TANULMÁNYOK ÉS ADATBÁZISOK. Nyíradony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése. Államreform Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYOK ÉS ADATBÁZISOK. Nyíradony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése. Államreform Operatív Program"

Átírás

1 TANULMÁNYOK ÉS ADATBÁZISOK Nyíradony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Államreform Operatív Program Budapest, november 11. Angyal Business Consulting Kft Budapest, Petzvál József utca 56. Telefon: Fax:

2 TARTALOM 1. BEVEZETŐ A PROJEKT HÁTTERE A SZERVEZETFEJLESZTÉS MIBENLÉTE 3 2. SZAKMAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ NYÍRADONY VÁROS BEMUTATÁSA A TELEPÜLÉS TÁJI ADOTTSÁGAI, TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAI NYÍRADONYI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK VIZSGÁLATA, DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK ELEMZÉSE, ELJÁRÁSOK, DÖNTÉSI MECHANIZMUSOK FEJLESZTÉSÉRE JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA JAVASLATTÉTEL DÖNTÉSI MECHANIZMUSOKKAL KAPCSOLATBAN KÖZMEGHALLGATÁSOK ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁGOK A BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG VIZSGÁLATA: AZ EGYES BIZOTTSÁGOKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVASLATTÉTEL: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL SZERVEZETEKKEL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FENNTARTÓI ÉS IRÁNYÍTÁSI FELADATOK ÉRVÉNYESÜLÉSE OKTATÁS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA IFJÚSÁG, SZABADIDŐ, SPORT, KÖZÖSSÉGI TÉR VÁROSGAZDÁLKODÁS, INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TEVÉKENYSÉG RENDELETI SZINTŰ VÁLTOZTATÁSI JAVASLATOK STRATÉGIAI MENEDZSMENT ERŐSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS JAVASLATOK DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK, INFORMÁCIÓHOZ JUTÁS, SZERVEZETI HATÉKONYSÁG JAVASLATTÉTEL ÁLTALÁNOS JAVASLATOK HATÓSÁGI ÉS SZOCIÁLIS IRODA PÉNZÜGYI IRODA: VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA: GYÁMHIVATAL 203 ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 2/205

3 Bevezető 1.1. A projekt háttere Nyíradony Város Polgármesteri Hivatala a Magyar Köztársaság Kormánya által meghirdetett ÁROP 1/A-2, a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése témájában sikeres pályázatot nyújtott be, s e projekt megvalósítására ezer Ft-os összegű támogatást nyert el 5 %-os önerő biztosításával. A pályázat benyújtása előtt a pályázó szervezetfejlesztési koncepciót fogalmazott meg, mely elgondolásaiban beépült a projekt megvalósításába. Az oktatási feladatok ellátására a MAJA Kft. adott érvényes ajánlatot és az oktatási projekt lebonyolításában az oktatási modulok lebonyolítását megkezdte. Az Angyal Business Consulting Kft. a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztési projektje megvalósítására vállalkozott, s ennek elfogadása eredményeként a szervezetfejlesztési projekt megvalósítására készít adatbázist és tanulmányokat A szervezetfejlesztés mibenléte Tanulmányunk bevezető részében elengedhetetlennek tűnik a szervezetfejlesztés terminológiájának meghatározása. A behaviourista felfogás szerint a szervezetfejlesztés nem más, mint a legfelsőbb menedzsment szintjén támogatott hosszú távú erőfeszítés arra, hogy javítsuk a szervezet probléma megoldó és megújulási folyamatait, főleg a szervezet kultúrájának, egy hatékony és együttműködő diagnózisán és menedzselésén keresztül, állandó vagy alkalmi teammunkára, valamint ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 3/205

4 csoportok közötti kultúra - egy konzulens segítő közreműködésével, az alkalmazott behaviorista tudomány elméletének és technikájának alkalmazásával, mely magában foglalja az akciókutatást is. A probléma megoldó folyamaton azt az eljárást értjük, mellyel egy szervezet hozzáfog a lehetőségek és a környezet kihívásainak diagnosztizálásához. A szervezet megújulása szükséges változásokat elindító, létrehozó azokat szembesítő folyamat azon célból, hogy lehetővé tegye a szervezet számára, hogy életképessé váljon, vagy az maradjon, hogy alkalmazkodjon íz új viszonyokhoz, hogy megoldják a problémákat és hogy tanuljanak a tapasztalatokból. Argynis a szervezet megújítását és felélénkítését hangsúlyozza a szervezetfejlesztés leírásakor. Ugyanis megítélése szerint a szervezetfejlesztés lényege a szervezetek életre keltése, energiákkal való feltöltése,megvalósítása, mozgásba hozása és megújítása a technikai és emberi erőforrások révén. Gardner az előzőekhez hasonlóan a szervezet hanyatlásának és elöregedésének elkerülésére hívja fel a figyelmet, amikor a szervezet önmegújításáról ír, a rugalmasság, alkalmazkodó képesség előmozdítására, olyan feltételek létrehozására, amelyek bátorítják az egyéni motivációt, a fejlődést és kiteljesedést, és arra a folyamatra, amely a változás eredményeként összhangba hozza a célokat. Így a megjavított, problémamegoldó és megújítási folyamatokkal együtt megjelennek a cél és irány fogalmai is, melyek együttesen a szervezetfejlesztési tevékenység központi elemét képezik. A kultúra meghatározása tartalmazza az informális rendszer fogalmát, érzelmeket, informális cselekvéseket és kölcsönhatásokat, csoportnormákat és értékeket is magába foglalja. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 4/205

5 Bizonyos tekintetben a szervezet informális rendszere a szervezeti élet rejtett vagy elfojtott területe, a szervezeti jéghegy szerves része. Ennek elemeit az 1. számú ábrán mutatjuk be. A kultúra együttműködő diagnózisán és menedzselésén a szervezeti kultúra megosztott felelősségű vizsgálatát és menedzselését értjük, szemben a hierarchikus módon kikényszeritett móddal. A szervezeti kultúra diszfunkcionális aspektusai, bár nem látható módon, mindennapos jelenségnek tekinthetők. A szervezetfejlesztés olyan folyamat, amelyben az emberek menedzselik a szervezet kultúráját, nem pedig a kultúra menedzseli az embereket. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 5/205

6 A szervezetfejlesztési tevékenység kulcseleme, hogy olyan folyamatosan működő team jöjjön létre, mely magában foglalja mind a vezetők, mind a beosztottak tevékenységét. Bár a hangsúly a szervezetfejlesztésben a viszonylag állandó munkacsoportokra (teamekre) összpontosul, meg kell különböztetni a szervezetfejlesztést a hagyományos menedzsment fejlesztéstől. A mindent átfogó szervezetfejlesztési programokban különös hangsúlyt helyezünk az olyan időszakos teamekre, melyek különleges feladattal vannak megbízva. Ezek gyakran a szervezeti struktúrától elkülönült szervezetek. Úgynevezett kereszt funkcióval megbízott teamek, hiszen a különböző szakterületek és osztályok, irodák képviseltetik magukat e szervezetben. A szervezetfejlesztési tevékenység elengedhetetlen eleme, hogy az elgondolások megvalósításában úgynevezett konzulens, vagy facilátor legyen alkalmazva. A projekt végrehajtásának, lebonyolításának ezek a személyek a húzó emberei, katalizátorai. Ugyanis a szervezetfejlesztési tevékenység eredményét nagy mértékben rontja, ha abban a csináld magad szemléletet helyezzük előtérbe. A facilátor személyét célszerű szervezeten kívülről a program élére helyezni. A szervezetfejlesztési tevékenység ellátásában alapvető szerepe van a beavatkozási modell kialakításának. Ez áthatja az egész szervezetfejlesztési erőfeszítéseket, s alapvetően befolyásolja az elvárt eredményt. Az akció kutatási modell alapvetően hat elemből áll: a) előzetes diagnózis, b) adatok beszerzése a kliens csoporttól, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 6/205

7 c) adatok visszajelzése a kliens csoportnak, d) a kliens csoport adatvizsgáló tevékenysége, e) a kliens csoport cselekvési terv készítő tevékenysége, f) a kliens csoport tagjainak a cselekvési terv végrehajtására irányuló tevékenysége. A szervezetfejlesztési beavatkozás nyolc lényeges területen tér el attól a szervezet változtatási folyamattól, melyet a Bennis a kutatásai során leír. Ezek a következők: a) Hangsúlyt helyez a teamre vagy más csoportalakzatra, mint kulcsfontosságú egységekre, melyek lehetőséget adnak lényeges kérdések megvitatására, valamint alkalmasak a hatékony szervezeti viselkedésmód elsajátítására, b) A csoportban zajló, csoportok közötti és a szervezeti folyamatok meghatározóak, szemben az egyéni jellegű tartalmakkal, c) Alkalmazott módszer az akciókutatás, d) a team kultúra együttműködő menedzselése, e) a teljes rendszer kultúrájának menedzselését állítja a központba, bele értve a csoportok közötti kultúrát is, f) Figyelmet kap a rendszerelágazások menedzselése, g) Konzulens vagy facilátor alkalmazása, h) A változtatási erőfeszítést úgy tekinti, mint a mozgásban lévő folyamat része egy állandóan változó környezet kontextusában. A szervezetfejlesztés természetét az alábbi ábrán ismertetjük. A külső ellipszisben a fontosabb alapok jellemzői kerültek, míg a belső ellipszisben ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 7/205

8 azok az alapvető összetevők találhatók, melyek a szervezetfejlesztési programokban megtalálhatók. A szervezetfejlesztés működési összetevői: A szervezetfejlesztési program végrehajtásakor három eljárásra kell gondot fordítani, melyeket egy működő szervezetfejlesztési program alapvető összetevőinek vagy elemeinek nevezzük: 1. Diagnosztikus összetevő: mely a rendszer adatok folyamatos összegyűjtését jelenti, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 8/205

9 2. Akció, vagy beavatkozási összetevő: mely a konzulensek és rendszer tagjainak mindazon cselekvéseiből, tevékenységéből áll, melyeket a szervezet működésének megjavítása érdekében terveztek, 3. A folyamatfenntartó összetevő: mely átfogja azokat a tevékenységeket, melyek magának a szervezetfejlesztés folyamatának a fenntartására és menedzselésére szolgál. A tanulmány 3. ábráján azt mutatjuk be, hogx a szervezetfejlesztés folyamatát a diagnózis, a cselekvés és a folyamatfenntartás folyamatában kifejezve írjuk le. A szervezetfejlesztés első lépése, hogy diagnosztizáljuk a rendszer állapotát. Itt felmérjük a szervezet erősségeit, mik a probléma területek, A diagnózis eredményeként lehet azonosítani a szervezet állapotát a rendszer és alrendszerek probléma területeit, Ekkor cselekvési terveket dolgozunk ki, hogy korrekciókat hajtsunk végre a problématerületeken, úgy, hogy közben megőrizzük a szervezet erősségeit. Ezek a cselekvési tervek azokból a különböző beavatkozásokból erednek, hogy kijavítsák a problémákat az egyéni hatékonyság, a csapatmunka hatékonyságának javítása, és a csoportok közötti kapcsolatok javítása szintjén. A második fázis a cselekvésekből és beavatkozásokból áll, hogy korrigáljuk a speciális problémákat. A harmadik fázis: a megtett korrigáló cselekvések eredményének számbavétele. Itt kell értékelni, hogy a megtett intézkedések a kívánt hatást érték-e el, megoldották-e a problémákat. Amennyiben igen, akkor a szervezet tagjai új problémák megoldására térnek át. Amennyiben a válasz nem, akkor a probléma területek újbóli meghatározása után újabb akció kidolgozására kell intézkedéseket tenni. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 9/205

10 3. ábra: A szervezetfejlesztés folyamatának összetevői: A szervezetfejlesztésben, az egyes tevékenységi elemek végrehajtásánál elengedhetetlen a folyamat fenntartásának figyelemmel kísérése és a beavatkozás, amennyiben annak garantálása nem biztosítható, így újabb akciókkal kell a szervezetfejlesztés folyamatába beavatkozni.. A diagnosztikai összetevő ismertetése: ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 10/205

11 A szervezetfejlesztést felfoghatjuk úgy is, mint egy cselekvési program, mely érvényes információkon alapul a korábbi állapotra, feltárja a jelenlegi problémákat, feltérképezi a lehetőségeket, s meghatározza azon cselekvéseket, tevékenységeket, melyek a fejlesztés céljaihoz kapcsolódnak. A szervezetfejlesztési program a szervezet diagnosztizálásával kezdődik és a folyamat egész ideje alatt gyűjti és analizálja az adatokat. A diagnosztizáló tevékenység olyan cselekvések sorozata, amelyet azért tervezünk, hogy a meglévő helyzetről pontos képet kapjunk, s amelyek szükségesek ahhoz, hogy megismerjük a szervezet jelenlegi állapotát, s megtudjuk a tervezett cselekvések hatásait és következményeit. A szervezet szisztematikus javítására irányuló fejlesztési stratégia a szervezet jelenlegi állapotának vizsgálatát. Az analizáló tevékenység két fő területre terjed ki: 1. A különböző alrendszerek diagnózisa, melyből a teljes szervezet épül fel. Ezek az alrendszerek lehetnek természetes ( a hierarchiában szereplő) teamek, pl. vezető csoportok, osztályok, irodák, vagy különböző szintek: pl. felső vezetés, középszintű vezetés, beosztott dolgozók. 2. A diagnózis másik területe a szervezetben zajló folyamatok vizsgálata. Ezek magukba foglalják: a döntéshozatali folyamatokat, a kommunikációs sémákat, stílusokat, az egymással érintkező csoportok kapcsolatait, a konfliktusmenedzselést, célkitűzések technikáját, a módszerek tervezését. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 11/205

12 A szervezet alrendszereinek diagnosztizálásával kapcsolatos tevékenység a szervezet főrendszeréből az alrendszerek irányába haladó tudatos vizsgálati tevékenység melynek célja a szervezetben fellelhető problémák diagnosztizálása, s ezt követően a kijavításához szükséges intézkedések meghatározása A táblázatba foglalva a tevékenység az alábbiak szerint írható le: Diagnózis fókusza / célpontja Magyarázatok és Azonosító példák Keresett tipikus információk A diagnózis megszokott módja A teljes szervezet, amelynek céljai, küldetése van és megszokott hatalmi struktúrával rendelkezik Nagy alrendszerek vizsgálata ( melyek komplexek és A teljes rendszer az a valóság, amelyet értékelünk és analizálunk. A diagnózis magában foglalja a környezeti szervezeteket is. (Pl. kormányzati döntések, egyéb jogszabályok, ügyfelek, önkormányzati intézményrendszer A megcélzott célcsoport a szervezet különböző szeleteiből épül fel, mint például: Vizsgáljuk: - melyek a szervezet tipikus normái, -szervezet elfogadott magatartás formái, véleményei, érzései a szervezeti célok, ellenőrzés, felsőbb vezetés iránt, - Milyen a szervezeti klíma: nyitott, vagy autokratikus, elnyomó, fejlesztő vagy bizalommal teli, esetleg gyanakvó, - Milyen az eljárásrend a döntéshozata, célképzés területén, - Milyen a szervezet érzékelő mechanizmusa, A keresett típus a fentiekhez hasonlítható, továbbá vizsgálni kell, hogy ez az alrendszer hogyan viszonyul az Nagy szervezeteknél a kérdőíves adatgyűjtés elfogadott. Az interjúk (egyéni vagy csoportos) által olyan rejtett információk is felszínre kerülhetnek, melyek látens módon vannak jelen a szervezetben. A megfelelő reprezentatív panelek (csoportok) kiválasztásával feltérképezhetők a belső változások. A belső dokumentumok vizsgálata : szabályok, rendelkezések, politikák, státusz szimbólumok bepillantást engednek a szervezeti kultúrába. Ha az alrendszerek nagyok, akkor kérdőíves lekérdezés ajánlott. Ugyanakkor az interjúk a hipotézis teszteléséül megfelelő ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 12/205

13 heterogének) ilyenek a polgármesteri hivatalnál a belső szakágazati területekre létrehozott irodák, Kis alrendszerek, amelyek egyszerűek és homogének egészhez. Hogyan viszonyulnak egymáshoz az alrendszer tagjai, mik az egyedi követelmények, a szervezeti struktúra és folyamatai hogyan kapcsolódnak egymáshoz, a teljesítmény szempontjából vannak-e a szervezetnek fontos, vagy kevésbé fontos alrendszerei, melyek az alrendszerek főbb problémái, az alrendszer céljai kompatibilisek-e a rendszer céljaival, a szerepkövetelmények hogyan viszonyulnak a teljesítményhatékonysághoz. hierarchikus szint, funkcionális szint, földrajzi helyzet. Két fontos kritérium segít azonosítani az alrendszereket: maguk a csoportok, másrészt heterogén összetételük miatt különböznek egymástól. Ilyen lehet pl. a középvezetői szint, mely különböző funkciójú vezetőkből áll, vagy egy iroda dolgozói, akik azonos szervezetben különböző szakfeladatokat látnak el. Tipikusan formális munkacsoportok, vagy csapatok, amelyek szemtőlszembeni interakcióban vannak egymással. Lehetnek állandó csapatok, ideiglenes teamek, újonnan beindított szerveződések. A kultúrára, a légkörre, magatartásformákra érzésekre vonatkozó kérdések itt is fontosak, továbbá: ilyenek lehetnek: -melyek a csapat főbb problémái, - hogyan lehet a hatékonyságot javítani, - a tagok és vezetők közötti kapcsolatok megfelelőek-e, - az egyének és a csapat munkájának kapcsolatai, - a munkafolyamatok módszert adhat. Tipikus módszer: az egyéni interjú, melyet csoport megbeszélés követ, itt kiértékelik az interjú során nyert adatokat, öndiagnózis, testületi ülések, megbeszélések ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 13/205

14 Kis szervezetek, melyek egyszerűek és viszonylag homogének, Interface (Kapcsolódó) vagy csoportok közötti alrendszerek Példa lehet erre, pl. egy helyi értelmiségi szervezet, melynek tipikus problémája a tagok létszámának csökkenése, alacsony látogatottság Ezek a teljes rendszer részegységeiből, halmazaiból állnak, két vagy több alrendszer tagjait foglalják magukba. Tipikus példája: a mátrix szervezeti struktúra, mely azt igényli, hogy az egyénnek csoportnak beszámolási kötelezettsége legyen. vagy két A polgármesteri hivatal szervezetében azt is jelenti, hogy az alrendszer tagjainak problémái, felelősségei vannak egymással, másik tagjaival. Átfedések létezhetnek egyes alrendszerek között. közös vagy alrendszer az hatékonysága Hogyan látják az alkalmazottak és tagok a szervezet céljait, hogyan tudnak azonosulni ezzel, milyen a belső verseny, milyen külső erők vannak hatással a szervezetre Hogyan látják el az alrendszerek egymást információkkal, milyen problémái vannak a két csoportnak az együttműködésük során, Milyen módon kerülnek kapcsolatba egymással, hogyan tudnak együttműködni, tisztázottak-e a célok, hatalmi területek, kompetencia szintek, milyen a csoportok közötti légkör. Milyennek szeretnék e légkört érezni maguk körül a tagok. A kérdőívek és interjúk gyakran használhatóak. Leíró jellegű kérdőíveket célszerű használni, gyors értékelés, családias jellegű csoportmegbeszélések az adatok elemzésére A két vagy több csoport közötti konfrontációs megbeszélések gyakran megefelő módszerei az adatgyűjtésnek. és a tervezett korrekciós tevékenységnek. Szervezeti tükörmegbeszélések használatosak, amikor három vagy több csoport érintett. Az alrendszerekben készített interjúkat adatszétosztó megbeszélések követik. Párok Felettes/beosztott Milyen a kapcsolatok Külön-külön interjúk, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 14/205

15 és/vagy hármas csoportok Egyének, párok, egymástól kölcsönösen függő párok, összekötő kapcsolatok, Bármely egyén a szervezeten belül. Ilyenek: polgármester, jegyző, irodavezető, egyéb szervezeti egység vezetője, munkafolyamatok kulcsszereplői, pl. pályázati referensek, menedzserek, minőségbiztosítási referens, stb. Szerepek A szerep olyan magatartás sorozat, melyet egy személy játszik el azáltal, hogy egy szervezetben bizonyos pozíciót tölt be. A szervezet minden egyes tagjának egy szerepe van, mely bizonyos magatartást igényel. Ilyenek a minősége, megvan-e a felek szükséges jártassága a feladatok elvégzésére.? Együttműködnek-e vagy versenyző státusuak? Alrendszerként hatékonyak-e? Támogatják-e egymást? Az egyének a szervezeti elvárásainak megfelelően tevékenykednek-e, hogyan ítélik meg a helyüket és tevékenységüket, tipizálható problémák feltárása, az egyének szakmailag megfelelnek-e a szervezet kívánalmainak? Szükség van-e különleges tudásra? Az egyén-e a megfelelő a vizsgált területre? A szerep megfelelően van-e meghatározva? El kellene-e venni, vagy hozzá kellene-e adni a szerepekhez? Mi a megfelelés a személy és a szerep között? Van-e a szerepjátszónak megfelelő jártassága? Megfelelő-e az egyén a szerepre? melyeket közös megbeszélés követ, melynek célja áttekinteni az együttműködés ellentmondásait,. Interjúk, információk, melyek a diagnosztikus munkacsapat megbeszéléseiből származik, vagy a kérdőívekben szereplő adatok feldolgozásából vonható le. Az információ rendszerint megfigyelésen alapul., vagy interjúkból és szerep-elemző technikákból vonható le. Az előmenetelt tervező tevékenység ezt az információt, mint kimenetet adja. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 15/205

16 A szervezetek közötti rendszerek, melyek önálló, átfogó rendszert alkotnak. vezetői, vagy pl. könyvelői, ügyintézői, stb. szerepek. Példa lehet erre a közigazgatási jogi rendszer, mely magába foglalja az országgyűlés, a kormány, egyes szakminisztériumok, területi önkormányzatok, helyi önkormányzat közigazgatás politikáját, vagy vizsgálati és végrehajtó szervezetek (bíróságok, ügyészségek, börtönök, stb. melyek átfogó komplex rendszerek, melyek két vagy három alrendszert tartalmazó csoport tevékenységének átfogó vizsgálatára irányulhatnak. Hogyan vélekednek az átfogó rendszerek egy szegmensének kulcsemberei az egészről és a részegységekről? Vannak-e súrlódások vagy bármilyen probléma a részek együttműködésében? Vannak-e nagy és kisteljesítményű részegységek? Szervezeti tükrözés vagy egy lista kifejlesztése arról, hogyan látják egymást az egyes csoportok, Általánosan elfogadott módszer egy együttes diagnózis készítése. Kérdőívek és interjúk hasznosak lehetnek a rejtett problémák feltárására. A szervezetfejlesztés azzal, hogy a szervezetnek a mi van most felől a mi kellene hogy legyen kérdés felé eljutását hangsúlyozza, a rendszeradatok folyamatos létrehozását igényli. Ebben a vonatkozásban Argyris megállapítja, hogy a konzulensnek (beavatkozónak) három elsődleges beavatkozási feladata van: 1. segítse a kliensrendszert, hogy érvényes adatokat generáljon, 2. tegye képessé a kliensrendszert, hogy szabadon, információk alapján válasszon, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 16/205

17 3. teremtse meg a kliensrendszer belső elkötelezettségét a választásokhoz. Érvényes információk nélkül a kliens nehezen tudna tanulni, a beavatkozó pedig megfelelően segíteni. Érvényesnek és relevánsnak azt az információt tekintjük, amely a kliens rendszerében jelentkező probléma tényezőit azok kölcsönhatásaival együtt írja le. A diagnosztikus összetevők megfogalmazásának egy alternatív módja inkább a szervezetben lezajló főbb folyamatokat hangsúlyozza az elsődleges célcsoportokkal szemben. Ezt mutatja be az 5. számú ábránk: Szervezeti folyamatok Kommunikációs sémák, stílusok és áramlások Azonosító megjegyzések és magyarázat Ki beszél kivel, mennyi ideig, ki kezdeményezi az interakciót, egy vagy kétirányú-e, felülről lefelé, vagy alulról felfelé irányul-e? A keresett tipikus információ A kommunikáció felfelé, vagy lefelé irányul-e, vagy mindkettő jellemző? A kommunikáció meg van-e szűrve? A kommunikációs sémák megfelelnek-e az elvégzendő munkának? Mi a kommunikáció légköre? Mi a helye az írott kommunikációnak a szóbelivel szemben? A diagnózis megszokott módja Megfigyelések, kérdőívek, interjúk és viták a csoportok tagjaival, videóra felvett csoportmegbeszélések ezt követő elemzése Célok felállítása Feladatok Felállítanak-e Kérdőívek, interjúk, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 17/205

18 Döntéshozatal, problémamegoldás és tevékenységtervezés Konfliktusfeloldás és menedzselés céljainak felállítása és azon kritériumoknak a meghatározása, mely elősegíti a célok megvalósulásának mérését, minden szervezeti szinten Alternatívák értékelése és cselekvési terv kiválasztása nélkülözhetetlen a legtöbb szervezetben működő egyén számára. Ez magában foglalja a szükséges információt, a prioritások megállapítását, alternatívák értékelését és egy alternatíva kiválasztását Konfliktus személyek közötti és személyeken belüli, csoportok közötti gyakran felbukkan a szervezetekben. Van a szervezetnek célokat? Milyen formában teszik? Kik vesznek részt a célok kitűzésében? Birtokában vannak-e a szükséges jártasságnak a hatékony célkitűzéshez? Képesek-e hosszú és rövid távú célok megállapítására? Ki dönt? Hatásosak-e döntések? a Minden lehetséges forrást hasznosítanak-e? Szükségesek-e további döntéshozatali jártasságok? Szükségesek-e további problémamegoldó jártasságok? A szervezet tagjai elégedettek-e a problémamegoldó és döntéshozatali folyamatokkal? Hol létezik konfliktus? Kik a benne lévő felek? Melyek a rendszer normái a konfliktus kezelésére? megfigyelések Ezen folyamat diagnosztizálásához a szervezet különböző szintjei történő problémamegoldó megbeszélések megfigyelései külön értékesek. Hasznos lehet a videóra vett megbeszélések utólagos elemzése értékelése Interjúk, harmadik fél megfigyelései, csoportmegbeszélések, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 18/205

19 Egymásba kapcsolódások menedzselése Felettes-beosztott kapcsolatok Technológiai tervezési rendszerek és hatékony módszere konfliktus kezelésére. a Egymásba kapcsolódások olyan szituációkat reprezentálnak, amelyben 2 vagy több csoport közös problémákkal néz szembe vagy a felelősségük egybecsúszik. Ez gyakran akkor látható, amikor két különböző csoport tagjai kölcsönösen függenek egymástól, hogy egy adott célt elérjenek, ugyanakkor beszámoltatásuk elkülönül. Szervezetekben a formális hierarchikus kapcsolatok diktálják, hogy néhány ember vezet, mások követik őket. Ezek a szituációk gyakran forrásai a szervezeti problémáknak. A környezet állandó figyelése, termékek hozzáadása, illetve avult termékek, A jutalmazási rendszer előidézhet-e konfliktusokat? Milyen a két csoport közötti kapcsolatok természete? Világosak-e célok? Világosak-e felelősségi szintek? a a Milyen főbb problémákkal néz szembe a két csoport? Milyen strukturális feltételek segítik vagy akadályozzák a problémák kezelését? Milyen az interface menedzselés? Melyek a megfelelő vezetési stílusok? Milyen problémák, konfliktusok keletkeznek vezetők beosztottak között? a és Megfelelőek-e a technológiák a kielégítő teljesítményhez? Milyen tudomány a Interjúk, harmadik fél megfigyelése Kérdőíves lekérdezéssel lehet a teljes vezetői klímát és normákat megfelelően értékelni. Külső, vagy belső szakértő bevonásával célszerű meghatározni, akik ajánlásokat tesznek a technológiai és ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 19/205

20 technológiák törlése a szervezet hosszú távú rugalmasságát és alkalmazkodását nagy mértékben befolyásolja. állapota és a szervezet technológiája hogyan vethető össze ezzel? Kellene-e változtatást tervezni a technológiában? tervezési struktúra megváltoztatására A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére vonatkozó javaslatainkat a szervezet alrendszereinek diagnosztizálásával, a szervezet főrendszereinek az alrendszerek irányába ható és haladó tudatos vizsgálati tevékenységgel kívánjuk lefolytatni, s ezt követően a javításhoz szükséges intézkedéseket és javaslatokat kívánjuk a megbízó részére meghatározni. Ehhez a táblázatban és pályázatban szereplő eljárásokkal, a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok áttanulmányozásával, a fellelhető problémák feltárásával, a beavatkozási (belépési) pontok feltárásával kívánunk javaslatokat tenni. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 20/205

21 2. Szakmai fejlesztési koncepció Szolgáltatás típusa: mérnök szakértői tevékenység Tevékenység leírása: A Megrendelő által a rendelkezésre bocsátott dokumentumok vizsgálata, a dokumentumok összevetése az ágazati jogszabályokban megfogalmazott szabályozásokkal, a szabályozásban és döntési mechanizmusban rejlő redundancia pontok feltárása, megvalósítási javaslatok készítése, Eredménytermék: szakértői vélemény, megvalósíthatósági javaslatok kidolgozása, javaslatok módosított eljárási rend kialakítására. Cél meghatározása: olyan szakértői javaslatok kidolgozása, mely a város vezetése és a városfejlesztéssel foglalkozó közmenedzsment részére olyan hatékony szervezeti struktúrát eredményez, mely a város településfejlesztési koncepciójában, gazdasági programjában megfogalmazott városfejlesztési tevékenységét javítja, kistérségi szerepkörét növeli és a településen élő lakosság életminőségét pozitív irányban megváltoztatja Nyíradony Város bemutatása Nyíradony város Hajdú-Bihar megye északi részén, a megye Szabolcs- Szatmár-Bereg megyével határos területén helyezkedik el. A térség az 1950-es évekig Szabolcs vármegyéhez tartozott, annak Ligetaljai járása székhely települése volt. Közigazgatási területe több mint 9600 hektár. A földrajzi fekvésére jellemző, hogy jelenleg is 18 élő tanyai területe van, melyben a 5-10 fős bokor tanyáktól az 1000 fős egyéb belterületi minősítésű lakóterületek fellelhetők. E lakóegységek jellemzően a volt ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 21/205

22 uradalmi birtokokhoz kötődtek. A településen fellelhető elnevezések ( Dézsy tanya, Viczmándi tanya, Gass tanya, stb.) erre utalnak. A nyírségben található településekhez hasonlóan jellemző adat, hogy az állandó népesség közel 1/3-a külterületeken él. A település városhiányos térségben helyezkedett el, Debrecentől 28 km-es, Nyíregyházától mintegy 40, Nyírbátortól 35 km-es távolságra. A jelenlegi országos település és térségfejlesztési koncepciók ezt a szerepkört átrajzolták, hiszen az eddigi mutatókhoz és ellátási szinvonalhoz, valamint lélekszámhoz kötött városi státusz adományozása helyett a politikai szintekhez kötődő adományozás lett jellemző, melynek következtében fős lélekszámú települések kaphattak városi rangot, anélkül, hogy ennek a feltételei a településen megfelelően rendelkezésre állt-e. Ez átrajzolta a város térségi szerepkörét és státuszát is. A jelenleg zajló társadalmi elszegényedési folyamatok révén a Debrecenből kitelepülő deklasszálódott családok elsődlegesen Hajdúsámson, Hajdúhadház lakónépességét gyarapították. A központi intézkedésekkel erőszakosan, a jogi beavatkozási eszközök teljes tárházát felvonultató kistérségi társulások létrehozása annak ellenére, hogy kedvező együttműködési feltételeket teremtett az egymással rivalizáló önkormányzatok között - Nyíradony város térségbeli szerepét gyengítette. A forgalmi helyzetét alapvetően a 471-es főút közelsége határozza meg, melyet a növekvő személyi és teher forgalom jellemez. A vasúti összeköttetést a Debrecen-Mátészalka és a Nyíradony - Nyíregyháza tengelyben kiépített vasúti közlekedés biztosítja. A város - hasonlóan a térségben található többi önkormányzathoz - gazdasági szempontból elmaradott térségként jellemezhető, melyet főként a ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 22/205

23 munkahelyek hiánya sújt alapvetően. A munkanélküliség az országos átlag 2,5 szeresét meghaladja. A kistérség benne Nyíradony is az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei között szerepel. A településen élő aktív korú foglalkoztatottak a városban működő és eddig egyre jelentősebb szerepet játszó magán- és társas-vállalkozásoknál állnak munkaviszonyban. Jelentős részük a fafeldolgozó iparban, mezőgazdaságban humán szolgáltatásban, könnyűiparban tevékenykedik. Az elmúlt két évben tapasztalható recessziós folyamatok a település gazdasági erejét jelentős mértékben sújtotta. A vállalkozások egy része a gazdasági ellehetetlenülés folyamatát éli át, s gyakoriak a csoportos létszámleépítések, elbocsátások, vagy az egyébként is kényszerből kezdett vállalkozások megszüntetése. A magánszektor jövedelemtermelő képessége hatványozottan jelentkezik az önkormányzat tevékenységében, hiszen nemcsak a tervezett adóbevételek csökkennek le, hanem a munkanélkülivé vált családok az önkormányzat szociális ellátó rendszerében, mint ellátottak, gondozottak jelennek meg. A városban működő több mint 250 vállalkozás bár jelentős szerepet vállal a foglalkoztatási gondok kezelésében egyenlőre a munkanélküliség megoldásában csak kisebb szerepet tud vállalni. Jellemzően mutatja e tényt, hogy a város legjelentősebb munkáltatója az önkormányzat, mely intézményei révén közel 400 munkavállalót foglalkoztat. s a közfoglalkoztatási program működtetésével bár szabályozási kényszerből valamennyi rendelkezésre állási támogatásban, elhelyezkedési támogatásban részesülő munkanélkülit meg tud szólítani, s napos foglalkoztatási ciklusban a munka világába ismét be tudja vezetni. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 23/205

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat

Kistelek Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kistelek Város Önkormányzat 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20.

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ajka Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ajka Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Ajka Város Önkormányzata 2013 2018 (2013. július) Készítette: Jakab Johanna esélyegyenlőségi referens Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2014. március Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. A helyi gazdaságfejlesztési stratégia célja... 4 3. Helyzetértékelés Társadalmi- és Gazdasági mutatók... 4 3.1. 3.2. 3.3.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014 2 I. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egy város életében nagy jelentősége van annak, hogy legyen egy olyan dokumentum, amelyben összefogásra kerül

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Simontornya Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 19 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Gazdasági programja 2011-2014. évre. Jóváhagyva:17/2011.(III.10) önkormányzati határozattal Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Újhartyán Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. június Tartalomjegyzék A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben