2011. április 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. április 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY április 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 7/2011.(IV.27.) sz. Ök. rendelet 8/2011.(IV.27.) sz. Ök. rendelet 10./2011.(IV.27.) sz. Ök. határozat 11./2011.(IV.27.) sz. Ök. határozat

2 J E L E N L É T I Í V amely készült április 27-én 15 órakor kezdődő rendkívüli képviselőtestületi ülésen. Az ülés helye: Házasságkötő terem Jelen vannak: Scheier Zsolt Fülöp Lajosné Besenyei János Dukai László Mergl István Papp László Ragó József Hanák Júlia jegyző polgármester alpolgármester képviselő Az ülésre meghívott vendégek: Sudár Zsoltné

3 - 2 - Scheier Zsolt polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat. Besenyei János képviselőtársam jelezte, hogy egy kicsit később fog érkezni. Ragó József képviselő megérkezett az ülésre. Scheier Zsolt: Megállapítom, hogy 6 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom megtárgyalni. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat kívánja megtárgyalni: 1./ A költségvetés évi zárása, belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének elfogadása. Előadó: Scheier Zsolt polgármester 2./ A képviselőtestület gazdasági programjának megtárgyalása és elfogadása. Előadó: Scheier Zsolt polgármester 3./ Szervezeti- és Működési Szabályzat felülvizsgálata. Előadó: Hanák Júlia jegyző 4./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről. Előadó: Scheier Zsolt polgármester 5./ Egyebek 1.Napirendi pont A költségvetés évi zárása, belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének elfogadása. Előadó: Scheier Zsolt polgármester /Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva/ Scheier Zsolt: Az írásos anyagot kiküldtem képviselőtársaimnak. Lezártuk a 2010-es esztendőt. Visszafogott költekezésnek köszönhetően nem estünk nagy adósság csapdába. Sajnos az idén még szigorúbban kell a költségvetéssel bánni.

4 - 3 - Feladatok maximálisan el lettek látva. A bevételekből kell gazdálkodnunk. Mindenki tudja, hogy vannak nálunk sokkal nehezebb helyzetben lévő települések es esztendőben vártuk, hogy jóváhagyják a pályázatunkat, de ezzel kapcsolatosan nem kaptunk értesítést. Erre az Egyebek tárgyalásánál szeretnék visszatérni. Már korábban említettem, hogy az orvosi rendelőnél az E-ON hibájából nem történt meg a villanyóra leolvasás és nagyobb összegű számlát küldtek ki, amelyet részletekben fizetünk. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a zárszámadást. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 7/2011.(IV.27.) sz. Ök. rendelet Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról. Hanák Júlia: Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének elfogadását is ehhez a napirendi ponthoz írtuk. A segélyek és támogatások szabályszerű kifizetésének vizsgálatára vonatkozó ellenőrzést elvégezték a hivatalnál. Kisebb pontatlanságokra hívták fel a figyelmünket és ezek folyamatos javítása megtörtént. Intézkedési tervet kellett készíteni, amelyben megneveztük a felelősöket és a határidőket. Az intézkedési tervet a Belső Ellenőrzési Csoport elfogadta, végrehajtását határidőben jelentettük. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10./2011.(IV.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte és tudomásul veszi Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Csoportja

5 - 4 - által évben végzett belső ellenőrzésről szóló jelentését. Határidő: azonnal Felelős: Scheier Zsolt polgármester 2.Napirendi pont A képviselőtestület gazdasági programjának megtárgyalás és elfogadása. Előadó: Scheier Zsolt polgármester /Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva/ Scheier Zsolt: Képviselőtársaimnak kiküldtem az írásos anyagot. A gazdasági programban leírtakat megfelelő pénzügyi háttérrel tudjuk megoldani. A programba minden belekerülhet, ami egy település életébe nagyon fontos és elengedhetetlen. Intézményeink közül óvodánk megfelelő állapotban van. Az iskolában nyílászárók cseréje lenne nagyon fontos. Vízelvezető árkokat rendbe tettük. Sajnos a lakosság nehéz anyagi körülmények között él és ezért nem tudjuk őket a csatorna beruházással még megterhelni. Temetőnél a koporsós temetésen kívül tervezzük az urnafal kialakítását. Közigazgatásnál nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Jelenleg máról holnapra élünk. Védőnői ellátás szempontjából társultunk Daruszentmiklóssal. Iskolai társulás egy kényszermegoldás volt. Iskolában megoldottuk az étkezést, amely közel 4 millió Ft-ba került. Vagyoni helyzetünkről annyit tudok elmondani, hogy ingatlant nem adtunk el. A gyermekek átmeneti otthona Nagykarácsonyban épült meg, azonban az ingatlant nem adtuk el, csupán nagyobb tulajdonrészünk van benne, mint a többi településnek. Várom a kérdéseket, hozzászólásokat. Fülöp Lajosné: Csatornázás helyett inkább szennyvíz elhelyezést írjunk. A lakosságot nagyon megterhelné a csatornadíj. Scheier Zsolt: Egyedi szennyvíztisztítóban is gondolkodtunk már korábban. Hanák Júlia: Ezt nem kell átírni a programban.

6 - 5 - Scheier Zsolt: Maradjon benne így. Sajnos most olyan helyzetben vagyunk, ha az utakra írnak ki pályázatot, még az önerőt sem tudjuk biztosítani. Papp László: Kérdésem, hogy az 1. sz. mellékletnél a korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz tartoznak az intézményeink? Scheier Zsolt: Igen, iskola, óvoda, orvosi rendelő, hivatal stb. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a gazdasági programot. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3.Napirendi pont 11./2011.(IV.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a ig szóló gazdasági programját. Szervezeti- és Működési Szabályzat felülvizsgálata. Előadó: Hanák Júlia jegyző /Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva/ Határidő: folyamatos, beszámoltatásra kétévente Felelős: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Írásos anyagot kiküldtem képviselőtársaimnak. Átadom a szót Hanák Júlia jegyző Asszonynak. Hanák Júlia: Korábbi önkormányzati törvényben szerepelt, hogy az önkormányzati választások után 6 hónappal az SZMSZ-t felül kell vizsgálni. Új SZMSZ-t készítettem el, amely már az új jogszabályoknak is megfelel. Belügyminisztériumtól is kaptunk 50 oldalas módszertani ajánlást segédletként az SZMSZ elkészítéséhez. Az új SZMSZ elkészítését a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet indokolja, mivel önkormányzati rendelet nem ismételheti meg más jogszabály szövegét, így az Ötv-ét sem. Scheier Zsolt: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

7 - 6 - Dukai László: 7. oldalon a nyílt és zárt üléseknél hozzászólási jognál véleményem szerint fogalmazási hiba van. Hanák Júlia: Megnézem ezt és kijavítom. Scheier Zsolt: Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslat, felteszem szavazásra. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 4. Napirendi pont 8/2011.(IV.27.) sz. Ök. rendelet Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelete a képviselőtestület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről. Előadó: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Az E-ON-tól kaptunk egy levelet, melyben naptárfotó pályázatra hívják fel a figyelmünket. Ezt én átadom Fülöp Lajosné alpolgármesternek, hiszen ők nagyon sok fotót szoktak készíteni. Tájékoztató levelet kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy a kéményseprők ismét járják a települést. Augusztus 20-ra Szőke Tündével írtunk egy pályázatot hang- és fénytechnikára. Befizettük az Ft-os regisztrációs díjat, de visszajelzést még nem kaptunk a beadott pályázatról. Fejér Megyei Településekért Egyesület megbeszélésén vettem részt. Sportpályánál kicserélték a villanyórát nagyobb teljesítményűre. Magyar Közút Kht-nak írtam egy levelet, hogy szeretnénk kihelyezni a településünkön a Házalni tilos táblákat. Megkaptuk a jóváhagyásukat és az előírt paramétereknek megfelelően kikerültek a táblák. Bálint 2000 Bt-től kaptunk épületgépészeti feladatokra vonatkozó bemutatkozó levelet.

8 - 7 - Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. segítése céljából találkozóra kaptunk meghívót. A megbeszélésen a környező települések polgármesterei elmondták, hogy erre nincs anyagi fedezetük a költségvetésben. Groupama Biztosítóval kötöttünk szerződést a meglévő vagyonunkra. Az éves díj ugyanúgy Ft, mint korábban, de szélesebb körű a biztosításunk. Mezőföldi Híd Egyesület megbeszélésen vettem részt. Vertikál Rt-től kaptuk meg a díjhátralékosok listáját. Csizmadia Zoltánné adóügyi előadónk nagyon keményen dolgozik, hogy be tudja hajtani a kintlévőségeket közti időszakra vonatkozóan összesen Ft behajtását kezdeményezték ben Ft, illetve 2010-ben Ft került behajtásra. Nem értek egyet azzal, hogy ezt miért az önkormányzatoknak kell behajtani. Mindezek mellett maximálisan elégedett vagyok az adóügyi előadó munkájával. Úttervezési feladatok elvégzésére jelentkezett Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. Kecskemétről. Védőnői feladatok ellátásáról szóló beszámolót, valamint a pénzügyi elszámolást küldte meg Daruszentmiklós. Társulásban látjuk el a védőnői szolgálatot és még Ft-ot vissza is kaptunk a működési költségekből. Védelmi felkészítés és törzsvezetési gyakorlaton vettünk részt. A felkészítésen többek között arról volt szó, hogy árvíz és tűz esetén melyek az alapvető teendők. Dr. Mészáros Lajos a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója küldött egy levelet, hogy járuljunk hozzá a kórház támogatásához. Abban az esetben támogatnám ezt, ha konkrét összeget határoztak volna meg egy eszköz beszerzéséhez, de a költségvetésünkből nem tudjuk felvállalni, hogy havonta egy bizonyos összeggel hozzájáruljunk a kórház működéséhez. Ezzel kapcsolatosan szándéknyilatkozatot fogok küldeni. Levelet írtam az Alba Volán Zrt-nek, melyben kértem, hogy a szőlőhegy településrészre helyi járatként működő szolgáltatásból szüneteltessék a reggeli és esti járatot. Ezzel kapcsolatosan választ is kaptam és április 1-jétől megszűnnek ezek a járatok. Gyermekjóléti Szolgálatnál személyi változás történt, ezért megkértük a működési engedélymódosítást. Megkaptuk a határozatot ezzel kapcsolatosan. Együttműködési megállapodást írtam alá a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. Remélem, hogy az idén is tudunk adni élelmiszert a lakosságnak. Kulturális örökség napjai c. rendezvényre kaptam meghívót. Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Felügyelő Tanácsába tagot lehet delegálni. Én jelenleg nem tudok személyt megnevezni. Képviselőtársaimnak esetleg lenne javaslata? Amennyiben nincs, akkor megírjuk, hogy nem kívánunk élni ezzel a lehetőséggel.

9 - 8 - Föld Napja alkalmából szemétgyűjtési akciót szerveztek április 21-re. Ebben mi is részt vettünk, valamint az iskolás gyermekek. Kesztyűt, szemeteszsákot és mellényeket biztosítottak részünkre. A gyerekek a templomtól a diófasorig, mi felnőttek pedig a Sóhordó utat tisztítottuk meg. InnoBond Tanácsadó és Szolgáltató Kft-től kaptunk egy tájékoztató levelet épületenergetikai pályázatokról. Elsősorban az iskolában kell a nyílászárókat kicserélni. Leskovics Pirotechnika küldte meg óriási tüzijáték fotópályázatról szóló tájékoztató levelét. Fejér Megyei Kormányhivataltól jöttek ki ellenőrizni a gyermekjóléti szolgálatot. Az ellenőrzés során talált apróbb formai hibákat leírták, melyeket Kis Erika családgondozó folyamatosan pótol. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató kiadott egy intézkedést a területi, a települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek, valamint a központi rendeltetésű műszaki mentőszervezetek mozgósításának szabályairól. Szeretném, ha a képviselőtestület tagjai is tisztában lennének a polgárvédelemmel. Lóki Richárd Urat meghívnám és tájékoztatná a teendőkről képviselőtársaimat. Adonyban vettem részt Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ülésén. Pályázati kiírásokhoz kérték a projekt ötleteket, amelyeket szeretnénk megvalósítani településeinken. Mikulásfalvával kapcsolatosan több dolgot is felsoroltunk, valamint a Falunap szervezése /Nagy Karácsonyi Találkozó/, urnafal megépítése, Polgárőrség részére eszközbeszerzés, egyenruha vásárlás. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet települési önkormányzatok számára írt felhívását kaptuk meg a szociális földprogramról. Rászorulók részére lehetne földterületet biztosítani, de nekünk erre nincs megfelelő földterületünk. Híd Egyesület közgyűlésén vettem részt, amelyen választmányi bizottsági tagnak választottak. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt. közgyűlésén vettem részt. Nagykarácsonyi Víziközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. küldte meg az ivóvízhálózat műszeres hálózatdiagnosztikai vizsgálat költségéről szóló tájékoztatást. Abban kell döntenünk, hogy megrendeljük a vizsgálatot, vagy nem. Dukai László: Igen, de a költséget a Víziközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. állja. Scheier Zsolt: A vizsgálat költségét most nem tudjuk vállalni. 02/1 hrsz-ú kivett közpark megnevezésű ingatlanról vagyonértékelési jelentés készült, melynek költségét Mikulásfalva Kht. vállalta magára.

10 - 9 - Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Helyzetelemzését és Intézkedési tervét a rendkívüli képviselőtestületi ülésen elfogadtuk. Nagykarácsonyi Víziközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. megküldte a hátralékosok listáját, akiknél fogyasztói vízkorlátozást fognak végezni. Összesen Ft a kintlévőségük. Besenyei János képviselő megérkezett az ülésre. Scheier Zsolt: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola jövőjével kapcsolatos megbeszélésre kaptam meghívót, de ezen nem vettem részt. Munkaügyi Kirendeltségek felújításáról kaptunk tájékoztató levelet. Légió 2000 Biztonságtechnikai Kft.-vel módosítottuk a szerződést. Korábban voltak kisebb problémák a rendszerrel. Évente két alkalommal átvizsgálják az egész rendszert. Ragó József: Mekkora összegbe kerül ez havonta? Scheier Zsolt: Ft/ havonta intézményenként. Mindenkinek köszönöm, aki részt vett a szemétgyűjtési akcióban. ÁNTSZ-től volt kint egy hölgy a Simon József szőlőhegyi házával kapcsolatosan. Beszélgetésünk során elmondta, hogy a tavalyi évben végeztek az óvodában tápanyagszámítást, amely nem igazán volt megfelelő, ezért változtatni kellett az étrendet. Ezzel kapcsolatosan mi nem kaptunk írásos anyagot, ezért most ezt pótlólag megküldték részemre. Ezzel kapcsolatosan az élelmezésvezetővel fogok beszélni. Március 8-án nőnapot tartottunk. Közművelődési Programok Tájoltatása Fejér Megyében c. pályázatunk nyertes lett és ennek keretén belül március 12-én a rendezvények házában fellépett az Alba Regia kórus, a Besnyői Népdalkör és a Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesület. Április 9-én elültettük a fákat Szőlőhegyen. Ennyit szerettem volna röviden tájékoztatásként elmondani. A képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta a két ülés között történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről szóló tájékoztatót. 5.Napirendi pont

11 Egyebek Scheier Zsolt: Tájékoztatásként szeretném elmondani képviselőtársaimnak, hogy költségvetési bankszámla egyenlegünk Ft. Helyi adóbeszedési számlák összevont egyenlege: Ft. Kiadások összesen: Ft. Várható egyenleg: Ft. Az adóbevételekkel kapcsolatosan kértem egy kimutatást adóügyi előadónktól. Összesen a kintlévőségek: Ft. Ebből magánszemélyek kommunális adója: Ft, vállalkozók kommunális adója: Ft, iparűzési adó: Ft, gépjárműadó: Ft, késedelmi pótlék: Ft, bírság: Ft. Adóügyi előadónk az alábbi végrehajtási eljárásokat alkalmazza: letiltás nyugdíjból és munkabérből, illetve inkasszó. Az 1 éves adótételt meghaladó gépjárműadó tartozás esetén a gépjármű forgalomból történő kivonását kezdeményezi az Okmányirodánál. Egyéb lehetséges végrehajtási intézkedései: ingó végrehajtás, Ft-ot meghaladó adótartozás esetén ingatlan végrehajtás, ingatlanra jelzálogjog bejegyzés, önálló bírósági végrehajtó felkérése az adótartozás beszedése érdekében, illetve NAV felkérése adótartozás beszedése érdekében. Adóügyi előadónk nagyon sokat dolgozik azon, hogy a tartozásokat be tudja hajtani. Még az elmúlt évben felmondtuk a szerződést az Invitellel és azóta a Business Telecom Távközlési Kft-vel kötöttünk új szerződést. Sajnos az elmúlt időszakban nagyon sok probléma volt a telefon és internet szolgáltatással, ezért az orvosi rendelőnél kötött szerződést felmondtuk és újra az Invitellel kötöttünk szerződést. Elkészült az árok a József Attila, a Jókai és a Bem utcában. Szőlőhegyen még nem tudtuk megoldani, de hamarosan ott is elkészül. Az iskolai társulással kapcsolatosan Perkátának Ft-ot utaltunk, amely még a 2010-es évre vonatkozik. Költségvetésünkbe beterveztünk Ft-ot fűnyíró vásárlásra, de végül egy kerti traktort vásároltunk. Sóhordó út mellett árvácskákat és rózsákat ültettünk. E-ON alvállalkozóknak kiadta feladatként, hogy az utcákra közvetlen a villanyvezetékek alatt ültetett fákat vissza kell vágni. Több lakó részéről ez felháborodást keltett. A helyi újságunkban meg fogjuk írni, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében a villanyvezetékek alá tilos fákat ültetni. Nem hivatalos tájékoztatás alapján értesültem arról, hogy az elmúlt évben beadott 44 millió Ft-os pályázatunk nyertes lett, amelyhez 11 millió Ft-os önrészt kell biztosítanunk. A pályázat keretén belül a hivatal előtti tér kialakítása és a közpark kiépítése történne meg. Ezzel kapcsolatosan közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani.

12 Hanák Júlia: A közbeszerzési tervet minden év április 15-ig kell elkészíteni, jelenleg nincs tervünk, mert hivatalos értesítést még nem kaptunk a pályázattal kapcsolatosan, közbeszerzés alá tartozó más beszerzésünk pedig nincs. Scheier Zsolt: Június 4-én tartanánk meg a Nagy Karácsonyi Találkozót, illetve a gyermeknap is ezen a napon lenne. Május 1-jét nagyon szerény körülmények között tartanánk. Ezen a napon nem lenne főzés sem. Helyi vállalkozó fog üzemeltetni büfét és a zenét is ő szolgáltatja. Hosszabb ideje nem működik a községi könyvtárunk, így a fűtésszámlán Ft megtakarításunk lett. Scheier Zsolt: Szabó Szabolcs körzeti megbízottunk keresett meg azzal kapcsolatosan, hogy a jelenlegi szolgálati lakásból szeretne átköltözni a Petőfi S. u. 31. szám alatti lakásba, ahol jelenleg a könyvtár van berendezve. Indoklásként elmondta, hogy szeretne javítani a közbiztonság helyzetén. Ez az egyetlen összkomfortos lakásunk és ennek a bérleti díja az új rendeletünk alapján Ft/m2. Jegyző Asszonyt kérdezem, hogy milyen kedvezményt tudunk biztosítani? Hanák Júlia: Nincs lehetőség kedvezményre a rendeletünk alapján. Scheier Zsolt: Határozatot hozunk, hogy nem Ft/m2, hanem pl. csak Ft/m2 a lakás bérleti díja. Úgy gondolom, hogy ez csak rajtunk múlik. Papp László: Ha hozzájárulunk ahhoz, hogy javuljon a közbiztonság, akkor a község nyugalma megér annyit, hogy ne Ft/m2 legyen a lakás bérleti díja, hanem kevesebb. Fülöp Lajosné: Ft/m2-re csökkentsük a bérleti díjat. Dukai László: Ft/m2-t javaslom. Papp László: Legyen Ft/m2. Mergl István képviselő elment az ülésről. Besenyei János: A későbbi viták elkerülése érdekében azt javaslom, hogy maradjon Ft/m2 a lakás bérleti díja, de mivel van arra lehetőség, hogy irodát is kialakítson a lakásban a körzeti megbízott, így az iroda m2-ének megfelelően lehetne csökkenteni a bérleti díjat.

13 Scheier Zsolt: Ezt én is elfogadhatónak tartom. Megbeszélem Szabó Szabolccsal ezt a lehetőséget és a következő képviselőtestületi ülésen erre visszatérünk. Képviselőtársaim segítségét szeretném kérni az állattartási rendelettel kapcsolatosan. Felvettem a kapcsolatot Dr. Képes György állatorvossal is. Előkészítő bizottságot szeretnék létrehozni. Besenyei János: Szívesen részt veszek ebben. Papp László: Én is részt kívánok venni. Scheier Zsolt: Köszönöm képviselőtársaimnak, természetesen én is tagja lennék a bizottságnak. Hanák Júlia: Állattartási rendeletre nincs felhatalmazó rendelkezés. Abban kell döntésre jutni, hogy egyáltalán merre induljunk el. Besenyei János: Polgármester urat kérdezem, hogy hogyan tervezi a költözést a könyvtárban? Scheier Zsolt: Ezt majd még megbeszéljük. Ez csak egy felvetés volt, de mindenképpen csak a nyári szünet ideje alatt. Pedagógusok nyugdíjazásával kapcsolatosan van-e már előrelépés? Besenyei János: Ma beszéltem a Nyugdíjfolyósító Intézettel és azt a felvilágosítást kaptam, hogy előre hozott öregségi nyugdíjjal kapcsolatosan nem tervez változást a Kormány, de konkrétumot még ők sem tudtak mondani. Két pedagógussal nem lesz probléma, csak a harmadikkal. Most egyenlőre nem tudom, hogy milyen állást hirdessek meg és hogyan kezdjem. Hanák Júlia: Én úgy tudom, hogy a nyugdíjrendszert átalakítják, de még a nyári időszak végéig tárgyalni fogják. Besenyei János: Angol szakos állást mindenképpen meghirdetem. Amennyiben a kérdéses pedagógus nem tud elmenni nyugdíjba, akkor továbbra is ő fogja tanítani a magyart.

14 Scheier Zsolt: Temetői híd életveszélyes állapotban van. A felújítására 1 millió Ft-ot terveztünk. Helyi vállalkozóval is megnézettem, aki azt mondta, hogy kb. ebből az összegből meg lehet csinálni a felújítást. A mai napon egy budapesti építőmérnök is megnézte, aki árajánlatot fog küldeni acélvázas híd tervezésére vonatkozóan. Ezzel kapcsolatosan beszéltem a TSZ-el is, hiszen ők is gyakran használják nagy gépekkel a hidat és szeretném, hogy ők is anyagilag járuljanak hozzá a felújításhoz. Temetőben eltörött a víztartály nyakrésze és elfolyik a víz. Vásároltunk 2 db víztartályt, amelyekre úszókapcsolót fogunk szerelni, így biztosítjuk, hogy legyen folyamatosan víz. Temetőben szükséges lenne társadalmi munka, mely keretén belül az orgonabokrokat metszenénk meg. Szeretném ebbe a munkába a lakosságot és természetesen képviselőtársaimat is bevonni. Rövidtávú közhasznú munkaprogram május 19-én lejár. A hosszútávú közhasznú munkaprogram keretén belül Sárfalvi Ferencnét, Kemény Zoltánt és Horváth Jánost szeretném 8 órás munkaidőben foglalkoztatni. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Scheier Zsolt polgármester az ülést bezárta. K.m.f.. polgármester jegyző

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

2011. október 19-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. október 19-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. október 19-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 32./2011.(X.19.) sz. Ök. határozat 33./2011.(X.19.) sz. Ök.

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. július 21-én 8:30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. július 21-én 8:30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-23 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. július 21-én 8:30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én ( szerdán ) 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága 2011. május 2-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 13/2011. (V. 02.) 2010. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. szeptember 29-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 50/2014.(IX.29.) számú határozata A települési önkormányzatok

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V ülésén Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendeletet az egyes lakossági csoportok támogatásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. 8/2014. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 7/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 26-án

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben