2011. április 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. április 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY április 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 7/2011.(IV.27.) sz. Ök. rendelet 8/2011.(IV.27.) sz. Ök. rendelet 10./2011.(IV.27.) sz. Ök. határozat 11./2011.(IV.27.) sz. Ök. határozat

2 J E L E N L É T I Í V amely készült április 27-én 15 órakor kezdődő rendkívüli képviselőtestületi ülésen. Az ülés helye: Házasságkötő terem Jelen vannak: Scheier Zsolt Fülöp Lajosné Besenyei János Dukai László Mergl István Papp László Ragó József Hanák Júlia jegyző polgármester alpolgármester képviselő Az ülésre meghívott vendégek: Sudár Zsoltné

3 - 2 - Scheier Zsolt polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat. Besenyei János képviselőtársam jelezte, hogy egy kicsit később fog érkezni. Ragó József képviselő megérkezett az ülésre. Scheier Zsolt: Megállapítom, hogy 6 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom megtárgyalni. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat kívánja megtárgyalni: 1./ A költségvetés évi zárása, belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének elfogadása. Előadó: Scheier Zsolt polgármester 2./ A képviselőtestület gazdasági programjának megtárgyalása és elfogadása. Előadó: Scheier Zsolt polgármester 3./ Szervezeti- és Működési Szabályzat felülvizsgálata. Előadó: Hanák Júlia jegyző 4./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről. Előadó: Scheier Zsolt polgármester 5./ Egyebek 1.Napirendi pont A költségvetés évi zárása, belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének elfogadása. Előadó: Scheier Zsolt polgármester /Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva/ Scheier Zsolt: Az írásos anyagot kiküldtem képviselőtársaimnak. Lezártuk a 2010-es esztendőt. Visszafogott költekezésnek köszönhetően nem estünk nagy adósság csapdába. Sajnos az idén még szigorúbban kell a költségvetéssel bánni.

4 - 3 - Feladatok maximálisan el lettek látva. A bevételekből kell gazdálkodnunk. Mindenki tudja, hogy vannak nálunk sokkal nehezebb helyzetben lévő települések es esztendőben vártuk, hogy jóváhagyják a pályázatunkat, de ezzel kapcsolatosan nem kaptunk értesítést. Erre az Egyebek tárgyalásánál szeretnék visszatérni. Már korábban említettem, hogy az orvosi rendelőnél az E-ON hibájából nem történt meg a villanyóra leolvasás és nagyobb összegű számlát küldtek ki, amelyet részletekben fizetünk. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a zárszámadást. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 7/2011.(IV.27.) sz. Ök. rendelet Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról. Hanák Júlia: Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének elfogadását is ehhez a napirendi ponthoz írtuk. A segélyek és támogatások szabályszerű kifizetésének vizsgálatára vonatkozó ellenőrzést elvégezték a hivatalnál. Kisebb pontatlanságokra hívták fel a figyelmünket és ezek folyamatos javítása megtörtént. Intézkedési tervet kellett készíteni, amelyben megneveztük a felelősöket és a határidőket. Az intézkedési tervet a Belső Ellenőrzési Csoport elfogadta, végrehajtását határidőben jelentettük. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10./2011.(IV.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte és tudomásul veszi Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Csoportja

5 - 4 - által évben végzett belső ellenőrzésről szóló jelentését. Határidő: azonnal Felelős: Scheier Zsolt polgármester 2.Napirendi pont A képviselőtestület gazdasági programjának megtárgyalás és elfogadása. Előadó: Scheier Zsolt polgármester /Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva/ Scheier Zsolt: Képviselőtársaimnak kiküldtem az írásos anyagot. A gazdasági programban leírtakat megfelelő pénzügyi háttérrel tudjuk megoldani. A programba minden belekerülhet, ami egy település életébe nagyon fontos és elengedhetetlen. Intézményeink közül óvodánk megfelelő állapotban van. Az iskolában nyílászárók cseréje lenne nagyon fontos. Vízelvezető árkokat rendbe tettük. Sajnos a lakosság nehéz anyagi körülmények között él és ezért nem tudjuk őket a csatorna beruházással még megterhelni. Temetőnél a koporsós temetésen kívül tervezzük az urnafal kialakítását. Közigazgatásnál nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Jelenleg máról holnapra élünk. Védőnői ellátás szempontjából társultunk Daruszentmiklóssal. Iskolai társulás egy kényszermegoldás volt. Iskolában megoldottuk az étkezést, amely közel 4 millió Ft-ba került. Vagyoni helyzetünkről annyit tudok elmondani, hogy ingatlant nem adtunk el. A gyermekek átmeneti otthona Nagykarácsonyban épült meg, azonban az ingatlant nem adtuk el, csupán nagyobb tulajdonrészünk van benne, mint a többi településnek. Várom a kérdéseket, hozzászólásokat. Fülöp Lajosné: Csatornázás helyett inkább szennyvíz elhelyezést írjunk. A lakosságot nagyon megterhelné a csatornadíj. Scheier Zsolt: Egyedi szennyvíztisztítóban is gondolkodtunk már korábban. Hanák Júlia: Ezt nem kell átírni a programban.

6 - 5 - Scheier Zsolt: Maradjon benne így. Sajnos most olyan helyzetben vagyunk, ha az utakra írnak ki pályázatot, még az önerőt sem tudjuk biztosítani. Papp László: Kérdésem, hogy az 1. sz. mellékletnél a korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz tartoznak az intézményeink? Scheier Zsolt: Igen, iskola, óvoda, orvosi rendelő, hivatal stb. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a gazdasági programot. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3.Napirendi pont 11./2011.(IV.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a ig szóló gazdasági programját. Szervezeti- és Működési Szabályzat felülvizsgálata. Előadó: Hanák Júlia jegyző /Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva/ Határidő: folyamatos, beszámoltatásra kétévente Felelős: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Írásos anyagot kiküldtem képviselőtársaimnak. Átadom a szót Hanák Júlia jegyző Asszonynak. Hanák Júlia: Korábbi önkormányzati törvényben szerepelt, hogy az önkormányzati választások után 6 hónappal az SZMSZ-t felül kell vizsgálni. Új SZMSZ-t készítettem el, amely már az új jogszabályoknak is megfelel. Belügyminisztériumtól is kaptunk 50 oldalas módszertani ajánlást segédletként az SZMSZ elkészítéséhez. Az új SZMSZ elkészítését a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet indokolja, mivel önkormányzati rendelet nem ismételheti meg más jogszabály szövegét, így az Ötv-ét sem. Scheier Zsolt: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

7 - 6 - Dukai László: 7. oldalon a nyílt és zárt üléseknél hozzászólási jognál véleményem szerint fogalmazási hiba van. Hanák Júlia: Megnézem ezt és kijavítom. Scheier Zsolt: Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslat, felteszem szavazásra. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 4. Napirendi pont 8/2011.(IV.27.) sz. Ök. rendelet Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelete a képviselőtestület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről. Előadó: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Az E-ON-tól kaptunk egy levelet, melyben naptárfotó pályázatra hívják fel a figyelmünket. Ezt én átadom Fülöp Lajosné alpolgármesternek, hiszen ők nagyon sok fotót szoktak készíteni. Tájékoztató levelet kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy a kéményseprők ismét járják a települést. Augusztus 20-ra Szőke Tündével írtunk egy pályázatot hang- és fénytechnikára. Befizettük az Ft-os regisztrációs díjat, de visszajelzést még nem kaptunk a beadott pályázatról. Fejér Megyei Településekért Egyesület megbeszélésén vettem részt. Sportpályánál kicserélték a villanyórát nagyobb teljesítményűre. Magyar Közút Kht-nak írtam egy levelet, hogy szeretnénk kihelyezni a településünkön a Házalni tilos táblákat. Megkaptuk a jóváhagyásukat és az előírt paramétereknek megfelelően kikerültek a táblák. Bálint 2000 Bt-től kaptunk épületgépészeti feladatokra vonatkozó bemutatkozó levelet.

8 - 7 - Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. segítése céljából találkozóra kaptunk meghívót. A megbeszélésen a környező települések polgármesterei elmondták, hogy erre nincs anyagi fedezetük a költségvetésben. Groupama Biztosítóval kötöttünk szerződést a meglévő vagyonunkra. Az éves díj ugyanúgy Ft, mint korábban, de szélesebb körű a biztosításunk. Mezőföldi Híd Egyesület megbeszélésen vettem részt. Vertikál Rt-től kaptuk meg a díjhátralékosok listáját. Csizmadia Zoltánné adóügyi előadónk nagyon keményen dolgozik, hogy be tudja hajtani a kintlévőségeket közti időszakra vonatkozóan összesen Ft behajtását kezdeményezték ben Ft, illetve 2010-ben Ft került behajtásra. Nem értek egyet azzal, hogy ezt miért az önkormányzatoknak kell behajtani. Mindezek mellett maximálisan elégedett vagyok az adóügyi előadó munkájával. Úttervezési feladatok elvégzésére jelentkezett Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. Kecskemétről. Védőnői feladatok ellátásáról szóló beszámolót, valamint a pénzügyi elszámolást küldte meg Daruszentmiklós. Társulásban látjuk el a védőnői szolgálatot és még Ft-ot vissza is kaptunk a működési költségekből. Védelmi felkészítés és törzsvezetési gyakorlaton vettünk részt. A felkészítésen többek között arról volt szó, hogy árvíz és tűz esetén melyek az alapvető teendők. Dr. Mészáros Lajos a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója küldött egy levelet, hogy járuljunk hozzá a kórház támogatásához. Abban az esetben támogatnám ezt, ha konkrét összeget határoztak volna meg egy eszköz beszerzéséhez, de a költségvetésünkből nem tudjuk felvállalni, hogy havonta egy bizonyos összeggel hozzájáruljunk a kórház működéséhez. Ezzel kapcsolatosan szándéknyilatkozatot fogok küldeni. Levelet írtam az Alba Volán Zrt-nek, melyben kértem, hogy a szőlőhegy településrészre helyi járatként működő szolgáltatásból szüneteltessék a reggeli és esti járatot. Ezzel kapcsolatosan választ is kaptam és április 1-jétől megszűnnek ezek a járatok. Gyermekjóléti Szolgálatnál személyi változás történt, ezért megkértük a működési engedélymódosítást. Megkaptuk a határozatot ezzel kapcsolatosan. Együttműködési megállapodást írtam alá a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. Remélem, hogy az idén is tudunk adni élelmiszert a lakosságnak. Kulturális örökség napjai c. rendezvényre kaptam meghívót. Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Felügyelő Tanácsába tagot lehet delegálni. Én jelenleg nem tudok személyt megnevezni. Képviselőtársaimnak esetleg lenne javaslata? Amennyiben nincs, akkor megírjuk, hogy nem kívánunk élni ezzel a lehetőséggel.

9 - 8 - Föld Napja alkalmából szemétgyűjtési akciót szerveztek április 21-re. Ebben mi is részt vettünk, valamint az iskolás gyermekek. Kesztyűt, szemeteszsákot és mellényeket biztosítottak részünkre. A gyerekek a templomtól a diófasorig, mi felnőttek pedig a Sóhordó utat tisztítottuk meg. InnoBond Tanácsadó és Szolgáltató Kft-től kaptunk egy tájékoztató levelet épületenergetikai pályázatokról. Elsősorban az iskolában kell a nyílászárókat kicserélni. Leskovics Pirotechnika küldte meg óriási tüzijáték fotópályázatról szóló tájékoztató levelét. Fejér Megyei Kormányhivataltól jöttek ki ellenőrizni a gyermekjóléti szolgálatot. Az ellenőrzés során talált apróbb formai hibákat leírták, melyeket Kis Erika családgondozó folyamatosan pótol. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató kiadott egy intézkedést a területi, a települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek, valamint a központi rendeltetésű műszaki mentőszervezetek mozgósításának szabályairól. Szeretném, ha a képviselőtestület tagjai is tisztában lennének a polgárvédelemmel. Lóki Richárd Urat meghívnám és tájékoztatná a teendőkről képviselőtársaimat. Adonyban vettem részt Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ülésén. Pályázati kiírásokhoz kérték a projekt ötleteket, amelyeket szeretnénk megvalósítani településeinken. Mikulásfalvával kapcsolatosan több dolgot is felsoroltunk, valamint a Falunap szervezése /Nagy Karácsonyi Találkozó/, urnafal megépítése, Polgárőrség részére eszközbeszerzés, egyenruha vásárlás. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet települési önkormányzatok számára írt felhívását kaptuk meg a szociális földprogramról. Rászorulók részére lehetne földterületet biztosítani, de nekünk erre nincs megfelelő földterületünk. Híd Egyesület közgyűlésén vettem részt, amelyen választmányi bizottsági tagnak választottak. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt. közgyűlésén vettem részt. Nagykarácsonyi Víziközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. küldte meg az ivóvízhálózat műszeres hálózatdiagnosztikai vizsgálat költségéről szóló tájékoztatást. Abban kell döntenünk, hogy megrendeljük a vizsgálatot, vagy nem. Dukai László: Igen, de a költséget a Víziközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. állja. Scheier Zsolt: A vizsgálat költségét most nem tudjuk vállalni. 02/1 hrsz-ú kivett közpark megnevezésű ingatlanról vagyonértékelési jelentés készült, melynek költségét Mikulásfalva Kht. vállalta magára.

10 - 9 - Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Helyzetelemzését és Intézkedési tervét a rendkívüli képviselőtestületi ülésen elfogadtuk. Nagykarácsonyi Víziközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. megküldte a hátralékosok listáját, akiknél fogyasztói vízkorlátozást fognak végezni. Összesen Ft a kintlévőségük. Besenyei János képviselő megérkezett az ülésre. Scheier Zsolt: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola jövőjével kapcsolatos megbeszélésre kaptam meghívót, de ezen nem vettem részt. Munkaügyi Kirendeltségek felújításáról kaptunk tájékoztató levelet. Légió 2000 Biztonságtechnikai Kft.-vel módosítottuk a szerződést. Korábban voltak kisebb problémák a rendszerrel. Évente két alkalommal átvizsgálják az egész rendszert. Ragó József: Mekkora összegbe kerül ez havonta? Scheier Zsolt: Ft/ havonta intézményenként. Mindenkinek köszönöm, aki részt vett a szemétgyűjtési akcióban. ÁNTSZ-től volt kint egy hölgy a Simon József szőlőhegyi házával kapcsolatosan. Beszélgetésünk során elmondta, hogy a tavalyi évben végeztek az óvodában tápanyagszámítást, amely nem igazán volt megfelelő, ezért változtatni kellett az étrendet. Ezzel kapcsolatosan mi nem kaptunk írásos anyagot, ezért most ezt pótlólag megküldték részemre. Ezzel kapcsolatosan az élelmezésvezetővel fogok beszélni. Március 8-án nőnapot tartottunk. Közművelődési Programok Tájoltatása Fejér Megyében c. pályázatunk nyertes lett és ennek keretén belül március 12-én a rendezvények házában fellépett az Alba Regia kórus, a Besnyői Népdalkör és a Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesület. Április 9-én elültettük a fákat Szőlőhegyen. Ennyit szerettem volna röviden tájékoztatásként elmondani. A képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta a két ülés között történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről szóló tájékoztatót. 5.Napirendi pont

11 Egyebek Scheier Zsolt: Tájékoztatásként szeretném elmondani képviselőtársaimnak, hogy költségvetési bankszámla egyenlegünk Ft. Helyi adóbeszedési számlák összevont egyenlege: Ft. Kiadások összesen: Ft. Várható egyenleg: Ft. Az adóbevételekkel kapcsolatosan kértem egy kimutatást adóügyi előadónktól. Összesen a kintlévőségek: Ft. Ebből magánszemélyek kommunális adója: Ft, vállalkozók kommunális adója: Ft, iparűzési adó: Ft, gépjárműadó: Ft, késedelmi pótlék: Ft, bírság: Ft. Adóügyi előadónk az alábbi végrehajtási eljárásokat alkalmazza: letiltás nyugdíjból és munkabérből, illetve inkasszó. Az 1 éves adótételt meghaladó gépjárműadó tartozás esetén a gépjármű forgalomból történő kivonását kezdeményezi az Okmányirodánál. Egyéb lehetséges végrehajtási intézkedései: ingó végrehajtás, Ft-ot meghaladó adótartozás esetén ingatlan végrehajtás, ingatlanra jelzálogjog bejegyzés, önálló bírósági végrehajtó felkérése az adótartozás beszedése érdekében, illetve NAV felkérése adótartozás beszedése érdekében. Adóügyi előadónk nagyon sokat dolgozik azon, hogy a tartozásokat be tudja hajtani. Még az elmúlt évben felmondtuk a szerződést az Invitellel és azóta a Business Telecom Távközlési Kft-vel kötöttünk új szerződést. Sajnos az elmúlt időszakban nagyon sok probléma volt a telefon és internet szolgáltatással, ezért az orvosi rendelőnél kötött szerződést felmondtuk és újra az Invitellel kötöttünk szerződést. Elkészült az árok a József Attila, a Jókai és a Bem utcában. Szőlőhegyen még nem tudtuk megoldani, de hamarosan ott is elkészül. Az iskolai társulással kapcsolatosan Perkátának Ft-ot utaltunk, amely még a 2010-es évre vonatkozik. Költségvetésünkbe beterveztünk Ft-ot fűnyíró vásárlásra, de végül egy kerti traktort vásároltunk. Sóhordó út mellett árvácskákat és rózsákat ültettünk. E-ON alvállalkozóknak kiadta feladatként, hogy az utcákra közvetlen a villanyvezetékek alatt ültetett fákat vissza kell vágni. Több lakó részéről ez felháborodást keltett. A helyi újságunkban meg fogjuk írni, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében a villanyvezetékek alá tilos fákat ültetni. Nem hivatalos tájékoztatás alapján értesültem arról, hogy az elmúlt évben beadott 44 millió Ft-os pályázatunk nyertes lett, amelyhez 11 millió Ft-os önrészt kell biztosítanunk. A pályázat keretén belül a hivatal előtti tér kialakítása és a közpark kiépítése történne meg. Ezzel kapcsolatosan közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani.

12 Hanák Júlia: A közbeszerzési tervet minden év április 15-ig kell elkészíteni, jelenleg nincs tervünk, mert hivatalos értesítést még nem kaptunk a pályázattal kapcsolatosan, közbeszerzés alá tartozó más beszerzésünk pedig nincs. Scheier Zsolt: Június 4-én tartanánk meg a Nagy Karácsonyi Találkozót, illetve a gyermeknap is ezen a napon lenne. Május 1-jét nagyon szerény körülmények között tartanánk. Ezen a napon nem lenne főzés sem. Helyi vállalkozó fog üzemeltetni büfét és a zenét is ő szolgáltatja. Hosszabb ideje nem működik a községi könyvtárunk, így a fűtésszámlán Ft megtakarításunk lett. Scheier Zsolt: Szabó Szabolcs körzeti megbízottunk keresett meg azzal kapcsolatosan, hogy a jelenlegi szolgálati lakásból szeretne átköltözni a Petőfi S. u. 31. szám alatti lakásba, ahol jelenleg a könyvtár van berendezve. Indoklásként elmondta, hogy szeretne javítani a közbiztonság helyzetén. Ez az egyetlen összkomfortos lakásunk és ennek a bérleti díja az új rendeletünk alapján Ft/m2. Jegyző Asszonyt kérdezem, hogy milyen kedvezményt tudunk biztosítani? Hanák Júlia: Nincs lehetőség kedvezményre a rendeletünk alapján. Scheier Zsolt: Határozatot hozunk, hogy nem Ft/m2, hanem pl. csak Ft/m2 a lakás bérleti díja. Úgy gondolom, hogy ez csak rajtunk múlik. Papp László: Ha hozzájárulunk ahhoz, hogy javuljon a közbiztonság, akkor a község nyugalma megér annyit, hogy ne Ft/m2 legyen a lakás bérleti díja, hanem kevesebb. Fülöp Lajosné: Ft/m2-re csökkentsük a bérleti díjat. Dukai László: Ft/m2-t javaslom. Papp László: Legyen Ft/m2. Mergl István képviselő elment az ülésről. Besenyei János: A későbbi viták elkerülése érdekében azt javaslom, hogy maradjon Ft/m2 a lakás bérleti díja, de mivel van arra lehetőség, hogy irodát is kialakítson a lakásban a körzeti megbízott, így az iroda m2-ének megfelelően lehetne csökkenteni a bérleti díjat.

13 Scheier Zsolt: Ezt én is elfogadhatónak tartom. Megbeszélem Szabó Szabolccsal ezt a lehetőséget és a következő képviselőtestületi ülésen erre visszatérünk. Képviselőtársaim segítségét szeretném kérni az állattartási rendelettel kapcsolatosan. Felvettem a kapcsolatot Dr. Képes György állatorvossal is. Előkészítő bizottságot szeretnék létrehozni. Besenyei János: Szívesen részt veszek ebben. Papp László: Én is részt kívánok venni. Scheier Zsolt: Köszönöm képviselőtársaimnak, természetesen én is tagja lennék a bizottságnak. Hanák Júlia: Állattartási rendeletre nincs felhatalmazó rendelkezés. Abban kell döntésre jutni, hogy egyáltalán merre induljunk el. Besenyei János: Polgármester urat kérdezem, hogy hogyan tervezi a költözést a könyvtárban? Scheier Zsolt: Ezt majd még megbeszéljük. Ez csak egy felvetés volt, de mindenképpen csak a nyári szünet ideje alatt. Pedagógusok nyugdíjazásával kapcsolatosan van-e már előrelépés? Besenyei János: Ma beszéltem a Nyugdíjfolyósító Intézettel és azt a felvilágosítást kaptam, hogy előre hozott öregségi nyugdíjjal kapcsolatosan nem tervez változást a Kormány, de konkrétumot még ők sem tudtak mondani. Két pedagógussal nem lesz probléma, csak a harmadikkal. Most egyenlőre nem tudom, hogy milyen állást hirdessek meg és hogyan kezdjem. Hanák Júlia: Én úgy tudom, hogy a nyugdíjrendszert átalakítják, de még a nyári időszak végéig tárgyalni fogják. Besenyei János: Angol szakos állást mindenképpen meghirdetem. Amennyiben a kérdéses pedagógus nem tud elmenni nyugdíjba, akkor továbbra is ő fogja tanítani a magyart.

14 Scheier Zsolt: Temetői híd életveszélyes állapotban van. A felújítására 1 millió Ft-ot terveztünk. Helyi vállalkozóval is megnézettem, aki azt mondta, hogy kb. ebből az összegből meg lehet csinálni a felújítást. A mai napon egy budapesti építőmérnök is megnézte, aki árajánlatot fog küldeni acélvázas híd tervezésére vonatkozóan. Ezzel kapcsolatosan beszéltem a TSZ-el is, hiszen ők is gyakran használják nagy gépekkel a hidat és szeretném, hogy ők is anyagilag járuljanak hozzá a felújításhoz. Temetőben eltörött a víztartály nyakrésze és elfolyik a víz. Vásároltunk 2 db víztartályt, amelyekre úszókapcsolót fogunk szerelni, így biztosítjuk, hogy legyen folyamatosan víz. Temetőben szükséges lenne társadalmi munka, mely keretén belül az orgonabokrokat metszenénk meg. Szeretném ebbe a munkába a lakosságot és természetesen képviselőtársaimat is bevonni. Rövidtávú közhasznú munkaprogram május 19-én lejár. A hosszútávú közhasznú munkaprogram keretén belül Sárfalvi Ferencnét, Kemény Zoltánt és Horváth Jánost szeretném 8 órás munkaidőben foglalkoztatni. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Scheier Zsolt polgármester az ülést bezárta. K.m.f.. polgármester jegyző

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. február 13.-án a Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soron következő ülésén, 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. november 14-én 16,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-11 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. december 03. 12. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1.) A 2011. évi hulladékkezelési

Részletesebben

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. május 27-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben