Székelyföldi mésztufa-előfordulások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székelyföldi mésztufa-előfordulások"

Átírás

1 Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp Székelyföldi mésztufa-előfordulások Travertine occurrences in the Székelyland, Romania JánOsi Csaba*, Berszán József & PéTer éva Csíki Természetjáró és Természetvédő egyesület Csíkszereda, szív u. 3/14, románia * Abstract in our study the travertine occurrences of székelyland (romania) are presented. We treat them according to the geological characteristics of the territories: crystalline-mesozoic, flysch, Transylvanian Basin, volcanic range and intramontane basins. We give a brief summary about the chemical types and the calcium contents of the carbonic mineral waters related to the described travertines. Összefoglalás Tanulmányunkban a székelyföldi mésztufa-előfordulásokat mutatjuk be kataszterszerűen. ezeket a terület földtani felépítése szerint csoportosítottuk, úgymint kristályos-mezozoós, flis, erdélyi-medence, vulkáni vonulat és hegyközi medencék. ismertetjük a mésztufa-előfordulásokhoz kapcsolódó szénsavas ásványvízforrások vegyi típusát és kalcium-tartalmát. 1. Bevezetés A székelyföldön előforduló szénsavas ásványvizekből kicsapódott, a források körül felhalmozódott mésztufa-előfordulások teljes körű felleltározására eddig még nem került sor. A korábbi szerzők Herbich (1878), Hankó (1896), Pálfy (1905), Jugovics (1947), szabó et al. (1957), szőnyi (1958), Pricăjan (1972), Kisgyörgy & Kristó (1978), Pricăjan & Airinei (1979), Fodor et al. (1982), szakáll et al. (2009) tanulmányaikban általában a jelentősebb, nagy kiterjedésű mésztufa-előfordulásokat vizsgálták. ez alól kivétel Bányai (1929, 1938) és Jánosi et al. (2009, 2011), akik a székelyföldi ásványvizek kutatása során feljegyzik a borvízforrások körül kialakult mésztufakúpok jelentős részét. A székelyföldi ásványvizekhez kapcsolódó mésztufa-előfordulásokat a terület földtani felépítése szerint csoportosítjuk. A tanulmányozott tájegység legidősebb egységét a székelyföld északkeleti részén, a Besztercei-havasok, Gyergyó-havasok, nagyhagymás- Öcsém-Terkő-naskalat-Pogányhavas, valamint a Persány-hegység nagy részét alkotó kristályos-mezozoós öv képezi. időben a soron következő földtani egység a kréta és paleogén flis, amely a Csíki-havasok, Háromszéki-havasok, Bodoki-hegység és Baróti-hegység uralkodó kőzete. A székelyföld nyugati részén, a Keleti-Kárpátok belső ívén az erdélyimedence harmadidőszaki üledékei találhatók. Az erdélyi-medence és a Keleti-Kárpátok érintkezésénél húzódik a Kelemen-Görgény-Hargita neogén vulkáni vonulat. A legfiatalabb üledékek a tektonikus eredetű, Bélbori-, Borszéki-, Gyergyói-, Csíki-, Kászoni-, Háromszéki-, és Baróti-hegyközi medencéket tölti ki.

2 116 Jánosi Cs., Berszán J. & Péter É. 2. A kristályos-mezozoós vonulat mésztufa-előfordulásai A Bélbori-medence talapzatát és környezetét alkotó kristályos mészkövekből származó kalcium-magnézium-hidrogénkarbonát típusú ásványvízforrások környékén állandó a pados és a kéreg formájú mésztufa-kicsapódás. A medence nyugati peremén észak-dél irányban húzódó törésvonal mentén fakadó Borkút, Dobreánu vagy Vâlcăneşti, Albu, Filipescu vagy raită, iacobăţi, sáska, Hângan, seştina források és hidrogeológiai fúrások vizének a kalcium-tartalma 200 és 400 mg/l közötti értékeket mutat. A Bélbori-medencét lecsapoló Kisbeszterce völgyében a Borvíz őrháznál vagy Huruba nevű résznél feltörő nagy, 6232 mg/l összes ásványisó-tartalmú borvízforrásból egy közel 400 négyzetméteres területen vastag, pados mésztufadomb keletkezett. A mésztufadomb repedésein jelenleg is szénsavas források törnek elő és folyamatos napjainkban is mésztufa-képződés. székelyföld leglátványosabb és legnagyobb növényi és állati maradványokat is tartalmazó mésztufa vagy travertin-telepe Borsszék környékén a Kerekszék és Bagolyvár környékén halmozódott fel. ezen a részen megfigyelhető a források keletről nyugati irányban történő vándorlása. Kerekszéken a karsztvidékekre jellemző képződmények, víznyelők, barlangok is kialakultak. Borszék ismertebb szénsavas ásványvízforrásainak (Főkút, László, Lázár, Boldizsár, Kossuth) vegyi elemzéseiből kitűnik a magas, mg/l kalcium-tartalom. A legmagasabb kalcium-mennyiséget a Kossuth-forrás vizében mértek, ahol eléri a 604 mg/l étéket. A kút alatti lefolyóban már mésztej formájában jelenik meg a kicsapódó kalcium-karbonát. A Kerekszéken felhalmozott travertin-rétegeket korábban kitermelték, de jelenleg hidrogeológiai védterületté nyilvánították és a kitermelést beszüntették. Csíkszentmihály keleti határában a Pogányhavas lábánál, a Barakasza-patak völgyében a kristályos-mezozoós övben feltörő, kis hozamú barakaszai kalcium-magnézium-hidrogénkarbonát típusú borvízforrás környékén mésztufa-kicsapódás figyelhető meg. A dolomitos mészkövekhez kapcsolódó barakaszai szénsavas forrás vizének kalcium-tartalma 303 mg/l. A kristályos mészkövekből és dolomitokból felépülő Gréces-Garados déli részén, Csíkszenttamás határában található nagy hozamú karsztforrás, ahol a Feneketlen-tó környékén mésztufarögök keverednek a tőzeges talajjal. A kristályos-mezozoós öv legdélebbi mésztufa-előfordulása a csíkborzsovai fürdő területén figyelhető meg. A dolomitok és a flis határán feltörő, 122 mg/l kalcium-tartalmú szénsavas források alatti lejtőn pados elvállású, szivacsos szerkezetű mésztufadomb képződött. Csíkszentmihály-Csíkborzsova-Csíkdelne vonalán a kristályos vonulat lesüllyed a Középcsíki-medence fiatal üledékei alá. 3. A flisvonulat mésztufa-előfordulásai A flisvonulatban feltérképezett mésztufa-előfordulások számosabbak, de kiterjedésben sokkal kisebbek, mint a kristályos övben találhatók. A Csíki-havasok déli peremén, a csíklázárfalvi határhoz tartozó Kápolnamező kishozamú sós forrásai körül ismertek mésztufa-előfordulások. A Tusnád-patak közvetlen közelében, a jobbparton fakadó nátrium-kalcium-hidrogénkarbonát-klorid típusú vizek csoportjába sorolható sóskapadi borvízforrásból csapódott ki egy kör alakú forráskúp. Az enyhén sós vízű forrás kalcium-tartalma alacsony,

3 Székelyföldi mésztufa-előfordulások mg/l. ettől a forrástól keletre, a Közép-patak jobb partján található mésztufa forráskúpot kialakító sósborvíz gejzírként működik. Az egyre szűkülő járatokon, időszakosan, nagy nyomás alatt feltörő nátrium-magnézium-hidrogénkarbonát-klorid típusú szénsavas forrás mintegy 1,5 2 méter hosszú sugárba lövellt ki. A sósborvíz kalcium-tartalma 101 mg/l. A Kápolnamezőre délről betorkolló Büdös-patak flis homokkő alkotta forrásvidékén feltörő Antaloké, ábrám Béláé vagy Karácsonyé és a rétieké kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos ásványvízforrások környékén kis mennyiségű mésztufa halmozódott fel. A Kászoni-medencében előforduló nagynevű Fehérkői, répáti, salutáris, Veresszéki források közül csak a kászonjakabfalvi fürdőn feltörő Főkút vagy salutáris alatt alakult ki pados elválású, növényi maradványokat is magába záró mésztufadomb. A nátrium-kalcium-hidrogénkarbonát típusú, régebben palackozott forrás vizének a kalcium-tartalma eléri a 364 mg/l értéket. Bálványosfürdő környékén több ponton észlelhető mésztufa-kiválás. ezek közül a legismertebb a sósmezőn, Jugovics (1947) által is leírt réteges elválású, a Bányai- és Károly-források által lerakott, közel 100 négyzetméteres kiterjedésű mésztufadomb. Az előbbi forrásoktól délre, mintegy 150 méterre található az a nagy mélységű, F 506 jelű hidrogeológiai fúrás, amelynek artézi jelleggel felszínre törő vizéből tömör, zuhatagszerű mésztufakéreg válik ki. A 17 C hőmérsékletű, tömény, mg/l ásványisó-tartalmú gyógyvizét a Bálványos gyógyszálló hasznosítja. A fúrásból nagy nyomás alatt feltörő víz kalcium-tartalma 275 mg/l. Csiszárfürdőn, a szabadtéri színpadtól keletre, az 1000 méter mély, nagyrészt flisrétegeket harántoló hidrogeológiai fúrás körül legyezőszerűen elhelyezkedő mésztufakúp alakult ki. A kishozamú, időszakosan feltörő tömény sósvízből keskeny mésztufagátakkal elválasztott körkörös medencék képződtek. A kicsapódott vas vörösre színezi a mésztufakúp lejtőjét. Bálványosfürdőtől délre, a Torja-patak forrásvidékén, a Bodoki-hegység gerincéig felnyúló Jajdon-patak völgyében a flisrétegekből feltörő, foglalatlan nátrium-kalcium-hidrogénkarbonátos források nagy mennyiségű mésztufát és limonitot halmoznak fel. A nagy ásványisó-tartalmú (5623 mg/l) források környékén száraz széndioxid-feltörések is megfigyelhetők. A 2012-ben felújított felsőcsernátoni Csókás fürdő kénhidrogénes forrása mellett is szivacsos szerkezetű mésztufarögök kerültek felszínre. A Bodoki-hegység nyugati lejtőjén, a bodoki Matild- és a mikóújfalusi Hunnia-forrás környékén ismertek mésztufa-lerakódások. A napjainkban is palackozott Matild-forrás vize nátrium-kalcium-hidrogénkarbonátos, míg a magas sótartalmú (7632 mg/l ) Hunnia nátrium-hidrogénkarbonát-klorid jellegű. Uzonkafürdő északi részén, a hajdani pisztrángosi fürdő területén a szénsavas borvízforrás látványos mésztufa-forráskúpot rakott le ban Mátyus istván által is említett pisztrángosi borvíz vegyi összetétele a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonát típusú vizek csoportjába sorolható. Kalcium-tartalma 249 mg/l. Bányai (1938) megjegyzi, hogy a borvízforrás körül a kárpáti homokkő repedéseiben rácsosan elhelyezkedő lapokon ülnek a kalcit fennőtt kristályai. A Baróti-hegység déli részén, sugásfürdő fölött emelkedő Görgő déli lejtőjén, a nagylik-patak völgyében feltörő Veresborvíz, valamint a nagy- és Kissós szénsavas for-

4 118 Jánosi Cs., Berszán J. & Péter É. rások nagy mennyiségű mésztufát és limonitot raktak le (Bányai, 1955). A források vize nátrium-magnézium-hidrogénkarbonátos típusú. Kovászna város északkeleti részén, a Mész-patak vagy Hankó-patak völgyében a 303 mg/l kalcium-tartalmú nátrium-kloridos szénsavas ásványvizek környezetében, a flisrétegek közé ékelődött, rostos-sugaras kalcit és aragonit figyelhető meg. ezek mellett sárga és narancssárga színű arzén-szulfidok, arzén-oxidok és arzenátok is megjelennek (szakáll et al., 2009). 4. Az Erdélyi-medence mésztufa-előfordulásai A székelyföldi mésztufa-lerakódások egyik iskolapéldája a homoródkarácsonyfalvi Dungófürdőn, a langyos nátrium-kloridos vizekből lerakódott hatalmas mésztufakúp. A Dungófürdő vizének kalcium-tartalma 165 mg/l. Bányai (1938) iszapvulkánnak tekinti a különböző rétegekből réteges elválású, homokszerű felépült dombszerű képződményt, amelynek peremén napjainkban is megfigyelhetők a metángázt is tartalmazó, nagy hozamú, sós források léte. A likacsos szerkezetű mésztufát a helyiek dungókőként emlegetik. Az erdélyi-medence és a vulkáni kőzetek érintkezésénél, Korond község nyugati peremén a szürke márgarétegek repedésein felszínre törő szénsavas, metángázt tartalmazó tömény nátrium-kloridos vizekből több, kalcitból és aragonitból felépített látványos forráskúp ismert (Bányai, 1938; szakáll et al., 2009). A jelentősebb építmények sorában tartozik a Csiga-domb vagy rakodó-hegy, a Menyköves-domb, a Bugyogó és a Laposlik. A Fingó vagy erzsébet borvíz szomszédságában a meredek lejtőt a gejzírszerűen működő sósforrásokból kicsapódott fehér mésztufakéreg borítja. A nagy nyomással felszínre törő források körül fecskefészekre emlékeztető mészkőmedencék alakultak ki, amelyeket tömény nátrium-kloridos víz tölt ki. A korondi sósház fölött, a műút mellett bejövő völgyben, a lefolyó sós vízből Pamukkaléra emlékeztető lépcsőzetes mészkőmedencék alakultak ki. Az út mellett kemény, rostos és lyukacsos aragonitkéreg borítja a lejtőt. 5. A vulkáni vonulat mésztufa-előfordulásai A Kelemen-Görgény-Hargita vulkáni vonulat területén több ponton is ismertek szénsavas ásványvizek által felhalmozott mésztufa-lerakódások. Maroshévízen a Bánffyfürdő alatt, a Maros baloldali, meredek, vulkáni piroklasztitból álló teraszán lefolyó kalciumnátrium-magnézium-hidrogénkarbonát-klorid típusú, langyos, 26 C hőmérsékletű vize mésztufa-zuhatagot képez. Bánffyfürdő langyos vize 140 mg/l kalciumot tartalmaz. A mésztufa nagy része a langyos vízben tenyésző növényzetre rakódik le, csöves-szivacsos szerkezetű. A természetvédelmi területé nyilvánított terület a székelyföld egyik leglátványosabb földtani formációja. A következő mésztufa-előfordulás a vulkáni vonulat déli pontján, a fiatal Csomádhegységben figyelhető meg. A Csomád északi lejtőjén, a Kisharam és nagyharam vulkáni dagadókúpok lábánál kialakult borvizes tőzegláp peremén nagy mennyiségű, szivacsos szerkezetű mésztufa halmozódott fel. A nagy hozamú, nátrium-magnézium-kalcium-hidrogénkarbonát-klorid jellegű szénsavas ásványvízből kicsapódott nádasi mésztufát az as évek elején kitermelték és mészégetésre használták.

5 Székelyföldi mésztufa-előfordulások 119 nádasfürdőtől délnyugatra, a Vártető vulkáni kúp nyugati lejtőjén feltörő, Tiszási vagy Veresvízi, langyos hőmérsékletű forrásokból a nagy mennyiségű limonit mellett laza szerkezetű mésztufarögök és mésztufakéreg képződik. A 21,6 C hőmérsékletű Veresvíziforrás kalcium-tartalma 368 mg/l. A Veresvíznél lemélyített F 322 iflgs jelű hidrogeológiai fúrás 47 C hőmérsékletű, nátrium-klorid típusú vizet tárt fel. A Tiszás-patak forrásvidékének felszíni, langyos, szénsavas forrásai a nátrium-kalcium-klorid-hidrogénkarbonát kevert típusú vizek csoportjába sorolhatók. Tusnádfürdőn, a Csukás-tó keleti teraszán, a réteges vulkáni tufából előtörő Papok feredeje 21,5 C hőmérsékletű, nátrium-kloridos forrás vizéből kicsapódott legyezőszerű forráskúp mésztufát és limonitot is tartalmaz. A Csukás-tó északi partján 1979-ben lemélyített, F 320 jelű geológiai kutatófúrásból feltörő, nátrium-hidrogénkarbonát típusú, 62 C hőmérsékletű termálvízből is a nyomáscsökkenés során nagy mennyiségű kalcium-karbonát rakódott le a béléscső falára, ami a szonda végleges eltömődéséhez vezetett. A fürdőtelep déli részén található hajdani Főkút forráskúpjában a vöröses színű opálrétegek keverednek a sárgás színű mésztufával. sepsibükszádnál, az Olt-szorosban, Antalkáék feredejénél 2007-ben lemélyített snam jelű hidrogeológiai fúrás környékén, a 30 C hőmérsékletű vízből mésztufa csapódik ki. A 21,5 C hőmérsékletű Antalkáék feredeje vizének kalcium-tartalma magas, 390 mg/l. A Csomád-hegység déli lejtőjén húzódó, kelet-nyugat irányú törésvonal mentén feltörő szilvási, rakottyás, Disznyóferedő, Bugyogó, Faluborvize, Tópataki, Disznyópatak szénsavas források környékén pados elválású mésztufakúpok halmozódtak fel. A Bugyogós borvíz kalcium-tartalma 123 mg/l. A Csomád oldalán sugaras irányban lefutó völgyekben, a gátszerű, négyzetméter kiterjedésű mésztufa-előfordulásokban, a kishozamú patakok szurdokvölgyeket alakítottak ki. A forráskúpok a mésztufa mellett andezit- és dácitdarabokat is tartalmaznak. A mésztufát lerakó szénsavas ásványvízforrások kalcium-nátrium-hidrogénkarbonát-klorid típusúak. A Csomád térségében feltörő források nagy kalcium-hidrogénkarbonát és nátriumklorid tartalma a vulkán talapzatát képező kréta kori flis sinaiai rétegének márga, meszes márga összletéből származik. A Dél-Hargita nyugati lejtőjén, a Halaság-patak völgyében a Kossós borvíz környékén ismertek mésztufa-lerakódások. A kis forráskúpot felépítő szénsavas források kalciumtartalma mg/l közötti értéket mutat. A vulkáni kőzetekből feltörő források mésztufa-lerakódása a flisrétegek közelségét igazolja. 6. A hegyközi medencék mésztufa-előfordulásai A hegyközi medencékben kevés helyen fordul elő mésztufa-lerakódás. A székelyföld északi részén kialakult Bélbori- és Borszéki-medencében nemcsak a kristályos-mezozoós kőzeteken, hanem a fiatal üledékekből felszínre törő források körül is előfordulnak mésztufa-kicsapódások. A Felcsíki-medencében, Csíkmadaras község területén, a hajdani strand medencéjét tápláló kutatófúrás korrodálódott kitörésgátlóján észlelhető mésztufa-kérgesedés. érthető, hiszen a medence talapzatát dolomitos mészkövek alkotják.

6 120 Jánosi Cs., Berszán J. & Péter É. erdővidéken, a Baróti-medencében, Vargyas területén a Likaskő borvíz körül alakult ki mésztufa-medence, amelynek növekedése a borvízforrás elapadását is előidézte. 7. Összegzés Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a székelyföldi szénsavas források, borvizek által lerakott anyagok szoros kapcsolatban vannak a mélységi földtani formációkkal és a vizekben oldott anyagokkal. ezt igazolja, hogy a nagyobb mésztufa-lerakódások nagyrészt a kristályos-mezozoós és flis homokkövekhez, márgákhoz, valamint az erdélyi-medence agyagmárgáihoz kapcsolhatók. A nagy oldóképességgel rendelkező savas, szénsavas ásványvízforrások által a nagy mélységben kioldott kalcium-karbonát a felszínen a források környékén kicsapódik. Irodalom References Bányai J. (1929): Adatok a hargitai ásványvizek geológiájához. in: Csutak V. (szerk.): Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. sepsiszentgyörgy: székely nemzeti Múzeum, Bányai J. (1938): A székelyföldi ásványvizek lerakodásainak geologiája (Die Geologie der sedimente aus den Mineralwassern vom szeklerlande). in: Balogh e. (szerk.): Emlékkönyv Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula emlékezetére. Kolozsvár: Minerva irodalmi és nyomdai Műintézet rt., (in Hung. with German abstract). Bányai J. (1955): A volt Háromszékmegye ásványvizei [Mineral waters of the former Háromszék County]. Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve, , (in Hung.). Fodor T.-né, scheuer Gy. & schweitzer F. (1982): Az erdélyi-medence és a Keleti-Kárpátok fontosabb édesvízi mészkőelőfordulásainak összehasonlító vizsgálata a hazaiakkal ii. (Vergleichsuntersuchung der wichtigsten süsswasserkalkvorkommen des siebenbürgischen Beckens und der Ostkarpaten mit denen von Ungarn). Föld. Közl. 112, (in Hung. with German abstract). Hankó V. (1896): Székelyföld [Székelyland]. Budapest: Lampel (in Hung.) Herbich F. (1878): A székelyföld földtani és őslénytani leírása. M. Kir. Földt. Int. Évk., 5/2, Jánosi Cs., Berszán J. & Péter é. (2009): székelyföld borvizei [Mineral waters of székelyland]. in: Jánosi Cs. & Péter é. (szerk.): Székelyföld borvizei. Csíkszereda: Polgár- Társ Alapítvány & Csíki Természetjáró és Természetvédő egyesület, (in Hung.). Jánosi Cs., Berszán J. & Péter é. (2011): A Csomád-hegység ásványvizes fürdői (Mineral spas of Csomád (Ciomatu) Massif). Acta Siculica, 2011, (in Hung. with english and romanian abstracts). Jugovics L. (1947): A torjai Büdöshegy hidrológiai viszonyai és ásványvizei. Hidr. Közl., 27, Kisgyörgy z. & Kristó A. (1978): Románia ásványvizei [Mineral waters of Romania]. Bukarest: Tudományos és enciklopédiai Könyvkiadó (in Hung.).

7 Székelyföldi mésztufa-előfordulások 121 Pálfy M. (1905): Borszékfürdő és Gyergyóbélbor geologiai és hydrologiai viszonyai (Über die geologischen und hydrologischen Verhältnisse von Borszékfürdő und Gyergyóbélbor). Földt. Közl., 35, 1 12 (in Hung.), (in German). Pricăjan, A. (1972): Apele minerale şi termale din Romania [Mineral and thermal waters of Romania]. Bucureşti: editura Tehnica (in romanian). Pricăjan, A. & Airinei, Ş. (1979): Ape minerale de consum alimentar din România [Mineral waters of food consumption in Romania]. Bucureşti: editura Ştiinţifică şi enciclopedică (in romanian). szabó á., soós i., schwartz á., Bányai J. & Várhelyi Cs. (1957): Magyar Autonóm Tartománybeli ásványvizek és gázömlések [Mineral waters and gas escapes in the Hungarian Autonomous Region]. Bukarest: Akadémiai Könyvkiadó (in Hung.). szakáll s., Kristály F. & Jánosi Cs. (2009): A székelyföldi ásványvizek lerakódásainak ásványi kiválásai [Minerals deposited from mineral waters in székelyland]. in: Jánosi Cs. & Péter é. (szerk.): Székelyföld borvizei. Csíkszereda: Polgár-Társ Alapítvány & Csíki Természetjáró és Természetvédő egyesület, (in Hung.). szőnyi B. (1958): Borszék földrajza [Geography of Borsec]. Bukarest: Akadémiai Kiadó (in Hung.).

Ásványvizes tanösvény Korondon

Ásványvizes tanösvény Korondon XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14 16. Ásványvizes tanösvény Korondon Andorkó Imola-Rozália Babe Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar, Turizmusföldrajz, II. év Vezető

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Bányai János: A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványi kincsei A KŐIPAR ANYAGAI

Erdélyi Magyar Adatbank Bányai János: A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványi kincsei A KŐIPAR ANYAGAI A KŐIPAR ANYAGAI A Magyar Autonóm Tartomány természeti kincsei közül eddig jelentős súlya a népgazdaságban a fának volt. Sokan még jól emlékeznek a székelyföldi vasút kiépítésével megkezdődött fakonjunktúra

Részletesebben

SZÉKELYFÖLD KÖZIGAZGATÁS-FÖLDRAJZI VÁLTOZÁSAI A 13. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG

SZÉKELYFÖLD KÖZIGAZGATÁS-FÖLDRAJZI VÁLTOZÁSAI A 13. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG Földrajzi Közlemények 2011. 135. 4. pp. 415 429. SZÉKELYFÖLD KÖZIGAZGATÁS-FÖLDRAJZI VÁLTOZÁSAI A 13. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG ELEKES TIBOR CHANGES IN THE ADMINISTRATIVE GEOGRAPHY OF SZÉKELYLAND SINCE THE 13

Részletesebben

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI Gruber Péter AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI I. Általános jellemzők 1. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak II. Az Aggteleki-karszt általános jellemzése 1. Az Aggteleki-karszt

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

Ásványvíz és gyógyvíz potenciál a Bükk déli elõterében

Ásványvíz és gyógyvíz potenciál a Bükk déli elõterében Ásványvíz és gyógyvíz potenciál a Bükk déli elõterében Dr. Szûcs Péter Dr. Lénárt László Török Ida Horányiné Csiszár Gabriella ÖSSZEFOGLALÓ A BÜKK HEGYSÉG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI MELLETT JELENTÕS KARSZTVÍZ

Részletesebben

A geoturizmus újabb célterülete: a Haláp

A geoturizmus újabb célterülete: a Haláp KÓNYA P. BODNÁR R. K. (2008): A geoturizmus újabb célterülete: a Haláp. In: Püspöki Z. (szerk.): Tanulmányok a geológia tárgyköréből Dr. Kozák Miklós tiszteletére, Debrecen, ISBN 978-963-473-178-8, pp.

Részletesebben

Kézdiszentléleki. breviárium

Kézdiszentléleki. breviárium Kézdiszentléleki breviárium Kézdiszentléleki breviárium Szerkesztette: Borcsa János Kézdivásárhely, 2009 A kötet megjelenését támogatta Kézdiszentlélek Község Önkormányzata. Borítóterv: Botos Attila Gojó

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

Ásványgyűjtő kalauz 2. A BÜKK HEGYSÉG ÉS A BORSODI-MEDENCE. Gimesi István Miklós

Ásványgyűjtő kalauz 2. A BÜKK HEGYSÉG ÉS A BORSODI-MEDENCE. Gimesi István Miklós Ásványgyűjtő kalauz 2. A BÜKK HEGYSÉG ÉS A BORSODI-MEDENCE Gimesi István Miklós Szeged, 2008 1. FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE, ÉGHAJLATA A Bükk hegység tömegében az ország legmagasabbra kiemelkedő karsztos

Részletesebben

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA Hajnal Géza okl. építőmérnök, okl. mérnöktanár Ph.D. értekezés RÉSZLET 2. Földtan fejezetéből Tudományos vezető: Dr. Kleb Béla a földtudomány kandidátusa Budapest,2001.

Részletesebben

A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése

A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budavári Önkormányzat megbízásából készítette a DIR Kft. Budapest, 2011 Tartalom

Részletesebben

A hargitai opálbarlaiig.

A hargitai opálbarlaiig. A hargitai opálbarlaiig. Irta: Bányai János. z a név egészen új irodalmunkban, de a környéke, a tolvajosi Festék-malom vagy későbben Hargita-liget, ha gyéren is, de már egy pár adat révén említve volt.

Részletesebben

Ásványgyűjtő kalauz 1. TOKAJI-HEGYSÉG. Gimesi István Miklós

Ásványgyűjtő kalauz 1. TOKAJI-HEGYSÉG. Gimesi István Miklós Ásványgyűjtő kalauz 1. TOKAJI-HEGYSÉG Gimesi István Miklós Szeged, 2008 1. A TOKAJI-HEGYSÉG FÖLDRAJZI HELYZETE A Tokaji-hegység a Belső-Kárpáti vulkáni öv tagja, a Hernád, a Bodrog, valamint a Ronyva folyók

Részletesebben

A llakoiiy ícrmészcuudojuáiiyi kutatásának eredményei XVIII.

A llakoiiy ícrmészcuudojuáiiyi kutatásának eredményei XVIII. A llakoiiy ícrmészcuudojuáiiyi kutatásának eredményei XVIII. Il AKÓNYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ZIRC À Bakony természettudományi kutatásának eredményei XVIII. Kesultaliones invcstigatiomiin rcrum naluralium

Részletesebben

MAGYARORSZÁG BARLANGJAI

MAGYARORSZÁG BARLANGJAI MAGYARORSZÁG BARLANGJAI (Nyerges Attila Takácsné Bolner Katalin) 2003 Magyarországon a karsztosodásra alkalmas karbonátos kőzetek az ország felszínének csupán 1,5 %-át alkotják. A karsztterületek kis kiterjedése

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Nógrádi Geopark jellegzetes ásványai és kőzetei... 3 2. A Geopark fontosabb rétegtani és őslénytani lelőhelyei... 9 3. A Geopark

Részletesebben

A TURISZTIKAI KIÉPÍTETTSÉG ÁLLAPOTA ÉS FEJLESZTÉSI OPPORTUNITÁSAI A HARGITA-HEGYSÉGBEN (Esettanulmány: Hargitafürdő)

A TURISZTIKAI KIÉPÍTETTSÉG ÁLLAPOTA ÉS FEJLESZTÉSI OPPORTUNITÁSAI A HARGITA-HEGYSÉGBEN (Esettanulmány: Hargitafürdő) Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A TURISZTIKAI KIÉPÍTETTSÉG ÁLLAPOTA ÉS FEJLESZTÉSI OPPORTUNITÁSAI A HARGITA-HEGYSÉGBEN (Esettanulmány: Hargitafürdő) Horváth Alpár 1 Bartos-Elekes Zsombor 2 A Hargita-hegység:

Részletesebben

Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása

Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása Fórián Tünde Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása Földrajzi fekvés A táj lehatárolásának problematikájával számos kutató foglalkozott munkássága során. A táj határainak pontos meghatározását

Részletesebben

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai Intézeti Tanszék Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Deák Zsuzsa Villő, Környezetgeofizika

Részletesebben

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. A helyi hulladékgazdálkodási tervről 1

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. A helyi hulladékgazdálkodási tervről 1 UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e A helyi hulladékgazdálkodási tervről 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ FELSZÍN ALATTI VIZEINK II. A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Részletesebben

A MISKOLCTAPOLCAI BARLANGFÜRDŐ (A Tavas-barlang és fürdési célú létesítményei)

A MISKOLCTAPOLCAI BARLANGFÜRDŐ (A Tavas-barlang és fürdési célú létesítményei) A MISKOLCTAPOLCAI BARLANGFÜRDŐ (A Tavas-barlang és fürdési célú létesítményei) (Kézirat) dr. Lénárt László Általános ismertetés A Barlangfürdő Északkelet-Magyarország gyönyörű, turisztikai látnivalókban

Részletesebben

SOPRON VÁROS ÉS KÖRNYÉKE FELTALAJának VIZSGÁLATA

SOPRON VÁROS ÉS KÖRNYÉKE FELTALAJának VIZSGÁLATA Tájökológiai Lapok 11 (1): 125 134. (2013) 125 SOPRON VÁROS ÉS KÖRNYÉKE FELTALAJának VIZSGÁLATA HORVÁTH Adrienn, SZŰCS Péter, KÁMÁN Orsolya, NÉMETH Eszter, BIDLÓ András Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki

Részletesebben

EGER VÁROS ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEINEK BEMUTATÁSA, FELHASZNÁLÁSUK

EGER VÁROS ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEINEK BEMUTATÁSA, FELHASZNÁLÁSUK A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) EGER VÁROS ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEINEK BEMUTATÁSA, FELHASZNÁLÁSUK Szabó Tamás okleveles környezetmérnök, vízellátás-csatornázás szakos

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 331-347. A SZENTKÚTI BETYÁR-BARLANG ESZTERHÁS ISTVÁN. 8045 Isztimér, Köztársaság u. 157.

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 331-347. A SZENTKÚTI BETYÁR-BARLANG ESZTERHÁS ISTVÁN. 8045 Isztimér, Köztársaság u. 157. A SZENTKÚTI BETYÁR-BARLANG ESZTERHÁS ISTVÁN 8045 Isztimér, Köztársaság u. 157. KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 331-347. Abstract: The Betyár Cave (Outlaw Cave) is situated in the geologically

Részletesebben

Tartalom. A Budai-hegység hidrotermális ásványai, különös tekintettel a barlangi képződményekre...2

Tartalom. A Budai-hegység hidrotermális ásványai, különös tekintettel a barlangi képződményekre...2 Tartalom A Budai-hegység hidrotermális ásványai, különös tekintettel a barlangi képződményekre.....2 Balaton-felvidéki fluorit-kalcit erek eredetének vizsgálata......35 Tavaszi túrák Észak-Magyarországon..41

Részletesebben

EMBER ÉS NÖVÉNYVILÁG KALOTASZEG NÖVÉNYZETE ÉS NÉPI NÖVÉNYISMERETE

EMBER ÉS NÖVÉNYVILÁG KALOTASZEG NÖVÉNYZETE ÉS NÉPI NÖVÉNYISMERETE PÉNTEK JÁNOS SZABÓ ATTILA EMBER ÉS NÖVÉNYVILÁG KALOTASZEG NÖVÉNYZETE ÉS NÉPI NÖVÉNYISMERETE KRITERION KÖNYVKIADÓ BUKAREST 1985 A fényképeket Szabó Attila, a rajzokat Papp Ernő készítette ELŐSZÓ Életünk

Részletesebben

Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén)

Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén) készült az ásványi nyersanyag

Részletesebben