Mezőgazdasági vállalkozások eredményének pénzügyi elemzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőgazdasági vállalkozások eredményének pénzügyi elemzése"

Átírás

1 ezőgazdasági vállalkozások eredményének pénzügyi elemzése Nemessályi Ákos Debreceni gyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Számviteli és Pénzügyi Tanszék, Debrecen ÖSSZOGLALÁS nnek a tanulmánynak a fő célkitűzése, ogy négy év adatai alapján áttekintést adjon a ajdú-biar megyei mezőgazdasági vállalkozások eredményeinek és pénzügyi elyzetének alakulásáról, módszertani szempontból pedig megtalálni a elyét az általam asznált mutatóknak a gazdálkodás atékonyságának mutatórendszerében A vállalkozások gazdálkodását teljes körűen felölelő adatalmazból a vizsgálatokoz elsősorban a mérleg, az eredménykimutatás és a beruázások adatait asználtam fel A vizsgálatok eredményeképpen a következő fontosabb megállapításokat teetjük: A saját tőke aránya az összes tőkén belül különbözik az egyéni, illetve a társas vállalkozásoknál A társas vállalkozások alacsonyabb éke jelzi nagymékű eladósodottságukat, ugyanakkor arra is rámutat, ogy az egyéni vállalkozások neezebben jutnak itelez A dinamikus eladósodottsági mutatók átlagai az egyéniek esetében 0-oz közelebbi ékek, ami jórész a kötelezettségek kis ékéből adódik A társas vállalkozások ugyanezen mutatói viszont már jelentős eladósodottságot mutatnak, vagyis azt, ogy az éves cas-flow csak kis mékben nyújt fedezetet a nettó kötelezettségek teljesítésére A termelési ék arányos jövedelmezőség vállalkozási mérettől és formától függetlenül általánosan alacsony, főként negatív Összegzésként megállapítató, ogy mind az egyéni, mind pedig a társas vállalkozások küzdenek finanszírozási problémákkal, de ezek természete a két csoport esetében különböző Az egyéni, különösen a kisebb méretű vállalkozások gazdálkodását és továbbfejlesztését az idegen források megszerzésének neézségei átráltatják zzel szemben a társas vállalkozások, ezeken belül is a termelő szövetkezetek eredményeit az évek során felalmozódott és nagy arányú idegen források terei vetik vissza SUAY Te main objective of tis paper is to give an overview about te economic results and financial status of agricultural enterprises in ajdu-biar Count, as well as, froa metodology viewpoint,find te place of te used indexes in te system of effectivity indexes in farm management rom te complex database describing te enterprises, te figures on te balance seets and profit and loss accounts were used and analysed As a result of te analysis te below statements can be made: Te owner s equity ratio witin te total equity is very different in corporations and in individual farms Te lower values in case of corporations sow teir indebtedness At te same time, te figures indicate tat it is more difficult for individual farms to receive loans Te average of dynamic indebtedness indexes, in case of individuals are closer to 0 wic generally derives from te low level of liabilities Te same indexes of corporations o te oter and sow significant indebtedness Te figures indicate tat te yearly cas flow can ardly cover te net liabilities Te profitability proportional to te production value is generally low, mostly negative, independent from size and organisational form As a summary, it can be said, tat individual as well as corporate farms suffer financing problems, te nature of tese problems is different in te two groups On te on and, te operation and development of te individual, mostly te smaller, farms are indered by te difficulties of acquiring external capital On te oter and, te results of corporate, mostly te cooperative, farms is impeded by te burdens of liabilities accumulated in previous years 1 BVZS ÉS CÉLKITŰZÉSK A rendszerváltást követően a mezőgazdaság a kialakult vállalkozási formákat tekintve a korábbinál jóval sokszínűbbé vált A gyakran egymás ellen ató politikai akarat és gazdasági kényszer neezen áttekintető vállalkozási struktúrát ozott létre z a elyzet a mezőgazdasági vállalkozások pénzügyigazdasági elyzetének objektív és iteles megítélését is megneezíti nnek ellenére megállapítató, ogy a mai magyar mezőgazdaságban alapvetően két gazdálkodási forma létezik: az egyéni (családi) és a társas vállalkozás z a munka egy -ban megkezdett adatgyűjtés és adatfeldolgozás eredményeiből indul ki Akkor a cél az volt, ogy a különböző méretű illetve formájú vállalkozások pénzügyi elyzetét össze leessen asonlítani egy év gazdasági adatai alapján Az akkor vizsgált vállalkozáscsoportokról azóta további árom év adatai állnak rendelkezésre, melyek már valódi statisztikai elemzést tesznek leetővé nnek a tanulmánynak a fő célkitűzése, ogy négy év adatai alapján áttekintést adjon a ajdú- Biar megyei mezőgazdasági vállalkozások eredményeinek és pénzügyi elyzetének alakulásáról 2 A VIZSGÁLATBA VONT ADATBÁZIS ÖVID BUTATÁSA Az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII) bocsátotta rendelkezésemre azokat az adatokat, melyeket munkatársaik ajdú-biar megye tesztüzemeiből gyűjtöttek össze A régióban összesen mintegy 150 tesztüzem adatai állnak rendelkezésre zek a kiválasztott gazdaságok jól reprezentálják a megyében ténylegesen működő különféle méretű, gazdálkodási formájú és termelési szerkezetű vállalkozásokat A vállalkozások gazdálkodását teljes körűen felölelő adatalmazból a vizsgálatokoz elsősorban a mérleg, az eredménykimutatás és a

2 e e Ki ÖNKÖLTSÉG KÖLTSÉGSZINT K NATUÁLIS AT (Területarányos (szközarányos ÖVDLZŐSÉGI ÁTA (K öltségarán yos TÉKGYSÉG ÖVDL ÖVDLSZI NT (Termelési ék arányos beruázások adatait asználtam fel zek különösen ékesnek bizonyultak az összeasonlítatóság szempontjából azáltal, ogy, rendagyó módon, a vállalkozások méretétől és gazdálkodási formájától függetlenül a mérlegek és az eredménykimutatások mind a kettős könyvvitel szabályai szerint készültek el 3 A VIZSGÁLATI ÓDSZK IS- TS Az éves beszámolókban találató adatok közül azokat gyűjtöttem ki, melyek az alábbi ökonómiai mutatók kiszámításáoz voltak szükségesek zek ugyanazok a mutatók, melyeket az AKII is alkalmaz agrárgazdasági elemzéseiben: - Likviditási gyorsráta és likviditási ráta - Tőkeellátottság () - Saját tőke aránya () - Össztőke arányos jövedelmezőség () - Saját tőke arányos jövedelmezőség () - A befektetések fedezettsége () - Dinamikus eladósodottsági mutató - Termelési ék arányos jövedelmezőség () 31 A vizsgált mutatók elelyezése a atékonysági mutatók rendszerében Korábban Nemessályi Zs dolgozta ki a gazdálkodás atékonyságának mutatórendszerét A legfontosabb ökonómiai kategóriákból kialakított mutatórendszerben konkrétan nem találatók meg az általam asznált mutatók, azonban az ökonómiai főkategóriák részletezésével elelyezető minden mutató a atékonysági táblázatba Az 1-4 ábrák jól szemléltetik, ogy az alkalmazott mutatók a atékonysági mutatók összefoglaló rendszerében ol elyezkednek el: Az 1 ábrán találató likviditási ráta, tőkeellátottság és saját tőke arány olyan közvetett atékonysági mutatók, melyek jól kifejezik a vállalkozások tőke ellátottsági elyzetét A vállalkozások üzleti tőkéjének atékonyságát a 2 ábrán szereplő tőke arányos jövedelmezőségi és befektetés fedezettségi mutatók fejezik ki zek ún egyenes közvetlen atékonysági mutatók, melyek a gazdálkodás eredményét a befektetett tőkéez viszonyítják ordított közvetlen atékonysági mutatónak tekintető a dinamikus eladósodottsági mutató, mely az idegen (nem saját) tőke, mint ráfordítás és a casflow, mint eredmény viszonyát tükrözi zt szemlélteti a 3 ábra A 4 ábra két eredménykategória: a termelési ék és a jövedelem egymásoz viszonyított arányát mutatja meg a termelési ék arányos jövedelmezőség, más néven jövedelemszint z a mutató a legáltalánosabban asznált atékonysági mutató, mely mindig egy adott termelési év pénzügyi eredményességét ivatott kifejezni 1 ábra: Tőkeellátottsági mutatók A GAZDÁLKODÁS AKONYSÁGÁNAK UTATÓ NDSZ SZÁLÁLÓ ŐOÁSOK TLÉSI TLÉSI UNKA- TLÉSI ÁO- OZA ÖVDL ÖLD KÖLTSÉG ÉK Ő SZKÖZÖK DÍTÁS () () () () NVZŐ () () () () ŐOÁSOK ÖLD () UNKAŐ () TLÉSI SZKÖZÖK () TÜLTLLÁTOTTSÁG Te Te UNKAŐLLÁTOTTSÁG e e SZKÖZLLÁTOTTSÁG e e ÁODÍTÁSLLÁTOTTSÁG e KÖLTSÉGLLÁTOTTSÁG K e Ke Ke Tt t TÜLTI TÉKNYSÉG T t Tt UNKATLÉKNYSÉG t t SZKÖZAKONYSÁG ÁODÍTÁS AKONYSÁG ÁODÍTÁS () GYSÉGÁ (beszerzési ár) ÖKONÓIAI AKONYSÁG KÖLTSÉGAKONYSÁG TLÉSI KÖLTSÉG () K t OZA () TLÉSI ÉK () ÖVDL () TÜLTI IGÉNY Ti Ti Ti UNKAŐIGÉNY i i i SZKÖZIGÉNY i i i ÁODÍTÁSIGÉNY i i i KÖLTSÉGIGÉNY K ö K t GYSÉGÁ (ékesítési ár) i i t t Te elmagyarázat: KÖZVTLN AKONYSÁGI UTATÓK KÖZVTTT AKONYSÁGI UTATÓK LGONTOSABB UTATÓK Befektetett eszközök(1) orgóeszközök(2) Likvid forgóeszközök(3) Saját tőke(4) Idegen tőke(5) övidlejáratú kötelezettségek(6) Összes tőke(7) Befektetett eszközök(1) Likvid forgóeszközök(3) orgóeszközök(2) Likviditási ráta(9) Idegen övidlejáratú Összes tőke(5) kötelezett- tőke(7) ségek(6) Likviditási gyors ráta(10) Saját tőke(4) Saját tőke aránya(11) Tőkeellátottság(8) igure 1: quity supply indexes Invested assets(1), Assets on stock(2), Liquid assets(3), Owner s equity(4), Liabilities(5), Current liabilities(6) Total equity(7), quity supply(8), Liquidity rate(9), ate of current liquidity(10), Owner s equity ratio(11) 2

3 TLÉSI SZKÖZÖK () elmagyarázat: ÖLD () TLÉSI SZKÖZÖK () ÖNKÖLTSÉG KÖLTSÉGSZINT t NATUÁLIS AT i TÜLTI T ÉKNYSÉG UNKATLÉKNYSÉG t SZKÖZAKONYSÁG ÁODÍTÁS AKONYSÁG (Területarányos t (szközarányos ÖKONÓIAI AKONYSÁG KÖLTSÉGAKONYSÁG i (Költségarányos ÖVDLZŐ SÉGI ÁTA TÉKGYSÉG ÖVDL ÖVDLSZINT (Termelési ék arányos KÖZVTLN AKONYSÁGI UTATÓK KÖZVTTT AKONYSÁGI UTATÓK LGONTOSABB UTATÓK e e ÖNKÖLTSÉG KÖLTSÉGSZINT NATUÁLIS AT i (Területarányos (szközarányos ÖVDL ZŐ SÉ GI Á TA (Költségarányos TÉKG YSÉG ÖVDL ÖVDLSZINT (Term elési ék arányos jö vedelmezőség) 2 ábra: Tőkeatékonysági mutatók NVZŐ A GAZDÁLKODÁS AKONYSÁGÁNAK UTATÓ NDSZ SZÁLÁLÓ Ő OÁSOK UNKA- Ő () TLÉSI TLÉSI ÁO- OZA ÖVDL KÖLTSÉG ÉK DÍTÁS () () () ( ) () Ő OÁSOK ÖLD () UNKAŐ ( ) TÜLTLLÁTOTTSÁG Te T e UNKAŐ LLÁTOTTSÁG e e SZKÖZLLÁTOTTSÁG e e ÁODÍTÁSLLÁTOTTSÁG e e e KÖLTSÉGLLÁTOTTSÁG K e K e K e Tt T t Tt ÁODÍTÁS () GYSÉGÁ (beszerzési ár) TLÉSI KÖLTSÉG () K K t OZA () TLÉSI ÉK () ÖVDL () TÜLTI IGÉNY T i T i T i UNKAŐ IGÉN Y i i i i SZKÖZIGÉNY i i ÁODÍTÁSIGÉNY i i i KÖLTSÉGIGÉNY K K i K ö t GYSÉGÁ (ékesítési ár) t t T e Bruttó beruázás(1) Bruttó beruázás(1) Saját tőke(2) Összes tőke(3) Adózás előtti eredmény(4) érleg szerinti eredmény (5) Cas low(6) Befektetések fedezettsége(7) Saját tőke(2) Saját tőke arányos jövedelmezőség(8) Összes tőke(3) Össztőke arányos jövedelmezőség(9) Adózás előtti eredmény(4) érleg szerinti eredmény(5) Cas low(6) igure 2: conomies of equity indexes Gross investment(1), Owner s equity(2), Total equity(3), Taxable income(4), Income after taxation(5), Cas flow(6), Coverage of investment(7), Profitability proportional to owner s equty(8), Profitability proportional to total equity(9) 3 ábra: Tőkeigény A GAZDÁLKODÁS AKONYSÁGÁNAK UTATÓ NDSZ SZÁLÁLÓ Ő OÁSOK TLÉSI TLÉSI UNKA- TLÉSI ÁO- OZA ÖVDL ÖLD KÖLTSÉG ÉK Ő SZKÖZÖK DÍTÁS () () () NVZŐ () ( ) () ( ) () Ő OÁSOK ÖLD () UNKAŐ ( ) TLÉSI SZKÖZÖK () TÜLTLLÁTOTTSÁG Te T e UNKAŐLLÁTOTTSÁG e e SZKÖ ZLLÁTOTTSÁG e e ÁODÍTÁSLLÁTOTTSÁG e KÖLTSÉGLLÁTOTTSÁG K e K e K e Tt t TÜLTI TÉKNYSÉG Tt Tt UNKATLÉKNYSÉG t t SZKÖZAKONYSÁG ÁODÍTÁS AKONYSÁG ÁODÍTÁS () GYSÉGÁ (beszerzési ár) ÖKONÓIAI AKONYSÁG KÖLTSÉGAKONYSÁG TLÉSI KÖLTSÉG () K t K OZA () TLÉSI ÉK () ÖVDL () TÜLTI IGÉNY T i T i T i UNKAŐIGÉNY i i i i SZKÖZIGÉNY i i ÁODÍTÁSIGÉNY i i i KÖLTSÉGIGÉNY K K i Kö i t t GYSÉGÁ (ékesítési ár) T e t elmagyarázat: KÖZVTLN AKONYSÁGI UTATÓK KÖZVTTT AKONYSÁGI UTATÓK LGONTOSABB UTATÓK Saját tőke(1) Idegen tőke(2) Összes tőke(3) Adózás előtti eredmény(4) érleg szerinti eredmény(5) Cas low(6) Saját tőke(1) Idegen tőke(2) Dinamikus eladósodottsági mutató(7) Összes tőke(3) Adózás előtti eredmény(4) érleg szerinti eredmény (5) Cas low(6) igure 3: quity demand Owner s equity(1), Liabilities(2), Total equity(3), Taxable income(4), Income after taxation(5), Cas flow(6), Dynamic indebtedness index(7) 3

4 ÖLD () UNKAŐ ( ) T LÉSI SZKÖZÖK () ÁODÍTÁS () TLÉSI K ÖLTSÉG () OZA () TLÉSI ÉK () elm agyarázat: ÖVDL () ÖLD () T e T e T i T i T i e e i i i T LÉSI SZKÖZÖK ( ) e e i i i e e e i i i K e K e K e GYSÉGÁ (beszerzési ár) ÖNKÖLTSÉG K ö KÖLTSÉG SZINT K K i t K i T t t NATUÁLIS AT t t TÜLTI T ÉKNYSÉG T t (Területarányos jövedelm ezőség) UNKAT LÉKNYSÉG t SZKÖZAKONYSÁG ÁODÍTÁS AKONYSÁG GYSÉGÁ (ékesítési ár) t (szk öza rá nyos jövedelm ezőség) ÖKONÓIAI AKONYSÁG KÖLTSÉGAKONYSÁG i t ÖVD L ZŐ SÉ GI ÁT A (Költségarányos jövedelm ezőség) (Te rm e lési ék ar á- ny os jö ve de lm e ző ség) T ÉK GYSÉG Ö V DL T e ÖVD L SZ INT KÖZVTLN AKONYSÁGI UTATÓK KÖZVTTT AKONYSÁGI UTATÓK LGONTOSABB UTATÓK 4 ábra: övedelemszint NVZŐ A GAZDÁLKODÁS AKONYSÁGÁNAK UTATÓ NDSZ SZÁLÁLÓ Ő OÁSOK UNKA- Ő ( ) TLÉSI TLÉSI ÁO- OZA ÖVDL KÖLTSÉG ÉK DÍTÁS () () (T K ) ( ) () Ő OÁSOK TÜLTLLÁTOTTSÁG UNKAŐ LLÁTOTTSÁG SZKÖZLLÁTOTTSÁG ÁODÍTÁSLLÁTOTTSÁG KÖLTSÉGLLÁTOTTSÁG T t K KÖLTSÉGIGÉNY ÁODÍTÁSIGÉNY SZKÖZIGÉNY UNKAŐ IGÉNY TÜLTI IGÉNY Termelési ék(1) Adózás előtti eredmény(2) érleg szerinti eredmény(3) Cas low(4) Termelési ék(1) Termelési ék arányos jövedelmezőség(5) Adózás előtti eredmény(2) érleg szerinti eredmény(3) Cas low(4) igure 4: Profit level Production value(1), Taxable income(2), Income after taxation(3), Cas flow(4), Profitability proportional to production value(5) 32 A vizsgálatba vont vállalkozások csoportosítása A tesztüzemek kiválasztásának szempontjai alapján csoportosítottam az általam vizsgált gazdaságokat A két fő csoport: az egyéni vállalkozások illetve a társas vállalkozások Az egyéni vállalkozások csoportján belül gazdasági volumen szerint: kis, közepes, középnagy és nagy méretű üzemeket; a társas vállalkozásokon belül pedig szervezeti forma szerint szövetkezeteket és egyéb vállalkozásokat (bt, kft, rt, jogi személyiség nélküli gt) különítettem el 4 A VIZSGÁLAT DÉNYI ÉS A ONTOSABB GÁLLAPÍTÁSOK A következő oldalon találató 1 táblázat és az 5-13 ábrák tartalmazzák a vállalkozási csoportokban talált gazdasági eredmények és mutatók csoportonkénti átlagékeit -től -ig A saját tőke aránya az összes tőkén belül jól látatóan különbözik az egyéni, illetve a társas vállalkozásoknál Az előbbieknél az átlag 90 feletti, az utóbbiaknál 50 alatt átlagékkel is találkozunk, ami jelzi nagymékű eladósodottságukat z ugyanakkor arra is rámutat, ami már az előzőekben megfogalmazódott, miszerint az egyéni vállalkozások kisebb méretükből és bizonytalanabb pénzügyi elyzetükből adódóan sokkal neezebben jutnak banki vagy kereskedelmi itelez Az adatokból kitűnik, ogy a társas vállalkozásoknál a vizsgált 4 évben a saját tőke aránya folyamatosan nőtt bből arra következtetetünk, ogy ezen csoport gazdálkodásának atékonysága javuló tendenciájú A tőkeellátottság az a mutató, melynek átlagékei minden csoport esetében nagyságrendileg asonlóak Az ékek szerint minden vállalkozáscsoport esetében a saját tőke bőven fedezi a befektetett eszközök ékét A tendencia viszont azt is jelenteti, ogy a befektetett eszközök éke folyamatosan csökken, és új befektetések pedig nincsenek A vállalkozások likviditási elyzetét jellemző likviditási ráták átlagékei az egyéni gazdaságoknál igen nagyok, még a 60-at is elérik bből elvileg arra következtetetnénk, ogy a kisgazdaságok átlagosan jelentős forgóeszköz állománnyal rendelkeznek A áttér-információkból azonban kiderül ezek a magas ékek abból adódnak, ogy ezen vállalkozások rövidlejáratú kötelezettségeinek éke csekély, azok rendszerint csak az adófizetési kötelezettséget takarják Látató viszont, ogy pl a szövetkezet likviditása már korántsem mutat ilyen kedvező képet, 0-2 közötti átlagékek találatók A tőkearányos jövedelmezőség általánosan alacsony, vagyis a befektetett tőke atékonysága rossz zentúl megfigyelető egyfajta ektikusság is az ékekben, ontos megjegyezni azt, ogy az összes tőke jövedelmezőségének számításakor az adózás előtti eredmény és a fizetett kamatok összegét viszonyítjuk az összes tőkéez, a saját tőke jövedelmezőségénél viszont az adózás előtti eredmény kerül a számlálóba Így fordulat elő, ogy egyes években és csoportoknál az összes tőke jövedelmezősége pozitív a saját tőkéjé pedig negatív ék gyedül a kis és a közepes méretű egyéni vállalkozások esetében pozitívak az éke mind a négy évben 4

5 A bruttó beruázások táblázatban találató alacsony ékek jól mutatják, ogy az egyéni vállalkozások alig tudnak tárgyi eszközökbe fektetni A társas vállalkozásoknál, különösen a szövetkezeteknél viszont már jelentős beruázások történtek, melyek mögött egyes esetekben nagy arányú idegen források állnak zeket a táblázatban a negatív illetve az alacsony befektetés-fedezettségi mutatók jelzik A dinamikus eladósodottsági mutatók átlagai az egyéniek esetében 0-oz közelebbi ékek, ami jórész a kötelezettségek kis ékéből adódik A társas vállalkozások ugyanezen mutatói viszont már jelentős eladósodottságot mutatnak, vagyis azt, ogy az éves cas-flow csak kis mékben nyújt fedezetet a nettó kötelezettségek teljesítésére A termelési ék arányos jövedelmezőség vállalkozási mérettől és formától függetlenül általánosan alacsony, főként negatív zek az ékek egyrészt a magas költségszintre másrészt az alacsony ékesítési árból következő kisebb termelési ékre vezetetők vissza mellett különösen a kisgazdaságok esetében valószínűleg közrejátszik az alacsony ozamszínvonal is A vállalkozások mérleg és eredményadatai 1 táblázat BKTTTT SZKÖZÖK ÁTLAGÉK (et)(8) OGÓSZKÖZÖK ÁTLAGÉK (et)(9) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7) LIKVID OGÓSZKÖZÖK ÁTLAGÉK (et)(10) BUTTÓ BUÁZÁS ÁTLAGÉK (et)(11) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7) SAÁT TŐK ÁTLAGÉK (et)(12) IDGN TŐK ÁTLAGÉK (et)(13) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7) ÖVID L KÖTLZTTSÉGK ÁTLAGÉK (et)(14) TLÉSI ÉK ÁTLAGÉK (et)(15) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7) ADÓZÁS LŐTTI DÉNY ÁTLAGÉK (et)(16) ÉLG SZINTI DÉNY ÁTLAGÉK (et)(17) gyéni kis méret(2) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni közepes gyéni középnagy gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Társas vállalkozás(7)

6 Az 1 táblázat folytatása CAS-LOW ÁTLAGÉK (et)(18) gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) Table 1: conomic balance and result data of enterprises nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5),, Average value of invested assets(8), Average value of assets on stock(9), Average value of liquid assets(10), Average value of gross investment(11), Average value of owner s equity(12), Average value of liabilities(13), Average value of current liabilities(14), Average value of production value(15), Average value of taxable income(16), Average value of income after taxation(17), Average value of cas flow(18) 5 ábra: Saját tőke aránya gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 5: Owner s equity ratio nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 6 ábra: Tőkeellátottság gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 6: quity supply nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 6

7 7 ábra: Likviditási ráta gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 7: Liquidity rate nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 8 ábra: Likviditási gyorsráta gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 8: ate of current liquidity nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 7

8 9 ábra: Összes tőke arányos jövedelmezőség gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) -5 igure 9: Profitability proportional to total equity nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 10 ábra: Saját tőke arányos jövedelmezőség gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 10: Profitability proportional to owner s equity nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 8

9 11 ábra: Befektetések fedezettsége 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) -20,0-30,0-40,0-50,0 igure 11: Coverage of investment nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 12 ábra: Dinamikus eladósodottsági mutató gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 12: Dynamic indebtedness index nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), 9

10 13 ábra: Termelési ék arányos jövedelmezőség gyéni kis méret(2) gyéni közepes gyéni középnagy gyéni nagy méret(5) Szövetkezet(6) Társas vállalkozás(7) igure 13: profitability proportional to production value nterprise form(1) Individual small size(2), Individual medium size(3), Individual medium-big size(4), Individual big size(5), Összegzésként megállapítató, ogy mind az egyéni, mind pedig a társas vállalkozások küzdenek finanszírozási problémákkal, de ezek természete a két csoport esetében különböző Az egyéni, különösen a kisebb méretű vállalkozások gazdálkodását és továbbfejlesztését az idegen források megszerzésének sokszor átidalatatlan neézségei átráltatják zzel szemben a társas vállalkozások, ezeken belül is a termelő szövetkezetek eredményeit az évek során felalmozódott és nagy arányú idegen források terei vetik vissza IODALO Bakos I-Bálint A (): Kisgazdaságok szerepének megítélése Gazdálkodás, Budapest, Buzás Gy-Nemessályi Zs-Székely Cs (): ezőgazdasági üzemtan I ezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, ekete Gy (1996): A finanszírozató agrárgazdaság szabályozása Gazdálkodás, Budapest, Kesztelyi Sz-Kovács G (): A tesztüzemek évi gazdálkodásának eredményei Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, Kesztelyi Sz-Kovács G (2001): A tesztüzemek évi gazdálkodásának eredményei Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, Kovács G-Dobolyi -Kesztelyi Sz (): A tesztüzemi álózatban résztvevő gazdaságok évi eredményei Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, 5-11 Kovács G-Kertész -Kesztelyi Sz-Pátkai -né (): A tesztüzemek évi gazdálkodásának eredményei Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, Tót -Varga Gy (1996): A mezőgazdasági szövetkezetek élete az átalakulás után Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, 21-38,

JÖVEDELEM, JÖVEDELMEZŐSÉG, VERSENYKÉPESSÉG A HATÉKONYSÁG RENDSZERÉBEN

JÖVEDELEM, JÖVEDELMEZŐSÉG, VERSENYKÉPESSÉG A HATÉKONYSÁG RENDSZERÉBEN ÖVDL, ÖVDLZŐSÉG, VSNYKÉPSSÉG A AKONYSÁG NDSZÉBN Nemessályi Zsolt Debreceni gyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Vállalatgazdaságtani Tanszék A Gönczi Iván Kádár Béla Vadász

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30.

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30. CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 30. aláírás 1 A Társaság 2012. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen (üzletvezetésen)

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Összefoglalás. Bevezetés, célkitűzés

Összefoglalás. Bevezetés, célkitűzés A gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszere Nemessályi Zsolt Nemessályi Ákos Debreceni gyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Összefoglalás Az évezred és az U csatlakozás

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló A szervezet megnevezése: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány A szervezet címe, telefonszáma: 191 Budapest, Üllői út 155. 215.12.31. Tartalom: Mérleg-eszközök Mérleg-források Eredménykimutatás Mutatók alakulása

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre!

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre! A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése 1. rész Fazekas Tamás Kis- és középvállalkozások finanszírozása 1. A mérleg eszközoldalának elemzése A mérleg elemzése. A mérleg elemzése

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

11. ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI!

11. ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI! 11. A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! 1 TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI! ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! 2 1 1 ELEMZÉSSEL DÖNTÉSEINK KIMENETELÉT KÖVETHETJÜK 2 EGÉSZSÉGES VAGY BETEG? 3 GYORSDIAGNÓZIS 3 1 ELEMZÉSSEL

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Add Your Company Slogan Pénzügyi mutatószámok

Add Your Company Slogan Pénzügyi mutatószámok Add Your Company Slogan Pénzügyi mutatószámok Készítette: Vona Máté 2010-11-24 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 29. fejezet Pénzügyi mutatószámok Eddig: jövőorientáltság A

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Beruházási és finanszírozási döntések

Beruházási és finanszírozási döntések Beruházási és finanszírozási döntések Dr. Pályi Zoltán, c. egyetemi docens TMC First Tanácsadó Kft Eredmény Bevétel - Ráfordítások Nyereség (Adózás Előtti Eredmény) EREDMÉNY FELOSZTÁSA ÁLLAM VÁLLALAT TULAJDONOSOK

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet A évi beszámolóhoz 1. Kiegészítő melléklet A 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2009. május 31. 2. I. Általános rész 1, A társaság főbb adatai Neve: IT Business Solutions Center Kft. Címe: 1191 Budapest, Határ út 9. 9/28.

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a

Részletesebben

Az ICF Magyar Tagozata Egyesület

Az ICF Magyar Tagozata Egyesület 1 18216547-9412-529-01 14415 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014. 01. 01. Az üzleti év mérlegforduló napja: 2014.

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A vállalattal kapcsolatban lévık

A vállalattal kapcsolatban lévık Az éves beszámoló és a vállalati eredmény elemzése Gazdasági elemzés 4. alkalom Budaházy György Az elemzés szükségessége A vállalkozás helyzetének, fejlıdésének a megítélése évenként a teljesítmény megállapítása.

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Intelligens technikák k a

Intelligens technikák k a Intelligens technikák k a döntéstámogatásban Döntések fuzzy környezetben Starkné Dr. Werner Ágnes 1 Példa: Alternatívák: a 1,a 2,a 3 Kritériumok: k 1,k 2, k 3,k 4 Az alternatívák értékelését az egyes kritériumok

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00 Cégértékelés RVA - Cégértékelő Szakértői Rendszer v1.2.0 Törzsadatok: Vállakozás: Megye: Ágazat: Minta Kft. Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál Bázis év: Tárgy év: 2006 2007 1. Összesítő értékelés, csoport

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám:

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Hozzáadott érték (Személyi jellegű ráfordítások+értékcsökkenési leírás+adózás előtti eredmény) / Nettó árbevétel

Hozzáadott érték (Személyi jellegű ráfordítások+értékcsökkenési leírás+adózás előtti eredmény) / Nettó árbevétel Fókuszcég Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (Működő cég) 12844455 1174 Budapest, Nyár utca 108. 01 09 799988 8121 Általános épülettakarítás Benchmarking riport Referencia cégek száma: 37 db Árbevétel

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban 18233597-8623-529-01 1. oldal Statisztikai számjel MAGYAR SEBKEZELŐ TÁRSASÁG 12PK61 188/1997/4 Bírósági bejegyzés száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése 2012. december

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Építőipar, 2009. október

Építőipar, 2009. október Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 203. Következik: 2009. 18. A KSH jelenti Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően a TEÁOR'08 nómenklatúra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó.

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó. INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA Az információs technológiák költség-haszon elemzése, gazdaságossági számítások (TCO ROI VOI NPV IRR PI) Szent István Egyetem 1 Az információ drága, de hülyének lenni

Részletesebben