Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft."

Átírás

1 Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft. Éves beszámoló év Szegedi Vadaspark Éves beszámoló

2 I. Összefoglaló a év éves beszámolójáról Társaság neve: Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 6725, Szeged, Cserepes sor 47. Telephelye: Alakulás ideje: 2011.év Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: növény-, és állatkert, természetvédelmi terület működtetése Felügyelőbizottság: 3 fő Könyvvizsgáló neve: TAX-OM Kft. Korom Ferenc Cégjegyző neve: Veprik Róbert Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év tény (eft) év tény (eft) év tény (eft) év terv (eft) év tény (eft) év tény / év tény (%) év tény / év tény (%) év tény / év tény (%) év tény / év terv (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ######## ######## 106,5% 111,1% Egyéb bevétel (2.) ######## 5068,3% 119,5% 120,1% ebből önkormányzati működési támogatás (3.) ######## 3777,2% 100,7% 100,7% Összes bevétel (1.+ 2.) ######## 16202,7% 110,3% 113,8% Összes bevétel önk.műk. támogatás nélkül ( ) Aktivált saját teljesítmény értéke 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) Személyi jellegű ráfordítás (5.) ######## ######## 113,5% 118,5% ######## ######## 155,2% 902,7% ######## 8536,6% 104,8% 104,3% ######## 13748,8% 112,3% 111,3% Értékcsökkenési leírás (6.) ######## ######## 88,2% 85,9% Egyéb ráfordítás (7.) ######## ######## 1767,8% 130,1% Összes üzemi ráfordítás ( ) 3. Eredmény - Fontosabb sorok ######## 10970,2% 108,6% 107,1% Üzemi eredmény ######## -3697,7% 147,9% 1970,9% Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli műveletek eredménye ######## 1884,0% 51,7% ######## ######## ######## ######## ######## Adózás előtti eredmény ######## -3883,7% 143,6% 2003,3% Mérleg szerinti eredmény ######## -3774,5% 142,2% 1378,2% Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 2

3 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ######## 430,5% 182,7% 125,6% Forgóeszközök állománya ######## 200,8% 115,7% 114,0% Jegyzett tőke ######## 121,2% 100,0% 100,0% Saját tőke ######## 205,3% 131,5% 128,6% Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek ######## 3933,1% 122,4% 100,0% ######## ######## ######## ######## Mérleg főösszeg ######## 259,9% 135,7% 117,3% 5. Létszám +közcélú/közfoglalkoztatott 1, #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Mutatószámok év év év év év év (%) likviditás = 140,72 6,51 7,18 110,29 forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség= 0 0,09 0,13 144,44 adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes 1 0,28 0,31 110,71 bevétel önkormányzati támogatási arány= 1 0,25 0,23 92,00 önkormányzati támogatások / összes bevétel hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú 0,58 0,64 0,93 145,31 kötelezettség vállalkozás által használt egyéb (max 10) fontosabb mutató a mutató magyarázatával (pl. ágazati számokhoz (mennyi) képest jó, rossz) Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 3

4 Tartalomjegyzék: I. A társaságot érintő főbb közgyűlési határozatok és egyéb módosítások 5.old II. Szakmai tevékenység bemutatása és értékelése 1. Látogatottság alakulása 2013.évben 8.old. 2. Gyűjteményi változások. 10.old 3. Rendezvények 12.old 4. Oktatás és ismeretterjesztő tevékenység, nyári tábor.20.old 5. Zoo Típusú Találkozások állatbemutató program...24.old. 6. Örökbefogadás, névadó pályázatok, hírlevél..28.old. 7. Turisztikai információs pont..29.old. 8. Önkéntesek és gyakorlatosok a Szegedi Vadasparkban..29.old. III. Gazdasági tevékenység értékelése 1. Személyi feltételek 30.old. 2. Közfoglalkoztatás bemutatása, és elemzése...32.old. 3. Eredménykimutatás elemzése.34.old. 4. Mérleg elemzése..41.old 5. Ajándékbolt működésének elemzése...45.old. 6. Büfék működésének elemzése.46.old 7. Fóka-bemutató építése.48.old. 8. Játszótér és interaktív látogató rendszer telepítése és üzemeltetése 49.old. 9. Kalandpark létesítése...51.old. Mellékletek: 1.sz. melléklet 2.sz. melléklet 3.sz. melléklet 4.sz. melléklet 5.sz. melléklet Látogatottság részletes táblázata...54.old Zoopedagógiai foglalkozások témái (óvodásoknak, iskolásoknak)..59.old Bemutatott állatok záró állománya 63.old Mentett, kobzott állatok 2013.év...69.old Modern Zoopedagógia Konferencia (összefoglaló) 77.old Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 4

5 I. A társaságot érintő főbb közgyűlési határozatok és egyéb módosítások Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 413/2011.(IX.30.) Kgy. határozatában foglaltak szerint a Közgyűlés 2011.október 15.-i hatállyal megalapította a Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft.-t. Az alapító a társaság részére 4000 eft. törzstőkét és 2000 eft.-ot biztosított működési kiadásokra. A Közgyűlés 383/2011.(IX.30.) Kgy. határozatában rendelkezett a társaságot érintő személyi kérdésekről: Veprik Róbertet nevezte ki a társaság ügyvezető igazgatójának 2011.október december 31.-ig határozott időre. Ugyanezen határozat rendelkezett a Felügyelő Bizottság tagjairól is: Nógrádi Tibor, Julinek István és Volenszki Imréné személyében. A társaság 2011.november 30.-án megkötötte a közhasznú feladatok ellátásáról szóló szerződést, amely szerint a Nonprofit Kft. tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.8. -a, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII.tv. és a természet védelméről szóló 1996.évi LIII.tv. alapján állami szerveknek és/vagy a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. E szerint meghatározott legfontosabb feladatok: - növény-, állatkert-, természetvédelmi terület működtetése (főtevékenység) - állatvédelem, növényvédelem, természetvédelem, - nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység - természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés A szerződésben foglaltak szerint a SZMJV Önkormányzata a közhasznú feladatok veszteségének fedezetére minden évben költségvetési rendeletében működési támogatást biztosít. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 587/2011.(XI.25.) Kgy. határozatában foglaltak szerint jóváhagyta, hogy a Szegedi Vadaspark költségvetési intézmény saját vagyonát eft. értékben beapportálja a Kft.-be, mellyel a Közgyűlés a Nonprofit. Kft. törzstőkéjének felemelését határozta el új törzsbetétek kibocsátásával. Ezzel a társaság jegyzett tőkéje eft.-ra emelkedett, amely eft. pénzbeli és eft. nem pénzbeli hozzájárulásból állt. Apport részei: 1) Immateriális javak 250 eft. Szoftverek, számlázó programok stb 2) Tárgyi eszközök eft. Az intézmény tulajdonát képező nagyértékű tárgyi eszközök: pl. számítógépek, szakmai és üzemeltetési berendezések, felszerelések, járművek stb 3) Anyagok 2.508,1 eft. Elsősorban a mindennapi működéshez szükséges, raktáron tartott készletek pl. tisztítószer, takarmány stb. 4) Állatok ,9 eft. Az intézmény specialitásából adódóan a bemutatott állatok átadása. 5) Kereskedelmi áruk eft. A vállalkozási tevékenység keretében működtetett Büfé és Ajándékbolt záró készlete. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2012.(II.24.)Kgy. határozatában foglaltak szerint jóváhagyta, hogy a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező tárgyi eszközöket az önkormányzat eft. értékben beapportálta a Kft.-be, mellyel a Közgyűlés a Nonprofit. Kft. törzstőkéjének felemelését határozta el új törzsbetétek kibocsátásával. Ezzel a társaság jegyzett tőkéje eft.-ra emelkedett, amely eft. pénzbeli és eft. nem pénzbeli hozzájárulásból állt. Apport részei: Tárgyi eszközök eft. Az önkormányzat tulajdonát képező nagyértékű tárgyi eszközök: pl. számítógépek, szakmai és üzemeltetési berendezések, felszerelések, jármű.stb. (Korábban EU pályázat keretében beszerzett eszközök, amelyek apportálásához a VÁTI Magyar Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 5

6 Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. előzetes engedélyezése volt szükséges) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 111/2012.(III.2.) Kgy. határozatában foglaltak szerint a közgyűlés elfogadta Nógrádi Tibor felügyelőbizottsági tagságáról szóló lemondását összeférhetetlenség okán, helyette 2012.március december 31.ig Dr.Kisbodri Cecíliát választotta meg a FEB harmadik tagjának. (413/2012.VI.22.) Kgy. határozatban az új Feb tag nevének helyesbítése megtörtént Puskásné Dr.Kisbodri Cecília névre) A társaság 2011.nov.30.-án megkötött Közfeladat ellátási szerződésének módosítására került sor 2012.július 06.-án. A korábban EU-s pályázatok által elnyert támogatással, az megszűnt intézmény által megvalósított projektek során létesített épületek, építmények, számítástechnikai és egyéb gépek, berendezések felszerelések átadása történt meg e módosítással, az átadó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, átvevő a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. (a tulajdonjog továbbra is az Önkormányzatot illeti meg) Ezek: o Egy Kárpát-medencében élünk a Szegedi Vadaspark és a Temesvári Állatkert látogatóbarát fejlesztése projekt eszközei 2010.évből (Azonosító: HURO/0801/018: webkamerák, farkas-, vidra, aranysakál-kifutó és madárröpde, összes bruttó értéke: Ft. ) o A Szegedi Vadaspark és a Palicsi Állatkert látogatóbarát fejlesztése projekt eszközei 2011.évből (Azonosító: HU-SRB/0901/221/168 (TWO ZOOS): Pingvinház épület, medence illetve számítástechnikai eszközök, infopult stb. összes bruttó értéke: Ft.)) o A Szegedi Vadaspark látogatóbarát fejlesztése c. projekt eszközei 2011.évből (Azonosító: DAOP- 2.1/E ): Zsiráfház épület, zöldterület.webkamerák, infopult, mozgássérült emelő stb. Összes bruttó értéke: Ft.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 472/2012.(IX.28.) Kgy.sz. határozata szerint az eddigi vadasparki üzemeltetés alatt álló területekből három ingatlanrészt a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-től elvonta és azokat a Szegedi Sport és Fürdők Kft. hasznosításába adta, hogy azokon sportolási lehetőséget biztosítson a lakosságnak. Ezen területek mindegyike a Móravárosi körút Tisza folyó felőli oldalán található, azokat a vadaspark bemutatási célokra nem tudta hasznosítani a körút miatt. Ezek a területek: Szeged III. kerület Hrsz.: 24368/11, 8644 m2 terület, kataszteri értéke Ft. A terület átadása 2012.október 29.-én megtörtént a Kgy. határozatnak megfelelően 2012.október 01. hatállyal. Szeged III. kerület Hrsz.: 24368/3 ingatlan esetén 1500m2 részterület elvonása : a részterület elvonása telekalakítással lehetséges, amelyet a SZMJV Városüzemeltetési Irodája kezdeményezett, a telekalakítási eljárás jelenleg folyamatban van. Szeged III. kerület Hrsz.: 24341/11 ingatlan esetén 1600m2 részterület elvonása : a részterület elvonása telekalakítással lehetséges, amelyet a SZMJV Városüzemeltetési Irodája kezdeményezett, a telekalakítási eljárás jelenleg folyamatban van 2012.december 03.-án aláírásra került a fenti telekelvonások miatti Közfeladat Ellátási Szerződés 2. módosítása, a Szeged III.kerület 24368/11 hrsz. elvonása miatt. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 187/2013.(IV.12.) Kgy.sz. határozata a társaság Alapító Okiratát módosította a könyvvizsgálattal megbízott személy ügyében illetve a jegyzett tőke értékének 1/3- t meghaladó szerződéskötéssel, kötelezettségvállalással kapcsolatosan. Könyvvizsgálat: Társaságunk alapítása óta a könyvvizsgálatot a TAX-OM Kft. képviseletében Korom Ferenc könyvvizsgáló végezte, akinek megbízatása 2013.május 31.-én lejárt. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján társaágunk a kijelölt könyvvizsgáló együttműködő munkájával, ellenőrzési tevékenységével elégedett volt, ezért a SZMJV Városüzemeltetési Irodájának megkeresésére a korábban megbízott könyvvizsgáló kijelölésére tettünk javaslatot az elkövetkező időszakra is. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 6

7 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 187/2013.(IV.12.) Kgy.sz. határozatában 2013.június május 31.napjáig terjedő időszakra a könyvvizsgálói feladatok elvégzésére Korom Ferenc könyvvizsgálót jelölte ki a képviselőtestület évben Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kisajátítási eljárás során megszerezte a Szeged III. belterület 24379/1 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megjelölésű 754 m2 területű ingatlan tulajdonjogát. (Természetben a Cserepes sor Móravárosi krt-tól a városközponttól kifelé eső részén található ingatlan) SZMJV Közgyűlése a 474/2013.(XI.15.) Kgy.sz. határozatában a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. részére, kizárólag közhasznú feladatok ellátása céljából átadta a megjelölt területet hatállyal. A terület üzembehelyezési aktivált értéke: Ft. A fenti terület átadásával kapcsolatosan az 553/2013.(XII.20.) Kgy. határozat szerint sor került a társaság Közfeladat Ellátási Szerződésének 3.sz. módosítására 2013.december 30.-án. Felügyelő Bizottság működése: 2013.januárjától az év végéig a felügyelőbizottság négy alkalommal (2013.február 20., március 22., majd 2013.szeptember 04., és 2013.november 13-án) ülésezett. Az ülések határozatképesek voltak, minden esetben minden tag jelen volt. Az ülés tárgyi feltételeit a társaság biztosította, a meghozott határozatok száma nyolc darab volt. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 7

8 1. Látogatottság alakulása 2013.évben Míg a Szegedi Vadaspark 2012.évben az eddigi történetének legsikeresebb évét zárva közel 200 ezer fő vendég látogatásával, addig sajnos 2013.év látogatottsága kissé elmaradt a tavalyi év hasonló adatától, de eléri az idei évre reálisan tervezett látogatószámot. (Összehasonlításképpen a megszűnt intézményi adatokkal) 2005.évben látogatók száma fő volt, míg a os esztendőben fő látogatót regisztráltunk évben még ennél is többen, fő vendég látogatott el hozzánk, míg 2008-ban fő vendég fordult meg nálunk évben kissé visszaesett a látogatottság, és vendégünk volt. Sajnos 2010.év első felének időjárása egyáltalán nem kedvezett az intézmény rendezvényeinek, programjainak, sőt a hideg és gyakori esők miatt a rendszeresen hozzánk látogató csoportok is elmaradtak, ezért ebben az évben még kevesebben, fő vendég érkezett hozzánk. A kiemelkedő látogatottságú 2011.évben fő vendégünk volt, amely a kedvező időjárás mellett elsősorban az év legnagyobb szenzációjának számító Zsiráf-ház átadásnak volt tudható es esztendőben még ennél is többen, fő vendég tisztelte meg a vadasparkot látogatásával, ami a kedvező időjárás és a pihenőnapok átrendezése miatti hosszú hétvégék mellett a tavasz legnagyobb szenzációjának számító Pingvin-ház átadásnak volt köszönhető. Míg 2012.évben összesen fő vendég látogatott hozzánk, addig sajnos a tavalyi évben kicsivel kevesebben fő látogatónk volt. Ez összességében 6 %-kal marad el a 2012-es évi rekordhoz képest, aminek okát elsősorban a rendkívüli időjárásban látjuk: A korábbi évekhez hasonlóan igyekeztünk mind a szegediek, mind a környező településeken élő lakosok figyelmét felhívni a vadaspark szépségeire, sőt több országos médiakampányban vettünk részt, hogy népszerűsítsük a parkot és Szegedre csábítsuk a turistákat. Sajnos azonban, amire nem lehet ráhatásunk, az az időjárás, ami az idei év első négy hónapjában rendkívülinek mondható: Számos időjárási rekord dőlt meg a tavaszi hónapokban, ami a vadaspark szezonális látogatottságát, illetve a kiemelt ünnepek fontosságát tekintve, sajnos, visszavette a vendégek kedvét a vadasparki kirándulástól:pl - Míg a korábbi években a szezonnyitó március 15.-i ünnepi hétvégén kora tavaszi időjárás volt tapasztalható, addig, az idén a hosszú hétvége téli hideget hozott, amikor is alig-alig volt látogatónk - Az idei év legnagyobb szenzációjának szánt Fóka-bemutató medence márciusi ünnepélyes átadásán is téli hideg volt, ezért a korábbi állatkifutók tavaszi átadásán megjelent több ezer fős tömeg helyett csupán néhány vendég vállalkozott a vadasparki vendégeskedésre. - Még ennél is rapszódikusabb volt a helyzet a szintén kiemelt ünnepként kezelt március végi húsvéti hétvégén, amikor is több helyen az országban téli hóvastagsági rekordok dőltek meg, jelentős káoszt okozva az utakon. Természetesen nem csak máshol esett sok hó, Szeged is részesült ezen égi áldásból, így az évről évre látogatottsági rekordokat döntögető húsvéti hétvégén a korábbi évek tapasztalatai alapján várt több ezer látogató helyett, alig néhány száz vendégünk volt. - A márciusi és áprilisi hideg időjárás tovább rontotta a helyzetet, és az áprilisi adatokat tekintve, több mint 18 ezer fő látogatóval kevesebb vendég érkezett hozzánk, mint a tavalyi év első négy hónapjában. - A nyári hónapokban sikerült annyi vendéget vonzania a parknak, hogy az év eleji veszteség mértéke kissé tompult, kiemelkedő látogatottságot értünk el júniusban, júliusban, sőt októberben is. A kellemes időjárás, a piros betűs ünnepekhez kapcsolódó hosszú hétvégék kedvezően hatottak a vendégek látogatási kedvére. Társaságunk mindent megtesz, hogy minél több szegedi és nem szegedi vendég érkezzen hozzánk, mindezek ellenére nem sikerült a 2012.évi rekord látogatottságot túlszárnyalnunk, azonban a reális kalkulációval készített éves üzleti tervben szereplő fős vendégszámot sikerült elérünk, sőt túllépnünk is közel 6 %.-kal. Bár rekordot nem sikerült döntenünk látogatószámot illetően, azonban a tavalyi év jegybevétele (az áremelésnek köszönhetően) minden eddigi értéket meghaladva rekordszinten, több mint 150 millió Ft. értékben alakult. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 8

9 A Szegedi Vadaspark látogatottsága év (havonkénti bontásban) Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ö ssz A márciusi és áprilisi Jeles Napok zord időjárása miatt a vártnál jóval kevesebben választották a vadaspark nyújtotta időtöltést pl. márciusban Húsvétkor, sőt a Víz Világnapján is. A tavalyihoz hasonlóan sikerrel került megrendezésre: Szent Iván-éji éjszakai séta a Szegedi Vadasparkban. Az éjszakai séták többször megismétlésre kerülnek a nyár folyamán. A nyári gyerektáborok programja is folytatódik. A tavalyi évhez hasonlóan június közepétől augusztus harmadik hetéig 9 héten keresztül fogadtuk a táborozó gyerekeket, sőt az idén az első, a második, a harmadik és a negyedik héten két csoport gyerek táborozhatott nálunk. Az idén folytatódott a hagyomány: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával évente egyszer a szegedi önkormányzati fenntartású óvodák, általános és középiskolák tanulói 300.-Ft./fő áron látogathatják meg intézményünket. Ezt a jelentős kedvezményt már 2009.évtől kihasználhatták az oktatási intézmények, és míg a 2012-es esztendőben 8110 fő gyerek vett részt ebben a programban, addig a tavalyi évben 249 db szegedi iskolás-óvodás csoporttal összesen fő gyerek és 513 fő pedagógus látogatott el hozzánk e kedvezményes jegy igénybevételével. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 9

10 2. Gyűjteményi változások a Szegedi Vadasparkban a 2013-as év folyamán Egy állatkert működését - szakmai szempontok szerint - leginkább az állatgyűjtemény és annak változásai alapján ítélhetjük meg. Az ebben elért eredményesség jelentősen befolyásolja az állatkert megítélését a nagyközönség körében, kihatva a látogatószámra. A gyűjteményi események (születés, átadás, sőt, egyes esetben a negatív történések is) megfelelő kommunikációval felhívják a figyelmet a Vadasparkra, közbeszéd tárgyává teszi a történéseket. Az állandó dinamizmus teszi lehetővé, hogy a látogató úgy érezze, folyamatosan újdonságokkal találkozik, illetve elegendő muníciót biztosít a PRmunkához. Természetesen a sikeres gyűjteményi munka már önmagában is fontos összetevője egy állatkert összteljesítményének, a természet és fajok védelmére fordított törekvéseinknek. Az év első fele hangsúlyozottan fontos a beruházások, új állatok beszerzése, bemutatók átadása szempontjából. A látogatói szezon kezdetre való felkészülés, illetve a szezon közbeni megerősítések jelentős mértékben meghatározzák az adott év kínálatát. Emellett számos állat esetében a szaporulatra tavasszal és nyár elején lehet számítani. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a szezonon kívüli időszak eseménytelen lenne, hiszen az év vége felé törekszünk a folyamatban lévő állatcsere ügyek lezárására, emellett sok állat az év bármely szakában szaporodhat, így télen is számolnunk kell születésekkel, illetve fiókák kikelésével. Mindenesetre a szezonidőszak alatt történő állatcserék nagyon fontosak PR-szempontból, hiszen a gyűjteményi változások médiában való kommunikáció fenntartja, sőt fokozza az érdeklődést az állatkerti iránt. Az év végi összesítés alapján a Szegedi Vadasparkban 184 faj, illetve alfaj vagy fajta 627 egyede él (természetesen ezek a számok napról napra változnak), amelyből 58 fajt európai fajmentő tenyészprogram (EEP) vagy európai törzskönyv (ESB) keretében tartunk, vagyis a programos fajok aránya 31,5 % (ami Magyarországon a legmagasabb). Rátérve a konkrétumokra, 2013-ban a következő főbb változások történtek: - Márciusban érkeztek meg az akkor átadásra került fókabemutató állatai, négy borjúfóka (Phoca vitulina). 3 nőstény német és svájci, míg 1 hím egy svájci állatkertből érkezett (a szállítást magunk végeztük). Sajnos egy hím fóka utóbb egy altatási balesetben, állategészségügyi mintavétel közben elpusztult. Bár számítottunk szaporulatra, sajnos a fókaborjút a születése után röviddel elpusztulva találtuk. A fókák tréningezése elkezdődött az érkezésük után, a nyilvános tréningük jelenleg a zoo típusú találkozások program legsikeresebb része. - Bár a fejlesztés csak júliusban került átadásra, az első félév történéseihez kapcsolódik a bemutató elkészítése, az ott élő állatok beszerzése. A már itt lévő, kobzásból származó, rendkívül ritka afrikai keselyűfajok (Torgos tracheliotus és Gyps africanus) mellé 7-7 dzseláda pávián (Theropithecus gelada) és fokföldi szirtiborz (Procavia capensis) érkezett Németország két állatkertjéből, mindkettő fajmegmentési program keretében. - Az évkezdet másik nagy újdonsága a múlt év végén érkező két dél-afrikai fehér oroszlánok (Panthera leo krugeri) bemutatása volt a közönségnek. Sikerült a oroszlánok felváltása, hiszen az idősebb, szaporításra nem javasolt oroszlánoknak sikerült helyet biztosítani a győri és egy szlovákiai állatkertben. Így most csak a fehér oroszlán pár, illetve remélhetően 1-2 éven belül a szaporulatuk lakja a bemutatót. - A tengervizes akvárium megszűntetésre került. Helyette a terveink szerint olcsóbb üzemeltetésű, afrikai tavi sügérek számára készülő akvárium kerül az év második felében. - A hüllők körében jelentős eredménynek számít két ritka faj sikeres szaporítása: 1 leopárdteknős (Stigmochelys pardalis) mellett (másodikként) 9 tompaorrú krokodil (Osteolaemus tetraspis) is kikelt a keltetőben (az elmúlt egy évben csak Szegeden kelt a világ állatkertjeit tekintve). Az Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 10

11 elevenszülő ciánkék sövényleguánoknál (Sceloporus serrifer cyanogenys) is szaporulatnak örvendhettünk. - Egy ritka hüllőfajjal bővült a gyűjtemény, egy pár orrszarvú leguán (Cyclura cornuta) érkezett Svájcból, európai törzskönyvi program keretében. - A következő madarak szaporodtak: 6 emu (Dromaius novaehollandiae), zöldszárnyú (Ara chloroptera) és sárgaszárnyú arák (Ara macao) (2 és 3 egyed). Szaporulatnak örvendhettünk több háziszárnyas (pulyka, páva, tyúk) esetébem - 1 pár kea (Nestor notabilis) érkezett Németországból és Nagy-Britanniából, 1 pár himalájai fényvfácán (Lophophorus impejanus) Szerbiából, valamint 6 skarlát íbisz (Eudocimus ruber) Németországból. - A következő emlős állatoknál sikerült párt kialakítani, amely reményeink szerint szaporodni fognak: kétujjú lajhár (Choloepus didactylus szaporítási célú, ideiglenes kihelyezés), erdei kutya (Speothos venaticus), vörös panda (Ailurus fulgens). - Szaporulatnak örvendhettünk a két kenguru fajnál (Macropus rufogriseus 5 és Macropus eugenii 1), a csupasz turkálóknál (Heterocephalus glaber - 20), az ezüstös selyemmajmoknál (Callithrix argentata 2), a vöröskezű tamarinoknál (Saguinus midas 2), a fehérarcú sakiknál (Pithecia pithecia 1), a nagy maráknál (Dolichotis patagonum 2, az arany agutiknál (Dasyprocta leporina 6), az örvös pekariknál (Pecari tajacu 1), a kétpúpú tevéknél (Camelus bactrianus 1), az alpakáknál (Lama pacos 1), a fakó lóantilopnál (Hippotragus equinus - 1), valamint több háziállatnál (Capra hircus, Ovis aries, Cavia porcellus). - 1 manul (Otocolobus manul) érkezett egy franciaországi állatkertből, az amuri leopárdmacska (Prionailurus bengalensis euptilurus) felváltására a gyűjteményben. - Helyet biztosítottunk 2 tavaly született jaguárnak (Panthera onca) egy szlovákiai állatkertben. - Görög teknősök (Testudo hermanni) keltek. - Összesen 7 ara (A. chloropter, A. macao és A. ararauna) kelt, a fiókákat értékesíteni tudtuk. - Jelentős szakmai sikernek számít, hogy Magyarországon elsőként Szegeden született sörényes hangyász (Myrmecophaga tridactyla), Alaotra-tavi bambuszmaki (Hapalemur alaotrensis) és binturong (Arctictis binturong). Szintén csak Szegedne szaporodik a fekete bőgőmajom (Alouatta caraya), azonban a kölyköt anyja nem nevelte, ezért gondozója kézben neveli. - 1 közönséges tapír (Tapirus terrestris), 6 szurikáta (Suricata suricatta), valamint újabb alom csupasz turkáló (Heterocephalus glaber) született. - A gyűjtemény újabb nagy ritkaságokkal bővült: rőt vérszopó denevérekkel (Desmodus rotundus) az USA-ból (Európában csak 3 állatkert tartja a fajt), mandzsu darvak (Grus japonensis) érkezett Szlovákiából és Csehországból, valamint egy ritka hüllőfajt, guyanai krokodiltejut (Dracaena guyanensis) szereztünk be magántartótól. - Az év egyik legjelentősebb beszerzését 1 pár dolmányos hangyász (Tamandua tetradactyla) elhozatala jelenti, a törzskönyvi programos fajhoz ugyanis rendkívül nehéz hozzájutni, a Vadasparknak ezt közel két év alatt sikerült elérnie. - Sikerült a szaporulatot is elhelyezni, egy részüket a nemzetközi fajmegmentési program keretében adtuk át más állatkertnek (pl. törpevíziló borjú a Rotterdami Állatkertnek), de több más állatunkat sikerült értékesítenünk (pl. szurikáták, kenguruk, alpaka, nagy marák, örvös pekarik, kariámák stb.). Az állatcserék lebonyolítása során elsősorban a költségek csökkentésére törekedtünk. Az Európai Állatkertek és Akvárium Szövetségének (EAZA) tagjaként az állatbeszerzéseknél csak a szállítási költséget kellett fizetnünk. A szállítást aszerint végeztük el magunk vagy bíztunk meg erre szállító céget, hogy melyik jelentett olcsóbb megoldás a Vadaspark számára. Egyes állatokat, köztük elsősorban a programos fajok egyedeit magunk is ingyen adtuk tovább (pl. kihelyezés formájában) a partner állatkerteknek az EAZA alapelvének megfelelően, de bizonyos fajok esetében magánszemélyek is vásároltak tőlünk állatot. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 11

12 3. A es év kiemelkedő rendezvényei Nagyrendezvények részben oktató-nevelő program, részben közművelődési, kulturális tevékenység az a márciustól decemberig, zoopedagógusaink által megszervezett és lebonyolított 16 nagyrendezvény és 3 vetélkedő-nap, amely intézményünk egyre fontosabb profiljává kezd válni. Az alább részletesen leírt színes programkínálatot széleskörű partnerkapcsolataink révén és lelkes önkéntes-bázisunk segítségével tudtuk megvalósítani március 23-án, szombaton, a Víz világnapjához kötődően, Fóka-móka címmel szórakoztató programra, látványos állatetetésekre invitáltuk a családokat, baráti társaságokat. A nap legfontosabb eseménye volt, hogy Dr. Solymos László, Szeged Megyei Jogú Város alpolgármestere, Istókovics Zoltán, a Szegedi Vízmű Zrt. vezérigazgatója és Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark ügyvezető igazgatója hivatalosan megnyitotta az év egyik leglátványosabb bemutatóját, a borjúfókák otthonát. Ezt követte az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola Fóka-móka jelenete, majd kihirdettük a Fókák világa címmel általános iskolásoknak kiírt képzőművészeti pályázat eredményét, s átadtuk a legjobbaknak a Vadaspark és a REGIO Játék díjait. Az alkotásokból összeállított kiállítást az Oktatóközpontban lehetett megtekinteni. A nap folyamán még a Waldorf Iskola tanárai és szülői közreműködésével több helyszínes, izgalmas, gyermekeknek szóló játékos vetélkedő keretében kisfókákat avattunk, ahol a mókában résztvevő nebulók arcát előbb kifestettük, majd következett az úszó és hal evő verseny, végül pedig a hangos fókaüdvözlés. A Játékdzsungel és a REGIO Játék játszóházi programjába egész nap folyamatosan, az állatetetésekkel és ismeretterjesztő kiselőadásokkal tarkított Zoo Típusú Találkozások programokba pedig délelőtt és délután a meghirdetett időpontokban lehetett csatlakozni. A Rádió88 a helyszínről óránként tudósított, miközben standján Fóka-totó játékkal kapcsolódott a nap eseményeihez március 31-én vasárnap és április 1-én hétfőn ismét megrendeztük a már hagyományosnak mondható Húsvéti tojásvadászatot. E két napon a látogatók nemcsak az állatokban és a megújuló természetben gyönyörködhettek, hanem sétájuk során tojásokat is keresgélhettek és találhattak. A látogatói út mentén ugyanis lúdtojásokat rejtettünk el, amelyekre előzetesen vadasparki állatainkkal kapcsolatos kérdéseket írtunk. Ha valaki nem tudta a választ, megkereshette azt az állatot, amelyről a kérdés szól, és az ismertetőtáblán biztosan meglelte a megoldást. Ez után már csak annyi dolga volt, hogy elviszi a talált tojást a Természetvédelmi Oktatóközpontba, ahol a helyes válaszért húsvéti csoki járt cserébe. Ugyanezen napokon hímestojást is lehetett festeni szintén a Természetvédelmi Oktatóközpontban. Április 16-án Katasztrófavédelmi vetélkedőt szerveztünk a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Főfelügyelőségével együtt. A Csongrád megye több településéről érkezett 12 csapat először előadást hallgatott meg a Washingtoni Egyezményről (Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről), majd elméleti feladatokat oldott meg. Utána következtek a gyakorlati feladatok, a homokzsákpakolás, a tűzoltás, a veszélyes anyagok kezelése, a túlélő csomagok összeállítása, az elsősegélynyújtás és az ügyességi pálya. A résztvevő 72 gyermek nagy lelkesedéssel hajtotta végre a feladatokat, amelyeket persze nem egyforma ügyességgel teljesítettek. A legjobbak komoly jutalomban részesültek. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 12

Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft.

Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft. Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2012. év Szegedi Vadaspark Éves beszámoló 2012. 1 I. Összefoglaló a 2012. év éves beszámolójáról Társaság neve: Szegedi Vadaspark és Programszervező

Részletesebben

SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT.

SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT. SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.év 1 I. Összefoglaló a 2014. éves beszámoló Társaság neve: Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 6725, Szeged, Cserepes

Részletesebben

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Alapító: Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító okirat kelte: 2011. szeptember

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

TARTALOM. Vezetői összefoglaló...3. A VIKTÓRIA Ház UNIÓS projekt...5. Kutatásaink eredményei...8. SWOT analízis...23. A kockázatok kezelése...

TARTALOM. Vezetői összefoglaló...3. A VIKTÓRIA Ház UNIÓS projekt...5. Kutatásaink eredményei...8. SWOT analízis...23. A kockázatok kezelése... TARTALOM Vezetői összefoglaló...3 A VIKTÓRIA Ház UNIÓS projekt...5 Kutatásaink eredményei...8 SWOT analízis...23 A kockázatok kezelése...25 Marketing terv...26 Piaci versenytársak...26 A szolgáltatás...28

Részletesebben

HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SÉRÜLT, VÉDETT MADARAK REPATRIÁLÁSÁRA

HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SÉRÜLT, VÉDETT MADARAK REPATRIÁLÁSÁRA SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET TERMÉSZETVÉDELMI TANSZÉK HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. 37 Bevezető: A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot (továbbiakban Kőbányai Kulturális Központ.) Kőbányai Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EURÓPA A POLGÁROKÉRT. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl

EURÓPA A POLGÁROKÉRT. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl EURÓPA A POLGÁROKÉRT Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Bõvített kiadás, 2011 Európa a polgárokért Hogyan vehetünk

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január A KLAUZÁL GÁBOR BUDAFOK-TÉTÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 7. szám 2013. július

HíRMON OMBÓI. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 7. szám 2013. július ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 7. szám 2013. július HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó 2013. évi kitüntetései Mezőgazdasági őstermelők e-útdíj mentessége Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adategyeztetési és tagdíjbevallási

Részletesebben

Hát akkor elkezdjük? - tanévnyitó Szentgyörgyön (5. oldal)

Hát akkor elkezdjük? - tanévnyitó Szentgyörgyön (5. oldal) B A L A T O N I XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2011 SZEPTEMBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Szorítok a BFT-ért Beszélgetés Halász János államtitkárral Településrõl 7-11 településre 12 Ha

Részletesebben

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA KREATÍVSÁG ÉS ÚJSZERÛSÉG Április elején Budapesten tartották az Év Turisztikai Kommunikációs Kampányának ünnepélyes díjátadóját. A turisztikai szakma kommunikációs versenyére az idén már 10. alkalommal

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán Figyelem! Kihűlés veszély! Úgy tűnik még sem ette meg a kutya a telet! Az elkövetkezendő napokban ránk köszöntő hideg kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő

Részletesebben

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március IV. évfolyam 1. szám 2015. március A kezdetekről Tisztelt Mezőkovácsháziak! Fontosnak tartom, hogy képet kapjanak a polgármester, és az önkormányzat tevékenységéről, ezért a kezdeti négy hónap tapasztalatairól

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2013 TAVASZ - NYÁR. Rólunk, nekünk... Sukoró - Éva forrás

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2013 TAVASZ - NYÁR. Rólunk, nekünk... Sukoró - Éva forrás IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2013 TAVASZ - NYÁR Rólunk, nekünk... Sukoró - Éva forrás Jegyzői bemutatkozás Szeretettel köszöntöm a helyi magazinunk régi és új olvasóit! Az időjárás, a tavaszba húzódó

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

XXXI. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok

XXXI. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok XXXI. évfolyam 7. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2015. július XXXI. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 31. alkalommal rendezzük meg 2015. július 10 12. között

Részletesebben

Fotó: Gáti Kornél. Idősek parkja. Társasházak korszerűsítése

Fotó: Gáti Kornél. Idősek parkja. Társasházak korszerűsítése XXVIII. évf. 2. szám 2015. február Az önkormányzat havi magazinja Fotó: Gáti Kornél Idősek parkja óvodai BEÍRATÁS Nyári PrograMTERVEK Társasházak korszerűsítése TARTALOM XXVIII. évf. 2. szám 2015. február

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

TÖRTÉNELMI LIGAKUPA-GYŐZELEM

TÖRTÉNELMI LIGAKUPA-GYŐZELEM Az utókor számára dolgozik a paksi atomerőmű üzemtörténésze, méghozzá nem akármilyen lendülettel: munkálkodik az atomenergetikai múzeum gyűjteményének kialakításán, egy könyve nyomdában, Fotó: Babai István

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben

Esélyegyenlõségi különszám

Esélyegyenlõségi különszám X évfolyam 2012/1. sz. január-február Hírlevél Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil szervezeteknek Esélyegyenlõségi különszám Esélyegyenlõség TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 6. szám 2012. július. Tűzgyújtási tilalom

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 6. szám 2012. július. Tűzgyújtási tilalom ZSOMBÓ OMBÓI X. évfolyam 6. szám 2012. július HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ Tűzgyújtási tilalom Zsombói sikercsapat a rétesfesztiválokon Tanév vége az oktatási intézményekben Mosolygós gyerkek a SZIKAI táborban

Részletesebben