PŌDO FESZT a tehetséggondozás hídján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PŌDO FESZT a tehetséggondozás hídján"

Átírás

1 TEHET A TEHETSÉGÉRT PŌDO FESZT a tehetséggondozás hídján Művészeti programsorozat a hátrányos helyzetű gyerekekért Esélyteremtő tehetséggondozás Készítette: Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó szaktanácsadó 18. k. Pedagógiai Intézet Szeretve Tanulni Oktatási Egyesület

2 Tartalom BEVEZETŐ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ A PŌDO SZELLEMISÉGE...5 Hidat építettünk: pillanatképek az első évekből...6 Folytatás: híd a jövőbe...7 FELHASZNÁLT IRODALOM...8 Mottó: minden ember tehetséges, és az igazi feladat nem az, hogy kiválogassuk a tehetségeket a többiek közül, hanem hogy segítsük megtalálni mindenkinek azt, hogy ő éppen miben tehetséges. (Csermely Péter) 2

3 Bevezető Az embernek mindennap legalább egy kis dalt kellene hallgatnia, egy jó költeményt olvasnia, egy pompás festményt szemlélnie és ha keresztülvihető volna csupán néhány értelmes szót beszélnie. Goethe szavait és gondolatmenetét továbbfolytatva, nemcsak értelmesen kellene beszélni, hanem tennünk is kellene szűkebb és tágabb környezetünkben élő gyermekeinkért. Legtöbb szülő kész gyermekeiért mindent elkövetni, de mi a helyzet azokkal a gyerekekkel, akik többszörösen is hátrányos helyzetben vannak? Budapest peremkerületében, a sokat emlegetett Havanna lakótelep közepén működik a 18. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, melynek tőszomszédságában áll a Csontváry Általános Iskola többnyire hátrányos és etnikai kisebbségű gyermekekkel. Nap mint nap látjuk a családi gondozás hiányát, ugyanakkor a havi bemutatókon tapasztalhatjuk a velük foglakozó, lelkiismeretes pedagógusok erőfeszítéseit is. Gyakorta hallhattuk többek között az intézettől pár méternyire lévő tornateremből kiszűrődő népzenét, a gyerekek vidám táncát is. Az iskola pedagógusainak zenei drámapedagógiai lelkesedését látva fogalmazódott meg bennünk, szaktanácsadókban, hogy jó lenne egy olyan művészeti fesztivált rendezni, ahol a hátrányos gyerekek is megmutathatják a bennük rejtőző tehetséget, hogy tapasztalatokat és önbizalmat szerezve bontakoztathassák ki művészi képességeiket. Ezért, 2004-ben, a Roma és Hátrányos helyzetű gyermekek nevelését és oktatását segítő pedagógusok munkaközösség vezetőjének, Lőke Józsefnének volt az a felvetése, hogy a kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola PŌDO művészeti fesztiváljának mintájára annak nevét és szellemiségét átvéve, s kikérve a kezdeményező iskola beleegyezését mi is szervezzük meg a Roma Magyar Diák Kulturális Fesztivált kerületünkben. Mielőtt ismertetném művészeti tehetséggondozói programunk célját és eredményeit, előtte nézzük át röviden, mit is jelent a hátrányos helyzet és a tehetséggondozás. 3

4 1. Hátránykompenzáció A hátrányos helyzet meghatározása A hátrányos helyzetű gyermekek tehetség-felismerésének, kibontakoztatásának és esélyt teremtő tehetséggondozásának szempontjából először értelmeznünk kell, mit is jelent a hátrányos helyzet. Ha belegondolunk, sohasem lehetett pontosan meghatározni, definiálni, mert mind a mai napig egyfajta gyűjtőfogalomként él tudatunkban. Mindennapi közoktatási intézményi gyakorlatunkban a hátrányos, vagy veszélyeztetett helyzetű, kudarcos, bukott, lemorzsolódott jelzők többnyire ugyanezt a jelentést hordozzák. A kérdés tehát úgy hangzik, hogy kiknek van társadalmi helyzetüknél fogva és nem egyéni adottságaikból következően kevés, vagy úgyszólván semmi esélyük arra, hogy kiváló pedagógusok segítségével könnyen és kedvvel tanuljanak és bontakoztathassák ki a bennük szunnyadó tehetséget. A gyermekek mikrokörnyezetének, rossz társadalmi helyzetére vetítve, a következőkben jelölhetjük meg a hátrányos helyzet jellemző megnyilvánulásait: alacsony jövedelem, vagy munkanélküliség; rosszul fölszerelt, egészségtelen, vagy szűkös lakáskörülmények; szülők alacsony iskolai végzettsége; a deviáns mikrokörnyezet szocializációs ártalmai; a család, vagy az ép család hiánya; az etnikai kisebbség (roma család) kulturális hátránya. A fenti szociális körülmények, melyekbe ha egy gyermek beleszületik, s ha nem kompenzáljuk szociális hátrányait, akkor egy életre megbélyegződik sorsa. A tehetséggondozás fogalma A tehetséggondozás univerzális pedagógiai feladat, amely minden (majdnem minden) gyermekre, serdülőre és fiatalra irányul. Nem a tehetség kiválasztása és különleges módszerekkel való óvása a probléma, hanem annak megtalálása és fejlesztése. Ez a pedagógia nem csak a teljesítményre figyel (vagy elsősorban nem arra figyel), hanem a feltételezett képességekre és személyiségvonásokra, vagyis a teljesítmény előzményeire. (Báthory Zoltán) A tehetséggondozás feladata ezért az erős oldal támogatása, a gyenge oldal kiegyenlítése, az összes terület fejlesztése, valamint a megelőzés és légkörjavítás. A fentiek tudatában elmondhatjuk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek esetében a tehetségazonosítás és felismerés, valamint annak gondozása elválaszthatatlan, szorosan egybefonódik egymással. 4

5 2. A PŌDO szellemisége Bánjunk az emberekkel úgy, mintha azok lennének, akiknek lenniük kellene, és segítsük őket abban, hogy azzá váljanak, amivé válni képesek. (Goethe) Tapasztalatból tudjuk, hogy a hátrányos helyzetű cigány gyerekek identitásukkal és saját, belső értékeikkel elégedetlenebbek nem roma származású társaiknál. A PŌDO művészeti program azonban lehetőséget ad nekik a cigány népzene és népköltészet, a cigány műköltészet és képzőművészeti illusztrációk bemutatásával arra, hogy erősítsék önértékelésüket úgy, hogy ők maguk mutathassák be saját kulturális gyökereiket és értékeiket. A rejtett tehetségek megnyílása olyan személyiségformáló erő, amely megerősítheti a cigány származású gyerekek pozitív értékeit, felszínre hozhatja szunnyadó képességeit. A Pōdo cigányul hidat jelent: olyan hidat, amely összeköti a roma és nem roma kultúrát a társadalmi integráció jegyében. Ezért a fesztivál a tehetséggondozás mellett lehetőséget ad a cigány és nem cigány származású gyerekek egymás jobb megismerésére és elfogadására is, kialakítva az elfogadásnak azt a formáját, amely felismeri az azonosságok és különbözőségek természetes jelenlétét, az eltérő identitású és kultúrájú emberek pozitív elfogadását. A multikulturális nevelésünk feladata, hogy erősítse a kisebbségben az elfogadottság érzését, valamint, hogy a többséggel el fogadtatni a kisebbséget. Vallom és hiszem, hogy a másság tudata olyan érték, melyet becsülnünk és ápolnunk kell. Elengedhetetlen egy nemzet életében a multikulturális sajátosságok ápolása és megőrzése. A PŌDO HÍD Roma Magyar Diák Kulturális Fesztivál a fővárosban először 2004 óta ad lehetőséget minden év tavaszán az Ifjúsági Művészeti Fesztivál keretében a tehetséges cigány gyerekek bemutatkozására, a másság elfogadására és a különböző kultúrák együttlétére, melyet rendszeresen, a Kondor Béla Közösségi Házban rendezünk meg. A 2005-ben megalakult Szeretve Tanulni Oktatás Egyesület szervezésében így évente, óvodások és általános iskolások által készített cigány népmesék illusztrációjának kiállítására, általános iskolások mese, vers, ének és táncprodukcióira kerül sor. A vetélkedőn való részvételre magyar és cigánygyerekek jelentkezhetnek, cigány témájú darabokkal. A művészeti program lebonyolításában 2004-től veszek részt, s alelnökként több fesztiválon is a zsűri elnökeként izgulhattam, élvezhettem végig a gyermekek színvonalas produkcióit, a tehetséges nebulók bemutatóját. 5

6 Hidat építettünk: pillanatképek az első évekből A tehetségsegítésnek döntően önszerveződő, civil feladatnak kell lennie, amelyet optimális esetben az állam megért és támogat. (Csermely Péter) 2004-ben jött létre a híd Az első fesztivált dr. Mester László, kerületünk polgármestere nyitotta meg, méltatva a gyerekeket felkészítő pedagógusokat, valamint Lakatos Lászlót, a CKÖ elnökét, kinek meghatározó szerepe volt abban, hogy 2004-től jó együttműködés alakulhatott ki az iskolák szülők, valamint a kerületi önkormányzattal között. Polgármester úr külön kiemelte, hogy a rendezvény nagyon jól tükrözi azt a szándékot, melyet a címe is találóan fejez ki: a PŌDO=HÍD, amely átível és összeköti a magyar és roma kultúrát egymással ben kerületeken átívelő híddá nőttünk A második fesztiválra már Kispest és Pesterzsébet diákjai is bemutatkoztak a lőrinci diákok mellett. Versés prózamondásban cigány költők verseit, népmeséket, mondákat adtak elő, míg tánc és ének-zene kategóriában cigány népzenét és táncokat mutattak be együtt roma és nem roma származású gyerekek. 6

7 Oláh Anna, kerületünk kisebbségi referense így nyilatkozott a második fesztivál után: Az élő, interaktív kapcsolatokban hiszek. Azt gondolom, hogy egy ilyen helyi kezdeményezés nagyobb sikereket érhet el, mint a fentről meghozott rendeletek. Látom, hogyan dolgoznak itt együtt ugyanazért a célért roma és nem roma gyerekek, és szeretnék hinni benne, hogy nekik, felnőttként már nem lesznek előítéleteik. Szerte a városban látni plakátokat, melyek szerint minden második roma szégyelli és tagadná, hogy roma. Ez a kis helyi rendezvény éppen az ellenkezőjét mutatta meg. Folytatás: híd a jövőbe 2009-ig öt alkalommal került megrendezésre a Pōdo Feszt vers próza (mese), tánc ének-zene és képzőművészeti alkotások tárlata kategóriákban alsó és felső tagozatos csoportbontásban. Az iskoláktól érkezett információk egyértelműen bebizonyították a tehetséggondozás ilyen formában történő hatékonyságát és létjogosultságát. A programsorozat sokat változott, csiszolódott a kezdetektől napjainkig, de a felkészítő tanárok és a kreativitásukat megmutatni akaró gyermekek lelkesedése ugyanolyan intenzitású maradt, mint az első években. Ahogy évek folyamán egyre népszerűbbé vált művészeti programunk kezdetben még csak gyermek mérte össze tehetségét, később már egyre többen jelentkeztek (2008-ban már meghaladta a 100 főt is) a több napot átfogó rendezvénysorozatunkra. Az előadások kategóriáit prózában népballadákkal és cigány alkotók lírai műveivel bővítettük, melyeket az egyesület honlapjára (www.szeretvetanulni.gportal.hu) is feltettük a mesékkel együtt, lehetőséget biztosítva az értékes cigány népköltészet és hazai műköltészet azonnali eléréséhez. 7

8 Képzőművészeti versenyeinken igyekeztünk lehetőséget biztosítani az egyedi technikákkal (kisplasztika, só gyurma, számítógépes rajz, origami, textilkép stb.) készült cigány mesék megformálására. Mindezeket a résztvevők visszajelzéseiben megmutatkozó igény, valamint az a tény motiválta, hogy a gyerekek egyre szélesebb körében jelent rangot és elismerést kerületünkön kívül is a fesztiválon való sikeres részvétel. Ugyanis a siker valódi fokmérője ami számadatokkal kevésbé alátámasztható, a művészeti programsorozatunkon résztvevő gyermekek és szüleik pozitív visszajelzései. Valamint az a nonverbális kommunikáció, melyet egy-egy szép könyv átadásakor tapasztalunk, amikor látjuk a csillogó gyermekszemekben az örömöt, megelégedést és hálát ez a pillanat pedig egy pedagógusnak többet ér minden szóbeli kinyilatkozásnál. Pozitívumként könyvelhetjük el azt is, hogy az eltelt évek során egyre közvetlenebb, szorosabb kapcsolat alakult ki a résztvevő iskolák diákok között. Voltak ugyan és lesznek is olyan iskolák, diákok, akiknél nem arat osztatlan sikert művészeti programsorozatunk, akik úgy gondolják, hogy céljaik eléréséhez nem ezen az úton kell menniük. De mi az első fesztivál óta töretlen hittel és meggyőződéssel valljuk továbbra is, hogy a kreatív alkotómunkának minden területen ugyanazok a gyökerei. A tudomány és a művészet is a jelentést keresi, mintázatok, megjelenési formák után kutat, új értelmezéseket mutat fel. minden alkotótevékenység során valamilyen esztétikai minőség elérésére törekszünk. (Polonyi Péter) Felhasznált irodalom 1. Szeretve Tanulni Oktatási Egyesület honlapja: 2. A tehetség szolgálatában: Magyar Tehetséggondozás I. Országos Konferenciája, Ferku Imre: Tehetségnevelés. Jármezei Tamás Kiadó, Nyíregyháza, Gyarmathy Éva: A tehetségről. Miskolc, A fotókat Kudrucz Sándor készítette a fesztiválokról. 8

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Kedves kollégánk! Alább küldjük a Dobbantó programindító anyagát: kommüniké háttéranyag. letölthető fotók, videók: www.dobbanto.

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Kedves kollégánk! Alább küldjük a Dobbantó programindító anyagát: kommüniké háttéranyag. letölthető fotók, videók: www.dobbanto. SAJTÓKÖZLEMÉNY Kedves kollégánk! Alább küldjük a Dobbantó programindító anyagát: kommüniké háttéranyag + letölthető fotók, videók: www.dobbanto.net Köszönjük közreműködését! Angelus Iván Szebegyinszki

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára

Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára Nem Adom Fel Alapítvány 2011. március 28. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS A NEMADOMFEL HÁZ PROGRAMRÓL

Részletesebben

ALKOTÓ GYEREKEK A KÖNYVTÁRBAN

ALKOTÓ GYEREKEK A KÖNYVTÁRBAN KOVÁCSNÉ MOGYORÓSI ERIKA ALKOTÓ GYEREKEK A KÖNYVTÁRBAN (avagy: az olvasóvá nevelés színterei) Az olvasás varázslata maga a kommunikáció. A gyermek(olvasó) gondolatokkal, érzelmekkel, addig ismeretlen alakokkal

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KONRÁDNÉ SONN LÍDIA

SZAKDOLGOZAT KONRÁDNÉ SONN LÍDIA SZAKDOLGOZAT KONRÁDNÉ SONN LÍDIA DEBRECEN 2010 Debreceni Egyetem Informatika Kar Tehetséggondozás Témavezető: Készítette: DR. PAPP ZOLTÁN LAJOS Egyetemi adjunktus KONRÁDNÉ SONN LÍDIA Informatika tanár

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 Tartalomjegyzék I. ELŐSZÓ... 4 II. BEVEZETŐ... 4 1. A BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE...

Részletesebben

Nebuló Általános Iskola Cím: Miskolc, Győri kapu 27.; Telefon/Fax: 46/508-965; 508-966; e-mail: info@nebuloiskola..hu; www.nebuloiskola.

Nebuló Általános Iskola Cím: Miskolc, Győri kapu 27.; Telefon/Fax: 46/508-965; 508-966; e-mail: info@nebuloiskola..hu; www.nebuloiskola. Helyzetelemzés Miskolc város oktatására jellemző, hogy hatalmas intézményhálózattal rendelkezik. Intézményeinek kihasználtsága változatos, ezt az intézmények elhelyezkedése, funkciója erőteljesen meghatározza.

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM. Tehetséggondozási alapismeretek és módszerek terjesztése a Martonvásári Tankerületben (NTP-EFT-MPA-12)

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM. Tehetséggondozási alapismeretek és módszerek terjesztése a Martonvásári Tankerületben (NTP-EFT-MPA-12) NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM Tehetséggondozási alapismeretek és módszerek terjesztése a Martonvásári Tankerületben (NTP-EFT-MPA-12) A martonvásári Művészeti Iskola igazgatójával, Nemes Józseffel és helyettesével

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

Jelenleg ha egy nehéz sorsú gyermek tanulmányai támogatásához ösztöndíjat

Jelenleg ha egy nehéz sorsú gyermek tanulmányai támogatásához ösztöndíjat TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK ETNIKAI ÉS SZOCIÁLIS ALAPON Jelenleg ha egy nehéz sorsú gyermek tanulmányai támogatásához ösztöndíjat szeretne, és nem cigány, akkor nincs sok lehetősége, egyetlen állami ösztöndíjra

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

TANULMÁNY. Az alapfokú művészeti iskola és a művészeti szakközépiskolák közötti kapcsolatrendszerről és megfeleltethetőségről

TANULMÁNY. Az alapfokú művészeti iskola és a művészeti szakközépiskolák közötti kapcsolatrendszerről és megfeleltethetőségről TANULMÁNY Az alapfokú művészeti iskola és a művészeti szakközépiskolák közötti kapcsolatrendszerről és megfeleltethetőségről 2013. Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége 1 Bevezető... 3 AZ ALAPFOKÚ ÉS KÖZÉPFOKÚ

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

2010. Messzehangzó Tehetségek Alapítvány. Krassói Karola Jó Tehetségsegítő Gyakorlatok 2010.

2010. Messzehangzó Tehetségek Alapítvány. Krassói Karola Jó Tehetségsegítő Gyakorlatok 2010. 2010. Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Krassói Karola Jó Tehetségsegítő Gyakorlatok 2010. Intézmény: Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Tehetséggondozó program: Messzehangzó Tehetségek Kidolgozó: Krassói

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

TEHETSÉGSEGÍTŐ ÓVODAI PROGRAM SÍPOS UTCAI ÓVODA DEBRECEN

TEHETSÉGSEGÍTŐ ÓVODAI PROGRAM SÍPOS UTCAI ÓVODA DEBRECEN TEHETSÉGSEGÍTŐ ÓVODAI PROGRAM SÍPOS UTCAI ÓVODA DEBRECEN Készítette: Szentpályné Mudri Margit óvodavezető Erdődi Attiláné tehetségfejlesztési szakértő, óvodapedagógus Szilágyi Ildikó tehetségfejlesztési

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Az iskola Alapító Okirata (kivonat)... 5 Vörösmarty Mihály Általános

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben