Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.familyarchiv.hu Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) www. familyarchiv.hu Oldal 1

2 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Megrendelő) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Megrendelő a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Megrendelő a regisztráció elvégezéséhez a Megrendelőnek először az ÁSZF elolvasása után tudja elfogadni az ÁSZF - et és ezt követően tud regisztrálni. 1. A szolgáltatásról: Általános szolgáltatási feltételek weboldalon keresztül a Megrendelőnek lehetősége van a Vállalkozótól (Sándorffy Aliz egyéni levéltáros, székhelyének postai címe: 1188 Budapest,Tölgy utca 5/C 1/6, Adószám: , cím: bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt - nál vezetett szám alatti bankszámla, képzettségének szerzési éve: 2011., és képzettsége: azonosító számú levéltáros szakképesítés, a Vállalkozó részére a tárhelyet az AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Bt., biztosítja (1119 Budapest, Csurgói út 28. I/ 9.) családfa kutatási szolgáltatást igénybe venni, valamint ezen a családfakutatás eredményét nagyformátumú digitális nyomtatási szolgáltatásokat elektronikus úton megrendelni, valamint családi képeket fali rámás vászonképre nyomtatni, bőrkötésű könyvet a családi képekből, vagy a valamint családfa kutatatási szolgáltatás eredményéből összeállítani. A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten és teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a Vállalkozó a családfa kutatási szolgáltatásokon kívüli szolgáltatásokhoz más közreműködőt vehet igénybe, akinek szolgáltatásáért, mint sajátjáért felelősséget vállal. A termékeket a Megrendelő egyedi kérése alapján (csak a Megrendelő lapon megjelölt tulajdonságok és elvárások Vállalkozó általi teljes körű visszaigazolását követően) készíti el a Vállalkozó, majd a Megrendelő által megadott címre postapont futárszolgálat útján juttatja el. A termék illetve szolgáltatás ellenértékét a Megrendelő először 50%-os összegben előre kell utalnia a vállalkozó bankszámlájára, valamint a Megrendelő laphoz esetleg mellékelendő meghatalmazásokat a Vállalkozó rendelkezésére kell bocsátani eredetben a Vállalkozó által kért példányszámban, mert a Megrendelés különben nem lép hatályba!!!!!. A Megrendelő az alábbi technikai lépéseket kell, hogy megtegye, hogy a szerződés írásban megkötésre kerüljön, a Megrendelő lapot kell kitöltenie a Megrendelőnek, az ott található valamennyi adat szükséges kitöltésével, a Megrendelő személyi igazolványáról és lakcímkártyájáról másolatot, valamint a szükséges Meghatalmazásokat eredetben, megfelelően kitöltve kell, hogy elküldjön a Megrendelő lappal együtt a Vállalkozónak, a Vállalkozó azt a Megrendelő lapot a lent írt határidőben Megrendelő lap Visszaigazolása www. familyarchiv.hu Oldal 2

3 nevű irattal elektronikus levelezési címre visszaigazolja, a megbízási szerződés így írásban létrejön. A szerződés hatálya azonban csak az 50 % - os vállalkozói díj megfizetését, és annak Vállalkozó bankszámláján történő jóváírás napján és a Meghatalmazások Vállalkozó által való kézhezvételének napján lép hatályba (a kettő időpont- jóváírás és meghatalmazás kézhezvétele, ha nem egyszerre történik, akkor a későbbi esemény napján). Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megkötendő szerződésírásba foglalt szerződésnek minősül, a Vállalkozó iktatja a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb a Megrendelés Visszaigazolásával Megrendelő számára, az általa megadott elektronikus elérhetőségre elektronikusan való megküldéssel hozzáférhető lesz. A Megrendelés Visszaigazolása hatályba lépett szerződésként csak abban az esetben kerül hatályba lépett szerződésként visszaigazolásra, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás ellenértékének 50 % -át átutalta a Vállalkozó bankszámlaszámára. Amennyiben nem történik meg az ellenérték 50.%-ának átutalása addig csak hatályba nem lépett Szerződés Visszaigazolást küld a Vállalkozó, amely szerződés alapján a Vállalkozó még csak előkészületeket sem tehet a szerződés teljesítése érdekében. Ezért a hatályba lépés napjától számítják a Szerződő Felek, azaz Megrendelő és Vállalkozó a szerződés teljesítési idejét. A Vállalkozó az adatbeviteli hibáknak a szerződéses visszaigazoló nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához a Megrendelő a személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a Vállalkozó székhelyére, vagy címére történő megküldésével. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar. Kizárólag a Megrendelő által a oldalon történő megrendeléssel (Megrendelő lap kiállításával, a Megrendelő személyi okmányainak másolatának Vállalkozó részére történő megküldése és a Vállalkozó általi teljes körű visszaigazolással jön létre a szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételekkel és a szolgáltatás bruttó ellenérték 50 % - nak Vállalkozó számlájára való megérkezésével lép csak hatályba. Ezen tényt a Megrendelő jelen ÁSZF megismerésével és a Megrendelés leadásával is kifejezetten figyelemfelhívást követően tudomásul vesz. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elkészíti a terméket a megrendelőlapon meghatározott paraméterekkel, és a jelen dokumentumban leírt feltételek mellett. Az oldal szolgáltatásait ügyletképességgel (teljes cselekvőképességgel) rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosult igénybe venni, amennyiben a rendeléskor megadott valós és ellenőrizhető adataival, vagy a főoldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. A regisztrációs eljárás során a Vállalkozó megtévesztésével leadott személyes adatokból eredő károkért a Vállalkozó felelősséget nem vállal. www. familyarchiv.hu Oldal 3

4 A Megrendelő a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Vállalkozó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Vállalkozó kizár minden felelősséget a honlap használói (megrendelői) által tanúsított magatartásért és hogy a Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Megrendelő (használó) köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Megrendelők által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Vállalkozó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. 2, Regisztráció A regisztráció az adatok hiánytalan megadását követően végezhető el. A Vállalkozó regisztráció nélkül nem fogad el megrendelést. A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat a Megrendelő köteles viselni. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok és az aktív rendelést érintő adatok megváltoztatására a megadott elérhetőségén van lehetőség. 3, Megrendelés Vállalkozó a Megrendelőt maximum 72 órán belül (munkanapokon) tájékoztatja a megrendelés visszaigazolásról. Ha a Megrendelő nem kapja ezt meg 72 órán belül (munkanapokon) a visszaigazolást, úgy a Megrendelő mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. Az automata visszaigazoló nem teljes értékű visszaigazolás. A visszaigazolás, a,,visszaigazolva" megérkezésekor kell érvényesnek tekinteni. Amennyiben a megrendelt terméket nem tudjuk szállítani, vagy a megrendeléskori ártól eltérő áron tudjuk szállítani, a vásárlót minden esetben tájékoztatjuk. AZ AUTOMATIKUS VISSZAIGAZOLÁS, MELYBEN A,,RENDELÉS MEGÉRKEZETT" TALÁLHATÓ, NEM VISSZAIGAZOLT RENDELÉS, csak a rendelés adatait tartalmazza. A MINDENKORI ÁRVÁLTOZÁS ÉS TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS JOGÁT FENNTARTJUK! A visszaigazoló , Megrendelés Visszaigazolás nevű iratunk tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék (ek) nevét, árát, a www. familyarchiv.hu Oldal 4

5 választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Megrendelő rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. A tervezéshez, munkavégzéshez szükséges minden információt és adatot a Megrendelő biztosítja. Vállalkozó a megrendelést az elektronikus úton fogadja, és a visszaigazolásként árajánlat lapon elkészíti a végső árat. A megrendelést a Vállalkozó a Megrendelőtől akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot, személyi okmányait: személyi igazolványát és lakcímkártyáját másolatban hiánytalanul megadja, és megküldi. A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ha megrendelő az árajánlat lapon szereplő adatokat elfogadja, és az úton visszaigazolásával véglegesíti, és utána fogja megkapni elektronikus úton Vállalkozótól a megrendelőlapot, és ezzel az írásbeli szerződés létrejön. Előrefizetés banki átutalással: A megrendelt terméket a Megrendelő előre fizeti. A megrendelt terméket csak az ellenérték megérkezésének regisztrálása után kezdi el Vállalkozó gyártani. Amennyiben a Megrendelő a munka elkészülte után nem fizeti ki a Vállalkozónak a szerződésben megállapított munkadíjat, a Vállalkozó élni jogosult a visszatartás jogával, azaz a Megrendelőnek nem adja át a terméket, annak tulajdonjoga így nem száll át a Megrendelőre. Amennyiben a Megrendelő mégis valamilyen módon felhasználja azt, avval szerzői jogot sért. A vállalkozó a visszatartás jogával élhet a termék teljes vételárának és a vállalkozói díjnak és postázási költségeknek a teljes kifizetéséig - a termék teljes vételárának kifizetésével száll át a tulajdonjog a Megrendelőre. Ezután a Megrendelő rendelkezik a termék tulajdonjogával, a szerződés referenciaként felhasználásra vonatkozó pontjának figyelembe vétele mellett. Az előleg megfizetésével a Megrendelő elfogadja a jelen Megállapodásban foglaltakat és hatályba lép a szerződés. Amennyiben a Megrendelő a Megrendelő lapon megjelölt második 50%-nyi díjra meghatározott fizetési határidőt túllépve 8 napon túl fizet, a szerződéses összeg után késedelmi kamatot köteles fizetni, ami a fizetési határidő + 8 nap után a magyar jegybanki alapkamat kétszeresével egyenlő. 4, Vállalási feltételek, kapcsolattartás A vállalkozó vállalja, hogy a termékeket a Megrendelő megrendelőlapon írásba foglalt igényei szerint a megadott határidőn belül készíti el. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy elállási jog nem illeti meg a kifejezett előzetes belegyezéssel, és Árajánlat tudomásul vételét www. familyarchiv.hu Oldal 5

6 követően leadott írásban létrejött Megbízási Szerződéssel vagy a Vállalkozói díj 50 %-ának megfizetését követően megkezdett teljesítésre tekintettel. A nyomdai partnereimnél készülnek el a megrendelt termékek, és ezért hosszabb lehet a várakozási idő. Vállalkozó eltérő megállapodásának hiányában a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Vállalkozó késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Vállalkozó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint meghatározott teljesítési időben és nem máskor kellett volna teljesíteni. A Megrendelő nem támaszthat kifogást a termékkel szemben olyan elvárás nem teljesítése miatt, amit a Megrendelőlap és annak Vállalkozó általi Visszaigazolása nem tartalmaz. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a megrendelt termékeknél - későbbi - akár harmadik fél általi - nem megfelelő használatából eredő hibákért, károkért. A Vállalkozó nem vállal felelősséget olyan hiányosságokért, hibákért, amit előre nem láthatott, vagy amit nem volt módjában ésszerű időn belül, vagy díjhoz mérten ésszerű és elvárható költség keretben kijavítani, vagy kijavíttatni. A Vállalkozó kifejezetten kizárja a következményi károkból eredő felelősségét a Megrendelő felé, valamint a vis maiorból eredő károkat. A Vállalkozó a munkanapokon fogadja az elektronikus megkereséseket, és az adatokat beérkezési sorrendben feldolgozza. A kapcsolattartásra kijelölt személyeken kívül más személyek nem jogosultak a felek képviseletére. A kapcsolattartás módja az formában történhet. 5, Elálláshoz való jog A Fogyasztó a vállalkozói díj fele részének megfizetésével előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a vállalkozás a teljesítését megkezdje és a Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási, felmondási jogát az alábbi indokok miatt: szolgáltatás sajátosságai miatt (egyedi megrendelésre készített, kifejezett előzetes belegyezéssel megkezdett teljesítés alapján előálló termékekről van szó), a Megrendelő a termék elkészítése után a szerződéstől való elállásának jogát nem gyakorolhatja: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. (1) c. pontja és m) alapján : olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;, valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás jogát. www. familyarchiv.hu Oldal 6

7 20. (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. vagy a 19. szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén) a terméknek, ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e -ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 22. (1) A fogyasztó a 20. -ban biztosított jogát a) a 2. mellékletben található nyilatkozatminta felhasználásával; vagy b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. (2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. -ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. (3) A 20. -ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. (2) bekezdésében, illetve a 21. -ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. (4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. -ban meghatározott jogot e -sal összhangban gyakorolta. 23. (1) Ha a fogyasztó a 22. -nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. (2) A 22. -nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többlet díj nem terhelheti. www. familyarchiv.hu Oldal 7

8 (3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többlet költségeket. (4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén: 24. (1) Ha a fogyasztó a 22. -nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. (2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. (3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. 25. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. 26. (1) Ha a 13. vagy a 19. szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. (2) E alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. 27. A fogyasztó a 20. szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket: a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha a vállalkozás a 11. (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy ab) a fogyasztó nem kérte a 13. és a 19. szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt; www. familyarchiv.hu Oldal 8

9 b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön, bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. szerinti jogát, vagy bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. (2) bekezdésében vagy a 18. -ban előírt visszaigazolást. 28. A fogyasztót a 20. szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. (3) bekezdésében, valamint ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: 29. (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. szerinti jogát a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. szerinti jogát. www. familyarchiv.hu Oldal 9

10 (2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed. Elállási/ Felmondási nyilatkozatminta: (csak a szerződéstől való elállási/ felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett:3 Alulírott/ ak kijelentem/ kijelentjük, hogy gyakorlom/ gyakoroljuk elállási/ felmondási jogomat/ jogunkat az alábbi termék/ ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4 Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:5 A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik január 1.-től Kft., Bt., egyéni vállalkozó illetve egyéb szervezet vagy gazdálkodó csoport nevére kiállított számla esetén a vásárló részéről nem vehető igénybe elállási jog, mert nem minősül fogyasztónak, Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó). A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Vállalkozó részére. Ebből a célból a Megrendelő felhasználhatja a jelen ÁSZF-ben foglalt elállási nyilatkozat mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. www. familyarchiv.hu Oldal 10

11 7. Szavatosság 7.1. Kellékszavatosság A Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A Megrendelő választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Megrendelő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A Megrendelő közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 6, Az anyagok átvétele A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által az online rendszeren keresztül feltöltött saját kép, illetve dizájn-anyag minőségéből eredő reklamációkért. A Megrendelő külön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megrendelő lap tartalmától függetlenül a Megrendelő által feltöltött anyagok, vagy rendelkezésre bocsátott alapanyagok esetén a Vállalkozó nyomdai partnerei a saját szakmai belátásuk szerint, az optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit A digitalizálás (Digitalizálás: a hagyományos adathordozón (papír, film, hang- és videoszalag stb.) levő információ számítógépre vitele valamilyen speciális eszközzel (szkenner, hang- és videó digitalizáló stb.); a rajtuk levő "analóg" jelek 0-1 formátumú számjegyekké alakítása.) céljából átadott adathordozók, esetleges működésképtelenségért, hibáiért, valamint a digitalizálás során felmerülő esetleges problémákért (leadott anyag öregsége, elhasználtsága) Vállalkozót felelősség nem terheli. Vállalkozó mindent elkövet az www. familyarchiv.hu Oldal 11

12 átvett adathordozó és tartalom állapotának és minőségének megőrzéséért, valamint a digitalizált anyag minőségének magas szinten tartásáért, figyelembe véve az új adathordozó kapacitását, valamint az általános felhasználási szokásokat Felelősség az adathordozón tárolt tartalomért: A digitalizálásra átadott adathordozókon tárolt adatok tartalmáért Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal, azokért minden felelősség a Megrendelőt terheli. Vállalkozó kijelenti, hogy a digitalizálási eljárás során a tartalmakat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át, nem használja fel saját célokra. A tartalmakat csak a digitalizálási folyamat megfelelő elvégzéshez szükségesen (eredmény ellenőrzés, vágás) tekinti, hallgatja meg. A hatályos jogszabályokhoz igazodva a fentiek alól kivételt képez, ha az adathordozón bűncselekmény került rögzítésre Adatok tárolása digitalizáláskor Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az elkészült digitális anyag átadása után szolgáltatás teljesítésének folyamatában saját eszközein elhelyezett tartalmak törlésre kerülnek, kivéve a Megrendelő külön kérésére, de maximum 3 napig, a kompatibilitási hibák ellenőrzéséig tárolja. 3 nap után visszaállíthatatlan módon törli saját eszközeiről, így ugyanannak a tartalomnak az újbóli digitalizálása csak új megrendelési folyamat esetén lehetséges. 7, A szállítás A Megrendelő termék megrendelés esetén köteles a kiszállítás, vagy postai szolgáltatótól való átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Vállalkozónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat még a szállítmányozó, postai Vállalkozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni. Szállítási határidő: A szállítási határidőről a Megrendelő a megrendelő lapon találhat információt. 8, Felelősségvállalás A Megrendelő kötelessége, hogy a megbízás teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges minden információval a Vállalkozót ellássa. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által készen feltöltött fájlok tartalmáért, valamint az általa készített nyomatokon szereplő adatok, illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő az általa megrendelt munka tartalmáért, szerzői jogaiért, kiadói jogaiért és egyéb jogok sértetlenségéért stb. kizárólagos felelősséget vállal. A Vállalkozó mentesül minden fentiekkel kapcsolatos eljárás, költség, kár és kiadás tekintetében. A Vállalkozó minden tőle telhetőt elkövet a megrendelt munka tökéletes minőségben való elkészítéséért, mindazon által felelősséget legfeljebb az elvégzett munka értékéig vállal. www. familyarchiv.hu Oldal 12

13 A Vállalkozó kizárólagos felelősséget vállal az alvállalkozók által elvégzett munka minőségére. Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Vállalkozó kizárja a kártérítési felelősséget. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul, hogy a Vállalkozónak joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, azt referenciaként bemutatni. A Megrendelő térítésmentesen hozzájárul, hogy a Vállalkozó az adatvédelmi törvények betartásával az általa tervezett weboldalán referenciaként a saját munkáit elhelyezheti, annak pozícióját és megjelenését a Vállalkozó határozhatja meg. 9, Szerzői jog Vállalkozó által készített mindennemű fotó, és az ő rendelkezésére bocsátott munka anyagok szerkesztés, design, adatbázis szerkesztés szerzői jogilag védett, a Vállalkozó tulajdona. A Megrendelő felhasználója és nem tulajdonosa a fent említetteknek. Bármilyen egyéb felhasználása a jogtulajdonos belegyezésével történhet. Ezek engedély nélküli felhasználása a szerzői jog megsértését vonja maga után. Különösen igaz ez, a tervezésnél a Megrendelőknek küldött mintákra és tervekre, ha a Megrendelő a megrendeléstől eláll, viszont a birtokába jutott terveket és azok elemeit felhasználja. Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Vállalkozó által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: jogosult), teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt külön törvény szerinti követelményeknek megfelelő értesítésével felhívhatja a Vállalkozót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A Vállalkozó az értesítés átvételétől számított 12 órán belül - a jogosult jogát sértő információt biztosító igénybe vevő (a továbbiakban: érintett igénybe vevő) 3 munkanapon belül történő írásbeli tájékoztatása mellett - köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt. Köteles megtagadni a Vállalkozó az értesítés alapján az információhoz való hozzáférés nem biztosítását vagy az információ eltávolítását, ha ugyanazon információ vonatkozásában ugyanazon jogosult értesítése alapján már eljárt, kivéve, ha az eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását bíróság vagy hatóság rendelte el. 10, Adatvédelem A Vállalkozó kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, és minden esetben arra törekszik, hogy a vásárlókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezelje, és kizárólag saját munkájához használja fel azokat. A Vállalkozó a www. familyarchiv.hu Oldal 13

14 regisztrációhoz megadott információkat kizárólag a megrendelésekkel kapcsolatosan használja fel, harmadik félnek nem adja át. A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a szerver rögzít, egyedül a vásárlási szokások megismerését szolgálják, ezeket az információkat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használja fel. A Vállalkozó adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXIII. törvényt, az évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. A Vállalkozó kijelenti, hogy szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése és teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az Megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. 11, Az általános szerződési feltételek érvényessége Jelen szerződési feltételek az ÁSZF utolsó sorában szereplő időponttól érvényesek és vonatkoznak a Megrendelő és a Vállalkozó között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Vállalkozó a Megrendelőnek küldött elektronikus megrendeléssel kapcsolatos értesítőkhöz nem mellékeli a jelen ÁSZF - et, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt. 12, A szerződés megszűnése A Vállalkozó jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani amennyiben: - a Megrendelő ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi. - a Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak. - a Megrendelő súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni. - a Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a Vállalkozóval szemben, amely a Vállalkozó hátrányos megítélését eredményezheti. A Vállalkozó valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségeit. 13, Termékekről Digitalizálási feltételek A Vállalkozó a szolgáltatást a megrendelőlapon rögzített egyedi igények figyelembe vétele mellett végzi. www. familyarchiv.hu Oldal 14

15 Digitalizálás: hagyományos adathordozón (papír, film, hang- és videoszalag stb.) levő információ számítógépre vitele valamilyen speciális eszközzel (szkenner, hang- és videó digitalizáló stb.); a rajtuk levő "analóg" jelek 0-1 formátumú számjegyekké alakítása. A digitalizálás céljából átadott adathordozók működésképtelenségért, valamint a digitalizálás során felmerülő esetleges problémákért a Vállalkozót felelősség nem terheli. A vállalkozó nem vállal archiválási céllal sem másolat készítésére megbízást építészeti műről, a műszaki létesítményről, a szoftverről és a számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázisról. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a digitalizálásra átadott felvételei saját szerzeményei, vagy olyan szerzői művek, amelyre a védelmi idő már lejárt, és ezért szerzői jogot nem sértenek. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy köteles írásban felhívni a Vállalkozó figyelmét amennyiben szerzői jogi védelem alatt álló tartalom digitalizálását kérné, valamint a Megrendelő köteles a felhasználás jogszerűségét biztosítani a Vállalkozó felé, ezen a jogsértésből eredően minden felelősség a Megrendelő terheli, amennyiben a Vállalkozót ezen a mulasztásból eredően bármilyen kár érni, azt a Megrendelő azonnal megtéríteni köteles Vállalkozó felé. A Megrendelő engedélyt ad a Vállalkozónak, hogy a megrendelőlapon rögzített példányszámban a felvételeit többszörözze. A Megrendelő részéről történő írásbeli tájékoztatás után a Vállalkozó kijelenti, hogy a digitalizálás folyamatában a Megrendelő által írásban történt tájékoztatás szerinti jogvédelem alá eső tartalmakat nem használja fel. Vállalkozó törekszik a Megrendelő által átadott adathordozó és azon lévő tartalom állapotának és minőségének megőrzésére, valamint a digitalizált anyag minőségének magas szinten tartására, figyelembe véve az új adathordozó kapacitását, valamint az általános felhasználási szokásokat. Az adathordozókon átadatott anyagok tartalmáért a Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal, azokért minden felelősség Megrendelőt terheli. A vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által átadott adathordozón található tartalmakat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át, nem használja fel a saját célokra. Az adatkezelési felhatalmazás alapján a Vállalkozó a Megrendelővel kapcsolatos, egyébként személyes adatnak minősülő adatokat, tényeket bíróság vagy hatóság, felügyeleti szerv előtt felfedheti, ha a Vállalkozónak a bíróság vagy hatóság előtt a részére nyújtott vagy megtagadott szolgáltatás teljesítésének tényét, tartalmát, körülményeit vagy helyességét kell igazolnia. Adatkezelés, adatvédelem A Szolgáltatás igénylésével, illetve annak során és/vagy az Egyedi Szerződés aláírásakor az Megrendelő által megadott felhatalmazásokra és adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatokra az alábbi részletes szabályok vonatkoznak. A jelen szakaszban található, adatkezelésre és/vagy adattovábbításra vonatkozó felsorolás nem taxatív, Szerződés és www. familyarchiv.hu Oldal 15

16 különösen jogszabály alapján a Vállalkozó egyéb esetekben is kezelhet/továbbíthat adatot. Az adatkezelés alapja A Vállalkozó az Megrendelő adatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (így személyes adat esetén az Adatvédelmi Törvény) rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Vállalkozó az adatkezelés módjáról és az adatkezelés részleteiről az Megrendelő és egyéb érintettek részére előzetesen tájékoztatást adott. Az érintett a Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a személyes és egyéb releváns adatai kezelésére vonatkozó egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott, melyet megértett és elfogadott. Jelen szakasz alkalmazásában érintett az a személy ideértve az Megrendelőt is, akire az adat vonatkozik. Adatok kezelésére az alábbi esetekben kerül sor. Az adat kezeléséhez az érintett hozzájárul. A Vállalkozó kezelheti az adatot akkor is, ha az Megrendelő úgy nyilatkozik, hogy a tőle különböző érintett az adatai kezeléséhez hozzájárulását adta, ezt megelőzően köteles gondoskodni az érintett hozzájárulásának meglétéről, köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy adatait a Vállalkozó részére átadja, és az adatokat a Vállalkozó kezeli. Az érintett tájékoztatásáért, a hozzájárulás beszerzéséért az Megrendelő felelősséget vállal, ennek körében a Vállalkozó kizárja a felelősségét. Az Megrendelő a nyilatkozatát megadja azzal is, ha a Szerződésben meghatározott adatkezelések ismeretében a Szerződést megköti, így adatai kezeléséhez hozzájárul. Az érintett hozzájárulását vélelmezni kell az érintett kérelmére indult ügyekben (így különösen szerződéskötés kezdeményezése, jogviszony módosítása vagy megszüntetése esetén) az általa megadott adatok tekintetében, (ideértve azt is, ha a Vállalkozó és az Megrendelő között Szerződés nem jön létre, de annak létrehozását az Megrendelő kezdeményezi, és ennek érdekében az Megrendelő az adatait a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja) A felhatalmazás alapján a Vállalkozó jogosult arra, hogy (A) a Megrendelő adatait a Vállalkozó partnereinek: akik a családfa vászonkép vagy poszter készítést, szövegszerkesztést, könyvkötést, esetleg digitalizálást, és valamint kiszállítást, postázást végző cégek részére továbbítsa és azokat a Vállalkozó ezen pontban írt partnerei kezeljék a megbízások végrehajtásához szükséges mértékig, amely körben a felhatalmazással a Megrendelő felmenti az adatkezelőt a titoktartási kötelezettsége alól. A Vállalkozó biztosítja az érintettek részére az őket törvény alapján megillető jogokat. Az érintett így különösen: (i) tájékoztatást kérhet a Vállalkozástól nála kezelt, nyilvántartott és továbbított adatokról. A tájékoztatást az adatkezelő írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg;(ii) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kérheti a Vállalkozásnál kezelt személyes adatai helyesbítését, törlését, zárolását; és (iii) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. www. familyarchiv.hu Oldal 16

17 b) A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására. Amennyiben az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, továbbá amennyiben a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti írásbeli kérelmet nem teljesíti, úgy az érintett jogosult bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A Vállalkozó az érintettet írásbeli kérésére tájékoztatja az igénybe vehető jogorvoslati eszközökről. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: évi CXIII. törvény, A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa október 24-i 95/46/ EK irányelve; A Strasbourgban, január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény; Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény; A Vállalkozó harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása, vagy fentiek szerinti felhatalmazása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a Megrendelő kifejezetten hozzájárul. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az elkészült digitalizált anyag átadása után az elpostázási időszak idején 3 nap megőrzési idő után a saját eszközein elhelyezett tartalmak végleges törlésre kerülnek, és így azokat semmilyen körülmények között nem őrzi meg. Ezért ugyanannak a tartalomnak az újbóli digitalizálására csak új megrendelési folyamat esetén lehetséges. Fotók, iratok digitalizálási munka közben a számítógépen minden megrendelőnek külön tároló mappát létrehozza Vállalkozó, és a szkennerkezelő program elindítását követően, a szkenner programjában a megrendelő által kiválasztott felbontását, a fájl tulajdonságait beállítja. A szkennerezési munka végén a vállalkozó képeket, iratokat visszahelyezi az eredeti dobozába. A számítógépen lévő képeket ezután megfelelő irányba forgatja, körbevágja, beállítja a színeket, JPG formátumra konvertálja, és CD, DVD lemezre és az egyéb adathordozóra kiírja. Az elkészült munkát az eredeti dobozába kerül, és a számlával együtt visszapostázza a megrendelőnek. A vállalkozó által családtörténeti könyv és a családfa szerkesztés és az összeállítás A Vállalkozó nem vállalja el a külön levéltári kutatást, a Megrendelő által postán küldött összegyűjtött családi és a levéltári iratokból fogja kidolgozni a családtörténeti könyvet és a családfát. A Megrendelő az úton árajánlatot tud kérni a Vállalkozótól, mert egyedi munkavégzésről van szó, és minden megrendelőnek mások az igényei. Ha Megrendelőnek az árajánlat tetszik, és akkor közös megegyezés szerint a megrendelő lapot a Vállalkozó elkészíti. www. familyarchiv.hu Oldal 17

18 A vállalkozó a postai úton tudja fogadni a munka anyagokat, és a Vállalkozó által megadott címére beérkezett postai csomag, és a bankszámlájára a Vállalkozói díj 50%-ának beérkezése után tud munkához látni. A Megrendelőt a postai költség terheli, ha elküldi a Vállalkozónak a munkaanyagokat, és a visszapostázási költség is a Megrendelőt terheli. Ez a levéltári munka nagyon időigényes, és ezért a határidő hosszabb lesz, és a megrendelőlapon szereplő határidőig elkészíti a kért munkát, és visszapostázza az eredeti anyagokat az eredeti dobozában, és benne a Vállalkozó által elkészített munkaanyagot, és a számlát. A Megrendelőnek kötelező felelőssége van, hogy a munkaanyagokról, és a saját iratairól leltárt készítsen magának, és a Vállalkozónak is másolatban kell megküldenie az eredeti dobozában. A Vállalkozó felelősséget vállalja, hogy épségben megőrzi az iratokat, és hiánytalanul visszaküldi a postai úton a Megrendelőnek az elkészült munkával és a számlával együtt. 14, A vállalkozó díjazása, és az árak, áfa A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás ára az egyénre szabottak, az ő igényeitől függően fognak kialakulni a végső árak, és ezért már a megrendelés felvételekor nem minden esetben kerül pontosan meghatározásra, minden rész-szolgáltatás adóval megnövelt ellenértékét nem lehet előre ésszerűen minden esetben kiszámítani, ezért további költségek merülhetnek fel. A Vállalkozó a Megrendelőnek a végleges megrendelése előtt meg fogja előzni az árajánlat küldés, és így már a Megrendelő pontosan tudni fogja az összeállított kiadási költségeket és a további költségeket, oda és vissza-postázási postaköltséget. A Vállalkozó munkadíja a weblapon szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek. A Megrendelő igényeinek pontos és a teljes leírását a Megrendelőlap tartalmazza. A díj banki (esetleg külföldről történő) átutalásával, deviza váltással kapcsolatban keletkező összes banki költség, valamint a postázási költségek a Megrendelőt terheli. A Megrendelő a szerződés megkötésével és Vállalkozó felé való megküldésével a Megrendelő maradéktalanul elfogadja a Megrendelőlap tartalmát és a jelen Feltételeket. A szerződés megkötését követő 2 napon belül köteles a Megrendelő a Vállalkozónak K&H Bank Zrt - nál vezetett számlaszám alatti bankszámlájára a Megrendelő lapon szereplő teljes vállalási díj 50 %-át megfizetni, ezen túl a postapont szolgáltatásért a postai szolgáltatónak a Vállalkozó külön postai költséget köteles fizetni a Vállalkozó külön megjelölt díja szerint, amit a postai díjszabás szerint köteles fizetni, míg a fennmaradó 50%-ot a Megrendelő lapon szereplő dátumig, de legkésőbb a szerződés aláírástól számított 30 napon belül köteles megfizetni a Vállalkozónak. A szerződés az első 50 %-os vállalkozói díj Vállalkozó számlájára történő megfizetéssel (jóváírás napján) lép hatályba. A szerződés hatályba lépéséről a Vállalkozó külön írásban nem köteles értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelés mihamarabbi teljesítése érdekében a Megrendelő a Vállalkozó www. familyarchiv.hu Oldal 18

19 címére igazolást küldhet az 50 %-os vállalkozói díj megfizetésének megtörténtéről. Az 50%-os vállalkozói díj összeg kifizetésével a Megrendelő maradéktalanul elfogadja a Megrendelőlap tartalmát, a jelen ÁSZF-t, és a Vállalkozó a díj jóváírását követően haladéktalanul visszaigazolhatja a Szerződés hatályba lépését elektronikusan is a Megrendelő felé. Familyarchiv genealógia és az archivum adatbázis: 2 féle regisztráció lehetőség van. Előfizetési módok: Havi, Negyedéves, Féléves, Éves, (díjak a weboldalon) Megrendelő a saját munkáját megoszthatja a másik Megrendelővel (felhasználó társaival). A Vállalkozó közös tudástárat létesít ezen adatbázissal, amely tartalmakért azonban az egyes feltöltő Megrendelők a felelősek, így a Megrendelők ezen a felelősségüket a regisztráció tényével kifejezetten el is ismerik és vállalják, mert a jelen ÁSZF - et is a regisztráció folyamán kötelezően megismerik, az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik. A Familyarchiv genealógia és az archivum adatbázis, csak az ellenérték összegének Vállalkozó bankszámláján való jóváírást követően hozzáférhető, azt a Vállalkozó a jóváírást követően a lehető leghamarabb bekapcsolja. Az egyes Megrendelők általa megírt családtörténeti adatokat, könyvet, szkennelt családfát, szkennelt családi iratokat, szkennelt egyéb iratokat, szkennelt fényképeket, mint saját alkotásaikat, vagy pedig mint szerzői jogi védelem alatt már nem álló művekként feltölthetik, egyben ahhoz másolásra és sokszorosításra, nyilvánossághoz interneten való közvetítésre is kifejezetten felhatalmazást adnak ingyenesen a Vállalkozónak, egyben minden további jogérvényesítésről ezen ingyenes bárki egyéb prémium Megrendelő általi felhasználáshoz hozzájárulnak. Familyarchiv genealógia és az archivum adatbázisban csak 1950-ig keletkezett, szerzői jogi védelem alatt nem álló dokumentumokat szabad feltölteni. A Megrendelők tudomásul veszik, hogy csak szerzői jog által nem védett iratokat, adatokat, információkat tölthetnek fel, elavult, nagyon régi dokumentumokról lehet szó. A Megrendelők csak őket érintő, érdeklő információkat tölthetnek le a regisztrációt követően, de azt csak saját használatukra szabad felhasználni, azt semmilyen formában nem lehet forgalomba hozni, vagy azzal üzletszerű tevékenységet folytatni. Panaszkezelés helye, ideje, módja : A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Név: Sándorffy Aliz Levelezési cím: 1188 Budapest, Tölgy utca 5/C 1/6 A Vállalkozó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a www. familyarchiv.hu Oldal 19

20 Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozó panaszról jegyzőkönyvet melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrizve vesz fel. A Vállalkozó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Vállalkozó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Vállalkozó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Vállalkozó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Vállalkozó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Vállalkozó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben a Vállalkozó és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete 1016 Budapest, Krisztina krt. 99 Postacím: 1535 Budapest, Pf. 903 A Vállalkozó jelen ÁSZF - et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes napjától. 16, Záró rendelkezések Felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) előírásait tartják irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, Felek a jogvita eldöntésére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. Általános Szerződési Feltételek utolsó módosítási időpontja: napja. www. familyarchiv.hu Oldal 20

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu Üdvözöljük a Wieland és Wieland Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a http://szakallasember.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu Üdvözöljük a Complex Plusz Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük az Island Management Group Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a LED-DISZKONT Kft. (székhely:1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8., adószám:23159624-2-42), mint szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház

Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Nádland Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 403., adószám: 12762693-2-41), mint szolgáltató

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza az Tutiholmik webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: www.tutiholmik.hu 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.lupi.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Perfect Nails Kft. (továbbiakban: Perfect Nails) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.perfectnails.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Sportshoes Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.sportshoes.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Yamuna Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.yamuna.hu

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 2014.

Általános szerződési feltételek 2014. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 01.-től www.kutyatap24.hu Jelen dokumentum tartalmazza a MURMUCZOK Kft. mint szolgáltató (továbbiakban MURMUCZOK Kft. ) által üzemeltetett web áruház

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Brands.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Brands.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Simor János utca 22/A. fszt.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

RONNI Könyvkereskedés www.ronniszakkonyv.hu

RONNI Könyvkereskedés www.ronniszakkonyv.hu Általános szerződési feltételek RONNI Könyvkereskedés www.ronniszakkonyv.hu Üdvözöljük a RONNI Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extreme Digital Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya Jelen szerződés a Vízmegtartó Webáruházat (vizmegtarto.hu) üzemeltető Virágkertész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint eladóval (székhely:

Részletesebben

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF)

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) - 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) A CTF Kft. (továbbiakban: üzemeltető) ezen weboldal üzemeltetése útján, webáruházat működtet. Ezen tevékenységre különösen a Fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés a Vásárló a www.bymarjan.hu webáruház (a továbbiakban Webáruház) rendszerén keresztül leadott megrendelése elküldésével és annak az Eladó általi visszaigazolásával

Részletesebben

Általános Szerzõdési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerzõdési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerzõdési Feltételek (ÁSZF) Üdvözöljük a Meghívódiszkont Kft. (továbbiakban: Meghívódiszkont) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerzõdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webgépész Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kazanpont.hu

Részletesebben

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció Általános Szerződési Feltételek FüggönyFutár Webáruház www.fuggonyfutar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fuggonyfutar.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A webáruház üzemeltetője: Medostore Trade Kft. Levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 7. E mail: info@medostore.hu Telefon: 06 (1) 510 0988 Székhely: 1037, Budapest Montevideo u. 7. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben