SOK MINDEN VÁLTOZIK INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL SZENVEDÉLYEK HÁLÓJÁBAN BÁBSZÍNHÁZ: VAN OK ÖRÖMRE, BÁNATRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOK MINDEN VÁLTOZIK INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL SZENVEDÉLYEK HÁLÓJÁBAN BÁBSZÍNHÁZ: VAN OK ÖRÖMRE, BÁNATRA"

Átírás

1 23. ÉVF. 33. SZÁM SZOMBATHELY, SZEPTEMBER 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SOK MINDEN VÁLTOZIK INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL SZENVEDÉLYEK HÁLÓJÁBAN BÁBSZÍNHÁZ: VAN OK ÖRÖMRE, BÁNATRA Szombathely, Kôszegi u. 1/5 Nyitva: H P: ; Sz: Spanyolország vezetô gyermekruha márkája

2 ARANY ÉRTÉK BIZTONSÁG BEFEKTETÉSI ARANY ÁRFOLYAM-EMELKEDÉS ELÔTT! Tel.: HIRDETÉS Szombathely, Hollán Ernô u. 21. Te.: 94/ (az Orlay iskola mellett) Sárvár, Batthyány út 63. Kedvezô árakon, készletrôl dolgozunk. Áruválasztékunk: fényáteresztô, sötétítô függönyök, karnisok, varrás, felszerelés, rolók, szalagfüggönyök. Függönymosást is vállalunk! MOSÁST NEM IGÉNYLÔ ASZTALTERÍTÔK ÉRKEZTEK! Bankkártyával is fizethet! Várja önt az MMIK-ból ismert KLÁRA és BÉLA! SAJTÓKÖZLEMÉNY Uniós támogatásból munkahelyi képzések megvalósítása a REPETA DUÓ Bt.-nél A REPETA DUÓ BT forint uniós támogatást nyert a Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt keretében a REPETA DUÓ BT. munkavállalóinak képzése valósul meg. A tervezett 3 képzésbe összesen 18 fô munkavállaló kerül bevonásra. A szombathelyi székhelyû, 1997-ben alakult REPETA DUÓ BT. vendéglátó-ipari tevékenységet végez. Profilját tekintve legfontosabb értékesítési eszköze a kommunikáció, amelyet jelen projekt keretében kíván fejleszteni. A képzési program értékteremtô beruházás mind a cég, mind a munkavállalók számára. A munkaerôforrás készségeinek fejlesztésére felhasználható pályázati forrás a cég hosszú távú fejlôdésének biztos alapjául szolgál. A fôként kommunikációra irányuló képzések célja az ügyfelekkel történô kapcsolatfelvétel javítása, a konfliktus-megelôzés, a problémamegoldó képesség fejlesztése. A projekt keretében megvalósításra kerülô képzések: külsô, belsô kommunikáció a munkahelyen, üzletfejlesztés, konfliktuskezelés és probléma megoldás a munkahelyen. A cégrôl és a fejlesztésrôl bôvebb információt a oldalon olvashatnak. Kapcsolat: REPETA DUÓ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti Társaság 9700 Szombathely, Károlyi G. tér www. ujszechenyiterv.gov.hu Hegesztôket os ismerettel, lakatosokat, mûszakvezetôket, darusokat, horozontál esztergályosokat, csoportvezetôket, CNC szakembereket keresünk budapesti munkahelyre. SZÁLLÁS BIZTOSÍTOTT! FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS TELEFON: +3670/ / SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Boros Patrícia, Szabó Zoé, Tulok Gabriella FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint CÍMLAP: Garai Antal HIRDETÉSI VEZETÔ: Sárkány László (Tel.: 30/ ) HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ), Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Danubia Web Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2013. SZEPTEMBER 21. FÓRUMBAN INTERJÚ KISTÉRSÉG Sok minden változik INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL Kovács Ferenc mozgalmas hónapokon van túl: elôbb megyei miniszteri útügyi biztossá nevezték ki, majd néhány hete lemondott a Fidesz választókerületi elnöki megbízatásáról, amely egyben azt jelenti, hogy nem ô indul a vasi 2-es választókörzetben a jövô évben esedékes parlamenti választáson. A legnagyobb kormánypárt megyei elnökével az említett történésekrôl beszélgettünk Ha kronológiai sorrendben tekintünk az eseményekre, akkor elsôként a miniszteri biztosi kinevezéssel kezdhetjük a sort. Fontos cím, gondolhatjuk, különösen Vas megyében, ahol a 86-os fôút kiemelt jelentôséggel bír, lassan évtizedek óta. Valóban, magam is nagy megtiszteltetésnek tekintem a kinevezést. Mint a megyei közgyûlés elnöke, így a területfejlesztés témakörének felelôs politikusa látom el azt a feladatot, amelyet a következôképpen tudom összefoglalni: minden olyan közúti fejlesztés, amely Vas megyét érinti, a miniszteri biztos felügyelete alatt történik. Ami a 86-os fôutat illeti, az már szinte mindenki által ismert történet, hogy a beruházó, amely elnyerte a korábbi tendert, csôdöt jelentett, így újra meg kellett pályáztatni a kivitelezést. Mondanom sem kell, hogy ez rengeteg plusz idôt jelentett. Ami viszont örömteli, hogy hála a jó idônek, a munka az idén a tervezettnél gyorsabb ütemben haladt. Ez valóban jó hír, de ha most ôszintén, a szívére teszi a kezét, milyen idôpontot tud mondani arra, hogy végérvényesen kétszer két sávon közlekedhetünk Szombathely és Gyôr között? Az ígéret szerint 2015 végéig kell elkészülnie a 85-ös és a 86-ös utak kétszer kétsávossá alakításának ez szerepel a közbeszerzés feltételei között. Az érdek közös, hiszen az köztudott, hogy a 86-os a legforgalmasabb közutak egyike. Viszont nemcsak ebben az irányban folyik a munka, hanem a déli területen is. Épp a napokban jelentettük be, hogy a zalai megyehatártól Körmendig két nagyobb ütemben elkészülnek a települések elkerülô útjai is. Emellett volt még egy sarkalatos pont, amellyel a miniszter asszonyhoz fordultam. Nevezetesen, hogy a táplánszentkereszti nagy körforgalomtól Egyházasrádócig kezdôdjön meg a négysávosítás terveztetése. Ez persze nem ilyen egyszerû, hiszen a zalai kollégákkal vitába is bocsátkoztunk, mivel ôk a saját érdeküket képviselik, teljesen jogosan. Ôk úgy érveltek, hogy ha itt beindul az említett beruházás, akkor félô, hogy a 2040-re tervezett M9-es autóút kivitelezését esetlegesen hátráltatja majd ez a munka. A probléma megoldására kompromisszumként született, hogy egyelôre kétszer egysávos elkerülô út épül majd Kisunyomnál és Balogunyomnál, így az út majd Egyházasrádócál csatlakozik a fôúthoz. Probléma, kompromisszum, vita ezek a beszélgetés során már elhangzottak. De melyik kifejezéssel jellemezné a lemondó nyilatkozatát megelôzô idôszakot? Jó kérdés 2010-ben az elsô döntések között szerepelt a választójogi törvény módosítása, amely egyebek mellett szabályozza az országgyûlési képviselôk jogviszonyát, összeférhetetlenségét. Ez kimondja, hogy nem lehet párhuzamosan senki honatya, illetve polgármester vagy megyei közgyûlési elnök. A választás lehetôsége tehát adott volt: vagy maradok az Országgyûlés tagja, vagy helyben politizálok tovább. Volt egyeztetés a párton belül is: a Fidesz pártvezetése elsôsorban olyan jelölteket javasolt a választókerületi elnöki pozícióba, akik korábban már bizonyítottak, tehát olyankor is mandátumot szereztek, amikor a párt nem került kormányzati pozícióba. Ez önre tökéletesen igaz, hiszen szinte mindig simán behúzta a körzetét. Így még érdekesebb a döntés Való igaz, hiszen kevesen nyertek 70 százalék fölötti támogatottsággal elsô körben Nem volt könnyû idôszaka életemnek az elmúlt fél esztendô, hiszen rengeteget vajúdtam a döntés meghozatala elôtt. Természetesen a családommal közösen határoztuk el, hogy a megyei feladatokra kívánok elsôsorban koncentrálni a késôbbiekben. Összetett kérdés ez Az idén leszek hatvanesztendôs, és látva azt, hogy miként dolgozik majd a parlament a következô ciklustól, még kézenfekvôbbnek tûnt a helyi politika. Kisebb létszámú lesz az Országgyûlés, a kötelezô bizottsági feladatok pedig szinte teljes budapesti életet jelentett volna. Egyébként a lemondó nyilatkozatomat már korábban elkészítettem, és azt szerettem volna, ha egy sajtótájékoztatón elegánsan jelentsem be az országos politizálástól való visszavonulásomat. Hivatalos úton külföldön tartózkodtam, amikor megjelentek az elsô találgatások, pletykák az ügyben. Akkor azok a híresztelések nem fedik a valóságot, hogy a párton belül nyomás nehezedett önre? Volt presszió több irányból is, ez kétségtelen. De azt gondolom, hogy ez normális, hiszen nem szabad megengedni senkinek, hogy belekényelmesedjen egy pozícióba. Még egyszer mondom, nehéz döntés volt, hiszen csak szebb lett volna kerek két évtizedet eltölteni a parlamentben, de a józan ész azt diktálta, hogy elsôsorban a helyi ügyekkel foglalkozzam a késôbbiekben, és így szolgáljam meg szavazóink bizalmát. Érez csalódottságot? Nem. A párt legfelsôbb vezetésével majdnem, hogy felhôtlen a kapcsolatom, persze, mint mindenhol, vannak konfliktusok, nézeteltérések, de ezeket mindannyiszor normális keretek között kezeltük. Aztán, ha tetszik, ha nem, lassan két évtizede vagyok a Fidesz vasi elnöke, és azért éltem már meg megannyi kalandot Szinte az összes szervezettel remek kapcsolatot ápolok, a szombathelyi szervezettel volt a legkarcosabb a kapcsolatom. De ennek is megvan az oka, hiszen én nem engedtem, hogy szombathelyi képviselôk üljenek be a megyegyûlésbe. Azt gondoltam, hogy Szombathelynek megvan a saját testülete, a megyei közgyûlés pedig legyen a vidéki emberek érdekképviselete. Viszont a választási rendszer ebben a kategóriában is más lesz a jövô évtôl. Látja, ez is változik, csakúgy, mint sok minden más KI 3

4 VISSZAPILLANTÓ KULTRÚRA 4 Sikeres volt a munkajogi konferencia Hétfôn immár második alkalommal rendezte meg a Workpositive Kft. az aktuális munkajogi kérdéseket körüljáró, A Munka Törvénykönyve módosítása és gyakorlati tapasztalatok címû konferenciát. Cégünk a helyi munkaerôpiac meghatározó elemeként törekszik a helyi értékek megtartására és növelésére, munkaerô-közvetítés útján megfelelô szakembereket biztosít a gazdasági életben nagy szerepet játszó partnerei számára, illetve az innen elszármazottak visszatérésének elôsegítése révén járulhat hozzá a környék szellemi javainak gyarapodásához. Fontos feladataként tartjuk számon a Nyugat-dunántúli Régió multinacionális társaságaival, kis- és középvállalkozásaival fenntartott partneri kapcsolataink ápolását, mindenkori, naprakész információkkal és szolgáltatásokkal állunk rendelkezésükre mondta el a konferencia-megnyitón Horváth-Németh Krisztina, a Workpositive Kft. ügyvezetô igazgatója. A konferencia apropóját egyébként a Munka Törvénykönyvének módosításai adták, melyek idén augusztus 1-jétôl, illetve 2014 januárjától lépnek hatályba. A törvénykönyv egyik megalkotója, dr. Pál Lajos ügyvéd interaktív jellegû elôadásban számolt be ezekrôl a változásokról. A mintegy kilencven résztvevô a Workpositive partnereinek vezetôi és HR igazgatói, a Nyugat-dunántúli Régió munkaerôpiacának és gazdasági életének meghatározó szereplôi közül kerültek ki. Filmvetítés közönségtalálkozóval Kedden tartották A nagy füzet címû film premier elôtti díszbemutatóját a Savaria moziban. A telt házas elôadás után a közönség találkozhatott a mû rendezôjével, Szász Jánossal is. A film a két éve elhunyt Kristóf Ágota negyven nyelven megjelent regényébôl készült, és az írónô kôszegi gyermekkori élményeibôl született. Ahogy az a promóciós anyagban is szerepel, a film a második világháború idején egy határszéli faluban a nagymamájuknál nevelkedô és a könyörtelen világban túlélni igyekvô ikerpár megrázó története. A német-francia-magyar-osztrák koprodukcióban készült filmet 19-étôl játsszák a hazai mozik, vidéken elsôként Szombathelyen láthatta a közönség. Meleg lesz Az Aréna Savariában tartozás miatt elzárták a gázt ez volt a központi témája a Jobbik sajtótájékoztatójának. Balassa Péter, a Jobbik szombathelyi képviselôjének állítása szerint a 2006-ban átadott épületben nyár óta nincs sem gáz, sem fûtés. A meleg vizet a létesítménybe utólag beépített villanybojlerek szolgáltatják. A politikus a helyzet felvázolása után azzal fejezte be mondandóját, hogy szeretné tudni, kik a felelôsek a most kialakult helyzetért. A sajtótájékoztatót követôen a csarnok fenntartásáért felelôs SZOVA ZRt. és az ingatlant bérlô Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. egy közleményben reagált Balassa Péter szavaira. Nyár elején, az átadás-átvételi eljárás során, a korábbi bérlô nyilatkozata alapján tehermentesen vették át a létesítmény üzemeltetését. A szolgáltató ennek ellenére július 29-én tartozás miatt kikapcsolta a sportkomplexumot a gázszolgáltatásból. A SZOVA Zrt. és a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. elsôként a létesítmény meleg víz ellátását oldotta meg, majd tárgyalásokat folytatott a gáz szolgáltatásában és kereskedelmében illetékes cégekkel. Az egyeztetések eredményeként október 1-tôl ismét lesz gázszolgáltatás az Aréna Savariában állt a közleményben. A SZOVA minden sportrajongót megnyugtatott, hogy a szezon kezdetével biztosan lesz fûtés a csarnokban. Balesetet szenvedett a miniszter Csütörtökön délután Nagylóc és Zsunypuszta között karambolozott a dr. Hende Csaba honvédelmi minisztert szállító autó. A szerpentines környéken egy raliversenyzô-páros engedély nélkül zárt le egy útszakaszt, ahová a minisztert szállító autó a megkülönböztetô jelzést használva behajtott, majd karambolozott a ralisokkal. A balesetben az MTI információi szerint hárman megsérültek, de a miniszter állapota stabil. Hende Csaba jobb vállában találtak törést az orvosok, és további vizsgálatok elvégzésére felvették a kórházba tájékoztatta a sajtót csütörtök este Szabó István mérnök dandártábornok, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának parancsnoka. A minisztert lapzártánkkor a Honvédkórházban ápolták. Elhunyt a tûzoltó parancsok Szeptember 15-én, 48 éves korában tragikus váratlansággal elhunyt Krizmanics Ferenc tûzoltó ezredes. Másfél évtizedes, elismert munkássága után, 2004-ben helyezték Vas megyébe, ahol a Szombathelyi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság tûzoltóparancsnoka lett január 1-tôl vezette a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, majd ez év január 16-án a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének nevezték ki. Pintér Sándor belügyminiszter, a tûzoltóság, a katasztrófavédelem hivatásos állományában végzett több évtizedes kiemelkedô munkájának elismeréseként tûzoltó ezredessé léptette elô. Az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság Krizmanics Ferencet a katasztrófavédelem halottjává nyilvánította. Mi lesz a gyerekekkel? A fogyatékkal élô gyermekek problémáival kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót tegnap dr. Nemény András, az MSZP Vas megyei elnöke, valamint Gyebrovszki János önkormányzati képviselô az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ elôtt. Az eseményen számos szülô is részt vett, akiknek gyermekei ellátás nélkül maradtak az integrációs központban. A héten az elkeseredett szülôk több helyi és országos sajtóorgánumot is megkerestek, jelezték, hogy szeptemberben tudatosult bennük, hogy az egyénre szabott fejlesztés körül súlyos gondok vannak, nagyon sok képzés leáll, vagy fontos terápiás fejlesztések szûnnek meg az Aranyhídban. Az intézmény, ahol eddig teljes körû, átfogó rehabilitációs foglalkozások folytak, nemrég került át az önkormányzattól a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz, most pedig a mozgássérültektôl, illetve a halmozottan sérült gyerekektôl megvonták a számukra legfontosabb fejlesztéseket. Nemény András a sajtótájékoztatón elmondta, hogy rendkívüli napirendi pontként javaslatot tesz a jövô heti közgyûlésnek a téma megtárgyalásáról. Elôször egy gyors segélyre lenne szüksége az intézménynek, hogy ott folytathassák a korábban jól bevált terápiákat, másodszor pedig egy hosszú távú megoldásról is beszélnünk kell, hiszen olyan gyermekekrôl van szó, akiknek minden nap számít, akiknek a fejlesztések hiányával visszaesik és romlik az állapotuk, ami hosszútávon súlyos következményekkel jár hangsúlyozta a képviselô.

5 2013. SZEPTEMBER 21. ANNO A N N O Joskar-Ola alapítása Tudják, mit jelent, illetve honnan ered a Joskar-Ola városrész neve? A lakótelepé, melyet 1973-ban ünnepélyes keretek között adtak át (majdnem) kész állapotban a városnak, és amelyre oly büszkén tekintettek a szombathelyiek? És amelyet oly büszkén neveztek el az elvtársak? Mirôl másról, mint egy szovjet városról, testvérköztársaságunk, a Mari Autonom Szovjet Szocialista Köztársaság fôvárosáról, Joskar-Oláról. Vas megye és Szombathely párt- és tanácsi vezetôi 1971-ben a Mari Köztársaságban tett látogatásukkal teremtettek kapcsolatot a két terület lakossága között. Az elsô találkozás óta több gyümölcsözô kölcsönlátogatásra került sor, melyek következményeként alakult ki a mari nép és a vasiak, szombathelyiek ôszinte barátsága. A megyénkbôl, illetve Szombathelyrôl oda látogató delegációk a párt, az állami és gazdasági élet vezetôi, kulturális és mûvészeti, sport- és úttörôcsoportok, szocialista brigádvezetôk, újságírók ismereteket szerezhettek a testvéri köztársaság életérôl, s tapasztalhatták, mily nagy szeretettel viseltetnek az ott élôk a magyar nép, a vasiak iránt. Mi is az igaz barátnak, a testvérnépnek kijáró tisztelettel fogadtuk, s fogadjuk ezután is a mari földrôl érkezôket. Kívánatos, hogy ezek a látogatások minél gyakrabban kövessék egymást idézte a Vas Népe egyik 1973-as ôszi lapszámában az átadó ünnepségen elhangzottakat. S mielôtt bárki azt gondolná, ez a barátság egyoldalú volt, jó, ha tudja, hogy Joskar-Olában utcát neveztek el Szombathelyrôl, jelezvén, hogy ez a kapcsolat korántsem jelentéktelen Az ünnepi beszédekbôl a jelenlévôk sokat megtudhattak Joskar-Oláról. Egyebek mellett azt, hogy a terület 1973-ban már 260-szor annyi vagy annál is több ipari terméket állít elô, mint 1913-ban, a forradalom elôtt. Márkás termékeikbôl több mint 70 országnak szállítanak, köztük Japánnak, Svédországnak, Angliának. ( ) Joskar-Olában több mint 50 nagyipari üzem, három felsôoktatási intézmény, 12 technikum, 30 iskola, 3 kultúrpalota, 3 színház, 14 kórház, 70 könyvtár, 3 zeneiskola, s egyéb intézmény található. A fôváros háromszor kapott magas kitüntetést. ( ) A fôvárost rendezési terv alapján építették, melyben megtalálható a szovjet városépítészet, a legjobb orosz és nemzeti hagyományok egysége. Nem kicsinység tehát, hogy Szombathely egykor legmodernebb lakótelepe a Joskar-Ola nevet viselheti, amely mari nyelven egyébként vörös várost jelent. (Az pedig bizonyára csupán a sors csalafinta játékának eredménye, hogy a városrészen hosszú évtizedekig mûködô egyetlen boltot a Mari Köztársaságtól függetlenül Mari abc-nek hívták ) Játék A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre. Wagner elvtárs beszédében a Joskar-Olán élôkhöz intézte szavait: A Hunyadi út környékén épülô ugyancsak szép városrészen ( ) elkészülte után, mintegy kétezer család lakhat a modern negyedben. A következô években bölcsôdét, óvodát, iskolát és szolgáltató egységeket építenek a lakótelepre, a céltudatos várospolitika és Szombathely negyedik ötéves terve megvalósulásaként. Az alakulóban, fejlôdésben lévô modern településhez méltó lesz Joskar-Ola neve. Az itt élôk legyenek büszkék lakótelepük új nevére. Vigyázzák, óvják, szépítsék, virágosítsák a környezetüket, ahol életüket töltik. S legyenek nagyon boldogok. Most hétvégén pedig, több évtized távlatából, tényleg legyenek nagyon boldogok! Ha nem is azért, mert a vörös városban élhetnek (amelynek lakóival egyébként már rég nem ápolunk testvérvárosi viszonyt), hanem mert valóban az ünneprôl szól úgy a szombat, mint a vasárnap is a Joskar-Olán. Az pedig szolgáljon külön örömül, hogy ha minden jól megy, idén ismét megkötheti városunk a hivatalos testvérkapcsolati szerzôdést az orosz várossal. Sz.Z. Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Fabulon. A Heléna Szépségszalonba szóló, forintos kozmetikai utalványokat Andics Tímea, Müller Eszter, Szlivkánits Zsófia nyerték. E heti kérdésünk: Mit jelent a Joskar-Ola elnevezés? A helyes megfejtést beküldôk között az Energy Fitnessbe szóló 1 havi táncbérleteket sorsolunk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk szeptember 26-ig! Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is! EZ TÖRTÉNT A HÉTEN Asbóth József, az elegáns teniszjátékos Egy szombathelyi vasúti hordár gyermekeként szeptember 18-án született Asbóth József, aki- nek tenisz-karrierje már a harmincas évek végén magasra ívelt között 55 magyar egyéni, páros és vegyes-páros bajnoki elsôséget szerzett. Az 1942-es európai ranglistán az elsô helyen jegyezték. A Davis Kupában között 16 válogatott mérkôzésen 18 egyéni és 6 páros gyôzelmet szerzett ben Közép-európai Kupát nyert, június 27-én Párizsban, a Roland Garros döntôjében, három játszmában gyôzött a dél-afrikai Eric Sturgess ellen. Az ezt követô tornán Wimbledonban az elôdöntôig jutott ban, a legjobb négy között ô volt az egyetlen európai játékos. Játékának elemzôi kiemelték, hogy valósággal olvasta az ellenfél gondolatait, gyors reakcióval, s csodálatos helyezkedésével minden labdát elért. Briliáns technikájú versenyzô volt, tenyeres ütésének nem volt párja. Stílusát az elegancia jellemezte, sohasem látták erôlködni, könnyedén érte el gyôzelmeit. Edzôi karrierjét 1958-ban belgiumi szövetségi trénerként kezdte, késôbb Németországban telepedett le, az lphitos München csapatának munkáját irányította, majd magántrénerként dolgozott 1986-ban Münchenben bekövetkezett haláláig óta Szombathelyen utca viseli a legendás sportember nevét. FEISZT GYÖRGY GYÛJTÉSE NYOMÁN 5

6 Szenvedélyek hálójában BOGÁT MARGIT SZAKPSZICHOLÓGUSSAL A FÜGGÔSÉGEKRÔL BESZÉLGETTÜNK Cigaretta, internet, vásárlás, játék, csupán néhány dolog, amitôl úgymond függhet az életünk. És bár az idôk folyamán a függôség szó vészjósló, pejoratív értelmet nyert, nem árt belegondolnunk, hogy valamilyen szinten mindannyian függôk vagyunk. A kérdés csupán az, hogy meg tudunk-e állni az egészséges határvonalnál, vagy már át is csusszantunk rajta, és észrevétlenül szenvedélybetegekké, függôkké lettünk. Szakértônkkel, Bogát Margit szakpszichológussal, pszichoterapeutával napjainknak ezt az izgalmas, sokat hangoztatott kérdését járjuk körül. Bizonyára sokakkal elôfordult már, hogy egyszer-egyszer belefeledkezett az információk tömkelegébe, elmélyült az internet, a facebook világában, és órákat töltött a számítógép elôtt úgy, hogy észre sem vette, mennyire elrepült az idô. Vagy megesett, hogy egy nagyobb csapás után alkoholba vagy épp két tábla csokoládéba fojtotta bánatát. Esetleg megtörtént, hogy hetekig túlórázott, és a munka uralta minden gondolatát. Esetleg ki ne próbálta már legalább egyszer-kétszer a rosszkedvét néhány új holmi beszerzésével, kis vásárlással enyhíteni? Ezek a dolgok, úgymond, modern kori szenvedélyek, amolyan civilizációs ártalmak. Életünk velejárói, s alkalmanként talán még jót is tesznek a lelkiállapotunkra nézve. Igen ám, de ha rendszeressé válnak és beépülnek mindennapjainkba, akkor észre sem vesszük, hogy egyszer csak átveszik az irányítást, és hatalmuk lesz fölöttünk. Hogy körülöttük forog az életünk, és bár nehezen valljuk be magunknak, de szenvedélybetegekké, függôkké váltunk. De miért válik valaki függôvé? Miért lesz szenvedélybeteg? Szakemberként, sok évtizednyi tapasztalattal a hátam mögött gyakran elgondolkodom azon, hogy az emberek életének mennyi hiánya, mennyi öröm- és szükségbéli hiánya van. És milyen érdekes, hogy ezekre elsôsorban nem bánattal, szomorúsággal vagy erôszakkal reagálnak, hanem az esetek túlnyomó többségében szinte valamennyien függôségekkel próbálják meg pótolni a hiányaikat. Az öröm nélküli állapotaikat kezdi a pszichológus. Ezzel definiálnám is, hogy a függôség gondolkodásbeli, érzelmi, viselkedésbeli és fiziológiai tünetek csoportját jelenti, aminek kiváltó okai legtöbbször egészen a csecsemôkorig vezethetôk vissza. Persze ez nem azt jelenti, hogy a szüleink tudatosan okoztak bennünk töréseket, de valahogy mégis létrejönnek ezek a hiányok. A visszajelzések, a visszatükrözôdések, a szeretetadás, a megfelelési hiányok. Rengeteg olyan dolog van, amire a csecsemônek már az elsô pillanattól szüksége van, és ha nem kapja meg, akkor már koragyerekkorban kiütköznek a következmények, és különbözô késztetésekben meg is mutatkoznak a hiányállapotok. Rengeteg olyan kisgyermeket hoznak hozzám, akik vagy a hajukat csavargatják kényszeresen, vagy a körmüket rágják, bepisilnek, folyamatosan csak esznek, vagy épp hazudnak, alvászavarral küzdene, és így tovább. Ezek a tünetek mind arról szólnak, hogy valami nagyon hiányzik. A legnagyobb baj, hogy a szülôk nem ismerik fel ezeket a jeleket, hiszen nincsenek tisztában azzal, hogy a különbözô erôs késztetések, amelyeket a gyerek nem tud szabályozni és rendszeresen ismételget, problémára utalnak. Márpedig, ha ideje korán nem kezeljük ezeket, akár súlyos következményekkel is járhatnak, s szinte százszázalékosan kijelenthetjük, hogy az ilyen gyermekekbôl késôbb függôk, szenvedélybetegségben szenvedô felnôttek válnak hívja fel a figyelmet Bogát Margit, és hozzá teszi: - Sokszor az ismeretek hiánya akadályozza meg, hogy a szülôk segítsenek gyermeküknek. Annyi mindenrôl beszélnek manapság a médiában vagy épp az iskolákban, de sajnos az igazán fontos kérdésekrôl nem esik szó. SAJTÓKÖZLEMÉNY MINÔSÉGI VENDÉGLÁTÁS Azt mondják, hogy a függôség kialakulásában a genetikának is jut némi szerep, hogy magunkban hordozzuk a hajlamot, amit elôbb-utóbb majd kivált valami negatív esemény. Valóban így van, ugyanakkor sokkal erôsebb a minta, a szokás, a család életmódja, ami beleivódik a gyermekbe. A kamaszkor problematikája, amit sok szülô nem tud megfelelôen kezelni. Márpedig ez az a pont, amikor a fiatal életében elôször alkoholhoz, droghoz nyúl, esetleg a testiségben keres megoldást a belsô konfliktusaira. Ilyenkor csúsznak el a legkönnyebben a gyerekek, mégpedig azért, mert ha a dolog egyszer segített abban, hogy jobban érezze magát, akkor legközelebb is ahhoz fordul, ha bajban van. És ha elkezdi ismételgetni ezt a viselkedést, miközben az alapkonfliktust nem sikerül megoldania, akkor nagyon nagy az esély rá, hogy késôbbi életének konfliktusos helyzeteiben is a könnyebb utat választja majd. Meg kell tanulnunk konfliktusokat megoldani, különben csapdába esünk világít rá a pszichológus. A különbözô függôségek A függôségeknek két nagy csoportját különböztetjük meg. Az egyik a szerektôl való függés, így az alkoholtól, a drogoktól, a cigarettától, illetve a gyógyszerektôl. Ezek a belsô egyensúlyi állapot hiányát jelzik, és abban az illúzióba ringatnak, hogy velük megteremthetô az a fajta megnyugvás, amire vágyunk. Ráadásul valóban elhisszük, hogy így van, hiszen a szerek átmenetileg oldják a szorongást. Megvan ennek a saját mechanikája, az ördögi köre: a szer hatása elôször oldottságot, önfeledtséget, eufori- Albert Jenô egyéni vállalkozó forint uniós támogatást nyert a Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt keretében a Halászcsárda-Panzió vállalkozás munkavállalóinak képzése valósul meg. A tervezett képzésekbe összesen 9 fô munkavállaló kerül bevonásra. A Halászcsárda- Panzió Körmenden, közvetlenül a Rába partján, a folyót átszelô híd tôszomszédságában található. Az étterem 120 vendéget tud fogadni, a panzió 9 szobából áll. A vállalkozás fejlôdéséhez nélkülözhetetlen az alkalmazottak kommunikációs készségeinek fejlesztése. A vendéglátásban az osztrák vendégekre tekintettel a kapcsolattartás nyelve német. A munkaerô képzésével javul a munkatársak munkaerô-piaci helyzete, ami növeli az elhelyezkedési lehetôségeiket. A jól képzett munkatársak rendelkezésre állásával a vállalkozás versenyképessége is nô. A projekt keretében megvalósításra kerülô képzések: német nyelvi képzés Kapcsolat: Albert Jenô ev Körmend, Bajcsy Zs. utca www. ujszechenyiterv.gov.hu 6

7 2013. SZEPTEMBER 21. CIVIL UTÁNAJÁRTUNK kus mámort okoz, feloldva a gátlásokat és a szorongást, és háttérbe szorítva a valós élet problémáit. A következô fázisban azonban még rosszabbul érzem magam, mint elôtte, és nagy b_ntudat, lelkiismeret-furdalás gyötör, ami tovább rombolja a kényes egyensúlyt. És mihez nyúlok, hogy enyhítsem a kínzó érzéseket? Újra a szerekhez. És észre sem veszem, hogy szenvedélybeteggé váltam, és egyre mélyebbre csúszok a lejtôn részletezi a pszichológus. A függôségek másik nagy csoportja az érzelmi és viselkedésbeli függôségek. Ennek rengeteg fajtája van, a legismertebbek a játékszenvedély, a társfüggôség, a vásárlási kényszer, az evéskényszer, az anorexia, a munkamánia, az internettôl való függés, a sorozatfüggôség, a kleptománia. Ezek hátterében egy rendkívül erôs szorongás, belsô feszültség húzódik meg. Súlyosabb esetekben már-már elviselhetetlen a késztetés, és az illetô nem is nyugszik addig, amíg ki nem elégítette a vágyát. Rendszeresen ismételgeti az adott cselekedetet, hiszen amíg nem teszi, óriási belsô feszültséget érez. A vásárlás, a lopás, a játék pillanatában aztán átveszi az uralmat a szenvedély, az euforikus érzés, majd jön egy rövid nyugalmi idôszak, aztán kezdôdik minden elölrôl. Kényszercselekedetek kezdik uralni az életét, aminek sokszor súlyos következményei vannak. A legveszélyesebb a játékszenvedély, amirôl tudjuk, hogy számos esetben teljes lecsúszáshoz vezethet, a vagyon, a család, tulajdonképpen minden elvesztéséhez mondja a pszichológus. A leggyakoribb függôség napjainkban a számítógéptôl, internettôl való függés. Az érintettek elôször csak egy-egy órát töltenek netezéssel naponta, majd lassan öt-tíz órát is üldögélnek a hálón lógva. Elfelejtenek enni, nem mozdulnak ki a lakásból, megsz_nnek a kapcsolataik. Az illetô elszigetelôdik, depresszióssá válik, képtelen lesz személyes kapcsolatokban részt venni. Az okos telefon az egyik legfôbb ellenség. Azt az érzést alakítja ki, hogy nem tudunk nélküle létezni, hogy minden nélküle töltött percben egy rettentô fontos információról maradunk le, és olyan függôséget alakít ki, ami eltávolít a személyes kommunikációtól, kapcsolatoktól, kötôdésektôl. A felnôttekre is veszélyes, hát még a fiatalokra, akiknek nincs kialakult személyiségük, nincs megfelelô önkontrolljuk. A számítógép-függôség sokszor menekülés a valós életbôl, ahová nem tudunk kellôen beilleszkedni, a problémákkal megküzdeni. Ez ellen csak úgy lehet védekezni, ha szigorúan szabályozzuk magunkat, és napi idôbeosztás szerint, keretek közé szorítva engedélyezzük a világhálón való szörfölést hangsúlyozza Bogát Margit. A legtöbb függôségbôl, szerencsére, van kiút, de elengedhetetlen, hogy szakemberhez forduljunk. Pszichoterápiával, különbözô viselkedésterápiákkal szembe lehet szállni a függôségekkel. Ugyanakkor az is kell hozzá, hogy valamilyen épületes, nem káros dologban is megtanuljuk örömünket lelni, legyen az természetjárás, sport vagy a társasági életben való részvétel. Emellett fontos, hogy visszaállítsuk önmagunkról azt a pozitív én-képet, ami valamikor, valahol megbillent. A szerektôl való függés problematikája azonban már nemcsak a pszichológia, hanem az orvostudományt feladata is. Szükség lenne addiktológusokra és olyan intézményekre, amelyek befogadják, rehabilitálják az érintetteket, ezeket a problémákat ugyanis csak a természetes környezetbôl kiragadva, évekig tartó kezeléssel lehet orvosolni. Sajnos ma Magyarországon erre nem nyílik lehetôség, és a betegek általában a pszichiátrián végzik. Tovább nehezíti a dolgot, hogy a társadalom megbélyegzi, elítéli és kirekeszti magából a szenvedélybetegeket, ami gyakran vezet visszaeséshez. Pedig nem elég az egyén felelôsségét hangsúlyozni, társadalmi felelôsségvállalásra, segítségnyújtásra is szükség lenne zárja szavait a pszichológus. Szabó Zoé IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS Dátum Idôkép Hômérséklet Szept. 21., szombat Zápor várható 9 C 19 C Szept. 22., vasárnap Szept. 23., hétfô Szept. 24., kedd Szept. 25., szerda Szept. 26., csütörtök Szept. 27., péntek Derült, napos idô várható 8 C 18 C Közepesen felhôs idô várható 9 C 18 C Gyengén felhôs idô várható 9 C 19 C Gyengén felhôs idô várható 9 C 19 C Gyengén felhôs idô várható 8 C 19 C Gyengén felhôs idô várható 8 C 18 C 7

8 KULTÚRA INTERJÚ Van ok az örömre, bánatra egyaránt KOVÁCS GÉZA BÁBSZÍNHÁZ-IGAZGATÓVAL BESZÉLGETTÜNK A Mesebolt Bábszínház három elôadása is bejutott a VII. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle versenyprogramjába, ráadásul a mezônyben egyetlenként mindhárom elôadásával elnyerte a válogató zsûri valamennyi tagjának elismerését. Büszkeség ez a szombathelyi bábszínészeknek, az örömük azonban nem felhôtlen, hiszen továbbra sincs állandó helye a társulatnak, ami igencsak megnehezíti a mindennapokat. Kovács Géza igazgatóval az új évadról is beszélgettünk. Már önmagában a jelölés is óriási elismerés a bábszínháznak Két nagy gyermekszínházi szemle létezik Magyarországon, az egyik a kaposvári, a másik a Marczibányi téri. Utóbbiak szervezik immáron hetedik alkalommal ezt a gyermekszínházi szemlét, melyre két elôadással neveztünk, és a Ziránó Színház önálló jogán nevezte közös elôadásunkat, a Pinokkiót. Úgy alakult, hogy a szemletanács mindhárom elôadást beválogatta a fesztiválanyagba. Ez egy nagyon fontos szakmai visszajelzés, elismerés nekünk arról, hogy jó úton haladunk, hogy országos viszonylatban is elôkelô helyen állunk. Rendkívül tehetséges társulattal büszkélkedhetünk, amire sokan irigykednek a szakmában. Milyen elôadásokkal, esetleg újdonsággal készülnek az ôszi évadra? Idén is indítunk bérletet az óvodásoknak, ebben szerepelnek a Vitéz László, Az ördög kútja és a Mumus a padláson címû elôadások, valamint a kisiskolásoknak, amiben pedig a Vitéz László, a Mumus a padláson és az Én vagyok én, te vagy te címû elôadásokat játsszuk. Az évadban egy új feladattal is szembenézünk, hiszen átvettünk egy nehéz örökséget, az Agora MSH zenés gyermekszínházi bérletének szervezését, összeállítását. Úgy döntöttünk, hogy ezúttal a kicsit nagyobb gyerekekhez szólunk, így a három elôadásból álló bérletet a 3 4. osztályosoknak, illetve a még nagyobbaknak kínáljuk. Mindhárom darab szöveg nélküli, kimondottan zenés elôadás lesz. Mi a helyzet a kamaszokkal? A kamasz közönség egy kényes terület, nagyon speciális réteg, nagyon speciális problémákkal, érdeklôdéssel. Hagyományos bábszínházzal már nem lehet ôket lekötni, ráadásul olyan elôadást és témát kell találni, amely valóságosan érdekli és megérinti ôket. A gyôri bábszínházzal készítünk elô egy Rómeó és Júlia feldolgozást, különbözô mûfajok színházi elemeivel operálva, kísérletezve próbálunk egy beavató színházi formát létrehozni, a mozgás, a báb és az élôszínház eszközeit használva. Mindezt úgy, hogy a korosztály problémáira reflektálunk. Reményeink szerint tavasz végére elkészülünk vele. Már csak az állandó hely hiányzik A bizonytalanság nem könnyíti meg az életünket, hiányzik az állandóság és a kiszámíthatóság. Már próbálunk az ôszi elôadásokra, és soha nem tudjuk elôre, hogy másnap melyik teremben, helyszínen dolgozhatunk. Évek óta küzdünk azért, hogy ez az állapot megváltozzon, SAJTÓKÖZLEMÉNY MUNKAERÔKÉPZÉS A PARKOM KFT.-NÉL de hiába. Ezért most egy igazán nagy szakmai összefogást készítettünk elô, ami hat város összefogásával jött létre, és azt irányozná elô, hogy ebben a hat megyei jogú városban a bábszínházi épületeket vagy a hiányzó épületeket megkapják a bábszínházak. Ez egy 1,6 milliárdos projekt lenne, ami már tavaly óta ott van a minisztérium illetékes szakállamtitkárságán. Részemrôl még reménykedem abban, hogy a nagy stadionépítési lázban ez a töredék összegnek tûnô projekt nem merül a feledés homályába. Azt gondolom, hogy fontos dologról, a gyerekkultúráról van szó, ami legalább annyira lényeges szeglete a kultúrának, mint bármelyik erôsen támogatott terület. Sz.Z. A PARKOM Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelôsségû Társaság forint uniós támogatást nyert a Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt keretében a PARKOM Kft. munkavállalóinak képzése valósul meg. A tervezett képzésekbe összesen 13 fô munkavállaló kerül bevonásra. A PARKOM Kft. Bük parkfenntartó és kommunális szolgáltatója. Parkfenntartási, hulladékszállítási és községgazdálkodási tevékenységét közbeszerzési eljárás során elnyert, az önkormányzat rendelete alapján megkötött közszolgáltatói szerzôdés alapján végzi. A társaság tevékenységei elsôsorban közegészségügyi, környezetvédelmi és fejlesztési igények kielégítésére irányulnak. A PARKOM Kft. tevékenységét nagyteljesítményû, speciális eszközökkel és jármûvekkel végzi, emellett gépparkját folyamatosan bôvíti. A hatályos jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés és a munkagépek nagyobb üzembiztonsága, valamint jobb kihasználása érdekében szükségesnek bizonyul a fizikai munkát végzô munkatársak szakirányú, a géppark szakszerû kezelését biztosító, egységes képzése. A gépkezelôi tanfolyam a munkavégzés színvonalának emelését eredményezi, közvetlenül hozzájárulva a gépek nagyobb hatásfokú kezeléséhez és optimálisabb használatához, mûködéséhez, megnövelve ezáltal a társaság kapacitásait, mûködési hatékonyságát, erôsítve piaci pozícióját, lehetôséget biztosítva mûködési területe kiszélesítésére. A projekt keretében megvalósításra kerülô képzések: földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelô képzés, munkaés tûzvédelmi ismeretek Kapcsolat: PARKOM Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelôsségû Társaság 9737 Bük, Jókai M. utca www. ujszechenyiterv.gov.hu 8

9 2013. SZEPTEMBER 21. CIVIL ÖNKORMÁNYZAT FOGADÓÓRÁK Balassa Péter, Szombathely önkormányzati képviselôje szeptember 27-én (pénteken) óráig a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1 3.) fogadóórát tart. BELÉPÔ NÉLKÜL A KÉPTÁRBA A Kulturális Örökség Napjai keretében szeptember 21-én szombaton és szeptember 22- én vasárnap a Szombathelyi Képtár ingyenesen látogatható. ÜGYELETES PATIKA Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet szeptember 21-tôl szeptember 27-ig. 21., Szo Árkádia, Dolgozók útja 1/A., ; 22., V Calendula, Szelestey L. u. 4 6., ; 23., H Elefánt, Zanati u. 20., ; 24., K Szent Rita, Vasút u. 3., ; 25., Sze Levendula, Zanati út 70. (TESCO), ; 26., Cs Isis, Rákóczi u. 1., ; 27., P Kígyó, Fô tér 31., Az elsô látványos bôrfiatalító arckezelés 35 év feletti hölgyeknek! BOMB Beauty Anti-ageing Stúdió Szombathely, Kôszegi u. 12. (Mozi Árkádsor) Telefon (30) Szombathely belvárosában eladó egy második emeleti, erkélyes, 2 szobás, téglalakás. Irányár: 7,9 M Ft. Tel.: Belvárosban napfényes, frissen korszerûsített, egy plusz két félszobás, tégla gáz-cirkós fiatalos lakás, zöld területtel eladó. Irányár: 13,7 M Ft. Tel.: Szombathelyen a KISZ-lakótelep csendes részén egy 55 m 2 -es erkélyes téglalakás eladó. Irányár: 7,7 M Ft. Tel.: RENDELÉS: NONSTOP Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/ Savaria Home Ingatlaniroda ajánlata További ingatlanajánlatokat a oldalon talál. Savaria Home Ingatlaniroda címe, elérhetôsége: Szombathely, Kôszegi utca 28. II/ Szombathelyen eladó egy egyedi kialakítású, 51 m 2 -es, 2 szobás tégla gázos lakás. Irányár: 8,3 M Ft. Tel.: Szombathely belvárosában, 2 szobás új építésû téglalakás, 16 m 2 -es terasszal, modern, fiatalos (minimál stílusú) berendezéssel eladó. Irányár: 13,5 M Ft. Tel.: Nyugati városrészen újépítésû 126 m 2 -es passzív ház eladó. Irányár: 37,5 M Ft. Tel.: INGATLANPIAC Szandi László ingalanszakértô MÉGISCSAK A HELYI AZ IGAZI! Mire kell vigyázni, ha szerzôdést kötünk az ingatlanközvetítôkkel? Hogyan kerüljük el a csalódásokat? A Savaria Home Ingatlaniroda segít Önnek eligazodni az apró betûk között, mert nálunk az Ügyfél a legfontosabb. Nekünk számít az Ön elégedettsége. Ezért okosítjuk ki Önöket hétrôl hétre arról, hogyan is mûködik az ingatlanpiac a valóságban. A Savaria Home Ingatlaniroda olyan helyi magániroda, amelynek rugalmasabbak a lehetôségei, így figyelembe tudjuk venni az ingatlantulajdonosok és az ingatlant keresôk egyedi igényeit is. A megszokottnál kedvezôbb százalékú sikerdíjjal tudunk dolgozni, ugyanakkor éppolyan kiváló marketing-aktivitással, koncepcióval, háttérstruktúrával és tanácsadói létszámmal mûködünk, mint a jól ismert országos hálózatok. Mi segíteni szeretnénk az Ön eladását, hogy mihamarabb, minél jobb áron gazdát tudjon cserélni az ingatlan. Ehhez szükséges, hogy ismerjük, és ajánlani tudjuk az Ön ingatlanát is, máskülönben a keresô nem biztos, hogy felfedezi azt. Nem célunk Önt hátráltatni, így nem fogunk kizárólagos szerzôdést Önre erôltetni sem. (A kizárólagosság azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonosának mindenképpen jutalékot kell fizetnie az általa megbízott iroda felé még akkor is, ha a tulajdonos maga értékesítette azt ) Sajnos ebbôl adódik a legtöbb csalódott és elégedetlen ügyfél is, ez okozza a legtöbb félreértést, ami által sajnos rossz elôítéletek alakultak ki az ingatlanközvetítôi szakma felé. Na mi, ilyet nem kérünk Öntôl! Mi Önökért dolgozunk 9

10 PROGRAMAJÁNLÓ szeptember KIÁLLÍTÁSOK Szeptember 14 október 14. Berzsenyi Dániel Könyvtár Janikovszky Éva emlékkiállítása szeptember 15 november 10. Szombathelyi Képtár Ösvényeim Garajszki József képzômûvész retrospektív tárlata szeptember 17 október 2. Agora Pincegaléria Pálfi Gyöngyvér és Péter Eszter kiállítása Poszt címmel szeptember 21. (szombat) Evangélikus templom 9.00-tól Regionális férfiköri találkozó Kutyasport Központ (Homok út) tól Kutyasport Központ megnyitója Szombathelyi Képtár Aquarellkiállítás-megnyitó. A kiállítást megnyitja: Cebula Anna. Megtekinthetô október 6-ig. Kámoni Arborétum Ôszköszöntô gyermekprogramok az Arborétumban Vasi Múzeumfalu X. Nemzetiségi Napok a Vasi Skanzenban Végállomás FankaDeli-koncert Magház Kultúrkocsma Depeche Mode party Cuba Café Resident Night szeptember (szombat vasárnap) Iseum Savariense Kulturális Örökség Napjai Egész napos családi programok az Iseum területén kapcsolódva a Vizek házai országos rendezvénysorozathoz. szeptember 22. (vasárnap) Mesebolt Bábszínház Vitéz László: Az elásott kincs Smidt Múzeum A hely szelleme címmel tematikus tárlatvezetés a múzeum kiállításában épülettörténeti kitekintéssel Savaria Múzeum Kulturális Örökség Napjai keretében Múzsák kertje rendezvény. Bôvebb információ: 94/ szeptember 23. (hétfô) Energy Fitness Katus Attila aerobic világbajnok az Energy Fitnessben Berzsenyi Dániel Könyvtár Petôfi Sándor ismeretlen arca. Ki mer a szemébe nézni? Elôadó: Szilvási Csaba szeptember 24. (kedd) Berzsenyi Dániel Könyvtár Szerelmem, Vietnám. Dr. Déri Miklós nyugalmazott katonai ügyész, jogtanácsos tart élménybeszámolót. szeptember 25. (szerda) Cafe Frei Színházszerda. Évadnyitó beszélgetés Jordán Tamással, Kálmánchelyi Zoltánnal és Vass Szilárddal szeptember 26. (csütörtök) Agora Savaria Filmszínház Robbie Williams: Take the Crown Live in Tallin 2013 szeptember 27. (péntek) NYME SEK Kutatók éjszakája Részletes program és regisztráció: Cuba Café Ladies All Night szeptember 28. (szombat) Martineum Felnôttképzô Akadémia Szombathely Város Kolping Egyesületének 20. évfordulója alkalmából tartandó jubileumi rendezvény További információ: Agora Savaria Filmszínház Japán Nap szeptember (szombat vasárnap) Kámoni Arborétum Jógatalálkozó Schirilla Györggyel Szombathelyen Mire számíthat a hétvégi program során? Változz meg szeretetbôl Jógára: A gyakorlatok újszerûek, nagyszerûek és könnyen elvégezhetôk. Elôadásokra: A pozitív gondolkodás és a szeretet erejérôl, az egészséges életmódról. Meditációkra: A test, lélek, szellem harmóniájának elérése céljából. Egyéni konzultációs lehetôségekre: Az egészség visszaszerzésérôl és megtartásáról. Regisztráció: Elôzetes regisztráció szükséges az alábbi elérhetôségeken: tel.: 94/ , tel.: 06/ A program a XVIII. Szombathely-i Egészség-napok rendezvénye! szeptember 29. (vasárnap) Herényiek Háza 9.30 Irány az Alpokalja ékszerdoboza! Kerékpártúra Kôszegre. Információ, túrára való jelentkezés szeptember 27-ig: 06-30/ , Vas Megyei TIT programjai szeptember 25. (szerda) Hölgy Klub. Nyári élmények, beszámoló, 20. évforduló tervezése szeptember 26. (csütörtök) Francia Klub. Kirándulás Kercaszomorra, a Kurilla farmra október 6. (vasárnap) Az Aradi vértanúk emléknapja Rátót, Ivánc. Jelentkezési határidô: szeptember 25. Weöres Sándor Színház elôadásai szeptember 21. (szombat) Csáki Judit: Alföldi színháza könyvbemutató Weöres Sándor: Szent György és a Sárkány szeptember 25. (szerda) Az életünk folyóirat Weöres Sándor-emlékszámának bemutatója Hatvanhat a Sebô együttes Weöres Sándor estje szeptember 26. (csütörtök) (P)ART Klub: Filó-Art Az éjszaka zenéje 10

11 2013. SZEPTEMBER 21. Ö N K O R M Á N Y Z A T K Ö Z É R D E K Û PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZOMBATHELY VISSZAVÁR FELSÔOKTATÁSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA Szombathely Megyei Jogú Város közgyûlése havi ösztöndíjjal támogatja a hiányszakmákban tanuló szombathelyi diákokat. A pályázók köre: A pályázatot a felsôoktatási intézmény nappali tagozatán, az elsô diploma megszerzése érdekében hiányszakmában tanulmányt kezdô ( A típusú pályázat), és a felsôoktatási intézmény nappali tagozatán hiányszakmában már tanulmányt folytató ( B típusú pályázat), szombathelyi állandó lakóhellyel rendelkezô fiatalok nyújthatják be. Hiányszakmák megnevezése és a várhatóan támogatott keretszám: Óvodapedagógus, nemzetiségi óvodapedagógus: A típusú pályázat esetében 2 fô; B típusú pályázat esetében 1 fô; Tanító: A típusú pályázat esetében 1 fô; Felnôtt és gyermek háziorvos: A típusú pályázat esetében 1 fô; B típusú pályázat esetében 1 fô; Gépészmérnök: A típusú pályázat esetében 2 fô; B típusú pályázat esetében 2 fô; Villamosmérnök: A típusú pályázat esetében 1 fô; B típusú pályázat esetében 1 fô. Az ösztöndíj havi összege: Ft. A pályázat benyújtásának határideje és módja: A pályázatot szeptember 1. és szeptember 30. napja között személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a pályázat melléklete szerinti formanyomtatványon. A pályázat benyújtásának helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Egészségügyi és Közszolgálati Osztály, Közszolgáltatás Szervezési Iroda (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u III. emelet 609. iroda). A pályázat benyújtásának határideje jogvesztô! A pályázatok elbírálása: A beérkezett pályázatokat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási Bizottsága 2 körös pályázati rendszerben október 31. napjáig bírálja el. A rendelet, a részletes pályázati felhívás, illetve a pályázat benyújtására szolgáló adatlap letölthetô a következô címrôl: honlapról, vagy beszerezhetô a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. FELHÍVÁS EBOLTÁS A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenôrzô Szakigazgatási Hivatala szervezésében évben az alábbi idôben és helyeken kerül végrehajtásra az ebek veszettség elleni kötelezô összevezetéses oltása. Szeptember 30-án (hétfô): óráig Kandó Kálmán u.; Október 1-én (kedd): óráig Gyöngyöshermán, Harangláb; Herény Béke tér; Október 2-án (szerda): óráig Vadász utca (Szentkirály); Újperint; Október 3-án (csütörtök): óráig Honvéd tér (Pelikán park); Pázmány Péter krt. buszforduló; Október 5-én (szombat): óráig Zanat Italbolt; Olad, Iskola elôtti tér; Károly Róbert utcai szolgáltatóház; Október 7-én (hétfô): óráig Csititói benzinkút; Október 8-án (kedd): óráig Bagolyvár vendéglô; Nyitra utca; Sport tér; Október 9-én (szerda): óráig Kétrózsa köz (emlékmû); Kolozsvár utca; Kispityer vendéglô; Október 11-én (péntek): óráig Petôfi telep; Október 12-én (szombat): óráig Vadász Vendéglô, Kámon. Pótoltás: Október 14-én (hétfô): óráig Honvéd tér (Pelikán park); Október 16-án (szerda): óráig Csititói benzinkút. A fel nem derített és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a felelôsséget az esetleges köz- és állat-egészségügyi következményekért. A 80/2002. (IX.4.) FVM rendelet 8. (2) bekezdése értelmében ez évben az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálásával egyidejûleg el kell végezni az ebek széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelését is. Minden három hónapnál idôsebb eb oltása kötelezô. Az oltás alól kivont ebek kiirtásra kerülnek. A veszettség elleni oltás a jogszabály értelmében csak chippel rendelkezô kutyáknak adható be. Tömegoltáskor az oltás és féregtelenítés költsége Ft/eb, amit a helyszínen kell fizetni. A chippel nem rendelkezô kutyáknál a tulajdonos kérheti a chippelést is, ami szintén 3500 Ft/eb. 11

12 C I V I L C S A L Á D I S P O R T RECEPT ALMÁVAL BÉLELT PULYKAMELL Hozzávalók 4 fôre Töltött pulykamellhez: 1 kg pulykamell, 28 dkg fôtt, füstölt tarja (14 vékony szelet), 20 dkg Pannónia sajt (14 vékony szelet), 1-2 db savanykásabb ízû alma, 1-2 fej lilahagyma, só, bors, olaj. Kelkáposztás burgonyapüréhez: 1 kg burgonya, 8 dkg vaj, 1 dl tej, 8 dkg kelkáposzta, 2 dkg dióbél. Elkészítés: A pulykamellbôl hét nagyobb szeletet vágunk, melyeket jól kiklopfolunk, majd sózunk, borsozunk. Az almát kicsumázzuk, és fél cm vastag karikákra vágjuk. A vöröshagymát szintén felkarikázzuk. A húsokat kiterítjük, és minden szelet egyik felét megpakoljuk a töltelékkel a következô sorrendben: egy szelet tarja, egy szelet Pannónia sajt, két karika alma, két karika lilahagyma, újból egy szelet Pannónia sajt, és végül egy szelet tarja. Ráhajtjuk a hús másik felét és fogvájóval, hústûvel vagy bambusznyárssal körbetûzzük a szélét. Közepesen forró olajban a batyuk mindkét oldalát megsütjük. A burgonyát felkockázzuk. Sós vízben puhára fôzzük, leszûrjük. Hozzáadjuk a vajat, és botmixerrel habosra pürésítjük. Kis adagokban a tejet is hozzákeverjük. A káposzta leveleit vékony csíkokra vágjuk, és egy-két percre forrásban lévô vízbe dobjuk, majd leszûrjük, és a püréhez keverjük. A dióbeleket durvára vágjuk, és serpenyôben kis lángon rövid ideig pirítjuk. Tálalásnál a burgonyapürét megszórjuk a pirított dióval, majd mellé ültetjük a félbevágott húscsomagokat. 120 ÉVES A KÁMONI ARBORÉTUM Idén 120 éves a Kámoni arborétum, amelyet hatvan éve az Erdészeti Tudományos Intézet gondoz és fejleszt. A jubileum alkalmából megrendezett programsorozatot csütörtökön Csonka Ernô festômûvész természetképeibôl összeállított tárlat nyitotta meg. A rendezvény a turizmus világnapjával és a kutatók éjszakájával folytatódik szeptember 27-én, amikor a kert éjjel tizenegy óráig ingyenesen lesz látogatható. Október végén A Szombathelyi Kámoni Arborétum címû könyv bemutatójával ér véget a programsorozat. A bemutatóval egy idôben nyílik meg a hely 120 évét felölelô grandiózus kiállítás, amely számos relikvia mellett bemutatja majd az arborétumnak a szombathelyi emberek életében játszott szerepét, hiszen évtizedeken keresztül képzômûvészek, költôk, szerelmesek kedvelt helye volt. MEGÚJULT EGY PARK A DERKOVITSON Megszépült a Szûrcsapó utcai park, amelynek költségeit dr. Czeglédy Csaba, a Derkovits városrész önkormányzati képviselôje állta. A politikus a felújítással járó kiadásokat képviselôi tiszteletdíjából fedezte. A korábbi füves, gyomos terület helyén most kaviccsal felszórt sétány vezet végig. A régi, rossz állapotban lévô padok helyére újak kerültek, és a korábbi rendezetlen környék is a múlté már, hiszen nyoma sincs a hulladéknak. IV. HORVÁTH ZOLTÁN KOSÁRLABDA EMLÉKTORNA Szeptember Szombathely, Aréna Savaria Részt vevô csapatok: ASE, Zalakerámia ZTE KK, Oberwart Gunners (A), Falco KC Szombathely szeptember 27. péntek: I. mérkôzés: Oberwart ZTE KK; Megemlékezés-koszorúzás: dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Gráczer György, a Falco KC ügyvezetôje, Horváth Zoltán Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány képviselôje; Megnyitó: Önkormányzat képviselôje; II. mérkôzés: ASE- Falco KC Szombathely szeptember 28. szombat: III. mérkôzés: Falco KC Szombathely ZTE KK; IV. mérkôzés: Oberwart ASE szeptember 29. vasárnap: V. mérkôzés: ASE ZTE KK; VI. mérkôzés: Oberwart Falco KC Szombathely; Eredményhirdetés, tombolasorsolás. Különdíjak: MVP díj (IBM pont alapján); Legjobb hazai játékos; Legjobb center. Kapunyitás a mérkôzés elôtt egy órával! A tornára a Falco KC éves bérletei nem érvényesek, bérleteseknek kedvezményt biztosítanak. A mérkôzés jegybevételének 10%-át a Horváth Zoltán Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány javára ajánlják fel. A szurkolók között tombolán egy sportcsomagot sorsolnak ki. További részletek: RAJZPÁLYÁZAT A Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház esélyegyenlôségi rajzpályázatot hirdet Így látom én! címmel Vas megyei általános iskolai tanulók részére. Az alkotásokat két kategóriában várják: alsó tagozatos gyerekek; felsô tagozatos gyerekek. Az alkotások postára adásának határideje: szeptember 30. Cím: Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 9700 Szombathely, Óperint u. 1., Pályázati kiírás: vagy Kiállítás-megnyitó és díjátadás: október 10. Ôszi derû Kaszóban Érvényes szeptember 1 november 30. között. A CSOMAG TARTALMA: Szállás vadászházunkban, manzárd szobáinkban vagy erdei lakjaink egyikében Félpanziós ellátás 50%-os kedvezménnyel, mely egy alkalommal vadvacsorát tartalmaz. Egy üveg bor választható éttermünkben Kisvasutazás Kerékpárhasználat 3 órára Kijelölt kerékpárútvonalak Foglalható már Ft/fô/2 éjtôl! További részletekrôl érdeklôdjön elérhetôségeink bármelyikén! Várjuk szeretettel Kaszóban! SZÉP kártya elfogadóhely 12

13 2013. SZEPTEMBER 21. C I V I L H I R D E T É S EMLÉKEZÉS A VÉRTANÚKRA Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt október 6-án a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumba, az aradi vértanúk mártírhalálának 164. évfordulója alkalmából megrendezendô városi megemlékezésre. Kérjük mindazokat a szervezeteket, amelyek koszorút kívánnak elhelyezni az aradi vértanúk emlékfalánál (Premontrei Gimnázium), koszorúzási szándékukat az es telefonszámon szíveskedjenek bejelenteni szeptember 27. (péntek) óráig! LAKOSSÁGI FÓRUM Az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért Választási Szövetség politikusai országjárásukat keretében lakossági fórumokon találkoznak és beszélgetnek a választókkal. A lakossági fórum szeptember 24-én, kedden délután fél hatkor kezdôdik a Hotel Claudiusban. Vendégek: Szelényi Zsuzsanna, az Együtt 2014 Elnökségének tagja, a Haza és Haladás alapítója. Wrzava Pál, az Együtt 2014-PM szövetség Vas megyei jelöltje (3. sz. oevk Körmend). SAJTÓKÖZLEMÉNY Humánerôforrás-fejlesztés a versenyképes és magas minôségû szolgáltatásokért A TrophyResort Nyilvánosan Mûködô Részvénytársaság ,- forint uniós támogatást nyert a Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt keretében a TrophyResort Nyrt munkavállalóinak képzése valósul meg. A tervezett képzésekbe összesen 16 fô munkavállaló kerül bevonásra. A TrophyResort Nyrt. saját szállodáinak bôvítésével, üzemeltetésével és saját szállodai szolgáltatások és termékek értékesítésével és fejlesztésével foglalkozik. A társaság az elmúlt években egy már nem mûködô szálloda megvásárlásával, felújításával és elindításával kezdte meg tevékenységét. A piaci verseny egyre intenzívebb nyomása, az ügyfélkör részérôl jelentkezô minôségi szolgáltatások iránti igény, Ausztria és Szlovénia közelsége mind-mind a tudás és készségek folyamatos fejlesztésének jelentôségét, a humánerôforrás képzés szükségességét támasztja alá. A humánerôforrás a társaság tevékenységének egyik legfontosabb sikertényezôje. A tervezett képzések a szolgáltatási színvonal emelkedését, a minôségi munkavégzés lehetôségének megteremtését, az ügyfélkör bôvülését eredményezik. A képzések keretében megszerzett tudás, készségek és kompetenciák a társaság hosszú-távú elképzeléseinek megvalósítását szolgálják, emellett számos munkaerôpiaci lehetôséget nyitnak meg a képzésen résztvevô munkavállalók számára is. A projekt keretében megvalósításra kerülô képzések: konfliktuskezelés és problémamegoldás a munkahelyen, üzletfejlesztés, külsô, belsô kommunikáció a munkahelyen. Kapcsolat: TrophyResort Nyilvánosan Mûködô Részvénytársaság 2038 Sóskút, Petôfi Sándor u www. ujszechenyiterv.gov.hu Szombathely, Hollán E. u. 13. Tel.: 94/ % diákkedvezmény angol és német nyelvtanfolyamokra! Érettségi és vizsgafelkészítés, beszédcentrikus nyelvoktatás munkavállaláshoz, iskolai felzárkóztatás, rugalmas idôbeosztás, tanfolyamkezdés naponta. PANNON NYELVVIZSGA Következô vizsgaidôszak: november Jelentkezési határidô: szeptember 25. Nyilvántartási számunk: Akkr.szám: AL Szombathely, Rumi út FÜRDÔSZOBA SZAKÜZLET (Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében) Telefon: Nyitva tartás: H P: , Szo.: BURKOLATOK SZANITEREK CSAPTELEPEK FÜRDÔSZOBABÚTOROK Gőzerővel folyik a GYSEV Zrt. P+R, B+R parkolóinak építése szeptember 21. Befejezéséhez közeledik a GYSEV Zrt. Szombathely Szentgotthárd vonalán az utazóközönség életét megkönnyítő beruházás-sorozat, amelynek keretében a vonal menti településeken új buszfordulókat, autós parkolókat és kerékpártárolókat épít a GYSEV és partnere, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A kivitelező Swietelsky Magyarország Zrt. minden helyszínen dolgozik, így ősz végére az összes létesítményt átadhatják. Háztól házig a legnagyobb kényelmet, pontosságot és gyorsaságot akarja biztosítani utasainak a GYSEV Zrt. a Szombathely Szentgotthárd vonalán és a környező településeken, mert a társaság osztrák tapasztalatai azt mutatják, hogy így visszacsalogatható az utazóközönség az autós közlekedésből. E megfontolás jegyében kezdődött meg tavaly a GYSEV és Magyar Közút megrendelésére az a beruházás-sorozat, amely most végéhez közeledik. A kivitelező Swietelsky Magyarország Zrt. valamennyi helyszínen gőzerővel dolgozik annak érdekében, hogy a projektet az eredeti határidőnek megfelelően ősz végéig le tudja zárni. Szombathelyen, Rátóton és Szentgotthárdon jelenleg már a hatósági forgalomba helyezési eljárások zajlanak. Ezeken a helyszíneken várhatóan néhány héten belül teljesen birtokba veheti az utazóközönség az új gépjárműparkolókat és kerékpártárolókat. Rátóton a Vasi Volán járatai ezután ismét a megszokott helyen állnak majd meg. Ják Balogunyom, Egyházasrádóc és Alsórönök állomásokon a parkolók és kerékpártárolók építésénél az utómunkálatok folynak, ezeken a helyszíneken hamarosan megkezdődhetnek az átadási eljárások. Hasonlóan jól áll a kivitelező Csörötneken, ahol három új buszöblöt alakítanak ki. Az ősz végi átadásig a legtöbb munkát Körmenden, Horvátnádalján és Csákánydoroszlón kell még elvégezni. A három településen 43, 8, illetve 18 férőhelyes gépkocsiparkolót, valamint 180, 40, illetve 80 férőhelyes kerékpártárolót létesít a társaság. A projektben, amelyet 530,3 millió forinttal támogat az Európai Unió, összesen 192 gépkocsiparkoló és 792 kerékpártároló létesül. Győr Sopron Ebenfurti Vasút Zrt. Cím: 9400 Sopron, Mátyás király útja 19. Honlap: 13

14 mûszaki vizsgáztatás gumiabroncscsere és -javítás klímatöltés fék- és futómûszerviz olajcsere, idôszakos szerviz motordiagnosztika Szombathely, Puskás T. u. 1. Tel.: 94/ Jégkárjavítás! Horpadásjavítás akár fényezés nélkül is! Karosszériajavítás és fényezés 3 év garanciával, kárügyintézéssel. Buday László autófényezô mester Tel.: 06 30/ DÍJMENTES BESZERELÉS Alpok Autó Kft., Szombathely, Zanati út 5. Hivatalos VOLVO Márkakereskedés és Szerviz Tel.: 30/ Tel./fax: 94/

15 2013. SZEPTEMBER 21. AUTÓSOK, MOTOROSOK FIGYELEM! MINDENT EGY HELYEN, HOGY ÖNNEK GONDJA NE LEGYEN! Majdnem 25 éve már amikor a Magyar autósbolt megnyitott, célul tûzte ki a fenti mondatot. Ennek érdekében a tulajdonosok a tevékenységüket autószervizeléssel, mi több új és használt autó- és motorkereskedéssel bôvítette. Mára Vas megye szerte ismert, hogy a Szombathely, Zanati út 27/A telephelyükön a Fiat, Subaru, Isuzu, sôt május óta a Mitsubishi autómárka, valamint Yamaha, Aprilia és Kawasaki motorok megyei teljeskörû képviseletét és a Nissan márka szervizelését látja el. Azért, hogy a többi márka tulajdonosait is maradéktalanul kiszolgálhassák, egy nemzetközi márka független hálózat az Automeister tagjaként naprakész mûszaki támogatással szakszerû kiszolgálással és alkatrészellátással állnak valamennyi márkatulajdonos szolgálatára. Szolgáltatásaik: teljes körû szerviz márkától függetlenül is, mûszeres gépjármû-diagnosztika, klímatöltés, fertôtlenítés, fék és futómûjavítás, sérült gépjármûvek teljes körû javítása és biztosítós kárrendezése, gumiértékesítés és szerelés, centrírozás, mûszaki vizsgáztatás és lehetôség van autó és autócsomagtartóbérlésre is. Mindezek után a tulajdonosok nagy örömére szolgált, és régi vágyuk teljesült azzal, hogy mostantól saját telephelyükön tudják valamennyi kedves ügyfelük jármûvének mûszaki vizsgáztatását és eredetvizsgálatát elvégezni. Legyen az személygépkocsi, tehergépkocsi (3.5 tonnáig) motorkerékpár vagy utánfutó. Ügyfeleik biztonsága érdekében megkezdték a gépjármûvek téli felkészítését, megérkeztek a téli gumiabroncsok, és várják régi és leendô új ügyfeleiket. (x) N É G Y K E R É K E N MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁS! AZONNAL (idôpont-egyeztetéssel) EREDETVIZSGÁLAT Szombathely, Zanati út 27/A Tel.: 06-94/ Fókuszáljunk ismét a Focusra! A Ford éveken át kedvelt középkategóriás modellje, a Ford Focus ismét középpontba kerül a szombathelyi Ford márkakereskedésben. A Zanati úton mûködô Strauss Autószalonhoz érkezve többek között három csodálatos és igényeinknek megfelelôen felszerelt Focus-szal is találkozhatunk: ezek egy héten belül, kiváló áron elvihetôek! Egyre gyakoribb a Ford Focusban is a második egymást követô évben Év Motorja díjat nyert 1.0 literes EcoBoost motor. A kiváló teljesítményû, alacsony fogyasztású és károsanyag-kibocsátású turbó benzinmotor a vezetô számára gyors, csendes, takarékos, és valóban jobban megy az eddig kedvelt diesel motornál. Az új Focust olyan technológiai újdonságokkal ruházták fel például a SYNC rendszer, amelyek magasrangú márkánál, mint a Land Rover sem találhatók meg. Ausztriában, a Strauss Autószalon osztrák anyacégénél gyakori a Ford Focus vásárlás és most a magyar vásárlók számára is rendkívüli akciók vannak: noha az új Focusnak a bevezetés idején magasabb volt az ára, most a szombathelyi szalonban egy jobban felszerelt Ford Fiesta árán juthatunk egy klímával szerelt Ford Focushoz. Ford Credit Bónusz Finanszírozás esetén az akciós árból további kedvezményt kaphatunk. Ajánljuk mi is az EcoBoost motor próbáját, és hogy figyelje a Ford Focus hirdetéseket! (x) FordFocus forintért!* klíma metálfény HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ) * Az ajánlat érvényes Ford Focus Ambiente 1.6 VCT 105 LE 5 ajtós modellre manuális klímával, ezüst metálfénnyel, ig kötött vevőszerződés esetén. A kép illusztráció. További modellek autószalonunkban! Vegyes átlagfogyasztás: 6.0l/100 km, CO2 - kibocsátás: 139 g/km Go Further Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) 15

16 MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS és TÛZVÉDELMI ELÔADÓ tanfolyamok indultak Szombathelyen. BECSATLAKOZÁSI LEHETÔSÉG! UTOLJÁRA A RÉGI OKJ SZERINTI ÁRAKON! Érd.: 06/30/ ; FEOT Kft. Al.: 0331 Nysz.: BOLYAI NYÍLT NAP a 8 és 4 osztályos gimnázium iránt érdeklôdôknek A Bolyai János Gyakorló Gimnázium tájékoztató és nyílt napot szervez. A 8 évfolyamos gimnáziumi tagozatra a 4. osztályt végzett diákokat várjuk. 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunk természettudományi, humán és matematika specializációkkal indul. Tájékoztató nap: szeptember 28-án (szombaton) óráig. Nyílt nap: október 9-én (szerdán) 8 11 óra között. Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdô szülôt és diákot a Bolyai János Gyakorló Gimnáziumban! HIGIÉNIA Higiénés kellékek, Kéz- és eszközfertôtlenítôk, Góliát kéztörlô papírok (WC ülôke papír), Otthonápolás kellékei Szombathely, Semmelweis u. 28 Tel.: 94/ Együttmüködô partnerek: A rendezvény az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program CYCLING AT-HU Határtalan kerékpáros élmény c. projektje keretében az Európai Unió és Magyarország támogatásával valósul meg. NEM CSAK VERSENYBICIKLIVEL, NEM CSAK VERSENYZÔKNEK! 14 KM NÁRAI KÖZEPÉN FORDÍTÓVAL: 7 éves korig elsô három lány-fiú 8-9 éves korig elsô három lány-fiú éves korig elsô három lány-fiú éves korig elsô három lány-fiú 3-4 fôs családi verseny elsô három család 60 KM KÖRÚTVONAL SZOMBATHELY SCHANDORF SZOMBATHELY MTB vagy egyéb kerékpárral induló elsô három nô-férfi Országúti kerékpárral: éves elsô három nô-férfi éves elsô három nô-férfi éves elsô három nô-férfi éves elsô három nô-férfi 61 év feletti elsô három nô-férfi. DÍJAZÁS: az idôeredmények alapján serleg és érmek, tárgynyeremények. Elônevezési díj: nincs. Elônevezés ig ig az Aerofi tness Clubban, Szombathely, Dolgozók u.1/a Árkádia Bevásárló Központ 06/20/ vagy -ben: Rajtszám és idômérô chip kauciós díja: 500 Ft Helyszíni nevezés: NINCS Nevezés: maximum 300 fô RAJTSZÁM ÉS CHIP FELVÉTEL IG! Minden elônevezô ajándék pólót kap és tárgynyeremény-sorsoláson vesz részt! FÔNYEREMÉNY: 1 felnôtt, 1 gyermek kerékpár és 1 Roller A versenyen mindenki korhatár nélkül, de saját felelôsségére, a KRESZ betartásával indulhat. FEJVÉDÔ HASZNÁLATA KÖTELEZÔ! Helyszín: Bar tók Béla Körút Szombathely információ: tness.hu ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRVERSENY: 2013.szeptember 28-án szombat kor a szombathelyi Bartók Béla Körútról, mezônyverseny autós felvezetéssel, motoros kísérettel, tömegrajtos indítással chipes idôméréssel. Szombathely Újperint Nárai Pornóapáti Horvátlövô Vaskeresztes Felsôcsatár Narda Schandorf Narda Felsôcsatár Vaskeresztes Horvátlövô Pornóapáti Nárai Újperint Szombathely útvonalon.

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15.

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. VAIHINGEN AN DER ENZ 25 dolgozni év akarnak Két dátum: 1989 és 2014. Az első Huszonnyolc csökkent munkaképességű

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 9. szám I 2008. május 14. I Megjelenik: kéthetente Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren KÉPES HÍREK Gyõztes Losisok Nyerges Zoltán

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat.

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat. Városi Közéleti Havilap írmondó XXV. évfolyam 1. szám. smét eltelt egy esztendő, egy Iévvel újra öregebbek és remélhetőleg tapasztaltabbak lettünk. Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik

Részletesebben

sok a tennivaló 2015-ben Szarvas Péter: Várjuk a csabaiak ötleteit!

sok a tennivaló 2015-ben Szarvas Péter: Várjuk a csabaiak ötleteit! XXV. évfolyam, 1. szám 2015. január 15. Visszatekintés a közgyűlésre 2 3. oldal Lakossági fórum a vasútfejlesztésről 5. oldal Elmúltak az ünnepek 7. oldal Csabai arcképek Békéscsaba képzômûvészeti és iparmûvészeti

Részletesebben

Teljes lendülettel dolgozom tovább

Teljes lendülettel dolgozom tovább Hirdetmény XXVII. évf. 17. szám 2014. május 2. A 2014. évi országgyűlési képviselő választás során Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. számú választókerületében a FIDESZ-KDNP színeiben jelölt dr. Fazekas Sándor

Részletesebben

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 4. szám 2015. február 27. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tovább épült az ötcsillagos város Kondora István polgármester

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben

Bicske testvére lesz Réty

Bicske testvére lesz Réty Dr. Tajthy Károly: Az orvos ritkán gyógyít, sokszor segít, de mindig vigasztalást nyújt 3. oldal Az állami átvétel ellenére is jelentős fejlesztéseket finanszíroz az önkormányzat 4. oldal közéleti havilap

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓIBÓL NYÍLT KIÁLLÍTÁS AZ INNOVÁCIÓ MÁR AZ INDULÁSNÁL JELEN VOLT

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

Az önkormányzatiságnak nincs alternatívája Szekszárdra látogatott Schmitt Pál köztársasági elnök

Az önkormányzatiságnak nincs alternatívája Szekszárdra látogatott Schmitt Pál köztársasági elnök XXI. évfolyam, 22. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. június 5. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Az önkormányzatiságnak nincs alternatívája Szekszárdra látogatott Schmitt Pál

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem!

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem! Tánccsoda a Kossuthtal A mentősök szava Dohnányi-jubileum Mészáros Csaba 1979-2013 Fergeteges tánckoreográfiákkal kápráztatták el a közönséget a Kossuth iskola diákjai az alapítványi műsorukon. (10. oldal)

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 7. szám 2013. március 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben