8 Tipikus 3-rétegű architektúra modell (? SSADM 3-séma modell, DBMS szabvány?)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8 Tipikus 3-rétegű architektúra modell (? SSADM 3-séma modell, DBMS szabvány?)"

Átírás

1 1 Informatika alkalmazási területei: 1. Bio-informatika 2. Térinformatika (Geo-informatika) 3. Mérnökinformatika 4. Orvos-informatika 5. Kormányzati, jogi közigazgatási informatika (e-kormányzat) 2 Gazdaságinformatika definíciói Újabb, modern definíció A gazdaságinformatika tárgya a gazdaságban és az igazgatásban, valamint egyre inkább a háztartásokban alkalmazott információs és kommunikációs rendszerek. Ezeket a rendszereket összefoglalóan információrendszereknek nevezzük. Az információrendszerek olyan társadalmi-technológiai (szociotechnológiai) rendszerek, melyekben a feladatokat a humán erőforrások közösen, kooperatív módon oldják meg. 3 alkalmazási rendszerek Az információrendszerektől megkülönböztetve léteznek üzemi, vállalati, működési alkalmazási rendszerek. Az alkalmazási rendszerek az információs rendszerek automatizált részrendszerei. Szélesebb értelemben véve hardvert, rendszerszoftvert, kommunikációs berendezéseket és az alkalmazási rendszer szoftvereit is beleértik. Szűkebb értelemben alkalmazási rendszer szoftverét jelölik ezzel a fogalommal. 4 Gazdaságinformatika az Informatika szemszögéből Az informatika egyik olyan alkalmazási ága, amelyben informatikai fogalmakat, módszereket, eszközöket használnak fel. Az informatikai rendszerek tervezése, megvalósítása és bevezetése különböző alkalmazási területekre (pl. Internet, Vállalat irányítási rendszerek (ERP, Enterprise Resource Planning) beágyazott rendszerek, pl. gépkocsikban, autonóm robotok, repülőgép helyfoglalási rendszerek, stb.) 5 Informatikai rendszer Olyan rendszer, amely hardver és szoftver elemekből áll, feladata információfeldolgozás és átvitel, pl. számítások elvégzése, információtovábbítás, ellenőrzési funkciók ellátása, irányítás, tervezés, koordináció és vezérélés. 6 Modell A modell a valóság egy szeletének a leképezése. Általában az informatikában, de különösen a gazdaságinformatikában jelentős szerepe van. Amikor egy vállalati, üzemi alkalmazást, mint információrendszert kell megvalósítani, akkor nagyon pontosan meg kell érteni az adott alkalmazási problémát és formálisan le kell írni. => Modell Az informatika és az operációkutatás tudományának mai állása szerint a bonyolult összefüggések egy megfelelő modellben megfogalmazhatók és számítógéppel végrehajthatók, azaz szimulálhatók. 7 Információ elrejtés Az informatikában régóta alkalmaznak több szintű modelleket, amelyek lehetővé teszik a bonyolult problémák egyszerűbb megfogalmazását, és egy-egy rétegbe foglalását és ezen keresztül megoldhatóságát az egész komplex feladatnak. Egy réteg kifelé jól körülhatárolt szolgáltatást nyújt, miközben a belső felépítésének részleteibe nem enged betekintést => Információ elrejtés (elfedés) 8 Tipikus 3-rétegű architektúra modell (? SSADM 3-séma modell, DBMS szabvány?) 1. Adatréteg (Datalayer) Ebben a rétegben találhatók rejtik el - az adatbázisok illetve a régebben kifejlesztett célalkalmazások az adataikat, amelyeket egy egységes kapcsolófelületen lehet elérni (interface).

2 2. Üzleti (alkalmazás) logika rétege (Business Logic Layer) Ebbe a rétegbe építik be, - drótozzák be - pl. egy web áruház megrendelési folyamatát. Lehetőség szerint ez a réteg semmilyen alkalmazáshoz kapcsolódó adatot nem tartalmaz, hanem az adatokat kizárólag az adatrétegből nyeri. 3. Megjelenítési réteg (Presentation Layer) A végfelhasználó számára az alkalmazásokhoz való hozzáférés lehetőségét nyújtja, az adatok bevitele és kinyerése céljából. A vastag kliens megoldás esetén egyedi szoftverekre van szükség, míg a vékony kliens alkalmazás esetén egy egyszerű böngésző elegendő a teljes alkalmazás szolgáltatásainak elérésére. 9 Integráltság fogalma Az integrál rendszer alatt egy olyan újonnan létrehozott rendszert értünk, amely logikusan összetartozó elemeket, részrendszereket kapcsol össze vagy egyesít. 10 rendszerintegrálás A rendszerintegrálás, mint az informatika és gazdaságinformatika kulcsfogalma tehát arra vonatkozik, hogy a vállalaton belül használt összes olyan alkalmazási rendszert, - amelyet az egyes különböző vállalati területekre történő specializálódás és ezeken belül a munkafeladatok elosztása jellemez egy egységes átfogó, újonnan létrehozott nézetbe rendez. 11 integráció Az integráció alatt azokat az erőfeszítéseket értjük, amelyek az elkülönülő folyamatokat és struktúrákat összekapcsolják, illetve e tevékenység révén létrejövő eredményt. 12 Integráció típusai Megkülönböztetünk: 1. Adatintegrációt 2. Funkcionális integrációt 3. Alkalmazásintegrációt 13 UML diagrammok vállalati integrált rendszerek modellezésére Unified Modeling Language (Booch, Jacobson, and Rumbaugh) Diagramok UML-ben 1. Osztálydiagram 2. Objektumdiagram 3. Tevékenység diagram 4. Használati esetek diagram 5. Állapot diagram 6. Aktivitás diagram 7. Együttműködési diagram 8. Komponens diagram 9. Telepítési diagram 10. Szekvencia diagram 10 Strukturált rendszerszervezési és tervezési módszerek vállalati integrált rendszerek modellezésére Diagramok 1. Egyed kapcsolat diagram 2. Adatfolyam diagram 3. Eseményhatás diagram 4. Entitás élettörténet diagram 5. Funkció leírás diagram 6. Szervezeti tevékenység diagram 7. Munkafolyamat leíró diagram

3 8. Folyamatábra 11 R/3 moduljai 1. AA Eszköznyilvántartás 2. CO Kontrolling 3. CS Vevőszolgálat, Ügyfélszolgálat 4. FI Számvitel, könyvelés 5. HR Humán erőforrás gazdálkodás 6. MM Anyaggazdálkodás 7. PM Karbantartás 8. PP Termeléstervezés és irányítás 9. PS Projekt rendszer 10. QM Minőségbiztosítás 11. SD Értékesítés 12. WM Raktárgazdálkodás 12 Humánerőforrás gazdálkodás üzemgazdasági feladatok 12.1Személyügyi adminisztráció 1. Személyügyi adminisztráció 2. Az emberi erőforrások megszerzése, személyügyi feladatok intézése 3. A személyzeti munka folytatása, pl. munkatársak felvétele, munkaidő elszámolás, bér és illetmény számfejtés 4. Karrier tervezés 5. A vállalat személyzeti politikájának megfogalmazása 6. A stratégiai-taktikai folyamatok végrehajtása, pl. a jelenlegi szervezeti felépítés leképezése, a személyi karriere tervek készítése (Átalakítás, növekedés, zsugorodás), személyi képességek fejlesztése 12.2Humánerőforrás gazdálkodás tárgya és célja A humánerőforrás gazdálkodás tárgya a a vállalati munkamegosztásban a munkatársak szakmai helyének megtalálására vonatkozó, a szakmai feltételek, alternatívák kialakításával kapcsolatos módszerek megfogalmazása, a számos vállalati cél megvalósítása érdekében. Átfogja a munkatársak toborzásától, 1. felvételétől 2. ki és továbbképzésétől 3. alkalmazásától és elbocsátásától 4. motiválásától és irányításától 5. javadalmazásától 6. vállalati vagyonrészesedési megoldásokig. 12.3A humán erőforrás gazdálkodás elhelyezkedése az ERP szerkezetében

4 12.4Komponensek 1. Komponensek a. Személyügyi adminisztráció (HR-PA- Personal administration) i. Igazgatási és elszámolási központú ii. Erős kapcsolat a pénzügyekhez és számvitelhez iii. Foglalkoztatottak személyi törzsadatai iv. Foglalkoztatottak felvétele, toborzása v. Munkaidő elszámolás vi. Bérszámfejtés vii. Teljesítménybérezés viii. Utazási költségek 2. Karriertervezés és személyi képességek fejlesztése a. Stratégiai központú és koncepcionális b. A vállalati személyzeti politika átalakításának segítése c. Szervezési feladatok - szervezet d. Szakképzetségekkel történő foglalkozás e. Karriertervezés, utánpótlás f. Rendezvényszervezés g. Az tervkészítés a munkatársak munkakörökben történő alkalmazására h. Személyi költségek tervezés (bér stb.) 3. A humánerőforrás gazdálkodás vállalati (szervezeti) folyamatainak támogatása az adminisztrációtól kezdve a tervkészítésig 12.5Foglalkoztatottak csoportosítása Az foglalkoztatottak és a vállalat viszonyának meghatározása, milyen mértékben állnak a vállalat rendelkezésére 1. aktív 2. nyugdíjas 3. korengedményes nyugdíjas 12.6Foglalkoztatottak státusza 1. Az foglalkoztatottak csoportjait finomabban részekre bonthatják: a. munkás b. fizikai dolgozó c. alkalmazott d. bértarifán kívül álló alkalmazott e. szellemi dolgozó 2. Bérszámfejtési és munka-időelszámolási szempontból fontos szempontok szerinti felosztás: a. órabéres b. havi illetményes 12.7Személyi törzsadatok. 1. Személyes adatok 2. Szervezeti egységekhez rendelés 3. Bérszámfejtési állapot 4. Szabadság 5. Címek (pl. utca, házszám, lakhely) 6. Ledolgozandó munkaidő órák 7. Alapilletmény 8. Bankszámla adatok 13 Logisztika definíciója Felöleli az értékteremtési lánc egészét átfogó minden információ és anyagáramlással kapcsolatos tervkészítési, irányítási és végrehajtási tevékenységeit.

5 13.1A logisztika alapfeladata A szükséges objektumokat a megkívánt mennyiségben a megfelelő összetételben a kellő időben az igényelt helyen az előírt minőségben ésszerű költségek mellett bocsássa rendelkezésre 13.2Beszerzés logisztika folyamat lánc A logisztika részterületei Üzleti (szervezeti) funkciók: 1. Anyaggazdálkodás 2. Termeléstervezés és irányítás 3. Értékesítés 4. Szolgáltatás menedzsment (igazgatás) 5. Minőségirányítás 6. Létesítménygazdálkodás és állag megőrzés 7. Logisztikai kontrolling 8. Központi funkciók 9. Projektirányítás, vezetés 13.3Anyaggazdálkodás (MM, Material Management) Feladatok: 1. szükséglet-meghatározás 2. megrendelendő mennyiség (külső, belső), szállítási határidő megállapítása 3. biztonságos készletszintek megállapítása 4. beérkezés ellenőrzés 13.4Szükséglet típusok 1. elsődleges - rövid távú termelési program 2. másodlagos - nyersanyag, egyedi és egyéb alkatrészek 3. harmadlagos - Üzemi és egyéb segédanyagok 1. bruttó szükséglet -a beszerzendő szükséglet igény (az összes szükséglet) 2. nettó szükséglet -beszerzendő szükséglet igény levonva arendelkezésre álló készletállományt 13.5A szükséglet meghatározási módszerek 1. Felhasználás alapú (sztochasztikus, statisztikai) korábbi felhasználási értékek alapján; tömegtermékek gyártásánál 2. Terv vagy szükséglet alapú a szükségletek az értékesítésből illetve a termeléstervezésből ismertek. 13.6Célok: 1. Készletkezelés 2. A lehetséges legpontosabb anyag rendelkezésre állás biztosítás 3. Pontos beszerzendő anyag mennyiség és szállítási határidők 4. Elsődleges szükségletbiztosítás (ABC módszer) 13.7Előrejelzési modellek (Prognózis modellek) 1. Állandó modell 2. Tendencia modell 3. Szezonális modell 4. Szezonális tendencia modell 13.8Statikus gyártási tétel nagyság meghatározás

6 Az anyagtörzsből az anyagelőírás meghatározható (pontos, rögzített, magas szint) 14 Készletvezetés, készletgazdálkodás - Készlettípusok 14.1A készlet típusok az anyagtörzsben 1. Az összes értékelt készletállomány(egy bizonyos anyag összes rendelkezésre álló készletének összege) 2. Szabadon felhasználható készletállomány (fizikailag a raktárban rendelkezésre álló anyag mennyiség, amelyre semmilyen felhasználási korlátozás nem érvényes) 3. Minőség-ellenőrzésre váró készletek 4. Zárolt készlet (nem bocsátható rendelkezésre) 5. Visszáru (Megrendelőtől visszaküldött áru) 6. Szállítás alatt álló készletek (tranzit) 14.2Készletvezetés, készletgazdálkodás Készlettípusok II A készlet típusok dinamikus meghatározása: 1. Rendelkezésre álló készlet (A rendelkezésre állásbiztosítás számított nagysága; idő tengelyre meghatározva; befolyásolja a készletnövekedés, csökkenés és aktuális készletállomány a raktárban) 2. Lefoglalt készlet (A rendelkezésre állás biztosítás nem használhatja mégis felhasználható a készletvezetésben) 3. Tervezett készletnövekedés (nyitott anyagmegrendelések; rendelkezésre állásbiztosításba bevonhatók; a készletvezetés értelmében nem szabadon rendelkezésre álló készletállomány, mivel még nincs áruérkeztetés) 4. Kiszállítások a megrendelőnek (A még nem könyvelt, le nem rögzített kiszállítások a megrendelőnek; rendelkezésre állásbiztosításba nem bevonhatók; a készletvezetés szempontjából szabadon rendelkezésre álló anyagok. 14.3Az anyagmozgásokat anyagmozgási típusokba sorolják: 1. Áru beérkeztetése 2. Áru kiszállítása 3. Átszállítás, mozgatás 4. Átkönyvelés 5. Áru kiszállítás 6. Leltár (készlet)

7 14.4Különleges készletállományok 1. Konszignáció (A beszállító anyaga, amely a saját vállaltnál van; a tulajdonjog változása a felhasználás során történik meg; a konszignációs anyagot, mint különleges készletállományt kezelik a raktárban) 2. Bérfeldolgozás (Anyag, amelyet a beszállító a termék előállításához bocsát rendelkezésre; hozzáadott érték) Külső (harmadik fél) számára végzet feldolgozás / termelés (egy vevői megrendelése azonnali, közvetlen továbbítása a beszállító felé) 3. Göngyöleg, Többször (újra) felhasználható csomagolás (raklapok, konténerek, amelyek általában a beszállítóé, különleges készletállományként kezelik asaját vállalatban) 14.5Számlaellenőrzés feladatok 1. Tételek ellenőrzése 2. Számszaki ellenőrzés (mennyiségi) 3. A bejövő számlákon az árellenőrzés 14.6 Karbantartás (Állagmegőrzés) (PM) - R/3 Integrációmodell 1. Műszaki tárgyak, objektumok 2. Megelőző karbantartás 3. Karbantartási folyamat 4. Karbantartási projekt 5. Szerviz szolgáltatások (garancia/ szavatosság stb.) 6. Ütemezett (kötelező) karbantartások (atomerőmű leállása 15 Értékesítési modul (SD Sales and Distribution) - Feladatok 15.1Az értékesítés (SD) alapfunkciói 1. Üzleti partnerek adatainak naprakészen tartása 2. Vevő/megrendelő adatok kezelése 3. A vevő oldalán a kapcsolattartó adatainak kezelése 4. A vevő oldalon a kapcsolati hierarchia kezelése 5. Cikk (anyag) törzs kezelése 6. Választék adatainak kezelése 7. Cikkjegyzék, anyaglista, kizárás 8. Cikk (anyag) megkeresése 9. Üzleti feltételek napra készen tartása 10. Üzleti feltételek feldolgozása, kezelése 11. Megállapodások napra készen tartása 12. Vevő-Cikk (anyag)-info-kezelése 13. Árengedmény megállapodások kezelése 14. Promóció kezelése 15. Árengedmény, kiárusítási akciók kezelése 15.2SD- Dokumentum áramlás (bizonylatok) 1. Ajánlatkérés 2. Ajánlat 3. Határidős megbízás 4. Készpénzes vásárlás 5. Azonnali megbízás

8 6. Konszignáció 7. Szállítási terv 8. Szerződés 9. Díjmentes kiszállítás 10. Díjmentes pótszállítás 11. Visszáru 12. Jóváírási igény, terhelési igény 13. Kölcsön termék 15.3SD Törzsadatok Üzleti partnerek (ügyfél törzsadatok) A kinnlevőségek (adósok) nyilvántartásával összekapcsolás Szerepek: 1. megrendelést adó 2. áru fogadó 3. számla befogadó 4. kötelezettség vállaló 15.4 Termékek (anyagtörzs) Az anyaggazdálkodás és a termeléstervezés összekapcsolása 1. darabjegyzék 2. választék 3. értékesítési variációk 4. utángyártási lehetőségek: vállalási idő, plussz költségek 15.5További üzemgazdasági törzsadatok Fizetési feltételek (Fizetési határidők, kedvezmény, egyéb engedmények stb., értékesítési körzet, alternatív listaárak, termék hierarchia, szabvány szövegek SD - Eladás 15.6Az eladás támogatása: A meglevő ügyfelek és újabb ügyfelek bevonása 1. Az eladás előtti tevékenységek lebonyolítása a. Ajánlatkérés (Ár felvilágosítás) b. Ajánlat (ár felvilágosítás+szállítási határidő+ajánlat érvényessége) 2. Eladási folyamat lebonyolítása a. Az ügyfél megrendelések fogadása, rögzítése és határidőzése (keretszerződések is) b. Rendelkezésre állási vizsgálat. 15.7SD Kiszállítás 1. Az esedékes megrendelések lényeges adatainakátvétele 2. Kiszállítás előkészítése, bizonylatok 3. Rendelkezésre állás ellenőrzése, sarzs (gyártási tétel)azonosítása, elosztási, terítési (kiszállítási) raktármeghatározása (komissiózás) 4. Az elosztási/ terítési raktárba előkészítés és az elszállítottmennyiségről bizonylat küldése 5. Csomagolás ( kiszerelés ) csomagolási bizonylatok 6. Kiszállítási dokumentumok előállítása

9 7. Az áru kiszállítás könyvelése (az áru kiszállításanyagbizonylatai) 8. Az anyag készletállomány aktualizálása 9. A pénzügyi könyvvitelben az anyagszámlákra könyvelés 15.8SD Számla kiállítás és vállalati információrendszer Számlázás 1.1. Számla kiállítás ( egyedi, összevont, jóváírás, terhelés,sztornó stb.) 1.2. A pénzügyi könyvelés, mint követelés átvétele (adós könyvelési számlák kezelése) 1.3. Az eredmény kiszámításba az adatok átvétele (CO-PA) 1.4. A vállalati információrendszerbe az adatok átemelése 2. Vállalati információrendszerbe 2.1. Összesítések, aggregálások és az vállalati adatokkiértékelése 2.2. Az irányítás szempontjából fontos korai jelzőszámokelőállítása 15.9A termelés tervezés és irányítás (PP) Feladatok 1. Mennyiségben és időben az előállítandó termékekre tervkészítés továbbá a termelési folyamat irányítása 2. Különböző termelési tervkészítési megközelítések közötti átalakítás (MRP-II stb.) 3. Különböző gyártási módok támogatása (pl. Projekt szerű gyártás, egyedi gyártás, összeszerelés, gyártási tétel szerinti, sorozatgyártás, folyamatszerű gyártás) PP Funkcionális területek I Törzsadatok 1. Az anyagtörzs adatok, darabjegyzék,munkafolyamat terv, munkahelyek stb. 2. Értékesítés és termelés nagyvonalú tervezése 3. Reális és ellentmondásmentes nagyvonalú termelésiterv (pl. rendelkezésre álló kapacitássalösszhangban) a közép és hosszú távú értékesítésitervre és a rendelkezésre álló költségvetési tervretámaszkodva 4. Adatok a logisztikai információrendszerből (LIS)és az eredmény illetve piaci szegmensre vonatkozóelszámolásból, könyvelésből (CO-PA) PP Funkcionális területek II Termelési tervkészítés 1. A termelési / gyártási program (mennyiség, ütemezés) elkészítése a végtermékekre és lényeges részegységekre a megrendelések és az előrejelzések alapján 2. Termelési programra tervkészítés 3. A tervezett és az ügyfél megrendelések elsődleges anyagszükséglete alapján az információk összegyűjtése és kezelése 4. Ütemterv (Fődarabokra, egységekre) 5. A kritikus fontosságú részegységek tervezése (időben,kapacitásban, költségben) 6. A gépek a rendelkezésre állás biztosításának interaktív kezelése (ütemezés, határidők illesztése, erőforrás simítás) PP Funkcionális területek III Tervalapú rendelkezésre állás biztosítás (MaterialRequirementsPlanning, MRP) 1. A másodlagos (szekunder) szükségletek meghatározása (mennyiség, idő) a darabjegyzék segítségével 2. A készletállomány illesztése (nettó szükséglettervezés) 3. Gyártási tétel nagyság kiszámítása

10 Kapacitástervezés a termék átfutási időszakaszok meghatározásával (kapacitás szükséglet, rendelkezésre állás, illesztés, kiegyenlítés) 16. Minőségirányítás (Qualitätsmanagement (QM) Feladat: A minőségirányítás feladata a vállalat tevékenysége során végzett folyamatok (munka, adminisztráció) és termékek minőségének biztosítása Minőségirányítás (Qualitätsmanagement (QM) Funkcionális terület Törzsadatok: 1. Ellenőrzési szempontok (Ellenőrzési szempontok (a vizsgálandó termék sajátosságai és a minőséghez elvárt értékek) a) Vizsgálati módszerek pl. statisztikai mintavételezés b) Vizsgálati katalógus: a mért minőségi mutatók dokumentálása, tendenciák vizsgálata c) Dinamikus alkalmazkodás: a vizsgálat körülményei a korábbi vizsgálatokkal összhangban változnak (rossz eredmények esetén gyakoribb mintavétel, vagy nagyobb mennyiségű minta) 2. Minőség tervezés Minőségellenőrzési terv készítése, amely meghatározza a minőség-ellenőrzés tárgyát, fázisait, eszközeit és módszereit. 3. A minőség-ellenőrzés irányítása d) a vizsgálati tervek kivitelezésének szervezése, irányítása e) a vizsgálatok körülményeinek és eredményeinek dokumentálása f) észlelt problémák, zavarok, hiányosságok dokumentálása g) tanúsítványok kiállítása h) a minőségellenőrzés minőségének garantálása: szükség esetén módszerek, eszközök váltása Számvitel üzemgazdasági feladatok: 1. Belső számvitel (elszámolás): Költség- és teljesítmény kalkuláció i) a vállalti/szervezeti döntéshozók informálása számszaki adatokkal. A formája és módja vállalati döntés (ezt nevezzük számviteli politikának). j) a vállalati teljesítmény monitorozása gazdasági szempontból 2. Külső számvitel (elszámolás): Könyvelés, könyvvitel a) A vállalatnak jogszabályi kötelezettsége a nyilvánosság és a külső felek tájékoztatása (pl. adóhatóság, tőketulajdonosok, hitelezők) b) A formáját és módját jogszabályok határozzák meg, melyek országonként eltérhetnek Pénzügy (FI) Feladatok: 1. a külső számvitel bonyolítása (könyvelés és könyvvitel a külső feleknek jogszabályok alapján) 2. a számviteli szempontból jelentős gazdasági események szabályos dokumentálása 3. a vonatkozó törvényi és jogszabályi előírások maradéktalan betartása (Jogszabályi környezete a hazai szabályozás, az EU irányelvei és az Európán kívüli szabályok). 4. Negyedéves és éves zárások előállítása: mérlegkészítés (nyereség-veszteség számítása) Pénzügy (FI) Szervezése: 1. Mandant: a jogszabályi, szervezeti és informatikai szempontból legnagyobb egység 2. Könyvelési terület (Company Code): mérlegkészítésre jogosult önálló egység, amely a külső felek számára teljes beszámolót készít: pl. leányvállalat, tagvállalat 3. Üzleti terület: olyan szervezeti egység, amely a belső könyvelésen belül értelmesen leválasztható (pl. termelési- és üzemeltetési részlegek (adminisztráció, IT)) Számlatükör, számviteli politika: 1. adott könyvelési terület könyvelésének módját határozza meg 2. sémákat vezethet be a könyvelési számlákhoz pl. iparági számlatükör, társasági számlatükör 3. a könyvelési tételek kategorizálásához definiálhat könyvelési számlaosztályokat Pénzügyi modul (FI) Könyvelés (FI-GL General Ledger) - Főkönyv: 1. külső feleknek szóló számviteli beszámoló készítése 2. az összes könyvelési adat összefuttatása az adott gazdasági egységre nézve 3. egyedileg kialakított számlatükröt tartalmaz 4. már csak a számlaosztályok információit tartalmazza: a gazdasági események tételes lebontása a mellékkönyvekben (analitikákban) találhatóak. 5. könyvelési időszakok kezelése: nyitások és zárások végrehajtása (napi-, havi-, éves-zárás)

11 6. beszámolók, jelentések készítése 7. ÁFA-elszámolás Pénzügyi modul (FI) Eszköznyilvántartás (AA Asset Accounting): 1. közvetlen könyvelés a mellékkönyvek (analitikák) állóeszköz könyvelési számláira 2. eszközvagyonnal kapcsolatos gazdasági események dokumentálása: értékcsökkenés, nyilvántartásba vétel 3. eszközök szabályszerű értékelése a beszámolóban 4. leltározás, készletnyilvántartás vezetése 5. aktuális gazdasági események (pl. automatizált értékcsökkenés leírás) jelentése és átvezetése más modulokba pl. Controlling 6. előre definiált (lineráis, exponenciális) és egyedi értékcsökkenési minták támogatása 7. értékcsökkenési szimulációk végrehajtása 8. értéket növelő gazdasági események kapcsolása pl. felújítás, javítás, bővítés (épület kifestése, autók kötelező szervize, számítógép hardveres bővítése) 17. Treasury modul (TR) Feladatok: 1. a likvid pénzfolyamok üzleti területeken átnyúló koordinálása és controllingja 2. határidős ügyletek ütemezése és bonyolítása 3. pénzeszközökre (likvid, értékpapír, kötvény, stb.) vonatkozó tranzakciók tervezése és követése 4. a pénzpiac mindenkori mozgásainak követése (valuta és devizaárfolyamok változásai, tőzsdei viszonyok) 5. pénzügyi kockázatok kezelése (árfolyam-ingadozások) 6. teljesítménystratégiák megfogalmazása és döntéstámogatás Treasury modul (TR) Pénzforgalom kezelés (TR-CM Cash management)- Célok 1. likviditás fenntartása 2. a finanszírozási ráfordítások és a készpénzellátás optimalizálása 3. pénzügyi befektetések optimalizálása 4. kockázatkezelés 5. óvintézkedések a devizaárfolyamok ingadozása ellen 18. Controlling modul (CO) Áttekintés Üzemgazdasági követelmények 1. költségek tervezése és ellenőrzése 2. létező és tervezett termékek költségeinek tervezése 3. eredmény alakulásának tervezése és ellenőrzése 4. döntéshozók informálása, a döntések előkészítése 5. költségszámítási rendszer CO Vállalati funkció területek és komponensek 1. általános költségek: olyan költségek, amelyek nem köthetőek költséghelyhez 2. tervkészítés, irányítás és igazgatás az általános költségekre 3. költségnemek és költséghelyek számítása (milyen költség keletkezik és hol) 4. vállalaton belüli teljesítmény számítás (részlegek értékelése) 5. tervezett és tényleges költségek szembeállítása: eltérések számítása, intézkedések 6. termelési költségek kezelése (CO-PC) 7. gyártáson felüli járulékos költségek kalkulációja termékekre lebontva: marketing, értékesítés, logisztikai 8. eladási árak alsó határának meghatározása (mi az, ami alatt nem éri meg gyártani) 9. készletek értékelése és tervezése (félkész- és késztermékek esetében) 10. gyártási eljárások szimulációja: pénzügyi tervezés (költségek, bevételek) 11. piackutatás a termék és a fedezet ismeretében (kik a vevők, mennyi marketing költség lehet, stb.) 12. profitcentrum kalkuláció: üzemi eredmények kimutatása, további kalkuláció (befektetett tőke, megtérülés, pénzáramlás) 19. Beruházás kezelés Investment Management A vállalat/konszern adott időszakra vonatkozó beruházási célkitűzéseit a beruházási program foglalja össze. Az IM feladatai a terv készítés, az irányítás, az ellenőrzés és a beruházásokhoz kapcsolódó controlling.

12 19.1. IM funkciója 1. beruházási igények felmérése és rendszerezése 2. az igények vizsgálata megvalósíthatóság és megtérülés szempontjából Törzsadatok (Beruházási program) 1. beruházási tervek hierarchikus leírása: célok, hatókörök megfogalmazása 2. intézkedések társítása a beruházási program pontjaihoz 3. a tervezés decentralizálása 4. a tervezési költségek átemelése a beruházási programba 5. eredmények görgetése a hierarchián (felfelé) 6. költségvetés készítése az intézkedésekre lebontva (felülről lefelé) 7. fedezet és erőforrások rendelkezésre állásának ellenőrzése 8. jelentési fa készítése kimutatásokkal és értékelésekkel 9. értékcsökkenési leírás előrejelzése 10. információk biztosítása a döntéshozóknak, döntések előkészítése 11. megvalósítás koordinálása, ellenőrzése 12. tervek és tények egyeztetése, intézkedések Vállalati controlling (EC) Tulajdonképpen egy vezetői információrendszer, amely biztosítja a döntéshozók számára a vállalat működésének áttekintéséhez szükséges információkat, segíti a stratégiák megfogalmazását, lehetőséget nyújt modellezésre és a döntések előkészítésére VIR feladata 1. adatok gyűjtése alkalmazási rendszerekből, ezek válogatása és elemzése 2. a döntés-előkészítésre alkalmas információk előállítása a döntéshozók számára 3. döntések modellezése, döntéstámogatás 4. adatok felhalmozása, kezelése és archiválása 5. adatszerzés belső információrendszerekből és részrendszereikből (HR, pénzügy, logisztika ) 6. adatszerzés külső információrendszerekből: üzleti partnerek információ rendszereiből (EDI, XML alapú adatcsere, stb.) 7. beszerzett adatok kiértékelése, emberközpontú megjelenítése 8. globális jelentések készítése 9. tendenciák figyelése 10. navigálás az adatállományokban 11. kutatás, keresés

Integrált keretrendszer

Integrált keretrendszer Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Logisztika 1 R/3 Integrációmodell Logisztika PP Termelés- tervezés MM SD Értékesítés Anyaggazdál- kodás R/3 FI Pénzügy és számvitel CO Controlling AM Eszköz gazdálkod

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben 2013 Molnár Bálint TARTALOMJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK... 6 TÁBLÁZAT JEGYZÉK... 11 DEFINÍCIÓ JEGYZÉK... 12 1 BEVEZETŐ FOGALMI ÁTTEKINTÉS... 1

Részletesebben

ENTERPRISE APPLICATIONS

ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 1. oldal 2. oldal Ritkán állunk meg a mindennapi munka során, hogy átgondoljuk, honnan jöttünk és hová tartunk. Cégünk húszéves jubileuma azonban

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT.

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. KFKI ISYS MFG/PRO eb2 Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. B E V E Z E T Ô MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszer Az MFG/PRO integrált vállaltirányítási rendszer mûködésének

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés SZINTÉZIS SAAS Szolgáltatási szerződés SaaS szolgáltatás nyújtására 2012.06.30. Szolgáltatási szerződés szoftver mint szolgáltatás nyújtásáról 1 Tartalomjegyzék 1 PREAMBULUM... 4 2 ALAPVETŐ MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Az ellátási lánc információs folyamatai

Az ellátási lánc információs folyamatai Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fővám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Az ellátási lánc

Részletesebben

Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál

Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál A Synergon által bevezetett SAP rendszer egy cégcsoport három vállalatánál váltotta fel a korábbi sziget-alkalmazásokat, és nyújt

Részletesebben

AZ ELLÁTÁSI LÁNC INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK INTEGRÁCIÓS PONTJAI. Az információs rendszerek szerepe az ellátási láncban

AZ ELLÁTÁSI LÁNC INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK INTEGRÁCIÓS PONTJAI. Az információs rendszerek szerepe az ellátási láncban Cservenyi Dóra 1 cservenyi.dora@hm.gov.hu AZ ELLÁTÁSI LÁNC INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK INTEGRÁCIÓS PONTJAI A TERMÉKKÓD HELYE ÉS SZEREPE AZ ANYAG- ÉS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS RENDSZERÉBEN Absztrakt A vállalati információs

Részletesebben

1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5.

1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5. 1/152 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5. Módszer 19 2. Alaprendszer 23 2.1. Adatbázis 23 2.2. Változótáblázatok

Részletesebben

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Tematika, követelmények Katalógus Beadandó ZH Tarcsi Ádám, ELTE Informatikai kar: Bevezetés az SAP világába

Részletesebben

27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. TARTALOM

27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. TARTALOM 27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 57/2010. (IX. 24. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ VEZETŐI INFORMÁLTSÁG

ÉVES BESZÁMOLÓ VEZETŐI INFORMÁLTSÁG ÉVES BESZÁMOLÓ VEZETŐI INFORMÁLTSÁG A vállalat érintettjei KÜLSŐ SZEREPLŐK BELSŐ SZEREPLŐK - Tulajdonosok - Üzleti partnerek - Állam INFORMÁCIÓIGÉNY - Menedzserek A vállalat mérlege számukra megfelelő

Részletesebben

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ TRON Integrált Vállalatirányítási Rendszer Termékismertetõ 2000 Bevezetés A mai felgyorsult, számítógépek által irányított gazdasági életben, tevékenységi körtõl függetlenül már a néhány fõt foglalkoztató

Részletesebben

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 2/14 oldal OPS - Optimized Productivity System Nr:11082901 A bemutatása A cég 2000-ben alakult német-magyar tulajdonosi háttérrel azzal a céllal, hogy a német beszállítói

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

A pozíciók leírása Bérezési Tanulmány 2015 Magyarország

A pozíciók leírása Bérezési Tanulmány 2015 Magyarország Ügyvezetés... 2 1. Ügyvezetés / Elnökség (L1).. 2 2. Az ügyvezetés teljes jogú tagja (L1)... 2 Értékesítés... 2 3. Értékesítési részleg vezetője (L2)... 2 4. Értékesítési vezető (L3)... 2 5. Területi vezető

Részletesebben

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rész 1.A Társaság főbb adatai 2.A Társaság jogállása II. III. A Társaság szervezete és irányítási

Részletesebben

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Dr. Túróczi Imre Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Szolnoki Főiskola Szerző: Dr. Túróczi Imre Lektor: Dr. Kovács Árpád ISBN 978-963-89339-3-5 Szolnok, 2011. Előszó Tisztelt

Részletesebben

Fontosabb fogalmak, definíciók

Fontosabb fogalmak, definíciók Fontosabb fogalmak, definíciók Adatbiztonság Aktív marketing Alkalmazások tervezése Alkotótechnikák Állandó költségek Állandó szervezetek Általános költségek Befejezési id pont Befejezési sorrend Befektetett

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára

A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára SzintezisERP MAX+ // p12-01 // cyan magenta yellow black Infor MAX+ Vállalatirányítási Rendszer A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára Áttekintés Vállalatirányítási Rendszer egyaránt sikeresen

Részletesebben

BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1

BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1 BDF Értékteremtő folyamatok menedzsmentje V1 ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE 1 Bevezetés Bármely cél elérése csak tudatos emberi tevékenységek láncolatával, folyamatokkal lehetséges. Az emberek a

Részletesebben

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Debreceni Egyetem Informatika Kar Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Témavezetők: Dr. Fazekas Gábor Egyetemi docens Zajdóné Kiss Ilona Külső konzulens Készítette: Fige Zoltán

Részletesebben