JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének március 26-án tartott rendkívüli ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott rendkívüli ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének március 26-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Távolmaradt az ülésről: Orosz Péter képviselő. Bábiné Szottfried Gabriella polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes. A mai képviselő-testületi ülést Papp István kezdeményezésére hívtam össze, időközben azonban még két fontos dologról kell döntenünk. Napirend előtt szót kért: Bábiné Szotffried Gabriella, Papp István, Bányavári Pál, és Csányi Istvánné. Bábiné Szottfried Gabriella: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy egy sződligeti vállalkozó felajánlásából lett az épület felirata KÖZSÉGHÁZA elkészítve. Ezért köszönet a vállalkozónak, aki neve elhallgatását kérte. Tegnapelőtt kaptuk meg a Közép-Dunavölgyi Felügyelőség végzését, mely szerint a nagymeder kijelölés eljárást megszüntették. A lényeg az, hogy a törvényi szabályozást úgy fogalmazzák meg, hogy ne járjon érdeksérelmekkel. Jövő héten lesz Gödön a Nagymedri Konferencia, ezt természetesen ezek után is megtartjuk. A konferenciáról összefoglalót készítünk, melyről szóbeli, vagy kör formájában lesz tájékoztató. Tájékoztatom a testületet, hogy Sárközi Attila lett az Őrbottyáni Rendőrőrs parancsnoka. Ismereti Vác Város rendőrkapitányának levelét. Ezt az információt feltesszük a honlapra és az önkormányzati újságba is, hogy erről mindenki tájékozódjon. A Jóléti Bizottság a Tiszta Forrás Szövetség által szervezett komolyzenei koncertsorozatra Ft összegű támogatást biztosított a Kulturális Alapból, mely összeg az egyesület számlájára átutalásra került. Dr. Czirják Imre megérkezett 11 fővel folytatja munkáját a képviselő-testület. Csányi Istvánné: Engem elég komoly vád ért Papp István képviselő-társam által. Bármit is csinálok, írásban mindig feljelent. Ezt tovább nem akarom tűrni. Felolvassa Papp Istvánhoz írt levelét. Levelének első mondatához rögtön had tegyek kiegészítést: március 15-én a szólás szabadságát is ünnepeljük. Való igaz: a párt (sőt: a Párt), az MSZMP, amelynek Ön is tagja volt évtizedeken át, nem tűrte ezt így talán Ön még most sem érti, hogy véleményszabadság van újra Magyarországon. Amit pedig bármely állampolgár magánbeszélgetésben mond, ahhoz pláne semmi köze senkinek, aki nem volt ott. Amennyiben Ön valamelyik szekrényben mégis meghúzódott volna, kérem, próbálja felidézni, mi is hangzott el, merthogy nem az, amit Ön levelében nekem tulajdonít. Ha pedig netán mégse hallotta volna mindezt, akkor főleg megkérem arra,

2 2 hogy mások magánbeszélgetésébe legalább a szép és szabad ünnepre tekintettel ne avatkozzon, hisz illetéktelen abban. A közösségi ház mindenkié, ennek ellenkezőjét senki nem állította, mint ahogy kommunistázás se hangzott el, habár szívesen megtekinteném azt a törvényi helyet, amely ezt tiltotta volna. Ezért is szeretném, de főleg az Ön esetleges hallgatózásának kínossága miatt is, hogy nem létező, illetve arra méltatlan ügyeket ne fújjon tovább a testület. Amikor az esküt letettem akkor arra esküdtem, hogy Sződliget érdekében tegyek. Úgy érzem, hogy ön alpolgármester akar lenni. Ezt nem kapja meg tőlem. Nem fogok felállni, nem fogom önnek a helyet átadni. A falu szép, virágok vannak ültetve. Eddig egy alpolgármester sem tett ennyit a faluért. Ha önnek a családja nem itt dolgozna, akkor nem lenne ennyire buzgó. Ne állítson olyat, ami sértő. Megkérem Önt, fejezze be ezt ellenem. A veje és ön mélységesen megsértettek. Kérjenek bocsánatot! Nem kommunistáztam, szocialistákat mondtam. Papp István: A levélhez gratulálok, ez Önt minősíti. Felolvassa ben én küldött levelét, melyet a polgármester asszonyhoz írt a március 15-ei ünneppel kapcsolatban. (levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Csányi Istvánnéhoz: Az, hogy ez elhangzott, ezt Ön nem tagadta. Önnek semmiféle joga nincs arra, hogy felelősségre vonja az intézmény vezetőjét, arra vonatkozóan, hogy kik vannak a közösségi házba a rendezvény alatt. Nem kell rendezvényekre menni, és nem lesz a továbbiakban probléma. A testület döntött arról, hogy a hivatal udvarán játszótér lesz. A fűvágásáért szóltam, jogosan. A gondokra fel kell hívnom a figyelmet. Valótlanságokat nem írtam le. A közösségi ház intézmény vezetőjét Ön megfenyegette. A családommal nem tudom, hogy mi baja van Önnek. A Március 15-ei ünnepség sikeres volt, Önök azonban hátráltatták a munkát. Ön fenyegeti az intézményvezetőt. Csányi Istvánné: Erről szó sincs. Ezt ki mondta magának? Papp István: Az intézményvezető. Azok a szülők hallották a kijelentést, akik a közösségi házban tartózkodtak. Bábiné Szottfried Gabriella: Nem tatom szerencsésnek, hogy ilyen ellentétek legyenek a testületben. Közös nevezőre kell jutni. A március 15-ei rendezvény egyébként jól sikerült. Dr. Czirják Imre: Nem a képviselő-testület kompetenciája, hogy véleményt nyilvánítson, állást foglaljon ebben az ügyben.. Az érintett felek egyezzenek meg egymással. A képviselőtestületi ülésen közügyekkel kell foglalkozni. Papp István: Az nem fedi a valóságot, hogy nem tudunk együtt dolgozni. Egy jelenségre hívtam fel a figyelmet, amelyet a jövőben el kell kerülni. Bányavári Pál: Ez probléma miért maradt ki a napirendből? Hiszen ezért lett összehívva a mai ülés. Bábiné Szottfried Gabriella: A Sződliget Kft. anyagát megkaptuk, melyről szintén sürgősséggel döntenünk kell. A testület két húzóerejéről van szó, ezért nem tartom szerencsésnek a személyi ellentéteket. Bányavári Pál: A közösségi házban március 15-én tartózkodók meg lettek bélyegezve azáltal, hogy baloldaliak, vagy jobboldaliak. Ezzel a szemlélettel nem lehet közösséget építeni.

3 3 Csányi Istvánné: Ha Bányavári Pál képviselő csak annyit tesz a közösségi házért, amennyit én tettem, akkor jó lesz. Itt hazugság van keverve. Miskeiné Galavics Rita: Az elmúlt képviselő-testületi üléseken is legalább 2 alkalommal hallottuk a kommunistázást. Eddig ez nem tűnt fel senkinek? Miért kellett most Marikával ezt csinálni? Bábiné Szottfried Gabriella: Nem szimpátiáról van szó. A rendezvényen jelenjenek meg a képviselők és a bizottsági tagok is. Bábi Róbert: Bányavári Pál többször hazugsággal vádolta meg a polgármester asszonyt. Miért nem kért bocsánatot? Bányavári Pál: A szavaimat és írásaimat vállalom. Bábiné Szottfried Gabriella: Hazudtam valamikor? Bányavári Pál: Volt, amikor nem mondtátok ki az igazságot. Bábiné Szottfried Gabriella: Írásban lehazugoztál engem, ezért bocsánatkérést kértem. Bányavári Pál: Ezért nem fogok elnézést kérni. Berkiné Hanzlik Mária: Az, hogy valaki szocialista, az nem sértés. Amikor egy koncert volt Sződligeten, akkor volt, aki úgy nyilatkozott, hogy nem fog újfasisztákat kerülgetni. Miskeiné Galavics Rita: Inkább a falu problémáival kell foglalkozni, mert igen rosszul állunk. Papp István: Nem az volt a lényeg, hogy kommunista, vagy szocialista. Az nem tetszik, hogy az intézményvezetőt ilyen dologért felelősségre lehessen vonni. Csányi Istvánné: Elmondtam a saját véleményem. Én Önt (Papp István) soha nem sértegettem. Bármit csináltam eddig, Ön mindig feljelentett. Papp István: Feljelentésről nincs szó, észrevételről van szó. Bábiné Szottfried Gabriella: Nem kell a sérelmek irányába elmenni. Azt javaslom, hogy mindenki tegye a dolgát továbbra is legjobb belátása szerint. Papp István: Az utóbbi időben megsokszorozódtak a betörések, lopások, fenyegetések a településen. Az iskolába is betörtek. Felvettem a kapcsolatot a polgárőrség vezetőjével. A polgármester asszony részéről elindult egy kezdeményezés, azonban elmaradt a testület és a polgárőr szövetség közötti megbeszélés. Továbbra is javaslom, hogy egyeztessünk a polgárőr szövetséggel. A járőrözést meg kellene sűríteni a településen. A polgárőrség vezetője kérte, hogy mondjam el, szombat éjjel várják a civileket is járőrözésre. A nagyvízi mederrel kapcsolatban: köszönettel tartozunk azoknak, akik részt vettek a tiltakozásban, szervezésben, és bárminemű ezzel kapcsolatos munkában. Indokolt lenne az önkormányzat részéről a gát tervezése. Az áprilisi ülésen a tanulmányterv, és vízjogi engedély beszerzése ügyében tárgyalni kellene a testületnek.

4 4 Bábiné Szottfried Gabriella: Az előkészítést meg lehet tenni. A következő testületi ülésen arról kell dönteni, hogy akarunk-e pályázni? Az árvízvédelemmel kapcsolatban szakemberekkel egyeztettem, és javaslat alapján úgy érdemes gondolkodnunk, hogy épített gát, és mobilgát. Az árvíznél a Rákos patak jelent nagyobb gondot számunkra. A mobilgátra Pakson már van referencia. Kérek mindenkit, hogy gondolja végig, mit lehetne csinálni gátépítés ügyében, szakértőket is felkérhetek a döntés előtt. Az elmúlt 50 évben eddig senki nem foglalkozott a településen gátépítéssel. Vízjogi létesítési engedéllyel lehet csak gátat építeni. Berkiné Hanzlik Mária: A gátépítésnél több érintett település összefogása nem jöhet szóba? Bábiné Szottfried Gabriella: önkormányzatok pályázhatnak. Az önkormányzati árvízvédelmi fejlesztésekre csak Bányvári Pál: Az elmúlt év őszére terveztük az SZMSZ tárgyalását. Mikor lesz ebből valami? Bábiné Szottfried Gabriella: Jelenleg van érvényes SZMSZ-e az önkormányzatnak. Májusban tárgyalhatjuk az új SZMSZ-t. Térjünk a napirendre. Javaslom a meghívó szerinti napirend elfogadását. A képviselő-testület 11 igen szavazattal a következő napirendet fogadta el: Napirend 1./ Sződliget Kft. végelszámolásával kapcsolatos taggyűlési jegyzőkönyv Előterjesztő: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 2./ Közbeszerzési Döntőbizottság határozata Előterjesztő: Bábiné Szottfried Gabriella polgármester 1./ Sződliget Kft. végelszámolásával kapcsolatos taggyűlési jegyzőkönyv Bányavári Pál: Kérdésem, hogy március 15-én kik voltak jelen a taggyűlésen? Bábiné Szottfried Gabriella: Ez egy adminisztratív dátum. A taggyűlési jegyzőkönyv elfogadását követően 30 napon belül dönteni kell a testületnek. Miskeiné Galavics Rita: A másik önkormányzati Kft-vel (Zöldliget Kft.) mi a helyzet? Bábiné Szottfried Gabriella: A Kft. anyaga még a könyvelőnél van. Dr. Czirják Imre: Sződliget Kft. végelszámolásával kapcsolatos kifogása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5 5 Papp István: Miért kellett olyan anyagot elénk tenni, ami március 15-én (munkaszüneti nap) készült? A mérleg szerinti eredmény nincs mellékelve. Sajnálatos, hogy a Sződliget Kft. taggyűlési jegyzőkönyv tervezetét az ügyvéd alá is írta. Dr. Czirják Imre: Javaslom, hogy a napirend tárgyalását halasszuk a következő testületi ülésre, amikor a végelszámolás alá lesz támasztva megfelelő alapiratokkal. Bábiné Szottfried Gabriella: Lehet, hogy ebben az esetben lesz egy rendkívüli testületi ülés ezzel kapcsolatban. Márgus Norbert: Az önkormányzati jogász szakmai kompetenciáját megkérdőjelezhetjük ezek után. Bábiné Szottfried Gabriella: A testület döntött az önkormányzati kft-k megszűntetéséről. A testület részéről senki nem vállalta fel a végelszámolást. A felszámoló ingyen csinálja a cég felszámolást. A javaslatot tevők közül kellett volna valamely képviselőnek vállalnia a végelszámolás lebonyolítását. Dr. Czirják Imre: Amennyiben a következő képviselő-testületi ülésre sikerül összeszedni a végelszámolással kapcsolatos anyagot, akkor meghívom az állami számvevőszék vezetőjét, aki segít a döntésben. Ez az előterjesztett irat arra enged következtetni, hogy aki készítette, az nem ért ahhoz, amit csinál, vagy szándékosan nem közölt a testülettel adatokat. Ez az előterjesztés alkalmatlan arra, hogy döntsön a képviselő-testület az ügyben. Bábiné Szottfried Gabriella: Határozati javaslat: A képviselő-testület a Sződliget Kft. végelszámolásának tárgyalást leveszi a mai ülés napirendjéről A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta: 64/2009. (III.26.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete a Sződliget Kft. végelszámolásának tárgyalást leveszi a mai ülés napirendjéről. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2./ Közbeszerzési Döntőbizottság határozata Bábiné Szottfried Gabriella: Ismerteti az előterjesztést. A szemétszállítás közfeladat, azt az önkormányzatnak meg kell oldani ban egy kiírt közbeszerzési folyamatba csöppent a jelenlegi testület. Szemétszállításra decemberéig szólt a szerződés. A közbeszerzést a jelenlegi testület indította el, ami eredménytelen lett. Azt gondolom, hogy még a 2 millió Ft-os büntetéssel is lényegesen kevesebbe kerül a lakosságnak a szemétszállítás. A többi településen nincs hivatásos feljelentő. Ezen a településen van. Miskeiné Galavics Rita: Ki kell fizetni a 2 millió Ft-os büntetést?

6 6 Bábiné Szottfried Gabriella: Kérdem a képviselőasszonyt, hogy mennyi az önkormányzat hiánya erre az évre? Miskeiné Galavics Rita: Sok, talán 40 millió Ft? Bábiné Szottfried Gabriella: 16,8 millió Ft. Márgus Norbert: Mennyivel nőtt a hitelállomány? Bábiné Szottfried Gabriella: Nem vettünk fel hitelt. Miskeiné Galavics Rita: Telekeladásból is folyt be bevétel. Dr. Czirják Imre: A helyzet a következő: tehát a feljelentő a hibás. Törvénysértést követett el az önkormányzat, ez tény. Ki a felelős azért, hogy a testület ne hozzon olyan döntést, hogy az ne legyen törvénysértő? Bábiné Szottfried Gabriella: A jegyző, aki maximálisan jól végzi a munkáját. Dr. Czirják Imre: Második esetben történt már törvénysértés. Bábi Róbert: Ha a Dr. úr többet járna a testületi ülésekre, akkor többet tudna a dolgokról. A Közbeszerzési Döntőbizottság döntött. A Zöld Híd program miatt elhúzódott a közbeszerzés. Januárban a jelenlegi szolgáltató 6 %-ot emelt a szemétszállításnál. A lakosság jól járt, nem károsult. A jelenlegi szemétszállítási díjaknál a Zöld Híd az ártalmatlanítás miatt, éves szinten 30 e. Ft-ot fog áthárítani a lakosságra. A feljelentő a lakókkal szúr ki. Dr. Paulikné dr. Törőcsik Edit: A Közbeszerzési Döntőbizottság 2007-ben már egyszer megbüntette az önkormányzatot, akkor a kiírás nem megfelelően volt megfogalmazva. A mostani bírsággal kapcsolatban: 2008-ban fogadta el a képviselő-testület a közbeszerzési tervet, melyet én készítettem el, jelezve, hogy milyen tárgyban kell közbeszerzéseket lefolytatni az önkormányzatnak. A novemberi testületi ülésre készítet költségvetési koncepció 2009-ben külön felhívtam a figyelmet arra, hogy a le nem folytatott közbeszerzéseknek jogi, anyagi következményei lehetnek. A jegyző a kötelességét megtette. Dr. Czirják Imre: A jelen anyaghoz hozzá kellett volna tenni azt, hogy ekkor és ekkor, ilyen kifogást, illetve megjegyzést tett a jegyző. Ezek szerint te jogszerűen jártál el. Nem tudok minden esetben a testületi ülésen megjelenni, ezért elnézést kérek. Farkas Péter: Az első közbeszerzés alkalmával hány ajánlat érkezett be? Bábiné Szottfried Gabriella: Az előző közbeszerző cég rosszul írta ki a közbeszerzést. Bábi Róbert: A hulladékgazdálkodási törvény előírja, hogy a szerződés minimum 10 évre kell kötni. A hulladéklerakó nem épült meg 2006-ban, ezért több önkormányzat van ebben a hibában. Berkiné Hanzlik Mária: Zöld Híd program nem kötelezhető kártérítésre azért, mert nem készült el a hulladéklerakó? Nem lehet megfellebbezni a határozatot?

7 7 Bábiné Szottfried Gabriella: A határozat ellen nem lehet fellebbezni, a határozat nem halasztó hatályú. Bábi Róbert: Szemétszállításra jogosultsága csak annak lesz, aki a Zöld Híd programban jelen van. Aki nem alapító tag, az kb. 50 %-kal fog többet fizetni a szemétszállításért. Farkas Péter: A határozat szerint ezek után a hulladékszállítást közbeszereztetnünk kell? Bábiné Szottfried Gabriella: A Zöld Hid program szerint: 6.6 millió Ft-ot kell önrészként befizetnie az önkormányzatnak. Kovács Jenőné: A közbeszerzés tárgyalásakor tudomásunk volt arról, hogy számolni kell azzal, hogy esetleg megbírságolhatnak. Bábiné Szottfried Gabriella: 2009-ben beindul a regionális ártalmatlanítási központ. A szállítást és begyűjtést kell majd közbeszereztetnie az önkormányzatnak. Június előtt azonban erről nem tudunk dönteni. Márgus Norbert: Jó a Zöld Híd program. A szemétszállítást minden településnek magának kell megoldania. Nem lehetett volna csak a szállítást közbeszereztetni? Bábiné Szottfried Gabriella: Nem, mert ártalmatlanítani is kell. A társaság kisebb régiót fog létrehozni. Gondolkodom azon, hogy ez ügyben írjunk a szakminiszternek egy levelet. Márgus Norbert: Ha az önkormányzati Kft. nem lett volna felszámolva, akkor nem kellett volna közbeszereztetni? Bábiné Szottfried Gabriella: Akkor nem. Bábi Róbert: Akkor csak az ártalmatlanításra kellett volna szerződést kötni. Papp István: A testület a felelős. A határozat arról szól, hogy a Tiszta Forrás Szövetség elnökének feljelentése nyomán büntették meg a települést. Ezt így kell kommunikálni. Közbeszerzési terve van az önkormányzatnak. A Közbeszerzési Döntőbizottság nem vizsgálódott addig, amíg nem hívták fel a figyelmét. A többi települést nem vizsgálgatják. Köszönjük a Tiszta Forrás Szövetségnek, hogy kihúznak 2 millió Ft-ot a település zsebéből. Fel kell vállalni a 2 millió Ft-os veszteséget. Berkiné Hanzlik Mária: Az az érzésem, hogy nem tudják mit írtak le a határozatban. Márgus Norbert: A hatóság feladata az volt, hogy eldöntse a jogszerűséget. Arra a következtetésre jutottak, hogy jogszabályt sértett az önkormányzat, és nem vizsgálata azt, hogy milyen lehetőségei voltak. Dr. Paulikné dr. Törőcsik Edit: A határozatban benne van, hogy személyi felelősség és rosszhiszeműség nem áll fenn. Farkas Péter: A bírság összegét nem lehet csökkenteni?

8 8 Dr. Paulikné dr. Törőcsik Edit: Ez nem lehetséges, a határozat megfellebbezése, a határozat végrehajtására nincs halasztó hatállyal. Márgus Norbert: A szelektív hulladékgyűjtőket ki szállítja el? Dr. Paulikné dr. Törőcsik Edit: Az önkormányzatnak erre a feladatra szerződése van a Remondis Kft-vel. Berkiné Hanzlik Mária: A Tompa utcába nem lehet belátni már a gyűjtőktől. Dr. Paulikné dr. Törőcsik Edit: Írtunk ez miatt a Fejlesztési tanácsnak. A pályázat benyújtása arra az adott helyre szólt, ezért a szelektív gyűjtőket nem lehet áthelyezni. Bábiné Szottfried Gabriella: Jelenleg a költségvetésbe a hulladékgazdálkodás önrészén 6 millió Ft van tervezve és 4 millió Ft-ot kell befizetni tagdíjként. A társulási tanács elé viszem az ügyet. A 2 millió Ft összegű bírságnak a forrását meg kell találnunk. A társulási tanácsnak is foglalkozni kell ezzel a problémával. Farkas Péter: Kátyúzást terveztünk-e? Bábiné Szottfried Gabriella: Árajánlatokat kértük be a Határ út, Viola utca, Szent István u. Szabadság tér, Vörösmarty utca felújítására. A Tinódi utca felújítására pályázzunk. Berkiné Hanzlik Mária: Több helyen nincs megoldva a csapadékvíz elvezetés, ettől is romlanak az utak. Farkas Péter: A kátyúzási munkálatoknál van műszaki ellenőr? Bábiné Szottfried Gabriella: Igen, és eddig is volt műszaki ellenőr, aki felügyeli a munkát. Dr. Czirják Imre: Az ügyet úgy kell lezárni, hogy a feljelentő aljas? Nem hozhat a testület a továbbiakban ilyen döntést, mert nehéz lesz magyarázni. Jelen esetben a testület hibázott. Bábi Róbert: Az adók felemelésénél többen tiltakoztak. A lakosság még mindig kevesebbet fizet a szemétszállításért. Dr. Czirják Imre: Rossz döntést hozott a testület, ez tény. Ha mindent összeszámolunk, a település nem járt rosszul. Bányavári Pál: Tömören megfogalmazva a lakosságot tájékoztatni kell a történtekről. Bábiné Szottfried Gabriella: A feljelentő már mindenért feljelenti az önkormányzatot. Bányavári Pál: Ma este 7 órára kaptak a képviselők egy gátépítéssel kapcsolatos megbeszélésre meghívót. Bábiné Szottfried Gabriella: Soós Gábor volt polgármesternek 2 cikluson keresztül lett volna lehetősége arra, hogy egy komplett árvízvédelmi elképzelést kidolgozzon, és addig nem tette.

9 9 Bábiné Szottfried Gabriella: Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: Sződliget Község Képviselő-testülete a Közbeszerzési Döntőbizottság által, a D.20/13/2009. iktatószámú határozatában kirótt Ft összegű pénzbírságot az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai ( szakfeladat) Hulladékgazdálkodás és körny évi önrész összegéből fizeti ki a költségvetésből. A Képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 65/2009. (III.26.) Képviselő-testületi határozat Sződliget Község Képviselő-testülete a Közbeszerzési Döntőbizottság által, a D.20/13/2009. iktatószámú határozatában kirótt Ft összegű pénzbírságot az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai ( szakfeladat) Hulladékgazdálkodás és körny évi önrész összegéből fizeti ki a költségvetésből. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Papp István: Döntsünk arról is, hogy a határozatot megfellebbezzük-e? Bábiné Szottfried Gabriella: Közbeszerzésekkel foglalkozó szakértőktől írásbeli véleményt kértem, és az a véleményük, hogy nincs esélyünk arra, hogy a bíróság megváltoztassa a döntést. Bábiné Szottfried Gabriella: Mivel több napirend nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom. K.m.f. Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit sk. Bábiné Szottfried Gabriella sk. jegyző polgármester

10 10 Sződliget Község Polgármesteri Hivatala 2133 Sződliget, Szt. István u Tel: 27/ ; Tel./fax: 27/ ; JEGYZŐKÖNYV Sződliget Község Képviselő-testületének március 26-án tartott rendkívüli üléséről Tartalma: 64/2009.(III.26.) Képviselő-testületi határozat - 65/2009.(III.26.) Képviselő-testületi határozat

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagycenk Nagyközség

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről.

17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-17/2012. 17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 18-án 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 18-án 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 2003. május 12-én megtartott rendes ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozóteremben. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2009. 03. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-12/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben