2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft évi gazdálkodásáról (Kiegészítő melléklet) CÍM CEGLÉD, TÖRTELI ÚT 1-3. POSTACÍM: 2700 CEGLÉD, PF.: 63. TELEFON: KÖZPONT: (53) TITKÁRSÁG: (53) FAX: (53) Cégjegyzékszám: , Adószám: , Bankszámlaszám: CIB Bank Internet:

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető A Kórház története A társasági formaváltás A Társaság általános adatai A Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás A Társaság Számviteli Politikája Általános elvek Az alkalmazott főbb értékelési eljárások Számviteli elszámolásokban bekövetkezett változások A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Befektetett eszközök Immateriális javak és tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Tájékoztató jellegű kiegészítések Emberi erőforrások A Társasági adó megállapítása A vezető tisztségviselő, igazgatóság járandósága A megbízott könyvvizsgáló díjazása

3 10.5. Környezetvédelem Veszélyes hulladék Cash flow-kimutatás A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének bemutatása Üzleti jelentés Mérleg Eredménykimutatás Betegforgalmi, finanszírozási adatok Közhasznúsági jelentés

4 1. Bevezető A beszámolás időszakában Társaságunk működése, gazdálkodása - bár az adatok nem egyértelműen ezt mutatják - az előzetes tervek szerint alakult. A Kórház gyógyító munkájának teljesítményei a rendelkezésre álló volumen korlátokat elérik, illetve a még degresszíven finanszírozott sávban (10, illetve 20 %) meghaladják, az OEP és egyéb bevételek, illetve a működési költségek szintén az előzetes számítások szerint alakultak. Mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátásban a betegellátás zavartalanul folyt. A tavalyi évben is a külső és belső körülmények adta lehetőségekhez igazodva végeztük gazdálkodási feladatainkat. Folyamatos célunk a pénzügyi egyensúly megteremtése, fenntartása, a kötelezettségállomány kezelhető szinten tartása volt, miközben a betegellátás minőségi színvonalának folyamatos javítása érdekében jelentős mértékű beruházást finanszíroztunk. A gyógyító munka színvonalát emelő fejlesztések mellett, szintén kiemelt feladat volt a megfelelő, minőségi munkát ellátó humán erőforrás megtartása, ami a kialakult gazdasági nehézségek mellett egyre nehezebb feladat minden egészségügyi munkáltató számára. Kórházunk, de az ágazat számára is likviditási szempontból a nehezebb időszak az év második felére tehető, amikor az adósságállomány az elégtelen havi finanszírozás miatt növekedett és a beszállítók, megelégelve a folyamatos késedelmes fizetéseket országszerte szigorítottak szállítási szokásaikon. Több esetben csak a lejárt tartozások kiegyenlítése után voltak hajlandóak szállítani, sőt gyakran csak készpénzes szállítást vállaltak. Több kórház esetén előfordult, hogy néhány napos közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatók korlátozták, megszüntették a szolgáltatásukat. A kialakult helyzet természetesen a beszállítók és a gyártók között is feszültséget teremtett, amit a beszállítók az egészségügyi szolgáltatók felé történő szigorítással próbáltak megoldani. Sajnálatos módon az év során a sajtóban megjelenő hírek sem segítették a még működő és ha kisebb csúszással is, de fizetőképes kórházak helyzetét, hiszen az egri, az esztergomi, a dunaújvárosi kórházak példája negatív képet vetített a többi kórház helyzetére vonatkozóan is. A kialakult helyzetet tovább nehezítették az önkormányzatok fizetésképtelenségéről, a kórházak államosításáról, az önkormányzati feladatok szűkítéséről szóló hírek. Számunkra külön nehézség volt, hogy egy csaknem 10 éve folyó kártérítési per befejeződésének következtében ebben az időszakban kellett 45 M Ft-ot meghaladó kártérítést is kifizetnünk. 4

5 A likviditási problémákat esetünkben részben kezelte az OEP által év végén átutalt kasszamaradvány, illetve a első napjaiban megérkező konszolidációs kifizetés. Az államosítás menetrendjének kihirdetésével a szállítói bizonytalanság is enyhült. A évre szóló üzleti terv egyensúly közeli, pozitív eredménnyel kalkulált, azonban rajtunk kívül álló okok miatt jelentős mértékű veszteséggel zártuk az évet (mérleg szerinti eredmény 162 M Ft). A 43/1999. (III.3) Kormányrendelet január 1-jétől hatályba lépő módosítása megváltoztatta az OEP finanszírozás elszámolási rendjét, mely változás következtében 2011 decemberétől Társaságunk a finanszírozó felé a már lezárt időszak teljesítményét érintő díjkövetelést nem tartja nyilván. A jogszabály módosítás következtében a szolgáltató megszűnése esetén további díjazásra nem jogosult, az általa lejelentett és elszámolható teljesítmények utáni díjat az OEP egyértelműen a jogutód egészségügyi szolgáltató részére utalványozza, így az eddig követelésként kimutatott finanszírozás kikerült a mérlegből. Mindezen technikai jellegű elszámolási változás újra felerősíti azt a problémát, hogy a Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft megalapítása a végzett tevékenység volumenéhez, az egészségügyi ellátásban betöltött szerepéhez és nem utolsó sorban a költségvetési intézménytől átvett, örökölt kötelezettségekhez képest forráshiányosan, 1 M Ft jegyzett tőkével történt (az indulás évében 13 havi OEP finanszírozás elszámolása történt, 12 havi folyó költséggel szemben, míg egy havi az átvett kötelezettségek egy részét fedezte). Mindezek következtében jelenleg a Társaság fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt követelményeknek nem tesz eleget, negatív, ezért szükséges a tulajdonos intézkedése a Társaság tőkehelyzetének rendezésére. Ennek érdekében a szükséges lépéseket megtettük, apport általi tőkeemelés előkészítésre került. A Társaság likviditási helyzete jelenleg sem kielégítő, pénzügyi mozgásterünk beszűkült, javításra szorul. Folyószámlahitelünk nagyságát, köszönhetően a 2011.év végén kifizetett OEP kasszamaradvány összegének (168 M Ft), sikerült minimális mértékre szorítani (4 M Ft), azonban lejárt szállítói tartozásunk megközelíti a 200 M Ft-ot. Ez az adósságállomány szinte megegyezik a december 31-i hitelállomány (231 M Ft) mértékével (lejárt szállítói állomány nem volt). A folyószámla hitelszerződésünk meghosszabbításának év végi bizonytalansága miatt igyekeztünk mértékét minél alacsonyabb szintre csökkenteni, így a lejárt szállítói állomány növekedett. Hitelszerződésünk azóta meghosszabbításra került december 13-ig. 5

6 Az adósságállomány meglétének és méretének alapvető oka, hogy a kórház évről-évre az erre a célra szolgáló amortizációs forrásokat jelentősen meghaladó beruházási és felújítási kiadásokra kényszerül. A Társaság működésének kezdete óta (2008. január 1), mintegy 750 M Ft-ot fordított eszközpótlásra, felújításra, miközben az elszámolt amortizáció 290 M Ft, a korábbi években képződött eredmény 29 M Ft forrást biztosított. A fejlesztések finanszírozása részben pályázati források igénybevételével (124 M Ft), részben a fenntartó tulajdonos Önkormányzat támogatásával (55 M Ft) történt, azonban mintegy 571 M Ft összegű (az elszámolt amortizációnak tehát csaknem duplája) fejlesztést saját forrásból biztosítottunk. Kiemelt jelentőségű beruházás is megvalósult a beszámolás időszakában, hiszen az 1970-es évek közepén épült psychiátriai tömb felújítása befejeződött az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszeréhez benyújtott és elnyert támogatás felhasználásával. A pályázat keretében az épület külső határoló szerkezeteinek a hőszigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét valósítottuk meg. A beruházás teljes költsége 167 M Ft, amihez a támogató 83,5 M Ft utólagos finanszírozású támogatást ítélt meg részünkre. Likviditási helyzetünket szintén hátrányosan érinti, hogy a támogató, a év végén kifizetett 29 M Ft-os finanszírozási előlegen kívül, a beszámoló készítésének időpontjáig további finanszírozást nem nyújtott, annak ellenére, hogy az általunk már a szállítók felé kifizetett 167 M Ft kifizetési kérelmét felé benyújtottuk, a helyszíni ellenőrzés hiánypótlás nélkül lezajlott, a korábban beküldött dokumentáció elfogadásra került. Lényeges működési és költségszerkezetünk összetételét is módosító változás, hogy január 1-jétől közreműködő látja el az I. számú Pszichiátriai Rehabilitációs osztály tevékenységét, március 1-jétől az általános Kórbonctan és kórszövettan diagnosztikai tevékenységét és május 1-jétől a Traumatológiai osztály feladatait. Ugyanakkor évben több, korábban kiszervezett tevékenység került visszaszervezésre gazdasági okokból. Ilyen tevékenység március 1-jétől a vagyonvédelmi szolgáltatás, porta működtetése, július 1-jétől a parkgondozás, kertészet működtetése és október 1-jétől a mosodai tevékenység, bértextília szolgáltatás. A változásoktól a tevékenységek hatékonyabb és gazdaságosabb ellátását, összességében megtakarítást és a működés minőségének javulását várjuk. 6

7 A beszámoló analitikusan megfelelően alátámasztott. Eszközeinket, készleteinket folyamatosan leltározzuk. A beszámolóban kimutatott értékeket a részletező, analitikus nyilvántartások alapján kérjük elfogadni. Cegléd, április 4. Dr. Pusztai Dezső János ügyvezető igazgató 7

8 2. A Kórház története Az első ceglédi városi kórházat a Pesti út melletti Vörös ökör nevezetű fogadóból alakították át 1873-ban 24 ággyal. A kórház alapító levele Czeglédi Városi Ápolda nevet említ. Az első világháború idején átmenetileg Cegléden működött egy szükség kórház is, sebesült katonák gyógyítására. Ezt követően továbbra is csak a régi 24 ágyas Ápolda töltötte be Cegléd város kórházának szerepét ban alapították és hozták létre adományból a B. Molnár Erzsébet Szülészeti-nőgyógyászati Kórházat. Ebben a felújított kórházban 32 felnőtt és 16 csecsemő ágyat alakítottak ki korszerű műtővel. Ez a Szülőotthon 1970-ig az új ceglédi Kórház átadásáig működött ban a Törteli úton egy katonai lazarettből alakítottak ki egy városi kórházat, amelyben sebészetet, belgyógyászatot, röntgent és laboratóriumot hoztak létre január 1-jével történt az első integráció a Törteli út és a Szülészeti Kórház összevonásával. Az összevont kórház első igazgató főorvosa dr. Gombos Dénes szülész-nőgyógyász volt. A II. világháborút követően ez a ceglédi Kórház tovább bővült újabb pavilonokkal és szakmai osztályokkal (Fülorr-gégészet, Csecsemő és Gyermekosztály) ben a ceglédi Kórház már 250 ággyal rendelkezett ben hagyták jóvá az új ceglédi Kórház program tervét, 1966-ban megkezdődött az építés, amely három évig tartott. Az új kórház átadási ünnepét március 11-én tartották. Az új 7 emeletes kórházépületben 476 ágyat helyezetek el, majd 1974-ben és 1975-ben újabb pavilonok kerültek megépítésre, 274 elmegyógyászati ágy befogadására. Az úgynevezett régi kórház épületében 1975-ben fejeződött be a Traumatológiai osztály kialakítása és bővítése. Az 1970-es, 80-as években dinamikusan nőtt a kórház ágyszáma, újabb szakmák és osztályok kerültek kialakításra (Szemészeti osztály, Intenzív osztály) ben a kórház összes ágyszáma 1033 ágy volt január 1-jétől megindult a kórház ágyszámának és struktúrájának leépítése február 1-jén vállalkozói tőkéből felépült a kórház és Pest megye akkor egyetlen Művese Állomása. A kórházi terület északi részén található épületállomány elavult, jórészt a XX. század első felében épült. Itt található a kétszintes, úgynevezett traumatológiai épület. Az épület földszintjéről a traumatológiai osztály 2001-ben átköltözött a főépületbe, azóta az épületben a földszinten ambulanciák, az emeleten krónikus ágyak működnek. Ugyancsak ezen a területen helyezkedik el a szemészet önálló épülete. 8

9 A kórház főbejáratánál balra található főépület egy 7 szintes hotel egységet is magába foglal. A kórházban működő orvos szakmák betegosztályai túlnyomó része itt található a következők szerint: sebészet (I. és II. emelet), traumatológia (II. emelet), szülészet-nőgyógyászat (III. emelet), belgyógyászat (IV. és V. emelet), ideggyógyászat (VI. emelet), fül-orr-gégészet (VI. emelet), újszülött részleg (VII. emelet), csecsemő és gyermekgyógyászat (VII. emelet). A kórház fejlesztése az elmúlt években elsősorban az ellátó és diagnosztikai részlegeket érintette, megépült az új gyógyszertár és labor épület, az új diagnosztikai épület (intenzív, radiológia). Bővült és átalakult a diagnosztikai épületszárny II. emelete, földszintje és alagsora (műtők, sterilizáló, patológia), a diagnosztikai épületszárny földszintje (sürgősségi ellátás) év végére létrejött a Sürgősségi betegellátó osztály évben részben pályázati forrásból megtörtént a főépület külső hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, valamint a személy és teherliftek cseréje április 1-jétől beindult az Ápolási osztály működése nyarán elkészült a Rendelőintézet akadálymentesítése elején elkezdődött és nyarán befejeződött az 1970-es évek közepén épült psychiátriai tömb felújítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszeréhez benyújtott és elnyert támogatás felhasználásával. A pályázat keretében az épület külső határoló szerkezeteinek a hőszigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét valósítottuk meg. 3. A társasági formaváltás Cegléd Város Önkormányzata a 318/2007. (X. 18.) Ök. határozatával a Toldy Ferenc Kórház- Rendelőintézet önálló költségvetési intézményét december 31-én megszüntette és az évi LXV. Törvény 8. -ának (1) bekezdésében foglalt egészségügyi feladatait az évi XXXVIII. Törvény 89-91/A -ai alapján a költségvetési intézmény megszüntetését megelőzően, október 24-én alapított nonprofit korlátolt felelősségű társaság működtetésébe adta január 1-jétől. A Cegléd Város Önkormányzata és a Toldy Ferenc Kórház- Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között november 14-én létrejött Feladat átadási, ellátási megállapodás (317/2007.(X. 18.) Ök. határozat), valamint december 3-án létrejött Vagyonhasználati szerződés (352/2007. (XI. 22.) Ök. határozat) tartalmazza, a feladatellátás, a vagyonhasználat, vagyonátadás részleteit. A Feladat átadási, ellátási megállapodás január 1-jétől, határozatlan időre jött létre. 9

10 4. A Társaság általános adatai A társaság cégneve: Toldy Ferenc Kórház - Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft A társaság székhelye: A társaság telephelyei: Cegléd, Rákóczi út Cegléd, Pesti út Cegléd, Fürdő út 27. A társaság internetes honlap címe: A társaság adószáma: A társaság közösségi adószáma: HU A társaság cégjegyzék száma: A társaság statisztikai számjele: A társaság közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú (2009. december 9-től) A társaság jegyzett tőkéje: forint A társaság alapító okiratának kelte: október 24. Cégbírósági bejegyzés dátuma: november 14. A társaság pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Fiók Cegléd CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók A társaság alapítója: Cegléd Város Önkormányzata A társaság alapítójának székhelye: Cegléd, Kossuth tér 1. A társaság alapítójának képviseletére jogosult neve: Földi László polgármester A társaság feladatai: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ellátása, 10

11 Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, Tudományos tevékenység, kutatás, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Rehabilitációs foglalkoztatás, Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások. A társaság közhasznú főtevékenysége: Fekvőbeteg ellátás A társaság egyéb közhasznú tevékenysége: Erdészeti szolgáltatás Gyógyszer kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelem Taxis személyszállítás Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás Szállodai szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Egyéb vendéglátás Napilapkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Számítógépes játék kiadása Egyéb szoftverkiadás Hangfelvétel készítése, kiadása Rádióműsor szolgáltatás Számítógépes programozás Információ technológiai szaktanácsadás Számítógép üzemeltetés Egyéb információ technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 11

12 Világháló portál szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény kutatás Divat-, formatervezés Fényképészet Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Videokazetta, lemez kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Munkaközvetítés Munkaerő kölcsönzés Egyéb emberi erőforrás ellátás, gazdálkodás Személybiztonsági tevékenység Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés 12

13 Máshova nem sorolt egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Általános járóbeteg ellátás Szakorvosi járóbeteg ellátás Fogorvosi járóbeteg ellátás Egyéb humán egészségügyi ellátás Bentlakásos, nem kórházi ápolás Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Egyéb bentlakásos ellátás Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Gyermekek napközbeni ellátása Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Textil, szőrme mosása, tisztítása. 5. A Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői A Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft tulajdonosa Cegléd Város Önkormányzata. Tulajdoni hányada: 100 %. A képviseletre jogosul vezető tisztségviselő október 24-től Dr. Pusztai Dezső János ügyvezető (an: Kocsis Ilona, lakik: Abony, Szolnoki út 24.). Az ügyvezető feladatait megbízási jogviszony keretében látja el. Az ügyvezető első megbízatása a Társaság alapító okiratának közjegyzői okiratba foglalásának napjától szeptember 20. napjáig szólt, amely február 1. napjától módosításra került. Ez alapján a társaság ügyvezetőjének jelenlegi megbízatása január 31-ig szól. A társaságnál alapításkor öt tagból álló Felügyelő Bizottság működött. A Társaság első Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr.Czinege Imre (an: Czirják Teréz, lakik: Cegléd, Hold u.15.) Dr. Csiszár Géza (an: Kanálos Dorottya lakik: Cegléd, Ady Endre u.17.) Donkáné Verebes Éva (an: Bokor Ilona, lakik: Budapest, Váralja út 15.) 13

14 Dr.Fülöp Rudolf (an: Nyúl Erzsébet, lakik: Budaörs, Komáromi út 43.) Dr. Nyerges Zsolt (an: Dr. Ábrahám Mária, lakik: Szolnok, Tabán telep 49.). Az első Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása az Alapító okirat közjegyzői okiratba foglalásának napjától szeptember 20. napjáig tartott. Az első Felügyelő Bizottság tagjai közül Dr. Czinege Imre és Dr. Nyerges Zsolt bizottsági tagságáról lemondott. A lemondott tagok helyét dr. Kárpáti Zsuzsanna (an: Villand Magdolna, lakik: Budapest, Csíksomlyó u. 1) és Bodnár András (an: Zsiga Borbála, lakik: Kocsér, Széchenyi út 4.) vette át. A Társaság Felügyelő Bizottsága az Alapító döntése alapján december 1-jétől három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjai december 1-jétől november 30-ig terjedő időszakra: Dr. Balaton Péter András (an: Ruttner Sarolta Terézia, lakik: Balatonfüred, Ady Endre utca 39.) Takács Miklós János (an: Militár Mária, lakik: Cegléd, Toldi utca 21.) Kis Attila (an: Krischneider Gabriella, lakik: Cegléd, Kadar utca 11.). 6. Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás A Társaságnál a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokat az Alapító által megbízott bejegyzett könyvvizsgáló látja el. A Társaság első könyvvizsgálója: GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Budapest, Rómer Flóris út 34., fszt.5. Cégjegyzékszáma: Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Gulyásné Túróczi Margit (an: Barát Margit, lakik: Jászberény, Varjú u.8.) Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: Az első könyvvizsgáló megbízása az Alapító okirat közjegyzői okiratba foglalása napjától december 31. napjáig szólt. 14

15 A Társaság jelenlegi könyvvizsgálója: GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Budapest, Vaskapu u. 1/A. II/1. Cégjegyzékszáma: Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Gulyás Csaba (an: Túróczi Margit, lakik: Jászberény, Jókai Mór u. 30.) Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: A jelenlegi könyvvizsgáló megbízása január 1-jétől május 31-ig szól. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért, az éves beszámoló elkészítésért felelős személy Bobál István Gazdasági Igazgató (PM nyilvántartási száma: ). 7. A Társaság Számviteli Politikája 7.1. Általános elvek A Számviteli politika a Társaság vezetésének döntéseit tartalmazza arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánja érvényesíteni a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit, a számviteli alapelveket, a könyvvezetés és a beszámoló összeállítása során, hogy azok a megbízható és valós képet szolgálják. A Társaság Számviteli politikájában határozta meg gazdálkodására jellemző azon szabályokat, előírásokat és módszereket, amelyeket a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek tart, illetve ami a megbízható valós képet biztosítja. A Társaság könyvvezetése során a költségeket elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban költség nemenként gyűjti. A vezetői információk biztosítása érdekében alkalmazza a 6-os, 7-es számlaosztályt is. A Szt. 8. (2) bekezdésében meghatározott beszámolási forma közül az a pontban meghatározott éves beszámoló formát alkalmazzuk, melyet kettős könyvvitellel támasztunk alá. Az eredmény megállapításának módjára a Szt. 71. (1) bekezdésében meghatározott módszerek közül az a pontban meghatározott összköltség eljárással készülő módszert 15

16 választottuk. Az eredménykimutatás a Szt. 2.számú melléklet A változata szerinti tagolásban és tartalommal készül. A mérlegkészítés a Szt. 1.számú melléklet A változata szerinti tagolásban és tartalommal készül. Az eredménykimutatás és mérleg készítés során nem élünk a sorok összevonási lehetőségével. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 15. Az éves beszámolót a jóváhagyásra jogosultak minden év május hónapjában fogadják el, figyelembe véve a választott könyvvizsgáló javaslatát. A Társaság az évi CLVI. Törvény előírása alapján közhasznúsági jelentés készítésére is kötelezett Az alkalmazott főbb értékelési eljárások Immateriális javak Az immateriális javak tervezett értékcsökkenését bruttó érték alapján lineárisan, a hasznos élettartam figyelembe vételével számoljuk el. Az amortizációs kulcsot vagyoni értékű jogok esetén 16 %-ban, szellemi termékek esetén 33 %-ban határoztuk meg. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök közé azon eszközök tartoznak, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a Társaság tevékenységét. A tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) értékét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogjuk, figyelemmel a maradványértékre. A maradványérték tekintetében a hasznos időtartam végén várhatóan realizálható értéket gépek, berendezések és számítástechnikai eszközök esetén a bekerülési érték 10 %-ában, járművek esetén a bekerülési érték 20 %-ában határoztuk meg. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke nem éri el az 500 E Ft-ot. Az eszközök tervezett értékcsökkenését bruttó érték alapján lineárisan, a hasznos élettartam figyelembe vételével számoljuk el. Az amortizációs kulcsot épületek esetén 2 %-ban, gépek, 16

17 berendezések esetén 14, 5 %-ban, járművek esetén 20 %-ban, ügyviteli és számítástechnikai eszközök esetén 33 %-ban határoztuk meg. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. A 100 E Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési értékét használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el. Készletek A vásárolt készletekről a Társaság év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. A készlet csökkenések elszámolása mérlegelt átlagáron történik. Az átlagárat (az utolsó beszerzés utáni készlet értékének és mennyiségének hányadosaként) az alkalmazott készletnyilvántartó program kiszámítja és a készletcsökkenések értékét ennek alapján állapítja meg. A mérlegfordulónapi zárókészlet a mérlegben folyamatosan számított átlagáron jelenik meg. Követelések A követelések mérlegfordulónapi állományának értékelése során a vevőnként, adósonként kis összegű követeléseknél a követelések leírási értékhatárát 10 E Ft-ban határoztuk meg. A vevők, adósok minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést számolunk el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Az értékvesztés mértéke Társaságunknál az egy éven túl lejárt követelések esetén 50 %, a két éven túl lejárt követelések esetén 75 %. Devizás tételek Devizában fennálló követeléseink, kötelezettségeink forintértékének meghatározására Társaságunk a Szt. előírásai alapján a választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és deviza-eladási árfolyam átlaga szerinti számítási módszert választotta. 17

18 Céltartalékok Céltartalék a számviteli törvény szerint az adózás előtti eredmény terhére képezhető. A céltartalék képzést a mérleg fordulónapig bekövetkezett gazdasági eseményekre képezzük, azon információk alapján, melyek a mérlegkészítés időpontjáig ismertté válnak. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben történő értékelése a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik Számviteli elszámolásokban bekövetkezett változások Alkalmi munkavállalással kapcsolatos elszámolások változása A március 31-ig hatályos évi LXXIV. Törvény (az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről) 8. (2) bekezdése szerint a számviteli elszámolás szempontjából a kifizetett munkadíj és a közteherjegy értékének együttes összegét személyi jellegű egyéb kifizetésként kellett elszámolni. A augusztus 1-jétől hatályos évi LXXV. Törvény (az egyszerűsített foglalkoztatásról) viszont már nem rendelkezik arról, hogy az e törvény szerint kifizetett munkabéreket milyen számviteli kategóriába kell sorolni. Miután a törvény nem tartalmaz különös rendelkezést az így kifizetett jövedelem és annak közterhe elszámolására, ezért a Számviteli törvény általános előírásaiból kiindulva az alkalmi munkavállalóknak fizetett munkabér a bérköltségek, a munkáltató által fizetendő közteher pedig bérjárulékok között került elszámolásra a beszámolás időszakában. OEP bevétel elszámolásának változása A december 31-ig hatályos 43/1999. (III.3) Kormányrendelet (az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól) 6/C. (2) bekezdése szerint az egészségügyi szolgáltató vagy annak önálló szervezeti egysége teljesítményen alapuló finanszírozási szerződésének megszűnését követően végső elszámoláskor, amennyiben az adott szolgáltatás teljesítményen alapuló finanszírozása fix összegű átalánydíjazással kezdődött, a finanszírozás megszűnését megelőző 12 havi teljesítménydíj összegéből számított egyhavi átlag 70 százalékának megfelelő összegű 18

19 díjazásra volt jogosult január 1-jétől azonban ugyanezen Kormányrendelet 6/C. (1) bekezdése szerint amennyiben az egészségügyi szolgáltató jogutódlással szűnik meg és az Ebtv.34. (2) bekezdése alapján további díjazásra nem jogosult, az általa jelentett és elszámolható teljesítmények után járó díjat az OEP a jogutód egészségügyi szolgáltató részére utalványozza. Mindez esetünkben azt jelenti, hogy míg korábban a beszámolás időszaki eredmény 12 havi OEP finanszírozási összeget tartalmazott, addig a 2011-es esztendő figyelembe véve a évi zárómérlegben szereplő 1 havi OEP követelés összegét - csak 11 havi, a tárgy évben pénzügyileg rendezett finanszírozás elszámolását tartalmazza. A jelenlegi jogszabályi környezet változatlansága esetén ez az aránytalanság évtől megszűnik. 8. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások az év folyamán adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Nyitó Arány Záró Arány mérleg mérleg Mérlegfőösszeg ,00% ,00% A. Befektetett eszközök ,24% ,89% B. Forgóeszközök ,35% ,20% C. Aktív időbeli elhatárolások ,41% ,91% D. Saját tőke ,00% ,31% E. Céltartalékok 0 0,00% 0 0,00% F. Kötelezettségek ,95% ,47% G. Passzív időbeli elhatárolások ,05% ,84% 8.1. Befektetett eszközök Immateriális javak és tárgyi eszközök A befektetett eszközök mérleg szerinti értéke (596 M Ft), mintegy 136 M Ft-tal emelkedett a beszámolás időszakában. Elszámolásra került 219 M Ft összegű állománynövekedés, mely új eszközök beszerzéséből, a meglévőek bővítésétől, felújításából, valamint a térítésmentesen átvett eszközök értékéből tevődik össze, ugyanakkor elszámolásra került állománycsökkenésként, mintegy 83 M Ft összegű terv szerinti és egy összegű értékcsökkenési leírás. A beszámolás időszakában a Társaság mintegy 215 M Ft-ot fordított beruházásra, felújításra, túlnyomó részt saját forrásból. 19

20 A beszámolás időszakában megvalósuló jelentősebb beruházások: adatok E Ft-ban Megnevezés Összeg Psychiátriai épület felújítása (KEOP támogatással) Laparoszkópos készülékhez tartozék beszerzés Hálózati szerverhez szoftver beszerzés Audiológiai csendes kabin beszerzés Video colonoscope beszerzés (Szerencsejáték Zrt támogatásával) Volkswagen Transporter beszerzés Nagyfrekvenciás sebészeti vágó beszerzés (Szerencsejáték Zrt támogatásával) Parkoló kiépítés (Sanamed Kft támogatásával) Ultrahangos vágó készülék beszerzés (Szerencsejáték Zrt támogatásával) Ford Tranzit gépkocsi beszerzés Napenergia hasznosítás a Ceglédi Kórházban című projekt előkészítése 400 Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Összesen A Szerencsejáték Zrt által évben biztosított támogatásból évben 8 M Ft-ot, évben 17 M Ft-ot fordítottunk eszközbeszerzésre. Ezen támogatásból beszerzésre került egy szemészeti ultrahang (2010.év), egy hemodinamikai monitor (2010.év), egy video colonoscop (2011.év), egy nagyfrekvenciás sebészeti vágó (2011.év) és egy ultrahangos vágó készülék (2011.év). A Szerencsejáték Zrt évben is támogatta kórházunkat 7,5 M Ft-tal, melyből évben beszerzésre került egy mobil radiográfiás asztal. Kiemelt jelentőségű beruházás is megvalósult a beszámolás időszakában, hiszen az 1970-es évek közepén épült psychiátriai tömb felújítása befejeződött az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszeréhez benyújtott és elnyert támogatás felhasználásával. A fejlesztés célja nem csak az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása, hanem az ott dolgozók és a betegek komfort érzetének növelése, elősegítve ezzel a betegellátás minőségének javítását. A pályázat keretében az épület külső határoló szerkezeteinek a hőszigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét valósítottuk meg. A beruházás teljes költsége 167 M Ft, amihez a támogató 83,5 M Ft utólagos finanszírozású támogatást ítélt meg részünkre. A megvalósításhoz tehát 83,5 M Ft-ot saját erőből kellett biztosítanunk, amely jelentős terhet ró Társaságunkra, a jelenleg is bizonytalan, forráshiányos működtetés mellett. Az önerő biztosításán túl likviditási nehézséget jelent, hogy a támogató, a év végén kifizetett 29 M Ft-os finanszírozási előlegen kívül, a beszámoló készítésének időpontjáig további finanszírozást nem nyújtott, annak ellenére, hogy az általunk már a szállítók felé kifizetett 167 M Ft kifizetési kérelmét 20

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Statisztikai számjele: 14009411-8622-572-09 Cégjegyzék száma: 09-09-013717 Cég adószáma: 14009411-2-09 Vállalkozás megnevezése: Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

Főtevékenysége, közhasznú tevékenység: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés Gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység Kulturális tevékenység

Főtevékenysége, közhasznú tevékenység: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés Gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység Kulturális tevékenység A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 2013. évi beszámolójának Kiegészítő melléklete A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület a 2009. 05.22-én kelt alapító okirat alapján 2009. augusztus

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 23953545-9329-572-02 Statisztikai számjel 02-09-079034 Cégjegyzék száma Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft 7621 Pécs Széchenyi tér 1 Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A beszámolót összeállította: Pintérné

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2010.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám:

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2011. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. 68/412-065 2014.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. 68/412-065 2014. Statisztikai számjel: 21171941 9004 572 04 Cégjegyzék száma: 04-09-009076 Vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben