Igazgyöngy Nemzetközi részvény eszközalap (HUF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazgyöngy Nemzetközi részvény eszközalap (HUF)"

Átírás

1 Igazgyöngy Nemzetközi részvény eszközalap (HUF) Érvényes: tıl Az Igazgyöngy Nemzetközi Részvény Eszközalap a BNP Paribas Bank által kibocsátott certificate-et vásárolja, amely a világ legnagyobb részvényei közül kiválogatott 20 részvénybıl összeállított kosárba fektet. Az eszközalap célja, hogy részesüljön a nemzetközi részvénypiacok növekedésébıl. Az eszközalap 20 nemzetközi részvényt tartalmaz, az eszközalap ban induláskor minden részvény azonos súllyal szerepel. A diverzifikált részvénykiválasztás következtében az eszközalap a különbözı szektorokban és régiókban elért növekedésbıl is részesedhet. Az eszközalapot alkotó részvények között olyan neveket találunk, mint például a Canon, Nissan, Samsung Electronics vagy a HSBC Holdings. Az eszközalapban található részvények régió szerinti megoszlását vizsgálva a fejlett európai piacok (Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, Németország illetve Svájc) mellett megtaláljuk mind az amerikai, japán piacot valamint olyan fejlıdı piacokat, mint Korea vagy Taiwan. A diverzifikált részvénykiválasztás eredményeként az eszközalap egyszerre részesülhet mind a pénzügyi, az elektronikai valamint a technológiai szektorok által elért eredményekbıl. A BNP Paribas Bank az Igazgyöngy Nemzetközi Részvény Eszközalapba befizetett, lejáratig tartott, költségekkel csökkentett befektetésre kötelezettséget vállal az alábbiak szerint: A befizetett összeget 6% vételi és eladási ár közötti különbözetként jelentkezı költség terheli, és a jegyzési idıszak alatt az MetLife Biztosító Zrt. által vállalt 6%/év hozamjóváírás idıarányos összege növeli. Ennek megfelelıen a BNP Paribas minimális fizetési kötelezettsége a befizetett összeg 94%- ának hozamokkal növelt részére értendı kizárólag a lejáratig tartott befektetési egységek tekintetében A lejáratkor kifizetésre kerülı részvényérték meghatározásához értékelési (megfigyelési) idıpontok kerültek meghatározásra. Összesen 10 darab értékelési idıpont van, amikor az adott részvényhez tartozó teljesítmények kerülnek rögzítésre. Az elsı idıpont ; a továbbiak: , , , , , , , ; az utolsó megfigyelési idıpont , tehát az eszközalap lejáratának napja. Az eszközalap az idıtartam végén részvényenként a tíz év alatt elért legmagasabb részvényértéket ami maximum 600%-a lehet a kezdeti szintnek fizeti ki, amennyiben a 10. év végén a teljesítmény pozitív. Amennyiben a tizedik év végén a teljesítmény negatív, ez a negatív érték kerül figyelembe vételre az eszközalap összteljesítményének meghatározásánál. Az eszközalap összteljesítménye a részvényenként elért teljesítmények számtani átlaga. A részvényenkénti teljesítményértékelés módszerével jelentısen megnı az esélye, hogy az eszközalap felülteljesítsen egy hagyományos módon értékelt, azonos részvényekbıl álló kosarat még akkor is, ha a kosár legmagasabb pontját vennénk. Az eszközalap részvényenként az idıtartam alatt elért legmagasabb hozamot fizeti ki (maximum 500%-ot), még akkor is, ha ez különbözı idıpontokban következett be. A MetLife Biztosító Zrt. által vállalt hozambónusz kifizetés eredményeképpen az elért legmagasabb hozam (maximum 500%) %-a kerül lejáratkor kifizetésre. A MetLife hozambónusz az eszközalap indulásának idıpontjában kerül pontos meghatározásra, a megcélzott középérték: 110%. A pontos értéket az eszközalap indulását követı 8 napon belül az MetLife Biztosító Zrt. hirdetményben teszi közzé.

2 A zárt végő eszközalap határozott idıtartamra 10 évre jött létre. Az eszközalap vásárlásakor az alábbi kockázatok merülhetnek fel: 1. Piaci kockázat: Az eszközalapok alapvalutája a forint, így az eszközalapot választó befektetıknek nem kell devizakockázattal számolni, mivel a BNP Paribas Bank az eszközalapot alkotó részvények devizanemének keresztárfolyam-kockázatait (HUF/USD, HUF/EUR, HUF/JPY, stb ) teljes mértékben lefedezi. Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy bár az eszközalap a lejáratkor biztosítja a kifizetés minimális értékét, a részvénybefektetések sajátosságainak megfelelıen a futamidı alatt az árfolyamok magas volatilitást mutathatnak, a befektetési egységek értéke egyaránt emelkedhet és csökkenhet. A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövıbeli eredményekre. 2. Földrajzi és politikai kockázat: Az eszközalap a fentebb említett régiók részvényeibe fektet. A földrajzi diverzifikáció ugyan csökkenti az eszközalap befektetési kockázatát, azonban ezen régióban fekvı országok esetleges politikai kockázatával is számolni kell. A kötvények és részvények értékelési szintjét alapvetıen befolyásolja az adott ország monetáris és gazdaságpolitikai irányító szervei (kormány, jegybank) által követett költségvetési és monetáris politika. Így az eszközalap hozamát is erısen befolyásolhatja a hatóságok által választott árfolyamrendszer és kamatpolitika. Emellett a külföldi befektetık általi megítélésre és a részvényektıl elvárt hozamra (kockázati prémium) is számottevı hatással van a mindenkori kormány (és jegybank) gazdaságpolitikája. 3. Partnerkockázat A BNP Paribas Bank az euró-zóna vezetı bankja, 85 országban van jelen. Eredményeivel világszerte kivívta az ügyfelek és a szakma elismerését. Az eszközalapba fektetı ügyfeleknek számolnia kell a BPN Paribas Bank által hordozott partnerkockázattal. A BNP Paribas Bank Standard and Poor s hitelminısítı általi kockázati besorolása AA+. A jelen Befektetési tájékoztatóban részletezett minimális fizetési kötelezettség a BNP Paribas Bankot terheli. Amennyiben a BNP Paribas Bank hitelképességének változása következtében nem tud eleget tenni fenti kötelezettségeinek, változhat a szerzıdınek fizetendı visszatérítés és csökkenhet a biztosítási szolgáltatás összege. 4. Visszafizetési kockázat Bizonyos értékpapírok, egyéb befektetési eszközök likviditása egy-egy piacon alacsony lehet, azaz viszonylag nehéz rájuk vevıt/eladót találni. Ennek következménye, hogy az eszközökbıl eladni kívánt egyes értékpapírok értékesítése nehézségekbe ütközhet. Szintén a fenti okokra vezethetı vissza, hogy az átlagostól eltérı nagyságú befektetendı vagy kivonandó tıke is nagy árfolyam-ingadozásokat idézhet elı az értékpapírpiacon, amely az elızı pontban leírtak szerint hatással lehet az eszközalap nettó eszközértékére. A rövid távú nyereségre törekvı, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétıl. Az eszközalapot azon ügyfeleknek ajánljuk, akik a befektetési politikában olvasható kockázatokat elfogadják, illetve ezekhez megfelelı kockázattőrı képességgel rendelkeznek. Az eszközalapba történı befektetést 10 éves idıintervallumra ajánljuk, mivel az eszközalap hosszú távon biztosítja a befektetési piacokon elérhetı értékeket. Az eszközalap kizárólag a BNP Paribas certificate-jébe fektet, más eszközt nem tartalmaz, értékpapír eladáson és vételen kívül más ügyletet nem köt. A jegyzési idıszakban, azaz január 15. és április 21. között az eszközalap a Magyar Állam által kibocsátott diszkont kincstárjegyben, illetve számlapénzben tartja a biztosító számláján jóváírt befizetett összegeket.

3 Az Igazgyöngy Nemzetközi Részvény Eszközalap napi eszközértéke megtalálható a biztosító internetes honlapján, a oldalon. 2. AZ IGAZGYÖNGY NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP ALAPKEZELİJE Az ügyfelek megtakarításainak befektetésével a MetLife kiváló, több éves tapasztalattal rendelkezı befektetési alapkezelıket bíz meg, illetve olyan sikeres alapkezelık által kezelt befektetési alapokat ajánl, amelyek ügyfeleinek érdekeit szem elıtt tartva a befektetési kockázat minimalizálása mellett a lehetı legmagasabb hozam elérésére törekednek. A MetLife a piaci trendek elıtt járva vagyonkezelı és befektetési partnereit eredményességi alapon választja ki, és nem kizárólag a tulajdonosi körbe tartozó alapkezelıt bízza meg az ügyfelek megtakarításainak kezelésével. A versenyeztetett vagyonkezeléssel a cél a hatékonyságnövelés, a költségcsökkentés, a befektetési kockázatok mérséklése és a jövıbeli hozamok növelése. BNP Paribas A BNP Paribas a világ 17. legnagyobb vállalata. A világon a hatodik, az euró-zónában pedig a legnagyobb bankcsoportként erıs ázsiai pozíciókkal és komoly jelenléttel bír az Egyesült Államokban. A világ 85 országban van jelen és mintegy munkatársat foglalkoztat. A Fortune magazine szerint a BNP Paribas a világ hatodik legelismertebb márkája (Fortune). Standard & Poor's hitelminısítı besorolása szerint a BNP Paribas minısítése AA+ (stabil kilátások), a Moody's Aa1 (stabil kilátások), a Fitch AA (stabil kilátások) kategóriájú minısítéssel értékelte a cégcsoportot, amely értékek a csoport kiemelkedıen tıkeerıs pozícióját és egyértelmően pozitív növekedési lehetıségeit fejezik ki. Európa egyik vezetı piaci szereplıjeként a BNP Paribas alapkezelési és exkluzív jellegő vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújt, amelyek mögött magas hozzáadott értékkel rendelkezı befektetési szolgáltatások állnak. Átfogó termék- és szolgáltatási palettát kínál ügyfelei számára, amelybe beletartoznak az intézményi ügyfelek, a vállalatok, illetve a magánszemélyek is. A BNP Paribas minden pénzügyi területen teljes szolgáltatási és banki termékpalettáját kínálja ügyfeleinek, az egyszerő folyószámla-vezetéstıl az összetett finanszírozási megoldásokig, illetve a magánvagyon-kezelésig. Eredményeivel világszerte kivívta az ügyfelek és a szakma elismerését, vagyonkezelıi üzletága több mint 490 milliárd eurót menedzsel. 3. AZ IGAZGYÖNGY NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP ÖSSZETÉTELE Az eszközalapot teljes egészében a PNP Paribas egy meghatározott certifikátja alkotja. A certifikát 20 meghatározott részvényt tartalmaz, melyeket az alábbi táblázat tartalmaz: Cég neve Ország/Iparág Tızsde Web oldal Súl y UBS AG-REGISTERED Svájc / Virtual-X Stock 5% IMPERIAL TOBACCO Anglia / London Stock Dohányipar 5% VINCI exsge Franciaország / Építıipar Euronext Paris 5% SOCIETE GENERALE Franciaország / Euronext Paris 5% TOTAL (extotal FINA ELF) Franciaország / Energia Euronext Paris 5% BRITISH AMERICAN TOB Anglia / London Stock Dohányipar 5% ENI SpA Olaszország / Milan Stock Energia 5%

4 SAMSUNG ELECTRONICS TAIWAN SEMICONDUCTOR HSBC HOLDINGS PLC SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD CANON INC MIZUHO FINANCIAL GROUP INC EBAY INC GOLDMAN SACHS GROUP INC NISSAN MOTOR CO LTD CONTINENTAL AG ROCHE HOLDINGS GS MITSUBISHI CORPORATION BARCLAYS PLC Dél-Korea / Elektronika Taiwan / Elektronika Anglia / Vegyipar Elektronika USA / Internet USA / Autóipar Németország / Autóipar Svájc / Gyógyszeripar Autóipar Anglia / Korea, London Stock Taiwan Stock, New York Stock London Stock New York Stock New York Stock Frankfurt Stock Swiss London Stock 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Az eszközalap lejárat elıtti árfolyamára hatással vannak a mögöttes részvények árfolyamai, de a naponta közölt árfolyam nem fog megegyezni a mögöttes termékek árfolyamainak átlagával. Amennyiben bármely vállalati esemény hatására a 20 meghatározott részvénybôl álló kosár összetétele változik, a BNP Paribas az érintett részvényt a regionálisan, nagyság és iparág szerint legközelebb álló részvénnyel helyettesíti. 4. AZ ESZKÖZALAPFUTAMIDEJE Az eszközalap2008. április 25-én indul és április 25-i fix lejárattal rendelkezik. Amennyiben a futamidı vége munkaszüneti napra esik, akkor a futamidı vége az azt követı elsı munkanap. A futamidı lejárta elıtt a visszavásárlási (17. ) és részleges visszavásárlási (18. ) összeg meghatározásának az alapja a befektetési egységek aktuális értéke, amely a befektetési egységek napi árfolyamának és a befektetési egységek aktuális darabszámának szorzata. 5. ÉRTÉKESÍTÉSI IDİSZAK A biztosítási ajánlat megtételére rendelkezésre álló idıszak: január 15-tıl április 15-ig 6. JEGYZÉSI IDİSZAK

5 A biztosító a jegyzési idıszak alatt váltja át a bankszámlán jóváírt egyszeri díjnak megfelelı összegeket eladási áron befektetési egységekké: január 15-tıl április 21-ig 7. A JEGYZÉSRE JOGOSULTAK KÖRE Az eszközalap befektetési egységeit a MetLife Biztosító Zrt. meglévı ügyfelei jegyezhetik. Meglévı ügyfélnek minısül az a személy: a) akinek a szerzıdés létrejöttének azaz a kötvény kiállításának idıpontjában a MetLife Biztosító Zrt. számítógépes rendszerében nyilvántartott, legfeljebb 60 napos díjfizetési késedelemmel rendelkezı biztosítási szerzıdéssel rendelkezik, vagy b) aki az Igazgyöngy befektetéshez kötött életbiztosítás megkötésére tett ajánlatával azonos idıpontban egy, a MetLife Biztosító Zrt. által értékesített másik életbiztosítási termék megkötésére is ajánlatot tesz, és ezen ajánlat alapján az Igazgyöngy befektetéshez kötött életbiztosítás ajánlatának elfogadása elıtt az életbiztosítási szerzıdés érvényesen létrejön. 8. A JEGYZÉS MÓDJA Az alap a MetLife Biztosító Zrt életbiztosítási tanácsadóinál történı, az Igazgyöngy befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás megkötésére irányuló ajánlattétellel és az ajánlattétellel egy idıben esedékes egyszeri díj egyösszegő befizetésével jegyezhetı. Legfeljebb öt darab Igazgyöngy befektetéshez kötött életbiztosítási szerzıdésnek lehet azonos a biztosítottja, a további ajánlatokat a biztosító elutasíthatja. 9. A FIZETÉS MÓDJA ÉS A BEÉRKEZETT DÍJ KEZELÉSE ad 1) A díjfizetés módja A Biztosító a szerzıdésre befizetett egyszeri díjnak tekinti: a) az Igazgyöngy terméknévvel elınyomott biankó csekken befizetett díjat, b) az Ügyfél által kezdeményezett átutalás esetén az az UniCredit Banknál vezetett számú (IBAN kód: HU ) bankszámlára beérkezett összeget (az UniCredit Bank nemzetközi bankazonosító SWIFT kódja BACXHUHB). ad 2) A befizetés azonosítása A befizetett összeg és a biztosítási szerzıdés egymáshoz rendelése (a befizetı és az érintett szerzıdés azonosítása) a befizetett díj a biztosító bankszámláján történı jóváírásának napján történik meg. Ha az Ügyfél az ajánlat egyedi azonosítóját, vagy a szerzıdı nevét és címét a közlemények rovatban nem adja meg, a befizetés nem azonosítható. A biztosító a befizetett összeget 30 munkanap után visszautalja, ha a szerzıdés azonosításához szükséges adatok hiányoznak és ezért a befizetés, valamint a szerzıdés nem rendelhetık egymáshoz. A befizetett összeget az azonosításig, illetve a visszautalásig kamatmentes letétként kezeli a biztosító (2. (13) b) pontja). ad 3) A díj jóváírása A biztosító egyszeri díjat az ad 2) pontban foglaltak szerinti azonosítás napján írja jóvá a szerzıdı számláján. A befizetések jóváírására vonatkozó részletes szabályokat a 2. (13) bekezdése tartalmazza. ad 4) A jóváírt díjak befektetése A jóváírt díj befektetési egységekké való átváltása az eszközalap megfelelı számú befektetési egységének az Ügyfél számára történı eladása révén a szerzıdés létrejöttét azaz a kötvény kiállítását követı napon érvényes aktuális eladási áron történik. A biztosító az eladott befektetési egységek darabszámát írja jóvá a szerzıdı számláján.

6 10. VÉTELI ÁRFOLYAMOK A MetLife Biztosító Zrt. vállalja, hogy a befizetett összegekre hozamot fizet, melynek mértéke a január 15. és április 21. közötti idıszakban 6 %/év. Ezen idıszak alatt a befektetési egységek diszkontáron kerülnek értékesítésre. A BNP Paribas által vállalt lejáratkori minimális fizetési kötelezettség a költségekkel csökkentett és a április 21-ig felhalmozott, kamatokkal növelt befektetett tıkére vonatkozik.

Double Diamond Tőkevédelmi Nemzetközi részvény eszközalap (HUF)

Double Diamond Tőkevédelmi Nemzetközi részvény eszközalap (HUF) A Double Diamond Tőkevédelmi Nemzetközi Részvény Eszközalap a BNP Paribas alapkezelő által kibocsátott certificate-et vásárolja, amely a világ legnagyobb részvényei közül kiválogatott 20 részvényből álló

Részletesebben

11. Költségek. 12. Kiegészítı biztosítások. 13. Szerzıdésmódosítások

11. Költségek. 12. Kiegészítı biztosítások. 13. Szerzıdésmódosítások ERGO Unit Linked életbiztosítás különös feltételei ERGO Biztos Tıke alapbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen életbiztosítási feltételek az ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája. a forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. Érvényes: 2013.

A választható eszközalapok befektetési politikája. a forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. Érvényes: 2013. A választható eszközalapok befektetési politikája a forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Érvényes: 2013. november 4-től Tartalomjegyzék A Pénzpiaci forint eszközalap befektetési

Részletesebben

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA 1. sz. Függelék - ESZKÖZALAPOK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJUK A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA,

Részletesebben

VICTORIA uro Gold. VICTORIA uro Gold egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei és ügyféltájékoztatója

VICTORIA uro Gold. VICTORIA uro Gold egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei és ügyféltájékoztatója EIGB1009V01 1/11 Ny.sz.: 1012V01 egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei és ügyféltájékoztatója Tartalomjegyzék: A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak Eszközalap: A biztosító

Részletesebben

Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2012 november

Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2012 november Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2012 november Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet

ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet A VÁLASZTHATÓ ESZKÖZALAPOK LISTÁJA, ÖSSZETÉTELE ÉS BEFEKTETÉSI ELVEI az ERGO Smart Way befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált

Részletesebben

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Forgalmazó: BNP PARIBAS

Részletesebben

Tájékoztató és kezelési szabályzat

Tájékoztató és kezelési szabályzat Tájékoztató és kezelési szabályzat DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg www.bayerninvest.lu

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2009) Hatályos: 2009.

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2009) Hatályos: 2009. Aranyszárny egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2009) Hatályos: 2009. április 1-jétől Módosítás időpontja: 2010. november 1. Nysz.: 14380 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2012) Hatályos: 2012.

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2012) Hatályos: 2012. Aranyszárny egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/01) Hatályos: 01. november 1-jétől Nysz.: 1588 Tartalomjegyzék Aranyszárny egyszeri díjas, befektetési

Részletesebben

Alaptájékoztató. CIB Bank Zrt.

Alaptájékoztató. CIB Bank Zrt. Alaptájékoztató a CIB Bank Zrt. 50 milliárd forint keretösszegő CIB 2010-2011. évi kötvényprogramjához A Kibocsátó hitelminısítése: Fitch Ratings hosszú lejáratú kötelezettségek A 2010. július 6. Az Alaptájékoztató

Részletesebben

Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési. 2010 októberi kiadás

Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési. 2010 októberi kiadás Rövidített tájékoztató DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás Szervezet Alapkezelı BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon

Részletesebben

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Jelen feltételek (továbbiakban: KF) az SV/00/2000/1 jelű Általános

Részletesebben

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei BI002/20150225 A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája. Érvényes: 2015.

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: UniCredit Bank

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)...

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)... Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014) Hatályos: 2014. március 15. Módosítva: 2014. augusztus 1. Nysz.: 17007

Részletesebben

Europe Treasury. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G62WL/2009)

Europe Treasury. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G62WL/2009) Europe Treasury rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G62WL/2009) Hatályos: 2009. április 1-jétől Módosítás időpontja: 2010. november 1.

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

Aktív Megtakarítás. befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/2015) Hatályos: 2015. január 1. Nysz.

Aktív Megtakarítás. befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/2015) Hatályos: 2015. január 1. Nysz. Aktív Megtakarítás befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/015) Hatályos: 015. január 1. Nysz.: 1751 Tartalomjegyzék Aktív Megtakarítás befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Eszköz Cél Minimum Maximum MFB 2016/05/31 Kötvény* (ISIN: XS0632248802) Magyar Állam által kibocsátott kötvények* 0% 0% 25% Bankbetét* 0% 0% 25%

Eszköz Cél Minimum Maximum MFB 2016/05/31 Kötvény* (ISIN: XS0632248802) Magyar Állam által kibocsátott kötvények* 0% 0% 25% Bankbetét* 0% 0% 25% Hatályos: 2012. 04. 13-ától ERSTE MFB 2016 Kötvény Hozamvédett Zártvégű Forint Eszközalap Az eszközalap vagyonkezelője a Biztosító (ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.), a vagyonkezelést azonban

Részletesebben

UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz

UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz 2. sz. melléklet Eszközalapok összetétele és befektetési politika UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz Befektetési eszközalapokhoz kötött

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2007. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2007. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett

Részletesebben

Tájékoztató. Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132, Budapest Váci u. 30. Tel: 299-9999, www.quaestor.hu

Tájékoztató. Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132, Budapest Váci u. 30. Tel: 299-9999, www.quaestor.hu QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. H-1132 Budapest, Váci u. 30. Tel: (06-1) 299-9999; Fax: (06-1) 288-0945 www.quaestor.hu Tájékoztató Quaestor Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap

Részletesebben

Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2014)

Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2014) Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/014) Hatályos: 014. 014. március 15. 15. Módosítva: 014. augusztus 1. Nysz.: 17010 Tartalomjegyzék

Részletesebben