Adatvédelmi szabályzat Mellékletek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatvédelmi szabályzat Mellékletek"

Átírás

1 Mellékletek I. Elektronikus Ellenőrzési és Felügyeleti Rendszer (EFER) 1. A nyilvántartás megnevezése: Elektronikus Felügyeleti és Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: EFER ) 2. Jelen Szabályzat 4. pontjában foglaltak alapján az EFER rendszert az adatvédelmi biztosnál nyilvántartás végett be kell jelenteni. Az adatvédelmi biztos az ÁAK zrt.-t adatkezelőként nyilvántartásba vette. Nyilvántartási azonosítók: A nyilvántartás ismertetése: Az ÁAK zrt. közútkezelői feladatokat lát el, jogosult a pótdíjjal összefüggő személy- és járműazonosító adatok kezelésére, és jogosult az autópálya díjainak beszedésére. E feladatai ellátása érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalalal kötött Együttműködési Megállapodás keretében használja és üzemelteti az EFER-t. Az EFER az autópályát jogosulatlanul használó jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát), az ellenőrzés helyét és idejét továbbítja a KEKKH központi szervere felé. Amennyiben a megadott hatósági jelzéshez tartozó jármű jogszabályban meghatározott díjfizetés alól mentességet élvez, vagy azt eltulajdonították, vagy a jármű a nyilvántartásban nem szerepel, akkor a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az adategyeztetés eredményeként elektronikusan az alábbi adattartalmú üzenetet továbbítja az ÁAK zrt. felé: - jármű hatósági jelzése (forgalmi rendszáma) - a díjfizetési kötelezettség tényére vonatkozó információ (kötelezett vagy mentesül) - a jármű eltulajdonításának tényére vonatkozó információ Hatálybalépés dátuma: május 22. Verzió szám: 1 1

2 Amennyiben a megadott hatósági jelzéshez tartozó jármű nem tartozik a fenti jogszabályi rendelkezések hatálya alá, akkor a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az adategyeztetés eredményeként elektronikusan az alábbi adattartalmú üzenetet továbbítja az ÁAK zrt. felé: - a jármű azonosító adata (hatósági jelzés, alvázszám, motorszám) - a jármű műszaki adatai (a jármű fajtája, gyártmánya, típusa, színe) - amennyiben a jármű tulajdonosa (üzembentartója) természetes személy, akkor a tulajdonos (üzembentartó) személyazonosító adata és lakcíme - amennyiben a jármű tulajdonosa (üzembentartója) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor a tulajdonos (üzembentartó) megnevezése, székhelyének (telephelyének) címe Az ÁAK zrt. kijelölt szervezeti egysége ezen adatok birtokában elvégzi a pótdíj kiszabásával és kiküldésével kapcsolatos feladatokat. A rendszer teljesen automatikus, személyi beavatkozást nem igényel normál üzem során, ami azt jelenti, hogy a jármű elhaladásától az egyes rendszámok felismerésén és a jogosultság megállapításán keresztül a pótdíj fizetésére kötelezhetők egyes adatainak a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala rendszerében történő lekérdezéséig a felvételen látható rendszám helyességének vizuális ellenőrzése és szükség szerinti esetleges korrigálása kivételével semmilyen emberi beavatkozás nem szükséges. Az EFER nyilvántartás azonosító típusú, azaz olyan nyilvántartás, amelyet azonosítás céljából hoztak létre, és amely csak a legszükségesebb személyes adatokat tartalmazza. 4. Figyelembe vett jogszabályok: - Lásd a jelen szabályozás általános rész 3. pontjának A Szabályzat elkészítésekor figyelembevett jogszabályok c. bekezdését. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 2

3 5. A kezelt adatkör ismertetése: az EFER nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: Üzembentartó és tulajdonos adatai: - amennyiben a jármű tulajdonosa (üzembentartója) természetes személy, akkor a tulajdonos (üzembentartó) személyazonosító adata - lakcíme, egyéni vállalkozó esetében kérelmére székhelye, telephelye - amennyiben a jármű tulajdonosa (üzembentartója) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor a tulajdonos (üzembentartó) megnevezése, székhelyének (telephelyének) címe Műszaki adatok: - a jármű azonosító adata (hatósági jelzés, alvázszám, motorszám) - a jármű műszaki adatai (a jármű fajtája, gyártmánya, típusa, színe) - a díjfizetési kötelezettség tényére vonatkozó információ - a jármű eltulajdonításának tényére vonatkozó információ Képi adatok: - a jármű hatósági jelzése (forgalmi rendszáma) - a jármű típusjelzése 6. Az adatkezelés célja és jogalapja: a Kknyt. 19. (1) bekezdés m) pontja alapján az ÁAK ZRT. mint közútkezelő igényelheti a központi közhiteles nyilvántartásból az autópálya használatáért fizetendő díj elmaradása esetén a pótdíjbehajtáshoz szükséges adatokat. Az adatok statisztikai célból felhasználhatóak. 7. A pótdíj behajtásához szükséges személyes- és műszaki adatokat az ÁAK zrt. az EFER rendszer igénybe vételével on-line módon, közvetlenül kérdezi le a központi közhiteles nyilvántartásból. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 3

4 A közvetlen lekérdezés során jelen Szabályzat 9. és 10. pontjaiban foglaltak figyelembe vételével kell eljárni. 8. Adatkezelő szervezeti egység(ek): Az EFER nyilvántartásban lévő adatok kezelése során osztott felelősségi rendszer érvényesül. A rendszer működtetése, az adatvédelem és adatbiztonság technikai és informatikai feltételeinek biztosítása Információs Technológiai Igazgató felelősségi körébe tartozik. Az adatbiztonságra vonatkozó szabályokat az Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza. A pótdíj kiszabása és kiküldése kapcsán a személyes adatok kezelése az Értékesítési és Ellenőrzési Igazgató irányítása alá tartozó Értékesítési és Pótdíjadminisztrációs Osztály felelősségi körébe tartozik. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáért az Értékesítési és Pótdíjadminisztrációs Osztály vezetője felel. 9. Az adatok nyilvántartásának módja, az adatok törlése: az I/5. pontban felsorolt adatok nyilvántartása számítógépes adatbázisban történik. Az adatbázis adatait csak a kijelölt személyek kezelhetik. Az adatokat az adatkezelés céljának megszűnése után (elévülést követően) törölni kell. 10. Közérdekű adatok: a nyilvántartás közérdekű adatokat nem tartalmaz. A nyilvántartásban kezelt és feldolgozott adatok nem nyilvánosak. Azok illetéktelen harmadik fél részére történő hozzáférhetővé tétele, a céltól eltérő felhasználása személyiségi jogokat és jogszabályi rendelkezéseket sért. A nyilvántartásból adatszolgáltatás nem teljesíthető, kivéve a jelen Szabályzat 12. pontjában foglalt megkeresések eseteit. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 4

5 11. Az adatkezelési rendszer összekapcsolásának lehetőségei: a nyilvántartás más nyilvántartással nem kapcsolható össze. 12. Adatminőség biztosítási kötelezettségek: a nyilvántartással szembeni fő követelmény az adatok valódiságának és hibátlanságának biztosítása. A személyes adatoknak felhasználási céljukkal összhangban, és ezeknek a céloknak megfelelő mértékben pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lennie. Az adatok pontosságáról és valódiságáról a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, mint a központi közhiteles nyilvántartás törvényes adatkezelője gondoskodik. Amennyiben az ÁAK zrt. adathibát észlel, vagy az állampolgár kéri a hibás adatainak kijavítását, az adatkezelő szervezeti egység köteles azt javítani, ha az adatok törlése még nem történt meg. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 5

6 II. Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer 1. A nyilvántartás megnevezése: Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer 2. Jelen Szabályzat 4. pontjának Adatvédelmi Nyilvántartás c. b foglaltak alapján a Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszert az adatvédelmi biztosnál nyilvántartás végett be kell jelenteni. Az adatvédelmi biztos az ÁAK Rt.-t adatkezelőként nyilvántartásba vette. Nyilvántartási azonosító: A nyilvántartás ismertetése: Az ÁAK Rt. közútkezelői feladatokat lát el, jogosult a pótdíjjal összefüggő személy- és járműazonosító adatok kezelésére, és jogosult az autópálya és jogszabályban meghatározott főutak használati díjainak beszedésére. E feladatai ellátása érdekében a használja és üzemelteti a Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszert. A Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer az autópályát jogtalanul használó jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát) összeveti a jogosultságokat tartalmazó adatbázissal. Az ÁAK Rt. kijelölt szervezeti egysége ezen adatok birtokában elvégzi a pótdíj kiszabásával és kiküldésével kapcsolatos feladatokat. A rendszer részben automatikus, részben személyi beavatkozást igényel a normál üzem során. Az Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer nyilvántartás azonosító típusú, azaz olyan nyilvántartás, amelyet azonosítás céljából hoztak létre, és amely csak a legszükségesebb személyes vonatkozású adatokat tartalmazza. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 6

7 4. Figyelembe vett jogszabályok: Lásd a jelen szabályozás általános rész 3. pontjának A Szabályzat elkészítésekor figyelembevett jogszabályok c. bekezdését. 5. A kezelt adatkör ismertetése: a Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: Műszaki adatok: - a jármű hatósági jelzése (forgalmi rendszáma) - a képi adatok rögzítésének helye, - a képi adatok rögzítésének időpontja Képi adatok: - a jármű hatósági jelzése (forgalmi rendszáma) - a jármű típusjelzése 6. Az adatkezelés célja és jogalapja: a Kknyt. 19. (1) bekezdés m) pontja alapján az ÁAK ZRT. mint közútkezelő igényelheti a központi közhiteles nyilvántartásból az autópálya használatáért fizetendő díj elmaradása esetén a pótdíjbehajtáshoz szükséges adatokat. Az adatok statisztikai célból felhasználhatóak. 7. Adatkezelő szervezeti egység(ek): A Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer nyilvántartásban lévő adatok kezelése során osztott felelősségi rendszer érvényesül. A rendszer működtetése, az adatvédelem és adatbiztonság informatikai és technikai feltételeinek biztosítása az Elektronikai Igazgató felelősségi körébe tartozik. Az adatbiztonságra vonatkozó szabályokat az Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 7

8 A pótdíj kiszabása és kiküldése kapcsán a személyes adatok kezelése az Értékesítési és Ellenőrzési Igazgató irányítása alá tartozó Értékesítési és Pótdíjadminisztrációs Osztály felelősségi körébe tartozik. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáért az Értékesítési és Pótdíjadminisztrációs Osztály vezetője felel. 8. Az adatok nyilvántartásának módja, az adatok törlése: az 5. pontban felsorolt adatok nyilvántartása számítógépes adatbázisban történik. Az adatbázis adatait csak a kijelölt személyek kezelhetik. Az adatokat az adatkezelés céljának megszűnése után azonnal törölni kell. 9. Közérdekű adatok: a nyilvántartás közérdekű adatokat nem tartalmaz. A nyilvántartásban kezelt és feldolgozott adatok nem nyilvánosak. Azok illetéktelen harmadik fél részére történő hozzáférhetővé tétele, a céltól eltérő felhasználása személyiségi jogokat és jogszabályi rendelkezéseket sért. A nyilvántartásból adatszolgáltatás nem teljesíthető, kivéve a jelen Szabályzat 12. pontjában foglalt megkeresések eseteit. 10. Az adatkezelési rendszer összekapcsolásának lehetőségei: Az adatkezelési rendszer összekapcsolásának lehetőségei: a Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer nyilvántartása összekapcsolható más rendszerekkel és nyilvántartásokkal. Erre jogszabályi felhatalmazás és az ÁAK Rt. belső szabályzatainak vonatkozó rendelkezései alapján kerülhet sor. A Mobil kamerás Úthasználat-jogosultság Ellenőrzési Rendszer összekapcsolható az LKSZ rendszerrel. A rendszerek és az általuk kezelt nyilvántartások összekapcsolása jogszabályi felhatalmazás alapján történik Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 8

9 11. Adatminőség biztosítási kötelezettségek: a nyilvántartással szembeni fő követelmény az adatok valódiságának és hibátlanságának biztosítása. A személyes adatoknak felhasználási céljukkal összhangban, és ezeknek a céloknak megfelelő mértékben pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lennie. Adathiba esetén az adatkezelést biztosító szervezet vagy az állampolgár kéri a hibás adatainak kijavítását, az adatkezelő szervezeti egység köteles azt javítani, ha az adatok törlése még nem történt meg. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 9

10 III. Állami Autópálya Kezelő zrt. értékesítési és ügyviteli rendszere, valamint az ezzel összefüggő alrendszerek 1. A nyilvántartások megnevezése: Használati Jogosultsági Rendszer (továbbiakban: HAJO rendszer), Értékesítési és Ügyviteli rendszer (továbbiakban: LKSZ rendszer), Pótdíj Adminisztrációs rendszer (továbbiakban: PDADM rendszer) 2. A rendszereket és az általa kezelt személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartást jelen Szabályzat Általános Rész 4. pontjában foglaltak alapján nem kell bejelenteni az adatvédelmi biztos által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba. A nyilvántartás célja: a rendszerek és az általuk kezelt adatkör célja az, hogy lefedje az ÁAK zrt. teljes értékesítési, készletvezetési, pótdíjak kiszabásával és a panaszok kezelésével kapcsolatos ügyintézések folyamatát. Az LKSZ rendszer az ÁAK zrt. matrica értékesítő és ügyviteli rendszere, melynek fő feladata az ÉEIG ügyvitelének támogatása, ezen belül autópálya használatra jogosító matrica-adatok nyilvántartása, a készletvezetési, számlakezelési, pénztárkezelési, pótdíj-adminisztrációs és ügyfélkapcsolati nyilvántartások kezelése. Ebből adódóan a rendszer tartalmaz személyes adatokat. A matricák értékesítése belső értékesítési helyeken (ügyfélszolgálat) és külső értékesítési helyeken (viszonteladók) történik. A már kiadott, de még fel nem használt, továbbá a már értékesítésre került matricák adatai az LKSZ központi adatbázisába kerülnek. Ezen adatbázis adattartalmát képezik azok az autópályahasználatra jogosító egyéb dokumentumok adatai is (ingyenes autópálya matricák), amelyek a jogszerű használat további lehetőségeit biztosítják. Az egyes résznyilvántartások részben azonos adatkört tartalmaznak. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 10

11 A HAJO rendszer alapvető feladata az archív, de még esetlegesen folyamatban lévő ügyekhez tartozó matrica adatok nyilvántartása. Az új matrica-adatok rögzítése már az LKSZ rendszerben történik. A HAJO rendszer az egyéb használati jogosultságokat (pl. térítésmentes kártyák, méltányossági matricák) csak akkor tartalmazza, amennyiben azok rögzítése előtt történt. A megjelölt időpont után minden matricákkal kapcsolatos adatrögzítés az LKSZ rendszerben történik. A PDADM rendszer a pótdíjak kezelésével kapcsolatos funkcióit látja el és tartja nyilván, így védendő személyes adatokat tartalmaz. 3. Az értékesítési és ügyviteli rendszer, valamint az ezzel összefüggő alrendszerek által kezelt védendő személyes adatokat is tartalmazható nyilvántartások, adatbázisok köre: - Matrica nyilvántartások (PDADM és LKSZ) - Pótdíj adminisztrációs nyilvántartások (PDADM és LKSZ) - Pénztár és számlakezelés (beleértve a partner nyilvántartást; LKSZ) - Ügyfélkapcsolati nyilvántartás (LKSZ) - HAJO adatbázis (HAJO) - feketelistás kártyák nyilvántartása - Készletek nyilvántartása 4. Az adatkezelés célja és jogalapja: a rendszerek és az általuk kezelt adatkör célja az, hogy lefedje az ÁAK zrt. teljes értékesítési, készletvezetési, pótdíjak kiszabásával és a panaszok kezelésével kapcsolatos ügyintézések teljes folyamatát. Az adatkezelés jogalapja: - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény - a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 11

12 - az állami kezelésű autópályák használati díjáról szóló 37/2007. GKM rendelet - az M7 autópálya díjasításáról, az állami kezelésű gyorsforgalmi úthálózat egységes használati díjáról és a matricás útdíjszedési rendszer működési tapasztalataiból eredő feladatokról szóló 2014/2003. (I.30.) Korm. Határozat - a számvitelről szóló évi C. törvény - minden hatályos vonatkozó jogszabály, és az ÁAK zrt. belső szabályzatai 5. Az adatkezelő szervezeti egység: az LKSZ rendszerben és ezzel összefüggő alrendszerek által kezelt adatok tekintetében az adatvédelem, és adatbiztonság fizikai feltételeinek megteremtéséért és biztosításáért az Információs Technológiai Igazgatóság, az adatkezelés tekintetében az Értékesítési és Ellenőrzési Igazgatóság felel. 6. Az adatok nyilvántartásának módja, az adatok törlése: a rendszerben tárolt adatok nyilvántartása informatikai úton történik. A nyilvántartás védelmére vonatkozó szabályokat az Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza. Az egyes résznyilvántartások adataiban cél és jogalap megjelölésével (jogszabály, belső szabályzat) egyedi törlésre lehetőség van. A nyilvántartás adattartalma folyamatosan archiválásra kerül. A megőrzés ideje: 5 év. Az LKSZ rendszerben és ezzel összefüggő alrendszerek által kezelt adatok nyilvántartása számítógépes adatbázisokban történik. Az adatbázisok adatait csak a kijelölt személyek kezelhetik. A személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnése után törölni kell. 7. Közérdekű adatok, adatszolgáltatás a nyilvántartásból: az értékesítési és ügyviteli rendszer, valamint az ezzel összefüggő alrendszerek rendszer adatbázisa közérdekű adatot nem tartalmaz. Az e nyilvántartásban kezelt adatok nem nyilvánosak. Azok illetéktelen, harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele, a céltól eltérő felhasználása személyiségi jogot, belső szabályzatot és üzleti érdeket sért. A nyilvántartásból adatszolgáltatás nem teljesíthető, kivéve a jelen Szabályzat Általános Rész 4. pontjában foglalt megkereséseket. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 12

13 8. Az adatkezelési rendszer összekapcsolása: a rendszerek nyilvántartása összekapcsolható. Erre jogszabályi felhatalmazás és az ÁAK zrt. belső szabályzatainak vonatkozó rendelkezései alapján kerülhet sor. 8.1.Az összefüggő rendszerek összekapcsolhatóak. A rendszerek és az általuk kezelt nyilvántartások összekapcsolása jogszabályi felhatalmazás alapján történik. Az EFER rendszer rendszeres, egyirányú adattovábbítást teljesít a PDADM felé. 8.2.Az LKSZ rendszertől az EFER rendszer rendszám és érvényességi adatokat kér, amire az LKSZ rendszer értékesítési, érvényesítési adatok alapján adja meg a választ. 9. Adatminőség-biztosítási kötelezettségek: az LKSZ rendszer zavartalan működése megköveteli az abban tárolt adatok valódiságának és hibátlanságának biztosítását. A felhasználói adatoknak céljukkal összhangban, és annak megfelelő mértékben pontosnak és aktuálisnak kell lennie. Az adatbázisokba az alábbi utakon kerülnek adatok: - Értékesítési terminálok adatai az LKSZ rendszeren keresztül - EFER rendszeren keresztül (LAN) - Mobil ellenőrzésen keresztül fájlként - mobilszolgáltatókon keresztül, bérelt vonali kapcsolaton - saját fejlesztésű értékesítési eszközökön keresztül bérelt vonali kapcsolaton - a rendszereket munkájuk során használó dolgozókon keresztül Az adatok MS-SQL adatbázisba kerülnek. Az adatok lekérdezésére az adatkezelést megvalósító szervezeti egységek munkatársai jogosultak. Az adatok valódiságának és pontosságának biztosításáért az adatbevitelt végző szervezeti egység vezetője felel. Amennyiben az adatfeldolgozó egység vagy a munkavállaló adathibát észlel, köteles jelezni az adatkezelő szervezeti egység Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 13

14 felé. Az adatkezelő szervezeti egység köteles azt javítani, és a kért változást átvezetni. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 14

15 IV. Útellenőri Adatbázis Kezelő Információs Rendszer 1. A nyilvántartás megnevezése: Útellenőri Adatbázis Kezelő Információs Rendszer (Útellenőr) 2. A rendszert és az általa kezelt személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartást jelen Szabályzat Általános Rész 4. pontjában foglaltak alapján nem kell bejelenteni az adatvédelmi biztos által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba. 3. A nyilvántartás célja: Az ÁAK zrt. kezelésében lévő autópályák működtetése rendszeres ellenőrzést, felügyeletet, és szükség esetén azonnali beavatkozást igényel. E komplex feladatrendszer az útellenőri hálózat, a mérnökségek, és a diszpécser hálózat hatékony együttműködésével látható el. A közútkezelői feladatok ellátása és a felmerülő problémák megoldása, a veszélyes közúti akadályok elhárítása rendszeres és pontos információcserét követel meg. Az útellenőrök a rendszeres napi munkájuk során összegyűjtik az úthálózaton történt események adatait, majd a műszak végén rögzítik azokat az Útellenőr rendszerben. Az útellenőr által helyben megoldott problémák adatai kerülnek első körben rögzítésre, melyek további intézkedést nem igényelnek. A rendszerben rögzítésre kerülnek továbbá a megoldatlan problémák. Ezeket a rendszer kategorizálja, rendszerezi. A döntésre jogosult személy ez alapján dönt a megoldás módjáról, és kijelölésre kerül a probléma megoldásáért felelős személy. A probléma kezelése a beviteltől a megoldásig figyelemmel kísérhető az Útellenőr rendszerben. Az autópályák mentén adatgyűjtő csomópontok találhatók, melyek adatai egy központi szerverbe kerülnek (Gödöllő). Itt az eredmények a központi diszpécser kliensgépén feldolgozhatók, megjeleníthetők, továbbküldhetők. Személyes adatok több forrásból kerülnek a rendszerbe: fényképfelvétel: útellenőr által rögzítve, digitális kamera (baleset, közúti kár) Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 15

16 videofelvétel: automatikus rögzítés, videokamerás rendszer (forgalom) baleseti felvételi lap adatai: manuális adatfelvétel (baleset, közúti kár) audiofelvétel: segélyhívó telefon hívásainak rögzítése (segélyhívás) Az autópálya-mérnökségek a forgalom biztonságának elősegítése és a balesetek kivizsgálásának, a helyszín biztosításának céljából szorosan együttműködnek a rendészeti szervekkel. 4. Az Útellenőr rendszer által kezelt adatok köre: 4.1. Képi- és hangfelvételek: - fénykép - videofelvétel - audiofelvétel 4.2. Baleseti felvételi lap adatai: - gépjármű rendszáma - gépjármű típusa - állampolgárság - név - lakcím - biztosítási kötvény száma - biztosító neve - gépjármű honossága - üzembentartó neve - üzembentartó címe 4.3. Felhasználók adatai (útellenőr, diszpécser, művezető, mérnökség-vezető, egyéb munkatársak) - login - név - státusz Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 16

17 4. Az adatkezelés célja és jogalapja: az adatkezelés célja, hogy egyrészt elősegítsék az autópálya-szakaszok üzemeltetési feladatainak ellátását. Cél továbbá a forgalom biztonságának fenntartása, a közlekedés résztvevőinek tárgyilagos és pontos tájékoztatása. Mindemellett a rendszerben tárolt adatok alapján pontos statisztikák készíthetők, amelyek elősegítik a jövőbeni fejlesztés és módosítás irányának meghatározását. Az adatok felhasználása révén nyílik továbbá lehetőség a bekövetkezett károk hatásainak csökkentésére. Ez egyrészt történhet az ÁAK zrt. saját biztosítása, másrészt a közlekedésben résztvevő személyek által okozott közúti károk megtérítése a károkozó biztosítása által. Az adatkezelés jogalapja részben jogszabályi rendelkezések, részben az ÁAK zrt. belső szabályzatai, továbbá az érintett hozzájárulása. 6. Az adatkezelő szervezeti egység: Az Útellenőr rendszerben tárolt adatok esetében osztott adatkezelés valósul meg az Üzemeltetési Igazgatóság, a Területi Igazgatóságok, a Fenntartási Igazgatóság, és a Beruházási Igazgatóság között. 7. Az adatok nyilvántartásának módja, az adatok törlése: az adatok nyilvántartása vegyes típusú nyilvántartásban történik (elektronikus, manuális). A nyilvántartás védelmére vonatkozó szabályokat az Adatbiztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. A nyilvántartás aktuális és történeti adatokat tartalmaz. Az adatbázis adattartalma 1 év után archiválásra kerül. A archívum adattartalmának megőrzési ideje: 5 év. A baleseti bejelentő lap három példányban készül: 1. számú példány: károkozó 2. számú példány: mérnökség (Irattár) 3. számú példány: biztosító Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 17

18 Az útellenőr a balesetről a közúti kár megítéléséhez szükséges mennyiségű fényképet rögzíthet a nyilvántartásban. A nyilvántartásból adatot törölni csak a vonatkozó előírások betartásával lehet. 8. Közérdekű adatok, adatszolgáltatás a nyilvántartásból: az Útellenőr rendszer közérdekű személyes adatot nem tartalmaz. Az e nyilvántartásban kezelt személyes adatok nem nyilvánosak. Azok illetéktelen, harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele, a céltól eltérő felhasználása személyiségi jogot, belső szabályzatot és üzleti érdeket sért. A nyilvántartásból adatszolgáltatás nem teljesíthető, kivéve a jelen Szabályzat Általános Rész 4. pontjában foglalt megkereséseket. Jog vagy jogos érdek érvényesítése céljából benyújtott adatszolgáltatási kérelem elbírálása tekintetében az ÁAK zrt. vezérigazgatója jogosult dönteni a kérelem teljesítése vagy elutasítása tárgyában. 9. Az adatkezelési rendszer összekapcsolásának lehetőségei: az Útellenőr rendszerből adatok elektronikus és manuális úton csak az ÁAK zrt. érintett szervezeti egységeihez továbbíthatók. Jogszabályi felhatalmazás alapján az ÁAK zrt. jogának vagy jogos érdekének érvényesítése céljából a személyes adatot is tartalmazó baleseti bejelentőlap és a kapcsolódó fénykép- és videofelvételek az érintett biztosítótársasághoz továbbíthatók. 10. Adatminőség-biztosítási kötelezettségek: az Útellenőr rendszer zavartalan működése megköveteli az abban tárolt adatok valódiságának és hibátlanságának biztosítását. A felhasználói adatoknak céljukkal összhangban, és annak megfelelő mértékben pontosnak és aktuálisnak kell lennie. Az adatrögzítés, adatbevitel feladatát az útellenőrök látják el. Ők felelnek a helyszínen felvett és a rendszerbe kerülő adatok pontosságáért és valódiságáért. Az egyes mérnökségeken felvett adatok tekintetében az adatellenőrzés folyamatának elvégzéséért, a hitelesség biztosításáért a mérnökség-vezető felel. A forgalomban résztvevő személy által okozott közúti kár baleseti bejelentő lapon történő rögzítése esetén a károkozó önkéntes adatszolgáltatása alapján történik a Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 18

19 személyes adatok felvétele. Amennyiben erre a károkozó nem hajlandó, a kárt okozó gépjármű forgalmi rendszáma alapján a belső adatvédelmi felelős az ÁAK zrt. jogi képviselőjének kérésére a kártérítési igény érvényesítése céljából törvényi felhatalmazás alapján (Kknyt. 21. ) jogosult lekérdezni személyes adatait a központi közhiteles nyilvántartásból. Amennyiben a baleset helyszínén rendőri intézkedés is történik, az ÁAK zrt. belső adatvédelmi felelőse jogosult az igazoltatás során felvett személyi adatokat a rendőrség illetékes szervétől kikérni. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 19

20 V. Active Directory 1. A nyilvántartás megnevezése: Active Directory (Központi Címtár) 2. A rendszert és az általa kezelt személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartást jelen Szabályzat Általános Rész 8.4. pontjában foglaltak alapján nem kell bejelenteni az adatvédelmi biztos által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba. 3. A rendszer ismertetése, a nyilvántartás célja: az Active Directory az ÁAK zrt. által üzemeltetett Windows operációs rendszerek központi címtárra. E szolgáltatás kezeli a hálózati környezetet felépítő elosztott erőforrások egyedeit és kapcsolatait. Helyet biztosít a hálózaton alapuló egységekre (alkalmazások, fájlok, nyomtatók, személyek) vonatkozó információk tárolására. Egységes az egyes erőforrásokra vonatkozó információk elnevezése, leírása, keresése, elérése, kezelése, és a tárolt adatok védelme. Az Active Directory a hálózati rendszer fő kapcsolótáblájaként működik. Olyan központi rendszer, amely az elosztott erőforrások egyedeinek és kapcsolatainak kezelésével lehetővé teszi ezek együttműködését. Fontos szerepet játszik a hálózati infrastruktúra meghatározásában és kezelésében, a rendszeradminisztráció elvégzésében, és az ÁAK zrt. által üzemeltetett informatikai rendszerek használatának szabályozásában. E tulajdonságai lehetővé teszik az ÁAK zrt. számára, hogy az adatokat hierarchikus, objektum-orientált módon tárolják, valamint többforrású többszörözést biztosít elosztott hálózati környezetek létrehozásához. Az Active Directory a rendszerbiztonság centruma. 4. Az Active Directory által kezelhető adatok köre 4.1. Tárolt adatok: - felhasználói név - jelszó - szervezeti egység neve - telefonszám Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 20

21 4.2. Tárolható adatok (opcionális): - cím - weboldal - lakcím - felhasználói fiókra vonatkozó információk felhasználói név rendszerbe való bejelentkezés lehetősége mely munkaállomásról engedélyezett Windows XP előtti felhasználói név home-folder member of (informatikai csoport tagság) - szervezeti rész cím társaság (group) közvetlen vezető neve 4.3.A home-folder könyvtárban a felhasználó jogosult magánjellegű információkat és adatokat tárolni. A home-folder könyvtárban az ÁAK zrt.-vel kapcsolatos adatok nem tárolhatók. A munkáltató a könyvtár adattartalmát előzetes értesítést követően jogosult ellenőrizni, a felhasználó jelenlétében. 4.4.A home-folder -en kívül a dolgozó csak az ÁAK zrt.-vel és a munkakörével kapcsolatos adatokat tárolhat. A dolgozó ezen adatkörből is csak azon adatok kezelésére jogosult, amelyekhez a feladatai ellátásához szükségesek. 4.5.Az előző pontban meghatározott adatok a munkáltató számára nyilvános adatnak minősülnek. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 21

22 4.6.A felhasználói név a munkavállaló nevéből kerül megképzésre. A név, mint személyes adat ilyen célú felhasználására a munkavállaló önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. 5. Az adatkezelés célja és jogalapja: az Active Directory-ban végzett adatkezelés célja a hálózati operációs rendszer nyújtotta lehetőségek kihasználásával a hatékonyabb munkavégzés és munkaszervezés biztosítása. Cél továbbá az ÁAK zrt.-nél érvényben lévő adatvédelmi és adatbiztonsági előírások érvényesítése, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok sérelme nélkül. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló évi LXIII. törvény, valamint az ÁAK zrt. belső szabályzatai. 6. Az adatkezelő szervezeti egység: az Active Directory-ban kezelt adatok tekintetében az adatvédelem és adatbiztonság feltételeinek megteremtéséért és biztosításáért az Információs Technológiai Igazgatóság felel. 7. Az adatok nyilvántartásának módja, az adatok törlése: a rendszerben tárolt vagy tárolható adatok nyilvántartása informatikai úton történik. Az adatbázis adatait csak a kijelölt személyek kezelhetik. A nyilvántartás adatait az adatkezelés céljának megszűnése után törölni kell. A felhasználó munkaviszonyának megszűnésekor az adatkezelő szervezeti egység vezetője törli a home-folder könyvtárat annak tartalmával együtt. 8. Közérdekű adatok, adatszolgáltatás a nyilvántartásból: az Active Directory rendszer közérdekű adatokat nem tartalmaz. Az e nyilvántartásban kezelt adatok nem nyilvánosak. Azok illetéktelen, harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele, a céltól eltérő felhasználása személyiségi jogot, belső szabályzatot és üzleti érdeket sért. A nyilvántartásból adatszolgáltatás nem teljesíthető, kivéve a jelen Szabályzat Általános Rész 4. pontjában foglalt megkereséseket. Hatálybalépés dátuma: május Verzió szám: 1 22

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. 1. Az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. mint adatkezelő az információs önrendelkezési

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Hölgyválasz Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.) Hatályos: 2008. július 1. Az Adatkezelő (a www.holgyvalasz.hu, valamint a Hölgyválasz Táncstúdió üzemeltetője) ezúton tájékoztatja a a Hölgyválasz Táncstúdió

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a közútkezelői feladatok átadásáról

T/ számú. törvényjavaslat. a közútkezelői feladatok átadásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12338. számú törvényjavaslat a közútkezelői feladatok átadásáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. szeptember 2013. évi törvény a közútkezelői

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Tagunk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, mind az ezt követő

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS A (székhely: 7627 Pécs Vadvirág u. 37) (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: 2016. július 16-tól 1 Fogalom meghatározások 1.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján

Részletesebben

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat Melléklet PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Adatkezelési szabályzat Érvényes: 2013. január 3-tól A 2011. évi CXC. törvény A köznevelésről 26.. szabályozza a köznevelési intézményekben nyilvántartott

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete III-3TK/37/2/2006. Tervezet A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (.) GKM rendelete az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Adatvédelmi Szabályzata

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Adatvédelmi Szabályzata Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. sz. melléklete A Nyugat-Magyarországi Egyetem Adatvédelmi Szabályzata Sopron 2003 A Nyugat-Magyarországi Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról. Az Adatvédelmi szabályzat 1. A TIPS Table for you applikációt (az Applikáció vagy TIPS ) letöltő, használó

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az SMB Management Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Hild Viktor utca 5., fióktelep: 1096 Budapest, Sobieski

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések Gyakran Ismételt Kérdések Nyilvántartásba vétellel kapcsolatos kérdések: 1. Elektronikus vagy postai úton legyen beküldve a kérelem a Hatósághoz? A kérelmet célszerű elektronikus úton beküldeni, mert annak

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Ferling Webline Kft. - Hatályos: 2014. június 19-től 1. Fogalom-meghatározások 1.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 19.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A közoktatási intézmény jogszabályban előirt nyilvántartásokat

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2001.(II.15.) számú Rendelete az adatvédelemről

Magyarszentmiklós község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2001.(II.15.) számú Rendelete az adatvédelemről Magyarszentmiklós község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2001.(II.15.) számú Rendelete az adatvédelemről Magyarszentmiklós község Önkormányzatának Képviselő testülete a polgárok személyi adatainak

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Autisták Országos Szövetsége (1053 Budapest, Fejér György u. 10.) (AOSZ), mint adatkezelő és adatfeldolgozó

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZAGTÓ SZOLNOK 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. I. Nyilvántartható

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A Zsigmond Király Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft 1. Belső adatvédelmi nyilvántartás célja: Belső adatvédelmi nyilvántartás az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft (székhely: 3600 Ózd

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat www.grandacswebshop.hu 1. Preambulum A Grand-Ács Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.grandacswebshop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja építőipari

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Tetétlen községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2007. ( XI.29.) ÖKT rendelete az adatvédelemről

Tetétlen községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2007. ( XI.29.) ÖKT rendelete az adatvédelemről Tetétlen községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2007. ( XI.29.) ÖKT rendelete az adatvédelemről Tetétlen községi Önkormányzat képviselő-testülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 67. /4/ bekezdése, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartásokról:

A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartásokról: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartásokról: A közfeladatot ellátó szerv által vezetett nyilvántartások leíróadatai: 1. Személyügyi nyilvántartás

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése KAZÁN PONT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webgépész Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Daru u. 22., cégjegyzékszám: 03-09-123975, nyilvántartó

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben