Csalásra, hamisításra utaló jelek és kezelésük a könyvvizsgálatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csalásra, hamisításra utaló jelek és kezelésük a könyvvizsgálatban"

Átírás

1 Lukács János: Csalásra, hamisításra utaló jelek és kezelésük a könyvvizsgálatban ISA A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál Csalás: szabályszegés, haszonszerzés, megtévesztés, károkozás, tévedésbe ejtés/tartás, tények, adatok, információk manipulálása, torzítása Hiba: nem szándékos, véletlen hibás állítás A csalás megelőzése és feltárása elsődlegesen a vezetés felelőssége

2 A csalás kockázati tényezői (események, feltételek) Lukács Valótlan ügyletek, partnerek Eltitkolt, kihagyott események Helytelen értékelés Adatok, dokumentumok manipulálása Alkalom, vélt/valós lehetőség (fokozatosság, magabiztosság/óvatlanság 2 enyhítő körülmény)

3 A rejtett (szürke, fekete, illegális, irreguláris, informális, második, láthatatlan, eltitkolt, földalatti) gazdaság becsült mértéke Visa Europe 2011-es tanulmánya szerint: európai rejtett gazdaság kb milliárd euró, a GDP 16%-a, adóelkerülés uniós szintje évi kb milliárd euró, Magyarországon évi kb. 22 milliárd euró, a GDP 24%-a rejtett. Az összes bűncselekmény 7%-a gazdasági (évi 32 edb, emelkedik) A NAV feketelistája szerint: cég tartozik 100 mft fölött, ebből 200 jelentős adóhiányos Az első tíz 30 mrd Ft-tal tartozik magánszemély és egyéni vállalkozó tartozik 10 mft fölött - adóhiányosok által felhalmozott teljes tartozás 45 mrd Ft A költségvetési bevételek 92%-át a NAV szedi be, 95%-a önkéntes Tárki: jövedelemi egyenlőtlenség Gini-indexe 29,3% (2012/2000: gazdagok: 8/9; felső közép: 27/25; középosztály: 30/34; alsó közép: 21/23; szegények:14/9) Gfk: 3 kevesebbet (háztartások 61%-a, 0,8-5) és olcsóbbat vásárolunk=rezsi

4 1. Valótlan (fiktív) ügyletek felismerése Valótlanság: megtévesztés, ürügy, álca, kiszínezés, elhomályosítás, eltitkolás Készpénzes (kerekszámos, kiugróan magas, szokásostól eltérő összegek) A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének be kell jelentenie - a kapcsolt vállalkozások között létrejött, 1 mft-ot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást, - egyéb esetben az 2 mft-ot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást. (Art. 17. (9) bek.) Szolgáltatás vagy termékértékesítés ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 mft összegben teljesíthető készpénzszolgáltatás. (Art a-b) Szankció: a kifizető és az elfogató is 20% mulasztási bírságot fizet a 1,5 millió forintot meghaladó része után. 4 (Art f)) De: tranzakciós illeték!

5 A magas készpénzállomány és -forgalom JELZI Az adóelkerülés magas szintjét A feketegazdaság működését (valóságos pénzmozgást elkerülő fiktív számlázásokat) A rejtett jövedelmeket A fejlettségi szintet (Kereskedelmi vendéglátó hálózat 1/3-ánál van csak elektronikus fizetést segítő infrastruktúra: POS-hálózat 75 edb, 7 ezer/mlakos, EU-ban 17 ezer db/mlakos) A pénzhelyettesítő kultúrát A vállalkozások közötti bizalomhiányt Inflációt, dekonjuktúrát, fizetési fegyelmet Az állam készpénzt preferáló hatósági és szabályozói magatartását

6 1. Valótlan (fiktív) ügyletek felismerése befolyt összegek azonnali továbbutalása, túl- vagy alulszámlázás (kapcsolt, veszteséges, jutalék, siker-, közvetítői díj, visszavásárlási kötelezettség), fordulónaphoz közeli teljesítések (de édesség, szesz, áig) előre hozott, még nem teljesült számlázások (összemérés, de támogatások elszámolása!) jóval a fizetési határidő előtti/utáni utalások, előlegek, nehezen bizonyítható, ellenőrizhető események (építőipari pótmunkák, média, reklám, marketing, tanácsadás, informatika, őrzővédő szolgáltatás, üzemeltetés, pék, étterem), nem létező vagy ninja partner, háttérvizsgálat

7 A számla befogadójától elvárható magatartás Kellő gondosság, körültekintés (gyanú, tudta vagy tudhatta volna), óvatosság, ellenőrzés Nem elég az ügyelt megvalósulását igazolni, hanem a számla eredetének hitelességét is ellenőrizni kell. Azt, hogy az ügylet minden szempontból a számlában foglaltak szerint valósult meg, a számla hitelesen tanúsítja az ügyletet, olyan körülményeket, amelyekre sem rálátásuk, sem ráhatásuk nincs július 1-jétől az adózóknak lehetőségük/kötelezettségük lesz ellenőrizni, hogy a feléjük számlát-kibocsátó adóalanyok eleget tettek-e a belföldi összesítőjelentés-tételi kötelezettségüknek. Az adózók a jövőben már nem hivatkozhatnak arra, hogy nem tudtak az üzleti partnerük adóelkerülő vagy szabálytalan működéséről, mert a nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján folyamatosan lehetőségük lesz nyomon követni, hogy az üzleti partnereik között van-e olyan, amely nem vallja be a számlázott ügyleteit.

8 1. Valótlan (fiktív) ügyletek felismerése teljesítés nélküli számlázás (eva, számlagyárak, önbizonylat), utólagos engedmény, visszaküldés, stornó, visszaszámlázás, jutalékok hibás vagy nem létező bizonylat, számla, szerződés (nem eléggé konkrét, nincs ajánlatkérés, megrendelés, teljesítésigazolás, szállító levél), jövedelmi viszonyokat meghaladó tagi kölcsön, aranykártya, biztosíték határt át nem lépő export: ömlesztett áru 2x több gabonát ad el, mint amennyi termett; cukor, étolaj zúzott kő), nem vámkezelt import (márkás ruhák, cigaretta, ásványolaj forgalmi jutalék helyett reklám, jogosulatlan adókedvezmények, adómentességek igénybevétele (átsorolások)

9 1. Valótlan (fiktív) ügyletek felismerése Leköltségelés (pajkosság: tisztítószerek, bútorok, fogyasztási cikkek, könyv, szemüveg, étterem, akvárium, kutyakaja, benzin, tőzsdei ügyletek, management fee, leltár, készültségi fok, elhatárolás, hiány, selejt, káresemény, kisértékű te., használatba vételi engedély, közmű, várható élettartam, kaució, fordított áfa, arányosítás, alultőkésítés, késve érkezett számla kontír hibák: karbantartás, értékvesztés, hipa, utazás, lottó) Számla nélküli értékesítések

10 Visszaélések a készleteknél Lukács Az egymásra halmozott dobozok közé üres dobozokat rejtenek. Egyes kartonok szemetet, vagy más értéktelen dolgot tartalmaznak. Bizományba átvett készleteket is beállítják be a saját leltárba. Felhígítják a készletet. (Például vizet adnak a folyékony anyagokhoz.) Megváltoztatják azon készletek mennyiségét és értékét a leltárban, amelyeket a könyvvizsgáló nem számolt meg. Számítógépes készletnyilvántartó program segítségével állítanak be fiktív készletet az analitikába. A könyvvizsgáló által fel nem keresett raktárak leltáríveit meghamisítják. A telephely között úton lévő szállításokat mindkét raktárban leltárba veszik. Egyes készleteket átviszik egy másik raktárba, és ott is számba veszik, felleltározzák. A már eladott, de még ki nem szállított termékeket is felveszik a leltárba. Hamis visszaigazolást szereznek be az idegen helyen tárolt készletekről. A már megrendelt, de még le nem szállított készleteket is beállítják a leltárba. A befejezetlen termelés készültségi fokát a valóságtól eltérően vagy túl magas, vagy túl alacsony szinten állapítják meg. Túlértékelik a készleteket. A nem fordulónapon elvégzett leltározás során csalnak az előre- vagy a visszavetítésénél.

11 2. Gazdasági események hatásának eltitkolása, kihagyása Be nem jelentett dolgozók színlelt szerződések munkaidő nyilvántartás, munkaügyi szabálytalanságok, munkaviszony megszüntetés, igazolások, bérelszámolás

12 2. Gazdasági események hatásának eltitkolása, kihagyása Eladósodás, fizetési morál A vállalkozások számláinak 52%-át nem fizetik ki határidőre (2008 előtt 56%-át, németek 22%-át), átlagos fizetési határidő 31 nap + 15 nap átlagos késedelem (mikrováll. 66%, 1/3-át egy hónap, 6%-át 90 nap után, 2%-át soha nem fizetik ki - alacsony érdekérvényesítő képesség, középváll. 34 nap, külföldi vevőnek 43 nap, nagyváll. 27 nap) A bizalom olcsóbbá, gyorsabbá, kiszámíthatóbbá és hatékonyabbá teszi a működést Költségvetési intézmények lejárt tartozása 64,1 milliárd forint - ebből az állammal szemben fennálló tartozások 8,4 milliárd Ft - kifizetetlen szállítói-szolgáltatói számlaállomány 55,7 milliárd Ft - 60 napon túli tartozás 26,1 milliárd forintra rúgott, ebből a minősített - 50 milliót vagy az intézményi költségvetés 3,5 %-át meghaladó, 60 napon túli - adósság 24,7 milliárd Ft.

13 2. Gazdasági események hatásának eltitkolása, kihagyása Semmitmondó kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, peres ügyek, kötbér, kamat, céltartalék, értékvesztés cégfantomizálás, téves jogszabály értelmezés, alkalmazás, összetett, magyarázatra szoruló ügyletek. nyilvántartási hiányosságok (iktató rendszer, eredeti bizonylatok hiánya, megváltoztatása, más nevére szóló számlák) utólagos szerződésmódosítások kétnyelvű szerződések eltérései vissza- vagy utólagos dátumozás

14 3. Adatok, dokumentumok manipulálása, megváltoztatása Egyenlegközlőkre kapott válaszok eltitkolása, módosítása információkhoz való hozzáférési jogok, bennfentes információk, számítógépes bűnözés bizonylatok archiválása, őrzése, megsemmisítése: - bejelentett helyen köteles őrizni, 3 munkanapon belül be kell mutatni, - bevallás esedékessége évének utolsó napjától számított 5 évig, - 8 évig üzleti évről készített beszámolót, üzleti jelentést, leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, törvény követelményinek megfelelő nyilvántartást, - magánszemély ingatlan költség bizonyításra 15 év

15 4. Számviteli politika és becslés helytelen alkalmazása - Mérlegkészítés napja(i)nak indokolatlan változtatgatása, - beszámoló formájának, pénznemének hibás kiválasztása, - jelentőség és lényegesség hibás meghatározása - értékelési elvek, értékelési eljárások következetlen alkalmazása (bekerülési érték tartalma, amortizációs módszerek, önköltségtartalom, egyedi vagy csoportos, mennyiségi és/vagy értéki nyilvántartás, leltározás, pénzkezelés, piaci értékelés, átszervezések, kísérleti fejlesztések költségeinek aktiválása), - eltérés a Számviteli törvény előírásaitól, - maradványérték, értékvesztés, céltartalék képzés mértéke

16 5. Eszközök jogellenes eltulajdonítása Saját bankszámlára utalás, lopás, kenőpénz, saját célú felhasználás (fedezet, autó, számítógép), nem meglévő eszközök hamis nyilvántartása.

17 Kifehérítést segítő megoldások Szigorítani a törvényeket, szakmai standardokat globálisan Eljárások egyszerűsítése, egyértelművé, átláthatóvá tétele, kiskapumentesség, GVH Növelni a kiszabható büntetések nagyságát. Törvényt súroló (törvénysértő) tevékenységgel ne lehessen büntetést meghaladó nyereséget elérni. Növelni az ellenőrzés gyakoriságát, hatékonyságát. Tervszerű adópropaganda; könyvvizsgálóval közös szakmai műhely és ellenőrzés mérés, értékelés, ösztönzés, hatékonysági mutatók; külső kontroll erősítése (bíróság, adózói érdekképviselet, 90 paraméter); anonim bejelentő programok, csalási kockázatok rendszeres értékelése Csökkenteni az adórátákat, mellyel csökken az adócsalás motívumainak erőssége, alulfizetettség enyhítése Egyszerűbb, átláthatóbb adószabályok Külső környezet (a társadalom) szemléletváltozása Makrogazdasági feltételek, gazdasági kilátások javítása, a legális tevékenységből elérhető jövedelmek nagyságának növelése

Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése

Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése Belső Ellenőrök Társasága III. SZAKMAI KONFERENCIA Dr. Lukács János a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke Budapest, 2014. május 21.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI ISMERETEK

ELLENŐRZÉSI ISMERETEK MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék ELLENŐRZÉSI ISMERETEK Miskolc, 2012.02. 2012. Összeállította: Dr. Nagy László BEVEZETÉS

Részletesebben

A bemutatásra kerülő diák tartalma

A bemutatásra kerülő diák tartalma A bemutatásra kerülő diák tartalma 1. A számviteli törvény kiemelt változásai 2. A kamarai törvény változásai 3. A kamara Alapszabályának módosulásai 4. Uniós irányelvek változásai 5. A Ptk. miatti változások

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kiss Gerzson. A munkavállalók és vállalkozók kötelező. adminisztrációs teendői. Adatszolgáltatási,

MUNKAANYAG. Kiss Gerzson. A munkavállalók és vállalkozók kötelező. adminisztrációs teendői. Adatszolgáltatási, Kiss Gerzson A munkavállalók és vállalkozók kötelező adminisztrációs teendői. Adatszolgáltatási, nyilvántartási, bevallási kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Budapest, 2009 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2005 2009. évi változásai (kiemelve a 2009. I. 1-étől hatályos változások)

Részletesebben

Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1

Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1 1 Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1 2 Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések 1. számviteli elszámolás szabályai 2. jegyzett tőke minimum szabályai

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

Könyvviteli alapismeretek

Könyvviteli alapismeretek Könyvviteli alapismeretek Gazdálkodás Az a céltudatos tevékenység, amely keretében a társadalom erőforrásainak (termelőeszközök, munkaerő) ésszerű felhasználása megvalósul. Gazdálkodó Az a természetes

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Tartalomjegyzék 2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Cafetéria:... 4 Adómentes lakáscélú juttatások... 5 Családi adókedvezmény... 5 Változik a családi kedvezmény

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Több ponton módosult az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény (Art.) is.

Több ponton módosult az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény (Art.) is. AZ ADÓZÁS RENDJE Több ponton módosult az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény (Art.) is. Adótanácsadók, adószakértők nyilvántartása Az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartását

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2015. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. BIZONYLAT Számviteli bizonylat tartalma, könyvelése készpénzmozgáshoz, értékesítéshez, tulajdonosokkal szembeni követeléshez,

Részletesebben

K+F költségek elszámolása

K+F költségek elszámolása ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKT-TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI, ADÓZÁSI KÉRDÉSEKRŐL Az alábbiakban összefoglaljuk az akkreditált innovációs klaszterek támogatásának igénybevételével illetve az létrehozott

Részletesebben

tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások

tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások Zárlati tevékenységek 1 A zárlat menete tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások megállapítása, minősítése,

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben