T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, vonatkozó Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: december 1-jétől Utolsó módosítás dátuma: november 1. Készítés dátuma: Jelen módosítás készült: 2011 októberében

2 2 TARTALOM BEVEZETŐ... 6 ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSE... 6 FOGALMAK... 7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 16/2003. (XII.27.) SZ. IHM RENDELET ALAPJÁN A SZOLGÁLTATÓ ADATAI A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, CÍME A SZOLGÁLTATÓ HIBABEJELENTŐ ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINAK CÍMEI, HÍRKÖZLÉSI ELÉRHETŐSÉGE, NYITVATARTÁSI IDEJE A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK Internet és Intranet hozzáférés-, ellátás szolgáltatások Teljes körű Internet szolgáltatás T- alap és t- plusz-szolgáltatások Teljes körű Internet szolgáltatás bérelt vonalon Mobil irodai hozzáférés szolgáltatás Üzleti T-Mobile HotSpot szolgáltatás BlackBerry Enterprise szolgáltatás Mobilinternet szolgáltatás Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás Üzleti zöld internet és intranet hozzáférés szolgáltatás BlackBerry Instant szolgáltatás T-Mobile Internet Fix szolgáltatás Internet Protokoll alapú hangátviteli szolgáltatások IVR rendszer elérése Beszédösszeköttetés GSM mobil állomás és Internetes munkaállomás között GSM mobil hívások továbbítása IP alapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatás Internet Protokoll alapú hangátvitelt kizáró - üzleti adathálózat szolgáltatás Vállalati adathálózati hozzáférés szolgáltatás (GPRS LAN Access szolgáltatás) Virtuális magánhálózat szolgáltatás (GPRS VPN szolgáltatás)... 25

3 GPS alapú Flotta Helymeghatározó és a Flotta Helymeghatározó Plusz szolgáltatás Az Internet hozzáférés szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Céginformációs Szolgáltatás Előfizetői www Oldalak Szolgáltatás Vírus és kéretlen levelek szűrése szolgáltatás Alapértelmezett mobil weboldal Adatforgalmi értesítő szolgáltatás AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK IDŐBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI A szolgáltatás igénybevételének időbeli korlátai A szolgáltatás igénybevételének földrajzi korlátai A szolgáltatás elérhetősége más hálózatokból AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐFIZETŐI ADATOK AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE Szerződéskötés Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése A jogviszony szünetelése Az előfizetői hozzáférési pont ellenőrzésének és a hibaelhárításnak a lehetővé tétele A használat átengedése más részére A hozzáférés jogosulatlan átengedése Előfizetői hozzáférés viszonteladásának feltételei Kártérítés AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS FELTÉTELEI A szolgáltatás - hozzáférés helyének és/vagy címének változtatása Előfizetői adatok módosítása A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások Változás az Előfizető adataiban vagy azok kezelésében Az előfizetői szerződés módosítása Változás az Előfizető személyében AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei Az előfizetői szolgáltatás szünetelése az Előfizető kérése alapján Az előfizetői szolgáltatás szünetelése a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI Az előfizetői szolgáltatás korlátozása és adatsebesség-lassítás Vis maior... 51

4 AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI Az előfizetői szerződés felmondása, megszüntetése A szerződés felmondásának szabályai az Előfizető részéről A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről Az Előfizető felelőssége, szerződésszegése A határozott idejű szerződés megszűnése A határozatlan idejű szerződés megszűnése A Szolgáltató díjvisszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén AZ ELŐFIZETŐ JOGAI AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN Késedelmes, hibás és csökkent értékű teljesítés Reklamációk és viták rendezése, jogorvoslat AZ ELŐFIZETŐI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI A végberendezések típusai, beszerzési módjai A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA DÍJFIZETÉS SZÁMLÁZÁS MÓDJAI ÉS A DÍJBESZEDÉS A DÍJSZÁMLÁZÁS INTEGRITÁSA A DÍJAZÁS ÉS A SZÁMLÁZÁS ALAPELVEI A SZÁMLÁZÁS MÓDJA, RENDSZERESSÉGE ÉS A SZÁMLÁK KÉZBESÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA A díjazás és a számlázás alapelvei a béreltvonali Internet szolgáltatás és az IP alapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatás esetén A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE BEJELENTETT MINŐSÉGI PANASZOK HIBAELHÁRÍTÁSI HATÁRIDEJE BEJELENTETT DÍJREKLAMÁCIÓK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ÉS ELINTÉZÉSÉNEK HATÁRIDEJE SZOLGÁLTATÁS IDŐBELI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG HASZNÁLHATÓSÁG AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONTON A SZOLGÁLTATÁS VÁRAKOZÁS- ÉS ZAVARMENTESSÉGE AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT VÁLLALT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI ÉS MÉRÉSI MÓDSZERÜK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, HIBABEJELENTÉS A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE 71

5 5 7. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG AZ ADATKEZELÉS FELTÉTELEI ADATOK ÁTADÁSA ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELŐFIZETŐ SZÁMÁRA BETEKINTÉSI JOG AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET:AJÁNLOTT ESZKÖZÖK A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE INTERNET SZOLGÁLT 2. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK RENDSZER 3. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. ÁLTAL AJÁNLOTT OKTATÓ PARTNEREK A T-MOBILE M 4. SZÁMÚ MELLÉKLET:AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK CÍME, TELEFONSZÁMA ÉS NYITVATARTÁSI IDEJE 7 5. SZÁMÚ MELLÉKLET:...DÍJFIZETÉS SZÁMÚ MELLÉKLET:ETIKAI AJÁNLÁSOK ÉS IRÁNYELVEK A SZOLGÁLTATÓ INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 7. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE BÉRELT VONALI INTERNET-SZOLGÁLTATÁS 8. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE IP-ALAPÚ DEDIKÁLT ÜZLETI HÁLÓZATI SZO 9. SZÁMÚ MELLÉKLET:ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS (JELEN MELLÉKLET JÚNIUS 1-TŐL MEGSZŰNT.) SZÁMÚ MELLÉKLET:...JOGORVOSLATI FÓRUMOK ELÉRHETŐSÉGE SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE MOBIL IRODA (MIS) SZOLGÁLTATÁSÁNAK 12. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE INTERNET ÉS IP-ALAPÚ HANGÁTVITELI SZ 13. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK DÍJS 14. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE WLAN ELLÁTOTTSÁGI TERÜLETEI SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE WLAN SZOLGÁLTATÁSÁNAK RENDSZERT 16. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE BLACKBERRY ENTERPRISE SZOLGÁLTA 17. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE ÜZLETI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSÁ 18. SZÁMÚ MELLÉKLET:A MAGYAR TELEKOM NYRT. T-MOBILE ÁLTAL A 229/2008. KORM. RENDELET ALA 19. SZÁMÚ MELLÉKLET:... ADATVÉDELEM, ADATBIZTONSÁG 78

6 6 AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BEVEZETŐ Az általános szerződési feltételek célja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. (címe: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.) által nyújtott országos és nemzetközi, nyilvánosan elérhető adathálózati és Internet hozzáférés-, ellátás elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit általánosan, keret jelleggel szabályozza. Az általános szerződési feltételek minden előfizetői szerződés részét képezik. Az általános szerződési feltételek időbeli és területi hatálya Az előfizetői szerződés hatálya határozatlan és határozott idejű lehet, legfeljebb azonban a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságáig tarthat. A Szolgáltató jogosult a Magyar Köztársaság földrajzi területén, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jelen általános szerződési feltételek nyilvántartásba vétele alapján a nyilvánosan elérhető adathálózati elektronikus hírközlési szolgáltatásra beleértve az Internet Protokoll (IP) alapú hangátvitelt is és az Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatásra előfizetői szerződést kötni az Előfizetővel. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSE A Magyar Telekom Nyrt. (címe: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.) jelen általános szerződési feltételeit tartalmazó dokumentum a WESTEL 900 GSM Mobil Távközlési Rt július 27.-én /1999. számú hatósági nyilatkozattal nyilvántartásba vett közcélú adathálózati (Internet) szolgáltatására beleértve a hangátvitelt is vonatkozó vállalkozási feltételeinek többszöri módosítást követő átdolgozott változata. Az átdolgozás az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.) felhatalmazása alapján, az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet (Eszr.), az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (R), és az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII.13.) Korm. rendelet (Akr.) rendelkezéseinek megfelelően, valamint a kapcsolatos hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt. A Szolgáltatóval az adathálózati szolgáltatásra korábban a vállalkozási feltételek alapján megkötött fennálló szerződések továbbra is érvényben maradnak, és rájuk jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak.

7 7 FOGALMAK Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki, vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll. [Eht /22] Szolgáltató: A Magyar Telekom Nyrt. (címe: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.) és aki a jelen általános szerződési feltételek alapján nyilvánosan elérhető adathálózati és Internet hozzáférés-, ellátás elektronikus hírközlési szolgáltatásra jogosult jogi személy. Bérelt vonal: azon elektronikus hírközlő eszközök összessége, amelyek a hálózati végpontok között transzparens átviteli kapacitást biztosítanak, de nem tartalmazzák a felhasználó által vezérelhető kapcsoló funkciókat. [Eht /8] Béreltvonali szolgáltatás: bérelt vonalon nyújtott előfizetői elektronikus hírközlési szolgáltatás. Adathálózati szolgáltatás 1 : ide tartozik az adatátvitelt biztosító hálózati szolgáltatás azonos vagy eltérő protokollt alkalmazó állomások (végberendezések) között. A szolgáltatás nyújtható közcélú hálózaton vagy dedikált vonalon keresztül (beleértve a fogyasztói felhasználóknak dedikált hálózatokat). Dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 1 : ide tartozik a kiválasztott (két pont vagy egy és több pont közötti) állomások (végberendezések) közötti távbeszélő kapcsolat létrehozását magánhálózat(ok)on keresztül biztosító hálózati szolgáltatás. Elsősorban távolsági hangátvitel létrehozására szolgál különböző távoli alközpontok között, egy távoli állomás és egy alközpont, egy alközpont és egy távoli kapcsolási körzet (külföldi központ) között vagy kijelölt telefonkészülékek között, de egyes változatok alkalmasak adatátvitelre is. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 1 : ide tartoznak az Internet hozzáféréshez szükséges feltételek biztosítása. Előfizetői hozzáférési pont: azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. [Eht /23] Elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, amelyek 1 A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9004/2002. (SK 7.) KSH közleménye a Szolgáltatások Jegyzékéről. Helyesbítette: Statisztikai közlöny 2002/8, 2003/4, 2003/5-6.

8 8 nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő jeltovábbításból állnak. [Eht /13] Belépési díj: az előfizetői hozzáférési pont létesítésekor, illetve mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a rádiótávközlő hálózat hálózati végpontjához történő csatlakoztatásért fizetendő egyszeri díj. [Eszr. 4. ] Egyéni Előfizető: az a természetes személy Előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást. [Eht /10] Előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató: azon elektronikus hírközlési szolgáltató, amely valamely elektronikus hírközlő hálózathoz vagy annak részéhez elektronikus hírközlő végberendezés nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevétele céljából történő fizikai és logikai csatlakoztatására vonatkozóan az előfizetővel előfizetői szerződést kötött. [Eht /24] Előfizetői szerződés: Az előfizetői szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az előfizető, illetve igénylő (a továbbiakban együtt: Felek) előfizetői szerződést kötnek, amely az általános szerződési feltételekből, valamint egyedi előfizetői szerződésből áll. [Eht (1)]. A Szolgáltató a Koncessziós Szerződés alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételekkel, a szükséges hatósági engedélyek és jóváhagyások birtokában a nyilvánosan elérhető GSM mobil rádiótelefon Szolgáltatást, valamint a nyilvánosan elérhető adathálózati és Internet hozzáférés-, ellátás elektronikus hírközlési szolgáltatást ezen, a jogviszonyt megtestesítő szerződés alapján nyújtja az Előfizető részére, aki köteles az előfizetői Szerződés feltételeit betartani és az igénybevett Szolgáltatásért a Díjszabásban meghatározott díjat határidőben fizetni. A Szolgáltató köteles az előfizetői Szerződésben vállalt kötelezettségeket betartani. Előfizetői szolgáltatás: a nyilvánosan elérhető, a jogszabályok értelmében hálózati szolgáltatásnak nem minősülő elektronikus hírközlési szolgáltatás. [Eht /25] Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja, vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. [Eht /26] Számlafizető: az a természetes vagy jogi személy (nem természetes személy), aki a Szolgáltatás díjának számla alapján történő fizetésére kötelezett. A Számlafizető egyetemlegesen felel az Előfizetővel az előfizetői Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért (lásd egyetemleges felelősség). Amennyiben az előfizetői Szerződésben a Számlafizető az Előfizetőtől elkülönülő szerződő fél, az Előfizető meghatározás alatt a Számlafizetőt is érteni kell. A december 31. után létrehozott folyószámlákon az Előfizető és a Számlafizető kizárólag személyében azonos ügyfél lehet. Amennyiben december 31-jét követően meglévő folyószámlán Elő- vagy Számlafizető módosítás történik, a módosítás kizárólag mindkét szerepkörben személyében azonos ügyfélre történhet. Egyetemleges felelősség: egyetemleges kötelezettség esetében minden kötelezett (jelen esetben mind az Előfizető, mind a Számlafizető) az egész ellenszolgáltatással tartozik a Szolgáltató felé, de amennyiben bármelyikük, azaz vagy az Előfizető, vagy a Számlafizető teljesít, vagy a kötelezettséget beszámítással megszünteti, a Szolgáltatóval szemben az összes

9 9 kötelezett kötelezettsége is megszűnik. Az egyetemlegesen kötelezettek egymás szerződésszegéséért is felelnek. Egyedi értékhatár: az Előfizetői Szerződést megkötő felek jelentős érdeksérelmének elkerülése, illetve megelőzése érdekében a Szolgáltató minden Előfizetője tekintetében Egyedi értékhatárt állapít meg a következők szerint: Az Előfizetői Szerződés megkötését követő első 4 hónapban nettó ,- Ft/hó összeghatárig, 4 hónap elteltét követően pedig a tárgyhónapot megelőző 3 hónap határidőben kiegyenlített - havi számlái számtani átlagának megfelelő összeghatárig veheti igénybe a szolgáltatást az Előfizető anélkül, hogy tőle a Szolgáltató számlázási időszakon kívüli díjfizetést követelne. Ha az Előfizető az utolsó 6 hónapban csak felszólítást követően tett eleget díjfizetési kötelezettségének, az Egyedi értékhatár 6 hónap eltelte után is megegyezik az Előfizetői Szerződés megkötését követő első 4 hónapra vonatkozóan meghatározottakkal. 12 hónapnál régebben létrejött előfizetői jogviszony esetében ha az Előfizető díjfizetési kötelezettségének mindig a vele közölt határidő betartásával tett eleget az egyedi értékhatár 30 % - kal megemelkedik. Amennyiben az Előfizető több SIM kártyával rendelkezik, a fentiekben meghatározott Egyedi értékhatár az összes SIM kártyára együttesen értendő. Lezárt díjcsomag: a meglevő felhasználók részére érvényben marad, de új előfizetés megkötésekor, illetve díjcsomag váltásnál nem választható.

10 10 Meghatározások az Internet szolgáltatáshoz: cím: A Szolgáltató Internet szerverén az a hely, ahova az adott Előfizető számára elektronikus levelet lehet küldeni. A Szolgáltató a választható szolgáltatáscsomagoktól (díjcsomagoktól) függően, különböző terjedelmű boxot biztosít a számára, ahová az elektronikus levelek érkeznek és ahonnan az Előfizető le tudja őket hívni. IP cím: A Szolgáltató Internet belépési pontjához kapcsolódó, a számítógép azonosítására szolgáló cím. Nyilvános IP cím: A szolgáltató által kezelt nyilvános címtartományból biztosított, az Internet hálózatra közvetlenül csatlakozó IP cím. Statikus IP cím: Az Előfizető számára dedikáltan biztosított Nyilvános IP cím, így az Előfizető minden esetben ugyanazon IP cím alatt kapcsolódik a hálózathoz. Dinamikus IP cím: Az Előfizető számára esetileg biztosított IP cím, így az Előfizető alkalmanként különböző IP cím alatt kapcsolódik a hálózathoz. IP címfordítás: Az a műszaki megoldás, amikor egy belső privát IP hálózatban található Privát IP címek egy szolgáltatói átjárón keresztül kapcsolódnak az Internet hálózathoz. Az átjáró biztosítja a címfordítás révén a belső címek és az Internet közti adatforgalmat, úgy hogy a csomagok címzésében a belső Privát IP-t egy Nyilvános külső IP címre cseréli. Ugyanez történik visszafelé a külső IP cím belsőre cserélésével. Privát IP cím: A szolgáltató hálózatában biztosított, Internet hálózatról közvetlenül nem elérhető belső hálózati IP cím. A Privát IP címet használó Előfizető automatikusan, az IP címfordítás révén éri el az Internet szolgáltatást. Szolgáltatás hozzáférési szám: Az a hívószám, amelyet az Előfizetőnek be kell billentyűznie GSM mobil készülékébe az általa hívni kívánt nemzetközi szám elé, amennyiben a VoIP szolgáltatást igénybe kívánja venni. Domain: Az Előfizető rendelkezésére bocsátott önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis. A domain egyedi azonosítására szolgál az alfanumerikus karakterekből álló domain név (pl. cegnev.hu). Meghatározások a T-Mobile Internet Fix szolgáltatáshoz: WLANSID: Az Internet Fix szolgáltatás egyedi eszköz azonosítója. Az Előfizető a szolgáltatás használatát a WLANSID és az Internet Fix regisztrációs jelszó megadásával kezdheti meg. Az első belépést követően azonnal meg kell változtatni a WLANSID-et tetszőleges felhasználónévre, amelyet a rendszer is kikényszerít. A szolgáltatás számlázása a WLANSID alapján történik. WLAN regisztrációs jelszó: Az Internet Fix Előfizetői Szerződés megkötésekor az Előfizető által megadott 6 számjegyből álló egyedi azonosító. A jelszót az Előfizető a szolgáltatás első alkalommal történő igénybevételekor használja. Az első belépést követően azonnal meg kell változtatni, amelyet a rendszer is kikényszerít. Amennyiben az Előfizető elfelejti a regisztrációt követően megadott jelszavát, akkor a jelszó emlékeztető kérdésre megadott válasszal van 3 lehetősége a jelszó megismerésére. Amennyiben ez sem elégséges, akkor az ügyfélszolgálat az ügyfélszolgálati WLAN portálon az Internet Fix szolgáltatás szerződés

11 11 jelszava ellenében visszaállítja a szerződéskötéskor megadott regisztrációs jelszót, ezzel biztosítva az Előfizető újbóli belépési lehetőségét, mintha az, az első belépés lenne. WLAN szerződés jelszó: Az Internet Fix szolgáltatáshoz kapcsolódó Előfizetői Szerződés 5 számjegyű egyedi azonosítója. A szerződés jelszóval intézheti az Előfizető a szolgáltatással kapcsolatos igényeit. WLAN felhasználónév és jelszó: A regisztrációt követően az ügyfél által választott, a szolgáltatás használatához szükséges azonosítók.

12 12 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 16/2003. (XII.27.) SZ. IHM RENDELET ALAPJÁN 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, címe Szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt. Címe: 1117 Budapest Kaposvár u Tel: (36-1) Fax: (36-1) A Szolgáltató hibabejelentő és ügyfélszolgálati irodáinak címei, hírközlési elérhetősége, nyitvatartási ideje (1) A szolgáltatással kapcsolatos hibák bejelenthetők a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán, a telefonszámon, illetve a 1430 vagy a kizárólag a Szolgáltató hálózatából hívható 1414 rövid számokon, és a fax számon. (2) Az ügyfélszolgálat a 1430 rövid számon a Szolgáltató saját mobil hálózatából díjmentes hívással, vezetékes hálózatból pedig Belföldi Kék Szám díjazása szerint hívható. (3) Az ügyfélszolgálat a 1414 rövid számon kizárólag a Szolgáltató saját hálózatából érhető el díjmentes hívással. (4) Az Ügyfélszolgálati irodák címe, telefonszáma és nyitvatartási ideje a jelen általános szerződési feltételek 4. számú mellékletében található. (5) A Szolgáltató internetes elérésének címei: internetes honlap: ügyfélszolgálat: cím: 2. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások (1) A Szolgáltató az Internet, illetve IP alapú hangátviteli szolgáltatás hozzáférést saját előfizetői számára biztosítja, kivéve a pontban- leírt T-Mobile HotSpot szolgáltatást, amelyet bankkártyás fizetés mód esetén más hazai vagy külföldi GSM mobil rádiótelefon szolgáltatók előfizetői is igénybe vehetnek a Szolgáltató WLAN ellátottsági területén.

13 13 (2) További kivételt képez a pontban leírt T-Mobile Internet Fix szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató egyrészt a nyilvánosan elérhető GSM mobil rádiótelefon szolgáltatásának már meglévő Előfizetői számára biztosít, illetve gyakorlatilag bárki számára még GSM mobilszámmal sem kell rendelkeznie meghatározott díj ellenében, írásbeli szerződés megkötésével, külön meghatározott feltételek mellett Az előfizetői szolgáltatások (1) A Szolgáltató adathálózati szolgáltatásának KSH jegyzék1 szerinti besorolása: Adathálózati szolgáltatás, SZJ szám: ( korábban 09617). Ide tartozik az adatátvitelt biztosító hálózati szolgáltatás azonos, vagy eltérő protokollt alkalmazó állomások (végberendezések) között. A szolgáltatás nyújtható a szolgáltatáshoz szükséges elektronikus hírközlő hálózaton vagy dedikált vonalon keresztül (beleértve a fogyasztói felhasználóknak dedikált hálózatokat). (2) A Szolgáltató a T-Mobile adathálózati szolgáltatás keretében Internet Protokoll alapú hangátviteli szolgáltatásokat nyújt, amelyek KSH jegyzék szerinti besorolása: SZJ (3) A Szolgáltató a T-Mobile adathálózati szolgáltatás keretében Internet Protokoll alapú - hangátviteli szolgáltatásokat kizáró üzleti adathálózat szolgáltatást nyújt, amelynek KSH jegyzék szerinti besorolása: SZJ (4) A Szolgáltató T-Mobile Internet (és Intranet) hozzáférés-, ellátás szolgáltatást nyújt dinamikus IP cím kezeléssel. A szolgáltatás KSH jegyzék szerinti besorolása: SZJ (5) A hírközlési hatósággal való egyeztetés alapján, az Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás, az Üzleti zöld internet és intranet hozzáférés szolgáltatás, illetve az IP alapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatás nem tartozik a 229/2008.(IX.12.) Korm. rendelet hatálya alá, így ezen szolgáltatások nem jelennek meg a 18. számú mellékletben, és nem esnek a hivatkozott rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alá Internet és Intranet hozzáférés-, ellátás szolgáltatások Teljes körű Internet szolgáltatás (1) február 1-től a Teljes körű Internet Szolgáltatás, továbbá az ennek keretében nyújtott 1 MB-os westel900.net postafiók, és a díjmentes SMS értesítés új érkezéséről szolgáltatás megszűnt.

14 T- alap és t- plusz-szolgáltatások (1) (2) A t- alap, és t- plusz szolgáltatáscsomagok az igénybe vehető postafiók méretében és a felhasználható címek számában különböznek az alábbiak szerint: a) A t- alap szolgáltatáscsomag keretében a Szolgáltató az Előfizetőnek 500 MB postafiók-kapacitást, valamint maximálisan 1 postafiókot biztosít, amennyiben az Előfizető a t- alap szolgáltatáscsomagra előfizet és a Díjszabásban meghatározott díjat megfizeti. b) A t- plusz szolgáltatáscsomag keretében a Szolgáltató az Előfizetőnek 1000 MB vagy 2000 MB postafiók-kapacitást, valamint maximálisan 3 postafiókot biztosít, - az előrefizetett (Domino) szolgáltatás esetén az Előfizető 1000 MB vagy 2000 MB postafiók-kapacitást és maximálisan 1 postafiókot vehet igénybe - amennyiben az Előfizető a t- plusz szolgáltatáscsomagra előfizet és a Díjszabásban meghatározott díjat megfizeti. (3) A t- alap és t- plusz szolgáltatás keretein belül nyújtott szolgáltatások: 3 a) b) Az Előfizető webes felületen, valamint levelező kliensen keresztül érheti el t- postafiókját, amihez a Szolgáltató levelező rendszert biztosít. 4 c) 4 d) 4 e) f) A Szolgáltató jogosult törölni az Előfizető postafiókjából a "Kuka" és a "Spam" elnevezésű mappákban tárolt, 30 napnál régebbi leveleket. Az üzenetek elvesztéséből származó esetleges károkért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. g) A t- alap és t- plusz szolgáltatások keretében létrehozásra kerülő postafiókok aktiválásakor az Előfizető az előfizetéshez tartozó hívószámra küldött üdvözlő SMS-ben kap értesítést az aktiválásról és egyben postafiókhoz tartozó, az Előfizető által választott címről Teljes körű Internet szolgáltatás bérelt vonalon (1) A Szolgáltató lehetőséget biztosít az Internet szolgáltatás igénybevételére bérelt vonalon keresztül hálózatfelügyeleti központja és az Előfizető telephelye vagy telephelyei között. A béreltvonali Internet szolgáltatásnál az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont az Előfizető telephelyén levő útvonalválasztó adathálózati berendezés (router) bemenetén van. 2 Hatálytalan: VI. 1-től. 3 Hatálytalan: VI.1.-től. 4 Hatálytalan: IV.1.-től

15 15 (2) A Szolgáltató alapesetben biztosítja az adatátviteli utat az Előfizető és a Szolgáltató hálózatfelügyeleti központja között (bérelt vonal), de az Előfizető igényének és/vagy a műszaki felmérések alapján ez módosulhat. (3) A Szolgáltató az adatátviteli utat megvalósíthatja vezetékes béreltvonallal, pont-pont közötti digitális rádiórelé berendezésekkel, illetve pont-többpont digitális fix vezeték nélküli hozzáférésű (FWA) rendszerrel a szükséges engedélyek megléte esetén. (4) Amennyiben az Előfizető más hírközlési szolgáltatótól vesz igénybe béreltvonali szolgáltatást, akkor az Internet előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont a Szolgáltató hálózatfelügyeleti központjában van Mobil irodai hozzáférés szolgáltatás (1) július 1-jétől a mobil irodai hozzáférés szolgáltatás megszűnik, az a továbbiakban nem vehető igénybe Üzleti (1) február 1-jétől az üzleti szolgáltatás megszűnik, az a továbbiakban nem vehető igénybe T-Mobile HotSpot szolgáltatás (1) A Szolgáltató T-Mobile HotSpot szolgáltatása olyan hozzáférési szolgáltatás, amely WLAN előfizetői interfészekkel rendelkező számítógépek (laptopok, kéziszámítógépek, asztali számítógépek), illetve később arra alkalmas mobiltelefonok használói számára lehetővé teszi, hogy a WLAN-nal ellátott területeken nagy (akár 11 Mbit/s) sebességgel férjenek hozzá az Internethez, elektronikus leveleikhez vagy vállalati intranet oldalakhoz az előfizetői hozzáférést meghatározó, az MSZ ISO/IEC :2002 honosított nemzetközi szabvánnyal leírt vezeték nélküli hozzáférési technológia felhasználásával. A Szolgáltató által biztosított T-Mobile HotSpot szolgáltatás nem terjed ki az Internet Protokoll alapú hangátviteli szolgáltatásra. (2) A Szolgáltató által létesített és üzemeltetett WLAN (Wireless Local Area Network), mint a nyilvános GSM mobil rádiótelefon hálózat egy új WLAN rádióinterfészű bázisállomási alrendszere a vezetékes Ethernet hálózat vezeték nélküli kiterjesztésének tekinthető, mely a felhasználók számára kényelmes, nagysebességű és biztonságos adatkapcsolat létrehozását teszik lehetővé az Ethernettel megegyező funkcionalitással. A WLAN, amely a hagyományos vezetékes helyi hálózat (LAN) alternatívája, egy olyan rugalmasan kezelhető, egyszerűen használható adatkommunikációs technológia, amely elsősorban a 2,4 GHz-es ISM (ipari, tudományos, orvosi) sávú rádióhullámokat használja számítógépek és hálózati eszközök közötti adatkommunikációra. A 346/2004. (XII.22.) Korm. rendelettel meghirdetett Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata H153 nemzeti lábjegyzete alapján a ,5 MHz sávban harmadlagos jelleggel, a kishatótávolságú eszközök szélessávú adatátviteli rendszer (WLAN) részére kijelölhető frekvencia az ERC/DEC/(01)07 Határozatban foglaltaknak megfelelően 100 mw EIRP kisugárzott teljesítménnyel külsőtéri és belsőtéri alkalmazásra egyaránt. A

16 16 frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII.28.) IHM rendeletnek megfelelően a ,5 MHz-es sávban működő szélessávú adatátviteli alkalmazások (SRD) rádióberendezéseit egyedi frekvenciakijelölési határozat és rádióengedély nélkül lehet telepíteni és üzemeltetni. (3) Szolgáltató kétoldalú szerződések megkötésével, külön meghatározott feltételek mellett biztosítja az Előfizetők részére partnerszolgáltatók (hazai és külföldi) által működtetett WLAN hálózatokhoz való hozzáférés (roaming) lehetőségét. (4) A T-Mobile HotSpot szolgáltatás ellátási területét a 14. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a T-Mobile HotSpot szolgáltatásnál megfelelő titkosítás nélkül adataihoz és számítógépéhez a WLAN, azaz vezeték nélküli hálózaton keresztül bizonyos esetekben illetéktelenek is hozzáférhetnek. Az Előfizető felelőssége, hogy a szolgáltatás beüzemelését követően azonnal, megfelelő beállításokkal és szoftverekkel feltétlen gondoskodjon kommunikációjának biztonságáról, melynek elmulasztása esetén a Szolgáltatót felelősség nem terheli BlackBerry Enterprise szolgáltatás (1) A Szolgáltató az Internet hozzáférés, ellátás szolgáltatás körébe tartozó BlackBerry Enterprise szolgáltatás keretében biztosítja nem egyéni Előfizető számára meghatározott díj ellenében, hogy arra alkalmas készülékén a vállalat saját elektronikus levelezőrendszerének funkcióihoz on-line módon hozzáférjen: üzenetek kezelése A vállalati elektronikus postafiókba érkező üzenetek egyidejűleg megérkeznek az Előfizető BlackBerry készülékére is, amelyek ugyanúgy kezelhetők, mint a számítógépén lévő levelező program segítségével. Üzenetek fogadása A szolgáltatást igénybe vevő Előfizető bárhol-bármikor azonnal megkapja elektronikus leveleit, anélkül hogy a vállalati levelezőrendszerhez külön csatlakoznia kellene. Üzenetek megválaszolása A fogadott elektronikus levelek bármikor megválaszolhatók, illetve továbbíthatók csakúgy, mint az Előfizető saját számítógépéről. Csatolt állományok megnyitása: Az Előfizető a csatolt fájlok tartalmát bármikor megtekintheti, legyen az doc. ppt. pdf. xls. jpg.zip kiterjesztésű, hosszú letöltési idejű, nagy adatforgalom nélkül, a szolgáltatás egyedi tömörítési eljárásának következtében. Címjegyzék A levelezőrendszerben nyilvántartott aktuális címek mindig megtalálhatók az Előfizető BlackBerry készülékében is, illetve amennyiben a vállalat rendelkezik elektronikus vállalati címjegyzékkel, úgy abban on-line kereséseket lehet végezni anélkül, hogy a BlackBerry készüléket a számítógéphez csatlakoztatni kellene (csak a BES szoftver 4.0-as verziójának használata esetén!).

17 17 Naptár A szolgáltatás lehetőséget biztosít arra, hogy az Előfizető BlackBerry készülékén a beérkező meghívók on-line elfogadásra, megválaszolásra vagy elutasításra kerüljenek. A készülékről megbeszélések szervezése kezdeményezhető, melyről az érintett felek azonnal értesítést kapnak. Feladatok, jegyzetek Az Előfizető BlackBerry készülékén keresztül fogadhatók, szerkeszthetők a beérkező feladatok, illetve távolról is hozzáférhetők a levelezőrendszerében rögzített jegyzetek (csak a BES szoftver 4.0-as verziójának használata esetén). A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei: Az Előfizetőnek rendelkezni kell a BlackBerry Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges speciális BlackBerry felhasználói készülékkel (Egyes BBConnect készülékek képességeik miatt nem alkalmasak az Internet hozzáférés és a BlackBerry Enterprise szolgáltatás biztosítására. Adott készülék típus képességeiről az ügyfélszolgálat ad részletesebb tájékoztatást!); Az Előfizető levelező rendszeréhez illeszteni kell a Szolgáltató által biztosított BlackBerry Enterprise Server szoftvert ( BES szoftver ). A BES szoftver telepítésének műszaki feltételeit a Szolgáltatási Szerződés tartalmazza; A Előfizetőnél telepített BES szoftver, infrastruktúra és a BlackBerry adatközpont ( BlackBerry Data Center ) között működő Internet kapcsolatnak kell lennie. Az Internet kapcsolat biztosítása az Előfizető kötelezettsége.

18 Mobilinternet szolgáltatás (1) Szolgáltató az Internet hozzáférés- ellátás fő szolgáltatáskategóriába tartozó Mobilinternet szolgáltatását csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatás (GPRS) biztosításával valósítja meg, amelynek igénybevételi díjait, a 12. sz. melléklet tartalmazza általános előfizetés esetén. Domino Net termék esetén a 12. sz. mellékletben feltüntetett díjcsomagok vehetők igénybe. A Domino előfizetés esetén a szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit keret jelleggel a Domino Üzletszabályzat tartalmazza. (2) Szolgáltató integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon hálózatán nyújtja a csomagkapcsolt adatátviteli hordozószolgáltatást (GPRS). (3) A csomagkapcsolt adatátviteli hordozószolgáltatást (GPRS) az ETSI TS és ETSI TS műszaki specifikációk írják le. (4) A Szolgáltató a csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatással Internet hozzáférést biztosít az Előfizető számára a 12. számú mellékletben meghatározott díj ellenében -, hogy arra alkalmas készülékén Internet, WAP és web n walk szolgáltatásokat vegyen igénybe. (5) A csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatásnak az áramkörkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatástól megkülönböztető tulajdonsága az adatmennyiség alapú számlázás, amely gazdaságosan teszi lehetővé a folyamatos kapcsolatot a hálózattal. (6) A Szolgáltató csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatását arra alkalmas készülék, illetve arra alkalmas készülék és számítógép segítségével lehet igénybe venni, amennyiben azok megfelelően be vannak állítva. (7) Az Előfizető által elérhető sebesség függ a hálózati beállításoktól, a használt készülék típusától, az azonos cellában tartózkodó egyidejű használók számától és az alkalmazások típusától. (8) A forgalomban lévő készülékek közül nem mindegyik alkalmas a csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatás igénybevételére. Erre a Szolgáltató az Előfizető figyelmét felhívja. (9) A csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatás minőségében a rádióhullámok terjedési tulajdonságai miatt időben és térben változás állhat be, erre tekintettel az átvitt adatok esetleges hibáiból származó károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. (10) Szolgáltató a csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatás használatához szükséges eszközökre kizárólag ajánlást ismertet, de a tényleges eszköz típusát illetve üzembe helyezését és annak módját az Előfizetőnek kell kiválasztania. A Szolgáltató nem garantálja a szolgáltatás megfelelő működését az ajánlásban nem szereplő, általa nem tesztelt eszközök használata esetén. (11) Szolgáltató a csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatáshoz (GPRS) kapcsolódó alkalmazásként Előfizető számára mobil készülékről kezdeményezhető üzenet küldési lehetőséget biztosít SMTP szerverén keresztül - a 12. számú mellékletben meghatározott díj ellenében.

19 19 (12) Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a rendelkezésére álló IP címekkel, mint korlátos erőforrással való hatékony gazdálkodás érdekében minden olyan aktív adatkapcsolatot megszakítson, amelynél legalább 12 órája nem keletkezett adatforgalom. Ez az intézkedés nem érinti a szolgáltatás rendelkezésre állását, mert Előfizető az adatkapcsolat megszakítása után, akár azonnal, új aktív adatkapcsolatot kezdeményezhet. (13) Szolgáltató a csomagkapcsolt adatátviteli hordozó szolgáltatáson (GPRS) megvalósított Internet hozzáférés szolgáltatásához saját hálózatában Nyilvános vagy Privát IP címeket biztosít. Privát IP címről az Előfizető IP címfordítás révén éri el az Internet szolgáltatást Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás (1) Szolgáltató Üzleti internet hozzáférés szolgáltatása, Vállalati adathálózati hozzáférés szolgáltatása valamint Virtuális magánhálózat szolgáltatása április 1-től Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás elnevezést kap. (2) Szolgáltató előfizetői részére az Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás keretében - vonalkapcsolt hangátvitelt kizáró - internet és intranet hozzáférés szolgáltatást nyújt, végpontonkénti árazással az alábbiak szerint. (3) Az Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás lehetséges alkalmazási területei: I.) Nyílt internet elérés II.)Mobil irodai felhasználási lehetőség: a) Vállalati levelező rendszer mobil elérése b) Értékesítés támogatási rendszerek mobil hozzáférése c) Készletnyilvántartási rendszerek mobil elérése d) Folyamatirányítási rendszerek távoli lekérdezése III.) Gép-gép (M2M) kommunikációs alkalmazások a) Gépek közötti információcsere, telemetria, távfelügyelet b) Vendéglátó, építőipari automata berendezések mobil felügyelete c) Automatizálási rendszerek távoli lekérdezése d) Mérő, adatgyűjtő megoldások távoli lekérdezése e) Biztonságtechnikai felhasználási lehetőségek (4) Az Üzleti internet és intranet hozzáférés a nyílt internet, mobil módon (csomagkapcsolt hordozó szolgáltatás felhasználásával) történő elérését (Access) biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatás. (5) Az Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás keretében Szolgáltató az Előfizető adat termináljai (telefonjai) és az internet közötti, IP adatkommunikációra alkalmas virtuális magán elektronikus hírközlő hálózat kiépítését és üzemeltetését biztosítja. (6) Az Előfizető berendezéseihez (PDA, Laptop) csatlakoznak az adat terminálok. Ezek juttatják a berendezések adatait a Szolgáltató csomagkapcsolt adat hálózatán keresztül a Szolgáltató adat központjába. A központból pedig az Internet hozzáférési pont (APN: Access Point Name - elérési pont) segítségével jut el az adat a nyílt Internetre. (7) Az Üzleti internet és intranet-hozzáférés szolgáltatás segítségével a nyílt internet közvetlenül mobiltelefonon, hordozható számítógépbe (laptopba) illeszthető

20 20 kártyatelefon használatával, a mobiltelefon modem funkciójának kihasználásával asztali, hordozható vagy kézi számítógéphez csatlakoztatva érhető el. (8) Az Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás az Előfizető belső adathálózatának (LAN), mobil módon (csomagkapcsolt hordozó szolgáltatás felhasználásával) történő elérését (Access) biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatás. (9) Az Üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatás keretében Szolgáltató az Előfizető adat termináljai (telefonjai) és informatikai központja közötti, IP adatkommunikációra alkalmas virtuális magán elektronikus hírközlő hálózat kiépítését és üzemeltetését biztosítja. (10) Az Előfizető berendezéseihez (PDA, Laptop) csatlakoznak az adat terminálok. Ezek juttatják a berendezések adatait a Szolgáltató csomagkapcsolt adat hálózatán keresztül a Szolgáltató adat központjába. A központból pedig egy külön az Előfizető számára a központban létrehozott, saját hozzáférési pont (APN: Access Point Name - elérési pont) segítségével bérelt vonalon, vagy az Interneten keresztül titkosítva, IP alapon jut el az adat az Előfizető központjába, annak belső adathálózatára (LAN). Alapesetben az Üzleti Internet és Intranet hozzáférés szolgáltatás része a bérelt vonal biztosítása, de Előfizető választhatja más szolgáltató béreltvonali szolgáltatásának az igénybevételét. (11) Szolgáltató az Üzleti internet és intranet hozzáférési szolgáltatás keretében virtuális magánhálózat szolgáltatás nyújt, ami a csomagkapcsolt kommunikációra képes adatmodulok (terminálok) közötti IP alapú csomagkapcsolt ún. zárt adatkommunikáció. Ennek keretében Szolgáltató vállalja az ügyfél adat termináljai közötti, közvetlen csomagkapcsolt alapú IP adatkommunikációra alkalmas elektronikus hírközlő hálózat kiépítését és üzemeltetését Üzleti zöld internet és intranet hozzáférés szolgáltatás (1) Szolgáltató április 1-től létrehozza Üzleti zöld internet és intranet hozzáférés szolgáltatását. (2) Szolgáltató előfizetői részére az Üzleti zöld internet és intranet hozzáférés szolgáltatás keretében vonalkapcsolt hangátvitelt kizáró az üzleti internet és intranet hozzáférés szolgáltatással megegyező tartalmú, de attól eltérő, központi árazási struktúrájú szolgáltatást nyújt, az alábbiak szerint. (3) Az Üzleti zöld internet és intranet hozzáférés szolgáltatás lehetséges alkalmazási területei: I.) Nyílt internet elérés II.)Mobil irodai felhasználási lehetőség: a) Vállalati levelező rendszer mobil elérése b) Értékesítés támogatási rendszerek mobil hozzáférése c) Készletnyilvántartási rendszerek mobil elérése d) Folyamatirányítási rendszerek távoli lekérdezése III.) Gép-gép (M2M) kommunikációs alkalmazások a) Gépek közötti információcsere, telemetria, távfelügyelet

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: 2012. január 1-jétől Utolsó módosítás dátuma: 2011. december 1. Készítés dátuma: 2002. Jelen módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT a Magyar Telekom Nyrt. utólag (Havidíjas) és előre fizetett (Domino) mobil rádiótelefon, valamint T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2014. ÁPRILIS 1. Hatályos: 2014.04.01. 1/140

A hatálybalépés időpontja: 2014. ÁPRILIS 1. Hatályos: 2014.04.01. 1/140 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. JÚLIUS 1. Hatályos: 2015.07.01. 1/93

A hatálybalépés időpontja: 2015. JÚLIUS 1. Hatályos: 2015.07.01. 1/93 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. JANUÁR 1. Hatályos: 2015.01.01. 1/143

A hatálybalépés időpontja: 2015. JANUÁR 1. Hatályos: 2015.01.01. 1/143 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2014. JANUÁR 1. Hatályos: 2014.01.01. 1/140

A hatálybalépés időpontja: 2014. JANUÁR 1. Hatályos: 2014.01.01. 1/140 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. AUGUSZTUS 1. Hatályos: 2015.08.01. 1/93

A hatálybalépés időpontja: 2015. AUGUSZTUS 1. Hatályos: 2015.08.01. 1/93 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

MIKRO PS PAPP SOFT KFT

MIKRO PS PAPP SOFT KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MIKRO PS PAPP SOFT KFT Érvényes: 2009.március 01-től Mikro PS Papp Soft Internet és Ügyviteli Szolgáltató Kft 3100 Salgótarján, Vásártér út 17. 1.oldal BEVEZETÉS A Mikro

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Készült 2004. január 13 Utolsó módosítás: 2009.Október 15 Hatályba lépés: 2009. November 1 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszogáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2011.11.02. Utolsó módosítás:2014.08.07. 1. oldal, összesen:81 Általános Szerződési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel út 17. Adószám:

Részletesebben

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. január 9. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország zrt. Lakossági

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek A Postafon Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. július 1. A Postafon Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2009. november 20. Vodafone Magyarország

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek Postafon Általános Szerződési Feltételek A Postafon Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. január 1. A Postafon Általános Szerződési Feltételek készítésének

Részletesebben

Magyarország területén

Magyarország területén Helyhez kötött telefon szolgáltatás Készítés: 2013.08.22. Hatályba lépés: 2013.09.25. Utolsó ÁSZF módosítás: 2013.08.12. VOXYNET Helyhez kötött telefon szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Magyarország

Részletesebben

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft.

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz, helyhez kötött (Internet alapú) telefon szolgáltatáshoz Csobánka

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2011. május 1. Utolsó változás: 2014.október 1. Hatálybalépés: 2014.november 1. Tartalom 1.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01.

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. KÉSZÜLT: 2004. ÁPRILIS 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2011. ÁPRILIS 01. Tartalomjegyzék

Részletesebben

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. JANUÁR 01. (ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN: 2010. DECEMBER 01.) KÉSZÜLT: 2004. ÁPRILIS

Részletesebben

DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek

DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtásához Hatályos: 2004. szeptember 1-től Módosítva 2005.07.20. a 345/2004 Korm. Rend. alapján (minőségi célértékek)

Részletesebben

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja:

Részletesebben