Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv"

Átírás

1 Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 3. A modern üzleti környezet erősítése Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A modern üzleti környezetért prioritási tengely keretében a vállalkozások külső, működési környezetének részesülhet ban, a Nemzeti Akcióprogramban megfogalmazott szabályozási intézkedéseket kiegészítve. A versenyképesség javításához kapcsolódó IKTinfrastruktúra érdekében szükséges egy korszerű IKT hálózati infrastruktúra kialakítása, a szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés elősegítésén keresztül. Ezen kívül cél a térségi, üzleti infrastruktúra kiépítettségének, valamint a vállalatok megfelelő információval való ellátása, emeltszintű üzleti, piaci tanácsadás nyújtása A prioritás célkitűzései 1 Célértékek 2 Prioritás neve, száma Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Prioritás 3. A modern üzleti környezet erősítése Szélessávú hálózatot elérő háztartások arányának növekedése a program hatására Ipari parkok és logisztikai központok program hatására megvalósuló i segítségével generált árbevételnövekedése %pont Kiinduló érték (mrd Ft, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyamon, célértékek% 89 (%, 2006) 5433 (Mrd Ft, 2005) 95,0 98,0 6,0 7,0 1 az ÚMFT/GOP indikátorrendszer összeállítása során alkalmazott módszertani alapelv, hogy az adott GOPbeavatkozás célcsoportjának állapotában bekövetkezett változást oly módon mérjük, hogy az adott indikátor értékének relatív változását vizsgáljuk a célcsoporton belül, a kedvezményezettek körében a nem kedvezményezettekéhez képest. Az indikátor értékének megállapításához a kapott relatív változást általában az egész célcsoportra vetítve értelmezzük. Példa: a program hatására a vállalati szektor által megtermelt BHÉ növekedését úgy számítjuk, hogy a rendelkezésre álló adatbázis-állományt két csoportra bontjuk a GOP-ból kapott függvényében. A kontroll/baseline trend/t nem kapó csoport keretében megfigyelhető BHÉ-növekedéshez képest vizsgáljuk a (meghatározott időtávon belül) kedvezményezettek körében megfigyelt BHÉ-növekedés többletét. Végül az indikátor százalékos formában kifejezett értékét e növekedési többletnek a teljes vállalati szektor (célcsoport) BHÉ-ének növekedéséhez képest vett arányaként állapítjuk meg. 2 Kumulált érték

2 1.3. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyamon) Összesen Prioritás 3. A modern üzleti környezet erősítése 9, 4 26,7 17,2 9,1 6,0 4,2 2,8 75, A prioritás ütemezése - kifizetés 3 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyamon) Összesen Prioritás 3. A modern üzleti környezet erősítése 0,0 1,5 7,2 11,4 11,1 31,6 2. A i konstrukció bemutatása A i konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Ipari parkok telephely- és szolgáltatásainak Alkalmazott eljárás Egyfordulós, nyílt Egyfordulós, nyílt Támogatás formája Vissza nem térítendő Vissza nem térítendő Támogatá s kerete 4 16,9 5,2 Kedvezményez ettek köre gazdasági társaság, illetve gazdasági társaságok együttműködés e gazdasági társaságok, helyi önkormányzato k, közhasznú társaságok Támogat ás minmax összege (millió Ft) Támogatás mértéke (%) * 5 Támog atott projekt ek száma Települ és szintű pályázt atás esetén: Max. 50% A évi kötelezettségvállalásokra vonatkozóan 4 mrd Ft, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyamon 5 A intenzitás maximális felső határa az Európai Bizottság 2006/C 54/08 iránymutatása és 85/2004 (IV.19) Korm. rendeletet módosító 217/2006 (XI.9) Korm. rendelet alapján meghatározott % lehet.

3 Logisztikai központok és Befektetésösztönz és és üzletfejlesztés az ITD-H által Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére Egyfordulós, nyílt Kiemelt program Nyílt egyfordulós pályázat Vissza nem térítendő Vissza nem térítendő Vissza nem térítendő 8,8 4,5 0,9 gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók ITDH Jeremie pénzügyi ban résztvevő pénzügyi közvetítők. A már létező, és hasonló (információnyú jtás, tanácsadás) tevékenységet folytató vállalkozásfejle sztési intézményrend szer (kamarák, érdekképvisele tek, szakmai szervezetek, alapítványok stb.) azon szereplői, akik vállalkozások széles köre számára képesek információt/tan ácsadást szolgáltatni/ny újtani, és amelyek megfelelnek a projektben való részvétel kiválasztási kritériumainak * 6 max. 50% % 1 A cél: max. 100 B cél: Max 0,5 100% 50 6 a beruházás céljától függően: - intermodális logisztikai központok esetében: min. 50, max. 750 millió Ft, de legfeljebb annyiszor 1 mft, ahányszor 200 tonna, vagy 10 TEU intermodális átterelését elvégzi. - Regionális logisztikai központok komplex szolgáltatás esetében min. 50, max. 250 millió Ft. A támogatott projektek mérete (Minimum, maximum) a beruházás céljától függően minimum 100 millió Ft A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke: min: 50%. Önerőnek számít az igényelt on és az egyéb on kívül minden elszámolható költség

4 2.2. A i konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága 7 röviden Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Indokoltság Magyarország egyes részein, elsősorban a szétszórt és nehezen elérhető (elszigetelt) vidéki településeken nem biztosított szélessávú hálózathoz való hozzáférés lehetősége. Ennek oka, hogy a földrajzi és a demográfiai adottságokból adódóan ezeken a területeken a gerinchálózattól való távoli fekvés és a terepviszonyok miatt magasabbak a kiépítés költségei. A ritka népesség határt szab a méretgazdaságosságnak, alacsonyabb keresletet és a befektetések kisebb és hosszabb várt megtérülését vonja maga után. A szélessáv-kiépítésbe való beruházás kereskedelmi ösztönzése itt nem bizonyul elégségesnek. A piaci elégtelenségekből adódóan állami beavatkozás nélkül ezeken a területeken nem biztosítható rövid- és középtávon a háztartások és vállalkozások számára szélessávú elérése, tovább mélyülhet a digitális (és gazdasági) szakadék. A konstrukció ezt a piaci kudarcot kívánja megelőzni az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak nyújtott szélessávú infrastruktúra fejlesztésére fordítható nyújtásával Ipari parkok telephely- Az ipari parkok lehetőséget nyújtanak a telephelyek és a és szolgáltatásainak integrált fejlesztésére, valamint a barnamezős területek újrahasznosítására. Magyarország 179 ipari parkja közül mintegy nek szakmai és szolgáltatási tevékenysége átlépi az ipari park fizikai határát. Ezek az ipari parkok elsősorban logisztikai, innovációs és inkubációs jellegű szolgáltatásaikkal, valamint a térségükben működő vállalkozásokkal kiépített kapcsolatrendszerük révén képesek regionális-, sőt akár országos szintű - gazdaságfejlesztő hatást kifejteni Logisztikai központok és A logisztikai központok kiépülésének felgyorsulása a 90-es évek végén kezdődött, zömmel külföldi tulajdonú nagyvállalatok tevékenysége nyomán logisztikai egységek jelentek meg a budapesti agglomerációban, illetve a kiépülő autópályák mentén. E központok által nyújtott fontos szerepet játszanak a vállalkozások tranzakciós költségeinek csökkentésében, a szállítások jobb ütemezhetőségében, a kiszolgálási színvonal emelésében. Az intermodális logisztikai központok a szállítások környezetbarátabb közlekedési módok felé terelésével piaci kudarcot (ti. negatív externáliát) korrigálnak, melyek a regionális logisztikai központok komplex szolgáltatásaival a KKV-k versenyképességének növelésében fontos szerepet töltenek be Befektetésösztönzés és A beruházás-ösztönzésnek az előző időszakban adott lendületet a üzletfejlesztés az ITD-H következő időszakban is tovább kell vinni, a projektfeltárási, által ajánlati és partnerközvetítési tevékenységet intenzívebbé kell tenni. Az ügyintézés hatékonyságát és minőségét a beruházó-barát ún. egyablakos rendszer tökéletesítésével szükséges növelni Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére A vállalkozások (főként mikro-, és kisvállalkozások) még alapszintű vállalkozói ismeretei is hiányosak, mivel a közoktatásban és a felsőoktatásban a gyakorlati gazdasági, vállalkozási ismeretek oktatása viszonylag szűk körű. A hazai vállalkozások (főként mikro-, és kisvállalkozások) versenyképességének megőrzése és, valamint az egységes európai piac lehetőségeinek minél nagyobb hatékonyságú kihasználásának érdekében elengedhetetlen a hazai vállalkozások sikeres üzletviteléhez, továbbfejlődéséhez szükséges tanácsadói elindítása. 7 Kiemelt projektek esetében alkalmazandó, a projekt költségvetésének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni

5 2.3. Támogatható tevékenységek köre Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Támogatható tevékenységek A szélessávú infrastruktúra k során támogatható: Az elosztóhálózatok kiépítése és országos gerinchálózatokhoz csatlakoztatása (közigazgatási határon belüli elosztási pont); Összeköttetés két vagy több szomszédos település belterületén belüli elosztási pontjai között; A végpontok csatlakoztatása az elosztóhálózatokhoz, helyi hálózatok kiépítése (előfizetői szolgáltatási pont). A szélessávú infrastruktúra fejlesztésnek a következő alapelveknek kell megfelelnie: Szükségesség elve: állami finanszírozás csak indokolt esetekben és mértékben - Esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása; - Piaci kudarcok kezelése (ahol a beruházás hosszú megtérülési ideje miatt pusztán piaci mechanizmusokra épülve nem valósulna meg fejlesztés); Arányosság elve: a nak nem lehet verseny-, illetve piactorzító hatása, mindenhova a szükséges mértékű juttatása; Technológia semlegesség szem előtt tartásával a földrajzi adottságoknak megfelelő, költséghatékonyság szempontjából hosszú távon legelőnyösebb technológia alkalmazása; Biztosított legyen a hálózathoz való nyílt hozzáférés az összes szolgáltató számára (open access kritérium). A támogatott infrastruktúrán elindítani tervezett szolgáltatás árban összemérhető legyen a (100 ezer lakos feletti) nagyvárosokban elérhető azonos tartalmú Internet kal (price equity kritérium); Ipari parkok telephelyés szolgáltatásainak Alapinfrastruktúrák kiépítése, műszaki tartalom bővítésével járó korszerűsítése, illetve kapacitásuk bővítése és a betelepülés ösztönzése az ipari park területén belül, az infrastruktúrával eddig el nem látott és kapacitáshiányos területeken, ahol a hiányzó vagy elavult alapinfrastruktúra akadálya a vállalkozások betelepülésének, illetve továbbfejlődésének. (Kizárólag Ipari Park címmel rendelkező szervezet számára.) Emelt szintű kialakításához, továbbfejlesztéséhez és nyújtásához kapcsolódó k (szolgáltató központ), illetve a hozzá kapcsolódó (pl. IT fejlesztés, immateriális javak beszerzése). A nyújtásához szükséges műszaki eszközök beszerzése, beleértve a szükséges laboratóriumi és kísérleti üzem berendezéseit is; Minőség - környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése (Kizárólag Ipari Park címmel rendelkező szervezet számára.) Piacra jutás a (de minimis): - Marketing eszközök elkészítése, beszerzése, - Arculattervezés és megjelenítés A projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés Logisztikai központok és Intermodális és regionális logisztikai központok komplex szolgáltatás esetében a szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéséhez kapcsolódó: telephelyfejlesztés (ingatlan, közmű, infrastruktúra építése,

6 bővítése, korszerűsítése) új eszközök beszerzése információs technológiafejlesztés piacra jutás a vállalati humánerőforrás fejlesztés tanácsadás igénybevétele minőség - környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés az ITD-H által 1) Proaktív befektetési promóció célzott befektető keresés, céglátogatás, célzott tárgyalások, pro-aktív célzott befektető-kereső akciók/hitlisting, nemzetközi szakmai konferenciákon és kiállításokon való részvétel, befektetési szemináriumok, üzletember-találkozók, regionális és szektorális célzott marketing és PR kampányok, ország promóció belföldi irodahálózat, bővítése 2) Projekt menedzsment, egyablakos ügyintézés információnyújtás és beruházási tanácsadási tevékenység egyablakos módszerrel, projekt-gyűjtés, -kezelés, pro-aktív befektetés-ösztönzési szolgáltatás, partnerközvetítői (match-making) tevékenység szakértők alkalmazása a magasabb hozzáadott értékű beruházások arányának növekedésére való tekintettel (Venture Capital, részvénypiaci és ipari park, HR szakértő, jogász), jól strukturált és célzott elektronikus adatbázisok kialakítása és fenntartása (ipari parkokról, ipari telephelyekről, beszállítókról, kutatókról, kutatásokról stb.). 3) Aftercare tevékenység follow-up tevékenység: régiónkénti konferencia, befektetői oklevél, cégekkel folytatott közvetlen kapcsolattartás, hatékony ügyfélkövetési rendszer, a beruházók és a lehetséges beszállítók közötti együttműködések valamint a tudományos intézetek közötti kapcsolatok kiépítése, és a szakmai tudás átadásának elősegítése, a megtelepedett befektetők külföldi beszállítóinak hazánkba telepítése. 4) Üzletfejlesztési tevékenység kapcsán szolgáltatás jellegű tevékenységek: Kiállítások szervezése Partnerközvetítés Üzletember-találkozók lebonyolítása Beszállítói konferenciák szervezése Kiadványok készítése és terjesztése Információ-szolgáltatás Relációs Tenderfigyelés 5) Üzletfejlesztési működtetése: üzleti Inkubáció beszállítói program előminősítési rendszer; Export klub, export válogatott;

7 Networking tevékenység erősítése a kereskedelemfejlesztésben részvevő nem kormányzati szervezetekkel 6) Szakmai tevékenységet támogató kommunikációs tevékenységek médiafoglalás kiadványok, szóróanyagok, arculat, rendezvények szervezése tartalom előállítás, szövegírás 7) Informatikai hálózat : Kereskedelemfejlesztést támogató integrált informatikai rendszere kialakítása, tovább Az ITDH web portálján elérhető exportösztönző e- piactér Csoportmunka támogató IT eszközök Adatbázis fejlesztés - exportképes magyar cégek adatbázisa - ország információs adatbázis - A telephely (részben ipari park) adatbázis tovább - külpiaci hálózat számára szükséges adatbázisok - országos HR adatbázis Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére A. cél: A pénzügyi közvetítők felkészítési, oktatási programja; B. cél: Vállalkozások által igényébe vett tanácsadás; 2.4. Támogatás célja Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Támogatás célja A szélessávú távközlési infrastruktúra kiépítésének és szolgáltatás beindításának a Magyarország hátrányos helyzetű, üzletileg kevésbé vonzó kistérségeiben, ahol eddig üzleti alapon nem épült ki szélessávú hálózati infrastruktúra, illetve a piac a jövőben sem képes megfizethető költségek mellett és a kívánt ához alkalmas szinten annak biztosítására. A konstrukció keretében elektronikus hírközlési szolgáltató vállalkozások kerülnek kiválasztásra nyílt pályázati eljárással, településenkénti versenyeztetéssel Ipari parkok telephelyés szolgáltatásainak A régiós, országos jelentőségű ipari parkokba betelepült, illetve a parkok határain túlnyúlóan, annak vonzáskörzetében lévő mikro-, kis- és közepes vállalkozók számára a gazdaság hálózatosodását elősegítő magas hozzáadott értékű szolgáltatás nyújtására alkalmas k megvalósítása. Cél, hogy az ipari parkba betelepült, emelt szintű vállalkozásfejlesztési és IT at lehetővé tevő technológiai inkubátor- és szolgáltató központok, korszerű ipari területek, telephelyek alakuljanak ki. A k eredményeként javuljon a vállalkozások versenyképessége, nőjön a korszerű IT technológiákat alkalmazó, az innovációs láncba bekapcsolódó vállalkozások száma és bővüljenek a versenyképességet javító vállalkozói ismeretek Logisztikai központok és A konstrukció célja a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú kal történő kiszolgálása, főként a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó az ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével. Emellett cél, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex logisztikai

8 számának bővítésével és minőségének javításával a hazai KKV-k versenyképessége javuljon Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés az ITD-H által Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére A külföldi működő tőke Magyarországra vonzása és beintegrálása a magyar gazdaságba, az ország kedvező befektetési célországként való bemutatásával, valamint célzott befektető-kereséssel, projekt-gyűjtéssel és kezeléssel. Információkkal és háttérmunkával segíteni a konkrét befektetéseket és az érdeklődő cégeket, befektetői csoportokat. Információk átadásával, kapcsolatépítéssel és különböző kal, események szervezésével és egyéb szolgáltatásaival cél a magyarországi vállalkozások helyzetbe hozása a külpiacokon, segítve az e téren mutatkozó relatív hátrányuk lefaragását, illetve integrálódásukat a nemzetközi kereskedelembe és a világgazdasági folyamatokba. A. cél: Pénzügyi közvetítők kockázat kezelő kapacitásának B. cél: Fin-i ügyfelei pénzügyi tudatosságának 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Jogosultsági feltételek Projekt kiválasztási szempontok A pályázó saját tőkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem lehet negatív; A pályázó legalább két lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik (Lezárt, teljes üzleti évnek számít a beszámolóval/szja bevallással/adóbevallással alátámasztott üzleti év) A pályázó az elmúlt két, pénzügyileg lezárt év legalább egyikében a rendelkezésre álló, jóváhagyott éves beszámoló, vagy az adóbevallás alapján nyereségesen gazdálkodott; A pályázat tartalma a pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban van. A vállalkozás bevételének min. 50%-a elektronikus hírközlési tevékenységből származik.. A pályázó által megcélzott fejlesztés helyszíne a 64/2004. (IV.15) Korm.rendelet által meghatározott hátrányos helyzetű térségben van. A pályázó megvalósíthatósági tanulmányt nyújt be a tervezett projekt kivitelezéséről, illetve az általa vállalt output-okról (elérni kívánt felhasználók száma, tervezett penetráció 1, illetve 5 év múlva, egy előfizetői végpontra jutó fajlagos költség, elindítani tervezett szolgáltatás hozzáférési költsége, vállalt műszaki paraméterek). Az infrastruktúrán indítani tervezett szolgáltatás minden, a 345/2004 (XII.22.) Korm. rendeletben előírt minőségi paraméterében megfelel a szolgáltató Általános Szolgáltatási Feltételeiben rögzített vállalásainak

9 Értékelési szempontok: Pályázó adatai, minősítése Projekt gazdasági megvalósíthatósága Projekt komplexitása, várható eredményei, szakmai tartalma Társadalmi, gazdasági hasznosság Ipari parkok telephelyés szolgáltatásainak Jogosultsági feltételek A pályázat tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van. Akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív; A pályázat befogadását igazoló KSZ nyilatkozat kézhezvételét megelőzően megkezdett projektre nem lehet t igényelni. A pályázónak egy teljes lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie (Lezárt, teljes üzleti évnek számít a beszámolóval/szja bevallással/adóbevallással alátámasztott üzleti év) Az ipari park, amelyet a pályázó működtet vagy oda betelepült vagy betelepülő, az alábbi kritériumok közül minimum 3-at teljesít: - minimális működési idő: 5 év - betelepült vállalatok száma min.: 20 db; - betelepült vállalatok min. 25%-nál az éves nettó árbevétel meghaladja a 200 mft-ot; - Ipari parkba betelepült vállalkozások által foglalkoztatottak száma: min. 500 fő Értékelési szempontok Pályázó minősítése Projekt gazdasági megvalósíthatósága; Társadalmi, gazdasági hasznosság A barnamezős területek rekonstrukciója Logisztikai központok és Jogosultsági feltételek A pályázat tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van; A pályázat befogadását igazoló KSZ nyilatkozat kézhezvételét megelőzően; megkezdett projektre nem lehet t igényelni akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív; Értékelési szempontok A pályázat szakmai, pénzügyi megalapozottsága, a fejlesztés költség-hatékony megvalósítása, A pályázat komplexitása, a létesülő új munkahelyek száma, a szolgáltatást igénybevevő vállalkozások számának növekedése Előnyben részesül a környezetvédelmi (különösen intermodális) szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat. Előnyben részesül az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat. Előnyben részesül a területi versenyképességet fokozottan érvényesítő pályázat, illetve az a projekt, mely ipari parkban valósul meg Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés az ITD-H által A projekt-kiválasztási kritériumok nem relevánsak, mivel a i összeget teljes mértékben a központi program keretében kiválasztott lebonyolító szervezet kapja meg, az általa megvalósított ellenértékéül.

10 Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére A cél: Jogosultsági kritériumok A ra olyan belföldi székhelyű oktató szervezetek pályázhatnak, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: gazdasági társaságok; közhasznú társaságok; szövetkezetek; egyéni vállalkozók; non-profit szervezetek (alapítványok, kamarák, érdekképviseletek, stb.), amelyek legalább két éve működnek, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkeznek, az oktatásból származó árbevételük meghaladja az éves árbevétel 30%-át. B. cél: A kedvezményezettek azon vállalkozások lehetnek, akik a Jeremie típusú ból már részesültek ban,egyéb kiválasztási feltételt nem alkalmazunk A i konstrukciók célértékei Konstrukció neve, száma Hálózati infrastruktúra Ipari parkok telephelyés szolgáltatásainak Logisztikai központok és Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés az ITD-H által Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére Célértékek Indikátor megnevezése Szélessávval lefedett települések száma, db Támogatott, ipari parkot működtető szervezetek szolgáltatásból származó árbevételének növekedése, % Logisztikai területén a program hatására előállított BHÉnövekedése A logisztikai központok szolgáltatásait igénybe vevő vállalkozások számának növekedése, db Tanácsadásban részesült vállalkozások száma, db Tanácsadásban részesült vállalkozások hány százaléka válik mikrohitel ügyféllé, % Összes en ,0 0,0 10, ,0 0,0 10,

11 2.7. A i konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma Hálózati infrastruktúra Ipari parkok telephely- és szolgáltatásainak Logisztikai központok és Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés az ITD-H által Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére Konstrukció indításának időpontja október június szeptember Konstrukció zárásának időpontja december (több szakaszban) november (több szakaszban) november (több szakaszban) október Nem értelmezhető október november (több szakaszban) 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Sor- Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének szám módja 1. Minden konstrukciót érint Háttérjogszabályok változása Akcióterv, pályázati kiírások, i szerződések módosítása 2. Minden konstrukciót érint Üzleti környezet kedvezőtlen változása (pl. adózás) Akcióterv, pályázati kiírások módosítása 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Projekt megnevezése Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés A projekt tervezett összköltsé ge A várható értéke A projekt várható indításá nak időpontj a A projekt várható befejezéséne k időpontja Kedvezményezet t neve ITDH Kht.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 3. számú melléklet Gazdaságfejlesztési Operatív Program 3. prioritás: A modern üzleti környezet elısegítése Akcióterv Felülvizsgálva: 2008. január 2007. június 1.2. A prioritás célkitőzései 1 Célértékek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 4. Jeremie típusú pénzügyi eszközök

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre Sajtóanyag 10 új -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség július 13-án mintegy 13 milliárd forint értékben újabb tíz gazdaságfejlesztési ot jelentet meg. Ezek a ok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Megújult pályázatkezelési folyamat a MAG Zrt-nél 1. Pályázatkezelési folyamat Társadalmi egyeztetés a kiírást megelőzően Egyszerűsített eljárásrendek

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1.

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. Mi a kockázati tőke (alap, alapkezelő, befektetés) Jeremie pályázati program A program célja és célcsoportja Innovatív, start up növekedési pályára állítható KKV-k Tőkehiány működő

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei Első Önkormányzati Projektbörze 2010 Budapest, 2010.03.31. Szemző György projektmenedzser, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázati kód

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív Program Debrecen 2009. június 03. Kabai Anikó GOP IH, osztályvezető Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési OP szerkezete, előrehaladása 1. prioritás: K+F+I 2. prioritás:

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11.

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. -Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök kcióterv Felülvizsgálva: 2008. január 2007. június 1.2. prioritás célkitőzései 1 Célértékek 2 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás

Részletesebben

GOP előrehaladás vissza nem térítendő támogatások státusza

GOP előrehaladás vissza nem térítendő támogatások státusza GOP előrehaladás vissza nem térítendő támogatások státusza IBM-Konferencia 2012. November 14. Szemző György Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH GOP 1. Prioritás - K+F és innováció a versenyképességért

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Siba Ignác, Főigazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatainak ismertetése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatainak ismertetése Európai Uniós támogatások pályázati roadshowja Széchenyi 2020 GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatainak ismertetése Kerekes Gábor irodavezető Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22.

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22. 2014-2020 Infokommunikációs fejlesztések Dr. Kelemen Csaba 2014. február 22. EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE Az Európai Bizottság Ex-ante feltételekhez köti a támogatások odaítélését Digitális növekedésre

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban.

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Vállalkozó Ügyfelünk! Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. MÓDOSULT A TELEPHELY

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerűsítések, gyorsítások Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben