Adatvédelmi szabályzat Mellékletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatvédelmi szabályzat Mellékletek"

Átírás

1 Mellékletek I. Elektronikus Ellenőrzési és Felügyeleti Rendszer (EFER) 1. A nyilvántartás megnevezése: Elektronikus Felügyeleti és Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: EFER ) 2. Jelen Szabályzat 4. pontjában foglaltak alapján az EFER rendszert az adatvédelmi biztosnál nyilvántartás végett be kell jelenteni. Az adatvédelmi biztos az ÁAK zrt.-t adatkezelőként nyilvántartásba vette. Nyilvántartási azonosítók: A nyilvántartás ismertetése: Az ÁAK zrt. közútkezelői feladatokat lát el, jogosult a pótdíjjal összefüggő személy- és járműazonosító adatok kezelésére, és jogosult az autópálya díjainak beszedésére. E feladatai ellátása érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalalal kötött Együttműködési Megállapodás keretében használja és üzemelteti az EFER-t. Az EFER az autópályát jogosulatlanul használó jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát), az ellenőrzés helyét és idejét továbbítja a KEKKH központi szervere felé. Amennyiben a megadott hatósági jelzéshez tartozó jármű jogszabályban meghatározott díjfizetés alól mentességet élvez, vagy azt eltulajdonították, vagy a jármű a nyilvántartásban nem szerepel, akkor a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az adategyeztetés eredményeként elektronikusan az alábbi adattartalmú üzenetet továbbítja az ÁAK zrt. felé: - jármű hatósági jelzése (forgalmi rendszáma) - a díjfizetési kötelezettség tényére vonatkozó információ (kötelezett vagy mentesül) - a jármű eltulajdonításának tényére vonatkozó információ Hatálybalépés dátuma: május 22. Verzió szám: 1 1

2 Amennyiben a megadott hatósági jelzéshez tartozó jármű nem tartozik a fenti jogszabályi rendelkezések hatálya alá, akkor a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az adategyeztetés eredményeként elektronikusan az alábbi adattartalmú üzenetet továbbítja az ÁAK zrt. felé: - a jármű azonosító adata (hatósági jelzés, alvázszám, motorszám) - a jármű műszaki adatai (a jármű fajtája, gyártmánya, típusa, színe) - amennyiben a jármű tulajdonosa (üzembentartója) természetes személy, akkor a tulajdonos (üzembentartó) személyazonosító adata és lakcíme - amennyiben a jármű tulajdonosa (üzembentartója) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor a tulajdonos (üzembentartó) megnevezése, székhelyének (telephelyének) címe Az ÁAK zrt. kijelölt szervezeti egysége ezen adatok birtokában elvégzi a pótdíj kiszabásával és kiküldésével kapcsolatos feladatokat. A rendszer teljesen automatikus, személyi beavatkozást nem igényel normál üzem során, ami azt jelenti, hogy a jármű elhaladásától az egyes rendszámok felismerésén és a jogosultság megállapításán keresztül a pótdíj fizetésére kötelezhetők egyes adatainak a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala rendszerében történő lekérdezéséig a felvételen látható rendszám helyességének vizuális ellenőrzése és szükség szerinti esetleges korrigálása kivételével semmilyen emberi beavatkozás nem szükséges. Az EFER nyilvántartás azonosító típusú, azaz olyan nyilvántartás, amelyet azonosítás céljából hoztak létre, és amely csak a legszükségesebb személyes adatokat tartalmazza. 4. Figyelembe vett jogszabályok: - Lásd a jelen szabályozás általános rész 3. pontjának A Szabályzat elkészítésekor figyelembevett jogszabályok c. bekezdését. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 2

3 5. A kezelt adatkör ismertetése: az EFER nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: Üzembentartó és tulajdonos adatai: - amennyiben a jármű tulajdonosa (üzembentartója) természetes személy, akkor a tulajdonos (üzembentartó) személyazonosító adata - lakcíme, egyéni vállalkozó esetében kérelmére székhelye, telephelye - amennyiben a jármű tulajdonosa (üzembentartója) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor a tulajdonos (üzembentartó) megnevezése, székhelyének (telephelyének) címe Műszaki adatok: - a jármű azonosító adata (hatósági jelzés, alvázszám, motorszám) - a jármű műszaki adatai (a jármű fajtája, gyártmánya, típusa, színe) - a díjfizetési kötelezettség tényére vonatkozó információ - a jármű eltulajdonításának tényére vonatkozó információ Képi adatok: - a jármű hatósági jelzése (forgalmi rendszáma) - a jármű típusjelzése 6. Az adatkezelés célja és jogalapja: a Kknyt. 19. (1) bekezdés m) pontja alapján az ÁAK ZRT. mint közútkezelő igényelheti a központi közhiteles nyilvántartásból az autópálya használatáért fizetendő díj elmaradása esetén a pótdíjbehajtáshoz szükséges adatokat. Az adatok statisztikai célból felhasználhatóak. 7. A pótdíj behajtásához szükséges személyes- és műszaki adatokat az ÁAK zrt. az EFER rendszer igénybe vételével on-line módon, közvetlenül kérdezi le a központi közhiteles nyilvántartásból. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 3

4 A közvetlen lekérdezés során jelen Szabályzat 9. és 10. pontjaiban foglaltak figyelembe vételével kell eljárni. 8. Adatkezelő szervezeti egység(ek): Az EFER nyilvántartásban lévő adatok kezelése során osztott felelősségi rendszer érvényesül. A rendszer működtetése, az adatvédelem és adatbiztonság technikai és informatikai feltételeinek biztosítása Információs Technológiai Igazgató felelősségi körébe tartozik. Az adatbiztonságra vonatkozó szabályokat az Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza. A pótdíj kiszabása és kiküldése kapcsán a személyes adatok kezelése az Értékesítési és Ellenőrzési Igazgató irányítása alá tartozó Értékesítési és Pótdíjadminisztrációs Osztály felelősségi körébe tartozik. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáért az Értékesítési és Pótdíjadminisztrációs Osztály vezetője felel. 9. Az adatok nyilvántartásának módja, az adatok törlése: az I/5. pontban felsorolt adatok nyilvántartása számítógépes adatbázisban történik. Az adatbázis adatait csak a kijelölt személyek kezelhetik. Az adatokat az adatkezelés céljának megszűnése után (elévülést követően) törölni kell. 10. Közérdekű adatok: a nyilvántartás közérdekű adatokat nem tartalmaz. A nyilvántartásban kezelt és feldolgozott adatok nem nyilvánosak. Azok illetéktelen harmadik fél részére történő hozzáférhetővé tétele, a céltól eltérő felhasználása személyiségi jogokat és jogszabályi rendelkezéseket sért. A nyilvántartásból adatszolgáltatás nem teljesíthető, kivéve a jelen Szabályzat 12. pontjában foglalt megkeresések eseteit. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 4

5 11. Az adatkezelési rendszer összekapcsolásának lehetőségei: a nyilvántartás más nyilvántartással nem kapcsolható össze. 12. Adatminőség biztosítási kötelezettségek: a nyilvántartással szembeni fő követelmény az adatok valódiságának és hibátlanságának biztosítása. A személyes adatoknak felhasználási céljukkal összhangban, és ezeknek a céloknak megfelelő mértékben pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lennie. Az adatok pontosságáról és valódiságáról a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, mint a központi közhiteles nyilvántartás törvényes adatkezelője gondoskodik. Amennyiben az ÁAK zrt. adathibát észlel, vagy az állampolgár kéri a hibás adatainak kijavítását, az adatkezelő szervezeti egység köteles azt javítani, ha az adatok törlése még nem történt meg. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 5

6 II. Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer 1. A nyilvántartás megnevezése: Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer 2. Jelen Szabályzat 4. pontjának Adatvédelmi Nyilvántartás c. b foglaltak alapján a Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszert az adatvédelmi biztosnál nyilvántartás végett be kell jelenteni. Az adatvédelmi biztos az ÁAK Rt.-t adatkezelőként nyilvántartásba vette. Nyilvántartási azonosító: A nyilvántartás ismertetése: Az ÁAK Rt. közútkezelői feladatokat lát el, jogosult a pótdíjjal összefüggő személy- és járműazonosító adatok kezelésére, és jogosult az autópálya és jogszabályban meghatározott főutak használati díjainak beszedésére. E feladatai ellátása érdekében a használja és üzemelteti a Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszert. A Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer az autópályát jogtalanul használó jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát) összeveti a jogosultságokat tartalmazó adatbázissal. Az ÁAK Rt. kijelölt szervezeti egysége ezen adatok birtokában elvégzi a pótdíj kiszabásával és kiküldésével kapcsolatos feladatokat. A rendszer részben automatikus, részben személyi beavatkozást igényel a normál üzem során. Az Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer nyilvántartás azonosító típusú, azaz olyan nyilvántartás, amelyet azonosítás céljából hoztak létre, és amely csak a legszükségesebb személyes vonatkozású adatokat tartalmazza. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 6

7 4. Figyelembe vett jogszabályok: Lásd a jelen szabályozás általános rész 3. pontjának A Szabályzat elkészítésekor figyelembevett jogszabályok c. bekezdését. 5. A kezelt adatkör ismertetése: a Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: Műszaki adatok: - a jármű hatósági jelzése (forgalmi rendszáma) - a képi adatok rögzítésének helye, - a képi adatok rögzítésének időpontja Képi adatok: - a jármű hatósági jelzése (forgalmi rendszáma) - a jármű típusjelzése 6. Az adatkezelés célja és jogalapja: a Kknyt. 19. (1) bekezdés m) pontja alapján az ÁAK ZRT. mint közútkezelő igényelheti a központi közhiteles nyilvántartásból az autópálya használatáért fizetendő díj elmaradása esetén a pótdíjbehajtáshoz szükséges adatokat. Az adatok statisztikai célból felhasználhatóak. 7. Adatkezelő szervezeti egység(ek): A Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer nyilvántartásban lévő adatok kezelése során osztott felelősségi rendszer érvényesül. A rendszer működtetése, az adatvédelem és adatbiztonság informatikai és technikai feltételeinek biztosítása az Elektronikai Igazgató felelősségi körébe tartozik. Az adatbiztonságra vonatkozó szabályokat az Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 7

8 A pótdíj kiszabása és kiküldése kapcsán a személyes adatok kezelése az Értékesítési és Ellenőrzési Igazgató irányítása alá tartozó Értékesítési és Pótdíjadminisztrációs Osztály felelősségi körébe tartozik. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáért az Értékesítési és Pótdíjadminisztrációs Osztály vezetője felel. 8. Az adatok nyilvántartásának módja, az adatok törlése: az 5. pontban felsorolt adatok nyilvántartása számítógépes adatbázisban történik. Az adatbázis adatait csak a kijelölt személyek kezelhetik. Az adatokat az adatkezelés céljának megszűnése után azonnal törölni kell. 9. Közérdekű adatok: a nyilvántartás közérdekű adatokat nem tartalmaz. A nyilvántartásban kezelt és feldolgozott adatok nem nyilvánosak. Azok illetéktelen harmadik fél részére történő hozzáférhetővé tétele, a céltól eltérő felhasználása személyiségi jogokat és jogszabályi rendelkezéseket sért. A nyilvántartásból adatszolgáltatás nem teljesíthető, kivéve a jelen Szabályzat 12. pontjában foglalt megkeresések eseteit. 10. Az adatkezelési rendszer összekapcsolásának lehetőségei: Az adatkezelési rendszer összekapcsolásának lehetőségei: a Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer nyilvántartása összekapcsolható más rendszerekkel és nyilvántartásokkal. Erre jogszabályi felhatalmazás és az ÁAK Rt. belső szabályzatainak vonatkozó rendelkezései alapján kerülhet sor. A Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer összekapcsolható az LKSZ rendszerrel. A rendszerek és az általuk kezelt nyilvántartások összekapcsolása jogszabályi felhatalmazás alapján történik Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 8

9 11. Adatminőség biztosítási kötelezettségek: a nyilvántartással szembeni fő követelmény az adatok valódiságának és hibátlanságának biztosítása. A személyes adatoknak felhasználási céljukkal összhangban, és ezeknek a céloknak megfelelő mértékben pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lennie. Adathiba esetén az adatkezelést biztosító szervezet vagy az állampolgár kéri a hibás adatainak kijavítását, az adatkezelő szervezeti egység köteles azt javítani, ha az adatok törlése még nem történt meg. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 9

10 III. Állami Autópálya Kezelő zrt. értékesítési és ügyviteli rendszere, valamint az ezzel összefüggő alrendszerek 1. A nyilvántartások megnevezése: Használati Jogosultsági Rendszer (továbbiakban: HAJO rendszer), Értékesítési és Ügyviteli rendszer (továbbiakban: LKSZ rendszer), Pótdíj Adminisztrációs rendszer (továbbiakban: PDADM rendszer) 2. A rendszereket és az általa kezelt személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartást jelen Szabályzat Általános Rész 4. pontjában foglaltak alapján nem kell bejelenteni az adatvédelmi biztos által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba. A nyilvántartás célja: a rendszerek és az általuk kezelt adatkör célja az, hogy lefedje az ÁAK zrt. teljes értékesítési, készletvezetési, pótdíjak kiszabásával és a panaszok kezelésével kapcsolatos ügyintézések folyamatát. Az LKSZ rendszer az ÁAK zrt. matrica értékesítő és ügyviteli rendszere, melynek fő feladata az ÉEIG ügyvitelének támogatása, ezen belül autópálya használatra jogosító matrica-adatok nyilvántartása, a készletvezetési, számlakezelési, pénztárkezelési, pótdíj-adminisztrációs és ügyfélkapcsolati nyilvántartások kezelése. Ebből adódóan a rendszer tartalmaz személyes adatokat. A matricák értékesítése belső értékesítési helyeken (ügyfélszolgálat) és külső értékesítési helyeken (viszonteladók) történik. A már kiadott, de még fel nem használt, továbbá a már értékesítésre került matricák adatai az LKSZ központi adatbázisába kerülnek. Ezen adatbázis adattartalmát képezik azok az autópályahasználatra jogosító egyéb dokumentumok adatai is (ingyenes autópálya matricák), amelyek a jogszerű használat további lehetőségeit biztosítják. Az egyes résznyilvántartások részben azonos adatkört tartalmaznak. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 10

11 A HAJO rendszer alapvető feladata az archív, de még esetlegesen folyamatban lévő ügyekhez tartozó matrica adatok nyilvántartása. Az új matrica-adatok rögzítése már az LKSZ rendszerben történik. A HAJO rendszer az egyéb használati jogosultságokat (pl. térítésmentes kártyák, méltányossági matricák) csak akkor tartalmazza, amennyiben azok rögzítése előtt történt. A megjelölt időpont után minden matricákkal kapcsolatos adatrögzítés az LKSZ rendszerben történik. A PDADM rendszer a pótdíjak kezelésével kapcsolatos funkcióit látja el és tartja nyilván, így védendő személyes adatokat tartalmaz. 3. Az értékesítési és ügyviteli rendszer, valamint az ezzel összefüggő alrendszerek által kezelt védendő személyes adatokat is tartalmazható nyilvántartások, adatbázisok köre: - Matrica nyilvántartások (PDADM és LKSZ) - Pótdíj adminisztrációs nyilvántartások (PDADM és LKSZ) - Pénztár és számlakezelés (beleértve a partner nyilvántartást; LKSZ) - Ügyfélkapcsolati nyilvántartás (LKSZ) - HAJO adatbázis (HAJO) - feketelistás kártyák nyilvántartása - Készletek nyilvántartása 4. Az adatkezelés célja és jogalapja: a rendszerek és az általuk kezelt adatkör célja az, hogy lefedje az ÁAK zrt. teljes értékesítési, készletvezetési, pótdíjak kiszabásával és a panaszok kezelésével kapcsolatos ügyintézések teljes folyamatát. Az adatkezelés jogalapja: - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény - a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 11

12 - az állami kezelésű autópályák használati díjáról szóló 37/2007. GKM rendelet - az M7 autópálya díjasításáról, az állami kezelésű gyorsforgalmi úthálózat egységes használati díjáról és a matricás útdíjszedési rendszer működési tapasztalataiból eredő feladatokról szóló 2014/2003. (I.30.) Korm. Határozat - a számvitelről szóló évi C. törvény - minden hatályos vonatkozó jogszabály, és az ÁAK zrt. belső szabályzatai 5. Az adatkezelő szervezeti egység: az LKSZ rendszerben és ezzel összefüggő alrendszerek által kezelt adatok tekintetében az adatvédelem, és adatbiztonság fizikai feltételeinek megteremtéséért és biztosításáért az Információs Technológiai Igazgatóság, az adatkezelés tekintetében az Értékesítési és Ellenőrzési Igazgatóság felel. 6. Az adatok nyilvántartásának módja, az adatok törlése: a rendszerben tárolt adatok nyilvántartása informatikai úton történik. A nyilvántartás védelmére vonatkozó szabályokat az Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza. Az egyes résznyilvántartások adataiban cél és jogalap megjelölésével (jogszabály, belső szabályzat) egyedi törlésre lehetőség van. A nyilvántartás adattartalma folyamatosan archiválásra kerül. A megőrzés ideje: 5 év. Az LKSZ rendszerben és ezzel összefüggő alrendszerek által kezelt adatok nyilvántartása számítógépes adatbázisokban történik. Az adatbázisok adatait csak a kijelölt személyek kezelhetik. A személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnése után törölni kell. 7. Közérdekű adatok, adatszolgáltatás a nyilvántartásból: az értékesítési és ügyviteli rendszer, valamint az ezzel összefüggő alrendszerek rendszer adatbázisa közérdekű adatot nem tartalmaz. Az e nyilvántartásban kezelt adatok nem nyilvánosak. Azok illetéktelen, harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele, a céltól eltérő felhasználása személyiségi jogot, belső szabályzatot és üzleti érdeket sért. A nyilvántartásból adatszolgáltatás nem teljesíthető, kivéve a jelen Szabályzat Általános Rész 4. pontjában foglalt megkereséseket. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 12

13 8. Az adatkezelési rendszer összekapcsolása: a rendszerek nyilvántartása összekapcsolható. Erre jogszabályi felhatalmazás és az ÁAK zrt. belső szabályzatainak vonatkozó rendelkezései alapján kerülhet sor. 8.1.Az összefüggő rendszerek összekapcsolhatóak. A rendszerek és az általuk kezelt nyilvántartások összekapcsolása jogszabályi felhatalmazás alapján történik. Az EFER rendszer rendszeres, egyirányú adattovábbítást teljesít a PDADM felé. 8.2.Az LKSZ rendszertől az EFER rendszer rendszám és érvényességi adatokat kér, amire az LKSZ rendszer értékesítési, érvényesítési adatok alapján adja meg a választ. 9. Adatminőség-biztosítási kötelezettségek: az LKSZ rendszer zavartalan működése megköveteli az abban tárolt adatok valódiságának és hibátlanságának biztosítását. A felhasználói adatoknak céljukkal összhangban, és annak megfelelő mértékben pontosnak és aktuálisnak kell lennie. Az adatbázisokba az alábbi utakon kerülnek adatok: - Értékesítési terminálok adatai az LKSZ rendszeren keresztül - EFER rendszeren keresztül (LAN) - Mobil ellenőrzésen keresztül fájlként - mobilszolgáltatókon keresztül, bérelt vonali kapcsolaton - saját fejlesztésű értékesítési eszközökön keresztül bérelt vonali kapcsolaton - a rendszereket munkájuk során használó dolgozókon keresztül Az adatok MS-SQL adatbázisba kerülnek. Az adatok lekérdezésére az adatkezelést megvalósító szervezeti egységek munkatársai jogosultak. Az adatok valódiságának és pontosságának biztosításáért az adatbevitelt végző szervezeti egység vezetője felel. Amennyiben az adatfeldolgozó egység vagy a munkavállaló adathibát észlel, köteles jelezni az adatkezelő szervezeti egység Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 13

14 felé. Az adatkezelő szervezeti egység köteles azt javítani, és a kért változást átvezetni. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 14

15 IV. Útellenőri Adatbázis Kezelő Információs Rendszer 1. A nyilvántartás megnevezése: Útellenőri Adatbázis Kezelő Információs Rendszer (Útellenőr) 2. A rendszert és az általa kezelt személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartást jelen Szabályzat Általános Rész 4. pontjában foglaltak alapján nem kell bejelenteni az adatvédelmi biztos által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba. 3. A nyilvántartás célja: Az ÁAK zrt. kezelésében lévő autópályák működtetése rendszeres ellenőrzést, felügyeletet, és szükség esetén azonnali beavatkozást igényel. E komplex feladatrendszer az útellenőri hálózat, a mérnökségek, és a diszpécser hálózat hatékony együttműködésével látható el. A közútkezelői feladatok ellátása és a felmerülő problémák megoldása, a veszélyes közúti akadályok elhárítása rendszeres és pontos információcserét követel meg. Az útellenőrök a rendszeres napi munkájuk során összegyűjtik az úthálózaton történt események adatait, majd a műszak végén rögzítik azokat az Útellenőr rendszerben. Az útellenőr által helyben megoldott problémák adatai kerülnek első körben rögzítésre, melyek további intézkedést nem igényelnek. A rendszerben rögzítésre kerülnek továbbá a megoldatlan problémák. Ezeket a rendszer kategorizálja, rendszerezi. A döntésre jogosult személy ez alapján dönt a megoldás módjáról, és kijelölésre kerül a probléma megoldásáért felelős személy. A probléma kezelése a beviteltől a megoldásig figyelemmel kísérhető az Útellenőr rendszerben. Az autópályák mentén adatgyűjtő csomópontok találhatók, melyek adatai egy központi szerverbe kerülnek (Gödöllő). Itt az eredmények a központi diszpécser kliensgépén feldolgozhatók, megjeleníthetők, továbbküldhetők. Személyes adatok több forrásból kerülnek a rendszerbe: fényképfelvétel: útellenőr által rögzítve, digitális kamera (baleset, közúti kár) Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 15

16 videofelvétel: automatikus rögzítés, videokamerás rendszer (forgalom) baleseti felvételi lap adatai: manuális adatfelvétel (baleset, közúti kár) audiofelvétel: segélyhívó telefon hívásainak rögzítése (segélyhívás) Az autópálya-mérnökségek a forgalom biztonságának elősegítése és a balesetek kivizsgálásának, a helyszín biztosításának céljából szorosan együttműködnek a rendészeti szervekkel. 4. Az Útellenőr rendszer által kezelt adatok köre: 4.1. Képi- és hangfelvételek: - fénykép - videofelvétel - audiofelvétel 4.2. Baleseti felvételi lap adatai: - gépjármű rendszáma - gépjármű típusa - állampolgárság - név - lakcím - biztosítási kötvény száma - biztosító neve - gépjármű honossága - üzembentartó neve - üzembentartó címe 4.3. Felhasználók adatai (útellenőr, diszpécser, művezető, mérnökség-vezető, egyéb munkatársak) - login - név - státusz Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 16

17 4. Az adatkezelés célja és jogalapja: az adatkezelés célja, hogy egyrészt elősegítsék az autópálya-szakaszok üzemeltetési feladatainak ellátását. Cél továbbá a forgalom biztonságának fenntartása, a közlekedés résztvevőinek tárgyilagos és pontos tájékoztatása. Mindemellett a rendszerben tárolt adatok alapján pontos statisztikák készíthetők, amelyek elősegítik a jövőbeni fejlesztés és módosítás irányának meghatározását. Az adatok felhasználása révén nyílik továbbá lehetőség a bekövetkezett károk hatásainak csökkentésére. Ez egyrészt történhet az ÁAK zrt. saját biztosítása, másrészt a közlekedésben résztvevő személyek által okozott közúti károk megtérítése a károkozó biztosítása által. Az adatkezelés jogalapja részben jogszabályi rendelkezések, részben az ÁAK zrt. belső szabályzatai, továbbá az érintett hozzájárulása. 6. Az adatkezelő szervezeti egység: Az Útellenőr rendszerben tárolt adatok esetében osztott adatkezelés valósul meg az Üzemeltetési Igazgatóság, a Területi Igazgatóságok, a Fenntartási Igazgatóság, és a Beruházási Igazgatóság között. 7. Az adatok nyilvántartásának módja, az adatok törlése: az adatok nyilvántartása vegyes típusú nyilvántartásban történik (elektronikus, manuális). A nyilvántartás védelmére vonatkozó szabályokat az Adatbiztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. A nyilvántartás aktuális és történeti adatokat tartalmaz. Az adatbázis adattartalma 1 év után archiválásra kerül. A archívum adattartalmának megőrzési ideje: 5 év. A baleseti bejelentő lap három példányban készül: 1. számú példány: károkozó 2. számú példány: mérnökség (Irattár) 3. számú példány: biztosító Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 17

18 Az útellenőr a balesetről a közúti kár megítéléséhez szükséges mennyiségű fényképet rögzíthet a nyilvántartásban. A nyilvántartásból adatot törölni csak a vonatkozó előírások betartásával lehet. 8. Közérdekű adatok, adatszolgáltatás a nyilvántartásból: az Útellenőr rendszer közérdekű személyes adatot nem tartalmaz. Az e nyilvántartásban kezelt személyes adatok nem nyilvánosak. Azok illetéktelen, harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele, a céltól eltérő felhasználása személyiségi jogot, belső szabályzatot és üzleti érdeket sért. A nyilvántartásból adatszolgáltatás nem teljesíthető, kivéve a jelen Szabályzat Általános Rész 4. pontjában foglalt megkereséseket. Jog vagy jogos érdek érvényesítése céljából benyújtott adatszolgáltatási kérelem elbírálása tekintetében az ÁAK zrt. vezérigazgatója jogosult dönteni a kérelem teljesítése vagy elutasítása tárgyában. 9. Az adatkezelési rendszer összekapcsolásának lehetőségei: az Útellenőr rendszerből adatok elektronikus és manuális úton csak az ÁAK zrt. érintett szervezeti egységeihez továbbíthatók. Jogszabályi felhatalmazás alapján az ÁAK zrt. jogának vagy jogos érdekének érvényesítése céljából a személyes adatot is tartalmazó baleseti bejelentőlap és a kapcsolódó fénykép- és videofelvételek az érintett biztosítótársasághoz továbbíthatók. 10. Adatminőség-biztosítási kötelezettségek: az Útellenőr rendszer zavartalan működése megköveteli az abban tárolt adatok valódiságának és hibátlanságának biztosítását. A felhasználói adatoknak céljukkal összhangban, és annak megfelelő mértékben pontosnak és aktuálisnak kell lennie. Az adatrögzítés, adatbevitel feladatát az útellenőrök látják el. Ők felelnek a helyszínen felvett és a rendszerbe kerülő adatok pontosságáért és valódiságáért. Az egyes mérnökségeken felvett adatok tekintetében az adatellenőrzés folyamatának elvégzéséért, a hitelesség biztosításáért a mérnökség-vezető felel. A forgalomban résztvevő személy által okozott közúti kár baleseti bejelentő lapon történő rögzítése esetén a károkozó önkéntes adatszolgáltatása alapján történik a Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 18

19 személyes adatok felvétele. Amennyiben erre a károkozó nem hajlandó, a kárt okozó gépjármű forgalmi rendszáma alapján a belső adatvédelmi felelős az ÁAK zrt. jogi képviselőjének kérésére a kártérítési igény érvényesítése céljából törvényi felhatalmazás alapján (Kknyt. 21. ) jogosult lekérdezni személyes adatait a központi közhiteles nyilvántartásból. Amennyiben a baleset helyszínén rendőri intézkedés is történik, az ÁAK zrt. belső adatvédelmi felelőse jogosult az igazoltatás során felvett személyi adatokat a rendőrség illetékes szervétől kikérni. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 19

20 V. Active Directory 1. A nyilvántartás megnevezése: Active Directory (Központi Címtár) 2. A rendszert és az általa kezelt személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartást jelen Szabályzat Általános Rész 8.4. pontjában foglaltak alapján nem kell bejelenteni az adatvédelmi biztos által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba. 3. A rendszer ismertetése, a nyilvántartás célja: az Active Directory az ÁAK zrt. által üzemeltetett Windows operációs rendszerek központi címtárra. E szolgáltatás kezeli a hálózati környezetet felépítő elosztott erőforrások egyedeit és kapcsolatait. Helyet biztosít a hálózaton alapuló egységekre (alkalmazások, fájlok, nyomtatók, személyek) vonatkozó információk tárolására. Egységes az egyes erőforrásokra vonatkozó információk elnevezése, leírása, keresése, elérése, kezelése, és a tárolt adatok védelme. Az Active Directory a hálózati rendszer fő kapcsolótáblájaként működik. Olyan központi rendszer, amely az elosztott erőforrások egyedeinek és kapcsolatainak kezelésével lehetővé teszi ezek együttműködését. Fontos szerepet játszik a hálózati infrastruktúra meghatározásában és kezelésében, a rendszeradminisztráció elvégzésében, és az ÁAK zrt. által üzemeltetett informatikai rendszerek használatának szabályozásában. E tulajdonságai lehetővé teszik az ÁAK zrt. számára, hogy az adatokat hierarchikus, objektum-orientált módon tárolják, valamint többforrású többszörözést biztosít elosztott hálózati környezetek létrehozásához. Az Active Directory a rendszerbiztonság centruma. 4. Az Active Directory által kezelhető adatok köre 4.1. Tárolt adatok: - felhasználói név - jelszó - szervezeti egység neve - telefonszám Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 20

21 4.2. Tárolható adatok (opcionális): - cím - weboldal - lakcím - felhasználói fiókra vonatkozó információk felhasználói név rendszerbe való bejelentkezés lehetősége mely munkaállomásról engedélyezett Windows XP előtti felhasználói név home-folder member of (informatikai csoport tagság) - szervezeti rész cím társaság (group) közvetlen vezető neve 4.3.A home-folder könyvtárban a felhasználó jogosult magánjellegű információkat és adatokat tárolni. A home-folder könyvtárban az ÁAK zrt.-vel kapcsolatos adatok nem tárolhatók. A munkáltató a könyvtár adattartalmát előzetes értesítést követően jogosult ellenőrizni, a felhasználó jelenlétében. 4.4.A home-folder -en kívül a dolgozó csak az ÁAK zrt.-vel és a munkakörével kapcsolatos adatokat tárolhat. A dolgozó ezen adatkörből is csak azon adatok kezelésére jogosult, amelyekhez a feladatai ellátásához szükségesek. 4.5.Az előző pontban meghatározott adatok a munkáltató számára nyilvános adatnak minősülnek. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 21

22 4.6.A felhasználói név a munkavállaló nevéből kerül megképzésre. A név, mint személyes adat ilyen célú felhasználására a munkavállaló önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. 5. Az adatkezelés célja és jogalapja: az Active Directory-ban végzett adatkezelés célja a hálózati operációs rendszer nyújtotta lehetőségek kihasználásával a hatékonyabb munkavégzés és munkaszervezés biztosítása. Cél továbbá az ÁAK zrt.-nél érvényben lévő adatvédelmi és adatbiztonsági előírások érvényesítése, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok sérelme nélkül. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló évi LXIII. törvény, valamint az ÁAK zrt. belső szabályzatai. 6. Az adatkezelő szervezeti egység: az Active Directory-ban kezelt adatok tekintetében az adatvédelem és adatbiztonság feltételeinek megteremtéséért és biztosításáért az Információs Technológiai Igazgatóság felel. 7. Az adatok nyilvántartásának módja, az adatok törlése: a rendszerben tárolt vagy tárolható adatok nyilvántartása informatikai úton történik. Az adatbázis adatait csak a kijelölt személyek kezelhetik. A nyilvántartás adatait az adatkezelés céljának megszűnése után törölni kell. A felhasználó munkaviszonyának megszűnésekor az adatkezelő szervezeti egység vezetője törli a home-folder könyvtárat annak tartalmával együtt. 8. Közérdekű adatok, adatszolgáltatás a nyilvántartásból: az Active Directory rendszer közérdekű adatokat nem tartalmaz. Az e nyilvántartásban kezelt adatok nem nyilvánosak. Azok illetéktelen, harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele, a céltól eltérő felhasználása személyiségi jogot, belső szabályzatot és üzleti érdeket sért. A nyilvántartásból adatszolgáltatás nem teljesíthető, kivéve a jelen Szabályzat Általános Rész 4. pontjában foglalt megkereséseket. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 22

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Adatvédelmi Szabályzata

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Adatvédelmi Szabályzata Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. sz. melléklete A Nyugat-Magyarországi Egyetem Adatvédelmi Szabályzata Sopron 2003 A Nyugat-Magyarországi Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Okmány- és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelme

I. Okmány- és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelme 3. számú különös részi szabályozó (szabályzat) GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA AZ ADATVÉDELMRŐL Az Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Okmány- és Ügyfélszolgálati

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25/2014. számú Vezérigazgatói utasítás Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ K&H Lízingcsoport 1068 Budapest, Dózsa György út 84/a telefon: (36 1) 236 8900 fax: (36 1) 236 8200, (36 1) 236 8116 K&H TeleLízing: (06 1/20/30/70) 335 3355 www.khlizing.hu lizing@kh.hu ADATVÉDELMI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról 8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: dr. Cséve Lajos +36/30/771-4111 DrCseve.Lajos@posta.hu Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. Készítette: Ellenőrizte: Hatályos: 2014. február 01. Ezen Szabályozás a MIVÍZ Kft. szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. I-13. szabályzat Sorszám: Kiadás dátuma: 2010.01.01. Készítette: Hatályba léptette:.. Lőrinc Ákos minőségügyi vezető Kovács Zsolt vezérigazgató A dokumentum

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Adat és titokvédelmi Szabályzata Hatályos: 2013. december 19-től I.... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A szabályzat célja... 4 Jelen szabályzat célja... 4

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA AZ SZMSZ MELLÉKLETE A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM100921 ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Rozman Béla tagintézmény vezető Nyíregyháza, 2013. augusztus 23.

Részletesebben

EU5602 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Adatvédelmi adatbiztonsági szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU5602 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Adatvédelmi adatbiztonsági szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Adatvédelmi adatbiztonsági szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSŐ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE:

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat EurópaTender Biztosítási Alkusz Kft. 2013. szeptember 12. 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy az Európa Tender Biztosítási Alkusz Kft-nél (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzata

Adatvédelmi Szabályzata A Adatvédelmi Szabályzata Hatályos 2012. június 1-jétől Azonosító: 1/2012 Adatvédelmi szabályzat Állapot: végleges Verzió: 1. Szabályzat címe: A Adatvédelmi Szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice,

Részletesebben

Szab-17/2010-7 - Adatvédelmi szabályzat (bankcsoport szintű utasítás)

Szab-17/2010-7 - Adatvédelmi szabályzat (bankcsoport szintű utasítás) Szab-17/2010-7 - Adatvédelmi szabályzat (bankcsoport szintű utasítás) Folyamatgazda szakterület Szakértők: belső adatvédelmi felelős Dr. Dósa Imre belső adatvédelmi felelős Kapcsolódó hatósági vagy GE

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7052 Kölesd, Kossuth tér 2., 74/436-033 A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2013. A személyes

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK E Könyvelési szerződést kötötték: Megrendelőként: NÉV / CÉGNÉV: KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZÉKHELY: ADÓSZÁM: CÉGJEGYZÉKSZÁM: KÉPVISELŐ: LEVELEZÉSI CÍM: E-MAIL CÍM: HONLAP CÍM: Conto-Lab

Részletesebben

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. KÖZP-00960-030/2012. Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT. MOBIL SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

A MAGYAR TELEKOM NYRT. MOBIL SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR TELEKOM NYRT. MOBIL SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA 1. A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama 1.1.

Részletesebben

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Adatkezelési szabályzat. 3. számú melléklet

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Adatkezelési szabályzat. 3. számú melléklet MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Adatkezelési szabályzat 3. számú melléklet 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Adatkezelés Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy meghatározza a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nél (továbbiakban

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető A Fried Kastély Szálloda és Éttermet üzemeltető cég, a Danubetrade Kft. (1221 Budapest, Ady Endre út 133. Adószám: 12690907-2-43, a továbbiakban Szálloda)

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2013. november 4. 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy az Előszállási Önkormányzatnál (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

DV INFO INFORMATIKAI KFT

DV INFO INFORMATIKAI KFT 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2012. október 12. 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés alapján az alábbi

Részletesebben