ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Részvények A" kategóriájába történő bevezetéséhez Jelen Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közreműködése nélkül végezte, így a Tájékoztatóval kapcsolatosan fennálló, jogszabályban meghatározott felelősségvállalás kizárólag a Kibocsátót terheli. Jelen Tájékoztatót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete E-III/20.423/2007. számú határozatával, november 27-én hagyta jóvá. 2007

2 1 Összefoglaló Általános információk a tőzsdei bevezetésről Társasági jogi alapinformációk A Társaság tevékenysége Kiemelt pénzügyi információk és összefoglaló A évekre vonatkozó információk A Társaság és III. negyedéveire vonatkozó információk Általános információk a Társaság részvényeiről Fő kockázati tényezők összefoglalása További befektetői tájékoztatás Kockázati tényezők A Társaságra és az iparágra jellemző kockázati tényezők Politikai és gazdasági helyzetből adódó kockázati tényezők Makrogazdaság Szabályozás A részvényekre, vagy részvényekbe történő befektetésre jellemző kockázati tényezők Részvénypiac kockázata Árfolyamváltozás kockázata Likviditási kockázat Osztalékfizetés kockázata Kereskedés kockázata Adózási szabályok változásának kockázata Kivezetés kockázata Az egy részvényre jutó részesedés csökkenésének kockázata Felelős személyek Felelős személyek Felelősségvállalási nyilatkozat Tőzsdei bevezetés Tőkeemelés Tőzsdei bevezetés szándéka A Társaság BÉT-re bevezetni szándékozott részvényei A Kibocsátó Részvények A Részvények előállítása A Részvényekhez kapcsolódó jogok A Társaság korábbi tőkeemelései A Társaság bejegyzett könyvvizsgálója Kiemelt pénzügyi információk A Társaság üzleti éveire vonatkozó pénzügyi információk A Társaság és III. negyedéveire vonatkozó, nem auditált pénzügyi információk A szeptember 30. utáni időszakra vonatkozó nyilatkozat A Társaság bemutatása Társasági jogi alapinformációk A Társaság története A Társaság stratégiája, jövőképe és célja A Társaság befektetéseinek rövid áttekintése A Társaság tervezett befektetései A Társaság üzleti tevékenységének áttekintése A Társaság TEÁOR szerinti tevékenysége A Társaság mint vagyonkezelő bemutatása A cégcsoport tevékenységének általános bemutatása A cégcsoport piacainak és fő versenytársainak bemutatása Vagyonkezelő Üzletág Média Üzletág Telekommunikációs Üzletág Szabályozás A főbb szabályozási területek Tevékenységhez szükséges engedélyek A felügyeleti szervek

3 9 A Társaság szervezeti felépítése Leányvállalatok Az econet.hu Nyrt. szervezeti felépítése Tárgyi eszközök A társaság pénzügyi helyzete és gazdálkodása A Társaság auditált gazdálkodási eredményei A Társaság legfontosabb Leányvállalatainak auditált gazdálkodási eredményei Tőkeforrások Tőkeforrások Nyilatkozat a Társaság működőtőkéjéről Nyilatkozat a Társaság eladósodottságáról Kutatás és fejlesztés, szabadalmak,licenciák A Társaság K+F tevékenységének leírása Szellemi tulajdon Trendek Nyereség előrejelzés Vezetők tisztségviselők, ügyvezetés és ellenőrzés Igazgatóság Felügyelő Bizottság Audit Bizottság Ügyvezetés Az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjainak összeférhetetlensége Az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjaival kapcsolatos nyilatkozatok Javadalmazás és juttatások Tesületi tagsággal kapcsolatos gyakorlat Alkalmazottak Foglalkoztatottak száma Vezető állású és egyéb munkavállalók tulajdonában lévő részvények Az alkalmazottak lehetőségei a Társaság tőkéjéből történő részesedésre Részvényesek Kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek Csoporton belüli bérleti jogviszonyok Csoporton belüli szoftverlicencek Csoporton belüli hitelek Csoporton belüli szolgáltatási szerződések Csoporton belüli vegyes szerződések A Társaságra vonatkozó további pénzügyi és egyéb információk Pénzügyi információk Számviteli politika Osztalékpolitika Auditált pénzügyi információk Bírósági és választottbírósági eljárások Adózási kérdések Adóhatósági vizsgálatok Az egyes adónemek a Társaság gyakorlatában Kiegészítő információk Az alapszabály ismertetése Alaptőke és részvények Alaptőke Részvények A Társaság Közgyűlése Lényeges szerződések A Társaság szokásos üzletmenet során kötött lényeges szerződései A szokásos üzletmenet során kötött szerződéseken kívüli lényeges szerződések Harmadik féltől származó információk Megtekinthető dokumentumok Részesedések Egyéb tájékoztatás A befektetésekkel kapcsolatos adózási szabályok A legfontosabb adózási szabályok belföldi illetőségű magánszemélyek esetén

4 A legfontosabb adózási szabályok külföldi magánszemélyek esetén Belföldi és külföldi illetőségű társaságokra vonatkozó legfontosabb adózási szabályok A magyar értékpapírpiac A Tpt A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A Budapesti Értéktőzsde A Tájékoztatóra vonatkozó szabályok További kiegészítő információk Fogalmak

5 1. Összefoglaló Az alábbi Összefoglaló teljes egészében a Tájékoztató fejezeteiben szereplő információkon alapul és ezen fejezetekkel, illetve a Tájékoztató mellékleteiben bemutatott auditált, pénzügyi beszámolókkal együtt értelmezendő. A Részvényekbe befektetni szándékozók számára elengedhetetlen a jelen Tájékoztató egészének alapos áttanulmányozása és mérlegelése. Befektetési döntéseik meghozatalakor a Befektetőknek jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a befektetés kockázatait és előnyeit maguknak kell mérlegelniük, ezért kérjük, fordítsanak külön figyelmet a Kockázati tényezők" című fejezetben foglaltakra. A Társaság felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy amennyiben a Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató eredeti és bármilyen jogvita esetén irányadó nyelve a magyar nyelv, előfordulhat, hogy tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a Tájékoztató fordításának költségeit Általános információk a tőzsdei bevezetésről Az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., cégjegyzékszáma: Cg , a továbbiakban Társaság) mint Kibocsátó Igazgatósága a Társaság április 27-i Közgyűlése 30/2007. ( ) számú határozatában szereplő felhatalmazása alapján a augusztus 6-i ülésén meghozott 7/2007. (VIII. 6.) számú IT határozat megjelölésű igazgatósági határozatával döntött az alaptőke zártkörben történő felemeléséről, valamint ugyanezen az ülésén meghozott 12/2007. (VIII. 6.) számú IT határozatával arról, hogy a tőkeemelés során kibocsátott a részvények bevezetésre kerüljenek a Budapesti Értéktőzsdére. Az alaptőke-emelést a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg /112. számú végzésével október 11-én bejegyezte a cégjegyzékbe. Mindezek alapján a Társaság kezdeményezi a teljes újonnan kibocsátott törzsrészvény-mennyiség, azaz darab, egyenként 100,-Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény ( Részvények ) bevezetését a Budapesti Értéktőzsde részvények A kategóriájába ( Tőzsdei Bevezetés ). A PSZÁF a Tőzsdei Bevezetésre vonatkozó Tájékoztató közzétételének jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok és információk valódiságát nem vizsgálja, és azokért nem vállal felelősséget. A Tőzsdei Bevezetés során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban szereplő, a Társaságra vagy a Tőzsdei Bevezetésre vonatkozó adatokon kívül más információkat vagy adatokat szolgáltatni. A Tájékoztatóban nem szereplő adatok a Társaságtól származó megerősítés nélkül nem tekinthetők hitelesnek. A befektetni szándékozóknak figyelembe kell venniük, hogy a Társaság ügyeiben a Tájékoztató közzététele után változások következhetnek be. A Tájékoztató közzététele és a Részvényekkel való tőzsdei kereskedés megkezdése közötti időszak alatt esetlegesen bekövetkező, a Társaság működését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változások esetén a Társaság a Tpt ában szereplő rendelkezéseinek megfelelően kezdeményezi a Tájékoztató kiegészítését és azt a Tájékoztatóval megegyező módon közzéteszi. A Tájékoztatót olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. A Társaság jelen Tájékoztató alapján nem kívánja bevezetni Részvényeit az Európai Unió más tagállamának, valamint Ausztrália, Kanada vagy Japán egyetlen szabályozott piacára sem, és ezen országokban nem kívánja Részvényeit más formában sem nyilvánosan forgalomba hozni. A Társaság Részvényeivel ugyanakkor kereskednek a Stuttgarti Értéktőzsde harmadik szekciójában. A Részvények az Amerikai Egyesült Államokban a módosított évi Securities Act ( Amerikai Értékpapírtörvény ) hatályos rendelkezései szerint nem szerepeltek, és nem fognak szerepelni a jegyzett és nyilvántartott értékpapírok között, és az Amerikai Egyesült Államokban nem kerülnek sem közvetve, sem közvetlenül felajánlásra, értékesítésre, átruházásra vagy továbbításra, kivéve olyan ügyleteket, amelyekhez a részvények nyilvántartásba vétele az Amerikai Értékpapírtörvény értelmében nem szükséges. A BÉT-re bevezetni kívánt Részvények leírása A Társaság Igazgatósága augusztus 6-i döntésével az alaptőke zártkörben történő felemeléséről döntött, és ezen tőkeemelés során kibocsátott törzsrészvény-mennyiség, azaz 5

6 darab, egyenként 100,-Ft névértékű törzsrészvényt kívánja a Budapesti Értéktőzsde A kategóriájába bevezetéssel nyilvánosan forgalomba hozni. A Társaság alaptőkéjét megtestesítő további részvények, azaz (harminchatmillió) darab törzsrészvény jelenleg be van vezetve a Budapesti Értéktőzsde Részvények A kategóriájába. A Részvények ISIN kódja: HU A Részvények előállítása Valamennyi Részvény dematerializált formában került előállításra. A Részvényekhez kapcsolódó jogok: Osztalékjogok A Társaság által kibocsátott valamennyi Részvény esetében a Részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított, adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). A Részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Az adózott eredmény felhasználásánál biztosítani kell mindazt a fejlesztési keretet, amely a Társaságnak a versenytársakkal való lépéstartásához és jövőbeni eredményes működéséhez szükséges. Szavazati jogok Minden egyes Részvény egy szavazatra jogosít. Egy Részvényes vagy Részvényesi Csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 20 (húsz) százalékát. A Részvényesi Csoport azon Részvényesek csoportját jelenti, amelyek befolyását a Tpt. mindenkor hatályos rendelkezései értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés tényének, illetve mértékének megállapítása során egybe kell számítani. Amennyiben egy Részvényesi Csoport a szavazati jogok több mint 20 (húsz) százalékával rendelkezik, a Részvényesi Csoport összes szavazati joga 20 (húsz) százalékra csökkentendő olyan módon, hogy a Részvényesi Csoport által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni. Átvételi elsőbbségi jog az alaptőke felemelése esetén Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság Részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező Részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait ebben a sorrendben a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A likvidációs hányadhoz való jog A Társaság által kibocsátott minden Részvény esetében a Részvényesnek törvény eltérő rendelkezése hiányában joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonából a részvényes által a Részvényekre ténylegesen teljesített befizetetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a Részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad). Átruházás A Részvények szabadon átruházhatóak. 6

7 A Kibocsátó Az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.), amelyet a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg cégjegyzékszámon tart nyilván. Tőzsdei bevezetés szándéka A Társaság Igazgatósága a Társaság április 27-i Közgyűlése 30/2007. ( ) számú határozatában szereplő felhatalmazása alapján a augusztus 6-i ülésén meghozott 7/2007. (VIII. 6.) számú IT határozatával döntött az alaptőke zártkörben történő felemeléséről, valamint ugyanezen az ülésén meghozott 12/2007. (VIII. 6.) számú IT határozatával arról, hogy a tőkeemelés során kibocsátott (hatmillió-hétszáztízezer) darab törzsrészvény nyilvános forgalomba kerüljön a Budapesti Értéktőzsdén. A Tájékoztatóra vonatkozó szabályok A jelen magyar nyelvű Tájékoztató a magyar jog és különösen a Tpt. és a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( Irányelv ) a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK Rendelet értelmében a Befektetők számára nyújt a Társaság gazdálkodási és pénzügyi helyzetére, eredményeire és vagyonára vonatkozó információkat. A Tpt. a Tájékoztatóról és annak tartalmával kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik: Tpt. 21. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve szabályozott piacra történő bevezetése esetén a kibocsátó, az ajánlattevő, illetőleg az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy kibocsátási tájékoztatót (a továbbiakban: tájékoztató) és a Bizottság 809/2004/EK rendeletének 31. cikkében meghatározott hirdetményt (a továbbiakban: hirdetmény) köteles közzétenni." 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának. (3) Felelősség nem állapítható meg kizárólag az összefoglaló alapján ideértve annak bármely nyelvre lefordított változatát is kivéve, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy a tájékoztatóban foglalt információnak nem megfelelő információt tartalmaz. 30. A 29. (1) bekezdésében meghatározott személyt a tájékoztató, illetőleg a hirdetmény közzétételétől számított öt évig terheli a 29. -ban meghatározott felelősség. E felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható." A Társaság mint Kibocsátó a jelen Tájékoztatóban foglaltakért kizárólagos felelősséget vállal. A jelen Tájékoztató összeállítása és a Részvények Tőzsdei Bevezetése során a Társaság a Tpt. 23. (1) bekezdés a) pontja szerinti kivételes szabály alkalmazásával forgalmazó közreműködését nem vette igénybe. 7

8 1.2. Társasági jogi alapinformációk A Társaság cégneve: econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégneve: econet.hu Nyrt. Angol nyelvű cégneve: econet.hu Media, Telecommunications and Holding Public Limited Company Rövidített cégneve angolul: econet.hu Plc A Társaság cégbejegyzésének helye és kelte: Budapest, január 4. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg A Társaság alaptőkéje: ,-Ft, azaz Négymilliárd-kettőszázhetvenegymillió forint, amely ,-Ft, azaz Kettőmilliárd-nyolcszázötvenmillió forint pénzbeli hozzájárulásból és ,-Ft, azaz Egymilliárd-négyszázhuszonegymillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság működésének időtartama Üzleti év A Társaság határozatlan időtartamra alakult. Az üzleti évek mind az anyavállalatnál, mind a leányvállalatoknál január 1-én kezdődnek és december 31-én zárulnak, tehát megegyeznek a naptári évvel. A Társaság székhelye és elérhetősége: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3. Tel.: (+36-1) Fax: (+36-1) A Társaság főtevékenysége: Vagyonkezelés, Hirdetmények közzétételi helye: A Társaság a hirdetményeit a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, jogszabály által meghatározott esetekben a Cégközlönyben teszi közzé. 8

9 A Társaság igazgatóságának tagjai: dr. Balázs Csaba (1118 Budapest, Kelenhegyi út 42/A.), az Igazgatóság Elnöke Bencze György (1026 Budapest, Pasaréti út 102.) Kővári Zsolt (1023 Budapest, Orgona u. 6.) Kis Andor (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 58/2.) Pórffy András (2030 Érd, Napszámos u. 40.) Bányász Péter (2000 Szentendre, Vadvirág u. 3/B.) Fenyő György (1025 Budapest, Verecke u. 37.) A Társaság felügyelő bizottságának tagjai: Bakos Bálint (1029 Budapest, Csatlós u. 50.) Belán Gábor (1112 Budapest, Hegyalja út 96.) Forró Zoltán (1104 Budapest, Újház u. 1.) Hartmann István (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26.) Szabó Attila (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12.) dr. Szőke András (1114 Budapest, Bartók Béla út 77.) dr. Takács István (1121 Budapest, Ordas u. 1/b.) A Társaságnál a felügyelő bizottság független tagjaiból álló audit bizottság működik. A Társaság ügyvezetése: Az Igazgatóság elnöke: dr. Balázs Csaba Vezérigazgató: Pórffy András Vezérigazgató-helyettes: Bakos Bálint Az Igazgatóság alelnöke, pénzügyi igazgató: Kis Andor A Társaság könyvvizsgálója jelen dokumentum készítésének időpontjában: Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1115 Budapest, Ozorai u. 4., Cg , kamarai nyilvántartási száma: ), melynek nevében a könyvvizsgálói feladatokat Matukovics Gábor könyvvizsgáló (1115 Budapest, Ozorai u. 4., anyja neve: Gerber Anna, kamarai igazolvány száma: ) látja el. Részvényesek és tulajdoni részesedésük A Társaság részvényeseinek hatályos adatait a Gt. és az értékpapírokra vonatkozó szabályokban rögzítetteknek megfelelően a Társaság Igazgatósága vagy képviselője által vezetett részvénykönyv tartalmazza. A Társaság 5 százalék feletti tulajdonosait bejelentési és közzétételi kötelezettség terheli A Társaság tevékenysége A Társaság július 23-i Közgyűlése által is megerősített új stratégia és cégstruktúra szerint a Társaságnak és leányvállalatainak az eddigi informatika-központú megközelítés helyett a jövőben három fő tevékenységi iránya lesz: a vagyonkezelés, a média és a telekommunikáció. A vagyonkezelő üzletág központja a Társaság. Az üzletág magában foglalja mind a média, mind a telekommunikációs üzletágat, valamint a Társaság korábban szerzett befektetéseinek tulajdonosi irányítását és ellenőrzését. Itt történik a teljes cégcsoportot érintő stratégiai és üzletpolitikai döntések előkészítése és meghozatala, a média üzletágat érintő stratégiai döntések meghozatala, a cégcsoport központi adminisztrációja, a további akvizíciók előkészítése és lebonyolítása, valamint az egyes portfolió-elemek üzletág szerinti helyzetének meghatározása. A vagyonkezelő üzletág keretein belül áttekintésre kerülnek a nem média és telekommunikációs jellegű befektetések, amelyek legtöbbje hosszabb távon mindenképpen értékesítésre kerül majd, a befolyó bevételekkel erősítve a cégcsoport fő üzletágait. Rövid- és középtávon azonban a befektetések tartása és értékük növelése a cél annak érdekében, hogy az előzőekben írt 9

10 értékesítések minél kedvezőbb feltételekkel, de alapvetően a fő üzletágak forrásigényeinek megfelelő ütemezésben történhessenek majd meg. Külön kiemelést érdemel itt a Grid technológia, amely mellett a Társaság elkötelezte magát. Ebben az esetben figyelemmel az élenjáró technológiai fejlesztések esetleges saját felhasználásával, illetve a pályázati részvételeken keresztül kialakítható üzleti és tudományos kapcsolati hálón keresztül elérhető esetleges előnyökre az elsődleges cél nem a teljes értékesítés, hanem a gyorsan fejlődő és változó piacból eredő kockázatok lehetséges megosztása, elsősorban a területre történő befektető partner bevonása útján. A média üzletág központi cége az EST Media Group Kft., amely a későbbiekben zártkörű részvénytársasággá alakul majd. A 100 százalékban a Társaság tulajdonában álló EST Media Group Kft. lesz valamennyi média-befektetés tulajdonosa, itt folyik majd a média üzletágat érintő stratégiai döntések előkészítése, az egész ágazatot érintő üzletpolitikai döntések meghozatala. Az EST Media Group Kft. alá tartozó cégstruktúra tükrözi majd az ágazaton belüli tevékenységeket (print, online, indoor, egyebek), illetve jelentős egyszerűsítésen megy majd át, elsősorban a jelenlegi, a Pesti Est Kft. korábbi működéséből (ahány vidéki lap, annyi cég) adódó, mára feleslegessé vált, jellemzően kis értékű, tevékenységet nem végző, úgynevezett alvótársaságok megszüntetése vagy értékesítése, valamint az azonos tevékenységű társaságok összevonása miatt. A telekommunikációs üzletág központi cége az Externet Zrt. Az Externet Zrt. meghatározó vezetői, Pórffy András és Sebők István Urak a zártkörű részvénytársasággá alakulást követően lehetőséget kapnak, hogy nyilvántartási értéken legfeljebb 12 százalékos mértékű részesedést szerezzenek a vállalatban, ezzel részben honorálva az elmúlt évek eredményes munkáját, amelynek során a vállalat árbevétele és eredménytermelő képessége folyamatosan nőtt, a néhány ezres szélessávú internet előfizetői állomány húszezer fölé emelkedett, emellett új, a teljesebb körű telekommunikációs szolgáltatások irányába mutató üzletágak indultak, legfőképpen pedig megteremtve a menedzsment közvetlen érdekeltségét a cég további fejlődésében. Az Externet Zrt. a cégcsoporton belül nagyobb önállóságot kap, itt születnek majd a telekommunikációs és internet szolgáltatási üzletágat érintő stratégiai és üzletpolitikai döntések. A minél eredményesebb további fejlődés érdekében az Externet Zrt. részvényeinek önálló tőzsdei bevezetésére is sor kerül, a tervek szerint legkésőbb a év első hónapjaiban, amely új lehetőségeket teremt a vállalat piaci részesedésének növelésére, illetve befektetők bevonására Kiemelt pénzügyi információk és összefoglaló A évekre vonatkozó információk Az alábbi összefoglaló pénzügyi információk a Társaság 2004., és december 31-én lezárt pénzügyi évei, IFRS szerint készített auditált, konszolidált pénzügyi beszámolóiból származnak. A Társaság 2004., és évi éves beszámolója a Tájékoztató 1-3. számú mellékletében található. econet.hu Nyrt főbb mérlegadatok adatok ezer forintban Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tőke Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek mérlegfőösszeg econet.hu főbb konszolidált mérlegadatok adatok ezer forintban Forgóeszközök Befektetett eszközök Saját tőke Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek mérlegfőösszeg

11 A Társaság és III. negyedéveire vonatkozó információk econet.hu Nyrt főbb konszolidált mérlegadatok adatok ezer forintban Forgóeszközök Befektetett eszközök Saját tőke Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek Mérlegfőösszeg Általános információk a Társaság részvényeiről A Társaság a Fővárosi Cégbíróság által október 11-én bejegyzett tőkeemelés keretében kibocsátott darab, egyenként 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, a korábban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító törzsrészvényeit kívánja bevezetni a Budapesti Értéktőzsde Részvények A" kategóriájába. A Társaság alaptőkéjét jelenleg (negyvenkettőmillió-hétszáztízezer) darab, egyenként 100,-Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, A sorozatú törzsrészvény testesíti meg, amelyek névértéke összesen ,-Ft, azaz Négymilliárd-kettőszázhetvenegymillió forint. Ezen részvények közül (harminchatmillió) darab törzsrészvény jelenleg be van vezetve a Budapesti Értéktőzsde Részvények A kategóriájába. A fennmaradó (hatmillióhétszáztízezer) darab törzsrészvény bevezetéséhez kapcsolódik a jelen Tájékoztató. A Részvények ISIN kódja: HU Fő kockázati tényezők összefoglalása A Részvényekbe való befektetéssel kapcsolatos fő kockázati tényezők: a) a Társaság tevékenységére jellemző kockázatok, b) a részvénybefektetés általános kockázatai, c) az általános politika kockázatok. A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok értékelésekor a Társaság vagyonkezelési tevékenységéből kell kiindulni, amiből következően a kockázatok a Társaság befektetéseiként szereplő vállalatok, tehát a Cégcsoport tevékenységéhez kapcsolódó kockázatokat kell figyelembe venni. A médiatevékenység kockázatai közül az offline (print, indoor) média tevékenységnél a lakossági fogyasztás esetleg visszaesésének a hirdetési piacra gyakorolt általános hatását, illetve elsősorban a print média területén a fokozódó versenyt kell kiemelnünk. Az online médiapiac tekintetében pedig kockázati tényezőként jelentkezhet, hogy a piac bővülése ellenére a változás nem érinti egyenletesen az összes piaci szereplőt, növekszik a verseny, illetve az internetes felhasználói szokások, és ennek következtében az ezt kiszolgáló alkalmazások az elmúlt évek során jelentős változáson mentek keresztül, amely természetszerűleg kockázatként jelentkezhet az ebben a szegmensben kialakított üzleti modellek megvalósulása során, így érintheti a Társaság által kialakított online médiaportfoliót és az ahhoz kapcsolódó tartalomszolgáltatásokat is. A médiatevékenységhez kapcsolódóan az előbbiekben kiemelt általános kockázatokon túl a rádió műsorszolgáltatás eredményessége tekintetében kockázatként jelentkezik az erős verseny, illetve kockázatot jelenthet a meghatározó munkatársak esetleges távozása, vagy egy olyan hasonló arculatú és zenei világú kereskedelmi rádió megjelenése a piacon, amely eredményes marketing- és sales stratégiával elcsábíthatja a hallgatókat és egyidejűleg a hirdetőket is. A telekommunikációs üzletágban kockázatként jelentkezik a szabályozási környezetnek elsősorban a liberalizációval összefüggő folyamatos változása. Az internetszolgáltatásnál kifejezetten várható a verseny erősödése, illetve középtávon a mobil-internet szolgáltatások versenytársként történő megjelenése. A VoIP szektorban a nagykereskedelmi partnerek feltételeinek előre nem látható 11

12 módosulása, valamint az üzletággal szorosan összefüggő vezetékes telefonszolgáltatási piac átalakulása, illetve részben a mobil-piacon bekövetkező árcsökkenési trendek módosíthatják a jövedelmezőség alakulását. Az egyéb tevékenységek közül kiemelendő a Grid technológia alkalmazásához kapcsolódó kockázat, mivel az ilyen alkalmazásokkal kapcsolatos gyakorlat különösen Magyarországon, rendkívül ritka, így mint minden új technológia bevezetésénél, jelentős kockázati tényezők állnak fenn. Jelen alfejezet a Tájékoztató Kockázati tényezők" című fejezetének összefoglalását tartalmazza. A befektetési döntés meghozatalához elengedhetetlen a Kockázati tényezők" című fejezet alapos átolvasása További befektetői tájékoztatás A Tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. A Tájékoztatóban közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelőnek, helytállónak kell lennie. A Tájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely lényeges ahhoz, hogy a befektető megalapozottan megítélhesse a Társaság piaci, gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetét, valamint annak várható, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogok alakulását. A Társaság felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy: a) az Összefoglaló a Tájékoztató bevezető része; b) a befektetési döntést a Tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni; c) ha a Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a Tájékoztató fordításának költségeit; és d) az Összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az Összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel. Az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetéséhez a Társaság a Tpt. 21. (1) és (2) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy a szabályozott piacra bevezetendő Részvények kibocsátási összértéke tizenkét hónapon belül meghaladja a Eurónak megfelelő összeget kibocsátási tájékoztatót köteles készíteni. A fentiek alapján a Felügyelet engedélye szükséges a jelen Tájékoztató közzétételéhez. A Tájékoztató tizenkét hónapig érvényes. A részvényeket a Tájékoztató közzétételét követő tizenkét hónapon belül lehet szabályozott piacra bevezetni. A Társaság köteles a jelen Tájékoztató kiegészítését kezdeményezni, ha az engedély kiadása és a szabályozott piacon való kereskedés megkezdése között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a tudomásukra, amely a Tájékoztató kiegészítését indokolttá teszi. Ha a Tájékoztató, a szabályozott piacon történő kereskedés megkezdése előtt kiegészítésre kerül, az a befektető, aki a kiegészítés közzététele előtt a Részvény megvásárlására megállapodást kötött, jogosult elfogadó nyilatkozata visszavonására, illetőleg a megállapodástól való elállásra. A befektető az elállási jogát a kiegészítés közzétételét követő tizenöt napon belül gyakorolhatja. A befektető elállása esetén a Társaság köteles a befektetőnek a vásárlással kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. Az értékpapír tulajdonosának a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel. A Tpt. alapján a Társaság köteles a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatni vagyoni és jövedelmi helyzetének, valamint működésének főbb adatairól. A rendszeres tájékoztatást az éves és féléves gyorsjelentés és az éves jelentés formájában kell teljesíteni. A Társaság a nem konszolidált adatok alapján készített gyorsjelentéseket az üzleti év és félév végét követő hatvan napon belül, a nem konszolidált adatok alapján készített éves jelentést - könyvvizsgáló által is felülvizsgálva - az üzleti év végét követő százhúsz napon belül, valamint a konszolidált adatok alapján készített éves jelentést - könyvvizsgáló által is felülvizsgálva - az üzleti év végét követő száznyolcvan napon belül köteles elkészíteni. 12

13 A Tpt. 52/A. -ának megfelelően a szabályozott piacra bevezetett értékpapír esetén a Társaság köteles évente összefoglaló jelentést készíteni minden olyan információról, amit az összefoglaló jelentés közzétételét megelőző tizenkét hónap során közzétett, így különösen a társasági eseményekkel kapcsolatos információkról, a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói részére jogszabályban vagy a szabályozott piac szabályzatában előírt tájékoztatás keretében közzétett információkról, és a számviteli jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése során közzétett információkról. Az összefoglaló jelentést a Társaság köteles nyilvánosan közzétenni, illetve a Felügyelet részére megküldeni. A jogosulatlan személytől származó információk, illetve az ilyen személy által a szabályozott piacra bevezetéssel kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetők a Társaság felhatalmazásán alapuló információnak, illetve kijelentésnek. A jelen Tájékoztató közzététele nem tekinthető a Társaság ígéretének arra nézve, hogy a jelen Tájékoztató, illetve szabályozott piacra történő bevezetés lezárását követően a Társaság tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a Társaság pénzügyi helyzetében nem következik be kedvezőtlen változás, továbbá arra, hogy a szabályozott piacra történő bevezetéssel kapcsolatban közzétett bármely információ a közzététel időpontját, vagy (amennyiben az ettől eltér) az információt tartalmazó dokumentumban megjelölt időpontot követően is pontos lesz. A Társaság nem állítja, hogy a jelen Tájékoztató valamely más országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető, vagy azt, hogy a Részvények jogszerűen más országban forgalomba hozhatók vagy vásárolhatók, illetve nem vállalnak felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve vásárlás jogszerűségéért. Magyarországon kívül a Társaság nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a részvények szabályozott piacra történő bevezetését vagy a jelen Tájékoztató terjesztését lehetővé tenné egy olyan országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. Ennek megfelelően, az ilyen országban a részvények nem értékesíthetők sem közvetve, sem közvetlenül, illetve a jelen Tájékoztató, hirdetés vagy egyéb forgalomba hozatali anyag nem terjeszthető vagy hozható nyilvánosságra, kivéve, ha az olyan körülmények között történik, amelyek biztosítják az adott ország vonatkozó jogszabályainak és egyéb rendelkezéseinek betartását, és feltéve továbbá, hogy a Társaság nyilatkozik arról, hogy az általa szervezett minden forgalomba hozatal és értékesítés ilyen feltételek mellett történik majd. A Társaság felkéri azokat, akik a jelen Tájékoztató birtokába jutnak, hogy tájékozódjanak és vizsgálódjanak a jelen Tájékoztató terjesztésére, illetve a részvények értékesítésre vonatkozó minden esetleges korlátozásról. A jelen Tájékoztató, illetve egyéb más pénzügyi nyilatkozat nem kíván alapul szolgálni semmilyen hitelképességi vizsgálatnak vagy egyéb értékelésnek. Minden egyes potenciális befektetőnek magának kell értékelnie a jelen Tájékoztatóban foglalt információkat, és az így lefolytatott vizsgálódás eredményeképpen kell döntenie a részvények megvásárlásáról. Ez nem érinti a Társaság Tpt ában foglalt, a Tájékoztató kiegészítésére vonatkozó kötelezettségeket. A jelen Tájékoztató a Tpt. és a magyar jog egyéb alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban készült, és a Társaság pénzügyi helyzetére, eredményeire és vagyonára vonatkozó információkat tartalmaz. A Társaság felelősségére a Tpt. alábbi rendelkezéseit kell alkalmazni. A Tpt. 29. (1) bekezdése értelmében bármely részvénytulajdonosnak a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel. A Tájékoztató pontosan, egyértelműen azonosítható módon megjelöli annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a Tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A Tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is kiterjed a fenti személy/ek/ felelősségvállalása. E felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. A Tájékoztatóban szereplő előrejelzések a Társaság vezetésének jelenlegi információin és várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövőben ténylegesen az előrejelzéseknek megfelelően alakulnak. A Társaság éves pénzügyi kimutatásokat (éves beszámolókat) készít és tesz közzé a nemzetközi, illetve a Magyar Számviteli Szabályoknak megfelelően. A féléves és az éves nem auditált pénzügyi 13

14 kimutatások (gyorsjelentések) közzététele az IFRS előírásainak és a magyar törvényi előírásoknak megfelelően fog történni. A jelen Tájékoztatóban szereplő számviteli beszámolók egyrészt az IFRS, másrészt a Magyarországon érvényes számviteli szabályok szerint készültek el. Ha a Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató eredeti nyelve a magyar nyelv, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a tájékoztató fordításának költségeit. Az Összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az Összefoglaló fordítását végző személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel. Az Összefoglaló a Tájékoztató bevezető része. A befektetői döntést a Tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni. 14

15 2. Kockázati tényezők A Részvényekbe történő befektetés számos kockázatot hordoz. Minden Befektetőnek javasolt mérlegelnie a kockázati tényezőket bemutató, a Társaság legjobb tudomása szerint összeállított alábbi fejezetet, valamint különösen a "Társaságra és az iparágra jellemző kockázati tényezők" című fejezetet és a pénzügyi kimutatásokat, mielőtt a Részvények vásárlásáról dönt. A jelen Tájékoztató összeállítása és a részvények tőzsdei bevezetése során a Társaság Forgalmazó közreműködését nem vette igénybe A Társaságra és az iparágra jellemző kockázati tényezők A Társaság főtevékenysége a vagyonkezelés. Ezen üzletág magában foglalja a média, a telekommunikáció, valamint a Társaság egyéb korábban szerzett befektetéseinek tulajdonosi irányítását és ellenőrzését. A vagyonkezelési kockázatok megjelennek mind a piaci, mind az egyedi befektetések kockázatai tekintetében. Az előbbihez kapcsolódnak politikai, gazdasági ezen belül iparági helyzetből adódó kockázati tényezők, az utóbbihoz pedig a Társaság belső működéséből eredő kockázatok, amelyek különösképpen a kialakított szervezeti keretek által meghatározott döntéshozatali mechanizmusokhoz, kötelezettségvállalással járó ügyletek lebonyolításához tartozó értékelési eljárásokhoz, a belső források allokációjához, valamint az egyedi befektetések kockázatának folyamatos ellenőrzési metódusához kapcsolódnak. A Társaság befektetéseinek bővülésével a piacra, az iparágra és a Társaságra jellemző üzleti kockázati tényezők az újonnan akvirált leányvállalatok tevékenységével kapcsolatosan merülnek fel, ezért ezek bemutatása a cégcsoport tevékenysége mentén lehetséges: a) média; b) telekommunikáció; c) egyéb. a) A média üzletághoz tartozik a Társaság offline és online médiaportfoliója, rádió műsorszolgáltatása, valamint tartalomszolgáltatása. Az offline médiaportfolióval összefüggésben jelentkező kockázati tényezők különösen az alábbiak: 1. Általános iparági kockázatok A lakossági fogyasztás várható visszaesése negatívan hathat a reklámköltésekre. A év első felében lassult, míg a második felében megállt a hirdetési piac bővülése. A konvergenciaprogram keretében bevezetett intézkedések hatására várhatóan csökkenő fogyasztásból kiindulva a hirdető vállalatok konzervatív árbevételi feltételezésekkel éltek 2007-es üzleti terveik elkészítésekor. A reálértéken számolva csökkenő reklámpiacból való részesedés megszerzéséért éles verseny folyik. Ennek hatására a kedvezményszintek és az ügynökségi bónuszok növekedhetnek, így a net/net áron számolt hirdetési bevételek csökkenhetnek. 2. Print média A különböző médiumok között erősödő verseny az egyes média ágazatokon belül is érezteti hatását. A növekedés lehetséges forrása piaci részesedés megszerzése a versenytársaktól, magas minőségi színvonalú termékek előállításával, továbbá annak az elvnek a következetes megvalósításával, hogy nem az olvasóhoz szólunk, hanem az olvasóval együtt alakítunk ki valamit. 15

16 3. Indoor média A Boomerang Reklám Kft. és a SANORG Kft. Társaság általi felvásárlását az ügyfelek alapvetően pozitívan értékelték. A pozitív fogadtatás ellenére, alapvetően az általános médiapiaci tendenciák hatásai miatt az értékesítés volumene csökkenhet. A Társaság törekszik a hirdetők megerősítésére abban, hogy integrált indoor hálózata biztosítja számukra a fogyasztók optimális elérését. Az online médiaportfolióval összefüggésben jelentkező kockázati tényezők különösen az alábbiak: Az internetes felhasználói szokások, és ennek következtében az ezt kiszolgáló alkalmazások az elmúlt évek során jelentős változáson mentek keresztül, amely természetszerűleg kockázatként jelentkezhet az ebben a szegmensben kialakított üzleti modellek megvalósulása során, így érintheti a Társaság által kialakított online médiaportfoliót és az ahhoz kapcsolódó tartalomszolgáltatásokat is. Az online reklámköltések részaránya a teljes reklámköltéshez képest nőtt, a bővülés azonban nem egyenletes, és a piac nem minden szereplőjét érinti egységesen. Az interneten keresztül elérhető tartalmakra való igény, illetve a tartalmak vevőkhöz való eljuttatásának módja szintén nagymértékben változott az elmúlt időszakban. A Társaság dinamikus növekedése a médiaportfolió részben akvizíciók által történő felépítése is hordozhat magában kockázatot, azonban a piaci változásokra való gyors reagálás ezt sok esetben szükségessé teszi. A rádió műsorszolgáltatással összefüggésben jelentkező kockázati tényezők különösen az alábbiak: A rádió műsorszolgáltatást nyújtó radiocafé Kft. eredményes működésének egyik legnagyobb kockázata egy olyan hasonló arculatú és zenei világú kereskedelmi rádió megjelenése a piacon, amely eredményes marketing- és sales stratégiával elcsábíthatja a hallgatókat és egyidejűleg a hirdetőket is. A budapesti kereskedelmi rádiós piac szereplői egyre komolyabb versenytársként tekintenek a radiocafé 98.6-ra, ezáltal sales és marketing-tevékenységük során egyre gyakrabban próbálják támadni annak pozícióit. Mindezek mellett a Petőfi Rádió arculat- és műsorstruktúra váltása is komoly kockázatokat rejt magában, hiszen bár közszolgálati rádióról van szó, a jelenleg megvalósuló műsor és tartalom kimondottan a kereskedelmi rádiózás szabványait és formátumát tartja szem előtt. Ugyanakkor ebben a tárgyban már több eljárás is indult a Magyar Rádió MR2 Petőfi adójának tevékenységét vizsgálandó, amelyek eredménye befolyással lehet a radiocafé 98.6 működésére is. További veszélyforrás a teljes reklámpiac, és ezen belül a rádiós piac recessziója, amely ellen csak rövid távon lehet egyedi megoldásokkal és sales-eszközökkel védekezni. Mindemellett kockázati tényező a meghatározó rádiós személyiségek esetleges távozása a cégtől, mert pótlásuk nehéz ha nem is lehetetlen feladat. Szabályozási kockázatként jelentkezhet a rádió műsorszolgáltatás terén, hogy a jelenlegi médiatörvény alkalmazási gyakorlatának esetleges megváltozása, illetve a várható új médiatörvényi szabályozás a jelenlegihez képest bővítheti vagy eltérően állapíthatja meg a hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó korlátokat, illetőleg azokkal szemben újabb összeférhetetlenségi okokat állíthat fel, amelyek esetlegesen akadályozhatják a cégcsoport médiapiaci terjeszkedését, vagy a meglévő médiaportfolió átalakításához vezethetnek. b) A telekommunikáció üzletághoz tartozik az internet-elérés és a telefonszolgáltatások. A telekommunikációs üzletággal összefüggésben jelentkező kockázati tényezők különösen az alábbiak: 16

17 1. Általános kockázati tényezők: A távközlési szolgáltatást illetően a jelenlegi szabályozás módosítása (például nagykereskedelmi és összekapcsolási szerződések) a Társaság számára jelentős, előre nem látható környezeti változásokat eredményezhet. A szabályozás megváltozása magában foglalja az ágazatot érintő liberalizációs folyamatokat is, ezek hatása a gazdálkodási környezetre és a fogyasztókra, valamint a szolgáltatókra jelenleg teljeskörűen nem jelezhető előre. A szabályozás lehetséges változásai a Társaság hosszú távú szerződéseiben rögzített díjképleteken keresztül is befolyásolhatják a Társaság működését és eredményességét. A lakossági fogyasztás mennyiségének és aktuális trendjeinek változásai erősen befolyásolhatják az internetes költéseket. 2. Internet hozzáférés szolgáltatás Magyarországon az Externet Zrt. piacán számos társaság versenyez. A piacon megjelenő további szolgáltatók erőfeszítéseik révén erősíthetik a versenyhelyzetet. Az egyre erősödő verseny a jövőben esetleg a gazdálkodási eredmény csökkenéséhez vezethet. Az erős verseny emellett számottevő, előre nem látható fejlesztéseket, befektetéseket tehet szükségessé, továbbá negatív hatással lehet a Társaság termékeinek és szolgáltatásainak áraira. A DSL alapú hozzáférésekre középtávon veszélyt jelenthet a mobilinternet fejlődése és terjedése, tekintettel az országos lefedettségre és az egyszerű használatra, valamint a mobilszolgáltatók által már csomagként (internet + számítógép) nyújtott megoldásokra. A mobilinternet használatának díja forgalomfüggő, jelenlegi árszintje nem versenyképes a DSL megoldásokkal, azonban nem zárható ki a díjcsökkenés. 3. Megafone telefonszolgáltatás A telekommunikációs nagykereskedelmi partnerek feltételeinek módosulása olyan piaci helyzetet teremthet, ami a szolgáltatás versenyképességére negatív hatással lehet. A vezetékes piac kétpólusúvá alakulása megkettőzi a kockázatot, hiszen a két nagy szereplő (a T-csoport, valamint az Invitel / HTCC / Pantel) egymásra gyakorolt hatása fokozott. A vezetékes piacon meglevő árazási trendek is a fedezet folyamatos csökkenését jelentik. A mobiltelefonok terjedése és a mobil percdíjak árszintjének csökkenése veszélyt jelenthet az alternatív telefonszolgáltatások sikerességére, így a Megafone szolgáltatásra is. c) A Társaság egyéb üzletágához tartoznak a főbb tevékenységekhez szorosan nem kapcsolódó egyéb tevékenységek, amelyek közül a jelen fejezet elején a vagyonkezelői tevékenységgel kapcsolatban részletezett általános kockázatokon túlmenően a Grid technológiával összefüggésben jelentkező kockázati tényezőket lényeges kiemelni. A Grid technológiák üzleti alkalmazása ma még igen ritka, illetve csak zárt hálózatokon belüli megoldásokat alkalmaznak. Magyarország különösképpen nem rendelkezik ezen a téren nagy hagyományokkal, illetve kifejlett piaccal. Új piaci lehetőséget biztosíthat a Társaság számára egy-egy hardvergyártóval való szoros együttműködésben kialakított, az adott hardverre optimalizált szoftververzió kialakítása, amelyet a hardvergyártó előre telepített módon értékesíthet ügyfeleinek, mindez azonban mint minden új piacra való belépés, illetve mint minden, újszerű és előremutató technológiai fejlesztés üzleti célú felhasználása kockázatokkal járhat. A fenti a-c) pontokkal kapcsolatban általánosságban is fontos kiemelni, hogy a Társaság életében fontos szerepet tölt be az akvizíciók útján történő növekedés. Nem vállalható ugyanakkor garancia arra nézve, hogy az akvizíciók a jövőben is folytatódnak, illetőleg hogy az esetleges, tervezett jövőbeli akvizíciók megtörténnek vagy sikeresek lesznek. 17

18 A Társaság felhívja a befektetők figyelmét, hogy nem garantálható, hogy a Társaság július 23-i Közgyűlése által jóváhagyott új stratégiája sikeres lesz. A Társaság működését és növekedését az arra jogosult hatóságok (például adóhatóságok, PSZÁF, GVH, ORTT, NHH, fogyasztóvédelmi szervek) esetleges vizsgálatai is befolyásolhatják Politikai és gazdasági helyzetből adódó kockázati tényezők A Társaság a magyarországi politikai és gazdasági helyzetből adódóan a következő kockázati tényezőket tartja fontosnak jövőbeli működése szempontjából Makrogazdaság A Társaság működése és jövedelmezősége összefügg a nemzetgazdasági folyamatok alakulásával. Amennyiben a makroökonómiai helyzetben negatív előjelű változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, a külső és belső egyensúlyi pozíciók romlanak, akkor az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen folyamatok hatásától a Társaság sem izolálhatja magát Szabályozás Kockázatot jelent a gyakran változó hazai jogi szabályozási környezet, melynek változásai jelentős hatást gyakorolnak a Társaság üzleti tevékenységére, az elérhető adózás előtti eredményre A részvényekre, vagy részvényekbe történő befektetésre jellemző kockázati tényezők Részvénypiac kockázata A magyar részvénypiac viszonylagosan kis méreténél és nyitottságánál fogva jelentős mértékben reagál a nemzetközi tendenciákra, teljesítményének alakulására kihatnak a nemzetközi tőke- és pénzpiaci mozgások. A BÉT-en az aktív külföldi intézményi Befektetők magas aránya erősíti a tőzsdei árfolyamok volatilitását. A BÉT forgalmának százalékát a piacvezető négy legnagyobb részvény adja, elsősorban a külföldi Befektetők ezen értékpapírokra összpontosuló kereslete miatt. A Társaság Részvényei a BÉT A kategóriájában vannak nyilvános forgalomban Árfolyamváltozás kockázata A Társaság a Budapesti Értéktőzsde Részvények A kategóriába kéri Részvényei bevezetését. A Részvények 1999 óta be vannak vezetve a Budapesti Értéktőzsdére, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a Részvény meglehetősen nagy volatilitással rendelkezik. A Részvények április 2. óta szerepelnek a BUX kosárban, ennek a helyzetnek a változása azonban hatással lehet a Részvények árfolyamára Likviditási kockázat A Társaság Részvényei jelenleg a Tpt (2) bekezdésében foglalt kritérium alapján megfelelő likviditással rendelkező értékpapírnak minősülnek, amelyet a Budapesti Értéktőzsde október 9-i Közleménye is megerősített, ennek ellenére a magyarországi részvénypiac sajátosságaira tekintettel bizonyos időpontokban a likviditás alacsony is lehet, továbbá nem zárható ki annak lehetősége sem, hogy a Részvények a jövőben nem fognak likvid értékpapírnak minősülni. A kevésbé likvid piac kedvezőtlenül hathat a Részvények árfolyamára és növelheti volatilitását Osztalékfizetés kockázata A Társaság akkor fizet osztalékot részvényeseinek, ha megfelelő mennyiségű szétosztható nyereséget termel meg egy adott pénzügyi évben, tehát a Társaság stratégiája és a piaci helyzete miatt, amikor nyereség képződik, annak visszaforgatására nincs szükség. Nincs biztosíték azt illetően, 18

19 hogy a jövőben az üzleti tervek szerinti mértékben termelődik meg az osztalékalap. A Társaság Alapszabályának VII/1. pontja értelmében az adózott eredmény felhasználásánál biztosítani kell mindazt a fejlesztési keretet, amely a Társaságnak a versenytársakkal való lépéstartásához és jövőbeni eredményes működéséhez szükséges Kereskedés kockázata A Társaság üzletmenetét jelentősen befolyásoló hírek nyilvánosságra hozatala, valamint információközlési hiányosságok vagy egyéb, a vonatkozó törvények, rendeletek és szabályzatokban előírt kötelességek elmulasztása miatt a PSZÁF, továbbá a Bevezetési és forgalombantartási szabályzatban meghatározott esetekben a BÉT felfüggesztheti a Részvények kereskedését Adózási szabályok változásának kockázata A Részvényekkel való kereskedés során elért árfolyamnyereség magánszemélyek számára a Tájékoztató aláírásának időpontjában érvényes jogszabályok szerint kamatból szerzett jövedelemnek minősül, melynek adója szeptember 1-től kezdve 20 százalék. Nincs biztosíték arra, hogy a szabályozás a jövőben változatlan marad Kivezetés kockázata A BÉT-en jegyzett nyilvános társaságok törvény szerint kivezethetők a BÉT-ről, és zárt társasággá alakíthatók. Nincs biztosíték arra nézve, hogy a jövőben egy meghatározó tulajdonos nem vezeti ki a Részvényeket a BÉT-ről Az egy részvényre jutó részesedés csökkenésének kockázata A Társaság Közgyűlésének 30/2007. ( ) sz. határozata felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy december 31-ig alaptőke-emelést határozzon el és hajtson végre, amely felhatalmazás az alaptőke felemelésének valamennyi fajtájára és módjára kiterjed. Az Igazgatóság mellett a Közgyűlés is bármikor határozhat alaptőke-emelésről. Nem adható garancia arra nézve, hogy egy későbbi alaptőke-emelésre valamennyi Részvényes számára kedvező árfolyamon kerül sor, ebből fakadóan egyes Részvényesek hátrányos helyzetbe kerülhetnek. A Közgyűlés és az Igazgatóság is jogosult az alaptőke-emelés olyan módját meghatározni, amelyben a Társaság Részvényesei részvényátvevőként nem vehetnek részt, illetve a Közgyűlés arra is jogosult, hogy az Igazgatóság előterjesztése alapján a Részvényesek átvételi elsőbbségi jogát kizárja. Amennyiben valamely Részvényes egy későbbi alaptőke-emelésben nem tud vagy nem kíván részt venni, a Társaságban meglévő tulajdonrészének aránya az alaptőke felemelésének következtében csökken. 3. Felelős személyek 3.1. Felelős személyek Jelen tájékoztató tartalmáért a Társaság kizárólagos és korlátlan felelősséget vállal. A tájékoztató összeállításában a Társaság részéről a következő természetes személyek vettek részt: - dr. Balázs Csaba, az Igazgatóság Elnöke - Kis Andor, az Igazgatóság Alelnöke, pénzügyi igazgató - Pórffy András, az Igazgatóság tagja, vezérigazgató A Rendelet I. és III. mellékletének 1. pontja, valamint a Tpt. 29. (1) bekezdése értelmében a Társaság felelős a Tájékoztatóban szereplő információkért és a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért Felelősségvállalási nyilatkozat A Rendelet I. és III. mellékletének 1. pontja, valamint a Tpt. 29. (1) bekezdése értelmében az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 19

20 (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3, nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg ) mint kibocsátó felelős a Tájékoztatóban szereplő információkért és a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért. Alulírott mint a Tájékoztatóban szereplő információkért felelős személy kijelentem, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásom szerint a jelen Tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Tájékoztató a valóságnak megfelelő tényeket és adatokat tartalmazza, és nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek a Társaság részvényei és a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentősséggel bírnak, illetve befolyásolhatnák az információkból levonható következtetéseket. A Tájékoztató nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást vagy elemzést, és nem hallgat el olyan tényt, amely a részvényekbe történő befektetés megalapozott megítéléséhez szükséges. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kibocsátó Képviseli: dr. Balázs Csaba, az Igazgatóság Elnöke sk Kelt: Budapest, november Tőzsdei bevezetés 4.1. Tőkeemelés A Társaság Igazgatósága a Társaság április 27-i Közgyűlése 30/2007. ( ) számú határozatában szereplő felhatalmazás alapján a augusztus 6-i ülésén meghozott 7/2007. (VIII. 6.) sz. IT határozat megjelölésű igazgatósági határozatával döntött az alaptőke zárt körben történő felemeléséről. Az alaptőke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása ellenében került sor, az alaptőke-emelés összege ,-Ft, amellyel a Társaság jegyzett tőkéje ,-Ft, azaz Négymilliárd-kettőszázhetvenegymillió forintra emelkedett. A tőkeemelésre a névérték 209 százalékán került sor. A zárt körű tőkeemelésben való részvételre az Igazgatóság a) Lang Andrást (1039 Budapest, Család u. 14. szám alatti lakos, anyja neve: Herman-Ács Magdolna) darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény ( ,-Ft névérték, ,- Ft kibocsátási érték); b) Melis Andrást (1025 Budapest, Battai u. 15/b. szám alatti lakos, anyja neve: Kóródy Katalin) darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény ( ,-Ft névérték, ,-Ft kibocsátási érték); c) Gerendai Károlyt (1016 Budapest, Ág u. 3. fszt. 1. szám alatti lakos, anyja neve: Solymosi Krisztina) darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény ( ,-Ft névérték, ,- Ft kibocsátási érték); d) Takács Gábort (1025 Budapest, Csejtei u. 19. szám alatti lakos, anyja neve: dr. Németh Klára) darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény ( ,-Ft névérték, ,-Ft kibocsátási érték); e) a Wexner Trading LLC (7 Eva Lane, Cranston, Rhode Island, Egyesült Államok) társaságot darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény ( ,-Ft névérték, ,- Ft kibocsátási érték); f) a Callanderious Investments Limited (Agiou Pavlou, 15, LEDRA HOUSE, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Ciprus, cégjegyzékszáma: HE ) társaságot darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény ( ,-Ft névérték, ,-Ft kibocsátási érték); g) dr. Csigirinszkij Glebet (1125 Budapest, Gereben u. 4/B. szám alatti lakos, anyja neve: Mihajlovszkaja Viktória) darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási 20

21 értékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény ( ,-Ft névérték, ,-Ft kibocsátási érték); h) dr. Petrányi Dórát (1125 Budapest, Gereben u. 4/B. szám alatti lakos, anyja neve: Tallódi Judit) darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény ( ,-Ft névérték, ,-Ft kibocsátási érték); a nevezett személyeket tehát összesen darab, egyenként 100,-Ft névértékű (mindösszesen ,-Ft névértékű), 209,-Ft kibocsátási értékű (mindösszesen ,-Ft kibocsátási értékű), A sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvények átvételével jogosította fel, akik ezen mennyiség átvételére kötelező nyilatkozatot tettek. Az átvett részvények kibocsátási értékét Lang András úgy szolgáltatta, hogy nem pénzbeli hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére és tulajdonába bocsátotta az EST Media Group Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságban (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., korábbi cégneve: EMG Médiacsoport Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság) meglévő, ,-Ft névértékű üzletrészét, amely eltérő tagsági jogokat biztosító üzletrészként az EST Media Group Kftben 5 (öt) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedést jelent. Az átvett részvények kibocsátási értékét Melis András úgy szolgáltatta, hogy nem pénzbeli hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére és tulajdonába bocsátotta az EST Media Group Kft-ben meglévő, ,-Ft névértékű üzletrészét, amely eltérő tagsági jogokat biztosító üzletrészként az EST Media Group Kft-ben 5 (öt) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedést jelent. Az átvett részvények kibocsátási értékét Gerendai Károly úgy szolgáltatta, hogy nem pénzbeli hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére és tulajdonába bocsátotta az EST Media Group Kft-ben meglévő, ,-Ft névértékű üzletrészét, amely eltérő tagsági jogokat biztosító üzletrészként az EST Media Group Kft-ben 6,5 (hat egész öt tized) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedést jelent. Az átvett részvények kibocsátási értékét Takács Gábor úgy szolgáltatta, hogy nem pénzbeli hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére és tulajdonába bocsátotta az EST Media Group Kft-ben meglévő, ,-Ft névértékű üzletrészét, amely eltérő tagsági jogokat biztosító üzletrészként az EST Media Group Kft-ben 3,5 (három egész öt tized) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedést jelent. Az átvett részvények kibocsátási értékét a Wexner Trading LLC úgy szolgáltatta, hogy nem pénzbeli hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére és tulajdonába bocsátotta az EST Media Group Kft-ben meglévő, ,-Ft névértékű üzletrészét, amely eltérő tagsági jogokat biztosító üzletrészként az EST Media Group Kft-ben 10 (tíz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedést jelent. Az átvett részvények kibocsátási értékét a Callanderious Investments Limited úgy szolgáltatta, hogy nem pénzbeli hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére és tulajdonába bocsátotta a radiocafé Tömegkommunikációs és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (1025 Budapest, Csévi u. 7/b., Cg ) meglévő, ,-Ft névértékű üzletrészét, amely a radiocafé Kftben 100 (egyszáz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedést jelent. Az átvett részvények kibocsátási értékét dr. Csigirinszkij Gleb úgy szolgáltatta, hogy nem pénzbeli hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére és tulajdonába bocsátotta a SANORG Nemzetközi Egészségügyi Management Korlátolt Felelősségű Társaságban (1126 Budapest, Márvány u. 27., Cg ) meglévő, ,-Ft névértékű üzletrészét, amely a SANORG Kft-ben 50 (ötven) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedést jelent. Az átvett részvények kibocsátási értékét dr. Petrányi Dóra úgy szolgáltatta, hogy nem pénzbeli hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére és tulajdonába bocsátotta a SANORG Kft-ben meglévő, ,-Ft névértékű üzletrészét, amely a SANORG Kft-ben 50 (ötven) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedést jelent. A Társaság tulajdonjogát az EST Media Group Kft. fenti üzletrészein a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság november 6-án kelt, Cg /8 számú végzésével bejegyezte. 21

22 A Társaság tulajdonjogát a radiocafé Kft. üzletrészén a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság szeptember 6-án kelt, a társaság jogi képviselője által szeptember 21-én kézhez vett Cg /52 számú végzésével bejegyezte. A Társaság tulajdonjogát a SANORG Kft. üzletrészein a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság szeptember 3-án kelt, a társaság jogi képviselője által szeptember 21-én kézhez vett Cg /37 számú végzésével bejegyezte. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1022 Budapest, Bimbó u. 3., Cg , nyilvántartási szám: ) független könyvvizsgáló és a képviseletében eljáró dr. Serényi Iván (nyilvántartási szám: ) könyvvizsgáló végezte. A Társaság a Fővárosi Bíróság által Cg /112 számú végzésével október 11-én bejegyzett tőkeemelés során darab, egyenként 100,-Ft névértékű törzsrészvényt bocsátott ki Tőzsdei bevezetés szándéka A Társaság részvényei 1999-ben bevezetésre kerültek a BÉT-re és jelenleg a Részvények A szekciójában darab, egyenként 100,-Ft névértékű, A sorozatú törzsrészvény van nyilvános forgalomban. A kibocsátott törzsrészvényeket a BÉT Szabályzata a Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról pontja szerint a tőkeemelés cégbírósági bejegyzéséről szóló határozat kézhezvételét követő 90 napon belül be kell vezetni a BÉT-re. A Társaság Igazgatósága az alaptőke-emelésről döntő, 4.1. pontban írt, augusztus 6-i ülésén meghozott 12/2007. (III. 7.) sz. IT határozatával döntött arról, hogy a tőkeemelés során kibocsátott (hatmillió-hétszáztízezer) darab törzsrészvény nyilvános forgalomba kerüljön a Budapesti Értéktőzsdén. A jelen Tájékoztató alapján a Társaság kezdeményezi a pontban meghatározott részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde részvények A kategóriájába történő bevezetését. A bevezetés várható időpontja november 30. A Társaság jelen Tájékoztató alapján nem kívánja bevezetni Részvényeit sem az Európai Unió más tagállamának, sem más államnak a tőzsdéjére, ideértve a nyilvános forgalombahozatal bármilyen formáját. A Társaság Részvényeivel ugyanakkor kereskednek a Stuttgarti Értéktőzsde harmadik szekciójában. A Részvények és a Bevezetett Részvények az Amerikai Egyesült Államokban a módosított évi Securities Act ( Amerikai Értékpapírtörvény ) hatályos rendelkezései szerint nem szerepeltek, és nem fognak szerepelni a jegyzett és nyilvántartott értékpapírok között, és nem kerülnek sem közvetve, sem közvetlenül felajánlásra, értékesítésre, átruházásra vagy továbbításra, kivéve olyan ügyleteket, amelyekhez a részvények nyilvántartásba vétele az Amerikai Értékpapírtörvény értelmében nem szükséges A Társaság BÉT-re bevezetni szándékozott részvényei A Kibocsátó Az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.), amelyet a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg cégjegyzékszámon tart nyilván Részvények A Társaság alaptőkéjét jelenleg (negyvenkettőmillió-hétszáztízezer) darab, egyenként 100,-Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, A sorozatú, névre szóló törzsrészvény testesíti meg, amelyek névértéke összesen ,-Ft, azaz Négymilliárd-kettőszázhetvenegymillió forint. Ebből jelenleg a Budapesti Értéktőzsde Részvények A szekciójában (harminchatmillió) darab, 22

23 egyenként 100,-Ft névértékű A sorozatú törzsrészvény van nyilvános forgalomban, a részvények más szabályozott piacra nincsenek bevezetve, ugyanakkor azokkal kereskednek a Stuttgarti Értéktőzsde harmadik szekciójában. A Részvényekhez fűződő adózási kérdéseket a Tájékoztató fejezete tartalmazza. A Társaság jelenleg kizárólag törzsrészvényt bocsátott ki. A kibocsátás pénzneme forint. A Részvények ISIN kódja: HU A Társaság saját részvénnyel nem rendelkezik. A Társaság a Fővárosi Cégbíróság által október 11-én bejegyzett tőkeemelés keretében kibocsátott darab, egyenként 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, a korábban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító törzsrészvényét kívánja bevezetni a Budapesti Értéktőzsde Részvények A" kategóriájába. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) ,-Ft, azaz Négymilliárd-kettőszázhetvenegymillió forint, amely ,-Ft, azaz Kettőmilliárdnyolcszázötvenmillió forint pénzbeli hozzájárulásból és ,-Ft, azaz Egymilliárdnégyszázhuszonegymillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották. A kibocsátás oka a 4.1. pontban írt akvizíciók során a Társaság rendelkezésére és tulajdonába bocsátott nem pénzbeli hozzájárulások ellenértékének kiegyenlítése. A Részvények keletkeztetésének várható dátuma november 30. A kibocsátással összefüggő eljárások becsült költsége 5-8 millió forint A Részvények előállítása Valamennyi Részvény dematerializált formában került előállításra A Részvényekhez kapcsolódó jogok Osztalékjogok A Társaság által kibocsátott valamennyi Részvény esetében a Részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított, adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). A Részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Szavazati jogok Minden egyes Részvény egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a Részvényes, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette. A szavazati jog gyakorlásának részletes feltételeit a Tájékoztató pontja tartalmazza. A Társaság Alapszabályának VIII/9. pontja értelmében egy Részvényes vagy Részvényesi Csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint húsz százalékát. Átvételi elsőbbségi jog az alaptőke felemelése esetén Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság Részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező Részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait ebben a sorrendben a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. 23

24 A likvidációs hányadhoz való jog A Társaság által kibocsátott minden Részvény esetében a részvényesnek törvény eltérő rendelkezése hiányában joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonából a részvényes által a Részvényekre ténylegesen teljesített befizetetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a Részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad). Átruházás A Részvények szabadon átruházhatóak. A dematerializált névre szóló részvény átruházása az átruházó értékpapírszámlájának megterhelésével, illetve a szerző értékpapírszámlán történő jóváírással történik. A részvényekkel kapcsolatos alapszabályi rendelkezéseket a jelen Tájékoztató pontja tartalmazza A Társaság korábbi tőkeemelései A Társaság 2007 márciusában jelentős akvizíciókat valósított meg, amelynek keretében többségi részesedést szerzett a programmagazinok piacán első számú szereplőként jelen lévő Pesti Est, illetve Est Lapok kiadói jogával rendelkező EMG Médiacsoport Kft-ben (új cégneve: EST Media Group Kft.), valamint a beltéri reklámozásban kiemelkedő résztvevőként megjelenő Boomerang Reklám Kft-ben. A Társaság a 2007 augusztusában lebonyolított akvizíciókkal részesedését 100 százalékos mértékűre növelte az EST Media Group Kft-ben és a Boomerang Reklám Kft-ben, továbbá 100 százalékos részesedést szerzett a rádió műsorszolgáltatással foglalkozó radiocafé Kft-ben, továbbá a gyógyszertárakban, fitnesstermekben és az aktív életvitelhez kapcsolódó rendezvényeken kihelyezett ingyenes időszaki kiadványok kiadásával, az évente megrendezésre kerülő Fitt.Info Fesztivál szervezésével, valamint a kedvezményekre jogosító FittKártya rendszer és fitness/wellness és szépségápolással kapcsolatos helyszínen jelenlévő beltéri reklámtábla-hálózat üzemeltetésével foglalkozó SANORG Kft-ben. A Társaság által végrehajtott korábbi részvénykibocsátások, forgalombahozatalok: Időszak Tőkeemelés módja Kibocsátott darabszám Kibocsátott össznévérték (kibocsátási érték) Zártkörű ( ) Zártkörű ( ) Zártkörű ( ) Zártkörű ( ) Zártkörű ( ) Névérték Típus Jegyzett tőke összege tőkeemelést követően 100,-Ft Dematerializált névre szóló törzsrészvény 100,-Ft Dematerializált névre szóló törzsrészvény 100,-Ft Dematerializált névre szóló törzsrészvény 100,-Ft Dematerializált névre szóló törzsrészvény 100,-Ft Dematerializált névre szóló törzsrészvény 5. A Társaság bejegyzett könyvvizsgálója A Társaság bejegyzett könyvvizsgálója Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1115 Budapest, Ozorai u. 4., Cg , 24

25 kamarai nyilvántartási száma: ), melynek nevében a könyvvizsgálói feladatokat Matukovics Gábor könyvvizsgáló (1115 Budapest, Ozorai u. 4., anyja neve: Gerber Anna, kamarai igazolvány száma: ) látja el. A könyvvizsgálónak semmilyen érdekeltsége nincsen a Társaságban. (A jogviszony kezdete: február 17., a jogviszony vége: április 30.) 6. Kiemelt pénzügyi információk 6.1. A Társaság üzleti éveire vonatkozó pénzügyi információk A jelen fejezet a Társaságnak a BÉT Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata alapján a magyar számviteli szabályoknak megfelelően elkészített egyedi beszámolójából, illetve a nemzetközi szabályokkal (IFRS) összhangban elkészített 2004., és évi konszolidált mérlegéből és eredménykimutatásából származtatott információkat, illetve ezek lényeges elemeinek rövid elemzése alapján bemutatott főbb pénzügyi információkat tartalmazza. I. MÉRLEG A konszolidált adatok a fordulónapi értékviszonyok figyelembevételével készültek. A konszolidációs körbe teljeskörűen bevont társaságok 2005-ben az econet.hu Nyrt., az azóta már zártkörűen működő részvénytársasággá átalakult Externet Kft., az M-holographix Kft., az econet Invest Kft. és a Magyar Vendor Kft., illetve 2006-ban az econet.hu Nyrt., az azóta már zártkörűen működő részvénytársasággá átalakult Externet Kft., a GridLogic Kft., a Betagrid Kft., a GridTech Kft., az econet Invest Kft., a Magyar Vendor Kft. és a Sziget.hu Zrt. A többi, tartós befektetésként nyilvántartott társaság saját tőkéjét, illetve árbevételét tekintve a konszolidációs szempontból nem jelentős kategóriába kerültek (Artigo Kft., Ultraweb Kft.). Eszközök A forgóeszközök állománya 2004-ről 2005-re mintegy kétharmadára csökkent, és összetétele is jelentősen változott, amely a pénzeszközök mintegy tízszeresére való növekedéséből, a tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok csökkenéséből, a vevő követelések nagyarányú jórészt a vevői kintlévőség csökkenése miatti csökkenéséből és a részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni követelések változásából adódott. A forgóeszközök állománya 2005-ről 2006-ra mintegy 13 százalékkal tovább csökkent. Ez elsősorban a pénzeszközök csökkenésének köszönhető, amelyet részben ellensúlyozott a követelések bővülése. A pénzeszközök állománya csökkenésének nagy része annak köszönhető, hogy a társaság 200 millió forintos befektetést eszközölt a High-Tech Kft-ben. A követelések mintegy 10 százalékos növekedése pedig több tényező együttes eredménye. Egyrészt az emusic Kft. finanszírozására fordított összegek növelték a részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései sort, másrészt nőttek a termékre és szolgáltatásra adott előlegek összege, továbbá az egyéb követelések soron került feltüntetésre a fentebb a pénzeszközök kapcsán is említett 200 millió forintos befektetés is, amely hatásokat csak részben ellensúlyozta a vevőkövetelések csökkenése és a váltókövetelések megszűnése. A hosszú távú befektetéseket kitevő értékpapír-befektetések értéke a konszolidációba teljeskörűen be nem vont tartós részesedések nyilvántartási értékét mutatja, amelynek 2004-ről 2005-re történő nagyarányú növekedését az Ultraweb Kft. megvásárlása okozta. A konszolidációba teljeskörűen bevont cégekben való részesedés a konszolidáció során kiszűrésre került, ez konszolidált saját tőkeként és aktív tőkekonszolidációs különbözetként lett kimutatva. Ezen soron kimutatott tételeket 2005-ről 2006-ra növelte a I. félévében megvásárolt emusic Kft. részesedésre fordított összegből a saját tőkének megfelelő résznek, illetve az Ultraweb Kft. részesedésnek az értékpapír-befektetések közé sorolása ben és 2006-ban a hosszú távú követelések között a legnagyobb részt a Társaság székhelyéül szolgáló ingatlan bérletéhez kapcsolódó kaució képezi ben az ingatlanok, ingók a termelésen soron belül kimutatott tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt tárgyévi értékcsökkenést meghaladóan mintegy 65 millió forinttal nőtt a évhez képest, 25

26 amely egyrészt a Grid technológiához szükséges hardverek megvásárlása, másrészt a bővülő ügyfélkör kiszolgálásához szükséges infrastruktúra beszerzése miatt keletkezett. A évben viszont ugyanezen soron kimutatott érték kis mértékben csökkent, összetételében a gépek, berendezések, járművek sor értékének részaránya a lízingelt eszközök részarányának rovására nőtt. Az immateriális javak évi jelentős bővülése főképp a grid technológia alapját képező Wise Mind szoftver szellemi termékek közötti kimutatásának köszönhető ban a növekedés kisebb mértékű volt, amely nagyrészt az üzleti vagy cégérték soron kimutatott, az emusic Kft. megvásárlására fordított összegnek a cég saját tőkéjét meghaladó részének kimutatása okozott. Megnevezés / E Ft 2004 % 2005/ % 2006/2005 Forgóeszközök ,55% ,76% Pénzeszközök ,31% ,75% Szabad rendelkezésű pénzeszközök ,31% ,75% Elkülönített pénzeszközök 0 Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok 0 Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok ,05% ,74% Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok ,05% ,74% Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok 0 Követelések ,10% ,49% Vevőkövetelések ,63% ,47% Váltókövetelések ,00% 0 Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései ,25% ,78% Termékre és szolgáltatásra adott előlegek ,23% ,97% Letétek, óvadékok 0 Egyéb követelések ,69% ,35% Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege ,00% 0 Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege 0 Készletek ,38% ,00% Késztermékek 0 Befejezetlen és félkész termékek 0 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 Alap, segéd és üzemanyagok ,00% 0 Kereskedelmi áruk ,05% ,00% Halasztott ráfordítások 0 Hosszú távú befektetések ,04% ,74% Értékpapírbefektetések ,52% ,56% Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok 0 Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések 0 Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba ,52% ,56% Befektetési alapokba történő befektetések 0 Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök ,75% Hátrasorolt követelések 0 Tárgyi eszköz befektetések 0 Ingatlanok, ingók a termelésben ,70% ,00% Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok ,03% ,01% Gépek, berendezések, járművek ,82% ,20% Nagyértékű szerszámok 0 Lízingelt eszközök ,16% ,08% Biológiai eszközök, természeti erőforrások 0 Folyamatban lévő beruházások, felújítások ,00% 0 Immateriális javak ,11% ,50% Kísérleti fejlesztés értéke ,00% 0 Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) ,86% ,80% Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek ,95% ,77% Üzleti vagy cégérték ,00% ,89% Eszközök összesen ,54% ,26%

27 Források 2005-ben a rövid lejáratú kötelezettségeken belül a szállítói állomány 2004-hez képest jelentősen bővült, amely egyrészt a szállítóknál elért fizetési határidők kitolódásának és a cégcsoport bővülésének tudható be. A kapott előlegek jelentős növekedése a 2005-ben elnyert, befolyt és fel nem használt pályázati pénzből másrészt pedig az azóta már zártkörűen működő részvénytársasággá átalakult Externet Kft. által elért pre-paid árbevételekből adódik. A rövid lejáratú egyéb kötelezettségek értékének nagy részét a Grid technológia megvásárlásából adódó, még fennmaradó 200 milliós forintos kötelezettség tette ki, mely a év elején kifizetésre is került. A évben a rövid lejáratú kötelezettségek mintegy 15 százalékos mértékben csökkentek, összetételük azonban a évhez képest megváltozott. A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból állománya nagymértékben nőtt, főként a cégcsoport és az árbevétel növekedése miatt, kisebb részben pedig annak köszönhetően, hogy a cégcsoport magas árbevételű társaságai hosszabb fizetési határidőt tudnak érvényesíteni üzleti partnereiknél. A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök között kerültek kimutatásra a különböző fejlesztésekhez eszközölt beruházások kapcsán felvett hitelek egy éven belül esedékes része. A részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei mintegy 10 millió forinttal nőttek, itt kerültek feltüntetésre a konszolidációs körbe be nem vont társaságoknak a konszolidációs körbe bevont társaságokkal szembeni követelései. A kapott előlegek, előrefizetések magas bár a évihez képest csökkenő állománya legnagyobbrészt az ISP szolgáltatás körében nyújtott úgynevezett pre-paid árbevétel elhatárolásából adódik. A rövid lejáratú egyéb kötelezettségek állománya nagymértékben lecsökkent annak köszönhetően, hogy a Társaság a korábban ezen a soron kimutatott, a grid technológia megszerzéséhez kapcsolódó 200 millió forintos kötelezettségét a év elején rendezte. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2005-ben hozzávetőlegesen 69 millió forintra nőtt, amit nagyrészt a különböző fejlesztésekhez eszközölt beruházások részben hitelből való finanszírozása okozott ban hosszú lejáratú kötelezettségek további közel 30 millió forinttal nőttek, amit nagyrészt a különböző fejlesztésekhez eszközölt beruházások részben hitelből való finanszírozása okozott. A Társaság jegyzett tőkéje az adott időszakokban millió forint volt. A saját tőke 2005-ben konszolidált szinten 8 százalékkal bővült. Ennek okai között említendő a 2004-es tőkeemelésből fennmaradó rész 2005 februári befolyása ban a saját tőke csekély mértékben csökkent a jegyzett tőke és a részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon változatlansága mellett. A évi fordulónap után március 7-én, még a beszámoló elkészítése előtt a Társaság jegyzett tőkéje 750 millió forinttal apport útján 240 millió forint ázsióval megemelésre került, így az millió forintra nőtt. A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon a jegyzett tőkén felül, a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott értéket mutatja. Az eredménytartalék és a tárgyévi adózott eredmény a cégcsoport eredménytartalékát és a tárgyév mérleg szerinti eredményét tartalmazza. A külső tulajdonosok részesedése soron a cégcsoporton kívüli tulajdonosokra jutó saját tőke került kimutatásra. 27

28 Megnevezés / E Ft 2004 % 2005/ % 2006/2005 Rövid lejáratú kötelezettségek ,11% ,90% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ,59% ,25% Váltótartozások 0 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök ,92% ,88% Kapott előlegek, előrefizetések ,27% ,08% Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei ,62% ,00% Halasztott bevételek ,34% ,48% Halasztott adótartozások 0 Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek ,02% ,97% Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek ,56% ,28% Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök ,36% ,40% Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények 0 Lízingtartozások ,15% ,94% Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,83% Hátrasorolt kötelezettségek 0 Várható jövőbeni kötelezettségek 0 Saját tőke ,25% ,01% Jegyzett tőke ,00% ,00% (-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken 0 A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon ,02% ,00% Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény ,16% ,74% Piaci értékelési különbözetek 0 Külső tulajdonosok részesedése ,13% ,09% Források összesen ,54% ,26% EREDMÉNYKIMUTATÁS A cégcsoport értékesítés nettó árbevétele 2005-ben a konszolidálásba bevont cégek szintjén meghaladta a 900 millió forintot a nem bevont cégekkel együttvéve az egymilliárdot amely jórészt annak köszönhető, hogy jelentősen nőtt az ISP-ből származó árbevétel, továbbá itt jelentkezik a növekvő online reklám árbevétele is ban a Társaság konszolidált árbevétele 1,8-szeresére nőtt az előző évhez képest, ami nagyrészt a növekvő ADSL eladásoknak, a folyamatos fejlesztéseknek és a megjelenő új termékek értékesítésének köszönhető. Az anyagjellegű ráfordítások nagysága közel négyszeresére nőtt 2005-ben az előző évihez képest. Az ISP árbevétel növekedésével arányosan, számottevően nőtt az ehhez kapcsolódó igénybe vett és közvetített szolgáltatások mértéke, továbbá ezeken a sorokon jelennek meg az EBPP implementáció, az évközbeni Grid fejlesztés, valamint a Grid projektekre kapott támogatás felhasználása során képződött költségek (a jelentős növekedés abból is adódik, hogy az azóta már zártkörűen működő részvénytársasággá átalakult Externet Kft ben először lett bevonva az eredménykonszolidációba) ban ezen költségnem kissé kisebb mértékben nőtt, köszönhetően az új típusú termékek fejlesztéséhez kapcsolódó kezdeti jelentősebb kiadásoknak. A személyi jellegű ráfordítások közel hatszorosára nőttek 2005-ben, egyrészt az anyagjellegű ráfordításoknál már említett okokból, másrészt mert az előző évben az azóta már zártkörűen működő részvénytársasággá átalakult Externet Kft. alkalmazottainak költségei ezen a soron még nem kerültek kimutatásra ban a személyi jellegű kiadások szerényebb mértékben nőttek. Az értékcsökkenési leírás valamivel több mint 150 millió forint volt a évben, melyet a viszonylag nagymértékű eszközbővülés okozott ban az értékcsökkenési leírás tovább növekedett. Az üzleti tevékenység eredménye a évihez hasonlóan 2006-ban is negatív volt, ami a fentiek szerint abból adódott, hogy az anyagjellegű ráfordítás és az értékcsökkenési leírás volumenének együttes bővülése meghaladta a bevételeket, mivel a Társaság árbevételét generáló sokrétű szolgáltatások közül a magas induló költségeket igénylő, hosszabb távon megtérülő projektek (például sziget.hu portál, egyéb média befektetések, grid szolgáltatások, on-line tartalom értékesítés), illetve a bevezetésük és adminisztrációjuk kialakításának induló költségei miatt a retail jellegű új szolgáltatások

29 (Megafone, weboldalon működő internetes zeneáruház) az életciklusuk akkori fázisában még nem termeltek a ráfordításokat meghaladó árbevételt. A pénzügyi műveletek bevétele 2005-ben nagymértékben nőtt az előző évhez képest, mely nagyrészt az év közben kifizetett vételárelőleg visszafizetése kapcsán elszámolt 59 millió forint összegű kamatbevételből ered ban a pozitív pénzügyi eredmény jelentős bővülésének legnagyobb részét a évben értékesített EBPP.HU Zrt. részesedés ellenértékéből 2006 decemberében befolyt, a pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei soron kimutatott 180 millió forintos tétel teszi ki. Az egyéb bevételek és nyereségek soron feltüntetett összeg a évihez hasonlóan nagyrészt vissza nem térítendő támogatásoknak a évre jutó részét tartalmazza. A pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei jelentősen csökkentek, legnagyobbrészt az év során kifizetett banki és lízinghez kapcsolódó költségeket és kamatokat tartalmazza. A évben a jövedelemadó soron kimutatott konszolidált értékek a múltban keletkezett veszteség elhatárolásának jövőben való realizálásakor megtakarítható társasági adó összegét mutatják. Az egyéb ráfordítások és veszteségek a évihez képest a évben csökkentek, itt kerültek kimutatásra például a helyi adók, késedelmi kamatok, üzleti vagy cégérték értékcsökkenése, az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, stb.). A Társaság a évi veszteséges évet követően évi adózott vállalkozási eredménye 3,058 millió forintos nyereséget mutat. Megnevezés / E Ft 2004 % 2005/ % 2006/2005 Értékesítés nettó árbevétele ,55% ,41% Aktivált saját teljesítmények Anyagjellegű ráfordítások ,20% ,77% Személyi jellegű ráfordítások ,27% ,21% Értékcsökkenési leírás ,10% ,36% Üzleti tevékenység eredménye ,63% ,25% Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei ,95% ,86% Egyéb bevételek és nyereségek ,61% ,21% Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei ,16% ,41% Egyéb ráfordítások és veszteségek ,84% ,57% Adózás előtti eredmény ,38% ,84% Jövedelemadó ,05% 999 Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye ,73% ,10% Megszűnő tevékenység eredménye 0 Jövedelemadó 0 Megszűnő tevékenység adózott eredménye Számviteli politika változás kumulált hatása 0 Jövedelemadó 0 A számviteli politika változásainak adózott eredménye Külső tulajdonoskra jutó érdekeltség ,84% Adózott vállalkozási eredmény ,56% ,10% Egyszerű EPS korrekciók nélkül (Ft / db) -5,11-102,10% 0,11 - ebből: üzleti eredményre jutó: -7,22 6,25% -7,68 - ebből: szokásos vállalkozási tevékenység eredményére jutó: -5,11-95,10% -0,25 - ebből: megszűnő tevékenység eredményére jutó: 0,0000 0, ebből: számviteli politika változásainak eredményére jutó: 0,0000 0, A Társaság és III. negyedéveire vonatkozó, nem auditált pénzügyi információk A JELENTŐSEBB TÉTELEK, VÁLTOZÁSOK MAGYARÁZATA 1. Mérleg A konszolidációs körbe teljes körűen bevont társaságok szeptember 30-án: econet.hu Nyrt., az azóta zártkörűen működő részvénytársasággá átalakult Externet Kft., GridLogic Kft., Betagrid Kft., 29

30 GridTech Kft., econet Invest Kft., Magyar Vendor Kft., Sziget.hu Zrt., 2007-ben az említetteken túl az EST Media Group Kft., EMERGING MEDIA GROUP Kft., Pesti Est Kft., Fénypont Kft., O-Zone Kft., SANORG Kft., radiocafé Kft. A többi, tartós befektetésként nyilvántartott társaság mérlegfőösszegét, saját tőkéjét, illetve árbevételét tekintve a konszolidációs szempontból nem jelentős kategóriába kerültek (Artigo Kft., Boomerang Reklám Kft. amelynek tevékenysége a 2007 márciusi akvizíciót követően a cégcsoporton belüli O-Zone Kft-be integrálódott be, emusic Kft., Exit Point Kft., EST Produkció Kft. (a cégnév változása folyamatban Fidelio Sugó Kft-re), Ultraweb Kft. A gyorsjelentésben szereplő EST Media Group Kft. és leányvállalatainak adatai a megvásárlás időpontjától augusztus 6-ig 70 százalékban, majd ezt követően 100 százalékban, a SANORG Kft. és a radiocafé Kft. adatai pedig a megvásárlás időpontjától (2007. augusztus 6.) 100 százalékban szerepelnek. A szeptember 30-i összehasonlító adatokat figyelemmel arra, hogy 2006-ban a Társaságot negyedéves jelentési kötelezettség még nem terhelte a Társaság számviteli nyilvántartásai alapján utólag, a jelen gyorsjelentés céljára képeztük. A mérleg és eredménykimutatás időszaki változásának bemutatására hivatott százalékos mutatószám a bázis időszaktól a tárgyidőszakig terjedő változást mutatja a bázis időszak százalékában, szemben korábbi gyakorlatunkkal, amikor a százalékos mutatószám a tárgyidőszak értékét mutatta meg a bázis időszak százalékában. 1.1 Eszközök econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft változás 1 A Forgóeszközök % 2 I. Pénzeszközök % 3 1. Szabad rendelkezésű pénzeszközök % 4 2. Elkülönített pénzeszközök 5 3. Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok 6 II. Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok % 7 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 8 2. Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok % 9 3. Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok 10 III. Követelések % Vevőkövetelések % Váltókövetelések Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései % Termékre és szolgáltatásra adott előlegek % Letétek, óvadékok Egyéb követelések % Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege 19 IV. Készletek % Késztermékek Befejezetlen és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Alap, segéd és üzemanyagok Kereskedelmi áruk % 25 V. Halasztott ráfordítások 26 B Hosszú távú befektetések % 27 I. Értékpapírbefektetések % Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba % 32 II. Befektetési alapokba történő befektetések 33 III. Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök % 34 IV. Hátrasorolt követelések 35 V. Tárgyi eszköz befektetések 36 C Ingatlanok, ingók a termelésben % 37 I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok % 38 II. Gépek, berendezések, járművek % 39 III. Nagyértékű szerszámok 40 IV. Lízingelt eszközök % 41 V. Biológiai eszközök, természeti erőforrások 42 VI. Folyamatban lévő beruházások, felújítások % 43 D Immateriális javak % 44 I. Kísérleti fejlesztés értéke 45 II. Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) % 46 III. Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek % 47 IV. Üzleti vagy cégérték % 48 Eszközök összesen % 30

31 A mérlegfőösszeg csaknem kétszeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest. Eszköz oldalon ezt a forgóeszközök mintegy 40 százalékos növekedése, továbbá a hosszú távú befektetések, illetve az immateriális javak nagymértékű növekedése idézte elő. Forrás oldalon ez nagyrészt a rövid lejáratú kötelezettségek közel hatszorosára történő növekedésében, illetve a saját tőke 30 százalékot meghaladó növekedésében testesült meg, amit kismértékben ellensúlyozott a hosszú lejáratú kötelezettségek kis mértékű csökkenése. A forgóeszközök állománya mintegy 570 millió forinttal nőtt. Ez elsősorban a cégcsoport bővüléséből eredően a követelések nagyarányú, illetve a rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok kisebb mértékű növekedésének köszönhető, amelyet részben ellensúlyozott a pénzeszközök csökkenése. A pénzeszközök állománya nem jelentősen, mintegy 20 millió forinttal csökkent. A rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok értéke több mint 30 százalékkal nőtt, melyet legnagyobbrészt az ezen a soron kimutatásra került High-Tech Kft. befektetésének értéke tett ki. A követelések mintegy 400 millió forintos növekedése az EST Media Group Kft. cégcsoportjának akvizíciója miatti megnövekedett cégméretből adódik. Ez megjelenik egyrészt a vevőkövetelések közel 500 millió forintos növekedésében, a részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követeléseinek, valamint a termékekre és szolgáltatásokra adott előlegeknek a változásában, mely utóbbi nagyobb részt egy folyamatban lévő, kisebb jelentőségű piacszerzési ügyletnek köszönhető. Az előbbi hatásokat részben ellensúlyozta az egyéb követelések kétharmadára való csökkenése. A hosszú távú befektetések növekedését nagyrészt a év első félévében megvásárolt - teljeskörű konszolidációba be nem vont - Boomerang Reklám Kft. részesedésre fordított összeg tette ki, mely a befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba soron lett kimutatva. A hosszú távú követelések között a legnagyobb részt a társaságok székhelyéül szolgáló ingatlan bérletéhez kapcsolódó kaució képezi. Az ingatlanok, ingók a termelésben volumene mintegy 10 százalékkal nőtt, összetételében az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok, valamint a gépek, berendezések, járművek sor értékének részaránya a lízingelt eszközök részarányának rovására nőtt. A folyamatban lévő beruházások, felújítások értéke valamivel több, mint 20 millió forinttal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az immateriális javak 130 százalékot meghaladóan nőttek, ez legnagyobb részt az üzleti vagy cégérték soron kimutatott, az EST Media Group Kft-nél és leányvállalatainál a saját tőkéjükön felül kimutatott nyilvántartási értékekből adódik. Az üzleti vagy cégérték sor összegének alakulását nem befolyásolta az Externet Kft. átalakulása Externet Zrt-vé, mivel ezen változás kapcsán a társaság saját tőkéje volumenében nem, csak annak összetételében változott. Összességében ezáltal az Externet Zrt. nyilvántartási értéke sem változott. 31

32 1.2 Források econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft változás 49 E Rövid lejáratú kötelezettségek % Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból % Váltótartozások Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök % Kapott előlegek, előrefizetések % Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei % Halasztott bevételek % Halasztott adótartozások Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek % 58 F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek % Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök % Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények Lízingtartozások % Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei 150 0% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek % Hátrasorolt kötelezettségek Várható jövőbeni kötelezettségek 66 G Saját tőke % 67 I. Jegyzett tőke % 68 II. (-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken 69 III. A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon % 70 IV. Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény % 71 V. Piaci értékelési különbözetek 72 VI. Külső tulajdonosok részesedése % 73 Források összesen % A rövid lejáratú kötelezettségek mintegy 500%-os mértékben nőttek, összetételük jelentősen megváltozott. A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból állománya közel háromszorosára nőtt, melyet a cégcsoport és ezáltal az árbevétel növekedése okozott. A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök között került kimutatásra a különböző fejlesztésekhez eszközölt beruházások kapcsán felvett hitelek egy éven belül esedékes része, valamint a cégcsoportnál kimutatott egyéb rövid lejáratú hitelek. A kapott előlegek, előrefizetések állománya nagymértékben csökkent, ezen a soron legnagyobb részt az ISP szolgáltatás körében nyújtott úgynevezett pre-paid árbevétel elhatárolása került kimutatásra. A részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei mintegy tizenkétmillió forinttal nőttek, itt kerültek feltüntetésre a konszolidációs körbe be nem vont társaságoknak a konszolidációs körbe bevont társaságokkal szembeni követelései. A rövid lejáratú egyéb kötelezettségek állománya nagymértékben nőtt az előző év azonos időszakához képest, amelynek egy kisebb részét az EST Media Group Kft. nem apport útján megszerzett részesedéséért fizetendő ellenértékből még fennálló tartozás, legnagyobb részét pedig a augusztus 6-i apporttal történt alaptőke-emelés útján megszerzett eszközök értéke teszi ki, mely utóbbiakat csak az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését (amelyre október 11-én került sor) követően lehet a saját tőke részeként kimutatni. A saját tőke mintegy 1 milliárd forintos növekedését egyrészt a jegyzett tőke március 7-i 750 millió forintos emelése, másrészt a tőkeemelés során a névértéken felüli ázsió részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon soron kimutatott értéke okozta. 32

33 2. Eredménykimutatás econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft változás 1 + Értékesítés nettó árbevétele % 2 +/- Aktivált saját teljesítmények 3 - Anyagjellegű ráfordítások % 4 - Személyi jellegű ráfordítások % 5 - Értékcsökkenési leírás % 6 = Üzleti tevékenység eredménye % 7 + Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei % 8 + Egyéb bevételek és nyereségek % 9 - Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei % 10 - Egyéb ráfordítások és veszteségek % 11 = Adózás előtti eredmény % 12 - Jövedelemadó % 13 = Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye % 14 +/- Megszűnő tevékenység eredménye 15 - Jövedelemadó 16 = Megszűnő tevékenység adózott eredménye 17 +/- Számviteli politika változás kumulált hatása 18 - Jövedelemadó 19 = A számviteli politika változásainak adózott eredménye 20 - Külső tulajdonoskra jutó érdekeltség % 21 = Adózott vállalkozási eredmény % 22 Egyszerű EPS korrekciók nélkül (Ft / db) 0,1862 0, % 23 - ebből: üzleti eredményre jutó: -6,5255 2, % 24 - ebből: szokásos vállalkozási tevékenység eredményére jutó: -0,0799 0, % 25 - ebből: megszűnő tevékenység eredményére jutó: 26 - ebből: számviteli politika változásainak eredményére jutó: Az értékesítés nettó árbevétele az egy évvel korábbihoz képest 1,6 milliárd forintot meghaladóan nőtt, amelynek értéke a konszolidációba teljeskörűen bevont társaságok tevékenységéből származó árbevételeit tartalmazza, amelyből az EST Media Group Kft. és a konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalatai tekintetében a megvásárlástól kezdve az időszak végéig (2007. március szeptember 30.) mintegy millió forint volt. Ezzel egyidejűleg az anyagjellegű ráfordítások több mint 90 százalékkal, valamint a személyi jellegű ráfordítások közel 360 százalékkal növekedtek a cégcsoport már fentebb is említett bővülésből adódóan. Az üzleti tevékenység eredménye az előző év ugyanezen időszakához képest közel 270 millió forinttal javult, melynek alapvető oka az ISP tevékenység eredményességének növekedése. Emellett a III. - a reklámköltés szempontjából általában a leggyengébb naptári hónapokat magában foglaló - negyedévet a cégcsoport média üzletága is nullszaldó körüli üzleti tevékenység eredménnyel zárta, ezzel is megerősítve, hogy a média üzletág a évi veszteséges működéshez képest újra növekedési pályára állt. A pozitív pénzügyi eredmény jelentős mértékben elmarad a év azonos időszakához képest, amelynek oka, hogy a 2006-ban kimutatott pénzügyi eredményt legnagyobb részt egy egyszeri tétel a évben értékesített EBPP.HU Zrt. részesedés értékesítéséből származó, a pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei soron kimutatott 180 millió forint tette ki. Az egyéb bevételek és nyereségek soron feltüntetett összeg az előző év azonos időszakához hasonlóan nagyrészt vissza nem térítendő támogatásoknak az erre évre jutó részét tartalmazza. A pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei tovább csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az egyéb ráfordítások és veszteségek az előző év azonos időszakához képest mintegy 130 millió forinttal, a cégméret intenzív növekedésével is összefüggésben nőttek, itt kerültek kimutatásra pl. a helyi adók, késedelmi kamatok, üzleti vagy cégérték értékcsökkenése, az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, ISP tevékenység során a kétes követelések értékesítéséből származó veszteség stb.). 33

34 A szokásos vállalkozási tevékenység eredményéhez vezető jövedelemadó sor az Externet Kft. Externet Zrt-vé való átalakulása során fizetett adókat tartalmazza. Összességében társaságunk első kilenc havi adózott vállalkozási eredménye 3,976 millió forintos nyereséget mutat A szeptember 30. utáni időszakra vonatkozó nyilatkozat Az utolsó időszakra vonatkozó pénzügyi információk óta a Társaság pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetében jelentősebb változás nem következett be. 7. A Társaság bemutatása 7.1. Társasági jogi alapinformációk A Társaság cégneve: econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégneve: econet.hu Nyrt. Angol nyelvű cégneve: econet.hu Media, Telecommunications and Holding Public Limited Company Rövidített cégneve angolul: econet.hu Plc A Társaság cégbejegyzésének kelte, a Társaságot nyilvántartó hatóság: Budapest, január 4., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság A Társaság cégjegyzékszáma: Cg A Társaság alaptőkéje: ,-Ft, azaz Négymilliárd-kettőszázhetvenegymillió forint, amely ,-Ft, azaz Kettőmilliárd-nyolcszázötvenmillió forint pénzbeli hozzájárulásból és ,-Ft, azaz Egymilliárd-négyszázhuszonegymillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság működésének időtartama: Üzleti év: A Társaság határozatlan időtartamra alakult. Az üzleti évek mind az anyavállalatnál, mind a leányvállalatoknál január 1-én kezdődnek és december 31-én zárulnak, tehát megegyeznek a naptári évvel. 34

35 A Társaság székhelye és elérhetősége: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3. Tel.: (+36-1) Fax: (+36-1) Hirdetmények közzétételi helye: A Társaság mint a Tpt. szerinti kibocsátó, amelynek részvényei 1999-től vannak bevezetve a BÉT-re, a hirdetményeit a Társaság (www.econet.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, jogszabály által meghatározott esetekben a Cégközlönyben teszi közzé A Társaság vezető tisztségviselőire, felügyelő és audit-bizottságra és az ügyvezetésre vonatkozó információkat a Tájékoztató 16. pontja tartalmazza. A Társaság könyvvizsgálója Tájékoztató készítésének időpontjában: Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1115 Budapest, Ozorai u. 4., Cg , kamarai nyilvántartási száma: ), melynek nevében a könyvvizsgálói feladatokat Matukovics Gábor könyvvizsgáló (1115 Budapest, Ozorai u. 4., anyja neve: Gerber Anna, kamarai igazolvány száma: ) látja el. Részvényesek és tulajdoni részesedésük A Társaság Részvényeseinek hatályos adatait a Gt. és az értékpapírokra vonatkozó szabályokban rögzítetteknek megfelelően a Társaság Igazgatósága vagy képviselője által vezetett részvénykönyv tartalmazza, azzal hogy nem jegyezhető be a részvénykönyvbe azon Részvényes, aki ekként rendelkezett, illetve a Részvényes ezirányú kérése esetén őt a részvénykönyvből törölni kell. A Társaság részvénystruktúrájára és fő Részvényeseire vonatkozó adatokat a 20. pont tartalmazza A Társaság története A Magyar Kárpótlási Jegy Hasznosító Részvénytársaság 1995 végén megalapította a Virginia Kárpótlási Jegy Hasznosító Részvénytársaságot, amelynek igazgatósága a közgyűlés határozata alapján 1998 végén kezdeményezte a Budapesti Értéktőzsdénél (BÉT) az A sorozatú, bemutatóra szóló törzsrészvényeinek a BÉT C kategóriájába történő bevezetését. A bevezetés 1999-ben történt meg. Ezzel egyidejűleg sor került a B és C sorozatú részvények névre szóló részvényekké történő átalakítására végén az Eco.Net Kft. tulajdonosai, valamint a KVANT Rt. megvásárolták a Virginia Kárpótlási Jegy Hasznosító Rt. meghatározó részvényeseitől a tulajdonukat képviselő részvényeket, ezáltal a Virginia Kárpótlási Jegy Hasznosító Rt-ben meghatározó irányítást biztosító befolyást szereztek. Ezzel egyidejűleg a Virginia Kárpótlási Jegy Hasznosító Rt. közgyűlése döntött a cégnév econet.hu Informatikai Rt-re történő megváltoztatásáról. A közgyűlés határozott továbbá a korábbi 1.000,-Ft névértékű, bemutatóra szóló részvények 100,-Ft névértékű, dematerializált, névre szóló részvényekre történő átalakításáról. A BÉT-en econet.hu részvényekkel december 5. óta lehet kereskedni a BÉT B szekciójában. A Társaság fő profilját az Eco.Net Kft-ből történt tevékenység áthelyezés folytán a tartalomszolgáltatás, az úgynevezett webgyár modul felhasználásával nyújtott tartalommenedzsment és egyéb szoftver-alkalmazás szolgáltatások képezték. A Társaság fejlesztői erőforrásainak nagy részét webgyár termékre koncentrálta. A weboldalak készítésének fő megrendelője mintegy 150 önkormányzat volt. A Társaság B sorozatú részvényeit 2002 áprilisában alakította át A sorozatú törzsrészvénnyé. A Kaptár Rt április végén 23,17 százalék mértékű részesedést vásárolt a Társaságban, és ,-Ft kölcsönt nyújtott a Társaságnak. 35

36 A Társaság Igazgatósága 2003 szeptemberében ,-Ft mértékű, névértéken megvalósuló alaptőke-emelésről határozott, amelynek összege 2003-ban teljes mértékben befizetésre került. A év folyamán a Társaság többségi részesedést szerzett az internetes tartalmakkal kereskedő Port Rt-ben, valamint megvásárolt egy.net alapú portál építő rendszert tulajdonló céget. Részben a tőkeemelésnek, részben a Társaság leányvállalatai eredményességének köszönhetően a Társaság üzleti éve pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárult. A negatív üzemi eredmény azonban egyértelművé tette, hogy a Társaság üzletágainak fejlesztése az akkori piaci környezetben nem biztosítható. Erre figyelemmel a Társaság 2004-ben az informatika új ágazatát, az internet és az online média piacát célozta meg. A Társaság 2004 februári közgyűlése zártkörben történő alaptőke-emelést határozott el Ft mértékben, és döntött a C sorozatú szavazatelsőbbségi részvények törzsrészvénnyé alakításáról. A évben a Társaság további leányvállalatokat hozott létre. Az ebpp.hu Informatikai Rt., az econet Invest Kft., a Magyar Vendor Kft., valamint az Artigo Kft. létrehozásával a Társaság immáron csoporttá bővülve folytatta működését. A Társaság közvetett, egyszemélyi részesedést szerzett az internetszolgáltatással foglalkozó, azóta már zártkörűen működő részvénytársasággá átalakult Externet Kft-ben, valamint a La Frutta Elettronica Kft-ben, valamint megszerezte a portálüzemeltető Sziget.hu Rt. 70 százalékos részvénycsomagját. A Társaság 2004 áprilisi, rendes közgyűlése újabb zártkörű tőkeemelésben hozott határozott ,-Ft mértékben. A társaság jegyzett tőkéje a tőkeemeléssel ,-Ft-ra emelkedett. A tőkeemelés pénzügyi teljesítése 2005 februárjában zárult. A Társaság 2005-ben üzleti tevékenységét három pillérre helyezte. Egyrészt az azóta már zártkörűen működő részvénytársasággá átalakult Externet Kft. révén az internetszolgáltatói piacon előfizetői számát jelentős mértékben növelte, az online média piacán meglévő portfolióját pedig két akvizícióval, a blogszolgáltató freeblog.hu-val, illetve a tárhelyszolgáltató Ultraweb Kft-vel bővítette, amely komoly reklámbevételeket is generált. Másrészt a Társaság az úgynevezett grid technológia hasznosítását célozta meg olyan módon, hogy a 100 százalékos tulajdonában álló GridLogic Kft-ben tőkét emelt, és ezen leányvállalatán keresztül megvásárolta a grid technológiához szükséges grid know-how és szoftver 85,33 százalékos tulajdonrészét. Ezzel egyidejűleg a kisebbségi tulajdonosokkal hasznosítási és fejlesztési megállapodásokat hozott létre. Harmadrészt a Társaság az internet-alapú kutatási és fejlesztési tevékenység támogatása kapcsán kapcsolatépítést kezdeményezett a hazai és nemzetközi tudományos szférával, és konzorciumi tagként jelentős támogatásban részesült a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által kiírt két pályázat keretében is. A Társaság 2005-ben értékesítette az ebpp.hu Rt-t, valamint a Port Rt-ben meglévő részesedését. A Társaság 2006 februárjában megvásárolta a jogvédett zene- és mozgóképletöltést lehetővé tévő Digital Rights Management és kapcsolódó értékesítési alkalmazások fejlesztésével, illetve licenszbe adásával foglalkozó emusic Kft. 89,87 százalék mértékű, közvetlen irányítást biztosító üzletrészét. Az emusic Kft. keretében a Társaság 2006 novemberében indította el internetes zeneáruházát songo márkanév alatt. A Társaság 2006 nyarán vissza nem térítendő kutatás-fejlesztési célú támogatást nyert a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatósága által vállalati innováció támogatása céljára kiírt pályázat keretében. A támogatott projekt célja a Társaság korábban említett saját fejlesztésű webgyár CMS rendszerének továbbfejlesztése volt. A Társaság részvényei április 2. óta szerepelnek a BUX kosárban, illetve szeptember 24-i hatállyal kibocsátói kérelemre átsorolásra kerültek a Budapesti Értéktőzsde Részvények A kategóriájába. 36

37 7.3. A Társaság stratégiája, jövőképe és célja A Társaság július 23-i Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság jövőben követendő stratégiáját és kitűzött céljait. A cégcsoportnak a tavaszi akvizíciókkal megnövekedett cégméret és tevékenység miatt kialakítandó új struktúrája a jelenlegi legfőbb tevékenységi ágazatokat képezi majd le. Ennek megfelelően média üzletág, telekommunikációs üzletág, valamint vagyonkezelő üzletág kerül kialakításra, amely utóbbinak a Társaság mint a cégcsoport anyavállalata lesz a központja. A vagyonkezelő üzletágban gondoskodik a Társaság a média és a telekommunikációs üzletágba tartozó portfolió-elemek, továbbá az ezen két üzletágba nem sorolható befektetések vagyonkezeléséről. A közelmúltban megvalósult akvizíciókból eredő szinergia-hatások kiaknázása szintén folyamatban van, ugyanakkor a Társaság célkitűzése, hogy mind a média, mind a telekommunikációs üzletág önálló ágazatként tudjon működni. A Társaság mindig kiemelten kezelte a médiapiacot, mivel megítélése szerint a médiaágazat profittermelő képessége meghaladja más ágazatokét. A hangsúlyos piaci jelenléthez azonban szükséges egy ismert brand, amelyet a Társaság a 2007 márciusi akvizíciókkal, az Est márkanév megvásárlásával szerzett meg. A Társaság erre építkezve online és print szegmensekre tagolódó médiaportfoliót épít ki, amelyben törekszik a szinergiák maximális kihasználására. Ezen stratégia mentén határozott a Társaság Igazgatósága a 2007 augusztusi akvizíciókról is. A Társaság média üzletágával kapcsolatos döntések meghozatala a jövőben az EST Media Group Kft-hez fog kerülni. A telekommunikációs üzletággal kapcsolatos döntések a jövőben az Externet Zrt-hez kerülnek. A közeljövő feladatai közé tartozik az Externet Zrt. több lábra állítása, amelynek egyik eleme a hangszolgáltatás. Az Externet Zrt. a hurokbérleti konstrukció kihasználásával egyre több területen saját hálózaton fogja saját szolgáltatásait nyújtani. Várhatóan szeptemberben kibővül és megújul a társaság Megafone szolgáltatása. Mindezek mellett az Externet Zrt. további terjeszkedésre törekszik a lakossági és üzleti piacon egyaránt, valamint tovább keresi a lehetséges akvizíciós célpontokat. További külső erőforrások bevonása érdekében a létrejövő Externet Zrt-t alkalmassá kell tenni a további tőkeakkumulációra és a célzott befektetések fogadására, ami a tőkevonzó képesség javítását feltételezi. A külső erőforrások bevonása történhet telekommunikációs területre befektetni szándékozó pénzügyi befektető bevonásával, valamint akvizíciók és összeolvadások révén. Ezen célok érdekében a Társaság szándékában áll az Externet Zrt-t nyilvánosan működő részvénytársasággá alakítani, és részvényei bevezetését kezdeményezni a Budapesti Értéktőzsdére. A Társaság megtartaná az irányítást a már tőzsdén lévő Externet Nyrt. felett is. A vagyonkezelő üzletággal kapcsolatosan a befektetési portfolió az átláthatóság miatt olyan módon kerül átszervezésre, hogy a média, illetve a telekommunikációs üzletághoz kerülnek az oda tartozó portfolió-elemek, míg a be nem sorolható elemek hosszabb távon részben vagy egészben értékesítésre kerülnek. A Grid technológia befektetés jellegénél fogva ebbe a harmadik, vagyonkezelési üzletágba kerül majd, a Társaság technológia iránti elkötelezettsége miatt azonban itt az elsődleges cél nem a teljes értékesítés, hanem figyelemmel az élenjáró technológiai fejlesztések esetleges saját felhasználásával, illetve a pályázati részvételeken keresztül kialakítható üzleti és tudományos kapcsolati hálón keresztül elérhető esetleges előnyökre a gyorsan fejlődő és változó piacból eredő kockázatok lehetséges megosztása, elsősorban a területre történő befektető partner bevonása útján A Társaság befektetéseinek rövid áttekintése A Társaság konszolidációs körbe bevont, valamint teljeskörűen be nem vont, de az econet Cégcsoport meghatározó tevékenységéhez szervesen kapcsolódó leány- és társult vállalatainak könyv szerinti értékét és százalékos részesedését január 1. és szeptember 30. közötti időszakokban az alábbi táblázat tartalmazza (a Társaság részesedésének mértéke a Tpt. szerinti közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló gazdasági társaságokban meglévő részesedésének, valamint a Társaság közvetett irányítása alatt álló gazdasági társaságoknak az azok közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló leányvállalatokban meglévő részesedésének egybeszámításával került meghatározásra). 37

38 százalékos részesedés könyv szerinti érték (eft) százalékos részesedés könyv szerinti érték (eft) százalékos részesedés könyv szerinti érték (eft) százalékos részesedés könyv szerinti érték (eft) Externet Zrt.* 100,00% ,00% ,00% ,00% econet Invest Kft. 100,00% ,00% ,00% ,00% Magyar Vendor Kft. 100,00% ,00% ,00% ,00% GridLogic Kft. 99,60% ,00% ,00% ,00% Betagrid Kft ,33% ,33% ,33% Gridtech Kft ,33% ,33% ,33% Sziget.hu Zrt ,00% ,00% ,00% Eco.Net Hungary Kft. 78,48% ,24% ,24% ,24% Ultraweb Kft ,00% ,00% ,00% emusic Kft ,87% ,87% EBPP.HU Zrt. 100,00% EST Media Group Kft ,00% Emerging Média Group Kft ,00% Boomerang Kft ,00% Pesti Est Kft ,00% Fénypont Kft ,00% O-Zone Kft ,00% SANORG Kft ,00% radiocafé Kft ,00% Megjegyzés: Az Externet Kft július 26-tól már Zrt. cégformában működött A Társaság tervezett befektetései A Társaság alapvető célja továbbra is a részvényesi érték maximalizálása. Ennek érdekében a Társaság törekszik a belső erőforrások kihasználására, valamint esetleges további akvizíciók megvalósítására mind a média, mind a telekommunikáció területén. Az újabb akvizíciók során ugyanakkor figyelembe kell venni nemcsak a cégcsoport, hanem a menedzsment teherbíró képességét is. 8. A Társaság üzleti tevékenységének áttekintése 8.1. A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre A Társaság Alapszabályában meghatározott TEÁOR szerinti tevékenységek a következők: Könyvkiadás Napilapkiadás Időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel-kiadás Egyéb kiadás Napilapnyomás Máshova nem sorolt nyomás Könyvkötés Nyomdai előkészítő tevékenység Kisegítő nyomdai tevékenység Hangfelvétel-sokszorosítás Videofelvétel-sokszorosítás Számítógépes adathordozó sokszorosítása Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme Számítógép, szoftver nagykereskedelme Egyéb irodagép bútor nagykereskedelme Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem Távközlés Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Hardver-szaktanácsadás 38

39 72.21 Szoftverkiadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis tevékenység, on-line kiadás Irodagép-, számítógép-javítás Egyéb számítástechnikai tevékenység Műszaki kutatás, fejlesztés Piac- és közvélemény-kutatás Üzletviteli tanácsadás Vagyonkezelés (főtevékenység) Mérnöki tevékenység, tanácsadás Hirdetés Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Film-, videogyártás Film-, videoterjesztés Mozgóképvetítés Alkotó- és előadóművészet Művészeti kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A Társaság a tevékenységét Magyarországon fejti ki. A társaságnak nincsen tudomása olyan kormányzati, politikai, költségvetési, gazdasági intézkedésről vagy információról, amely közvetlenül vagy közvetve üzleti tevékenységét befolyásolná A Társaság mint vagyonkezelő tevékenysége A Társaság informatikai jellegű tevékenysége az utóbbi években kialakított üzleti stratégia mentén háttérbe szorult, és így a Társaság, az alább bemutatandó piacokon jórészt leányvállalatain keresztül működő vállalkozássá vált. Ezt képezte le a Társaság április 27-i közgyűlésének 9/2007. ( ) számú határozata, amelynek értelmében a Társaság főtevékenysége a vagyonkezelés. A Társaság július 23-i közgyűlésének 4/2007. ( ) számú határozata véglegesítette az ennek megfelelő cégstruktúra kialakítását. A Társaság vagyonkezelői tevékenységére figyelemmel az üzleti tevékenység bemutatásakor a leányvállalatok üzleti tevékenysége kiemelt jelentőségű. Fel kell hívnunk ugyanakkor a figyelmet, hogy a Társaságon, illetve a Cégcsoporton belüli a cégek közötti profiltisztítás és ezzel egyidejűleg a Társaság üzleti stratégiáját megvalósító akvizíciók folyamatosan zajlanak A cégcsoport tevékenységének általános bemutatása A március 7-i, valamint augusztus 6-i akvizíciókkal a Társaság az EMG Médiacsoport Kftn (új cégneve: EST Media Group Kft.) keresztül megszerezte az Est csoport cégeit. Ebben a körben nemcsak az econet.hu cégcsoport online és offline média tevékenységei fogják egymást kölcsönösen erősíteni, hanem az offline terület irányításában 3 évig részt vevő Gerendai Károly és Takács Gábor által fémjelzett Sziget Kft-vel kialakítandó Sziget-Est-econet.hu stratégiai szövetség előnyei is kiaknázhatóak lesznek. Ezen tranzakciókkal a Társaság megkezdte üzleti stratégiájának átalakítását is. Az egyik legerősebb hazai média brand megszerzésével a Társaságnak és leányvállalatainak az eddigi informatikaközpontú megközelítés helyett három fő tevékenységi iránya lesz, a vagyonkezelés, a média és a telekommunikáció. A cégcsoport ezen átalakítását a Társaság július 23-i Közgyűlése is megerősítette. I. Vagyonkezelő üzletág A vagyonkezelő üzletág központja a Társaság. Az üzletág magában foglalja mind a média, mind a telekommunikációs üzletágat, valamint a Társaság korábban szerzett befektetéseinek tulajdonosi irányítását és ellenőrzését. Itt történik a teljes cégcsoportot érintő stratégiai és üzletpolitikai döntések 39

40 előkészítése és meghozatala, a média üzletágat érintő stratégiai döntések meghozatala, a cégcsoport központi adminisztrációja, a további akvizíciók előkészítése és lebonyolítása, valamint az egyes portfolió-elemek üzletág szerinti helyzetének meghatározása. A vagyonkezelő üzletág keretein belül áttekintésre kerülnek a nem média és telekommunikációs jellegű befektetések, amelyek legtöbbje hosszabb távon mindenképpen értékesítésre kerül majd, a befolyó bevételekkel erősítve a cégcsoport fő üzletágait. Rövid- és középtávon azonban a befektetések tartása és értékük növelése a cél annak érdekében, hogy az előzőekben írt értékesítések minél kedvezőbb feltételekkel, de alapvetően a fő üzletágak forrásigényeinek megfelelő ütemezésben történhessenek majd meg. Külön kiemelést érdemel itt a Grid technológia, amely mellett a Társaság elkötelezte magát. Ebben az esetben figyelemmel az élenjáró technológiai fejlesztések esetleges saját felhasználásával, illetve a pályázati részvételeken keresztül kialakítható üzleti és tudományos kapcsolati hálón keresztül elérhető esetleges előnyökre az elsődleges cél nem a teljes értékesítés, hanem a gyorsan fejlődő és változó piacból eredő kockázatok lehetséges megosztása, elsősorban a területre történő befektető partner bevonása útján. II. Média üzletág A média üzletág központi cége az EST Media Group Kft., amely a későbbiekben zártkörű részvénytársasággá alakul majd. A 100 százalékban a Társaság tulajdonában álló EST Media Group Kft. lesz valamennyi média-befektetés tulajdonosa, itt folyik majd a média üzletágat érintő stratégiai döntések előkészítése, az egész ágazatot érintő üzletpolitikai döntések meghozatala. Az EST Media Group Kft. alá tartozó cégstruktúra tükrözi majd az ágazaton belüli tevékenységeket (print, online, indoor, egyebek), illetve jelentős egyszerűsítésen megy majd át, elsősorban a jelenlegi, a Pesti Est Kft. korábbi működéséből (ahány vidéki lap, annyi cég) adódó, mára feleslegessé vált, jellemzően kis értékű, tevékenységet nem végző, úgynevezett alvótársaságok megszüntetése vagy értékesítése, valamint az azonos tevékenységű társaságok összevonása miatt. Mindezek mellett az EST Media Group Kft. nevében kerül majd sor minden olyan portfolió tevékenység megvalósítására, amely elősegíti a teljes médiaüzletág egységes piaci fellépését, különös tekintettel a hirdetésértékesítés területén. Ilyen módon egyetlen forrásból hozzáférhetővé válik a teljes portfolió által lefedett, a kommunikációtervezésben alapvetően fiatal felnőtt célcsoportként (young adult) megjelölt, kiemelt kereskedelmi értékkel bíró közeg. A jelenlegi termékportfolió (print, online, indoor, elektronikus média) olyan kereskedelmi ajánlatok kommunikációját teszi lehetővé, amelyik mindenképpen egyedi értékként jelennek meg a médiapiacon. 1. A Pesti Est Kft. tevékenysége ingyenes programmagazin kiadása, reklámfelület értékesítése közvetlenül, illetve a vidéki programmagazinok kiadásáért felelős Est Lapok Kftn keresztül. Az Est Lapok Kft. a Pesti Est Kft-vel mint rendszergazdával kötött franchise szerződés keretei között adja ki a vidéki Est Lapokat. A Pesti Est Kft-nek 75 százalékos részesedése van továbbá a Fénypont Kft-ben, amely az egyik legnagyobb hazai indoor reklámértékesítést végző cég, az O-Zone Kft. 100 százalékos tulajdonosa. A Pesti Est Kft. fő profilja a lapkiadás és a hirdetési felületek értékesítése. A Pesti Est Kft. a kiadója a Pesti Est című ingyenes heti műsorújságnak és különszámainak, továbbá az Est Card ingyenesen hozzáférhető (úgynevezett freecard) képeslapoknak. A legnagyobb kiadványa a minden héten, szerdán jelenleg példányban megjelenő és 1320 helyen kihelyezett Pesti Est című ingyenes programmagazin, amely a XVI. évfolyamában jár. A Pesti Est hirdetőit a Pesti Est Kft. részben kereskedelmi ügynökök, részben pedig a vidéki Est Lapok közvetítésével toborozza. Az Est Lapok átalakításának folyamata lezárult. A tizenkilenc helyi, kétheti periodikájú kiadványt megjelentető Est Lapok Kft. franchise-rendszerben kapcsolódik a csoporthoz. Az átalakítás célja az Est Lapok partnerei érdekeltségének megerősítése és a teljes rendszer hatékonyságának növelése volt, hogy az a jövőben ne csak lapkiadási feladatokat tudjon ellátni. 2. Az O-Zone International Toalett- és Belsőtéri Hirdetési Kft-t május 7-én alapította négy magánszemély, akiktől február 21-én szerezte meg a Fénypont Média Kft. a társaság tulajdonjogát. Az O-Zone Kft. beltéri poszterek és ingyenesen hozzáférhető képeslapok (freecardok, Est Indoor poszterek és Est Cardok) kiadásával és egy általa 40

41 irányított franchise-rendszerben történő elosztásával, valamint belsőtéri hirdetési felületek értékesítésével foglalkozik. 3. A Fénypont Média Hirdető és Reklám Kft. a Pesti Est Kft. 75 százalékos és a Bauhaus Hungary Kft. 25 százalékos tulajdonában áll, és 100 százalékos tulajdonosa az O-Zone Kftnek, de önálló tevékenységet nem végez. 4. A Boomerang Reklám Kft. elsősorban hirdetési és reklámértékesítési tevékenységet végez. Profiljába tartozik különböző reklámszolgáltatások nyújtása, úgymint ingyenes reklám képeslapok ( freecard ) kiadása, beltéri plakáthálózat működtetése és termékminta-terjesztés. Ezenfelül, bartermegállapodások keretében körülbelül 500 szórakozóhelyen, 200 fodrászatban, 100 fitness teremben és 100 balatoni helyszínen helyez ki különféle kiadványokat. Az előbb említett lelőhelyek cserébe hirdetési felületet biztosítanak, amit a Boomerang Reklám Kft. felhasználhat saját tevékenységének hirdetésére, illetve előzetes egyeztetés után harmadik személynek átadhat. 5. A Fidelio Súgó Kft. (korábbi cégneve: EST Produkció Kft.), amely a Pesti Est Kft. 65 százalékos és a Fidelio Media Kft. 35 százalékos tulajdonában áll, jelenteti meg a Fidelio Súgó című színházi-zenei és vizuális művészeti programmagazint. A Fidelio Súgó programmagazin a Pesti Est Kft. korábbi, Súgó elnevezésű országos színházi programmagazinjának, valamint a Fidelio Media Kft. korábbi, Fidelio Magazin elnevezésű országos zenei programmagazinjának egyesítéséből jött létre. 6. A Társaság elsősorban a 100 százalékos tulajdonában lévő Magyar Vendor Informatikai Szolgáltató Kft-n keresztül végzi az online médiaértékesítést, tartalomszolgáltatást, webfejlesztést és üzemeltetést. A Magyar Vendor Kft-t július 19-én alapította az econet.hu Nyrt. és az Eco.Net Hungary Kft. az econet.hu Nyrt. 99 százalékos és az Eco.Net Hungary Kft. 1 százalékos részesedésével. A Társaság a tartalomszolgáltatás keretein belül elsősorban tőzsdei információs, playmate fotóküldő, csengőhang- és háttérkép küldéshez kapcsolódó feladatokat lát el, ezen felül üzemelteti az egészében vagy részben a tulajdonában lévő honlapokat (lásd a pontban szereplő táblázatot), továbbá ellátja a saját és a partneroldalak hirdetésszervezési tevékenységét is. A Magyar Vendor Kft. egy másik fő profilját az internetes sitefejlesztés, bérbeadás és üzemeltetés (hosting) képezi, számos kis- és középvállalat honlapjának frissítését, fejlesztését biztosítja, a fejlesztés eredményeként kidolgozott szoftverlicencek részben a Magyar Vendor Kft. tulajdonában is maradnak. A Társaság online médiaportfoliójának fejlesztése és bővítése folytatódik, így a Magyar Vendor Kft. az online hirdetésekből származó árbevétel további növekedésére számít, elsősorban a tartalomszolgáltatás folyamatos bővítésének, a különféle WEB-szolgáltatási felületek integrálásának, illetve a média-targetálásnak köszönhetően, figyelembe véve az online hirdetési piac évek óta töretlen bővítésére is. A Magyar Vendor Kft. a Laborc Ingatlanforgalmazó Kft. 20 százalékos tulajdonosa. 7. Az emusic Szolgáltató Kft. online zenei tartalmak értékesítésével foglalkozik, az emusic Kft. 89,97 százalékos mértékű üzletrésze március 4-én került a Társaság tulajdonába. Az emusic Kft. jogvédett zene- és mozgóképletöltést lehetővé tevő DRM (Digital Rights Management) és kapcsolódó értékesítési alkalmazások fejlesztésével, illetve licenszbe adásával foglalkozik, melynek keretében egyebek mellett folyamatos üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatásokat nyújt, elsősorban a T-csoport részére. Az emusic Kft. már a Társaság irányítása alatt november 30-án indította el a weboldalon internetes zeneáruházát, amely a felhasználóknak közel 80 jogtulajdonos több mint 600 ezer dalból, audiovizuális tartalomból álló kínálatát biztosítja. Az indítás óta a regisztrált ügyfelek száma meghaladta a 10 ezer főt, a megvásárolt számok mennyisége meghaladta a 100 ezer darabot. A zeneáruház első éves működése megfelelő alapot ad arra, hogy az emusic Kft. a SONGO márkanév alatt a környező régió online zenei piacán is megjelenhessen, persze az ezen a területen rendkívül gyorsan változó piaci viszonyok alakulásától és a Társaság teherbíró képességétől függően. 8. A radiocafé Kft. által működtetett radiocafé 98.6 kereskedelmi rádiócsatorna (az EstFM jogutódja) az FM 98.6 MHz frekvencián, budapesti regionális rádióként sugároz. A rádió napi 24 órában szolgáltatja műsorát Budapesten és km-es vonzáskörzetében. A 41

42 kereskedelmi rádió a műsorszórás és ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek mellett saját website-ot is üzemeltet. Az EstFM júliusában nyerte el a műsorszolgáltatási jogosultságot, a radiocafé 98.6 (a tulajdonosváltást követően) január 1-jén kezdte meg a sugárzást. A rádió programjának 50 százalékát az igényes és modern zenei kínálat adja. További 10 százalékot tesznek ki a hírek és ehhez kapcsolódó információk. A fennmaradó 40 százalékban érdekes és értékes témák kerülnek feldolgozásra egy szigorúan szerkesztett adásmenetben, magazinműsorok formájában. Az adásszerkezet egyedinek mondható a piacon, köszönhetően az százalékos zene/szöveg aránynak. Ebből az arányból adódóan az adó az úgynevezett infotainment (szórakoztatva informálás) műfaji kategóriába sorolható be. A rádió egyediségének sarokkövei a speciális zenei arculat valamint a közérdeklődésre számot tartó tematikák könnyed hangvételű feldolgozása. A radiocafé 98.6 az év minden napján sugároz, napi 24 órában, Budapesten és kilométeres vonzáskörzetében. Ez több mint 3,1 millió embert, illetve 1,1 millió háztartást jelent. A radiocafé 98.6 elsődleges célcsoportja a éves, kulturális attitűdjét tekintve nyitott, fővárosi és az agglomerációban élő fiatalok közönsége. Ez a csoport kereskedelmi szempontból különlegesen értékes, hiszen nem csak az általában nagy ráfordítással hirdetett termékek, szolgáltatások jelentős részének célközönségével esik egybe, de kulturális fogyasztásuk is magasan kiemelkedik a teljes népességből. A radiocafé 98.6 ezen célcsoporton belül is a tehetősebb, igényesebb közeget célozza meg, kihasználva az aspiránsok fogyasztási szokásaiban rejlő lehetőséget is. Egyúttal fontos megjegyezni, hogy a reklámszakmai döntéshozók jelentős része is ebbe a csoportba sorolható. 9. A SANORG Kft. tevékenysége a gyógyszertárakban, fitnesstermekben és az aktív életvitelhez kapcsolódó rendezvényeken kihelyezett ingyenes időszaki kiadványok (például Fitt-Tár magazin) kiadására, az évente megrendezésre kerülő Fitt.Info Fesztivál szervezésére, a kedvezményekre jogosító FittKártya rendszer és a több, mint 200 fitness/wellness és szépségápolással kapcsolatos helyszínen jelenlévő beltéri reklámtábla-hálózat üzemeltetésére terjed ki. III. Telekommunikációs üzletág A telekommunikációs üzletág központi cége az Externet Zrt. Az Externet Zrt. meghatározó vezetői, Pórffy András és Sebők István urak a zártkörű részvénytársasággá alakulást követően lehetőséget kapnak, hogy nyilvántartási értéken legfeljebb 12 százalékos mértékű részesedést szerezzenek a vállalatban, ezzel részben honorálva az elmúlt évek eredményes munkáját, amelynek során a vállalat árbevétele és eredménytermelő képessége folyamatosan nőtt, a néhány ezres szélessávú internet előfizetői állomány húszezer fölé emelkedett, emellett új, a teljesebb körű telekommunikációs szolgáltatások irányába mutató üzletágak indultak, legfőképpen pedig megteremtve a menedzsment közvetlen érdekeltségét a cég további fejlődésében. Az Externet Zrt. a cégcsoporton belül nagyobb önállóságot kap, itt születnek majd a telekommunikációs és internet szolgáltatási üzletágat érintő stratégiai és üzletpolitikai döntések. A minél eredményesebb további fejlődés érdekében az Externet Zrt. részvényeinek önálló tőzsdei bevezetésére is sor kerül, a tervek szerint legkésőbb a év első hónapjaiban, amely új lehetőségeket teremt a vállalat piaci részesedésének növelésére, illetve befektetők bevonására. 1. Az Externet Zrt. dial-up, széles sávú internet-hozzáférést, internet alapú telefonszolgáltatást (VoIP) nyújt magán és céges ügyfeleknek. Az Externet Zrt. szolgáltatásainak javarészét az ország egész területén elérhetővé tette. Legkeresettebb termékei a szélessávú elérések: az ADSL, a mikrohullámú WaveMAX és a bérelt vonal, de a hagyományos modemes hozzáférések terén is jelentős ügyfélállománnyal rendelkezik. Teljeskörű internetszolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek, azaz VPN hálózatépítést, VoiP telefonszolgáltatást, szerverelhelyezést, domainregisztrációt és vállalatok honlapjának kialakítását is. Az Externet Zrt. stratégiai célja a gazdag szolgáltatástartalmú, internetalapú megoldások kifejlesztése és hasznosítása, valamint az ügyfelei számára a legjobb ár-érték arányú szolgáltatások nyújtása. Ez utóbbihoz jó alapot teremt, hogy telekommunikációs cégektől függetlenek társaságként bármely területen az ott legkedvezőbb árú szolgáltatást tudja ajánlani. Partnerei az Invitel, PanTel, T-com, Antenna Távközlési Rt és a GTS Central Europe. Technikai központjai Budapesten és Szolnokon találhatóak, szolgáltatásai pedig nemcsak a T-com, hanem a koncessziós társaságok által működtetett telefonos körzetekben is elérhetőek. Folyamatosan bővülő viszonteladói hálózatát országszerte több, mint

43 kiskereskedelmi egység alkotja. Műszaki hátterét tekintve a hazai adatkicserélő központhoz (BIX) 2Gbit/s sebességű, Gigabit Ethernet hálózaton kapcsolódik. A budapesti mikrohullámú WaveMAX szolgáltatás bázisállomása 100 Mbit/s sávszélességgel, szolnoki regionális központja pedig 16 Mbit/s sebességű hálózattal kapcsolódik az internethez. Nemzetközi kapcsolatról nagy sávszélességű kétirányú földi kommunikációs vonal gondoskodik, amelyek a Telia, illetve a PanTel Rt. hálózataihoz kapcsolódnak. Az Externet Zrt. a szolgáltatói hálózat összeköttetéseit a keletkező igények szerint folyamatosan bővíti. Belső minőségpolitikája szerint ugyanis a nemzetközi és a belföldi hálózati összeköttetések kihasználtsága nem haladhatja meg a 75 százalékot, ezért a 70 százalékos terhelés elérésekor már vonalbővítéseket végez. A kapcsolt vonali szolgáltatásának országos lefedettségét digitális vonalakon keresztül nyújtja előfizetőinek és a teljes hálózata digitális eszközökön és összeköttetéseken alapul. 2. Az Ultraweb Számítástechnika, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft nyarán került a Társaság és az Externet Zrt. tulajdonába. Az Ultraweb Kft. ingyenes és fizetős tárhelyszolgáltatást és domain-név fenntartást nyújt. Az Ultraweb Kft. vezetékes távbeszélőhálózaton (PSTN vagy ISDN) keresztül szélessávú ADSL internet hozzáférési szolgáltatást nyújt, VoIP szolgáltatást biztosít, illetve igény szerint más kiegészítő szolgáltatásokat tesz elérhetővé (webtárhely, multimédia szolgáltatások, mail alias, tűzfalas védelem, spam- és vírusszűrés, átirányítás mobiltelefonra). További piacaként azok az internethasználók jelennek meg, akik házilag készítenek hobbi-weboldalt, és ezt szeretnék ingyenesen közzétenni. Az ingyenes tárhely szolgáltatásért cserébe az oldal tulajdonosa reklámcsíkot biztosít az Ultraweb Kft-nek. Az ingyenes tárhelyhez rendelhető továbbá saját domain név, PHP és SQL támogatás, elektronikus levelezés, látogatottsági statisztika és egyéb szolgáltatások is. A fenti szolgáltatásokon túl az Ultraweb Kft. domain regisztrációs és fenntartási szolgáltatást, valamint emelt szintű szerverhosting szolgáltatásokat nyújt, továbbá a pnet.hu, myhosting.hu, personalnet.hu, ultraweb.hu és uw.hu bejegyzett domainnevek tulajdonosa. IV. Egyéb tevékenységek Ide tartoznak a cégcsoport azon tevékenységei, amelyek jellegüknél fogva sem a média, sem a telekommunikációs üzletágba nem sorolhatók. Az ezen diverzifikált befektetési portfolióba tartozó elemek a felmérést követően hosszabb távon értékesítésre kerülnek majd. Ki kell emelni a GridLogic Informatikai Kft-t, amelynek esetében nem a teljes értékesítés, hanem befektető partner felkutatása és bevonása a cél. A társaság a grid technológia alapú szolgáltatásoknak a pályázatokon túli nyilvános értékesítése érdekében elindította az első nyilvános magyar grid projektet, amely jelenleg béta-tesztelési fázisban van. A Universal Grid Systems Ltd mint a Társaság grid technológiájának kizárólagos régióbeli disztribútora Cluster és Lokális Desktop Grid (LDG) rendszerek tekintetében 2006 októberében szerződést kötött a PowerLeader Science & Technology Co. Ltd céggel a cégcsoport Cluster és LDG grid eljárásának kínai piacra történő bevezetéséről. A bevezetés előkészítéseként az említett grid technológiának a kínai partnerek igényei szerinti testreszabása lezárult. Ezen értékesítési csatornából az eladott licencek számától függő árbevétel várható. A Társaság a jövőben is keresni fogja a további magyar, illetve nemzetközi K+F projektekben való részvétel lehetőségét A cégcsoport piacainak és fő versenytársainak bemutatása Vagyonkezelő Üzletág A vagyonkezelési tevékenység jellegéből adódóan a piacok és versenytársak bemutatása a vagyonkezelt üzletágak piacainak és versenytársainak bemutatásán keresztül lehetséges. 43

44 Média Üzletág Print média I. Ingyenes kiadványok, programmagazinok Az ingyenes programmagazinok és egyéb ingyenesen terjesztett kulturális kiadványok direkt elérést biztosítanak az aktív életet élő fiatal célcsoporthoz, amelyet a hirdetők széles spektruma használ: reklámügynökségek, telekom cégek, gyorséttermek, filmforgalmazók és moziüzemeltetők, FMCG forgalmazók és előállítók, HoReCa piaci résztvevők, zenei kiadók, zenekarok koncertszervezői és promoterei, jegyirodák, ruházati cégek, autókereskedők. 1. Pesti Est Megjelenik: hetente A Pesti Est az Est Média zászlóshajója, amely jelenleg hetente példányban, oldalon jelenik meg. Célja Budapest összes kulturális programjának, moziműsorának rovatokba rendezett, adatszerű, pontos és tényszerű felsorolása, ami a kultúrkör szakértőjének tollából születő ajánlókkal, valamint közismert megmondóemberek szubjektív véleményével egészül ki. A lap tartalma a város pezsgő kulturális életét próbálja érdeklődési kör szerint modellezni. Piacvezető szerepét folyamatosan őrzi, különös tekintettel az országos kampányok megszerzéséhez kiváló, országszerte megjelenő Est Lapok hálózattal karöltve. Versenytársai Budapesten: Exit és Flyerz. 2. Est Lapok országszerte Megjelennek kéthetente (minden páros héten) Az Est Lapok kéthetente összesen példányban megjelenő ingyenes programmagazinok, amelyek oldalon nyújtanak teljes körű tájékoztatást a megyeszékhelyeken, nagyvárosokban, illetve vonzáskörzetükben aktuálisan megrendezésre kerülő kulturális eseményekről, szórakozóhelyek programjairól, moziműsorról. Az Est Lapok egységes arculati megjelenésükkel, valamint az azonos jellegű elosztási pontok kiválasztásával összehangolt képet mutatnak. Az országos megjelenésű lapok a helyi, a régió életében közérdeklődésre számot tartó kulturális tartalommal jelentkeznek, így egyedülállóan alkalmasak az igény szerinti helyi, regionális vagy országos kampányok hatékony megvalósítására. Az Est Lapok kiadványai: Békés Est, Debreceni Est, Egri Est, Fehérvári Est, Győri Est, Kapos Est, Kecskeméti Est, Komárom-Esztergomi Est, Miskolci Est, Nógrádi Est, Nyíregyházi Est, Pécsi Est, Soproni Est, Szegedi Est, Szekszárdi Est, Szolnoki Est, Szombathelyi Est, Veszprémi Est, Zalai Est. A nyomtatott sajtóban közvetlen országos versenytársaik nincsenek. Helyi, regionális programmagazinokkal, helyi rádiókkal versenyeznek. 3. Est Mozi Card Megjelenik kéthetente (minden páratlan héten) csütörtökön Az Est Lapok kétheti megjelenését egészíti ki az Est Mozi Card, amely ingyenes mozimagazinként a megyeszékhelyeken, nagyvárosokban, illetve vonzáskörzetükben, összesen példányban, 4 oldalon, A/6 méretben. Célja, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtson az Est Lapok köztes hetében a multiplex mozik aktuális heti műsoráról. Lényegi versenytársa nincsen. 4. Fidelio Súgó Megjelenik évente tíz alkalommal (havonta, kivéve július-augusztus) 2007 szeptemberében jelent meg először a Súgó és a Fidelio Magazin előnyeit magába olvasztó, közösen fejlesztett termékként egyedi célcsoportot elérő lap, amelynek célja egy kiemelten értékes, magas kultúrát fogyasztó, igényes olvasói célcsoport hatékony kiszolgálása, amely új hirdetői kört vonz. Az új magazin alapjául szolgáló magazinok piacvezető szerepüket folyamatosan őrízték, az új magazinnak lényegi versenytársa nincsen. 5. Különszámok Megjelennek folyamatosan, a megrendelő kívánsága szerint A különszámok többsége valamilyen nagyszabású kulturális rendezvényhez kötődik. A különszámok oldalon, példányban a éves, ABC1 státuszú, aktív 44

45 szabadidő-eltöltő fiatalokat érik el. Céljuk, hogy színvonalas kiadványként hozzájáruljanak a kulturális rendezvények sikerességéhez, és minőségi megjelenési környezetet biztosítsanak a különszámokban hirdetni kívánó partnerek számára. Versenytársaik Budapesten: Exit. 6. Fit-tár II. Est Indoor Ugyanazokon a helyeken (gyógyszertárakban, fitnessklubokban), ahol a Fit-tár is kihelyezésre kerül, az ingyenes magazinok közül megtalálható a Vitál Magazin. Csak gyógyszertárakban található meg az ingyenes magazinok közül a Patika Magazin, a Patika Tükör és a Recept Nélkül). Csak fitnessklubokban található meg az ingyenes magazinok közül a Sport Mirror. 1. Poszter Egy éves, városi fiatal hétköznapjaiban átlagosan öt órát szán az úgynevezett out of home aktivitásra, szórakozásra, szabadidő-eltöltésre. Korától, státusától és életvitelétől függően különféle szabadidős és szórakozást kínáló helyszíneket látogat. Az Est Indoor beltéri portfoliójának kialakításakor elsődleges szempont volt, hogy ezen fiatalokra jellemző szabadidős tevékenységeket komplexen és célzottan fedje le hálózataival és eszközeivel. 2. Est Card A képeslapokon történő reklámozás mind a nemzetközi, mind a magyar kutatások szerint kevésbé tolakodó, mint a televízióban vagy az outdoor posztereken, citylightokon megjelenő hirdetések. A fiatalok elérésében az Est Card kitűnő és hatékony megoldás, hiszen a szabadidejük eltöltése közben tudjuk megközelíteni. Mivel a képeslapot önként veszik el, és maguktól döntenek úgy, hogy gyűjtik vagy továbbküldik, ezért határozottabb az elfogadási hajlandóság, mint más reklámhordozók esetében. Az Est Cardok a HoReCa, Cinema, Beauty, School, Business és Fitness hálózatokban kerülnek kihelyezésre. A beltéri kommunikáció adott szegmensében a Társaság a Boomerang Reklám Kft. integrációja révén, valamint a fitness, beauty, HoReCa szegmensekben legnagyobb szolgáltatóként vezető szerephez jutott az indoor piacon. 3. Logisztika A Társaság Média Üzletágába tartozó leányvállalatai országos lefedettséget biztosító, több ezer elérési pontra képesek a cégcsoport, illetve a cégcsoporton kívüli megrendelők reklámeszközeit és termékeit kihelyezni. 4. Egyéb versenytársak Rövid, illetve középtávon új versenytárs megjelenése feltételezhető. Valószínűsíthető, hogy egy eddig jórészt in store profilú cég belép az indoor üzletág azon szegmensébe, ahol az O- Zone Kft. és a Boomerang Reklám Kft. működik Online média A Társaság 2004 közepén határozott önálló online médiavállalkozás indításáról. Ennek során egyik célkitűzése felhasználói tartalmak generálása és üzleti alapokra helyezett menedzselése volt, szemben a hagyományos, szerkesztőségi apparátus felépítését megkövetelő online újság típusú modellel. Mivel a Társaság már a tevékenység indulásakor érzékelte az egyre növekvő érdeklődést a színvonalas vertikális tartalmak iránt is, ezért egyben internetes média értékesítőház építését is elindította. A működés első évét az induló médiaportfolió akvizíciók által történő felépítése jellemezte, amelynek eredményképpen a Társaság tulajdonrészt szerzett a sziget.hu programmagazinban, a talalkahely.hu társkeresőben, az ultraweb.hu ingyenes tárhelyszolgáltatóban, valamint a freeblog.hu piacvezető blogszolgáltatóban. Eközben a saját fejlesztésű, 1999 óta népszerű eco.hu gazdasági információs oldal megújítása mellett az értékesítőház is elindult. Jelenleg a stop.hu politikai oldal, a szanalmas.hu 45

46 közösségi blog, a jox.hu informatikai portál, a met.hu meteorológiai információs portál, a tdc.hu gazdasági szolgáltató oldal és az econet.hu Nyrt. Webgyár üzemeltetésében levő több, mint száz önkormányzati portál reklámfelületeinek értékesítését is a Társaság végzi. Új szolgáltatásként, külső technológia partnerrel együttműködve a Társaság elindította videómegosztó portáljának béta verzióját a freebloghoz közvetlenül kapcsolódó freevlog (videó-log) néven. I. Az econet média portfolió összefoglaló táblázata Saját tulajdonban levő oldalak: Név webcím oldal leírása Gazdasági szolgáltatások tőzsdei, gazdasági adatszolgáltatás heti látogatószám (Medián Webaudit) látogatók jellemzői* A+ státuszú, közép és felsővezetők Programok Programmagazin szezonális Programajánló Közösségi programajánló Blog Országos programmagazin és esemény adatbázis Felhasználók által ajánlott programok, személyes naptár internetes mini újságok, naplók éves, technikai újdonságok felé nyitott, átlag feletti vásárlóerővel rendelkező nők és férfiak Vlog Társkereső* Képgaléria Videó megosztó szolgáltatás Társkereső szolgáltatás Fotógaléria, fotómegosztás Utazás utazási portál Tárhely Ingyenes tárhelyszolgáltatás látogatói összetétele közel megegyezik a hazai internet felhaszná lókkal * a Társaság 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik Az online média kereskedőház szerződött partneroldalai: Név webcím oldal leírása heti látogatószám (Medián Webaudit) látogatók jellemzői* éves, átlagosnál Stop.hu politikai hírportál magasabb iskolai végzettségű, nők és férfiak Szanalmas.hu Közösségi blog éves városlakó férfiak 46

47 Met.hu érdekes humor linkek, országos időjárás előrejelzés Findict.hu Üzleti szakszótár Bankkártya.hu Bankkártya kisokos Blogsearch.hu Blog kereső látogatói összetétele közel megegyezik a hazai internet felhasználókkal A+ státuszú, közép és felsővezetők éves, átlagosnál magasabb iskolai végzettségű, nők és férfiak éves, technikai újdonságok felé nyitott, átlag feletti vásárlóerővel rendelkező nők és férfiak Jox.hu Informatikai hírek éves, technikai újdonságok felé nyitott, átlag feletti vásárlóerővel rendelkező nők és férfiak Heavymetal.hu Pulzár Kertpont.hu rockzenei vertikális portál Elektronikus zenei vertikális portál Kertészeti vertikális portál éves nők és férfiak éves nők és férfiak éves, átlagosnál magasabb iskolai végzettségű, nők és férfiak Antropos.hu Kulturális ajánló éves nők és férfiak Az econet média valamennyi hazai kvalitatív és kvantitatív piackutatásban részt vesz, a Társaság célja 2008-ban a hirdetési indexben szereplő kiadók közé kerülni. A látogatók körében végzett piackutatás eredményei, az egyes felületekre vonatkozó részletes demográfiai elemzések letölthetők a oldalról. Az econet média kereskedőház kiváló üzleti kapcsolatot tart fenn valamennyi hazai online médiaügynökséggel, és a legjelentősebb magyar e-businessben érdekelt, direktben vásárló ügyfélkörrel éves szinten lekötött reklámszerződés keretében működik együtt. Ez utóbbiak száma is dinamikusan növekszik. A reklámkampányok kialakításában a Társaság rendszerint kreatív ötletekkel vesz részt. Ezen innovatív gondolkodásmód eredményeképpen a Társaság a hazai piacon elsőként indított szponzorált blog oldalt, valamint a videómegosztó rendszerén a tematikus aktív csatornákat, továbbá sikeresen vezette be a freeblog.hu szolgáltatás felhasználói körében az önkéntes reklám-kihelyezési programot, megnyitva a hirdetők előtt egy újabb, reklámzajtól távol álló, értékes felületet. A Társaság önálló és az ügynökségek által elfogadott, hirdetés kiszolgáló szerverrel rendelkezik, amely napi másfélmillió reklám megjelenést kezel a felületeken. A legnagyobb online hirdetők: Pannon, t-mobile, Nokia, UPC (telco), Hewlett Packard, Sony, (IT) Nestle, Coca-Cola, Kraft Jacobs Suchard, Beiersdorf, DE/Sara Lee (FMCG), Honda, MKB Bank, KH Bank, CIB Bank, IBM. 47

48 II. Általános online médiapiaci trendek, növekedési mutatók Magyarországon mintegy hat éves múlttal rendelkező online hirdetési piac robbanásszerű növekedésére jellemző, hogy a net/net hirdetési költés a legnagyobb nyolc kiadó önkéntes adatszolgáltatásán alapuló Magyar Online Hirdetési Index alapján 2006-ra elérte az 5,1 milliárd forintot, mely a korábbi évhez képest 51 százalékos emelkedést mutat. Magyar Online Hirdetési Index (ezer Ft) Q1 Q2 Q3 Q Forrás: Magyar Online Hirdetési Index Emellett jellemző trend, hogy a felületek kihasználtsága és annak hatásfoka is emelkedett, amelyre az új piaci szereplők - médiatermékek, ügynökségek és hirdetők területén egyaránt - színrelépése és a piackutatási adatok részletessége ad magyarázatot. A korábbi, jellemzően a három nagy médiatulajdonos (T-online/origo, index.hu, Sanoma) felületeire koncentrálódó reklámköltések mellett jelentős kampányokat bonyolítottak a kisebb elérésű, de lényegesen jobb célcsoport preferencia indexszel és kisebb reklámzajjal rendelkező tematikus oldalakon. Fentiek alapján a teljes szektorra vonatkozatott net/net költések feltehetően még a fenti adatot is túlszárnyalják, így a növekedés százalékra tehető. A fenti trend egyértelmű nyertesei a felhasználói tartalmak hasznosítását megcélzó, azokat új - gyűjtőnevén web megközelítésben tálaló közösségi szolgáltatások, portálok, itt a növekedés mértéke a százalékot is elérte. III. Az internetes média értékesítőházak összehasonlítása a) látogatottsági mutatók A saját oldalakkal és értékesítési partneroldalakkal rendelkező kereskedőházak piacán a legnagyobb látogatottságú networkök egyedi látogatószáma a következőképpen alakul: Név átlagos napi egyedi látogató econet Habostorta.hu Ringier Online Sales House Interware Média EVO média Hírkereső csoport

49 Hirkereső csoport 16% EVO média 3% econet 24% Interware Média 20% Ringier Online Sales House 17% Habostorta.hu 20% Forrás: Medián Webaudit * nem auditált b) tartalmi összetétel szerint Habostorta.hu Jellemzően társkereső szolgáltatás köré szerveződött közösségére épít, melyeknek további szórakoztató, bulvár tartalmakat és kiegészítő szolgáltatásokat kínál. Előnye: régi, erős brand, összességében nagy közösség. Hátránya: társkereső szolgáltatás a többi közösségi oldal miatt háttérbe szorul. Ringier Online Sales House: Jellemzően a Ringier kiadó tartalmainak, brandjeinek online változatát partner oldalakkal kiegészítve értékesíti. Előnye: erős print háttér, erős régi brandek. Hátránya: a partneroldalak száma jelentősen csökkent, az est.hu, danubius.hu, tv2.hu kilépésével. Interware Online Média A freeweb és a tar.hu ingyenes tárhely oldalak kiegészítve néhány partneroldallal. Előnye: az ingyenes tárhelyoldalak nagy látogatószámmal bírnak. Hátránya: nincs erős brand, nincs saját tartalom, EVO Média Ex ROSH hirdetési menedzser által alapított média csoportosulás saját felület nélkül. Előnye: költséghatékony működés. Hátránya: nincs saját felület, nincs egységes közösség, nincs átjárás az oldalak között. Hírkereső csoport A hirkereso.hu mellett a kapu.hu kezdőlapból és néhány projekt oldalból álló csoport, jelenleg az origo.hu értékesíti. 49

50 Előnye: a hirkereso.hu erős brand, hatékony, nagy látogatottságú oldal. Hátránya: nincs saját értékesítés, közös arculat. IV. econet média látogatottsági adatok alakulása a és évben Az econet média napi egyedi látogatóinak száma a Medián Webaudit (hazai online ügynökségek által médiatervezéshez használt audit rendszer) kimutatása alapján az elmúlt két évben megduplázódott, éves átlagra vetítve pedig 50 százalékos emelkedést mutat, amely meghaladja a legtöbb médiacsoport növekedési mutatóját. econet média átlagos egyedi látogatószám alakulása (forrás: Medián Webaudit) január március május július szeptember november január március május július szeptember november február április június augusztus október A látogatószámok a felhasználói tartalmak esetében a fentieknél is attraktívabban alakulnak, a freeblog.hu piacvezető blogszolgáltatás regisztrált felhasználóinak száma és egyedi látogatószáma - több konkurens szolgáltatás bevezetése ellenére is - megduplázódott. V. Est.hu (sugo.hu) Az est.hu az egyik legnagyobb magyar nyelvű, interneten megjelenő kulturális programadatbázis és - magazin. Tartalomszolgáltatásának fő területei egyrészt a kulturális programok adatbázison alapuló közlése, másrészt az ajánlók és az egyéb kiegészítő információk magazinszerű megjelenítése. Az Est Média programadatbázisában megtalálhatók az egész ország kulturális és szórakoztató programjai. A budapestivel együtt húsz szerkesztőség dolgozik azon, hogy az adatbázis naprakész és megbízható legyen. Az est.hu-ról is elérhető az önálló oldalként működő országos színházi programmagazin, a sugo.hu. Programadatbázisa tartalmazza az ország valamennyi színházát, azok elérhetőségeit, és az ország összes színielőadását. Versenytársa a Port.hu. VI. Egyéb szolgáltatások Az internethez kapcsolódó fejlesztés alapú egyéb szolgáltatásokkal összefüggésben az online zenepiaccal kapcsolatban jelentkező kockázati tényezőket szükséges kiemelni. A magyar online zenepiac négyszereplős, a évben a piac összértéke végfelhasználói áron számolva millió forint körül fog alakulni. 50

51 Az első online zeneáruházat a T-Com csoporthoz tartozó T-Online indította, az áruház és a hozzá kapcsolódó digitális jogkezelő technológia kialakítását az emusic Kft. végezte. Az indulást követően az emusic Kft. végzi továbbra is az áruház üzemeltetésének egy részét, illetve a másodvonalas technikai support tevékenységet. A Microsoft digitális jogvédelmi technológiának (WDRM) köszönhetően a nemzetközi kiadók anyagai is megtalálhatóak az áruházban. A T-Online zeneáruháza jelenleg a piac forgalmának 55 százalékát adja. Második szereplőként jelent meg a piacon a Dalok.hu zeneáruház, amelyet az EJI (Előadóművészi Jogvédő Iroda) és a zenész-szakszervezet üzemeltet. A Dalok.hu megjelenésével kapcsolatban két momentumra szükséges felhívni a figyelmet. Egyrészről az EJI bevallottan vállalkozói, azaz nyereségorientált tevékenység keretében üzemelteti a zeneáruházát, ugyanakkor, mint közös jogkezelő jogdíjat szed a magyar piac minden más zeneáruházától. A Dalok.hu nem fizet saját magának jogdíjat, ez a körülmény jelentős hatással lehet a nála letölthető zenék végfelhasználói árára. Másrészről a zeneáruházban található zenék MP3 formátumban tölthetők le, amely formátum nem alkalmas digitális jogkezelés, másolásvédelem implementálására, azaz az előadóművészek jogait képviselő szervezet oldaláról letöltött dalok után csak a vásárláskor fizet a felhasználó, míg a további másolatok felhasználásakor már nem kerül sor jogdíjfizetésre. A Dalok.hu piaci részesedése 15 százalék körül alakul. Harmadikként jelent meg a piacon a CLS lemezkiadó által üzemeltetett MP3Music.hu zeneáruház. A zeneáruház MP3 formátumban, azaz szabadon másolhatóan kínálja a dalait. A zeneáruház csak a CLS kiadó által képviselt előadók dalait árusítja. A nem teljes repertoár ellenére a zeneáruház piaci részesedése százalék körül alakul. Az econet csoport által 2006 februárjában felvásárolt emusic Kft. a T-Online zeneáruház kifejlesztése során szerzett know-how és az econet által biztosított pénzügyi és média háttér segítségével 2006 decemberében elindította a Songo zeneáruházat. A digitális zeneforgalmazás legújabb fejleményei szerint, bár megjelentek az első nem digitálisan jogkezelt MP3 alapú zeneáruházak is, azonban ezek kínálata nem teljes, nem tartalmazzák az összes nagy, nemzetközi kiadó anyagait. Ugyanakkor egyre komolyabb a WDRM alapú szolgáltatások köre, egyrészt a Napster Inc. havi előfizetéses kapcsolódó korlátlan letöltéses szolgáltatása, másrészt a Nokia stratégia szövetsége a Microsoft-tal, és a technológiához kapcsolódó zeneáruházanak elindítása. Ez utóbbi mobiltelefongyártó az összes zeneközpontú molbiltelefonját ezentúl a SONGO zeneáruházzal kompatibilis zenelejátszóval látja el. Az emusic zeneaggregációs tevékenysége, és az ezzel kapcsoltban a hazai kiadók jelntős részével kötött kizárólagos online forgalmazási szerződése biztosítja, hogy a hazai piacon jobban piacképes magyar előadók anyagai terén előnyben legyen a nemzetközi szolgáltatókkal szemben. Az emusic Kft. a magyar piacot pilot projektként kezeli a közép-európai terjeszkedéshez. A nemzetköz kiadókkal történt megállapodások megkötésekor az emusic Kft. nemcsak a magyar, de a cseh, szlovák, lengyel és román piacra vonatkozó online zeneforgalmazás jogát is megszerezte. Ezt a piaci lépést komoly előkészítésnek, a külső és belső erőforrások felmérésnek kell megelőznie, figyelemmel az ezen a területen rendkívül gyorsan változó piaci viszonyok, valamint a Társaság teherbíró képességének alakulására. A Songo zeneáruház a nemzetközi standardoknak megfelelő digitális jogkezelési technológiát felhasználva árusítja a zeneszámokat. Így vált lehetővé a nagy nemzetköz kiadók anyagainak árusítása is. A Songo zeneáruház jelenlegi piaci részesedése 18 százalék Rádió műsorszolgáltatás A radiocafé 98.6 az év minden napján sugároz, napi 24 órában, Budapesten és kilométeres vonzáskörzetében. Ez több mint 3,1 millió embert, illetve 1,1 millió háztartást jelent. 51

52 Forrás: Antenna Hungária A magyarországi kereskedelmi rádiós piac az elmúlt két évben a korábbi folyamatos növekedés után stagnálni látszik, mind a szereplők számát, mind a rádiók által generált árbevételt tekintve. A teljes reklámpiac és a rádiós reklámpiac árbevétele listaáron és net áron (milliárd forint): ,2 33, ,7 29, ,8 26, , ,5 124,4 7,2 7,6 15,9 134,9 9 12,5 154,7 166,6 11,3 176,3 10, Forrás: TNS Media Intelligence (Médiagnózis) Teljes listaár Teljes net Rádió listaár Rádió net 52

53 A rádiók piaca alapvetően két fő csoportra osztható. Az országos rádiókra (ezen belül kereskedelmi vagy közszolgálati), illetve a helyi vagy regionális adókra. Ez utóbbi csoportból kiemelkedik a budapesti rádiók piaca, amelyek jelentős része kereskedelmi, zenei csatorna. A budapesti rádiós piac alapvetően két fő csoportra osztható: a zenei rádiók (például Roxy, Rádió1, Sztár, Juventus, Jazzy), valamint a news és talk rádiók (Klub, Info, Lánchíd, PontFM, Rádió Q). A radiocafé 98.6 köszönhetően az százalékos zene-szöveg aránynak valahol a két csoport közé, de inkább az utóbbiba sorolható. Természetesen fontos tény, hogy az országos rádiók Budapesten is foghatóak, így erős hatással vannak erre a piacra is. Minden rádió egyszerre két egymással szorosan összefüggő piacon kell helytálljon. Az egyik a hallgatók megnyeréséért folytatott verseny, a másik a hirdetőkért, a hirdetési árbevétel növeléséért kifejtett tevékenység. A hallgatókért folytatott versenyben alapvető fontossággal bír a megcélzott hallgatói rétegnek szóló műsor népszerűsége (tartalom), valamint az irányukba kifejtett marketing tevékenység. A hirdetők elnyeréséhez elengedhetetlen a jó hallgatói összetétel, valamint az adott célcsoportban elért hallgatók nominális száma és aránya, de egyúttal legalább ennyire fontos a sikeres sales-stratégia, a helyes árazás, a testre szabott ajánlatok és különleges marketingmegoldások használata. A radiocafé 98.6 alapvetően a budapesti rádiós piacon működik, így alapvetően minden budapesti rádió versenytársnak számít, de a rádió hallgatói összetételéből és tartalmából adódóan elsődleges és közvetlen versenytársai a következők: Klubrádió, Info Rádió, PontFm, Jazzy, Rádió Q, valamint a nemrég profilt és teljes tartalmat változtató Petőfi Rádió. Másodlagos versenytársak: Roxy, Rádió1, Juventus. A radiocafé 98.6 heti hallgatószáma (ezer fő): Forrás: Szonda Ipsos-Gfk Hungária (MédiaNavigátor) A teljes rádiós piac hallgatói affinitása (15-39 Bp., Pest Megye): 53

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 7.500.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság TÁJÉKOZTATÓ A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 4.800.000 darab 500 forint névértékű névre szóló dematerializált, korábban zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.790.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei

Részletesebben

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 3/2007. (04. 27.) sz. határozat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

3/2009. (04. 29.) sz. határozat

3/2009. (04. 29.) sz. határozat AZ ECONET.HU MÉDIA, TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 3/2009. (04. 29.) sz. határozat

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 4. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012 2013. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 7. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 9.010.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 9.010.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz.

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 7. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 4/2007. (III. 7.) sz. IT határozat Az Igazgatóság jóváhagyja, hogy a Részvénytársaság

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 1. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013 2014. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 4. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2016/2017. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2016/2017. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése Az OTP ank Nyrt. 2016/2017. évi 200.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 3. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Összevont Tájékoztató

Összevont Tájékoztató Összevont Tájékoztató A Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 202 680 darab 1000 Forint értékű A sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 10.000.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt értesít

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2009. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 3. sz. Kiegészítése 2009. május 6. 3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS az FHB Nyrt. 200.000.000.000,-

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 8. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8.055.000 DARAB, EGYENKÉNT 100.- FT NÉVÉRTÉKŰ, NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT A SOROZATÚ TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.

Részletesebben

AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL

AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL I. Az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Alaptájékoztató 2. számú módosítás. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató 2. számú módosítás. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató 2. számú módosítás A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi 200.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Utolsó frissítés: 2012. November 29. A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Társaság a hatályos jogszabályoknak, továbbá a nyilvánosság

Részletesebben

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 11. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 8. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 8. számú kiegészítése Az OTP ank Nyrt. 2013/2014. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 8. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta:

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: A BorsodChem Rt. a 2004. április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: 01/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés jegyzõkönyv hitelesítõnek megválasztja a CE Oil

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2013. április 28. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 0/06. évi 00.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. 1143 Budapest, Ilka utca 31. Tel.:+36-1- 801-7081 Fax: +36-1-801-7082, E-mail: humet@humet.hu Rendkívüli tájékoztatás A HUMET Nyrt értesít mindenkit, akit

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki..

Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki.. Biztosítási nyilatkozat Felelősségbiztosításához Fontos figyelmeztetés A biztosítási nyilatkozat kitöltése semmilyen formában sem kötelezi a nyilatkozat kitöltőjét, ill az általa képviselt személyeket

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 2013. július 4. A igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról A tájékoztatja a tisztelt észvényeseket, hogy a Társaság igazgatóságának

Részletesebben

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483)

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJÁHOZ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJÁHOZ Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval és kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges; a Társaságnak

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

Ö S S Z E V O N T T Á J É K O Z T A T Ó

Ö S S Z E V O N T T Á J É K O Z T A T Ó Ö S S Z E V O N T T Á J É K O Z T A T Ó a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 4.644.848 darab, egyenként 6 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

Negyedéves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2012 III. negyedév. Készítés időpontja: 2012. november 16.

Negyedéves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2012 III. negyedév. Készítés időpontja: 2012. november 16. Negyedéves beszámoló 2012 III. negyedév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2012. november 16. A harmadik negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. befektetési teljesítménye

Részletesebben

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Jelzálogbank Nyrt., mint tőzsdei kibocsátó, törvényi kötelezettségeinek eleget téve, ezennel közzéteszi mindazon információkat,

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

v é g z é s t h i á n y p ó t l á s t r e n d e l e m e l. 2. A Kibocsátó cégnevét a Tájékoztatóban a cégjegyzékbe bejegyzett módon tüntesse fel.

v é g z é s t h i á n y p ó t l á s t r e n d e l e m e l. 2. A Kibocsátó cégnevét a Tájékoztatóban a cégjegyzékbe bejegyzett módon tüntesse fel. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének KE-III-70013/2011. számú végzése az Interinn Group Nyrt. számára törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra történő

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. október 10-én tartandó rendkívüli közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2010. október 10.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátásra kerülő minimum 50.000 darab, maximum 200.000 darab 10 forint

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Útmutató értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételéhez

Útmutató értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételéhez Útmutató értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések...

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben