ÖSSZEFOGLALÓ. A Fejezet Bevezetés és Figyelmeztetések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ. A Fejezet Bevezetés és Figyelmeztetések"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ Az összefoglaló a nyilvánosságra hozatali követelményeket, az úgynevezett "Alapfogalmakat" tartalmazza. Ezek az Alapfogalmak az A-E (A.1-E.7) fejezetekben találhatóak. Ez az összefoglaló az összes Alapfogalmat tartalmazza, amit a jelen tájékoztató által érintett fajtájú értékpapír és kibocsátó esetén az összefoglalónak tartalmaznia kell. Mivel bizonyos Alapfogalmak esetében nem kötelező a nyilvánosságra hozatal, ezért az Alapfogalmaknál egyes sorszámok hiányozhatnak. Annak ellenére, hogy egy Alapfogalmat meg kell jeleníteni az összefoglalóban az értékpapír fajtája és a kibocsátó miatt, amire a jelen tájékoztató vonatkozik, előfordulhat, hogy mégsem adható releváns információ ezen Alapfogalom tekintetében. Ilyen esetben az összefoglaló az Alapfogalom rövid leírását tartalmazza azzal a megjegyzéssel, hogy az nem alkalmazható. A Fejezet Bevezetés és Figyelmeztetések A.1 Bevezetés: Ezen összefoglaló a tájékoztató bevezetőjeként olvasandó. A befektetőknek a Társaság A Osztályú Részvényeibe történő befektetéssel kapcsolatos döntésüket a tájékoztató teljes tartalmának a mérlegelése alapján kell meghozniuk. Amennyiben a jelen tájékoztatóban szereplő információval kapcsolatban az EGT valamely tagállamában keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a jelen tájékoztató fordításának költségeit. Kártérítési felelősség kizárólag azokat a személyeket terheli, akik az összefoglalót készítették, beleértve annak fordítását is, feltéve, hogy az összefoglaló szövege félrevezető, pontatlan vagy nem összeegyeztethető a tájékoztató egyéb részeivel, vagy ha nem tartalmaz olyan alapinformációkat, amik a befektetőket segítik annak eldöntésében, hogy befektessenek-e ezen értékpapírokba. A.2 Értékpapírok későbbi viszonteladása vagy végleges kihelyezése pénzügyi közvetítőkön keresztül: Nem alkalmazható: jelen tájékoztató nem az értékpapírok későbbi pénzügyi közvetítőkön keresztül történő bármely viszonteladásával vagy kihelyezésével kapcsolatban készült. B Fejezet Kibocsátó B.1 A kibocsátó jogi és kereskedelmi neve: B.2 Székhelye és jogi formája, irányadó jog és a bejegyzés szerinti állam: CGI Group Inc. A CGI székhelye Kanadában van és Kanadában is került bejegyzésre társaságként a Társasági Törvény (Québec) alapján, amely az Üzleti Társaságokról szóló Törvény (Québec) elődje, és amely hatálya alá a Társaság jelenleg tartozik. Page 1

2 B.3 Jelenlegi működési köre, fő tevékenységei és piacai: A Csoport a világ 5. legnagyobb független információ technológiai (IT) és üzleti folyamatokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vállalata. A Csoportnak körülbelül munkavállalója van világszerte, akiket tagoknak hív. A Csoport szolgáltatási portfóliókat kínál ügyfeleinek, beleértve az alábbiakat: IT Tanácsadás: a CGI az IT és az üzleti tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások teljes körét nyújtja, beleértve az üzleti átalakítást, az IT stratégiai tervezését, az üzleti folyamatok tervezését és a rendszerek felépítésének megtervezését; Rendszerek integrálása: a CGI integrálja és testre szabja a vezető technológiai és szoftver applikációkat, hogy olyan IT rendszert hozzon létre, ami választ ad az ügyfél stratégiai igényeire; IT és üzleti funkciók kiszervezése: az ügyfelek az IT vagy üzleti feladataik ellátásért való felelősségüket teljesen vagy részben átadják a CGI-nek, hogy így jelentős megtakarításokat érjenek el, és hozzáférjenek a számukra legmegfelelőbb technológiához, miközben a stratégiai IT és üzleti funkciók felett az irányítást megtartják. A CGI bevezeti a minőségi folyamatait és bevált gyakorlatát, hogy az ügyfelei működésének hatékonyságát növelje. A kiszervezési szerződés keretében nyújtott szolgáltatások közé tartozhat új projektek és alkalmazások kifejlesztése es integrálása, alkalmazások karbantartása és támogatása, technológia menedzsment (vállalati és végfelhasználói számítástechnikai és hálózati szolgáltatások), tranzakciók és üzleti folyamatok ellátása úgy, mint a bérszámfejtés, biztosítási folyamatok és dokumentum menedzsment szolgáltatások; és Saját tulajdonú üzleti megoldások: CGI a saját tulajdonú üzleti megoldások széles skálájával rendelkezik, amelyek új lehetőségek kiaknázását segítik elő és értéket teremtenek a CGI ügyfelei és részvényesei számára. A CGI több mint nagy és középméretű vállaltnak nyújt szolgáltatásokat a magán és a közszférában világszerte. A CGI ügyfelei között vannak kormányok, pénzintézetek, gyártó, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi vállalatok, telekommunikációs társaságok, közüzemi szolgáltatók és egészségügyi szervezetek is. B.4a Jelentős új trendek: A csoport a 2013-a üzleti év első negyedévét 2.532,9 millió kanadai dollár bevétellel zárta, ami 1.500,8 millió kanadai dolláros növekedést vagy 145,5 százalékot jelent a 2012-es üzleti év ugyanezen időszakához képest. Változatlan árfolyamon számolva a bevétel 147,5 százalékkal nőtt, de az árfolyam változások kedvezőtlenül érintették a Csoport bevételét 21,9 millió kanadai dollárral vagy 2,1 százalékkal. Az évről évre tapasztalható jelentős bevétel növekedést az okozta, hogy a Logica (a B.5 Alapfogalomban definiálva) megvásárlásának hatása az egész negyedévben érvényesült és kisebb mértékben köszönhető volt annak is, hogy a Csoport amerikai tevékenysége folytatatta a növekedését, ami változatlan árfolyam mellett 19,9 százalékos növekedést eredményezett (16,1 százalék a kedvezőtlen árfolyam változások figyelembe vételével). A Csoport hét szegmenséből öt szegmens, Északi, Dél-Európa és Dél- Amerika, Franciaország, Egyesült Királyság, Közép- és Kelet-Európa és Ázsia és Csendes-óceáni térség, tette ki a Csoport teljes bevételének 60,3 százalékát vagy 1.527,9 millió kanadai dollárt. A Csoport Kanadai szegmenséből származó bevétel a 2013-as üzleti év első negyedévében 3,9 százalékkal csökkent a 2012-es üzleti év ugyanezen időszakához képest. Ezen bevételváltozást elsősorban egy a Csoport Page 2

3 vertikális pénzügyi szolgáltatói piacához tartozó dokumentum menedzsment szolgáltatási szerződés lejárata okozta. Kanadában szerény növekedés figyelhető meg az új szerződésekből, de ezt ellensúlyozza a meglévő ügyfelek projektjeinek alacsonyabb volumene. Évről évre Csoport szinten a gyártási, kiskereskedelmi és elosztói vertikális piac növekedett legnagyobb mértékben, amelyet a kormányzati és telekommunikációs és közszolgáltatói vertikális piacok követtek. Ezek a vertikális piacok, megfelelően, 29 százalékot és 15 százalékot tettek ki a csoport 2013-as üzleti évének első negyedéves bevételéből. B.5 A kibocsátó csoportjának és a kibocsátó csoporton belüli helyzetének a bemutatása: A CGI a Csoport végső anyavállalata. A Csoport legfontosabb leányvállalatai a következők: Név Bejegyzés helye Conseillers en gestion et informatique Québec, Kanada CGI Inc. CGI Group Holdings USA Inc. Delaware, Amerikai Egyesült Államok CGI Technologies and Solutions Inc. Delaware, Amerikai Egyesült Államok CGI Federal Inc. Delaware, Amerikai Egyesült Államok Stanley, Inc. (Stanley) Delaware, Amerikai Egyesült Államok Stanley Associates, Inc. Washington D.C., Amerikai Egyesült Államok CGI Information Systems and Kanada Management Consultants Inc Canada Inc. Kanada CGI Group Holdings Europe Limited Egyesült Királyság Logica Limited (Logica) Egyesült Királyság Logica Group Holdings Limited Egyesült Királyság LogicaCMG Corporate Holdings Egyesült Királyság Limited LogicaCMG (Software) Limited Egyesült Királyság 1 Logica -t (korábban Logica plc) a CGI egyik száz százalékos leányvállalata szerezte meg egy bíróság által jóváhagyott kényszeregyezség (court-sanctioned scheme of arrangement) útján augusztus 20-án. A Logica az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező, üzleti és technológiai szolgáltatásokat nyújtó társaság. B.6 Amennyiben ismert a kibocsátó által, azon személyek neve, akik közvetlenül vagy közvetve olyan részesedéssel bírnak a kibocsátó tőkéjében vagy szavazati jogaiban, amely a kibocsátó nemzeti joga alapján bejelentésköteles és az ilyen érdekeltség mértéke: A kanadai jog szerint a kibocsátó alaptőkéjének vagy a benne fennálló szavazati jogoknak a 10 százalékát elérő vagy azt meghaladó részesedést be kell jelenteni. CGI alaptőkéje az alábbiakból tevődik össze: (i) korlátlan számú, sorozatokban kibocsátott elsődleges elsőbbségi részvények (first preferred shares) (Elsődleges Elsőbbségi Részvények), (ii) korlátlan számú, sorozatokban kibocsátott másodlagos elsőbbségi részvények (second preferred shares) (Másodlagos Elsőbbségi Részvények); (iii) korlátlan számú A osztályú, 1 szavazatot biztosító részvények; (iv) korlátlan számú B osztályú, 10 szavazatot biztosító részvények ( B Osztályú Részvények), mindegyik névérték nélküli március 14-én (a tájékoztató közzétételét megelőző lehetséges utolsó dátum) nem volt kibocsájtva sem Elsődleges Elsőbbségi Részvény sem Másodlagos Elsőbbségi Részvény. Amennyiben ez a Társaság számára ismert, március 14-én (a tájékoztató közzétételét megelőző lehetséges utolsó dátum), csak az alábbi személyek a tényleges tulajdonosai, közvetlenül vagy közvetve, vagy rendelkeznek befolyással vagy irányítással a CGI által kibocsátott A Osztályú Részvények vagy B Osztályú Részvények több mint 10%-a felett (a bejelentések szerint birtokolt A Osztályú Részvények vagy B Osztályú Részvények alapján március 14-én): Serge Godin (Alapító és az Igazgatóság elnöke) tulajdonában áll A Osztályú Részvény és az ellenőrzése alatt álló Distinction Page 3

4 Capital Inc., Canada Inc. és Québec Inc. révén B Osztályú Részvény (a kibocsátott és forgalomban lévő A Osztályú Részvények 0,32 százaléka és a kibocsátott és forgalomban lévő B Osztályú Részvények 85,03 százaléka, ami együttesen a CGI-ben fennálló összes szavazati jog 46,87 százalékát teszi ki); Andrés Imbeau (Alapító, az Igazgatóság alelnöke és Társasági Titkár tulajdonában áll A Osztályú Részvény és az ellenőrzése alatt álló Québec Inc. és a Québec Inc. révén B Osztályú Részvény (a kibocsátott és forgalomban lévő A Osztályú Részvények 0,10 százaléka és a kibocsátott és forgalomban lévő B Osztályú Részvények 12,72 százaléka, ami együttesen CGI-ben fennálló összes szavazati jog 7,03 százalékát teszi ki); és Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse) lásd közvetlenül alább. Ezen túlmenően, CGI Befektetési Kapcsolatok részlege rendszeresen áttekinti a Társaság legnagyobb intézményi befektetőit. A Társaság rendelkezésére álló legfrissebb, január 31-i, részvényesi azonosító adatok alapján az A Osztályú Részvények top tíz intézményi tulajdonosai az alábbiak voltak: Caisse tulajdonában áll A Osztályú Részvény (a kibocsátott és forgalomban lévő A Osztályú Részvények 24,81 százaléka, ami a CGI-ben fennálló összes szavazati jog 11,16 százalékát teszi ki); Pyramis Global Advisors, LLC tulajdonában áll A Osztályú Részvény (a kibocsátott és forgalomban lévő A Osztályú Részvények 8,11 százaléka, ami a CGI-ben fennálló összes szavazati jog 3,65 százalékát teszi ki); GCIC, Ltd. tulajdonában áll A Osztályú Részvény (a kibocsátott és forgalomban lévő A Osztályú Részvények 4,24 százaléka, ami a CGI-ben fennálló összes szavazati jog 1,9 százalékát teszi ki); Fidelity Investments Canada ULC tulajdonában áll A Osztályú Részvény (a kibocsátott és forgalomban lévő A Osztályú Részvények 2,88 százaléka, ami a CGI-ben fennálló összes szavazati jog 1,29 százalékát teszi ki); Greystone Managed Investments tulajdonában áll A Osztályú Részvény (a kibocsátott és forgalomban lévő A Osztályú Részvények 2,75 százaléka, ami a CGI-ben fennálló összes szavazati jog 1,24 százalékát teszi ki); Mackenzie Financial Corporation tulajdonában áll A Osztályú Részvény (a kibocsátott és forgalomban lévő A Osztályú Részvények 2,57 százaléka, ami a CGI-ben fennálló összes szavazati jog 1,15 százalékát teszi ki); BlackRock Fund Advisors tulajdonában áll A Osztályú Részvény (a kibocsátott és forgalomban lévő A Osztályú Részvények 1,91 százaléka, ami a CGI-ben fennálló összes szavazati jog 0,85 százalékát teszi ki); TD Asset Management, Inc. tulajdonában áll A Osztályú Page 4

5 Részvény (a kibocsátott és forgalomban lévő A Osztályú Részvények 1,89 százaléka, ami a CGI-ben fennálló összes szavazati jog 0,85 százalékát teszi ki); Fiera Capital Corporation tulajdonában áll A Osztályú Részvény (a kibocsátott és forgalomban lévő A Osztályú Részvények 1,82 százaléka, ami a CGI-ben fennálló összes szavazati jog 0,82 százalékát teszi ki); és RBC Global Asset Management, Inc. tulajdonában áll A Osztályú Részvény (a kibocsátott és forgalomban lévő A Osztályú Részvények 1,71 százaléka, ami a CGI-ben fennálló összes szavazati jog 0,77 százalékát teszi ki). A fentiekben leírtakon kívül, március 14-én (a tájékoztató közzétételét megelőző lehetséges utolsó dátum), az igazgatók (egyenként Igazgató és együttesen Igazgatók) és a vezető tisztségviselők tudomása szerint nincsen más olyan személy, aki a CGI forgalomban lévő A Osztályú Részvényeinek vagy B Osztályú Részvényeinek 10%-át vagy azt meghaladó százalékát közvetlenül vagy közvetve ténylegesen tulajdonolná, vagy aki a CGI forgalomban lévő A Osztályú Részvényeinek vagy B Osztályú Részvényeinek 10%-a vagy azt meghaladó százaléka fölött ellenőrzést vagy irányítást gyakorolna (a bejelentések szerint birtokolt A Osztályú Részvények vagy B Osztályú Részvények alapján március 14-én). B.7 Amennyiben a kibocsátó által ismert, adja meg, hogy a kibocsátó közvetlenül vagy közvetve valakinek a tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll-e és írja le, az ilyen ellenőrzés természetét: A kibocsátó nagyobb részvényesei eltérő szavazati joggal rendelkeznek-e: Egyes korábbi kulcs pénzügyi adatok és a kibocsátó pénzügyi feltételeiben és működési eredményeiben bekövetkezett jelentős változások Serge Godin kivételével, akinek a CGI szavazatra jogosító alaptőkéjében fennálló részesedése fent bemutatásra került, a CGI nem bír tudomással olyan személyről, aki március 14-én (a tájékoztató közzétételét megelőző lehetséges utolsó dátum) a CGI felett közvetlenül vagy közvetve, együttesen vagy egyedül ellenőrzést gyakorol vagy tudna gyakorolni. A CGI nagyobb részvényesei, a fenti felsorolás szerint, ugyanolyan szavazati joggal rendelkeznek, mint az A Osztályú Részvények és B Osztályú Részvények minden más tulajdonosa. Az alábbi táblázat a Csoport kulcs pénzügyi információt tartalmazza a megadott időszakokban. Az alábbi adatok a Csoport 2010., és es auditált konszolidált pénzügyi beszámolóiból származnak, jelentős módosítás nélkül. A Csoport 2012-es auditált konszolidált pénzügyi beszámolója a Kanadai Általánosan Elfogadott Számviteli Alapelveknek megfelelően készült. A Csoport 2011-es és 2012-es auditált konszolidált pénzügyi beszámolói az IFRS-nek (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) megfelelően készültek. Page 5

6 magyarázata az egyes korábbi kulcs pénzügyi adatok időszakában vagy az ezt követő időszakban: Konszolidált eredmény-kimutatás: Szeptember 30-án záródó üzleti évre vonatkozóan (ezer kanadai dollárban, kivéve a részvényekre vonatkozó adatokat) C$ C$ C$ Bevétel Működéssel kapcsolatos kiadások Szolgáltatások, értékesítés költségei és adminisztratív költségek Amortizáció Felvásárlással és integrálással kapcsolatos költségek Pénzügyi költségek Pénzügyi bevételek (5.318) (3.552) (2.419) Egyéb bevételek (3.955) (7.647) (952) Árfolyamnyereség (1.134) (3.365) (916) Közös vállalatból eredményéből (3.996) (13.359) - való részesedés Tőkeeszközök eladásából - - (469) származó nyereség Adózás előtti eredmény Jövedelemadó Nettó eredmény Egy részvényre jutó eredmény Egy részvényre jutó alapvető eredmény Egy részvényre jutó higított eredmény Konszolidált mérleg: (ezer kanadai dollárban) szeptember 30-án szeptember 30-án szeptember 30-án C$ C$ C$ Eszközök Forgóeszközök Készpénz és más likvid eszközök Rövid lejáratú befektetések Vevőkövetelések Folyamatban lévő termelés Előre fizetett kiadások és egyéb forgóeszközök Jövedelemadó Forgóeszközök az ügyfeleknek fenntartott alapok nélkül Ügyfeleknek fenntartott alapok Forgóeszközök összesen Ingatlan, üzem és berendezés Szerződéses költségek Immateriális javak Egyéb hosszú távú eszközök Halasztott adókövetelés Közös vállalatba befektetett eszközök Goodwill Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Bankszámlahitel Kifizetésre váró számlák és elhatárolt kötelezettségek Elhatárolt kifizetések Halasztott bevétel Jövedelemadók Céltartalékok Page 6

7 Hosszú lejáratú hitelek lejáró része Összes rövid lejáratú kötelezettség az ügyfelek részére járó kifizetéseket megelőzően Az ügyfelek részére járó kifizetések Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Halasztott adófizetési kötelezettségek Hosszú lejáratú céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Nyugdíj-juttatások Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Tőke Eredménytartalék Egyéb halmozott összes bevétel (275) (veszteség) Alaptőke Többlet befizetés Az IFRS szerint december 31. óta nem következett be jelentős változás a CGI pénzügyi vagy kereskedelmi pozíciójában december 31. annak a szeptember 30-tól tartó három hónapos időszaknak a vége, amire a CGI mint a december 31-gyel végződő pénzügyi negyedévére 6-K formanyomtatványban (6-K Forma) elkészített közbenső pénzügyi információi vonatkoznak. A 6-K Forma január 30-án benyújtásra került az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC). B.8 Kiválasztott kulcs pro forma pénzügyi információk: B.9 Profit előrejelzés vagy becslés: B.10 Könyvvizsgálói jelentésekbe foglalt korlátozások: B.11 Nem elégséges működő tőke: Nem alkalmazható: a tájékoztató nem tartalmaz pro forma pénzügyi információkat. Nem alkalmazható: a tájékoztató nem tartalmaz profit előrejelzést vagy becslést. Nem alkalmazható: a könyvvizsgálói jelentések nem tartalmaznak korlátozásokat a Csoport korábbi pénzügyi beszámolóira vonatkozóan. Nem alkalmazható: a Csoport számára rendelkezésre álló működő tőke elegendő a jelen szükségleteihez, ahhoz, hogy ezt legalább a tájékoztató dátumától számított 12 hónapig fedezze. C Fejezet Értékpapírok C.1 Piacra bevezetett részvények típusa és osztálya és bármilyen azonosító A Osztályú Részvények. Az A Osztályú Részvényekkel a New York-i Értéktőzsdén (NYSE) GIB jel alatt és a Torontói Értéktőzsdén (TSE) GIB.A. jel alatt kereskednek. Az A Osztályú Részvények ISIN száma CA39945C1095. Page 7

8 számuk: C.2 Kibocsátott értékpapírok pénzneme: C.3 Kibocsátott részvények száma és névértéke: Az A Osztályú Részvényeknek nincsen névértéke. A (i) NSYE-n szereplő A Osztályú Részvények pénzneme amerikai dollár, (ii) a TSE-n szereplő A Osztályú Részvények pénzneme kanadai dollár. CGI alaptőkéje a következőkből áll: Korlátlan számú Elsődleges Elsőbbségi Részvény, ami részvénysorozatokban bocsátható ki; Korlátlan számú Másodlagos Elsőbbségi Részvény, ami részvénysorozatokban bocsátható ki; Korlátlan számú A Osztályú Részvény; és Korlátlan számú B Osztályú Részvény, mindegyik névérték nélküli március 14-én (a tájékoztató közzétételét megelőző lehetséges utolsó dátum), a Társaság kibocsátott és forgalomban levő tőkéje A Osztályú Részvényből és B Osztályú Részvényből állt. Nincsenek kibocsátott Elsődleges Elsőbbségi Részvények és Másodlagos Elsőbbségi Részvények. C.4 Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok: Minden A Osztályú Részvény tulajdonos az alábbi jogokkal fog rendelkezni: részvételhez és szavazáshoz való jog a Társaság közgyűlésén. Minden egyes A Osztályú Részvény egy szavazatra jogosítja annak birtokosát. Minden egyes B Osztályú Részvény tíz szavazatra jogosítja annak birtokosát; minden elhatározott, kifizetett vagy kifizetésre félre tett osztalékból azonos, részvények után járó részesedéshez való jog; és a Társaság felszámolása vagy megszűnése esetén vagy a Társaság tevékenységének más módon való megszüntetése érdekében a vagyonának a részvényesek közötti felosztása esetén a Társaság A Osztályú Részvényeinek tulajdonosai részére felosztható vagy kifizethető eszközökből való azonos, részvények után járó részesedéshez való jog. Amennyiben B Osztályú Részvények tulajdonosainak a B Osztályú Részvényekre felvásárlási, kicserélési vagy kibocsátási ajánlatot tesznek (ide nem értve a kizárt ajánlatokat) anélkül, hogy ugyanazokkal a feltételekkel az A Osztályú Részvények tulajdonosainak is ajánlatot tennének, úgy minden egyes A Osztályú Részvény átváltható lesz B Osztályú Részvénnyé az ajánlat megtételének napjától, a részvényes választásától függően, annak érdekében, hogy ezen részvényesek is elfogadhassák az ajánlatot. Ezt a jogot nem lehet gyakorolni, ha az ajánlatot az ajánlattevő nem egészíti ki, vagy ha a Csoport vezető állású és teljes időben foglalkoztatott munkavállalói és egy vagy több ilyen vezető állású munkavállaló irányítása alatt álló társaság, a forgalomban lévő B Osztályú Részvények több mint 50%-ával rendelkező tulajdonosaként, mint egy csoport nem fogadja el azt. Az A Osztályú Részvényekhez kapcsolódó jogok, elsőbbségi jogok, feltételek és korlátozások módosíthatóak, feltéve, hogy a módosítást az e célból szabályszerűen összehívott közgyűlésen az A Osztályú Részvényesek és a B Osztályú Részvényesek a leadott szavazatok legalább 2/3-ával jóváhagyják. Azonban, ha a módosítás az A Osztályú Részvényeket más módon érinti, mint a többi CGI részvényt, akkor a Page 8

9 módosítást az A Osztályú Részvényeseknek külön is jóvá kell hagyniuk egy kizárólag az A Osztályú Részvényeseknek összehívott közgyűlésen az általuk leadott szavazatok legalább 2/3-ával. C.5 Az értékpapírok szabad átruházására vonatkozó korlátozások: C.6 Szabályozott piacra való bevezetés: C.7 Osztalékfizetési politika: Nem alkalmazható: az A Osztályú Részvények mindenféle korlátozástól mentesen, szabadon átruházhatók. Az A Osztályú Részvényeket a NYSE-re és a TSE-re is bevezették. Arra tekintettel, hogy a Társaságnak a működésébe és nagy beruházási projektekbe is újra be kell fektetnie, a Társaság nem fizet osztalékot. Ennek ellenére, az igazgatóság (az Igazgatóság) évente folyamatosan újraértékeli az osztalékfizetési politikát. A 2012-es üzleti évben a Társaság következő szükségletei befolyásolták az Igazgatóság azon döntését, hogy a Társaság nem fizet osztalékot: (i) a műkésébe való újra-befektetés, (ii) befektetési projektek, (iii) Társaság hiteleinek visszafizetése és (iv) a forgalomban levő A Osztályú Részvények Társaság általi visszavásárlása. D Fejezet Kockázatok D.1 A Társasággal vagy az iparággal kapcsolatos fő kockázatok: Gazdasági visszaesés során a Csoport ügyfelei és lehetséges ügyfelei megszüntethetik, csökkenthetik vagy halaszthatják a megkötött szerződéseket és késleltethetik az új megállapodások megkötését. Egy nehéz gazdasági időszakban a Csoport ügyfelei úgy is dönthetnek, hogy kevesebb IT rendszerrel kapcsolatos projektet indítanak. Mivel gazdasági visszaesés idején kevesebb megrendelés van, a verseny rendszerint megnő, és a versenytársak csökkenthetik áraikat, hogy megtartsák vagy, hogy növeljék piaci részesedésüket. Amennyiben ezen tényezők közül bármelyik előfordul, az a Csoport árazását, bevételeit vagy nyereségességét negatívan befolyásolhatja, ami jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. A Csoport a szerződésekért erős versennyel néz szembe. A Csoport néhány versenytársa nagyobb pénzügyi, marketing, értékesítési erőforrásokkal és a világ néhány részében nagyobb földrajzi kiterjedéssel rendelkezik, mint a Csoport. Néhány piacon a Csoportnak olyan kisebb, specializáltabb versenytársakkal kell szembenéznie, akik a versenyző szolgáltatásaikat alacsonyabb áron kínálhatják. Ha az ügyfelek egy versenytárshoz átpártolnak vagy a Csoport helyett egy versenytársat választanak ez jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport piaci részesedésére és üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. A Csoport függ a képzett IT szakemberektől. Amennyiben a Csoport nem képes magához vonzani és megtartani elegendő számú megfelelően képzett szakembert, akik megfelelő oktatással, szakértelemmel és megfelelő kormányzati biztonsági átvilágítással rendelkeznek, hogy a Csoport ügyfeleinek az igényeit kielégítsék, akkor a Csoportnak alvállalkozókat vagy munkaerő kölcsönzést kell igénybe vennie. Ez bevételektől való elesést és megnövekedett költségeket eredményezhet, ami nyomást gyakorolhat a Csoport bevételeire, és jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. Page 9

10 Előfordulhat, hogy a Csoport megsérti mások szellemi alkotásokhoz fűződő jogát, ami a Csoport elleni keresetindításhoz vezethet. A Csoport ellen szellemi alkotásokhoz kapcsolódó keresetek vagy peres eljárások idő- és költségigényesek lehetnek, árthatnak a Csoport jó hírének, arra kötelezhetik a Csoportot, hogy kiegészítő jogdíj vagy licensz megállapodásokat kössön, vagy megakadályozhatják abban, hogy valamely megoldást vagy szolgáltatást nyújtson. Amennyiben ezen tényezők bármelyike előfordulna, úgy ez jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. Nincs biztosíték arra vonatkozóan, hogy a Csoport növekedési stratégiája sikeres lesz. Amennyiben a Csoport nem tudja megvalósítani a növekedési stratégiáját, úgy valószínűleg nem fogja tudni a múltbeli vagy az elvárt növekedési ütemét fenntartani, ami jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. Amennyiben a Csoport nem tudja a szolgáltatásait a szerződéseinek és az ügyfelei ésszerű elvárásainak megfelelően nyújtani, vagy ha nem korrektül határidőben számláz az ügyfeleknek, ezt a Csoport követeléseinek beszedése megszenvedheti, ami jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. A Csoport jelentős bevételre tesz szert a Csoport és más szolgáltatók között létrejött együttműködési megállapodásokból. Néhány együttműködési megállapodásban a Csoport fővállalkozóként, míg másokban alvállalkozóként vesz részt. A Csoport azonban mindkét esetben a más szolgáltatókhoz fűződő kapcsolatára támaszkodva generál üzletet és a közeljövőben is ugyanezen gyakorlat folytatása várható. Amennyiben a Csoportnak nem sikerülne megfelelő kapcsolatot fenntartania ezen szolgáltatókkal, vagy a Csoport szolgáltatókhoz fűződő kapcsolata egyéb okokból megromlana, az jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. A Csoport bizonyos szerződésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében harmadik felekre, mint alvállalkozókra támaszkodik. Amennyiben ezen alvállalkozók a kötelezettségeiknek nem tesznek eleget határidőben vagy a költségvetés keretein belül, ez hátrányosan érintheti a Csoport azon képességét, hogy ezen szerződéseket teljesítse, ami jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. A Csoport bevételeinek jelentős részét olyan szolgáltatásokból szerzi, amelyeket amerikai szövetségi kormány különböző minisztériumainak és ügynökségeinek nyújt. Nincs biztosíték arra, hogy az amerikai szövetségi kormány egyes minisztériumai és ügynökségei a jövőben is ugyanilyen mértékben igénybe fogja venni a Csoport szolgáltatásait vagy, hogy egyáltalán igénybe veszik ezeket. Amennyiben a szövetségi kormány egy jelentős minisztériuma vagy ügynöksége korlátozná, csökkentené vagy megszüntetné a Csoportnak adott megrendeléseit, előfordulhat, hogy a Csoport nem lenne képes az elvesztett bevételt a szövetségi kormány más minisztériumaitól vagy ügynökségeitől illetve más ügyfelektől kapott megrendelésekkel pótolni, ami jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. Kormányzati kiadáscsökkentések, büdzsé visszavágások vagy eljárásmódbeli változások azt eredményezhetik, hogy a Csoporttal Page 10

11 szerződésben álló kormányzati ügynökségek és minisztériumok csökkenthetik a megrendeléseiket a már megkötött szerződések alatt, élhetnek a szerződés megszüntetésére vonatkozó jogukkal, a munka átmeneti leállítását rendelhetik el, vagy a szerződések megújítására vonatkozó jogaik gyakorlásától tartózkodhatnak. Bármelyik fenti esemény bekövetkezése jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. A Csoport globális tevékenysége számos ország jogszabályainak és rendelkezéseinek való megfelelést követel meg. Ezen változatos követelményeknek való megfelelés kihívást jelent és jelentős erőforrásokat emészt fel. Ezek a jogszabályok és rendelkezések: (i) egymásnak ellentmondó követelményeket támaszthatnak; (ii) előfordulhat, hogy nem biztosítják a Csoport jogainak teljes körű védelmét (beleértve a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat); vagy (iii) korlátozhatják a Csoport készpénz- és egyéb eszközeinek mozgatását, a Csoport jövedelmeinek hazahozatalát vagy a Csoport bizonyos technológiáinak importját és exportját, ezek közül bármelyik jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. A CGI jó híre kulcsfontosságú ahhoz, hogy az IT szolgáltatások piacán hatékonyan versenyezhessen. A Csoport tevékenységének jellegéből adódóan ki van téve lehetséges veszteségek, az ügyfelek adataihoz való nem engedélyezett hozzáférések vagy ezen adatok megsemmisítésének kockázatának, illetve átmeneti szolgáltatási zavarok is bekövetkezhetnek. Az ilyen események negatív hátassal lehetnek a Csoport jó hírére, illetve új ügyfelek szerzésére és a meglévő ügyfelek megtartására való képességére, ami jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. A Csoport komplex és időigényes kihívásokkal nézhet szembe az egységes standardok, kontrollok, folyamatok és eljárásrendek új működési területekre való bevezetése során a Csoport meglévő üzleti egységeivel való harmonizáció érdekében. Az integrációs tevékenységek váratlan működési problémákat, kiadásokat és kötelezettségeket eredményezhetnek. Bármely ilyen tényező bekövetkezése esetén a Csoport nehezen érheti el a növekedési és profitabilitási céljait, ami jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. Nincs biztosíték arra, hogy a Csoport képes lesz a jövőbeni akvizíciók és egyéb növekedési lehetőségek finanszírozására további forrásokat bevonni tőke vagy hitel formájában megfelelő összegben és a Csoport számára elfogadható feltételek mellett. Amennyiben a Csoport nem lesz képes a szükséges forrást megszerezni, úgy a Csoport kénytelen lehet késleltetni vagy elhalasztani egyes vagy az összes fejlesztési és növekedési tevékenységeit, ami jelentősen hátrányos hatással lehet a Csoport üzletére, bevételeire, tevékenységének eredményére, a pénzügyi feltételekre és a kilátásokra. D.3 Az értékpapírhoz kapcsolódó specifikus fő kockázatok: Az A Osztályú Részvények ára számos tényező következtében ingadozhat, beleértve: (i) tényleges változások az üzletmenetben, a piaci részesedésben, a szervezeti struktúrában, a működésben, a pénzügyi feltételekben, a pénzügyi teljesítményben vagy a részvényárfolyam alakulásában, a kilátásokban vagy a CGI és/vagy a versenytársak menedzsmentjében, illetve ezekre a médiában vagy a befektetők közötti spekuláció; (ii) új termékek, szolgáltatások, felvásárlások, eladások vagy egyéb jelentős tranzakciók bejelentése a Page 11

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír)

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír) VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016 (továbbiakban: Értékpapír) mely az Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Program keretében került

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 215 700 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

Összevont Tájékoztató

Összevont Tájékoztató Összevont Tájékoztató A Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 202 680 darab 1000 Forint értékű A sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: Miskolc, 3508, Szirmai u. 2/a; Cg. 05-10-000421; Kibocsátó ) által korábban kibocsátott, 256.756 darab, 250 forint névértékű, névre szóló,

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PLOTINUS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000,- FT, AZAZ ÖTSZÁZMILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ Jelen Összevont Tájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére

Részletesebben

Alaptájékoztató. Raiffeisen 2014-2015. évi 200 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramról

Alaptájékoztató. Raiffeisen 2014-2015. évi 200 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramról Alaptájékoztató a Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen 2014-2015. évi 200 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramról Jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában, amelyek

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges; a Társaságnak csak egyetlen lezárt

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ FIGYELMEZTETÉS: Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére Tárgy: Döntés a társaság 2007. évi pénzügyi beszámolóinak jóváhagyásáról Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30.

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30. TÁJÉKOZTATÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369), mint Kibocsátó által korábban kibocsátott, 17.106.600 darab, 5 forint névértékű, névre

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tájékoztató A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13.536.000 darab 100 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.396.520 darab 980 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogram Jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók

Részletesebben

Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül)

Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül) Egységes szerkezetbe foglalt a PSZÁF által nem jóváhagyott Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül) az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 12 milliárd forint keretösszegű

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2015-2016. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.637.500 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság 2011. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2014-2015. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL

ALAPTÁJÉKOZTATÓ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL ALAPTÁJÉKOZTATÓ AZ ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008 2009. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY NYRT. FORGALMAZÓ: ERSTE BEFEKTETÉSI

Részletesebben