felvonulás és mulatság, valamint szólt arról is, hogy október 13-án ünnepelte a 10 éves fennállását II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub Népdalköre. Sajnálattal állapította meg a polgármester úr, hogy a tüdõszûrésen nagyon kevesen vettek részt. A körjegyzõ munkáját érintõ kérdésekben félfogadási idõben szívesen állok az Önök rendelkezésére. Dr. Král László körjegyzõ FONTOS FELHÍVÁS! A Kommunál Kft. vezetése az érintett önkormányzatokat, így Tura Város és Galgahévíz Önkormányzatát arról tájékoztatta, hogy stagnál a tisztítótelepre beérkezõ szennyvíz mennyisége. A megállapítás szerint ennek két oka van, mégpedig az, hogy Galgahévízen 50, míg Turán 115 ingatlan esetében meg vannak a bekötés feltételei, de a lakók nem keresik fel a Kft-t, továbbá Turán 100, míg Galgahévízen 60 lakásba beüzemelték a rendszert, ám az ott lakók ezt nem használják. Arra is figyelemmel, hogy ily módon a szolgáltatás díját emelni leszünk kénytelenek, valamint arra, hogy a szolgáltatás igénybe vétele kötelezõ, a régi emésztõk már nem használhatók, kérem az érintettek vegyék fel a kapcsolatot a Kft vezetésével, az esetleges hatósági kényszerintézkedések és a jelentõs díjemelés elkerülhetõsége érdekében. Egyben felhívom figyelmüket, hogy a lakóknál lévõ akna és azok tartozékai önkormányzati tulajdonban vannak, íly módon azok nem idegeníthetõek el, csak az adott ingatlanon használhatóak ahová kihelyezésre kerültek, s az aknákra rákötést csak a Kommunál Kft. dolgozói végezhetnek. Tisztelettel: Dr. Král László körjegyzõ VÉRADÁS GALGAHÉVÍZEN november 11-én, vasárnap 8 és 12 óra között véradás lesz a Polgármesteri Hivatalban Kérjük segítsenek! 3

4 Az óvodában történtek Õszi hagyományõrzõ ünnepünk Adatik tudtára óvodánk aprajának és nagyjának, hogy megérett a szõlõ nedût adó leve, így hát eljött a szüret szép ünnepe. Forognak a lányok, csodás a mulatság, 10 órakor nyitjuk a szüretünk bálját. Jöjjenek el hozzánk, mulassunk egy nagyot! Tegyük szebbé, jobbá ezt a csodás napot! Ezekkel a szavakkal hívogatták a nagycsoportosok óvodásainkat október 12-én. Lázas készülõdés elõzte meg ezt a délelõttöt. A lányok és a fiúk egyaránt alig várták, hogy a hagyományos népviseletet magukra ölthessék. A kislányok a családoknál õrzött, a fiúk és az óvó nénik pedig a mûvelõdési házból kölcsönzött ruhákat vették fel. Minden család hozott a vendéglátáshoz valamilyen finomságot. (szõlõ, alma, dió, aprósütemények) Kis közösségünk igazi élvezetbõl énekelt, táncolt, örömünkben majd kibújtunk a bõrünkbõl. Az emelkedett hangulatot fokozták a lányok és a fiúk csúfolódó versei, énekei, valamint a csujogatók: Lyukas lábas, szúrós bot, szüretibe vagyunk most! A nagycsoportosok az Ettem szõlõt most érik, valamint a szürettel kapcsolatos dalokkal csalogatták táncba óvodás társaikat és a felnõtteket. Egy álló órán át roptuk a táncot a Patkós zenekar muzsikájára. Éhségünket a hozott finomságokkal csillapítottuk. A szép õszi idõ a szüreti felvonulást is lehetõvé tette. Népviseletben vonultunk át a polgármesteri hivatalba. Itt sikerült a dolgozókon kívül Balla Zoli bácsinak is megnézni minket, aki az iskolában tanítja majd a néptáncot nekünk. A nap zárásaként a szokottól eltérõen a délutánt udvarunkon töltöttük játékkal, pihenéssel. Az uzsonnát is itt fogyasztottuk el. A gyümölcs csumákat, szõlõ szárakat, leveleket együtt raktuk a komposzt gyûjtõ edénybe. Ezzel is erõsítettük gyermekeinkben a szelektív hulladékgyûjtés fontosságát. Mindez bizonyítja, hogy a hagyományõrzés mellett soha nem feledkezünk el a környezetvédelemrõl sem. Következõ közösségformáló délelõttünket Vácszentlászlón töltjük (november 8-án) a Komposzt bulin. A programot évrõl-évre a Népfõiskola fogja össze. Idén egy egyedi színezõ füzetet kapott minden óvodás. A történet a kert és a természet szeretetére tanít. Nagy örömmel fogtunk a színezésnek, miközben az ismereteink gyarapodnak, bõvülnek. A vácszentlászlói mûvelõdési házban a négy település óvodásai vetélkedés közben ismerkednek egymással. A legszebben kiszínezett füzeteket pedig kiállítás formájában tekinthetjük meg. A színes és élménydús õszi programok óvodás életünket gazdagították. Vanóné Varga Judit óvodapedagógus 4

5 SULI-HÍREK NOVEMBER Turán jártunk A turai Hevesy György Általános Iskola névadója tiszteletére vetélkedõt hirdetett október 20-ra. Elsõsorban Hevesy György életébõl és találmányáról (Hafnium, kémiai elem) folyt a nemes versengés 8 csapat tanulói között. Elismerés illeti iskolánk csapatát, akik becsülettel helytálltak ezen a versenyen. Õk: Labáth Melinda 8.o., Fáczán Adrienn 7.o., Kis Nóra 7.o., (betegsége miatt Raffai Mariann 6.b. lépett helyére), Vékony Renáta 6.a. és Pécsi Viola 6.a. osztályos tanulók. Ezen a napon került sor egy fordítási versenyre németbõl illetve angolból. 3 fõs csapatunk, melynek tagjai: Hajdú Milán 6.b., Tóth Brigitta 6.a., Pecze Andrea 6.a. A feladat nem volt egyszerû: egy óra alatt egy teljes oldal szöveg fordítása németrõl magyarra szótár segítségével. Az iskolák közötti versenyben 3. helyezést értek el. A hatodik évfolyamnál egyéni eredményeket is hirdettek. Pecze Andrea 6.a. osztályos tanulónk a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott. Gratulálunk! Minden versenyzõnek köszönöm a munkáját! Ne felejtsük el Széchenyi István szavait: Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Kuti Péterné kísérõ tanár HEVESY GYÖRGY LABDARÚGÓ VÁNDORKUPA A TURAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Lelkesen készültünk a másodízben megrendezésre került labdarúgó kupára. A tavalyi évben a leány- és a 7-8-os fiú csapatunk nyerte el a kupát s õriztük egy évig. Ebbõl a két csapatból a legjobbak ma már középiskolások - így célunk leginkább a becsületes helytállás volt. Október 18-án délután 15 órakor kezdték meg 5-6-os fiaink elsõ mérkõzésüket, s mindenki meglepetésére magabiztosan nyertek Bag ellen. Nagyon jó, fordulatos mérkõzéseket láthattunk s végeredményben iskolánk csapata nyerte meg ebben a korosztályban a Vándorkupát. Csapatunk legjobbjai Bagó Bálint és Kele Ádám voltak. A csapat névsora: kapus: Horváth Zoltán, játékosok: Kele Ádám, Baranyi Krisztián, Bagó Bálint, Rácz Norbert, Filep Viktor, Rácz Dániel, Bence Gábor, Mácsai Dániel, Pécz Árpád. Részt vevõ községek: Bag, Zsámbok, Vácszentlászló, Tura, Galgahévíz. Október 19-én a lányok versengése kezdõdött Tura-Galgahévíz- Aszód Evangélikus Gimnázium csapatai között. 1-2 gólos vereségeink azt mutatják, hogy lányaink lelkesen küzdöttek, a csapat lelke Bankó Brigitta 8.o.-os tanuló volt, másik erõsségünk betegsége miatt nem tudott résztvenni a kupán. A csapat tagjai: kapus: Oravecz Mária, játékosok: Bankó Brigitta, Vidák Zsanett, Bolbás Csilla, Bence Ildikó, Szilágyi Dóra, Óvári Mónika. Elért harmadik helyükhöz gratulálunk! Október 20-án zajlott a 7-8-os fiúk versengése. Tavalyi 8-osaink nagyon hiányoztak (Maka László, Mészáros Máté, Péli Zoltán). A mostani 7-8. osztályban összesen 12 fiú van (ennyi egy kispályás csapat létszáma), így nagyon nehéz volt a csapat összeállítása. Ráadásul Sápi Milán és Gábor Karcsi még korosztály szerint az 5-6-os csa- 5

6 patba is befér. Amikor pedig megláttuk ellenfeleinket, tudtuk, itt csak a lelkes, harcos helytállás lehet a célunk. Zsámbok, Tóalmás, Tura és Galgahévíz csapatai nagyon jó mérkõzéseket vívtak s ebben a küzdelemben iskolánk csapata a negyedik helyen végzett. Csapat tagjai: kapus: Drávai Gábor, játékosok: Nagy Gábor, Horváth Attila, Bozlék Nándor, Kanalas Tibor, Sápi Milán, Gábor Károly. Gratulálunk a tanulóknak elért eredményükhöz, s ahhoz, hogy sportszerû, lelkes hozzáállásukkal is öregbítették iskolánk hírnevét. Balla Mihályné testnevelõ VERSMONDÓ-VERSENY AZ ISKOLÁBAN Célom eleven áramot sugározni, melytõl megrázkódik az ösztön, érzelem, ész, képzelet, szellem, az egész lény: ne csak az ember olvassa a verset, a vers is az embert. (Weöres Sándor) Október 26-án, pénteken egy nappal az õszi szünet kezdete elõtt megtöltöttük az iskola 9-es tantermét. Kik is jöttek el? - Minden alsó tagozatos osztályból a legügyesebb, legszorgalmasabb tanulók, akik a mindennapos iskolábajárás kötelességei mellett többletként vállalták, hogy verseket tanulnak, olyanokat, amelyek nem a kötelezõ tananyag részei. - A szülõk, akik azért szorítottak, hogy sikerüljön gyermeküknek a jó szereplés. - A pedagógusok, akik aggódó tekintete bátorítást, támogatást sugárzott a nehéz megmérettetésen. - Jelen volt még Dr. Basa Antal polgármester úr és Hajdú Vendel alpolgármester úr - kik együtt izgultak az iskola legkisebbjeiért - véleményük azonos volt a zsûriével az elsõ helyezetteket illetõen. Köszönjük, hogy eljöttek. - Én, jómagam jobbomon Tóthné Kolesza Ildikóval, az iskolaszék elnökével; balomon Vandornyikné Saca tanárnénivel a zsûri asztalánál foglaltam helyet. Az elsõ osztályosok egy-egy Weöres Sándor költeménnyel készültek. A nagyobbaknak volt egy kötelezõ versük Petõfi Sándor tollából, s egy-egy szabadon választott mû Weöres Sándortól. 6 Dícséret illet minden résztvevõt. Farsangi karneválon voltam már a zsûri tagja, de állíthatom, hogy nem volt olyan könnyû dolgunk. Mi felnõttek, valljuk be - nem is olyan egyszerû kiállni ennyi szempár elé és elmondani valamit fejbõl. Sok nagy embert láttam már, aki végig olvassa beszédét egy lapról. Szép verseket hallottunk. Láttunk a verseny végén ragyogó, de könnyes szemeket is. Az öröm és a csalódottság könnyei. Azt üzenem a szavalóknak, hogy nem szabad abbahagyni a versekkel való ismerkedést, mert általuk többek lesztek, mûveltebbek; gazdagabb lelkivilágúak, nektek is mondanak valamit, megtanítanak valamire. Más emberekké váltok, ha sokat forgatjátok az irodalmi alkotások lapjait. Következzék osztályonként a résztvevõk névsora: 1.a. Gregus Martin 1.b. Benedek Bence Stefán Dalma Mészáros Bence Szabó Dávid Sukaj Dorottya Szabó Máté Sukaj Fanny Tóth Barbara Tóth Edit Vidák Andrea 2.o. Kis Anett 3.o. Filep Hajnalka Mészáros Tímea Kis Róbert Molnár Bence Mácsai Martina Szabó Márk Németh Mária Talpas Zsuzsanna Pupos Ilona Vanó Valentin Veres Balog Melinda Vucsetics Renátó 4.a. Labáth Zita 4.b. Szabó Nikolett Pásztor Szabina Szokol Noémi Pecze Katalin Nagy Alexandra Rácz Andrea Szécsi Rita

7 A helyezetteknek pedig külön gratulálunk: 1-2.o. I. hely Mészáros Bence 1.o. Mészáros Tímea 2.o. II. hely Benedek Bence 1.o. III. hely Szabó Máté 1.a. 3-4.o. I. hely Szokol Noémi 4.b. (Aszódon képviseli iskolánkat) II. hely III. hely Különdíjak: Pupos Ilona 3.o. Veres B. Melinda 3.o. Szécsi Rita 4.a. Tóth Barbara 1.a. Szabó Márk 2.o. Téglásné Kuti Mária NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ NOVEMBER Októberi programjaink közül: Október 16-án Szépkuthy Katalin tartott elõadást a Biokertészetrõl, az idei Komposztnap fõ témája ugyanis ez lesz. Akik jelen voltak hasznos tanácsokat kaphattak a vegyszermentes termesztéssel kapcsolatban. Mindenkinek csak javára válhatnak az egészségesebb táplálékok ebben az amúgy is szennyezett világban. Legalább arra figyeljünk oda, ha tehetjük, hogy mivel tápláljuk testünket, ha már a külsõ káros hatásoktól nem mindig tudjuk magunkat megvédeni. Október 26-án került sor a Család-Nõ- Hit-Lelki egészség címû elõadássorozat következõ fejezetére. Október 29-én kuratóriumi gyûlést tartottunk, ahol az eddig eltelt idõszak értékelése történt meg, valamint jövõ évi terveinkrõl beszélgettünk. i programjaink: Komposztnap óvodások részére október 8-án Vácszentlászlón 10 órától. Elõfeladat egy biokertészettel kapcsolatos kifestõkönyv kiszínezése, amelybõl a kiállítás is lesz. A kiállított mûvek értékelése után kerül sor a hagyományos óvodák közötti vetélkedõre, az óvónõk által feldolgozott mesére, valamint egy közös nagy rajzolás is szerepel a tervek között. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Komposztnap iskolások részére két részletben kerül megrendezésre Elsõ alkalommal november 10-én Budapestre látogatnak el a biopiacra, ahol a gyerekeknek riportot kell készíteni egy termelõvel november 15-én pedig egy biokertet látogatnak meg Galgahévízen. Ezenkívül rajzpályázatot is hirdetünk Hogyan képzelsz el egy biokertet? címmel. A rajzokat és a riportokat november 13-ig kérjük eljuttatni a mûvelõdési házba. A pályázaton felsõtagozatos diákok vehetnek részt. 13-án (kedden) este fél 6-kor Dr. Dezsényi Zoltán tart elõadást A Föld globális problémai címmel érintve a túlnépesedés, szennyezõdések, élelmiszer- gazdaság politikát. A részvétel díja 350,- Ft. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 23-án (pénteken) ismét találkozhatunk Tornyossy Máriával, aki szintén egy érdekes témát fog velünk együtt boncolgatni lelki egészségünkkel kapcsolatban. A belépõ itt is 350,- Ft. 7

8 Lengyelországban járt az Ifjúsági Néptánccsoport II. A fesztivál végére Wolbrom város néptáncegyüttesével és a mûvelõdési ház dolgozóival igen baráti kapcsolatba kerültünk. Nehéz volt a búcsúzás, de szentül megígértük egymásnak, hogy újra találkozunk majd. Szívesen látnánk õket viszont Magyarországon, de legszívesebben Galgahévízen. Például a nyári faluünnepünkön, ahol községünk lakói is megcsodálhatnák gyönyörû kosztümjeikben elõadott nemzeti táncaikat. Addig is egy kis fényképes ízelítõt adunk lapunkban a Wolbromjadze táncosairól, valamint a galgahévízi fiatalok fellépéseirõl. 8

9 Tíz éves a II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub Népdalköre NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN Október 13-án, szombaton nagy eseményre került sor a mûvelõdési házban. Öt falu hagyományõrzõ nyugdíjasai látogattak el hozzánk, hogy köszöntsék a galgahévízi nyugdíjas népdalkör tagjait. Részvételükkel megtisztelték ünnepségünket a hévízgyörki, a valkói, a tatárszentgyörgyi, a tóalmási és a tápiószelei nyugdíjasok, akik mind egy-egy szép népdalcsokorral kedveskedtek, sõt volt amelyik csoport egy kis színpadi jelenettel rukkolt ki. A polgármester úr hivatalos külföldi útja miatt nem tudott az ünnepségen részt venni, ezért Hajdú Vendel alpolgármester köszöntötte az ünnepelteket és a vendégeket. Vidám és fiatal nyugdíjasokkal teltek meg az öltözõk, majd három órára a nagyterem, ahol az ünnepi mûsort tartottuk. Nem gyõztük csodálni a sokféle és szép népviseletbe öltözött, mosolygós, energikus idõs embereket, akik életkedvükkel, vidámságukkal lepipálták a fiatalokat is. Jó volt látni, hogy nem hagyják el magukat, nem panaszkodnak az idõ múlásán, hanem dalaikon keresztül megidézik fiatalságukat, s kiéneklik magukból bánatukat. Nehéz választani közülük, hogy melyikük mûsora volt a legjobb, de biztos vagyok benne, hogy nem is ez az elsõrendû cél. A fontos az, hogy miközben rendszeresen találkoznak, jó közösséget alkotnak, a szép magyar népdalokat nem hagyják a feledésbe veszni, megõrzik azokat a következõ nemzedékek számára. A mûsor végeztével a csapatok átvonultak a GAIA étterembe, ahol vacsora elõtt, és után, most már csak úgy egymásnak énekelgettek, táncoltak mulattak késõ estig. A szép emeletes születésnapi tortán égõ gyertyákat egyszerre fújták el az ünnepeltek, majd szétosztották a vendégsereg között. (Még nekem is jutott) Befejezésül még sok hasonló vidám, kedves születésnapi ünnepséget, valamint jó egészséget kívánok a Nyugdíjas Népdalkör tagjainak és egyúttal minden nyugdíjas klub tagnak! VÁRMEGYE FESZTIVÁL Nyugdíjasaink egy másik szép sikerérõl is beszámolhatunk lapunk hasábjain. Szeptember 22-re a II. Vármegye Fesztiválra kaptak meghívót, mely meghívásnak örömmel tettek eleget. Csodaszép, napsütéses idõben került sor a fesztiválra, amely délelõtt tíz órakor egy vidám felvonulással kezdõdött. A vármegye zászlója mögött felsorakoztak az együttesek és hangos énekszóval vonultak a belváros utcáin. Sok külföldi és magyar nézõ tapsolta meg mûsorukat az út mentén. A Vármegye Házán kétszer szerepeltek a galgahévíziek, mindkét alkalommal nagy tapsot kaptak. A fesztiválon kézmûves- és kirakodóvásár is volt, valamint étel- és italkóstolásra is lehetõség nyílt. A gálamûsor kezdetéig Budakeszirõl jött fiatal zenészek húzták a talpalávalót. Este hétkor Darnyik Ági köszöntõjével elkezdõdött a gála mûsor, melyen igen jól szórakozott a közönség. Ezután már csak a hazautazás maradt, de ez sem volt unalmas, hiszen szokásukhoz híven hazáig daloltak igen jókedvûen. Csákányné Ica elmondása alapján lejegyezte: Mészáros Zsuzsa Mészáros Zsuzsa 9

10 TALLÓZÓ TALLÓZÓ TALLÓZÓ E havi tallózó rovatunkba a Képes Újság két cikkét választottuk. Mindkettõ Galgahévízzel foglalkozik, s örömmel adjuk közre, hogy minél többen olvassák el, azok is, akik a Képes Újságot nem vásárolják. Együtt dolgozunk a faluért Leginkább azt tûnt fel, hogy aszfaltburkolatúak az utcák. Nemcsak a fõút, hanem a mellékutcák is, a hegyre felvezetõ meredekek, egészen a temetõig. Tudtam persze elõre, hogy ez a kistelepülések közül azon kevesek közé tartozik, amely teljes infrastruktúrával rendelkezik. Vagyis az ivóvízhálózat, szennyvízelvezetés, a gáz, a villany, a telefon és az egyéb közüzemi létesítmények természetes részei a mindennapoknak. Sõt, itt még a szelektív szemétgyûjtés is honos. Mûködnek a civil szervezetek, és polgárõrség vigyáz a rendre. Mégis az aszfaltút tûnt fel leginkább. Talán mert nehezen szakad el az ember az évszázados képtõl: a falu egyenlõ a porossáros földúttal. Erre cáfol rá Galgahévíz, amikor városias környezettel lepi meg az érkezõ vendéget. A doktor mûve az egész mondta egy középkorú férfi, amikor dicsértem a kedvezõ képet, miközben útbaigazítást kértem a polgármesteri hivatal felé. Azt ugyan nem tudtam, miféle doktornak köszönhetõ mindez, de nem kellett sokáig várnom a válaszra. A hivatalban már a titkárnõ szájából hallottam: a doktort keresik. Dr. Basa Antal polgármester valóban doktor: fõorvos fül-orr-gégész szakorvos. Ma is folytatja orvosi hivatását, még ha csökkentett idõben is. Ez a csökkentett idõ a kórházi szakrendelésre vonatkozik, mert a rendelés egyéb formái kimeríthetetlenek. Még alig ültünk asztalhoz, hogy a faluról beszélgessünk, amikor telefonon keresték. Csak szavakat kaptam el, amibõl tudni lehetett, beteg hívta, panaszkodik, kérdez és a doktor magyaráz, mit tegyen, mire figyeljen. Közben elnézést kérve ránk nyit egy munkatárs: Szervusz Doktor mondja ezzel az aláírással nem tudok várni, tudod, küldeni kell. Szóval a polgármester folyamatosan rendel, a doktor pedig hivatalosan ügyeket intéz. Így keverednek össze Galgahévízen a hivatások a falu szerencséjére. Soha nem akartam politizálni mondta késõbb a polgármester. Itt születtem, itt nevelkedtem, mint a többi parasztgyerek. Négyen voltunk testvérek, én voltam a legkisebb. Kántor akartam lenni, mint a bátyám. Arról álmodoztam, milyen jó lesz, ha segíteni tudok neki. Apám korán meghalt, és éppen a bátyám erõsködött, hogy én, a legkisebb, tanuljak tovább. A tanári pálya lett volna a cél, de én megijedtem az akkori körülményektõl. Húsz hold földünk miatt kuláklistára kerültünk, és tanárként bizonyára elvárták volna tõlem, hogy ne menjek templomba. Ez nem fért össze mélyen vallásos hitemmel. Amikor orvos lettem, már azt is tudtam, hogy az összes elõzõ próbálkozás mögött az ember szolgálatának vágya állott. Nem az az érdekes, hogy mi a neve az ember elhivatottságának, hanem hogy mit tesz a többiekért. A kántor oklevelet azért megszereztem, és gyakorlom is a környéken. A bátyámnak is segítettem már. Az álmok néha megvalósulnak. Galgahévízen történelmi múltból leginkább Rákóczi hagyományt emlegetik ben II. Rákóczi Ferenc fejedelem itt próbálta meg összeszedni seregét, és akkor itt volt szálláshelye egy ideig. Galgahévíznek ma 2560 lakosa van. Az itteniek mezõgazdasággal foglalkoznak. A föld jó, a szövetkezetek is sikeresek voltak a környéken. Sõt ma is azok. A faluszövetkezet és a bioszövetkezet jól gazdálkodik, és hírük már túl jár a falu határain. A gazdálkodók kertészkednek, és kihasználják a fõváros közelségét. A piacolás itt mindennapi gyakorlat. A munkanéküliség sem aggasztó, hiszen aki akar, az talál munkát. A faluban mûködik nyugdíjas klub, hagyományõrzõ egyesület, és itt található a Szentandrás Népfõiskola. A Rákóczi-kapu a fejedelem emlékére utal Emlékoszlop a falu alapításának századik évfordulójára Hogyan találkozott ön mégis a politizálással? A rendszerváltásnál megkerestek, hogy induljak a képviselõ-választáson magyarázta a polgármester. Nem nagyon akartam, de mivel teljesen esélytelennek látszott az ügy, hát gondoltam, megpróbálom. Az országgyûlési képviselõ-választáson szoros versenyben lettem harmadik. Magam is meglepõdtem, hogy mennyien támogatnak. A polgármester-választásnál már nem tiltakoztam. Azóta már a harmadik ciklusban állok a falu élén. Sokat változott itt minden. Az eredmények azonban nem csak nekem köszönhetõek. Olyan képviselõ-testülettel dolgozom, amelyik akotóan, megértõen és szakszerûen segít. Kevés olyannal találkozhat az országban, hogy tíz fõs képviselõtestület fele a harmadik ciklusban is együtt dolgozik. Ez a tit- 10

11 kunk. Meg az, hogy itt nincs semmiféle szélsõséges megnyilvánulás. Mi nem egymás ellen, hanem egymásért és együtt dolgozunk a faluért. A kapuban búcsúzunk el egymástól, mert Basa Antal úgy döntött, elszalad egy beteghez. Elõzõleg telefon érkezett, hogy nincs kántor a szomszéd faluban vasárnapra. Dr. Basa Antal persze azonnal elvállalta a helyettesítést. S miközben a polgármester a beteghez tart, gondolatban talán már készül egy kicsit a kántorizálásra is. Dr. Basa Antal polgármester Kép és szöveg Gelléri Miklós Rozi néni híre, mûvészete Csak Rozi nénit keresse, bárki megmutatja magának a házát mondta útbaigazításul a falu közepén egy idõs asszony. Ha teljes nevét említeni, és özvegy Péli Ferencné Száraz Rozália után érdeklõdne, talán csak az eget néznék tanácstalanul. Tudja, õ itt a Galga mentén mindenkinek csak Rozi néni. Ha valaki rányitja az ajtót, mindig így találja Pontosan úgy találtam meg õt, ahogy azt elõre elképzeltem. Kis székén ülve, ölébe terített kézimunkája fölé hajolt, és félig az orrára csúszott szemüvegén keresztül figyelte, jó helyre illeszti-e tût. Persze mindig jó helyre illeszti. A 82 éves Rozi néni átvarrta az életét. Õ a leghíresebb varróasszony a környéken. Amint õ maga fogalmazta, õ csak dolgozott és varrt. Mert a munka az harc volt a földdel, a varrás meg pihenés, passzió, szórakozás. Sokszor éjjel varrtam, mert nappal nem volt rá idõm utalt az életre szóló szenvedély erejére. Úgy éreztem, muszáj varrnom. Vettem tût és sokszor fél éjszaka kézimunkáztam. Úgy kezdõdött ez, hogy kisgyerek voltam, amikor nem lehetett virágos mintás posztót kapni. Ebbõl készültek a szoknyák. Akkor azért nem lehetett kapni, mert a Felvidékrõl jött addig az anyag és a trianoni határok után bizony akadozott a szállítás. Így aztán anyám elkezdte utánozni az eredetit, és engem megtanított mindenre, amit tûvel kell és lehet csinálni. Elõbb volt tû a kezemben, mint toll vagy fakanál. Nekem tetszett. Nem is tettem le soha. Rozi néni még pólyás csecsemõ volt, amikor apja 1920-ban földet bérelt 12 évre. Azt mondta akkor barátainak: meglátjátok, mire ez a szerzõdés lejár, a kis Rozi is kapál rajta. Nem is kellett megvárni a szerzõdés végét. Rozi már 11 évesen a f0ldeken dolgozott. Kistermetû, törékeny gyermek volt, és ilyen alkat maradt egész életén át. Ez csak elõny, mondogatta késõbb, hiszen így közelebb van a föld. Rozi néni most már nehezen mozog, de megélénkül, amikor a fabölcsõ mellé lép. Nézze csak mutat a pólyába csavart babára így feküdtem én itt 82 évvel ezelõtt. A szüleim nekem faragtatták, de aztán kiszolgálta az én három gyermekemet is. Ma már csak régiség, a házam dísze, de nekem emlék. Az életem része, a kezdet pillanata. Szeretem ezt a bölcsõt és szeretem a babáimat is. A népi öltözék ugyanis csak akkor érdekes, ha azt viselés közben láthatjuk. Ezért készítettem õket. Minden darab eredeti. Sokat foglalkoztam a népi viselettel. Fejkendõket, jegykendõket, nyakravaló kendõt és tálkendõt varrtam. Fehér anyag lyukkal. Trukkolóvas kell hozzá, jó kéz és jó szem, meg egy kis ügyesség. De készítettem vetett ágyra szélkendõt, párnahuzatot meg mindent, amit varrni lehetett. Még kiállításokra is vitték a munkámat, és volt, amikor egy mázsa búzát kaptam egy szép megmunkált kendõért. Híres babáin eredeti népviseletek A vetett ágy felhalmozott párnái mind Rozi néni munkái Rozi néni munkájára a szakma is felfigyelt. Néprajzkutatók keresték fel, nézegették mûveit, beszélgettek vele és közölték, hogy felterjesztik a Népmûvészet Mestere címre. Õ azonban tiltakozott. Ilyet ne tegyenek vele, õ sem tud többet, mint bárki más. Így aztán nem lett címe, rangja, csak híre és megbecsülése. Mert a kiállított terítõi mind díjat nyertek. A neve pedig egyet jelentett az igényes népmûvészettel. Amikor megkérdeztem merre járt a nagyvilágban, mit látott a falun kívül, kis gondolkodás után úgy mesélt, mintha egy világ- 11

12 utazót kérdeztem volna. Mentem én, bizony mentem. Kétszer is. Egyszer még fiatalon Aradon jártam rokonoknál, aztán voltam egy búcsújáráson Máriapócson. Nem ültem én mindig itthon, látja, mentem. De az elég is volt, nem kell annyit nyüzsögni. Meg aztán néhány óra után hiányzik az ujjamnak a tû. Anélkül már nem is én vagyok igazán. Egész életemben a földet túrtam, még szegény uram meg nem bénult. A vasútnál dolgozott, de a betegsége után már szó sem lehetett visszatérésrõl. Nekem ápolnom kellett, így egyszerre estünk ki a munkából. Aztán, hogy elment szegény, itt maradtam egyedül a gyermekeimmel meg a varrással. Mert azt nem hagyom abba. Amíg mozognak az ujjaim, addig készülnek a kendõk. A falu önkormányzata Galgahévíz Községért címmel emlékérmet alapított, amelyet elsõ ízben Rozi néninek ítéltek oda. Õ ugyan most is tiltakozott és egy hiszen én csak varrtam megjegyzéssel próbálta elintézni az ügyet, de a falu vezetõi hajthatatlanok voltak. Rozi néni valóban csak varrt ugyan, de azt olyan szakértelemmel, olyan színvonalon és olyan minõségben tette, hogy ezzel mindörökre bevarrta magát a falu történelmébe. Kép és szöveg Gelléri Miklós INNEN-ONNAN Hírek-események a Galga mentérõl Lukács Enikõ rovata Az egyházközség hírei: A templom körüli munkákat a hívek adományai segítik. Négy Márialányt avattak október hónapban. Mind a négyen negyedik osztályos tanulók. A Márialányoknak szombat délelõttönként van ének vagy zenepróbája. A fiúknak hétfõnként négy órától van Papfoci. Októberben 13-án tizenkét galgahévízi ember ment zarándokútra Lourdesba és Fatimába és misén vettek részt. Mint az már ismert, 1917 október13-án jelenés volt Fatimában, Szûzmária utolsó jelenése. Ezért minden év májusától egészen októberig virrasztás van. Ebben a hónapban a Róbert és György atyáknak 28 órája volt. Az atyák minden évfolyamban tanítanak, még a nagycsoportos ovisoknak is tartanak hittanórát. Ezeket az órákat a gyerekek nagyon élvezik, csendben vannak. Az alsó tagozatos gyerekek nagyon szeretnek rajzolni és énekelni, a felsõsök viszont már értik a hittan órák lényegét is. Kiszivárgó hírekbõl tudom, hogy a nyolcadikosok nagyon szeretnek beszélgetni, bármilyen témáról legyen szó. Mindenszentek napja:ezen a napon már a körünkbõl eltávozottakra emlékeztünk sírjuknál, ahol gyertyát gyújtottunk emlékükre. Az információkért köszönet: Róbert és Gyuri atyáknak!!! Te egyszer s mindenkorra felelõs lettél azért amit megszelídítettél Úgy gondoltam, hogy falunkban sok embernek van állata, háziállat, kis rágcsáló vagy nagytestû növényevõ. Ezért ezt a kis leírást fõként az állatbarátoknak szánom. A cikkben kikértem Dr. Hajdú Pál és felesége véleményét is. Õk a következõkre hívták fel a figyelmemet: Fontos az ember felelõssége az állatokkal szemben. Aki állatot tart sok mindent kell szem elõtt tartania. A kulturált állattartáshoz hozzá tartozik a: megfelelõ elhelyezés helyes táplálás egészségügyi ellátás, rendszeres állatorvosi felülvizsgálat, vakcénázás szükség estén szaktanács kérése. Állatot tartani nem kötelezõ, de ha úgy döntöttünk, hogy magunkhoz veszünk egy kutyát, cicát, hörcsögöt, nyulat, vagy istállónkba lovat akkor kötelességünk megtudakolni, hogy kedvencünknek mire van szüksége. Októberi foci eredmények: Galgahévíz Bag: 2:1 Góllövõk: Mészáros és Vaigel Iklad- Galgahévíz: 5:2 Góllövõ: Vaigel (2) Galgahévíz- Kartal: 3:1 Góllövõk: Darnyik, Mészáros, Vaigel Hévízgyörk- Galgahévíz: 4:0 Az õszi tabellát a következõ számunkban közöljük. Figyelem! December 16-án 15 órakor JÓTKÉKONYSÁGI KONCERT lesz a GALGAHÉVÍZI TEMPLOMÉRT. Elõadó: STEVE TAYLOR-SZABÓ, PÁNSÍPMÛVÉSZ Helyszín: Galgahévízi templom Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester Felelõs szerkesztõ: E. Mészáros Zsuzsa Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió Aszód Készült az ArtWind Kft. nyomdájában 12

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Szentgyörgyi-napok 2012.

Szentgyörgyi-napok 2012. Szentgyörgyi-napok 2012. Sikeresen lezajlott a 2012. évi Szentgyörgyi-napok rendezvénysorozat. A versenyeken Bercel, Diósjenő, Érsekvadkert, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Patak, Rétság, Romhány,

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2008/2009 tanév. Kecskemét, március 7. I-II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2008/2009 tanév. Kecskemét, március 7. I-II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Helyezés Cím Csapatnév 1 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,800 1 46,000 1 45,900 1 137,700 2 Szeged Weöres S. Ált. Isk. és AMI 45,800 1 44,900 4 45,800 2 136,500 3 Baracs Széchenyi Zs. Ált. Isk. és Műv.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

SPORT...SPORT...SPORT

SPORT...SPORT...SPORT SPORT...SPORT...SPORT Az iskola tanulói számos sportsikert könyvelhetnek el. Az alábbi táblázatokban a különböző sportágak legjobb 15 eredményét tekinthetik meg. 800 m FUTÁS - FIÚK Kocsis Gábor 2:13,20

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. június 5. évf. 7. szám B Ú

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben