8 Tipikus 3-rétegű architektúra modell (? SSADM 3-séma modell, DBMS szabvány?)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8 Tipikus 3-rétegű architektúra modell (? SSADM 3-séma modell, DBMS szabvány?)"

Átírás

1 1 Informatika alkalmazási területei: 1. Bio-informatika 2. Térinformatika (Geo-informatika) 3. Mérnökinformatika 4. Orvos-informatika 5. Kormányzati, jogi közigazgatási informatika (e-kormányzat) 2 Gazdaságinformatika definíciói Újabb, modern definíció A gazdaságinformatika tárgya a gazdaságban és az igazgatásban, valamint egyre inkább a háztartásokban alkalmazott információs és kommunikációs rendszerek. Ezeket a rendszereket összefoglalóan információrendszereknek nevezzük. Az információrendszerek olyan társadalmi-technológiai (szociotechnológiai) rendszerek, melyekben a feladatokat a humán erőforrások közösen, kooperatív módon oldják meg. 3 alkalmazási rendszerek Az információrendszerektől megkülönböztetve léteznek üzemi, vállalati, működési alkalmazási rendszerek. Az alkalmazási rendszerek az információs rendszerek automatizált részrendszerei. Szélesebb értelemben véve hardvert, rendszerszoftvert, kommunikációs berendezéseket és az alkalmazási rendszer szoftvereit is beleértik. Szűkebb értelemben alkalmazási rendszer szoftverét jelölik ezzel a fogalommal. 4 Gazdaságinformatika az Informatika szemszögéből Az informatika egyik olyan alkalmazási ága, amelyben informatikai fogalmakat, módszereket, eszközöket használnak fel. Az informatikai rendszerek tervezése, megvalósítása és bevezetése különböző alkalmazási területekre (pl. Internet, Vállalat irányítási rendszerek (ERP, Enterprise Resource Planning) beágyazott rendszerek, pl. gépkocsikban, autonóm robotok, repülőgép helyfoglalási rendszerek, stb.) 5 Informatikai rendszer Olyan rendszer, amely hardver és szoftver elemekből áll, feladata információfeldolgozás és átvitel, pl. számítások elvégzése, információtovábbítás, ellenőrzési funkciók ellátása, irányítás, tervezés, koordináció és vezérélés. 6 Modell A modell a valóság egy szeletének a leképezése. Általában az informatikában, de különösen a gazdaságinformatikában jelentős szerepe van. Amikor egy vállalati, üzemi alkalmazást, mint információrendszert kell megvalósítani, akkor nagyon pontosan meg kell érteni az adott alkalmazási problémát és formálisan le kell írni. => Modell Az informatika és az operációkutatás tudományának mai állása szerint a bonyolult összefüggések egy megfelelő modellben megfogalmazhatók és számítógéppel végrehajthatók, azaz szimulálhatók. 7 Információ elrejtés Az informatikában régóta alkalmaznak több szintű modelleket, amelyek lehetővé teszik a bonyolult problémák egyszerűbb megfogalmazását, és egy-egy rétegbe foglalását és ezen keresztül megoldhatóságát az egész komplex feladatnak. Egy réteg kifelé jól körülhatárolt szolgáltatást nyújt, miközben a belső felépítésének részleteibe nem enged betekintést => Információ elrejtés (elfedés) 8 Tipikus 3-rétegű architektúra modell (? SSADM 3-séma modell, DBMS szabvány?) 1. Adatréteg (Datalayer) Ebben a rétegben találhatók rejtik el - az adatbázisok illetve a régebben kifejlesztett célalkalmazások az adataikat, amelyeket egy egységes kapcsolófelületen lehet elérni (interface).

2 2. Üzleti (alkalmazás) logika rétege (Business Logic Layer) Ebbe a rétegbe építik be, - drótozzák be - pl. egy web áruház megrendelési folyamatát. Lehetőség szerint ez a réteg semmilyen alkalmazáshoz kapcsolódó adatot nem tartalmaz, hanem az adatokat kizárólag az adatrétegből nyeri. 3. Megjelenítési réteg (Presentation Layer) A végfelhasználó számára az alkalmazásokhoz való hozzáférés lehetőségét nyújtja, az adatok bevitele és kinyerése céljából. A vastag kliens megoldás esetén egyedi szoftverekre van szükség, míg a vékony kliens alkalmazás esetén egy egyszerű böngésző elegendő a teljes alkalmazás szolgáltatásainak elérésére. 9 Integráltság fogalma Az integrál rendszer alatt egy olyan újonnan létrehozott rendszert értünk, amely logikusan összetartozó elemeket, részrendszereket kapcsol össze vagy egyesít. 10 rendszerintegrálás A rendszerintegrálás, mint az informatika és gazdaságinformatika kulcsfogalma tehát arra vonatkozik, hogy a vállalaton belül használt összes olyan alkalmazási rendszert, - amelyet az egyes különböző vállalati területekre történő specializálódás és ezeken belül a munkafeladatok elosztása jellemez egy egységes átfogó, újonnan létrehozott nézetbe rendez. 11 integráció Az integráció alatt azokat az erőfeszítéseket értjük, amelyek az elkülönülő folyamatokat és struktúrákat összekapcsolják, illetve e tevékenység révén létrejövő eredményt. 12 Integráció típusai Megkülönböztetünk: 1. Adatintegrációt 2. Funkcionális integrációt 3. Alkalmazásintegrációt 13 UML diagrammok vállalati integrált rendszerek modellezésére Unified Modeling Language (Booch, Jacobson, and Rumbaugh) Diagramok UML-ben 1. Osztálydiagram 2. Objektumdiagram 3. Tevékenység diagram 4. Használati esetek diagram 5. Állapot diagram 6. Aktivitás diagram 7. Együttműködési diagram 8. Komponens diagram 9. Telepítési diagram 10. Szekvencia diagram 10 Strukturált rendszerszervezési és tervezési módszerek vállalati integrált rendszerek modellezésére Diagramok 1. Egyed kapcsolat diagram 2. Adatfolyam diagram 3. Eseményhatás diagram 4. Entitás élettörténet diagram 5. Funkció leírás diagram 6. Szervezeti tevékenység diagram 7. Munkafolyamat leíró diagram

3 8. Folyamatábra 11 R/3 moduljai 1. AA Eszköznyilvántartás 2. CO Kontrolling 3. CS Vevőszolgálat, Ügyfélszolgálat 4. FI Számvitel, könyvelés 5. HR Humán erőforrás gazdálkodás 6. MM Anyaggazdálkodás 7. PM Karbantartás 8. PP Termeléstervezés és irányítás 9. PS Projekt rendszer 10. QM Minőségbiztosítás 11. SD Értékesítés 12. WM Raktárgazdálkodás 12 Humánerőforrás gazdálkodás üzemgazdasági feladatok 12.1Személyügyi adminisztráció 1. Személyügyi adminisztráció 2. Az emberi erőforrások megszerzése, személyügyi feladatok intézése 3. A személyzeti munka folytatása, pl. munkatársak felvétele, munkaidő elszámolás, bér és illetmény számfejtés 4. Karrier tervezés 5. A vállalat személyzeti politikájának megfogalmazása 6. A stratégiai-taktikai folyamatok végrehajtása, pl. a jelenlegi szervezeti felépítés leképezése, a személyi karriere tervek készítése (Átalakítás, növekedés, zsugorodás), személyi képességek fejlesztése 12.2Humánerőforrás gazdálkodás tárgya és célja A humánerőforrás gazdálkodás tárgya a a vállalati munkamegosztásban a munkatársak szakmai helyének megtalálására vonatkozó, a szakmai feltételek, alternatívák kialakításával kapcsolatos módszerek megfogalmazása, a számos vállalati cél megvalósítása érdekében. Átfogja a munkatársak toborzásától, 1. felvételétől 2. ki és továbbképzésétől 3. alkalmazásától és elbocsátásától 4. motiválásától és irányításától 5. javadalmazásától 6. vállalati vagyonrészesedési megoldásokig. 12.3A humán erőforrás gazdálkodás elhelyezkedése az ERP szerkezetében

4 12.4Komponensek 1. Komponensek a. Személyügyi adminisztráció (HR-PA- Personal administration) i. Igazgatási és elszámolási központú ii. Erős kapcsolat a pénzügyekhez és számvitelhez iii. Foglalkoztatottak személyi törzsadatai iv. Foglalkoztatottak felvétele, toborzása v. Munkaidő elszámolás vi. Bérszámfejtés vii. Teljesítménybérezés viii. Utazási költségek 2. Karriertervezés és személyi képességek fejlesztése a. Stratégiai központú és koncepcionális b. A vállalati személyzeti politika átalakításának segítése c. Szervezési feladatok - szervezet d. Szakképzetségekkel történő foglalkozás e. Karriertervezés, utánpótlás f. Rendezvényszervezés g. Az tervkészítés a munkatársak munkakörökben történő alkalmazására h. Személyi költségek tervezés (bér stb.) 3. A humánerőforrás gazdálkodás vállalati (szervezeti) folyamatainak támogatása az adminisztrációtól kezdve a tervkészítésig 12.5Foglalkoztatottak csoportosítása Az foglalkoztatottak és a vállalat viszonyának meghatározása, milyen mértékben állnak a vállalat rendelkezésére 1. aktív 2. nyugdíjas 3. korengedményes nyugdíjas 12.6Foglalkoztatottak státusza 1. Az foglalkoztatottak csoportjait finomabban részekre bonthatják: a. munkás b. fizikai dolgozó c. alkalmazott d. bértarifán kívül álló alkalmazott e. szellemi dolgozó 2. Bérszámfejtési és munka-időelszámolási szempontból fontos szempontok szerinti felosztás: a. órabéres b. havi illetményes 12.7Személyi törzsadatok. 1. Személyes adatok 2. Szervezeti egységekhez rendelés 3. Bérszámfejtési állapot 4. Szabadság 5. Címek (pl. utca, házszám, lakhely) 6. Ledolgozandó munkaidő órák 7. Alapilletmény 8. Bankszámla adatok 13 Logisztika definíciója Felöleli az értékteremtési lánc egészét átfogó minden információ és anyagáramlással kapcsolatos tervkészítési, irányítási és végrehajtási tevékenységeit.

5 13.1A logisztika alapfeladata A szükséges objektumokat a megkívánt mennyiségben a megfelelő összetételben a kellő időben az igényelt helyen az előírt minőségben ésszerű költségek mellett bocsássa rendelkezésre 13.2Beszerzés logisztika folyamat lánc A logisztika részterületei Üzleti (szervezeti) funkciók: 1. Anyaggazdálkodás 2. Termeléstervezés és irányítás 3. Értékesítés 4. Szolgáltatás menedzsment (igazgatás) 5. Minőségirányítás 6. Létesítménygazdálkodás és állag megőrzés 7. Logisztikai kontrolling 8. Központi funkciók 9. Projektirányítás, vezetés 13.3Anyaggazdálkodás (MM, Material Management) Feladatok: 1. szükséglet-meghatározás 2. megrendelendő mennyiség (külső, belső), szállítási határidő megállapítása 3. biztonságos készletszintek megállapítása 4. beérkezés ellenőrzés 13.4Szükséglet típusok 1. elsődleges - rövid távú termelési program 2. másodlagos - nyersanyag, egyedi és egyéb alkatrészek 3. harmadlagos - Üzemi és egyéb segédanyagok 1. bruttó szükséglet -a beszerzendő szükséglet igény (az összes szükséglet) 2. nettó szükséglet -beszerzendő szükséglet igény levonva arendelkezésre álló készletállományt 13.5A szükséglet meghatározási módszerek 1. Felhasználás alapú (sztochasztikus, statisztikai) korábbi felhasználási értékek alapján; tömegtermékek gyártásánál 2. Terv vagy szükséglet alapú a szükségletek az értékesítésből illetve a termeléstervezésből ismertek. 13.6Célok: 1. Készletkezelés 2. A lehetséges legpontosabb anyag rendelkezésre állás biztosítás 3. Pontos beszerzendő anyag mennyiség és szállítási határidők 4. Elsődleges szükségletbiztosítás (ABC módszer) 13.7Előrejelzési modellek (Prognózis modellek) 1. Állandó modell 2. Tendencia modell 3. Szezonális modell 4. Szezonális tendencia modell 13.8Statikus gyártási tétel nagyság meghatározás

6 Az anyagtörzsből az anyagelőírás meghatározható (pontos, rögzített, magas szint) 14 Készletvezetés, készletgazdálkodás - Készlettípusok 14.1A készlet típusok az anyagtörzsben 1. Az összes értékelt készletállomány(egy bizonyos anyag összes rendelkezésre álló készletének összege) 2. Szabadon felhasználható készletállomány (fizikailag a raktárban rendelkezésre álló anyag mennyiség, amelyre semmilyen felhasználási korlátozás nem érvényes) 3. Minőség-ellenőrzésre váró készletek 4. Zárolt készlet (nem bocsátható rendelkezésre) 5. Visszáru (Megrendelőtől visszaküldött áru) 6. Szállítás alatt álló készletek (tranzit) 14.2Készletvezetés, készletgazdálkodás Készlettípusok II A készlet típusok dinamikus meghatározása: 1. Rendelkezésre álló készlet (A rendelkezésre állásbiztosítás számított nagysága; idő tengelyre meghatározva; befolyásolja a készletnövekedés, csökkenés és aktuális készletállomány a raktárban) 2. Lefoglalt készlet (A rendelkezésre állás biztosítás nem használhatja mégis felhasználható a készletvezetésben) 3. Tervezett készletnövekedés (nyitott anyagmegrendelések; rendelkezésre állásbiztosításba bevonhatók; a készletvezetés értelmében nem szabadon rendelkezésre álló készletállomány, mivel még nincs áruérkeztetés) 4. Kiszállítások a megrendelőnek (A még nem könyvelt, le nem rögzített kiszállítások a megrendelőnek; rendelkezésre állásbiztosításba nem bevonhatók; a készletvezetés szempontjából szabadon rendelkezésre álló anyagok. 14.3Az anyagmozgásokat anyagmozgási típusokba sorolják: 1. Áru beérkeztetése 2. Áru kiszállítása 3. Átszállítás, mozgatás 4. Átkönyvelés 5. Áru kiszállítás 6. Leltár (készlet)

7 14.4Különleges készletállományok 1. Konszignáció (A beszállító anyaga, amely a saját vállaltnál van; a tulajdonjog változása a felhasználás során történik meg; a konszignációs anyagot, mint különleges készletállományt kezelik a raktárban) 2. Bérfeldolgozás (Anyag, amelyet a beszállító a termék előállításához bocsát rendelkezésre; hozzáadott érték) Külső (harmadik fél) számára végzet feldolgozás / termelés (egy vevői megrendelése azonnali, közvetlen továbbítása a beszállító felé) 3. Göngyöleg, Többször (újra) felhasználható csomagolás (raklapok, konténerek, amelyek általában a beszállítóé, különleges készletállományként kezelik asaját vállalatban) 14.5Számlaellenőrzés feladatok 1. Tételek ellenőrzése 2. Számszaki ellenőrzés (mennyiségi) 3. A bejövő számlákon az árellenőrzés 14.6 Karbantartás (Állagmegőrzés) (PM) - R/3 Integrációmodell 1. Műszaki tárgyak, objektumok 2. Megelőző karbantartás 3. Karbantartási folyamat 4. Karbantartási projekt 5. Szerviz szolgáltatások (garancia/ szavatosság stb.) 6. Ütemezett (kötelező) karbantartások (atomerőmű leállása 15 Értékesítési modul (SD Sales and Distribution) - Feladatok 15.1Az értékesítés (SD) alapfunkciói 1. Üzleti partnerek adatainak naprakészen tartása 2. Vevő/megrendelő adatok kezelése 3. A vevő oldalán a kapcsolattartó adatainak kezelése 4. A vevő oldalon a kapcsolati hierarchia kezelése 5. Cikk (anyag) törzs kezelése 6. Választék adatainak kezelése 7. Cikkjegyzék, anyaglista, kizárás 8. Cikk (anyag) megkeresése 9. Üzleti feltételek napra készen tartása 10. Üzleti feltételek feldolgozása, kezelése 11. Megállapodások napra készen tartása 12. Vevő-Cikk (anyag)-info-kezelése 13. Árengedmény megállapodások kezelése 14. Promóció kezelése 15. Árengedmény, kiárusítási akciók kezelése 15.2SD- Dokumentum áramlás (bizonylatok) 1. Ajánlatkérés 2. Ajánlat 3. Határidős megbízás 4. Készpénzes vásárlás 5. Azonnali megbízás

8 6. Konszignáció 7. Szállítási terv 8. Szerződés 9. Díjmentes kiszállítás 10. Díjmentes pótszállítás 11. Visszáru 12. Jóváírási igény, terhelési igény 13. Kölcsön termék 15.3SD Törzsadatok Üzleti partnerek (ügyfél törzsadatok) A kinnlevőségek (adósok) nyilvántartásával összekapcsolás Szerepek: 1. megrendelést adó 2. áru fogadó 3. számla befogadó 4. kötelezettség vállaló 15.4 Termékek (anyagtörzs) Az anyaggazdálkodás és a termeléstervezés összekapcsolása 1. darabjegyzék 2. választék 3. értékesítési variációk 4. utángyártási lehetőségek: vállalási idő, plussz költségek 15.5További üzemgazdasági törzsadatok Fizetési feltételek (Fizetési határidők, kedvezmény, egyéb engedmények stb., értékesítési körzet, alternatív listaárak, termék hierarchia, szabvány szövegek SD - Eladás 15.6Az eladás támogatása: A meglevő ügyfelek és újabb ügyfelek bevonása 1. Az eladás előtti tevékenységek lebonyolítása a. Ajánlatkérés (Ár felvilágosítás) b. Ajánlat (ár felvilágosítás+szállítási határidő+ajánlat érvényessége) 2. Eladási folyamat lebonyolítása a. Az ügyfél megrendelések fogadása, rögzítése és határidőzése (keretszerződések is) b. Rendelkezésre állási vizsgálat. 15.7SD Kiszállítás 1. Az esedékes megrendelések lényeges adatainakátvétele 2. Kiszállítás előkészítése, bizonylatok 3. Rendelkezésre állás ellenőrzése, sarzs (gyártási tétel)azonosítása, elosztási, terítési (kiszállítási) raktármeghatározása (komissiózás) 4. Az elosztási/ terítési raktárba előkészítés és az elszállítottmennyiségről bizonylat küldése 5. Csomagolás ( kiszerelés ) csomagolási bizonylatok 6. Kiszállítási dokumentumok előállítása

9 7. Az áru kiszállítás könyvelése (az áru kiszállításanyagbizonylatai) 8. Az anyag készletállomány aktualizálása 9. A pénzügyi könyvvitelben az anyagszámlákra könyvelés 15.8SD Számla kiállítás és vállalati információrendszer Számlázás 1.1. Számla kiállítás ( egyedi, összevont, jóváírás, terhelés,sztornó stb.) 1.2. A pénzügyi könyvelés, mint követelés átvétele (adós könyvelési számlák kezelése) 1.3. Az eredmény kiszámításba az adatok átvétele (CO-PA) 1.4. A vállalati információrendszerbe az adatok átemelése 2. Vállalati információrendszerbe 2.1. Összesítések, aggregálások és az vállalati adatokkiértékelése 2.2. Az irányítás szempontjából fontos korai jelzőszámokelőállítása 15.9A termelés tervezés és irányítás (PP) Feladatok 1. Mennyiségben és időben az előállítandó termékekre tervkészítés továbbá a termelési folyamat irányítása 2. Különböző termelési tervkészítési megközelítések közötti átalakítás (MRP-II stb.) 3. Különböző gyártási módok támogatása (pl. Projekt szerű gyártás, egyedi gyártás, összeszerelés, gyártási tétel szerinti, sorozatgyártás, folyamatszerű gyártás) PP Funkcionális területek I Törzsadatok 1. Az anyagtörzs adatok, darabjegyzék,munkafolyamat terv, munkahelyek stb. 2. Értékesítés és termelés nagyvonalú tervezése 3. Reális és ellentmondásmentes nagyvonalú termelésiterv (pl. rendelkezésre álló kapacitássalösszhangban) a közép és hosszú távú értékesítésitervre és a rendelkezésre álló költségvetési tervretámaszkodva 4. Adatok a logisztikai információrendszerből (LIS)és az eredmény illetve piaci szegmensre vonatkozóelszámolásból, könyvelésből (CO-PA) PP Funkcionális területek II Termelési tervkészítés 1. A termelési / gyártási program (mennyiség, ütemezés) elkészítése a végtermékekre és lényeges részegységekre a megrendelések és az előrejelzések alapján 2. Termelési programra tervkészítés 3. A tervezett és az ügyfél megrendelések elsődleges anyagszükséglete alapján az információk összegyűjtése és kezelése 4. Ütemterv (Fődarabokra, egységekre) 5. A kritikus fontosságú részegységek tervezése (időben,kapacitásban, költségben) 6. A gépek a rendelkezésre állás biztosításának interaktív kezelése (ütemezés, határidők illesztése, erőforrás simítás) PP Funkcionális területek III Tervalapú rendelkezésre állás biztosítás (MaterialRequirementsPlanning, MRP) 1. A másodlagos (szekunder) szükségletek meghatározása (mennyiség, idő) a darabjegyzék segítségével 2. A készletállomány illesztése (nettó szükséglettervezés) 3. Gyártási tétel nagyság kiszámítása

10 Kapacitástervezés a termék átfutási időszakaszok meghatározásával (kapacitás szükséglet, rendelkezésre állás, illesztés, kiegyenlítés) 16. Minőségirányítás (Qualitätsmanagement (QM) Feladat: A minőségirányítás feladata a vállalat tevékenysége során végzett folyamatok (munka, adminisztráció) és termékek minőségének biztosítása Minőségirányítás (Qualitätsmanagement (QM) Funkcionális terület Törzsadatok: 1. Ellenőrzési szempontok (Ellenőrzési szempontok (a vizsgálandó termék sajátosságai és a minőséghez elvárt értékek) a) Vizsgálati módszerek pl. statisztikai mintavételezés b) Vizsgálati katalógus: a mért minőségi mutatók dokumentálása, tendenciák vizsgálata c) Dinamikus alkalmazkodás: a vizsgálat körülményei a korábbi vizsgálatokkal összhangban változnak (rossz eredmények esetén gyakoribb mintavétel, vagy nagyobb mennyiségű minta) 2. Minőség tervezés Minőségellenőrzési terv készítése, amely meghatározza a minőség-ellenőrzés tárgyát, fázisait, eszközeit és módszereit. 3. A minőség-ellenőrzés irányítása d) a vizsgálati tervek kivitelezésének szervezése, irányítása e) a vizsgálatok körülményeinek és eredményeinek dokumentálása f) észlelt problémák, zavarok, hiányosságok dokumentálása g) tanúsítványok kiállítása h) a minőségellenőrzés minőségének garantálása: szükség esetén módszerek, eszközök váltása Számvitel üzemgazdasági feladatok: 1. Belső számvitel (elszámolás): Költség- és teljesítmény kalkuláció i) a vállalti/szervezeti döntéshozók informálása számszaki adatokkal. A formája és módja vállalati döntés (ezt nevezzük számviteli politikának). j) a vállalati teljesítmény monitorozása gazdasági szempontból 2. Külső számvitel (elszámolás): Könyvelés, könyvvitel a) A vállalatnak jogszabályi kötelezettsége a nyilvánosság és a külső felek tájékoztatása (pl. adóhatóság, tőketulajdonosok, hitelezők) b) A formáját és módját jogszabályok határozzák meg, melyek országonként eltérhetnek Pénzügy (FI) Feladatok: 1. a külső számvitel bonyolítása (könyvelés és könyvvitel a külső feleknek jogszabályok alapján) 2. a számviteli szempontból jelentős gazdasági események szabályos dokumentálása 3. a vonatkozó törvényi és jogszabályi előírások maradéktalan betartása (Jogszabályi környezete a hazai szabályozás, az EU irányelvei és az Európán kívüli szabályok). 4. Negyedéves és éves zárások előállítása: mérlegkészítés (nyereség-veszteség számítása) Pénzügy (FI) Szervezése: 1. Mandant: a jogszabályi, szervezeti és informatikai szempontból legnagyobb egység 2. Könyvelési terület (Company Code): mérlegkészítésre jogosult önálló egység, amely a külső felek számára teljes beszámolót készít: pl. leányvállalat, tagvállalat 3. Üzleti terület: olyan szervezeti egység, amely a belső könyvelésen belül értelmesen leválasztható (pl. termelési- és üzemeltetési részlegek (adminisztráció, IT)) Számlatükör, számviteli politika: 1. adott könyvelési terület könyvelésének módját határozza meg 2. sémákat vezethet be a könyvelési számlákhoz pl. iparági számlatükör, társasági számlatükör 3. a könyvelési tételek kategorizálásához definiálhat könyvelési számlaosztályokat Pénzügyi modul (FI) Könyvelés (FI-GL General Ledger) - Főkönyv: 1. külső feleknek szóló számviteli beszámoló készítése 2. az összes könyvelési adat összefuttatása az adott gazdasági egységre nézve 3. egyedileg kialakított számlatükröt tartalmaz 4. már csak a számlaosztályok információit tartalmazza: a gazdasági események tételes lebontása a mellékkönyvekben (analitikákban) találhatóak. 5. könyvelési időszakok kezelése: nyitások és zárások végrehajtása (napi-, havi-, éves-zárás)

11 6. beszámolók, jelentések készítése 7. ÁFA-elszámolás Pénzügyi modul (FI) Eszköznyilvántartás (AA Asset Accounting): 1. közvetlen könyvelés a mellékkönyvek (analitikák) állóeszköz könyvelési számláira 2. eszközvagyonnal kapcsolatos gazdasági események dokumentálása: értékcsökkenés, nyilvántartásba vétel 3. eszközök szabályszerű értékelése a beszámolóban 4. leltározás, készletnyilvántartás vezetése 5. aktuális gazdasági események (pl. automatizált értékcsökkenés leírás) jelentése és átvezetése más modulokba pl. Controlling 6. előre definiált (lineráis, exponenciális) és egyedi értékcsökkenési minták támogatása 7. értékcsökkenési szimulációk végrehajtása 8. értéket növelő gazdasági események kapcsolása pl. felújítás, javítás, bővítés (épület kifestése, autók kötelező szervize, számítógép hardveres bővítése) 17. Treasury modul (TR) Feladatok: 1. a likvid pénzfolyamok üzleti területeken átnyúló koordinálása és controllingja 2. határidős ügyletek ütemezése és bonyolítása 3. pénzeszközökre (likvid, értékpapír, kötvény, stb.) vonatkozó tranzakciók tervezése és követése 4. a pénzpiac mindenkori mozgásainak követése (valuta és devizaárfolyamok változásai, tőzsdei viszonyok) 5. pénzügyi kockázatok kezelése (árfolyam-ingadozások) 6. teljesítménystratégiák megfogalmazása és döntéstámogatás Treasury modul (TR) Pénzforgalom kezelés (TR-CM Cash management)- Célok 1. likviditás fenntartása 2. a finanszírozási ráfordítások és a készpénzellátás optimalizálása 3. pénzügyi befektetések optimalizálása 4. kockázatkezelés 5. óvintézkedések a devizaárfolyamok ingadozása ellen 18. Controlling modul (CO) Áttekintés Üzemgazdasági követelmények 1. költségek tervezése és ellenőrzése 2. létező és tervezett termékek költségeinek tervezése 3. eredmény alakulásának tervezése és ellenőrzése 4. döntéshozók informálása, a döntések előkészítése 5. költségszámítási rendszer CO Vállalati funkció területek és komponensek 1. általános költségek: olyan költségek, amelyek nem köthetőek költséghelyhez 2. tervkészítés, irányítás és igazgatás az általános költségekre 3. költségnemek és költséghelyek számítása (milyen költség keletkezik és hol) 4. vállalaton belüli teljesítmény számítás (részlegek értékelése) 5. tervezett és tényleges költségek szembeállítása: eltérések számítása, intézkedések 6. termelési költségek kezelése (CO-PC) 7. gyártáson felüli járulékos költségek kalkulációja termékekre lebontva: marketing, értékesítés, logisztikai 8. eladási árak alsó határának meghatározása (mi az, ami alatt nem éri meg gyártani) 9. készletek értékelése és tervezése (félkész- és késztermékek esetében) 10. gyártási eljárások szimulációja: pénzügyi tervezés (költségek, bevételek) 11. piackutatás a termék és a fedezet ismeretében (kik a vevők, mennyi marketing költség lehet, stb.) 12. profitcentrum kalkuláció: üzemi eredmények kimutatása, további kalkuláció (befektetett tőke, megtérülés, pénzáramlás) 19. Beruházás kezelés Investment Management A vállalat/konszern adott időszakra vonatkozó beruházási célkitűzéseit a beruházási program foglalja össze. Az IM feladatai a terv készítés, az irányítás, az ellenőrzés és a beruházásokhoz kapcsolódó controlling.

12 19.1. IM funkciója 1. beruházási igények felmérése és rendszerezése 2. az igények vizsgálata megvalósíthatóság és megtérülés szempontjából Törzsadatok (Beruházási program) 1. beruházási tervek hierarchikus leírása: célok, hatókörök megfogalmazása 2. intézkedések társítása a beruházási program pontjaihoz 3. a tervezés decentralizálása 4. a tervezési költségek átemelése a beruházási programba 5. eredmények görgetése a hierarchián (felfelé) 6. költségvetés készítése az intézkedésekre lebontva (felülről lefelé) 7. fedezet és erőforrások rendelkezésre állásának ellenőrzése 8. jelentési fa készítése kimutatásokkal és értékelésekkel 9. értékcsökkenési leírás előrejelzése 10. információk biztosítása a döntéshozóknak, döntések előkészítése 11. megvalósítás koordinálása, ellenőrzése 12. tervek és tények egyeztetése, intézkedések Vállalati controlling (EC) Tulajdonképpen egy vezetői információrendszer, amely biztosítja a döntéshozók számára a vállalat működésének áttekintéséhez szükséges információkat, segíti a stratégiák megfogalmazását, lehetőséget nyújt modellezésre és a döntések előkészítésére VIR feladata 1. adatok gyűjtése alkalmazási rendszerekből, ezek válogatása és elemzése 2. a döntés-előkészítésre alkalmas információk előállítása a döntéshozók számára 3. döntések modellezése, döntéstámogatás 4. adatok felhalmozása, kezelése és archiválása 5. adatszerzés belső információrendszerekből és részrendszereikből (HR, pénzügy, logisztika ) 6. adatszerzés külső információrendszerekből: üzleti partnerek információ rendszereiből (EDI, XML alapú adatcsere, stb.) 7. beszerzett adatok kiértékelése, emberközpontú megjelenítése 8. globális jelentések készítése 9. tendenciák figyelése 10. navigálás az adatállományokban 11. kutatás, keresés

Integrált keretrendszer

Integrált keretrendszer Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Logisztika 1 R/3 Integrációmodell Logisztika PP Termelés- tervezés MM SD Értékesítés Anyaggazdál- kodás R/3 FI Pénzügy és számvitel CO Controlling AM Eszköz gazdálkod

Részletesebben

Integrált keretrendszer

Integrált keretrendszer Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Számvitel, könyvelés 1 R/3 Integrációmodell Logisztika PP Termelés- tervezés MM SD Értékesítés Anyaggazdál- kodás R/3 FI Pénzügy és számvitel CO Controlling AM Eszköz

Részletesebben

Integrált keretrendszerek

Integrált keretrendszerek Integrált keret 1. Bevezetés 1 Integrált keret mint az informatikai egyik ágazata Informatika alkalmazási területei: Bio-informatika Térinformatika (Geo-informatika) Mérnökinformatika Orvos-informatika

Részletesebben

Integrált keretrendszer

Integrált keretrendszer Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Humán erőforrás gazdálkodás, személyügy 1 R/3 Integrációmodell Logisztika PP Termelés- tervezés MM SD Értékesítés Anyaggazdál- kodás R/3 FI Pénzügy és számvitel CO

Részletesebben

Integrált keretrendszerek

Integrált keretrendszerek Integrált keret 1. Bevezetés 1 Integrált keret mint az informatikai egyik ágazata Informatika alkalmazási területei: Bio-informatika Térinformatika (Geo-informatika) Mérnökinformatika Orvos-informatika

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Integrált keretrendszer

Integrált keretrendszer Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Számvitel, könyvelés Informatikai modellezés 1 Termelésirányítás, -tervezés Termelésirányításiprogram Műszaki alkotórészek, komponensek Anyaggazdálkodás Darabjegyzék

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT A CÉG Vevők Bank KFT Állam Szállítók 1 A FELADAT A cég tevékenységének, működésének megismerése Üzleti folyamatok dokumentálása Információs rendszerrel szemben támasztott követelmények e meghatározása

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ

AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ itelligence BusinessForum 2014. AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ AZ EGYES FUNKCIÓK KAPCSOLÓDÁSA A VÁLLALATI ÜZEMGAZDASÁGI FOLYAMATOKHOZ (SAP BUSINESS ONE 9.1) Váradi László Budapest,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék 2013/14 2. félév 5. Gyakorlat Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens Tartalomjegyzék Klasszikus termelésirányítási

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

EIR modulok. Irodai szoftver. Térbeli objektumok Szakmai törzsadatok. Ügyviteli rendszer. Terepi iroda. Térinformatika. Készlet. Pénzügy.

EIR modulok. Irodai szoftver. Térbeli objektumok Szakmai törzsadatok. Ügyviteli rendszer. Terepi iroda. Térinformatika. Készlet. Pénzügy. EIR modulok Pénzügy Készlet Irodai szoftver Ingatlan Készlet Eszköz Humán Közjólét Mezőgazdaság Vadászat Térbeli objektumok Szakmai törzsadatok Üzemterv Fahasználat Erdőművelés VIR Ügyviteli rendszer Főkönyv

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció

IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 1. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS...9 1.1 Az eredménykimutatás fogalma, tartalma...9 1.2 Az eredmény megállapításának összetevõi...11 1.2.1 Bevételek...11 1.2.2 Költségek, ráfordítások...12

Részletesebben

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 3. Kontroling a gyakorlatban Üzemeltetési kontroling

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2016/17 1. félév 4. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A termelésinformatika alapjai

Részletesebben

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 4. Kontrolling a speciális területei Kontroling

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Eszközgazdálkodás alapok ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Az előadás témakörei ESZKÖZÖK - Tárgyi eszközök 1. Tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása 2. Tárgyi eszközökkel való gazdálkodás 3. Tárgyi eszközök

Részletesebben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Papír helyett elektronikus űrlap Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Csamangó András SAP tanácsadó Creative 4U Kft., Budapest 2010 Bemutatás 2002-ben alakult SAP Service Partner fő tevékenység:

Részletesebben

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Hagyományos termelésirányítási módszerek: Hagyományos termelésirányítási módszerek: - A termelésirányítás határozza meg, hogy az adott termék egyes technológiai műveletei - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek

Részletesebben

Herdon Miklós egyetemi docens. Rózsa Tünde egyetemi adjunktus

Herdon Miklós egyetemi docens. Rózsa Tünde egyetemi adjunktus Herdon Miklós egyetemi docens Rózsa Tünde egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem AGTC, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gazdaságelemzés- módszertani és Alkalmazott Informatikai Intézet Forrás:

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

a logisztikai informatikai rendszerekben

a logisztikai informatikai rendszerekben Az m-kereskedelem m alkalmazásai a logisztikai informatikai rendszerekben Logisztikai informatika 2005. 11. 21. Fodor Júlia A mobil kereskedelemben alkalmazható eszközök! Mobiltelefonok szolgáltatásai;

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt Székesfehérvár TKR - Jelentısebb referenciák ( 1997 ) Bán József Kiadva : 2003 október BÁN JÓZSEF

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél Cégünkről Piacvezető üzleti- és reklámajándék tárgy nagykereskedelem 20 éve a piacon Központi iroda és raktár (6.000m 2 ) Budapesten Front office irodák

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

A nyersanyag begyűjtő részleg feladatai: Biztosítja a nyersanyag (tej) ellátást az egyéni termelőktől és cégektől

A nyersanyag begyűjtő részleg feladatai: Biztosítja a nyersanyag (tej) ellátást az egyéni termelőktől és cégektől a termékeladást és a marketinget a szállítást, szállítóeszközök karbantartását, a munkavédelmet és tűzvédelmet a kereskedelemben illetve szállításban Ellenőrzi és fele a törvény betartásáért, ami a termékek

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 2. előadás: Egy konkrét vállalatirányítási rendszer Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Miért épp a kórház? Mindenkinek van róla személyes tapasztalata, volt bent

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék 2013/14 2. félév 6.-7. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A termelésinformatika alapjai 6.-7.

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tudnivalók Segédanyagok Jegyzet, előadásvázlatok, munkafüzet Példatár, konzultáció, képletgyűjtemény Elméleti kérdések kidolgozása

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

Infor ERP LN6.1 - Logisztika

Infor ERP LN6.1 - Logisztika Infor ERP LN6.1 - Logisztika Hogyan fejlődik a vállalatirányítási szoftver a kihívások mezején? Jándy Géza geza.jandy@snt.hu 2009.11.04. www.snt.hu 1 INFOR ERP LN verziók életciklusának áttekintése Triton

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1.

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1. Oldal: 1. DÉMÁSZ MIRTUSZ munkairányító rendszer alapú üzleti folyamat integráció. Benke Gábor MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009.09 Oldal: 2. TARTALOM Miért fontos az üzleti folyamatok integrációja?

Részletesebben

új verziójának bemutatása

új verziójának bemutatása BIBLION könyvesbolti szoftver új verziójának bemutatása Hotel Holiday Inn 2011. június 22. Schwarczenberger Istvánné dr. Ügyvezető igazgató A tervezett program: 10:00 10:15 Köszöntő Schwarczenberger Istvánné

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Vállalatirányítás könnyedén.

Vállalatirányítás könnyedén. Vállalatirányítás könnyedén www.eniac.hu ENIAC Computing Két évtizedes szakmai tevékenységünk és több száz vállalat átvilágítása során szerzett tapasztalataink garantálják, hogy üzleti ügyei biztos kezekben

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Navision modulok Szállítók és beszerzés Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Ez a rész a beszerzési folyamatokat támogatja. Szállítókról tárolt

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Rendszer (System) Elem, kölcsönhatás, struktúra, határ, jel, állapot, folyamat, modell. Rendszer

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2016/17 1. félév 5. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A termelésinformatika alapjai

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban Mit érdemes a belső ellenőrzésnek vizsgálnia 2016. október 17. " A törvényt

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben 2013 Molnár Bálint TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ÁBRAJEGYZÉK...10 TÁBLÁZAT JEGYZÉK...15 DEFINÍCIÓ JEGYZÉK...16 1 BEVEZETŐ FOGALMI

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Frederick Taylor (1900 körül) A Pennsylvania-i acélműben tanulmányozta a munkafolyamatokat. A munkafolyamatokat szakaszokra bontotta, és különböző méréseket végzett a szakaszokon belüli és a szakaszok

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 1 6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs

Részletesebben

Bátori Tamás Képviselet Vezető

Bátori Tamás Képviselet Vezető Bátori Tamás Képviselet Vezető A társaság vagyonának számba vétele A mérleg valódiságának alátámasztása Anyagi felelősök elszámoltatása A leltározás maga a munkafolyamat A leltár pedig ennek az eredménye

Részletesebben

Szállodaingatlanok. 16 m Ft / szoba m Ft / szoba m Ft / szoba m Ft / szoba m Ft / szoba 16 9 m Ft / szoba 12

Szállodaingatlanok. 16 m Ft / szoba m Ft / szoba m Ft / szoba m Ft / szoba m Ft / szoba 16 9 m Ft / szoba 12 Szállodaingatlanok 1 16 m Ft / szoba 107 17 m Ft / szoba 215 11 m Ft / szoba 135 20 m Ft / szoba 185 8 m Ft / szoba 16 9 m Ft / szoba 12 VI. Szállodagazdálkodás speciális területei 2 Speciális, mert alapvetően

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

BÁN JÓZSEF. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár. TKR - tartalmi áttekintés BÁN JÓZSEF

BÁN JÓZSEF. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár. TKR - tartalmi áttekintés BÁN JÓZSEF BÁN JÓZF FRİZÉPLK ZÉKFHÉRVÁR - BUDP KR ermelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VIZK Bt. zékesfehérvár KR - tartalmi áttekintés Bán József Kiadva : 2003. október BÁN JÓZF 9436 Fertıszéplak, zent Imre

Részletesebben