Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv"

Átírás

1 Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 3. A modern üzleti környezet erősítése Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A modern üzleti környezetért prioritási tengely keretében a vállalkozások külső, működési környezetének részesülhet ban, a Nemzeti Akcióprogramban megfogalmazott szabályozási intézkedéseket kiegészítve. A versenyképesség javításához kapcsolódó IKTinfrastruktúra érdekében szükséges egy korszerű IKT hálózati infrastruktúra kialakítása, a szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés elősegítésén keresztül. Ezen kívül cél a térségi, üzleti infrastruktúra kiépítettségének, valamint a vállalatok megfelelő információval való ellátása, emeltszintű üzleti, piaci tanácsadás nyújtása A prioritás célkitűzései 1 Célértékek 2 Prioritás neve, száma Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Prioritás 3. A modern üzleti környezet erősítése Szélessávú hálózatot elérő háztartások arányának növekedése a program hatására Ipari parkok és logisztikai központok program hatására megvalósuló i segítségével generált árbevételnövekedése %pont Kiinduló érték (mrd Ft, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyamon, célértékek% 89 (%, 2006) 5433 (Mrd Ft, 2005) 95,0 98,0 6,0 7,0 1 az ÚMFT/GOP indikátorrendszer összeállítása során alkalmazott módszertani alapelv, hogy az adott GOPbeavatkozás célcsoportjának állapotában bekövetkezett változást oly módon mérjük, hogy az adott indikátor értékének relatív változását vizsgáljuk a célcsoporton belül, a kedvezményezettek körében a nem kedvezményezettekéhez képest. Az indikátor értékének megállapításához a kapott relatív változást általában az egész célcsoportra vetítve értelmezzük. Példa: a program hatására a vállalati szektor által megtermelt BHÉ növekedését úgy számítjuk, hogy a rendelkezésre álló adatbázis-állományt két csoportra bontjuk a GOP-ból kapott függvényében. A kontroll/baseline trend/t nem kapó csoport keretében megfigyelhető BHÉ-növekedéshez képest vizsgáljuk a (meghatározott időtávon belül) kedvezményezettek körében megfigyelt BHÉ-növekedés többletét. Végül az indikátor százalékos formában kifejezett értékét e növekedési többletnek a teljes vállalati szektor (célcsoport) BHÉ-ének növekedéséhez képest vett arányaként állapítjuk meg. 2 Kumulált érték

2 1.3. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyamon) Összesen Prioritás 3. A modern üzleti környezet erősítése 9, 4 26,7 17,2 9,1 6,0 4,2 2,8 75, A prioritás ütemezése - kifizetés 3 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyamon) Összesen Prioritás 3. A modern üzleti környezet erősítése 0,0 1,5 7,2 11,4 11,1 31,6 2. A i konstrukció bemutatása A i konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Ipari parkok telephely- és szolgáltatásainak Alkalmazott eljárás Egyfordulós, nyílt Egyfordulós, nyílt Támogatás formája Vissza nem térítendő Vissza nem térítendő Támogatá s kerete 4 16,9 5,2 Kedvezményez ettek köre gazdasági társaság, illetve gazdasági társaságok együttműködés e gazdasági társaságok, helyi önkormányzato k, közhasznú társaságok Támogat ás minmax összege (millió Ft) Támogatás mértéke (%) * 5 Támog atott projekt ek száma Települ és szintű pályázt atás esetén: Max. 50% A évi kötelezettségvállalásokra vonatkozóan 4 mrd Ft, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyamon 5 A intenzitás maximális felső határa az Európai Bizottság 2006/C 54/08 iránymutatása és 85/2004 (IV.19) Korm. rendeletet módosító 217/2006 (XI.9) Korm. rendelet alapján meghatározott % lehet.

3 Logisztikai központok és Befektetésösztönz és és üzletfejlesztés az ITD-H által Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére Egyfordulós, nyílt Kiemelt program Nyílt egyfordulós pályázat Vissza nem térítendő Vissza nem térítendő Vissza nem térítendő 8,8 4,5 0,9 gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók ITDH Jeremie pénzügyi ban résztvevő pénzügyi közvetítők. A már létező, és hasonló (információnyú jtás, tanácsadás) tevékenységet folytató vállalkozásfejle sztési intézményrend szer (kamarák, érdekképvisele tek, szakmai szervezetek, alapítványok stb.) azon szereplői, akik vállalkozások széles köre számára képesek információt/tan ácsadást szolgáltatni/ny újtani, és amelyek megfelelnek a projektben való részvétel kiválasztási kritériumainak * 6 max. 50% % 1 A cél: max. 100 B cél: Max 0,5 100% 50 6 a beruházás céljától függően: - intermodális logisztikai központok esetében: min. 50, max. 750 millió Ft, de legfeljebb annyiszor 1 mft, ahányszor 200 tonna, vagy 10 TEU intermodális átterelését elvégzi. - Regionális logisztikai központok komplex szolgáltatás esetében min. 50, max. 250 millió Ft. A támogatott projektek mérete (Minimum, maximum) a beruházás céljától függően minimum 100 millió Ft A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke: min: 50%. Önerőnek számít az igényelt on és az egyéb on kívül minden elszámolható költség

4 2.2. A i konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága 7 röviden Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Indokoltság Magyarország egyes részein, elsősorban a szétszórt és nehezen elérhető (elszigetelt) vidéki településeken nem biztosított szélessávú hálózathoz való hozzáférés lehetősége. Ennek oka, hogy a földrajzi és a demográfiai adottságokból adódóan ezeken a területeken a gerinchálózattól való távoli fekvés és a terepviszonyok miatt magasabbak a kiépítés költségei. A ritka népesség határt szab a méretgazdaságosságnak, alacsonyabb keresletet és a befektetések kisebb és hosszabb várt megtérülését vonja maga után. A szélessáv-kiépítésbe való beruházás kereskedelmi ösztönzése itt nem bizonyul elégségesnek. A piaci elégtelenségekből adódóan állami beavatkozás nélkül ezeken a területeken nem biztosítható rövid- és középtávon a háztartások és vállalkozások számára szélessávú elérése, tovább mélyülhet a digitális (és gazdasági) szakadék. A konstrukció ezt a piaci kudarcot kívánja megelőzni az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak nyújtott szélessávú infrastruktúra fejlesztésére fordítható nyújtásával Ipari parkok telephely- Az ipari parkok lehetőséget nyújtanak a telephelyek és a és szolgáltatásainak integrált fejlesztésére, valamint a barnamezős területek újrahasznosítására. Magyarország 179 ipari parkja közül mintegy nek szakmai és szolgáltatási tevékenysége átlépi az ipari park fizikai határát. Ezek az ipari parkok elsősorban logisztikai, innovációs és inkubációs jellegű szolgáltatásaikkal, valamint a térségükben működő vállalkozásokkal kiépített kapcsolatrendszerük révén képesek regionális-, sőt akár országos szintű - gazdaságfejlesztő hatást kifejteni Logisztikai központok és A logisztikai központok kiépülésének felgyorsulása a 90-es évek végén kezdődött, zömmel külföldi tulajdonú nagyvállalatok tevékenysége nyomán logisztikai egységek jelentek meg a budapesti agglomerációban, illetve a kiépülő autópályák mentén. E központok által nyújtott fontos szerepet játszanak a vállalkozások tranzakciós költségeinek csökkentésében, a szállítások jobb ütemezhetőségében, a kiszolgálási színvonal emelésében. Az intermodális logisztikai központok a szállítások környezetbarátabb közlekedési módok felé terelésével piaci kudarcot (ti. negatív externáliát) korrigálnak, melyek a regionális logisztikai központok komplex szolgáltatásaival a KKV-k versenyképességének növelésében fontos szerepet töltenek be Befektetésösztönzés és A beruházás-ösztönzésnek az előző időszakban adott lendületet a üzletfejlesztés az ITD-H következő időszakban is tovább kell vinni, a projektfeltárási, által ajánlati és partnerközvetítési tevékenységet intenzívebbé kell tenni. Az ügyintézés hatékonyságát és minőségét a beruházó-barát ún. egyablakos rendszer tökéletesítésével szükséges növelni Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére A vállalkozások (főként mikro-, és kisvállalkozások) még alapszintű vállalkozói ismeretei is hiányosak, mivel a közoktatásban és a felsőoktatásban a gyakorlati gazdasági, vállalkozási ismeretek oktatása viszonylag szűk körű. A hazai vállalkozások (főként mikro-, és kisvállalkozások) versenyképességének megőrzése és, valamint az egységes európai piac lehetőségeinek minél nagyobb hatékonyságú kihasználásának érdekében elengedhetetlen a hazai vállalkozások sikeres üzletviteléhez, továbbfejlődéséhez szükséges tanácsadói elindítása. 7 Kiemelt projektek esetében alkalmazandó, a projekt költségvetésének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni

5 2.3. Támogatható tevékenységek köre Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Támogatható tevékenységek A szélessávú infrastruktúra k során támogatható: Az elosztóhálózatok kiépítése és országos gerinchálózatokhoz csatlakoztatása (közigazgatási határon belüli elosztási pont); Összeköttetés két vagy több szomszédos település belterületén belüli elosztási pontjai között; A végpontok csatlakoztatása az elosztóhálózatokhoz, helyi hálózatok kiépítése (előfizetői szolgáltatási pont). A szélessávú infrastruktúra fejlesztésnek a következő alapelveknek kell megfelelnie: Szükségesség elve: állami finanszírozás csak indokolt esetekben és mértékben - Esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása; - Piaci kudarcok kezelése (ahol a beruházás hosszú megtérülési ideje miatt pusztán piaci mechanizmusokra épülve nem valósulna meg fejlesztés); Arányosság elve: a nak nem lehet verseny-, illetve piactorzító hatása, mindenhova a szükséges mértékű juttatása; Technológia semlegesség szem előtt tartásával a földrajzi adottságoknak megfelelő, költséghatékonyság szempontjából hosszú távon legelőnyösebb technológia alkalmazása; Biztosított legyen a hálózathoz való nyílt hozzáférés az összes szolgáltató számára (open access kritérium). A támogatott infrastruktúrán elindítani tervezett szolgáltatás árban összemérhető legyen a (100 ezer lakos feletti) nagyvárosokban elérhető azonos tartalmú Internet kal (price equity kritérium); Ipari parkok telephelyés szolgáltatásainak Alapinfrastruktúrák kiépítése, műszaki tartalom bővítésével járó korszerűsítése, illetve kapacitásuk bővítése és a betelepülés ösztönzése az ipari park területén belül, az infrastruktúrával eddig el nem látott és kapacitáshiányos területeken, ahol a hiányzó vagy elavult alapinfrastruktúra akadálya a vállalkozások betelepülésének, illetve továbbfejlődésének. (Kizárólag Ipari Park címmel rendelkező szervezet számára.) Emelt szintű kialakításához, továbbfejlesztéséhez és nyújtásához kapcsolódó k (szolgáltató központ), illetve a hozzá kapcsolódó (pl. IT fejlesztés, immateriális javak beszerzése). A nyújtásához szükséges műszaki eszközök beszerzése, beleértve a szükséges laboratóriumi és kísérleti üzem berendezéseit is; Minőség - környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése (Kizárólag Ipari Park címmel rendelkező szervezet számára.) Piacra jutás a (de minimis): - Marketing eszközök elkészítése, beszerzése, - Arculattervezés és megjelenítés A projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés Logisztikai központok és Intermodális és regionális logisztikai központok komplex szolgáltatás esetében a szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéséhez kapcsolódó: telephelyfejlesztés (ingatlan, közmű, infrastruktúra építése,

6 bővítése, korszerűsítése) új eszközök beszerzése információs technológiafejlesztés piacra jutás a vállalati humánerőforrás fejlesztés tanácsadás igénybevétele minőség - környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés az ITD-H által 1) Proaktív befektetési promóció célzott befektető keresés, céglátogatás, célzott tárgyalások, pro-aktív célzott befektető-kereső akciók/hitlisting, nemzetközi szakmai konferenciákon és kiállításokon való részvétel, befektetési szemináriumok, üzletember-találkozók, regionális és szektorális célzott marketing és PR kampányok, ország promóció belföldi irodahálózat, bővítése 2) Projekt menedzsment, egyablakos ügyintézés információnyújtás és beruházási tanácsadási tevékenység egyablakos módszerrel, projekt-gyűjtés, -kezelés, pro-aktív befektetés-ösztönzési szolgáltatás, partnerközvetítői (match-making) tevékenység szakértők alkalmazása a magasabb hozzáadott értékű beruházások arányának növekedésére való tekintettel (Venture Capital, részvénypiaci és ipari park, HR szakértő, jogász), jól strukturált és célzott elektronikus adatbázisok kialakítása és fenntartása (ipari parkokról, ipari telephelyekről, beszállítókról, kutatókról, kutatásokról stb.). 3) Aftercare tevékenység follow-up tevékenység: régiónkénti konferencia, befektetői oklevél, cégekkel folytatott közvetlen kapcsolattartás, hatékony ügyfélkövetési rendszer, a beruházók és a lehetséges beszállítók közötti együttműködések valamint a tudományos intézetek közötti kapcsolatok kiépítése, és a szakmai tudás átadásának elősegítése, a megtelepedett befektetők külföldi beszállítóinak hazánkba telepítése. 4) Üzletfejlesztési tevékenység kapcsán szolgáltatás jellegű tevékenységek: Kiállítások szervezése Partnerközvetítés Üzletember-találkozók lebonyolítása Beszállítói konferenciák szervezése Kiadványok készítése és terjesztése Információ-szolgáltatás Relációs Tenderfigyelés 5) Üzletfejlesztési működtetése: üzleti Inkubáció beszállítói program előminősítési rendszer; Export klub, export válogatott;

7 Networking tevékenység erősítése a kereskedelemfejlesztésben részvevő nem kormányzati szervezetekkel 6) Szakmai tevékenységet támogató kommunikációs tevékenységek médiafoglalás kiadványok, szóróanyagok, arculat, rendezvények szervezése tartalom előállítás, szövegírás 7) Informatikai hálózat : Kereskedelemfejlesztést támogató integrált informatikai rendszere kialakítása, tovább Az ITDH web portálján elérhető exportösztönző e- piactér Csoportmunka támogató IT eszközök Adatbázis fejlesztés - exportképes magyar cégek adatbázisa - ország információs adatbázis - A telephely (részben ipari park) adatbázis tovább - külpiaci hálózat számára szükséges adatbázisok - országos HR adatbázis Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére A. cél: A pénzügyi közvetítők felkészítési, oktatási programja; B. cél: Vállalkozások által igényébe vett tanácsadás; 2.4. Támogatás célja Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Támogatás célja A szélessávú távközlési infrastruktúra kiépítésének és szolgáltatás beindításának a Magyarország hátrányos helyzetű, üzletileg kevésbé vonzó kistérségeiben, ahol eddig üzleti alapon nem épült ki szélessávú hálózati infrastruktúra, illetve a piac a jövőben sem képes megfizethető költségek mellett és a kívánt ához alkalmas szinten annak biztosítására. A konstrukció keretében elektronikus hírközlési szolgáltató vállalkozások kerülnek kiválasztásra nyílt pályázati eljárással, településenkénti versenyeztetéssel Ipari parkok telephelyés szolgáltatásainak A régiós, országos jelentőségű ipari parkokba betelepült, illetve a parkok határain túlnyúlóan, annak vonzáskörzetében lévő mikro-, kis- és közepes vállalkozók számára a gazdaság hálózatosodását elősegítő magas hozzáadott értékű szolgáltatás nyújtására alkalmas k megvalósítása. Cél, hogy az ipari parkba betelepült, emelt szintű vállalkozásfejlesztési és IT at lehetővé tevő technológiai inkubátor- és szolgáltató központok, korszerű ipari területek, telephelyek alakuljanak ki. A k eredményeként javuljon a vállalkozások versenyképessége, nőjön a korszerű IT technológiákat alkalmazó, az innovációs láncba bekapcsolódó vállalkozások száma és bővüljenek a versenyképességet javító vállalkozói ismeretek Logisztikai központok és A konstrukció célja a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú kal történő kiszolgálása, főként a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó az ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével. Emellett cél, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex logisztikai

8 számának bővítésével és minőségének javításával a hazai KKV-k versenyképessége javuljon Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés az ITD-H által Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére A külföldi működő tőke Magyarországra vonzása és beintegrálása a magyar gazdaságba, az ország kedvező befektetési célországként való bemutatásával, valamint célzott befektető-kereséssel, projekt-gyűjtéssel és kezeléssel. Információkkal és háttérmunkával segíteni a konkrét befektetéseket és az érdeklődő cégeket, befektetői csoportokat. Információk átadásával, kapcsolatépítéssel és különböző kal, események szervezésével és egyéb szolgáltatásaival cél a magyarországi vállalkozások helyzetbe hozása a külpiacokon, segítve az e téren mutatkozó relatív hátrányuk lefaragását, illetve integrálódásukat a nemzetközi kereskedelembe és a világgazdasági folyamatokba. A. cél: Pénzügyi közvetítők kockázat kezelő kapacitásának B. cél: Fin-i ügyfelei pénzügyi tudatosságának 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Jogosultsági feltételek Projekt kiválasztási szempontok A pályázó saját tőkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem lehet negatív; A pályázó legalább két lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik (Lezárt, teljes üzleti évnek számít a beszámolóval/szja bevallással/adóbevallással alátámasztott üzleti év) A pályázó az elmúlt két, pénzügyileg lezárt év legalább egyikében a rendelkezésre álló, jóváhagyott éves beszámoló, vagy az adóbevallás alapján nyereségesen gazdálkodott; A pályázat tartalma a pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban van. A vállalkozás bevételének min. 50%-a elektronikus hírközlési tevékenységből származik.. A pályázó által megcélzott fejlesztés helyszíne a 64/2004. (IV.15) Korm.rendelet által meghatározott hátrányos helyzetű térségben van. A pályázó megvalósíthatósági tanulmányt nyújt be a tervezett projekt kivitelezéséről, illetve az általa vállalt output-okról (elérni kívánt felhasználók száma, tervezett penetráció 1, illetve 5 év múlva, egy előfizetői végpontra jutó fajlagos költség, elindítani tervezett szolgáltatás hozzáférési költsége, vállalt műszaki paraméterek). Az infrastruktúrán indítani tervezett szolgáltatás minden, a 345/2004 (XII.22.) Korm. rendeletben előírt minőségi paraméterében megfelel a szolgáltató Általános Szolgáltatási Feltételeiben rögzített vállalásainak

9 Értékelési szempontok: Pályázó adatai, minősítése Projekt gazdasági megvalósíthatósága Projekt komplexitása, várható eredményei, szakmai tartalma Társadalmi, gazdasági hasznosság Ipari parkok telephelyés szolgáltatásainak Jogosultsági feltételek A pályázat tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van. Akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív; A pályázat befogadását igazoló KSZ nyilatkozat kézhezvételét megelőzően megkezdett projektre nem lehet t igényelni. A pályázónak egy teljes lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie (Lezárt, teljes üzleti évnek számít a beszámolóval/szja bevallással/adóbevallással alátámasztott üzleti év) Az ipari park, amelyet a pályázó működtet vagy oda betelepült vagy betelepülő, az alábbi kritériumok közül minimum 3-at teljesít: - minimális működési idő: 5 év - betelepült vállalatok száma min.: 20 db; - betelepült vállalatok min. 25%-nál az éves nettó árbevétel meghaladja a 200 mft-ot; - Ipari parkba betelepült vállalkozások által foglalkoztatottak száma: min. 500 fő Értékelési szempontok Pályázó minősítése Projekt gazdasági megvalósíthatósága; Társadalmi, gazdasági hasznosság A barnamezős területek rekonstrukciója Logisztikai központok és Jogosultsági feltételek A pályázat tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van; A pályázat befogadását igazoló KSZ nyilatkozat kézhezvételét megelőzően; megkezdett projektre nem lehet t igényelni akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív; Értékelési szempontok A pályázat szakmai, pénzügyi megalapozottsága, a fejlesztés költség-hatékony megvalósítása, A pályázat komplexitása, a létesülő új munkahelyek száma, a szolgáltatást igénybevevő vállalkozások számának növekedése Előnyben részesül a környezetvédelmi (különösen intermodális) szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat. Előnyben részesül az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázat. Előnyben részesül a területi versenyképességet fokozottan érvényesítő pályázat, illetve az a projekt, mely ipari parkban valósul meg Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés az ITD-H által A projekt-kiválasztási kritériumok nem relevánsak, mivel a i összeget teljes mértékben a központi program keretében kiválasztott lebonyolító szervezet kapja meg, az általa megvalósított ellenértékéül.

10 Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére A cél: Jogosultsági kritériumok A ra olyan belföldi székhelyű oktató szervezetek pályázhatnak, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: gazdasági társaságok; közhasznú társaságok; szövetkezetek; egyéni vállalkozók; non-profit szervezetek (alapítványok, kamarák, érdekképviseletek, stb.), amelyek legalább két éve működnek, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkeznek, az oktatásból származó árbevételük meghaladja az éves árbevétel 30%-át. B. cél: A kedvezményezettek azon vállalkozások lehetnek, akik a Jeremie típusú ból már részesültek ban,egyéb kiválasztási feltételt nem alkalmazunk A i konstrukciók célértékei Konstrukció neve, száma Hálózati infrastruktúra Ipari parkok telephelyés szolgáltatásainak Logisztikai központok és Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés az ITD-H által Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére Célértékek Indikátor megnevezése Szélessávval lefedett települések száma, db Támogatott, ipari parkot működtető szervezetek szolgáltatásból származó árbevételének növekedése, % Logisztikai területén a program hatására előállított BHÉnövekedése A logisztikai központok szolgáltatásait igénybe vevő vállalkozások számának növekedése, db Tanácsadásban részesült vállalkozások száma, db Tanácsadásban részesült vállalkozások hány százaléka válik mikrohitel ügyféllé, % Összes en ,0 0,0 10, ,0 0,0 10,

11 2.7. A i konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma Hálózati infrastruktúra Ipari parkok telephely- és szolgáltatásainak Logisztikai központok és Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés az ITD-H által Üzleti, piacfejlesztési vállalkozások részére Konstrukció indításának időpontja október június szeptember Konstrukció zárásának időpontja december (több szakaszban) november (több szakaszban) november (több szakaszban) október Nem értelmezhető október november (több szakaszban) 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Sor- Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének szám módja 1. Minden konstrukciót érint Háttérjogszabályok változása Akcióterv, pályázati kiírások, i szerződések módosítása 2. Minden konstrukciót érint Üzleti környezet kedvezőtlen változása (pl. adózás) Akcióterv, pályázati kiírások módosítása 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Projekt megnevezése Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés A projekt tervezett összköltsé ge A várható értéke A projekt várható indításá nak időpontj a A projekt várható befejezéséne k időpontja Kedvezményezet t neve ITDH Kht.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

2009. júliusi hírek. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia.

2009. júliusi hírek. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia. 2009. júliusi hírek Utolsó lehetőség a mezőgazdasági gépek beszerzésére Munkahely megőrzési pályázat ingyenes segítséggel! Ipartelepítés a régiókban Áfa-kompenzáció az uniós forrású projekteknek Megjelent

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-3.2.1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. című,

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. című, Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban című, az ÁROP-1.1.19-2012-2012-0009 azonosító számú projekt keretein belül megvalósult Zöld könyv az infokommunikációs szektor

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Humán

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv AT010 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 200-2010 200. január 12. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

FELHÍVÁS. Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében. Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése GINOP 3.4.

FELHÍVÁS. Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében. Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése GINOP 3.4. FELHÍVÁS Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése GINOP 3.4.1-2015 Magyarország Kormányának felhívása az infokommunikációs

Részletesebben

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Tartalom Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4 Regionális Fejlesztés Operatív Program 16 Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 32 Agrár-

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine.

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine. PÁLYÁZATI ISMERTETŐ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2012-BEN ( Eszközbeszerzés támogatása, technológiai fejlesztések, komplex vállalkozásfejlesztés, IT-fejlesztések, Turisztikai célú támogatások, Egészségfejlesztés

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás

OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás 2008 MFB-hitel és pályázati tanácsadás 1 MFB-hitel és pályázati tanácsadás Tájékoztató az MFB által refinanszírozott, az OTP Bank kereskedelmi banki hálózatában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai PÁLYÁZAT Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása iránya: Program

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP GOP-2011-2.1.1/A Mikro-, kis- es közepvállalkozások technológiai fejlesztése Jelen kiírás célja a KKV-k eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben