TANULMÁNYOK ÉS ADATBÁZISOK. Nyíradony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése. Államreform Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYOK ÉS ADATBÁZISOK. Nyíradony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése. Államreform Operatív Program"

Átírás

1 TANULMÁNYOK ÉS ADATBÁZISOK Nyíradony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Államreform Operatív Program Budapest, november 11. Angyal Business Consulting Kft Budapest, Petzvál József utca 56. Telefon: Fax:

2 TARTALOM 1. BEVEZETŐ A PROJEKT HÁTTERE A SZERVEZETFEJLESZTÉS MIBENLÉTE 3 2. SZAKMAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ NYÍRADONY VÁROS BEMUTATÁSA A TELEPÜLÉS TÁJI ADOTTSÁGAI, TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAI NYÍRADONYI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK VIZSGÁLATA, DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK ELEMZÉSE, ELJÁRÁSOK, DÖNTÉSI MECHANIZMUSOK FEJLESZTÉSÉRE JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA JAVASLATTÉTEL DÖNTÉSI MECHANIZMUSOKKAL KAPCSOLATBAN KÖZMEGHALLGATÁSOK ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁGOK A BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG VIZSGÁLATA: AZ EGYES BIZOTTSÁGOKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVASLATTÉTEL: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL SZERVEZETEKKEL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FENNTARTÓI ÉS IRÁNYÍTÁSI FELADATOK ÉRVÉNYESÜLÉSE OKTATÁS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA IFJÚSÁG, SZABADIDŐ, SPORT, KÖZÖSSÉGI TÉR VÁROSGAZDÁLKODÁS, INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TEVÉKENYSÉG RENDELETI SZINTŰ VÁLTOZTATÁSI JAVASLATOK STRATÉGIAI MENEDZSMENT ERŐSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS JAVASLATOK DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK, INFORMÁCIÓHOZ JUTÁS, SZERVEZETI HATÉKONYSÁG JAVASLATTÉTEL ÁLTALÁNOS JAVASLATOK HATÓSÁGI ÉS SZOCIÁLIS IRODA PÉNZÜGYI IRODA: VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA: GYÁMHIVATAL 203 ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 2/205

3 Bevezető 1.1. A projekt háttere Nyíradony Város Polgármesteri Hivatala a Magyar Köztársaság Kormánya által meghirdetett ÁROP 1/A-2, a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése témájában sikeres pályázatot nyújtott be, s e projekt megvalósítására ezer Ft-os összegű támogatást nyert el 5 %-os önerő biztosításával. A pályázat benyújtása előtt a pályázó szervezetfejlesztési koncepciót fogalmazott meg, mely elgondolásaiban beépült a projekt megvalósításába. Az oktatási feladatok ellátására a MAJA Kft. adott érvényes ajánlatot és az oktatási projekt lebonyolításában az oktatási modulok lebonyolítását megkezdte. Az Angyal Business Consulting Kft. a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztési projektje megvalósítására vállalkozott, s ennek elfogadása eredményeként a szervezetfejlesztési projekt megvalósítására készít adatbázist és tanulmányokat A szervezetfejlesztés mibenléte Tanulmányunk bevezető részében elengedhetetlennek tűnik a szervezetfejlesztés terminológiájának meghatározása. A behaviourista felfogás szerint a szervezetfejlesztés nem más, mint a legfelsőbb menedzsment szintjén támogatott hosszú távú erőfeszítés arra, hogy javítsuk a szervezet probléma megoldó és megújulási folyamatait, főleg a szervezet kultúrájának, egy hatékony és együttműködő diagnózisán és menedzselésén keresztül, állandó vagy alkalmi teammunkára, valamint ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 3/205

4 csoportok közötti kultúra - egy konzulens segítő közreműködésével, az alkalmazott behaviorista tudomány elméletének és technikájának alkalmazásával, mely magában foglalja az akciókutatást is. A probléma megoldó folyamaton azt az eljárást értjük, mellyel egy szervezet hozzáfog a lehetőségek és a környezet kihívásainak diagnosztizálásához. A szervezet megújulása szükséges változásokat elindító, létrehozó azokat szembesítő folyamat azon célból, hogy lehetővé tegye a szervezet számára, hogy életképessé váljon, vagy az maradjon, hogy alkalmazkodjon íz új viszonyokhoz, hogy megoldják a problémákat és hogy tanuljanak a tapasztalatokból. Argynis a szervezet megújítását és felélénkítését hangsúlyozza a szervezetfejlesztés leírásakor. Ugyanis megítélése szerint a szervezetfejlesztés lényege a szervezetek életre keltése, energiákkal való feltöltése,megvalósítása, mozgásba hozása és megújítása a technikai és emberi erőforrások révén. Gardner az előzőekhez hasonlóan a szervezet hanyatlásának és elöregedésének elkerülésére hívja fel a figyelmet, amikor a szervezet önmegújításáról ír, a rugalmasság, alkalmazkodó képesség előmozdítására, olyan feltételek létrehozására, amelyek bátorítják az egyéni motivációt, a fejlődést és kiteljesedést, és arra a folyamatra, amely a változás eredményeként összhangba hozza a célokat. Így a megjavított, problémamegoldó és megújítási folyamatokkal együtt megjelennek a cél és irány fogalmai is, melyek együttesen a szervezetfejlesztési tevékenység központi elemét képezik. A kultúra meghatározása tartalmazza az informális rendszer fogalmát, érzelmeket, informális cselekvéseket és kölcsönhatásokat, csoportnormákat és értékeket is magába foglalja. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 4/205

5 Bizonyos tekintetben a szervezet informális rendszere a szervezeti élet rejtett vagy elfojtott területe, a szervezeti jéghegy szerves része. Ennek elemeit az 1. számú ábrán mutatjuk be. A kultúra együttműködő diagnózisán és menedzselésén a szervezeti kultúra megosztott felelősségű vizsgálatát és menedzselését értjük, szemben a hierarchikus módon kikényszeritett móddal. A szervezeti kultúra diszfunkcionális aspektusai, bár nem látható módon, mindennapos jelenségnek tekinthetők. A szervezetfejlesztés olyan folyamat, amelyben az emberek menedzselik a szervezet kultúráját, nem pedig a kultúra menedzseli az embereket. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 5/205

6 A szervezetfejlesztési tevékenység kulcseleme, hogy olyan folyamatosan működő team jöjjön létre, mely magában foglalja mind a vezetők, mind a beosztottak tevékenységét. Bár a hangsúly a szervezetfejlesztésben a viszonylag állandó munkacsoportokra (teamekre) összpontosul, meg kell különböztetni a szervezetfejlesztést a hagyományos menedzsment fejlesztéstől. A mindent átfogó szervezetfejlesztési programokban különös hangsúlyt helyezünk az olyan időszakos teamekre, melyek különleges feladattal vannak megbízva. Ezek gyakran a szervezeti struktúrától elkülönült szervezetek. Úgynevezett kereszt funkcióval megbízott teamek, hiszen a különböző szakterületek és osztályok, irodák képviseltetik magukat e szervezetben. A szervezetfejlesztési tevékenység elengedhetetlen eleme, hogy az elgondolások megvalósításában úgynevezett konzulens, vagy facilátor legyen alkalmazva. A projekt végrehajtásának, lebonyolításának ezek a személyek a húzó emberei, katalizátorai. Ugyanis a szervezetfejlesztési tevékenység eredményét nagy mértékben rontja, ha abban a csináld magad szemléletet helyezzük előtérbe. A facilátor személyét célszerű szervezeten kívülről a program élére helyezni. A szervezetfejlesztési tevékenység ellátásában alapvető szerepe van a beavatkozási modell kialakításának. Ez áthatja az egész szervezetfejlesztési erőfeszítéseket, s alapvetően befolyásolja az elvárt eredményt. Az akció kutatási modell alapvetően hat elemből áll: a) előzetes diagnózis, b) adatok beszerzése a kliens csoporttól, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 6/205

7 c) adatok visszajelzése a kliens csoportnak, d) a kliens csoport adatvizsgáló tevékenysége, e) a kliens csoport cselekvési terv készítő tevékenysége, f) a kliens csoport tagjainak a cselekvési terv végrehajtására irányuló tevékenysége. A szervezetfejlesztési beavatkozás nyolc lényeges területen tér el attól a szervezet változtatási folyamattól, melyet a Bennis a kutatásai során leír. Ezek a következők: a) Hangsúlyt helyez a teamre vagy más csoportalakzatra, mint kulcsfontosságú egységekre, melyek lehetőséget adnak lényeges kérdések megvitatására, valamint alkalmasak a hatékony szervezeti viselkedésmód elsajátítására, b) A csoportban zajló, csoportok közötti és a szervezeti folyamatok meghatározóak, szemben az egyéni jellegű tartalmakkal, c) Alkalmazott módszer az akciókutatás, d) a team kultúra együttműködő menedzselése, e) a teljes rendszer kultúrájának menedzselését állítja a központba, bele értve a csoportok közötti kultúrát is, f) Figyelmet kap a rendszerelágazások menedzselése, g) Konzulens vagy facilátor alkalmazása, h) A változtatási erőfeszítést úgy tekinti, mint a mozgásban lévő folyamat része egy állandóan változó környezet kontextusában. A szervezetfejlesztés természetét az alábbi ábrán ismertetjük. A külső ellipszisben a fontosabb alapok jellemzői kerültek, míg a belső ellipszisben ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 7/205

8 azok az alapvető összetevők találhatók, melyek a szervezetfejlesztési programokban megtalálhatók. A szervezetfejlesztés működési összetevői: A szervezetfejlesztési program végrehajtásakor három eljárásra kell gondot fordítani, melyeket egy működő szervezetfejlesztési program alapvető összetevőinek vagy elemeinek nevezzük: 1. Diagnosztikus összetevő: mely a rendszer adatok folyamatos összegyűjtését jelenti, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 8/205

9 2. Akció, vagy beavatkozási összetevő: mely a konzulensek és rendszer tagjainak mindazon cselekvéseiből, tevékenységéből áll, melyeket a szervezet működésének megjavítása érdekében terveztek, 3. A folyamatfenntartó összetevő: mely átfogja azokat a tevékenységeket, melyek magának a szervezetfejlesztés folyamatának a fenntartására és menedzselésére szolgál. A tanulmány 3. ábráján azt mutatjuk be, hogx a szervezetfejlesztés folyamatát a diagnózis, a cselekvés és a folyamatfenntartás folyamatában kifejezve írjuk le. A szervezetfejlesztés első lépése, hogy diagnosztizáljuk a rendszer állapotát. Itt felmérjük a szervezet erősségeit, mik a probléma területek, A diagnózis eredményeként lehet azonosítani a szervezet állapotát a rendszer és alrendszerek probléma területeit, Ekkor cselekvési terveket dolgozunk ki, hogy korrekciókat hajtsunk végre a problématerületeken, úgy, hogy közben megőrizzük a szervezet erősségeit. Ezek a cselekvési tervek azokból a különböző beavatkozásokból erednek, hogy kijavítsák a problémákat az egyéni hatékonyság, a csapatmunka hatékonyságának javítása, és a csoportok közötti kapcsolatok javítása szintjén. A második fázis a cselekvésekből és beavatkozásokból áll, hogy korrigáljuk a speciális problémákat. A harmadik fázis: a megtett korrigáló cselekvések eredményének számbavétele. Itt kell értékelni, hogy a megtett intézkedések a kívánt hatást érték-e el, megoldották-e a problémákat. Amennyiben igen, akkor a szervezet tagjai új problémák megoldására térnek át. Amennyiben a válasz nem, akkor a probléma területek újbóli meghatározása után újabb akció kidolgozására kell intézkedéseket tenni. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 9/205

10 3. ábra: A szervezetfejlesztés folyamatának összetevői: A szervezetfejlesztésben, az egyes tevékenységi elemek végrehajtásánál elengedhetetlen a folyamat fenntartásának figyelemmel kísérése és a beavatkozás, amennyiben annak garantálása nem biztosítható, így újabb akciókkal kell a szervezetfejlesztés folyamatába beavatkozni.. A diagnosztikai összetevő ismertetése: ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 10/205

11 A szervezetfejlesztést felfoghatjuk úgy is, mint egy cselekvési program, mely érvényes információkon alapul a korábbi állapotra, feltárja a jelenlegi problémákat, feltérképezi a lehetőségeket, s meghatározza azon cselekvéseket, tevékenységeket, melyek a fejlesztés céljaihoz kapcsolódnak. A szervezetfejlesztési program a szervezet diagnosztizálásával kezdődik és a folyamat egész ideje alatt gyűjti és analizálja az adatokat. A diagnosztizáló tevékenység olyan cselekvések sorozata, amelyet azért tervezünk, hogy a meglévő helyzetről pontos képet kapjunk, s amelyek szükségesek ahhoz, hogy megismerjük a szervezet jelenlegi állapotát, s megtudjuk a tervezett cselekvések hatásait és következményeit. A szervezet szisztematikus javítására irányuló fejlesztési stratégia a szervezet jelenlegi állapotának vizsgálatát. Az analizáló tevékenység két fő területre terjed ki: 1. A különböző alrendszerek diagnózisa, melyből a teljes szervezet épül fel. Ezek az alrendszerek lehetnek természetes ( a hierarchiában szereplő) teamek, pl. vezető csoportok, osztályok, irodák, vagy különböző szintek: pl. felső vezetés, középszintű vezetés, beosztott dolgozók. 2. A diagnózis másik területe a szervezetben zajló folyamatok vizsgálata. Ezek magukba foglalják: a döntéshozatali folyamatokat, a kommunikációs sémákat, stílusokat, az egymással érintkező csoportok kapcsolatait, a konfliktusmenedzselést, célkitűzések technikáját, a módszerek tervezését. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 11/205

12 A szervezet alrendszereinek diagnosztizálásával kapcsolatos tevékenység a szervezet főrendszeréből az alrendszerek irányába haladó tudatos vizsgálati tevékenység melynek célja a szervezetben fellelhető problémák diagnosztizálása, s ezt követően a kijavításához szükséges intézkedések meghatározása A táblázatba foglalva a tevékenység az alábbiak szerint írható le: Diagnózis fókusza / célpontja Magyarázatok és Azonosító példák Keresett tipikus információk A diagnózis megszokott módja A teljes szervezet, amelynek céljai, küldetése van és megszokott hatalmi struktúrával rendelkezik Nagy alrendszerek vizsgálata ( melyek komplexek és A teljes rendszer az a valóság, amelyet értékelünk és analizálunk. A diagnózis magában foglalja a környezeti szervezeteket is. (Pl. kormányzati döntések, egyéb jogszabályok, ügyfelek, önkormányzati intézményrendszer A megcélzott célcsoport a szervezet különböző szeleteiből épül fel, mint például: Vizsgáljuk: - melyek a szervezet tipikus normái, -szervezet elfogadott magatartás formái, véleményei, érzései a szervezeti célok, ellenőrzés, felsőbb vezetés iránt, - Milyen a szervezeti klíma: nyitott, vagy autokratikus, elnyomó, fejlesztő vagy bizalommal teli, esetleg gyanakvó, - Milyen az eljárásrend a döntéshozata, célképzés területén, - Milyen a szervezet érzékelő mechanizmusa, A keresett típus a fentiekhez hasonlítható, továbbá vizsgálni kell, hogy ez az alrendszer hogyan viszonyul az Nagy szervezeteknél a kérdőíves adatgyűjtés elfogadott. Az interjúk (egyéni vagy csoportos) által olyan rejtett információk is felszínre kerülhetnek, melyek látens módon vannak jelen a szervezetben. A megfelelő reprezentatív panelek (csoportok) kiválasztásával feltérképezhetők a belső változások. A belső dokumentumok vizsgálata : szabályok, rendelkezések, politikák, státusz szimbólumok bepillantást engednek a szervezeti kultúrába. Ha az alrendszerek nagyok, akkor kérdőíves lekérdezés ajánlott. Ugyanakkor az interjúk a hipotézis teszteléséül megfelelő ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 12/205

13 heterogének) ilyenek a polgármesteri hivatalnál a belső szakágazati területekre létrehozott irodák, Kis alrendszerek, amelyek egyszerűek és homogének egészhez. Hogyan viszonyulnak egymáshoz az alrendszer tagjai, mik az egyedi követelmények, a szervezeti struktúra és folyamatai hogyan kapcsolódnak egymáshoz, a teljesítmény szempontjából vannak-e a szervezetnek fontos, vagy kevésbé fontos alrendszerei, melyek az alrendszerek főbb problémái, az alrendszer céljai kompatibilisek-e a rendszer céljaival, a szerepkövetelmények hogyan viszonyulnak a teljesítményhatékonysághoz. hierarchikus szint, funkcionális szint, földrajzi helyzet. Két fontos kritérium segít azonosítani az alrendszereket: maguk a csoportok, másrészt heterogén összetételük miatt különböznek egymástól. Ilyen lehet pl. a középvezetői szint, mely különböző funkciójú vezetőkből áll, vagy egy iroda dolgozói, akik azonos szervezetben különböző szakfeladatokat látnak el. Tipikusan formális munkacsoportok, vagy csapatok, amelyek szemtőlszembeni interakcióban vannak egymással. Lehetnek állandó csapatok, ideiglenes teamek, újonnan beindított szerveződések. A kultúrára, a légkörre, magatartásformákra érzésekre vonatkozó kérdések itt is fontosak, továbbá: ilyenek lehetnek: -melyek a csapat főbb problémái, - hogyan lehet a hatékonyságot javítani, - a tagok és vezetők közötti kapcsolatok megfelelőek-e, - az egyének és a csapat munkájának kapcsolatai, - a munkafolyamatok módszert adhat. Tipikus módszer: az egyéni interjú, melyet csoport megbeszélés követ, itt kiértékelik az interjú során nyert adatokat, öndiagnózis, testületi ülések, megbeszélések ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 13/205

14 Kis szervezetek, melyek egyszerűek és viszonylag homogének, Interface (Kapcsolódó) vagy csoportok közötti alrendszerek Példa lehet erre, pl. egy helyi értelmiségi szervezet, melynek tipikus problémája a tagok létszámának csökkenése, alacsony látogatottság Ezek a teljes rendszer részegységeiből, halmazaiból állnak, két vagy több alrendszer tagjait foglalják magukba. Tipikus példája: a mátrix szervezeti struktúra, mely azt igényli, hogy az egyénnek csoportnak beszámolási kötelezettsége legyen. vagy két A polgármesteri hivatal szervezetében azt is jelenti, hogy az alrendszer tagjainak problémái, felelősségei vannak egymással, másik tagjaival. Átfedések létezhetnek egyes alrendszerek között. közös vagy alrendszer az hatékonysága Hogyan látják az alkalmazottak és tagok a szervezet céljait, hogyan tudnak azonosulni ezzel, milyen a belső verseny, milyen külső erők vannak hatással a szervezetre Hogyan látják el az alrendszerek egymást információkkal, milyen problémái vannak a két csoportnak az együttműködésük során, Milyen módon kerülnek kapcsolatba egymással, hogyan tudnak együttműködni, tisztázottak-e a célok, hatalmi területek, kompetencia szintek, milyen a csoportok közötti légkör. Milyennek szeretnék e légkört érezni maguk körül a tagok. A kérdőívek és interjúk gyakran használhatóak. Leíró jellegű kérdőíveket célszerű használni, gyors értékelés, családias jellegű csoportmegbeszélések az adatok elemzésére A két vagy több csoport közötti konfrontációs megbeszélések gyakran megefelő módszerei az adatgyűjtésnek. és a tervezett korrekciós tevékenységnek. Szervezeti tükörmegbeszélések használatosak, amikor három vagy több csoport érintett. Az alrendszerekben készített interjúkat adatszétosztó megbeszélések követik. Párok Felettes/beosztott Milyen a kapcsolatok Külön-külön interjúk, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 14/205

15 és/vagy hármas csoportok Egyének, párok, egymástól kölcsönösen függő párok, összekötő kapcsolatok, Bármely egyén a szervezeten belül. Ilyenek: polgármester, jegyző, irodavezető, egyéb szervezeti egység vezetője, munkafolyamatok kulcsszereplői, pl. pályázati referensek, menedzserek, minőségbiztosítási referens, stb. Szerepek A szerep olyan magatartás sorozat, melyet egy személy játszik el azáltal, hogy egy szervezetben bizonyos pozíciót tölt be. A szervezet minden egyes tagjának egy szerepe van, mely bizonyos magatartást igényel. Ilyenek a minősége, megvan-e a felek szükséges jártassága a feladatok elvégzésére.? Együttműködnek-e vagy versenyző státusuak? Alrendszerként hatékonyak-e? Támogatják-e egymást? Az egyének a szervezeti elvárásainak megfelelően tevékenykednek-e, hogyan ítélik meg a helyüket és tevékenységüket, tipizálható problémák feltárása, az egyének szakmailag megfelelnek-e a szervezet kívánalmainak? Szükség van-e különleges tudásra? Az egyén-e a megfelelő a vizsgált területre? A szerep megfelelően van-e meghatározva? El kellene-e venni, vagy hozzá kellene-e adni a szerepekhez? Mi a megfelelés a személy és a szerep között? Van-e a szerepjátszónak megfelelő jártassága? Megfelelő-e az egyén a szerepre? melyeket közös megbeszélés követ, melynek célja áttekinteni az együttműködés ellentmondásait,. Interjúk, információk, melyek a diagnosztikus munkacsapat megbeszéléseiből származik, vagy a kérdőívekben szereplő adatok feldolgozásából vonható le. Az információ rendszerint megfigyelésen alapul., vagy interjúkból és szerep-elemző technikákból vonható le. Az előmenetelt tervező tevékenység ezt az információt, mint kimenetet adja. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 15/205

16 A szervezetek közötti rendszerek, melyek önálló, átfogó rendszert alkotnak. vezetői, vagy pl. könyvelői, ügyintézői, stb. szerepek. Példa lehet erre a közigazgatási jogi rendszer, mely magába foglalja az országgyűlés, a kormány, egyes szakminisztériumok, területi önkormányzatok, helyi önkormányzat közigazgatás politikáját, vagy vizsgálati és végrehajtó szervezetek (bíróságok, ügyészségek, börtönök, stb. melyek átfogó komplex rendszerek, melyek két vagy három alrendszert tartalmazó csoport tevékenységének átfogó vizsgálatára irányulhatnak. Hogyan vélekednek az átfogó rendszerek egy szegmensének kulcsemberei az egészről és a részegységekről? Vannak-e súrlódások vagy bármilyen probléma a részek együttműködésében? Vannak-e nagy és kisteljesítményű részegységek? Szervezeti tükrözés vagy egy lista kifejlesztése arról, hogyan látják egymást az egyes csoportok, Általánosan elfogadott módszer egy együttes diagnózis készítése. Kérdőívek és interjúk hasznosak lehetnek a rejtett problémák feltárására. A szervezetfejlesztés azzal, hogy a szervezetnek a mi van most felől a mi kellene hogy legyen kérdés felé eljutását hangsúlyozza, a rendszeradatok folyamatos létrehozását igényli. Ebben a vonatkozásban Argyris megállapítja, hogy a konzulensnek (beavatkozónak) három elsődleges beavatkozási feladata van: 1. segítse a kliensrendszert, hogy érvényes adatokat generáljon, 2. tegye képessé a kliensrendszert, hogy szabadon, információk alapján válasszon, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 16/205

17 3. teremtse meg a kliensrendszer belső elkötelezettségét a választásokhoz. Érvényes információk nélkül a kliens nehezen tudna tanulni, a beavatkozó pedig megfelelően segíteni. Érvényesnek és relevánsnak azt az információt tekintjük, amely a kliens rendszerében jelentkező probléma tényezőit azok kölcsönhatásaival együtt írja le. A diagnosztikus összetevők megfogalmazásának egy alternatív módja inkább a szervezetben lezajló főbb folyamatokat hangsúlyozza az elsődleges célcsoportokkal szemben. Ezt mutatja be az 5. számú ábránk: Szervezeti folyamatok Kommunikációs sémák, stílusok és áramlások Azonosító megjegyzések és magyarázat Ki beszél kivel, mennyi ideig, ki kezdeményezi az interakciót, egy vagy kétirányú-e, felülről lefelé, vagy alulról felfelé irányul-e? A keresett tipikus információ A kommunikáció felfelé, vagy lefelé irányul-e, vagy mindkettő jellemző? A kommunikáció meg van-e szűrve? A kommunikációs sémák megfelelnek-e az elvégzendő munkának? Mi a kommunikáció légköre? Mi a helye az írott kommunikációnak a szóbelivel szemben? A diagnózis megszokott módja Megfigyelések, kérdőívek, interjúk és viták a csoportok tagjaival, videóra felvett csoportmegbeszélések ezt követő elemzése Célok felállítása Feladatok Felállítanak-e Kérdőívek, interjúk, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 17/205

18 Döntéshozatal, problémamegoldás és tevékenységtervezés Konfliktusfeloldás és menedzselés céljainak felállítása és azon kritériumoknak a meghatározása, mely elősegíti a célok megvalósulásának mérését, minden szervezeti szinten Alternatívák értékelése és cselekvési terv kiválasztása nélkülözhetetlen a legtöbb szervezetben működő egyén számára. Ez magában foglalja a szükséges információt, a prioritások megállapítását, alternatívák értékelését és egy alternatíva kiválasztását Konfliktus személyek közötti és személyeken belüli, csoportok közötti gyakran felbukkan a szervezetekben. Van a szervezetnek célokat? Milyen formában teszik? Kik vesznek részt a célok kitűzésében? Birtokában vannak-e a szükséges jártasságnak a hatékony célkitűzéshez? Képesek-e hosszú és rövid távú célok megállapítására? Ki dönt? Hatásosak-e döntések? a Minden lehetséges forrást hasznosítanak-e? Szükségesek-e további döntéshozatali jártasságok? Szükségesek-e további problémamegoldó jártasságok? A szervezet tagjai elégedettek-e a problémamegoldó és döntéshozatali folyamatokkal? Hol létezik konfliktus? Kik a benne lévő felek? Melyek a rendszer normái a konfliktus kezelésére? megfigyelések Ezen folyamat diagnosztizálásához a szervezet különböző szintjei történő problémamegoldó megbeszélések megfigyelései külön értékesek. Hasznos lehet a videóra vett megbeszélések utólagos elemzése értékelése Interjúk, harmadik fél megfigyelései, csoportmegbeszélések, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 18/205

19 Egymásba kapcsolódások menedzselése Felettes-beosztott kapcsolatok Technológiai tervezési rendszerek és hatékony módszere konfliktus kezelésére. a Egymásba kapcsolódások olyan szituációkat reprezentálnak, amelyben 2 vagy több csoport közös problémákkal néz szembe vagy a felelősségük egybecsúszik. Ez gyakran akkor látható, amikor két különböző csoport tagjai kölcsönösen függenek egymástól, hogy egy adott célt elérjenek, ugyanakkor beszámoltatásuk elkülönül. Szervezetekben a formális hierarchikus kapcsolatok diktálják, hogy néhány ember vezet, mások követik őket. Ezek a szituációk gyakran forrásai a szervezeti problémáknak. A környezet állandó figyelése, termékek hozzáadása, illetve avult termékek, A jutalmazási rendszer előidézhet-e konfliktusokat? Milyen a két csoport közötti kapcsolatok természete? Világosak-e célok? Világosak-e felelősségi szintek? a a Milyen főbb problémákkal néz szembe a két csoport? Milyen strukturális feltételek segítik vagy akadályozzák a problémák kezelését? Milyen az interface menedzselés? Melyek a megfelelő vezetési stílusok? Milyen problémák, konfliktusok keletkeznek vezetők beosztottak között? a és Megfelelőek-e a technológiák a kielégítő teljesítményhez? Milyen tudomány a Interjúk, harmadik fél megfigyelése Kérdőíves lekérdezéssel lehet a teljes vezetői klímát és normákat megfelelően értékelni. Külső, vagy belső szakértő bevonásával célszerű meghatározni, akik ajánlásokat tesznek a technológiai és ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 19/205

20 technológiák törlése a szervezet hosszú távú rugalmasságát és alkalmazkodását nagy mértékben befolyásolja. állapota és a szervezet technológiája hogyan vethető össze ezzel? Kellene-e változtatást tervezni a technológiában? tervezési struktúra megváltoztatására A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére vonatkozó javaslatainkat a szervezet alrendszereinek diagnosztizálásával, a szervezet főrendszereinek az alrendszerek irányába ható és haladó tudatos vizsgálati tevékenységgel kívánjuk lefolytatni, s ezt követően a javításhoz szükséges intézkedéseket és javaslatokat kívánjuk a megbízó részére meghatározni. Ehhez a táblázatban és pályázatban szereplő eljárásokkal, a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok áttanulmányozásával, a fellelhető problémák feltárásával, a beavatkozási (belépési) pontok feltárásával kívánunk javaslatokat tenni. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 20/205

21 2. Szakmai fejlesztési koncepció Szolgáltatás típusa: mérnök szakértői tevékenység Tevékenység leírása: A Megrendelő által a rendelkezésre bocsátott dokumentumok vizsgálata, a dokumentumok összevetése az ágazati jogszabályokban megfogalmazott szabályozásokkal, a szabályozásban és döntési mechanizmusban rejlő redundancia pontok feltárása, megvalósítási javaslatok készítése, Eredménytermék: szakértői vélemény, megvalósíthatósági javaslatok kidolgozása, javaslatok módosított eljárási rend kialakítására. Cél meghatározása: olyan szakértői javaslatok kidolgozása, mely a város vezetése és a városfejlesztéssel foglalkozó közmenedzsment részére olyan hatékony szervezeti struktúrát eredményez, mely a város településfejlesztési koncepciójában, gazdasági programjában megfogalmazott városfejlesztési tevékenységét javítja, kistérségi szerepkörét növeli és a településen élő lakosság életminőségét pozitív irányban megváltoztatja Nyíradony Város bemutatása Nyíradony város Hajdú-Bihar megye északi részén, a megye Szabolcs- Szatmár-Bereg megyével határos területén helyezkedik el. A térség az 1950-es évekig Szabolcs vármegyéhez tartozott, annak Ligetaljai járása székhely települése volt. Közigazgatási területe több mint 9600 hektár. A földrajzi fekvésére jellemző, hogy jelenleg is 18 élő tanyai területe van, melyben a 5-10 fős bokor tanyáktól az 1000 fős egyéb belterületi minősítésű lakóterületek fellelhetők. E lakóegységek jellemzően a volt ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 21/205

22 uradalmi birtokokhoz kötődtek. A településen fellelhető elnevezések ( Dézsy tanya, Viczmándi tanya, Gass tanya, stb.) erre utalnak. A nyírségben található településekhez hasonlóan jellemző adat, hogy az állandó népesség közel 1/3-a külterületeken él. A település városhiányos térségben helyezkedett el, Debrecentől 28 km-es, Nyíregyházától mintegy 40, Nyírbátortól 35 km-es távolságra. A jelenlegi országos település és térségfejlesztési koncepciók ezt a szerepkört átrajzolták, hiszen az eddigi mutatókhoz és ellátási szinvonalhoz, valamint lélekszámhoz kötött városi státusz adományozása helyett a politikai szintekhez kötődő adományozás lett jellemző, melynek következtében fős lélekszámú települések kaphattak városi rangot, anélkül, hogy ennek a feltételei a településen megfelelően rendelkezésre állt-e. Ez átrajzolta a város térségi szerepkörét és státuszát is. A jelenleg zajló társadalmi elszegényedési folyamatok révén a Debrecenből kitelepülő deklasszálódott családok elsődlegesen Hajdúsámson, Hajdúhadház lakónépességét gyarapították. A központi intézkedésekkel erőszakosan, a jogi beavatkozási eszközök teljes tárházát felvonultató kistérségi társulások létrehozása annak ellenére, hogy kedvező együttműködési feltételeket teremtett az egymással rivalizáló önkormányzatok között - Nyíradony város térségbeli szerepét gyengítette. A forgalmi helyzetét alapvetően a 471-es főút közelsége határozza meg, melyet a növekvő személyi és teher forgalom jellemez. A vasúti összeköttetést a Debrecen-Mátészalka és a Nyíradony - Nyíregyháza tengelyben kiépített vasúti közlekedés biztosítja. A város - hasonlóan a térségben található többi önkormányzathoz - gazdasági szempontból elmaradott térségként jellemezhető, melyet főként a ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 22/205

23 munkahelyek hiánya sújt alapvetően. A munkanélküliség az országos átlag 2,5 szeresét meghaladja. A kistérség benne Nyíradony is az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei között szerepel. A településen élő aktív korú foglalkoztatottak a városban működő és eddig egyre jelentősebb szerepet játszó magán- és társas-vállalkozásoknál állnak munkaviszonyban. Jelentős részük a fafeldolgozó iparban, mezőgazdaságban humán szolgáltatásban, könnyűiparban tevékenykedik. Az elmúlt két évben tapasztalható recessziós folyamatok a település gazdasági erejét jelentős mértékben sújtotta. A vállalkozások egy része a gazdasági ellehetetlenülés folyamatát éli át, s gyakoriak a csoportos létszámleépítések, elbocsátások, vagy az egyébként is kényszerből kezdett vállalkozások megszüntetése. A magánszektor jövedelemtermelő képessége hatványozottan jelentkezik az önkormányzat tevékenységében, hiszen nemcsak a tervezett adóbevételek csökkennek le, hanem a munkanélkülivé vált családok az önkormányzat szociális ellátó rendszerében, mint ellátottak, gondozottak jelennek meg. A városban működő több mint 250 vállalkozás bár jelentős szerepet vállal a foglalkoztatási gondok kezelésében egyenlőre a munkanélküliség megoldásában csak kisebb szerepet tud vállalni. Jellemzően mutatja e tényt, hogy a város legjelentősebb munkáltatója az önkormányzat, mely intézményei révén közel 400 munkavállalót foglalkoztat. s a közfoglalkoztatási program működtetésével bár szabályozási kényszerből valamennyi rendelkezésre állási támogatásban, elhelyezkedési támogatásban részesülő munkanélkülit meg tud szólítani, s napos foglalkoztatási ciklusban a munka világába ismét be tudja vezetni. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 23/205

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/A

ÁROP-1.A.2/A Projektgazda bemutatása Az önkormányzat működését és tevékenységeit alapvetően, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény határozza meg. Eszerint a települési önkormányzat általános feladat

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11.

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11. Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 2015. november 11. 1 Helyi önkormányzatok (3197) Települési önkormányzatok (3178) Területi önkormányzatok (20) Községek (2809) Városok (346) (ebből járásszékhely

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/A

ÁROP-1.A.2/A PROJEKT IRÁNYÍTÁSI ÉS DÖNTÉSHOZATALI RENDJÉNEK BEMUTATÁSA PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA Az önkormányzat működését és tevékenységeit alapvetően, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény határozza

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

A szervezetfejlesztés meghatározása

A szervezetfejlesztés meghatározása WENDELL L. FRENCH CECIL H. BELL, JR. A szervezetfejlesztés meghatározása Bár a szervezetfejlesztés terminus szó szerinti értelmezése vonatkozhat a szervezet javítására irányuló stratégiák egész sorára,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 515

A helyi önkormányzatok 515 3. cím A helyi önkormányzatok 515 1. fejezet Az önkormányzat típusai, a helyi önkormányzás lényege 517 Önkormányzás 519 Az önkormányzás legáltalánosabb értelemben azt jelenti, hogy valamely közösségnek,

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Győr, 2009. október 28. Válság van? Szabó Lajos: Válság akkor van, ha az emberek válságként élik meg a körülöttük levő

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SO:15.102/2011. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására Összeállította:. Lengyel Zsolt

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról1 Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben