T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, vonatkozó Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: december 1-jétől Utolsó módosítás dátuma: november 1. Készítés dátuma: Jelen módosítás készült: 2011 októberében

2 2 TARTALOM BEVEZETŐ... 6 ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSE... 6 FOGALMAK... 7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 16/2003. (XII.27.) SZ. IHM RENDELET ALAPJÁN A SZOLGÁLTATÓ ADATAI A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, CÍME A SZOLGÁLTATÓ HIBABEJELENTŐ ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINAK CÍMEI, HÍRKÖZLÉSI ELÉRHETŐSÉGE, NYITVATARTÁSI IDEJE A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK Internet és Intranet hozzáférés-, ellátás szolgáltatások Teljes körű Internet szolgáltatás T- alap és t- plusz-szolgáltatások Teljes körű Internet szolgáltatás bérelt vonalon Mobil irodai hozzáférés szolgáltatás Üzleti T-Mobile HotSpot szolgáltatás BlackBerry Enterprise szolgáltatás Mobilinternet szolgáltatás Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás Üzleti zöld internet és intranet hozzáférés szolgáltatás BlackBerry Instant szolgáltatás T-Mobile Internet Fix szolgáltatás Internet Protokoll alapú hangátviteli szolgáltatások IVR rendszer elérése Beszédösszeköttetés GSM mobil állomás és Internetes munkaállomás között GSM mobil hívások továbbítása IP alapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatás Internet Protokoll alapú hangátvitelt kizáró - üzleti adathálózat szolgáltatás Vállalati adathálózati hozzáférés szolgáltatás (GPRS LAN Access szolgáltatás) Virtuális magánhálózat szolgáltatás (GPRS VPN szolgáltatás)... 25

3 GPS alapú Flotta Helymeghatározó és a Flotta Helymeghatározó Plusz szolgáltatás Az Internet hozzáférés szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Céginformációs Szolgáltatás Előfizetői www Oldalak Szolgáltatás Vírus és kéretlen levelek szűrése szolgáltatás Alapértelmezett mobil weboldal Adatforgalmi értesítő szolgáltatás AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK IDŐBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI A szolgáltatás igénybevételének időbeli korlátai A szolgáltatás igénybevételének földrajzi korlátai A szolgáltatás elérhetősége más hálózatokból AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐFIZETŐI ADATOK AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE Szerződéskötés Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése A jogviszony szünetelése Az előfizetői hozzáférési pont ellenőrzésének és a hibaelhárításnak a lehetővé tétele A használat átengedése más részére A hozzáférés jogosulatlan átengedése Előfizetői hozzáférés viszonteladásának feltételei Kártérítés AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS FELTÉTELEI A szolgáltatás - hozzáférés helyének és/vagy címének változtatása Előfizetői adatok módosítása A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások Változás az Előfizető adataiban vagy azok kezelésében Az előfizetői szerződés módosítása Változás az Előfizető személyében AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei Az előfizetői szolgáltatás szünetelése az Előfizető kérése alapján Az előfizetői szolgáltatás szünetelése a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI Az előfizetői szolgáltatás korlátozása és adatsebesség-lassítás Vis maior... 51

4 AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI Az előfizetői szerződés felmondása, megszüntetése A szerződés felmondásának szabályai az Előfizető részéről A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről Az Előfizető felelőssége, szerződésszegése A határozott idejű szerződés megszűnése A határozatlan idejű szerződés megszűnése A Szolgáltató díjvisszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén AZ ELŐFIZETŐ JOGAI AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN Késedelmes, hibás és csökkent értékű teljesítés Reklamációk és viták rendezése, jogorvoslat AZ ELŐFIZETŐI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI A végberendezések típusai, beszerzési módjai A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA DÍJFIZETÉS SZÁMLÁZÁS MÓDJAI ÉS A DÍJBESZEDÉS A DÍJSZÁMLÁZÁS INTEGRITÁSA A DÍJAZÁS ÉS A SZÁMLÁZÁS ALAPELVEI A SZÁMLÁZÁS MÓDJA, RENDSZERESSÉGE ÉS A SZÁMLÁK KÉZBESÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA A díjazás és a számlázás alapelvei a béreltvonali Internet szolgáltatás és az IP alapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatás esetén A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE BEJELENTETT MINŐSÉGI PANASZOK HIBAELHÁRÍTÁSI HATÁRIDEJE BEJELENTETT DÍJREKLAMÁCIÓK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ÉS ELINTÉZÉSÉNEK HATÁRIDEJE SZOLGÁLTATÁS IDŐBELI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG HASZNÁLHATÓSÁG AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONTON A SZOLGÁLTATÁS VÁRAKOZÁS- ÉS ZAVARMENTESSÉGE AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT VÁLLALT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI ÉS MÉRÉSI MÓDSZERÜK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, HIBABEJELENTÉS A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE 71

5 5 7. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG AZ ADATKEZELÉS FELTÉTELEI ADATOK ÁTADÁSA ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELŐFIZETŐ SZÁMÁRA BETEKINTÉSI JOG AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET:AJÁNLOTT ESZKÖZÖK A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE INTERNET SZOLGÁLT 2. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK RENDSZER 3. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. ÁLTAL AJÁNLOTT OKTATÓ PARTNEREK A T-MOBILE M 4. SZÁMÚ MELLÉKLET:AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK CÍME, TELEFONSZÁMA ÉS NYITVATARTÁSI IDEJE 7 5. SZÁMÚ MELLÉKLET:...DÍJFIZETÉS SZÁMÚ MELLÉKLET:ETIKAI AJÁNLÁSOK ÉS IRÁNYELVEK A SZOLGÁLTATÓ INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 7. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE BÉRELT VONALI INTERNET-SZOLGÁLTATÁS 8. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE IP-ALAPÚ DEDIKÁLT ÜZLETI HÁLÓZATI SZO 9. SZÁMÚ MELLÉKLET:ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS (JELEN MELLÉKLET JÚNIUS 1-TŐL MEGSZŰNT.) SZÁMÚ MELLÉKLET:...JOGORVOSLATI FÓRUMOK ELÉRHETŐSÉGE SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE MOBIL IRODA (MIS) SZOLGÁLTATÁSÁNAK 12. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE INTERNET ÉS IP-ALAPÚ HANGÁTVITELI SZ 13. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK DÍJS 14. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE WLAN ELLÁTOTTSÁGI TERÜLETEI SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE WLAN SZOLGÁLTATÁSÁNAK RENDSZERT 16. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE BLACKBERRY ENTERPRISE SZOLGÁLTA 17. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE ÜZLETI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSÁ 18. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE ÁLTAL A 229/2008. KORM. RENDELET ALA 19. SZÁMÚ MELLÉKLET:... ADATVÉDELEM, ADATBIZTONSÁG 78

6 6 AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BEVEZETŐ Az általános szerződési feltételek célja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. (címe: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.) által nyújtott országos és nemzetközi, nyilvánosan elérhető adathálózati és Internet hozzáférés-, ellátás elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit általánosan, keret jelleggel szabályozza. Az általános szerződési feltételek minden előfizetői szerződés részét képezik. Az általános szerződési feltételek időbeli és területi hatálya Az előfizetői szerződés hatálya határozatlan és határozott idejű lehet, legfeljebb azonban a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságáig tarthat. A Szolgáltató jogosult a Magyar Köztársaság földrajzi területén, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jelen általános szerződési feltételek nyilvántartásba vétele alapján a nyilvánosan elérhető adathálózati elektronikus hírközlési szolgáltatásra beleértve az Internet Protokoll (IP) alapú hangátvitelt is és az Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatásra előfizetői szerződést kötni az Előfizetővel. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSE A Magyar Telekom Nyrt. (címe: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.) jelen általános szerződési feltételeit tartalmazó dokumentum a WESTEL 900 GSM Mobil Távközlési Rt július 27.-én /1999. számú hatósági nyilatkozattal nyilvántartásba vett közcélú adathálózati (Internet) szolgáltatására beleértve a hangátvitelt is vonatkozó vállalkozási feltételeinek többszöri módosítást követő átdolgozott változata. Az átdolgozás az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.) felhatalmazása alapján, az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet (Eszr.), az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (R), és az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII.13.) Korm. rendelet (Akr.) rendelkezéseinek megfelelően, valamint a kapcsolatos hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt. A Szolgáltatóval az adathálózati szolgáltatásra korábban a vállalkozási feltételek alapján megkötött fennálló szerződések továbbra is érvényben maradnak, és rájuk jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak.

7 7 FOGALMAK Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki, vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll. [Eht /22] Szolgáltató: A Magyar Telekom Nyrt. (címe: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.) és aki a jelen általános szerződési feltételek alapján nyilvánosan elérhető adathálózati és Internet hozzáférés-, ellátás elektronikus hírközlési szolgáltatásra jogosult jogi személy. Bérelt vonal: azon elektronikus hírközlő eszközök összessége, amelyek a hálózati végpontok között transzparens átviteli kapacitást biztosítanak, de nem tartalmazzák a felhasználó által vezérelhető kapcsoló funkciókat. [Eht /8] Béreltvonali szolgáltatás: bérelt vonalon nyújtott előfizetői elektronikus hírközlési szolgáltatás. Adathálózati szolgáltatás 1 : ide tartozik az adatátvitelt biztosító hálózati szolgáltatás azonos vagy eltérő protokollt alkalmazó állomások (végberendezések) között. A szolgáltatás nyújtható közcélú hálózaton vagy dedikált vonalon keresztül (beleértve a fogyasztói felhasználóknak dedikált hálózatokat). Dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 1 : ide tartozik a kiválasztott (két pont vagy egy és több pont közötti) állomások (végberendezések) közötti távbeszélő kapcsolat létrehozását magánhálózat(ok)on keresztül biztosító hálózati szolgáltatás. Elsősorban távolsági hangátvitel létrehozására szolgál különböző távoli alközpontok között, egy távoli állomás és egy alközpont, egy alközpont és egy távoli kapcsolási körzet (külföldi központ) között vagy kijelölt telefonkészülékek között, de egyes változatok alkalmasak adatátvitelre is. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 1 : ide tartoznak az Internet hozzáféréshez szükséges feltételek biztosítása. Előfizetői hozzáférési pont: azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. [Eht /23] Elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, amelyek 1 A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9004/2002. (SK 7.) KSH közleménye a Szolgáltatások Jegyzékéről. Helyesbítette: Statisztikai közlöny 2002/8, 2003/4, 2003/5-6.

8 8 nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő jeltovábbításból állnak. [Eht /13] Belépési díj: az előfizetői hozzáférési pont létesítésekor, illetve mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a rádiótávközlő hálózat hálózati végpontjához történő csatlakoztatásért fizetendő egyszeri díj. [Eszr. 4. ] Egyéni Előfizető: az a természetes személy Előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást. [Eht /10] Előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató: azon elektronikus hírközlési szolgáltató, amely valamely elektronikus hírközlő hálózathoz vagy annak részéhez elektronikus hírközlő végberendezés nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevétele céljából történő fizikai és logikai csatlakoztatására vonatkozóan az előfizetővel előfizetői szerződést kötött. [Eht /24] Előfizetői szerződés: Az előfizetői szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az előfizető, illetve igénylő (a továbbiakban együtt: Felek) előfizetői szerződést kötnek, amely az általános szerződési feltételekből, valamint egyedi előfizetői szerződésből áll. [Eht (1)]. A Szolgáltató a Koncessziós Szerződés alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételekkel, a szükséges hatósági engedélyek és jóváhagyások birtokában a nyilvánosan elérhető GSM mobil rádiótelefon Szolgáltatást, valamint a nyilvánosan elérhető adathálózati és Internet hozzáférés-, ellátás elektronikus hírközlési szolgáltatást ezen, a jogviszonyt megtestesítő szerződés alapján nyújtja az Előfizető részére, aki köteles az előfizetői Szerződés feltételeit betartani és az igénybevett Szolgáltatásért a Díjszabásban meghatározott díjat határidőben fizetni. A Szolgáltató köteles az előfizetői Szerződésben vállalt kötelezettségeket betartani. Előfizetői szolgáltatás: a nyilvánosan elérhető, a jogszabályok értelmében hálózati szolgáltatásnak nem minősülő elektronikus hírközlési szolgáltatás. [Eht /25] Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja, vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. [Eht /26] Számlafizető: az a természetes vagy jogi személy (nem természetes személy), aki a Szolgáltatás díjának számla alapján történő fizetésére kötelezett. A Számlafizető egyetemlegesen felel az Előfizetővel az előfizetői Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért (lásd egyetemleges felelősség). Amennyiben az előfizetői Szerződésben a Számlafizető az Előfizetőtől elkülönülő szerződő fél, az Előfizető meghatározás alatt a Számlafizetőt is érteni kell. A december 31. után létrehozott folyószámlákon az Előfizető és a Számlafizető kizárólag személyében azonos ügyfél lehet. Amennyiben december 31-jét követően meglévő folyószámlán Elő- vagy Számlafizető módosítás történik, a módosítás kizárólag mindkét szerepkörben személyében azonos ügyfélre történhet. Egyetemleges felelősség: egyetemleges kötelezettség esetében minden kötelezett (jelen esetben mind az Előfizető, mind a Számlafizető) az egész ellenszolgáltatással tartozik a Szolgáltató felé, de amennyiben bármelyikük, azaz vagy az Előfizető, vagy a Számlafizető teljesít, vagy a kötelezettséget beszámítással megszünteti, a Szolgáltatóval szemben az összes

9 9 kötelezett kötelezettsége is megszűnik. Az egyetemlegesen kötelezettek egymás szerződésszegéséért is felelnek. Egyedi értékhatár: az Előfizetői Szerződést megkötő felek jelentős érdeksérelmének elkerülése, illetve megelőzése érdekében a Szolgáltató minden Előfizetője tekintetében Egyedi értékhatárt állapít meg a következők szerint: Az Előfizetői Szerződés megkötését követő első 4 hónapban nettó ,- Ft/hó összeghatárig, 4 hónap elteltét követően pedig a tárgyhónapot megelőző 3 hónap határidőben kiegyenlített - havi számlái számtani átlagának megfelelő összeghatárig veheti igénybe a szolgáltatást az Előfizető anélkül, hogy tőle a Szolgáltató számlázási időszakon kívüli díjfizetést követelne. Ha az Előfizető az utolsó 6 hónapban csak felszólítást követően tett eleget díjfizetési kötelezettségének, az Egyedi értékhatár 6 hónap eltelte után is megegyezik az Előfizetői Szerződés megkötését követő első 4 hónapra vonatkozóan meghatározottakkal. 12 hónapnál régebben létrejött előfizetői jogviszony esetében ha az Előfizető díjfizetési kötelezettségének mindig a vele közölt határidő betartásával tett eleget az egyedi értékhatár 30 % - kal megemelkedik. Amennyiben az Előfizető több SIM kártyával rendelkezik, a fentiekben meghatározott Egyedi értékhatár az összes SIM kártyára együttesen értendő. Lezárt díjcsomag: a meglevő felhasználók részére érvényben marad, de új előfizetés megkötésekor, illetve díjcsomag váltásnál nem választható.

10 10 Meghatározások az Internet szolgáltatáshoz: cím: A Szolgáltató Internet szerverén az a hely, ahova az adott Előfizető számára elektronikus levelet lehet küldeni. A Szolgáltató a választható szolgáltatáscsomagoktól (díjcsomagoktól) függően, különböző terjedelmű boxot biztosít a számára, ahová az elektronikus levelek érkeznek és ahonnan az Előfizető le tudja őket hívni. IP cím: A Szolgáltató Internet belépési pontjához kapcsolódó, a számítógép azonosítására szolgáló cím. Nyilvános IP cím: A szolgáltató által kezelt nyilvános címtartományból biztosított, az Internet hálózatra közvetlenül csatlakozó IP cím. Statikus IP cím: Az Előfizető számára dedikáltan biztosított Nyilvános IP cím, így az Előfizető minden esetben ugyanazon IP cím alatt kapcsolódik a hálózathoz. Dinamikus IP cím: Az Előfizető számára esetileg biztosított IP cím, így az Előfizető alkalmanként különböző IP cím alatt kapcsolódik a hálózathoz. IP címfordítás: Az a műszaki megoldás, amikor egy belső privát IP hálózatban található Privát IP címek egy szolgáltatói átjárón keresztül kapcsolódnak az Internet hálózathoz. Az átjáró biztosítja a címfordítás révén a belső címek és az Internet közti adatforgalmat, úgy hogy a csomagok címzésében a belső Privát IP-t egy Nyilvános külső IP címre cseréli. Ugyanez történik visszafelé a külső IP cím belsőre cserélésével. Privát IP cím: A szolgáltató hálózatában biztosított, Internet hálózatról közvetlenül nem elérhető belső hálózati IP cím. A Privát IP címet használó Előfizető automatikusan, az IP címfordítás révén éri el az Internet szolgáltatást. Szolgáltatás hozzáférési szám: Az a hívószám, amelyet az Előfizetőnek be kell billentyűznie GSM mobil készülékébe az általa hívni kívánt nemzetközi szám elé, amennyiben a VoIP szolgáltatást igénybe kívánja venni. Domain: Az Előfizető rendelkezésére bocsátott önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis. A domain egyedi azonosítására szolgál az alfanumerikus karakterekből álló domain név (pl. cegnev.hu). Meghatározások a T-Mobile Internet Fix szolgáltatáshoz: WLANSID: Az Internet Fix szolgáltatás egyedi eszköz azonosítója. Az Előfizető a szolgáltatás használatát a WLANSID és az Internet Fix regisztrációs jelszó megadásával kezdheti meg. Az első belépést követően azonnal meg kell változtatni a WLANSID-et tetszőleges felhasználónévre, amelyet a rendszer is kikényszerít. A szolgáltatás számlázása a WLANSID alapján történik. WLAN regisztrációs jelszó: Az Internet Fix Előfizetői Szerződés megkötésekor az Előfizető által megadott 6 számjegyből álló egyedi azonosító. A jelszót az Előfizető a szolgáltatás első alkalommal történő igénybevételekor használja. Az első belépést követően azonnal meg kell változtatni, amelyet a rendszer is kikényszerít. Amennyiben az Előfizető elfelejti a regisztrációt követően megadott jelszavát, akkor a jelszó emlékeztető kérdésre megadott válasszal van 3 lehetősége a jelszó megismerésére. Amennyiben ez sem elégséges, akkor az ügyfélszolgálat az ügyfélszolgálati WLAN portálon az Internet Fix szolgáltatás szerződés

11 11 jelszava ellenében visszaállítja a szerződéskötéskor megadott regisztrációs jelszót, ezzel biztosítva az Előfizető újbóli belépési lehetőségét, mintha az, az első belépés lenne. WLAN szerződés jelszó: Az Internet Fix szolgáltatáshoz kapcsolódó Előfizetői Szerződés 5 számjegyű egyedi azonosítója. A szerződés jelszóval intézheti az Előfizető a szolgáltatással kapcsolatos igényeit. WLAN felhasználónév és jelszó: A regisztrációt követően az ügyfél által választott, a szolgáltatás használatához szükséges azonosítók.

12 12 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 16/2003. (XII.27.) SZ. IHM RENDELET ALAPJÁN 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, címe Szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt. Címe: 1117 Budapest Kaposvár u Tel: (36-1) Fax: (36-1) A Szolgáltató hibabejelentő és ügyfélszolgálati irodáinak címei, hírközlési elérhetősége, nyitvatartási ideje (1) A szolgáltatással kapcsolatos hibák bejelenthetők a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán, a telefonszámon, illetve a 1430 vagy a kizárólag a Szolgáltató hálózatából hívható 1414 rövid számokon, és a fax számon. (2) Az ügyfélszolgálat a 1430 rövid számon a Szolgáltató saját mobil hálózatából díjmentes hívással, vezetékes hálózatból pedig Belföldi Kék Szám díjazása szerint hívható. (3) Az ügyfélszolgálat a 1414 rövid számon kizárólag a Szolgáltató saját hálózatából érhető el díjmentes hívással. (4) Az Ügyfélszolgálati irodák címe, telefonszáma és nyitvatartási ideje a jelen általános szerződési feltételek 4. számú mellékletében található. (5) A Szolgáltató internetes elérésének címei: internetes honlap: ügyfélszolgálat: cím: 2. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások (1) A Szolgáltató az Internet, illetve IP alapú hangátviteli szolgáltatás hozzáférést saját előfizetői számára biztosítja, kivéve a pontban- leírt T-Mobile HotSpot szolgáltatást, amelyet bankkártyás fizetés mód esetén más hazai vagy külföldi GSM mobil rádiótelefon szolgáltatók előfizetői is igénybe vehetnek a Szolgáltató WLAN ellátottsági területén.

13 13 (2) További kivételt képez a pontban leírt T-Mobile Internet Fix szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató egyrészt a nyilvánosan elérhető GSM mobil rádiótelefon szolgáltatásának már meglévő Előfizetői számára biztosít, illetve gyakorlatilag bárki számára még GSM mobilszámmal sem kell rendelkeznie meghatározott díj ellenében, írásbeli szerződés megkötésével, külön meghatározott feltételek mellett Az előfizetői szolgáltatások (1) A Szolgáltató adathálózati szolgáltatásának KSH jegyzék1 szerinti besorolása: Adathálózati szolgáltatás, SZJ szám: ( korábban 09617). Ide tartozik az adatátvitelt biztosító hálózati szolgáltatás azonos, vagy eltérő protokollt alkalmazó állomások (végberendezések) között. A szolgáltatás nyújtható a szolgáltatáshoz szükséges elektronikus hírközlő hálózaton vagy dedikált vonalon keresztül (beleértve a fogyasztói felhasználóknak dedikált hálózatokat). (2) A Szolgáltató a T-Mobile adathálózati szolgáltatás keretében Internet Protokoll alapú hangátviteli szolgáltatásokat nyújt, amelyek KSH jegyzék szerinti besorolása: SZJ (3) A Szolgáltató a T-Mobile adathálózati szolgáltatás keretében Internet Protokoll alapú - hangátviteli szolgáltatásokat kizáró üzleti adathálózat szolgáltatást nyújt, amelynek KSH jegyzék szerinti besorolása: SZJ (4) A Szolgáltató T-Mobile Internet (és Intranet) hozzáférés-, ellátás szolgáltatást nyújt dinamikus IP cím kezeléssel. A szolgáltatás KSH jegyzék szerinti besorolása: SZJ (5) A hírközlési hatósággal való egyeztetés alapján, az Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás, az Üzleti zöld internet és intranet hozzáférés szolgáltatás, illetve az IP alapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatás nem tartozik a 229/2008.(IX.12.) Korm. rendelet hatálya alá, így ezen szolgáltatások nem jelennek meg a 18. számú mellékletben, és nem esnek a hivatkozott rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alá Internet és Intranet hozzáférés-, ellátás szolgáltatások Teljes körű Internet szolgáltatás (1) február 1-től a Teljes körű Internet Szolgáltatás, továbbá az ennek keretében nyújtott 1 MB-os westel900.net postafiók, és a díjmentes SMS értesítés új érkezéséről szolgáltatás megszűnt.

14 T- alap és t- plusz-szolgáltatások (1) (2) A t- alap, és t- plusz szolgáltatáscsomagok az igénybe vehető postafiók méretében és a felhasználható címek számában különböznek az alábbiak szerint: a) A t- alap szolgáltatáscsomag keretében a Szolgáltató az Előfizetőnek 500 MB postafiók-kapacitást, valamint maximálisan 1 postafiókot biztosít, amennyiben az Előfizető a t- alap szolgáltatáscsomagra előfizet és a Díjszabásban meghatározott díjat megfizeti. b) A t- plusz szolgáltatáscsomag keretében a Szolgáltató az Előfizetőnek 1000 MB vagy 2000 MB postafiók-kapacitást, valamint maximálisan 3 postafiókot biztosít, - az előrefizetett (Domino) szolgáltatás esetén az Előfizető 1000 MB vagy 2000 MB postafiók-kapacitást és maximálisan 1 postafiókot vehet igénybe - amennyiben az Előfizető a t- plusz szolgáltatáscsomagra előfizet és a Díjszabásban meghatározott díjat megfizeti. (3) A t- alap és t- plusz szolgáltatás keretein belül nyújtott szolgáltatások: 3 a) b) Az Előfizető webes felületen, valamint levelező kliensen keresztül érheti el t- postafiókját, amihez a Szolgáltató levelező rendszert biztosít. 4 c) 4 d) 4 e) f) A Szolgáltató jogosult törölni az Előfizető postafiókjából a "Kuka" és a "Spam" elnevezésű mappákban tárolt, 30 napnál régebbi leveleket. Az üzenetek elvesztéséből származó esetleges károkért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. g) A t- alap és t- plusz szolgáltatások keretében létrehozásra kerülő postafiókok aktiválásakor az Előfizető az előfizetéshez tartozó hívószámra küldött üdvözlő SMS-ben kap értesítést az aktiválásról és egyben postafiókhoz tartozó, az Előfizető által választott címről Teljes körű Internet szolgáltatás bérelt vonalon (1) A Szolgáltató lehetőséget biztosít az Internet szolgáltatás igénybevételére bérelt vonalon keresztül hálózatfelügyeleti központja és az Előfizető telephelye vagy telephelyei között. A béreltvonali Internet szolgáltatásnál az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont az Előfizető telephelyén levő útvonalválasztó adathálózati berendezés (router) bemenetén van. 2 Hatálytalan: VI. 1-től. 3 Hatálytalan: VI.1.-től. 4 Hatálytalan: IV.1.-től

15 15 (2) A Szolgáltató alapesetben biztosítja az adatátviteli utat az Előfizető és a Szolgáltató hálózatfelügyeleti központja között (bérelt vonal), de az Előfizető igényének és/vagy a műszaki felmérések alapján ez módosulhat. (3) A Szolgáltató az adatátviteli utat megvalósíthatja vezetékes béreltvonallal, pont-pont közötti digitális rádiórelé berendezésekkel, illetve pont-többpont digitális fix vezeték nélküli hozzáférésű (FWA) rendszerrel a szükséges engedélyek megléte esetén. (4) Amennyiben az Előfizető más hírközlési szolgáltatótól vesz igénybe béreltvonali szolgáltatást, akkor az Internet előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont a Szolgáltató hálózatfelügyeleti központjában van Mobil irodai hozzáférés szolgáltatás (1) július 1-jétől a mobil irodai hozzáférés szolgáltatás megszűnik, az a továbbiakban nem vehető igénybe Üzleti (1) február 1-jétől az üzleti szolgáltatás megszűnik, az a továbbiakban nem vehető igénybe T-Mobile HotSpot szolgáltatás (1) A Szolgáltató T-Mobile HotSpot szolgáltatása olyan hozzáférési szolgáltatás, amely WLAN előfizetői interfészekkel rendelkező számítógépek (laptopok, kéziszámítógépek, asztali számítógépek), illetve később arra alkalmas mobiltelefonok használói számára lehetővé teszi, hogy a WLAN-nal ellátott területeken nagy (akár 11 Mbit/s) sebességgel férjenek hozzá az Internethez, elektronikus leveleikhez vagy vállalati intranet oldalakhoz az előfizetői hozzáférést meghatározó, az MSZ ISO/IEC :2002 honosított nemzetközi szabvánnyal leírt vezeték nélküli hozzáférési technológia felhasználásával. A Szolgáltató által biztosított T-Mobile HotSpot szolgáltatás nem terjed ki az Internet Protokoll alapú hangátviteli szolgáltatásra. (2) A Szolgáltató által létesített és üzemeltetett WLAN (Wireless Local Area Network), mint a nyilvános GSM mobil rádiótelefon hálózat egy új WLAN rádióinterfészű bázisállomási alrendszere a vezetékes Ethernet hálózat vezeték nélküli kiterjesztésének tekinthető, mely a felhasználók számára kényelmes, nagysebességű és biztonságos adatkapcsolat létrehozását teszik lehetővé az Ethernettel megegyező funkcionalitással. A WLAN, amely a hagyományos vezetékes helyi hálózat (LAN) alternatívája, egy olyan rugalmasan kezelhető, egyszerűen használható adatkommunikációs technológia, amely elsősorban a 2,4 GHz-es ISM (ipari, tudományos, orvosi) sávú rádióhullámokat használja számítógépek és hálózati eszközök közötti adatkommunikációra. A 346/2004. (XII.22.) Korm. rendelettel meghirdetett Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata H153 nemzeti lábjegyzete alapján a ,5 MHz sávban harmadlagos jelleggel, a kishatótávolságú eszközök szélessávú adatátviteli rendszer (WLAN) részére kijelölhető frekvencia az ERC/DEC/(01)07 Határozatban foglaltaknak megfelelően 100 mw EIRP kisugárzott teljesítménnyel külsőtéri és belsőtéri alkalmazásra egyaránt. A

16 16 frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII.28.) IHM rendeletnek megfelelően a ,5 MHz-es sávban működő szélessávú adatátviteli alkalmazások (SRD) rádióberendezéseit egyedi frekvenciakijelölési határozat és rádióengedély nélkül lehet telepíteni és üzemeltetni. (3) Szolgáltató kétoldalú szerződések megkötésével, külön meghatározott feltételek mellett biztosítja az Előfizetők részére partnerszolgáltatók (hazai és külföldi) által működtetett WLAN hálózatokhoz való hozzáférés (roaming) lehetőségét. (4) A T-Mobile HotSpot szolgáltatás ellátási területét a 14. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a T-Mobile HotSpot szolgáltatásnál megfelelő titkosítás nélkül adataihoz és számítógépéhez a WLAN, azaz vezeték nélküli hálózaton keresztül bizonyos esetekben illetéktelenek is hozzáférhetnek. Az Előfizető felelőssége, hogy a szolgáltatás beüzemelését követően azonnal, megfelelő beállításokkal és szoftverekkel feltétlen gondoskodjon kommunikációjának biztonságáról, melynek elmulasztása esetén a Szolgáltatót felelősség nem terheli BlackBerry Enterprise szolgáltatás (1) A Szolgáltató az Internet hozzáférés, ellátás szolgáltatás körébe tartozó BlackBerry Enterprise szolgáltatás keretében biztosítja nem egyéni Előfizető számára meghatározott díj ellenében, hogy arra alkalmas készülékén a vállalat saját elektronikus levelezőrendszerének funkcióihoz on-line módon hozzáférjen: üzenetek kezelése A vállalati elektronikus postafiókba érkező üzenetek egyidejűleg megérkeznek az Előfizető BlackBerry készülékére is, amelyek ugyanúgy kezelhetők, mint a számítógépén lévő levelező program segítségével. Üzenetek fogadása A szolgáltatást igénybe vevő Előfizető bárhol-bármikor azonnal megkapja elektronikus leveleit, anélkül hogy a vállalati levelezőrendszerhez külön csatlakoznia kellene. Üzenetek megválaszolása A fogadott elektronikus levelek bármikor megválaszolhatók, illetve továbbíthatók csakúgy, mint az Előfizető saját számítógépéről. Csatolt állományok megnyitása: Az Előfizető a csatolt fájlok tartalmát bármikor megtekintheti, legyen az doc. ppt. pdf. xls. jpg.zip kiterjesztésű, hosszú letöltési idejű, nagy adatforgalom nélkül, a szolgáltatás egyedi tömörítési eljárásának következtében. Címjegyzék A levelezőrendszerben nyilvántartott aktuális címek mindig megtalálhatók az Előfizető BlackBerry készülékében is, illetve amennyiben a vállalat rendelkezik elektronikus vállalati címjegyzékkel, úgy abban on-line kereséseket lehet végezni anélkül, hogy a BlackBerry készüléket a számítógéphez csatlakoztatni kellene (csak a BES szoftver 4.0-as verziójának használata esetén!).

17 17 Naptár A szolgáltatás lehetőséget biztosít arra, hogy az Előfizető BlackBerry készülékén a beérkező meghívók on-line elfogadásra, megválaszolásra vagy elutasításra kerüljenek. A készülékről megbeszélések szervezése kezdeményezhető, melyről az érintett felek azonnal értesítést kapnak. Feladatok, jegyzetek Az Előfizető BlackBerry készülékén keresztül fogadhatók, szerkeszthetők a beérkező feladatok, illetve távolról is hozzáférhetők a levelezőrendszerében rögzített jegyzetek (csak a BES szoftver 4.0-as verziójának használata esetén). A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei: Az Előfizetőnek rendelkezni kell a BlackBerry Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges speciális BlackBerry felhasználói készülékkel (Egyes BBConnect készülékek képességeik miatt nem alkalmasak az Internet hozzáférés és a BlackBerry Enterprise szolgáltatás biztosítására. Adott készülék típus képességeiről az ügyfélszolgálat ad részletesebb tájékoztatást!); Az Előfizető levelező rendszeréhez illeszteni kell a Szolgáltató által biztosított BlackBerry Enterprise Server szoftvert ( BES szoftver ). A BES szoftver telepítésének műszaki feltételeit a Szolgáltatási Szerződés tartalmazza; A Előfizetőnél telepített BES szoftver, infrastruktúra és a BlackBerry adatközpont ( BlackBerry Data Center ) között működő Internet kapcsolatnak kell lennie. Az Internet kapcsolat biztosítása az Előfizető kötelezettsége.

18 Mobilinternet szolgáltatás (1) Szolgáltató az Internet hozzáférés- ellátás fő szolgáltatáskategóriába tartozó Mobilinternet szolgáltatását csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatás (GPRS) biztosításával valósítja meg, amelynek igénybevételi díjait, a 12. sz. melléklet tartalmazza általános előfizetés esetén. Domino Net termék esetén a 12. sz. mellékletben feltüntetett díjcsomagok vehetők igénybe. A Domino előfizetés esetén a szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit keret jelleggel a Domino Üzletszabályzat tartalmazza. (2) Szolgáltató integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon hálózatán nyújtja a csomagkapcsolt adatátviteli hordozószolgáltatást (GPRS). (3) A csomagkapcsolt adatátviteli hordozószolgáltatást (GPRS) az ETSI TS és ETSI TS műszaki specifikációk írják le. (4) A Szolgáltató a csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatással Internet hozzáférést biztosít az Előfizető számára a 12. számú mellékletben meghatározott díj ellenében -, hogy arra alkalmas készülékén Internet, WAP és web n walk szolgáltatásokat vegyen igénybe. (5) A csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatásnak az áramkörkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatástól megkülönböztető tulajdonsága az adatmennyiség alapú számlázás, amely gazdaságosan teszi lehetővé a folyamatos kapcsolatot a hálózattal. (6) A Szolgáltató csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatását arra alkalmas készülék, illetve arra alkalmas készülék és számítógép segítségével lehet igénybe venni, amennyiben azok megfelelően be vannak állítva. (7) Az Előfizető által elérhető sebesség függ a hálózati beállításoktól, a használt készülék típusától, az azonos cellában tartózkodó egyidejű használók számától és az alkalmazások típusától. (8) A forgalomban lévő készülékek közül nem mindegyik alkalmas a csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatás igénybevételére. Erre a Szolgáltató az Előfizető figyelmét felhívja. (9) A csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatás minőségében a rádióhullámok terjedési tulajdonságai miatt időben és térben változás állhat be, erre tekintettel az átvitt adatok esetleges hibáiból származó károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. (10) Szolgáltató a csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatás használatához szükséges eszközökre kizárólag ajánlást ismertet, de a tényleges eszköz típusát illetve üzembe helyezését és annak módját az Előfizetőnek kell kiválasztania. A Szolgáltató nem garantálja a szolgáltatás megfelelő működését az ajánlásban nem szereplő, általa nem tesztelt eszközök használata esetén. (11) Szolgáltató a csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatáshoz (GPRS) kapcsolódó alkalmazásként Előfizető számára mobil készülékről kezdeményezhető üzenet küldési lehetőséget biztosít SMTP szerverén keresztül - a 12. számú mellékletben meghatározott díj ellenében.

19 19 (12) Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a rendelkezésére álló IP címekkel, mint korlátos erőforrással való hatékony gazdálkodás érdekében minden olyan aktív adatkapcsolatot megszakítson, amelynél legalább 12 órája nem keletkezett adatforgalom. Ez az intézkedés nem érinti a szolgáltatás rendelkezésre állását, mert Előfizető az adatkapcsolat megszakítása után, akár azonnal, új aktív adatkapcsolatot kezdeményezhet. (13) Szolgáltató a csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatáson (GPRS) megvalósított Internet hozzáférés szolgáltatásához saját hálózatában Nyilvános vagy Privát IP címeket biztosít. Privát IP címről az Előfizető IP címfordítás révén éri el az Internet szolgáltatást Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás (1) Szolgáltató Üzleti internet hozzáférés szolgáltatása, Vállalati adathálózati hozzáférés szolgáltatása valamint Virtuális magánhálózat szolgáltatása április 1-től Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás elnevezést kap. (2) Szolgáltató előfizetői részére az Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás keretében - vonalkapcsolt hangátvitelt kizáró - internet és intranet hozzáférés szolgáltatást nyújt, végpontonkénti árazással az alábbiak szerint. (3) Az Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás lehetséges alkalmazási területei: I.) Nyílt internet elérés II.)Mobil irodai felhasználási lehetőség: a) Vállalati levelező rendszer mobil elérése b) Értékesítés támogatási rendszerek mobil hozzáférése c) Készletnyilvántartási rendszerek mobil elérése d) Folyamatirányítási rendszerek távoli lekérdezése III.) Gép-gép (M2M) kommunikációs alkalmazások a) Gépek közötti információcsere, telemetria, távfelügyelet b) Vendéglátó, építőipari automata berendezések mobil felügyelete c) Automatizálási rendszerek távoli lekérdezése d) Mérő, adatgyűjtő megoldások távoli lekérdezése e) Biztonságtechnikai felhasználási lehetőségek (4) Az Üzleti internet és intranet hozzáférés a nyílt internet, mobil módon (csomagkapcsolt hordozó szolgáltatás felhasználásával) történő elérését (Access) biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatás. (5) Az Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás keretében Szolgáltató az Előfizető adat termináljai (telefonjai) és az internet közötti, IP adatkommunikációra alkalmas virtuális magán elektronikus hírközlő hálózat kiépítését és üzemeltetését biztosítja. (6) Az Előfizető berendezéseihez (PDA, Laptop) csatlakoznak az adat terminálok. Ezek juttatják a berendezések adatait a Szolgáltató csomagkapcsolt adat hálózatán keresztül a Szolgáltató adat központjába. A központból pedig az Internet hozzáférési pont (APN: Access Point Name - elérési pont) segítségével jut el az adat a nyílt Internetre. (7) Az Üzleti internet és intranet-hozzáférés szolgáltatás segítségével a nyílt internet közvetlenül mobiltelefonon, hordozható számítógépbe (laptopba) illeszthető

20 20 kártyatelefon használatával, a mobiltelefon modem funkciójának kihasználásával asztali, hordozható vagy kézi számítógéphez csatlakoztatva érhető el. (8) Az Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás az Előfizető belső adathálózatának (LAN), mobil módon (csomagkapcsolt hordozó szolgáltatás felhasználásával) történő elérését (Access) biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatás. (9) Az Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás keretében Szolgáltató az Előfizető adat termináljai (telefonjai) és informatikai központja közötti, IP adatkommunikációra alkalmas virtuális magán elektronikus hírközlő hálózat kiépítését és üzemeltetését biztosítja. (10) Az Előfizető berendezéseihez (PDA, Laptop) csatlakoznak az adat terminálok. Ezek juttatják a berendezések adatait a Szolgáltató csomagkapcsolt adat hálózatán keresztül a Szolgáltató adat központjába. A központból pedig egy külön az Előfizető számára a központban létrehozott, saját hozzáférési pont (APN: Access Point Name - elérési pont) segítségével bérelt vonalon, vagy az Interneten keresztül titkosítva, IP alapon jut el az adat az Előfizető központjába, annak belső adathálózatára (LAN). Alapesetben az Üzleti Internet és Intranet hozzáférés szolgáltatás része a bérelt vonal biztosítása, de Előfizető választhatja más szolgáltató béreltvonali szolgáltatásának az igénybevételét. (11) Szolgáltató az Üzleti internet és intranet hozzáférési szolgáltatás keretében virtuális magánhálózat szolgáltatás nyújt, ami a csomagkapcsolt kommunikációra képes adatmodulok (terminálok) közötti IP alapú csomagkapcsolt ún. zárt adatkommunikáció. Ennek keretében Szolgáltató vállalja az ügyfél adat termináljai közötti, közvetlen csomagkapcsolt alapú IP adatkommunikációra alkalmas elektronikus hírközlő hálózat kiépítését és üzemeltetését Üzleti zöld internet és intranet hozzáférés szolgáltatás (1) Szolgáltató április 1-től létrehozza Üzleti zöld internet és intranet hozzáférés szolgáltatását. (2) Szolgáltató előfizetői részére az Üzleti zöld internet és intranet hozzáférés szolgáltatás keretében vonalkapcsolt hangátvitelt kizáró az üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatással megegyező tartalmú, de attól eltérő, központi árazási struktúrájú szolgáltatást nyújt, az alábbiak szerint. (3) Az Üzleti zöld internet és intranet hozzáférés szolgáltatás lehetséges alkalmazási területei: I.) Nyílt internet elérés II.)Mobil irodai felhasználási lehetőség: a) Vállalati levelező rendszer mobil elérése b) Értékesítés támogatási rendszerek mobil hozzáférése c) Készletnyilvántartási rendszerek mobil elérése d) Folyamatirányítási rendszerek távoli lekérdezése III.) Gép-gép (M2M) kommunikációs alkalmazások a) Gépek közötti információcsere, telemetria, távfelügyelet

Általános Szerződési Feltételek Függeléke 2013. március 1. napjától hatályos szöveg

Általános Szerződési Feltételek Függeléke 2013. március 1. napjától hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Az előfizetői szerződés... 2 2. GPS alapú Flotta Helymeghatározó és a Flotta Helymeghatározó Plusz szolgáltatás leírása... 2 3. Szüneteltetés... 3 4. Díjak : 4 Flotta Helymeghatározó

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői

A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/a. Melléklet A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1.2. Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2012. JANUÁR

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT a Magyar Telekom Nyrt. utólag (Havidíjas) és előre fizetett (Domino) mobil rádiótelefon és Internethozzáférés, ellátás szolgáltatására

Részletesebben

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 2012. 11.01. napjától hatályos szöveg Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 1. Ügyfélkapcsolati helyek... 2 1.1. Magyar Telekom Vezetékes nagykereskedelemi értékesítés

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Vezetékes telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatás Üzleti ajánlatok Lakossági ajánlatok Megjegyzés Csatlakozás típusai Magyar Telekom Nyrt szolgáltatási területén

Részletesebben

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: 2012. január 1-jétől Utolsó módosítás dátuma: 2011. december 1. Készítés dátuma: 2002. Jelen módosítás

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan 4/1. számú melléklet szolgáltatás Hatálya: 2014. október 1. A jelen melléklet

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Változások a 2013-as HomeZone kérdőívhez képest: A korábban külön dokumentumként szereplő Nyilatkozat rész külön

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények. a. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények. a. Mobil rádiótelefon szolgáltatás 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4. 1 Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Függeléke 2013. július1. napjától hatályos szöveg

Általános Szerződési Feltételek Függeléke 2013. július1. napjától hatályos szöveg Általános Szerződési Feltételek Függeléke 2013. július1. napjától hatályos szöveg Adathálózati ÁSZF 10.sz. függeléke BlackBerry Enterprise szolgáltatás Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Segítség telefonos ügyintézéshez Havidíjas ügyfeleinknek A T-Mobile lakossági ügyfélszolgálata éjjel-nappal elérhető az alábbi telefonszámok felhívásával: 1430 - a T-Mobile magyarországi hálózatából díjmentesen

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2013. június 10. Módosítva:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére 13. sz. függelék 3. sz. melléklet a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A kérdőív kitöltésének menete Az 1.HZ_Kapcsolat munkalap

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2012. JÚLIUS

Részletesebben

T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2012. AUGUSZTUS

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Most igazán megéri tarifát váltani! Vodafone Power to you Flotta Red Beszélgess korlátlanul a Flotta Reddel és válaszd hozzá az új iphone 5C-t! Flotta Go Vagy válaszd az LG Optimus L5 II-t a Flotta Go+

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Dokumentum Készítés dátuma 2010. november 05. Utolsó módosítás 2011. december 1. Hatályba lépés kelte

Részletesebben

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül:

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül: A Magyar Telekom Nyrt. 2014. június 01. napjától módosítja az Üzleti ÁSZF törzsrészét; az Üzleti ÁSZF 1. sz. Vezetékes telefonszolgáltatás mellékletét; a 2. sz. Mobil rádiótelefon, valamint a nyilvánosan

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. november 15- i hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. A Díjszabás A. fejezet 5. és

Részletesebben

BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT

BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT Díjcsomag neve a nemzetközi adatkicserélő központok és és a nemzetközi adatkicserélő központok blue net 0.09766 GB (100 MB) VoIP nem

Részletesebben

4. MELLÉKLET. mobilkészülékkel történő rendeltetésszerű használata már nem lehetséges.

4. MELLÉKLET. mobilkészülékkel történő rendeltetésszerű használata már nem lehetséges. 4. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTAL A KÖZCÉLÚ MOBIL RÁDIÓTELEFON-SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VÁLLALT SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK A SZOLGÁLTATÓ VÁLLALÁSA A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉRE NÉZVE vállalja,

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 2. sz. melléklete mobil rádiótelefon, valamint a nyilvánosan elérhető mobil adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, ellátás szolgáltatására

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása

I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása Hatályos: 2012. szeptember 1-jétől 1. Alapszolgáltatások (Távszolgáltatások és Hordozószolgáltatások)

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 2013.05.01. napjától hatályos szöveg A Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatásra 3. sz. függelék GigaLink bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Tartalomjegyzék Ügyfélszolgálatok

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI

SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2010.08.31. AZ ÁSZF UTOLSÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK DÁTUMA: 2010.08.31

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Készült: 2007. május 01. Módosítva: 2010. március 08. Általános Szerződési Feltételek 2 szolgáltató cégszerű aláírása

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja meghatározása A a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja SZJ: 64.20.11.0. SZJ: 64.20.12.1. SZJ: 64.20.12.2 Nyilvános helyi

Részletesebben

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 11/b Az adatszolgáltatás a XXX/2002. (X. XX.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/03 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklet A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek

Üzleti Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklet A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 2. sz. melléklete mobil rádiótelefon, valamint a nyilvánosan elérhető mobil adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, ellátás szolgáltatására

Részletesebben

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk.

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk. A Lakossági ÁSZF 2016. november 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük: és internet (roaming) Mobil Vezetékes

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések...3. 2.1.1. MédiaMánia A választható díjcsomagok havidíjas díjcsomagok, díjai... és az azokhoz kapcsolódó díjak...

1. Általános rendelkezések...3. 2.1.1. MédiaMánia A választható díjcsomagok havidíjas díjcsomagok, díjai... és az azokhoz kapcsolódó díjak... Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén 1 Az üzletszabályzat 2. számú melléklete Az üzletszabályzat 2. számú melléklete

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra 3. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az

Részletesebben

Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén

Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén Az üzletszabályzat 2. számú melléklete A jelen

Részletesebben

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509 Előfizető által érzékelt hibajelenség Lehetséges okok 1. A hálózat nem elérhető SIM hiba E 3. Szolgáltatás ideiglenesen szünetel Hálózat hiba Részleges hálózat kimaradás Hálózat átalakítása, felújítása,

Részletesebben

A beállításokat a készülék menüjében találja. A menübe a képernyı job also sarkában lévı Menü

A beállításokat a készülék menüjében találja. A menübe a képernyı job also sarkában lévı Menü Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy a Samsung GT-S8300 típusú készüléket választotta. A web n walk portálon keresztül számos információt és szolgáltatást érhet el. Az MMS szolgáltatás használatával multimédia

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET SZOLGÁLTATÁS INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Q W E R T Y N E T K F T. Hatályos: 2014. szeptember 15.-től - 2 - - 3 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3. 1. A Szolgáltató adatai... 5. 1.1 A szolgáltató

Részletesebben

ASZF Kivonat. Kábel 2 Szolgáltató Bt. szolgáltató. tagja. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

ASZF Kivonat. Kábel 2 Szolgáltató Bt. szolgáltató. tagja. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz ASZF Kivonat Kábel 2 Szolgáltató Bt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz A K A S Z T Ó település területén Hatályba lépés kelte: 2014.08.15. Utolsó módosítás

Részletesebben