Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke"

Átírás

1 Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje: február 5. A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Díszterem Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester Dankó Dénes alpolgármester Csernai Ferencné Kracson Norbert Lukács Tamás Palicz István Pasztorniczky István Sárosi Józsefné Schweitzer Tamás Szabó János Szabó Lajosné Szőnyi István Képviselők Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Márton Mihály a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Csicsvári Miklósné a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bacskai Miklósné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke A Képviselő-testületről felvételt készített a Zemplén Televízió és tudósított az Újhelyi Körkép. A jegyzőkönyvet Bakos Tóth Ildikó szervezési referens vezette. Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a testületet a február 5-i rendkívüli testületi ülésen. Az ülésre azért kerül sor ezen a hó eleji időpontban, mert a költségvetés elfogadásának határideje teszi ezt szükségessé. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 12 fő jelen van.a napirendi pontok száma sem annyi mint máskor szokott lenni. Három napirendi pont van nyílt ülésen, zárt ülésen pedig egy napirendre tesz javaslatot. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban, mivel nem volt szavazásra bocsátotta a napirendet:

2 2 S z a v a z á s: a képviselő- testület 12 igen szavazattal a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: N a p i r e n d : 1. Előterjesztés a költségvetési rendelet elfogadásáig beterjesztendő tervszámok elfogadására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata évi költségvetésére és a költségvetési rendelet-tervezet indokolására Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 3. Egyebek ZÁRT ÜLÉS Indítvány a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Indítványozó: Fedorné dr. Fráter Zsófia 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője 1. Napirend Előterjesztés a költségvetési rendelet elfogadásáig beterjesztendő tervszámok elfogadására Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: az elmúlt években ilyen napirendi pontot nem kellett tárgyalni. Ez év január elsejével hatályba lépő államháztartási törvény módosítása írta elő azt, hogy be kell mutatni a költségvetés elfogadása előtt a képviselőtestületnek a saját bevételeket, valamint az adósság-keletkeztető ügyleteket, ezen utóbbiakat három évre előrevetítve. Ezt tartalmazza az előterjesztés és a mellékletei. tájékoztatásul elmondta, hogy ezeket a számokat kell a költségvetésben is szerepeltetni. Ezen számoktól eltérést, csak indokolt esetben engedélyez az államháztartási törvény. Ugyanezek a számok szerepelnek a következő napirendi pontnál az előterjesztésben. Azért nem lehet ezt hamarabb tárgyalni, mert a saját bevételek ismeretéhez szükség van arra, hogy ismerjük az intézményeknek a költségvetési tervezetét. Csak akkor tudják ezt megtenni, ha megadják azokat az előzetes számadatokat, ami a tervezéshez szükséges. Ebben az évben sokkal rövidebb idő állt rendelkezésre az önkormányzatoknak, és leírta a költségvetés részletes indokolásánál, hogy miért került erre sor. Nem lehetett előre kiadni az adatokat, aznap, amikor az anyagkiküldés volt, még kellett módosítani az adatokat, mert változtattak előirányzatokon. Azzal, ami az előterjesztésben szerepel, új dolgot nem mondott, mert korábban találkoztak már a költségvetés során ezekkel, az adósságkeletkeztető ügyletekkel kapcsolatos számadatok évközben többször előkerültek, hitelfelvétel, vagy más konzultáció kapcsán. Lukács Tamás bizottsági elnök: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek.

3 3 Kérdések: Pasztorniczky István képviselő: az előterjesztés tartalmazza, hogy ezen számoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változás esetén lehet eltérni. Kérdése, hogy mi számít lényeges változásnak, tehát a forintárfolyam változás milyen határok közötti változása lehet. Ezek a feltételek az önkormányzati körön kívüli feltételek, vagy külgazdasági feltételek? Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: mind önkormányzatot érintő, tehát önkormányzaton belüli változás, mind pedig külső feltételek. Természetesen az adósságot keletkeztető ügyleteknél, nyilvántartjuk a kötvény visszafizetését is, tehát ha változik az árfolyam akkor változik a visszafizetendő összeg nagyságrendje is %-ot elérő, ami lényegesnek mondható. Az önkormányzaton belüli milyen változások lehetnek, például az egyik legtöbb bevételt hozó intézmény a Magas-hegyi Sportcentrum, aki átad az önkormányzat részére a bevételeiből, amit mi visszafordítunk más feladat elvégzésére. Ott történik olyan esemény, ami miatt a bevételt nem tudja teljesíteni. Szamosvölgyi Péter polgármester: mivel több észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, szavazásra bocsátotta az előterjesztést. S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodással az előterjesztést elfogadta. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(II.05.) határozata a költségvetési rendelet elfogadásáig beterjesztendő tervszámok elfogadásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. alapján a határozat 1. melléklete szerint elfogadja a.) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit, b.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből erdő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat 2. melléklete szerint. Felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetés tervezése során az Áht. 24. (2) bekezdésében foglaltaknak folyamatosan szerezzen érvényt. 2. Napirend Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata évi költségvetésére és a költségvetési rendelet-tervezet indokolására Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: két javítani való van, a 6. oldalon az előterjesztésben az ellátási díjaknál az utolsó előtti sorban lévő szám eft, a másik a

4 4 12. oldalon az egyházaknak nyújtott támogatás 150 eft. A táblázatban lévő sorok ezekkel a számokkal stimmelnek. Szamosvölgyi Péter polgármester: megköszönte a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, a főjegyző asszonynak, és mindenkinek aki a költségvetés összeállításában részt vett, közreműködött, hogy időben és hagyományosan kiváló minőségben, átláthatóan, megfelelő alátámasztásokkal elkészítették a évi költségvetését az önkormányzatnak. Ebben az előkészítésben részt vett minden intézményvezető és minden újhelyi polgár, aki a költségvetésben érintve van. általában a költségvetési főösszeg száma alacsonyabb lett, az intézmények átrendeződése okán, illetve a hiány jóval kisebb lett, mint ami megszokott volt az elmúlt 10 évben. 190 millió forint a hiány, ez az az összeg, amivel egy ekkora léptékű település meg tud birkózni. Ez jó hír az önkormányzatnak és az itt élő polgároknak is. Megadja a lehetőséget a költségvetés a fejlesztéseknek, a pályázatok lehívásának, egyáltalán a működőképességhez. Ez egy költségvetés alappillére kell, hogy legyen. Az is látható, hogy nem ebből a költségvetésből fogjuk a következő 7 év fejlesztéseit megvalósítani, ez önmagában továbbra sem elegendő ahhoz, hogy saját erőből nagy dolgokat hajtsunk végre. Itt hívta fel a figyelmet, hogy úgy ahogy a korábbi években, másfél évtizedben nem a költségvetés rovására, hanem pályázatok, illetve pályázati önerő megpályázásával akarjuk tovább fejleszteni Sátoraljaújhelyt. Külön megemlítette, bár a költségvetés is foglalkozott vele, ez év tavaszától a város adósságállománya nulla forint lesz. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat hitelképes lesz, nincs adósság és törzstőkét nem kell visszafizetni, kamatterhek sem érintik ez évtől a város költségvetését. Kivéve akkor, ha új hitelt vesz fel a város, olyan célra, ami beruházást jelenthet. Ami nem Isten ellen való vétek, hisz a hitel erre van kitalálva, Széchenyi István azért írta, megfontolandó tanulságos mondatait, hogy a gazdasági rendszernek és a polgári demokráciának a hitel és a bankrendszer az egyik alapja. Sátoraljaújhely városa élhet is az ilyen lehetőségekkel, és ha lesz ilyen akkor ő lesz az előterjesztője ennek. Összességében nézve bizakodó a város költségvetésével, a város közeli és távoli jövőjével kapcsolatosan is. Most pénzügyi szempontokról beszélünk, hiszi azt, hogy az a koncepció, amit a Megyei Önkormányzat összeállít, és amelyben jelentős szerep jut a tokaji borvidéken keresztül Sátoraljaújhelynek is az sikeres, vagy még sikeresebb településsé teheti Sátoraljaújhelyt. Ez nem érinti, illetve nincs benne a költségvetésben, 100 milliárd forint lesz átcsoportosítva 7 év alatt a tokajhegyaljai borvidékre. Már ebben az évben 2 milliárd és másfél milliárd forint van átcsoportosítva a borvidék önkormányzatainak. Múlt héten Mádon Lázár János államtitkár bejelentése alapján elmondható, hogy komoly nagyságrendet kap Sátoraljaújhely egy rövid lefutású pályázat kapcsán most a télen, vagy kora tavasszal ebből a forrásból, olyan beruházásra, amely a tokaj-hegyaljai borvidék látogatottságát nagyságrenddel növeli. Napokon belül várható az ezzel kapcsolatos sajtóinformáció, hogy milyen célra kapjuk meg ezeket a forrásokat. Fél milliárdnál nagyobb összeget kap a város. Ez is változtatni fogja a most elfogadandó költségvetést, hiszen itt a bevétel nőni fog és a kiadás is nőni fog, mert mert önerő ehhez a beruházáshoz jelenlegi számítások szerint nem szükséges. Átadta a szót a bizottsági elnököknek és a részönkormányzatoknak. Lukács Tamás bizottsági elnök: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága - 7 igen szavazattal egyhangúlag: Megállapítja, hogy az önkormányzat évi költségvetés - Bevételei teljeskörűek és megalapozottak,

5 5 - működési kiadásai biztosítják az intézmények feladatainak ellátását, a zavartalan működést; - fejlesztési bevételei és kiadásai reálisak; - fejlesztési kiadásai összhangban vannak a meghatározott fejlesztési célokkal; - egyensúlyának fenntartásához, a likviditási problémák kezeléséhez továbbra is szükség van a kötelezettségek előzetes jóváhagyására, a bevételek és kiadások folyamatos figyelemmel kísérésére, a kintlévőségek behajtására fegyelmezett költségvetési gazdálkodásra; - végrehajtása érdekében szükségesnek tartja a kiegészítő támogatás igénylését Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja. Schweitzer Tamás bizottsági elnök: az Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a évi költségvetést a testületnek. Szabó Lajosné bizottsági elnök: az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta a költségvetést, illetve a rendelet-tervezetet, 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Elhangzott a bizottság ülésen a pénzügyi bizottsági határozat is, ezzel együtt az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetést. A Széphalom Településrészi Önkormányzat is megtárgyalta 3 igen és egy tartózkodással elfogadásra javasolja a testületnek. Csernai Ferencné bizottsági elnök: megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést, 6 igen 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a testületnek. Károlyfalva településrészi önkormányzat is elfogadásra javasolja a költségvetést. Kracson Norbert bizottsági elnök: a Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag 6 igven szavazattal elfogadásra javasolja a költségvetést. Szőnyi István bizottsági elnök: az Oktatási Bizottság megtárgyalta 4 igen 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a testületnek. Palicz István bizottsági elnök: a Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek. Kérdések: Szabó János képviselő: lehet-e kérni a Pénzügyi Bizottság elnökét illetve az Idegenforgalmi Bizottság elnökét, hogy még egyszer korrekten elmondják, hogy milyen határozatról szavaztunk a bizottsági üléseken. Pénzügyi Bizottsági ülésen az emlékezete szerint a költségvetési rendeletet nem fogadtuk el, szóban felolvasott határozati javaslatot fogadott el a bizottság, aminek az utolsó mondata arról szólt, hogy javasoljuk a képviselőtestületnek elfogadásra, de egyetlenegy szavazás volt, és utólag kapták meg a képviselők ezt a határozatot. Egy felolvasott határozatról szavazott a bizottság, aminek az utolsó mondata arról szól, hogy javasoljuk a testületnek elfogadásra, de csak ez az egy szavazás volt. A költségvetési rendeletről nem szavaztunk, azt nem fogadtuk el. A másik kérdése, hogy Schweitzer Tamás, aki az Idegenforgalmi Bizottság elnöke, nem volt jelen a

6 6 bizottsági ülésen, megkérheti-e arra, hogy ezentúl korrekt információt kérjen a többi bizottság elnökétől, aki a közös bizottság ülését levezette, hiszen elnök úr azt mondta, hogy 6 igennel támogatták a tagok ezt az előterjesztést, azonban egy dolog hiányzott belőle, hogy a hetedik tag miért nem szavazott. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: a Pénzügyi Bizottságnak nem kell elfogadnia a rendelet-tervezetet, ugyanúgy javaslattevő bizottság bármilyen napirendi pontnál, ami a testület elé kerül, ő csak javasolhat. A határozati javaslat, amit az elnök felolvasott, annak az utolsó mondata tartalmazza és egyértelmű, hogy az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja. Ezt kompletten tette fel elnök úr szavazásra, tehát megtárgyalták az előterjesztést, mely a rendelet-tervezet indokolása, ezt kompletten szavazták meg. Schweitzer Tamás képviselő: nem volt jelen a bizottsági ülésen, ilyenkor amikor ilyen fordul elő, akkor a jegyzőkönyvből nyilatkozik a bizottság elnöke, a jegyzőkönyvbe ez van beleírva, nem tud mást mondani. Pasztorniczky István képviselő: kérdései az előterjesztéssel kapcsolatban: lényeges változásnak tűnik számára, hogy az intézmények gazdálkodási besorolása megszűnt, megszűnt az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó besorolás. Kérdése, hogy ezzel az intézményvezetők gazdálkodási felelőssége is csökkent, vagy átszáll az önkormányzatra? Tehát erről kér tájékoztatást, a másik, az 5. pontban olvasható a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, ott is le van írva, mint a törvényben, hogy től hiányt tervezni a költségvetésben tilos, ugyanakkor ugyanebben a bekezdésben benne van az is, hogy ezt kiegészítő támogatásként van betervezve, a tényleges működési hiány 187 millió forint. Ennek a pótlása, a kiegészítő támogatás, erre az összegre milyen biztonsággal számíthatunk. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: azzal, hogy megváltozott az intézmények gazdálkodási besorolása, nem változtak az intézményvezetők gazdálkodási jogköre és a felelősségük is ugyanaz mint ami eddig volt. Csupán nem tesz különbséget a jogalkotó az intézmények között, hogy önállóan gazdálkodó, vagy önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szervről van szó. A jogalkotó azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy ki látja el a pénzügyi adminisztrációs tevékenységet, hiszen a felelősség a gazdálkodásért, a bevételek teljesítéséért, a kiadások teljesítéséért az intézményvezetőé. A másik dolog, valójában hiányként jelentkezik az összeg, a jogszabály azt nem engedi meg, hogy a hiányt kihozzunk külön soron, mint korábban, ezért tavaly is és ez éven is a kiegészítő működési támogatások alatt hozzuk a tényleges működési hiányt. Tavaly két esetben pályáztunk ezen támogatásra, de több mint 200 millió forintot kaptunk, igaz, hogy akkor nagyobb is volt a működési hiányunk, bízik benne, hogy év végével ez évben is összeér a költségvetés. Vélemények: Szabó János képviselő: Lehetne belemenni részletekbe, lehetne vitatkozni, bár polgármester úr a napirendet úgy nyitotta meg, hogy a költségvetés vitája. Többedszer tapasztalja, hogy a vele szemben ülő társulatból soha senkinek nincs észrevétele, kritikája

7 7 az anyaggal kapcsolatban. Valószínűleg tökéletesen van elkészítve. Sok ember dolgozik rajta, köszönet nekik érte, a lehető legjobb tudásukat összeszedve állítják össze ezt az anyagot. Tudjuk, hogy év végére már nem ezek a számok lesznek a költségvetésben, már csak ha a Kalandpark tervezett bevételeit nézzük, az időjárás miatt biztos nem az lesz, hacsak a nyáron nem lehet visszahozni a télen elbukott bevételeket. Lehet kitérni arra, hogy a szociális kiadásokat kellett csökkenteni, ki lehetne térni az anyag két utolsó bekezdésére, melyben egyik helyen azt írják, hogy nagyon nehéz év lesz, de meg fogunk birkózni ezzel, az utolsó bekezdés pedig arról szól, hogy ne politikai szemmel nézzük az anyagot, hiszen ezen az éven három választás várható és mindenben beleszövi magát a politika. Furcsa, hogy öt milliárd forint körüli költségvetésről beszélgetünk senkinek nincs soha hozzáfűzni valója, ketten hárman kérdezgetünk és olyankor meg az van, hogy okoskodunk és mindenhez érteni akarunk. Ez a közös felelősségünk 5 milliárd forintról és a város következő egy évéről van szó. Annyiban is változott a törvény, hogy a költségvetés utáni három évet is megszabja a törvényalkotó. Meg kell próbálni megfelelni, hogy a következő három évet is megtervezzük. Ez eléggé nonszensz, hisz olyan változó világban élünk, hogy fél évre is nehéz tervezni. Bízik benne, hogy a város jól fog kijönni ebből az évből, és azok a pénzek amik érkeznek a városba, vagy akár Tokaj-Hegyaljára, bármi is fog belőlük épülni örülnek neki, ha a turizmust, látogatószámot, borászatot fogja növelni segíteni fogják, soha nem fognak ellene kampányolni. Azt azért remélik, hogy ez a munkahelyek számában fog mennyiségnövekedést mutatni. Lukács Tamás képviselő: a Pénzügyi Bizottság ülésén a meghívóban lévő napirend címe ez volt: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata évi költségvetésére és a költségvetési rendelet-tervezet indokolására. A bizottság tagja tisztában voltak a szavazásnál, hogy miről szólt, a költségvetésről és a rendelet-tervezetről is szavaztunk. Egyébként a kettő egy. Megjegyezte, hogy Szabó képviselő is szavazott. Szőnyi István képviselő: lesz javaslata egy változtatásra, de előtte még elmondta, hogy Szabó képviselő nem vette észre, hogy a munka bizottságokban folyik, ott történik a polémia, a megbeszélés, aki a városlakóknak akar szerepelni, az szokott a testületi ülésen kérdezősködni, meg okos dolgokat elmondani. Javaslattal szeretne élni. Az egyházak támogatását szeretné megemelni, úgy, hogy ezer forint, a forrás a rendezési tervre szánt keretösszegből kerülne elvételre, ez összesen 150 eft. Palicz István képviselő: arról volt Szabó János út beszédében szó, hogy felelősséggel kell döntenünk a több mint 5 milliárd forintról. Ez millió forint. Ennyi összeg felett fog rendelkezni Sátoraljaújhely ebben az évben. A Fejlesztési Bizottsági elég részletesen és kimondottan a fejlesztésekre figyelve tárgyalta a napirendet, sok fejlesztés összegszerűen is elhangzott milliárd forint fejlesztési pénzről felelősen döntött a bizottság véleménye szerint. Talán megerősíti azt is, hogy a bizottság MSZP-s külsős tagja is megszavazta az előterjesztést. Ez a bizottság felelősen és alaposan megtárgyalta a költségvetés rá vonatkozó részét. Megköszönte mindenki munkáját, aki részt vett az anyag készítésében. Sárosi Józsefné képviselő: nincs semmi vita a képviselőtársával, tudja, hogy a bizottságokban kell megtárgyalni. Nem tudja hanyadszor mondja el Szőnyi képviselő, hogy szerepelni akarnak. Elnézést azon az oldalon minden bizottsági ülés után mindenki szerepel minden hónapban, ezen kívül beülnek a tv-be minden hónapban szerepelni

8 8 elmondani a bizottsági dolgokat és akkor az ő szemükre vetik, hogy szerepelni akarnak. Azért vannak itt, hogy elmondják a véleményüket, mert máshol nincs lehetőségük. Nem akarja belevinni a politikát a tárgyalásokba, ő szavazta meg mindkét bizottsági ülésen az előterjesztést, mert a városnak tartozik annyival, hogy a költségvetés átmenjen és tudjon működni. Az, hogy a végszavazáson mi lesz az más kérdés. A politikától teljesen elvonatkoztatni nem lehet. Szeretné ha nem folytatódna a vita, ha ők hozzászólnak, hozzászólnak Ha azon az oldalon hozzászólnak, ők sosem mondják, hogy az az oldal miért szól hozzá. Miért kell minden egyes alkalommal elmondani, hogy miért szólnak hozzá. Szamosvölgyi Péter polgármester: képviselő asszonynak még igaza is lehetne, de nincs. Azért nincs, mert nem Szőnyi István képviselő szúrt bele a másik oldalba, hanem Szabó János képviselő tett megjegyzést a vele szemben ülőkre, hogy a testületi ülésen mindig mindennel egyetértenek ami a költségvetéssel kapcsolatos. Ha felhívást kap keringőre, akkor elfogadja a felkérést. Ha meg nagyon csúnya a kérő, akkor valami ürüggyel kimenekül belőle. Dankó Dénes alpolgármester: kiemelte, hogy jegyző asszony szerényen nem részletezte a költségvetés összeállításának problematikáját. Meg kell jegyezni, hogy alapjában változott meg az a metódus, ami alapján a költségvetést össze kell állítani. Irtózatos nagy munka van mögötte. Sok esetben szokott módosításokat elmondani ehhez a napirendhez, mivel ő maga is belefolyik a költségvetés készítésébe, és sokat konzultál jegyző asszonnyal és a pénzügyi osztályvezetővel és az intézmények vezetőivel is. Rettenetesen nagy munka volt, teljesen más szemlélettel kellett dolgozni. Sokkal átláthatóbb így a költségvetés. A pénzügyeseknek és az intézményvezetőknek egy hosszú évek óta bevált metódust kellett fenekestül felfordítani, teljesen új szemlélettel összeállítani költségvetést. Véleménye szerint jól sikerült, mindenki meg tudta ugrani ezt a magasságot, nem volt ez egy kis feladat, gratulált. A másik dolog, 100 %-ban a költségvetéshez tartozik, hogy képviselő úr felhívta a figyelmet, hogy a munkahelyteremtésre oda kell figyelni. Apró momentumot felvillantva: hogy dolgozik az önkormányzat, ki szoktuk kötni a munkahelyteremtésre való odafigyelés fontosságát, ha közbeszerzési felhívást teszünk közzé. Például, minden egyes alkalommal ha építési beruházás kapcsán közbeszerzési felhívást teszünk közzé a felhívásban szerepeltetjük, hogy a pontozásnál beleszámít az értékelésbe, ha valaki helyi tartós munkanélkülit foglalkoztat. Óraszámban szoktuk kifejezni, ha jól emlékszik, a mászófal beruházás esetén 3000 órában van meghatározva. El kell menni kivitelezőnek a munkaügyi központba, ki kell kérni a tartós munkanélküliek listáját, azok közül ki kell választani olyan létszámot, amellyel ez a 3000 munkaóra lefedhető. Minden alkalommal ezek a kivitelezők el szoktak jönni ide az önkormányzathoz, hogy segítsünk nekik. Akikről tudjuk, hogy jól dolgoznak, kiközvetítjük ezekhez a munkákhoz. Az önkormányzat közvetett módon is beleszól a munkahelyteremtésbe. Ez nem újkeletű dolog, minden egyes közbeszerzési kiírásnál, ahol építési beruházás van, az alacsony végzettségű munkaerő szerzésénél ily módon segítünk legalább 10 éve. Nem tudja, hogy más önkormányzat is csinálja-e ezt, de mi ilyen szinten is odafigyelünk a helyi munkaerőpiaci mutatók javítására. Éppen ellentmondva Szabó János képviselőnek módosító javaslatai vannak a költségvetéssel kapcsolatban. Bizottsági ülésen nem volt alkalma részt venni, ezért teszi meg javaslatait most. Az egyik javaslata a sportszervezetek támogatására vonatkozik,

9 9 másik a civil szervezetek támogatásával van összefüggésben. Javaslata, hogy másfél millió forinttal emeljük meg a sportszervezetek támogatását, illetve hozzuk vissza azt a pályázati rendszert, amivel a civil szervezetek támogatjuk. Ennek indoka, hogy néhány napja konzultált a sátoraljaújhelyi nagyobb civil szervezetek vezetőivel, ott vetődött fel, hogy sok esetben, ha a civil szervezetek pályáznak önerőre nincs pénzük. Megfontolásra ajánlja az Oktatási Civil bizottságnak, hogy vegyék elő korábbi pályázati kiírásaikat. Azért, hogy alapjaiban ne borítsuk fel a költségvetést, 2 millió forintot javasol erre a feladatra, forrásként a Kalandpark bevételéből költsünk el másfél millió forintot a sportszervezetek támogatására, és a rendezési terv felülvizsgálatára elkülönített pénzből pedig a civil szervezetek támogatását oldjuk meg 2 millió forint összegben. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: nem jó így, a Magas-hegy bevételét akkor meg akarjuk emelni? Ugyanis a Magas-hegy bevétele benne van a költségvetésbe, el van költve. Dankó Dénes alpolgármester: igen. Szabó János képviselő: lehetünk populisták, nem érti, ha Szőnyi képviselő minden bizottságban részt vesz és hozzászól, akkor miért a testületi ülésen jön elő az egyházak támogatásának emelésével, megduplázással. Ha populizmus, akkor populizmus. Ő is elmondhatja, hogy 7 millióval csökkent a szociális kiadás, ő meg azt szeretné, hogy emeljük ezt meg, és akkor lehet emelni a csillagokig a Kalandpark bevételét, majd kíváncsi lesz, hogy a tényszámok hogy fognak mutatni. Elvárhatunk mi 200 millió forintos bevételt is a kalandparktól ha 80 milliót fog teljesíteni, mert nem fogja lehetővé tenni az időjárás, hogy teljesítse. Szépen el lehet osztogatni a pénzt a civil szervezeteknek, meg a sportszervezeteknek, mert kérték. Jól hangzik, csak mi fog ebből megvalósulni. Szamosvölgyi Péter polgármester: bizonyára csak felületesen volt ideje képviselő úrnak átolvasni a költségvetést, és az összefüggéseket nem értette meg. Azért csökkent a szociális szférára adandó támogatás, mert ezekkel párhuzamosan a közmunka program a többszörösére emelkedett. Azok az emberek akik a szociális helyzetüknél fogva tavaly, vagy tavalyelőtt segélyre szorultak, a túlnyomó többségük fizetést kap, ezért nem kell annyi pénzt költeni a szociális oldalra, mint az eddigi időkben. Összefüggés van a két dolog között, ha valaki dolgozik nem kért segélyt, ha nem dolgozik kér segélyt. Ebben az évben legalább 500-an fognak közmunka programban résztvenni különböző munkaidővel, azok az emberek nem, vagy csak kismértékben kérnek támogatást. Ennek következtében csökkent a szociális területre adandó támogatás összege. Ha nem lenne közmunka és nem lenne lehetőségünk olyan mértékű közmunkára, amit előre kalkuláltunk a költségvetésben, akkor bizonyára az a szociális kiadás amivel találkozunk magasabb lenne. Nem azért nem adunk, mert sajnáljuk, vagy azért, mert azt gondoljuk, hogy Újhelyben olyan jól állunk, hogy nincs szükség segélyre. Ez az ok, semmi varázslat nincs mögötte. Szőnyi István képviselő: nem tudta, hogy ő lesz ma a főszereplő, jobban készült volna. Sokszor elhangzott, hogy a bizottsági ülés után elmondják, hogy a bizottsági ülésen mi történt. Ez sok mindenkinek fáj, de politikai megszólalást nem teszünk. A tévében, mint bizottsági elnökök beszámolnak a munkájáról, ezt Sárosiné firtatta. Soha politikai

10 10 hozzászólás nem hangzik el. Nem tudja miért fáj ez annyira, de láthatóan nagyon fáj. Az szokta idegesíteni és ez százszor van így, elhangzik a bizottsági ülésen egy kérdés jegyző asszony válaszol, elfogadják, úgy tűnik, utána képviselő-testületi ülésen felteszik ugyanazt a kérdést. Mit gondolnak, két nap alatt változik az álláspontja a jegyző asszonynak? Ezekkel szokott foglalkozni. Ha kérdeztek és válaszoltak, el is fogadták, akkor utána itt miért kell újra kérdezni. De legyen, csinálják, van amikor folyamatosan csak a három képviselő kérdez, ez nem jelenti azt, hogy a másik oldalnak nincs véleménye és nem foglalkozik az ügyekkel. Politikai felvetés sem a bizottságon sem a testületi ülésen, sem a tv-ben nem szokott elhangozni. Dankó Dénes alpolgármester: jegyző asszony útmutatásai szerint készített egy kimutatást, múlt héten elég sokat beszéltünk ezzel kapcsolatban közmunka kapcsán. Városellátónál 2013-ban 392 fő fordult meg különböző programokban. Polgármesteri Hivatalnál 261 fő, mindösszesen 658 fő, ha ehhez hozzávesszük a többi intézményt, Művház, Könyvtár, ESZI, több mint 700 főt forgattunk meg egy év alatt. Ezek többsége nem a rövid foglalkoztatás volt, 6 órásból 40 fő körül volt. A legrövidebb időpont márciustól tavasz végéig, a leghosszabb március 1-től ez év február 28-ig szól. Ezek az emberek munkabért kapnak a munka elvégzéséért. Ezek a számok önmagukért beszélnek, azzal kapcsolatban, hogy csökkent a szociális keret összege, ahogy azt polgármester úr is elmondta. Szabó János Képviselő úr felhozta a felelősség kérdését. Nem azt mondta, hogy 200 millió forinttal borítsuk meg a költségvetést, hanem másfél millió forintról beszél. Képviselő úrnak jóstehetsége van, egy hónap telt el az évből és már azt mondja, hogy elszállt a bevétele a Kalandparknak. A kollégáknak azért kell dolgozni, - az időjárást nem tudjuk befolyásolni -, hogy be tudják hozni a számokat. Felelősségteljesen tettem ezt a javaslatot, hozni is fogjuk tudni ezeket a számokat. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazás következik, először az elhangzott módosító indítványokat teszi fel szavazásra. Szőnyi István képviselő javaslata, az egyházak támogatását forintról forintra kívánja emelni és megadta az átcsoportosítás helyét is. S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Dankó Dénes alpolgármester javaslata a sportszerveztek támogatására másfél millió forint növekmény és itt is meg van jelölve a forrás, ami a rendezési terv előirányzatából kerül átcsoportosításra. S z a v a z á s: 9 igen 3 tartózkodással a javaslatot a képviselő-testület elfogadta. Dankó Dénes alpolgármester javaslata 2 millió forintos civil alap előirányzat létrehozása a civil szerveztek pályázatainak önerejére forrás biztosítása, ez a kalandpark bevételeinek emelésével biztosítható. S z a v a z á s: a képviselő-testület 12 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta a módosításokkal együtt a évi költségvetést, a rendelet-tervezetet, mellékleteivel együtt.

11 11 S z a v a z á s: a képviselő-testület 9 igen 3 tartózkodással az előterjesztést elfogadta és meghozta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3. Napirend Egyebek Szamosvölgyi Péter polgármester: kiküldésre került a testületi ülés elején egy Kft. társasági szerződése, melyből jól látható, mindabból, mint ami kiolvasható belőle, egy cég meg kívánja venni és meg is fogja vásárolni a hónapban a Zemplénhús vállalat telephelyét, azért, hogy újraindítsa a gyártást és piacra tegye termékeit. Azért, hogy a pályázati lehetőségei nagyobbak legyenek, mozgástere jó legyen, 3 milliós törzstőkével induló cég esetében tesz javaslatot arra, hogy az önkormányzat egy szimbolikus öt százalékos résszel legyen tulajdonostársa a meginduló vállalkozásnak. Az összeg Ft, nem jelentős és nem befolyásolja a város önkormányzatának költségvetését, ugyanakkor segítséget jelenthet a vidékfejlesztési minisztérium pályázata esetében, munkahelyteremtő támogatások esetében is, uniós pályázatoknál talán nem releváns, de a magyar minisztériumoknál, ágazati támogatások esetében előnyt jelenthet. Nagyon vártuk ezt a pillanatot, hogy ezt a szerződéstervezetet elhozhassuk és bemutathassuk a testületnek és a televízió nézőknek. 13 hónap után állunk úgy, hogy ha minden jól megy, akkor a Zemplénhús telephelyén tavasszal működni fognak a gépek, és ha nem is nagy létszámmal, kb fő de ez is hatalmas eredmény. Ha megrendelések megfelelően jönnek, akkor ez felfejlődhet 50 főre is. De a fő indulásnál nem rossz, hisz egy szakma, egy 110 évre visszatekintő ágazat indulhat újra, így az önkormányzat is részesévé válhat ennek történelemnek és mondhatja, hogy az újraindításban részt vett. Ehhez kérik a segítségünket, kapóra jött, hogy testületi ülés is van, ma szeretnénk fél ötkor aláírni, ha a testület elfogadja. Kérdések: Szabó János képviselő: majdan ez a megalakuló cég fogja megvásárolni a telephelyet? Ez a felvezetésből nem derült ki. Van egy cég, aki meg akarja vásárolni, ennek a cégnek a székhelye Kisvárda, Sátoraljaújhely telephely lesz. Egyébként nagyon örül annak, hogy beindul a húsipar termelése. Ez az 5 % erre elegendő, illetve jó, hogy az önkormányzat tud segíteni egyéb beleszólása a cég működésébe nem lesz az önkormányzatnak. Ez kérdés, hogy jól értelmezi-e. Szamosvölgyi Péter polgármester: most is működő cég fogja megvásárolni az ingatlant és működtetésre jön létre a Kft, amelyikről éppen most szó van. Nem beházasodunk egy meglévő cégbe, hanem új jön létre. Nem csak telephely lesz Sátoraljaújhely, a tulajdonos Kisvárdán él, egy adminisztratív kérdés. Az iparűzési adót itt fogja fizetni. Az önkormányzat bevétele ezáltal nő. Nem hozta be azoknak a húskészítmények nevét, melyekkel találkozhatnak az üzletekben, nagyobb áruházláncokban. Ez a cég régóta piacon van, nem most kezdi el a kereskedelmet, csak annyi a különbség, hogy eddig

12 12 megrendelt gyártást és került forgalomba a termék, rájöttek arra, hogy az az üzleti haszon amely ezeknél a cégeknél jelentkezik náluk is jelentkezhet, ha saját maguk állítják elő a termékeket. Ezért gondoltak arra, hogy az újhelyi üzemet megvásárolják. Jó hír, hogy a gyártmányaik túlnyomó része gluténmentes termék és az újhelyi üzemben az eredeti cél, az abszolút 100 %-ig gluténmentes adalékanyagok nélküli készítmény. Egyre többen igényik az ilyen termékeket, melyek természetesek és biotermékek. Újhely esetében úgy néz ki, hogy a kapun belül az adalékanyagok be sem mehetnek. Ez hasznos és látványos történet lesz. Sárosi Józsefné képviselő: a szerződés végén van, hogy Felügyelő bizottság létrejön, nem jön létre. Ha létrejön, lehetne a Felügyelő Bizottságba részt venni. Azért, hogy a számokat lássuk, azért nem ártanak, nem tudja, hogy 5 %-al van-e rá remény Szamosvölgyi Péter polgármester: ugyanerről beszélt jegyző asszonnyal, meg fogja kérni a tulajdonosokat, valóban ez a felügyelő bizottsági tagság csak szimbolikus, de ha már felkértek minket és igent mondunk rá, akkor ha lehet egy tagot delegálhasson az önkormányzat a felügyelő bizottságba. Ha hozzájárulnak örömmel fogjuk venni. Vélemények: Pasztorniczky István képviselő: reagálva Sárosiné képviselő kérdésére, az van a társasági szerződésben, alá is van húzva, hogy nem kerül sor felügyelő bizottság alakítására, nem is kötelező legjobb tudomása szerint. Miután kisebbségi tulajdonos az önkormányzat, azért van így. Ha erről dönteni fogunk, így fogadjuk el, és ezt tisztázzuk legalábbis. A másik az, hogy örömmel üdvözli, hogy legalább ennek az egy cégnek az esetében sikerült megfordítani a dolgok menetét, nem úgy mint a többi hasonló sorsra jutott cég esetében, mint például a HERUKON amit éppen a napjainkban vernek szét, a bútorgyár, a tejipar. A HERUKON esetében remény sincs arra, hogy újraindítsák. Örül ennek, hogy a húsipar újraindul és reméljük, hogy egy éven túl is működni fog, mert arra is láttunk példát, hogy például a Tesco mellett benzinkút estében nincs így. Polgármester úr örömmel bejelentette, hogy újraindul és most néhány hónap elteltével azt látjuk, hogy be van zárva és nem üzemeltetik. Minden munkahely számít. Dankó Dénes alpolgármester:nem tud elmenni szó nélkül emellett, hogy a Jobbik politikai krédója betette a lábát az önkormányzati ülésterembe, hogy ilyen képzavarral éljen. Van egy teljesen pozitív hír, beindul a húsipar, tulajdonos lesz benne az önkormányzat, nagyjából egy évvel ezelőtt jelentette be a húsipar vezetője, hogy bezárja az üzemet. Eltelt egy év rengeteg minden történt, államtitkári egyeztetéstől kezdve, nem volt olyan ember, akivel ne tárgyalt volna polgármester úr, erre a Jobbik a polgármester úr orra alá dörgöl három másik témát, amihez köze nem volt polgármester úrnak. A Tesco, azaz egy multinacionális cég által bérbe adott benzinkútról van szó, amihez sem hozzátenni, sem elvenni nem tudtunk. A bútorgyár legalább 8 éve bezárt, hasonló időtávon van a tejipar és akkor képviselő úr egy tök pozitív ügy mellé mond három negatívat. Egyébként rettentően örül, és bízik abban, hogy egy éven túl is működni fog a cég. Azért, hogy a Jobbiknak is tetszen a mondanivalója, 100 %-ban magyar tulajdon, 100 %-ban magyar terméket fognak előállítani, javasolhatjuk a tulajdonosoknak, hogy kihajtott fehér inggallérral tartsanak sajtótájékoztatót.

13 13 Szamosvölgyi Péter polgármester: először vissza kell vonni a tavaly Újhelyhús Kft létrehozásáról szóló határozatainkat. Akkor azt mondtuk, hogy létrehozunk egy Kft-t, mely ha megkapja a szükséges állami támogatásokat önkormányzati tulajdonban működik. Ugyancsak megválasztottuk az ügyvezetőt és a felügyelő bizottsági tagokat is, ezt a két határozatot kell visszavonni. S z a v a z á s: a képviselő-testület 12 igen szavazattal visszavonta az Újhelyhús Kft. létrehozása és ügyvezetője, valamint felügyelő bizottsági tagja megválasztása tárgyában hozott határozatait az alábbiak szerint: 1965/2014. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2014.(II.05.) határozata Újhelyhús Kft. létrehozása tárgyában hozott határozatok visszavonásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhelyhús egyszemélyes önkormányzati Kft. létrehozására irányuló, cégbíróság által be nem jegyzett alapító okiratot és 15/2013.(II.05.) határozatát, valamint a Kft. ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottságának megválasztása tárgyában hozott 16/2013.(II.05.) határozatát visszavonja. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta a társasági szerződésben foglaltakat, tehát az önkormányzat kinyilvánítja, hogy tagja kíván lenni a Zemplén Food 1889 Kft-nek, 5 %-os tulajdonrésszel, valamint szavazásra bocsátotta a kiosztott társasági szerződést. S z a v a z á s: a képviselő-testület 12 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2014.(II.05.) határozata Zemplén Food Kft-ben önkormányzati tagságról 1970/2014. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek figyelembe vételével kinyilvánítja, hogy a Zemplén Food 1889 Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak, a társaság rövidített cégneve: Zemplén Food 1889 Kft melynek székhelye: 4600 Kisvárda Szív u. 12 tagja kíván lenni. Megállapítja, hogy a Társaság fő tevékenységi köre: Hús-, baromfihús-készítmény gyártása Egyéb tevékenységi körök:

14 14 Húsfeldolgozás, -tartósítás Baromfihús feldolgozása, tartósítása Hús-, húskészítmény, nagykereskedelme Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme Hús-, húsáru kiskereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme Dísznövény nagykereskedelme Zöldség-, gyümölcs- nagykereskedelme Hús-, húskészítmény nagykereskedelme Tejtermék, tojás, zsíradék nagykereskedelme Ital nagykereskedelme Dohányáru nagykereskedelme Cukor, édesség nagykereskedelme Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer- nagykereskedelme Egyéb élelmiszer nagykereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme Textil- nagykereskedelem Ruházat, lábbeli nagykereskedelme Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer- nagykereskedelem Illatszer nagykereskedelme Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme Vegyes termékkörű nagykereskedelem Élelmiszerjellegű bolti vegyes kereskedelem Iparcikk jellegű bolti vegyes kereskedelem Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Hal kiskereskedelme Kenyér-, pékáru-, édesség- kiskereskedelem Ital- kiskereskedelem Dohányáru-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme Egyéb szálláshely-szolgáltatás Rendezvényi étkeztetés Egyéb vendéglátás Italszolgáltatás A Társaság határozatlan időtartamra jön létre, Ft, azaz hárommillió forint törzstőkével, melyből Sátoraljaújhely Város Önkormányzat törzsbetétje Ft, azaz százötvenezer forint készpénz. A törzsbetét alapján Sátoraljaújhely Város Önkormányzat üzletrésze 5 %. A tagokat a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott

15 15 eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. A szavazatok száma törzsbetét arányában illeti meg a tagokat. A Kft ügyvezetője: Sebőkné Tóth Ibolya Erzsébet Születési hely és idő: Vásárosnamény, Anyja születési neve: Hárshegyi Ibolya Lakcím: 4600 Kisvárda Váralja u. 5. Baráth István László Születési hely és idő: Vásárosnamény anyja születési neve: Gerzsenyi Sára Lakcím: 4032 Debrecen Görgey u.14. IV.37. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor. A társaságnál Felügyelő Bizottság választásra nem kerül sor. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieket tartalmazó társasági szerződést írja alá. Felhívja a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az önkormányzat törzsbetétjét készpénzben a társaság számlavezető bankjába utalják át. Szamosvölgyi Péter polgármester:az Erzsébet Kórház a legnagyobb egészségügyi intézménye a környéknek, 550 dolgozója van, 400 ágy van az intézményben, komoly súllyal esik a latban, nemcsak az egészségügy miatt, közérzet miatt is. Pénteken a fenntartó, a GYEMSZI a minisztérium döntése alapján felmentette az intézmény jelenlegi igazgatóját és a mai nappal megbízott igazgatót nevez ki a pályázat elbírálásáig. Az önkormányzat szeme a kórházon volt akkor is amikor már nem volt a fenntartója az intézménynek. Éreztük és hallottuk az onnan jövő kérdéseket, véleményeket, panaszokat, jajkiáltásokat. Ezért is történt meg az a tájékoztatáskérés, amit az önkormányzat meghallgatott igazgatónő részéről. Ennek a döntésnek az előszobája az a döntés volt, amit az önkormányzat hozott akkor amikor nem fogadta el a tájékoztatót. Az önkormányzat nem fogadta el, de voltak akik elfogadták. Ebből is látszik, hogy a politikai döntés továbbra is megmaradt az önkormányzat részéről. Mindig amikor szükségesnek látjuk akár egy intézmény esetében, vagy a város más területe esetében közbeavatkozzunk akkor ezt meg fogjuk tenni. Legyen ez mindenki számára példa. Mindig a munkás, a dolgozó, a beosztott az első, a legnagyobb alázattal kell hozzáállni a vezető pozíció betöltéséhez. Következő bejelentés: a mászófalközpont beruházás alapozó és előkészítő munkálatai a tegnapi napon elindultak, minden reményünk megvan rá, hogy az éven az épület átadásra kerülhet.

16 16 Tegnap jelentettük be sajtótájékoztatón belül, hogy útjára indítjuk a fiatal Sátoraljaújhely programot. Azok a fiatalok, akik főiskolára, egyetemre mennek, tanulnak, a diplomájukat megkapták, lehetőséget kapnak arra, hogy Sátoraljaújhelyen legyen az első munkahelyük. Ehhez a forrásokat a munkaügyi államtitkárságtól és a munkaügyi központtól kérnénk meg. 12 hónapon keresztül a végzettségüknek megfelelően vállalhatnak munkát (kereskedelem, idegenforgalom, feldolgozóipar, élelmiszeripar) tevékenykedhetnek. Lehetőségük lesz megismerni a szakmát, a szakmai összefüggéseket, hierarchiát, működést és a munkájuk alapján amennyiben a munkáltató számára jó véleményt alakítanak ki, lehetőség van, hogy a munkáltató akár felvegye, vagy meghosszabbítsa a szerződést, vagy számítson rá. Mindenki kaphat lehetőséget aki itt szeretne letelepedni családot alapítani, gyerekeket nevelni, hogy Újhelyben a szülei városában élhessen és dolgozhasson. Mindenféle végzettségű diplomás fiatalt el fogunk tudni helyezni, ha rendelkezésre áll. Az áruházaktól az iparig, feldolgozás, Polgármesteri Hivatal, Földhivatal, takatékpénztár mindenkit meg fogunk keresni, hogy vállaljanak be minimum egy vagy attól több fiatal diplomást. A Polgármesteri Hivatal is kiveszi a részét, fős csoportot foglalkoztatnánk, az összes koncepcióját a városnak ami előttünk áll, kidolgoztassunk, másrészt pályázatokat írjanak. Ezáltal járuljanak hozzá a pályázati forrásokkal olyan pályázatok lebonyolítására, mely bért és járulékokat tartalmaz, így bérüket ki tudjuk gazdálkodni. Amennyiben a zöld utat megkapjuk, ezt a pénzt minta programnak szánjuk. Nemcsak Sátoraljaújhely esetében oldanánk meg ezzel a programmal egy igen súlyos problémát, mely nemcsak Zemplénre hanem Szabolcsra is igaz. Ha sikerrel járunk, akkor követendő példává válhatunk más települések részére, ugyanis alkotó értelmiség nélkül nem közösség, csak tömeg egy település, legyen az város, vagy falu. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség az I. Világháború centenáriuma alkalmából megjelent pályázatot kíván benyújtani a Hősök temetője kapujának és bejárati részének, emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása érdekében. Az önkormányzat a tulajdonosa a területnek ezért jóváhagyó nyilatkozata szükséges a pályázat benyújtásához. A pályázati kiírás tartalmazza, hogy a testület jóváhagyó határozatot hozzon, a határozati javaslatot kiküldtük, kérte, hogy a testület fogadja el. Szamosvölgyi Péter polgármester: ez az előterjesztés véleménye szerint maximálisan támogatható Kérte a testületet, hogy hagyja jóvá az előterjesztést. Kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatban. Kérdés, vélemény nem volt, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot. S z a v a z á s: a képviselő-testület 12 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2014.(II.05.) határozata Hősök temetője felújítás pályázat támogatásáról Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete

17 17 1. jóváhagyja, hogy a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 3980 Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. pályázatot nyújtson be az I. világháború centenáriuma alkalmából megjelent, a Centenáriumi Emlékbizottság által kiírt KKETTKK-CP-02 számú felhívásra, a 3273 helyrajzi számú, az önkormányzat tulajdonában lévő, kivett temető művelési ágú, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon belül elhelyezkedő Hősök temetője kapu és bejárati részének, emlékmű környezetének, valamint talapzatának helyreállítására. 2. mint a sátoraljaújhelyi 3273 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa, hozzájárul, hogy a pályázat elnyerése esetén fenti felújítási munkálatokat a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség elvégezze. Pasztorniczky István képviselő: reflektálva polgármester úr által elmondottakra elmondta a kórházzal kapcsolatban, többször felvetette már korábban is, a kórházi felügyelő bizottság nevű plénum nem működik Már akkor sem működött amikor önkormányzati tulajdonban volt, akkor sem amikor állami tulajdonba került. A vezetőváltás jó alkalom lenne arra, és nem csak az, hanem az is, hogy megint módosult a Kormányrendelet, és február 28-i határidőt tűztek ki arra, hogy meg kell alakítani ezeket a kórházi felügyelő tanácsokat, amibe az önkormányzat is delegálhat három tagot. Figyelem felhívásként kéri, ezt használjuk ki, hívjuk fel a megbízott új vezető figyelmét ennek megalakításának szükségességére. A másik téma közérdekű szintén. Elég hosszú ideig elkényeztetett bennünket az időjárás, nem volt hó, nem volt sok dolguk a hóeltakarító gépeknek. és a szervezetnek. Leesett a hó, többen is megkeresték, hogy az utcák nem érnek véget a Vasvárinál, vagy a Rákóczi utcánál, ott is vannak utak, amit közlekedésre használnak, és azok takarításáról megfeledkezte, kérte, hogy ezt pótolják. A legkellemetlenebb, de közérdekű dolog: tájékoztatom a közvéleményt, hogy közel egy évvel ezelőtt közérdekű adatot kérte, azzal a bizonyos sátorral kapcsolatban, ami a Széchenyi tér 7 szám alatt lett felépítve, és a cég ami ezt működtetni a polgármester úr lakcímén van egyébként bejegyezve. ezt a kérésemet jegyző asszony határozatban elutasította. Hosszadalmas bírósági procedúra után, ez év január 23-án volt bírósági tárgyalás a Miskolci Járásbíróságon, ahol is a tárgyalás folyamán átadta nekem a megbízott aljegyző úr azt a bizonyos közterület-használati engedélyt, ami az eredeti kérésem idején még nem is létezett egyébként. Ami még ide tartozik, akkor még nem tudtam, beleegyeztem a per megszüntetésébe, utána tudtam meg, hogy feljelentés történt ellenem egy bizonyos, decemberi testületi ülésen tett kijelentésem miatt. Amit rendkívül sérelmezek és végül is hivatalosan nem tudom ki a feljelentő, ezért én is megtettem a szükséges intézkedést. Én feljelentettem a feljelentőt hamis vád miatt és még egyéb bűncselekmények gyanúja miatt is, hivatali visszaélés, közfeladati helyzettel visszaélés, hatóság félrevezetése. Nyilván folytatódni fog ez az ügy. Nem itt és ez az amit én sérelmezek, sajnálok. Eddig megpróbáltam az általam tapasztalt hiányosságot itt a testületi ülésen elmondani, lehet, hogy sokszor nem tetsző módon, ez a dolog most kicsit átértékelteti velem ezt a magatartást. Ezután nem itt fogom elmondani az általam tapasztalt hiányosságokat. Nem tettem feljelentést korábban, ez volt az első, csak az első lépés megtétele nehéz, ebben segített a tisztelt feljelentő. Ennyit akartam elmondani.

18 18 Szamosvölgyi Péter polgármester: a felvetésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Kórház felügyelő tanácsába delegálással kapcsolatban megkeressük írásban az intézményt. A Városellátó Szervezetnek jelezni fogjuk, hogy a lakótelepeken belüli területeket is takarítsák, hómentesítsék, jégmentesítsék. Én is emlékszem képviselő úr ezekre a történésekre, ha már az én lakcímemen lévő céggel kapcsolatban tett említést, illetve ebből alakult ki ez a szituáció, amiről szót váltott. Nem tudja képviselő úrnak, vagy kinek, vagy minek és miért fáj az a 900 ezer forint amit fizetnek ebből a cégből bérleti díjként Sátoraljaújhely városának. Miért fáj, hogy egy egyébként üres üzlethelyiség van használva, és miért fáj az, hogy egyébként 2-3 munkahelyet teremtett ezzel ez a cég, és miért baj az, hogy sok fiatal ül ott, - és ezért én boldog vagyok - hisz ez egy hangulatos hely, a fiatalok ismerik Cornel Caffee. Biztos valaki ivott ott egy nem is alkoholos, de alkoholmentes koktélt, és nem is szívott el egy cigarettát, pedig ott lehet dohányozni is. Csak azért mondom el mindezt, mert ha ilyen reklám lehetőséget kaptam, tegyem meg ezt ennek a bizonyos cégnek. Lehet, hogy nem sokáig lesz már nyitva, ha ennyi sok támadás éri és ennyiszer fogják kivágni az oldalát ennek a sátornak onnantól számítva, hogy ezt képviselő úr ezt elkezdte felhozni testületi ülésen. A kár meglehetősen jelentős, van aki fogékony a munkahelyek megszüntetésével kapcsolatos hozzáállásokra. Én azt gondolom,hogy nem kellene, nem azt kellene nézni, hogy kinek a fia, mert erről senki nem tehet, hogy ki kinek a gyermeke. Azt kellene nézni, hogy mit tesz le az asztalra és milyen eszközökkel, tisztességes eszközökkel ráadásul hitelből, amibe az is lehet, hogy bele fognak bukni. Mindenki számoljon el akkor, amikor majd bezár a cég, azzal, hogy mennyire ért el nagy sikert azzal, hogy egy fiataloknak szánt szórakozóhellyel kevesebb lesz Sátoraljaújhelyen. Szőnyi István képviselő: egy mondattal kapcsolódva, mennyivel lenne boldogabb Pasztorniczky István képviselő ha még egy üres kiadó helyiség lenne a sétáló utcán és akkor ismét elmondhatná, hogy megint kiköltözött egy cég. Nem kellene ezzel foglalkozni. A köznevelési törvény hatályba lépése után az állami fenntartású iskolák számára kötelezővé tenne az iskola tanács létrehozását. Január 31-el nyílt meg az a felület ahová fel lehet tölteni a tanács tagjainak nevét. Kérte, hogy egy főt jelöljön ki a képviselő-testület. Azért egy főt, mert ha az önkormányzat többet ad, akkor minden oldalról annyi főt kell delegálni. Szamosvölgyi Péter polgármester: tehát a kérdés arról szól, hogy a testület az intézményi tanácsba delegáljon egy főt. Miután Szőnyi képviselő ebben az intézményben dolgozik, akkor élő a kapcsolat ha napi, javasolja, hogy Szőnyi István képviselő legyen a tanács tagja, a delegált a képviselő-testület részéről. Más javaslat van-e képviselő-testület tagjai részéről? Mivel nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a javaslatot. S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen és 2 tartózkodással a javaslatot a képviselőtestület elfogadta. 1966/2014.

19 19 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(II.05.) határozata Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsba delegálásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 73. (3) bekezdésében foglaltak alapján a Kazinczy Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába önkormányzati képviselőt delegálja. Szőnyi István Felhívja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről az intézmény vezetőjét tájékoztassa. Határidő: azonnal Pasztorniczky István képviselő: röviden reflektált polgármester úr szavára: Talán még emlékeznek, de lehet, hogy nem, az alakuló ülésen, 2010-ben esküt tettünk, képviselői esküt, az Alkotmányt és a többi jogszabályt megtartom és megtartatom. Én tartom magam ehhez a képviselői eskühöz, igaz azóta Alkotmány nincs, Alaptörvény van, de arra is vonatkozik. Én ehhez tartom magam, ami engem felháborított, hogy ebben akadályozott az általam kért közérdekű adatnak a kiadása, hogy ezt a képviselői jogomat tudjam gyakorolni. Palicz István képviselő: szeretné felhívni a sátoraljaújhelyiek figyelmét, hogy jelenleg a főutcán a polgármesteri Hivatalnak több üresen álló helyisége is van. Aki úgy gondolja szeretne vállalkozni, bármikor behozhatja a vagyongazdálkodási bizottságra a kérelmét és a bizottság dönteni fog arról, hogy megkapja. Napok óta a 2004-es árakon 250 Ft-ért m2- enként lehet bérelni. Az aggályait azért nem érti az ott működő üzlethelyiséggel kapcsolatban Pasztorniczky István képviselőnek, mert úgy tesz, mintha dugig lennének, és sorban állnának azért, hogy drágábban akarja kivenni. Abszolút nem értem képviselő urat, hogy ez az egy üzlethelyiség ügy miért fáj ennyire neki. Többször is elkövetetett ma ünneprontást akár a húsiparral kapcsolatban is. Ha üresen áll egy helyiség az nagyon rossz, de ha van benne valaki, megvásárolná, újranyitná az is rossz. Ez számára egy hihetetlen és rossz gondolkodás. Hótolással kapcsolatban a Városellátó Szervezet felé már továbbította az észrevételeket, ezért itt el sem akarta mondani. Van ahol megdicsérték a szervezetet, mert egy nagyon szűk utcából kihordták a havat, mert nem volt hová tenni, volt ahol nem dicsérték meg, mert a sebészorvos kapujába az egész éjjeli hótermést odatolta a hótoló. Ennek következtében ha otthon volt akkor a kórházba nem tudott elmenni, ha pedig a Kórházban volt haza nem tudott menni. Néhány m3 havat el kellett neki rakni. Jelezte és

20 20 azt mondták, hogy oda fognak figyelni erre. Most következik az igazi combcsont törős időszak, mert ami nappal megolvad, éjjel odafagy, ezekre oda kell figyelni. A másik veszély a házak csatornáiból fenyeget, a jégcsapok formájában. Akár fél méteres jégcsapok is kialakulhatnak aminek a leveréséről gondoskodni kell. A következő probléma a plakátolás, a diszkó elmúlt a plakát ottmarad a telefonfülkén, lámpaoszlopon, buszmegállón. Ezek a plakátok tartalmazzák, hogy milyen cég az, amelyik kiragasztja, így nyomon követhető. A harmadik a kutyaszar kérdése, kanismerga mondták egykor. A Martinovics utcáról kereste meg egy úr, aki panaszkodott, hogy hiába takarítja a ház előtti részt, újra és újra előkerül ez az anyag. A kutyatulajdonosok és sétáltatók nem ellenőrzik megfelelően ezt a dolgot. A közterület-felügyelőnek és a gyepmesternek lenne ez a dolga, állítólag minden kutyában benne kellene lennie annak a bizonyos chipnek, könnyedén beazonosítható a kutya, hogy kié. Valamit tenni kellene, mert még a mínusz 12 fokban még csak-csak megfagy, de az olvadáskor más állapot lesz. Ezekre figyeljünk oda. Szamosvölgyi Péter polgármester: a Városellátó Szervezet felé a megfelelő jelzéseket meg fogjuk tenni. Több észrevétel nem lévén az ülést berekesztette, zárt ülés következett. K.m.f. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Szamosvölgyi Péter polgármester

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 2015. március 10-én, kedden, 9 óra 00 perckor az Országház főemelet 37-38.

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia.

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia. Gyovai: keményen evezünk Hogy lehet ezt szépen mondani...? Nem ezt vártuk, amikor megnyertük a választást. (4. o.) A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Februárban még várható havazás

Februárban még várható havazás XXVII. évfolyam, 2. szám 2015. február Atlétikai sikerek 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu 100 Ft

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

Közösségi. ház Több, mint 400 m 2-en még az idén elkészül. Mi Abonyunk. Romhányinét támogatja. Nagyon beteg az Egészségügyi Centrum

Közösségi. ház Több, mint 400 m 2-en még az idén elkészül. Mi Abonyunk. Romhányinét támogatja. Nagyon beteg az Egészségügyi Centrum www.miabonyunk.hu H i s z t é r i á v a l nem lehet várost vezetni (7. oldal) 2010. szeptember 1. Még az idén készen lesz Közösségi ház Több, mint 400 m 2-en még az idén elkészül a Római Katolikus Plébánia

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15.

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. VAIHINGEN AN DER ENZ 25 dolgozni év akarnak Két dátum: 1989 és 2014. Az első Huszonnyolc csökkent munkaképességű

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

A piac kihasználtsága még várat magára

A piac kihasználtsága még várat magára XXII. évfolyam VIII. szám 2014. augusztus Ára: 120 Ft A piac kihasználtsága még várat magára Nem panaszkodhatnak a település lakói, hogy nem tudnak megfelelő helyen vásárolni helyi termékeket. A piaccsarnok,

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014.

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. szeptember 23-án, hétfőn, 10 óra 08 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben