BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2013/2014. nevelési évéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2013/2014. nevelési évéről"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2013/2014. nevelési évéről Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! Éves beszámolómat az alábbi rendszer szerint építettem fel. - gyermeklétszám alakulása az év folyamán - tanköteles gyermekek száma - szolgáltatásaink - az éves pedagógiai programunk kiemelt feladatai - személyi feltételeink - továbbképzés-hospitálás - tárgyi feltételeink - óvoda felújítás - fontosabb kapcsolataink - kiemelt éves programjaink - az óvoda működési tervének megvalósulása - testületünk a falu rendezvényein - a 2014/15. nevelési év előkészületei, főbb feladatai

2 Gyermek létszám alakulása az év folyamán 2013/2014 ÖSSZESÍTŐ MÉRT HÓNAPOK Csoportok Napocska óvoda-bölcsőde Méhecske kiscsoport OKTÓBER 1. DECEMBER 1. MÁJUS 1. összes 2H % 3H % összes 2H % 3H % összes 2H % 3H % létszám létszám létszám bölcsődés 5 bölcsődés 14 óvodás 15 óvodás Katica kis-közép Nyuszi közép-nagy Maci nagy Gomba közép-nagy ÖSSZESEN

3 Tanköteles gyermekek száma, ebből óvodában maradó és iskolába menők száma Tanköteles gyermekek száma ebből hátrányos helyzetű halmozottan hátrányos helyzetű 49 fő Óvodában marad Decsi iskolába megy Őcsényi iskolába megy Szekszárdi iskolába megy Összesen Szolgáltatásaink Szolgáltatás megnevezése Rendszeressége Résztvevő gyermekek száma Ingyenes szolgáltatásaink Logopédia heti két alkalom 30 Gyógytestnevelés heti két alkalom 58 Egyéni fejlesztések heti egy alkalom 15 Katolikus hitoktatás heti két alkalom 25 Református hitoktatás heti egy alkalom 6 A faluban és határában tett séták folyamatos Babusgató kéthetente egy alkalom 10 Fizetős szolgáltatásaink csoportonként Intenzív úszótanfolyam 10 alkalom 13 Távolabbi kirándulások nagycsoportosok

4 Az éves pedagógiai programunk kiemelt feladatai Továbbra is fontosnak tartjuk a beóvodázást, valamint a rendszeres óvodába járást. Az igazolatlan hiányzásokkal nincs már gondunk. A kevésbé aktív szülőket még mindig nehéz becsalogatni rendezvényeinkre. A hagyományápolás, egészségmegőrzés és a környezettudatos nevelés továbbra is elsődleges feladatunk. Évek óta minden csoport a saját szelektív hulladékgyűjtő edényét használja, meghatározott időnként az Alisca Terra üríti. Projekt hét keretében az óvodai csoportok közösen az óvoda kül és belterületén nagytakarítást tartottak. Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft- vel közösen az év folyamán két alkalommal (ősszel és tavasszal) gyűjtöttünk elektromos hulladékot, melyből Ft bevételünk lett. A gyűjtést kiterjesztettük az egész falura. A lakosság élt az általunk meghirdetett lehetőséggel, nagyon sokan hozták be elromlott elektromos használati tárgyaikat. Kérésre, indokolt esetben az Önkormányzat autójával beszállították óvodánkba az elektromos hulladékokat. A lakosok várják a gyűjtést, többen már az időpont kiírása előtt érdeklődnek iránta. Személyi feltételeink A 2013/14-es nevelési évben januártól júniusig 1 nyugdíjas óvónőt alkalmaztunk az évközbeni óvónői létszámcsökkenés miatt. óvónő 12 fő + 1 fő vezető ÖSSZ. LÉTSZÁM 23 FŐ kisgyermeknevelő óvodapedagógiai dajka óvodatitkár ÖSSZESEN és gondozó asszisztens 1 fő 2 fő 6 fő 1 fő 23 fő

5 Gyermekeink nevelését és gondozását szakképzett dolgozók végzik. Logopédiai, gyógy testnevelői feladatainkat a Nevelési Tanácsadó által biztosított utazó szakemberek látják el szeptember elsejétől a törvény adta lehetőséggel élve egy óvodatitkárt és kettő óvodapedagógiai asszisztenst alkalmazunk. Az újonnan belépő, három alkalmazott közül egy fő már a szeptemberi évkezdésre megszerezte az új munkaköréhez szükséges végzettséget. Továbbképzés - hospitálás Egy óvónő 190 órás továbbképzése végén sikeres vizsgát tett, óvodai gyógypedagógusi minősítést kapott. Az óvodatitkár vizsgái májustól folyamatban vannak, tanulmányait előreláthatólag szeptemberben befejezi. Egy fő sikeres pedagógiai asszisztens vizsgát tett. Egy óvónő januárban kezdte el 120 órás óvodai beszédfejlesztés című továbbképzését. Kettő szakvizsgázott, teljes portfólióját feltöltött óvónő szaktanácsadói képzése folyamatban van. Egy 30 éves szakmai gyakorlattal rendelkező óvónőnek elfogadták jelentkezését a novemberi portfólió feltöltésre. Dolgozóink a fizetős továbbképzések díját önerőből finanszírozták. Intézményünk a képzéseken való részvételükhöz a helyettesítésüket tudta biztosítani számukra, valamint vizsgáikra való felkészülésüket tanulmányi szabadsággal segítette. További elképzelésünk a gyógytestnevelői szak megszerzése továbbra is hosszú távú céljaink között szerepel. o Április 4-én óvodánk valamennyi dolgozója hospitáláson vehetett részt három Kecskeméti óvodában, melyet az éves költségvetésünkből finanszíroztunk. o Május 13.-án, meghívásra a Pálfai óvoda szakmai napján négy óvónőnk vett részt. Feldolgozandó témájuk az óvoda iskola átmenet segítése volt. o Május 22.-én, ugyancsak meghívásra a Sárszentlőrinci óvoda szakmai napján négy óvónővel vettünk részt, melyen egy projekt hetet zártak. o A Pálfai óvónők szaktanácsadói javaslatra hozzánk látogattak el jógyakorlatot nézni a hagyományápolás területén.

6 Tárgyi feltételeink Az idei évben nagy beruházásaink nem voltak. Kisebb bevételeinkkel a csoportok felszereltségén javítottunk. Elértük, hogy mind a hat csoportunk digitális fényképezőgéppel rendelkezik. Nagy hasznát vesszük a tavalyi évben üzembe állított projektorunknak. Már a második forró nyarunkat teszi elviselhetővé a két légkondicionáló készülék, melyeket a kánikulai napokon nem csak alváskor használunk, hanem gyermekeink napközbeni felfrissüléséhez is igénybe vesszük. Alapítványunk Ft.- ot nyert működési költségre a NEA pályázaton. A rendelkezésünkre álló összegből a működéshez szükséges eszközökön kívül egy számítógépet szeretnénk beszerezni az alapítvány részére. Az óvónők szakmai munkájának segítésére diavetítőket vásárolunk. Óvoda felújítás Az év során többször kellett villanyszerelőt hívnunk a régi, elavult villanyhálózat gyakori meghibásodása miatt. Már kértünk árajánlatot a hálózat teljes felújítására, mely egyre sürgetőbbé válik. Bíztunk az Önkormányzat által beadott pályázat pozitív elbírálásában, melynek elnyerésével épületünk külső szigetelése megoldódhatott volna. Ennek hiányában megtakarításból (energia), egy a hidegnek legnagyobb mértékben kitett csoportszoba külső, északi oldalát szeretnénk a rosszidő beálltáig szigeteltetni. A megemelkedett vízszolgáltatási díj miatt szeretnénk az udvar locsolására kutat fúratni. Fontosnak tartjuk az óvoda keleti udvarának elavult, balesetveszélyes drótkerítésének lecserélését.

7 Fontosabb kapcsolataink Jól működő kapcsolataink: Fenntartó Védőnői Szolgálat Faluház ITÁG Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat Nevelési Tanácsadó Katolikus egyház- Kocsis László diakónus Református egyház Papp Zsolt tiszteletes Szülők a gyermekekért alapítvány Bendegúz gyermekintézmény A kutyaterápiás foglalkozásokra a Szülők a gyermekekért alapítvány elnökétől az idei évben is folyamatos meghívást kaptunk, melyeken gyermekeink örömmel vettek részt. Fejlesztésre szoruló kapcsolataink: Gyermekorvos Fogorvos Iskola IK Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság

8 Kiemelt éves programjaink Két alkalommal, ősszel és tavasszal vettünk részt nagycsoportos gyermekeinkkel a református szeretetotthon nyílt napján. A SZOCEG vezetője karácsony és anyák napi köszöntőre kérte fel óvodánkat. Kis és középsőcsoportos gyermekeink örömmel mentek szerepelni. Óvoda szintű karácsonyi műsorunkat az iskolások színesítették előadásukkal. A karácsonyfa alatt valamennyi csoport talált ajándékot, melyhez a pénzt alapítványunk költségvetése fedezte. Óvodánkba járó gyermekeinket és családjaikat az idei évben is tartós karácsonyi élelmiszercsomagokkal segítettük, a szükséges összeget önkormányzatunk és alapítványunk biztosította. Végre farsangi mulatságunk megtartását nem zavarta semmi, a vártnál sokkal nagyobb látogatottsága volt. Néptánc évzárónkat, mely már hagyománnyá vált április 9-én rendeztük meg a Csurgó zenekar kíséretével. A zenekari díjat változatlanul alapítványunk fizette. Április és május hónapban óvodánk valamennyi kisgyermeke bábelőadáson vehetett részt, amit óvodánk az Önkormányzattól kapott ajándékba. Az író-olvasó találkozót gyermekeink műsora nyitotta meg. Szülők a gyermekekért alapítvány által évek óta megrendezett költészet napján a gombacsoportosokkal vettünk részt, erre az alkalomra óvónőjük egy-két gyermekkel verset tanított. Az idei évben is szerveztünk egészség napot. A projektnap meghívott előadója Horváthné Szabó Tímea óvodapszichológus volt. Az előadást követően étel kóstolóra invitáltuk vendégeinket, melyeket az óvó nénik, dajkák és a gyermekek közösen készítettek. A rendezvénynek a szülők körében nagy sikere volt. A rendhagyó Ovi majálisra április 30-án került sor, a hagyományoktól eltérően az idén nem az óvónők szórakoztatták a gyerekeket, hanem a Mosolybirodalom tagjai. Velük többéves kapcsolatban állunk és nevelőtestületünk úgy döntött, hogy az idén majálisra hívjuk őket. Mindkét udvaron légvár, népi játékok és arcfestés várta a gyermekeket. Nevelési évünket június 6.-án nagycsoportosaink közös búcsúzója zárta a Faluházban. Az óvodai működési tervének megvalósulása A törvény biztosította 5 nevelés nélküli munkanapból óvodánk csak egy napot használt fel a Kecskeméti hospitálásra. Az iskolai őszi és tavaszi szünet alatt, illetve a szombati munkanapokon óvodánk nyitva tartott, az előzetes szülői igények felmérése után összevont csoportokkal működtünk. Óvodánk a téli szünet és az augusztusi nagytakarítás alatt zárva tart.

9 Testületünk részvétele a falu rendezvényein A falu rendezvényein aktívan részt veszünk. Testvér települések találkozója Őszi szemét gyűjtés Civil szervezetek estje Ünnepélyek Falunapok A 2014/15 nevelési év előkészületei, főbb feladatai Lezajlott az aljegyző asszony által kiírt óvodai beiratkozás. Az íratott gyermekek száma 29 fő. Az iskolai és az óvodai beiratkozást követően meghatároztuk a csoportok számát és a gyermeklétszámokat. Végrehajtottuk az új nevelési év zavartalan működéséhez szükséges belső átszervezést. További feladatunk a nyugdíjazás miatt megüresedett óvónői álláshely KIR-ben való megjelenítése. A jelentkezéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása a törvény által meghatározott időkereteken belül. Kérésünkre a fenntartó szeptember hónapra megadott pénzügyi keretek között egy plusz óvónői létszámot engedélyezett. A Tesz-Vesz Óvoda fennállásának 35. évfordulóját szeretnénk az ősz folyamán megünnepelni, melynek az előkészületeit elkezdtük. Augusztus negyedik hetében tanévnyitó értekezlettel indítjuk az új nevelési évet. Az értekezlet elsődleges témája a törvényi változások szem előtt tartásával pedagógiai feladataink meghatározása. Szervezési feladataink közösen történő kidolgozása. Decs, Szekeres Jánosné óvodavezető

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! Éves beszámolómat

Részletesebben

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető Csorvás Város Önkormányzata Rákóczi u. 17. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2014-2015-ös nevelési évben végzett munkájáról készült

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény.

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 BESZÁMOLÓ a 2014/2015. TANÉVRŐL Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. Óvodánkban a 2013-ban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL

BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT ÓVODAI MUNKÁRÓL STATISZTIKA Az óvoda (fennállása óta először) önálló intézményként, Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde néven működik. Férőhelyek száma:

Részletesebben

TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Sárközben élni gyökerek nélkül nem lehet. Körülvesz, átölel minket a múlt, a hagyományok

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék I.Személyi feltételek... 2 I.1. Pedagógus munkakör Perczel óvoda... 2 I.2. Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők Perczel óvoda... 3

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Részké pesség zavarral küzdő. Csoportok. Intézmény tipusa. Gyerekek száma szept. 01. KT.3.sz. melléklete II.3.szerint létszám (2 főnek számító)

Részké pesség zavarral küzdő. Csoportok. Intézmény tipusa. Gyerekek száma szept. 01. KT.3.sz. melléklete II.3.szerint létszám (2 főnek számító) A Napsugár óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2013 / 2014 nevelési évéről szóló beszámoló I. Működés A 2013-2014-es nevelési évre az óvodában 120 férőhely állt rendelkezésre. Az újonnan felvételt kérő

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév szakmai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése UGRIFÜLES ÓVODA /Budapest, 1091. Hurok u. 9./ Rendkívül mozgalmas, eredményes munkával teli évet zártunk. A kitűzött

Részletesebben

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MUNKATERVE 2014/2015 tanévre Készítette: Kaszáné Vincze Éva 2 I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK HELYZETELEMZÉS: Intézményünk

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013/2014. nevelési év értékelése OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. június 20. Iktatószám:358/O/2014. 1. Az óvodai nevelési év rendje. 2013/2014

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Napköziotthonos

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették.

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették. Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest^ 2008 SZEPT B. L Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 7333-2/2011. 4. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11

ARANY JÁNOS ÓVODA M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11 M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11 Az intézmény OM azonosítója : Intézményvezető aláírása: OM: 201805 Ikóné Marosi Enikő Legitimációs eljárás:

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév, számomra hosszú, időnként gondokkal terhes, de összességében eredményes tanév volt.

A 2013-2014-es tanév, számomra hosszú, időnként gondokkal terhes, de összességében eredményes tanév volt. Tisztelt Képviselő Testület! A 2013-2014-es tanév, számomra hosszú, időnként gondokkal terhes, de összességében eredményes tanév volt. Az óvoda nyitva tartása továbbra is alkalmazkodik a szülők munkába

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA beszámolója

CSICSERGŐ ÓVODA beszámolója A Csicsergő Óvoda beszámolója a 2009/10-es nevelési évről CSICSERGŐ ÓVODA beszámolója a 2009/10-es nevelési évről és az IMIP megvalósulásáról Készítette: Zsírosné Őszi Katalin óvodavezető 2010. augusztus

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM/MUNKATERV FÉLÉVES ÉRTÉKELÉSE 2011/2012 NEVELÉSI ÉV MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 8700 MARCALI, POSTA KÖZ 3. Intézmény

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek. 2007/2008 tanév munkájáról

A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek. 2007/2008 tanév munkájáról A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek 2007/2008 tanév munkájáról 1 Nagyrábéi Óvodai intézményegység 2007/2008 tanév éves munkájának beszámolója Az óvodában a 2007-2008-as

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 03-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben