2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft évi gazdálkodásáról (Kiegészítő melléklet) CÍM CEGLÉD, TÖRTELI ÚT 1-3. POSTACÍM: 2700 CEGLÉD, PF.: 63. TELEFON: KÖZPONT: (53) TITKÁRSÁG: (53) FAX: (53) Cégjegyzékszám: , Adószám: , Bankszámlaszám: CIB Bank Internet:

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető A Kórház története A társasági formaváltás A Társaság általános adatai A Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás A Társaság Számviteli Politikája Általános elvek Az alkalmazott főbb értékelési eljárások Számviteli elszámolásokban bekövetkezett változások A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Befektetett eszközök Immateriális javak és tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Tájékoztató jellegű kiegészítések Emberi erőforrások A Társasági adó megállapítása A vezető tisztségviselő, igazgatóság járandósága A megbízott könyvvizsgáló díjazása

3 10.5. Környezetvédelem Veszélyes hulladék Cash flow-kimutatás A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének bemutatása Üzleti jelentés Mérleg Eredménykimutatás Betegforgalmi, finanszírozási adatok Közhasznúsági jelentés

4 1. Bevezető A beszámolás időszakában Társaságunk működése, gazdálkodása - bár az adatok nem egyértelműen ezt mutatják - az előzetes tervek szerint alakult. A Kórház gyógyító munkájának teljesítményei a rendelkezésre álló volumen korlátokat elérik, illetve a még degresszíven finanszírozott sávban (10, illetve 20 %) meghaladják, az OEP és egyéb bevételek, illetve a működési költségek szintén az előzetes számítások szerint alakultak. Mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátásban a betegellátás zavartalanul folyt. A tavalyi évben is a külső és belső körülmények adta lehetőségekhez igazodva végeztük gazdálkodási feladatainkat. Folyamatos célunk a pénzügyi egyensúly megteremtése, fenntartása, a kötelezettségállomány kezelhető szinten tartása volt, miközben a betegellátás minőségi színvonalának folyamatos javítása érdekében jelentős mértékű beruházást finanszíroztunk. A gyógyító munka színvonalát emelő fejlesztések mellett, szintén kiemelt feladat volt a megfelelő, minőségi munkát ellátó humán erőforrás megtartása, ami a kialakult gazdasági nehézségek mellett egyre nehezebb feladat minden egészségügyi munkáltató számára. Kórházunk, de az ágazat számára is likviditási szempontból a nehezebb időszak az év második felére tehető, amikor az adósságállomány az elégtelen havi finanszírozás miatt növekedett és a beszállítók, megelégelve a folyamatos késedelmes fizetéseket országszerte szigorítottak szállítási szokásaikon. Több esetben csak a lejárt tartozások kiegyenlítése után voltak hajlandóak szállítani, sőt gyakran csak készpénzes szállítást vállaltak. Több kórház esetén előfordult, hogy néhány napos közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatók korlátozták, megszüntették a szolgáltatásukat. A kialakult helyzet természetesen a beszállítók és a gyártók között is feszültséget teremtett, amit a beszállítók az egészségügyi szolgáltatók felé történő szigorítással próbáltak megoldani. Sajnálatos módon az év során a sajtóban megjelenő hírek sem segítették a még működő és ha kisebb csúszással is, de fizetőképes kórházak helyzetét, hiszen az egri, az esztergomi, a dunaújvárosi kórházak példája negatív képet vetített a többi kórház helyzetére vonatkozóan is. A kialakult helyzetet tovább nehezítették az önkormányzatok fizetésképtelenségéről, a kórházak államosításáról, az önkormányzati feladatok szűkítéséről szóló hírek. Számunkra külön nehézség volt, hogy egy csaknem 10 éve folyó kártérítési per befejeződésének következtében ebben az időszakban kellett 45 M Ft-ot meghaladó kártérítést is kifizetnünk. 4

5 A likviditási problémákat esetünkben részben kezelte az OEP által év végén átutalt kasszamaradvány, illetve a első napjaiban megérkező konszolidációs kifizetés. Az államosítás menetrendjének kihirdetésével a szállítói bizonytalanság is enyhült. A évre szóló üzleti terv egyensúly közeli, pozitív eredménnyel kalkulált, azonban rajtunk kívül álló okok miatt jelentős mértékű veszteséggel zártuk az évet (mérleg szerinti eredmény 162 M Ft). A 43/1999. (III.3) Kormányrendelet január 1-jétől hatályba lépő módosítása megváltoztatta az OEP finanszírozás elszámolási rendjét, mely változás következtében 2011 decemberétől Társaságunk a finanszírozó felé a már lezárt időszak teljesítményét érintő díjkövetelést nem tartja nyilván. A jogszabály módosítás következtében a szolgáltató megszűnése esetén további díjazásra nem jogosult, az általa lejelentett és elszámolható teljesítmények utáni díjat az OEP egyértelműen a jogutód egészségügyi szolgáltató részére utalványozza, így az eddig követelésként kimutatott finanszírozás kikerült a mérlegből. Mindezen technikai jellegű elszámolási változás újra felerősíti azt a problémát, hogy a Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft megalapítása a végzett tevékenység volumenéhez, az egészségügyi ellátásban betöltött szerepéhez és nem utolsó sorban a költségvetési intézménytől átvett, örökölt kötelezettségekhez képest forráshiányosan, 1 M Ft jegyzett tőkével történt (az indulás évében 13 havi OEP finanszírozás elszámolása történt, 12 havi folyó költséggel szemben, míg egy havi az átvett kötelezettségek egy részét fedezte). Mindezek következtében jelenleg a Társaság fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt követelményeknek nem tesz eleget, negatív, ezért szükséges a tulajdonos intézkedése a Társaság tőkehelyzetének rendezésére. Ennek érdekében a szükséges lépéseket megtettük, apport általi tőkeemelés előkészítésre került. A Társaság likviditási helyzete jelenleg sem kielégítő, pénzügyi mozgásterünk beszűkült, javításra szorul. Folyószámlahitelünk nagyságát, köszönhetően a 2011.év végén kifizetett OEP kasszamaradvány összegének (168 M Ft), sikerült minimális mértékre szorítani (4 M Ft), azonban lejárt szállítói tartozásunk megközelíti a 200 M Ft-ot. Ez az adósságállomány szinte megegyezik a december 31-i hitelállomány (231 M Ft) mértékével (lejárt szállítói állomány nem volt). A folyószámla hitelszerződésünk meghosszabbításának év végi bizonytalansága miatt igyekeztünk mértékét minél alacsonyabb szintre csökkenteni, így a lejárt szállítói állomány növekedett. Hitelszerződésünk azóta meghosszabbításra került december 13-ig. 5

6 Az adósságállomány meglétének és méretének alapvető oka, hogy a kórház évről-évre az erre a célra szolgáló amortizációs forrásokat jelentősen meghaladó beruházási és felújítási kiadásokra kényszerül. A Társaság működésének kezdete óta (2008. január 1), mintegy 750 M Ft-ot fordított eszközpótlásra, felújításra, miközben az elszámolt amortizáció 290 M Ft, a korábbi években képződött eredmény 29 M Ft forrást biztosított. A fejlesztések finanszírozása részben pályázati források igénybevételével (124 M Ft), részben a fenntartó tulajdonos Önkormányzat támogatásával (55 M Ft) történt, azonban mintegy 571 M Ft összegű (az elszámolt amortizációnak tehát csaknem duplája) fejlesztést saját forrásból biztosítottunk. Kiemelt jelentőségű beruházás is megvalósult a beszámolás időszakában, hiszen az 1970-es évek közepén épült psychiátriai tömb felújítása befejeződött az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszeréhez benyújtott és elnyert támogatás felhasználásával. A pályázat keretében az épület külső határoló szerkezeteinek a hőszigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét valósítottuk meg. A beruházás teljes költsége 167 M Ft, amihez a támogató 83,5 M Ft utólagos finanszírozású támogatást ítélt meg részünkre. Likviditási helyzetünket szintén hátrányosan érinti, hogy a támogató, a év végén kifizetett 29 M Ft-os finanszírozási előlegen kívül, a beszámoló készítésének időpontjáig további finanszírozást nem nyújtott, annak ellenére, hogy az általunk már a szállítók felé kifizetett 167 M Ft kifizetési kérelmét felé benyújtottuk, a helyszíni ellenőrzés hiánypótlás nélkül lezajlott, a korábban beküldött dokumentáció elfogadásra került. Lényeges működési és költségszerkezetünk összetételét is módosító változás, hogy január 1-jétől közreműködő látja el az I. számú Pszichiátriai Rehabilitációs osztály tevékenységét, március 1-jétől az általános Kórbonctan és kórszövettan diagnosztikai tevékenységét és május 1-jétől a Traumatológiai osztály feladatait. Ugyanakkor évben több, korábban kiszervezett tevékenység került visszaszervezésre gazdasági okokból. Ilyen tevékenység március 1-jétől a vagyonvédelmi szolgáltatás, porta működtetése, július 1-jétől a parkgondozás, kertészet működtetése és október 1-jétől a mosodai tevékenység, bértextília szolgáltatás. A változásoktól a tevékenységek hatékonyabb és gazdaságosabb ellátását, összességében megtakarítást és a működés minőségének javulását várjuk. 6

7 A beszámoló analitikusan megfelelően alátámasztott. Eszközeinket, készleteinket folyamatosan leltározzuk. A beszámolóban kimutatott értékeket a részletező, analitikus nyilvántartások alapján kérjük elfogadni. Cegléd, április 4. Dr. Pusztai Dezső János ügyvezető igazgató 7

8 2. A Kórház története Az első ceglédi városi kórházat a Pesti út melletti Vörös ökör nevezetű fogadóból alakították át 1873-ban 24 ággyal. A kórház alapító levele Czeglédi Városi Ápolda nevet említ. Az első világháború idején átmenetileg Cegléden működött egy szükség kórház is, sebesült katonák gyógyítására. Ezt követően továbbra is csak a régi 24 ágyas Ápolda töltötte be Cegléd város kórházának szerepét ban alapították és hozták létre adományból a B. Molnár Erzsébet Szülészeti-nőgyógyászati Kórházat. Ebben a felújított kórházban 32 felnőtt és 16 csecsemő ágyat alakítottak ki korszerű műtővel. Ez a Szülőotthon 1970-ig az új ceglédi Kórház átadásáig működött ban a Törteli úton egy katonai lazarettből alakítottak ki egy városi kórházat, amelyben sebészetet, belgyógyászatot, röntgent és laboratóriumot hoztak létre január 1-jével történt az első integráció a Törteli út és a Szülészeti Kórház összevonásával. Az összevont kórház első igazgató főorvosa dr. Gombos Dénes szülész-nőgyógyász volt. A II. világháborút követően ez a ceglédi Kórház tovább bővült újabb pavilonokkal és szakmai osztályokkal (Fülorr-gégészet, Csecsemő és Gyermekosztály) ben a ceglédi Kórház már 250 ággyal rendelkezett ben hagyták jóvá az új ceglédi Kórház program tervét, 1966-ban megkezdődött az építés, amely három évig tartott. Az új kórház átadási ünnepét március 11-én tartották. Az új 7 emeletes kórházépületben 476 ágyat helyezetek el, majd 1974-ben és 1975-ben újabb pavilonok kerültek megépítésre, 274 elmegyógyászati ágy befogadására. Az úgynevezett régi kórház épületében 1975-ben fejeződött be a Traumatológiai osztály kialakítása és bővítése. Az 1970-es, 80-as években dinamikusan nőtt a kórház ágyszáma, újabb szakmák és osztályok kerültek kialakításra (Szemészeti osztály, Intenzív osztály) ben a kórház összes ágyszáma 1033 ágy volt január 1-jétől megindult a kórház ágyszámának és struktúrájának leépítése február 1-jén vállalkozói tőkéből felépült a kórház és Pest megye akkor egyetlen Művese Állomása. A kórházi terület északi részén található épületállomány elavult, jórészt a XX. század első felében épült. Itt található a kétszintes, úgynevezett traumatológiai épület. Az épület földszintjéről a traumatológiai osztály 2001-ben átköltözött a főépületbe, azóta az épületben a földszinten ambulanciák, az emeleten krónikus ágyak működnek. Ugyancsak ezen a területen helyezkedik el a szemészet önálló épülete. 8

9 A kórház főbejáratánál balra található főépület egy 7 szintes hotel egységet is magába foglal. A kórházban működő orvos szakmák betegosztályai túlnyomó része itt található a következők szerint: sebészet (I. és II. emelet), traumatológia (II. emelet), szülészet-nőgyógyászat (III. emelet), belgyógyászat (IV. és V. emelet), ideggyógyászat (VI. emelet), fül-orr-gégészet (VI. emelet), újszülött részleg (VII. emelet), csecsemő és gyermekgyógyászat (VII. emelet). A kórház fejlesztése az elmúlt években elsősorban az ellátó és diagnosztikai részlegeket érintette, megépült az új gyógyszertár és labor épület, az új diagnosztikai épület (intenzív, radiológia). Bővült és átalakult a diagnosztikai épületszárny II. emelete, földszintje és alagsora (műtők, sterilizáló, patológia), a diagnosztikai épületszárny földszintje (sürgősségi ellátás) év végére létrejött a Sürgősségi betegellátó osztály évben részben pályázati forrásból megtörtént a főépület külső hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, valamint a személy és teherliftek cseréje április 1-jétől beindult az Ápolási osztály működése nyarán elkészült a Rendelőintézet akadálymentesítése elején elkezdődött és nyarán befejeződött az 1970-es évek közepén épült psychiátriai tömb felújítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszeréhez benyújtott és elnyert támogatás felhasználásával. A pályázat keretében az épület külső határoló szerkezeteinek a hőszigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét valósítottuk meg. 3. A társasági formaváltás Cegléd Város Önkormányzata a 318/2007. (X. 18.) Ök. határozatával a Toldy Ferenc Kórház- Rendelőintézet önálló költségvetési intézményét december 31-én megszüntette és az évi LXV. Törvény 8. -ának (1) bekezdésében foglalt egészségügyi feladatait az évi XXXVIII. Törvény 89-91/A -ai alapján a költségvetési intézmény megszüntetését megelőzően, október 24-én alapított nonprofit korlátolt felelősségű társaság működtetésébe adta január 1-jétől. A Cegléd Város Önkormányzata és a Toldy Ferenc Kórház- Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között november 14-én létrejött Feladat átadási, ellátási megállapodás (317/2007.(X. 18.) Ök. határozat), valamint december 3-án létrejött Vagyonhasználati szerződés (352/2007. (XI. 22.) Ök. határozat) tartalmazza, a feladatellátás, a vagyonhasználat, vagyonátadás részleteit. A Feladat átadási, ellátási megállapodás január 1-jétől, határozatlan időre jött létre. 9

10 4. A Társaság általános adatai A társaság cégneve: Toldy Ferenc Kórház - Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft A társaság székhelye: A társaság telephelyei: Cegléd, Rákóczi út Cegléd, Pesti út Cegléd, Fürdő út 27. A társaság internetes honlap címe: A társaság adószáma: A társaság közösségi adószáma: HU A társaság cégjegyzék száma: A társaság statisztikai számjele: A társaság közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú (2009. december 9-től) A társaság jegyzett tőkéje: forint A társaság alapító okiratának kelte: október 24. Cégbírósági bejegyzés dátuma: november 14. A társaság pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Fiók Cegléd CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók CIB Bank Zrt Ceglédi Fiók A társaság alapítója: Cegléd Város Önkormányzata A társaság alapítójának székhelye: Cegléd, Kossuth tér 1. A társaság alapítójának képviseletére jogosult neve: Földi László polgármester A társaság feladatai: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ellátása, 10

11 Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, Tudományos tevékenység, kutatás, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Rehabilitációs foglalkoztatás, Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások. A társaság közhasznú főtevékenysége: Fekvőbeteg ellátás A társaság egyéb közhasznú tevékenysége: Erdészeti szolgáltatás Gyógyszer kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelem Taxis személyszállítás Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás Szállodai szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Egyéb vendéglátás Napilapkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Számítógépes játék kiadása Egyéb szoftverkiadás Hangfelvétel készítése, kiadása Rádióműsor szolgáltatás Számítógépes programozás Információ technológiai szaktanácsadás Számítógép üzemeltetés Egyéb információ technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 11

12 Világháló portál szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény kutatás Divat-, formatervezés Fényképészet Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Videokazetta, lemez kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Munkaközvetítés Munkaerő kölcsönzés Egyéb emberi erőforrás ellátás, gazdálkodás Személybiztonsági tevékenység Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés 12

13 Máshova nem sorolt egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Általános járóbeteg ellátás Szakorvosi járóbeteg ellátás Fogorvosi járóbeteg ellátás Egyéb humán egészségügyi ellátás Bentlakásos, nem kórházi ápolás Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Egyéb bentlakásos ellátás Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Gyermekek napközbeni ellátása Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Textil, szőrme mosása, tisztítása. 5. A Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői A Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft tulajdonosa Cegléd Város Önkormányzata. Tulajdoni hányada: 100 %. A képviseletre jogosul vezető tisztségviselő október 24-től Dr. Pusztai Dezső János ügyvezető (an: Kocsis Ilona, lakik: Abony, Szolnoki út 24.). Az ügyvezető feladatait megbízási jogviszony keretében látja el. Az ügyvezető első megbízatása a Társaság alapító okiratának közjegyzői okiratba foglalásának napjától szeptember 20. napjáig szólt, amely február 1. napjától módosításra került. Ez alapján a társaság ügyvezetőjének jelenlegi megbízatása január 31-ig szól. A társaságnál alapításkor öt tagból álló Felügyelő Bizottság működött. A Társaság első Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr.Czinege Imre (an: Czirják Teréz, lakik: Cegléd, Hold u.15.) Dr. Csiszár Géza (an: Kanálos Dorottya lakik: Cegléd, Ady Endre u.17.) Donkáné Verebes Éva (an: Bokor Ilona, lakik: Budapest, Váralja út 15.) 13

14 Dr.Fülöp Rudolf (an: Nyúl Erzsébet, lakik: Budaörs, Komáromi út 43.) Dr. Nyerges Zsolt (an: Dr. Ábrahám Mária, lakik: Szolnok, Tabán telep 49.). Az első Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása az Alapító okirat közjegyzői okiratba foglalásának napjától szeptember 20. napjáig tartott. Az első Felügyelő Bizottság tagjai közül Dr. Czinege Imre és Dr. Nyerges Zsolt bizottsági tagságáról lemondott. A lemondott tagok helyét dr. Kárpáti Zsuzsanna (an: Villand Magdolna, lakik: Budapest, Csíksomlyó u. 1) és Bodnár András (an: Zsiga Borbála, lakik: Kocsér, Széchenyi út 4.) vette át. A Társaság Felügyelő Bizottsága az Alapító döntése alapján december 1-jétől három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjai december 1-jétől november 30-ig terjedő időszakra: Dr. Balaton Péter András (an: Ruttner Sarolta Terézia, lakik: Balatonfüred, Ady Endre utca 39.) Takács Miklós János (an: Militár Mária, lakik: Cegléd, Toldi utca 21.) Kis Attila (an: Krischneider Gabriella, lakik: Cegléd, Kadar utca 11.). 6. Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás A Társaságnál a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokat az Alapító által megbízott bejegyzett könyvvizsgáló látja el. A Társaság első könyvvizsgálója: GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Budapest, Rómer Flóris út 34., fszt.5. Cégjegyzékszáma: Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Gulyásné Túróczi Margit (an: Barát Margit, lakik: Jászberény, Varjú u.8.) Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: Az első könyvvizsgáló megbízása az Alapító okirat közjegyzői okiratba foglalása napjától december 31. napjáig szólt. 14

15 A Társaság jelenlegi könyvvizsgálója: GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Budapest, Vaskapu u. 1/A. II/1. Cégjegyzékszáma: Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Gulyás Csaba (an: Túróczi Margit, lakik: Jászberény, Jókai Mór u. 30.) Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: A jelenlegi könyvvizsgáló megbízása január 1-jétől május 31-ig szól. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért, az éves beszámoló elkészítésért felelős személy Bobál István Gazdasági Igazgató (PM nyilvántartási száma: ). 7. A Társaság Számviteli Politikája 7.1. Általános elvek A Számviteli politika a Társaság vezetésének döntéseit tartalmazza arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánja érvényesíteni a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit, a számviteli alapelveket, a könyvvezetés és a beszámoló összeállítása során, hogy azok a megbízható és valós képet szolgálják. A Társaság Számviteli politikájában határozta meg gazdálkodására jellemző azon szabályokat, előírásokat és módszereket, amelyeket a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek tart, illetve ami a megbízható valós képet biztosítja. A Társaság könyvvezetése során a költségeket elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban költség nemenként gyűjti. A vezetői információk biztosítása érdekében alkalmazza a 6-os, 7-es számlaosztályt is. A Szt. 8. (2) bekezdésében meghatározott beszámolási forma közül az a pontban meghatározott éves beszámoló formát alkalmazzuk, melyet kettős könyvvitellel támasztunk alá. Az eredmény megállapításának módjára a Szt. 71. (1) bekezdésében meghatározott módszerek közül az a pontban meghatározott összköltség eljárással készülő módszert 15

16 választottuk. Az eredménykimutatás a Szt. 2.számú melléklet A változata szerinti tagolásban és tartalommal készül. A mérlegkészítés a Szt. 1.számú melléklet A változata szerinti tagolásban és tartalommal készül. Az eredménykimutatás és mérleg készítés során nem élünk a sorok összevonási lehetőségével. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 15. Az éves beszámolót a jóváhagyásra jogosultak minden év május hónapjában fogadják el, figyelembe véve a választott könyvvizsgáló javaslatát. A Társaság az évi CLVI. Törvény előírása alapján közhasznúsági jelentés készítésére is kötelezett Az alkalmazott főbb értékelési eljárások Immateriális javak Az immateriális javak tervezett értékcsökkenését bruttó érték alapján lineárisan, a hasznos élettartam figyelembe vételével számoljuk el. Az amortizációs kulcsot vagyoni értékű jogok esetén 16 %-ban, szellemi termékek esetén 33 %-ban határoztuk meg. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök közé azon eszközök tartoznak, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a Társaság tevékenységét. A tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) értékét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogjuk, figyelemmel a maradványértékre. A maradványérték tekintetében a hasznos időtartam végén várhatóan realizálható értéket gépek, berendezések és számítástechnikai eszközök esetén a bekerülési érték 10 %-ában, járművek esetén a bekerülési érték 20 %-ában határoztuk meg. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke nem éri el az 500 E Ft-ot. Az eszközök tervezett értékcsökkenését bruttó érték alapján lineárisan, a hasznos élettartam figyelembe vételével számoljuk el. Az amortizációs kulcsot épületek esetén 2 %-ban, gépek, 16

17 berendezések esetén 14, 5 %-ban, járművek esetén 20 %-ban, ügyviteli és számítástechnikai eszközök esetén 33 %-ban határoztuk meg. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. A 100 E Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési értékét használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el. Készletek A vásárolt készletekről a Társaság év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. A készlet csökkenések elszámolása mérlegelt átlagáron történik. Az átlagárat (az utolsó beszerzés utáni készlet értékének és mennyiségének hányadosaként) az alkalmazott készletnyilvántartó program kiszámítja és a készletcsökkenések értékét ennek alapján állapítja meg. A mérlegfordulónapi zárókészlet a mérlegben folyamatosan számított átlagáron jelenik meg. Követelések A követelések mérlegfordulónapi állományának értékelése során a vevőnként, adósonként kis összegű követeléseknél a követelések leírási értékhatárát 10 E Ft-ban határoztuk meg. A vevők, adósok minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést számolunk el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Az értékvesztés mértéke Társaságunknál az egy éven túl lejárt követelések esetén 50 %, a két éven túl lejárt követelések esetén 75 %. Devizás tételek Devizában fennálló követeléseink, kötelezettségeink forintértékének meghatározására Társaságunk a Szt. előírásai alapján a választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és deviza-eladási árfolyam átlaga szerinti számítási módszert választotta. 17

18 Céltartalékok Céltartalék a számviteli törvény szerint az adózás előtti eredmény terhére képezhető. A céltartalék képzést a mérleg fordulónapig bekövetkezett gazdasági eseményekre képezzük, azon információk alapján, melyek a mérlegkészítés időpontjáig ismertté válnak. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben történő értékelése a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik Számviteli elszámolásokban bekövetkezett változások Alkalmi munkavállalással kapcsolatos elszámolások változása A március 31-ig hatályos évi LXXIV. Törvény (az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről) 8. (2) bekezdése szerint a számviteli elszámolás szempontjából a kifizetett munkadíj és a közteherjegy értékének együttes összegét személyi jellegű egyéb kifizetésként kellett elszámolni. A augusztus 1-jétől hatályos évi LXXV. Törvény (az egyszerűsített foglalkoztatásról) viszont már nem rendelkezik arról, hogy az e törvény szerint kifizetett munkabéreket milyen számviteli kategóriába kell sorolni. Miután a törvény nem tartalmaz különös rendelkezést az így kifizetett jövedelem és annak közterhe elszámolására, ezért a Számviteli törvény általános előírásaiból kiindulva az alkalmi munkavállalóknak fizetett munkabér a bérköltségek, a munkáltató által fizetendő közteher pedig bérjárulékok között került elszámolásra a beszámolás időszakában. OEP bevétel elszámolásának változása A december 31-ig hatályos 43/1999. (III.3) Kormányrendelet (az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól) 6/C. (2) bekezdése szerint az egészségügyi szolgáltató vagy annak önálló szervezeti egysége teljesítményen alapuló finanszírozási szerződésének megszűnését követően végső elszámoláskor, amennyiben az adott szolgáltatás teljesítményen alapuló finanszírozása fix összegű átalánydíjazással kezdődött, a finanszírozás megszűnését megelőző 12 havi teljesítménydíj összegéből számított egyhavi átlag 70 százalékának megfelelő összegű 18

19 díjazásra volt jogosult január 1-jétől azonban ugyanezen Kormányrendelet 6/C. (1) bekezdése szerint amennyiben az egészségügyi szolgáltató jogutódlással szűnik meg és az Ebtv.34. (2) bekezdése alapján további díjazásra nem jogosult, az általa jelentett és elszámolható teljesítmények után járó díjat az OEP a jogutód egészségügyi szolgáltató részére utalványozza. Mindez esetünkben azt jelenti, hogy míg korábban a beszámolás időszaki eredmény 12 havi OEP finanszírozási összeget tartalmazott, addig a 2011-es esztendő figyelembe véve a évi zárómérlegben szereplő 1 havi OEP követelés összegét - csak 11 havi, a tárgy évben pénzügyileg rendezett finanszírozás elszámolását tartalmazza. A jelenlegi jogszabályi környezet változatlansága esetén ez az aránytalanság évtől megszűnik. 8. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások az év folyamán adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Nyitó Arány Záró Arány mérleg mérleg Mérlegfőösszeg ,00% ,00% A. Befektetett eszközök ,24% ,89% B. Forgóeszközök ,35% ,20% C. Aktív időbeli elhatárolások ,41% ,91% D. Saját tőke ,00% ,31% E. Céltartalékok 0 0,00% 0 0,00% F. Kötelezettségek ,95% ,47% G. Passzív időbeli elhatárolások ,05% ,84% 8.1. Befektetett eszközök Immateriális javak és tárgyi eszközök A befektetett eszközök mérleg szerinti értéke (596 M Ft), mintegy 136 M Ft-tal emelkedett a beszámolás időszakában. Elszámolásra került 219 M Ft összegű állománynövekedés, mely új eszközök beszerzéséből, a meglévőek bővítésétől, felújításából, valamint a térítésmentesen átvett eszközök értékéből tevődik össze, ugyanakkor elszámolásra került állománycsökkenésként, mintegy 83 M Ft összegű terv szerinti és egy összegű értékcsökkenési leírás. A beszámolás időszakában a Társaság mintegy 215 M Ft-ot fordított beruházásra, felújításra, túlnyomó részt saját forrásból. 19

20 A beszámolás időszakában megvalósuló jelentősebb beruházások: adatok E Ft-ban Megnevezés Összeg Psychiátriai épület felújítása (KEOP támogatással) Laparoszkópos készülékhez tartozék beszerzés Hálózati szerverhez szoftver beszerzés Audiológiai csendes kabin beszerzés Video colonoscope beszerzés (Szerencsejáték Zrt támogatásával) Volkswagen Transporter beszerzés Nagyfrekvenciás sebészeti vágó beszerzés (Szerencsejáték Zrt támogatásával) Parkoló kiépítés (Sanamed Kft támogatásával) Ultrahangos vágó készülék beszerzés (Szerencsejáték Zrt támogatásával) Ford Tranzit gépkocsi beszerzés Napenergia hasznosítás a Ceglédi Kórházban című projekt előkészítése 400 Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Összesen A Szerencsejáték Zrt által évben biztosított támogatásból évben 8 M Ft-ot, évben 17 M Ft-ot fordítottunk eszközbeszerzésre. Ezen támogatásból beszerzésre került egy szemészeti ultrahang (2010.év), egy hemodinamikai monitor (2010.év), egy video colonoscop (2011.év), egy nagyfrekvenciás sebészeti vágó (2011.év) és egy ultrahangos vágó készülék (2011.év). A Szerencsejáték Zrt évben is támogatta kórházunkat 7,5 M Ft-tal, melyből évben beszerzésre került egy mobil radiográfiás asztal. Kiemelt jelentőségű beruházás is megvalósult a beszámolás időszakában, hiszen az 1970-es évek közepén épült psychiátriai tömb felújítása befejeződött az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszeréhez benyújtott és elnyert támogatás felhasználásával. A fejlesztés célja nem csak az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása, hanem az ott dolgozók és a betegek komfort érzetének növelése, elősegítve ezzel a betegellátás minőségének javítását. A pályázat keretében az épület külső határoló szerkezeteinek a hőszigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét valósítottuk meg. A beruházás teljes költsége 167 M Ft, amihez a támogató 83,5 M Ft utólagos finanszírozású támogatást ítélt meg részünkre. A megvalósításhoz tehát 83,5 M Ft-ot saját erőből kellett biztosítanunk, amely jelentős terhet ró Társaságunkra, a jelenleg is bizonytalan, forráshiányos működtetés mellett. Az önerő biztosításán túl likviditási nehézséget jelent, hogy a támogató, a év végén kifizetett 29 M Ft-os finanszírozási előlegen kívül, a beszámoló készítésének időpontjáig további finanszírozást nem nyújtott, annak ellenére, hogy az általunk már a szállítók felé kifizetett 167 M Ft kifizetési kérelmét 20

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 214. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és az eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 214. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

á á é é á á á é Ö Á Ö á á í á ő á ó íö É ö é ő á ő á é é á ö ö í á á é é ő ő é ő ő é ó í á á é ö ö í á á é á é é í é é á é é Á á é é ű é é é é á é é í é ö é ó ó é é ű ű é é á ű é é é á ű é á á á á á ú

Részletesebben

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft.

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft. OMSZI Nonprofit Kft. Cím: 1089. Budapest, Elnök utca 1. Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 7994663 E-mail: titkarsag@omszinonprofltkft.hu Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2011. április

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

2013. évi beszámolójának

2013. évi beszámolójának HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2014. május 22. TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE...

Részletesebben