TANULMÁNYOK ÉS ADATBÁZISOK. Nyíradony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése. Államreform Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYOK ÉS ADATBÁZISOK. Nyíradony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése. Államreform Operatív Program"

Átírás

1 TANULMÁNYOK ÉS ADATBÁZISOK Nyíradony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Államreform Operatív Program Budapest, november 11. Angyal Business Consulting Kft Budapest, Petzvál József utca 56. Telefon: Fax:

2 TARTALOM 1. BEVEZETŐ A PROJEKT HÁTTERE A SZERVEZETFEJLESZTÉS MIBENLÉTE 3 2. SZAKMAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ NYÍRADONY VÁROS BEMUTATÁSA A TELEPÜLÉS TÁJI ADOTTSÁGAI, TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAI NYÍRADONYI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK VIZSGÁLATA, DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK ELEMZÉSE, ELJÁRÁSOK, DÖNTÉSI MECHANIZMUSOK FEJLESZTÉSÉRE JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA JAVASLATTÉTEL DÖNTÉSI MECHANIZMUSOKKAL KAPCSOLATBAN KÖZMEGHALLGATÁSOK ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁGOK A BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG VIZSGÁLATA: AZ EGYES BIZOTTSÁGOKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVASLATTÉTEL: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL SZERVEZETEKKEL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FENNTARTÓI ÉS IRÁNYÍTÁSI FELADATOK ÉRVÉNYESÜLÉSE OKTATÁS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA IFJÚSÁG, SZABADIDŐ, SPORT, KÖZÖSSÉGI TÉR VÁROSGAZDÁLKODÁS, INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TEVÉKENYSÉG RENDELETI SZINTŰ VÁLTOZTATÁSI JAVASLATOK STRATÉGIAI MENEDZSMENT ERŐSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS JAVASLATOK DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK, INFORMÁCIÓHOZ JUTÁS, SZERVEZETI HATÉKONYSÁG JAVASLATTÉTEL ÁLTALÁNOS JAVASLATOK HATÓSÁGI ÉS SZOCIÁLIS IRODA PÉNZÜGYI IRODA: VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA: GYÁMHIVATAL 203 ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 2/205

3 Bevezető 1.1. A projekt háttere Nyíradony Város Polgármesteri Hivatala a Magyar Köztársaság Kormánya által meghirdetett ÁROP 1/A-2, a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése témájában sikeres pályázatot nyújtott be, s e projekt megvalósítására ezer Ft-os összegű támogatást nyert el 5 %-os önerő biztosításával. A pályázat benyújtása előtt a pályázó szervezetfejlesztési koncepciót fogalmazott meg, mely elgondolásaiban beépült a projekt megvalósításába. Az oktatási feladatok ellátására a MAJA Kft. adott érvényes ajánlatot és az oktatási projekt lebonyolításában az oktatási modulok lebonyolítását megkezdte. Az Angyal Business Consulting Kft. a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztési projektje megvalósítására vállalkozott, s ennek elfogadása eredményeként a szervezetfejlesztési projekt megvalósítására készít adatbázist és tanulmányokat A szervezetfejlesztés mibenléte Tanulmányunk bevezető részében elengedhetetlennek tűnik a szervezetfejlesztés terminológiájának meghatározása. A behaviourista felfogás szerint a szervezetfejlesztés nem más, mint a legfelsőbb menedzsment szintjén támogatott hosszú távú erőfeszítés arra, hogy javítsuk a szervezet probléma megoldó és megújulási folyamatait, főleg a szervezet kultúrájának, egy hatékony és együttműködő diagnózisán és menedzselésén keresztül, állandó vagy alkalmi teammunkára, valamint ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 3/205

4 csoportok közötti kultúra - egy konzulens segítő közreműködésével, az alkalmazott behaviorista tudomány elméletének és technikájának alkalmazásával, mely magában foglalja az akciókutatást is. A probléma megoldó folyamaton azt az eljárást értjük, mellyel egy szervezet hozzáfog a lehetőségek és a környezet kihívásainak diagnosztizálásához. A szervezet megújulása szükséges változásokat elindító, létrehozó azokat szembesítő folyamat azon célból, hogy lehetővé tegye a szervezet számára, hogy életképessé váljon, vagy az maradjon, hogy alkalmazkodjon íz új viszonyokhoz, hogy megoldják a problémákat és hogy tanuljanak a tapasztalatokból. Argynis a szervezet megújítását és felélénkítését hangsúlyozza a szervezetfejlesztés leírásakor. Ugyanis megítélése szerint a szervezetfejlesztés lényege a szervezetek életre keltése, energiákkal való feltöltése,megvalósítása, mozgásba hozása és megújítása a technikai és emberi erőforrások révén. Gardner az előzőekhez hasonlóan a szervezet hanyatlásának és elöregedésének elkerülésére hívja fel a figyelmet, amikor a szervezet önmegújításáról ír, a rugalmasság, alkalmazkodó képesség előmozdítására, olyan feltételek létrehozására, amelyek bátorítják az egyéni motivációt, a fejlődést és kiteljesedést, és arra a folyamatra, amely a változás eredményeként összhangba hozza a célokat. Így a megjavított, problémamegoldó és megújítási folyamatokkal együtt megjelennek a cél és irány fogalmai is, melyek együttesen a szervezetfejlesztési tevékenység központi elemét képezik. A kultúra meghatározása tartalmazza az informális rendszer fogalmát, érzelmeket, informális cselekvéseket és kölcsönhatásokat, csoportnormákat és értékeket is magába foglalja. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 4/205

5 Bizonyos tekintetben a szervezet informális rendszere a szervezeti élet rejtett vagy elfojtott területe, a szervezeti jéghegy szerves része. Ennek elemeit az 1. számú ábrán mutatjuk be. A kultúra együttműködő diagnózisán és menedzselésén a szervezeti kultúra megosztott felelősségű vizsgálatát és menedzselését értjük, szemben a hierarchikus módon kikényszeritett móddal. A szervezeti kultúra diszfunkcionális aspektusai, bár nem látható módon, mindennapos jelenségnek tekinthetők. A szervezetfejlesztés olyan folyamat, amelyben az emberek menedzselik a szervezet kultúráját, nem pedig a kultúra menedzseli az embereket. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 5/205

6 A szervezetfejlesztési tevékenység kulcseleme, hogy olyan folyamatosan működő team jöjjön létre, mely magában foglalja mind a vezetők, mind a beosztottak tevékenységét. Bár a hangsúly a szervezetfejlesztésben a viszonylag állandó munkacsoportokra (teamekre) összpontosul, meg kell különböztetni a szervezetfejlesztést a hagyományos menedzsment fejlesztéstől. A mindent átfogó szervezetfejlesztési programokban különös hangsúlyt helyezünk az olyan időszakos teamekre, melyek különleges feladattal vannak megbízva. Ezek gyakran a szervezeti struktúrától elkülönült szervezetek. Úgynevezett kereszt funkcióval megbízott teamek, hiszen a különböző szakterületek és osztályok, irodák képviseltetik magukat e szervezetben. A szervezetfejlesztési tevékenység elengedhetetlen eleme, hogy az elgondolások megvalósításában úgynevezett konzulens, vagy facilátor legyen alkalmazva. A projekt végrehajtásának, lebonyolításának ezek a személyek a húzó emberei, katalizátorai. Ugyanis a szervezetfejlesztési tevékenység eredményét nagy mértékben rontja, ha abban a csináld magad szemléletet helyezzük előtérbe. A facilátor személyét célszerű szervezeten kívülről a program élére helyezni. A szervezetfejlesztési tevékenység ellátásában alapvető szerepe van a beavatkozási modell kialakításának. Ez áthatja az egész szervezetfejlesztési erőfeszítéseket, s alapvetően befolyásolja az elvárt eredményt. Az akció kutatási modell alapvetően hat elemből áll: a) előzetes diagnózis, b) adatok beszerzése a kliens csoporttól, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 6/205

7 c) adatok visszajelzése a kliens csoportnak, d) a kliens csoport adatvizsgáló tevékenysége, e) a kliens csoport cselekvési terv készítő tevékenysége, f) a kliens csoport tagjainak a cselekvési terv végrehajtására irányuló tevékenysége. A szervezetfejlesztési beavatkozás nyolc lényeges területen tér el attól a szervezet változtatási folyamattól, melyet a Bennis a kutatásai során leír. Ezek a következők: a) Hangsúlyt helyez a teamre vagy más csoportalakzatra, mint kulcsfontosságú egységekre, melyek lehetőséget adnak lényeges kérdések megvitatására, valamint alkalmasak a hatékony szervezeti viselkedésmód elsajátítására, b) A csoportban zajló, csoportok közötti és a szervezeti folyamatok meghatározóak, szemben az egyéni jellegű tartalmakkal, c) Alkalmazott módszer az akciókutatás, d) a team kultúra együttműködő menedzselése, e) a teljes rendszer kultúrájának menedzselését állítja a központba, bele értve a csoportok közötti kultúrát is, f) Figyelmet kap a rendszerelágazások menedzselése, g) Konzulens vagy facilátor alkalmazása, h) A változtatási erőfeszítést úgy tekinti, mint a mozgásban lévő folyamat része egy állandóan változó környezet kontextusában. A szervezetfejlesztés természetét az alábbi ábrán ismertetjük. A külső ellipszisben a fontosabb alapok jellemzői kerültek, míg a belső ellipszisben ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 7/205

8 azok az alapvető összetevők találhatók, melyek a szervezetfejlesztési programokban megtalálhatók. A szervezetfejlesztés működési összetevői: A szervezetfejlesztési program végrehajtásakor három eljárásra kell gondot fordítani, melyeket egy működő szervezetfejlesztési program alapvető összetevőinek vagy elemeinek nevezzük: 1. Diagnosztikus összetevő: mely a rendszer adatok folyamatos összegyűjtését jelenti, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 8/205

9 2. Akció, vagy beavatkozási összetevő: mely a konzulensek és rendszer tagjainak mindazon cselekvéseiből, tevékenységéből áll, melyeket a szervezet működésének megjavítása érdekében terveztek, 3. A folyamatfenntartó összetevő: mely átfogja azokat a tevékenységeket, melyek magának a szervezetfejlesztés folyamatának a fenntartására és menedzselésére szolgál. A tanulmány 3. ábráján azt mutatjuk be, hogx a szervezetfejlesztés folyamatát a diagnózis, a cselekvés és a folyamatfenntartás folyamatában kifejezve írjuk le. A szervezetfejlesztés első lépése, hogy diagnosztizáljuk a rendszer állapotát. Itt felmérjük a szervezet erősségeit, mik a probléma területek, A diagnózis eredményeként lehet azonosítani a szervezet állapotát a rendszer és alrendszerek probléma területeit, Ekkor cselekvési terveket dolgozunk ki, hogy korrekciókat hajtsunk végre a problématerületeken, úgy, hogy közben megőrizzük a szervezet erősségeit. Ezek a cselekvési tervek azokból a különböző beavatkozásokból erednek, hogy kijavítsák a problémákat az egyéni hatékonyság, a csapatmunka hatékonyságának javítása, és a csoportok közötti kapcsolatok javítása szintjén. A második fázis a cselekvésekből és beavatkozásokból áll, hogy korrigáljuk a speciális problémákat. A harmadik fázis: a megtett korrigáló cselekvések eredményének számbavétele. Itt kell értékelni, hogy a megtett intézkedések a kívánt hatást érték-e el, megoldották-e a problémákat. Amennyiben igen, akkor a szervezet tagjai új problémák megoldására térnek át. Amennyiben a válasz nem, akkor a probléma területek újbóli meghatározása után újabb akció kidolgozására kell intézkedéseket tenni. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 9/205

10 3. ábra: A szervezetfejlesztés folyamatának összetevői: A szervezetfejlesztésben, az egyes tevékenységi elemek végrehajtásánál elengedhetetlen a folyamat fenntartásának figyelemmel kísérése és a beavatkozás, amennyiben annak garantálása nem biztosítható, így újabb akciókkal kell a szervezetfejlesztés folyamatába beavatkozni.. A diagnosztikai összetevő ismertetése: ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 10/205

11 A szervezetfejlesztést felfoghatjuk úgy is, mint egy cselekvési program, mely érvényes információkon alapul a korábbi állapotra, feltárja a jelenlegi problémákat, feltérképezi a lehetőségeket, s meghatározza azon cselekvéseket, tevékenységeket, melyek a fejlesztés céljaihoz kapcsolódnak. A szervezetfejlesztési program a szervezet diagnosztizálásával kezdődik és a folyamat egész ideje alatt gyűjti és analizálja az adatokat. A diagnosztizáló tevékenység olyan cselekvések sorozata, amelyet azért tervezünk, hogy a meglévő helyzetről pontos képet kapjunk, s amelyek szükségesek ahhoz, hogy megismerjük a szervezet jelenlegi állapotát, s megtudjuk a tervezett cselekvések hatásait és következményeit. A szervezet szisztematikus javítására irányuló fejlesztési stratégia a szervezet jelenlegi állapotának vizsgálatát. Az analizáló tevékenység két fő területre terjed ki: 1. A különböző alrendszerek diagnózisa, melyből a teljes szervezet épül fel. Ezek az alrendszerek lehetnek természetes ( a hierarchiában szereplő) teamek, pl. vezető csoportok, osztályok, irodák, vagy különböző szintek: pl. felső vezetés, középszintű vezetés, beosztott dolgozók. 2. A diagnózis másik területe a szervezetben zajló folyamatok vizsgálata. Ezek magukba foglalják: a döntéshozatali folyamatokat, a kommunikációs sémákat, stílusokat, az egymással érintkező csoportok kapcsolatait, a konfliktusmenedzselést, célkitűzések technikáját, a módszerek tervezését. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 11/205

12 A szervezet alrendszereinek diagnosztizálásával kapcsolatos tevékenység a szervezet főrendszeréből az alrendszerek irányába haladó tudatos vizsgálati tevékenység melynek célja a szervezetben fellelhető problémák diagnosztizálása, s ezt követően a kijavításához szükséges intézkedések meghatározása A táblázatba foglalva a tevékenység az alábbiak szerint írható le: Diagnózis fókusza / célpontja Magyarázatok és Azonosító példák Keresett tipikus információk A diagnózis megszokott módja A teljes szervezet, amelynek céljai, küldetése van és megszokott hatalmi struktúrával rendelkezik Nagy alrendszerek vizsgálata ( melyek komplexek és A teljes rendszer az a valóság, amelyet értékelünk és analizálunk. A diagnózis magában foglalja a környezeti szervezeteket is. (Pl. kormányzati döntések, egyéb jogszabályok, ügyfelek, önkormányzati intézményrendszer A megcélzott célcsoport a szervezet különböző szeleteiből épül fel, mint például: Vizsgáljuk: - melyek a szervezet tipikus normái, -szervezet elfogadott magatartás formái, véleményei, érzései a szervezeti célok, ellenőrzés, felsőbb vezetés iránt, - Milyen a szervezeti klíma: nyitott, vagy autokratikus, elnyomó, fejlesztő vagy bizalommal teli, esetleg gyanakvó, - Milyen az eljárásrend a döntéshozata, célképzés területén, - Milyen a szervezet érzékelő mechanizmusa, A keresett típus a fentiekhez hasonlítható, továbbá vizsgálni kell, hogy ez az alrendszer hogyan viszonyul az Nagy szervezeteknél a kérdőíves adatgyűjtés elfogadott. Az interjúk (egyéni vagy csoportos) által olyan rejtett információk is felszínre kerülhetnek, melyek látens módon vannak jelen a szervezetben. A megfelelő reprezentatív panelek (csoportok) kiválasztásával feltérképezhetők a belső változások. A belső dokumentumok vizsgálata : szabályok, rendelkezések, politikák, státusz szimbólumok bepillantást engednek a szervezeti kultúrába. Ha az alrendszerek nagyok, akkor kérdőíves lekérdezés ajánlott. Ugyanakkor az interjúk a hipotézis teszteléséül megfelelő ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 12/205

13 heterogének) ilyenek a polgármesteri hivatalnál a belső szakágazati területekre létrehozott irodák, Kis alrendszerek, amelyek egyszerűek és homogének egészhez. Hogyan viszonyulnak egymáshoz az alrendszer tagjai, mik az egyedi követelmények, a szervezeti struktúra és folyamatai hogyan kapcsolódnak egymáshoz, a teljesítmény szempontjából vannak-e a szervezetnek fontos, vagy kevésbé fontos alrendszerei, melyek az alrendszerek főbb problémái, az alrendszer céljai kompatibilisek-e a rendszer céljaival, a szerepkövetelmények hogyan viszonyulnak a teljesítményhatékonysághoz. hierarchikus szint, funkcionális szint, földrajzi helyzet. Két fontos kritérium segít azonosítani az alrendszereket: maguk a csoportok, másrészt heterogén összetételük miatt különböznek egymástól. Ilyen lehet pl. a középvezetői szint, mely különböző funkciójú vezetőkből áll, vagy egy iroda dolgozói, akik azonos szervezetben különböző szakfeladatokat látnak el. Tipikusan formális munkacsoportok, vagy csapatok, amelyek szemtőlszembeni interakcióban vannak egymással. Lehetnek állandó csapatok, ideiglenes teamek, újonnan beindított szerveződések. A kultúrára, a légkörre, magatartásformákra érzésekre vonatkozó kérdések itt is fontosak, továbbá: ilyenek lehetnek: -melyek a csapat főbb problémái, - hogyan lehet a hatékonyságot javítani, - a tagok és vezetők közötti kapcsolatok megfelelőek-e, - az egyének és a csapat munkájának kapcsolatai, - a munkafolyamatok módszert adhat. Tipikus módszer: az egyéni interjú, melyet csoport megbeszélés követ, itt kiértékelik az interjú során nyert adatokat, öndiagnózis, testületi ülések, megbeszélések ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 13/205

14 Kis szervezetek, melyek egyszerűek és viszonylag homogének, Interface (Kapcsolódó) vagy csoportok közötti alrendszerek Példa lehet erre, pl. egy helyi értelmiségi szervezet, melynek tipikus problémája a tagok létszámának csökkenése, alacsony látogatottság Ezek a teljes rendszer részegységeiből, halmazaiból állnak, két vagy több alrendszer tagjait foglalják magukba. Tipikus példája: a mátrix szervezeti struktúra, mely azt igényli, hogy az egyénnek csoportnak beszámolási kötelezettsége legyen. vagy két A polgármesteri hivatal szervezetében azt is jelenti, hogy az alrendszer tagjainak problémái, felelősségei vannak egymással, másik tagjaival. Átfedések létezhetnek egyes alrendszerek között. közös vagy alrendszer az hatékonysága Hogyan látják az alkalmazottak és tagok a szervezet céljait, hogyan tudnak azonosulni ezzel, milyen a belső verseny, milyen külső erők vannak hatással a szervezetre Hogyan látják el az alrendszerek egymást információkkal, milyen problémái vannak a két csoportnak az együttműködésük során, Milyen módon kerülnek kapcsolatba egymással, hogyan tudnak együttműködni, tisztázottak-e a célok, hatalmi területek, kompetencia szintek, milyen a csoportok közötti légkör. Milyennek szeretnék e légkört érezni maguk körül a tagok. A kérdőívek és interjúk gyakran használhatóak. Leíró jellegű kérdőíveket célszerű használni, gyors értékelés, családias jellegű csoportmegbeszélések az adatok elemzésére A két vagy több csoport közötti konfrontációs megbeszélések gyakran megefelő módszerei az adatgyűjtésnek. és a tervezett korrekciós tevékenységnek. Szervezeti tükörmegbeszélések használatosak, amikor három vagy több csoport érintett. Az alrendszerekben készített interjúkat adatszétosztó megbeszélések követik. Párok Felettes/beosztott Milyen a kapcsolatok Külön-külön interjúk, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 14/205

15 és/vagy hármas csoportok Egyének, párok, egymástól kölcsönösen függő párok, összekötő kapcsolatok, Bármely egyén a szervezeten belül. Ilyenek: polgármester, jegyző, irodavezető, egyéb szervezeti egység vezetője, munkafolyamatok kulcsszereplői, pl. pályázati referensek, menedzserek, minőségbiztosítási referens, stb. Szerepek A szerep olyan magatartás sorozat, melyet egy személy játszik el azáltal, hogy egy szervezetben bizonyos pozíciót tölt be. A szervezet minden egyes tagjának egy szerepe van, mely bizonyos magatartást igényel. Ilyenek a minősége, megvan-e a felek szükséges jártassága a feladatok elvégzésére.? Együttműködnek-e vagy versenyző státusuak? Alrendszerként hatékonyak-e? Támogatják-e egymást? Az egyének a szervezeti elvárásainak megfelelően tevékenykednek-e, hogyan ítélik meg a helyüket és tevékenységüket, tipizálható problémák feltárása, az egyének szakmailag megfelelnek-e a szervezet kívánalmainak? Szükség van-e különleges tudásra? Az egyén-e a megfelelő a vizsgált területre? A szerep megfelelően van-e meghatározva? El kellene-e venni, vagy hozzá kellene-e adni a szerepekhez? Mi a megfelelés a személy és a szerep között? Van-e a szerepjátszónak megfelelő jártassága? Megfelelő-e az egyén a szerepre? melyeket közös megbeszélés követ, melynek célja áttekinteni az együttműködés ellentmondásait,. Interjúk, információk, melyek a diagnosztikus munkacsapat megbeszéléseiből származik, vagy a kérdőívekben szereplő adatok feldolgozásából vonható le. Az információ rendszerint megfigyelésen alapul., vagy interjúkból és szerep-elemző technikákból vonható le. Az előmenetelt tervező tevékenység ezt az információt, mint kimenetet adja. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 15/205

16 A szervezetek közötti rendszerek, melyek önálló, átfogó rendszert alkotnak. vezetői, vagy pl. könyvelői, ügyintézői, stb. szerepek. Példa lehet erre a közigazgatási jogi rendszer, mely magába foglalja az országgyűlés, a kormány, egyes szakminisztériumok, területi önkormányzatok, helyi önkormányzat közigazgatás politikáját, vagy vizsgálati és végrehajtó szervezetek (bíróságok, ügyészségek, börtönök, stb. melyek átfogó komplex rendszerek, melyek két vagy három alrendszert tartalmazó csoport tevékenységének átfogó vizsgálatára irányulhatnak. Hogyan vélekednek az átfogó rendszerek egy szegmensének kulcsemberei az egészről és a részegységekről? Vannak-e súrlódások vagy bármilyen probléma a részek együttműködésében? Vannak-e nagy és kisteljesítményű részegységek? Szervezeti tükrözés vagy egy lista kifejlesztése arról, hogyan látják egymást az egyes csoportok, Általánosan elfogadott módszer egy együttes diagnózis készítése. Kérdőívek és interjúk hasznosak lehetnek a rejtett problémák feltárására. A szervezetfejlesztés azzal, hogy a szervezetnek a mi van most felől a mi kellene hogy legyen kérdés felé eljutását hangsúlyozza, a rendszeradatok folyamatos létrehozását igényli. Ebben a vonatkozásban Argyris megállapítja, hogy a konzulensnek (beavatkozónak) három elsődleges beavatkozási feladata van: 1. segítse a kliensrendszert, hogy érvényes adatokat generáljon, 2. tegye képessé a kliensrendszert, hogy szabadon, információk alapján válasszon, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 16/205

17 3. teremtse meg a kliensrendszer belső elkötelezettségét a választásokhoz. Érvényes információk nélkül a kliens nehezen tudna tanulni, a beavatkozó pedig megfelelően segíteni. Érvényesnek és relevánsnak azt az információt tekintjük, amely a kliens rendszerében jelentkező probléma tényezőit azok kölcsönhatásaival együtt írja le. A diagnosztikus összetevők megfogalmazásának egy alternatív módja inkább a szervezetben lezajló főbb folyamatokat hangsúlyozza az elsődleges célcsoportokkal szemben. Ezt mutatja be az 5. számú ábránk: Szervezeti folyamatok Kommunikációs sémák, stílusok és áramlások Azonosító megjegyzések és magyarázat Ki beszél kivel, mennyi ideig, ki kezdeményezi az interakciót, egy vagy kétirányú-e, felülről lefelé, vagy alulról felfelé irányul-e? A keresett tipikus információ A kommunikáció felfelé, vagy lefelé irányul-e, vagy mindkettő jellemző? A kommunikáció meg van-e szűrve? A kommunikációs sémák megfelelnek-e az elvégzendő munkának? Mi a kommunikáció légköre? Mi a helye az írott kommunikációnak a szóbelivel szemben? A diagnózis megszokott módja Megfigyelések, kérdőívek, interjúk és viták a csoportok tagjaival, videóra felvett csoportmegbeszélések ezt követő elemzése Célok felállítása Feladatok Felállítanak-e Kérdőívek, interjúk, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 17/205

18 Döntéshozatal, problémamegoldás és tevékenységtervezés Konfliktusfeloldás és menedzselés céljainak felállítása és azon kritériumoknak a meghatározása, mely elősegíti a célok megvalósulásának mérését, minden szervezeti szinten Alternatívák értékelése és cselekvési terv kiválasztása nélkülözhetetlen a legtöbb szervezetben működő egyén számára. Ez magában foglalja a szükséges információt, a prioritások megállapítását, alternatívák értékelését és egy alternatíva kiválasztását Konfliktus személyek közötti és személyeken belüli, csoportok közötti gyakran felbukkan a szervezetekben. Van a szervezetnek célokat? Milyen formában teszik? Kik vesznek részt a célok kitűzésében? Birtokában vannak-e a szükséges jártasságnak a hatékony célkitűzéshez? Képesek-e hosszú és rövid távú célok megállapítására? Ki dönt? Hatásosak-e döntések? a Minden lehetséges forrást hasznosítanak-e? Szükségesek-e további döntéshozatali jártasságok? Szükségesek-e további problémamegoldó jártasságok? A szervezet tagjai elégedettek-e a problémamegoldó és döntéshozatali folyamatokkal? Hol létezik konfliktus? Kik a benne lévő felek? Melyek a rendszer normái a konfliktus kezelésére? megfigyelések Ezen folyamat diagnosztizálásához a szervezet különböző szintjei történő problémamegoldó megbeszélések megfigyelései külön értékesek. Hasznos lehet a videóra vett megbeszélések utólagos elemzése értékelése Interjúk, harmadik fél megfigyelései, csoportmegbeszélések, ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 18/205

19 Egymásba kapcsolódások menedzselése Felettes-beosztott kapcsolatok Technológiai tervezési rendszerek és hatékony módszere konfliktus kezelésére. a Egymásba kapcsolódások olyan szituációkat reprezentálnak, amelyben 2 vagy több csoport közös problémákkal néz szembe vagy a felelősségük egybecsúszik. Ez gyakran akkor látható, amikor két különböző csoport tagjai kölcsönösen függenek egymástól, hogy egy adott célt elérjenek, ugyanakkor beszámoltatásuk elkülönül. Szervezetekben a formális hierarchikus kapcsolatok diktálják, hogy néhány ember vezet, mások követik őket. Ezek a szituációk gyakran forrásai a szervezeti problémáknak. A környezet állandó figyelése, termékek hozzáadása, illetve avult termékek, A jutalmazási rendszer előidézhet-e konfliktusokat? Milyen a két csoport közötti kapcsolatok természete? Világosak-e célok? Világosak-e felelősségi szintek? a a Milyen főbb problémákkal néz szembe a két csoport? Milyen strukturális feltételek segítik vagy akadályozzák a problémák kezelését? Milyen az interface menedzselés? Melyek a megfelelő vezetési stílusok? Milyen problémák, konfliktusok keletkeznek vezetők beosztottak között? a és Megfelelőek-e a technológiák a kielégítő teljesítményhez? Milyen tudomány a Interjúk, harmadik fél megfigyelése Kérdőíves lekérdezéssel lehet a teljes vezetői klímát és normákat megfelelően értékelni. Külső, vagy belső szakértő bevonásával célszerű meghatározni, akik ajánlásokat tesznek a technológiai és ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 19/205

20 technológiák törlése a szervezet hosszú távú rugalmasságát és alkalmazkodását nagy mértékben befolyásolja. állapota és a szervezet technológiája hogyan vethető össze ezzel? Kellene-e változtatást tervezni a technológiában? tervezési struktúra megváltoztatására A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére vonatkozó javaslatainkat a szervezet alrendszereinek diagnosztizálásával, a szervezet főrendszereinek az alrendszerek irányába ható és haladó tudatos vizsgálati tevékenységgel kívánjuk lefolytatni, s ezt követően a javításhoz szükséges intézkedéseket és javaslatokat kívánjuk a megbízó részére meghatározni. Ehhez a táblázatban és pályázatban szereplő eljárásokkal, a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok áttanulmányozásával, a fellelhető problémák feltárásával, a beavatkozási (belépési) pontok feltárásával kívánunk javaslatokat tenni. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 20/205

21 2. Szakmai fejlesztési koncepció Szolgáltatás típusa: mérnök szakértői tevékenység Tevékenység leírása: A Megrendelő által a rendelkezésre bocsátott dokumentumok vizsgálata, a dokumentumok összevetése az ágazati jogszabályokban megfogalmazott szabályozásokkal, a szabályozásban és döntési mechanizmusban rejlő redundancia pontok feltárása, megvalósítási javaslatok készítése, Eredménytermék: szakértői vélemény, megvalósíthatósági javaslatok kidolgozása, javaslatok módosított eljárási rend kialakítására. Cél meghatározása: olyan szakértői javaslatok kidolgozása, mely a város vezetése és a városfejlesztéssel foglalkozó közmenedzsment részére olyan hatékony szervezeti struktúrát eredményez, mely a város településfejlesztési koncepciójában, gazdasági programjában megfogalmazott városfejlesztési tevékenységét javítja, kistérségi szerepkörét növeli és a településen élő lakosság életminőségét pozitív irányban megváltoztatja Nyíradony Város bemutatása Nyíradony város Hajdú-Bihar megye északi részén, a megye Szabolcs- Szatmár-Bereg megyével határos területén helyezkedik el. A térség az 1950-es évekig Szabolcs vármegyéhez tartozott, annak Ligetaljai járása székhely települése volt. Közigazgatási területe több mint 9600 hektár. A földrajzi fekvésére jellemző, hogy jelenleg is 18 élő tanyai területe van, melyben a 5-10 fős bokor tanyáktól az 1000 fős egyéb belterületi minősítésű lakóterületek fellelhetők. E lakóegységek jellemzően a volt ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 21/205

22 uradalmi birtokokhoz kötődtek. A településen fellelhető elnevezések ( Dézsy tanya, Viczmándi tanya, Gass tanya, stb.) erre utalnak. A nyírségben található településekhez hasonlóan jellemző adat, hogy az állandó népesség közel 1/3-a külterületeken él. A település városhiányos térségben helyezkedett el, Debrecentől 28 km-es, Nyíregyházától mintegy 40, Nyírbátortól 35 km-es távolságra. A jelenlegi országos település és térségfejlesztési koncepciók ezt a szerepkört átrajzolták, hiszen az eddigi mutatókhoz és ellátási szinvonalhoz, valamint lélekszámhoz kötött városi státusz adományozása helyett a politikai szintekhez kötődő adományozás lett jellemző, melynek következtében fős lélekszámú települések kaphattak városi rangot, anélkül, hogy ennek a feltételei a településen megfelelően rendelkezésre állt-e. Ez átrajzolta a város térségi szerepkörét és státuszát is. A jelenleg zajló társadalmi elszegényedési folyamatok révén a Debrecenből kitelepülő deklasszálódott családok elsődlegesen Hajdúsámson, Hajdúhadház lakónépességét gyarapították. A központi intézkedésekkel erőszakosan, a jogi beavatkozási eszközök teljes tárházát felvonultató kistérségi társulások létrehozása annak ellenére, hogy kedvező együttműködési feltételeket teremtett az egymással rivalizáló önkormányzatok között - Nyíradony város térségbeli szerepét gyengítette. A forgalmi helyzetét alapvetően a 471-es főút közelsége határozza meg, melyet a növekvő személyi és teher forgalom jellemez. A vasúti összeköttetést a Debrecen-Mátészalka és a Nyíradony - Nyíregyháza tengelyben kiépített vasúti közlekedés biztosítja. A város - hasonlóan a térségben található többi önkormányzathoz - gazdasági szempontból elmaradott térségként jellemezhető, melyet főként a ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 22/205

23 munkahelyek hiánya sújt alapvetően. A munkanélküliség az országos átlag 2,5 szeresét meghaladja. A kistérség benne Nyíradony is az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei között szerepel. A településen élő aktív korú foglalkoztatottak a városban működő és eddig egyre jelentősebb szerepet játszó magán- és társas-vállalkozásoknál állnak munkaviszonyban. Jelentős részük a fafeldolgozó iparban, mezőgazdaságban humán szolgáltatásban, könnyűiparban tevékenykedik. Az elmúlt két évben tapasztalható recessziós folyamatok a település gazdasági erejét jelentős mértékben sújtotta. A vállalkozások egy része a gazdasági ellehetetlenülés folyamatát éli át, s gyakoriak a csoportos létszámleépítések, elbocsátások, vagy az egyébként is kényszerből kezdett vállalkozások megszüntetése. A magánszektor jövedelemtermelő képessége hatványozottan jelentkezik az önkormányzat tevékenységében, hiszen nemcsak a tervezett adóbevételek csökkennek le, hanem a munkanélkülivé vált családok az önkormányzat szociális ellátó rendszerében, mint ellátottak, gondozottak jelennek meg. A városban működő több mint 250 vállalkozás bár jelentős szerepet vállal a foglalkoztatási gondok kezelésében egyenlőre a munkanélküliség megoldásában csak kisebb szerepet tud vállalni. Jellemzően mutatja e tényt, hogy a város legjelentősebb munkáltatója az önkormányzat, mely intézményei révén közel 400 munkavállalót foglalkoztat. s a közfoglalkoztatási program működtetésével bár szabályozási kényszerből valamennyi rendelkezésre állási támogatásban, elhelyezkedési támogatásban részesülő munkanélkülit meg tud szólítani, s napos foglalkoztatási ciklusban a munka világába ismét be tudja vezetni. ABC_NyiradonyAROP_tanulmany.doc 23/205

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A szervezetfejlesztés meghatározása

A szervezetfejlesztés meghatározása WENDELL L. FRENCH CECIL H. BELL, JR. A szervezetfejlesztés meghatározása Bár a szervezetfejlesztés terminus szó szerinti értelmezése vonatkozhat a szervezet javítására irányuló stratégiák egész sorára,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 515

A helyi önkormányzatok 515 3. cím A helyi önkormányzatok 515 1. fejezet Az önkormányzat típusai, a helyi önkormányzás lényege 517 Önkormányzás 519 Az önkormányzás legáltalánosabb értelemben azt jelenti, hogy valamely közösségnek,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról1 Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja

MTA Regionális Kutatások Központja A vidékfejlesztés kívánatos helye, szerepe a következő programozási időszak stratégiájában és szabályozásában Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu 1 Alapkérdések, alapfeltételezések Mi szükséges ahhoz,

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben