Államalapítónkra emlékeztünk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Államalapítónkra emlékeztünk"

Átírás

1 Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 9. szám Iskolakezdés képekben Városunk oktatási intézményeiben szeptember elsején megkezdődött a tanítás. Most csak a tanévnyitókon készült képekből adunk közre oktatási intézményenként egyet. Legközelebbi lapszámunkban részletesebben írunk az iskolák erre a tanévre kitűzött terveiről, melyekről a évnyitó beszédek szóltak. Államalapítónkra emlékeztünk Szent István ünneplésének sorát a Szent Anna templomban ez alkalomból bemutatott szentmisével kezdődött, melyet Nagyidai Zsolt plébános mutatott be. Az ünneplés a Polgármesteri Hivatal zsúfolásig megtelt dísztermében folytatódott a Képviselő-testület ünnepi ülésével, melyen jelen volt Nagyidai Zsolt plébános, Czeller Zoltán, polgármestere, a képviselő-testület tagjai,, az intézmények vezetőit, állampolgársági esküre készülő erdélyiek és vajdaságiak, valamint az idei városi kitüntetések várományosai és családtagjaik. Az ünnepség a Magyar Köztársaság Himnuszának közös eléneklésével kezdődött, Dági József a Gazdakör, Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete alelnöke a jánoshalmi gazdák nevében adta át a szentmisén megszentelt új kenyeret, majd Czeller Zoltán polgármester köszöntötte megjelenteket. Hangsúlyozta: Az augusztus 20-i ünnepnek vannak a legrégebbi, legmélyebb történelmi gyökerei. Ez áll legközelebb a magyar szokásrendhez, a magyar szellemhez, az új demokráciában ez az ünnepnap osztja meg legkevésbé nemzetünket. Mária Terézia rendeletben nemzeti ünneppé nyilvánította augusztus 20-át, illetve a Szent Jobb évente hatszori közszemlére tételét. Augusztus 20., mint nemzeti ünnep, a Horthy korszakban vált a magyarság egyetemes ünnepévé. Az ünnepet egy teljes hétre terjesztették ki, színes rendezvényekkel tarkítva azt. A Rákosi diktatúra idején, az új kenyér ünnepévé, majd az új - szovjet mintájú - alkotmány ünnepévé tették. A Kádár rendszerben is megmaradt az ünnep, gyakorlatilag ugyanolyan tartalommal, mint a Rákosi rezsimben. A rendszerváltozás utáni első parlament a három nemzeti ünnepünk közül augusztus 20-át tette hivatalos állami ünneppé. Czeller Zoltán a továbbiakban kiemelte: ezen az ünnepen a politikai szónoklatnál sokkal többet jelent Jánoshalma lakóinak, az itt élő közösségeknek, az elismerések és kitüntető címek átadása, azoknak az embereknek, akik itt éltek és élnek közöttünk, életükkel, munkásságukkal példaként járnak előttünk. A polgármester a továbbiakban hangsúlyozta: Nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon új magyar állampolgárokat köszönthetünk köreinkben. Jánoshalmán augusztus 20-a, Szent István király ünnepe, nemzeti ünnepünk ezekkel az aktualitásokkal válik teljessé. A köszöntő után hat fő tett állampolgársági esküt, s váltak magyar állampolgárrá. Ezt követte a városi kitüntető címek átadása. Ebben az évben Jánoshalma Város Díszpolgára, Jánoshalma Város Díszpolgára Poszthumusz, Kultúrájáért, Szociális Munkáért, Életmű díj és Az év vállalkozója cím került átadásra, majd két tűzoltó vehette át kitüntetését. Az idei kitüntetettekről részletesen a 2. oldalon olvashatnak Az ünnepi testületi ülésen köszöntötte Czeller Zoltán polgármester úr Jánoshalma legidősebb polgárát, akit a 2. oldalon mutatunk be. Ezt követte a környezetszépítési verseny eredményhirdetése és a jutalmak átadása. Ennek részleteiért lapozzon a 3. oldalra. A díjak átadása után Dr. Bárth János néprajzkutató mutatta be Jánoshalma értékei című kiadványt: erről a 3. oldalon írunk. Ünnepi testületi ülés a Szózat hangjaival és egy közös koccintással ért véget. ikor Hét új magyar állampolgár Jánoshalmán Aktualitások az általános iskola felújításáról Hol tanulnak és étkeznek az általános iskolás diákok szeptemberben? ISSN Ezúton tájékoztatom a Hunyadi Népe olvasóit az általános iskola felújítási munkálatairól, és a vele szoros összefüggésben lévő 2011/2012- es tanév indulásának körülményeiről. Az újság olvasói számára a lap megjelenésekor már egyértelmű, hogy a felújítási munkálatok nem fejeződtek be a tanév kezdetéig. A késedelem megértése végett szólni kell az előzményekről. Az iskola felújítását az Önkormányzat június elején tervezte megkezdeni, és augusztus végére befejezni, hogy szeptember 1-re a megszokott rendben megkezdődhessen a tanítás. A tervezés reális volt, mert a felújítás szakmailag elvégezhető 3 hónap alatt. Az iskola pedagógusai mindent megtettek annak érdekében, hogy a munkálatok június elején elkezdődhessenek, több alkalommal hétvégeken is tanítottak, a szülőkkel, a Városgazda Kft. munkatársaival és a közmunkásokkal együtt segédkeztek a termek kipakolásában. Így az iskola és a diákélelmezési konyha épülete június elejére kiürítve várta a munkásokat. folytatás a 3. oldalon hivatalos honlapja Lapszámaink itt is olvashatóak! A közelmúltban hét személyt kérelmére a köztársasági elnök honosított, és az erről szóló okiratot megküldte városunk anyakönyvvezetőjének. Az állampolgárságról szóló törvény előírása szerint magyar állampolgárrá akkor válnak, miután állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesznek a polgármester előtt. Jánoshalmán az elmúlt hónapban 7 határon túli ajkáról hangzott fel: Én. esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. A Magyar Köztársaságnak hű állampolgára leszek, Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen. Szent István ünnepén, augusztus 20 Vajdaságból Tokodi Riki, Dobó Richárd, valamint fiai Máté és Márk, Erdélyből Forgács Albert és Csizmadia Klára, augusztus 26-án pedig Nagyidai Terézia, a plébánosunk Nagyidai Zsolt édesanyja. tett állampolgári esküt Az új magyar állampolgárok az eskütétel után megkapták a díszes honosítási okiratot Czeller Zoltán polgármester úrtól. Az ünnepi eseményeken jelen voltak az eskütevők családtagjai, rokonai és barátai is. b.s.

2 2. oldal Képviselő testülete 2011-ben sem feledkezhet meg, azokról, akik kiemelkedően sokat tesznek vagy tettek a városért. Az idén heten kapták meg a kitüntető címet. Képviselő testülete Díszpolgára címet adományozott Kendéné Nagypál Klára részére, Jánoshalma, mint szülőföld szeretetéért végzett több évtizedes lelkes és kitartó munkájáért, a Budapestre és környékére elszármazott jánoshalmiak Baráti Körben vállalt önzetlen tevékenységéért. Kendéné Nagypál Klára augusztus 16-án született Jánoshalmán. Családja a Rákosi-rendszer alatt kénytelen volt elhagyni Jánoshalmát. Több sorstársukkal együtt Budapestre menekültek és Rákosszentmihályon találtak új otthonra. Középiskolába Budapesten járt, az Élelmiszeripari Technikumban érettségizett 1955-ben. Nyugdíjazásáig egyetlen munkahelyen, a Kőbányai Sörgyárban dolgozott ban az Élelmiszeripari Főiskolán erjedési szakmérnöki diplomát szerzett. Végigjárta a ranglétrát, a Söripari Közös Vállalat igazgatójaként fejezte be pályáját. Kendéné Nagypál Klára nagyon fiatalon került el Jánoshalmáról, de szüleivel együtt mindig figyelemmel kísérte a szülőföld eseményeit, életének alakulását. Ez az erős kötődés volt az alapja annak az elhatározásnak, hogy 1983-ban megalapítsák a Jánoshalmáról Elszármazottak Baráti Körét, melynek munkáját aktívan segítette és édesapja halála után vezette. Ez a Baráti Kör eleinte főleg a Rákosi-rendszer áldozatait fogta össze, de később kiterjesztették azokra is, akik egyéb okok miatt kerültek el Jánoshalmáról és Budapesten telepedtek le. Kendéné közel 30 éven keresztül a felkutatott, volt jánoshalmiakat negyedévente találkozóra hívta meg, ahol a város mindenkori vezetői is jelen voltak. Így rendszeresen, élő kapcsolat alakulhatott ki azáltal, hogy megismerhették a szülőföld örömeit, gondjait. Jó szervezőkészségének köszönhetően azoknak az idősebbeknek, akiknek már nem voltak élő hozzátartozói egykori lakóhelyükön, csoportos hazalátogatásokat szervezett és gondoskodott arról is, hogy a találkozókról minden alkalommal részletes feljegyzés készüljön. A Baráti Kör tagjai 1993-ban létrehozták a Jánoshalmáért Alapítványt, melynek alapító kurátora lett. Javaslataival hozzájárult, hogy az alapítvány lehetőségeihez mérten anyagi támogatást nyújtson Jánoshalma kultúrájának, sportjának, tehetséges diákjainak, hagyományai ápolásának, hírneve erősítésének. Képviselő-testülete Díszpolgára Poszthumusz címet adományozott Dr. Ökrész Illés néhai jánoshalmi lakosnak, példamutató közéleti tevékenységéért, Temerin és városunk jó kapcsolatának kialakításáért, ápolásáért. A kitüntetést lánya Novok-Rostás Kálmánné vette át. dr. Örkész Illés temerini származású jánoshalmi közéleti személyiség. Apja Ökrész Ádám, anyja Bognár Veronika. Családjukban heten voltak testvérek, ő az egyedüli fiú. Elemi iskoláit Temerinben, középiskoláit Kalocsán végezte. Innen Budapestre került, ahol az Állatorvostudományi Egyetemet elvégezte ben került Jánoshalmára, és itt élt haláláig. Az első világháborúban két évet szolgált, huszárszázadosként szerelt le. Alapító tagja volt a Gazdakörnek, neve az első tagbejegyzésben (1915) olvasható. Ugyancsak tagja lett a Nemzeti Kaszinónak, mely szervezet 1926-ban elnökévé választotta. Jelentős kulturális évfordulókat ünnepeltek közreműködésével (Jókai, Madách évforduló). E munkájáért a Magyar Tudományos Akadémia köszönő és méltató levelét is megkapta. Vezető személyisége volt Jánoshalma közéletének. A Délvidék egy részének visszacsatolásakor szorgalmazta Temerin és Jánoshalma kapcsolatának felvételét. Indítványára Országzászló gyűjtési akció indult, és Temerinben örömmel vették az ötletét. A népes jánoshalmi küldöttség (40 fő) az Ő vezetésével utazott vonattal Temerinbe augusztus 14-én. Másnap fényes ünnepség keretében adták át Jánoshalma ajándékát, és alapozták meg a két település kapcsolatát, mely 1945-ig működött ben diplomájától megfosztják, földjeit elveszik, lakása egy részét kisajátítják. Nyugdíjasként (nyugdíj nélkül) éli életét. Közéleti tevékenysége véleményünk szerint példamutató, az utókor méltatására mindenképpen érdemes. Ezt a kapcsolatot újította fel a helyi Gazdakör, és elnöke Dági József, majd Jánoshalma Város vezetése 1998-ban. A testvérvárosi együttműködés azóta örvendetesen fejlődik. Kitüntető címek átadása 2011-ben Képviselő-testülete Kultúrájáért címet adományozott Sere Mihály jánoshalmi lakosnak, Jánoshalma közművelődésében és közéletében, az amatőr művészek támogatásában kifejtett több évtizedes munkássága elismeréseként. Sere Mihály szeptember 5 én született Mélykúton ban ajánlotta föl a helyi katonai vezetés a Helyőrségi Művelődési Otthon vezetését az éppen sorkatonai szolgálatát letöltött pályakezdő üzemmérnök számára. A helyőrségparancsnok élt a lehetőséggel, miszerint egy HM intézkedés szerint a megüresedett intézményvezetői helyet nem katonatiszttel, hanem polgári személlyel lehet betölteni. Így adódhatott, hogy az országban elsőként (legfiatalabbként) civil diplomás vezető került a jánoshalmi klub élére. Szakmai tanulmányait a debreceni és a szegedi főiskolán végezte, majd Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett okleveles népművelő diplomát. A Helyőrségi Klub közművelődési tevékenységét az igényes kulturális értékek közvetítése és a szórakoztatás jellemezte. Különösen nagy sikert arattak a 70-es és a 80-as években a Pódium sorozatok, ahol neves előadóművészek mutatkoztak be önálló műsorukkal. Hangulatos bálok, rendszeres zenés esték tették vonzóvá a klubot a városban, filmvetítések, filmvitákat szerveztek Művész mozi sorozatokat indítottak. Az intézmény úgynevezett zárt jellege ellenére egyedülállóan nyitott volt a polgári lakosság felé. Oly annyira igaz, hogy amikor a helyi laktanya után a Tiszti klub fölszámolására is megérkezett a Honvédelmi Minisztérium intézkedése, 48 órán belül közel 2000 aláírás gyűlt össze, melyben kérték a polgárok az akkori városvezetést, tegyen meg mindent az intézmény megmentéséért. Így jött létre a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület 1991-ben a HM és helyi önkormányzat közös anyagi támogatásával, Magyarországon elsőként, melyet rövid időn belül Debrecentől Szombathelyig követte 23 hasonló szervezet! Az Egyesület igazgatója, a szervezet létrehozatalának megvalósítója: Sere Mihály től új irányt vett a szakmai munka. A civil szervezet, az alulról építkező jellege miatt is egy állandóan megújulni képes, a valós igényeket jobban figyelembe vevő intézményi, szervezeti képződmény. Több országos és regionális szakmai és civil szervezet vezetőségének tagja, mint pl. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Szervezete, FEBÖSZ Kulturális Bizottsága, ugyanakkor Kelet- Magyarország honvéd kulturális egyesületeinek szakmai felügyeletét is ellátja december 15-vel nyugdíjba vonult, de a közművelődés, az emberek ún. helyzetbe hozatala érdekében az általa vezetett kiemelten közhasznú szervezet keretei között tovább kívánt tevékenykedni. Számos szakminiszteri, illetve honvédelmi miniszteri kitüntetésben, díjban részesült (például: Tinódi- díj, melyet kétévenként kaphatja elismerésként egy szakember(!)). Tűzoltók kitüntetése Képviselő-testülete Szociális Munkáért címet adományoz, Kecskeméti Zoltánné jánoshalmi lakosnak, aki magas szintű szakmai tudásáért, példamutató gondozói, nevelői munkájáért, gyermekszeretetéért, a gyermekek iránti elkötelezettségéért. Kecskeméti Zoltánné 39 éve dolgozik Jánoshalmán a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat intézményében, bölcsődei gondozónőként. Csecsemő és gyermekgondozói szakképesítését munkavégzés mellett szerezte meg. Megbecsült, mindenki által tisztelt és szeretett munkatársa volt az 1996-ig működő városi bölcsődének től a Napközi Otthonos Óvoda Batthyány utcai telephelyén dolgozott, ahol az óvodapedagógusok munkáját segítette gondozónőként. Gyermekszeretete, tapintata, türelme, segítőkészsége, méltán váltott ki elismerést irányába, mind a szülők, mind az óvodapedagógusok részéről. A bölcsődés korú gyermekek gondozása, nevelése téren meglévő magas szintű szakmai tudásával, tapasztalatával, a 0-3 éves korú gyermekek érdekeinek képviseletével nagymértékben elősegítette azt, hogy városunkban 2002-től újraszerveződött a bölcsődei ellátás. Gondozó, nevelő munkáját, az újraindult bölcsődében, lendületesen, példaértékű szorgalommal, fáradhatatlan tenni akarással, optimistán kezdte újra. A gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítése, testi, érzelmi és értelmi fejlődésük elősegítése, számára mindig elsődleges feladat. Teszi mindezt igényesen, rendkívül nagy tapintattal és gyermektisztelettel. Munkája minden tekintetben példás. Emberi tulajdonságaival, főként a pozitív szemléletével elősegítette a jó munkahelyi légkör megtartását. Kolléganőinek rendkívüli teherbírásával, gyermekszeretetével, gyermekek iránti elkötelezettségével, igazságosságával, a szülőkkel való jó együttműködésével, minden nap példát állított. Személyét a szülők, és a munkatársak körében is tisztelet övezi. Képviselő-testülete Életmű díj címet adományozott Dági József jánoshalmi lakosnak, a nagy múltú Gazdakör újjáalakításáért, önzetlen, nagy szakértelmű vezetéséért, eredményes vezetői munkásságáért. Országos és délvidéki gazdakörökkel való aktív kapcsolattartásáért. Egy életmű bemutatása méltatása igen nehéz feladat. Dági József esetében is csak röviden, szűkszavúan, felsorolás szerűen lehet ezt megtenni. A tartalmas, esemény gazdag élet út sok apró részlete, most csak emlékeinkben elevenedhet meg. Életének munkásságának gyökerei Jánoshalmához kötik. Itt született, nevelkedett, és az előre látó szülői gondoskodás segítette a paraszti gazdálkodás megismerésében. Általános iskoláit Jánoshalmán végezte. Mély elkötelezettséggel a mezőgazdaság iránt, kezdte el középiskolai tanulmányait Baján, a Bereczki Máté Kertészeti Technikumban. Felsőfokú tanulmányait Budapesten, a Kertészeti Egyetemen folytatta. Az egyetemről kikerülve munka mellett, a kecskeméti Kertészei Főiskolán, szakmai továbbképzéseken vett részt. Tanulmányai elvégzése után ig egyéni gazdálkodóként kamatoztatta megszerzett elméleti tudását tól az agitátorok hathatós rábeszélésére mint minden jánoshalmi gazda belépett a TSz-be tól a TSz-közi Vállalat dolgozója, mint kerületi kertész. A vállalat felszámolásáig végzi ezt a munkát. Kényszerű váltás következett be ezzel életében, és 1990-től őstermelőként dolgozik. Ez az életmódváltozás hozta meg számára a lehetőséget, hogy a munka mellett szabadidejében bekapcsolódjon Jánoshalma közéletébe. Egyrészről demokratikus átmenet elősegítése másrészről a helyi gazdatársadalom szervezése töltötte ki idejét. A 90-es évek elején többedmagával újjá alakítja a nagy múltú Jánoshalmi Gazdakör, Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesületét től elnöke az egyesületnek és több cikluson keresztül önzetlenül, nagy lelkesedéssel, szakértelemmel eredményesen látja el ezt a feladatot. Nyugdíjba vonulása új lendületet adott munkásságának. Sokat fáradozott a határon túli gazda szervezetekkel való kapcsolatteremtésen. Melynek eredménye egy máig elő, aktív együttműködés a Temerini és Bácskossuthfalvi gazdakörrel tól a magyarországi Gazdakörök, Gazdaszövetkezetek Szövetségének országos választmányi tagja 2006-ig. Jánoshalma politikai életében is aktívan részt vállalt. Részese volt az önkormányzatiság kiépítésének. Önkormányzati képviselőként ig tudta segíteni, építeni, döntéseivel jó irányba befolyásolni Jánoshalma fejlődését. Az önkormányzati képviselőként több cikluson átívelően a mezőgazdasági ügyek képviseletét látta el. Életcélja a mezőgazdaságban tevékenykedi akaró fiatal gazdák összefogása, bekapcsolása a Gazdakör életébe, mert a termőföld szeretet az új kenyér megteremtése adhat lehetőséget az új életnek, a haza boldogulásának. Képviselő-testülete az év vállalkozója címet adományozott, Renner Tibor jánoshalmi lakosnak, Jánoshalmán megalapított vállalkozásának sikeres, minőségi továbbfejlesztéséért, mellyel hozzájárul városunk hazai és külföldi hírnevéhez. Renner Tibor: 1974-ben végzett a 609. számú ipari szakmunkásképző intézetben, mint gépjármű villamossági műszerész. Kiskunhalason, majd Pirtón dolgozott, de hamar Jánoshalmára került, mint egyéni vállalkozó, és megkezdte autóvillamossági javító tevékenységét. A szakmában, az általa kidolgozott sok újítás kapcsán gyorsan megyei hírűvé vált kisüzeme, majd bővítette a dolgozói létszámot, és országos, cseredarabos felújításon alapuló villamossági kisfődarabokra vonatkozó felújító műhelyt hozott létre. A rendszerváltás utánra kialakított szervezeti rendszer és szakmai háttér hatására, elindította a forgácsoló részleget és belekezdett a műszaki gumigyártásba. Ebben az iparágban rövid felfutás után olyan eredményei lettek, amelyek mára európai középvállalatokhoz sorolják cége tevékenységét. A közel 150 főt foglalkoztató gumiüzem folyamatos bővítése, a minőség minden határon túl történő javítása, a család együtt dolgozása, jelen pillanatban is élete fő célja, amelyhez erőt ad a külföldi partnerek folyamatosan visszatérő elismerő hangú bátorítása is. A városi Pedagógus napon dr. Csépányi Nétuszné már átvette a kiváló pedagógusnak járó emlékplakettet. dr. Csépányi Nétuszné pedagógus pályáját képesítés nélküli pedagógusként kezdte gimnáziumi tanulmányai után, a pályára való elhivatottsága első jeleként. Az Egri Tanárképző Főiskolán 1967-ben biológia-földrajz szakon tanári oklevelet szerzett, majd az Egri Gyógypedagógiai Főiskolán 1972-ben gyógypedagógiai tanári oklevelet, amely logopédia szakos végzettséget jelentett. Tanárként Székesfehérvárott dolgozott, majd Egerben, a Gyógypedagógia Intézetben tól gyógypedagógiai megyei szakfelügyelő volt Heves megyében. Intézményünk volt általános iskolájában ig biológia és földrajz szakos tanárként nagyon sok jánoshalmi tanítványának tanította meg a tananyagon kívül az egymással való törődés, szeretet, megbecsülés tudományát is tól főfoglalkozású logopédusként tanította gyermekeinket a helyes, szép, kiművelt beszédre. Igyekezete és szakmai tudása sok beszédhibás tanulót segített át az írás és olvasás nehézségein. A Hunyadi János Általános Iskolából ment nyugdíjba, aktív munkáját itt a 2003/2004- es tanévben fejezte be től az óvodákban is dolgozott óraadó logopédusként, majd 2008-ig a Pedagógiai Szakszolgálatban tevékenykedett. Szinte minden oktatási intézményben tevékenykedett Jánoshalmán, a katolikus iskolában és óvodában is számíthattak szakmai segítségre. Minden tanítványa, kollégája tisztelettel, szeretettel, megbecsüléssel gondol rá. Minden kitüntetettnek gratulálunk, további jó egészséget, tartalmas és boldog éveket kívánunk! A legidősebb jánoshalmi köszöntése A Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége (LÖTOSZ) két jánoshalmi tűzoltónak adományozott Érdemkeresztet, melyet Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere és Nagy Sándor tűzoltó parancsnok adott át az augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen. Sarok Sándor a Jánoshalmi Önkéntes tűzoltóságnak szerparancsnoka, az elmúlt évek kiemelkedő, példamutató és szakszerű munkája elismeréséül LÖTOSZ Érdemkereszt tűzoltó tagozat ezüst fokozata kitüntetést vette át. Zámbó Sándor a Jánoshalmi Önkéntes tűzoltóság szerparancsnoka, az elmúlt évek kiemelkedő, példamutató és szakszerű munkájának elismeréséül LÖTOSZ Érdemkereszt tűzoltó tagozat bronz fokozata kitüntetést kapta. A kitüntetettnek gratulálunk, további jó egészséget, tartalmas és boldog éveket kívánunk! Jánoshalma város önkormányzata által, tavaly megteremtett hagyománynak megfelelően az augusztus 20-i ünnepségen köszöntötte Czeller Zoltán polgármester, városunk legidősebb polgárát, Kishonti Lajosnét Pajdusák Marika nénit.

3 Környezetszépítési verseny eredményhirdetése Képviselő testülete ben ismét meghirdette A tisztább és rendezettebb Jánoshalmáért című környezetszépítési versenyt. A verseny célja, hogy a lakossággal, helyi vállalkozásokkal, intézményekkel, közösen formáljuk a településünk arculatát, növeljük a virággal beültetett területek nagyságát, s ezzel együtt színesítsük városuk közterületeinek megjelenését. A bíráló Bizottság döntése alapján lássuk kik nyertek és vehettek át díjat és jutalmat Czeller Zoltán polgármester úrtól. Legszebb virágos kert kategória: I. Haász Lászlóné II. Madarász Péterné III. Kiss Lajos Legszebb virágos előkert kategória: I. Molnár Ferencné II. Gáspár Zsolt III. Szili István Legszebb virágos közterület kategória: I. Gavlikné Komáromi Mária Legszebb virágos intézmény kategória: I. Római Katolikus Plébánia, Nagyidai Zsolt II. Öskeresztény Egyház temploma, Horváth Sándorné A kategória győztesek számára az ajándékokat Malustyik Béla alpolgármester és a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ajánlotta fel. A képeket Sillye Zoltán Csaba az iskola képzőművész tanára készítette. Köszönjük a felajánlásukat és a támogatásukat! A győzteseknek pedig gratulálunk! Jánoshalma értékei című kiadvány bemutatása A Képviselő-testület augusztus 20-i ünnepi ülésének befejező részében dr. Bárth János mutatta be Jánoshalma értékei című könyvet. A könyv kiadása Jánoshalma város integrált fejlesztése elnevezésű pályázat keretében valósult meg. Dr. Bárth János néprajzkutató ismertette, amit a városunk történetét és adatait felvonultató 60 oldalas, fotókkal gazdagon ellátott elegáns kiadványról tudnunk illik. A könyvet az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület adta ki, pályázati pénzből. A könyv szövegét Czeller Zoltán írta. A népszerűsítő könyv magyar és angol nyelven jelenteti meg az adatokat. A lapok bal oldalán a magyar, jobb oldalán angolul olvasható. folytatás az 1. oldalról A késedelmet az okozta, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során 13 cég jelentkezett és közöttük kiéleződött verseny folyt. A mai gazdasági helyzetben mindegyik cég azért küzdött, hogy magáénak mondhassa a beruházás kivitelezését. Ez a versenyhelyzet volt az, ami egy hónapos csúszást eredményezett, mert az eljárás során az önkormányzatnak be kellett tartani az eljárásrendet, a jelenleg hatályos törvényi előírásokat. Az együttműködési megállapodás aláírására és a munkaterület átadására július 1-jén kerülhetett sor a kivitelező cég és az önkormányzat között. Ez a dátum azt mutatja, hogy a tervezetthez képest egy hónappal később kezdődtek a munkálatok, amik azóta megfelelő ütemben, további késedelem nélkül folynak. Kisebb építési munkálatoknál sem, főként pedig egy ilyen volumenű beruházásnál, ahol az iskola és a diákélelmezési konyha külső-belső felújítása egyaránt megtörténik, nincs értelme siettetni a munkafolyamatokat, minden fázis megköveteli a technológiailag szükséges időráfordítást. 3. oldal AVATÁS ÉS BARÁTI VACSORA Aktualitások az általános iskola felújításáról Hol tanulnak és étkeznek az általános iskolás diákok szeptemberben? Szent István-nap megünneplésének délelőttje a városháza dísztermében az ünnepléshez méltó eseményeket és érzelmeket hozott. A Molnár János utcában délután gyülekező ember köztük néhány virgonc kislány szintén az ünnephez méltó eseményekben és szívet vidámító örömökben részült. A Felső Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány szervezete azt. Már a kora délutáni kezdet is biztató volt: Nagy István, az Alapítvány művészeti iskolájának vezetője az udvar közepén, a tűző napon, bográcsban babgulyást főzött, míg az Alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Gulyás András egy másik bográcsban lassan puhuló marhapörköltet kevergetett. Néhány lépésre tőlünk az Alapítvány kemencéjében Kiss Pongrácné és segítőtársai lepényeket meg újkenyereket sütöttek. A lepényeket jól megtejfelezve a gyülekező vendégek között frissiben széjjel is osztogatták. Nagy sikert arattak. A polgármester úr megérkezése után egy árnyas sátor alatt kezdetét vette a hosszú hetekig tartó munkával átköltöztetett és újjászervezett helytörténeti gyűjtemény felavatása, amit szép műsor vezetett be és az új kenyérmegszentelése egészített ki: A Himnusz elénekelését az Alapítvány női munkatársaink kis énekkari bemutatkozása követte. Tinódi Drága hazám című, megható dallamára írt versét adták elő, amit az Óh, Szent István dicsértessék és az Isten áldja meg a magyart című egyházi énekek többszólamú áhítatos éneklésével egészítettek ki. Éneklésükhöz szépen simult Schumi Juliska által mély átérzéssel szavalt, még sohasem hallott Ősmagyar Himnusz. A rövid, színvonalas kultúrműsort Nagy István lendületes versmondással zárta, Dékány József: Büszkén vallom című versét szavalta el. Mindegyik produkció szép tapsot kapott. Ezután az Alapítvány vezető hölgytagjainak nemzeti szalaggal átkötött újkenyerét áldotta és szentelte meg Nagyidai Zsolt plébános úr. Kegyes szavai a szívekbe szálltak. A helytörténeti gyűjtemény átköltözésének történetét dr. Gulyás András ismertette. Elöljáróban elmondta annak szükségességét, hasznát, megköszönte az Alapítvány dolgozóinak hetekig tartó felelős munkáját, többek közt Nagyné Bényi Mária, Juhász János, Nagy Krisztina és Szurok Ágnes munkáját, az önként csatlakozó társadalmi munkások nélkülözhetetlen segítségét. (Mészáros Endre és Szűcs Károlyné néprajzosok, dr. Karsai Ferenc helytörténész és számos társuk.) Utána dr. Karsai Ferenc, a gyűjtemény egyik, még élő alapítója és Trillsam Mártont követő vezetője, az 53 évvel ezelőtt alapított és azóta igen naggyá nőtt gyűjtemény viszontagságokban is gazdag történetét vázolta. Nem feledkezve el a régi gyűjtögető gyerekekről és a ma már felnőtt egykori segítőtársakról sem, Szabados József és Karsai Péter iskola-, Vavró Istvánné, Mizser Attila könyvtárigazgatókról és kartársaikról, munkatársaikról sem. Végül kijelölte a kikerülhetetlen új célt is: egy nagy raktár építését, amellyel kibővülve Jánoshalma helytörténeti gyűjteménye élénk idegenforgalmi állomássá és országos hírűvé is válhat. Az egykori alapító után polgármesterünk: Czeller Zoltán is mondott egy rövidebb méltató, de annál több megelégedést és örömet sugárzó köszöntő beszédet. Azután pedig az ajtóra kifeszített széles nemzeti szalag átvágásával megtörtént a Gyűjtemény megnyitása. A tárt ajtókon a vendégek kíváncsian sietek befelé, majd megelégedett, mosolygós arccal jöttek ki. De nemcsak azért, mert az udvar hosszában terített asztal, rajta gőzölgő tálak, vörös- és fehér borok vártak rájuk, mint első vendégekre (hű, de jóízűek voltak!), hanem mert az új gyűjtemény a nagy tetszést meg is érdemli. És az ezután következő, előre bejelentett csoportos látogatásokat is. Tanulni és szülőföld múltját megismerni sosem késő. És ami szintén nem késő, vacsora után a vendégek a kert végében még tábortüzet is raktak, mellette késő éjszakáig vidáman beszélgetek és hallgatták az Alapítvány vezetőinek, dolgozóinak és táncosainak saját készítésű táltos dobjaikon pergetett vérpezsdítő dobszólóit. Dr. K. F. A fenntartó önkormányzat és az iskola vezetése augusztus közepére elkészített egy végleges tervet annak érdekében, hogy a munkafolyamatok elhúzódása ellenére a tanítás megkezdődhessen, és emellett a diákok étkeztetése is megnyugtatóan megoldódjon. Szeptember 1-től a felújítás befejezéséig 9 helyszínen folyik a tanítás a délelőtti órákban, a hagyományos órarend szerint. Ezek az alábbiak: Gimnázium épülete Városi Kollégium épülete VM Szakképző Intézmény épülete Felső-Bácskai Alapfokú oktatási Intézmény Molnár János utcai épülete Sportcsarnok oktatási terme Pelikán Kft. Kölcsey utcai épülete Pelikán Kft. Dózsa György utcai épülete Pelikán Kft. Alternatív Klub Hunyadi utcai oktatási épület (TAK) A VM Szakképző Intézmény konyhája, és a KORZÓ étterem segítségével tanulóink minden nap reggelihez, tízóraihoz, ebédhez, uzsonnához, a kollégisták pedig vacsorához jutnak, úgy, hogy az étkezés a diákoknak nem fog többe kerülni, mint a megszokott körülmények között. Az iskola diákjai osztályfőnökeiktől minden információhoz a megfelelő időben és részletességgel hozzájutnak ebben az átmeneti időszakban. Az önkormányzat ezúton is köszönetet mond a partnerintézmények vezetőinek a támogató és segítő hozzáállásért, egyúttal türelmét kéri a pedagógusoknak, szülőknek, diákoknak, abban a tudatban, hogy a szép, tiszta, korszerű épületekben mindenkinek sokkal több öröme telik majd, mint amenynyi nehézséget most le kell küzdeni a munkálatok befejezéséig. Czeller Zoltán polgármester Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Okmányirodában lehetőség van az illetékek, díjak BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSÉRE További információ kérhető az Okmányirodában a következő telefonszámon: 77/ Tisztelettel: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző Homokhátság Hulladékgazdálkodási Kft. Elérhetőségei az alábbiak: Cím: KISKUNHALAS Szilády Áron u. 5-7 Telefon: 0630/ , 0677/ , 0677/ Tisztelt Lakosok! Városunkban a házak előtt lévő járdákon sok helyen nehéz a közlekedés, a járdák fölé nyúló, főleg gyümölcsfaágak miatt. Emiatt több lakos panasszal kereste fel a Polgármesteri Hivatalt. Szeretnénk kérni a lakosságot, hogy a házak előtt lévő járdára belógó fákat, bokrokat legyenek szívesek a szükséges mértékben megnyírni, illetve levágni a közlekedés megkönnyítése céljából. A járdára lehullott gyümölcsöt, egyéb termést szíveskedjenek felszedni, illetve felsöpörni. Kérjük szíveskedjenek betartani a 9/2011. (VI.1) sz. önkormányzati rendeletet, amely a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szól. A rendelet megtekinthető Jánoshalma város honlapján és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában. Köszönettel Polgármesteri Hivatal TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mátyás király utca mögötti építési törmelék és gallylerakó megszűnt! Az építési törmelék (inert hulladék) és a zöld hulladék elhelyezésére 1-től a Hajósi úti hulladékudvarban van lehetőség. Az inert hulladék elhelyezéséért 1500 Ft/m 3 díjat kell fi zetni, a lakossági zöldhulladék ingyen elhelyezhető. A hulladékudvarban ingyenesen átadható a fém, az üveg, a papír, a műanyag, az italos karton- doboz, valamint az autó gumiabroncs hulladék is. Veszélyes hulladék pl. fáradt olaj, festék, oldószer, növényvédő szerek maradékai és göngyölegei, fénycső, izzó, elektronikai hulladék, szárazelem háztartási gépek, akkumulátor hetente egy alkalommal, szerdánként 9-12 óráig adható át. A hulladékudvarban nem helyezhető el kommunális hulladék, fenti felsorolásban nem szereplő veszélyes hulladék (pl. laborvegyszer, robbanásveszélyes anyag) valamint lom hulladék. Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8-18 óráig, szombat: 8-12 óráig. Kérjük a lakosságot, hogy használja a hulladékudvart és a hulladékokat szelektálva, szennyeződésmentes állapotban hozzák be, hogy újrahasznosításukat elősegítsék. Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Iroda

4 4. oldal A Szent Annában történt Tanévkezdés lelkigyakorlattal szép túra volt, hanem lelki feltöltődés is. A hazautazást egy kis kitérővel tettük emlékezetesebbé, meglátogattuk a Grábóci szerb ortodox kolostort és templomot, melynek a többszöri átépítés, tulajdonosváltás sem ártott meg, s hűen őrzi mind a mai napig egykori pompáját. Kirándulásunk finanszírozását a KPSZTI szervezésében megvalósuló Pro Paedagogia Christiana Alapítvány segítségével oldottuk meg. Pedagógusaink számára valóban hasznos és leginkább lelki életünket segítő alkalom volt e két nap! Újra megerősödött bennünk, hogy jó így kezdeni a tanévet: egymásra és Istenre figyelve, a közösség összetartó erejétől feltöltődve. (Csné.B.Zs.) augusztus 26-ával a Batthyány utcai óvodában lezárult a nyári élet. Ugráljunk mint a verebek, rajta gyerekek! Tantestületünk a 2011/2012-es tanévet két napos kommunikációs tréninggel egybekötött lelkigyakorlattal kezdte augusztus 23-án Püspökszentlászlóra utaztunk, ahová Nagyidai Zsolt plébános úr is elkísért bennünket. A gyönyörű hegyek között meghúzódó szálláshelyünk-az Életrendezés háza, valóban a csendes elmélyülés, lelki beszélgetések színtere volt. A lelkigyakorlatunkat közös szentmisével nyitottuk, melyben iskolánk tanulóiért, valamint családtagjaikért és nem utolsó sorban tudással és tiszta lelki értékekkel gazdagított új tanévünkért fohászkodtunk. Az ízletes ebéd elfogyasztása után rövid pihenő következett, majd mindannyiunk örömére és szórakoztatására közös kommunikációs, konfliktuskezelő, problémamegoldó és egyéb képességek fejlesztésére irányuló játékos gyakorlatokban vehettünk részt. A játékos foglalkozást séta követte a szomszédos arborétumban, ahol Mészáros Gábor gitár- és Bánfiné Sódar Szilvia fuvolakíséretével dicsőítő énekeket énekeltünk. Az esti beszélgetés témája az intézményünkben bevezetésre kerülő Értékmegőrző program, mely a népi mesterségek, tevékenységek felelevenítését tűzte ki célul. Fontosnak tartjuk, hogy a továbbiakban is megőrizzük közösségünk családias hangulatát, mely bízunk benne, hogy a valóban követendő példaként szolgál a felnövekvő nemzedékek számára. A nap komoly pillanatait este felváltották a kötetlen beszélgetések, tréfálkozások. A második napunk délelőttjén egy erdei keresztutat jártunk be, mely nem csak egy A kánikulában jó volt a vízzel-homokkal való játék. A nagy Ho-ho-ho Horgász A Jánoshalmi Horgászegyesület tagjainak Suták István és Komáromi Róbert jóvoltából immár negyedik éve került megszervezésre az idei nyáron is a Horgásztábor gyermekek részére. A résztvevők száma évről évre nő, hisz akik az elmúlt évben már voltak, azok viszik a hírét ismerőseiknek. Jó alkalom a gyermekeknek, hogy egy kicsit elszakadjanak szüleiktől, tanuljanak önállóságot,új barátokat szerezhetnek és sok-sok felejthetetlen élményben lehet részük. Népszerűsége annak tudható be, hogy szinte önköltség ár alatt. minimális részvételi díj befizetésével történik a gyermekek nyaraltatása kerek hat napig. Helyszíne Bácsbokodon van egy teljesen felszerelt tanyán, amelyhez tartozik még egy nagy tó és szabad terület, ahol sátorozásra van lehetőség. Az időjárás is kegyes volt hozzájuk július közepén- mindennap kánikulai meleg, ragyogó napsütés, aminek látható nyomait felfedezni véltük gyermekeink bőrén. Az ott eltöltött napok gyorsan, de változatos programokkal sokféle tevékenységgel teltek: közös fürdőzés a tóban és a parti medencében, horgászverseny, haltisztítás, és különböző halételek készítése, Sportnap keretén belül futballmérkőzés a helyi fiatalok csapatával. Étkeztetésük változatos és ízletes volt (dinnye, bundás kenyér, sült hal, stb.) hála a segítő felnőtteknek, akik fáradtságot nem ismerve gondoskodtak ellátásukról. Sok tapasztalattal, szép élményekkel gazdagodhattak a tábor résztvevői. Hazaérkezvén gyermekeink arcán a kellemes fáradtság, de az együtt átélt boldog pillanatok nyomait fedezhettük fel, ami nekünk szülőknek a legtöbbet jelent. Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani a szervezőknek és a segítőknek lelkiismeretes munkájukért! Íme a szervezők és segítők névsora: Suták István, Komáromi Róbert és felesége Ági néni, Csima Mihály és felesége Zsófi néni, Pethő Anikó, Kovács István Kokó, Miskolczi Árpád. egy szülő A feladatok megbeszélése, a munka beosztása! Állományból kivont könyvek vására a könyvtárban! Az árnyékban a vizuális munkáké volt a főszerep. Csernákné Kasziba Zsuzsanna telephely-vezető

5 Jubileumi jutalmak A es tanévben kollégáink közül többen jogosulttá váltak a törvényben előírt jubileumi jutalomra. Ők azok, akik 25, 30 vagy 40 éve hűségesek a pedagógus pályához, vagy közalkalmazottként a pedagógusok munkáját segítik: Dervadericsné Ádám Judit, Kasziba Lászlóné, Szűcs Márta, Menyhárt Tamás, Bátyai Gábor, Bátyai Gáborné, Gálné Berényi Katalin, Gyimesi Lászlóné, Koczó Ildikó. Felvételünkön a jubiláns kollégák egy csoportja látható. Cinka Panna hagyományőrző tábor Június utolsó hétfőjén 15 roma kisebbséghez tartozó gyermek számára kezdődött négy napos táborozás a Hunyadi Iskola kollégiumában. Mindannyian, gyerekek és felnőttek egyaránt, vegyes érzelmekkel kezdtük meg a nyaralást. Ez a kettősség azonban az első nap szertefoszlott. A gyerekek ügyesen alkalmazkodtak az új életformához, elfogadták, és gyorsan megtanulták a szabályokat. Igyekeztünk olyan programokat kitalálni nekik, amire később is szívesen emlékeznek. Második napunk a Király-lovastanyán telt. Gyerekeink lovagolhattak, kocsikáztunk, és az állatok simogatása is nagy élményt jelentett. A fürdés csak egy rövid mártózásból állt, mert kicsit hűvös, szeles volt az idő. Közösen készítettünk ezen a napon ebédet, cigánylecsót, amit jóízűen el is fogyasztottunk. Délután gyermekeink barátságos foci meccset játszottak az ott táborozó gyerekekkel. Köszönet a személyzetnek a szíves vendéglátásért! Harmadik nap a városi Tanuszoda látott vendégül bennünket. Tanulóink közül sokan most próbálták ki először ezt az élményt. Köszönjük Szabó Gábor úrnak! Utolsó nap ajándékot készítettünk a szülőknek. Minden gyermekről készült fénykép, s az általa készített keretbe ragasztva vihette haza. Ez a délután kicsit szomorkásan telt, mert gyermekeinknek nem volt kedve haza menni. Reméljük, hogy tanulóink gazdagabbak lettek e négy nap élményével. Mi felnőttek is gazdagabbak lettünk az ő alaposabb megismerésükkel. 5. oldal A Kerek Világ Alapítvány pályázatán nyert jutalomtáborozás élményei Mórahalom, június Az elmúlt öt nap nekem nagyon tetszett. Jó volt túrázni, nagyon élveztem. Van egy nagyon édes kutyus. Zsömlének hívják, de mi elneveztük Virslinek. Petra Gratulálunk, hogy Ti is megnyertétek, kár hogy nekünk már mennünk kell haza. Biztos nagyon jól fogjátok itt magatokat érezni! Fruzsi Ez az öt nap nagyon vidám hangulatban telt. A reggeli séta szép látvány volt. Rengeteg állatot is láttuk, pl. nyúl szarka, héja, őzike- Lulu Nagyon jó volt ez a hét. Voltunk túrázni és sokat strandoltunk. Az ételek itt nagyon jók és finomak. Tanuljátok meg kedvenc szavunkat: devizaliberalizáció Dávid Ez a tábor csudijó! Természet, szabadság, strand, játék, kacsák, csibék. Maradnánk még egy hétig, de nektek is kell a hely! Érezzétek nagyon jól magatokat! Ibi néni (tanár, de nem olyan gáz) Ha strandolni mentek, nagyon kenjétek be magatokat naptejjel, nehogy leégjetek. Fruzsi A strand jó volt, a palacsinta az nagyon finom volt. Lulu A gömböt a hullámmedencében Jocónak hívják.- Dávid Nekem a kedvencem a táborban Virsli volt. Nagyon édes kutya, fotózkodtam is vele. Az első nap a szobák elfoglalása után Cinka Pannáról készítettünk bábot, egy róla szóló mese alapján, s le is rajzoltuk az aszfalton. Délután az Alternatív klubból kölcsönkapott játékok és a trambulin foglalta le a gyerekeket. Köszönjük a Pelikán Kht-nak, hogy lehetővé tették az eszközök használatát! Tájékoztatás a TÁMOP /A pályázat megvalósulásáról Köszönöm kolléganőimnek, Bunyevácz Hajnalkának, Gundáné Farkas Ágnesnek, Köves Ágnesnek és Lengyel Eszternek a segítséget. S nem utolsó sorban köszönettel tartozunk azoknak, akik megteremtették az anyagi feltételeket. Igazgatónőnknek, Somogyiné Sági Piroskának és a Terézhalmi Ökoturisták Egyesületének, Bányai Gábor úrnak, a Megyei Közgyűlés Elnökének és Kiss György úrnak, a Jánoshalmáért Alapítvány Elnökének. Ugyancsak köszönjük a finom ételeket Gálné Zsuzsi néninek és Halla Erika néninek. Mi így búcsúztunk a gyerekektől: Jövőre, Veletek Ugyanitt! Bízunk benne, hogy így is lesz! Csima Istvánné A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium TÁMOP /A pályázatban résztvevő 2 fő tanára a Szegedi Tudományegyetem mesterképző szakán testnevelő, kémia középiskolai tanári végzettséget szerzett júniusában. Szerzett tudásukkal tovább emelik iskolánk szakmai színvonalát. A diákok és a tantestület nevében gratulálunk a megszerzett végzettséghez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Meghívó A Szüreti Napok 2011 rendezvényeire Jánoshalma, szeptember Program Szeptember 16. (péntek) Kertészeti, növénytermesztési-, termény-termékkiállítás. Helye: Gazdakör székháza (Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 7.) Kiállítás megnyitása:, de. 10:30 óra (a kiállítás 10:30-17 óráig tart nyitva). 11 órakor szüreti felvonulás; utána szüreti ételek kóstolója lesz a Gazdakör székházának udvarán. Jelentkezés, valamint a kiállítással kapcsolatos tájékoztatás a kővetkező címeken: Dági József (Jh, Jókai Mór u. 55. Tel:77/ ; 06-70/ ) Farkas László (Jh, Széchenyi u. 9. Tel: 77/ ;06-20/ ) Skribanek János (Jh, Dózsa Gy. u. 107 Tel: 77/ ; 06-20/ ) Szeretettel várunk minden érdeklődőt és kiállítót! A rendező: Gazdakör Gyümölcs-és Szőlőtermesztők Egyesülete A rendezvény támogatója: Felső-Bácskai Hegyközség Önkormányzata Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Tájékoztató a Kertészeti-, Növénytermesztési termény-és termékkiállításon való részvételről: A kiállításon a részvétel díjtalan! A kiállításra a kiállítandó anyagokat szeptember 16.-án reggel 9 óráig kell leadni! A kiállított gyümölcsökhöz igény szerint rekeszt biztosítunk. Ezek felvételét az előző napokban a 06-70/ , vagy a 77/ telefonszámokon érdeklődve a Jókai Mór u. 55. sz. alatt este 19és 20 óra között lehet felvenni. A kiállítás díjainak átadása 18.-án 15 órakor a Gazdakör Székházában lesz. A kiállítás anyagait zárás után felajánlás szerint kisorsoljuk. A kiállításra való jelentkezés határideje: 2011.szeptember péntek reggel 7 óráig. 17 (szombat).: óráig Kertészeti, növénytermesztési-, termény-termékkiállítás óráig szüreti kupa Ifjúsági labdarúgó torna. Helye : Sportcsarnok 18 (vasárnap) óráig: Kertészeti, növénytermesztési-, termény-termékkiállítás. A kiállítás díjainak átadása 15 órakor lesz a Gazdakör Székházában. A kiállítás helyszínén a teremőröknél tombolajegy vásárolható, a tombolahúzás a kiállítás díjainak átadása után történik. A sorsolásra tombolajegyeket a kiállítás alatt a teremőröknél lehet megvásárolni. A kiállításon részt lehet venni: - Minden mezőgazdasági terménnyel és termékkel, - Kézimunkákkal, festményekkel, - Gyümölcs, szőlő, zöldségfélék terméseivel, és azok feldolgozott termékeivel, - Dísznövényekkel, - Régi permetezőkkel vagy mezőgazdasági eszközökkel.

6 6. oldal minisztérium fenntartásában működő iskolákban is a közoktatás részét képező képzés folyik. Az iskola vezetése az intézmény érdekében végzett sok évtizedes kimagasló munkájáért javasolta a kitüntetésre. Nyugdíjas éveihez nagyon sok erőt és jó egészséget kívánunk gyermekei és unokái körében. A VM Kelet Magyarországi Agrár szakképző Központ szakmai tanárai és szakoktatói egy hetes szakmai gyakorlaton jártak Olaszországban a Leonardo da Vinci program keretében. A projektet a Dél- Alföld - Európai Unió többcélú Közhasznú Egyesület koordinálta, melynek elnöke Davidovics László, Leonardo programkoordinátor kísérte el kollégáinkat az útra. A jánoshalmi iskolából Sógor László tanár úr volt a csoport tagja. Elméleti és gyakorlati oktatóink a Lombardia régió agroturisztikai vállalkozásainak működését tanulmányozták, különös tekintettel a lovas turizmusra, a termékfeldolgozásra, az ételek készítésére helyi alapanyagokból, valamint a helyi vonzerők felhasználására a túraútvonalak megszervezésében és lebonyolításában. Szakembereink a HACCP gyakorlati megvalósításával és számítógépes nyilvántartásával ismerkedtek és gyakorlati tevékenységeket is végeztek az őket fogadó olasz vállalkozóknál. Reményeink szerint a megszerzett tapasztalatokat már az idei tanévben hasznosítani tudjuk az elméleti és a gyakorlati oktatásban. Az Agrár-szakképző Központ végzett fiatalja indult a napokban a távoli országba. A finnországi Perho mezőgazdasági iskolájának küldöttsége január végén látogatott meg bennünket, ekkor került aláírásra a két iskolát érintő keret-megállapodás is. Nagyon örültünk, hogy több végzett, alapfokú angol nyelvismerettel rendelkező tanulónknak munkalehetőséget is ajánlottak partneriskolai közvetítéssel - finn gazdáknál. A megállapodás eredményeként Sári Balázs tanulónk a tanév végén már Vukovicsné Vincze Tímea finn tolmács segítségével készült az útra. A finn partner a szakmai felkészültségüket megfelelőnek ítélte, így az angol nyelvet gyakorolta Sári Éva tanárnő vezetésével, de megismerkedett az Szakmai gyakorlaton Olaszországban Dolgozni indult Finnországba ország kultúrájával, szokásaival és néhány finn kifejezést is el kellett sajátítania. A most kiutazó abban a szerencsés helyzetben van, hogy egy Perhoban tanuló magyar lány, segíteni tudja a beilleszkedését. Reméljük, hogy volt diákunk, - aki vállalta ezt a kalandot és próbára teszi a szaktudását ebben a 2500 km-re lévő országban, az Északi sark közelébe is elviszi az iskolánk és a magyar mezőgazdasági szakképzés jó hírét. A finn partner szeretné ha néhány héten belül még 2-3 fő vállalkozna erre a feladatra. Az ízek minősége A minőség íze Kóstolja meg termékeinket! Savanyúságaink megvásárolhatóak Petróczky Ferenc vállalkozó üzleteiben : (Dózsa Gy. u. 75, Kálvária u. 4., Rákóczi u. 12, Téglagyár u. 32.) valamint a Fajsziék boltjában a Bálvány utcában Jánoshalmi a Trefort Ágoston díjasok között Kiemelkedő munkájuk elismeréseként tizenöten vehették át augusztus 18-án dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás minisztertől és dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkártól a Trefort Ágoston-díjat Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban megtartott ünnepségen. Az idei évben a díjazottak között volt a Vidékfejlesztési Minisztérium Kelet-Magyarországi Agrárszakképző Központ jánoshalmi székhelyintézményének most nyugdíjba menő iskolatitkára, Kelle Jánosné is. Kelle Jánosné az érettségit követően ben adminisztrátorként került iskolába. Kezdetben ügyintéző, később a személyzeti munkáért volt felelős től iskolatitkári beosztásban segítette az iskolavezetők tevékenységét. Ugyanebben az évben a hosszú időn keresztül végzett iskolai tevékenysége elismeréseként az iskola igazgatója főmunkatársi címet adományozott számára ben a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszter kiváló munkáért kitüntetéssel ismerte el tevékenységét, majd 2008-ban a Fölművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztertől Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott. A TISZK megalakulásakor fontos feladat hárult rá, az összevont intézmény tagintézményei ügyviteli tevékenységének szervezésében. Nagy szerepe volt abban, hogy az egyik napról a másikra megsokszorozódott feladat nem okozott A VM ASzK életében a nyári szünet is tevékenyen telt. Sok egyéb esemény mellett többen részt vehettek egy kéthetes, izgalmas tanulmányúton Izlandon és Dániában, amely során a két ország juhtenyésztésének sajátosságait ismerhették meg testközelből. Az utazás a Tempus Közalapítvány Leonardo da Vinci Juhtenyésztés Izlandon és Dániában (SHEEP/ STUDY) LdV-HU-10-VEP-3006 programjának támogatásával valósult meg. A projekt koordinálását Palotás János, a Tudás Alapítvány munkatársa végezte. A csereprogramon a VM ASzK részéről a jánoshalmi, a gyomaendrődi és a kétegyházi tagintézmények dolgozói, a Tudás Alapítvány egy tagja, valamint az oktatási intézményekkel kapcsolatban álló vállalkozók vettek részt. Összesen nyolc személy utazott, hogy a gyakorlati ismeretszerzésen túl a két ország mezőgazdasági képző intézményeinek működéséről is ismeretekhez jusson. Az izlandi program során megismerkedtek az Agrártudományi Egyetem képzési struktúrájával, ahol fontos szerepet kap a juhtenyésztés oktatása. Bejárhatták a hatalmas területű, jó minőségű legelőket, ahol a nyári tartás folyik, amit a battériás téli tartás követ. A zsugorfóliás szenázs készítésével biztosítják a táplálékot. A helyi farmerek bemutatták, hogyan munkálkodnak a csupán kialakulóban lévő agroturizmus fejlesztésén. A gazdaságokba látogatók számára a saját alapanyagokból helyben készített termékeiket kínálják értékesítésre (gyapjúfeldolgozás, sajtkészítés). Az állattartáson túl céljuk késztermékek előállítása, azok helyben történő értékesítése, illetve piac megszerzése. Az utazásban résztvevők saját bőrükön tapasztalhatták a természet erejét, amikor a forró vizet kilövellő gejzírek között sétáltak. A megújuló geotermikus energia olcsó energiaforrásként szolgál az ország lakói számára. fennakadást sem a székhelyintézmény, sem a tagiskolák működésében. Sok évtizedes tapasztalata, józan gondolkodása és szervezőkészsége segítette az összevont intézmény vezetését a feladatainak megfelelő szintű ellátásában. Személyesen ismerte és ismeri az iskola minden tanulóját, akik mindig szívesen fordultak hozzá magánéleti problémáikkal is, mert számíthattak segítségére, tanácsaira. Pályája végén már a régi diákok unokáinak ügyeit intézte, de segített a nagyapák osztálytalálkozóinak szervezésében is. Élő iskolatörténelem, aki az intézmény 78 éves történetének elválaszthatatlan és meghatározó részévé vált. Összesen hat intézményvezető munkáját segítette és nagy szerepe volt abban, hogy a szükségszerű vezetőváltások nem okoztak fennakadást az iskolai adminisztrációban. Jelenleg felmentési idejét tölti, így november végén 44 év szakképzési szolgálatot követően válik ténylegesen nyugdíjassá. Az egykori vallás- és közoktatási miniszterről, akadémikusról elnevezett kitüntetést minden évben augusztus 20-a alkalmából ítélik oda azoknak a minisztériumi és intézményi dolgozóknak, akik nem oktatói tevékenységet folytatva, hosszabb időn át dolgoztak az oktatás érdekében. Az elismerés odaítélése bizonyítéka annak, hogy az oktatási államtitkárság észrevette, hogy a társ- Juhtenyésztés Izlandon és Dániában Dániában a legnagyobb hangsúlyt a környezeti fenntarthatóságra és a biogazdálkodásra fektetik. Napjainkban ezt az egyetemen is oktatják. A csereprogram résztvevői erről szóló előadásnak is részesei voltak. A koppenhágai egyetemen bemutatták a már folyó, illetve az új mezőgazdasági képzési kínálatot. Programjaikra a magyar vendégdiákokat is várják. Sok farm átállt a biogazdálkodásra, ami többek között a természet megóvását szolgálja. Bizonyos gyomnövények legeltetését (irtását) központilag is támogatják, ez a fajta gazdálkodás mégis nagy anyagi ráfordítást igényel, s ez sok gazdálkodót elriaszt. A farmerek itt is saját termékeket állítanak elő, miközben nagy hangsúlyt kap a minőség is. A bárányok nevelése legelőre alapozott, fejlődésük mégis kifogástalan. Ezt úgy érik el, hogy a juhok legeltetése váltakozó minőségű legelőn történik. A bárányos anyákat a bárányok számától függően jobb minőségű legelőn tartják. Az út minden résztvevő számára tanulsággal szolgált. A szerzett tapasztalatokat igyekeznek beépíteni az oktatásba, illetve felhasználni a mezőgazdasági vállalkozásban.

7 Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter augusztus 22-től öt évre a VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma főigazgatójává Taskovics Pétert, az eddigi megbízott főigazgatót nevezte ki. Hogyan nyerte el a megbízást? Most pályáztam másodszor erre a beosztásra. A gépészmérnök-tanári, közoktatás-vezetői végzettségem megfelelő volt, szakmai és vezetői tapasztalattal is rendelkezem, így megfeleltem a kiírásnak ben a három pályázó közül a gyomaendrődi iskola vezetőjét bízták meg a feladat ellátásával. Idén januárban a miniszter úr felmentette az elődömet és az eredményes pályázat lezárulásáig bízott meg a főigazgatói teendők ellátásával, miközben új pályázat került meghirdetésre. Családom tagjai akik munkámhoz a hátteret biztosítják és véleményük meghatározó volt a döntésben támogatták a pályázat ismételt beadását. Úgy hallottuk, az alkalmazottak többsége támogatta Önt. Valóban a Jánoshalmához tartozó hat iskola 250 fős tantestületében csak 3 ellenszavazatot kaptam, a több mint négyszáz dolgozóból pedig csak heten voltak, akik nem támogattak. Ez főként annak köszönhető, hogy az elmúlt években főigazgató-helyettesként és a TÁMOP projektünk pedagógiai vezetőjeként személyes kapcsolatba kerültem az iskola valamennyi alkalmazottjával. Volt már az intézménynek jánoshalmi születésű vezetője? Tudomásom szerint még nem. Nekem a felmenőim is itt éltek, én is Jánoshalmán születtem, az Orczy utcában nőttem fel, gyermekként is naponta többször jártam körbe ezt az iskolát. Az intézménybe az egyetem elvégzését követően - 28 éve kerültem szakoktatóként. Nincs olyan munkaterület, de beosztás is kevés, ahol, és amiben még nem dolgoztam. Jánoshalmiként az intézmény sajátosságainak megfelelően törekszem arra, hogy a része legyünk a város életének. Lehetőségeinkhez mérten vállalunk szerepet a rendezvények szervezésében és fogadásában. Az elmúlt évben az óvodásoknak mutattuk be a gazdaságunkat, de a tejautomata működtetésével a helyi termékértékesítésben is részt vállalunk. A város vezetésével nagyon jó kapcsolat alakult ki, ha kell segítséget adunk, de több esetben kapunk is az önkormányzattól. Nem egyszerű feladatok várnak Önre az elkövetkező években. A feladat eddig sem volt egyszerű, hiszen jelenleg 2250 tanuló képzéséért felelek. A tagiskolák távol esnek Jánoshalmától. A legközelebbi, a szentesi iskola is több mint száz kilométerre van, a legtávolabbi Pétervására pedig háromszáz kilométerre. Ez okozza azonban a legkisebb problémát. Az iskola működését a 2008-as összevonástól kezdve Jánoshalmáról kellett megszerveznünk, a vagyonátvételtől kezdve, a gazdasági rendszer közös működtetésén át, a tanulói nyilvántartásokig. Ebben az időben csak a közvetlen munkatársaimra számíthattam, hiszen a tagintézmények vezetői nehezen fogadták el a megszokott önállóságuk megszűnését, a volt főigazgató célja pedig végig az volt, hogy az inzézmény székhelyet Gyomaendrődre helyeztesse át. A következő években a szakképzési rendszer alapjaiban változik meg, amire bármennyire igyekeztünk felkészülni, jut még feladat bőven. Mi indokolja a szakképzési rendszer átalakítását? Az egyik oldalról azt látjuk, óriási a munkanélküliség Magyarországon, a másik oldalon pedig azt, hogy a vállalkozó nem kap megfelelően képzett embert. Ennek nyilvánvalóan nemcsak a szakképzés, hanem a szociális ellátórendszer is komoly akadálya volt. Ma Magyarországon közel 900 ezer szakképzetlen ember van a munkanélküliek és az inaktívak táborában. Azt látjuk, hogy a hagyományos, manuális szakmák döntő többségében a három esztendő, - mint ahogy annak idején a szakmunkás képzésben volt - elegendő, és már az első évben meg kell kezdeni a szak- Múltról és jövőről a most kinevezett főigazgatóval mai alapozó ismeretek oktatását is, a évfolyamon pedig életszerű körülmények között kell a szakmát megtanulni. A szakközépiskola négy éve alatt lehetősége lesz a tanulónak a szakmai alapok elsajátítására is. Ezt követően a technikus képzésre már egy év is elegendő lesz. Mi a helyzet a szakképzés másik ágával, a felnőttképzéssel? A következő időszakban a felnőttképzést úgy szeretnénk átalakítani, hogy jobban igazodjon a piaci igényekhez, ezért elsősorban a munkahelyi háttérrel rendelkező képzéseket részesítjük előnyben. Nagyon fontos, hogy a leghátrányosabb helyzetű embereket is bevonjuk a képzésbe, és a közmunkához is szeretnénk minél több képzést kapcsolni. A végső cél az, hogy a munkanélküliek az elsődleges munkaerőpiacon tudjanak elhelyezkedni. Ehhez nagyon jó lehetőségeket biztosít majd az e-learning tananyagok kifejlesztése, amihez minden pedagógus felkészítésen vesz részt a következő hetekben. Örülünk annak, hogy a kormányzati elképzelések szerint, az első szakképesítés megszerzésére főként iskolai körülmények között lesz lehetőség. Ez is erősíteni fogja az iskolánk szerepét a környezetünkben. A változások hogyan érintik az eredményesen működő tangazdaságot? Reméljük, hogy azok a tangazdaságok, amelyek tényleges termelést folytatnak mint a miénk megfelelnek majd a duális képzés feltételeinek. Mi igyekeztünk az elmúlt évtizedekben mintaként szolgálni a környékbeli gazdák számára, ezért az oktatás feladatán túl a szaktanácsadás bázisának is tartjuk gazdaságunkat. Ezért jelentős lépés az iskola számára, az elmúlt tanévben kapott Ökoiskola cím, aminek próbálunk majd megfelelni, az idei évben például a vetésterületünk egy részén istálló- és baktériumtrágyát használtunk műtrágya helyett, ősszel pedig hazai vetőmagokat használunk fel, de őshonos állatok beszerzésén is gondolkodunk. Természetesen a tapasztalatainkat szeretnénk továbbadni a gazdálkodók számára is. A jánoshalmi intézmény szerepe ezzel erősödik? Én úgy gondolom igen, de ez elsősorban az iskola vezetésében és gazdasági szervezetében dolgozók kemény munkájának köszönhető. A jánoshalmi iskola számára az integráció még ha eddig csak formálisan működött is - folyamatosan nagyon sok plusz feladatot jelent, ami több felelősséget is követel a legtöbb dolgozótól. Székhelyintézményként sok területen végeznek koordináló szerepet a munkatársaim. Az iskola akkor erős, ha van elég jelentkező diák és ott minőségi képzés folyik. A hozzánk jelentkező tanulók száma az elmúlt években az országosan csökkenő tanulólétszám ellenére- is folyamatosan növekedett. Az idei évben egy szakközépiskolai osztályt 34 fővel, két szakiskolai osztályt tanulóval tudjuk indítani, míg a gépésztechnikus osztályban 21 új diákunk lesz.. A jelentkezések alapján azt látjuk, hogy a hozzánk jelentkezők tanulmányi átlaga is magasabb az eddig megszokottnál. Növekszik a felnőttképzéseinkre jelentkezők száma is. Az elmúlt évben már közel ezer embert képeztünk, a másik öt iskolánk együtt sem érte el ennek a harmadát sem. Mit tart a legfontosabbnak? Nagyon fontos, hogy az iskola szakmai munkája eredményes legyen, hiszen beiskolázási területünkön ez az, ami alapján megítélik az intézményt. A szigorú és következetes munka az, amit a szülő értéknek tart és az iskola hírnevét meghatározza. A szülővel való folyamatos kapcsolattartást, a diák érdekében végzett nevelőmunkát a pedagógus végzi. Ezért örülök annak, hogy sok olyan kollégával vagyok körül véve, akik számára az oktatás és a nevelés valódi hivatás. Olyan tanárokkal, akik felkészültségükkel, pontos munkavégzésükkel és emberségükkel el tudták érni, hogy a diákok számára példa, a szülőknek pedig igazi partnerei legyenek. Tantestületünk egységes, jó közösség, de a többi munkatársamnak is az iskola céljainak megvalósítására kell törekednie a maga munkaterületén. Változik az Ön által vezetett TISZK felépítése? Igen ismét átalakulás előtt állunk. A miniszter úr két iskolánk fenntartói jogát szeptembertől átadta a Békés Megyei Önkormányzatnak. Ez ad számunkra nagy feladatot ezekben a napokban. Megnyugtató ugyanakkor, hogy a kormány elképzelései a fenntartónk által kialakított szervezeti formát támogatják, mert nincs az iskoláktól függetlenül azok felett működő menedzsmentje. 7. oldal Milyen az intézmény gazdasági helyzete? Az intézmény nagyon nehéz gazdasági helyzetben van. Az iskola működési kiadásait maga teremti elő, ami a tavaszi időszakban jelent komoly problémákat. Ilyenkor magasak a közüzemi számláink, ugyanakkor a gazdálkodáshoz szükséges (vetőmag, műtrágya, növényvédőszer, üzemanyag) költségek is ilyenkor jelentkeznek. Ebben az időszakban csak akkor tudjuk finanszírozni a szükséges kiadásokat, ha bevételeink is vannak. A munkára nevelés továbbra is fontos lesz? Szakképző intézményként az a legfontosabb számunkra, hogy olyan szakembereket adjunk a mezőgazdaságnak, akik képesek egészséges élelmiszert előállítani a legmodernebb technológiákkal is. Az általunk oktatott szakmák oktatásához minden feltétellel rendelkezünk, tanulóink valódi munkakörülmények között tudnak ismeretekhez jutni. A munkára nevelés mellett a vidéki életre való felkészítést is fontosnak tartjuk, mert a mezőgazdaságból élő embernek a növények és az állatok igényeihez kell igazítania napjait, élhető életteret kell fenntartania azok és a maga számára. Milyen fejlesztési tervei vannak? A legfontosabb célkitűzésem a szakmaszerkezet munkaerőpiaci igényeihez történő igazítása és a mezőgazdaság képzési igényeinek kielégítése. Minden fejlesztést, így a pályázatokon való indulást is ennek rendelünk alá. Nem arra pályázunk, amire lehet, hanem arra, ami az iskolafejlesztési elképzeléseinkbe illik. Szeretnék továbblépni a megújuló energiaforrások felhasználását elősegítő képzés irányába, amelynek megalapozása lehet az iskola energiafelhasználás hatékonyságát javító fejlesztések sora, ezek a működési költségeinket is tovább csökkentik. A mezőgazdasági szakképzés területén iskoláink így a jánoshalmi is meghatározóak a Dunától keletre eső térségben, ezt a szerepünket a Nemzeti Vidékstratégia is erősíteni fogja. Célom egy funkcionálisan is egységes működés megvalósítása a tagiskolák között. ikor 2011-ben harminchárom esztendős a TAKT-mozgalom, azaz a Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor. A nagy múltú szervezet az idén Jánoshalmiak a temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Táborban újra megszervezte a Temerin közelében levő, Szőreg melleti Hevér-tanyán a TAKT-tábort. A művésztelepen mintegy 50 fiatal alkotó festetett, rajzolt, fotózott, szobrászkodott és kerámiázott. Volt aki csak két napra érkezett, sátrat vert, beszélgetett, alkotott. Kik hamarabb, kik később érkeztek, távoztak. Mindannyiukban közös volt azonban a vágy, hogy itt legyenek, találkozzanak rég nem látott társaikkal, eszmét cseréljenek, s érezzék ennek a helynek a hangulatát. Az idei évben Jánoshalma is meghívást kapott, s három fiatal képviselte városunkat a táborban Hudák Jázmin, Jombik Klaudia, Gyimesi Nóra. A művésztelep mindig fontos szerepet töltött be a Temerin környéki művészek életében, és számtalan vajdasági alkotót tömörített. Mostanra megifjodott a szervezet, nyitottabbá vált mondta Utcai Dávid, a TAKT-tábor művészeti vezetője, aki a temerini Kókai Imre Általános Iskolában képzőművészet szakos tanárként dolgozik. Százharmincöt darab különböző nagyságú vászon, olajfestékek, alumínium és grafikai festékek, alumíniumlapok a hidegtű-technikához, linóleum, több tíz kilogramm agyag, gipsz, faanyag, papír... sorolja Utcai Dávid, hogy mi minden kell ahhoz, hogy a Múzsa ebben az évben is tanyát verjen a Jegricska partján. A szervezők célja a többi között az is: a táborban szerzett ismereteket és tapasztalatot úgy átadja a fiataloknak, hogy azt fel tudják majd használni, például egy-egy kiállítás megszervezésében vagy a nagybetűs életben. Egyszóval az alkotóműhelyben nemcsak alkotómunka folyt, hanem művészképzés is. A Hevér-tanya idilli környezete ihletően hat a művészekre, alkotásra sarkallja őket. Lebilincselő ez a hely: a kert végében csordogál a Jegricska patak, a tanyát erdős, fás övezet veszi körül, az ember és a természet harmóniája lüktet minden szegletében ezeknek a régi falaknak az árnyékában, a város zajától távol. A legszebb benne a nyugalom, a csend, a természet és a társaság. Én az idén jöttem először, de pár nap alatt megszerettem. Sajnos az időjárás mostoha volt hozzánk. Sokak sátra már hétfőn-kedden beázott (a miénk is), de ez sem rontotta el nagyon a kedvünket. Talán az esték a legszebbek. Egy lány gitárt is hozott magával. Körülültük a tüzet, beszélgettünk. Olykor előadások is elhangzottak, vagy valaki ismertette a művészetét. A TAKT művészei mindezért (az étkezések kifizetése mellett) csak egyetlen, az idén a sárkány témában készülő művel voltak adósak, melyet a táborban készítettek, s majd bemutatnak Temerinben, Becsén, Adán és Kanizsán, valamint (reményeik szerint) Zentán, Topolyán vagy Szabadkán is. Köszönjük, hogy mi is részt vehettünk a 33. TAKT-táborban, s megismerhettük annak lakóit és hangulatát!

8 8. oldal Egy kis kiegészítést szeretnék írni a Temerini testvérvárosi cikkhez. Csalódva olvastam, hogy a Temerinbe utazó küldöttség két vezetőjének csak a neve van kiírva az újságba. A ma évesek, a fiatalok nem tudják, hogy kik voltak ezek az emberek. Mondjuk meg nekik! Ők voltak a község vezetői! Ulrich Hofius evangélista már 1983 óta rendszeresen jár minden évben Jánoshalmára az örömhírt hirdetni. Gyülekezetbe, utcán, romák között, iskolákban, öregek otthonában, kunfehértói és felsőszentiváni gyermekotthonban. Szereti Magyarországot, szeret bennünket. Nem sokan vannak nyugaton, akik mint ő, pénzt, fáradtságot energiát nem kímélve utaznak hozzánk, támogatnak munkánkban. Hálánkat és elismerésünket ezzel a néhány sorral is kifejezzük iránta az ujság hasábjain. Köszönjük! Danke Uli! Tisztelettel, Bayer György lelkész, ügyvezető Visszajáró vendég Németországból Feledékeny az utókor? Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy az Alternatív klub 1-jétől újra nyitja kapuit. Szervezett programokkal várja azokat az elsősorban év közötti gyerekeket és fiatalokat, akik szabadidejüket hasznosan szeretnék eltölteni, csoportfoglalkozásokon, kirándulásokon, táborokban kívánnak részt venni. A Pelikán Közhasznú Non-profit Kft. pályázatot nyújtott be a TÁMOP A-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok gyermekvédelmi komponenséhez, melyben az intézmény Ft támogatást nyert. A pályázati támogatás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Előző pályázat pozitív eredményei, valamint a kistérségben tevékenykedő szociális szakemberek tapasztalatai alátámasztották azon álláspontot, hogy a szolgáltatások kiszélesítése szükséges a kistérség településein élő gyermekek számára. Ennek eredményeként közösségi teret hozunk létre Mélykút városában, Mobil klubokat Kéleshalom és Dr. Ökrész Illés Temerinben született, gyermekkorában került ide ben főállatorvos volt. Agócs Ferenc község bírója volt 10 évig, 1938-tól 1948-ig, a leghosszabb ideig. Én úgy tudom, hogy a községháza néhány dolgozója és képviselője (esküdtek) meg a Gazdakör vezetői és tagjai mentek velük. Nem akarom a Gazdakör érdemeit kisebbíteni, de a két község testvérvárosi barátságának iratát mégis csak a két bírónak kellett aláírni. Ez is a történelemhez tartozik. Mivel a családból egedül csak én élek itt., kötelességemnek tartom, hogy lányom és fiam helyett több tiszteletet kérjek nagyapjuknak. Agócs Máténé Meghívó Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt hitmélyítő hetünk alkalmaira szeptember ig. Vendég előadónk: ULRICH HOFIUS evangélista Németországból Alkalmak: szeptember 12-től hétfő 19 h, kedd 9,30 és 19 h, szerda 9,30 és 19h, csütörtök 9,30 és 19 h, valamint péntek, 9,30 Baráti Missziós Centrum Jánoshalma Kisszállási u. 7/a Érdeklődni lehet: 06-77/ , +3630/ ; +3620/ Jöjjön el, érdemes! Hozza barátait, munkatársait, szomszédait is. Újra indítja szervezett programjait az Alternatív klub! CZÉZIÉKNÉL mindent egy helyen TÜZELÉSTECHNIKA: SAJÁT GYÁRTÁSÚ vegyes tüzelésű kazán kw ,- Ft-tól Helyben a gyártótól a legjobb áron RADIÁTOROK bevezető áron 12 év garanciával MEGÉRKEZTEK A HORDOZHATÓ CSERÉPKÁLYHÁK Borota községekben. Segítendő a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációját, valamint a kistérségi identitás erősítését, a szabadidő hasznos eltöltésén túl kirándulásokat, táborokat szervezünk, pedagógiai felzárkóztatást, konfliktuskezelő, szocializációs csoportfoglalkozásokat, egyéni és családi pszichológiai terápiákat biztosítunk. A szolgáltatás bővítésével 4 új munkahely létesül. Az ünnepélyes nyitórendezvényt Mélykút, Templom u. 12. szám alatt 28-án 14 órai kezdettel tartjuk, melyre mindenkit szeretettel várunk. A dietetikus tanácsai Mit igyunk? Tisztelt meglévő és leendő Ügyfeleink! Mivel az emberi szervezet 60-70%-a víz, így mindig fontos a megfelelő mennyiségű víz fogyasztása, ám kánikulában ez hatványozottan igaz. A nagy melegben szervezetünknek akár kétszer annyi vízre is szüksége lehet, mint általában. Egy felnőtt ember számára nagyságrendileg napi 2 liter folyadék fogyasztása ajánlott, ám a rekkenő hőségben ez 4-5 literre is emelkedhet. Melegben sokat izzadunk, ami folyadékot és sót von el a szervezettől. Éppen ezért, ha már C felett ját a hőmérő higanyszála, még többet kell inni. Nem szabad megvárni a kiszáradást. Nem mindegy azonban, hogy a folyadékvesztést mivel pótoljuk. A cukros üdítőitalok és a kávéban lévő koffein még több folyadékot von el, ezért nyári időszakban ez egyáltalán nem ajánlott. Az üdítőitalok általában nagy mennyiségben tartalmaznak cukrot, és különböző mesterséges adalékanyagokat. A cukros, édes italok nem túl jó szomjoltók, mindemellett még jelentős energia bevitelt is jelentenek, ezáltal rendkívül hizlalnak. Ennek oka nem csupán a cukor miatti kalóriatartalommal magyarázható. Néhány pohár nem okozna gondot, de egész nap fogyasztva észrevétlenül lecsúszik belőlük több liternyi is. Az ilyen magas cukortartalmú italok rövid ideig ugyan a szomjúság csökkenésének érzetét keltik, de hosszútávon éppen hogy növelik azt, így ingerelve még több cukros víz fogyasztására. Az alkohol tartalmú italok ilyen téren semmiképp sem tekinthetők megfelelőnek, mivel ezek nem csökkentik hatásosan a szomjúságérzetet, ezenfelül kiszárítják a szervezetet, ezáltal növelve a folyadékszükségletet. A legideálisabb innivaló, kiváltképp nagy melegben, a víz. Az egyszerű csapvíz is megfelelő, kánikulában azonban célszerű emellett még valamilyen ásványvíz fogyasztása, a különféle ásványi anyagok pótlására. A víz kiválóan oltja a szomjúságot, leghatékonyabban fedezi szervezetünk folyadékszükségletét, emellett nincs kalóriatartalma, ezáltal akármennyit fogyaszthatunk belőle a hízás veszélye nélkül. A nyári hőségben az átlagosnál még jobban oda kell figyelni a kisgyermekekre és az idősekre. A gyerekek ugyanis sokszor nem jelzik, hogy szomjasak, az idősek szomjúságérzete pedig a kor előrehaladtával csökken, ezért folyamatosan kínálni kell őket, nehogy kiszáradjanak. Faragóné Hován Éva dietetikus Örömünkre szolgál tudatni, hogy meleg vizes, önkiszolgáló autómosó nyílt Jánoshalmán! A szolgáltatás a Halasi úti MADID autószervizben (régi zöldkártyabázis) érhető el egy Wap típusú magasnyomású mosó segítségével, mely 5 különböző mosóprogrammal, környezetbarát sampon- és vízlepergető adalékkal vehető igénybe a már meglévő szolgáltatások mellett. A tulajdonos, Mészáros Árpád ez év szeptemberétől szakoktatói állást is betölt a FVM szakképző iskolában, de az autószervizben továbbra is zökkenésmentesen zajlik a teljes körű autó szervizelés igény szerinti alkatrészbeszerzéssel, téli-nyári gumicsere, abroncsok forgalmazása és javítása, műszaki vizsgára felkészítés és vizsgára bocsátás, valamint személyes, vagy telefonos egyeztetéssel minden kedden és csütörtökön az eredetiségvizsgálat. A műhely nyitva tartása továbbra is változatlan, minden hétköznap délelőtt 8-tól 12-ig, délután pedig 14-től 18 óráig, az autómosó pedig a hétköznapi nyitva tartáson túl szombaton is várja ügyfeleinket. Forduljon hozzánk bizalommal! Mészáros Árpád: 06-20/ Mészáros Árpádné: 06-70/ (Mészáros Árpád) TÜZÉP Szeptemberi akciónk Cement (Beremendi) 2600,- Ft/q Természetesen az áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák AKCIÓS CSEMPE ÉS PADLÓ LAPOK A TETŐTŐL A PINCÉIG minden szükséges építő anyagot rövid beszerzési határidővel Jánoshalma, Rákóczi u. 13. Tel: 06-77/ A Lajtha László Nonprofit Kft. Interneten is elérhető a címen. Honlapunkon friss kulturális információkkal, aktuális programajánlóval, a könyvtár online katalógusával várjuk az érdeklődőket. Jánoshalmán ház eladó, 2 szoba + fürdőszoba + WC + kamra, a tulajdonos külföldön lakik, Érd: 06-20/ Víz, gáz, központi fűtés szerelés Napkollektoros és hőszivattyús rendszerek kiépítése (referencia munkák) 06-30/ A volt laktanyai lakásokban másfél szobás lakás, gázfűtéssel hosszútávra kiadó. Érdeklődni: 06-30/ vagy 06-30/ es telefonszámon

9 Indul a Tanyaprogram Szeptember 1-től lehet pályázni Pályázhatnak: 1./ Önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és nonprofit gazdasági társaságai 2./ Egyházak és társadalmi szervezetek 3./Tanyagazdák: mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó aki: életvitelszerűen az ingatlan-nyilvántartás szerint a saját vagy a házastársa vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él, és a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, és az összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2010-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó öt millió forintot. Támogatás mértéke: tanyagazdaságok esetén: 75 %; önkormányzati és társadalmi szervezetek esetén: 90 % Előleg: 25 % A támogatás: az Európa Uniós szabályozás alapján mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősül Mire igényelhető támogatás: 1.) önkormányzati pályázók: tanyai termékek piacra jutásának elősegítése a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése tanya-gazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítása, a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése, tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése 2.) Egyházi és társadalmi szervezetek tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése 3.) Tanyagazda pályázók tanyai lakóépület felújítása, gazdálkodási célú épületek felújítása, építése, gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése, karám, kerítés létesítése, felújítása, vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése, állatállomány kialakítása, bővítése, tanyagazdaságok megújuló energiával történő energetikai megújítása, egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása, valamint természet-közeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése. A pályázatok benyújtása: 2011.szeptember 30. Előzetes MVH regisztráció szükséges A pályázatról bővebb információ és elérhetőség : Telefonon: Barta Józsefné (06/30/ ) Nyári gyermekétkeztetés az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület szervezésében A cikk címe lehetett volna az is, hogy: A nyári gyermekétkeztetés sikeréről. Mert a siker több szempontból is fontos jelző. Az egyik, hogy egyáltalán létrejött a nyári gyermekétkeztetés. A másik, hogy két hónapon át gördülékenyen lezajlott, és végül elérte a célját. A számok jól mutatják mindezt: július 4- augusztus 31-ig az első héten 80, a második héttől kezdve 100 rászoruló gyermek kapott hetente háromszor egy tál meleg ételt. Összesen 2440 adag került kiosztásra. Az ebédet, ami a gyerekeknek nagyon ízlett, a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Szakképző Iskola szakácsai főzték, és a Pelikán Közhasznú Non-profit Kft. dolgozói osztották ki. A siker öröme feledteti azt a kilátástalanságot, amiről június elején ebben a témakörben körvonalazódott. Az idén megváltozott a szociális nyári gyermekétkeztetés állami finanszírozása. A változtatási szándék jó irányú volt, a hátrányos helyzetű településeknek kívántak nagyobb támogatást adni, tehát ők önkormányzati önrész nélkül támogatást kaphattak. Jánoshalma a leghátrányosabb helyzetű 33 kistérség egyike, azonban a szociális rendelet által felsorolt hátrányos helyzetű települések listájában nem szerepel. A szociális rendelet változása előre nem volt látható, így Önkormányzatunk nem tervezhette be a nyári gyermekétkeztetés költségeit. Pedig a településen az iskolák és a Gyermekjóléti Szolgálat felmérése szerint legalább 100 olyan gyermek van, aki a tanévben a hétvégék után is éhesen megy iskolába. Ez a szám igen magas! Ez azt jelentette volna, hogy 100 gyermek minden nap éhes lesz a nyári szünetben, nemcsak a hétvégeken Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület Utca Szociális Hálózatának júniusi gyűlésén az egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy a felmerülő problémát igyekeznek megoldani. Ennek érdekében első lépésként az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület gyűjtést szervezett a Jánoshalmi Napokon az egyesület sátránál. Nagyidai Zsolt plébános úr támogatólag állt a kezdeményezés mellé, kihirdette a templomban, és gyűjtés indult erre a célra. Köszönőlevél Köszönjük azoknak, akik meghallották, hogy a nyári szünet alatt gondot jelent gyermekeink étkeztetése, és nem ítélkeztek felettünk, hanem segítettek a probléma megoldásában. Szeretnénk megköszönni az Összefogás Jánoshalmáért Egyesületnek, hogy a problémánkat szívén viselve, megszervezte a gyűjtést a nyári gyermekétkeztetésre. Minden adományozónak hálásan köszönjük a támogatást, valamint mindenkinek, aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a nyári szünet alatt gyermekeink hetente háromszor egy tál meleg ételt kaphattak. Ez a heti háromszori ebéd nagy segítséget jelentett családjainknak, és a gyerekeknek is nagyon ízlett. Megnyugtató tudni, hogy problémáinkkal nem maradunk egyedül! Édesanya a Vasvári utcából 9. oldal A felajánlásokból beérkezett összeg Ft volt, amiből az ebédekre kifizetett összeg Ft. Ez azt jelenti, hogy az Isteni Gondviselés szinte pontosan annyit adott, mint amennyire szükség volt, az összegyűlt összeg maradékából egy nappal több étkeztetést sem tudott volna finanszírozni az egyesület. A fennmaradt összeg tartalékba került. Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület tagjai ezúton is köszönetet mondanak azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a gyermekétkeztetéshez. Külön köszönet, akik a szervezésben is hozzájárultak a legrászorultabb gyermekek nyári gyermekétkeztetésének létrejöttéhez. Kiemelt köszönetet érdemel az angol tulajdonú, friss, kézi készítésű natúrkozmetikai termékeket forgalmazó Lush Hungary Kft-nek, amely Ft-ot utalt át a Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesületen keresztül Jánoshalmára a legrászorultabb gyermekek e célú támogatására. További adományozók: Antal József Rafajnaújfalu polgármestere, Bácsgépker Kft., Bányainé Móricz Krisztina, Baráti Missziós Alapítvány, Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna, Csom Mária (Budapest), Dr. Gulyás András, Házi Gyülekezet (Kisszállási út 7.), Herczegné Faddi Jolán, Jakus Jánosné, K&H Bank Jánoshalmi fiókjának dolgozói, Kovácsné Sváby Kornélia, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Szervezete, Malustyik Béla alpolgármester, Martinekné Kovács Györgyi, Mayer Istvánné, Mikó Istvánné, Mikó Mária óvodavezető, Nagyidai Zsolt plébános úr, Napköziotthonos Óvoda dolgozói közössége, Phoenix Forklift Kft., Római Katolikus Egyházközség, Szent Anna Katolikus Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon dolgozói, Szikora Ágnes, Taskovics Tiborné-TASKO savanyúság és a nevüket kiadni nem kívánó adományozók. A legfőbb tanulsága az idei nyári gyermekétkeztetés szervezésének, hogy nem szabad a problémák mellett elmenni, vagy megijedni, mert az túl nagynak tűnik, és elsőre nem látszik megoldhatónak. Ha sokan összefogunk, a lehetetlennek látszó problémákra is születik megoldás! Kovácsné Sváby Kornélia Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület tagja A Pelikán Kft. Gyermekjóléti Szolgálat dolgozója Felhívás! Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke tanulási problémára vagy viselkedési rendellenesség miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) Weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk! szeptember 21-én Or szágos Kirakodó Vásár Magyar L. u. 10 sz. alatti 80 m 2 emeleti emeleti, felújított lakás, parkosított kerttel, garázzsal és melléképületekkel eladó Érd: 20/ Próbáld ki napjaink új őrületét! A latin táncok elemeit felhasználó vidám, zsírégető aerobic óra minden korosztály számára. Helye: Tranzit Étterem, Jánoshalma Ideje: minden szerda Kellemes izzadásokat kívánva Mindenkit szeretettel várunk! Bátyai Gáborné ( ) Bátyai Fruzsina ( )

10 10. oldal Ebben az esztendőben augusztus 28-án került megrendezésre a horvátországi Cakovci településen a Magyar Foklór Találkozó. A hagyománnyá vált rendezvényen helyi és határon túli hagyományőrző, elsősorban magyar néptáncokat bemutató csoportok mutattak be színpadi produkciót. Jánoshalmát a Felső Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány felnőtt néptánccsoportja képviselte, amely 16 fővel volt jelen. Mezőségi táncokat és Dunántúli ugróst mutattak be, nagy sikert aratva műsorukkal. Néptáncosaink Horvátországban Kurucsai Márta. A 2011-es évben a társadalmi integrációt elősegítő projekt elemek közül, szabadidős programként ismételten megvalósításra került között az egy egyhetes nem bentlakásos táborszerű rendezvény, ami egész napos elfoglaltságot nyújtott a résztvevő fi ataloknak. Egy hétre igyekeztünk minél színesebb programokat összeállítani, változatos helyszíneken. Sportnap és a Sorstársi találkozó a Király tanyán, kézművesnap és a családi nap az Alternatív pluszban, két strandolós nap Kunfehértón, az ismerkedés vidéki környezetünkkel program elem pedig a kiskunhalasi sóstó és környékén valósult meg. Az Önök biztonsága és zavartalan villamosenergia-ellátása érdekében az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér 1.) felkéri Ügyfeleit az ingatlanjaikon lévő és a szabadvezeték-hálózatunk biztonsági övezeteibe benyúló növények és faágak gallyazására, hogy elkerülhessék a növények és faágak okozta rövididejű áramkimaradásokat, üzemzavarokat és baleseteket. A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet szerint: A biztonsági övezetben lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határait elérik. Amennyiben a vezetékek biztonsági övezetében az ingatlantulajdonosok eleget kívánnak tenni felkérésüknek, kérjük, hogy a munka megkezdése előtt feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek értesíteni az áramszolgáltató munkatársait (e-vonal: /3. menüpont - helyi tarifával hívható telefonszám), akik a beavatkozást az egyeztetett napon ingyenesen biztosítják A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme szélső vezetőtől mérve az alábbi: Kisfeszültségű (0,4 kv-os) csupasz hálózat esetén: 1 méter. Pelikán Kft. Alternatív plusz nyári tábora A sorstársi találkozó keretében megismerkedtünk és közösen töltöttünk egy napot a Pécsi Fogd a Kezem Alapítvány fiataljainak csoportjával. A napunk közös játékkal, sok beszélgetéssel, lovaglással, közös kutyás- nyuszis foglalkozással telt. A családi napon a vendégeink betekintést nyerhettek az Alternatív plusz mindennapjainak életébe. Közösen játszottunk, főztünk, beszélgettünk. A szülőcsoportunkat Kiss György Tanácsnok Úr is megtisztelte jelenlétével. A közös beszélgetés fő tárgya, az Alternatív plusz jövője a pályázati program lezárulása után. TÁMOP / Felhívás gallyazásra Középfeszültségű (1-3 5kV-os) hálózat esetén: külterületen 5 méter, illetőleg belterületen 2,5 méter. Nagyfeszültségű (120 kv-os) hálózat esetén: 13 méter. elhívjuk szíves figyelmüket arra is, hogy e folyamatos gallymentesítés a 122/2004.(X.15.) GKM rendelet 16. (11) bekezdésében meghatározottak szerint az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) kötelessége. Amennyiben Ön a felhívásunk megjelenésétől számított 10 munkanapon belül nem jelenti be, hogy a gallyazást elvégzi, úgy a 11. munkanaptól az áramszolgáltatóval szerződött gallyazási alvállalkozók megkezdik a beavatkozást, akik a gallyazást követő 5 munkanapon belül elszállítják a levágott ágakat. Tájékoztatjuk arról, hogy Jánoshalma belterületén található villamos hálózat biztonsági övezetei folyamatos gallymentességének biztosítására április 30-ig az üzemeltető EDF-DÉMÁSZ Zrt.-től a monorii ERDŐMES- TER Szövetkezet kapott megbízást. Azingatlan tulajdonos nyilatkozhat arról, hogy e feladatot a jelzett határidőn belül - és majd a későbbiekben folyamatosan - el tudják-e végeztetni, ill. nemleges esetben annak tudomásul vételéről, hogy azt az ERDÖMESTER A továbbiakban is tartalmas programokkal várjuk az Alternatív pluszban a fogyatékkal élő fiatalokat és családjaikat. Ádám Zsuzsa Szakmai vezető Szövetkezet végzi el. A nyomtatvány, és további információ a gallyazással kapcsolatban a oldalon elérhető Az Önnek járó szépségért tini és alapkezelések ránctalanító, Bortherápiás kezelés lazító, Csokoládé kezelés pigment foltok kezelése parafin kézkezelés alkalmi sminkek Ajándékutalvány Romsits Andrea mesterkozmetikus Jánoshalma, Berzsenyi u. 22. Kiskunhalas, Fűrész u. 1 Tel: 06-30/ Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 64/2011. (VII. 11.) VM rendelete, amely egyes termelők számára új regisztrációs kötelezettséget ír elő. 3. (2) Nem regisztrációköteles a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer vállalkozó, ha a friss zöldség-gyümölcs forgalmazása az évi kgot nem haladja meg, kivéve ha nagybani piacon viszontértékesítőnek történő eladást végez. A nem regisztrációköteles kereskedők által forgalmazott termékeknek is meg kell felelniük a vonatkozó minőségi előírásoknak. ( Ez magában foglalja a jelölési kötelezettséget is, a kis piacon táblára ki kell írni a termék nevét, származását, ha kell a minőségi osztályt is. A viszonteladóknak pedig minden egyes csomagolási egységet ( zsák, rekesz, karton ) jelölni kell. Az előbb felsoroltak mellett, forgalmazó neve címe, és ahol van minőségi osztály besorolás ott méretet is feltüntetendő ) (3) A regisztráció céljából az élelmiszer-vállalkozó a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatóságához köteles bejelenteni a nevét (cégnevét), címét (székhelyét); a felelős kapcsolattartó nevét, beosztását és elérhetőségét szolgáló adatokat; továbbá az élelmiszer-vállalkozó telephelyeinek címét és az ott folytatott tevékenység jellegét, az áruforgalom és vevőkör kiterjedését és Felhívás Mezőgazdasági Termelőknek! SAJTÓKÖZLEMÉNY az alkalmazott minőségügyi rendszer megnevezését. (4) A megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósága a bejelentett adatokat megyei adatbázisban rögzíti, és egyidejűleg megküldi a Zöldség- és Gyümölcs Ellenőrzési Koordinációs Központnak. Ez az új regisztrációs kötelezettség tehát azokra vonatkozik, akik: friss zöldség, gyümölcs termésüket a nagybani piacra viszik, vagy felvásárlónak adják el, vagy éves termelésük a kg.- ot meghaladja ( függetlenül attól, hogy hol értékesítik azt ). A regisztrációs kötelezettség nem vonatkozik azokra, akik: kg. alatti az éves termelt friss zöldség, gyümölcs mennyisége és végfelhasználó számára értékesítik azt ( pl.: piacon kimérik, konyhára adják el ), borszőlőt adnak el felvásárló részére. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a regisztráció meglétét az illetékes hatóságok, az értékesítéshez kapcsolódóan bármikor ellenőrizetik. Mindazoknak, akiknek szükségük van a regisztrációra, a szükséges formanyomtatványokat átvehetik a jánoshalmi körzeti falugazdász központban, ahol további tájékoztatást kaphatnak a teendőkről. Balogh László növényvédelmi felügyelő BKM KH NTI Tel.: 20/ Üzemanyagkút fejlesztése Jánoshalmán az Új Széchenyi Terv segítségével Az Új Széchenyi Terv GOP /A c. pályázati kiírás keretében, Üzemanyagkút technológiai fejlesztése, kapacitásának növelése című pályázattal Pethő Zoltán egyéni vállalkozó Ft-ot nyert el üzemanyagkút fejlesztésre. A fejlesztéssel érintett 6440 Jánoshalma, Bajai u 51/A telephelyen működik az üzemanyagkút és táp-takarmány üzlet. A projekt megvalósításával cél a termék kínálat bővítése mindkét területen. A táp-takarmány üzlet bővítésével és vegyszerforgalmazás bevezetésével szükségessé válik egy raktárkészlet-kezelő és számlázó program megvétele, és egy számítógép, amin működhet. A program segíti a vállalkozás tevékenységét, az áruk tömegének ki- és bemozgatásának nyomon követését. A vevői igények kielégítését szolgálja a projekt egyik részét képező 3 kútfejes kútoszlop üzemeltetése, melyből E85-öst, E95-öst és gázolajat lehet tankolni. Az új kútoszlop, már 40l/ perc teljesítménnyel dolgozik, két oldalas üzemanyagtöltésre alkalmas, két termékre LED kontrol visszajelzéssel ellátott. Az üzemanyagkút fejlesztéshez társul egy kassza és készletnyilvántartó rendszer. A rendszer több mint 30 olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely segíti a rugalmasabb, gyorsabb kiszolgálást, a készletek nyilvántartását, számlák egyszerűbb áttekinthetőségét, üzemanyag elszámolásokat. A kútoszlopok megközelíthetősége eddig csak egy oldalról volt lehetséges, mely körülményessé tette az üzemanyag felvételtét. A rugalmas kiszolgálás érdekében saját költségen került kialakításra a kétoldalú megközelíthetőség. A fejlesztéssel erősödik a vállalkozás piaci pozíciója és versenyképessége a térségben a többi üzemanyagkúttal szemben. Pethő Zoltán egyéni vállalkozó Cím: 6440 Jánoshalma, Eötvös u Honlap: A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg

11 11. oldal Nyári fogyási program H-6440 Já nos hal ma, Ba jai u. 66. Tel.: 77/ , 30/ interne: Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa: hétfő, szerda, péntek , A Ne utazzon máshová, nézzen be hozzánk! MTZ alkatrészek és tárcsa alkatrészek Motoros fűrész alkatrészek (lánc, vezető, csillagkerék stb. a piacos fűrészkehez is egyes alkatrészek kaphatóak) Kerti munkagépek (marók, fűnyírók, motoros kaszák) és alkatrészeik kaphatóak. Vékony, vastag különböző fajta tűzifa köbméterre, vágottan és szállítva kapható! Jánoshalma Kisfaludy utca 63 Tel: 77/ vagy BOR A MINDENNAPOKRA! hírei A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí zá sá ból augusztus hónapjában a kö vet ke ző elhunytak kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el: Keresztényi Andrásné sz: Molnár Margit élt: 83 évet Grizák Menyhért élt: 68 évet Bálint Péter Pálné sz: Kőnig Rozina élt: 83 évet Vörös Terézia élt: 87 évet Várnagy Béla élt: 76 évet Illés Mihály élt: 74 évet Kutyka Zsuzsanna élt: 15 évet Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Bajai út 66. (vízmű) Telefon: 06-77/ Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő, szerda, péntek óra között, Kedd óra között Csütörtök szünnap Kérjük, hogy aki LTP szerződött kötött és hátraléka van rendezze elmaradásait, mert a nem pontos fizetés állami támogatás csökkenést von maga után. A továbbiakban hiányzó összeget önerőből kell megfizetni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok az Érdekeltek, akik még nem, vagy csak nagyon keveset fizettek be LTP szerződésükre a Fundamenta Lakáskassza felmondhatja a szerződést, mely az állami támogatás teljes elvesztését jelenti. Ennek következménye, hogy a Ft megfizetése helyett a Ft (egyösszegű) megfizetésére lesz kötelezett. Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll rendelkezésükre minden kérdésben. VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT Madarász Istvánné sz: Halász Margit Barta Józsefné sz: Dora Mária Tóth Józsefné sz: Szőke Julianna Horváth Sándorné sz: Rutai Erzsébet élt: 80 évet élt: 82 évet élt: 85 évet élt: 82 évet Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik! A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán, te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek, s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek. Dr Csényi Attila cégvezető kedd, csütörtök TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINKAT AZ ALÁBBIAKRÓL: Vízóra állás bejelentése az alábbiak szerint lehetséges: o Telefonon: 77/ (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában) o A fenti címre. o Személyesen az ügyfélszolgálati irodában GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS! JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést. Érdeklődni: Fűnyírást vállalunk! Érdeklődni lehet: Terner Alíznál A SPORTCSARNOKBAN MINDEN HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN NŐI TORNA Várunk minden érdeklődőt! A TANUSZODA EGÉSZ ŐSSZEL NYITVA! MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! Felnőtt úszótanfolyamot indítunk. Érdeklődni a tanuszodában. Víz, gáz és központi fűtés szerelés Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA új gázkészülékek beüzemelése: KISS ATTILA gázszerelő mester Cím: Jánoshalma, Bem J. u Tel.: ÉPÜ LET- BONTÁST tör me lék szál lí tást, föld ki eme lé si mun kát, alap ki ásást, ho mok ra ko dást szál lí tás sal rö vid ha tár idő re, vagy azon nal ra vál la lok Pal kó Lász ló kő mű ves vál lal ko zó Já nos hal ma, Dió fa u. 10. Tel.: 77/ Mo bil: 30/ A KORÁBBAN MEGVÁSÁROLT BÉRLETEK ÉRVÉNYESEK! SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN 77/ as telefonon ig 600-as szalagfűrész és fűrészhajtogató eladó Érd: STÍLUS ÜZLET Szeptemberi akciónk Bizsu fülbevaló: 99.- Savanyító vödör 4literes: Lóbalzsam: Ételes doboz 0,7 liter: 95. Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71. Tel.: 06-30/ Temetkezési vállalkozás Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából augusztus hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre: Kőrösi Mihály (1938) Ott István (1936) Dr. Geiger Ferenc (1937) Cser Péter (1930) Berényi László (1930) Farkas Bendekné sz. Juhász Borbála (1928) Doszkocs Józsefné sz. Ceglédi Julianna (1932) A világon mindent meg lehet ismételni, mindent el lehet halasztani. Mindent, kivéve a váratlanul és könyörtelenül érkező halált Salvador Dali Nagy Zsolt ügyvezető

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Szakmai elismere sek az egyesü letben

Szakmai elismere sek az egyesü letben Szakmai elismere sek az egyesü letben 2015. június 4-én, Pedagógusnap alkalmából Dr. Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket adományozott pedagógusoknak. A díjak Egyesületünket nagy megtiszteltetés

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 24-én tartandó zárt - ülésére

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

Átadták a Szociális Munkáért Díjat A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ

45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ 45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ HEGYHÁTSZENTJAKAB 2015. május 29. május 31. 1 45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ HEGYHÁTSZENTJAKAB 2015. május 29. május 31. A találkozó célja: Rendezvényünkkel

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanév munkarendje Tanévnyitó: Első tanítási nap: 2014. szeptember 01., 8 00 óra (felelős: Jakab Sándor - 7 30

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEKESZKÖZEIVEL ÓVODAPEDAGÓGUSOK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE 5000 Szolnok, Baross út 51., Pf.: 37, 5002 Szolnok : 06 (20) 442

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEKESZKÖZEIVEL ÓVODAPEDAGÓGUSOK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE 5000 Szolnok, Baross út 51., Pf.: 37, 5002 Szolnok : 06 (20) 442 ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEKESZKÖZEIVEL ÓVODAPEDAGÓGUSOK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE 5000 Szolnok, Baross út 51., Pf.: 37, 5002 Szolnok : 06 (20) 442 0067, 06 (20) 9 767 909 e-mail: nagyjenone@upcmail.hu

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben