számú Műszeres analitikus szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "számú Műszeres analitikus szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény"

Átírás

1 számú Műszeres nlitikus szkképesítés megszerzésére irányuló szkmi képzéseket meglpozó progrmkövetelmény 1 A jvsltot tevő dti Természetes személy esetén: Név: Lkcím: E-mil cím: Telefonszám: 1.2 Nem természetes személy esetén: Név: szkképzésért felelős miniszter Jogi személy működési formáj (cégform): Székhely: Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszám: Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mil címe: Kpcsolttrtásr kijelölt természetes személy neve: Kpcsolttrtásr kijelölt természetes személy telefonszám: Kpcsolttrtásr kijelölt természetes személy e-mil címe: 2 A progrmkövetelmény, illetve z ennek lpján szervezhető szkmi képzés 2.1 Megnevezése: Műszeres nlitikus 2.2 Ágzt megnevezése: Vegyipr 2.3 Besorolás képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód lpján: A progrmkövetelmény lpján szervezhető szkmi képzéssel megszerezhető szkképesítés 3.1 Megnevezése: Műszeres nlitikus 3.2 Szintjének besorolás Az Európi Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: A Mgyr Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5 1 A megfelelő elem kiválsztndó. 1/16

2 3.2.3 A Digitális Kompetenci Keretrendszer szerint: 5 4 A progrmkövetelmény lpján szervezhető szkmi képzéssel megszerezhető szkképesítés és z zzl betölthető munkkör vgy végezhető tevékenység kpcsolt, összefüggése 2 : 4.1 A szkmi képzéshez kpcsolódón megszerezhető szkképesítéshez szükséges kompetenciákkl szkmjegyzékben szereplő szkm körébe vonhtó munkterület, tevékenység vgy munkkör mgsbb szinten gykorolhtó, vgy szkmi képzés szkmjegyzékben szereplő szkm képzési és kimeneti követelményeiben meg nem htározott speciális szkmi ismeretek és szkmi készségek megszerzésére irányul. 4.2 A szkmi képzéshez kpcsolódón megszerezhető szkképesítés jogszbálybn meghtározott képesítési követelmény munkkör betöltéséhez vgy tevékenység folyttásához. A képesítési követelményt előíró jogszbály: 5 A progrmkövetelmény lpján szervezhető szkmi képzéshez kpcsolódón megszerezhető szkképesítéssel elláthtó legjellemzőbb munkterület, tevékenység vgy munkkör leírás: A műszeres nlitikus önállón vgy mgsbbn képzett szkember irányításávl kuttó, vizsgáló vgy üzemi lbortóriumokbn vegyipri, gyógyszeripri, élelmiszeripri, kőoljipri, környezetvédelmi folymtokkl kpcsoltos műszeres nlitiki vizsgáltokt végez. Korszerű műszeres nlitiki módszereket lklmz informtiki háttérrel, vezérlő és dtfeldolgozó szoftverek lklmzásávl. Részt vesz módszer és folymt vlidálásábn, új nlitiki módszerek kidolgozásábn, vlmint külső és belső uditokon. A vizsgáltokhoz kpcsolódó mintvételi, mint-előkészítési tevékenységet végez. Felel üzemkész állpotbn trtásáról és krbntrtásukról. Munkáját gzdságossági elvek, minőségbiztosítási, tűz-munk-, környezetvédelmi és egyéb vontkozó előírások betrtásávl végzi. A munkköréhez kpcsolódó dminisztrációs feldtokt minőségügyi előírások szerint dokumentálj z informtiki háttér hsználtávl. 6 A progrmkövetelmény lpján szervezhető szkmi képzéssel megszerezhető szkképesítéshez szükséges képzési trtlom szbdlmi vgy szerzői jogi oltlom ltti állás: 6.1 Szbdlmi vgy szerzői jogi oltlom ltt áll: Az oltlom típusánk megjelölése: Nyilvántrtó htóság: Azonosító vgy nyilvántrtásb vételi szám 2 A megfelelő elem kiválsztndó. 2/16

3 7 A progrmkövetelmény lpján szervezhető szkmi képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek: 7.1 Iskoli előképzettség 3 : érettségi végzettség 7.2 Szkmi előképzettség: Vegyész technikus Vegyész technikus Régebbi szkképesítések jogszbályi megfelelősége lpján. 7.3 Egészségügyi lklmssági követelmény: szükséges 7.4 Szkmi gykorlt területe és időtrtm: 8 A progrmkövetelmény lpján szervezhető szkmi képzés elvégzéséhez szükséges fogllkozások minimális és mximális órszám (Amennyiben progrmkövetelmény modulszerű felépítésű, minimális órszám modulonként meghtározott minimális, mximális órszám modulonként meghtározott mximális órszámok összege): 8.1 Minimális órszám: Mximális órszám: A szkmi követelmények leírás: 9.1 Nem modulszerű felépítés esetén: Sorsz ám Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselkedésmódok, ttitűdök Önállóság és felelősség mértéke 1 Megtervezi vizsgált célj szerinti mintvételezést, elvégzi mintvételt. A mintát előírás szerint tárolj. Komplexitásábn ismeri mintvételezés szbályit, vontkozó szbványokt, vgy belső utsításokt. A mintvételezést z előírások szerint, kellő körültekintéssel végzi. Törekszik mintvételezés során pontos, precíz munkvégzésre és megfelelő, előírt dokumentációr. Önállón kiválsztj mintvételezéshez szükséges nygokt, eszközöket Önállón végzi mintvételezést és nnk dokumentálását. 2 Előkészíti mintákt Komplexitásábn ismeri A mintelőkészítésn Önállón kiválsztj 3 A megfelelő elem kiválsztndó. 3/16

4 műszeres nlitiki vizsgáltokhoz. mintelőkészítési klsszikus és korszerű módszereket. Ismeri mint tuljdonságit, érti mintelőkészítéshez szükséges módszer kiválsztásánk elvét. él szem előtt trtj mint tuljdonságit, vizsgálti módszert, lehetőség szerint korszerű eszközökkel és módszerekkel dolgozik. mintelőkészítési módszert, szbványos vizsgált esetén követi szbvány előírásit. 3 Elvégzi munkköréhez kpcsolódó dminisztrációt. Folymtosn vezeti feldtivl kpcsoltos dokumentációt z előírások szerint. Elkészíti vizsgálti jegyzőkönyvet vizsgált kivitelezéséről, vizsgálti eredményekről. A dokumentációkho z számítógépes rendszert hsznál. Ismeri z dminisztrációr vontkozó minőségügyi előírásokt. Ismeri és tudj kezelni bevezetett számítógépes rendszereket. Adminisztrációs munkáját pontosn, precízen, jogszbályok betrtásávl végzi számítógép hsználtávl. Önállón végzi dminisztrációs munkáját, folymtos önellenőrzés mellett képes hibák jvításár. Felelősséget válll munkájáért. 4 Biztosítj, nyilvántrtásb veszi vizsgáltokhoz szükséges nygokt, eszközöket. Figyelemmel kíséri zok fogyását. Beszerzési igényeit jelzi Ismeri vontkozó minőségügyi előírásokt és belső szbályokt. Össze tudj állítni vizsgáltokhoz szükséges nygokt, eszközöket. Tisztábn vn zok szükséges mennyiségével és Szem előtt trtj, hogy vizsgáltokhoz folymtosn minőségileg és mennyiségileg is megfelelő legyen z nyg és eszköz biztosítás. Figyelemmel kíséri ezek fogyását, Önállón végzi z eszközök, nygok biztosítását mérésekhez és zok nyilvántrtását. Felelősséget válll munkájáért és nnk minőségéért. Képes hibák 4/16

5 megfelelő hivtli úton. Számítógépes rendszert lklmz nyilvántrtáshoz. minőségével. Alklmzói szinten ismeri hsznált dtbázisrendszert. gondoskodik zok pótlásáról. Precízen vezeti nyilvántrtást informtiki támogtássl. jvításár. 5 Ellenőrzi npi üzemkész állpotát. Koordinálj és elektronikusn dokumentálj tervezett és spontán krbntrtási munkáit. Adtbázis szoftvert hsznál klibrálási, krbntrtási dtink nyilvántrtásához. Átfogón ismeri működését. Felismeri készülék hibás működését. Ismeri klibrálás szbályit és klibráló és hitelesítő személyek jogosultságát. Tisztábn vn hitelesítés joghtásávl. Elkötelezett npi műszeres ellenőrzések iránt. Odfigyel klibrálás, hitelesítés rendszerességére. Törekszik hitelesített, klibrált, pontos, precíz, hibátln mérő hsználtár. Számon trtj tervezett krbntrtás idejét, tisztábn vn fontosságávl. A ellenőrzését önállón végzi, melyért felelősséget válll. A krbntrtást önállón, szükség esetén szkember igénybevételével végzi, illetve végezteti A hitelesítés és klibrálás vontkozásábn felelőssége, hogy hsználtos hitelesítettek és klibráltk legyenek. A klibrálást és hitelesítést z rr feljogosított szkemberek végzik. 6 Koordinálj és elektronikusn dokumentálj tervezett és spontán krbntrtási munkáit. Tisztábn vn működésével, felismeri rendellenes működést. Tudj tervezett krbntrtás idejét, fontosságát. Elkötelezett szkmi minőségi munkvégzés iránt. A krbntrtást önállón, szükség esetén szkember igénybevételével végzi, illetve végezteti. 5/16

6 7 Elvégzi műszeres nlitiki vizsgálti módszer vlidálását z dott mérési folymtr, mérési módszerre. Alklmzói szinten ismeri z elektronlitiki, spektrometriás, tombszorpciós, tomemissziós, kromtográfiás (GC, HPLC, UPLC, TLC, ionkromtográfi, gél-elektroforézis, preprtív folydékkromtográf i, szuperkritikusfluid kromtográfi) tömegspektrometriáv l kpcsolt (GC-MS, ICP-MS, HPLC-MS) műszeres nlitiki módszerek elvét. Ismeri vlidálási folymt lpelveit, szbályit. Elméleti és gykorlti tudás lpján rendszerben gondolkozik. Nyitott új feldtok elvégzésére. Törekszik pontos, precíz, hibátln munkvégzésre. Szkmi felügyelettel, de önállón végzi vlidálási folymtot, vlidálássl kpcsoltos szkmi kérdések végiggondolását. Önálló jvsltokt foglmzht meg vlidálási folymt elvégzését követően. H hibázik képes hibát észrevenni és zt kijvítni. 8 Kiválsztj és lklmzz mint vizsgáltához megfelelő elektronlitiki módszert. Elvégzi minták műszeres nlitiki vizsgáltát tervezett elektronlitiki módszerrel. Alklmzói szinten ismeri z elektronlitiki potenciometrikus, konduktometriás felépítését, működését, z lklmzott vezérlő és dtfeldolgozó szoftvereket. Szkszerűen működteti z elektronlitiki et. Törekszik pontos, precíz munkvégzésre. Kész csptbn történő munkár. A munkáj során szem előtt trtj és betrtj vontkozó blesetvédelmiés munkvédelmi szbályokt, lbortóriumi Mérés leírások, szbványok, mérési utsítások lpján, de önállón végzi minták vizsgáltát, figyelembe véve feldttl kpcsoltos munkmegosztást szkmi csoporton belül. Felelősséget válll sját és szkmi csoport munkájáért, 6/16

7 rendet. eredményeiért. 9 Kiválsztj és lklmzz mint vizsgáltához megfelelő spektrometriás módszert. Elvégzi minták műszeres nlitiki vizsgáltát tervezett spektrometriás módszerrel. Alklmzói szinten ismeri z spektrometriás, UV-VIS fotométerek, tombszorpciós spektrofotométer, lángfotométer, ICP, spektrofluoriméter, Fouriertrnszformációs infrvörös spektroszkópiás felépítését, működését, z lklmzott vezérlő és dtfeldolgozó szoftvereket. Szkszerűen működteti spektrometriás et. Törekszik pontos, precíz munkvégzésre. Kész csptbn történő munkár. A munkáj során szem előtt trtj és betrtj vontkozó blesetvédelmiés munkvédelmi szbályokt, lbortóriumi rendet. Mérés leírások, szbványok, mérési utsítások lpján, de önállón végzi minták vizsgáltát, figyelembe véve feldttl kpcsoltos munkmegosztást szkmi csoporton belül. Felelősséget válll sját és szkmi csoport munkájáért, eredményeiért. 10 Kiválsztj és lklmzz korszerű elválsztástechnik i módszereket, elvégzi minták vizsgáltát. Alklmzói szinten ismeri kromtográfiás GC, HPLC, UPLC, TLC, ionkromtográf, gélelektroforézis, preprtív folydékkromtográf iás rendszerek, szuperkritikus-fluid kromtográfiás rendszer készülékeinek felépítését, működését, z lklmzott vezérlő és dtfeldolgozó szoftvereket. Szkszerűen működteti kromtográfiás et. Törekszik pontos, precíz munkvégzésre. Kész csptbn történő munkár. A Munkáj során szem előtt trtj és betrtj vontkozó blesetvédelmiés szbályokt, lbortóriumi rendet. Mérés leírások, szbványok, mérési utsítások lpján, de önállón végzi minták vizsgáltát, figyelembe véve feldttl kpcsoltos munkmegosztást szkmi csoporton belül. Felelősséget válll sját és szkmi csoport munkájáért, eredményeiért. 11 A lbortóriumi vizsgáltok során kpott információkt, dtokt értékeli, Ismeri z nlitiki mérések dtink és eredményeinek értékelésére szolgáló sttisztiki A mérési dtokból nyert eredményeket értékelni tudj, összehsonlít, Felelősséggel végzi értékelési összehsonlító feldtot. z és 7/16

8 rendszerbe helyezi, és kpcsoltos értékelő, elemző számításokt elvégzi dtfeldolgozó szoftverek lklmzásávl, vgy szükség esetén mnuálisn. módszereket. Ismeri z sttisztiki számítások informtiki hátterét. Érti mérési eredmények kiszámításánk elvét, s gykorltbn tudj lklmzni. mérlegeli lehetőségeket. Törekszik pontos számításokr. Felelősséget válll munkájáért, eredményeiért. Cspt munk esetén csoport munkájáért is. 12 Részt vesz új nlitiki módszerek kidolgozásábn, vgy publikált nlitiki módszerek átdolgozásábn. Elkészíti szükséges dokumentációkt. Komplexitásábn ismeri műszeres nlitiki vizsgálti módszereket. Ismeri z új, korszerű műszeres nlitiki módszereket, új irányvonlkt. Ismeri vontkozó dokumentálás előírásit. Alklmzz rendelkezésre álló szoftvereket. Nyitott z dott szkterület új eredményei, z innovációi iránt. Igényli folymtos önképzést. Jól kommunikál, igényli tudásánk megosztását kollegáivl. Szkmi vezető irányítás mellett részfeldtokt önállón végez. Felelősséget válll rábízott munk megfelelőségéért. 13 Alklmzz minőségbiztosítás i irányelveket npi munkábn. 14 Segíti z új beüzemeltetését. Ismeri válllti minőségirányítási rendszereket, vizsgáló és klibráló lbortóriumok felkészültségének áltlános követelményeit, helyes lbortóriumi gykorlt (GLP) irányelveit. Ismeri z új műszerleírásit. Tájékozott beszerelés helyi specilitásiról. Elkötelezett minőségi munkvégzés iránt. Minőségorientált szemlélettel végzi munkáját. Igényli folymtos önképzést. Nyitott új feldtok megoldásár. Törekszik z új Döntéseit minőségbiztosítás i eljárások figyelembe vételével hozz. Az üzembehelyező szkember irányításávl, segítségével vesz részt 8/16

9 kezelésének elsjátításár. beüzemelésében. 15 Alklmzz modern számítástechnikát lbortóriumi munkáj során. Ismeri legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket. Ismeri z lklmzott szoftvereket, dtbázisrendszereke t mérési eredmények kiszámításához, dokumentálásához. Ismeri korszerű online kpcsolttrtási lehetőségeket. Törekszik önmg folymtos képzésére. Elkötelezett korszerű lbortóriumi és kommunikációs informtiki megoldások iránt. Igyekszik követni z informtik terén bekövetkező rohmos és állndó fejlődést. Önállón végzi munkájához kpcsolódó számítástechniki eszközök kezelését. 16 Munkáját egészségvédelmi, munkvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások szerint végzi. Gondoskodik vizsgáltok elvégzésekor keletkezett hulldékok szkszerű kezeléséről, tárolásáról, ártlmtlnításáró l, betrtj veszélyes hulldékokr vontkozó előírásokt. 17 Részt vesz szervezett lbortóriumi körméréseken. A mérés során Ismeri Munkhelyi Egészsé gvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert, Környezetközpontú irányítási rendszert. Ismeri hulldék kezelésére, tárolásár, ártlmtlnításár vontkozó előírásokt. Részletesen ismeri, felidézi feldtr vontkozó módszereket. Elkötelezett biztonságos és környezettudtos munkvégzés mellett. Törekszik munkvédelmi-, tűzvédelmi, blesetvédelmiés környezetvédelmi szbályok betrtásár és betrttásár. Elkötelezett szkmi minőségi munkvégzés iránt. Törekszik mérés Munkáját z egészségvédelmi-, munkvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi - előírások figyelembe vételével önállón vgy szkmi irányítás mellett végzi. Betrtj és betrttj szbályokt munkáj során. Önállón munkáját. végzi Felelősséget válll mérési eredményekért. 9/16

10 lklmzz műszeres nlitiki módszereket. pontosságr, precizitásr, mérőeszközök, rendeltetésszerű hsználtár. 18 Részt vesz külső és belső uditokon. Részt vesz lbortórium kkreditációjábn. Tisztábn vn z udit foglmávl, lpelveivel, lefolyttásávl. Ismeri z kkreditáció kritériumit, feltételeit. Ismeri z kkreditációhoz szükséges vizsgálóés klibráló lbortóriumok felkészültségének áltlános követelményeit vontkozó ISO szbvány lpján Nyitott belső hibák és fejlesztési lehetőségek feltárásár. Elkötelezett z kkreditációs követelmények teljesítésében. Szkmi vezető irányításávl részfeldtokt végez z uditokon. Szkmi vezető irányításávl vesz részt z kkreditációs folymtokbn. 9.2 A szkmi képzés megszervezhető kizárólg távokttásbn: igen/nem 4 10 A progrmkövetelmény lpján szervezhető szkmi képzéssel megszerezhető szkképesítés társdlmi-gzdsági hsznosíthtóságánk bemuttás (munkerőpici relevnciáj): A vegyipr hgyományosn profitorientált ágztok közé trtozik. Működéséhez elengedhetetlen, hogy gyorsn fejlődő ágztbn megfelelő számú és átfogó ismerettel rendelkező műszeres nlitikus szkképesítéssel rendelkező szkember dolgozzon. A vegyész technikus szkképesítés ráépüléseként műszeres nlitikus szkképesítés szkm lposbb, mélyebb, specifikációkt mgáb foglló ismeretét biztosítj. A szkképesítés gzdsági hsznosíthtóságát látámsztj, hogy vegyipri üzemekben, gyártásközi ellenőrzésekben, kuttás-fejlesztésben egyránt nélkülözhetetlen, hogy vizsgáltok elvégzése precízen, gyorsn, legkorszerűbb módszerek lklmzásávl történjen, rohmosn fejlődő informtiki háttér lklmzásávl. A műszeres nlitikus szkképesítés 4 A megfelelő válsz láhúzndó. 10/16

11 birtokábn lehetőség dódik szkképesítéssel rendelkezők számár munkerőpicr vló be- vgy visszlépésre. 11 A képesítő vizsg megszervezéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsg vizsgtevékenységeinek részletes leírás: 11.1 A képesítő vizsgár bocsátás feltétele: A szkmi képzés követelményeinek teljesítéséről, képző intézmény áltl kiállított tnúsítvány. Egyéb feltételek: 11.2 Írásbeli vizsg A vizsgtevékenység megnevezése: Műszeres nlitiki ismeretek A vizsgtevékenység, vgy részeinek leírás: Az írásbeli vizsgtevékenység z lábbi tnulási eredmények mérésére és értékelésére irányul. Minőségbiztosítási irányelvek. Minőségirányítási rendszerek, klibráló lbortóriumok felkészültségének áltlános követelményei, helyes lbortóriumi gykorlt (GLP). A vizsgált célj szerinti mintvételezés megtervezése. Mintvételezés. A minták előkészítése műszeres nlitiki vizsgáltokhoz. Mintelőkészítés. A mint vizsgáltához megfelelő elektronlitiki módszer kiválsztás, lklmzás. Elektronlitik: potenciometri, konduktometri, ionszelektív elektródos technikák módszereinek elve, kiválsztásuk, felépítése. A mint vizsgáltához megfelelő spektrometriás módszer kiválsztás. Kromtográfi: gázkromtográfiás technikák GC, folydékkromtográfiás technikák HPLC, gélelektroforézis módszereinek elve, kiválsztásuk, felépítése A mint vizsgáltához megfelelő spektrometriás módszer kiválsztás, lklmzás. Spektrometri: UV-VIS spektrofotometri, tombszorpciós spektrofotometri, lángfotometri módszereinek elve, kiválsztásuk, felépítése. Műszeres nlitiki vizsgálti módszer vlidálás z dott mérési folymtr, mérési módszerre. Vlidálási folymtok. A lbortóriumi vizsgáltok során kpott információk, dtok értékelése, rendszerbe helyezése, és kpcsoltos értékelő, elemző számítások elvégzése. Mérési dtok értékelése sttisztiki módszerek lklmzásávl. Az írásbeli feldtsor következő típusú feldtokból állht: Számítógép lklmzásávl megoldhtó és értékelhető elsősorbn teszt jellegű feldtokból állíthtó össze, feldtsor felsorolt tnulási eredmények 11/16

12 mérését szolgálj, z egyes feldtok rány teljes feldtsoron belül tábláztbn láthtó. A feldtsor z időkeretben megoldhtó számú teszt jellegű feldtokból és számítási feldtból állht. Az egyes feldtok jellegükből és nehézségükből dódón súlyozottn pontozndók. A teszt jellegű feldtok részfeldtokt nem trtlmzhtnk. Típusi következők lehetnek: igz-hmis állítások eldöntése, egyszerű válsztás, többszörös válsztás, hibkeresés, legördülő menüből vgy más informtiki eszköz lklmzásávl helyes megoldás kiválsztás, táblázt kiegészítéséhez, helyes eszköz, művelet, módszer kiválsztásához, megdott műszer elvi folymtábrájánk értelmezéséhez, csoportosításhoz. Az elektronlitiki Számítási feldt, mely mximum három részfeldtból állht: trtlm megdott dtok, digrmok lpján mérési eredmények megfelelő pontossággl történő kiszámítás, sttisztiki módszerek lklmzás mérési eredmények megdásához. Az írásbeli feldtsor összeállításábn következő rányok érvényesülnek: Feldttípus Trtlom Elérhető pontszámok rány Teszt Minőségirányítási rendszerek, vizsgáló és klibráló lbortóriumok felkészültségének áltlános követelményeit, helyes lbortóriumi gykorlt (GLP) 10 Számítási feldt Mintvételezés, mintelőkészítés. 20 Műszeres nlitiki módszerek elve, kiválsztásuk, felépítése, módszerek vlidálás. A lbortóriumi vizsgáltok során kpott információk, dtok értékelése. Elemző számítások elvégzése. Mérési eredmények kiszámítás, sttisztiki módszerek lklmzás. Összesen A vizsgtevékenység végrehjtásár rendelkezésre álló időtrtm: 90 perc A vizsgtevékenység rány teljes képesítő vizsgán belül: 30 % A vizsgtevékenység értékelésének szempontji Az értékelés központilg összeállított jvítási-értékelési útmuttó előírási lpján történik. 12/16

13 Az egyes kérdésekre és feldtokr dhtó pontszámokt jvítási-értékelési útmuttó trtlmzz, feldtr dhtó teljes pontszám csk hibátln megoldásr dhtó. A jvításnál részpontszám jvítási útmuttó szerint dhtó. A jvítási útmuttótól eltérő, de helyes megoldásr is dhtó pont A vizsgtevékenység kkor eredményes, h vizsgázó megszerezhető összes pontszám leglább 40%-át elérte Projektfeldt A vizsgtevékenység megnevezése: Portfólió készítése és bemuttás A vizsgtevékenység, vgy részeinek leírás: Portfólió készítése A vizsgázó portfólióbn muttj be eddigi tevékenységét, szkmához kötődő jövőképét, vlmint műszeres nlitikus szkm tnulás során z elektronlitiki, spektrometrii, kormtográfiás műszeres nlitiki gykorltokon elért tnulási eredményeit, melyhez hozzátrtozik sját tnulási eredményére és munktevékenységére vontkozó reflexió. A portfólió kötelező elemei A vizsgázó bemuttkozás Műszeres nlitiki területek bemuttás: Két szbdon válsztott nlitiki területről lbortóriumi vizsgáltok bemuttás. Egy szbdon válsztott nlitiki területről záródolgozt készítése. Reflexió A vizsgázó bemuttkozás Előzetes tnulmányi, szkmválsztás célj szkmi tpsztlt, elért eredményei, jövőbeli elképzelései, fotókkl illusztrálv ( GDPR betrtásávl). Műszeres nlitiki területek bemuttás A három műszeres nlitiki területnek - elektronlitiki, spektrometrii, kromtográfiás - meg kell jelenni portfólióbn különböző súllyl z lábbi felsorolás szerint. Az egyik terület kiválthtó munkhelyen lklmzott egyéb speciális nlitiki módszer bemuttásávl záródolgozt esetén. Két szbdon válsztott nlitiki területről lbortóriumi vizsgáltok bemuttás: év közben egy-egy önállón végzett vizsgált jegyzőkönyvének elhelyezése portfólióbn, mely jegyzőkönyv trtlmzz mérés leírását, munkvédelmi előírásokt, mérési dtokt, mérési eredmények elektronikus úton történt kiszámítását, mérés értékelését. 13/16

14 Egy szbdon válsztott nlitiki területről záródolgozt készítése problémmegoldó, kuttó munkát is mgáb foglló dokumentum z lábbi szempontok szerint összeállítv. A vizsgázó z elektronlitiki, vgy spektrometriás, vgy kromtográfiás műszeres nlitiki területről, vgy munkhelyi speciális nlitiki területről problém megoldásr irányuló témát válszt. A feldtot önállón, de okttó, konzulens iránymuttás mellett végzi. A válsztott témábn tájékozódik témához kpcsolódó korszerű szkirodlomról módszer és vizsgálti nyg tekintetében. Vizsgálti tervet készít, kiválsztj és lklmzz mint vizsgáltához megfelelő előkészítési és vizsgálti módszert, vlidálj zt, ellenőrzi megfelelő állpotát, elvégzi vizsgáltot, dokumentálj. Munkáj során lklmzz szoftvereit és z dtbázisrendszereket. Bemuttj munk-, bleset-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási előírások betrtását. A záródolgoztbn indokolni kell témválsztást, be kell muttni szkmi fejlődésre vló nyitottságot és elkötelezettséget. A záródolgozt részei: Bevezetés: feldt/problém rövid ismertetése, témához kpcsolódó irodlom bemuttás. A vizsgált dokumentációj: mérés kivitelezésének leírás, mérési eredmények, z eredmények értékelése, munkvédelmi szbályok betrtás. Összegzés: következtetések levonás. Reflexió: portfólió befejezése. A reflexióbn vizsgázó értékeli sját tnulási folymtát. Az önértékelésben kitér rr, hogy szkm tnulását milyen folymt mentén vlósított meg, mennyire érzi sikeresnek ezt folymtot, milyen következtetéseket von le, mit változttn meg, miben szeretne még fejlődni. A portfólió formi követelményei: A4 méretű dokumentum, oldl terjedelmű mellékletek, fotók nélkül. 12-es betűméretű, 1,5-es sorközű. A fedőlpon fel kell tüntetni: záródolgozt címét, vizsgázó nevét, konzulens nevét, készítés dátumát, képzőintézmény megnevezését, szkm megnevezését. Trtlomjegyzékkel kell ellátni. A portfóliónk trtlmzni kell kötelező elemeket, mérési dokumentumokt, számítógépes értékelés esetén zok nyomttott formáját. A portfólió bedás: z első vizsgnp előtt 15 nppl vizsgszervezőnek, nyomttott, összefűzött és elektronikus formábn, vizsgdokumentumként elektronikus formábn kell megőrizni. 14/16

15 Portfólió bemuttás A vizsgbizottságnk vizsgázó portfóliót prezentációvl muttj be. A prezentáció után vizsgbizottság kpcsolódó kérdéseket tehet fel vizsgázónk A vizsgtevékenység végrehjtásár rendelkezésre álló időtrtm: 15 perc A portfóliót vizsgázó előzetesen készíti el. A rendelkezésre álló időtrtm portfólió bemuttását és védését szolgálj A vizsgtevékenység rány teljes képesítő vizsgán belül: 70 % A vizsgtevékenység értékelésének szempontji: A portfóliót konzulens írásbeli véleménye lpján vizsgbizottság bemuttássl együtt értékeli. Értékelési szempontok Pontszám A portfólió értékelése 80 Portfólió megjelenési formáj, áttekinthetősége, formi és 5 nyelvi helyessége, terjedelme. A vizsgázó bemuttkozás 5..műszeres nlitiki terület bemuttás képzés ltt önállón végzett mérés dokumentációj lpján...műszeres nlitiki terület bemuttás önállón végzett mérés dokumentációj lpján. Záródolgozt lpján A témábn vló tájékozottság, szkirodlomml kpcsoltos ismeretek. A munk minősége, szkmi megfelelősége, komplexitás. Mérések dokumentálás, informtiki háttér hsznált. A számítások elvégzése, értékelése, digrmok, grfikus lehetőségek hsznált. Eredmények megfelelő pontosággl történő megdás, eredmények értékelése, következtetések levonás és zok helytállóság. Szkszerű munkvégzés, munk-, tűz és környezetvédelmi előírások betrtás (konzulens jvslt lpján) Portfólió bemuttásánk értékelése 20 A prezentáció formi és szkmi megfelelősége, 15 15/16

16 kpcsolt portfólióvl. A vizsgázó szkmi kommunikációj, érthetősége, nyelvhelyessége, stílus. 5 Összesen A vizsgtevékenység kkor eredményes, h vizsgázó megszerezhető összes pontszám leglább 50 %-át elérte A vizsgtevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A központi interktív vizsgán informtikus vgy okttástechnikus jelenléte jvsolt vizsg informtiki eszközeinek zvr- és kdálymentes hsználtához A vizsgtevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: Vizsgszervező biztosítj Interktív vizsgtevékenységhez vizsgázók számához elegendő számítógép, internet elérési lehetőséggel. Portfólió védéséhez prezentáció kivetítésére lklms eszköz A vizsgtevékenységek lóli felmentések speciális esetei, módj, és feltételei: jogszbály szerint 11.7 A képesítő vizsgán hsználhtó segédeszközökre és egyéb dokumentumokr vontkozó részletes szbályok: Vizsgázó biztosítj szöveges dtok tárolásár és megjelenítésére nem lklms számológép, függvénytáblázt, íróeszköz A vizsgtevékenységek megszervezésére, zok vizsgidőpontjir, vizsgidőszkokr vontkozó sjátos feltételek: 12 A szkmi képzés megszervezéséhez kpcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek 16/16

A % eltér. vegyi pari technikustól

A % eltér. vegyi pari technikustól 54 524 01 Lbortóriumi technikus Gykorlt A Lbortóriumi lpfeldtok 120 perc 20% Anygmint feldolgozás, vizsgáltr előkészítése (oldás, feltárás, törzsoldt-készítés) Klsszikus nlitiki feldt: mérőoldtok és regensek

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

Frei Kitti: A coach én- márkája. Egy felmérés eredményei. A felmérésben egy hét alatt 28 gyakorló coach (5 férfi és 23 nő) vett részt, akik 28 és

Frei Kitti: A coach én- márkája. Egy felmérés eredményei. A felmérésben egy hét alatt 28 gyakorló coach (5 férfi és 23 nő) vett részt, akik 28 és Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás felmérben egy hét ltt 28 gykorló coch (5 férfi 23 nő) vett rzt, kik 28 Frei Kitti: coch én- 54 év közöttiek, átlgos életkoruk 39,6 év, szkmi márkáj tpsztltuk évek

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok vegyipari területre

Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok vegyipari területre Moduláris korszerű szkmcsoportos lpozó gykorltok vegyipri területre Anlitik gykorlt 12. évfolym tnári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt z

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

Bázisintézményi munkaterv

Bázisintézményi munkaterv DERECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BRASSAI SÁMUEL GIMNÁZIUMA ÉS MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA 4029 Debrecen, Víztorony u. 3. OM zonosító: 203033 Telefon, fx: 52/411-885 E-mil: brssi@brssi.hu ; weblp: www.dszcbrssi.hu

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a. évre

Ellenőrzési szempontok a. évre 14. SZÁMÚ MELLÉKLET Ellenőrzési szempontok. évre Ellenőrizendő folymtok Ellenőrzés célj Kockázti tényező Ellenőrzés típus 1. A szervezet A szervezet működésére A szervezet működésére szbályozottságánk

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Gyógyszerésztudományi Kar MŰKÖDÉSI RENDJE. [Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának. 44. (7) bekezdésében foglaltak alapján]

Gyógyszerésztudományi Kar MŰKÖDÉSI RENDJE. [Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának. 44. (7) bekezdésében foglaltak alapján] SEMMELWEIS EGYETEM Gyógyszerésztudományi Kr MŰKÖDÉSI RENDJE [ Egyetem Szervezeti és Működési Szbályztánk 44. (7) bekezdésében foglltk lpján] 1. Gyógyszerésztudományi Kr jogállás (1) Gyógyszerésztudományi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE]

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] 2011. Egészségügyi Szkképző és Továbbképző Itézet [A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] Részletek z értékelésből A miősített mérőeszközök kezelése részletek z

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények. Az lpképzési szk megnevezése: földrjz (Geogrphy). Az lpképzési szkon szerezhető végzettségi szint és szkképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

A 33. sorszámú Drog- és toxikológiai technikus megnevezésű szakképesítésráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 33. sorszámú Drog- és toxikológiai technikus megnevezésű szakképesítésráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 33. sorszámú Drog- és toxikológiai technikus megnevezésű szakképesítésráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgidőszktól OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN Az optik ismeretek ágzti szkmi érettségi vizsgtárgy részletes

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Mtemtik középszint 061 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivlók Formi előírások:

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Opcionális doboz integrált hidraulikus alkatrészekkel rendelkező kültéri egységekhez EK2CB07CAV3. Szerelési kézikönyv

Szerelési kézikönyv. Opcionális doboz integrált hidraulikus alkatrészekkel rendelkező kültéri egységekhez EK2CB07CAV3. Szerelési kézikönyv Opcionális doboz integrált hidrulikus lktrészekkel rendelkező kültéri egységekhez EKCB07CAV Opcionális doboz integrált hidrulikus lktrészekkel rendelkező kültéri egységekhez Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

A TITÁN rendszer bemutatása

A TITÁN rendszer bemutatása RITEK Zrt -- Szoftverfejleszt - Áltlános ismertető A TITÁN rendszer bemuttás A TITÁN RITEK Zrt sját fejlesztű keretrendszere mely létrehozáskor elsődleges feld tunknk tekintettük egy olyn rendszer létrehozását

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 208. ugusztus 24. 4 ór 00 perc PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Ki pályázht? cselekvőképes mgyr állmpolgár ki egyetemi állm- és

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

TITÁN keretrendszer bemutatása

TITÁN keretrendszer bemutatása TITÁN keretrendszer bemuttás A közigzgtás területén kiemelkedően fontos szempont hogy olyn rendszert hsználjuk melynek segítségével pontosn nyomon követhetjük z egyes hivtlok munkfolymtink minden állomását

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Tisztelt Érdeklődő / Regisztráló!

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Tisztelt Érdeklődő / Regisztráló! I SZBÁLYZT Tisztelt Érdeklődő / Regisztráló! Kérjük, hogy www.rvk.hu vgy www.rvklojlitsprogrm.hu oldlon ( továbbikbn weboldlk ) történő személyes dti megdás előtt z lábbi dtkezelési tájékozttót (www.rvk.hu/hu/dtkezelesi-tjekoztto)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 2 és 26. - lpján

Részletesebben

Békés Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési

Békés Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési Előterjesztés Békés Város Önkormányzt Képviselő-testületének 2017. november 30-i ülésére Sorszám: Tárgy: J Békés Város Önkormányzt 2018. évi belső ellenőrzési S tervének elfogdás Döntéshoztl módj: Véleményező

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése. NEM IFRS szabályokat alkalmazók részére

Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése. NEM IFRS szabályokat alkalmazók részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2414 Gzdsági egységek éves sttisztiki jelentése 2017 NEM

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű monoblokk opcionális doboza EK2CB07CAV3. Szerelési kézikönyv

Szerelési kézikönyv. Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű monoblokk opcionális doboza EK2CB07CAV3. Szerelési kézikönyv Dikin Altherm lcsony hőmérsékletű monoblokk opcionális doboz EKCB07CAV Dikin Altherm lcsony hőmérsékletű monoblokk opcionális doboz Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék A dokumentum bemuttás. A dokumentum

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! is kulcsfontosságú Előterjeszt Bék Város Önkormányzt Képviselő-testületének 2018. március 29-i ülére Sorszám: 19. Tárgy: KEHOP-1.2.1 pályázt benyújtás Dönthoztl módj: Véleményező bizottság: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Energetics tantárgyból KVEEG11ANB KVEEG11ANC a nappali tagozat II. és III. éves villamosmérnök hallgatói részére

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Energetics tantárgyból KVEEG11ANB KVEEG11ANC a nappali tagozat II. és III. éves villamosmérnök hallgatói részére TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Energetics tntárgyból KVEEG11ANB KVEEG11ANC nppli tgozt II. és III. éves villmosmérnök hllgtói részére Heti órszám Elődás 2 Félévi követelmény évközi jegy A hiányzások mértéke nem

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/200-3/2015.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/200-3/2015. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/200-3/2015. Képzésvezető: Dr. Gortk-Rákó Erzsébet főiskoli docens Képzési idő: 4 félév

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A 259. sorszámú Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

A 259. sorszámú Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 A 259. sorszámú Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

A lecke célja... A vállalati gazdálkodás célja hét A monopolerő hatása a kínálati magatartásra

A lecke célja... A vállalati gazdálkodás célja hét A monopolerő hatása a kínálati magatartásra 04..07. -3. hét A monopolerő htás kínálti mgtrtásr A tiszt monopólium htárbevétele és mximális profitot biztosító kibocsátás. Hszonkulcs és monopolerő. A monopolerő jóléti htási. Természetes monopólium.

Részletesebben

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei.

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei. PROGRAMTERV A Bogyiszlói Áltlános Iskol TÁMOP-.1.4.B-1/1-201-0001 KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN - MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA pályáztánk megvlósítási terve 10.22.. ór Időór 4 Tevékenység Feldt Tém/Trtlom

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

2. modul Csak permanensen!

2. modul Csak permanensen! MATEMATIKA C. évfolym. modul Csk permnensen! Készítette: Kovács Károlyné Mtemtik C. évfolym. modul: Csk permnensen! Tnári útmuttó A modul célj Időkeret Ajánlott korosztály Modulkpcsolódási pontok A htványzonosságok

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén A JENDRASSIK VENESZ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közokttásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény és nnk végrehjtási rendeleteiben foglltk

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben