Híradó. Épül a híd a svéd és a magyar nemzet között. Svenska sidan sid.2. Jubilál a SMOSZ A SMOSZ idei 30 éves évfordulója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó. Épül a híd a svéd és a magyar nemzet között. Svenska sidan sid.2. Jubilál a SMOSZ A SMOSZ idei 30 éves évfordulója"

Átírás

1 Híradó XXIII. évf. 92. szám szeptember A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja Ungerska Riksförbundets medlemstidning Svenska sidan sid.2 Jubilál a SMOSZ A SMOSZ idei 30 éves évfordulója és Magyarország EU-tagsága alkalmából nagyszabású ünnepségsorozatra kerül sor októberben 3.old. A Lánchíd Budapest legrégebbi hídja. Gink Károly felvétele Épül a híd a svéd és a magyar nemzet között En eld som bränner mig címmel jelent meg József Attila verseiböl válogatás kötet svédül Ove Berglund tolmácsolásában 2, 5.old. A magyar néptánc rövid története eljutott a székely, a kalotaszegi és a csángó táncok bemutatásához 10.old. Arcképcsarnok Bemutatkozik a SMOSZ vezetõsége Pálmai Tibor és Molnár Gergely 16.old.

2 2 HÍRADÓ Tillbaka till Europa Varför far jag till Budapest? Därför att Budapest på sitt sätt är den ultimata europeiska staden utan att tyngas av de ambitioner på världsherravälde som skämmer ut exempelvis Paris som Berlin. ( ) Redan på Ungerska turistbyrån i Sverige får jag inpräntat mig att det första man ska förstå om Ungern är att det alltid har tillhört Europa. Man har varit den sista utposten, och för det vill man uppskattas. Här har gränsen gått mellan väst och öst, det katolska och ortodoxa, mellan det kristna och muslimska, mellan den europeiska kulturen och den turkiska. ( ) Gång på gång har man besegrats och hukat under främmande makter. Gång på gång har man när trycket lättat rest sig igen och stått rakryggad, städat upp i förödelsen, byggt upp det raserade och åter glatt sig över sin stad. ( ) Själv börjar jag efter ett par dagar att tycka att Budapest liknar prinsessan Törnrosa som just vaknat ur sin långa sömn. Och jag bestämmer mig för att det är jag som är prinsen som kysst henne. Eller om det är staden som kysser mig. Faktum är att jag känner mig vimmelkantig i Budapest. Hela min vistelse i staden är jag sömnig. Om dagarna vill jag inte riktigt vakna, om nätterna vill jag inte riktigt somna. Jag är febrig, tror nästan att jag är sjuk. Förförd av en stad. Kysst av en sfinx i jugend. Ja, överallt denna jugend med dess slingrande, organiska former, dess Medusor och vampyrer, klätterväxter, guld och ornament. All denna nybarock med sina överlastade utsmyckningar som är menade att imponera och översvalla. Staden doftar av en bedagad sekelskifteselegans som långsamt fått förfalla under kommuniståren. Det eftersatta underhållet, de spruckna fasaderna, de slitna husen fungerar emellertid snarast som en accent till det sköna, och man förstår snart att när allt så småningom är renoverat, nymålat och reparerat kommer staden inte alls vara lika intagande. Budapest är den europeiska staden och som sådan en byracka, en rejäl blandras, en korsning av allt och alla, och glad i sig själv och det mesta. Generös och över dådig, välkomnande och omfamnande, promiskuös och smeksam. En sensuell stad, en stad som förstår att njuta av livets goda. ( ) Man lever och man låter leva. Det är mycket förtjusande. ( ) Tillbaka till Europa. De tre stora krigen från förra seklet är över. Staden reser sig ur askan. Och staden kommer att följa mig, jag ska vandra på samma gator i oändlighet, jag ska smyga genom samma själsliga förstäder från ungdomen till ålderdomen. Jag ska vitna i samma hus till sist. Staden är en bur. Jonas Gardell (Tidigare publicerad i Aftonbladet år 2000) En eld som bränner mig... Dikter av Attila József i Ove Berglunds tolkning Äger de finsk-ugriska språken en särskild estetisk kvalitet? J.R.R. Tolkien, som var lingvist och behärskade över 30 språk, ansåg fi nskan vara det vackraste av dem alla. Också för Ove Berglund, som tolkat Attila Józsefs dikter, började det med en rent estetisk upplevelse av det ungerska språkets ljud. Jag bara tittade på orden, vars betydelse just då var okänd. Jag tänkte att ungerskan måste vara gudarnas utvalda språk för poesin... Det Ove Berglund hade läst var en dikt av Attila József. Av denne ungerske poet, som älskas av så många landsmän, har det hittills bara funnits några få dikter översatta till svenska och det med varierande resultat. Berglund har gjort en kulturgärning och han har gjort det väl. För mig personligen var det en upplevelse att vara med om den ungerska kulturföreningens temakväll om Attila József, där Berglund läste ur sina tolkningar. Hans bok heter En eld som bränner mig, och är utgiven på Brända Böcker Förlag ATTILA JÓZSEF ( ) kom från mycket fattiga förhållanden. Fadern lämnade familjen när Attila var två år och modern försörjde sig och de tre barnen som tvätterska i rika familjer. Hon dog i förtid av cancer Redan som 17-åring fick József sina första dikter publicerade och fick rykte som ett poetiskt underbarn, men råkade också snart ut för ett åtal för hädelse med dikten Rebellisk Kristus. Men låt mig inte fördjupa mig i hans biografi här Berglunds bok innehåller en utmärkt kort fattad biografi, ett lika så förnämligt för ord om honom av Georg Klein och dessutom Józsefs egen levnadsberättelse, Curriculum Vitae, från 1937, samma år som han tog sitt liv genom att lägga sig framför ett godståg. TANKEN FÖRS LÄTT till Rimbaud, en annan brådmogen tonårsdiktare. Inte bara deras liv har paralleller, anslaget och det till synes intuitiva bildspråket i flera av Józsefs dikter kan erinra om Rimbaud. Men Józsefs dikter har oftare en humoristisk ton, ibland lekfull, Attila József. Foto: Petõfi Irodalmi Múzeum ibland svart. Se till exempel Med rent hjärta, den dikt som orsakade att József relegerades från universitetet i Szeged: Utan far och utan mor / utan fosterland och tro / Utan vagga, svepedräll / utan kyss och hjärtevän // Tredje dagen utan mat / varken rikligt eller smalt / Styrka: tjugo levnadsår / säljer alla om det går // Finnes inget köpbegär / djävulen gör nog affär / Med rent hjärta så mitt ord / gör jag inbrott, begår mord // Jag blir fängslad, jag blir hängd / ner i vigda mullen slängd / Giftigt gräs ska sedan gro / på mitt sköna hjärtas bo Attila József hade inpå huden upplevt det fattiga proletariatets villkor. Min mor var sliten och dog ung / för tvätterskor dör tidigt / får huvudvärk av strykjärnsrök / och vackelben av lyft... Han anslöt sig till kommunisterna, men blev djupt besviken på den stalinistiska version han fick uppleva. I flera av dikterna som Berglund har tolkat finns talande beskrivningar som den ovan citerade av arbetarnas och de fattigas liv. Några av de vackraste dikterna i urvalet är kärleksdikter. Må så vara att det sagts att József alltid sökte sin mor i kvinnan. Lägg din hand / på pannan min / som handen din / var min // Värj mitt liv / med sten och kniv / som livet mitt / var ditt... JÓZSEFS DIKTER ÄR fyllda av språkmagi och melodi. Följdriktigt är många av dem tonsatta. Ove Berglund har gjort valet att försöka återskapa detta i sina tolkningar. Han har oftast behållit en bunden versform med rim eller assonanser. Ibland har det medfört att han måst byta ut bilder eller ändra rytm. Jag tror ändå att hans val är riktigt. Betänk vad som skulle återstå av exempelvis Nils Ferlins dikter om de tolkades till ett annat språk utan hänsyn till rim och rytm, i en missriktad trohet mot originalets ordalydelse. Vi kan aldrig nå ända fram när vi översätter poesi. Med beklagande måste jag acceptera att jag aldrig kommer att kunna uppleva Attila Józsefs dikter på samma sätt som den som talar hans modersmål. Tillsammans med den stora majoritet av svenskar som inte förstår ungerska har jag ändå fått en upplevelse av en stor diktares verk. Birgitta Bengtsson

3 HÍRADÓ 3 Ünnepi rendezvénysosorozat októberben: Jubilál a SMOSZ A Canticum Pécsi Nõi Kamarakórus egyike azoknak az együtteseknek, amelyek a SMOSZ 30 éves évfordulójának és Magyarország EU-csatlakozásának az alkalmából svédországi vendégszereplésre érkezik. A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége az idén ünnepli fenn állá sának 30 éves évfordulóját. Mivel szövetségünk egyik fontos célkitûzése a híd szerepének felvállalása Svéd ország és Magyar ország között, a kerek évfordulónkról való meg emlé ke zést szeretnénk összekötni Magyarország friss EU-tagságának a meg ünnep lésével. A rendezvénysorozatra október 7-9. között kerül sor. Az elsõ két nap Dél-Svédországban két magyar országi régió bemu tat kozása Baranya megye, valamint a Kelet Szabolcs-Szatmár me gyei kis tér ségi régió és Osby, Höganäs ön kormányzatokkal, Skåne és Nord-Ost Skåne régi ók kal való kapcso lat fel vé tel, vala mint szak mai ala pokon nyug vó együtt mû kö dés meg kö tése sze re pel a prog ra mon. Ez zel pár hu zamo san magyar országi és svéd országi üzletemberek számára ren de zünk találkozót Kristianstadban. Gödöllõ és a Galga menti kis régió meg fi gye lõk ként vesznek részt a találkozón. Október 9-én Stockholmban központi gálamûsorral és azt követõ fogadással zárul a rendezvénysorozat. Az ünnepi napok fõvédnöke dr. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke. Mindkét rendezvény a gálamûsor és a találkozó hátterében az a szándé kunk húzódik, hogy kihasználva svédországi és magyarországi kapcso la tain kat, elõ se gít sük az em litett régiók közötti kapcsolat ki ala ku lá sát a gazdaság, kultúra, oktatás, kör nye zetvédelem és turizmus területén, ugyanakkor méltó módon emlékezzünk az országos szövetség harminc éves múltjára. Meghívottaink közé tartoznak a svéd és a magyar par la ment el nö ke, a svéd par la menti pár tok veze tõi, a Fidesz és az MSZP el nö ke, svéd intéz - mé nyek és hiva ta lok kép vi selõi, (Folytatása a köv. oldalon) Tartalom 3 Jubilál a SMOSZ 5 József Attila svédül 5 Ki az a Gyurcsány? 7 Tábor Budapestem 9 Õszi vendégeink 10 A magyar néptánc 11 Csángó portrék 14 SMOSZ-portrék 15 NYEOMSZSZ 16 Bemutatjuk a SMOSZ-t 6 Egyesületi beszámolók 12 Panoráma Következõ számunk lapzártája november 15. Híradó FELELÕS KIADÓ: Bihari Szabolcs SZERKESZTÕ: Újvári Tünde POSTACÍM: Híradó, c/o Újvári Tünde, Granbacksvägen 8A, Ekerö TELEFON/FAX: E-POSTACÍM: MEGJELENIK: negyedévenként PÉLDÁNYSZÁM: 2000 NYOMDA: Gjutarbackens Tryckeri, Söderhamn ISSN: A névvel aláírt cikkek tartalmáért szerzõjük felel. Beküldött leveleket nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza. A szerkesztõség fenntartja magának a változtatás és a rövidítés jogát. Kiadja a SMOSZ. A Híradót a tagdíjat fizetõ egyesületi tagok kapják. Az újságra elõfizetni nem lehet. Az 1976-ban megalakult Svédországi Magyarok Országos Szövetsége a svédországi magyarság civil társadalmi egyesületeinek országos szervezete. Az Országos Szövetség a magyarság közös érdekeit támogatja, ügyes-bajos dolgait intézi, valamint ellátja a tagegyesületeket a magyarságot érintõ információkkal. POSTACSEKKSZÁMLÁK: pg gyûjtõszámla; pg Duna-tv

4 4 HÍRADÓ (Folytatás az elõzõ oldalról) a ré giók ve ze tõi nek vala mint a nyugateurópai országos magyar szer ve ze teknek a képviselöi. Magyarországról a két régióból Baranya megyébõl és Mátészalka kistér ségi régióból összesen 88 sze mély ér ke zik a rendezvényre. A Bara nya me gyei kül dött séget a me gye elnö ke, dr. Kékesi Ferenc és a me gye al elnö ke, Tasnádi Péter vezeti; a szal kai kül dött- s ég élen Bíró Miklós pol gár mes ter áll. Mind két régióból a területek ön kormány zati ve ze tõi is részt vesznek a talál kozókon. Bara nyábol tízen, Szalkáról kilenc sze mély tagja a tár gyaló küldött sé gek nek, a többiek a kultúr program keretében utaznak Svédországba. Elõzmények Május 22 és 26 között, a SMOSZ meg hívására, Svédországban (Osby, Kris tian stad és Höga näs ön kor mányza tok ban) jártak a magyar or szági régiók kül döttei, és elõ ze tes meg be szélést foly tattak az október 7-8 közötti regionális talál ko zó val vala mint a stock holmi gála mûsor ral kap cso la tosan. Külön talál koztak Osby kommun, Höganäs és Skåne régió vezetõségével. A felek meg álla pod tak a regionális talál kozó idõ pont jában és az elõ zetes prog ram ter vezet ben, valamint abban is, hogy milyen területekre terjesztik ki leendõ együttmûködésüket. Ezek a következõek: - kultúra - oktatás - gazdaság - turisztika - környezetvédelem - szociális kérdések. A svédországi elõzetes tárgyalások nyomán Baranya ma már konkrét projektekre tesz ajánlatot Skåne régiónak. Hibaigazítás A régiók programtervezete: Az elõzõ számunkban két helyen is alaposan megtréfált a nyomda (és a szerkesztõség) ördöge: A választott/vállalt identitástudat címû cikk (5. o.) szerzõje Kovásznay Enikõ, senki más. A lap utolsó oldalán közölt interjúban Mihály Ferenc természetesen Erdélyt nem tudja feledni. A róla készült portré helyes címe: "Úgy szeretem Svédországot, hogy nem feledhetem Erdélyt". Az érintettektõl és olvasóinktól egyaránt elnézést kérünk. Mátészalka és a kistérség bemutatkozása. A kistérség bemutatása, a kistérség gazdasági helyzete Mátészalka mint vonzásközpont, a hozzá tartozó 25 település látványosságai, lehetõ sé gek bemutatása (Bíró Miklós polgármester) Magyarország az EU friss tagja Miért fontos az EU-hoz való csat lakozás, milyen új lehetõségek nyíl nak meg Magyarország, illetve Mátészalka elõtt (Szabó István, országgyûlési kép viselõ) Turisztikai értékek a kistérségben a térség kulturális, mûvészeti értékei nek a bemutatása, intézmények és mûvészeti csoportok mûködése Szabadidõ a kistérségben: kirán dulás, vadászat szerelmeseinek a lehe tõségek bemutatása (dr.cserve nyák László, a Szatmár Múzeum igazgatója) Milyen távlati tervek vannak az oktatás fejlesztését és minõségének növelését illetõen? Az oktatás jelentõsége a kistérségben: oktatási intézmé nyek -mûködési területei, országos helye zések, képzések, tovább képzések bemutatása (dr. Cservenyák László) Cégek, vállalatok helyzete a kis térségben vállalatok és vállalkozások bemutatása, fejlõdése az utóbbi tíz év statisztikái szerint, távlati tervek felvázolása (Szováti Tibor) Kulturális bemutatkozás: Szatmár néptánceggyüttes mûsora, élõ zenei kísérettel Népdalcsokor elõadása Hauser Adrienn mátészalkai születésû, világhírû zongoramûvész koncertje A szerk. Baranya térségének a bemutatkozása A megye általános bemutatása, az önkormányzat bemutatása, röviden érintve az oktatás, a szociális ellátások és a vidékfejlesztes területet: (dr. Kékes Ferenc, Tasnádi Péter) A Turizmus Rt. képviselõje Baranya és a régió turizmusa Az ITD Hungary képviselõje Baranya és a régió gazdasági bemutatása A Pécsi Tudományegyetem képviselõje a PTE bemutatása; felsõoktatas Kulturális bemutatkozás: Greska Andrea népdalénekes Canticum Pécsi Nöi Kamarakórus A Pécsváradi Szaxszafon Kvartett. Az üzletemberek talákozója Az üzletemberek találkozójára október 7-én kerül sor a Svédországi Magyar Vállalkozók Egyesületének rendezésében. A rendezvénysorozat idõpontjai: Érkezés október 6-án, szerda délután. Másnap, csütörtökön különválnak a magyarországi régiók, Szalka képviselõi Osbybe mennek tárgyalásra, Baranyaé pedig Höganäsbe. Délelõtt és kora délután a régiók bemutatkoznak, valamint a már említett területekre koncentrálva tárgyalásokat folytatnak a svéd fogadó önkormányzatokkal; a megbeszélések a tervezett együttmûködések aláírásával zárulnak. Este mindkét helyszínen kulturális bemutatóra kerül sor. Október 8-án, pénteken Kristianstadban a Skånehus épületében délelõtt a két magyar országi régió bemutatkozik az egész Skåne régió önkormány zatainak a képviselõi elõtt, amelyet Baranya megye és Skåne régió egyûttmûködési megállapodása követ. Este a két régió közös kulturális bemutatót tart Kristianstadban. Október 9-én délután Stockholmban a SMOSZ gálamûsora. A kulturális program mellett köszöntõ beszédeket mondanak a vendégek és a házigazdák. Este a Magyar Házban fogadás. Vasárnap városnézés, majd hétfõn hazautazás.

5 HÍRADÓ 5,,A magyar az istenek kiválsztott nyelve...,,en eld som bränner mig címmel jelent meg József Attila verseiből készült válogatáskötet svédül. A több éves kutató- és fordítómunka ered mé nyeként létrejött kiadvány az Önképzõkör decemberi össze jövetelén került bemu tatásra. A kötet József Attila több mint ötven legismertebb versét tartalmazza. A fordító, Ove Berglund 1940-ben született Stockholmban. Pálya futását kutatóként (bio kémikus) kezdte, majd 1986-tól AIDS-orvos ként dol go zott július ban tör tént nyug díja zá sáig. József Attilá val a Georg Klein Pieta című könyvé ben talál kozott először. Volt ott többek között négy sor, ami megragadta és lenyűgözte:,,elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek s halált hozó fű terem gyönyörűszép szívemen. (Tiszta szívvel, 1925.) Akkor nem értette ezeket a sorokat, de nagyon megtetszett neki a magyar nyelv dallama, és elgondolta, hogy,,a magyar nyelv a költészet istenek által kiválasztott nyelve lehet, és József Attila az általuk ide küldött költő. Érdeklődése egyre növe kedett, és közelebbről meg akarta ismerni a költő életét és mun kásságát. Minél többet tudott meg róla, annál jobban felismerte, hogy egy különleges tehetségről van szó, akinek a személyisége és a felfogása na gyon vonzotta. Elhatározta, hogy meg próbálja a legismertebb József Attila-verset lefordítani. Göteborgban közelebbről is meg ismerhet tük e fordítómunka eredményét. Ápri lis 21-én a Kőrösi Csoma Sándor Mű ve lő dési Kör József Attila-estet tartott, ahol Kovász nay Enikő emlékezett nagy köl tőnk re. Az est második részében Ove Berglund és Palotai István József Attila-verseket olvas tak fel, ki-ki a maga anya nyelvén. A címû hon lapon ízelítõt olvas ha tunk a for dí tá sok ból; ugyan ott a kötet is meg ren del hetõ 200 koronáért (170 kr + pos takölt ség), vagy akár köz vetle nül a for dí tótól az ove. címen. A verseskötet a fordí tások mellett Henrik Edström ex presszio nista hangulatú illuszt rációit is tartalmazza. Edströmnek a könyv ben megjelent mun kái ból nyí lik kiállítás szombaton, szeptember11- én órakor a stock holmi Hedlund Galé riában (Karlavägen 12). József Attila svédre lefordított versei nagy értéket jelenthetnek az olyan második (harmadik vagy annál is több) generá ciós magyaroknak, akik ha a magyar nyelvet nem is ismerik elég jól így ízelítőt kaphatnak az egyik legnagyobb magyar költő munkásságának egy jelentős részéből. Fülöp Tünde Két szóban: Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök-jelölt Medgyessy Péter magyar miniszterelnök augusztus 26-án történt lemon dása után az MSZP (Magyar Szocialista Párt) rendkívüli kong reszszusa nagy többséggel Gyurcsány Ferenc sportminisztert választotta miniszterelnök-jelöltté. A nyugat-európai sajtókommentárorok Gyurcsányt,,vagyonos üzlet ember ként és,,szo cia lista mil lio mosként jel lem zik, aki si ke rét az Altus nevû vál lal ko zá sá nak kö szön heti. A Financial Times cikke szerint például az MSZP,,drá maian szakí tott a múlttal, és a párt veze tés sel dacol va egy mo der ni záló szo ciál demok ra tá nak szava zott bizal mat. A lap in for mációi sze rint Gyur csány,,kariz ma tikus koc ká zat vál laló, aki ké pes fel venni a ver senyt Orbán Viktor ral, egy má sik ag resszív fia tal poli ti kus sal. A miniszterelnök-jelöltre váró kihí vások közül a Financial Times a párt nép sze rû ségének visszaszerzését említi, különösen a fiatalok körében, továb bá meg kell nyug tat nia a pia co - kat, hogy biz nisz párti hír neve elle nére ragasz kodni fog a kor mány defi citcsök kentõ tervéhez. Egy szocialista képviselõ és volt ma gas rangú álla mi vezetõ a kö vetke zõ képpen foglalta össze a Magyar Hírlap számára a kongresszusi választásokat:,,lassú agónia vagy gyors halál. Az elõzõt évek óta próbáljuk, nézzük meg a másikat. Sokkal kockázatosabb, de hátha mégis lehet vele nyerni. GYURCSÁNY FERENC 1961-ben született Pápán. Egyetemi és fõiskolai tanul má nyait Pé csett vé gezte ben taná ri, 1990-ben köz gaz dász dip lo mát sze rez a pécsi Janus Pan no nius Tu domány egyetemen. A nyolcvanas években a Kom munista Ifjú sági Szö vet ség pé csi tit kára volt, majd ha ma ro san a KISZ Központi Bi zott sága tit kár sá gáig emelkedett. A pé csi egye te men egy kori mun ka tár sai nagy hatalmú KISZ-titkár ként em lé kez nek vissza rá, aki tõl ugyan csak félni kel lett; még a nyolc vanas évek végén is szóvá tette egy-egy tanszékvezetõnek, ha híre jött, hogy egyházi isko lá ból vet tek fel valakit. Gyur csányt a rend szer vál tozás a KISZ romjain létrejött Demok ratikus Ifjú sági Szövet ség alelnökeként érte, majd Új Nemzedék néven moz galmat ala pí tott vál lal kozó Fotó: Cziglán Tamás, bará tai val tõl a Creditum Pénz ügyi Tanács adó Kft. mun ka társa, 1992-ben az Euro corp Nem zet közi Pénz ügyi Rt. igaz ga tója ben ala pí totta az Altus Be fek te tési Rt.-t. A tár sa ság nak, amely nek ma tulajdo nosa és fel ügye lõ bizott sá gá nak el nöke, ipar vál la la tok ban van különbözõ nagy ságú ré sze se dése. Az MSZP-nek 1998 után lett tagja tõl Medgyessy Péter minisz terelnök stra té giai fõ tanács adója, 2003-tól gyermek-, ifjúsági és sportminiszter. Az MSZP országos választmányának 2003 óta tagja, 2004 januárjától a párt Gyõr-Moson-Sopron megyei elnöke. Harmadik házasságában él, négy gyermek apja.

6 Anyanyelvi tábor Tångagärdén 2004 Már nagyon vártam a tábort, mint szerintem mindenki más, aki a tavaly is ott volt. Egy ki csit késõn jelentkeztünk az idén, én és a két testvérem, de amilyen kedves Tompa Anna, a tábor szervezője, természetesen még befogadtak. Mivel nekünk nincs autónk, meg szoktuk kérni valamelyik ismerõsünket, hogy vigyen el a táborba, és valaki mindig akad. Ezúttal viszont olyanok vittek, akiket eddig nem ismertem. Korán indultunk Göteborgból, és kor meg is érkeztünk Tångagärdébe. Már tíz perccel az érkezés előtt figyeltem, mikor látom meg azt a kis magyar zászlót, amely ki van tűzve a táborhoz vezetõ ösvény elejére. TÅNGAGÄRDÉN a két lakóház között megállt az autó, és ki pakol- tunk. Mi ér kez tünk elsők nek a táborozók közül, a töb biek majd csak dél után jöt tek. Addig is kö szön tem Juci néni nek (Szúnyog Ildikó), az egyik leg jobb sza kácsunk nak, aki elő ször nem is mert fel, biz tos a szemüvegem miatt Ké sõbb bejártam a tábor területét; nagyon jó érzés volt újra ott lenni! Estefele végre megjöttek a bará ta ink, akiket már annyira vár tunk! Új arcokat is láttam. De min den kinek köszön tem (jó ma gyar szo kás szerint), és így máris akadt egy pár új társam. Nem sokkal azután meg kaptuk a szo báin kat, és be ren dezked tünk. Hatan,,alud tunk egy szo bá ban. Akkor még nem tudtam, hogy sok alvás nem lesz... ELSÕ ESTE A VACSORÁNÁL bemu tat koz tak a veze tők és a tanára ink. Mint minden év ben, az idén is jöt tek hár man Erdély ből: Boros Kinga, Bogács Nóra és Császár Sándor. Sanyi volt az, aki egy cso mó jó kis han gu la tos gyer mek dalra taní tott meg minket a tábor folya mán. Magyarországról egy vendégtanárunk volt, Szlatnek Rita, a többi tanár pedig Svédország területérõl gyûlt öszze: Tóth Ilona, Tóth Ildikó, Cseh Andrea, Szûcs Anna-Mária és Veress Ildikó. Reggelente fél kilenckor szólt az ébresztõ, és kilenckor már az asztalon várt a reg geli. Evés előtt és után imád koz tunk a tábori lelkészünk, Nagy Gábor vezetésével (aki Felvidékrõl érkezett). Minden reg geli után felolvasott egy igét és egy azzal kapcsolatos kis tör té ne tet a Bib li á ból. Na gyon ér de kes volt. Utá na ma radt még időnk arra, hogy rend be szed jük ma gunkat az ének lés előtt. A da lo kat egy-két szeri gya kor lás után meg ta nul tuk. Az elsõ csoport fog lal ko záson név já té ko kat ját szot tunk, amit min denki nagyon élvezett, és nagyon jól sikerültek. Nekünk is, mint min den más cso port nak (a kis cso por to sok az 1-8 évesek voltak, a 9-12 éve sek a közép ső cso port ba és a éve sek a ka ma szok cso port jába tar toz tak) ki kel lett talál nunk va la mit, amit majd a tá bor végi záró ünnep ségen elő ad junk. A kiscsoport előadása az idei té má val, a ma gyar mese- és mon da világ gal kel lett kap csola tos legyen. Mi, a kama szok, egy Mátyás király-tör té netet adtunk elő. A NAPI ELSŐ csoporttalálka után tízóraiztunk: megtette egy vajaskenyér és egy alma (banán azoknak, akik allergiásak). Ebé dig to vább foly ta tód tak a cso port foglal ko zások: kü lön bö ző já té kok (ame lyek külön bözõ szemé lyiségjegyeket gya ko rol tat tak); néha az elő adás ra szánt jel me zek kel dol goz tunk. Min dig jó játé ko kat ját szot tunk, ame lyek még engem, egy 16 éves ka maszt, is érde keltek. Sosem unat koz tunk! Délben fél egykor kon gattak az ebéd hez.,,min den ki szé pen fel so ra ko zott, és mi kor min denki,,csen de sen állt, beeresz tet tek. He lyet fog lal tunk, és imád koz tunk. Leg több ször volt első és má so dik fo gás, de volt úgy is, hogy csak egy. Min dig jel leg ze tes ma gyar ételt kap tunk. Két na gyon jó sza ká csunk volt, a már em lí tett Juci néni, és Szalai Sándor. Csobot András és Spáda János voltak tábor mindenesei, akikre mindig számítani lehe tett. János szü le tés napját a tábor ban ünne peltük meg. EBÉD UTÁN három óráig szabad foglalkozás volt, majd kö zös fog lal kozás kö vet ke zett. Volt úgy, hogy ki men tünk a tábo ron túlra egy erdő be, más kor pedig a tóra men tünk le. A víz tisz ta volt, és meleg (kb fok). Elsõ alkalommal nem akar tam für deni, de ami kor le ér tem a víz hez, rög tön vissza szaladtam a táborba, hogy hoz zam a fürdőruhámat Egyik nap szám há bo rúz tunk, és szá mom ra fan tasz tikus él mény volt, már csak azért is, mert en gem válasz tot tak meg csa patka pi tány nak. Azért pont en gem, mert én vol tam a leg na gyobb, és oda figyel tem a leg kiseb bekre is, akik nem vol tak na gyob bak 90 cm-nél, de ők is el kel lett ér hes sék a zász lót! Az első háború ban én ta lál tam meg a zászlót, és na gyon jó ér zés volt sza ladni a zász lóval a fő hadi szál lásra, hogy győ zel met aras sunk. Szerin tem ezt min denki leg alább egy szer meg kell élje! Nagyon jó volt! ÁLTALÁBAN DÉLUTÁN ötkor uzson náz tunk, és azu tán is mét sza bad fog lal ko zás kö vet ke zett, egé szen fél tízig, ami kor is bekövet ke zett a vil lany oltás (hogy aki akart, az tud jon aludni). Így tel tek és múltak a napok, de min den nap tör tént valami kis kü lön leges, ami élménnyé tette. Szombaton kollektív frászt kapott a tábor. Mindenki az utolsó simításokat vé gez te minde nen, és izgult. Én na gyo kat ne vet tem, mert ak kor ra már annyi ra be gya ko rol tam a szö vege met, hogy sem mi prob lé ma nem adód ha tott az el mon dá sával legalábbis azt hittem... Eljött a vasárnap reggele is, s mindenki korán kelt, hogy le gyen még egy kevés ideje ké szü lődni a,,zár-órára és az elő adá sokra. Sanyi megkért még reg geli elõtt, hogy hoz zuk fel a csó na ko kat a tóról. A szülők tíz óra felé kezdtek megjönni. AZ ELŐADÁSON MIN DEN KI fel lé pett: a tá bor veze tői be szédet mond tak, a gye re kek cso porton ként bemu tat ták az egy heti,,strapa ered mé nyét (ne kem sike rült egy egész mon da tot ki hagy nom), a kö zön ség pe dig na gyot tap solt az elő adás után. El éne kel tük a Him nuszt és a Székely Him nuszt, majd le eresz tettük a svéd és a magyar zászlót. Szép záró ün nepség volt, és szép volt az egész Tångagärde-i anyanyelvi tábor. És még szebb is lehet jövõre, ha még többen leszünk! AZ ANYANYELVI TÁBOR köze- lebb hozott minket, svédországi magyar gye re keket, egymáshoz, s ez nem utolsó sorban a fan tasztikus szer ve zőknek és ön kén tesek nek köszön hető, akik az idén is, mint ed dig min den év ben, min dent meg tettek, meg tesz nek ér tünk, gye re kekért. Sokan meghatódtak (én is), de szerintem nem csak ben nem nyom ta el a bú csú zás szo mo rú- sá gát az a tudat, hogy jövõre ismét találkozunk. Sall Vesselényi Máté Albert Fotó: Niman Rudolf

7 Vendégségben Budapesten 2004 Nyolc napig tartott ez a vidám együttlét Budapesten, a Kós Károly Kollégiumban. Sok országból jöt tünk többek között Észt or szág ból, Finn ország ból, Francia országból, Izrael bõl, Lengyel ország ból, Lett ország ból, Ausztriá ból, a Felvidék rõl, Erdély bõl, Kár pát aljáról, Dél vidék rõl. Svéd ország ból hatan vol tunk: öt lány és egy fiú, évesek. Határon túli magyar fiatalok találkozója A különbözõ programok nagyon érdekesek voltak: szín házi elõadás. látogatás a Par la ment ben, éj sza kai hajózás a Dunán, város nézõ séta, cir kusz, Vidám Park, diszkó. Minden nap történt valami, jöttünk-mentünk, alvásra alig jutott idõ. Négy sze mé lyes szo báink ba csak rövid éj sza kai szu nyókálásra vonultunk vissza. Csoportvezetõink nagyon kedvesek és segítõkészek voltak. Sokat jártuk a várost, szabadjegyünk volt villamosra, metróra. Rengeteg új emberrel, fia tal lal is mer ked tünk meg, ba rát sá gok szü let tek, ma gya rul be szél tünk. A résztvevõk bemutatták országuk ételeit, beszéltek az otthoni kultúráról, szokásokról. Aki énekelni vagy táncolni akart, fellépett, mindannyiunk örömére. És mindez a sok rendezvény, szórakozás szinte in gyen volt a Fõváros Fõ pol gár mesteri Hivatala, a Nem zeti Kul turális Örök ség Minisz tériuma és a Kézen fogva Alapítvány szervezte. Nagyon nagy élmény volt számomra ez a tábor. Remélem, jövõre többen megyünk Svédországból. Járvás Petra (Oxie, Malmö) Az egymásra találás örömében felfedezni a másikban a közös nemzeti kincs ragyogását, a másság szépségét, valamint a fia ta los lendület és õszinteség or szág ha táro kat és nyel ve ket át hi daló ereje és hite ez dió héj ban a Vendégségben Budapesten rendezvény célja, re ménye és leg nag yobb eré nye Hajnal Jenõ, a délvidéki csoport veze tõ je és a találkozó állandó részt vevõ je megfogalmazásában. A házi gaz dák a maguk részé rõl azt szeret nék, hogy a ren dez vény részt vevői ne is ven dég ség ben, hanem ott hon érez zék ma gukat. Az idén kilencedik alkalom mal került sor a hatá ron tú li ma gyar fia ta lok tábor jel legû talál kozójára. Míg az elsõ években csak a Kárpát-medencébõl voltak részt vevõk, má ra már tizen hat or szág mint egy hét száz fia talja ismer hette meg egymás kul tú ráját, hagyo má nyait és gaszt ro nó miáját. A résztvevõk közül sokan amatőr művészeti csoportok tagjai. A rendezvény 1996-ban, a Millecentenárium alkalmából in dult, öt ország kétszáz fiataljával. Futótûzként terjed a tábor híre a vi lág magyarlakta területein, s óri á sira nõtt az igény. Ebben az év ben nagyon sok csoportot kel lett visszamondaniuk a szer ve zõk nek anyagi okok miatt, hiszen a rendez vény nem rendelkezik ön álló költ ség ve tés sel, csak pá lyá za tok út ján és na gyon jelen tős szpon zori támo gatás sal tud nak dol goz ni, mond ta el Gold schmidt József, a Ven dég ség ben Buda pes ten rendez vény prog ram igaz gatója. Az idei mûsorban kiemelt prog ramként sze re pelt a hor vátországi fiatalok bemutatkozása, amelynek során a résztvevõk meg ismer ked het tek az or szág múlt jával, jelenével, jövõjével, gon do san õr zött kul túr kin csei vel. A Nemzeti emlékezet napján Balassi Bálint születésének 450. évfordulójára emlékeztek a talál kozó résztvevõi, amelyet es te lakomával egybekötött rene szánsz vigassággal ünnepeltek meg. Sírás-rívás, hazautazás szerepelt utolsó programpontként. A résztvevõk nagy része minden bizonnyal szá mon tartja, hogy a követ kezõ alka lom mal tíz éves ju bi leu mát ünnepeli a Ven dégségben Budapesten rendezvény. Jövõre nagy buli lesz! A fényképek a sepsiszentgyörgyi 7-es Fotós Diákcsapat (vezetője Henning János), a szervezők, a Metszés.hu szerkesztői és Soóky Éva pozsonyi Agora irodavezető jóvoltából láthatók a webboldalon.

8 8 HÍRADÓ Egyesületek Ághegy Az címû skandináviai magyar irodalmi és mûvészeti lapfolyam (www.hhrf.org/aghegy) tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, barátait és ismerõseit a szeptember 26-án, vasárnap délután 16 órakor Stockholmban, a Varseken Föreningslokal, Gröndalsvägen 190. szám alatti termében, (piros földalattival Liljeholmenig, onnan a 133-as busszal a végallomásig,) kezdõdõ jótékonysági délutánjára Írásaiból felolvas: Gulyás Miklós, Neufeld Robert, Szente Imre és Tar Károly A mûvészi mûsorban fellép: Citrom Zsuzsa, Dénes Elemér, Práda Kinga, Publik Antal és Tálas Ernõ Az elõadás jótékonysági árveréssel zárul: az Ághegy képzõmûvészeinek adományai kerülnek kalapács alá. A rendezvény teljes bevétele a folyóirat második kötetének kiadását szolgálja. Amennyiben jelenlétével nem tisztelheti meg rendezvényünket, kérjük, küldje adományát a pg számú postacsekkszámlánkra. Az 50 koronás belépõjegy árában benne foglaltatnak a házi sütemények és a kávé, valamint a nyereményes sorsjegy is. Három Ághegy-kötetet, két grafikai munkát és egy festményt sorsolunk ki. Szeretettel várjuk minden irodalom- és mûvészetpártoló barátunkat Móritz László v.igazgató Södertälje Örömmel és büszkén számo lunk be arról, hogy egye sü le tünk két tagja, a 24 éves Schmidt Dennis és öccse Olivér (22 éves), akik váro sunk inne bandy -csapatá ban ját szot tak, ed dig már 19 al ka lom mal öltöt ték ma gukra nem ze tünk címe res mezét. Kettõs állam pol gár sá guk ré vén a Schmidt-testvérek ma gya rnak szá mí tanak, így fel ve het ték a kap cso la tot a ma gyar szö vet ségi kapi tánnyal, és jelez ték érdek lõdé sü ket a válo ga tott iránt. A kapitány 2002-ben meghív ta a testvérpárt egy gyõri fel mérõ edzésre, ahol a be mutat ko zá suk ra gyo góan sike rült. Elsõ világ baj noki sze rep lé sükre Finn or szág ban má ju sában az oro szok ellen ke rült sor. Ezt még 18 válo ga tott mér kõ zés kö vette, ame lye ken Den nis 24, míg Oli vér 12 gólt szer zett. Az idei Világ baj nokság B cso port já ban a ma gya rok a har ma dik he lyen vé gez tek, de a gól lövõ lis tát Dennis 10 gól lal és 15 assziszttel megnyerte. A következõ világ baj nok ság szín helye Stock holm 2006! A ma gyar válo ga tott cél ki tû zé se, hogy ered mé nyes sze rep lés után az A-cso port ba ke rül jön. En nek a cél nak az el éré sé re már most ko mo lyan és szer ve zet ten ké szül nek, és meg való sí tá sá ban Den nis nek és Oli vér nek min den bi zonnyal nagy szerepe lesz. Dennis Svédország egyik legjobb csapatában, a söder täl jei elsõ osz tá lyú Rockets-ben játszik, míg Oli vér a Ny kvarn II-ik ligá ban sze rep lõ gár dá ját erõ síti. Nem szabad elmu lasz ta nunk is mét meg em lí teni, hogy ok tóber 9-én, szom ba ton ke rül sor Stock holm ban a svéd magyar vá lo ga tott lab da rúgó mér kõzésre. Druk kol junk az ered ményes visszavágóért! Julita, június 5 Egy mozgalmas és ese mé nyekben gaz dag fél év befe je zé seként kirándulást szerveztünk a Julita mezõgazdasági mú zeum hí res be mu tató épü le tei hez, gyü möl csös és fás kert jei hez, kü lön leges virá gos ül tet vé nyeihez. Meg cso dál tuk a több száz alma- és körte fa csalá dot (itt õr zik a ne mes alma- és körte fák gén bankját ), a kü lön bözõ nö vé nyek és vi rá gok cso dáit. Az öreg ma lom meg a régi tej csar nok mun ka gé peik kel mun ka moz za na taik kal ér de- kes nek tûn tek, mi vel ilye nek kel csak fény ké pe ken ta lál koz tunk eze lõtt. Az álom szép, a múl tat idé zõ hin tó- és lovas kocsi-kiál lí tás is el nyer te tet szé sün ket. A gyö nyö rû park sétá nyai öreg fáik kal, a lili o mok és ró zsák szí nes töme ge pedig illa tuk kal tet ték han gu la tossá ismer kedõ sétáin kat. Persze, az egész napos ak tív séták alatt meg jött az ét vá gyunk is, és a ter mé szet lágy ölén jól esett a fa la tozás. Köz ben sok ér de kes té mát is ki tár gyal tunk hol ko mo lyan, hol vic ces for má ban, de min dig jó han gulat ban. Egyikünk például azt a témát vetette fel, hogy a nõk mennyire nem szívesen árulják el a koru kat. Nos, ezzel itt gyorsan vitá ba kell szállnom, mivelhogy nem csak a nõkre érvé nyes az állítás, mert van nak bizony olyan fér fiak is, akik nem akar nak a koruk ról meg a szül etés nap juk ról beszél ni. Nem kell messze menni a pél dáért, ugyan is elnö künk, Jüretics István szin tén titokban ünnepelte 70. szüle tés nap ját. Pedig hetvenkedhetett volna, mivel korát nyu god tan le tagad hatná, jó erõ ben van! Az ese mény rõl töb bed ma gammal ezen a kirán duláson érte sül tültem, így most ha meg késve is gra tu lá lunk elnökünk nek, és kíván juk, hogy még sok-sok moz gal mas (vagyis kutyasé tál tató) és kitûnõ egészségben töltött boldog éve ket éljen! Egyesületünk hatodik útja Hévízre, kitû nõen sike rült. Barátok vár tak ránk, és mind a 34-en elér tük láto ga tá sunk cél ját: hogy együtt jól érez tük ma gunkat. Ez alka lom mal svéd, finn, nor vég bará tok és isme rõsök is elkí sér tek, így a Hévízi ek kel be in dult egy nem zet közi jel legû kap csolat is. Kü lön meg tisz teltetés volt a tár sa ság nak, hogy a város pol gár mestere, Vér tes Árpád fogadást tartott cso por- tunk részére a városházán. A tartalmas és jó han gu latú tar tóz kodás alatt per sze ju tott idõnk tes tünk ápo lá sára is a hí res hé vízi termál fürdõ hab jaiban, amely ki si mí totta az esetle ges rán cokat, és a kü lön bözõ hasz nos ke ze lé sek és masszázsok is meg tet ték fris sítõ, gyógyító hatá su kat. Hévíz tõl úgy bú csúz tunk, hogy jövõ re is mét talál kozunk! Móré Imre

9 HÍRADÓ 9 Központi meghívottaink Szeptember 19 26: a marosvásárhelyi Hahota színtársulat Apósom, a vezér címû kabaréval Október Ünnepi elõadó: M. Kiss Sándor történész Kalocsai Andrea elõadómûvész, a Duna Televízió mûsorvezetõje és Bartók László Radnóti-díjas elõ adómûvész ünnepi mûsora Mária országa címmel December 3 12: Vendégünk a kolozsvári Keljfeljancsi Komédiás Kompánia a Ludas Matyi címû bábjátékkal; egyúttal a kolozsvári Mikulás is jön a gyerekeknek. Kalocsai Andrea Elõadómûvész, a Duna Televízió mûsor vezetõje. Színészi és elõadómûvészi pálya futását Szombathelyen kezdte. Elõbb az Ifjúsági Színház tagjaként lépett színpadra, eljátszva jelentõs szerepeket, mint például Mariska szerepét Szigligeti Ede Liliomfijában, Csíky Gergely: Nagy mama (Márta), Molnár Ferenc: Olympia (címszerep). Közben mint vers- és prózamondó elõadómûvész lépett számos alka lommal pódiumra. Máig tanítja a fiataloknak a vers-mondás mûvészetét. A Duna Tele-vízió nak alakulása óta tagja. Leg sikeresebb mûsorai a Kedves magazin és a Jókívánságok Határok Nélkül. A televíziós munka mellett sem szakított a színházzal és a versmondással. Jelenleg a Forrás Színházi Mûhely tagjaként járja a Kárpát medence településeit. Egyik legsikeresebb szerepe Szendrey Júlia, melyet az Emlékem elõl ne fussatok címû, Petõfi és felesége életérõl szóló színházi adaptációban alakít. Hahota beharangozó M. Kiss Sándor 1943-ban született Budapesten ben magyar-történelem szakos diplomát szerzett az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán tõl publikál különbözõ szaklapokban, de rendszeresen csak 1989-tõl jelenhetnek meg tanulmányai. Eddig több mint száz írást publikált különbözõ kiadványokban (könyvek, folyóiratok, napilapok). Most készül a Tóth Ilonáról szóló könyve szeptembere óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történeti Intézetének vezetõje. Tagja volt az Antall-kormány január 21-én kelt határozatával létrehozott Történelmi Tényfeltáró Bizottságnak, amelyet a Horn-kormány egy rendelettel január 1-vel megszüntetett. E bizottság tagjaként társszerzõje volt a Sortüzek I-II. kötetnek. A Keljfeljancsi Komédiás Kompániát a Homo Ludens Alapítvány hozta létre 1999-ben. A bábcsapat azóta minden évben tartott bemutatót, elõadásaikat több tízezer gyermek látta Erdélyszerte, Magyarországon, Ausztriában és Svájcban. Bartók László Radnóti-díjas elõadómûvész, színész. Az Ifjúsági Színház tagjaként kezdte mûvészi pályafutását, majd játszott a marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, a szabadkai Népszínházban, a békéscsabai Jókai Színházban, a Weöres Sándor Színházban, a Táltos Színházban és sok más produkcióban. Legsikeresebb elõadóestjei az Esõcseppek és a Vendégségben õs Kajánnál. Kiemelkedõ szerepei: Molnár Ferenc: Liliomfi (címszerep), John Fowles: Lepkegyûjtõ (Ferdinant), Sík Sándor: István király (Orseoló Péter), Steinbeck: Egerek és emberek (Slim). A színházi munka mellett a Duna Televízió szerkesztõ -mûsorvezetõjeként is tevénykedett: Napi Hírmondó, Esti Kérdés, Kolliopé Dalnokai, Virradóra, Szilveszteri mûsorok, Jókívánságok Határok Nélkül. Tanít versmondást és színészetet, elnöke a Magyar Versmondók Egyesületének. Az Apósom, a vezér címû elõadás a magyar klasszikus kabaréirodalom legjavából válogatott bohózatokat eleveníti meg. A XX. század elsõ felében megírt jelenetek nagy elõnye, hogy bárhol, bármikor, bárkinek elõadhatóak. Tulajdonképpen az emberi butaság kerül nagyítólencse alá. A tévedésekbõl adódó félre értések során jobbnál jobb szituációk, helyzet komikumok alakulnak ki. Mindezt fokozottabbá, habosabbá teszi a fantasztikus szellemességgel megírt szöveg. Az elõadásban színre kerülõ bohózatokat a század eleji legjobb magyar kabaré írók írták: Rejtõ Jenõ, Lõrincz Miklós, Nóti Károly és Vaszary Gábor. Minden jelenet ma is aktuális, és kimondottan szórakoztató. Elõadásunk célja, hogy minden kedves nézõnknek egy felejthetetlen estét, önfeledt hahotázást, száz százalékos kikapcsolódást nyújtson. Az elõadásban, Puskás Gyõzõ társulatalapító mellett, olyan közismert színészek is fel lépnek, akik éveken keresztül sikeres pályafutással szolgálták a marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagyérdemû közönségét. A Hahota Társulat vezetõsége szeretettel vár minden Svédországban élõ magyart az elõadásra. Jakab Zsombor, igazgató Egyesületek

10 10 HÍRADÓ A magyar néptánc rövid története (11) II. A táncdialektus Székely táncok A Székelyföld több kisebb táncdia lektusra oszlik. Központi része iga zo dott a magyar népterület közepén uralomra jutott új stí lus hoz, s a folklorizált polgári tár sas tán cokhoz (polkafélék: gólya, hatos, hét lépés). A székely tánc dia lek tus leg polgá ro sul tabb terü lete Három szék, ré gi esebb foltjai a Nyárád-mente, Ud var hely keleti része, Felcsík, s a leg gaz dagabb Maros szék. A székelyek jellemzõ fér fi tán ca a székely verbunk vagy csûr dön gölõ. A régi stí lusú legényes hiányzik tánc kész le tük bõl, illetve néhol, pél dául Felcsíkban, egy sze rûbb vál to zata él székely fél oláhos néven. Kalotaszegi csárdás. Moldvai csángó körtánc. A felvételeket Michael van Langevald készítette A marosszéki forgatós mérsékelt tempójú forgó-for gatós páros tánc. Egyéb elne ve zé sei: féloláhos, forgatós, korcsos, m a ros széki, sebes forduló, serény, vetélõs. A Felsõ-Maros vidékén (kor csos, se bes for du ló, ma gyar for duló), a Szé kely föld nyu gati felén (ma ros széki for gatós, vetélõs, serény), s a Kis-Küküllõ vidékén (félolá hos) elterjedt tánc. A Görgény-völgyi románok corcios, corcioasa né ven tán col ják. Erdély más részein isme retlen vagy csak újab ban ter jedt el (pél dául Csík ban, s a Mezõ ség nyu gati felén). Dal la mai XVII-XVIII. szá zadi fel jegyzé sek bõl is mert ún. unga reszka haj dú tánc vagy ko rai ver bun kos zene stí lus kö ré hez kap cso lód nak és a nyu gati tánc zene ha tá sát is vise lik. A nõ nek egyik ol dal ról a má sikra való át ve tése, for ga tása mint vissza térõ alapmo tí vum ál lan dó pár-elengedõ figu rá zás sal, las sút vagy jár ta tóst kö veti a gyor sabb és a nõ kar alatti for ga tá sá val és zárt pá ros gaz da gabb motí vu mú friss, ug rós, szö kõs, for gással vál ta kozik. cigány csárdás vagy csûr dön gölõ, mely ben a E moz za na tok minde nike a csár dásra is ver bunkra is jel lemzõ do bog tató mo tí vu mokat al kal maz zák. A székely táncrendek közül a marosszéki a leg vál to za to sabb: szé kely ver bunk, jel lemzõ, de a marosszéki for ga tós ban lassú, kor csos, friss vagy máshol verbunk, rö vi debb mo tí vumsorokba, sûrí tet tebb kö veti egy mást. sebes for duló, kor csos és cigány csár dás for mába tö mö rülve, kris tá lyo sabb szerke zet ben, s fõ ként A kalotaszegi magyarság a néptánc terü le- Kalotaszegi táncok más fajta met ri kairit mi kai ar cu lat ban ér té ke ket al ko tott. Bár Kalo ta szeg tánc kultén is ma gas ren dû, a vég sõkig kicsi szolt jele nik meg. For mai tú rája nem olyan ré gies, mint más er délyi és ze nei sajá tos ságai nép cso por toké, ám bizo nyos tánc típu sok leg fej let tebb for máit épp itt talál juk meg. A alap ján a csár dás kiala ku lását meg elõzõ hagyo má nyos tán cok fej lett fo kon való megõrzése mel lett ide is be szûrõd tek bizo nyos ré gibb for ga tós, a régeb bi (gólya, hétlépés) és újabb pol gári csa lo ga tás, a pá ros tár sas táncok is. tánc ré teg leg fej let tebb kép vi se lõje. Ilyen (Folytatása a 15. oldalon) szem pont ból kö zeli ro ko nai a ré gibb, Kár pát-meden cei forgós-for ga tós tán cok (pél dául a dél-erdélyi ro mán în vâr tita). A tánc rend ben legtöbb ször kö zé pen he lyez ke dik el. A Felsõ-Maros vi dé kén két kü lön bö zõ tem- pó jú vál to zat ban is elõ fordul a tánc rend - ben a má so dik és a ne gye dik tánc ként. A székely csár dásban az egy sze rûbb Kalotaszegi csárdás.

11 HÍRADÓ 11 Csángó arcképek: Mesterke Gergely az utolsó csángó dudás Ismervén a dudamuzsika kihalását az erdélyi magyarság köreiben (lásd erről a Magyar Ház Híradójának júniusi számát), erősen meglepődtem, amikor 1973-ban Moldvát járva egy csángómagyar dudással, az akkor ötven esztendős Mesterke Gergellyel hozott össze a gondviselés. Megadatott, hogy a magyarországi néprajztudomány számára leíratlan tény hírét vigyem haza: Moldvában még létezik duda, sőt több dudás is van, aki tud rajta játszani. Izgalmas felfedezés volt a moldvai dudakultúra léte, hiszen a magyar duda leg régiesebb, legkeletibb és legtovább megmaradt variánsáról van szó. A kárpát-medencei típusú, kettős sípszárú duda kézzelfogható bizonyítéka a moldvai csángóság magyar eredetének. Csicsó Márton külsőrekecsini furulyás említette, hogy van egy csimpolyos a faluban. Dobogó szívvel zörögtem be hozzájuk. Ötvenéves, sasorrú, bozontos szemöldökű férfi jött elém, az az arctípus, amelyet Keszi Kovács László néprajztudós a besenyő származással hoz összefüggésbe. Nyoma sem volt tekintetében annak az óvatosságnak, amelyet akkorra már sikerült szánt-szándékkal elterjeszteni a hetvenes évek elején újrakeményedő diktatúrának. Az a tartás volt benne, amelyet később még sok idősebb csángó embernél tapasztaltam. Annál a generációnál, akinek a gerincét nem sikerült megtörni, akikben maradt emberi méltóság. Hamarosan előkerült a sípja a csángók még használják a duda archaikus nevét, mutatta és magyarázta: Magyarul síp, oláhul csimpoly. Cseresznyefából finoman megmunkált, ólomöntéses díszí tésű kettős sípszárú hangszer volt, nyilvánvaló rokonságban a magyar dudákkal. Jól emlékszem, a patakparton lakott a duda kultúra utolsó őre, aki boszorkányokról, em berevő tatárokról és az őket messze föld re elkergető Szent László királyról szóló tör té neteket tudott, sőt a népi gyógyászathoz is értett. Annak a pataknak a partján, amely 1991-ben elmosta a falut, többek között az ő vályogházát is a földdel tette egyenlővé. Azután költözött az árvíz károsultak számára létrehozott szomszéd Dumbrovény faluba. Néhány nappal az árvíz után érkeztem oda a segélyszállítmánnyal. Ott ült a ház előtt, amelyben 1973-ban feleségével és gyermekeivel megismertem. A tragédia elle nére örömmel fogadott, a le rom bolt ház előtt csinál tuk a felvételeket, és még ő biztatott: még összegyűlünk, s csiná lunk Külsőrekecsin, Leszakadt a homály a csángó falvakban, az ár csak Külsőrekecsinben hét személynek oltotta ki az életét. Mesterke Gergely dudás házát is elvitte, ezért telepedett ki Dumbrovényba. egy jó bajt (dolgot, mulatságot), mert még csináltunk régen is. Apjától, Mesterke Ferenctől tanult du dálni, nagyapja is dudás volt. Az ő Máriafalváról hozott hang szerét hasz nálta az akkor 50 esz ten dős unoka, Mesterke Gergely óta sok Bákó környéki csángó Mesterke Gergely eredeti sípszárával árvízsújtotta házánál. A szerzõ felvételei falu ban találtam dudást vagy a dudások em lékét. Voltak ezek között déli csángó és vegyes déli-szé ke lyes csángó fal vak egy aránt, sőt az asszi mi láció utol só stá di u má ban lévő észa ki csán gók között is találtam dudá so kat, bár ők a balká ni típu sú, szimpla síp szárú du dát használ ják. Sem mi adat nem volt azon ban a dudá val kap cso lat ban a mold vai szé kely fal vak ból. Ezért idén nyá ron az zal a céllal indultam Mold vába, hogy utána néz zek, van-e nyo ma a mold vai dudá nak a mold vai szé kely fal vak ban. Az ered mény: a Tatros menti szé ke lyek kö zött nincs, de az eldu gott, kis Mária fal ván (ahonnan nagy apja vala ha a dudá jukat hozta) még igen, sőt a szom szé dos Esztu fujban 1968-ban halt meg az utolsó sípos óta számtalanszor meglátogattam Gergely bácsit, újra és újra dokumentálva játékstílusát, elbeszéléseit, népi gyógyászati tudományát, életstílusát. Így alkalmam volt arra, hogy figyelemmel kísérjem, hogyan változik egy értékes hagyományőrző sorsa, tudása, kultúrája. Tragikus volt megtapasztalni az idén nyáron, milyen keserves nyomorban tengeti élete alighanem utolsó éveit a derék öreg. Ennivalója és tûzifája is alig-alig van, közel volt hozzá, hogy megfagyjon és éhen haljon. Szerencsére, végül magához vette a külsőrekecsini lánya, és szeretetteljes gondoskodása megmentette az életét. (folytatás következik) Stuber György

12 12 HÍRADÓ Panoráma Medgyessy utolsó útja Brüsszelbe Medgyessy Péter miniszterelnök a kormányfői minőségében tett utolsó külföldi útján szeptember elején Romano Prodival, az Euró pai Bizottság vezetőjével, José Manuel Barrosóval, a tes tü let következő, november else jén hivatalba lépő elnöké vel, Javier Solanával, az EU kül- és biztonságpolitikai fő képviselőjével (való szí nűleg jövendő közös külügyminiszterével) és Jaap de Hoop Schefferrel, a NATO főtitkárával találkozott Brüsszel ben. A távozó magyar miniszterelnök elmondta, ezekkel a megbeszélésekkel az volt a célja, hogy megerősítse: Magyarország erős, stabil, kiszámítható partner to vább ra is a világ szá má ra, s hogy a gaz da ság jól fej lő dik, stabil háttérrel rendelkezik. Medgyessy Péter ezen túl me - nően arra kérte az EU kül- és biz tonságpolitikai főképviselőjét valamint az atlanti szövetség főtitkárát, hogy az EU és a NATO tegyen meg min den tőle telhetőt a szerbiai magyarellenes atrocitások ügyében. A miniszterelnök elmondta: úgy látta, tárgyalópartnerei komolyan vették ezt a felvetését. Medgyessy azt is kérte, hogy Magyarország a következő években kapja meg azt a pénzügyi támogatást, amely szükséges az EU régebbi tagországaihoz való felzárkózáshoz. Ebben a következő hónapok meghatározóak lesznek - mondta, emlékeztetve arra, hogy az Európai Unióban megkezdődött a szervezet következő, 2007 és 2013 közötti költségvetési periódu sának tervezése. Magyarok elleni erõszak a Délvidéken Negyvenkilenc esemény ez más fél év mérlege a Vajdaságban. Közte tizen kilenc sírgyalázás, tizen két magyarokat fenyegető fal firka, hét verekedés. A vajdasági ma gya rok elleni támadások az el múlt másfél évben erősödtek fel. Hivatalosan 49 ilyen esetet regisztráltak, de számuk a háromszázat is meghaladhatja. Ezeket részletesen dokumentálta a New York-i székhelyű Magyar Emberjogi Ala pít - vány, amelynek jelentését vala - mennyi amerikai, illetve euró pai parlamenti képviselőnek to vábbították. Vojiszlav Kostunica szerb mi nisz ter elnök szeptember 8-án Sza bad kán tartott sajtó érte kez letén el is mer te a vaj da sági ma gyarve ré sek tényét, de első sor ban an nak szük sé gességét emelte ki, hogy ezek je len tő sé gét ne tú lozzák el. Nem szabad elhallgatni, de túl hang súlyozni sem az atroci tá so kat nyilat kozta a szerb kor mány fő. A Vajdaság etni kailag a legsokszínűbb térsége Európá nak, a tartományban har mó nia Svédületes! uralkodik és a szerb kor mány igyek szik, hogy ez így is maradjon jelentette ki Kostunica. Az atrocitás szó egyébként nem is létezik a szerb nyelvben. Ha idegen szóként mégis hasz nálják, akkor vérengzést, mészárlást jelent. Aki ezt állítja a vajdasági esemé nyekről, az hazudik, és vég eredményben Szerbia bel ügyei be szól bele vonta le a követ keztetést Kostunica. Ígéretet tett azonban arra, hogy egy-két héten belül két bizottság alakul, amely a vajdasági kisebbségek elleni támadásokkal és a nem ze tek közötti feszültségekkel foglalkozik. Lobbizás a Vajdaságért Magyarország a határon túli ma gyar politikusok, az Európa Tanács (ET), az EBESZ és az Egye sült Államok bevonásával igyek szik nyomást gyakorolni a szerb veze tésre, hogy fékezze meg az erő szakot a Vajdaságban. A magyar lobbi eszköztárában a Szer biának juttatott amerikai segélyek, illetve belgrádi ETtagság felfüggesztésének lehe tősé ge egyaránt szerepel. Az Európai Néppárt kezdemé nyezésére a Európaparlament néppárti és szocialista frakciója is támogatásáról biztosította a Vajdaság ügyében elõterjesztett határozati javaslatot. A kezdeményezést Gál Kinga, 2004 a svéd-magyar találkozások éve. Mégozzá annyira az, hogy el is keresztelték volt svéd részrõl: a Svédületes! Svéd-magyar-randevú nevet viseli. Január óta számos közös rendezvényre került már sor a két ország közremûködésévél úgy Magyarországon, mint Svéd - ország területén. A kulturális programok és gazdasági találkozók mellett több, kormányszintû svéd küldöttség budapesti látogatására is sor kerül még az idén. Szeptember 2-5 között Björn von Sydow, a svéd parlament elnöke kollegájával, Szili Katalin országgyűlési elnökkel tárgyalt Budapesten. Az októberi programok közül itt következik néhány: Októberben svéd-magyar kerekasztali megbeszélésekre kerül sor; amelynek során Laila Freivalds külügyminiszter asszony Budapestre látogat magyar kollégájával tárgyalni. Szintén októberben ülésezik a Svéd-magyar Üzleti és Kutatási Fórum, amelyen Gunnar Lund svédországi helyettes pénzügyminiszter is részt vesz. Az október én megrendezésre kerülõ svéd kereskedelmi- és tudománynapok keretében Victoria svéd hercegnő (képünkön) és Leif Pagrotsky, ipari és kereskedelmi miniszter svéd üzletemberek csoportja társaságában érkezik Budapestre. Svédületes gyerekeknek! címmel gyermekkulturális napokat tartanak a Kolibri Színházban, a Svédország-napok keretében pedig a stockholmi régió mutatkozik be Budapesten. Egyedülálló Bethlen Gábor történelmi kiállítás nyílik a Magyar Tudományos Akadémia termeiben. A kiállítás érdekessége az a nyereg, amelyet Bethlen Gábor ajándékozott II. Gusztáv Adolf svéd királynak. Napjainkban két veszély leselkedik a magyarságra: az egyik a kultúra leépülése, a másik a politika felől áramló pártoskodás. Pomogáts Béla, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság elnöke. a Fidesz-Magyar Polgári Szö vetség európai parlamenti képviselõje terjesztette elõ. A határozat alapján Strasbourgban az EU parlamentje következõ ülésén foglalkozik a Vaj da ságban végbement ma gyarellenes atrocitásokkal. Míg a Nép párt vizsgálóbizottság fel állítását szorgalmazza, a szocialista frakció monitoring csoportot küldene a helyszínre. A kisebbségek jogi védelme A Szerbia és Montenegró-i Em beri Jogi és Kisebbségügyi Minisztérium kiadásában meg jelent dr. Boris Krivokapić három kötetes publikációja A A kisebb sé gek védelme a nem zet közi és összehasonlító jogban. A témá val kapcsolatos, Szerbiá ban meg- jelentetett eddig leg tel jesebb publikáció első része a kisebb - ségek védelmének tör té nel mi fej lődését, alapvető kérdéseit és az ENSZ kötelékében kialakított védelmet taglalja, a második rész a kisebbségek védelmét regionális keretekben és kétoldalú szer ző déseken keresztül mutatja be, a harmadik rész pedig a kisebb ségek védelmét ismerteti a nem zeti államberendezésű álla mokban. Belgrád ismerkedik a toleranciával Július második hetében a belgrádi Sava Központban regionális tanács kozást tartottak a nemzetek közötti együttműködésről és tole ran ciáról, amelyet Szerbia és Mon te negró Államközössége és annak kisebbségi minisztériuma, valamint az EBESZ Szerbia és Mon te negró-i képviselete szerve zett. A tanácskozás kere tében megállapodást írtak alá a nemzetek közötti együtt működésről és toleran ciá ról. A dél kelet-európai tér ség ben Zenta azon ötven település közé tartozik, amely alá írta ezt a megállapodást. Ez azért is jelentős tény, mert több mint tíz év után Belgrádban is beszél ni

13 HÍRADÓ 13 globális világban, ha Nem lehet gyümölcsöző üzleti kapcsolatokat teremteni egy etnikai konfliktusok terhelnek egy bizonyos várost vagy régiót. Jack Dyer Crouch II, az Egyesült Államok bukaresti nagykövete. kezdtek a tolarenciáról. Ennek a keretszerződésnek, ame lyet térségünkből Szerbia és Montenegró, Magyar ország, Bosznia és Herce g ovina, Horvát ország, Albánia és Bulgária tele pü lései nek képviselői írtak alá, az együtt működés elmélyítése és ezen belül a testvértelepülések kö zötti kapcsolatok erősítése, vala mint az Európa felé fordulás a célja mondta Juhász Attila polgá rmester, aki Zenta község nevében látta el kézjegyével a meg állapodást. Finnugor Világkongresszus Az államalkotó és mára az EU tagjává vált finnugor népek sikere záloga lehet a kiseb bek, a kisebbségi sorban élők megmaradásának hangsúlyozta Mádl Ferenc köz társasági elnök a Finnugor Népek IV. Világkongresszusán el mondott köszöntőjében. A "Fiata lok a finnugor népek reménye és jövője" mottóval Tallinnban augusz tusban megtartott kongresszuson 11 ország több mint 600 kép viselője vett részt. A tanácsko zás egyik fontos témája az Oroszországi Föderáció területén élő kisállamok nehéz helyzete, mivel lélekszámuk 1989 óta folya matosan csökken. Az Ural kör nyékén 17 finnugor nemzet él, egy részüknek még van esélye arra, hogy nemzeti kultúráját újra teremtse, s ebben sokat tud segíteni a testvér népekkel ki épített kapcsolatrendszer Az 1992-ben életre hívott világ kongresszus a finnugor és sza mojéd népeknek a kor má nyoktól és politikai pártoktól füg getlen képviseleti fóruma, amely nek célja, hogy fejlessze és oltalmazza a világ több mint 20 finnugor népe nemzeti ön tu datát, kultúráját és nyelvét, bő vít se együtt működésüket és segítse minden finnugor nép önrendelkezési jogának megvalósítását. A világon több mint 24 millióan beszélik anyanyelv ként a ma gyar ral ro kon finn ugor nyel vek vala me lyi két. Egye dül a leg na gyobb szá mú cso por tok a ma gya rok, a fin nek és az ész tek alkot nak füg get len nem zetet. Az észt, a finn és a ma gyar elnök közvetlen kap cso lat fel vé telre készül az oroszországi rokon népekkel. Erre vonatkozólag Arnold Rüütel észt elnök ké szít egy programtervet a közel jövõben. Autonómia és kettõs állampolgárság A Kárpát-medencében élő ma gyarok ügye a határoktól függetlenül közös, írja Ágoston András a Vajda sági Magyar Demokrata Párt augusztusi hírlevelében. Nekünk magyaroknak jó, hogy Magyarország volt és vél he tően követ kező kormány fője vilá go san be jelentette: van már ma gyar nem zet politikai el kép zelés, s azt a ma gyar kor mány a Kárpát-medencében élő magyarok határmódosítás nélküli nemzeti integrációja konkrét modelljének formájában előbb-utóbb leteszi a nemzetközi politika asztalára. E modell két tartópillére az autonómia és a kettős állampolgárság. Lesz népszavazás a kettõs állampolgárságért A Magyarok Világszövetsége a szükségesnél legalább 74 ezerrel több aláírást gyűjtött össze a határon túli ma gya rok kettős állampolgárságának érdekében történõ népszavazás kiírásához. Az Országgyûlés Alkotmányés igazságügyi bizottsága szeptember 6-i ülésén tárgyalta a Magyarok Világszövetsége nép szavazási kezdeményezését és ebben a tárgyban országgyûlési hatá ro zati javaslatot fogadott el, amely szerint az Országgyûlés szep tember 13-án az országos ügy döntõ nép szavazást el ren deli. Az Alkotmánybíróság március elsején hagyta jóvá az OVB hatá rozatát, amely elfogadta az MVSZ által kezdeményezett nép sza va záson felteendő kér dést. Esze rint arra kell vála szolni, hogy ked vez mé nyes hono sítás sal kap has sanak-e ma gyar állam pol gár ságot azok, akik ma gyar nemzetiségüket magyarigazolvánnyal, vagy a meg al kotandó törvényben meghatározott más módon igazolják. Végéhez közeledik Kolozsvár vasgárdista korszaka Emil Boc, Kolozsvár új polgármestere számos olyan intézkedést meg kíván szüntetni, amelyet még elődje, a szélsőségesen nacionalista Gheorghe Funar hozott, s amelyek sértik a helyi magyar vagy a zsidó közösség önérzetét írja a kolozsvári Szabadság címû napilap. A pol gár mes teri hiva tal illetékeseinek több funari intéz kedést kell vissza vonniuk vagy meg semmi síteniük, mert azok mélységesen sértik a magyar vagy a zsidó kö zös ség önérze tét. Ilye nek pél dául a főtéri régészeti ásatások, a magyargyalázó emlék táblák vagy az, hogy törvényellenesen utcát neveztek el a háborús bű nös Ion Antonescu marsallról. A cikk szerint a helyhatóság intéz kedik annak érdekében is, hogy a megyeszékhelyen ne for gal mazzák többé a vasgárdisták lap ját. A város új polgármestere azt ígér te, hogy nem fog késlekedni e hely zet megszüntetésével. Nem engedhetjük meg ma gunk nak, hogy ilyen utca legyen a vá ros - ban mondta. A napi lap szerint a polgármesteri hiva tal ban ma is dolgoznak olyan sze mélyek, akik aktívan részt vesz nek a vasgár dista moz ga lom ban. Funar expolgármester idején a mozgalom különböző rendezvényeket szerve zett a város házán Corneliu Zelea Codreanu vasgárdista vezér emlékére. Utolsó Esély Horvátországban megkezdődött az Utolsó Esély Művelet a még élő második világháborús hábo rús bűnösök felkutatására. Stjepan Mesić horvát elnök támoga tá sá ról biz to sí totta a jú ni us 30- án indí tott nagy sza bású kam pányt mondta Efraim Zuroff, a kampányt szer vező jeru zsá lemi székhelyű Simon Wiesenthal Központ igazgatója. Kifejtette: a központ jelen legi tudomása szerint két máso dik világháborús háborús bűnös él Horvátországban. Ők a horvát usztasa államban zsidók, szerbek, romák és antifasiszta személyiségek meggyilkolásában vettek részt. A nácivadász Simon Wiesenthalról elnevezett központ május közepén jelentette be, hogy nagy szabású kampány keretében még élő háborús bűnösöket akar fel ku tatni négy közép-, illet ve kelet-euró pai or szág ban. A kampány kere té ben tíz ezer eurós ju tal mat ígér mind azo kért a jel zése kért, ame lyek há bo rús bű nö sök el fo gá sát és el íté lé sét ered ményezik. Szigorítanak Romániában A román képviselőház határozata értelmében a parlamenti kép vi selet tel nem rendelkező romániai nem zetiségi szervezetek közül csak azok vehetnek részt a tör vényhozási választásokon, amelyek az adott kisebb ség leg alább 15 szá zalé kának, vagy legalább 25 ezer válasz tó polgárnak a támogatását szerzik meg. A parlamenti kép vise let tel nem ren del kező kisebbségi szervezeteknek amelyek ez után akarnak bejutni a román törvényhozásba úgy kell bizonyí ta niuk támo ga tott ságuk mérté két, hogy a támogatásukat adó válasz tó pol gárok saját kezű, hite les alá írá sát tar tal mazó íve ket be nyújt ják a központi választási irodának, mellékletként választási szándékukat kérvényező be ad ványukhoz. A kormányon levő Szociál - demokrata Párt (PSD) kép vi se lőházi frakciójának vezetője, Viorel Hrebenciuc szerint a mó do sítás célja an nak meg aka dá lyo zása, hogy a nem ha gyo má nyos nemze ti sé gek be jus sa nak a par lamentbe. Az RMDSZ kép vi se lõi úgy vé lik, hogy a ro mán álta lá nos vá lasz tási tör vény ilyen értel mű mó do sí tása áthág ha tat lan kor- lá to kat ál lít a par la menti kép vi selet tel nem ren del kező nem ze ti ségi szer ve ze tek elé. Újabb székely kezdeményezés A Székely Nemzeti Tanács szeptem ber 7-én újra kez de mé nyez te, hogy a székely földi auto nó mia létre ho zását az Eu ró pai Par lament te gye Ro má nia EU-csatla ko zási fel té te lévé. A ro mán kor mány uni ós fő tár gya lója bel po li ti kai zsa ro lás nak, nem- zet közi buj to ga tás nak minő síti az erre vo nat kozó köz le ményt. Az SZNT Har gita és Ko vász na me gyé ben, illet ve Ma ros me gye több tele pü lé sén nép sza va zást kez de mé nye zett a szé kely földi auto nó miáról. Panoráma

14 14 HÍRADÓ Fotó: Újvári Tünde Bemutatkozik a SMOSZ vezetõsége: Pálmai Tibor 1936-ban a halak jegyében születtem. Szeretem a halat, szeretek horgászni, és úszni is, mint ahogy igazi halhoz illik. Svedországba háromhónapos Jugoszláviai üdülés után, május 5-én érkeztem, Malmöbe. Ezt a nyelvet nem tudom megtanulni, mondtam elsõ hallásra. Tylösandba kerülve az ASEA (Almänna Svenska Elektriska Aktiebolaget) verbuválói felvettek a västeråsi fõirodába. Izgal- mas volt minden nyelvtudás nélkül az érke zés. Magyar ember fogadott, át segített az elsõ nehézségeken. Nyelvtudás hiányában olyan mun kát kér tem, ahol e nélkül is bol dogulok. Vízierõmû-építkezésen kezd tem dolgozni, egy svéd szerelõ mellett. Szerettem ezt a munkát. Barátságos munkatársak kézzel-lábbal tanították a nyelvet. Havi fizetés mellet a napidíj is jól jött. A lakás és ellátás havi 200 korona volt, a többit félre tudtam tenni. A második ilyen munka után már nem volt kímélet. Az ASEA hajó fedélzeti gépek osztályán kezdtem el dolgozni, mint ifjú tervezõ tõl a Svenska Metallverken tervezõirodájában dolgoztam nyugdíjazásomig. Már az 1957-ben, az itt élõ, régi magyarok szervezésében megalakult a Västmanlandi Magyarok Egyesülete, Matók Feri bácsi vezetésével. Az ASEAtól egyesületi helyiséget is kaptunk, egy udvarban a munkahelyemmel. Favágó- és tüzelõként mert csak cserépkályhák voltak kapcsolódtam be az egye sületi életbe. Késõbb titkár lettem, majd az egyesületi újságunk, a Hírvivõ szerkesztésével és kiküldésével, fes tõ, tapétázó, asztalos stb. feladatokkal bõvült a munkaköröm; 1963 karácsonyára készülve újjá varázsoltuk termeinket. Két nappal karácsony elõtt leégett a ház. Ez után más helyiségbe kötöztünk, de ez már valahogy nem volt az igazi. Az érdeklõdés és a városi támogatás csökkenésé-vel idõvel megszûnt az egyesület mûködése ban került újra sor arra, hogy magyar szü lõk kezdeményezésére megalakuljon a Västeråsi Magyar Egyesület, Zarnóczy Tibor vezetésével. Kez detben csak megfigyelõ voltam, késõbb veze tõségi tag lettem, titkári minõsítésben. Feladataim közé tartozott az egyesületi híradónk, az Értesítõ megírása és kiküldése óta az egyesület elnöke vagyok. Társadalmi munkám nem szorítkozott csupán a magyar közösségre, részt vettem a VIFO (Västerås Invandrarföreningars Organisation) megalapí tásában, pártküldött voltam az Invandrarnämndben és a Rädd nings- nämndben, a Föreningsbyråban és a vállalati szakszer vezeti klub ban pedig vezetõségi tagként mûködtem. Fontos tulajdonságnak, majdhogy követelménynek tekintem a jó együttmûködési képességet úgy az egyesületi, mint a szövetségi életben. Gon dol junk csak például a vitára: egyesek számára ez szópárbajt, az ellen fél le gyõ zését jelenti. Én inkább megbeszélésnek tekintem, a közös érdekek meg va ló sítása érdekében. Ugyanígy a kritika esetében: tudni kell különbséget ten ni az építõ kritika amely segít a fejlõdésben és a romboló kritika kö zött, ami alkalmat lanságunkat bizonyítja. Ne vegyük a kritikát személyes tá ma dás nak, ne sejt sünk rosszindulatot egy-egy kijelentés mögött. Ha ennek elle nére mégis konfliktusba keveredünk, menjünk vissza gondolatban a nehéz helyzet kezdetéig, és figyeljük magunkat egy kívülálló szemével: úgy könnyebb rájönni, hogy mit kellett volna másképpen tennünk, mondanunk vagy gondolnunk. A jó együtt mûködésnek az a titka, hogy elkerüljük az egymás hibáztatását, az in du latos hangnemet a méreg rossz tanácsadó. Sok boldogtalan helyzet elke- rül hetõ lenne ilyen módon, talán a göteborgi egyesület kilépése is az or szá gos szö vetségbõl. Szívesen leülnék az egyesület vezetõségével egy baráti be szél getésre, a miért lett így témában. Mit mondjak még magamról? Szeretek emberekkel foglalkozni, men tes vagyok a rangkórságtól, 20 éve szervezek svéd nyugdíjasoknak uta zásokat Magyarországra. Haragot nem tartok senkivel. Segítõkész va gyok, s mint az a fentiekbõl már kiderült, kerülöm a konfliktusokat és az eredménytelen vitákat. Szeretem a természetet. Mindenkiben a jó tu laj donságokat helyezem elõnybe. Örülök, hogy nem vagyunk egyformák minden embert érdekes, izgalmas egyéniségnek tekintek, ez jellemez a magánéletemben és az egyesületi tevé kenységemben egyaránt. Molnár Gergely A SMOSZ februári közgyûlésén részben megújult az országos szövetség vezetõsége. A jelenlegi vezetõség a következõ tagokból áll: Bihari Szabolcs, Blénessy Zoltán, Jüretics István, Kalocsi Margit, Kovásznay Ádám, Markó László, Maróti Beáta, Mihály Ferenc, Molnár Gergely, Nyers Andor, Pálmai Tibor, Sladiusz Simon, Stuber György, Szentkirályi Csaga, Székely Emese és Tompa Anna. A Híradó júniusi számával portrésorozatot indítottunk a vezetõség tagjairól. Ma Pálmai Tiboron és Molnár Gergelyen a sor júniusábn érkeztünk Svéd országba a családommal. A marosvásárhelyi március i véres összetûzések derékba törték az életemet, menekül - nünk kellett Romániából. Azt is mond hatnám, hogy elüldöztek a szülõföldemrõl. Mindjárt a rendszerváltás után a mun kások köré ben egy fajta fõ sze- re pet vál laltam az alakuló RMDSZ (Ro má niai Magyar Demokrata Szö- vet ség) ér de kében. Összekötõ em ber vol tam az ak kori mun ka he lyem, az Ima tex és az RMDSZ között. Egy 50 mil lió lej értékû rak tá rat vezettem, ami ak kor óri ási vagyon nak szá mí tott; én fe lel tem a meg mun káló gé pe kért. A fele ségem, Erzsike is ott dolgozott. Akkor a nagy vállalat munkásainak szá zaléka magyar volt. Ez a közösség volt a Vatra Româneascã és a többi szélsõséges román nacionalisták egyik legfontosabb céltáblája januárja után alig volt olyan nap, hogy nyíltan vagy sunyin ne támadtak volna. A románságot a februári 10-i könyves-gyertyás né ma tüntetés valósággal sokkolta. Addig azt hitték, hogy vannak ugyan magyarok, de azok vagy be ol vad tak már, vagy el men tek az országból. S akkor hir telen, úgy mond a föld alól, elõjön száz-száz tízezer ember, és fantasztikus méltósággal tüntet a jogaiért. Abban az idõben sokkal egy sé ge sebbek voltunk, mint most: a vál la la tok felváltva vigyáztak az RMDSZ-székházra, a templomokra, iskolákra. A provokációktól tartottunk. Mintegy 200 magyar munkás próbálta õrizni a nyugal mat a város különbözõ pontjain. De mit tehetett 200 ember több ezer leitatott, felfegyverzett örjöngõvel szemben? Fültanúja voltam annak, amikor Ioan Dudea ez re des meg ígérte Sütõ András nak, hogy ki jö het a szék ház ból, mert nem lesz sem mi bán tó dása. Né hány perc re rá megva kí tot ták az egyik sze mé re, és ké szül tek agyon ver ni. Ak kor verték szét a szék há zat is. Az nap éj jel egy Ko vács nevû mér nök kel a sa ját sza kál lunk ra fo gal maz tunk meg egy tiltakozást, amelyben megfogadtuk, hogy másnap letesszük a munkát, s békés tüntetésen tiltakozunk a ma gyar ságot ért támadások és Sütõ András megvakítása ellen. Meg is szerveztük, minden bé ké sen zajlott le, körülbelül húszezren gyûltünk össze a fõ téren, s ott állt unk másnap is. Veszélyessé akkor fajult a dolog, amikor a közelünk ben elkezdtek gyülekezni a Vatra által felheccelt, faluról beszállított, leitatott és vasvillákkal, fejszékkel, dorongokkal felfegyverzett románok. Alaposan megszervezett vérengzés volt; porig aláztak bennünket, mindenki az életéért küzdött. A cigányok a segítségünkre jöttek, de már hiába... Ezek után kezdtek érkezni a rendõrségi idézõk a címünkre. Állandóan zaklattak, családunkat telefonon és a nyílt utcán egyaránt fe nye get ték. A rak tárban megloptak, hogy ha poli tikai síkon nem tud nak megsem misíteni, akkor majd lopásért fog nak bör tön be jut tatni. Június ele jén végül is elhagy- tuk Erdélyt. Magyar oszágra menekültünk, de nem sike rült ott ma radni, ezért meghosszabbítottuk az utunkat Berlinig végig lábon álltunk, annyian me nekültek. A feleségemnek testvére élt Svédországban, így Berlinben Malmöig vettünk jegyet, de csak azzal a céllal, hogy Svéd országban kipihenjük ma gun kat. Az elsõ napokban nem is jelentkeztünk a svéd rendõrségen, ami a késõbbiekben nagy gondot jelentett, amikor végül is politikai menedékjogot kértünk. Sölvesborgba kerültünk, két hónap után átköltöztettek Malmö mellé, egy menekülteknek bérelt hajóra, majd Tidaholm következett. Itt történt elõször, hogy felkértek bevándorló-napok szervezésére. Felvettem a kapcsolatot a jönköpingi magyar egyesülettel, õk segítettek. Azután megérkezett az érte sítés, hogy megkaptuk a letelepedési engedélyt, sõt, azt is megkérdezték tõlünk hi vatalos helyrõl, hogy hol szeretnénk lakni. A jönköpingiekkel közö sen salamoni döntés született: menjek Sölvesborgba, és alakítsak ott egy magyar egyesületet. Kristianstadban létezett egy magyar egyesület, 55 tagja volt; egy év alatt megkétszerezõdött a tagok száma. A következõ választásokkor engem bíztak meg az elnöki teendõkkel. Most hozzávetõleg 250 tagunk van, de több mint ezer környékbeli magyar család címét ismerem, akik idõnként bejárnak a rendezvényeinkre. Aztán elkezdtem színházakat, társulatokat hívni vendégségbe, hogy elõadásokat tartsanak az egyesületben, és nagy sikerrel járt. Ez úgy rám ragadt, hogy azóta a SMOSZ vezetõségi tagjaként én szervezem-bonyo lítom az országos kultúrprogramokat is tõl a feleségemmel együtt a Valeóban, automata présgépeken dol gozunk, olajhûtõket készítünk. Négy gyermekünk van, Csilla, Gergely- Levente, Tünde és Izabella. Persze, hogy magyarnak neveltük õket. Ez annyira természetes, mint az, hogy minden reggel felkel a nap. De nem elég. Gyakrabban kell haza, Erdélybe, Magyarországra ahova vinni a gyerekeket, a felnövõ generációinkat. Az otthonról hozott igékkel él a bevándorló. Fotó: Niklas Silnäs

15 HÍRADÓ 15 ZÁRÓNYILATKOZAT A NYEOMSZSZ (Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége) szeptemer 3-án Felsõpulyán (Oberpullendorf, Burgenland) tartott közgyûlése, a 2002-es évi Memorandumot figyelembe véve, a következõket jelenti ki a nyugat-európai magyarság megmaradásának elõsegítése érdekében: 1. Fontosnak tartjuk, hogya nyugat-európai magyar ság számára alanyi alapon biztosítsák a magyar állampolgárság felvételének lehetõségét. 2. Szükségesnek tartjuk a helyi magyarság ön rendelkezésére irányuló törekvéseinek leg magasabb politikai színtü támogatását azon országok esetében,ahol erre lehetõség van. 3. Elvárjuk a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok választási jogának további egyszerûsitését. 4. A NYEOMSZSZ mûködéséhez hozzájárulásként kérjük az Illyés-Alapítvány mindenkori éves költségvetésének legalább 5-7 százalékos összegét, hogy a nyugat -európai és összmagyarság érdekében vállalt feladatokat továbbra is eredményesen végezni tudjuk. 5. Köszönettel vesszük a helyi anyanyelvi oktatás és ifjúsági munka eddigi támogatását és igényeljük ennek folytatását. 6. Szorgalmazzuk olyan projektek beindítását és azok mûködéséhez szükséges források biztosítását, melyek a nyugat-európai magyarság értékeinek hasznosítását célozzák meg Magyarország és az összmagyarság javára. A Közgyûlés felszólítja Szerbia-Montenegro kormányát, hogy a délvidéki magyarok ellen elkövetett atrocitásokkal szemben erélyesen lépjen fel és szavatolja az ott élõ magyarok biztonságát. A Közgyûlés támogatja a VIII. Kufstein-Konferenciát, amely az ausztriai népcsoportok megmaradását és gyarapodását tûzte ki célul. A tagszervezetek kijelentik, hogy nemzetközi fórumokon továbbra is kizárólag a NYEOMSZSZ képviseli õket. Dr. Deák Ernõ, elnök Dr. Klement Kornél, alelnök Bihari Szabolcs, alelnök * * * Az Ausztriai Magyar Szövetség és a NYEOMSZSZ közös rendezésében sor került a Kufstein VIII. kétnapos kisebbségi tanácskozásra Kisebbségek az Európai Únióban címmel. A konferencia a Híradó lapzártája után ért véget, ezért beszámolóval a következõ számunkban jelentkezünk. (Folytatás a 10. oldalról) A kalotaszegi tánc csúcsát a régi stílusú le gé nyes jelenti, mely régebben a tánc rend, a pár kezdõ tánca volt. A XX. század végén egy-egy faluban csak né hány kiváló táncos ismeri, aki bemu tató cél zat tal tán colja, a tökéle tes ségig ki csi szolt elõ adás ban, mo tí vumgaz dag s rend kívül tö mör, zárt szer ke zetû for mában. A leá nyok a legé nyes alatt kis zárt kö rökbe fo góz va,,cso szog nak, tro po tyál- nak vagy,, sifi tel nek. A kalotaszegi csárdás egyszerûbb, mint a me zõ ségi, a fér fiak már ke ve seb bet fi guráz nak, de a nõ ket, akik rend kí vül vir tu óz for gók, meg for gat ják a kar juk alatt. Friss csár dá suk, a sza pora, tem pója igen gyors. Régeb ben a csár dás itt is las súbb és gaz dagabb volt. Az idõ seb bek gyak ran cigány- tánc nak is ne vez ték. A kalotaszegi verbunk jellegzetes dallamait Kalota szegen lakodalmi mars (induló) és lassú csárdás kíséreteként használják. Csángó táncok A moldvai csángók két nagy csoportjából az úgynevezett széke lyes, déli csán gók táncait is mer jük job ban. Tán caik és hang szeres ze né jük a mold vai román ság erõs hatá sa alá ke rült. Tánc kész letük a Kár pá to kon túli bal káni tánc dialek tus sajá tos sá gait viseli. Egy-egy falu ban egy más tól for mai lag ke vés sé, de kí sé rõ dal la má ban és nevé ben sok szor kü lön bözõ stro fi kus, kö tött szer ke zetû tánc él. Tán caik több sége nyi tott lánc vagy zárt kör for májú (koro gyászka, tulum ba, öves, kezes, hora polka). Páros tán caik szin tén a mold vai ro mán páros tán cok jel lemzõ, fõ leg kö tött szer ke zetû típu sai (bara boj, román ka, ruszász ka). Van nak az erdé lyi tán cok kal ter mino ló giai, ze nei és némi for mai kap cso latot mu tató tán caik, ilyen az arde leanca, lapos ma gya ros, ma gya ros, de doi. Helyen ként újab ban kö tött for májú egy szerû csár dást is tán col nak ismer tebb mû dalokra. A férfi szóló tánc ritka, s rend sze rint a cigá nyászka nevet viseli. Tán cai kat elsõ sor ban furu lyá val (szültü), néha kob zá val kí sé rik. A mold vai csán gók tánc kincse sok tekin tet ben régiesebb maradt, mint a moldvai románoké. A csán gó táncok a régi szé kely tánc zene leg hívebb õrzõi. A gyímesi csángók mintegy 30 táncból álló tánc kész le té ben há rom tánc réteg különböz tet hetõ meg, mint álta lá ban a Déli- és Keleti- Kár pá tok fal vai ban: Hagyományos magyar, illetve erdélyi jel legû férfi- és pá ros tán caik kötet len szer- ke ze tûek: a ver bunk, a fél olá hos, a lassú és sebes magyaros, valamint a kettõs. Tánckincsük másik részét a kárpáti és mold vai román anyagból kölcsönözték. Ezek kö tött szer ke zetû nyi tott vagy zárt lánc táncformák: héjsza, régi héjsza, tiszti héjsza, kerekes, korobjászka, békási ruszka, csúfos stb. A harmadik réteget a székelység vá rosi a sodó kul tú rá jából s a szász és mold vai ro- mán tánc kincs bõl át vett kö tött páros táncok jellemzik. E csoporton be lül te hát ma gyar (sor ma gyar), né met ( hét lépés, három sírülõs, sánta néme tes) vala mint ro mán (tal ján porka és a sebese, mold vai és a por kája) ere de tû tán co kat külön böz tet he tünk meg. Tán cai kat a mai na pig a jel leg zetes két tagú hegedû- és ütõ gardon-együt tes vagy oly kor furu lya kíséri. A hétfalusi csángók táncélete kevésbé ismert. Általános táncaik a székelység déli szárnya megkopottabb, polgárosodó tánckultúrájának vonásait viselik. Mindössze a nevezetes borica táncról van részletesebb leírás, mely a téli napforduló szokásköréhez kapcsolódó, rituális elemekkel átszõtt farsangi dramatikus tánc. A bukovinai székelyek tánckultúrájában a mintegy kétszáz éves buko vinai tar tóz kodás jelentékeny nyomokat hagyott. A Buko viná ból ho zott tánc kincs min den darab ját régi szé kely örök ség ként tart ják szá mon, de táncéle tük ben az ide gen ele me knek már jelen tõsebb sze re pük van a buko vi nai né me tek és len gye lek köz vetí té sé vel. A ro mán tán cok hatá sa ki sebb volt mint a né met tán coké, de orosz és hu cul (ru szán ka, hucu lenka) táncok is bekerültek tánckincsükbe. (folytatjuk folytatjuk) ) Asztalos Enikõ Megjelent a sepsiszentgyörgyi Történelmi Magazin mellékleteként

16 Híradó XXIII. évfolyam, 92. szám szeptember ISSN: Kiadja a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége Utges av Ungerska Riksförbundet Lövåsvägen Bromma 30 éves a SMOSZ Svédország 18 városában, Uppsalától Malmöig, 34 magyar egye sület mûködik összesen 5675 fizetõ taggal. E sokféle tag egyesületet összefogni, mûködésüket anyagilag, szelle mi leg és erkölcsileg is támogatni az országos szövet ség fel adata. A SMOSZ a svédországi magyarság civil társa dalmi egye sü le teinek ernyõ- és érdekképviseleti országos szervezete. A SMOSZ jogelõdje 1974-ben alakult, amikor néhány stockholmi és vidéki magyar egyesületi vezetõ Pákh Ervin, a södertäljei ma gyar egyesület akkori elnökének a kezdeményezésére elha tározta, hogy megalakítják az Országos Bizottmányt, amely az egész országot felölelõ központi magyar szervezet volt. A Bizottmány meg ala kulásának egyrészt az volt a célja, hogy a svéd bevándorlási politika formálásában részt vehessen és ott befolyása legyen, más részt hogy megfeleljen a svéd állami támogatásban részesülõ egye sü letekkel szemben támasztott követelményeknek. Egyik ilyen követelmény egy demokratikusan választott felelõs szervezet létre hozása volt, amely képviselni tudja a hozzá csatlakozó többi beván dorló-egyesületet. Hogy központi jellege már a nevébõl is kitûn jék, 1976-ban a Bizottmány nevet váltott, és azóta a Svéd országi Magya rok Országos Szövetsége néven fejti ki az alap sza bályában leszögezett tevékenységét. A stockholmi Magyar Házat 1995-ben vásárolta meg a SMOSZ de már 1976 óta béreli a Magyar Ház Közösség. A kristianstadi Magyar Otthon megvásárlásáról 2002 júniusában írták alá a papírokat. Elnöki papírok. Jordáky Béla az MVSZ ügyeit tárgyalja a 2003 novemberében Tå ngagärdén tartott egyesületi konferencián. Blénessy Zoltán a SMOSZ gyûjtõszámláinak állásáról számol be a januári közgyûlésen. Szavazás a SMOSZ tavalyi tisztújító közgyûlésén. Dr. Szõke László nagykövet a Magyar Köztársasági Érdemérem Lovagkeresztjét tûzi fel Bihari Szabolcsnak. Ballagnak a hétvégi magyar iskola diákjai a stockholmi Magyar Házban 2002 nyarán. A SMOSZ elsõ választott elnöke ( ) dr. Rezsõfi Alajos volt. Õt követte Jakabffy Ernõ, aki 1994-ben a Magyarok Világ szö vet ségében vállalt alelnöki teendõi miatt lemondott az elnöki tiszt ség rõl. Az évi közgyûlés óta Bihari Szabolcs vezeti a SMOSZ -t. A szövetség célkitûzéseit és hivatását velõsen összefoglalja az alapszabály, s az ott megfogalmazott célok felé való törekvés a SMOSZ állandó feladatai közé tartozik. Ám új nap új feladatokat hoz, s a kilencvenes évek kelet-európai változásai nekünk is újfajta kihí vá so kat jelentenek. A vezetõség 2000 tavaszán kidolgozott egy jövõbe pillantó stratégiai tervet, amely töb bek között a svédországi magyarság számára a nemzeti meg ma radás lehetõségét törekszik megteremteni. E terv szerint a SMOSZ egyik célkitûzése a magyarok elfogadtatása Svéd országban mint el is mert nép csoport. A svéd és a magyar nép közötti híd szere pének a fel vál la lása szintén új feladat, amelynek konkrét lát szata az idei októ beri ünne pi ese ménysorozat. A Magyar Ház megvásárlása megmaradásunkat biztosítja, s a nemrég a SMOSZ tulajdonába került kristianstadi Magyar Ott honnal létrejött az a rég tervezett bástyarendszer, amely a tångagärdei å protestáns otthonnal együtt fenntartja az összeköttetést Svédország magyarlakta területei között. A elért sikerek zsákjába tartozik a két éve beindított északi tollforgatók találkozója is, a magyar nagykövetséggel kialakult baráti kapcsolat, a Nyugat-Európai Orszá gos Szervezetek Szövetségének Stockholmban megtartott ala kuló ülése, a Nyelvápolók jól mûködõ közössége, és nem utolsó sorban bár még hosszúra lehetne nyújtani a listát az az évi 1300 rendezvény szerte Svédországban, amely a SMOSZ égisze alatt jön létre. Gratulálunk az ünnepeltnek!

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben