Nemzeti Vadgazdálkodási Program 2004 /vázlat/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Vadgazdálkodási Program 2004 /vázlat/"

Átírás

1 Nemzeti Vadgazdálkodási Program 2004 /vázlat/ Készítette: Nagy István Mottó: Magyarország legyen Európa Vadaskertje! 1. Célja 2. A vad helye a természeti környezetben 2.1 A vadgazdálkodás kapcsolata az agrárgazdasággal 2.2 A vadgazdálkodás kapcsolata a természetvédelemmel 2.3 A vadgazdálkodás kapcsolata a társadalommal Propaganda feladatok a társadalmi környezet felé 3. A vadállomány, mint természeti erőforrás 3.1. Bölcs hasznosítás 3.2. A vadállomány hasznosítása, a vadászat 4. Oktatás, kutatás 5. A vadgazdálkodás szerepe a munkahelyteremtésben és a rekreációban ~~~x~~~ 1. A Nemzeti Vadgazdálkodási Program életre hívását elsődlegesen a mind gyorsabban változó ökológiai viszonyok, a gazdaság átalakulása és az urbanizálódó társadalom természeti környezettől való eltávolodása teszi alapvetően szükségessé. 2. Az ökológiai viszonyok, melyek a vadgazdálkodás lehetőségeit meghatározzák, többirányú negatív hatásnak vannak tartósan és növekvő mértékben kitéve: - mezőgazdaság kemizálása - úthálózatok bővítése - mezőgazdasági művelésű területek átminősítése /ipartelepek, sóderbányák, üdülőövezetek, stb/ - a földtulajdonosok kerítésépítési divatja Az új gazdasági környezetben igazából a vadgazdálkodás helye és jövője nem lett kijelölve. A természeti környezet hosszú távú megőrzéséből következő alapvető érdek annak meghatározása, hogy a vadgazdálkodás, mint speciális gazdasági tevékenység milyen helyet foglal el a nemzetgazdaságban, ezen belül az agrárágazatban és milyen kapcsolati rendszerben kell működjön a természetvédelemmel.

2 Az urbanizálódó népesség mind távolodni kezd attól, hogy akár halvány ismeretei legyenek a vadgazdálkodás feladatairól, gazdasági vagy rekreációs hasznáról. Szükséges rögzíteni, hogy Magyarországon helye van a vadgazdálkodásnak! Félő, hogy az Európai Uniós csatlakozás kapcsán felerősödnek azon hangok melyek szerint nyugat-európai mintára kevésbé foglalkozzunk a vadgazdálkodással, elegendő a vadászat. 2.1 Az Európai Uniós csatlakozás az agrárágazatban jelentős változásokat eredményezhet. Az EU a terményfelesleg elkerülése érdekében erős szabályozást alkalmaz, melynek hatására hazánkban várhatóan 1-1,5 millió hektárral csökken a szántóföldi növénytermesztés. Ugyanakkor 15 év alatt 22 %-ra kívánják növelni az erdősültséget. A művelésből kivont szántóterületek / amennyiben erdősítésre nem kerülnek / alternatív hasznosítási módja a vadföldgazdálkodás, a vadgazdálkodás lehet. A kellő szakmai ismeretekkel művelt vadföldhálózat kiépítése egyrészt az apróvadállomány létszámnövekedését, másrészt a nagyvad által okozott vadkár csökkenését eredményezheti. Ugyanakkor az erdőterületek bővülése egészen biztosan a nagyvadállomány további területfoglalását vonja maga után. A vadgazdálkodásnak, mint értékteremtő tevékenységnek két irányú támogatásra van szüksége. Szakmai partner támogatásra a természetvédelem részéről, és pénzügyi támogatásra az agrárpolitika részéről. A vadgazdálkodás az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának /KAP/, cél- és eszközrendszerének nincs alávetve. A korlátozott nemzeti mozgástér szuverén döntési rendszerébe illeszthető. Az agrár és Vidékfejlesztési Nemzeti Stratégia szándékával összhangban hozzájárulhat ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek visszafordíthatatlan csökkenése ne történjen meg. Továbbá egybevág azzal a szándékkal, hogy Csak olyan tevékenységi szerkezetet és olyan gazdálkodási módokat ajánlunk, támogatunk, amelyek harmóniára törekednek az ember /társadalom/ a környezet /ökológia/ és a garanciális racionalitás /ökonómia/ szempontjai között. 2.2 A természetvédelemmel való hatékony kapcsolat mindkét fél alapvető érdeke. Tudatosítani kell, hogy a vadgazdálkodás soha sem volt a természetvédelemnek ellenfele, hiszen a természetvédelem szükségességét maguk a vadgazdálkodók, vadászok hangoztatták legelőször. A vadfajok vadászati idényei védelmi szándékot tükröztek már akkor is, amikor hivatalos természetvédelem még nem is volt. A vadgazdálkodásnak is elemi érdeke a természetes környezet védelme, hiszen ez nem csupán a védett állatoknak, hanem a vadgazdálkodás tárgya szereplőinek, a vadnak is az élőhelyét biztosíthatja. A vadgazdálkodás pedig az élőhely adta lehetőségeket kihasználva a vadállomány, mint megújuló természeti erőforrás hasznosítása, így a fenntartó használat egyik gazdasági szereplője. 2.3 A vadgazdálkodás szereplői részéről gyökeresen új tájékoztatási rendszert igényel a jelenkor. Az emberekben folyamatos és racionális propagandával tudatosítani kell, hogy a vadgazdálkodás ugyanolyan fontosságú tevékenység, mint pl. a sertéstartás, vagy a burgonyatermesztés, de jelentősége az egyéb mezőgazdasági termelési tevékenységeknél lényegesen nagyobb, hiszen tárgya a megújuló természeti erőforrás

3 egy igen jelentős szelete. A társadalmi elfogadottságot csak folyamatos, világos és egyértelmű tájékoztatás útján lehet elérni. A vadgazdálkodásnak a tájékoztatásban kezdeményező szerepet kell vállalnia. 3 A hazai vadgazdálkodás szempontjából fontos vadfajok - gímszarvas: A jelenlegi gímszarvas állomány az ökölógiai viszonyoknak megfelelő. Az ország valamennyi szarvas populációja jó kondícióval rendelkezik, a táplálékszegénység időszakában is. A szaporulat a faj adta lehetőségek maximumán van. A bikák agancsfelrakása az adott környezetnek megfelelő. Kétségtelen, hogy ebben komoly szerepe van a vadgazdálkodásnak és a kiegészítő takarmányozásnak. A hazai állománynagyság viszont a vadkár miatt több helyen az elviselhetőség szintje fölött van. Szakmai műhelynek az érintett vadászatra jogosultak és a helyi mezőgazdasági termelők bevonásával kell megállapítani a fenntartható mértéket /vadkár bérvadásztatás/ - vaddisznó: Az elmúlt évtizedek állomány robbanásának okait rögzíteni kell. E kiválóan alkalmazkodó vadfajunk mind több vadászterületen telepszik meg, amihez a vadászok túlzott állományvédelme is hozzájárul. Az ökológiai lehetőségek a jelenlegi állomány fenntartását lehetővé teszik, de a vadkár miatt a vadállomány nagyságát a gímszarvashoz hasonlóan kell megállapítani. - őz: Őzállományunk nagysága a gyakorlati tapasztalatok szerint elérte a csúcsát. Trófeaminősége továbbra is jónak mondható. Az állomány statisztika szerinti hasznosítása messze alul marad a lehetőségekhez képest. - dám: A hazai dámállomány egyre jobban veszít a jelentőségéből, amennyiben a természetvédelmi szándékoknak megfelelőbb, csupán kerítésekkel körülvett vadászterületeken lesz fenntartható. A természetvédelem korlátozásait felül kell vizsgálni. Nem szabad jelentéktelenné zsugorítani azon vadfaj állományát, amely világrekordokat képes produkálni. - muflon: A probléma hasonló a dáméhoz. A szabadterületi muflonállomány rohamosan csökken. Az érdemleges vadászati lehetőségek jórészt a kerítésekkel határolt vadászterületekre korlátozódnak. - mezei nyúl: Mezei nyúl állományunk ma még általában jónak mondható. A mezőgazdasági területek privatizálása - mint ahogyan várható volt - nem hozta meg az állomány számottevő emelkedését. - fácán: A fácánnevelés költségeinek növekedése a fácánkibocsátás rohamos csökkenését eredményezte, így a teríték látványosan esett vissza. A kibocsátás csökkenése mellett nem kerültek alkalmazásra azok az élőhelykezelési módszerek, melyek a természetes törzsállomány biztonságos túlélését és szaporodását tennék lehetővé. Amennyiben gyors és általános élőhelykezelési változások nem következnek be, a fácán a fogoly szintjére süllyed. - fogoly: A környezet negatív változásai miatt e valamikor milliós létszámmal bíró vadfaj igen sok apróvadas vadászterületről tűnt el, ill. állománya a kritikus

4 szintre süllyedt. Az élőhelyi problémák hasonló súllyal jelentkeznek, mint a fácánnál. - vízivad: A vízivad vadgazdálkodási jelentősége a Ramsari Egyezmény magyarországi hatása miatt jelentős mértékben csökkent. Változás nem várható. - nagyvad zárttéri tenyésztés, vadaskertek: A több ezer hektáros vadászterületek bekerítése egyre gyakoribbá válik. Szükséges megvizsgálni e folyamat hosszú távú hatásait. A vadászati célú vadaskertek /gímkertek, vaddisznóskertek/ száma egyre gyarapszik. Szükséges vizsgálni, hogy mikor haladja meg a fizetőképes kereslet határát. - nagyvad által okozott vadkár: A vadgazdálkodás jelenlegi egyik legnagyobb gondja az egyértelmű, világos és egységes vadkárbecslési eljárások kidolgozásának hiánya. Hasonló gondot jelent a vadkárbecslői kör változó felkészültsége. A vadkár jelentősége miatt szükséges a vadkárbecslők tanfolyami felkészítése és vizsgáztatása. - apróvad által okozott kár: Az apróvadfajok közül elsősorban a mezei nyúl által okozott kár lehet számottevő /pl. napraforgó, dinnye, gyümölcsös/. A probléma ugyanaz, mint a nagyvad esetében. 3.1 A vadászat, mint hasznosítási forma: A vadászat, mint a megújuló természeti erőforrás, a vadállomány hasznosításának környezetre gyakorolt hatása vitathatatlanul nagy, de nem olyan mértékű, mint azt bizonyos körök jelzik. A vadászat önmagában nem eredményezte egyetlen hazai vadfaj kipusztulását, vagy állományának látványos csökkenését. A vadászat önkorlátozó mechanizmusa már a hivatalos természetvédelem megalakulása előtt is azonnal belépett, amikor bizonyos vadfajok jelentős állománycsökkenése bekövetkezett /pl. fogoly/. Az önkorlátozás főbb lehetőségei a vadászati idények és a magyar vadgazdálkodás jellemző tervezési rendszere. A vadászat önkorlátozását túllépve külső hatásként érvényesül a természetvédelem behatároló törekvése, ami a vadgazdálkodás hasznosítási formájának, a vadászatnak sokszor túlzott szabályozását eredményezi. Nem halasztható tovább a vadgazdálkodás és a természetvédelem közös érdekeinek rögzítése, a szélsőséges természetvédelmi vélemények visszaszorítása. Tudatosítani kell, hogy a vadászat meghatározó segítséget képes nyújtani a természetvédelemnek. 3.2 A vadgazdálkodás termékeinek értékesítése jelenleg mélyponton van. - A vadászat értékesítésére a jelenlegi vadgazdálkodásnak szüksége van. Az un. vadásztársasági területeken ez a helyzet várhatóan változni fog. Ma a trófeás vadnak közel 60 %-át bérvadászok ejtik el, viszonylagos kereslet hiánnyal. Az ún. állami területeken ez a 100 %-ot közelíti. A apróvad esetében szintén túlkínálattal számolhatunk. Különösen igaz ez a mezei nyúlra, hiszen az élőnyúl értékesítési nehézségei miatt megnövekedett a bérvadászati felajánlás. A vadászat értékesítési nehézségei miatt bizonyos mértékű árcsökkentésre volna szükség, hiszen Kelet-Európa árai jórészt a mieink alatt vannak.

5 - Lőttvad, vadhús: A lőttvad értékesítés a vadászati értékesítésnél is nagyobb gondokkal küzd. A szokásos felvevő piac /Németország/ túltelített, a hazai vadhúsfogyasztás elenyésző. A vadhús esetében mind a hazai, mind a külpiac érdekében szükséges a minősítési rendszer kiépítése, a minőség garantálása. A hazai piac felvevőképességének növelése érdekében intenzív marketing munkára van szükség. 4. Oktatás, kutatás A jelenlegi gyakorlatban alkalmazott oktatási rendszer további finomításra szorul. Valamennyi szintű vadgazdálkodási képzés esetén nagyobb lehetőséget kell biztosítani a szakmai színvonal egységesítésére, esetenként növelésére. Nagyobb beleszólási lehetőséget kell adni a másodfokú vadászati hatóság és a vadászati érdekképviselet számára. Praktikusan az oktatási intézmények számára egységes szakmai követelményrendszert kell előírni. A vadbiológiai kutatásnak súly-pont áthelyezéssel a szükséges alapkutatások mellett a vadgazdálkodásban felmerülő kérdésekre a szélesebb körű ökológiai vizsgálatokkal kell választ adni. 5. A magas szintű vadgazdálkodás jól képzett szakemberek nélkül nem lehetséges. A magyar vadgazdálkodásban jelenleg mintegy hivatásos vadász dolgozik, így a családtagokkal együtt közel tizenötezer ember megélhetését biztosítja. A vadgazdálkodás bármilyen szintű degradációja állásokat vesztett hivatásos vadászokat és szerény, de biztos megélhetésű családok életét veszélyeztetheti! A vadgazdálkodás közel ötvenháromezer vadászjeggyel rendelkező magyar vadász és a családtagokkal együtt mintegy 200 ezer magyar ember számára biztosítja a természetes környezetben való rekreáció lehetőségét.

Az új vadgazdálkodási törvény koncepciója

Az új vadgazdálkodási törvény koncepciója Az új vadgazdálkodási törvény koncepciója A vadászat az emberiség kialakulásával egyidős, a vadgazdálkodás azonban a társadalmi fejlődés kapcsán kialakult olyan tudatos természetfenntartó tevékenység,

Részletesebben

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján Bevezetés. A Nemzeti Erdőprogram jelentősége Az utóbbi évtizedekben az erdők

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Számvitel és Statisztika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA Az MTA

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ EGYÉNI GAZDASÁGOK GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSRE Harangi-Rákos Mónika Témavezetők: Dr. Popp

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Hagyomány és modernizáció

Hagyomány és modernizáció Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért 2007.11.06. Tartalom Bevezető... 3 A helyzet... 3 A Program... 4 1. Munkahelyteremtés... 5 1.1. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése...

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés T A R F E R E N C GÖDÖLLŐ 2008 1 A doktori iskola megnevezése: tudományága: tudományági részterülete:

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány a mezei nyúl gazdálkodás aktuális helyzetéről és a szükséges fejlesztésről

Összefoglaló tanulmány a mezei nyúl gazdálkodás aktuális helyzetéről és a szükséges fejlesztésről Összefoglaló tanulmány a mezei nyúl gazdálkodás aktuális helyzetéről és a szükséges fejlesztésről Készítette: Szemethy László, Biró Zsolt, Kelemen József Gödöllő 2004 I. Bevezetés Hazánk apróvad-gazdálkodásának

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag)

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért Ez

Részletesebben

E R D É S Z E T I S Z Á M V I T E L É S P É N Z G A Z D Á L K O D Á S

E R D É S Z E T I S Z Á M V I T E L É S P É N Z G A Z D Á L K O D Á S NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR MATEMATIKAI ÉS ÖKONÓMIAI INTÉZET E R D É S Z E T I S Z Á M V I T E L É S P É N Z G A Z D Á L K O D Á S K é z í r a t Összeállította: P r o f. D r. L e t t B

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6 3. 1. AGRÁRTERMELÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM...6 3.1.1. Az agrárgazdaság

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

Tudományoktól a döntéshozatalig

Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Absztrakt-kötet

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

A vadgazdálkodás-vadászat lehetséges természetvédelmi szempontjai Magyarországon

A vadgazdálkodás-vadászat lehetséges természetvédelmi szempontjai Magyarországon Gera Pál Postacím: 1156. Bp., Nyírpalota utca 60. Telefon: + 36 30 258 3637 E-mail: gerapal@t-online.hu Honlap: http://www.otter.econservation.eu A vadgazdálkodás-vadászat lehetséges természetvédelmi szempontjai

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu Felelős Kiadó: Halmos Gergő Készült a BirdLife International Vision for Rural Europe című kiadványa alapján.

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA 1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS AGRÁR KÜLKERESKEDELMI KAPCSOLATAINK ALAKULÁSA AZ EU ORSZÁGAIVAL SZITÁNÉ SURÁNYI ROZÁLIA GÖDÖLLŐ 2011. A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás és Szervezéstudományok

Részletesebben

INTEGRÁLT FOGOLYGAZDÁLKODÁS. Dr. Faragó Sándor

INTEGRÁLT FOGOLYGAZDÁLKODÁS. Dr. Faragó Sándor INTEGRÁLT FOGOLYGAZDÁLKODÁS Dr. Faragó Sándor A MAGYARORSZÁGI VADÁSZHATÓ VADFAJOK VÉDELMI PROGRAMJAI PROGRAM A FOGOLY (Perdix perdix) VÉDELMÉRE MAGYARORSZÁGON Prof. Dr. Faragó Sándor 1600000 1400000 1200000

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat (Vitaanyag, 3. kiadás)

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben