1988. November 9. Dr. Vígh Károly "A csehszlovákiai magyarság helyzete az első respublikában" címmel előadást tartott a Rajk László Szakkollégiumban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1988. November 9. Dr. Vígh Károly "A csehszlovákiai magyarság helyzete az első respublikában" címmel előadást tartott a Rajk László Szakkollégiumban."

Átírás

1 1988. Október 7. A Rákóczi Szövetség megalakítását előkészítő első megbeszélés, amelyen részt vettek: B. Kiss Tamás, Bodnár Mónika, Czenthe Miklós, Dobossy László, Firon András, Fried István, Garai István, Göndöcs László, Izsák Lajos, Kis Péter, Kovács László, Kun Ferencz, Pénzes Éva, Sándor László, Simén András, Szoláry Henriette, Szarka László, Torday Ferenc, Tóth László, Tóth Istvánné, Vígh Károly, Virághalmy Lea, dr. Wieber Józsefné. Október - Március További megbeszélések, a Rákóczi Szövetség alakuló gyűlésének előkészítése, a szervezőknek a felvidéki magyarság érdekében végrehajtott különböző megnyilatkozásai és akciói. November 9. Dr. Vígh Károly "A csehszlovákiai magyarság helyzete az első respublikában" címmel előadást tartott a Rajk László Szakkollégiumban. November 17. Dr. Käfer István "A cseh és szlovák irodalom magyar fogadtatása" címmel előadást tartott az Amicus Körben.

2 1989. Tiltakozó levél megküldése az MSZMP Központi Bizottságához Grósz Károly csehszlovákiai nyilatkozata miatt, amelyben Grósz Károly köszönetét tolmácsolta a Csehszlovákiában folytatott nemzetiségi politikáért és kijelentette, hogy "nagyon elégedetten, jó érzésekkel megyünk haza". Március 2. A Rákóczi Szövetség szervezői részt vettek a Vaclav Havel bebörtönzése ellen tiltakozó tűntetésen és tiltakozásukat levélben eljuttatták a Csehszlovák Nagykövetséghez. Március 7-8. Részvétel a CSEMADOK negyven éves évfordulóján, a Csehszlovák Kultúra Házában rendezett irodalmi esten (Duba Gyula, Tőzsér Árpád és Grendel Lajos szlovákiai magyar írók voltak a meghívottak), és Sidó Zoltán CSEMADOK elnök előadásán. Március 14. Az Czuczor Gergely múzeum körúti emléktáblájának megkoszorúzása, közösen az Érsekújvári Baráti Körrel. Március 20. A Rákóczi Szövetség alakuló közgyűlése a Rajk Szakkollégiumban (VIII. kerület, Makarenkó u. 20.). A Rákóczi Szövetség első elnöke Dobossy László. Március 30. A Rákóczi Szövetség Szervező Bizottságának első ülése, amelyen létrehozták a Szervezői Munkacsoportot. Április 2. A Klubtanács 5.000,-Ft támogatást szavazott meg a Szövetség céljaira. Április 4.

3 Részvétel a Pozsonyi Baráti Kör estjén (Angelika eszpresszó, Batthyány tér). Április 5. Sajtótájékoztató az Eötvös Klubban. Ennek nyomán a másnapi Magyar Nemzetben MTI közlemény jelent meg "A Rákóczi Szövetség fellép a szlovákiai magyarság érdekében" címmel. Április 6. Megbeszélés Vass Csabával a Hazafias Népfront Társadalompolitikai Osztályának vezetőjével a Népfront és a Szövetség kapcsolatáról. A Rakpart Klubbal közös rendezvény: "Helyzetjelentés a Felvidékről" címmel. Előadást tartott Vígh Károly és Molnár Imre. Felkért hozzászólók: Bába Iván, Szesztay András és Szarka László. Április 7. A Prágai Sörlovagrend Hrabal estje. A Rákóczi Szövetség részéről Bába Iván tartott előadást "Prága " Címmel. Április 12. Kapcsolatfelvétel a MISZOT-tal (Magyar Ifjúsági Szövetség Országos Tanácsa). A Rákóczi Szövetség Ifjúsági és Túraszervezői Csoportja megfigyelő tagként kérte felvételét. Április 13. Kapcsolatfelvétel a Hazafias Népfront Budapesti Bizottságával. Április 19. Részvétel a Nagysallói csata évfordulóján Léván rendezett koszorúzáson és emlékünnepségen. A Rákóczi Szövetséget Balázs György és Mezey András képviselte, Kun Ferencz mondott beszédet. Április 20. A Rákóczi Szövetség első választmányi ülése. A választmány kinevezte a Csehszlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumát. Tagjai B. Kiss Tamás, Csík Ibolya, Kiss Gy. Csaba, Molnár Imre, Vásárhelyi Judit. Április 26.

4 A Rákóczi Szövetség "felvidéki asztalának" elindítása. Összejövetel minden héten szerdán 16 órakor az Angelika Eszpresszóban (Batthyány tér). Az alapítvány kuratóriumának első ülése, amely megtárgyalta az alapító levél tervezetét. Árpilis 27. Kapcsolatfelvétel a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetségével. Május 7. Halzl József kezdeményezésére a Rákóczi Szövetség fellépést szervezett a Marcibányi Téri Művelődési Házban a Kassai Magyar Ipari Szakközépiskola színpada részére. Előadásra kerül Sütő András "Kalandozások Ihajcsuhajdiában" című mesejátéka. Május 8. Négy fiatal szlovákiai magyar festő kiállításának megnyitója. Május 18. Az Amicus Kör és a Rákóczi Szövetség közös rendezvénye "A magyar csehszlovákiai politika" címmel. A Rákóczi Szövetség részéről felszólalt Bába Iván, Molnár Imre, Szarka László. Május 25. Az Amicus Kör rendezvényén előadást tartott Käfer István. Május 27. Részvétel az Amicus Kör programjában: egynapos sörtúra Pozsonyban. Június A Rákóczi Szövetség meg szervezte a 15. felvidéki honismereti kerékpártúrát, szervezők: Simén András, és Balázs György. A túra színtere a volt Gömör-Kishont Vármegyében a magyarlakta települések: Sajó-völgy, Rima-völgy, Pelsőc-Sajógömör, Tornalja, Rimaszécs, Vály-völgye, Balog. Augusztus A Szövetség tagjai közül többen részt vettek a Klubtanács táborprogramjában. Téma: Változások Kelet-Európában.

5 Szeptember Halzl József szervezésében Szentendrén az Energiagazdálkodási Intézet üdülőjében megrendezésre került az első szentendrei főiskolás tábor, amelyen 40 csehszlovákiai magyar főiskolás vett részt. A tábor résztvevői jeles magyar közéleti személyiségekkel találkozhattak. A tábor résztvevői közül a Nyitrai Főiskola egy csoportját - miután az egyetem vezetői tudomást szereztek a diákok részvételéről a táborban - kizárták az egyetemről és a kizárás végrehajtását csak az akadályozta meg, hogy novemberben az úgynevezett bársonyos forradalom elsöpörte a csehszlovák kommunista rendszert. Szeptember 19. A Rákóczi Szövetség választmányi ülése. Szeptember 21. Megalakult a Közép-Európai Egyesület, amelynek titkára a Rákóczi Szövetség vezetőségi tagja, Szarka László. Szeptember 23. A pozsonyi öregdiákok találkozója a Rózsadomb Étteremben, amelyen száztízen vettek részt. A Rákóczi Szövetség képviseletében Ébert Tibor, Stelczer Elemér, Kun Ferencz, Czenthe Miklós volt jelen. A párkányi Balassi Klub 100. klubestje. A klubvezetőt, Himler Györgyöt, a Rákóczi Szövetség tagját és a Szlovák-magyar Klubtanács elnökét a hatóságok többször zaklatták. Szeptember 25 A Rákóczi Szövetség levélben fejezte ki együttérzését azon szlovák ellenzékiek és családjaik iránt (Ján Camogursky, Miroslav Kusy), akik ellen koncepciós per indult. Az iratot Kun Ferencz állította össze, később a szlovák sajtó is leközölte. Szeptember Október 1. A Rákóczi Szövetség a szentendrei Petőfi Egyesülettel és a lévai CSEMADOK-kal közösen autóbusztúrát szervezett Kassára és a Szepességre.

6 Október 6. A Rákóczi Szövetség képviseletében Kun Ferencz, a kassai és szepsi CSEMADOK-kal közösen megkoszorúzta gr. Dessewffy Arisztid aradi vértanú sírját Margonyán. Október 11. A Rákóczi Szövetség magyar szlovák fórumot szervezett, amelyen Kafer István tartott előadást a magyarországi szlovákokról. Október 17. A választmány tájékoztatást kapott a magyarországi nemzetiségi politikáról Dr. Eperjessy Emőtől, a Művelődési Minisztérium nemzetiségi osztályvezetőjétől. Október 19. Gyivicsán Anna, a magyarországi szlovákok néprajzának szakértője tartott előadást. Október Sopronban, a szomszédos országok kisebbségeinek találkozóján a Rákóczi Szövetség részéről Szarka László vett részt. Október 24. A Rákóczi Szövetség nyílt fórumon tájékoztatta a közvéleményt céljairól és a szlovákiai magyarság helyzetéről. A fórumról tájékoztatást adott a Magyar Nemzet és a Szabad Európa Rádió. Október 28. A Rákóczi Szövetség a Csepel Táncegyüttessei együtt Felvidéki bált rendezett mátyusföldi, zoboralji és csallóközi népi együttesek bevonásával. November 2. Turczel Lajos pozsonyi irodalomtörténész professzor megkapta a Bethlen-díjat, Hites Kristóf pedig a Márton-emlékérmet. A Rákóczi Szövetség képviselői vacsorát rendeztek Turczel Lajos tiszteletére. November 17. A Rákóczi Szövetség a Prágai Sörlovagrenddel közösen nagysikerű emlékestet rendezett Szalatnai

7 Rezső tiszteletére. Az emlékest műsorát "Két hazában egy igazsággal" címmel Ébert Tibor szerkesztette, Szalatnai Judit, Kun Ferencz és Selmeczi Elek közreműködésével. Az estről beszámolt a Magyar Nemzet és Magyar Rádió is. November 25. Az Amicus Kör közgyűlésén Käfer Istvánt választották elnökké és elhatározták, hogy továbbra is szorosan együttműködnek a Rákóczi Szövetséggel. Dr. Halzl Józsefnek szervezésében szavalóversenyt tartottak a városmajori katolikus ifjúság közreműködésével felvidéki és erdélyi költők verseiből. November 27. András Károly, a Rákóczi Szövetség Münchenben élő tagja előadást tartott a Magyarságkutató Intézetben a magyar kisebbségek helyzetének megítéléséről. A Rákóczi Szövetség nyilatkozatban biztosította szolidaritásáról a csehszlovákiai forradalomba bekapcsolódó magyar szervezeteket. A nyilatkozatról beszámolt a Magyar Nemzet napilap is. November 29. A szlovákiai Független Magyar Kezdeményezés 3 szóvivője Huncik Péter, A. Nagy László és Barak László sajtótájékoztatót tartott Filep Tamás lakásán. November 30. A TV Napzárta című műsorában Duray Miklós, Jeszenszky Géza és Fényi Tibor szerepelt. December 1. A Közép-Európai Klub magyar-szlovák-cseh találkozóján a Rákóczi Szövetség részéről felszólalt Käfer István. December 5. A Rákóczi Szövetség választmányi ülésén részt vett Duray Miklós, Püspöki Nagy Péter, Popély Gyula, András Károly (München), Turczel Lajos, Hites László (USA) és Hunyady István (Franciaország). December 7.

8 A Rákóczi Szövetség képviselői Lezsák Sándorral az MDF-fel történő együttműködéséről tárgyaltak.

9 1990. Január 25. Luzsicza Lajos szervezésében megnyitották Dudor István csehszlovákiai magyar festő kiállítását. Február l. A Rákóczi Szövetség választmányi ülésén elfogadták az év első félévére kidolgozott programot. Február 2. Bemutatkozott a Régió című csehszlovákiai magyar kisebbségtudományi szemle. Az évente négyszer megjelenő folyóirat megindítását Tóth László kezdeményezte, a szerkesztésben rajta kívül a Rákóczi Szövetség részéről Szarka László, G. Kovács László, Molnár Imre és Filep Tamás vett részt. A Rákóczi Szövetség tagjai fél áron előfizethetik. Február 3. A Rákóczi Szövetség küldöttsége Pitvaroson barátsági esten találkozott a helyi kitelepített felvidékiekkel. A Szövetség részéről Kun Ferencz, Vígh Károly és Tamáska Péter volt jelen. Beszámolt a rendezvényről a Csongrád Megyei Hírlap is. Február 7. A "Szabadság közös" címmel Pomogáts Béla az Erdélyi Szövetség társelnöke kezdeményezésével több magyar társszervezet üzenetet intézett a román értelmiséghez. A felhívást a Rákóczi Szövetség nevében Kun Ferencz, Selmeczi Elek és Czenthe Miklós írták alá. Az üzenetet a Magyar Nemzet is ismertette. Február 8. A Tabajdi Csaba miniszterhelyettes vezetésével működő Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Kollégiuma állásfoglalást készített a háború után kitelepítettek, így a szlovákiai magyarok és a hazai svábok rehabilitásáról. Február 9. A Párkány-Esztergom közötti Mária-Valéria híd újjáépítéséről Esztergomban folytatott tárgyaláson,

10 amelyen Pozsgai Imre államminiszter is részt vett, a Rákóczi Szövetséget Simén András, Czenthe Miklós, Selmeczi Elek, Horváth István és Balázs György képviselte. A Rákóczi Szövetség által alapított Alapítvány megkezdte működését. Csehszlovákiai Magyar Kultúráért Február 23. A Szlovákiai Nap c. magyar lap Kun Ferencz és Czenthe Miklós cikkét közli a Rákóczi Szövetségről "Figyelőszolgálat magyarért" címmel. Február 24. Prágában megalakult a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, elnöke Csémi Tamás lett, a Rákóczi Szövetség képviseletében Molnár Imre és Tóth László volt jelen. Február 27. Molnár Imre a Csehországba deportált magyarság kálváriájáról tartott előadást Prágában. Február 27. A Rákóczi Szövetség tiltakozott az ellen, hogy a román kormány korlátozza a könyvek bevitelét Romániába. A Komáromi Magyar Területi Színház Budapesten, a Csehszlovákiai Kulturális Központban tartott előadásán Kun Ferencz virágcsokorral köszöntötte a színészeket. Március 1. A Magyar Naplóban megjelent Käfer István cikke: "Nyílt levél a bizalomért, tanuljuk meg egymást" címmel, a magyar-szlovák kölcsönösségről. Március 7. Dobossy László, az Rákóczi Szövetség elnöke Masaryk születésének 100. évfordulója alkalmából előadást tartott. Március 10. A Rákóczi Szövetség képviseletében Kun Ferencz, Szabó Andor, Vígh Károly, Mezei András és Horváth Sándor vett részt a Tótkomlóson megrendezett felvidéki esten. A rendezvényről tudósított a TV Hét című műsora is.

11 Március 15. A Rákóczi Szövetség képviselői hagyományosan megkoszorúzták Czuczor Gergely Múzeum körúti emléktábláját. A koszorúra ezúttal a szlovák nemzeti szalagot is elhelyezték. Az ünnepségen Szabó András Czuczor-verseket, Thirring Viola Janko Král-verseket szavalt. Rozsnyón a Rákóczi Szövetség képviseletében Kun Ferencz vett részt a helyi ünnepségen. Március 17. Megalakulásának egyéves évfordulóján a Rákóczi Szövetség több tagja fehér asztalnál a budai Szlovák étteremben ünnepelt, ezen Pomogáts Béla, az Erdélyi Szövetség társelnöke is részt vett. Március 29. A Rákóczi Szövetség az Amicus Körrel közös rendezvényt tartott a Csehszlovák Kulturális Központban, ezen többek közt elhangzott Käfer István előadása: "Rákóczi fejedelem hűséges szlovák népe" címmel. Április 7. A Rákóczi Szövetség szervezésében csehszlovák magyar politikai szervezetek vezetői tartottak tájékoztatást: Duray Miklós, Szabó Rezső, Tóth Károly, Püspöki Nagy Péter. Az est szervezői Göndöcs László, Szarka László és B. Kiss Tamás voltak. Április 12. A Magyar Naplóban megjelent Käfer István cikke "Nemzetiségből nemzetiség, a szlovákoknak is van Trianonjuk". Április 19. A Rákóczi Szövetség részéről Kun Ferencz és Szabó Zoltán vett részt a nagysallói csata lévai hősi emlékművének megkoszorúzásánál. Az eseményről a Magyar Nemzet is hírt adott. Április 21. A pápa pozsonyi látogatásával egyidőben a Magyar Nemzet közölte Göndöcs Lászlónak A szlovákiai magyar katolikusok sérelmeiről írt levelét. Április 24.

12 Az 1975-ben indult felvidéki honismereti kerékpártúra mozgalomról adott tájékoztatást Balázs György, a Szövetség Honismereti és Ifjúsági Csoportjának vezetője és a társszervező Köteles László (Szepsi). Április 28 - Május 01. A nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub (JUGYlK) megrendezte 11. ghymesi táborát, amelyen a Rákóczi Szövetséget Molnár Imre képviselte. Május 02. A Magyar Nemzetben megjelent Vígh Károly "Szlovákok és magyarok" című cikke. Május A kassai Thália Színház budapesti vendégfellépésén vettek részt a Rákóczi Szövetség tagjai. Május 04. Magyar-szlovák-cseh értelmiségi találkozóra került sor a Kossuth Klubban, Szarka László szervezésében. Május 06. A Magyar Rádió "Vesszőfutások-kényszerlakhelyzetek" című műsorában a felvidéki magyarság kitelepítéséről beszéltek a Rákóczi Szövetség részéről Molnár Imre, Szabó Andor, Csáji Attila és Soóky Dezső. Május 08. A Rákóczi Szövetség szervezésében Duray Miklós Budapesten tótkomlósi és pitvarosi kitelepített felvidékiekkel találkozott. Május 10. A Rákóczi Szövetség választmányi ülése. Május Dokumentumfilm összeállítást mutattak be a Műcsarnokban: Szlovákia felfedezése, Szlovákia története között címmel. A Rákóczi Szövetség részéről közreműködött Molnár Imre és

13 Käfer István. Május 15. A Magyar Nemzetben megjelent Vígh Károly cikke "Thália papjai Kassáról" címmel. Május 16. Párkányban a Mária-Valéria-híd újjáépítéséről Híd-fórumot szerveztek, amelyen a Rákóczi Szövetség részéről Simén András és Selmeczi Elek jelent meg. Május 17. Hites Kristóf (USA) a Cseszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmányának elnöke a Rákóczi Szövetség választmányának vendége. Elhatározták, hogy a CSMNB "Kettős járom alatt" című lapja egyesül a felvidéki Hírvivővel Rákóczi Hírvivő címmel. Ugyanaznap Molnár Imre a pécsi Értelmiségi Klubban tartott előadást a szlovákiai magyarok kitelepítéséről. Május 22. A Rákóczi Szövetség közgyűlése. A vezetőség beszámolt eddigi munkájáról, majd tisztújítás következett. Az idős kora miatt visszavonuló Dobossy László utódaként Halzl Józsefet választották a Szövetség elnökévé. Május 23. A Rákóczi Szövetség a Társadalomtudományi Klubbal közösen Esterházy János emlékestet tartott Molnár Imre és Göndöcs László közreműködésével. Felszólalt Szentivány Gábor (USA) is, akinek a CSMNB támogatásával megjelent Esterházy-monográfiája. Május 25. Nyitraújlakon az Esterházy család sírkertjében a Szövetség képviselői koszorút helyeztek el a szlovákiai magyarság mártír politikusának emlékére. Június A Szövetség Honismereti és Ifjúsági Csoportja Balázs György és Simén András vezetésével Fertő-tó menti kerékpártúrán vett részt.

14 Június 07. A szövetség Új választmányának első ülése. Június 10. Megjelent a Rákóczi Szövetség lapja, a felvidéki Hírvivő Selmeczi Elek felelős szerkesztésében 8 oldalon és 1000 példányban. Július 02. A Rákóczi Szövetség szervezésében a magyarországi szakmai gyakorlaton résztvevő szlovákiai magyar orvostanhallgatókkal találkozott Kun Ferencz és Simén András. Július A Rákóczi Szövetség Honismereti és Ifjúsági Csoportja őrségi kerékpártúrát szervezett. Július A Rákóczi Szövetség és a felvidéki magyarok közös, 16. felvidéki honismereti kerékpártúrája, amelynek során találkoztak a cipszerek és ruszinok képviselőivel. Túravezető Köteles László (Szepsi) volt. Július Zselízi gimnazisták látogattak Budapestre a Rákóczi Szövetség szervezésében. A programot Kun Ferencz szervezte. Augusztus A felvidéki ifjúság honismereti ifjúsági tábora Őrsújfalun. A Rákóczi Szövetség is képviseltette magát a rendezvényen. Augusztus 18. Selmeczi Elek alelnök Érsekújvárott a város török alóli felszabadulásának évfordulójára rendezett ünnepségen találkozott és tárgyalt Sidó Zoltánnal a CSEMADOK elnökével. A Rákóczi Szövetség képviselői (Duray Miklós, Boross Zoltán, Horváth Sándor, B. Kiss Tamás, Szabó Andor és Vígh Károly) Nagybánhegyesen találkoztak a kitelepített felvidékiekkel.

15 Augusztus 23. A Szabadföldműves című szlovákiai magyar lapban interjú jelent meg Czenthe Miklóssal "Mit kell tudni a Rákóczi Szövetségről?" címmel. Augusztus 25. A rimaszombati járási művelődési táborban a Rákóczi Szövetség részéről megjelent Czenthe Miklós. Augusztus 30. A Rákóczi Szövetség képviselői a Magyar Kisebbségek titkárságán megbeszélést folytattak Molnár Imre kormányfőtanácsossal és Varga György prágai nagykövettel. Szeptember Második alkalommal rendezték meg Szentendrén a Rákóczi Szövetség Ifjúsági Művelődési táborát, melyen 60 felvidéki, erdélyi és kárpátaljai főiskolás vett részt. A rendezvényt a Városmajori Katolikus Ifjúsági Csoport és az Energia Gazdálkodási Intézet támogatta. A szervező Halzl József volt. Az előadók sorában szerepelt Jeszenszky Géza, Für Lajos, Käfer István, Molnár Imre. Szeptember 06. Az Association France-Hongrie képviselői látogattak el a Szövetséghez Ébert Tibor kíséretében. Szeptember 20. A Rákóczi Szövetségben a magyarországi szlovákság helyzetéről tartottak megbeszélést Gyivicsán Anna, Käfer István, Szarka László és Dobossy László részvételével. Szeptember 21. A CSEMADOK képes hetilapjában, a Hétben Csáky Pál interjúja Kun Ferenczzel a Rákóczi Szövetség tevékenységéről. Szeptember 27. A budmerici Magyar-Szlovák Értelmiségi Találkozó. A Szövetség részéről Szarka László, Käfer István, Kiss Gy. Csaba, Molnár Imre és Kovács László vettek részt. Szeptember 28.

16 Ünnepélyes tanévnyitó a Nemzetközi Előkészítő Intézetben. A 200 kisebbségi (30 felvidéki) diák taníttatási költségeit a magyar állam vállalta. Az évnyitón megjelent Antall József miniszterelnök, Duray Miklós. A Rákóczi Szövetséget Halzl József és Tamás Judit képviselte. Szeptember A Honismereti és Ifjúsági Csoport kerékpártúrája a Fertő-tónál. Szeptember 29. A hagyományos pozsonyi öreg diákok találkozóján a Rákóczi Szövetség képviseletében Ébert Tibor, Stelczer Elemér, B. Kiss Tamás vett részt. Október 04. Selmeczi Elek a CSEMADOK pozsonyi székházában tárgyalt Neszméri Sándor főtitkárral a Rákóczi Hírvivő közös szerkesztéséről. Október 09. A Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Napok keretében a Rákóczi Szövetség képviselői (Käfer István, Szarka László és Tóth László) tartottak előadást. A Rákóczi Szövetséget Simén András és Czenthe Miklós mutatta be. Október 11. A Rákóczi Szövetség választmányi ülése. Október A 20. Szenczi Molnár Albert Napok vendége volt Szencen Halzl József és Kun Ferencz. Október 24. Ünnepi est a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnökének, Dobossy Lászlónak 80. születésnapja alkalmából. Közreműködött Turczel Lajos, Czine Mihály, Thirring Viola és Szabó András. Október 26. Simén András részt vett a Magyar Ifjúsági Szövetség ülésén, Rév-Komáromban. Göndöcs László cikke a Magyar Nemzetben a hazai szlovákok kulturális igényének támogatásáról.

17 Október 30. Käfer István előadása a Társadalomtudományi Klubban a magyar-szlovák viszony aktuális kérdéseiről. Október 31. Rév-Komáromban Selmeczi Elek, Hites László, Hábel György a Rákóczi Szövetség részéről és Neszméri Sándor főtitkár a CSEMADOK részéről megállapodtak a Rákóczi Hírvívő közös szerkesztéséről. Halzl József, Simén András és Czenthe Miklós a Nemzetközi Előkészítő Intézetben találkozott a felvidéki és kárpátaljai diákokkal. November 01. Halzl József találkozója az Erdélyi Szövetség vezetőivel. November 02. Käfer István a Széchenyi Klubban megnyitotta a "Szlovák kiadványok Magyarországon" Című kiállítást. November 05. Popély Gyula tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség vezetőinek a szlovákiai nyelvtörvényről. November 06. Popély Gyula a Társadalomtudományi Klubban tartott előadást "Csehszlovák-magyar önismeret" címmel. Halzl József, Selmeczi Elek és Neszméri Sándor a Magyarok Világszövetségének megbízott főtitkárával, Komlós Attilával tárgyalt az együttműködés lehetőségeiről. November 07. A Dunaszerdahelyen megrendezett Esterházy János emlékünnepségen Molnár Imre tartott előadást. Az ünnepségen a Szövetség részéről részt vett Kun Ferencz és Neumann Tibor. November 08. Leányfalun eltemették Sinkó Ferencet, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli tagját, akit Göndöcs László búcsúztatott.

18 November 09. Kun Ferencz előadást tartott a pozsonyi magyar orvostanhallgatók Selye János Klubjában. November A háború előtti katolikus reformmozgalomnak, a Prohászka Körnek a képviselői találkoztak Iszkaszentgyörgyön Göndöcs László szervezésében. A találkozón részt vett és a Rákóczi Szövetség tevékenységéről tájékoztatást adott Halzl József. November 12. András Károly (München), a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli tagja tartott előadást a KDNP székházában. November 20. Käfer István előadást tartott Érsekújváron, a Slovenska Matica helyi Szervezetében. A CSEMADOK-kal közös rendezvényen jelent volt Tamás Judit és Kun Ferencz is. Az előadó a szlovák-magyar párbeszéd szükségességét emelte ki. Göndöcs László a Társadalomtudományi Klubban előadást tartott a Prohászka Kör történetéről. November 24. Käfer István a szenci Kétnyelvűség-szemináriumon tartott előadást. November 26. Se1meczi Elek Rév-Komáromban a helyi CSEMADOK-kal tárgyalt és a Rákóczi Szövetség nevében köszöntötte Komárom új polgármesterét, Pásztor Istvánt. December 08. A Rákóczi Szövetség támogatásával a Cseh-magyar Tanítók Központi Énekkara megalakulásának 25. évfordulója alkalmából ünnepi hangversenyt rendeztek Pozsonyban. Selmeczi Elek, a Rákóczi Szövetség nevében Budapesten felszólalt az Anyanyelvápolók Szövetsége évi közgyűlésén. December 10. Göndöcs László, a Nemzetközi Előkészítő Intézetben tanuló felvidéki diákoknak "Nemzeti

19 önépítés" címmel tartott előadást. December 12. A Magyar-Szlovák Értelmiségi Fórum tanácskozásán Dobos László méltatta a Rákóczi Szövetségnek a magyarországi szlovákok érdekében kifejtett tevékenységét. December 13. Érsekújváron megnyílt Luzsicza Lajos festőművész válogatott műveinek kiállítása. December 14. A Rákóczi Szövetség Ifjúsági és Honismereti Csoportja vendégül látta a Nagyváradi Magyar Ifjúsági Szervezet 15 fős csoportját. A csoport másnap a Szövetség támogatásával részt vett az 1. Szlovákmagyar Táncház-találkozón, Dunaszerdahelyen. December 15. Kun Ferencz Dunaszerdahelyen találkozott a Szlovák-magyar Cserkészszövetség elnökével, Hodosi Gyulával és 18 cserkész vezetővel. December 17. A Rákóczi Szövetség vezetősége találkozott Katona Tamás külügyi államtitkárral. December 21. A Rákóczi Szövetség képviselői megjelentek azon a Magyarok Világszövetsége által rendezett fogadáson, amelyet azzal kapcsolatban rendezetek, hogy Göncz Árpád köztársasági elnök kitüntetéseket adott át Dobos László és Duba Gyula íróknak, valamint F ónod Zoltán irodalomtörténésznek.

20 1991. Január 04. A Rákóczi Szövetség érdekvédelmi csoportja (Soóky Dezső, Takács Sándor és Vígh Károly) beszámolt a kitelepítettek anyagi kártérítésének ügyében folytatott tárgyalásokról. Január 11. A Rákóczi Szövetség, az Erdélyi Szövetség és az Erdélyi Magyarok Egyesülete találkozott Horváth Balázzsal, a határon túli magyarok ügyében illetékes tárca nélküli miniszterrel. Január 24. A Rákóczi Szövetség képviselői találkoztak Sebők Zoltánnal, az Együttélés révkomáromi városi szervezetének vezetőjével. Január Az IDF "Interfórum" címmel megrendezte a határon túli magyar ifjúsági szervezetek találkozóját, amelyen a Szövetség Ifjúsági és Honismereti Csoportját Simén András és Czenthe Miklós képviselte. Február 09. A vámosladányi parasztbálon a Rákóczi Szövetség részéről megjelent Kun Ferencz, Bikki István. Február 16. Felvidéki farsangi bál volt Tahitótfalun. Szervezők: Balázs György, Kovács László és Gál Péter. Mintegy 100 fő jelent meg Szlovákiából és Magyarországról. Február 23. A Magyar Rádió Hajszálgyökerek műsorában Cservenka Judit felelős szerkesztő "Szenczi Molnár Albert városától a Rákóczi Szövetségig" címmel dr. Halzl Józseffel, a Szövetség elnökével beszélgetett. Február Az Együttélés Politikai Mozgalom Kassán megrendezte 3.. országos konferenciáját. A Rákóczi

21 Szövetséget Göndöcs László képviselte Március A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség fennállásának 2. évfordulója alkalmából Ungváron tudományos tanácskozást szerveztek "A Kárpát-medence magyarsága a XX. század végén" címmel. A Rákóczi Szövetséget Göndöcs László képviselte. Március 07. A Rákóczi Szövetség választmányi ülése. A Magyar Rádió Hajszálgyökerek című műsorában Molnár Imre beszélt Esterházy Jánosról. Március Pozsonyban Esterházy János emlékünnepséget rendeztek. Az ünnepségen részt vett Esterházy János lánya, Esterházy Alíz. A Rákóczi Szövetséget Neumann Tibor képviselte. Ez alkalommal a II. világháború óta először volt magyar nyelvű szentmise a Szent Márton Székesegyházban. Március 11. Érsekújváron a CSEMADOK rendezésében került sor a 22. Czuczor Gergely Irodalmi és Kulturális Napok rendezvénysorozatára. Molnár Imre tartott előadást Esterházy Jánosról. Március 14. A Rákóczi Szövetség nevében Szőke István koszorúzta meg Czuczor Gergely érsekújvári szobrát. Március 14. A "Bölcsőnk" címmel meghirdetett felvidéki ifjúsági honismereti pályázat ünnepélyes díjkiosztása. Kun Ferencz értékelte a beérkezett pályázatokat. Március 15. A Cseh és Szlovák Kulturális Központtal közösen Czuczor Gergely emléktáblájánál koszorúzási ünnepséget tartott a Rákóczi Szövetség. Március 18. Szarka László az érsekújvári Czuczor Gergely Napok keretében a csehszlovákiai kisebbségi politika

22 történetéről beszélt. Március 23. A Losonci Gimnázium 400. évfordulója alakalmából ünnepséget rendeztek Losoncon. A Rákóczi Szövetség képviseletében és az öreg diákok nevében dr. Göndöcs László mondott ünnepi beszédet és ebben egy alapítványra tett javaslatot, amely a losonci és környékbeli középiskolás diákok támogatását szolgálná. Március 26. A Rákóczi Szövetség választmányi ülése. Április 13. A Rákóczi Szövetség Mágocson vidéki estet rendezett, amelyen a Szövetség képviselői (Szabó Andor, Vígh Károly, Tamáska Péter és B. Kiss Tamás) találkoztak a felvidéki kitelepítettek egy csoportjával. 48 új taggal bővült a Rákóczi Szövetség ezen az estén. Április 16. A Rákóczi Szövetség választmányi ülése. Április Halzl József, Kun Ferencz és Czenthe Miklós Budapesten találkozott a Csallóközi Értelmiségi Fórum vezetőivel. Hulkó Gábor elnökkel, Ambrovics Ferenc alelnökkel, Huszár László szervezeti titkárral. Április 27. A Rákóczi Szövetség nyílt levélben hívta fel a figyelmet a Mária-Valéria-híd újjáépítésének fontosságára. Április 30. Megalakult az Esterházy János Emlékbizottság, amely feladatául tűzte ki Esterházy János szellemi örökségének ápolását, a mártír politikus rehabilitálását. A Bizottság elnöke Stelczer Elemér. Május 12. Imavasámapot rendeztek Komáromban a Komáromi Magyar Püspökségért. Az eseményen megjelent

23 Göndöcs László. Május 25. A Rákóczi Szövetség megtartotta közgyűlését. Május 29. A Kormáromi Színház ünnepi előadásán a Rákóczi Szövetség részéről részt vett Czenthe Mikós és B. Kiss Tamás. Július 08. A Rákóczi Szövetség és a Csehszlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány vezetőinek hivatalos megbeszélése, amelyen részt vettek: Zöld Ferenc, B. Kiss Tamás, Göndöcs László, Selmeczi Elek, Czenthe Miklós és Takács Sándor. Augusztus 03. A Rákóczi Szövetség részéről Kun Ferencz mondott beszédet Selye János komáromi emléktáblájának felavatásán. Részt vett az ünnepségen továbbá Halzl József és Göndöcs László is. Augusztus A Rákóczi Szövetség hagyományos esztergomi anyanyelvi tábora kárpátaljai kisiskolásoknak. Szeptember A Rákóczi Szövetség hagyományos szentendrei főiskolás tábora, amelyen ebben az évben is jelentős közéleti személyiségek látogattak el az EGI szentendrei üdülőjébe, hogy találkozzanak a kb. 60 felvidéki és erdélyi magyar főiskolással. Szeptember 02. A Galántai Magángimnázium ünnepélyes évnyitóján a Rákóczi Szövetséget Malatinszky István képviselte. Szeptember Megalakult a Rákóczi Szövetség miskolci és salgótarjáni székhelyű megyei szervezete. Az alakuló üléseken a Szövetséget Halzl József képviselte.

24 Szeptember A Rákóczi Szövetség képviselőinek kirándulása a lezárt szalkai hídhoz. Október A Rákóczi Szövetség hagyományos honismereti biciklitúrája a Fertő-tó körül. Október 07. Megalakult a Rákóczi Szövetség egri székhelyű Heves-megyei szervezete. Az alakuló ülésen részt vett Halzl József, Göndöcs László, Kun Ferencz, Bikki László. Október 09. A Rákóczi Szövetség kezdeményezésére megalakult az Erdélyi Szövetség, a Hunyadi Szövetség és a Kárpátaljai Kör együttműködési tanácsa. Minden szervezetet 3 személy képvisel a tanácsban. A Rákóczi Szövetség delegáltjai: Halzl József, Vígh Károly és Tamáska Péter. Október 10. A Rákóczi Szövetség választmányi ülése. Október 11. Halzl József, Vígh Károly és Soóky Dezső Dr. Zétényi Zsolt országgyűlési képviselővel tárgyalt a felvidéki magyarok kárpótlási ügyeiről. Október 12. Bátaszéken tartott vidéki estet a Rákóczi Szövetség. A Szövetség képviselői (Szabó Andor, Ste1czer Elemér, Izsák Lajos, Tamáska Péter, Soóky Dezső, B. Kiss Tamás és mások) találkoztak a Felvidékről áttelepített magyarokkal. Az estről tudósításban számolt be a helyi lap. Október 17. A Mária- Valéria-híd újjáépítésére alakult társadalmi bizottság első ülése, amelyen a Rákóczi Szövetséget Simén András képviselte. Október 20.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett. NAPLÓ 1992. Január 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Január 13. Duray Miklós az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke előadást tartott az MDF Akadémia keretében "A szlovákiai magyarság jelene és

Részletesebben

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14.

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14. 1 N A P L Ó 1997 Január 8. dr. Selmeczi Eleknek, a Rákóczi Szövetség alelnökének temetése a Farkasréti temetőben. Az elhunyttól a Rákóczi Szövetség nevében dr. Vigh Károly alelnök és Stelczer Elemér, az

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

NAPLÓ 2011. Január 16.

NAPLÓ 2011. Január 16. NAPLÓ 2011. Január 6. Halzl József az OTP Bank Központjában találkozott Nagy Zoltán Péter marketing igazgatóval. Köszönetet mondott a Banknak a Rákóczi Szövetség részére múlt évben nyújtott támogatásért

Részletesebben

Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014)

Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014) 1 Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989-2014) 2 3 Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Rákóczi Szövetség (1989 2014) Előszó A könyv anyagát

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo. A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet. 2014. I. szám. 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja

Rákóczi Hírvivo. A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet. 2014. I. szám. 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo SIKERES A BEIRATKOZÁSI PROGRAM 4897 elsős, 182 helyszínen GLORIA VICTIS Történelem, irodalom, ünnepség RÁKÓCZI SZÖVETSÉG, 2013

Részletesebben

SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR

SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255 Budapest, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212

Részletesebben

A Rákóczi Szövetség Lapja

A Rákóczi Szövetség Lapja A Rákóczi Szövetség Lapja ide mint nemzeti búcsújáróhelyre elzarándokolhasson minden igaz magyar, aki erõt, biztatást, vígaszt és hazánk szebb és jobb jövõjének elõkészítésére és megteremtésére irányuló

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek MLECSENKOV LÁSZLÓ A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek Kronológia, 2005 2005. január 5. Molnár Márton, a MNEKK igazgatója levélben tájékoztatta a kisebbségi lapok kiadóit, hogy az érintett sajtótermékek

Részletesebben

CSEHI ÁGOTA 20 ÉVES A SZLOVÁKIAI MAGYAR ZENEBARÁTOK TÁRSASÁGA

CSEHI ÁGOTA 20 ÉVES A SZLOVÁKIAI MAGYAR ZENEBARÁTOK TÁRSASÁGA CSEHI ÁGOTA 20 ÉVES A SZLOVÁKIAI MAGYAR ZENEBARÁTOK TÁRSASÁGA 1 A kötet megjelenését a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatta. Megjelentette a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága Csemadok

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA 212. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 213. május 5. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S RÁKÓCZI SZÖVETSÉG K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010. ÉVRŐL Elfogadta a Rákóczi Szövetség Közgyűlése 2011. május 21-én T a r t a l o m 1. Számviteli beszámoló... 3 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte.

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte. A Jókai Mórról elnevezett kultúregyesület feltámasztásáról, újjászervezésérôl gyakran volt szó Pápán az ötvenes évek végén. A gondolattal elsôsorban a Pedagógus Mûvelôdési Ház vezetôi foglalkoztak. Itt

Részletesebben

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét.

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét. Eseménytár a 2007. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 4. Jeruzsálemben, a Herzl hegyen temették el a Balaton-felvidéken született Teddy (Teodor) Kolleket, aki 2007. január 2-án 95 éves

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? TARTALOM

MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? TARTALOM MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? Hogyan lettek a vadállatokból háziállatok? Kecskés Marika bábjátéka TARTALOM SZÖVETSÉGI INFORMÁCIÓK... 2 A CSEM ADOK ALAPSZABÁLYA... 2 AZ ALAPSZERVEZETEK ÉLETÉBŐL... 6 Lég, Bős, Nagymegyer...

Részletesebben

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége ismertetője

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége ismertetője A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége ismertetője 2004 Szerkesztette Dobos Éva (Oslo) Nyelvileg ellenőrizte Lukácsfy Kristóf (Helsinki) Kiadja a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010 BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE Veszprém, 2010 Szerkesztő Varga Béla Fotók Archív, Pardiné Mórocz Magdolna, Palkóné Jády Melitta A borító elején

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014

A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014 A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve 2014 Budapest, 2015 Magyar Olimpiai Akadémia Hungarian Olympic Academy Academie Olympique Hongrois 1124 Budapest, Csörsz u. 49 51. Telefon: +36 1/386 80000 Szerkesztette

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK KÜLFÖLDI HÍREK Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 11 Etnikai adatokat is rögzíthetnek a 2011. évi népszámláláson...

Részletesebben

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is.

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. XVII. évfolyam 25. szám * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. Városi Szent István-nap SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. augusztus 19-én, vasárnap

Részletesebben

Bakos István: Emlékbeszéd Teleki Pálról és szobrának balatonboglári felállításáról *

Bakos István: Emlékbeszéd Teleki Pálról és szobrának balatonboglári felállításáról * Bakos István: Emlékbeszéd Teleki Pálról és szobrának balatonboglári felállításáról * Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégeink! Az idei Bethlen Gábor díjak, Tamási Áron díj és a Márton Áron emlékérmek

Részletesebben

dr. Nagy Zoltán néprajzkutató, megyei múzeumigazgató az

dr. Nagy Zoltán néprajzkutató, megyei múzeumigazgató az Események, hírek Krónika 2011. Július 3. A zsidó lakosság deportálására emlékeztek Szombathelyen. Az imaházban Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke köszöntötte a kegyeleti esemény résztvevőit,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2010.

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2010. Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2010. I. Önkormányzat, közigazgatás December 31. január 1. A szekszárdiak a zuhogó eső ellenére a városi Örömünnepen forralt borral, szép szavakkal, jókívánságokkal

Részletesebben

Magyarország és a határon túli magyarok, 2006.

Magyarország és a határon túli magyarok, 2006. Magyarország és a határon túli magyarok, 2006. Kronológia 353 Vékás János Magyarország és a határon túli magyarok, 2006. Kronológia 2006. január 1. Magyarországon hatályba lépett az állampolgársági törvény

Részletesebben