SOK MINDEN VÁLTOZIK INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL SZENVEDÉLYEK HÁLÓJÁBAN BÁBSZÍNHÁZ: VAN OK ÖRÖMRE, BÁNATRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOK MINDEN VÁLTOZIK INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL SZENVEDÉLYEK HÁLÓJÁBAN BÁBSZÍNHÁZ: VAN OK ÖRÖMRE, BÁNATRA"

Átírás

1 23. ÉVF. 33. SZÁM SZOMBATHELY, SZEPTEMBER 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SOK MINDEN VÁLTOZIK INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL SZENVEDÉLYEK HÁLÓJÁBAN BÁBSZÍNHÁZ: VAN OK ÖRÖMRE, BÁNATRA Szombathely, Kôszegi u. 1/5 Nyitva: H P: ; Sz: Spanyolország vezetô gyermekruha márkája

2 ARANY ÉRTÉK BIZTONSÁG BEFEKTETÉSI ARANY ÁRFOLYAM-EMELKEDÉS ELÔTT! Tel.: HIRDETÉS Szombathely, Hollán Ernô u. 21. Te.: 94/ (az Orlay iskola mellett) Sárvár, Batthyány út 63. Kedvezô árakon, készletrôl dolgozunk. Áruválasztékunk: fényáteresztô, sötétítô függönyök, karnisok, varrás, felszerelés, rolók, szalagfüggönyök. Függönymosást is vállalunk! MOSÁST NEM IGÉNYLÔ ASZTALTERÍTÔK ÉRKEZTEK! Bankkártyával is fizethet! Várja önt az MMIK-ból ismert KLÁRA és BÉLA! SAJTÓKÖZLEMÉNY Uniós támogatásból munkahelyi képzések megvalósítása a REPETA DUÓ Bt.-nél A REPETA DUÓ BT forint uniós támogatást nyert a Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt keretében a REPETA DUÓ BT. munkavállalóinak képzése valósul meg. A tervezett 3 képzésbe összesen 18 fô munkavállaló kerül bevonásra. A szombathelyi székhelyû, 1997-ben alakult REPETA DUÓ BT. vendéglátó-ipari tevékenységet végez. Profilját tekintve legfontosabb értékesítési eszköze a kommunikáció, amelyet jelen projekt keretében kíván fejleszteni. A képzési program értékteremtô beruházás mind a cég, mind a munkavállalók számára. A munkaerôforrás készségeinek fejlesztésére felhasználható pályázati forrás a cég hosszú távú fejlôdésének biztos alapjául szolgál. A fôként kommunikációra irányuló képzések célja az ügyfelekkel történô kapcsolatfelvétel javítása, a konfliktus-megelôzés, a problémamegoldó képesség fejlesztése. A projekt keretében megvalósításra kerülô képzések: külsô, belsô kommunikáció a munkahelyen, üzletfejlesztés, konfliktuskezelés és probléma megoldás a munkahelyen. A cégrôl és a fejlesztésrôl bôvebb információt a oldalon olvashatnak. Kapcsolat: REPETA DUÓ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti Társaság 9700 Szombathely, Károlyi G. tér www. ujszechenyiterv.gov.hu Hegesztôket os ismerettel, lakatosokat, mûszakvezetôket, darusokat, horozontál esztergályosokat, csoportvezetôket, CNC szakembereket keresünk budapesti munkahelyre. SZÁLLÁS BIZTOSÍTOTT! FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS TELEFON: +3670/ / SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Boros Patrícia, Szabó Zoé, Tulok Gabriella FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint CÍMLAP: Garai Antal HIRDETÉSI VEZETÔ: Sárkány László (Tel.: 30/ ) HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ), Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Danubia Web Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2013. SZEPTEMBER 21. FÓRUMBAN INTERJÚ KISTÉRSÉG Sok minden változik INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL Kovács Ferenc mozgalmas hónapokon van túl: elôbb megyei miniszteri útügyi biztossá nevezték ki, majd néhány hete lemondott a Fidesz választókerületi elnöki megbízatásáról, amely egyben azt jelenti, hogy nem ô indul a vasi 2-es választókörzetben a jövô évben esedékes parlamenti választáson. A legnagyobb kormánypárt megyei elnökével az említett történésekrôl beszélgettünk Ha kronológiai sorrendben tekintünk az eseményekre, akkor elsôként a miniszteri biztosi kinevezéssel kezdhetjük a sort. Fontos cím, gondolhatjuk, különösen Vas megyében, ahol a 86-os fôút kiemelt jelentôséggel bír, lassan évtizedek óta. Valóban, magam is nagy megtiszteltetésnek tekintem a kinevezést. Mint a megyei közgyûlés elnöke, így a területfejlesztés témakörének felelôs politikusa látom el azt a feladatot, amelyet a következôképpen tudom összefoglalni: minden olyan közúti fejlesztés, amely Vas megyét érinti, a miniszteri biztos felügyelete alatt történik. Ami a 86-os fôutat illeti, az már szinte mindenki által ismert történet, hogy a beruházó, amely elnyerte a korábbi tendert, csôdöt jelentett, így újra meg kellett pályáztatni a kivitelezést. Mondanom sem kell, hogy ez rengeteg plusz idôt jelentett. Ami viszont örömteli, hogy hála a jó idônek, a munka az idén a tervezettnél gyorsabb ütemben haladt. Ez valóban jó hír, de ha most ôszintén, a szívére teszi a kezét, milyen idôpontot tud mondani arra, hogy végérvényesen kétszer két sávon közlekedhetünk Szombathely és Gyôr között? Az ígéret szerint 2015 végéig kell elkészülnie a 85-ös és a 86-ös utak kétszer kétsávossá alakításának ez szerepel a közbeszerzés feltételei között. Az érdek közös, hiszen az köztudott, hogy a 86-os a legforgalmasabb közutak egyike. Viszont nemcsak ebben az irányban folyik a munka, hanem a déli területen is. Épp a napokban jelentettük be, hogy a zalai megyehatártól Körmendig két nagyobb ütemben elkészülnek a települések elkerülô útjai is. Emellett volt még egy sarkalatos pont, amellyel a miniszter asszonyhoz fordultam. Nevezetesen, hogy a táplánszentkereszti nagy körforgalomtól Egyházasrádócig kezdôdjön meg a négysávosítás terveztetése. Ez persze nem ilyen egyszerû, hiszen a zalai kollégákkal vitába is bocsátkoztunk, mivel ôk a saját érdeküket képviselik, teljesen jogosan. Ôk úgy érveltek, hogy ha itt beindul az említett beruházás, akkor félô, hogy a 2040-re tervezett M9-es autóút kivitelezését esetlegesen hátráltatja majd ez a munka. A probléma megoldására kompromisszumként született, hogy egyelôre kétszer egysávos elkerülô út épül majd Kisunyomnál és Balogunyomnál, így az út majd Egyházasrádócál csatlakozik a fôúthoz. Probléma, kompromisszum, vita ezek a beszélgetés során már elhangzottak. De melyik kifejezéssel jellemezné a lemondó nyilatkozatát megelôzô idôszakot? Jó kérdés 2010-ben az elsô döntések között szerepelt a választójogi törvény módosítása, amely egyebek mellett szabályozza az országgyûlési képviselôk jogviszonyát, összeférhetetlenségét. Ez kimondja, hogy nem lehet párhuzamosan senki honatya, illetve polgármester vagy megyei közgyûlési elnök. A választás lehetôsége tehát adott volt: vagy maradok az Országgyûlés tagja, vagy helyben politizálok tovább. Volt egyeztetés a párton belül is: a Fidesz pártvezetése elsôsorban olyan jelölteket javasolt a választókerületi elnöki pozícióba, akik korábban már bizonyítottak, tehát olyankor is mandátumot szereztek, amikor a párt nem került kormányzati pozícióba. Ez önre tökéletesen igaz, hiszen szinte mindig simán behúzta a körzetét. Így még érdekesebb a döntés Való igaz, hiszen kevesen nyertek 70 százalék fölötti támogatottsággal elsô körben Nem volt könnyû idôszaka életemnek az elmúlt fél esztendô, hiszen rengeteget vajúdtam a döntés meghozatala elôtt. Természetesen a családommal közösen határoztuk el, hogy a megyei feladatokra kívánok elsôsorban koncentrálni a késôbbiekben. Összetett kérdés ez Az idén leszek hatvanesztendôs, és látva azt, hogy miként dolgozik majd a parlament a következô ciklustól, még kézenfekvôbbnek tûnt a helyi politika. Kisebb létszámú lesz az Országgyûlés, a kötelezô bizottsági feladatok pedig szinte teljes budapesti életet jelentett volna. Egyébként a lemondó nyilatkozatomat már korábban elkészítettem, és azt szerettem volna, ha egy sajtótájékoztatón elegánsan jelentsem be az országos politizálástól való visszavonulásomat. Hivatalos úton külföldön tartózkodtam, amikor megjelentek az elsô találgatások, pletykák az ügyben. Akkor azok a híresztelések nem fedik a valóságot, hogy a párton belül nyomás nehezedett önre? Volt presszió több irányból is, ez kétségtelen. De azt gondolom, hogy ez normális, hiszen nem szabad megengedni senkinek, hogy belekényelmesedjen egy pozícióba. Még egyszer mondom, nehéz döntés volt, hiszen csak szebb lett volna kerek két évtizedet eltölteni a parlamentben, de a józan ész azt diktálta, hogy elsôsorban a helyi ügyekkel foglalkozzam a késôbbiekben, és így szolgáljam meg szavazóink bizalmát. Érez csalódottságot? Nem. A párt legfelsôbb vezetésével majdnem, hogy felhôtlen a kapcsolatom, persze, mint mindenhol, vannak konfliktusok, nézeteltérések, de ezeket mindannyiszor normális keretek között kezeltük. Aztán, ha tetszik, ha nem, lassan két évtizede vagyok a Fidesz vasi elnöke, és azért éltem már meg megannyi kalandot Szinte az összes szervezettel remek kapcsolatot ápolok, a szombathelyi szervezettel volt a legkarcosabb a kapcsolatom. De ennek is megvan az oka, hiszen én nem engedtem, hogy szombathelyi képviselôk üljenek be a megyegyûlésbe. Azt gondoltam, hogy Szombathelynek megvan a saját testülete, a megyei közgyûlés pedig legyen a vidéki emberek érdekképviselete. Viszont a választási rendszer ebben a kategóriában is más lesz a jövô évtôl. Látja, ez is változik, csakúgy, mint sok minden más KI 3

4 VISSZAPILLANTÓ KULTRÚRA 4 Sikeres volt a munkajogi konferencia Hétfôn immár második alkalommal rendezte meg a Workpositive Kft. az aktuális munkajogi kérdéseket körüljáró, A Munka Törvénykönyve módosítása és gyakorlati tapasztalatok címû konferenciát. Cégünk a helyi munkaerôpiac meghatározó elemeként törekszik a helyi értékek megtartására és növelésére, munkaerô-közvetítés útján megfelelô szakembereket biztosít a gazdasági életben nagy szerepet játszó partnerei számára, illetve az innen elszármazottak visszatérésének elôsegítése révén járulhat hozzá a környék szellemi javainak gyarapodásához. Fontos feladataként tartjuk számon a Nyugat-dunántúli Régió multinacionális társaságaival, kis- és középvállalkozásaival fenntartott partneri kapcsolataink ápolását, mindenkori, naprakész információkkal és szolgáltatásokkal állunk rendelkezésükre mondta el a konferencia-megnyitón Horváth-Németh Krisztina, a Workpositive Kft. ügyvezetô igazgatója. A konferencia apropóját egyébként a Munka Törvénykönyvének módosításai adták, melyek idén augusztus 1-jétôl, illetve 2014 januárjától lépnek hatályba. A törvénykönyv egyik megalkotója, dr. Pál Lajos ügyvéd interaktív jellegû elôadásban számolt be ezekrôl a változásokról. A mintegy kilencven résztvevô a Workpositive partnereinek vezetôi és HR igazgatói, a Nyugat-dunántúli Régió munkaerôpiacának és gazdasági életének meghatározó szereplôi közül kerültek ki. Filmvetítés közönségtalálkozóval Kedden tartották A nagy füzet címû film premier elôtti díszbemutatóját a Savaria moziban. A telt házas elôadás után a közönség találkozhatott a mû rendezôjével, Szász Jánossal is. A film a két éve elhunyt Kristóf Ágota negyven nyelven megjelent regényébôl készült, és az írónô kôszegi gyermekkori élményeibôl született. Ahogy az a promóciós anyagban is szerepel, a film a második világháború idején egy határszéli faluban a nagymamájuknál nevelkedô és a könyörtelen világban túlélni igyekvô ikerpár megrázó története. A német-francia-magyar-osztrák koprodukcióban készült filmet 19-étôl játsszák a hazai mozik, vidéken elsôként Szombathelyen láthatta a közönség. Meleg lesz Az Aréna Savariában tartozás miatt elzárták a gázt ez volt a központi témája a Jobbik sajtótájékoztatójának. Balassa Péter, a Jobbik szombathelyi képviselôjének állítása szerint a 2006-ban átadott épületben nyár óta nincs sem gáz, sem fûtés. A meleg vizet a létesítménybe utólag beépített villanybojlerek szolgáltatják. A politikus a helyzet felvázolása után azzal fejezte be mondandóját, hogy szeretné tudni, kik a felelôsek a most kialakult helyzetért. A sajtótájékoztatót követôen a csarnok fenntartásáért felelôs SZOVA ZRt. és az ingatlant bérlô Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. egy közleményben reagált Balassa Péter szavaira. Nyár elején, az átadás-átvételi eljárás során, a korábbi bérlô nyilatkozata alapján tehermentesen vették át a létesítmény üzemeltetését. A szolgáltató ennek ellenére július 29-én tartozás miatt kikapcsolta a sportkomplexumot a gázszolgáltatásból. A SZOVA Zrt. és a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. elsôként a létesítmény meleg víz ellátását oldotta meg, majd tárgyalásokat folytatott a gáz szolgáltatásában és kereskedelmében illetékes cégekkel. Az egyeztetések eredményeként október 1-tôl ismét lesz gázszolgáltatás az Aréna Savariában állt a közleményben. A SZOVA minden sportrajongót megnyugtatott, hogy a szezon kezdetével biztosan lesz fûtés a csarnokban. Balesetet szenvedett a miniszter Csütörtökön délután Nagylóc és Zsunypuszta között karambolozott a dr. Hende Csaba honvédelmi minisztert szállító autó. A szerpentines környéken egy raliversenyzô-páros engedély nélkül zárt le egy útszakaszt, ahová a minisztert szállító autó a megkülönböztetô jelzést használva behajtott, majd karambolozott a ralisokkal. A balesetben az MTI információi szerint hárman megsérültek, de a miniszter állapota stabil. Hende Csaba jobb vállában találtak törést az orvosok, és további vizsgálatok elvégzésére felvették a kórházba tájékoztatta a sajtót csütörtök este Szabó István mérnök dandártábornok, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának parancsnoka. A minisztert lapzártánkkor a Honvédkórházban ápolták. Elhunyt a tûzoltó parancsok Szeptember 15-én, 48 éves korában tragikus váratlansággal elhunyt Krizmanics Ferenc tûzoltó ezredes. Másfél évtizedes, elismert munkássága után, 2004-ben helyezték Vas megyébe, ahol a Szombathelyi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság tûzoltóparancsnoka lett január 1-tôl vezette a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, majd ez év január 16-án a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének nevezték ki. Pintér Sándor belügyminiszter, a tûzoltóság, a katasztrófavédelem hivatásos állományában végzett több évtizedes kiemelkedô munkájának elismeréseként tûzoltó ezredessé léptette elô. Az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság Krizmanics Ferencet a katasztrófavédelem halottjává nyilvánította. Mi lesz a gyerekekkel? A fogyatékkal élô gyermekek problémáival kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót tegnap dr. Nemény András, az MSZP Vas megyei elnöke, valamint Gyebrovszki János önkormányzati képviselô az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ elôtt. Az eseményen számos szülô is részt vett, akiknek gyermekei ellátás nélkül maradtak az integrációs központban. A héten az elkeseredett szülôk több helyi és országos sajtóorgánumot is megkerestek, jelezték, hogy szeptemberben tudatosult bennük, hogy az egyénre szabott fejlesztés körül súlyos gondok vannak, nagyon sok képzés leáll, vagy fontos terápiás fejlesztések szûnnek meg az Aranyhídban. Az intézmény, ahol eddig teljes körû, átfogó rehabilitációs foglalkozások folytak, nemrég került át az önkormányzattól a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz, most pedig a mozgássérültektôl, illetve a halmozottan sérült gyerekektôl megvonták a számukra legfontosabb fejlesztéseket. Nemény András a sajtótájékoztatón elmondta, hogy rendkívüli napirendi pontként javaslatot tesz a jövô heti közgyûlésnek a téma megtárgyalásáról. Elôször egy gyors segélyre lenne szüksége az intézménynek, hogy ott folytathassák a korábban jól bevált terápiákat, másodszor pedig egy hosszú távú megoldásról is beszélnünk kell, hiszen olyan gyermekekrôl van szó, akiknek minden nap számít, akiknek a fejlesztések hiányával visszaesik és romlik az állapotuk, ami hosszútávon súlyos következményekkel jár hangsúlyozta a képviselô.

5 2013. SZEPTEMBER 21. ANNO A N N O Joskar-Ola alapítása Tudják, mit jelent, illetve honnan ered a Joskar-Ola városrész neve? A lakótelepé, melyet 1973-ban ünnepélyes keretek között adtak át (majdnem) kész állapotban a városnak, és amelyre oly büszkén tekintettek a szombathelyiek? És amelyet oly büszkén neveztek el az elvtársak? Mirôl másról, mint egy szovjet városról, testvérköztársaságunk, a Mari Autonom Szovjet Szocialista Köztársaság fôvárosáról, Joskar-Oláról. Vas megye és Szombathely párt- és tanácsi vezetôi 1971-ben a Mari Köztársaságban tett látogatásukkal teremtettek kapcsolatot a két terület lakossága között. Az elsô találkozás óta több gyümölcsözô kölcsönlátogatásra került sor, melyek következményeként alakult ki a mari nép és a vasiak, szombathelyiek ôszinte barátsága. A megyénkbôl, illetve Szombathelyrôl oda látogató delegációk a párt, az állami és gazdasági élet vezetôi, kulturális és mûvészeti, sport- és úttörôcsoportok, szocialista brigádvezetôk, újságírók ismereteket szerezhettek a testvéri köztársaság életérôl, s tapasztalhatták, mily nagy szeretettel viseltetnek az ott élôk a magyar nép, a vasiak iránt. Mi is az igaz barátnak, a testvérnépnek kijáró tisztelettel fogadtuk, s fogadjuk ezután is a mari földrôl érkezôket. Kívánatos, hogy ezek a látogatások minél gyakrabban kövessék egymást idézte a Vas Népe egyik 1973-as ôszi lapszámában az átadó ünnepségen elhangzottakat. S mielôtt bárki azt gondolná, ez a barátság egyoldalú volt, jó, ha tudja, hogy Joskar-Olában utcát neveztek el Szombathelyrôl, jelezvén, hogy ez a kapcsolat korántsem jelentéktelen Az ünnepi beszédekbôl a jelenlévôk sokat megtudhattak Joskar-Oláról. Egyebek mellett azt, hogy a terület 1973-ban már 260-szor annyi vagy annál is több ipari terméket állít elô, mint 1913-ban, a forradalom elôtt. Márkás termékeikbôl több mint 70 országnak szállítanak, köztük Japánnak, Svédországnak, Angliának. ( ) Joskar-Olában több mint 50 nagyipari üzem, három felsôoktatási intézmény, 12 technikum, 30 iskola, 3 kultúrpalota, 3 színház, 14 kórház, 70 könyvtár, 3 zeneiskola, s egyéb intézmény található. A fôváros háromszor kapott magas kitüntetést. ( ) A fôvárost rendezési terv alapján építették, melyben megtalálható a szovjet városépítészet, a legjobb orosz és nemzeti hagyományok egysége. Nem kicsinység tehát, hogy Szombathely egykor legmodernebb lakótelepe a Joskar-Ola nevet viselheti, amely mari nyelven egyébként vörös várost jelent. (Az pedig bizonyára csupán a sors csalafinta játékának eredménye, hogy a városrészen hosszú évtizedekig mûködô egyetlen boltot a Mari Köztársaságtól függetlenül Mari abc-nek hívták ) Játék A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre. Wagner elvtárs beszédében a Joskar-Olán élôkhöz intézte szavait: A Hunyadi út környékén épülô ugyancsak szép városrészen ( ) elkészülte után, mintegy kétezer család lakhat a modern negyedben. A következô években bölcsôdét, óvodát, iskolát és szolgáltató egységeket építenek a lakótelepre, a céltudatos várospolitika és Szombathely negyedik ötéves terve megvalósulásaként. Az alakulóban, fejlôdésben lévô modern településhez méltó lesz Joskar-Ola neve. Az itt élôk legyenek büszkék lakótelepük új nevére. Vigyázzák, óvják, szépítsék, virágosítsák a környezetüket, ahol életüket töltik. S legyenek nagyon boldogok. Most hétvégén pedig, több évtized távlatából, tényleg legyenek nagyon boldogok! Ha nem is azért, mert a vörös városban élhetnek (amelynek lakóival egyébként már rég nem ápolunk testvérvárosi viszonyt), hanem mert valóban az ünneprôl szól úgy a szombat, mint a vasárnap is a Joskar-Olán. Az pedig szolgáljon külön örömül, hogy ha minden jól megy, idén ismét megkötheti városunk a hivatalos testvérkapcsolati szerzôdést az orosz várossal. Sz.Z. Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Fabulon. A Heléna Szépségszalonba szóló, forintos kozmetikai utalványokat Andics Tímea, Müller Eszter, Szlivkánits Zsófia nyerték. E heti kérdésünk: Mit jelent a Joskar-Ola elnevezés? A helyes megfejtést beküldôk között az Energy Fitnessbe szóló 1 havi táncbérleteket sorsolunk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk szeptember 26-ig! Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is! EZ TÖRTÉNT A HÉTEN Asbóth József, az elegáns teniszjátékos Egy szombathelyi vasúti hordár gyermekeként szeptember 18-án született Asbóth József, aki- nek tenisz-karrierje már a harmincas évek végén magasra ívelt között 55 magyar egyéni, páros és vegyes-páros bajnoki elsôséget szerzett. Az 1942-es európai ranglistán az elsô helyen jegyezték. A Davis Kupában között 16 válogatott mérkôzésen 18 egyéni és 6 páros gyôzelmet szerzett ben Közép-európai Kupát nyert, június 27-én Párizsban, a Roland Garros döntôjében, három játszmában gyôzött a dél-afrikai Eric Sturgess ellen. Az ezt követô tornán Wimbledonban az elôdöntôig jutott ban, a legjobb négy között ô volt az egyetlen európai játékos. Játékának elemzôi kiemelték, hogy valósággal olvasta az ellenfél gondolatait, gyors reakcióval, s csodálatos helyezkedésével minden labdát elért. Briliáns technikájú versenyzô volt, tenyeres ütésének nem volt párja. Stílusát az elegancia jellemezte, sohasem látták erôlködni, könnyedén érte el gyôzelmeit. Edzôi karrierjét 1958-ban belgiumi szövetségi trénerként kezdte, késôbb Németországban telepedett le, az lphitos München csapatának munkáját irányította, majd magántrénerként dolgozott 1986-ban Münchenben bekövetkezett haláláig óta Szombathelyen utca viseli a legendás sportember nevét. FEISZT GYÖRGY GYÛJTÉSE NYOMÁN 5

6 Szenvedélyek hálójában BOGÁT MARGIT SZAKPSZICHOLÓGUSSAL A FÜGGÔSÉGEKRÔL BESZÉLGETTÜNK Cigaretta, internet, vásárlás, játék, csupán néhány dolog, amitôl úgymond függhet az életünk. És bár az idôk folyamán a függôség szó vészjósló, pejoratív értelmet nyert, nem árt belegondolnunk, hogy valamilyen szinten mindannyian függôk vagyunk. A kérdés csupán az, hogy meg tudunk-e állni az egészséges határvonalnál, vagy már át is csusszantunk rajta, és észrevétlenül szenvedélybetegekké, függôkké lettünk. Szakértônkkel, Bogát Margit szakpszichológussal, pszichoterapeutával napjainknak ezt az izgalmas, sokat hangoztatott kérdését járjuk körül. Bizonyára sokakkal elôfordult már, hogy egyszer-egyszer belefeledkezett az információk tömkelegébe, elmélyült az internet, a facebook világában, és órákat töltött a számítógép elôtt úgy, hogy észre sem vette, mennyire elrepült az idô. Vagy megesett, hogy egy nagyobb csapás után alkoholba vagy épp két tábla csokoládéba fojtotta bánatát. Esetleg megtörtént, hogy hetekig túlórázott, és a munka uralta minden gondolatát. Esetleg ki ne próbálta már legalább egyszer-kétszer a rosszkedvét néhány új holmi beszerzésével, kis vásárlással enyhíteni? Ezek a dolgok, úgymond, modern kori szenvedélyek, amolyan civilizációs ártalmak. Életünk velejárói, s alkalmanként talán még jót is tesznek a lelkiállapotunkra nézve. Igen ám, de ha rendszeressé válnak és beépülnek mindennapjainkba, akkor észre sem vesszük, hogy egyszer csak átveszik az irányítást, és hatalmuk lesz fölöttünk. Hogy körülöttük forog az életünk, és bár nehezen valljuk be magunknak, de szenvedélybetegekké, függôkké váltunk. De miért válik valaki függôvé? Miért lesz szenvedélybeteg? Szakemberként, sok évtizednyi tapasztalattal a hátam mögött gyakran elgondolkodom azon, hogy az emberek életének mennyi hiánya, mennyi öröm- és szükségbéli hiánya van. És milyen érdekes, hogy ezekre elsôsorban nem bánattal, szomorúsággal vagy erôszakkal reagálnak, hanem az esetek túlnyomó többségében szinte valamennyien függôségekkel próbálják meg pótolni a hiányaikat. Az öröm nélküli állapotaikat kezdi a pszichológus. Ezzel definiálnám is, hogy a függôség gondolkodásbeli, érzelmi, viselkedésbeli és fiziológiai tünetek csoportját jelenti, aminek kiváltó okai legtöbbször egészen a csecsemôkorig vezethetôk vissza. Persze ez nem azt jelenti, hogy a szüleink tudatosan okoztak bennünk töréseket, de valahogy mégis létrejönnek ezek a hiányok. A visszajelzések, a visszatükrözôdések, a szeretetadás, a megfelelési hiányok. Rengeteg olyan dolog van, amire a csecsemônek már az elsô pillanattól szüksége van, és ha nem kapja meg, akkor már koragyerekkorban kiütköznek a következmények, és különbözô késztetésekben meg is mutatkoznak a hiányállapotok. Rengeteg olyan kisgyermeket hoznak hozzám, akik vagy a hajukat csavargatják kényszeresen, vagy a körmüket rágják, bepisilnek, folyamatosan csak esznek, vagy épp hazudnak, alvászavarral küzdene, és így tovább. Ezek a tünetek mind arról szólnak, hogy valami nagyon hiányzik. A legnagyobb baj, hogy a szülôk nem ismerik fel ezeket a jeleket, hiszen nincsenek tisztában azzal, hogy a különbözô erôs késztetések, amelyeket a gyerek nem tud szabályozni és rendszeresen ismételget, problémára utalnak. Márpedig, ha ideje korán nem kezeljük ezeket, akár súlyos következményekkel is járhatnak, s szinte százszázalékosan kijelenthetjük, hogy az ilyen gyermekekbôl késôbb függôk, szenvedélybetegségben szenvedô felnôttek válnak hívja fel a figyelmet Bogát Margit, és hozzá teszi: - Sokszor az ismeretek hiánya akadályozza meg, hogy a szülôk segítsenek gyermeküknek. Annyi mindenrôl beszélnek manapság a médiában vagy épp az iskolákban, de sajnos az igazán fontos kérdésekrôl nem esik szó. SAJTÓKÖZLEMÉNY MINÔSÉGI VENDÉGLÁTÁS Azt mondják, hogy a függôség kialakulásában a genetikának is jut némi szerep, hogy magunkban hordozzuk a hajlamot, amit elôbb-utóbb majd kivált valami negatív esemény. Valóban így van, ugyanakkor sokkal erôsebb a minta, a szokás, a család életmódja, ami beleivódik a gyermekbe. A kamaszkor problematikája, amit sok szülô nem tud megfelelôen kezelni. Márpedig ez az a pont, amikor a fiatal életében elôször alkoholhoz, droghoz nyúl, esetleg a testiségben keres megoldást a belsô konfliktusaira. Ilyenkor csúsznak el a legkönnyebben a gyerekek, mégpedig azért, mert ha a dolog egyszer segített abban, hogy jobban érezze magát, akkor legközelebb is ahhoz fordul, ha bajban van. És ha elkezdi ismételgetni ezt a viselkedést, miközben az alapkonfliktust nem sikerül megoldania, akkor nagyon nagy az esély rá, hogy késôbbi életének konfliktusos helyzeteiben is a könnyebb utat választja majd. Meg kell tanulnunk konfliktusokat megoldani, különben csapdába esünk világít rá a pszichológus. A különbözô függôségek A függôségeknek két nagy csoportját különböztetjük meg. Az egyik a szerektôl való függés, így az alkoholtól, a drogoktól, a cigarettától, illetve a gyógyszerektôl. Ezek a belsô egyensúlyi állapot hiányát jelzik, és abban az illúzióba ringatnak, hogy velük megteremthetô az a fajta megnyugvás, amire vágyunk. Ráadásul valóban elhisszük, hogy így van, hiszen a szerek átmenetileg oldják a szorongást. Megvan ennek a saját mechanikája, az ördögi köre: a szer hatása elôször oldottságot, önfeledtséget, eufori- Albert Jenô egyéni vállalkozó forint uniós támogatást nyert a Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt keretében a Halászcsárda-Panzió vállalkozás munkavállalóinak képzése valósul meg. A tervezett képzésekbe összesen 9 fô munkavállaló kerül bevonásra. A Halászcsárda- Panzió Körmenden, közvetlenül a Rába partján, a folyót átszelô híd tôszomszédságában található. Az étterem 120 vendéget tud fogadni, a panzió 9 szobából áll. A vállalkozás fejlôdéséhez nélkülözhetetlen az alkalmazottak kommunikációs készségeinek fejlesztése. A vendéglátásban az osztrák vendégekre tekintettel a kapcsolattartás nyelve német. A munkaerô képzésével javul a munkatársak munkaerô-piaci helyzete, ami növeli az elhelyezkedési lehetôségeiket. A jól képzett munkatársak rendelkezésre állásával a vállalkozás versenyképessége is nô. A projekt keretében megvalósításra kerülô képzések: német nyelvi képzés Kapcsolat: Albert Jenô ev Körmend, Bajcsy Zs. utca www. ujszechenyiterv.gov.hu 6

7 2013. SZEPTEMBER 21. CIVIL UTÁNAJÁRTUNK kus mámort okoz, feloldva a gátlásokat és a szorongást, és háttérbe szorítva a valós élet problémáit. A következô fázisban azonban még rosszabbul érzem magam, mint elôtte, és nagy b_ntudat, lelkiismeret-furdalás gyötör, ami tovább rombolja a kényes egyensúlyt. És mihez nyúlok, hogy enyhítsem a kínzó érzéseket? Újra a szerekhez. És észre sem veszem, hogy szenvedélybeteggé váltam, és egyre mélyebbre csúszok a lejtôn részletezi a pszichológus. A függôségek másik nagy csoportja az érzelmi és viselkedésbeli függôségek. Ennek rengeteg fajtája van, a legismertebbek a játékszenvedély, a társfüggôség, a vásárlási kényszer, az evéskényszer, az anorexia, a munkamánia, az internettôl való függés, a sorozatfüggôség, a kleptománia. Ezek hátterében egy rendkívül erôs szorongás, belsô feszültség húzódik meg. Súlyosabb esetekben már-már elviselhetetlen a késztetés, és az illetô nem is nyugszik addig, amíg ki nem elégítette a vágyát. Rendszeresen ismételgeti az adott cselekedetet, hiszen amíg nem teszi, óriási belsô feszültséget érez. A vásárlás, a lopás, a játék pillanatában aztán átveszi az uralmat a szenvedély, az euforikus érzés, majd jön egy rövid nyugalmi idôszak, aztán kezdôdik minden elölrôl. Kényszercselekedetek kezdik uralni az életét, aminek sokszor súlyos következményei vannak. A legveszélyesebb a játékszenvedély, amirôl tudjuk, hogy számos esetben teljes lecsúszáshoz vezethet, a vagyon, a család, tulajdonképpen minden elvesztéséhez mondja a pszichológus. A leggyakoribb függôség napjainkban a számítógéptôl, internettôl való függés. Az érintettek elôször csak egy-egy órát töltenek netezéssel naponta, majd lassan öt-tíz órát is üldögélnek a hálón lógva. Elfelejtenek enni, nem mozdulnak ki a lakásból, megsz_nnek a kapcsolataik. Az illetô elszigetelôdik, depresszióssá válik, képtelen lesz személyes kapcsolatokban részt venni. Az okos telefon az egyik legfôbb ellenség. Azt az érzést alakítja ki, hogy nem tudunk nélküle létezni, hogy minden nélküle töltött percben egy rettentô fontos információról maradunk le, és olyan függôséget alakít ki, ami eltávolít a személyes kommunikációtól, kapcsolatoktól, kötôdésektôl. A felnôttekre is veszélyes, hát még a fiatalokra, akiknek nincs kialakult személyiségük, nincs megfelelô önkontrolljuk. A számítógép-függôség sokszor menekülés a valós életbôl, ahová nem tudunk kellôen beilleszkedni, a problémákkal megküzdeni. Ez ellen csak úgy lehet védekezni, ha szigorúan szabályozzuk magunkat, és napi idôbeosztás szerint, keretek közé szorítva engedélyezzük a világhálón való szörfölést hangsúlyozza Bogát Margit. A legtöbb függôségbôl, szerencsére, van kiút, de elengedhetetlen, hogy szakemberhez forduljunk. Pszichoterápiával, különbözô viselkedésterápiákkal szembe lehet szállni a függôségekkel. Ugyanakkor az is kell hozzá, hogy valamilyen épületes, nem káros dologban is megtanuljuk örömünket lelni, legyen az természetjárás, sport vagy a társasági életben való részvétel. Emellett fontos, hogy visszaállítsuk önmagunkról azt a pozitív én-képet, ami valamikor, valahol megbillent. A szerektôl való függés problematikája azonban már nemcsak a pszichológia, hanem az orvostudományt feladata is. Szükség lenne addiktológusokra és olyan intézményekre, amelyek befogadják, rehabilitálják az érintetteket, ezeket a problémákat ugyanis csak a természetes környezetbôl kiragadva, évekig tartó kezeléssel lehet orvosolni. Sajnos ma Magyarországon erre nem nyílik lehetôség, és a betegek általában a pszichiátrián végzik. Tovább nehezíti a dolgot, hogy a társadalom megbélyegzi, elítéli és kirekeszti magából a szenvedélybetegeket, ami gyakran vezet visszaeséshez. Pedig nem elég az egyén felelôsségét hangsúlyozni, társadalmi felelôsségvállalásra, segítségnyújtásra is szükség lenne zárja szavait a pszichológus. Szabó Zoé IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS Dátum Idôkép Hômérséklet Szept. 21., szombat Zápor várható 9 C 19 C Szept. 22., vasárnap Szept. 23., hétfô Szept. 24., kedd Szept. 25., szerda Szept. 26., csütörtök Szept. 27., péntek Derült, napos idô várható 8 C 18 C Közepesen felhôs idô várható 9 C 18 C Gyengén felhôs idô várható 9 C 19 C Gyengén felhôs idô várható 9 C 19 C Gyengén felhôs idô várható 8 C 19 C Gyengén felhôs idô várható 8 C 18 C 7

8 KULTÚRA INTERJÚ Van ok az örömre, bánatra egyaránt KOVÁCS GÉZA BÁBSZÍNHÁZ-IGAZGATÓVAL BESZÉLGETTÜNK A Mesebolt Bábszínház három elôadása is bejutott a VII. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle versenyprogramjába, ráadásul a mezônyben egyetlenként mindhárom elôadásával elnyerte a válogató zsûri valamennyi tagjának elismerését. Büszkeség ez a szombathelyi bábszínészeknek, az örömük azonban nem felhôtlen, hiszen továbbra sincs állandó helye a társulatnak, ami igencsak megnehezíti a mindennapokat. Kovács Géza igazgatóval az új évadról is beszélgettünk. Már önmagában a jelölés is óriási elismerés a bábszínháznak Két nagy gyermekszínházi szemle létezik Magyarországon, az egyik a kaposvári, a másik a Marczibányi téri. Utóbbiak szervezik immáron hetedik alkalommal ezt a gyermekszínházi szemlét, melyre két elôadással neveztünk, és a Ziránó Színház önálló jogán nevezte közös elôadásunkat, a Pinokkiót. Úgy alakult, hogy a szemletanács mindhárom elôadást beválogatta a fesztiválanyagba. Ez egy nagyon fontos szakmai visszajelzés, elismerés nekünk arról, hogy jó úton haladunk, hogy országos viszonylatban is elôkelô helyen állunk. Rendkívül tehetséges társulattal büszkélkedhetünk, amire sokan irigykednek a szakmában. Milyen elôadásokkal, esetleg újdonsággal készülnek az ôszi évadra? Idén is indítunk bérletet az óvodásoknak, ebben szerepelnek a Vitéz László, Az ördög kútja és a Mumus a padláson címû elôadások, valamint a kisiskolásoknak, amiben pedig a Vitéz László, a Mumus a padláson és az Én vagyok én, te vagy te címû elôadásokat játsszuk. Az évadban egy új feladattal is szembenézünk, hiszen átvettünk egy nehéz örökséget, az Agora MSH zenés gyermekszínházi bérletének szervezését, összeállítását. Úgy döntöttünk, hogy ezúttal a kicsit nagyobb gyerekekhez szólunk, így a három elôadásból álló bérletet a 3 4. osztályosoknak, illetve a még nagyobbaknak kínáljuk. Mindhárom darab szöveg nélküli, kimondottan zenés elôadás lesz. Mi a helyzet a kamaszokkal? A kamasz közönség egy kényes terület, nagyon speciális réteg, nagyon speciális problémákkal, érdeklôdéssel. Hagyományos bábszínházzal már nem lehet ôket lekötni, ráadásul olyan elôadást és témát kell találni, amely valóságosan érdekli és megérinti ôket. A gyôri bábszínházzal készítünk elô egy Rómeó és Júlia feldolgozást, különbözô mûfajok színházi elemeivel operálva, kísérletezve próbálunk egy beavató színházi formát létrehozni, a mozgás, a báb és az élôszínház eszközeit használva. Mindezt úgy, hogy a korosztály problémáira reflektálunk. Reményeink szerint tavasz végére elkészülünk vele. Már csak az állandó hely hiányzik A bizonytalanság nem könnyíti meg az életünket, hiányzik az állandóság és a kiszámíthatóság. Már próbálunk az ôszi elôadásokra, és soha nem tudjuk elôre, hogy másnap melyik teremben, helyszínen dolgozhatunk. Évek óta küzdünk azért, hogy ez az állapot megváltozzon, SAJTÓKÖZLEMÉNY MUNKAERÔKÉPZÉS A PARKOM KFT.-NÉL de hiába. Ezért most egy igazán nagy szakmai összefogást készítettünk elô, ami hat város összefogásával jött létre, és azt irányozná elô, hogy ebben a hat megyei jogú városban a bábszínházi épületeket vagy a hiányzó épületeket megkapják a bábszínházak. Ez egy 1,6 milliárdos projekt lenne, ami már tavaly óta ott van a minisztérium illetékes szakállamtitkárságán. Részemrôl még reménykedem abban, hogy a nagy stadionépítési lázban ez a töredék összegnek tûnô projekt nem merül a feledés homályába. Azt gondolom, hogy fontos dologról, a gyerekkultúráról van szó, ami legalább annyira lényeges szeglete a kultúrának, mint bármelyik erôsen támogatott terület. Sz.Z. A PARKOM Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelôsségû Társaság forint uniós támogatást nyert a Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt keretében a PARKOM Kft. munkavállalóinak képzése valósul meg. A tervezett képzésekbe összesen 13 fô munkavállaló kerül bevonásra. A PARKOM Kft. Bük parkfenntartó és kommunális szolgáltatója. Parkfenntartási, hulladékszállítási és községgazdálkodási tevékenységét közbeszerzési eljárás során elnyert, az önkormányzat rendelete alapján megkötött közszolgáltatói szerzôdés alapján végzi. A társaság tevékenységei elsôsorban közegészségügyi, környezetvédelmi és fejlesztési igények kielégítésére irányulnak. A PARKOM Kft. tevékenységét nagyteljesítményû, speciális eszközökkel és jármûvekkel végzi, emellett gépparkját folyamatosan bôvíti. A hatályos jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés és a munkagépek nagyobb üzembiztonsága, valamint jobb kihasználása érdekében szükségesnek bizonyul a fizikai munkát végzô munkatársak szakirányú, a géppark szakszerû kezelését biztosító, egységes képzése. A gépkezelôi tanfolyam a munkavégzés színvonalának emelését eredményezi, közvetlenül hozzájárulva a gépek nagyobb hatásfokú kezeléséhez és optimálisabb használatához, mûködéséhez, megnövelve ezáltal a társaság kapacitásait, mûködési hatékonyságát, erôsítve piaci pozícióját, lehetôséget biztosítva mûködési területe kiszélesítésére. A projekt keretében megvalósításra kerülô képzések: földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelô képzés, munkaés tûzvédelmi ismeretek Kapcsolat: PARKOM Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelôsségû Társaság 9737 Bük, Jókai M. utca www. ujszechenyiterv.gov.hu 8

9 2013. SZEPTEMBER 21. CIVIL ÖNKORMÁNYZAT FOGADÓÓRÁK Balassa Péter, Szombathely önkormányzati képviselôje szeptember 27-én (pénteken) óráig a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozó termében (Szombathely, Kossuth L. u. 1 3.) fogadóórát tart. BELÉPÔ NÉLKÜL A KÉPTÁRBA A Kulturális Örökség Napjai keretében szeptember 21-én szombaton és szeptember 22- én vasárnap a Szombathelyi Képtár ingyenesen látogatható. ÜGYELETES PATIKA Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet szeptember 21-tôl szeptember 27-ig. 21., Szo Árkádia, Dolgozók útja 1/A., ; 22., V Calendula, Szelestey L. u. 4 6., ; 23., H Elefánt, Zanati u. 20., ; 24., K Szent Rita, Vasút u. 3., ; 25., Sze Levendula, Zanati út 70. (TESCO), ; 26., Cs Isis, Rákóczi u. 1., ; 27., P Kígyó, Fô tér 31., Az elsô látványos bôrfiatalító arckezelés 35 év feletti hölgyeknek! BOMB Beauty Anti-ageing Stúdió Szombathely, Kôszegi u. 12. (Mozi Árkádsor) Telefon (30) Szombathely belvárosában eladó egy második emeleti, erkélyes, 2 szobás, téglalakás. Irányár: 7,9 M Ft. Tel.: Belvárosban napfényes, frissen korszerûsített, egy plusz két félszobás, tégla gáz-cirkós fiatalos lakás, zöld területtel eladó. Irányár: 13,7 M Ft. Tel.: Szombathelyen a KISZ-lakótelep csendes részén egy 55 m 2 -es erkélyes téglalakás eladó. Irányár: 7,7 M Ft. Tel.: RENDELÉS: NONSTOP Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/ Savaria Home Ingatlaniroda ajánlata További ingatlanajánlatokat a oldalon talál. Savaria Home Ingatlaniroda címe, elérhetôsége: Szombathely, Kôszegi utca 28. II/ Szombathelyen eladó egy egyedi kialakítású, 51 m 2 -es, 2 szobás tégla gázos lakás. Irányár: 8,3 M Ft. Tel.: Szombathely belvárosában, 2 szobás új építésû téglalakás, 16 m 2 -es terasszal, modern, fiatalos (minimál stílusú) berendezéssel eladó. Irányár: 13,5 M Ft. Tel.: Nyugati városrészen újépítésû 126 m 2 -es passzív ház eladó. Irányár: 37,5 M Ft. Tel.: INGATLANPIAC Szandi László ingalanszakértô MÉGISCSAK A HELYI AZ IGAZI! Mire kell vigyázni, ha szerzôdést kötünk az ingatlanközvetítôkkel? Hogyan kerüljük el a csalódásokat? A Savaria Home Ingatlaniroda segít Önnek eligazodni az apró betûk között, mert nálunk az Ügyfél a legfontosabb. Nekünk számít az Ön elégedettsége. Ezért okosítjuk ki Önöket hétrôl hétre arról, hogyan is mûködik az ingatlanpiac a valóságban. A Savaria Home Ingatlaniroda olyan helyi magániroda, amelynek rugalmasabbak a lehetôségei, így figyelembe tudjuk venni az ingatlantulajdonosok és az ingatlant keresôk egyedi igényeit is. A megszokottnál kedvezôbb százalékú sikerdíjjal tudunk dolgozni, ugyanakkor éppolyan kiváló marketing-aktivitással, koncepcióval, háttérstruktúrával és tanácsadói létszámmal mûködünk, mint a jól ismert országos hálózatok. Mi segíteni szeretnénk az Ön eladását, hogy mihamarabb, minél jobb áron gazdát tudjon cserélni az ingatlan. Ehhez szükséges, hogy ismerjük, és ajánlani tudjuk az Ön ingatlanát is, máskülönben a keresô nem biztos, hogy felfedezi azt. Nem célunk Önt hátráltatni, így nem fogunk kizárólagos szerzôdést Önre erôltetni sem. (A kizárólagosság azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonosának mindenképpen jutalékot kell fizetnie az általa megbízott iroda felé még akkor is, ha a tulajdonos maga értékesítette azt ) Sajnos ebbôl adódik a legtöbb csalódott és elégedetlen ügyfél is, ez okozza a legtöbb félreértést, ami által sajnos rossz elôítéletek alakultak ki az ingatlanközvetítôi szakma felé. Na mi, ilyet nem kérünk Öntôl! Mi Önökért dolgozunk 9

10 PROGRAMAJÁNLÓ szeptember KIÁLLÍTÁSOK Szeptember 14 október 14. Berzsenyi Dániel Könyvtár Janikovszky Éva emlékkiállítása szeptember 15 november 10. Szombathelyi Képtár Ösvényeim Garajszki József képzômûvész retrospektív tárlata szeptember 17 október 2. Agora Pincegaléria Pálfi Gyöngyvér és Péter Eszter kiállítása Poszt címmel szeptember 21. (szombat) Evangélikus templom 9.00-tól Regionális férfiköri találkozó Kutyasport Központ (Homok út) tól Kutyasport Központ megnyitója Szombathelyi Képtár Aquarellkiállítás-megnyitó. A kiállítást megnyitja: Cebula Anna. Megtekinthetô október 6-ig. Kámoni Arborétum Ôszköszöntô gyermekprogramok az Arborétumban Vasi Múzeumfalu X. Nemzetiségi Napok a Vasi Skanzenban Végállomás FankaDeli-koncert Magház Kultúrkocsma Depeche Mode party Cuba Café Resident Night szeptember (szombat vasárnap) Iseum Savariense Kulturális Örökség Napjai Egész napos családi programok az Iseum területén kapcsolódva a Vizek házai országos rendezvénysorozathoz. szeptember 22. (vasárnap) Mesebolt Bábszínház Vitéz László: Az elásott kincs Smidt Múzeum A hely szelleme címmel tematikus tárlatvezetés a múzeum kiállításában épülettörténeti kitekintéssel Savaria Múzeum Kulturális Örökség Napjai keretében Múzsák kertje rendezvény. Bôvebb információ: 94/ szeptember 23. (hétfô) Energy Fitness Katus Attila aerobic világbajnok az Energy Fitnessben Berzsenyi Dániel Könyvtár Petôfi Sándor ismeretlen arca. Ki mer a szemébe nézni? Elôadó: Szilvási Csaba szeptember 24. (kedd) Berzsenyi Dániel Könyvtár Szerelmem, Vietnám. Dr. Déri Miklós nyugalmazott katonai ügyész, jogtanácsos tart élménybeszámolót. szeptember 25. (szerda) Cafe Frei Színházszerda. Évadnyitó beszélgetés Jordán Tamással, Kálmánchelyi Zoltánnal és Vass Szilárddal szeptember 26. (csütörtök) Agora Savaria Filmszínház Robbie Williams: Take the Crown Live in Tallin 2013 szeptember 27. (péntek) NYME SEK Kutatók éjszakája Részletes program és regisztráció: Cuba Café Ladies All Night szeptember 28. (szombat) Martineum Felnôttképzô Akadémia Szombathely Város Kolping Egyesületének 20. évfordulója alkalmából tartandó jubileumi rendezvény További információ: Agora Savaria Filmszínház Japán Nap szeptember (szombat vasárnap) Kámoni Arborétum Jógatalálkozó Schirilla Györggyel Szombathelyen Mire számíthat a hétvégi program során? Változz meg szeretetbôl Jógára: A gyakorlatok újszerûek, nagyszerûek és könnyen elvégezhetôk. Elôadásokra: A pozitív gondolkodás és a szeretet erejérôl, az egészséges életmódról. Meditációkra: A test, lélek, szellem harmóniájának elérése céljából. Egyéni konzultációs lehetôségekre: Az egészség visszaszerzésérôl és megtartásáról. Regisztráció: Elôzetes regisztráció szükséges az alábbi elérhetôségeken: tel.: 94/ , tel.: 06/ A program a XVIII. Szombathely-i Egészség-napok rendezvénye! szeptember 29. (vasárnap) Herényiek Háza 9.30 Irány az Alpokalja ékszerdoboza! Kerékpártúra Kôszegre. Információ, túrára való jelentkezés szeptember 27-ig: 06-30/ , Vas Megyei TIT programjai szeptember 25. (szerda) Hölgy Klub. Nyári élmények, beszámoló, 20. évforduló tervezése szeptember 26. (csütörtök) Francia Klub. Kirándulás Kercaszomorra, a Kurilla farmra október 6. (vasárnap) Az Aradi vértanúk emléknapja Rátót, Ivánc. Jelentkezési határidô: szeptember 25. Weöres Sándor Színház elôadásai szeptember 21. (szombat) Csáki Judit: Alföldi színháza könyvbemutató Weöres Sándor: Szent György és a Sárkány szeptember 25. (szerda) Az életünk folyóirat Weöres Sándor-emlékszámának bemutatója Hatvanhat a Sebô együttes Weöres Sándor estje szeptember 26. (csütörtök) (P)ART Klub: Filó-Art Az éjszaka zenéje 10

11 2013. SZEPTEMBER 21. Ö N K O R M Á N Y Z A T K Ö Z É R D E K Û PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZOMBATHELY VISSZAVÁR FELSÔOKTATÁSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA Szombathely Megyei Jogú Város közgyûlése havi ösztöndíjjal támogatja a hiányszakmákban tanuló szombathelyi diákokat. A pályázók köre: A pályázatot a felsôoktatási intézmény nappali tagozatán, az elsô diploma megszerzése érdekében hiányszakmában tanulmányt kezdô ( A típusú pályázat), és a felsôoktatási intézmény nappali tagozatán hiányszakmában már tanulmányt folytató ( B típusú pályázat), szombathelyi állandó lakóhellyel rendelkezô fiatalok nyújthatják be. Hiányszakmák megnevezése és a várhatóan támogatott keretszám: Óvodapedagógus, nemzetiségi óvodapedagógus: A típusú pályázat esetében 2 fô; B típusú pályázat esetében 1 fô; Tanító: A típusú pályázat esetében 1 fô; Felnôtt és gyermek háziorvos: A típusú pályázat esetében 1 fô; B típusú pályázat esetében 1 fô; Gépészmérnök: A típusú pályázat esetében 2 fô; B típusú pályázat esetében 2 fô; Villamosmérnök: A típusú pályázat esetében 1 fô; B típusú pályázat esetében 1 fô. Az ösztöndíj havi összege: Ft. A pályázat benyújtásának határideje és módja: A pályázatot szeptember 1. és szeptember 30. napja között személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a pályázat melléklete szerinti formanyomtatványon. A pályázat benyújtásának helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Egészségügyi és Közszolgálati Osztály, Közszolgáltatás Szervezési Iroda (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u III. emelet 609. iroda). A pályázat benyújtásának határideje jogvesztô! A pályázatok elbírálása: A beérkezett pályázatokat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási Bizottsága 2 körös pályázati rendszerben október 31. napjáig bírálja el. A rendelet, a részletes pályázati felhívás, illetve a pályázat benyújtására szolgáló adatlap letölthetô a következô címrôl: honlapról, vagy beszerezhetô a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. FELHÍVÁS EBOLTÁS A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenôrzô Szakigazgatási Hivatala szervezésében évben az alábbi idôben és helyeken kerül végrehajtásra az ebek veszettség elleni kötelezô összevezetéses oltása. Szeptember 30-án (hétfô): óráig Kandó Kálmán u.; Október 1-én (kedd): óráig Gyöngyöshermán, Harangláb; Herény Béke tér; Október 2-án (szerda): óráig Vadász utca (Szentkirály); Újperint; Október 3-án (csütörtök): óráig Honvéd tér (Pelikán park); Pázmány Péter krt. buszforduló; Október 5-én (szombat): óráig Zanat Italbolt; Olad, Iskola elôtti tér; Károly Róbert utcai szolgáltatóház; Október 7-én (hétfô): óráig Csititói benzinkút; Október 8-án (kedd): óráig Bagolyvár vendéglô; Nyitra utca; Sport tér; Október 9-én (szerda): óráig Kétrózsa köz (emlékmû); Kolozsvár utca; Kispityer vendéglô; Október 11-én (péntek): óráig Petôfi telep; Október 12-én (szombat): óráig Vadász Vendéglô, Kámon. Pótoltás: Október 14-én (hétfô): óráig Honvéd tér (Pelikán park); Október 16-án (szerda): óráig Csititói benzinkút. A fel nem derített és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a felelôsséget az esetleges köz- és állat-egészségügyi következményekért. A 80/2002. (IX.4.) FVM rendelet 8. (2) bekezdése értelmében ez évben az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálásával egyidejûleg el kell végezni az ebek széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelését is. Minden három hónapnál idôsebb eb oltása kötelezô. Az oltás alól kivont ebek kiirtásra kerülnek. A veszettség elleni oltás a jogszabály értelmében csak chippel rendelkezô kutyáknak adható be. Tömegoltáskor az oltás és féregtelenítés költsége Ft/eb, amit a helyszínen kell fizetni. A chippel nem rendelkezô kutyáknál a tulajdonos kérheti a chippelést is, ami szintén 3500 Ft/eb. 11

12 C I V I L C S A L Á D I S P O R T RECEPT ALMÁVAL BÉLELT PULYKAMELL Hozzávalók 4 fôre Töltött pulykamellhez: 1 kg pulykamell, 28 dkg fôtt, füstölt tarja (14 vékony szelet), 20 dkg Pannónia sajt (14 vékony szelet), 1-2 db savanykásabb ízû alma, 1-2 fej lilahagyma, só, bors, olaj. Kelkáposztás burgonyapüréhez: 1 kg burgonya, 8 dkg vaj, 1 dl tej, 8 dkg kelkáposzta, 2 dkg dióbél. Elkészítés: A pulykamellbôl hét nagyobb szeletet vágunk, melyeket jól kiklopfolunk, majd sózunk, borsozunk. Az almát kicsumázzuk, és fél cm vastag karikákra vágjuk. A vöröshagymát szintén felkarikázzuk. A húsokat kiterítjük, és minden szelet egyik felét megpakoljuk a töltelékkel a következô sorrendben: egy szelet tarja, egy szelet Pannónia sajt, két karika alma, két karika lilahagyma, újból egy szelet Pannónia sajt, és végül egy szelet tarja. Ráhajtjuk a hús másik felét és fogvájóval, hústûvel vagy bambusznyárssal körbetûzzük a szélét. Közepesen forró olajban a batyuk mindkét oldalát megsütjük. A burgonyát felkockázzuk. Sós vízben puhára fôzzük, leszûrjük. Hozzáadjuk a vajat, és botmixerrel habosra pürésítjük. Kis adagokban a tejet is hozzákeverjük. A káposzta leveleit vékony csíkokra vágjuk, és egy-két percre forrásban lévô vízbe dobjuk, majd leszûrjük, és a püréhez keverjük. A dióbeleket durvára vágjuk, és serpenyôben kis lángon rövid ideig pirítjuk. Tálalásnál a burgonyapürét megszórjuk a pirított dióval, majd mellé ültetjük a félbevágott húscsomagokat. 120 ÉVES A KÁMONI ARBORÉTUM Idén 120 éves a Kámoni arborétum, amelyet hatvan éve az Erdészeti Tudományos Intézet gondoz és fejleszt. A jubileum alkalmából megrendezett programsorozatot csütörtökön Csonka Ernô festômûvész természetképeibôl összeállított tárlat nyitotta meg. A rendezvény a turizmus világnapjával és a kutatók éjszakájával folytatódik szeptember 27-én, amikor a kert éjjel tizenegy óráig ingyenesen lesz látogatható. Október végén A Szombathelyi Kámoni Arborétum címû könyv bemutatójával ér véget a programsorozat. A bemutatóval egy idôben nyílik meg a hely 120 évét felölelô grandiózus kiállítás, amely számos relikvia mellett bemutatja majd az arborétumnak a szombathelyi emberek életében játszott szerepét, hiszen évtizedeken keresztül képzômûvészek, költôk, szerelmesek kedvelt helye volt. MEGÚJULT EGY PARK A DERKOVITSON Megszépült a Szûrcsapó utcai park, amelynek költségeit dr. Czeglédy Csaba, a Derkovits városrész önkormányzati képviselôje állta. A politikus a felújítással járó kiadásokat képviselôi tiszteletdíjából fedezte. A korábbi füves, gyomos terület helyén most kaviccsal felszórt sétány vezet végig. A régi, rossz állapotban lévô padok helyére újak kerültek, és a korábbi rendezetlen környék is a múlté már, hiszen nyoma sincs a hulladéknak. IV. HORVÁTH ZOLTÁN KOSÁRLABDA EMLÉKTORNA Szeptember Szombathely, Aréna Savaria Részt vevô csapatok: ASE, Zalakerámia ZTE KK, Oberwart Gunners (A), Falco KC Szombathely szeptember 27. péntek: I. mérkôzés: Oberwart ZTE KK; Megemlékezés-koszorúzás: dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Gráczer György, a Falco KC ügyvezetôje, Horváth Zoltán Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány képviselôje; Megnyitó: Önkormányzat képviselôje; II. mérkôzés: ASE- Falco KC Szombathely szeptember 28. szombat: III. mérkôzés: Falco KC Szombathely ZTE KK; IV. mérkôzés: Oberwart ASE szeptember 29. vasárnap: V. mérkôzés: ASE ZTE KK; VI. mérkôzés: Oberwart Falco KC Szombathely; Eredményhirdetés, tombolasorsolás. Különdíjak: MVP díj (IBM pont alapján); Legjobb hazai játékos; Legjobb center. Kapunyitás a mérkôzés elôtt egy órával! A tornára a Falco KC éves bérletei nem érvényesek, bérleteseknek kedvezményt biztosítanak. A mérkôzés jegybevételének 10%-át a Horváth Zoltán Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány javára ajánlják fel. A szurkolók között tombolán egy sportcsomagot sorsolnak ki. További részletek: RAJZPÁLYÁZAT A Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház esélyegyenlôségi rajzpályázatot hirdet Így látom én! címmel Vas megyei általános iskolai tanulók részére. Az alkotásokat két kategóriában várják: alsó tagozatos gyerekek; felsô tagozatos gyerekek. Az alkotások postára adásának határideje: szeptember 30. Cím: Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 9700 Szombathely, Óperint u. 1., Pályázati kiírás: vagy Kiállítás-megnyitó és díjátadás: október 10. Ôszi derû Kaszóban Érvényes szeptember 1 november 30. között. A CSOMAG TARTALMA: Szállás vadászházunkban, manzárd szobáinkban vagy erdei lakjaink egyikében Félpanziós ellátás 50%-os kedvezménnyel, mely egy alkalommal vadvacsorát tartalmaz. Egy üveg bor választható éttermünkben Kisvasutazás Kerékpárhasználat 3 órára Kijelölt kerékpárútvonalak Foglalható már Ft/fô/2 éjtôl! További részletekrôl érdeklôdjön elérhetôségeink bármelyikén! Várjuk szeretettel Kaszóban! SZÉP kártya elfogadóhely 12

13 2013. SZEPTEMBER 21. C I V I L H I R D E T É S EMLÉKEZÉS A VÉRTANÚKRA Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt október 6-án a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumba, az aradi vértanúk mártírhalálának 164. évfordulója alkalmából megrendezendô városi megemlékezésre. Kérjük mindazokat a szervezeteket, amelyek koszorút kívánnak elhelyezni az aradi vértanúk emlékfalánál (Premontrei Gimnázium), koszorúzási szándékukat az es telefonszámon szíveskedjenek bejelenteni szeptember 27. (péntek) óráig! LAKOSSÁGI FÓRUM Az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért Választási Szövetség politikusai országjárásukat keretében lakossági fórumokon találkoznak és beszélgetnek a választókkal. A lakossági fórum szeptember 24-én, kedden délután fél hatkor kezdôdik a Hotel Claudiusban. Vendégek: Szelényi Zsuzsanna, az Együtt 2014 Elnökségének tagja, a Haza és Haladás alapítója. Wrzava Pál, az Együtt 2014-PM szövetség Vas megyei jelöltje (3. sz. oevk Körmend). SAJTÓKÖZLEMÉNY Humánerôforrás-fejlesztés a versenyképes és magas minôségû szolgáltatásokért A TrophyResort Nyilvánosan Mûködô Részvénytársaság ,- forint uniós támogatást nyert a Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt keretében a TrophyResort Nyrt munkavállalóinak képzése valósul meg. A tervezett képzésekbe összesen 16 fô munkavállaló kerül bevonásra. A TrophyResort Nyrt. saját szállodáinak bôvítésével, üzemeltetésével és saját szállodai szolgáltatások és termékek értékesítésével és fejlesztésével foglalkozik. A társaság az elmúlt években egy már nem mûködô szálloda megvásárlásával, felújításával és elindításával kezdte meg tevékenységét. A piaci verseny egyre intenzívebb nyomása, az ügyfélkör részérôl jelentkezô minôségi szolgáltatások iránti igény, Ausztria és Szlovénia közelsége mind-mind a tudás és készségek folyamatos fejlesztésének jelentôségét, a humánerôforrás képzés szükségességét támasztja alá. A humánerôforrás a társaság tevékenységének egyik legfontosabb sikertényezôje. A tervezett képzések a szolgáltatási színvonal emelkedését, a minôségi munkavégzés lehetôségének megteremtését, az ügyfélkör bôvülését eredményezik. A képzések keretében megszerzett tudás, készségek és kompetenciák a társaság hosszú-távú elképzeléseinek megvalósítását szolgálják, emellett számos munkaerôpiaci lehetôséget nyitnak meg a képzésen résztvevô munkavállalók számára is. A projekt keretében megvalósításra kerülô képzések: konfliktuskezelés és problémamegoldás a munkahelyen, üzletfejlesztés, külsô, belsô kommunikáció a munkahelyen. Kapcsolat: TrophyResort Nyilvánosan Mûködô Részvénytársaság 2038 Sóskút, Petôfi Sándor u www. ujszechenyiterv.gov.hu Szombathely, Hollán E. u. 13. Tel.: 94/ % diákkedvezmény angol és német nyelvtanfolyamokra! Érettségi és vizsgafelkészítés, beszédcentrikus nyelvoktatás munkavállaláshoz, iskolai felzárkóztatás, rugalmas idôbeosztás, tanfolyamkezdés naponta. PANNON NYELVVIZSGA Következô vizsgaidôszak: november Jelentkezési határidô: szeptember 25. Nyilvántartási számunk: Akkr.szám: AL Szombathely, Rumi út FÜRDÔSZOBA SZAKÜZLET (Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében) Telefon: Nyitva tartás: H P: , Szo.: BURKOLATOK SZANITEREK CSAPTELEPEK FÜRDÔSZOBABÚTOROK Gőzerővel folyik a GYSEV Zrt. P+R, B+R parkolóinak építése szeptember 21. Befejezéséhez közeledik a GYSEV Zrt. Szombathely Szentgotthárd vonalán az utazóközönség életét megkönnyítő beruházás-sorozat, amelynek keretében a vonal menti településeken új buszfordulókat, autós parkolókat és kerékpártárolókat épít a GYSEV és partnere, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A kivitelező Swietelsky Magyarország Zrt. minden helyszínen dolgozik, így ősz végére az összes létesítményt átadhatják. Háztól házig a legnagyobb kényelmet, pontosságot és gyorsaságot akarja biztosítani utasainak a GYSEV Zrt. a Szombathely Szentgotthárd vonalán és a környező településeken, mert a társaság osztrák tapasztalatai azt mutatják, hogy így visszacsalogatható az utazóközönség az autós közlekedésből. E megfontolás jegyében kezdődött meg tavaly a GYSEV és Magyar Közút megrendelésére az a beruházás-sorozat, amely most végéhez közeledik. A kivitelező Swietelsky Magyarország Zrt. valamennyi helyszínen gőzerővel dolgozik annak érdekében, hogy a projektet az eredeti határidőnek megfelelően ősz végéig le tudja zárni. Szombathelyen, Rátóton és Szentgotthárdon jelenleg már a hatósági forgalomba helyezési eljárások zajlanak. Ezeken a helyszíneken várhatóan néhány héten belül teljesen birtokba veheti az utazóközönség az új gépjárműparkolókat és kerékpártárolókat. Rátóton a Vasi Volán járatai ezután ismét a megszokott helyen állnak majd meg. Ják Balogunyom, Egyházasrádóc és Alsórönök állomásokon a parkolók és kerékpártárolók építésénél az utómunkálatok folynak, ezeken a helyszíneken hamarosan megkezdődhetnek az átadási eljárások. Hasonlóan jól áll a kivitelező Csörötneken, ahol három új buszöblöt alakítanak ki. Az ősz végi átadásig a legtöbb munkát Körmenden, Horvátnádalján és Csákánydoroszlón kell még elvégezni. A három településen 43, 8, illetve 18 férőhelyes gépkocsiparkolót, valamint 180, 40, illetve 80 férőhelyes kerékpártárolót létesít a társaság. A projektben, amelyet 530,3 millió forinttal támogat az Európai Unió, összesen 192 gépkocsiparkoló és 792 kerékpártároló létesül. Győr Sopron Ebenfurti Vasút Zrt. Cím: 9400 Sopron, Mátyás király útja 19. Honlap: 13

14 mûszaki vizsgáztatás gumiabroncscsere és -javítás klímatöltés fék- és futómûszerviz olajcsere, idôszakos szerviz motordiagnosztika Szombathely, Puskás T. u. 1. Tel.: 94/ Jégkárjavítás! Horpadásjavítás akár fényezés nélkül is! Karosszériajavítás és fényezés 3 év garanciával, kárügyintézéssel. Buday László autófényezô mester Tel.: 06 30/ DÍJMENTES BESZERELÉS Alpok Autó Kft., Szombathely, Zanati út 5. Hivatalos VOLVO Márkakereskedés és Szerviz Tel.: 30/ Tel./fax: 94/

15 2013. SZEPTEMBER 21. AUTÓSOK, MOTOROSOK FIGYELEM! MINDENT EGY HELYEN, HOGY ÖNNEK GONDJA NE LEGYEN! Majdnem 25 éve már amikor a Magyar autósbolt megnyitott, célul tûzte ki a fenti mondatot. Ennek érdekében a tulajdonosok a tevékenységüket autószervizeléssel, mi több új és használt autó- és motorkereskedéssel bôvítette. Mára Vas megye szerte ismert, hogy a Szombathely, Zanati út 27/A telephelyükön a Fiat, Subaru, Isuzu, sôt május óta a Mitsubishi autómárka, valamint Yamaha, Aprilia és Kawasaki motorok megyei teljeskörû képviseletét és a Nissan márka szervizelését látja el. Azért, hogy a többi márka tulajdonosait is maradéktalanul kiszolgálhassák, egy nemzetközi márka független hálózat az Automeister tagjaként naprakész mûszaki támogatással szakszerû kiszolgálással és alkatrészellátással állnak valamennyi márkatulajdonos szolgálatára. Szolgáltatásaik: teljes körû szerviz márkától függetlenül is, mûszeres gépjármû-diagnosztika, klímatöltés, fertôtlenítés, fék és futómûjavítás, sérült gépjármûvek teljes körû javítása és biztosítós kárrendezése, gumiértékesítés és szerelés, centrírozás, mûszaki vizsgáztatás és lehetôség van autó és autócsomagtartóbérlésre is. Mindezek után a tulajdonosok nagy örömére szolgált, és régi vágyuk teljesült azzal, hogy mostantól saját telephelyükön tudják valamennyi kedves ügyfelük jármûvének mûszaki vizsgáztatását és eredetvizsgálatát elvégezni. Legyen az személygépkocsi, tehergépkocsi (3.5 tonnáig) motorkerékpár vagy utánfutó. Ügyfeleik biztonsága érdekében megkezdték a gépjármûvek téli felkészítését, megérkeztek a téli gumiabroncsok, és várják régi és leendô új ügyfeleiket. (x) N É G Y K E R É K E N MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁS! AZONNAL (idôpont-egyeztetéssel) EREDETVIZSGÁLAT Szombathely, Zanati út 27/A Tel.: 06-94/ Fókuszáljunk ismét a Focusra! A Ford éveken át kedvelt középkategóriás modellje, a Ford Focus ismét középpontba kerül a szombathelyi Ford márkakereskedésben. A Zanati úton mûködô Strauss Autószalonhoz érkezve többek között három csodálatos és igényeinknek megfelelôen felszerelt Focus-szal is találkozhatunk: ezek egy héten belül, kiváló áron elvihetôek! Egyre gyakoribb a Ford Focusban is a második egymást követô évben Év Motorja díjat nyert 1.0 literes EcoBoost motor. A kiváló teljesítményû, alacsony fogyasztású és károsanyag-kibocsátású turbó benzinmotor a vezetô számára gyors, csendes, takarékos, és valóban jobban megy az eddig kedvelt diesel motornál. Az új Focust olyan technológiai újdonságokkal ruházták fel például a SYNC rendszer, amelyek magasrangú márkánál, mint a Land Rover sem találhatók meg. Ausztriában, a Strauss Autószalon osztrák anyacégénél gyakori a Ford Focus vásárlás és most a magyar vásárlók számára is rendkívüli akciók vannak: noha az új Focusnak a bevezetés idején magasabb volt az ára, most a szombathelyi szalonban egy jobban felszerelt Ford Fiesta árán juthatunk egy klímával szerelt Ford Focushoz. Ford Credit Bónusz Finanszírozás esetén az akciós árból további kedvezményt kaphatunk. Ajánljuk mi is az EcoBoost motor próbáját, és hogy figyelje a Ford Focus hirdetéseket! (x) FordFocus forintért!* klíma metálfény HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ) * Az ajánlat érvényes Ford Focus Ambiente 1.6 VCT 105 LE 5 ajtós modellre manuális klímával, ezüst metálfénnyel, ig kötött vevőszerződés esetén. A kép illusztráció. További modellek autószalonunkban! Vegyes átlagfogyasztás: 6.0l/100 km, CO2 - kibocsátás: 139 g/km Go Further Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) 15

16 MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS és TÛZVÉDELMI ELÔADÓ tanfolyamok indultak Szombathelyen. BECSATLAKOZÁSI LEHETÔSÉG! UTOLJÁRA A RÉGI OKJ SZERINTI ÁRAKON! Érd.: 06/30/ ; FEOT Kft. Al.: 0331 Nysz.: BOLYAI NYÍLT NAP a 8 és 4 osztályos gimnázium iránt érdeklôdôknek A Bolyai János Gyakorló Gimnázium tájékoztató és nyílt napot szervez. A 8 évfolyamos gimnáziumi tagozatra a 4. osztályt végzett diákokat várjuk. 4 évfolyamos gimnáziumi tagozatunk természettudományi, humán és matematika specializációkkal indul. Tájékoztató nap: szeptember 28-án (szombaton) óráig. Nyílt nap: október 9-én (szerdán) 8 11 óra között. Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdô szülôt és diákot a Bolyai János Gyakorló Gimnáziumban! HIGIÉNIA Higiénés kellékek, Kéz- és eszközfertôtlenítôk, Góliát kéztörlô papírok (WC ülôke papír), Otthonápolás kellékei Szombathely, Semmelweis u. 28 Tel.: 94/ Együttmüködô partnerek: A rendezvény az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program CYCLING AT-HU Határtalan kerékpáros élmény c. projektje keretében az Európai Unió és Magyarország támogatásával valósul meg. NEM CSAK VERSENYBICIKLIVEL, NEM CSAK VERSENYZÔKNEK! 14 KM NÁRAI KÖZEPÉN FORDÍTÓVAL: 7 éves korig elsô három lány-fiú 8-9 éves korig elsô három lány-fiú éves korig elsô három lány-fiú éves korig elsô három lány-fiú 3-4 fôs családi verseny elsô három család 60 KM KÖRÚTVONAL SZOMBATHELY SCHANDORF SZOMBATHELY MTB vagy egyéb kerékpárral induló elsô három nô-férfi Országúti kerékpárral: éves elsô három nô-férfi éves elsô három nô-férfi éves elsô három nô-férfi éves elsô három nô-férfi 61 év feletti elsô három nô-férfi. DÍJAZÁS: az idôeredmények alapján serleg és érmek, tárgynyeremények. Elônevezési díj: nincs. Elônevezés ig ig az Aerofi tness Clubban, Szombathely, Dolgozók u.1/a Árkádia Bevásárló Központ 06/20/ vagy -ben: Rajtszám és idômérô chip kauciós díja: 500 Ft Helyszíni nevezés: NINCS Nevezés: maximum 300 fô RAJTSZÁM ÉS CHIP FELVÉTEL IG! Minden elônevezô ajándék pólót kap és tárgynyeremény-sorsoláson vesz részt! FÔNYEREMÉNY: 1 felnôtt, 1 gyermek kerékpár és 1 Roller A versenyen mindenki korhatár nélkül, de saját felelôsségére, a KRESZ betartásával indulhat. FEJVÉDÔ HASZNÁLATA KÖTELEZÔ! Helyszín: Bar tók Béla Körút Szombathely információ: tness.hu ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRVERSENY: 2013.szeptember 28-án szombat kor a szombathelyi Bartók Béla Körútról, mezônyverseny autós felvezetéssel, motoros kísérettel, tömegrajtos indítással chipes idôméréssel. Szombathely Újperint Nárai Pornóapáti Horvátlövô Vaskeresztes Felsôcsatár Narda Schandorf Narda Felsôcsatár Vaskeresztes Horvátlövô Pornóapáti Nárai Újperint Szombathely útvonalon.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Munkaerő-piaci nyitás Önkéntesség a munkavállalás motorja? Aktuális okokból az idei konferenciának két súlyponti témája van: Mivel 2011. május

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

RÖVID PROGRAM. Hétrétország- a szerek és porták köztiválja 2014. augusztus 9-20.

RÖVID PROGRAM. Hétrétország- a szerek és porták köztiválja 2014. augusztus 9-20. RÖVID PROGRAM Hétrétország- a szerek és porták köztiválja 2014. augusztus 9-20. 2014. augusztus 9. Szombat 22:30 Csillagrét, Őriszentpéter Csillagnéző Találka az Árpád-kori templom parkolójában 2014. augusztus

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

BOGÁT - GYÖNGYÖSHERMÁN - VASÚTÁLLOMÁS

BOGÁT - GYÖNGYÖSHERMÁN - VASÚTÁLLOMÁS TÖRZSVONALAK 1 BOGÁT - GYÖNGYÖSHERMÁN - VASÚTÁLLOMÁS - HERÉNY Km Átszállási MEGÁLLÓHELYEK M.idő Óra 0.0 1U Bogát, Szoc. Otthon 0 0 4-40 40 40 1.1 - Bogát bej. út 2 2 5-20 20 20 1.8 - Sport tér 4 3 6-00,4000,4000,40

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ ANGOL INVEST INGATLANFEJLESZTŐ, FORGALMAZÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KFT. e-mail:info@angolinvest.hu www.angolinvest.hu

CÉGISMERTETŐ ANGOL INVEST INGATLANFEJLESZTŐ, FORGALMAZÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KFT. e-mail:info@angolinvest.hu www.angolinvest.hu CÉGISMERTETŐ ANGOL INVEST INGATLANFEJLESZTŐ, FORGALMAZÓ ÉS e-mail:info@angolinvest.hu. HIVATALOS CÉGADATOK: 1. ÁLTALÁNOS ADATOK: CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-868377 CÉGFORMA: KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BEJEGYEZVE:

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Munka és család összeegyeztethetősége A 20. Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia a család és munka összeegyeztethetőségének országonkénti és Európában létező modelljeit,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

hétfő - csütörtök: 7.30-16.00 óra péntek: 8.30-13.30 óra szombat: 9.00-17.00 óra hétfő - csütörtök: 7.30-15.00 óra péntek: 7.30-12.

hétfő - csütörtök: 7.30-16.00 óra péntek: 8.30-13.30 óra szombat: 9.00-17.00 óra hétfő - csütörtök: 7.30-15.00 óra péntek: 7.30-12. FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT VAS MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 DECEMBER ÜNNEPI NYITVATARTÁS Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket irodánk decemberi nyitva tartásáról: 2013. december 20. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás: 8:00 12:00 óráig 2013.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2013 Szervező Intézmény A Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája az idei évtől új, kétnapos szakmai továbbképző tanfolyamot rendez,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Előadó : Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2007. június 18 - augusztus 31-ig) Ottó

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA MÉDIAAJÁNLAT 2013 A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA A Humen Magazinnak mint minden médiaterméknek elsődleges célja a tájékoztatás. Kiadványunk betekintést enged a kultúra, a szépségápolás

Részletesebben

JEGY- ÉS BÉRLETINFORMÁCIÓK

JEGY- ÉS BÉRLETINFORMÁCIÓK JEGY- ÉS BÉRLETINFORMÁCIÓK Szurkolóink február 17-től, keddtől féléves bérletet válthatnak a Groupama Arénába, labdarúgó-csapatunk tavaszi idényének mérkőzéseire. A tavaszi féléves bérlettel csapatunk

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Biatorbágy Város közigazgatási

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Rajzverseny óvodásoknak 2011-ben is A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Ilyen volt ilyen lett... Egy spontán rajz, aztán mese a környezettudatos házról, és jöhet a világmegváltó alkotás.

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József.

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József. Budapest, 2012. október 24. Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés 2012. október 24. Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyaló Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint Tervezett napirend: 1. Versenyengedély

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Ünnepi könyvheti felolvashow SZombathely az Olvasás Fővárosa Is

Ünnepi könyvheti felolvashow SZombathely az Olvasás Fővárosa Is A művészet nem az, hogy meg tudunk-e rendezni egy ünnepet, hanem, hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki. Ünnepi könyvheti felolvashow SZombathely az Olvasás Fővárosa Is Nietzsche Elkötelezettség

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Németh Gergő elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. február 28. Dunaújváros Egyeztetés - EFOTT civil falu Téma: Feladatkörök beosztása 2015. február. 28. Dunaújváros Egyeztetés

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

OlimpIKON- sorozat. Klauzál Ház április. Im Memoriam Koló kiállítás. Április 14. szombat 19 óra

OlimpIKON- sorozat. Klauzál Ház április. Im Memoriam Koló kiállítás. Április 14. szombat 19 óra Klauzál Ház április Április 10. 18 óra, Színházterem A költészet napja tiszteletére WASS ALBERT EST SZERELMEM, ERDÉLY - Rékasi Károly előadása Jegyárak: elővételben 800, helyszínen 1.200 Ft Április 14.

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

Hosszabbítás 21 900 28 900 10 900 6 900 17 850 23 900 10 900 6 900

Hosszabbítás 21 900 28 900 10 900 6 900 17 850 23 900 10 900 6 900 Makár relax napok 3nap/2éj kétágyas 1 fő 2 fő Pótágy Gyerek 1 fő 2 fő Pótágy Gyerek 45 900 59 400 22 300 14 600 35 700 49 400 22 300 14 600 Hosszabbítás 21 900 28 900 10 900 6 900 17 850 23 900 10 900

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Túl a 150.000 utason, 12. alkalommal is újra zakatol a Mikulásvonat XII. Diósgyőri Mikulásvonat (2014. november 27. december 17.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Túl a 150.000 utason, 12. alkalommal is újra zakatol a Mikulásvonat XII. Diósgyőri Mikulásvonat (2014. november 27. december 17. SAJTÓKÖZLEMÉNY Túl a 150.000 utason, 12. alkalommal is újra zakatol a Mikulásvonat XII. Diósgyőri Mikulásvonat (2014. november 27. december 17.) Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy a Diósgyőrért Közhasznú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Sarvar. varos 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS

Sarvar. varos 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS Sarvar varos RENDEZVENYNAPTARA PROGRAMME CALENDAR 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS w marcius 1 15. 1. (pé), 17:00, Nádasdy-vár, könyvtár (95/320-122) Katonatörténet az I. világháborútól napjainkig kiállítás

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Youth Waterpolo Festival

Youth Waterpolo Festival 2015 Youth Waterpolo Festival 19 25 July 2015 Kaposvár, Hungary Youth Waterpolo Festival HUNGARY 2 0 1 5 19 25 JULY www.youthwaterpolofestival.org 2015 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT Youth

Részletesebben

45. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR. Rögtönzés és folytonosság

45. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR. Rögtönzés és folytonosság 45. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR Rögtönzés és folytonosság Településeink működését és fejlődését az utóbbi években elhúzódó gazdasági válság kedvezőtlenül befolyásolja. A kommunális

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete!

Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete! Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete! Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szállodánk a Két Korona Wellness Hotel ajánlatait. Szállodánk Balatonszárszón az egyik legkedveltebb üdülőövezetben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET FMFSN VÁNDORSERLEG XII. Székesfehérvár, 2011. április 13. TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET Fejér Megyei Felsőoktatási Sportnap Rendező: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Pannon Egyetem Székesfehérvári

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett?

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Konstantinusz Kft. 2010 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 2. Mi is az Iskolaszövetkezet?...2 3. Milyen elvárásokat támaszt a munkaerőpiac a diákokkal szemben?...4

Részletesebben

J a v a s l a t Ostoros község 2014. évi rendezvénytervére

J a v a s l a t Ostoros község 2014. évi rendezvénytervére J a v a s l a t Ostoros község 2014. évi rendezvénytervére A községi rendezvényterv ebben az évben is épít a korábbi években kialakult hagyományokra, a község lakossága által elvárt és igényelt nagyobb

Részletesebben

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv BEVEZETŐ Tartalom Bevezető A nemzetközi YFU felépítése A magyar YFU felépítése Önkéntes feladatok A YFU egy önkéntes szervezet. Ez a füzet azért született,

Részletesebben

Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció 2013. június 21.

Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció 2013. június 21. Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció 2013. június 21. A Rail Cargo Hungaria Zrt. munkatársat keres Értékesítési szakelőadó pozícióba Fő feladatai: Fuvarigényes árualapok feltárása,

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben