Természetvédelmi alapfogalmak. Természetvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természetvédelmi alapfogalmak. Természetvédelem"

Átírás

1 Természetvédelem

2 Természet Általános értelmű természet fogalmunk magában foglal mindent ami az embertől függetlenül jött létre, alakult ki, ill. létezik a Földön. Valójában az ember is része a természetnek, de helyzete sajátos: Minden más élőlénynél nagyobb mértékben képes a környezetének, ill. az abban zajló folyamatok szándékos vagy akaratlan megváltoztatására, átalakítására. Bükki Nemzeti Park: Őserdő Hortobágyi Nemzeti Park Tétényi-fennsík (M0 autóút)

3 Természet Miért védjük? Általában akkor védünk valamit, ha az számunkra fontos, értéket képvisel. Hogy mit tekintünk értéknek, az meglehetősen szubjektív, igen sok tényező függvénye. A védelem igénye azt követően alakult ki, hogy felismerték, hogy az emberi tevékenységek egyre inkább a természeti törvények által szabott határokat feszegetik, és ennek eredményeként olyan természeti értékek semmisülnek meg, ill. válnak veszélyeztetetté, melyek egyediek, pótolhatatlanok vagy nélkülözhetetlen a társadalom fennmaradásához.

4 Természeti érték Természetvédelmi alapfogalmak Azok az élő (növénytani, állattani) és élettelen (földtani, víztani, tájképi), valamint kultúrtörténeti értékek és ezek élő-, ill. előfordulási helyei, amelyek megőrzése és fenntartása tudományos, kulturális vagy gazdasági szempontból, ritkaságuk és különlegességeik miatt értékesek, vagy amelyeket az átalakítás, megsemmisülés vagy kipusztulás veszélye fenyeget. Lónyai erdő Csepleszmeggy (Cerasus fruticosa) Tétényi-fennsík

5 Természetmegőrzés Természetvédelmi alapfogalmak A természetmegőrzés alapgondolata, hogy a természet országhatárok közé zárt része nemzeti kincs, az ország közvagyona. Ennek egy része, (megújuló vagy megújulásra nem képes) természeti erőforrásként felhasználást nyer az ország termelő-gazdasági tevékenységében, vagyis a természethasználat tárgyát képezi. Sárvár (Farkas-erdő) Mosonmagyaróvár Somogyfajsz

6 Természetmegőrzés Természetvédelmi alapfogalmak A természetnek, mint közvagyonnak egy másik, igen jelentős része olyan ritka, és/vagy megismételhetetlen értéket képvisel, olyan pótolhatatlan természeti kincs, olyan tudományos, gazdasági, egészségügyi, esztétikai vagy emocionális fontosságú, hogy védelme, fenntartása alapvető emberi közérdek. Őrségi Nemzeti Park Komkoly (Agrostemma githago) Szigetközi Tájvédelmi Körzet

7 Természetmegőrzés Természetvédelmi alapfogalmak Ezen értékek egy részének nincs könnyen belátható közvetlen gazdasági haszna, de könnyen belátható, hogy elválaszthatatlan részét képezik: a bioszférának, az emberi létnek. Duna-Ipoly Nemzeti Park Magas borsó (Pisum elatius) Tétényi-fennsík TT

8 Természetmegőrzés Természetvédelmi alapfogalmak A természeti örökségünk részét képező értékek nem csupán eszmei értéket képviselnek, hanem közvetlen gazdasági értékkel is bírnak. a tudomány számára, a gazdasági eltartóképesség részére, genetikai erőforrásként, az emberi egészség megőrzése szempontjából és az ember esztétikai és érzelmi életéhez fűződve Őrségi Nemzeti Park Vértesi Tájvédelmi Körzet

9 A természet védelme - természetvédelem A természet védelme (természetmegőrzés): A természet egészére kiterjedő, általános, széleskörűen értelmezett védelem. A természet élő és élettelen értékeinek feltárása, megőrzése, a természetes folyamatok fenntartása, érvényesülésük biztosítása. Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet Gyapjúsás faj (Eriophorum sp.) Tétényi-fennsík TT

10 A természet védelme - természetvédelem Természetvédelem: Tudományos és kulturális szempontból jelentős természeti és kulturális értékek megőrzése, fenntartása, védelme, kezelése és meghatározott célú felhasználása, bemutatása. A fenti definíció bármely természetvédelemmel foglalkozó szervezetre, személyre értelmezhető, legyen az akár állami vagy civil. Hortobágyi Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park

11 A természet védelme - természetvédelem A természetvédelem olyan központilag szabályozott, irányított és szervezett tevékenység, amely a természeti értékek és rendszerek megőrzésére, helyreállítására, fenntartására és bemutatására irányul A fenti definíció csak az állami természetvédelem esetében értelmezhető! Magyar kikerics (Colchicum hungaricum) Hortobágyi NP Aggteleki Nemzeti Park (Baradla)

12 A természet védelme - természetvédelem A természetvédelem az a tevékenység, melyet a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint az arra kijelölt állami szerv végez. A fenti definíciót nevezzük a természetvédelem jogi értelmezésének! Természetvédelmi őrszolgálat Élőhelykezelés (Fertő-Hanság NP)

13 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem célja a tudományos és kulturális szempontból legjelentősebb természeti és kultúrtörténeti értékek természetes vagy ahhoz közelálló állapotban és természetes változási folyamatában való megőrzése, fenntartása és bemutatása révén azok közkincsé tétele. Medve-szikla Budai Sas-hegy TT Árpád-tölgy (Hédervár)

14 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem célja - A természeti értékek megőrzése, fenntartása, megőrzésükhöz szükséges feltételek megteremtése - Az élővilág évmilliók alatt kialakult génvagyonának, sokféleségének, mint újratermelődő természeti erőforrásnak a megőrzése Érdi Fundoklia-völgy TT Nyári hérics (Adonis aestivalis) Vackor (Pyrus pyraster) Lónya

15 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem célja - Az élő természeti értékek biológiájának, etológiájának megfigyelése, az indikátor szerep betöltése - A tudományos kutatások lehetőségének biztosítása Hortobágyi NP

16 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem célja - A természetvédelem népszerűsítése által a társadalom természetet védő magatartásának kialakítása, a nevelés, az oktatás, a képzés és az ismeretterjesztés révén a tudatformálás - A szabadidő természetben történő eltöltésének elősegítése Bükki NP (Nagymező) Budai Sas-hegy TT Hortobágyi NP

17 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem célja - a pusztulóban levő hagyományos életformák és gazdálkodási módok (mint a pásztorkodás, csíkászat stb.) fennmaradását elősegítő vagy azokat szolgáló területek és létesítmények (gémeskutak, pásztorszállások, istállók, hodályok stb.) megóvása és karbantartása, vagyis a kultúrtörténeti emlékek védelme. Hortobágyi NP (mangalica) Hortobágyi NP Hortobágyi NP (ökörfogat)

18 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem feladata Alapvetően három fő típusa van Hatósági és államigazgatási (pl.: megtilt, elrendel, kötelez, szabályoz, felügyel, engedélyez, feljelent, bírságol, őriz, stb.) Gazdálkodói (pl.: erdő-, gyep és mezőgazdálkodás, stb.) Szolgáltatási (elsősorban idegenforgalom) Bükki Nemzeti Park Őrségi Nemzeti Park

19 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem feladata A különleges oltalmat igénylő természeti értékek körének megállapítása. az alábbi meghatározó szempontok alapján: érték veszélyeztetettség máshol elő nem fordulás nemzeti sajátosságok Vértesszőlősi előembertelep TT

20 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem feladata a védelemre érdemes természeti értékek számbavétele (leltárak, nyilvántartások, távlati programok) vörös könyvek elkészítése, illetve összeállítása Magyar kikerics (Colchicum hungaricum)

21 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem feladata a védetté nyilvánítás A természeti értékek kiemelt oltalma a védetté nyilvánítással jön létre. a természetvédelmi értékek birtokbavétele A hatásos természetvédelem alapvető feltétele, hogy a védett területek állami tulajdonban és természetvédelmi kezelésben legyenek. Tamariska-domb TT Duna-Ipoly NP (Parassapuszta)

22 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem feladata a védett természeti értékeket veszélyeztető jelenségek, tényezők és ezek okainak feltárása Alapvető természetvédelmi feladat, mely figyelmen kívül hagyása a védelem sikerét erősen megkérdőjelezi. a károk megelőzése, elhárítása, ha bekövetkezett a károsodás, akkor annak felmérése Szőcei láprét Élőhelykezelés a Tétényi-fennsíkon Élőhelykezelés a Tétényi-fennsíkon

23 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem feladata a helyreállítási, fenntartási, kezelési és fejlesztési tervek elkészítése A károsodott természeti értékek helyreállítását, a védett értékek fenntartását megalapozó, tudományos igényességgel kidolgozott, gyakorlati útmutató. Őrségi Nemzeti Park

24 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem feladata a természeti értékek helyreállítása A korábban következett károk hatásainak megszüntetése, mérséklése (rekultiváció, revitalizáció, rekonstrukció stb.) Tétényi-fennsík TT (élőhely-rekonstrukció) Kiskunsági NP Taksony (Kakukk-hegy)

25 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem feladata a védett területek fejlesztése (infrastruktúra kialakítása, berendezése) A látogatást, a kutatást és a védelmet szolgáló berendezések Balaton-felvidéki NP Duna-Dráva NP Ócsai TK

26 A természetvédelem célja és feladata A természetvédelem feladata a természeti értékek bemutatása révén azok közkinccsé tétele Bükki NP Duna-Ipoly NP Balaton-felvidéki NP

27 A természetmegőrzés alapelvei Ahol lehetséges, ott az érintetlen, ember által bolygatatlan állapotokat, illetve folyamatokat kell megőrizni. Az ember által már bolygatott megzavart állapotok esetén elő kell segíteni a természetes regeneráció folyamatát. A cél, hogy az emberi segítő beavatkozásokra minél rövidebb ideig legyen szükség, hogy utána minden működjön magától. Szigetközi TK Bükki NP Tétényi-fennsík TT

28 A természetmegőrzés alapelvei Holisztikus elv A természeti értékek összehangolt, egymástól függő rendszereket alkotnak, így megóvásuk csakis a teljes, működőképes rendszerek egészének védelmével biztosítható. Alapelv, hogy a természetvédelmet nem lehet csak egyes védett objektumokra korlátozni. Vagyis a természetvédelemnek nem csak a különlegesen értékes, veszélyeztetett értékek kiemelt oltalmát kell megvalósítania, hanem a természetes és természetközeli rendszerek általános védelmét is.

29 A természetmegőrzés alapelvei Folyamat elv A természeti rendszerek működése akkor harmonikus, ha bennük, az anyag- és energia áramlási folyamatok zavartalanok. A természet megőrzése sohasem egy pillanatnyi helyzetnek, hanem a természeti rendszerek folyamatos működésének fenntartását jelenti. A védelem tehát a funkcionális egység épségének fenntartását, azaz a folyamat biztosítását jelenti. Rácalmási-sziget TT

30 A természetmegőrzés alapelvei Komplementer elv A természetvédelem alapvetően a természet evolúciós folyamatai által létrehozott önfenntartó és önszabályozó, és nem az ember által alkotott és szabályozott rendszerek megóvásával foglalkozik, így e két szakterület világosan különbözik egymástól. A környezetvédelem és a természetvédelem tehát két egymást kiegészítő tevékenységi kör, amelyek stratégiáját, intézkedéseit a mellérendeltség és az egyenrangúság kell hogy jellemezze.

31 A természetmegőrzés alapelvei Elegendő méret elve Az élő és élettelen rendszernek (élőhely, életközösség) elegendő nagynak kell lennie ahhoz, hogy a diverzitás fenntartásához szükséges populáció-méretek biztosítva legyenek, a rendszer folyamatos működését biztosítsa, ezért a rendszer hierarchiájának egy teljes szeletét tartalmaznia kell. Bükki NP Bükki NP

32 A természetmegőrzés alapelvei Globális szemlélet elve A természeti rendszerek működését és hierarchikus rendszerekbe való rendeződését a helyi stratégiák kialakításakor és megvalósításakor figyelembe kell venni. Vagyis a globális szemléletnek lokálisan is meg kell jelennie.

33 A természetmegőrzés alapelvei Fenntartható természet- és tájhasználat elve A megújulásra képes természeti erőforrásokat oly módon kell használni, hogy időt és teret is engedjünk megújulásuknak. A természethasználat módja, mértéke, üteme igazodjék az életközösségek teljesítő képességhez. A természetvédelmi stratégia törekvése, hogy minden tájban megtalálja és kialakítsa az emberi kultúrkörnyezet, és a különleges természetvédelmi oltalomban részesített területek helyes arányát, amely az optimális tájhasználat.

34 A természetmegőrzés alapelvei A természet károsodás megelőzésének elve Az elv komolyan vétele két ok miatt is fontos: a természet évmilliós evolúciós folyamat produktumaként alakult ki, így egyszeri és megismételhetetlen, károsodásának vagy pusztulásának elkerülésére egyedüli megoldás a megelőzés a károk megelőzése gazdaságilag is a legoptimálisabb megoldás.

35 A természetmegőrzés alapelvei A használó fizet elv A természet által nyújtott szolgáltatások nem ingyenesek, a természet használatáért fizetni kell.

36 A természetmegőrzés alapelvei A károsító többet fizet elv Ha a károsodáson túli használata történik meg a természeti javaknak, (túlhasználat, károsodás, pusztulás) úgy nem használati díjat, hanem annak általában sokszorosát kitevő, a helyreállítással azonos nagyságrendű károsítási díjat (büntetést) kell fizetni. Tétényi-fennsík TT Tétényi-fennsík TT Erdei holdviola (Lunaria rediviva)

37 A természetvédelem formái A természeti értékek általános védelme A természeti értékek kiemelt oltalma Bükki NP Tétényi-fennsík TT Zöldgyík (Lacerta viridis) Rigópohár (Cypripedium calceolus)

38 A természetvédelem formái A természeti értékek általános védelme Túlmutat a különleges természeti értékek kiemelt oltalmán. Célja a természet egészének általános védelme. Általános tájvédelem Általános élővilág védelem Általános élőhelyvédelem Általános területvédelem A földtani értékek általános védelme Lónyai erdő Ostorménbangita (Viburnum lantana) Taksony

39 A természetvédelem formái A természeti értékek kiemelt oltalma A természeti értékek kiemelt oltalma mindig védetté nyilvánítással jön létre. A védetté nyilvánítás egy jogi folyamat, melynek a végén egy jogszabály az adott értéket jogi védelem alá helyezi.

40 A természetvédelem formái A természeti értékek kiemelt oltalma A védettség típusa szerint beszélhetünk egyedi jogszabállyal védett természeti értékekről, ill. ex lege (a törvény erejével) védett természeti értékekről. Kövi benge (Rhamnus saxatilis) Mogyoróspele (Muscardinus avellanarius) Rablópille (Libelloides macaronius)

41 A természetvédelem formái A természeti értékek kiemelt oltalma Az egyedi jogszabállyal védett természeti értékek lehetnek országos jelentőségűek és helyi jelentőségűek Az országos jelentőségű természeti értékeket mindig a természetvédelemért felelős miniszter, miniszteri rendeletben nyilvánítja védetté A helyi jelentőségű természeti értékeket az adott település önkormányzata, önkormányzati rendeletben nyilvánítja védetté

42 A természetvédelem formái A természeti értékek kiemelt oltalma Természeti értékek fokozottan védetté nyilvánítására csak a természetvédelemért felelős miniszter jogosult. Következés képen a fokozottan védett természeti értékek mindig országos jelentőségűek.

43 A természetvédelem formái A természeti értékek kiemelt oltalma Az ex lege védelem azt jelenti, hogy a természet védelméről szóló évi LIII törvény értelmében bizonyos természeti értékek külön védetté nyilvánítási eljárás nélkül természetvédelmi oltalom alá kerülnek. Ezek az értékek automatikusan országos jelentőségűnek tekintendők. (Ettől függetlenül az ex lege védett értékeket egyedi jogszabállyal is védetté lehet nyilvánítani!)

44 A természetvédelem formái A természeti értékek kiemelt oltalma Ex lege védett értékek: Víznyelő Forrás Láp Barlang Kunhalom Földvár Szikes tó

45 A természetvédelem formái Megőrző (hagyományos, passzív) természetvédelem Bükki NP Cselekvő (aktív) természetvédelem Tétényi-fennsík TT

46 A természetvédelem formái Megőrző (hagyományos, passzív) természetvédelem (Rezervátum szemlélet) A természetvédelem kezdeti szakaszára szinte csak ez volt jellemző. Ekkor gyakran a védetté nyilvánításon kívül más természetvédelmi intézkedésre nem került sor. A természetes folyamatok szabadon zajlanak, még akkor sem avatkoznak be, ha a védett érték károsodásának veszélye áll fenn. Nagy előnye, hogy a természetben zajló folyamatok megfigyelésére lehetőséget enged.

47 A természetvédelem formái Megőrző (hagyományos, passzív) természetvédelem (Rezervátum szemlélet) Minél nagyobb mértékűek az emberi hatások, annál kevésbé vezet célra ez a módszer. Jellemzően nagy területű, természetes (vagy természetközeli) állapotban lévő területek esetén sikeres. Hazánkban e két ok miatt csak kevés esetben célravezető ez a módszer. Ahol alkalmazzák: különböző rezervátumok, ahol az elsődleges cél a folyamatok megfigyelése.

48 A természetvédelem formái Cselekvő (aktív) természetvédelem A passzív védelem ellentéte. Az a felismerés vezetett az aktív védelem kialakulásához, hogy sok esetben nem elegendő az értéket védetté nyilvánítani, hanem annak fennmaradásához gyakran mesterséges (ember általi) beavatkozásra van szükség. Hazánkban a kis kiterjedésű és jelentős emberi hatás alatt álló területeken szükségszerűen ezt kell alkalmazni. Cserjeirtásos gyeprekonstrukció a Tétényi-fennsík Természetvédelmi Területen

49 A természetvédelem formái In situ természetmegőrzés Sas-hegy TT Ex situ természetmegőrzés Budapest botanikus kert TT

50 A természetvédelem formái In situ természetmegőrzés A természeti értékek természetes élőhelyükön, ill. lelőhelyükön történő megőrzése. Ez a kedvezőbb védelmi megoldás, ha szakmai indokok az ellenkezőjét nem támasztják alá, akkor a védelmet in situ módon kell megoldani. in situ <lat.>eredetű: helyzetben, helyben

51 A természetvédelem formái Ex situ természetmegőrzés A természeti értékek természetes élőhelyüktől eltérő, mesterséges körülmények között történő megőrzése. Ha a helyben történő megőrzés nem kivitelezhető, vagy önmagában nem elegendő; Ha a saját élőhelyén a populáció olyan súlyosan veszélyeztetett, hogy rövid időn belüli pusztulása biztosra vehető; Ha a természetes populáció genetikai változatossága súlyosan lecsökkent, de mesterségesen szaporított egyedek betelepítésével vérfelfrissítéssel lehet még próbálkozni

52 Ajánlott irodalom Természetvédelmi alapfogalmak

53 Ajánlott irodalom Természetvédelmi alapfogalmak

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva)

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) Természetvédelmi jogi ismeretek (Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) I. Bevezetés A természet

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 1 Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2006. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése. Tervezet

NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése. Tervezet NFT II KOP Természetvédelmi Prioritás intézkedéseinek, műveleteinek ismertetése Tervezet 3. változat A Magyar Természetvédők Szövetsége véleményével kiegészítve, módosítva 2006.08.21 A Magyar Természetvédők

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Természetvédelem és tájvédelem 10. elıadás 37-40. lecke

Részletesebben

NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV.

NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV. NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV. A természetvédelem szakpolitikai stratégiája 2014-2019 tervezet 2013 Tartalom A Nemzeti Természetvédelmi Alaptervről 4 1. Bevezetés 5 2. Az NTA-IV megvalósítása során

Részletesebben

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AGRÁRJOG TANSZÉK SZAKDOLGOZAT KONZULENS: DR. VASS JÁNOS A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései Készítette: Rozgonyi Eszter

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM

Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM A tárgy neve TERMÉSZETVÉDELEM Meghirdető tanszék(csoport) SZTE TTK Ökológiai Tanszék Felelős oktató: Margóczi Katalin Kredit 2 Heti óraszám 2 típus Előadás Számonkérés Kollokvium Teljesíthetőség feltétele

Részletesebben

Természetvédelem domborzat geomorfológia

Természetvédelem domborzat geomorfológia Földrajzi Értesítő 2001. L. évf. 1 4. füzet, pp. 311 319. Természetvédelem domborzat geomorfológia ÁRGAY ZOLTÁN 1 A természetvédelem célja és feladatai A természetvédelem az élő és élettelen természeti

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30.

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja A program tartalma, alprogramok Európai Duna Régió Stratégia EDRS I. A dunai térség biztonságának erősítése országon belül és határokon

Részletesebben

Természet és tájvédelem

Természet és tájvédelem Pestiné dr. Rácz Éva Veronika Természet és tájvédelem Környezetmérnök BSc hallgatóknak 2013/14 II. félév 1. A természetvédelem fogalma Mit jelent a természet? Ki védi? Ki/mi ellen? Miért? Hogyan? Természetvédelem

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA 1. rész Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013.

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013. SZAKDOLGOZAT Barcsák Barbara 2013. MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék SZAKDOLGOZAT TERMÉSZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK A GYAKORLATBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható fejlődés a szabályozás és az ellenőrzés tapasztalatainak tükrében

A környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható fejlődés a szabályozás és az ellenőrzés tapasztalatainak tükrében Fejlesztési és Módszertani Intézet A környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható fejlődés a szabályozás és az ellenőrzés tapasztalatainak tükrében Tanulmány 2005. december Szerkesztette és a kutatást

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga Marietta. A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A. környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető

MUNKAANYAG. Varga Marietta. A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A. környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető Varga Marietta A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető betartandó környezetvédelmi szabályok A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai

Részletesebben

A természet védelmét szolgáló egyéb területek. Természetvédelmi alapozó ismeretek

A természet védelmét szolgáló egyéb területek. Természetvédelmi alapozó ismeretek Természetvédelmi alapozó ismeretek Természeti terület A természeti terület olyan erdő-, nádas- illetve gyepterület, esetleg művelésből kivont terület, mely természetközeli állapotban van. A természetközeli

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

A természetvédelem története II. Természetvédelmi alapozó ismeretek

A természetvédelem története II. Természetvédelmi alapozó ismeretek Természetvédelmi alapozó ismeretek A természetvédelem történetének főbb szakaszai 1. primitív természetvédelem, amikor a természet egyes jelenségeit, összetevőit vallási alapon félték, s ez a félelem biztosította

Részletesebben