VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Siófok, február

2 1 Kivonat Siófok Város Képviselőtestülete február 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 22/1997.(II.20.) sz. képviselőtestületi határozat Siófok Város Képviselőtestülete Siófok Városfejlesztési Koncepcióját az alábbiak szerint jóváhagyja: VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ nagy kikötőre gondolunk, lüktető életű ipari és kereskedelmi városra, ahol nemcsak nyáron van élet, hanem az év minden szakában. (Zákonyi Ferenc, 1947.) Az idézett fél évszázaddal ezelőtti gondolatok jól jelzik Siófok polgárainak azon szándékait, törekvéseit, amelyek a településünk folyamatos fejlődésében, urbanizálódásában tükröződnek és befolyásolják a város következő évtizedeit is. A helyi polgárok (ingatlantulajdonosok, vállalkozók, befektetők stb.) akarata, döntései mellett természetesen különösen Siófokon nagyon sok külső tényező is alakítja, formálja a települést. Ezek közé tartoznak pl. a gazdasági, politikai tényezők, a másutt, más érdekek alapján születő fejlesztési elhatározások, a különböző állami szabályozási és egyedi döntések, sőt még a nemzetközi helyzet alakulása is. A jelen koncepció célkitűzése az, hogy - egyrészt iránymutatást adjon a különböző fejlesztési érdekek, szándékok, intézkedések egymást erősítő összehangolásához, - másrészt segítse a még nem látható, nem ismerhető városfejlesztési hatásokhoz, tényezőkhöz való alkalmazkodást.

3 2 A VÁROS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE Siófok fejlődését a gazdasági és a humán tényezők mellett nagyban meghatározta és ma is befolyásolja a földrajzi elhelyezkedése és környezete. A mai város területe egykor két vármegyéhez tatozott, a mai Sió-csatorna veszprémi felén alakult ki Fok, a somogyi felén pedig Kiliti. Földrajzi szempontból ekkor még csak a Foki-révnek volt településalakító szerepe. A Balaton és a táj szerepe csak később éppen a közlekedési infrastruktúra fejlesztése révén vált jelentőssé. A Déli-vasút megépítésének, illetve évi megnyitásának köszönhetően indult meg Siófok (és a Balaton-part) gyorsabb fejlődése. (A számításba vehető nyomvonalak közül a Balaton partját, mint leggazdaságosabb vonalat, választotta a vasúttársaság. Ma már tudjuk, hogy ez a fejlesztési tényező különféle gondok forrásává is vált.) A vasútnak többféle hatása volt. Közrejátszott abban, hogy (vasúti, közúti, vízi, légi) közlekedési csomóponttá, kereskedelmi központtá, idegenforgalmi településsé vált Siófok. Az így megjelent új településalakító tényezők tovább generálták a fejlődést. Fejlődött a gazdaság, az ipar, a szolgáltatások, valamint a település közigazgatási, középfokú ellátási szerepe is. A tó szélén húzódó vasútvonal védelme szempontjából is szükség volt a Sió, illetve a Balaton vízszintjének szabályozására. Ezt követően kezdődhetett meg a vasúti töltés É-i oldalán az üdülőterületek kialakítása, továbbá a Hajóállomás kiépítése. Először a siófoki részen a Fürdőtelep (a mai üdülőközpont), a balatonkiliti részen pedig a Vilmatelep fejlődött ki (ami 1939-ben Balatonújhely néven önálló község lett). Az egymáshoz kapcsolódó, egymásra utalt települések sorsa szinte törvényszerű módon az egyesülés volt, ami szükségessé tette a megyehatár (1950. évi) módosítását is. A mai Siófok közigazgatási területe a következő részekből tevődött össze: - Siófok, - Balatonújhely 1950-től, - Balatonszabadi vízparti területei 1966-tól, - Balatonkiliti (Törekipusztával együtt) 1968-tól. A település életében az egyesítésekkel együtt (az évet kivéve) közigazgatási változások is történtek ben járási székhely lett, 1968-ban várossá nyilvánították. A település múlt században felgyorsult fejlődése folyamatos volt, a világháborúk után a politikai földrajzi és a gazdasági változások következtében mindkét esetben újabb lendületet vett. A legnagyobb ütemben Siófok a 20. század második felében fejlődött, amit a gazdasági, műszaki, demográfiai mutatók is jeleznek. A város lélekszámának növekedése az 1980-as években a balatoni környezetvédelmi intézkedések miatt is ugyan megállt, de az infrastruktúra és az idegenforgalmat is magába foglaló gazdaság fejlődése nem akadt meg. A város fejlődésének, gazdasági lehetőségeinek, tartalékainak mutatói ma is biztatóak.

4 3 A VÁROSFEJLESZTÉS LEGFONTOSABB RÉSZTERÜLETEI Lakások, üdülők, szálláshelyek A város egyik fő funkciója, hogy lakás és üdülőférőhelyet biztosít az itt élőknek, az itt tartózkodóknak és az ide látogatóknak. A város jellemzésére a gazdasági mutatók mellett a lakásokkal és üdülőkkel, illetve a lakókkal és a vendégekkel kapcsolatos mutatók alkalmasak. A múlt század végén még elkülönült falu és fürdőtelep mára egyre jobban összemosódik, az üdülőterületen egyre több a lakás, s a lakóterületen egyre több az üdülőnek használt egység. A lakás- és üdülőegységekhez tartozó udvar és kert nagysága, illetve az erre való igény csökkenőben van. A pihenő és üdülő funkció egyre jobban kiszorul a lakó- és üdülőépületek udvarából, amit az ingatlanok értékének növekedése (a telkek elaprózódása, a többegységes épületek létesítése), illetve a maximális beépítettségre való törekvés okoz. Mindez kölcsönhatásban van az életforma változásaival is. A városban többféle lakás-, üdülő- és szállásforma alakult ki. Ezek típusai időben is változtak és változni is fognak. A jövőben a következő fejlesztési módok lehetségesek: a./ Intenzív módon: - A meglévő épületek felújíthatók, korszerűsíthetők, átalakíthatók, bővíthetők. - Hozzáépítéssel, tetőtérbeépítéssel vagy ráépítéssel új egységek teremthetők. - A nagyobb telkek megosztásával új építési telkek alakíthatók ki, amelyeken ha az egyéb feltételek is megvannak új épületek létesíthetők. b./ Extenzív módon: - A bel- és külterületi mezőgazdasági területekből ahol az előírások megengedik és az érdekeltek között is összhang van új építési területek alakíthatók ki. Két fő beépítési formával lehet számolni. Az egyik a hagyományos kistelkes beépítés, a másik pedig az ún. tömbtelkes beépítés (pl. lakókertek, faház-telepek, kempingek). A jelenlegi belterületen a következő fejlesztési területek vannak: - az Enyingi utcától D-re lévő terület, - a Vasúti u. és a Kenesei u. közötti terület, - a Diófa utcától D-re lévő terület, - az Ipar utcától Ny-ra lévő terület, - a Szigeti szőlőhegy és környéke, - a Sallai utcától D-re lévő terület, - a Napfény u. folytatásában lévő terület, - a Vajda J. utca és a Vak Bottyán u. közötti terület, - a meghosszabbított Nefelejcs u. környéke (folyamatban van), - a Foki szőlőhegy, - a Gergely Jenő utcától É-ra lévő terület, - a Malom-árok melletti három tömbbelső, - a Csárdaréti vízfolyás melletti két tömbbelső, - Töreki É-i része.

5 4 A még külterületi, de belterültbe vonható fejlesztési területek: - a Küszhegyi utcától D-re eső terület, - a Szőlőhegy úttól D-re eső terület, a Cseresznye utca mellett egy teleksávnyi térület, - a Napsugár utcától Ny-ra eső terület, - Balatonkiliti D-i része (a 65-ös út két oldalán), - Töreki Ki oldalán egy teleksávnyi terület, - Töreki D-i részén néhány földrészlet. Külön kell említeni a középmagas (6 12 szintes) lakó- és üdülőépületeket. Ilyenek már valószínűleg nem épülnek majd, mert kényelmi, funkcionális, üzemeltetési és gazdaságossági szempontból nem vonzóak. A meglévők karbantartása, rekonstrukciója is nagy gondot jelent a tulajdonosaik számára. A lakó- és üdülőterületek fejlesztése elsősorban a tulajdonosok, vállalkozók érdeke és feladata. Jó lenne, ha kialakulnának a szervezett tömbfejlesztés szervezeti keretei (társulások, fejlesztő szervezetek stb.). Az Önkormányzat jelentős részvétele a lakóterületek kialakításában, közművesítésében, valamint a lakásépítésben nem várható. A lakó- és üdülőterületek beépítési módját, intenzitását, telekméreteit a gazdasági és a környezetvédelmi szempontok megfelelő összehangolásával kell szabályozni. Meg kell őrizni, fejleszteni kell az üdülővárosra jellemző laza, kertes beépítési módot. Külön figyelmet kell fordítani a Töreki városrész és környéke szabályozására. Egészségügyi. szociális ellátás Az alapvető egészségügyi és szociális ellátást biztosító intézmények, szervezetek megvannak a városban. A fejlesztésnek három irányúnak kell lennie: - a meglévő szolgáltatások minőségi fejlesztése, - a szolgáltatások körének bővítése, - az ellátás területi elosztásának javítása. A fejlesztéshez (a technikai, szervezeti fejlesztéseken túl) szükség van új létesítményekre is. Ezek helyének kiválasztása, kijelölése részben városrendezési feladat. A város központjához közel kell kialakítani a szociális gondozás új korszerű intézményét (egy vagy két helyen). Biztosítani kell az egészségügyi ellátáshoz szükséges építményeket (rendelőket) a város távolabbi részein is: - Sóstó térségében, - Balatonkilitiben, - Törekiben. A fejlesztésekben az Önkormányzaton kívül más érdekelt szervezetek és személyek (vállalkozók) is részt vesznek. A Kórház már eléggé behatárolt területét idegen létesítményekkel már nem szabad tovább csökkenteni.

6 5 Nevelési, oktatási, művelődési intézmények E téren az alapfokú és a középfokú ellátás feltételei elfogadható módon biztosítva vannak. Új intézmények létesítése nem szükséges, a jelenlegiek (a területeik bővítésével) fejleszthetők. Bővíteni kellene a következő iskolák területeit: - A Gimnázium udvarát a Sió utca felé. - A Tanácsház utcai ált. isk. udvarát a Kele utca felé. - A balatonkiliti ált. isk. központi egységét (távlatban) a Pipacs utcai telkek és közterület bevonásával, az iskola másik két ingatlanának az utcanyitások által lehetővé tett részbeni értékesítése mellett. - A Krúdy Gy. iskola udvarát D-i irányban (a közterület hozzácsatolásával). Gondot okoz, hogy az első két esetben a hatályos jogszabályok szerint március 31-én lejár a Sió utcai és a Kele utcai beépített lakótelkekre elrendelt építési tilalom. Ha a megvásárlásuk, vagy kisajátításuk addig nem történik meg, akkor korlátozás nélküli lakóterületté kell ezeket nyilvánítani. A két iskola területének bővítésére pedig mind a működési és fejlesztési feltételeik, mind városesztétikai okokból szükség lenne. A területrendezéshez szükséges ingatlanokat rövid időn belül meg kell szerezni. A város zenei hagyományaihoz méltó új épületet kell létesíteni a Zeneiskola számára. Kedvező, hogy a városban megjelentek a felsőfokú oktatást végző tagozatok is, növelve a város oktatási központ jellegét, a város téli funkcióit. Az Önkormányzat megvásárolta a Kodolányi János Főiskola kihelyezett intézményének műszaki megvalósításához szükséges ingatlant a Petőfi sétányon. Ennek fejlesztése folyamatban van. Kereskedelem, szolgáltatás, szabadidő-eltöltés, sport A városnak az erősen idényjellegű idegenforgalomból fakadó kétarcúsága jellemző erre a területre is. Alapvetően vállalkozói formában történik e funkciók megvalósítása. Az Önkormányzatnak közvetett szerepe van benne. Egyrészt a hiányként jelentkező üzletágak fejlesztésének segítése, másrészt a káros környezeti hatások (járműforgalom, zaj, lárma, hangerő, por, füst, bűz stb.) csökkentésének, megszüntetésének elérése a feladat. E kettős célt egyrészt a telepítési, kialakítási helyi szabályokkal, másrészt támogatást vagy korlátozásokat előíró rendeletekkel, illetve intézkedésekkel lehet szolgálni. Az Önkormányzatnak jól átgondolt, értelmesen szigorú építési, gazdasági, környezetvédelmi stb. előírásokkal és ezek következetes (kivételek, engedmények nélküli) érvényesítésével kell a rendet biztosítania. Mindig lényeges kérdés volt, hogy miként helyes telepíteni, elhelyezni ezeket a létesítményeket. - Különálló (esetleg védősávval is körülvett) alközpontokat kell-e kialakítani? - A lakó- és üdülőterületek megfelelő pontjain elszórva kell-e az ilyen intézmények részére telkeket kiválasztani? - Más funkciójú épületekben lehet-e elhelyezni ilyen egységeket?

7 6 A valóságban mindegyik formára szükség van. Városfejlesztési szempontból az jelenti a legnagyobb gondot, hogy a vállalkozói, piaci formából adódóan egységesen tervezni nem lehet. A vállalkozók építési, létesítési, funkcióváltási ötletei esetlegesen jelentkeznek és gyors döntéseket, rövid határidejű teljesítéseket igényelnek. (A vállalkozók között természetesen szerepelnek az önkormányzati érdekeltségű szervezetek is.) Nehezíti a helyzetet a nem siófoki, a csak az üdülési idényben jelenlévő s különösen az egynyári vállalkozók nagy száma. Minden szempontból átgondolt telepítésről, a környezeti érdekek figyelembevételéről az ő esetükben nem mindig lehet beszélni. A kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szórakoztató egységek és a sportlétesítmények helyigénye, külső kapcsolatai és hatásai mások mint a lakó- és üdülőépületekéi. Mindig komoly gondot jelentett a lakó- vagy üdülőterületekbe beékelődött intézmény. Ezek helye előre nem tervezhető. A környezetüknél nagyobb beépítettséget (a szomszédok védelme és a városképi követelmények miatt, valamint az esetleges későbbi funkcióváltásból adódó gondok elkerülése céljából) nem is szabad megengedni, bár sok vállalkozó kéri. A vendéglátó, szórakoztató egységek egy része (a sajátos szolgáltatásaik vagy a hangerősítő berendezések miatt) zavaró hatással van a környezetében pihenni óhajtókra, a csendes, nyugalmas balatoni üdülésre vágyókra. Indokolt tehát e kétféle igény fokozatos területi elkülönítése. Ki kell jelölni, hol lehet a jövőben a hangos, zajos, nagy jármű- és személyfogalmat vonzó létesítményeket elhelyezni, továbbá meg kell határozni, hogy az üdülő- és lakóterületen belüli, vagy az azokkal határos vendéglátó és szórakoztató egységek a jövőben milyen feltételekkel üzemeltethetők (ha szükséges, akár profilváltás árán is). Az elkülönített szórakoztató-negyed közlekedési kapcsolatait természetesen meg kell oldani (pl. céljáratú kisbuszokkal). Az épített létesítmények mellett jelen vannak, s idényszerűen fokozottan megjelennek a piacok, az alkalmi rendezvények, az ideiglenes sátrak, fedett teraszok, bódék. Biztos, hogy ezek elhelyezését, megjelenését lehet javítani, bele lehet illeszteni a város mozgalmas, változatos, nyüzsgő képébe. Szabályozottan, szervezetten kell kialakítani az idényjellegű vagy alkalmi üzleti helyeket. Az önkormányzati területeken összehangolt szervező munkával (jó példaként), a nem önkormányzati területen pedig a helyi rendeletek betartatásával lehet ezt elérni. Újra kell gondolni az ezekre vonatkozó szabályozást. Az érdekeltek által elfogadható (és így betartatható), de közlekedési, áruszállítási, parkolási, városképi és gazdasági szempontból is megfelelő előírásokra van. szükség. Ipar A helyi sajátosságokból adódóan kétféle ipari tevékenység létezik és lehetséges a városban: - A városi és a körzeti igényeket kiszolgáló üzemek, vállalkozások (építőipar, élelmiszergyártás, járműjavítás stb.). - A földrajzi elhelyezkedést, a gazdasági és humán erőforrásokat kihasználó, nem anyag- és energiaigényes, kevésbé környezetszennyező üzemek, vállalkozások (hajózás, gáz- és olajszállítás stb.). A telephelyek részben az ipari területeken, részben a lakóterületeken helyezkednek el. Elvileg a lakóterületeken a kisebb járműforgalmat vonzó és csekély környezeti hatásokat okozó kisüzemeket szabad elhelyezni, a többieket pedig a védőtávolságok és a széljárás

8 7 figyelembevételével el kell különíteni, természetesen ügyelve a közlekedési és közművesítési feltételekre is. A gyakorlatban sajnos vannak olyan üzemeink, valamint ipari területeink, amelyek elhelyezése környezetvédelmi szempontból hibás. Ennek a következő két fő oka van: - a régi telepítésű üzemeket megközelítette a bővülő lakóterület, - az új telephelyek egy részét a hatásaik téves előrebecslése vagy valamilyen gazdasági kényszer miatt telepítették rossz helyre. Az Önkormányzat érdeke, hogy az idegenforgalmi és a környezetvédelmi követelményeket nem sértő ipar működjön a városban, illetve telepedjen ide. Ez részben a meglévő telephelyek fejlesztésével, technológiai-, termék- vagy funkcióváltásával, részben pedig új telephelyek, ipari parkok létesítésével lehetséges. Az Önkormányzatnak ösztönöznie kell egyrészt az ipari fejlesztéseket, másrészt a lakosság és az üdülők érdekeire való tekintettel korlátoznia, szabályoznia kell az üzemek telepítését és környezeti hatásait. Mezőgazdaság A város területén jelenleg három nagyobb mezőgazdasági üzem és nagyszámú magángazdaság létezik. A mezőgazdasági termelést nagyban befolyásolják a tulajdonosi szándékok, valamint a Balaton védelmével összefüggő és a mezőgazdaságot korlátozó szabályok. Jelenleg az Önkormányzatnak csak közvetett szerepe van a mezőgazdaságban. A balatoni jogszabályok remélhető változásai talán több lehetőséget adnak az Önkormányzatnak. A külterületen az elmúlt években történt változások, a területek felaprózódása, a tulajdoni viszonyok megváltozása új helyi előírások megalkotását teszi szükségessé. Az adottságokat figyelembe vevő övezeteket (pl. szőlőhegyi övezet, farmgazdasági övezet, majorsági terület) kellene kialakítani. Meg kellene határozni a gazdasági épületek ésszerű előírásait (a jelenlegi általános tilalom helyett), valamint a műveléssel kapcsolatos esetleges szabályokat is. Közúti közlekedés, parkolás A város belső közlekedése lényegében a közutakon zajlik, a vasúti, vízi, légi közlekedésnek helyi szerepe gyakorlatilag nincs, a külső kapcsolatokat biztosítják. A belső közúthálózat működését, fejlesztését nagy mértékben befolyásolják a sajátos településszerkezeti kötöttségek, valamint egyes városrészekben a parkoló- és rakodóhelyek jelentős hiánya. A Sió-csatornát, mint akadályt, az utóbbi évtizedekben épült, illetve szélesített hidak leküzdötték, de távlatban szükség lesz újabb híd, vagy hidak építésére is.

9 8 A vasútvonalak által teremtett akadályokat a szintbeni kereszteződésekkel az üdülési idényben nem lehet legyőzni. Több elképzelés született már ezzel kapcsolatban. Időnként felfelerősödik a vita, hogy kellenek-e különszintű kereszteződések, hol legyenek ezek, alul- vagy felüljárót kell-e létesíteni? Távlatban összességében növelni kell a vasúton a közúti átjárási lehetőségeket. Az M7-es út új csomópontjai, keresztezései is a fejlesztési kérdések közé tartoznak. Az átmenő, valamint a helyi forgalom hatékonyabb szétválasztása is a megoldandó feladatok közé tartozik. Érvényesíteni kell a várost átszelő autópálya és országos főútvonalak környezetvédelmi, elsősorban zajvédelmi előírásainak betartását, ami érinti az útfelület javítását, zajvédőfal létesítését, valamint a megfelelő sebességkorlátozás betartatását lakott terület közelében, amelyet ma Magyarországon már több helyen is alkalmaznak. A várost hosszában átszelő átmenő forgalom elterelésére és környezeti hatásainak csökkentésére az utóbbi évtizedekben tett intézkedések csak részeredményeket, valamint (a 7- es út új nyomvonalának kialakításával) új gondokat hoztak. A városon átmenő (és részben meg is álló) forgalom a jövőben valószínűleg nőni fog, mert: - országosan is nő a járműforgalom, a járműállomány, a helyközi közúti közlekedés aránya; - a város fejlesztésével együtt nő a vonzereje, s nő a céllal vagy érdeklődésből erre utazók száma; - az M7-es út várható fizetővé tétele a városba irányítja az átmenő forgalom egy részét (amely persze a kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató létesítmények forgalmát is számukra kedvezően növeli majd). Rövid távon egyelőre csak forgalomszervezési intézkedéseket lehet tenni: - Meg kell tiltani egyes járműfajták városon való cél nélküli áthajtását. - A városközpontban, valamint a lakóterületek, az iskolák és az egészségügyi intézmények mellett a környezeti hatásokat csökkentő sebességkorlátozási intézkedéseket kell tenni. Távlatban: - Ki kell építeni (a Sallai u. és a Déli út vonalában) a D-i tehermentesítő utat. - Kezdeményezni és szorgalmazni kell, hogy az M7-es út jelenlegi, a belterületünket kettémetsző (s időközben valószínűleg szélesítendő) szakasza vegye át a 7-es főút szerepét, és a Sóstói csomópont, valamint Kőröshegy között épüljön új nyomvonal az M7- es út számára, D-ről elkerülve Balatonkilitit, Törekit és Balatonendrédet. Ehhez az új útszakaszhoz csatlakozhatna majd a tervezett É-D-i dunántúli autópálya (a DUTAP). Egyre nagyobb gondot jelent az álló járművek elhelyezése is. A parkoló- és rakodóhelyek egyes városrészekben időszakonként jelentkező feszítő hiánya új, kettő vagy többszintes parkolók létesítését, valamint a parkolás jogi vagy gazdasági szabályozását igényli. Az általános városi érdekeket szolgáló forgalmi és gyűjtőutakhoz kapcsolódnak a különböző lakó- (vagy üdülő-) utcák. Ezek fenntartása is az Önkormányzat feladata, viszont a kialakításuk, fejlesztésük elsősorban az érintett tulajdonosok érdeke, feladata. Az utcanyitásokat, fejlesztéseket az Önkormányzatnak természetesen irányítania, s a lehetőségei szerint segítenie kell. A helyi építési szabályzatban meg kell határoznia az utcanyitás szabályait, követelményeit, valamint a tipikus helyi utcakeresztszelvényeket, a minimális szélességi méretekkel (számítva a jármű- és gyalogosforgalom mellett a várakozó járművekre,

10 9 a csapadékvíz-elvezetésre, a fasorokra és a teljes közművesítésre), ábrázolva rajtuk a betartandó előkerti és épületmagassági méreteket is. Vasúti, vízi és légi közlekedés Ezek a közlekedési formák Siófok tekintetében alapvetően az idegenforgalmat szolgálják. A vasút múlt századi megvalósítása indította el tulajdonképpen a dél-balatoni idegenforgalmat. A vasút volt az a fejlődést gerjesztő tényező, amely a gyorsan sűrűsödő megállóhelyeivel megteremtette egy-egy (idővel összenőtt) fürdőtelepülés alapjait. Az elmúlt évtizedben hosszas fontolgatás után az eredeti nyomvonalán korszerűsített vasútvonalnak ma is fontos az idegenforgalmi szerepe, de több hátrányos, káros hatása is van. Siófok a balatoni hajózás központja. A hajózásnak főleg az üdülővendégek utaztatásában, szórakoztatásában van szerepe. A Hajóállomás az utazóközönség ellátása mellett a város egyik kiemelt idegenforgalmi célpontja, látványossága, a város egyik kapuja. Szükség lenne arra, hogy a Hajóállomás a szerepéhez méltó eddig még soha nem volt önálló szép épületet kapjon. A társadalmi változások folytán a közforgalmi kikötőkkel szemben egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a jacht-kikötők és az ehhez kapcsolódó klub, továbbá egyéb szolgáltatások. Ennek egységes fejlesztése új lehetőségeket teremt. A repülőtér Siófok és Ságvár közigazgatási területén van. Valaha menetrend szerinti járatok is érintették. A repülőtér és környéke az idegenforgalmi fejlesztések egyik még kevésbé kihasznált területe. E közlekedési formák és állomásaik fejlesztése elsősorban az üzemeltetőik, tulajdonosaik feladata. Az Önkormányzatnak a helyi építési szabályzattal, valamint más eszközökkel is segítenie kell ezek fejlesztését, valamint el kell érnie, hogy a fejlesztések ne érintsék károsan a lakosságot és az üdülővendégeket, a fejlesztők vegyék figyelembe a helyi sajátosságokat és igényeket. Közművek Míg az országos és a belső közúthálózat a városszerkezet, a városfejlesztés meghatározó, utólagosan már nehezen kialakítható, korrigálható eleme, addig a közművek mintegy követő, akár később is megvalósítható létesítmények. (A megvalósításuk módját, költségeit természetesen erősen befolyásolja a közutak, közterületek kialakítása, nyomvonala, szélessége és a terepadottságokhoz való viszonya.) Siófokon a vízellátás elvileg teljes és bővíthető. Kapacitási gondok nincsenek. A terepviszonyok csupán a víznyomás tekintetében befolyásolják a fejlesztést. A városban a csapadékcsatorna-hálózattól elválasztott szennyvízcsatorna-hálózat működik. A szennyvízelvezetés költséges, állandó lemaradásban van. A város nagy részén még nincs csatorna. A szippantott szennyvizet vagy a szennyvíztisztító-telepre, vagy a Zamárdiban lévő regionális jellegű lerakóhelyre kell szállítani.

11 10 A szennyvízcsatornák (B.szárszótól B.világosig) a Kele u. végén lévő tisztítótelepre viszik a szennyvizet, ami a nagy szállítási távolságok, a telep kapacitásának korlátai, továbbá a telep környezetvédelmi szempontból rossznak bizonyult elhelyezése miatt sok gondot okoz. Környezetvédelmi szempontból különösen a bűzhatás csökkentése, esetleg megszüntetése érdekében hasznos lenne, ha a távolabbi településekről érkező (és közben rothadó, bűzt árasztó) szennyvizet a távolabbi körzetekben előkezelnék, s Siófokra már előtisztítva érkezne. A város érdekében kezdeményezni, szorgalmazni kell ezt a korszerűsítést. A csapadékvíz elhelyezése, elvezetése a város földrajzi adottságai miatt nehéz. A következő megoldások alakultak ki: - szikkasztó árkok, - vízelvezető árkok, - vízelvezető csatornák. A fejlesztést a következő tényezők nehezítik: - A szikkasztás a sok helyen magas talajvízszint miatt akadályozott. - Az árkok megfelelő lejtését (s a víz elvezetését) a sík terep és a keskeny utcák miatt helyenként nehéz kialakítani. - A Balatonba csak korlátozottan és csak ülepítés után szabad csapadékvizet bevezetni. - A csatornaépítés költséges. - A csatornák a víz által szállított homok és iszap miatt viszonylag hamar eltömődnek. A csapadék-vízelvezetés fejlesztése az Önkormányzat feladata. A fejlesztési tervei rendelkezésre állnak. A városban háromféle energiavezeték van: villamoshálózat, földgázvezeték, távhőrendszer. Nagyarányú a szállított energiaellátás (PB-gáz, gázolaj, szén, fa). Kevés a helyi energiaforrás (szélgenerátor, napelem). Az energiaellátásban csak közvetett szerepe van az Önkormányzatnak. Az energiaellátás viszonylag könnyen és gyorsan tudja követni a többi városfejlesztési intézkedést, változtatást. A távközlés és a helyi elektronikus tömegkommunikáció a közelmúltban dinamikusan fejlődött és állandó fejlődés alatt áll, amit a technikai feltételek gyors korszerűsítése és a gazdasági lehetőségek megváltozása tesz lehetővé. E fejlődés nem áll ellentétben az általános városfejlesztési szempontokkal, célkitűzésekkel, sőt elősegíti, generálja azokat. A természetes és a mesterséges értékek védelme, fejlesztése Siófok, illetve a mai városban összeolvadt falvak ugyan több száz év óta lakott helyek, nevük az ősi dokumentumokban is megtalálható, de a mai településszerkezet gyakorlatilag csak a 18. évszázadban kezdett kialakulni, s a legrégebbi épületei is abból az évszázadból valók. A város fejlődésének üteme az 1960-as évektől kezdve gyorsult fel (a gyors, nem igazán szerves és az infrastruktúra egyes ágazatait nem egyforma ütemben érintő fejlődésből különböző feszültségek adódtak, amelyek egy részének feloldása még a jövő feladata). A régi, történeti, városképi értéket jelentő alkotás tehát kevés. Műemléki védettség alatt csak az ún. Borharapó,

12 11 valamint a balatonkiliti r. kat. templom és plébánia áll. A város arculatának formálása, turisztikai vonzerejének növelése céljából szükség van a helyi szempontból meghatározó, hangulatteremtő épületek, épületcsoportok és tájértékek megőrzésére. A hatályos helyi rendeletek tartalmazzák is a helyi védelem alá vont épületeket, utcákat, területeket, növényeket. A jelenlegi védelmi jegyzék pontosítása, kiegészítése vagy szűkítése azonban szükséges. Az új helyi építési szabályzatban kell majd ezt véglegesíteni. A jegyzék összeállítása természetesen csak a kezdetet jelenti. Folyamatosan kell figyelni, gondozni ezeket az épületeket, ami lényegében a tulajdonosaik feladata. Az Önkormányzatnak viszont a közösségi érdekek miatt segítenie, támogatnia kell a karbantartó, felújító munkákat. Az épített és a természetes környezet elválaszthatatlan egymástól, a városi élet feltételeit csak együtt tudják biztosítani. A város számára a természeti területek védelme is fontos. A közelmúltban védetté nyilvánított Töreki tavak környékének rendbentartása, védelme, valamint turisztikai szerepének növelése közös érdek. Környezetvédelem, környezetgazdálkodás A környezet (vagyis a föld, a víz, a levegő, az élővilág és az építmények) védelme tulajdonképpen az ember életfeltételeinek biztosítását szolgálja, vagyis az ember védelmét jelenti. A városunkban is mesterségesen, tudatosan kell az emberi beavatkozások nyomán megbomlott természeti körfolyamatok hiányzó láncszemeit pótolni, a korábban nem volt (fajtájú vagy mértékű) káros hatásokat megszüntetni, vagy legalább is korlátozni, valamint a környezet káros változásait helyrehozni. A környezetünket veszélyeztető tényezők közül Siófokon a legnagyobb gondokat a következők jelentik: - a közúti és a vasúti közlekedésből származó zaj, por, gáz; - a zajos szórakozóhelyek; - a szilárd hulladékok, a szemét; - a folyékony hulladékok, a szabálytalan szennyvízelhelyezés. A környezetvédelmi gondok lényegében a városi élet minden területére, minden tevékenyégre kiterjednek, mindenkit érintenek. A város valamennyi polgárának, valamennyi szervezetének van tennivalója az egészségesebb, kellemesebb környezet megteremtésében. Az Önkormányzatnak környezetvédelmi szempontból is fontos eszköze a településszerkezeti és a szabályozási terv, mind az új létesímények (utak, üzemek, lakóterületek, stb.) elhelyezése, mind a meglévők esetleges áthelyezése, vagy a védőtávolságaik növelése által. Ezeken túl szükség van a káros kibocsátások műszaki és jogi úton való csökkentésére is. Kiemelten kell kezelni a közlekedésből és a hiányos szennyvízkezelésből eredő káros környezeti hatásokat. Az Önkormányzat egyik fő teendője a csendvédelemmel és a hulladékokkal kapcsolatos helyi

13 12 szabályok megalkotása, továbbá a lehetséges eszközökkel ezek betartatása is. A köztisztaságról és a települési hulladék kezeléséről való gondoskodást is vállalnia kell az Önkormányzatnak, a település zavartalan működése érdekében (bár az önkormányzatokról szóló törvény szerint ez sem tartozik a kötelező feladatai közé, akárcsak a településfejlesztés irányítása). Siófokon is tapasztalható, hogy a szilárd települési hulladék mennyisége mind egy főre számítva, mind összesítve évről évre nő. Környezetvédelmi szempontból az lenne a jó, ha a hulladékba került anyagok minél előbb visszajutnának vagy a természeti folyamatokba, vagy a termelésbe. Ennek egyik eszköze az ún. szelektív gyűjtés lenne, de ennek még nincsenek meg a műszaki, gazdasági, emberi feltételei. Sajnos egyelőre még az sem biztosítható, hogy a települési hulladékok teljes egészében bekerüljenek a szervezett hulladékszállításba. Siófokon nincs hulladéklerakó-telep. A hulladékszállítást végző siófoki szervezet lerakótelepe a szomszédos Balatonszabadi község területén van. A körzetben kialakított regionális telep a másik oldalról szomszédos Zamárdi nagyközség területén helyezkedik el. Célul kell kitűzni a köztisztasági fegyelem javítását, a szelektív szemétgyűjtés középtávon belüli bevezetését és a hulladékkezelés ütemezett korszerűsítését, fejlesztését. Környezetvédelmi szempontból a növényzetnek is nagy a jelentősége. Kedvező hatással van a levegő összetételére (asszimilációval) és a klímára (árnyékolással, párásítással, légmozgás előidézésével), javítja a védősávok szennyezés- és zajcsökkentő hatását, továbbá jelentős pszichikai és esztétikai hatása is van. A kutatások szerint környezetvédelmi szempontból egy város területe %-ának biológiailag aktívnak kellene lennie, s a legelőnytelenebb adottságú részein sem lehetne ez az arány 40 %-nál kisebb. A növényzet kedvező hatásai akkor érvényesülnek a legjobban, ha a zöldfelületek szerves rendszert alkotnak, amiben a közparkoknak és a házikerteknek egyaránt fontos szerepük van. A zöldfelületi rendszer kialakításának, fejlesztésének szabályait a helyi építési szabályzatban kell megfogalmazni. Egyrészt ki kell jelölni az erdők, a közparkok, a fasorok helyét, korlátozni kell az ezekben elhelyezhető építményeket, valamint a burkolattal ellátható felületeket, másrészt szabályokat kell alkotni a különböző ingatlanok zöldfelületként kialakítandó és fenntartandó területhányadaira, s az ültetendő növények fajtáira, mennyiségére. A közterületi zöldfelületek fenntartása az Önkormányzat, a többi ingatlanon lévő zöldfelületek fenntartása pedig a tulajdonosok feladata. A városban (de valószínűleg más településeken is) gondot okoz a védősávok, védőterületek létrehozása, fenntartása (pl. a főutak, a vasút, a rádióadó, a szennyvíztisztító-telep mellett). Ezek szabályozását (méreteit, hasznosíthatóságát) újra kell gondolni. Meg kell határozni a védősávok, védőterületek minimális (műszaki megoldásokkal már nem helyettesíthető) szélességét, és meg kell keresni, hogy ki fogja kialakítani és fenntartani ezeket. (A szennyezőforrás tulajdonosa, kezelője; a védendő lakó- vagy üdülőingatlanok tulajdonosai; a védősávok, védőterületek jelenlegi tulajdonosai; az Önkormányzat?)

14 13 AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATAI A városfejlesztés lényege a különböző városalakító érdekek, igények, adottságok és szakmai követelmények minél jobb és minél tartósabb összhangjának a biztosítása, amiben a legnagyobb szerepe az Önkormányzat testületeinek és szervezeteinek van. Mindez csak valamennyi érdekelt egységes fellépésével, teljes együttműködésével lehet eredményes. Az Önkormányzat legfontosabb városfejlesztési feladatai a következők: 1./ Rendszeres együttműködés a városfejlesztésben érintett országos, megyei, regionális és kistérségi szervezetekkel, valamint önkormányzatokkal. 2./ Folyamatos együttműködés a város szakmai és társadalmi, valamint gazdálkodó szervezeteivel, csoportjaival, személyeivel. 3./ A különböző (gazdasági, adózási, városrendezési, környezetvédelmi stb.) helyi szabályok összehangolt fejlesztése. Ezen belül: - A városszerkezeti terv társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi és esztétikai szempontok alapján történő felülvizsgálata és hosszú távra szóló meghatározása. - A helyi közterület- és telekalakítási, valamint építési szabályok felülvizsgálata, korszerűsítése, egységes rendszerbe foglalása a város mikroszerkezeti, városképi elemeinek fejlesztése, valamint a jövőben telepítendő funkciók összehangolt befogadása céljából. - A városszerkezeti és a szabályozási terv felülvizsgálata során a város belső közúthálózata fejlesztési szabályainak, lehetőségeinek, irányainak meghatározása. - A szabályozási tervben az utcák keresztmetszeti kialakítása, elrendezése, szabályainak előírása, figyelemmel a megvalósíthatóságra, a városüzemeltetési szempontokra, valamint a forgalmi, a környezetvédelmi és a városképi követelményekre. - Az önkormányzati és állami intézmények területnagyságának és (szükség esetén) védőterületének rendeleti előírása. - A kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szórakoztató létesítményekkel kapcsolatos városrendezési és más helyi szabályok összehangolt fejlesztése, különös tekintettel a környezetvédelmi és közlekedési követelményekre. - Az ipari parkok, ipari üzemek és a nagy raktárak elhelyezésének újra szabályozása a helyi építési szabályzatban. - A helyi külterületi előírások lehetőség szerinti újra szabályozása. - A zöldfelületi rendszer kialakításának (a helyi építési szabályzatban) és fenntartásának (a helyi környezetvédelmi rendeletben) célszerű szabályozása. - A védendő természetes és mesterséges értékek jegyzékének szükség szerinti módosítása. - Környezetvédelmi rendelet alkotása a káros környezeti hatások keletkezésének és terjedésének korlátozására (megakadályozására) és ellensúlyozására irányuló helyi szabályokról.

15 14 4./ A szabályokban megfogalmazott korlátozások, tilalmak betartatása. Ezen belül: - A jóváhagyott hatályos városszerkezeti és a helyi építési előírások érvényesítése az Önkormányzat gazdasági és műszaki intézkedései, az önkormányzati ingatlanok fejlesztése, valamint a hatósági tevékenység során. - Az előírt hatósági eljárások, ellenőrzések intézkedések következetes elvégzése. - Új építmények létesítése esetén a szükséges közlekedési, parkolási, közművesítettségi, környezetvédelmi feltételek tényleges megkövetelése. - Az egyes létesítmények előírt, illetve szükséges területének és (ha szükséges) védőterületének megkövetelése, csökkentésének megtiltása. - Az ingatlanok kertészeti rendjének biztosítására szükség esetén hatósági intézkedések tétele. - Az előírások betartatásához kellő hatalmat biztosító törvényes és más jogszabályok alkotásának, illetve módosításának kezdeményezése a város országgyűlési képviselőinek közreműködésével. 5./ Összehangolt, célszerű gazdasági, műszaki intézkedések. Különösen: - Az intézmények működési feltételeinek biztosítása és célszerű működtetése. - Ezen létesítmények fejlesztésének (építésének, korszerűsítésének, bővítésének, funkcióváltásainak stb.) tervszerű előkészítése, lebonyolítása. - Ipari, kereskedelmi parkok, területek szervezése, műszaki előkészítése. - A város idegenforgalmi koncepciójának is megfelelő városfejlesztési döntések, akciók. - A forgalmi és gyűjtőhálózat, a kisebb belső összekötő utak, a kerékpárutak és a gyalogutak lehetőség szerinti folyamatos fejlesztése. - Az Önkormányzat tulajdonába került, út céljára kialakított területsávok teljeskörű tényleges birtokbavétele és gondozása. - A közterületek üzemeltetése, fenntartása szempontjából a városfejlesztés során feleslegessé vált területrészek leválasztása és értékesítése (pl. telek-kiegészítésként). - A város forgalmi rendjének célszerű alakítás, fejlesztése. - A közterületi parkolás célszerű szabályozása. - Intézkedések a helyi tömegközlekedés igény szerinti fejlesztésére. - A csapadékvíz-elvezetés rendszeres fejlesztése. - Az önkormányzati zöldfelületi rendszer folyamatos (mennyiségi és minőségi) fejlesztése. - A köztisztasági szolgáltatások hatékony megszervezése. - A szelektív hulladékgyűjtés és -kezelés előkészítése és ütemezett bevezetése. - Az Önkormányzat tulajdonát képező helyi értékek gondozása, karbantartása, esetleges fejlesztése. - A város természetes és mesterséges értékeinek, valamint azok turisztikai szerepének megismertetése a város lakosságával és vendégeivel. - A városmag (az egykori ősközség ) építészeti és funkcionális rekonstrukciójának irányítása. 6./ A városfejlesztési tevékenység gazdasági feltételeinek a lehetőségek szerinti maximális biztosítása.

16 15 7./ Segítségadás a városi szervezetek, közösségek, csoportok, személyek városfejlődést szolgáló tevékenységéhez. - Segítségnyújtás az ingatlancsoportok és az ingatlanok fejlesztéséhez (szervezett tanácsadással és gazdasági intézkedésekkel). - Közreműködés a lakó- és üdülőutcák kialakításában, fejlesztésében. - Közös parkolóhelyek kialakítása az érintettek bevonásával, közreműködésével. - Szükség szerinti közreműködés szolgáltató és kereskedelmi létesítmények elhelyezésében, kialakításában. - A városfejlesztés más szereplőinek segítése az idegenforgalom-szervezésben és a turisztikai célú beruházásokban. - A felsőfokú oktatást végző helyi tagozatok fejlesztésének segítése. - A gazdaságot serkentő gazdasági, szervezési intézkedések. - A házikertek kialakításának segítése. - A nem önkormányzati értékek karbantartásának, felújításának segítése, ösztönzése. - Az egyházi szervezetek építési, felújítási tevékenységének lehetőség szerinti segítése. K.m.f. Dr. Horváthné Dr. Márkus Ildikó s.k. jegyző Dr. Balázs Árpád s.k. polgármester

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011. ( ) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/213. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Felterjesztés az állami tulajdonú

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (I.28.) sz. rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról Módosította: 21/2010. (X.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

JAVASLAT komposztáló telep helyének kijelölésére

JAVASLAT komposztáló telep helyének kijelölésére JAVASLAT komposztáló telep helyének kijelölésére Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény vezetője Ózd, 2013. február 21. 1. A komposztáló telep létesítésének indokai: Ózd város belterületén

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére. A tájékoztatót készítette műszaki irodavezető

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére. A tájékoztatót készítette műszaki irodavezető 6508-2/2011 T Á J É K O Z T A T Ó Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztatás öntözőcsatorna kiépítésének lehetőségéről A tájékoztatót készítette Strobl

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki:

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2015 (V. 04) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, A PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL SZÓLÓ 33/2001. (XI.

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki.

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki. 1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/2009. (III. 20.) sz. rendelete az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető Tárgy: Budapesti út (Szlovák - Biztató utca)

Részletesebben