ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Város évi költségvetését a Testület a 4/2009. (II. 16.) sz. rendeletével fogadta el. A év VI. hónapjában bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések, valamint a I. féléves államháztartási információszolgáltatáshoz kapcsolódó támogatások és átengedett pénzeszközök tekintetében elvárt kötelező egyezőségek indokolják a Város eredeti költségvetési rendeletének módosítását. Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg ra változik, tehát az előirányzat növekedés. Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását az Ib. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetését a IIb. melléklet részletezi. BEVÉTELEKET módosító tételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek tal emelkednek az alábbi események eredményeképpen: Nyergesújfalui Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által végzett tevékenység (föld feletti tűzcsapok javítása, őrzés-védelemhez szükséges fegyver tárolása) (Dologi kiadások) Támogatások egyezősége miatt előirányzat helyesbítés (Támogatások) - 1 Összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatunk sajátos működési bevételei közül a bírságok, pótlékok előirányzata a rendelet-tervezet szerint tal nő. A Testület összeget biztosított a szelektív hulladékgyűjtő rendszer bővítésére és egy új, komplett gyűjtősziget beszerzésére (Fejlesztési kiadások). A Rendelőintézet felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységhez szükséges pótelőirányzatot is a bírság, pótlék előirányzata terhére határozta meg a Képviselő-testület (Fejlesztési kiadások). II. Támogatások 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink tal emelkednek. 1.a. Normatív támogatások A normatív támogatások csökkenése 2 974, mely az áprilisi lemondási lehetőségből, a gyermeklétszám csökkenésből fakad (Működési tartalék). 1.b.Normatív, kötött felhasználású támogatások A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése 2 152, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget: Rendszeres szociális segély 26 Rendelkezésre állási támogatás 106 Ápolási díj 627 Normatív lakásfenntartási támogatás 139

2 Közcélú foglalkoztatás Közoktatási feladatok támogatása - 11 Összesen A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint az önkormányzat által folyósított ellátások és a közcélú foglalkoztatás kiadásai jelennek meg. A közoktatási feladatok támogatásának csökkenése a kiadási oldalon a működési tartalékot csökkenti. 1.c Központosított előirányzatok Központosított előirányzatként emelkedését tartalmazza a tervezet. Ez a növekedés tételesen az alábbiakból tevődik össze: Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (Dologi kiadások) 639 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Dologi kiadások) 106 Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása (Fejlesztési kiadások) Az Új Tudás - Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (személyi jellegű és munkaadót terhelő kifizetések) 290 Összesen III. Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközeink előirányzata 350 tal nő. Az Alkotóház a Művelődési Ház keretein belül pályázva nyerte el a Holcim díjat kemence vásárlására (Fejlesztési kiadások). III. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételeink növekedése 1 185, mely a működési bevételeinknél jelent növekedést. Az előirányzat változást részletezve az alábbi táblázat szemlélteti: Munkaügyi Központ támogatása (Személyi jellegű kifizetések és munkaadót terhelő járulékok) 294 Mentőállomás társasházzá alakítására a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz (Fejlesztési kiadások) 150 Európa Parlamenti választások kiadásainak támogatása (Működési kiadások) Ügyeleti feladatellátásra társönkormányzatoktól átvett pénzeszköz előirányzatának helyesbítése (Dologi kiadások) Uszoda üzemeltetésének OEP támogatása (Dologi kiadások) 512 Otthonteremtési támogatás (Ellátottak juttatásai) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (Ellátottak juttatásai) 49 Összesen KIADÁSOKAT módosító tételek A működési kiadásokat az Vc. melléklet és a VIb. melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az VIIb. melléklet, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a VIIb/1 melléklet mutatja. Intézmények működési kiadásai A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai összességében tal növekednek. a) Személyi juttatások (+ 220 ) Pedagógusok gyógypedagógiai pótléka (Támogatások) 220 Összesen 220 2

3 b) Munkaadót terhelő járulékok (+70 ) Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Támogatások) 70 Összesen 70 c) Dologi kiadások ( ) Uszoda üzemeltetésének kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 512 Tűzoltóság egyéb üzemeltetési kiadásai (Működési bevétel) Bóbita Óvoda Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése előirányzatából átcsoportosítás (Fejlesztési kiadások) Könyvtári nyilvántartó program kiadásaihoz előirányzat átcsoportosítás (Fejlesztési kiadások) Fénymásoló-gép vásárlásához előirányzat átcsoportosítás Kernstok Károly Általános Iskolában (Fejlesztési kiadások) Könyvtári állomány bővítése (Támogatások) 106 Összesen Polgármesteri Hivatal működési kiadásai A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében tal emelkednek. a) Személyi juttatások ( ) Közhasznú és közcélú foglalkoztatottak személyi jellegű kiadásai (Támogatások és támogatásértékű bevétel) Európai Parlamenti választások kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 950 Összesen b) Munkaadót terhelő járulékok ( ezer forin ) Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Támogatások és támogatásértékű bevételek) 582 Összesen 582 c) Dologi kiadások ( ) Európai Parlamenti választások kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 255 Ügyeleti feladatellátás kiadásai előirányzatának helyesbítése (Támogatásértékű bevétel) Városi rendezvények többletkiadásainak biztosításához előirányzat átcsoportosítás (Képviselői alap) Nyári gyermekétkeztetés kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 639 Összesen: d.) Pénzeszközátadások és támogatások (+ 545 ) Lábatlani Református Lelkészi Hivatal támogatása a nyergesújfalui imaház felújításának II. üteméhez (Képviselői alap) 120 Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Fúvószenekara nyári táborának támogatása (Képviselői alap) 200 Német-völgy futócsapat támogatása a XX. Bécs-Pozsony-Budapest szupermaratonon való részvételhez (Képviselői alap) 175 XX. Nyergesújfalui Sörfesztivál és Kulturális Napok támogatása (Képviselői alap) 50 Összesen 545 3

4 e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) - Szociálpolitikai juttatások (normatív kötött támogatásból) = rendszeres szociális segély 26 = rendelkezésre állási támogatás 106 = ápolási díj 627 = normatív lakásfenntartási támogatás 139 = otthonteremtési támogatás Szociálpolitikai juttatások (támogatásértékű bevételből) 49 = mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 49 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen: Felhalmozási kiadások A felújítási kiadásokat a IIIb. melléklet, a beruházási kiadásokat a IVb. melléklet tartalmazza. A felújításoknál a összegű előirányzat változás, melyre a Bóbita Óvoda infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás nyújt lehetőséget. A beruházási kiadásoknál az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek): Szelektív hulladékgyűjtő rendszer bővítése és egy új, komplett gyűjtősziget kiépítése (Önkormányzat sajátos bevételei) 900 Rendelőintézet felújításának műszaki ellenőrzése (Önkormányzat sajátos bevételei) Mentőállomás társasházzá való átalakításának kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 125 Kemence vásárlása Alkotóház részére (Átvett pénzeszköz) 292 Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére (Dologi kiadások) 148 Könyvtári nyilvántartó program vásárlása (Dologi kiadások) 95 Fénymásoló vásárlása általános iskola részére (Dologi kiadások) 272 Összesen ÁFA 728 Fejlesztések összesen Tartalékok Általános tartalék Általános tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata Lábatlani Református Lelkészi Hivatal támogatása a nyergesújfalui imaház felújításának II. üteméhez (Pénzeszközátadások, támogatások) Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Fúvószenekara nyári táborának támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások) Német-völgy futócsapat támogatása a XX. Bécs-Pozsony-Budapest szupermaratonon való részvételhez (Pénzeszközátadások, támogatások) XX. Nyergesújfalui Sörfesztivál és Kulturális Napok támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások) - 50 Városi rendezvények többletkiadásainak biztosításához előirányzat átcsoportosítás (Dologi kiadások) Normatív állami hozzájárulásról való lemondás és előirányzat kerekítés miatti előirányzat módosítás (Támogatások és működési bevételek) Sportház beruházás kiadásaihoz átcsoportosítás (Fejlesztési tartalék) Általános tartalék

5 Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata Sportház beruházás kiadásaihoz átcsoportosítás (Általános tartalék) Fejlesztési tartalék Összefoglaló kimutatás Bevételi oldal változásai Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Összesen Kiadási oldal változásai Működési kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok Összesen Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Nyergesújfalu, 2009.augusztus 14.. Miskolczi József polgármester 5

6 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának../2009.(..) számú rendelete a évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2009.(II.16.) számú rendeletének módosításáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében és a 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nyergesújfalu Város Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés címrendje Az Áht. 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján Nyergesújfalu Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a XIIb. melléklet tartalmaz. 2. A 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ban b.) bevételi főösszegét ban állapítja meg a IIb. melléklet szerint, melyből a forgatási célú értékpapírok értékesítése A 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Áht. 8/A. (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel , a költségvetési kiadás , a keletkezett költségvetési hiány A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forgatási célú értékpapírok értékesítése teremti meg. Az önkormányzat bevételei 4. Az 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a Ib. melléklet tartalmazza. 5. A 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat kiadásai Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat feladatonként z IVb. melléklet, a felújítási előirányzatokat célonként a IIIb. melléklet szerint fogadja el. 6. A 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4. -ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az Vc. melléklet, a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozóan a VIb. melléklet szerint fogadja el. 7. A 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a VIIb. melléklet és a VIIba/1. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának - általános tartalékát összegben - fejlesztési tartalékát összegben hagyja jóvá.

7 2 9. A 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi képviselői alap biztosítására és elkülönítésére 2 605, a bölcsődei feladatellátás megvalósítására 3 301, a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséhez forrás biztosítására általános tartalékot képez. A sportpálya öltözőjének felújítására , az egyéb célzottan nem meghatározott, év közben jelentkező fejlesztési kiadásokra fejlesztési tartalékot képez. 10. A 9. helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékozató jelleggel mérlegszerűen a VIIIb. melléklet tartalmazza. 11. A 10. helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a IXb. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 12. A 11. helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2009.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a Xb. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A 13. helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzata által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a XIIIc. melléklet. 14. Ez a rendelet szeptember 01-jével lép hatályba. Záró rendelkezések Miskolczi József polgármester Adolf Józsefné jegyző

8 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK () Eredeti 15/2009. Jelen Eredeti 15/2009. Jelen előirányzat (VII.01.) módosítás előirányzat (VII.01.) módosítás I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Ib.melléklet 1. oldal

9 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK () Eredeti 15/2009. Jelen Eredeti 15/2009. Jelen előirányzat (VII.01.) módosítás előirányzat (VII.01.) módosítás I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Részben önállóan gazd. int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4. Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Ib.melléklet 2. oldal

10 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege () IIb.melléklet Bevételek évi eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen módosítás 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások évi eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen módosítás 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS HIÁNY

11 IIIb.melléklet Felújítások () Megnevezés Eredeti előirányzat 15/2009.(VII.01.) Jelen módosítás Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda) Benedek Elek Óvoda járda térkőburkolat készítése (főbejárat előtt) Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje Napsugár Óvoda lépcsők felújítása Bóbita Óvoda fűtéskorszerűsítés Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika Tűzoltóság épületének felújítása Felújítási tartalék Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

12 Beruházási kiadások () IVb.melléklet Megnevezés Eredeti előirányzat 15/2009.(VII.01.) Jelen módosítás évről áthúzódó kötelezettségvállalások Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része Csapadékvízelvezetés tervezése Ipari Parkban Új lakóterület közműtervezés, geodézia Régi focipálya hasznosítási terve Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg) Öreg temető kerítés építés Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg) Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízelvezetés Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés Új temető kerítés építés folytatása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész) Egészségház felújítása, KDOP saját rész Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felszerelések vásárlása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása Strandröplabda pálya építése Tervezési feladatok a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve b.) Eterniti épületek bontási tervei 300 e.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei f.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei oldal

13 g) Idom utcai útcsatlakozás tervezési költségei h.) Öreg temető melleti parkoló kialakításának tervezési költségei Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások a.) Útfelújítások (nem nevesített) b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás Járdaépítési és csapadékvízelvezető rendszer építési program folytatása a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés Eterniti építmények bontása Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sportház kialakításhoz forrás biztosítás Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj) Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott) Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére Könyvtári nyilvántartó program vásárlása Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére 272 Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen: oldal

14 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai () Vc.melléklet Megnevezés, szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Területi igazg.szervek tev Igazgatási tevékenység Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk EP választás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy Összesen: Megnevezés, szakfeladat Pénzeszközátadás,támogatás Önk. által folyósított ell. Támogatásért.kiadások Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Területi igazg.szervek tev Igazgatási tevékenység Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk EP választás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy Összesen: oldal

15 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai () Vc.melléklet Megnevezés, szakfeladat Összesen Enged./tényl.létszám Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Kisegítő mg.szolg /15 15/15 15/15 Közutak,hidek fennt Területi igazg.szervek tev Igazgatási tevékenység /37 37/37 37/37 Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk EP választás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy /11 8/8 8/8 Összesen: /63 60/60 60/60 9. oldal

16 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai () VIb.melléklet Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Megnevezés Kiadások összesen Engedélyezett/tényleges létszám Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Napsugár Óvoda /22 22/22 22/22 Benedek Elek Óvoda /17 17/17 17/17 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu /16 16/16 16/16 Bóbita Óvoda, Bajót /9 9/9 9/9 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) /79 81/79 81/79 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) /11 15/11 15/11 Ady Endre Műv.Központ /8 8/8 8/8 Pedagógiai Szakszolgálat /9 9/9 9/9 Tűzoltóság /49 51/49 51/49 Összesen: / / / oldal

17 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai () VIb.melléklet Megnevezés Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbev. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Alaptevékenység bev. Egyéb bevétel Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: oldal

18 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai () VIb.melléklet Megnevezés Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja Bevételek összesen Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti ei. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: oldal

19 Támogatások és pénzeszköz átadások () VIIb.melléklet I. II. III. Megnevezés Eredeti előirányzat 15/2009.(VII.01.) Jelen módosítás Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és évi) TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és évi) Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és évi) Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és évi) Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és évi) Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Összesen Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások IV Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére

20 VII/b/1.számú melléklet Önkormányza által folyósított ellátások () Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat 15/2009.(VII.01.) Jelen módosítás I. Rendszeres pénzbeli ellátás Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív Otthonteremtési támogatás II. Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Babakelengye-támogatás Idősek Karácsonya Idősek köszöntése Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Egyéb önkormányzati szociális kiadások Ápolási díj Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások III. Intézmények tankönyvvásárlási támogatása I-III. összesen IV. Munkaadót terhelő járulékok ápolási díj TB-je Mindösszesen(I+II+III+IV)

21 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA () VIIIb.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti 15/2009. Jelen Eredeti 15/2009. Jelen előirányzat (VII.01.) módosítás előirányzat (VII.01.) módosítás I. Intézményi működési bevételek I. Intézmények működési kiadásai II. Önkormányzat sajátos működési bevétele II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai III. Támogatások III. Általános tartalék IV. Működési célra átvett pénzeszközök V. Támogatásértékű működési bevételek VI. Működési célú pénzmaradvány Összesen Összesen: VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése IV. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eredeti 15/2009. Jelen Eredeti 15/2009. Jelen előirányzat (VII.01.) módosítás előirányzat (VII.01.) módosítás I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek I. Felhalmozási kiadások II. Támogatások II. Felújítások III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. Fejlesztési tartalék V. Felhalmozási célú pénzmaradvány VI. Hitelek Összesen Összesen: VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése V. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

22 Gördülő tervezés 2009./2010./2011. () Eredeti 15/2009. Jelen Megnevezés előirányzat (VII.01.) módosítás I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Működési célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások IXb.melléklet Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hiteltörlesztés Felhalmozási célú kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen

23 Xb.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV () Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembet Október Novemner December Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) bevétel együtt Finanszírozási műveletek = Összes bevétel = KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl Önkormányzat által folyósított ellátások = Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszközátadás = Felhalmozási kiadások Tartalékok = Kiadások együtt Finanszírozási műveletek = Összes kiadás = = Havi (halmozott) eltérés

24 XIIb. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE () Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév Eredeti 15/2009. Jelen Eredeti 15/2009. Jelen előirányzat (VII.01.) módosítás előirányzat (VII.01.) módosítás 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 6. Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Közutak, hidak fenntartása 3. Dologi kiadások Területi igazgatási szervel tevékenysége 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Igazgatási tevékenység 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáok Pénzeszközátadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Hitel 8. Tartalék Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Pénzeszközátadás, támogatás oldal

25 8. Tartalék Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Kisebbségi Önkormányzatok 7. Pénzmaradvány Személyi juttatások Dologi kiadások EP választás 6. Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Város és községgazdálkodás 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Felújítások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Köztemető fenntartási feladatok 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások Közvilágítási feladatok 3. Dologi kiadások Egészségügy 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 20. oldal

26 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Önkormányzat által folyósított ellátások 2. Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások Finanszírozási műveletek elszámolása 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2. Felhalmozási költségvetés 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1. CÍM ÖSSZESEN Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások oldal

27 2. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszközök Támogatásértékű pénzeszközátvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű pénzeszközátvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű pénzeszközátvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszközök Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 22. oldal

28 1. Beruházási Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Felújítások CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN oldal

29 XIIIc.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások () Megnevezés Polgármesteri Hivatal Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 63/63 60/60 60/60 22/22 22/22 22/22 17/17 17/17 17/17 Megnevezés Bóbita Óvoda Nyergesújfalu Bóbita Óvoda Bajót Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. Eredeti előir. 15/2009.(VII.01.) Jelen mód. 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k. 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 16/16 16/16 16/16 9/9 9/9 9/9 81/79 81/79 81/ oldal

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet áról Tisztelt Képviselő-testület! A Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. június 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. június 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II IA IB Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg -

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat Működési bevételek 408 852 548 592 558 926 101,88 Önkormányzatok sajátos működési

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 16/2010. (V.7.),

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés ... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata... év I-III. név... évi terv I./1. sz. melléklet Eltérés

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II IA IB Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. január 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS A L E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 1 SZÁM 2010 JANUÁR, MÁRCIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 12-76oldal

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. február 23-ai ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. február 23-ai ülésére 1 Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. február 23-ai ülésére 32/2010. (II. 23.) sz. előterjesztés Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzatának 2/2009. (II.28) Ör. rendelete Oroszlány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről

Oroszlány Város Önkormányzatának 2/2009. (II.28) Ör. rendelete Oroszlány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Oroszlány Város Önkormányzatának 2/2009. (II.28) Ör. rendelete Oroszlány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló

Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló 1 Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára Tárgy: Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2008. évi költségvetési előirányzatainak év végi teljesítéséről szóló beszámoló

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2007. (III. 12.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2007. (III. 12.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2007. (III. 12.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2011.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából:

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából: J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. szeptember 18-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. MELLÉKLETEK: 12+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án 14:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben