Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke"

Átírás

1 Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje: február 5. A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Díszterem Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester Dankó Dénes alpolgármester Csernai Ferencné Kracson Norbert Lukács Tamás Palicz István Pasztorniczky István Sárosi Józsefné Schweitzer Tamás Szabó János Szabó Lajosné Szőnyi István Képviselők Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Márton Mihály a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Csicsvári Miklósné a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bacskai Miklósné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke A Képviselő-testületről felvételt készített a Zemplén Televízió és tudósított az Újhelyi Körkép. A jegyzőkönyvet Bakos Tóth Ildikó szervezési referens vezette. Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a testületet a február 5-i rendkívüli testületi ülésen. Az ülésre azért kerül sor ezen a hó eleji időpontban, mert a költségvetés elfogadásának határideje teszi ezt szükségessé. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 12 fő jelen van.a napirendi pontok száma sem annyi mint máskor szokott lenni. Három napirendi pont van nyílt ülésen, zárt ülésen pedig egy napirendre tesz javaslatot. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban, mivel nem volt szavazásra bocsátotta a napirendet:

2 2 S z a v a z á s: a képviselő- testület 12 igen szavazattal a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: N a p i r e n d : 1. Előterjesztés a költségvetési rendelet elfogadásáig beterjesztendő tervszámok elfogadására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata évi költségvetésére és a költségvetési rendelet-tervezet indokolására Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 3. Egyebek ZÁRT ÜLÉS Indítvány a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Indítványozó: Fedorné dr. Fráter Zsófia 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője 1. Napirend Előterjesztés a költségvetési rendelet elfogadásáig beterjesztendő tervszámok elfogadására Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: az elmúlt években ilyen napirendi pontot nem kellett tárgyalni. Ez év január elsejével hatályba lépő államháztartási törvény módosítása írta elő azt, hogy be kell mutatni a költségvetés elfogadása előtt a képviselőtestületnek a saját bevételeket, valamint az adósság-keletkeztető ügyleteket, ezen utóbbiakat három évre előrevetítve. Ezt tartalmazza az előterjesztés és a mellékletei. tájékoztatásul elmondta, hogy ezeket a számokat kell a költségvetésben is szerepeltetni. Ezen számoktól eltérést, csak indokolt esetben engedélyez az államháztartási törvény. Ugyanezek a számok szerepelnek a következő napirendi pontnál az előterjesztésben. Azért nem lehet ezt hamarabb tárgyalni, mert a saját bevételek ismeretéhez szükség van arra, hogy ismerjük az intézményeknek a költségvetési tervezetét. Csak akkor tudják ezt megtenni, ha megadják azokat az előzetes számadatokat, ami a tervezéshez szükséges. Ebben az évben sokkal rövidebb idő állt rendelkezésre az önkormányzatoknak, és leírta a költségvetés részletes indokolásánál, hogy miért került erre sor. Nem lehetett előre kiadni az adatokat, aznap, amikor az anyagkiküldés volt, még kellett módosítani az adatokat, mert változtattak előirányzatokon. Azzal, ami az előterjesztésben szerepel, új dolgot nem mondott, mert korábban találkoztak már a költségvetés során ezekkel, az adósságkeletkeztető ügyletekkel kapcsolatos számadatok évközben többször előkerültek, hitelfelvétel, vagy más konzultáció kapcsán. Lukács Tamás bizottsági elnök: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek.

3 3 Kérdések: Pasztorniczky István képviselő: az előterjesztés tartalmazza, hogy ezen számoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változás esetén lehet eltérni. Kérdése, hogy mi számít lényeges változásnak, tehát a forintárfolyam változás milyen határok közötti változása lehet. Ezek a feltételek az önkormányzati körön kívüli feltételek, vagy külgazdasági feltételek? Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: mind önkormányzatot érintő, tehát önkormányzaton belüli változás, mind pedig külső feltételek. Természetesen az adósságot keletkeztető ügyleteknél, nyilvántartjuk a kötvény visszafizetését is, tehát ha változik az árfolyam akkor változik a visszafizetendő összeg nagyságrendje is %-ot elérő, ami lényegesnek mondható. Az önkormányzaton belüli milyen változások lehetnek, például az egyik legtöbb bevételt hozó intézmény a Magas-hegyi Sportcentrum, aki átad az önkormányzat részére a bevételeiből, amit mi visszafordítunk más feladat elvégzésére. Ott történik olyan esemény, ami miatt a bevételt nem tudja teljesíteni. Szamosvölgyi Péter polgármester: mivel több észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, szavazásra bocsátotta az előterjesztést. S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodással az előterjesztést elfogadta. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(II.05.) határozata a költségvetési rendelet elfogadásáig beterjesztendő tervszámok elfogadásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. alapján a határozat 1. melléklete szerint elfogadja a.) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit, b.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből erdő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat 2. melléklete szerint. Felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetés tervezése során az Áht. 24. (2) bekezdésében foglaltaknak folyamatosan szerezzen érvényt. 2. Napirend Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata évi költségvetésére és a költségvetési rendelet-tervezet indokolására Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: két javítani való van, a 6. oldalon az előterjesztésben az ellátási díjaknál az utolsó előtti sorban lévő szám eft, a másik a

4 4 12. oldalon az egyházaknak nyújtott támogatás 150 eft. A táblázatban lévő sorok ezekkel a számokkal stimmelnek. Szamosvölgyi Péter polgármester: megköszönte a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, a főjegyző asszonynak, és mindenkinek aki a költségvetés összeállításában részt vett, közreműködött, hogy időben és hagyományosan kiváló minőségben, átláthatóan, megfelelő alátámasztásokkal elkészítették a évi költségvetését az önkormányzatnak. Ebben az előkészítésben részt vett minden intézményvezető és minden újhelyi polgár, aki a költségvetésben érintve van. általában a költségvetési főösszeg száma alacsonyabb lett, az intézmények átrendeződése okán, illetve a hiány jóval kisebb lett, mint ami megszokott volt az elmúlt 10 évben. 190 millió forint a hiány, ez az az összeg, amivel egy ekkora léptékű település meg tud birkózni. Ez jó hír az önkormányzatnak és az itt élő polgároknak is. Megadja a lehetőséget a költségvetés a fejlesztéseknek, a pályázatok lehívásának, egyáltalán a működőképességhez. Ez egy költségvetés alappillére kell, hogy legyen. Az is látható, hogy nem ebből a költségvetésből fogjuk a következő 7 év fejlesztéseit megvalósítani, ez önmagában továbbra sem elegendő ahhoz, hogy saját erőből nagy dolgokat hajtsunk végre. Itt hívta fel a figyelmet, hogy úgy ahogy a korábbi években, másfél évtizedben nem a költségvetés rovására, hanem pályázatok, illetve pályázati önerő megpályázásával akarjuk tovább fejleszteni Sátoraljaújhelyt. Külön megemlítette, bár a költségvetés is foglalkozott vele, ez év tavaszától a város adósságállománya nulla forint lesz. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat hitelképes lesz, nincs adósság és törzstőkét nem kell visszafizetni, kamatterhek sem érintik ez évtől a város költségvetését. Kivéve akkor, ha új hitelt vesz fel a város, olyan célra, ami beruházást jelenthet. Ami nem Isten ellen való vétek, hisz a hitel erre van kitalálva, Széchenyi István azért írta, megfontolandó tanulságos mondatait, hogy a gazdasági rendszernek és a polgári demokráciának a hitel és a bankrendszer az egyik alapja. Sátoraljaújhely városa élhet is az ilyen lehetőségekkel, és ha lesz ilyen akkor ő lesz az előterjesztője ennek. Összességében nézve bizakodó a város költségvetésével, a város közeli és távoli jövőjével kapcsolatosan is. Most pénzügyi szempontokról beszélünk, hiszi azt, hogy az a koncepció, amit a Megyei Önkormányzat összeállít, és amelyben jelentős szerep jut a tokaji borvidéken keresztül Sátoraljaújhelynek is az sikeres, vagy még sikeresebb településsé teheti Sátoraljaújhelyt. Ez nem érinti, illetve nincs benne a költségvetésben, 100 milliárd forint lesz átcsoportosítva 7 év alatt a tokajhegyaljai borvidékre. Már ebben az évben 2 milliárd és másfél milliárd forint van átcsoportosítva a borvidék önkormányzatainak. Múlt héten Mádon Lázár János államtitkár bejelentése alapján elmondható, hogy komoly nagyságrendet kap Sátoraljaújhely egy rövid lefutású pályázat kapcsán most a télen, vagy kora tavasszal ebből a forrásból, olyan beruházásra, amely a tokaj-hegyaljai borvidék látogatottságát nagyságrenddel növeli. Napokon belül várható az ezzel kapcsolatos sajtóinformáció, hogy milyen célra kapjuk meg ezeket a forrásokat. Fél milliárdnál nagyobb összeget kap a város. Ez is változtatni fogja a most elfogadandó költségvetést, hiszen itt a bevétel nőni fog és a kiadás is nőni fog, mert mert önerő ehhez a beruházáshoz jelenlegi számítások szerint nem szükséges. Átadta a szót a bizottsági elnököknek és a részönkormányzatoknak. Lukács Tamás bizottsági elnök: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága - 7 igen szavazattal egyhangúlag: Megállapítja, hogy az önkormányzat évi költségvetés - Bevételei teljeskörűek és megalapozottak,

5 5 - működési kiadásai biztosítják az intézmények feladatainak ellátását, a zavartalan működést; - fejlesztési bevételei és kiadásai reálisak; - fejlesztési kiadásai összhangban vannak a meghatározott fejlesztési célokkal; - egyensúlyának fenntartásához, a likviditási problémák kezeléséhez továbbra is szükség van a kötelezettségek előzetes jóváhagyására, a bevételek és kiadások folyamatos figyelemmel kísérésére, a kintlévőségek behajtására fegyelmezett költségvetési gazdálkodásra; - végrehajtása érdekében szükségesnek tartja a kiegészítő támogatás igénylését Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja. Schweitzer Tamás bizottsági elnök: az Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a évi költségvetést a testületnek. Szabó Lajosné bizottsági elnök: az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta a költségvetést, illetve a rendelet-tervezetet, 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Elhangzott a bizottság ülésen a pénzügyi bizottsági határozat is, ezzel együtt az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetést. A Széphalom Településrészi Önkormányzat is megtárgyalta 3 igen és egy tartózkodással elfogadásra javasolja a testületnek. Csernai Ferencné bizottsági elnök: megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést, 6 igen 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a testületnek. Károlyfalva településrészi önkormányzat is elfogadásra javasolja a költségvetést. Kracson Norbert bizottsági elnök: a Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag 6 igven szavazattal elfogadásra javasolja a költségvetést. Szőnyi István bizottsági elnök: az Oktatási Bizottság megtárgyalta 4 igen 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a testületnek. Palicz István bizottsági elnök: a Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek. Kérdések: Szabó János képviselő: lehet-e kérni a Pénzügyi Bizottság elnökét illetve az Idegenforgalmi Bizottság elnökét, hogy még egyszer korrekten elmondják, hogy milyen határozatról szavaztunk a bizottsági üléseken. Pénzügyi Bizottsági ülésen az emlékezete szerint a költségvetési rendeletet nem fogadtuk el, szóban felolvasott határozati javaslatot fogadott el a bizottság, aminek az utolsó mondata arról szólt, hogy javasoljuk a képviselőtestületnek elfogadásra, de egyetlenegy szavazás volt, és utólag kapták meg a képviselők ezt a határozatot. Egy felolvasott határozatról szavazott a bizottság, aminek az utolsó mondata arról szól, hogy javasoljuk a testületnek elfogadásra, de csak ez az egy szavazás volt. A költségvetési rendeletről nem szavaztunk, azt nem fogadtuk el. A másik kérdése, hogy Schweitzer Tamás, aki az Idegenforgalmi Bizottság elnöke, nem volt jelen a

6 6 bizottsági ülésen, megkérheti-e arra, hogy ezentúl korrekt információt kérjen a többi bizottság elnökétől, aki a közös bizottság ülését levezette, hiszen elnök úr azt mondta, hogy 6 igennel támogatták a tagok ezt az előterjesztést, azonban egy dolog hiányzott belőle, hogy a hetedik tag miért nem szavazott. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: a Pénzügyi Bizottságnak nem kell elfogadnia a rendelet-tervezetet, ugyanúgy javaslattevő bizottság bármilyen napirendi pontnál, ami a testület elé kerül, ő csak javasolhat. A határozati javaslat, amit az elnök felolvasott, annak az utolsó mondata tartalmazza és egyértelmű, hogy az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja. Ezt kompletten tette fel elnök úr szavazásra, tehát megtárgyalták az előterjesztést, mely a rendelet-tervezet indokolása, ezt kompletten szavazták meg. Schweitzer Tamás képviselő: nem volt jelen a bizottsági ülésen, ilyenkor amikor ilyen fordul elő, akkor a jegyzőkönyvből nyilatkozik a bizottság elnöke, a jegyzőkönyvbe ez van beleírva, nem tud mást mondani. Pasztorniczky István képviselő: kérdései az előterjesztéssel kapcsolatban: lényeges változásnak tűnik számára, hogy az intézmények gazdálkodási besorolása megszűnt, megszűnt az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó besorolás. Kérdése, hogy ezzel az intézményvezetők gazdálkodási felelőssége is csökkent, vagy átszáll az önkormányzatra? Tehát erről kér tájékoztatást, a másik, az 5. pontban olvasható a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, ott is le van írva, mint a törvényben, hogy től hiányt tervezni a költségvetésben tilos, ugyanakkor ugyanebben a bekezdésben benne van az is, hogy ezt kiegészítő támogatásként van betervezve, a tényleges működési hiány 187 millió forint. Ennek a pótlása, a kiegészítő támogatás, erre az összegre milyen biztonsággal számíthatunk. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: azzal, hogy megváltozott az intézmények gazdálkodási besorolása, nem változtak az intézményvezetők gazdálkodási jogköre és a felelősségük is ugyanaz mint ami eddig volt. Csupán nem tesz különbséget a jogalkotó az intézmények között, hogy önállóan gazdálkodó, vagy önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szervről van szó. A jogalkotó azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy ki látja el a pénzügyi adminisztrációs tevékenységet, hiszen a felelősség a gazdálkodásért, a bevételek teljesítéséért, a kiadások teljesítéséért az intézményvezetőé. A másik dolog, valójában hiányként jelentkezik az összeg, a jogszabály azt nem engedi meg, hogy a hiányt kihozzunk külön soron, mint korábban, ezért tavaly is és ez éven is a kiegészítő működési támogatások alatt hozzuk a tényleges működési hiányt. Tavaly két esetben pályáztunk ezen támogatásra, de több mint 200 millió forintot kaptunk, igaz, hogy akkor nagyobb is volt a működési hiányunk, bízik benne, hogy év végével ez évben is összeér a költségvetés. Vélemények: Szabó János képviselő: Lehetne belemenni részletekbe, lehetne vitatkozni, bár polgármester úr a napirendet úgy nyitotta meg, hogy a költségvetés vitája. Többedszer tapasztalja, hogy a vele szemben ülő társulatból soha senkinek nincs észrevétele, kritikája

7 7 az anyaggal kapcsolatban. Valószínűleg tökéletesen van elkészítve. Sok ember dolgozik rajta, köszönet nekik érte, a lehető legjobb tudásukat összeszedve állítják össze ezt az anyagot. Tudjuk, hogy év végére már nem ezek a számok lesznek a költségvetésben, már csak ha a Kalandpark tervezett bevételeit nézzük, az időjárás miatt biztos nem az lesz, hacsak a nyáron nem lehet visszahozni a télen elbukott bevételeket. Lehet kitérni arra, hogy a szociális kiadásokat kellett csökkenteni, ki lehetne térni az anyag két utolsó bekezdésére, melyben egyik helyen azt írják, hogy nagyon nehéz év lesz, de meg fogunk birkózni ezzel, az utolsó bekezdés pedig arról szól, hogy ne politikai szemmel nézzük az anyagot, hiszen ezen az éven három választás várható és mindenben beleszövi magát a politika. Furcsa, hogy öt milliárd forint körüli költségvetésről beszélgetünk senkinek nincs soha hozzáfűzni valója, ketten hárman kérdezgetünk és olyankor meg az van, hogy okoskodunk és mindenhez érteni akarunk. Ez a közös felelősségünk 5 milliárd forintról és a város következő egy évéről van szó. Annyiban is változott a törvény, hogy a költségvetés utáni három évet is megszabja a törvényalkotó. Meg kell próbálni megfelelni, hogy a következő három évet is megtervezzük. Ez eléggé nonszensz, hisz olyan változó világban élünk, hogy fél évre is nehéz tervezni. Bízik benne, hogy a város jól fog kijönni ebből az évből, és azok a pénzek amik érkeznek a városba, vagy akár Tokaj-Hegyaljára, bármi is fog belőlük épülni örülnek neki, ha a turizmust, látogatószámot, borászatot fogja növelni segíteni fogják, soha nem fognak ellene kampányolni. Azt azért remélik, hogy ez a munkahelyek számában fog mennyiségnövekedést mutatni. Lukács Tamás képviselő: a Pénzügyi Bizottság ülésén a meghívóban lévő napirend címe ez volt: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata évi költségvetésére és a költségvetési rendelet-tervezet indokolására. A bizottság tagja tisztában voltak a szavazásnál, hogy miről szólt, a költségvetésről és a rendelet-tervezetről is szavaztunk. Egyébként a kettő egy. Megjegyezte, hogy Szabó képviselő is szavazott. Szőnyi István képviselő: lesz javaslata egy változtatásra, de előtte még elmondta, hogy Szabó képviselő nem vette észre, hogy a munka bizottságokban folyik, ott történik a polémia, a megbeszélés, aki a városlakóknak akar szerepelni, az szokott a testületi ülésen kérdezősködni, meg okos dolgokat elmondani. Javaslattal szeretne élni. Az egyházak támogatását szeretné megemelni, úgy, hogy ezer forint, a forrás a rendezési tervre szánt keretösszegből kerülne elvételre, ez összesen 150 eft. Palicz István képviselő: arról volt Szabó János út beszédében szó, hogy felelősséggel kell döntenünk a több mint 5 milliárd forintról. Ez millió forint. Ennyi összeg felett fog rendelkezni Sátoraljaújhely ebben az évben. A Fejlesztési Bizottsági elég részletesen és kimondottan a fejlesztésekre figyelve tárgyalta a napirendet, sok fejlesztés összegszerűen is elhangzott milliárd forint fejlesztési pénzről felelősen döntött a bizottság véleménye szerint. Talán megerősíti azt is, hogy a bizottság MSZP-s külsős tagja is megszavazta az előterjesztést. Ez a bizottság felelősen és alaposan megtárgyalta a költségvetés rá vonatkozó részét. Megköszönte mindenki munkáját, aki részt vett az anyag készítésében. Sárosi Józsefné képviselő: nincs semmi vita a képviselőtársával, tudja, hogy a bizottságokban kell megtárgyalni. Nem tudja hanyadszor mondja el Szőnyi képviselő, hogy szerepelni akarnak. Elnézést azon az oldalon minden bizottsági ülés után mindenki szerepel minden hónapban, ezen kívül beülnek a tv-be minden hónapban szerepelni

8 8 elmondani a bizottsági dolgokat és akkor az ő szemükre vetik, hogy szerepelni akarnak. Azért vannak itt, hogy elmondják a véleményüket, mert máshol nincs lehetőségük. Nem akarja belevinni a politikát a tárgyalásokba, ő szavazta meg mindkét bizottsági ülésen az előterjesztést, mert a városnak tartozik annyival, hogy a költségvetés átmenjen és tudjon működni. Az, hogy a végszavazáson mi lesz az más kérdés. A politikától teljesen elvonatkoztatni nem lehet. Szeretné ha nem folytatódna a vita, ha ők hozzászólnak, hozzászólnak Ha azon az oldalon hozzászólnak, ők sosem mondják, hogy az az oldal miért szól hozzá. Miért kell minden egyes alkalommal elmondani, hogy miért szólnak hozzá. Szamosvölgyi Péter polgármester: képviselő asszonynak még igaza is lehetne, de nincs. Azért nincs, mert nem Szőnyi István képviselő szúrt bele a másik oldalba, hanem Szabó János képviselő tett megjegyzést a vele szemben ülőkre, hogy a testületi ülésen mindig mindennel egyetértenek ami a költségvetéssel kapcsolatos. Ha felhívást kap keringőre, akkor elfogadja a felkérést. Ha meg nagyon csúnya a kérő, akkor valami ürüggyel kimenekül belőle. Dankó Dénes alpolgármester: kiemelte, hogy jegyző asszony szerényen nem részletezte a költségvetés összeállításának problematikáját. Meg kell jegyezni, hogy alapjában változott meg az a metódus, ami alapján a költségvetést össze kell állítani. Irtózatos nagy munka van mögötte. Sok esetben szokott módosításokat elmondani ehhez a napirendhez, mivel ő maga is belefolyik a költségvetés készítésébe, és sokat konzultál jegyző asszonnyal és a pénzügyi osztályvezetővel és az intézmények vezetőivel is. Rettenetesen nagy munka volt, teljesen más szemlélettel kellett dolgozni. Sokkal átláthatóbb így a költségvetés. A pénzügyeseknek és az intézményvezetőknek egy hosszú évek óta bevált metódust kellett fenekestül felfordítani, teljesen új szemlélettel összeállítani költségvetést. Véleménye szerint jól sikerült, mindenki meg tudta ugrani ezt a magasságot, nem volt ez egy kis feladat, gratulált. A másik dolog, 100 %-ban a költségvetéshez tartozik, hogy képviselő úr felhívta a figyelmet, hogy a munkahelyteremtésre oda kell figyelni. Apró momentumot felvillantva: hogy dolgozik az önkormányzat, ki szoktuk kötni a munkahelyteremtésre való odafigyelés fontosságát, ha közbeszerzési felhívást teszünk közzé. Például, minden egyes alkalommal ha építési beruházás kapcsán közbeszerzési felhívást teszünk közzé a felhívásban szerepeltetjük, hogy a pontozásnál beleszámít az értékelésbe, ha valaki helyi tartós munkanélkülit foglalkoztat. Óraszámban szoktuk kifejezni, ha jól emlékszik, a mászófal beruházás esetén 3000 órában van meghatározva. El kell menni kivitelezőnek a munkaügyi központba, ki kell kérni a tartós munkanélküliek listáját, azok közül ki kell választani olyan létszámot, amellyel ez a 3000 munkaóra lefedhető. Minden alkalommal ezek a kivitelezők el szoktak jönni ide az önkormányzathoz, hogy segítsünk nekik. Akikről tudjuk, hogy jól dolgoznak, kiközvetítjük ezekhez a munkákhoz. Az önkormányzat közvetett módon is beleszól a munkahelyteremtésbe. Ez nem újkeletű dolog, minden egyes közbeszerzési kiírásnál, ahol építési beruházás van, az alacsony végzettségű munkaerő szerzésénél ily módon segítünk legalább 10 éve. Nem tudja, hogy más önkormányzat is csinálja-e ezt, de mi ilyen szinten is odafigyelünk a helyi munkaerőpiaci mutatók javítására. Éppen ellentmondva Szabó János képviselőnek módosító javaslatai vannak a költségvetéssel kapcsolatban. Bizottsági ülésen nem volt alkalma részt venni, ezért teszi meg javaslatait most. Az egyik javaslata a sportszervezetek támogatására vonatkozik,

9 9 másik a civil szervezetek támogatásával van összefüggésben. Javaslata, hogy másfél millió forinttal emeljük meg a sportszervezetek támogatását, illetve hozzuk vissza azt a pályázati rendszert, amivel a civil szervezetek támogatjuk. Ennek indoka, hogy néhány napja konzultált a sátoraljaújhelyi nagyobb civil szervezetek vezetőivel, ott vetődött fel, hogy sok esetben, ha a civil szervezetek pályáznak önerőre nincs pénzük. Megfontolásra ajánlja az Oktatási Civil bizottságnak, hogy vegyék elő korábbi pályázati kiírásaikat. Azért, hogy alapjaiban ne borítsuk fel a költségvetést, 2 millió forintot javasol erre a feladatra, forrásként a Kalandpark bevételéből költsünk el másfél millió forintot a sportszervezetek támogatására, és a rendezési terv felülvizsgálatára elkülönített pénzből pedig a civil szervezetek támogatását oldjuk meg 2 millió forint összegben. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: nem jó így, a Magas-hegy bevételét akkor meg akarjuk emelni? Ugyanis a Magas-hegy bevétele benne van a költségvetésbe, el van költve. Dankó Dénes alpolgármester: igen. Szabó János képviselő: lehetünk populisták, nem érti, ha Szőnyi képviselő minden bizottságban részt vesz és hozzászól, akkor miért a testületi ülésen jön elő az egyházak támogatásának emelésével, megduplázással. Ha populizmus, akkor populizmus. Ő is elmondhatja, hogy 7 millióval csökkent a szociális kiadás, ő meg azt szeretné, hogy emeljük ezt meg, és akkor lehet emelni a csillagokig a Kalandpark bevételét, majd kíváncsi lesz, hogy a tényszámok hogy fognak mutatni. Elvárhatunk mi 200 millió forintos bevételt is a kalandparktól ha 80 milliót fog teljesíteni, mert nem fogja lehetővé tenni az időjárás, hogy teljesítse. Szépen el lehet osztogatni a pénzt a civil szervezeteknek, meg a sportszervezeteknek, mert kérték. Jól hangzik, csak mi fog ebből megvalósulni. Szamosvölgyi Péter polgármester: bizonyára csak felületesen volt ideje képviselő úrnak átolvasni a költségvetést, és az összefüggéseket nem értette meg. Azért csökkent a szociális szférára adandó támogatás, mert ezekkel párhuzamosan a közmunka program a többszörösére emelkedett. Azok az emberek akik a szociális helyzetüknél fogva tavaly, vagy tavalyelőtt segélyre szorultak, a túlnyomó többségük fizetést kap, ezért nem kell annyi pénzt költeni a szociális oldalra, mint az eddigi időkben. Összefüggés van a két dolog között, ha valaki dolgozik nem kért segélyt, ha nem dolgozik kér segélyt. Ebben az évben legalább 500-an fognak közmunka programban résztvenni különböző munkaidővel, azok az emberek nem, vagy csak kismértékben kérnek támogatást. Ennek következtében csökkent a szociális területre adandó támogatás összege. Ha nem lenne közmunka és nem lenne lehetőségünk olyan mértékű közmunkára, amit előre kalkuláltunk a költségvetésben, akkor bizonyára az a szociális kiadás amivel találkozunk magasabb lenne. Nem azért nem adunk, mert sajnáljuk, vagy azért, mert azt gondoljuk, hogy Újhelyben olyan jól állunk, hogy nincs szükség segélyre. Ez az ok, semmi varázslat nincs mögötte. Szőnyi István képviselő: nem tudta, hogy ő lesz ma a főszereplő, jobban készült volna. Sokszor elhangzott, hogy a bizottsági ülés után elmondják, hogy a bizottsági ülésen mi történt. Ez sok mindenkinek fáj, de politikai megszólalást nem teszünk. A tévében, mint bizottsági elnökök beszámolnak a munkájáról, ezt Sárosiné firtatta. Soha politikai

10 10 hozzászólás nem hangzik el. Nem tudja miért fáj ez annyira, de láthatóan nagyon fáj. Az szokta idegesíteni és ez százszor van így, elhangzik a bizottsági ülésen egy kérdés jegyző asszony válaszol, elfogadják, úgy tűnik, utána képviselő-testületi ülésen felteszik ugyanazt a kérdést. Mit gondolnak, két nap alatt változik az álláspontja a jegyző asszonynak? Ezekkel szokott foglalkozni. Ha kérdeztek és válaszoltak, el is fogadták, akkor utána itt miért kell újra kérdezni. De legyen, csinálják, van amikor folyamatosan csak a három képviselő kérdez, ez nem jelenti azt, hogy a másik oldalnak nincs véleménye és nem foglalkozik az ügyekkel. Politikai felvetés sem a bizottságon sem a testületi ülésen, sem a tv-ben nem szokott elhangozni. Dankó Dénes alpolgármester: jegyző asszony útmutatásai szerint készített egy kimutatást, múlt héten elég sokat beszéltünk ezzel kapcsolatban közmunka kapcsán. Városellátónál 2013-ban 392 fő fordult meg különböző programokban. Polgármesteri Hivatalnál 261 fő, mindösszesen 658 fő, ha ehhez hozzávesszük a többi intézményt, Művház, Könyvtár, ESZI, több mint 700 főt forgattunk meg egy év alatt. Ezek többsége nem a rövid foglalkoztatás volt, 6 órásból 40 fő körül volt. A legrövidebb időpont márciustól tavasz végéig, a leghosszabb március 1-től ez év február 28-ig szól. Ezek az emberek munkabért kapnak a munka elvégzéséért. Ezek a számok önmagukért beszélnek, azzal kapcsolatban, hogy csökkent a szociális keret összege, ahogy azt polgármester úr is elmondta. Szabó János Képviselő úr felhozta a felelősség kérdését. Nem azt mondta, hogy 200 millió forinttal borítsuk meg a költségvetést, hanem másfél millió forintról beszél. Képviselő úrnak jóstehetsége van, egy hónap telt el az évből és már azt mondja, hogy elszállt a bevétele a Kalandparknak. A kollégáknak azért kell dolgozni, - az időjárást nem tudjuk befolyásolni -, hogy be tudják hozni a számokat. Felelősségteljesen tettem ezt a javaslatot, hozni is fogjuk tudni ezeket a számokat. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazás következik, először az elhangzott módosító indítványokat teszi fel szavazásra. Szőnyi István képviselő javaslata, az egyházak támogatását forintról forintra kívánja emelni és megadta az átcsoportosítás helyét is. S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Dankó Dénes alpolgármester javaslata a sportszerveztek támogatására másfél millió forint növekmény és itt is meg van jelölve a forrás, ami a rendezési terv előirányzatából kerül átcsoportosításra. S z a v a z á s: 9 igen 3 tartózkodással a javaslatot a képviselő-testület elfogadta. Dankó Dénes alpolgármester javaslata 2 millió forintos civil alap előirányzat létrehozása a civil szerveztek pályázatainak önerejére forrás biztosítása, ez a kalandpark bevételeinek emelésével biztosítható. S z a v a z á s: a képviselő-testület 12 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta a módosításokkal együtt a évi költségvetést, a rendelet-tervezetet, mellékleteivel együtt.

11 11 S z a v a z á s: a képviselő-testület 9 igen 3 tartózkodással az előterjesztést elfogadta és meghozta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3. Napirend Egyebek Szamosvölgyi Péter polgármester: kiküldésre került a testületi ülés elején egy Kft. társasági szerződése, melyből jól látható, mindabból, mint ami kiolvasható belőle, egy cég meg kívánja venni és meg is fogja vásárolni a hónapban a Zemplénhús vállalat telephelyét, azért, hogy újraindítsa a gyártást és piacra tegye termékeit. Azért, hogy a pályázati lehetőségei nagyobbak legyenek, mozgástere jó legyen, 3 milliós törzstőkével induló cég esetében tesz javaslatot arra, hogy az önkormányzat egy szimbolikus öt százalékos résszel legyen tulajdonostársa a meginduló vállalkozásnak. Az összeg Ft, nem jelentős és nem befolyásolja a város önkormányzatának költségvetését, ugyanakkor segítséget jelenthet a vidékfejlesztési minisztérium pályázata esetében, munkahelyteremtő támogatások esetében is, uniós pályázatoknál talán nem releváns, de a magyar minisztériumoknál, ágazati támogatások esetében előnyt jelenthet. Nagyon vártuk ezt a pillanatot, hogy ezt a szerződéstervezetet elhozhassuk és bemutathassuk a testületnek és a televízió nézőknek. 13 hónap után állunk úgy, hogy ha minden jól megy, akkor a Zemplénhús telephelyén tavasszal működni fognak a gépek, és ha nem is nagy létszámmal, kb fő de ez is hatalmas eredmény. Ha megrendelések megfelelően jönnek, akkor ez felfejlődhet 50 főre is. De a fő indulásnál nem rossz, hisz egy szakma, egy 110 évre visszatekintő ágazat indulhat újra, így az önkormányzat is részesévé válhat ennek történelemnek és mondhatja, hogy az újraindításban részt vett. Ehhez kérik a segítségünket, kapóra jött, hogy testületi ülés is van, ma szeretnénk fél ötkor aláírni, ha a testület elfogadja. Kérdések: Szabó János képviselő: majdan ez a megalakuló cég fogja megvásárolni a telephelyet? Ez a felvezetésből nem derült ki. Van egy cég, aki meg akarja vásárolni, ennek a cégnek a székhelye Kisvárda, Sátoraljaújhely telephely lesz. Egyébként nagyon örül annak, hogy beindul a húsipar termelése. Ez az 5 % erre elegendő, illetve jó, hogy az önkormányzat tud segíteni egyéb beleszólása a cég működésébe nem lesz az önkormányzatnak. Ez kérdés, hogy jól értelmezi-e. Szamosvölgyi Péter polgármester: most is működő cég fogja megvásárolni az ingatlant és működtetésre jön létre a Kft, amelyikről éppen most szó van. Nem beházasodunk egy meglévő cégbe, hanem új jön létre. Nem csak telephely lesz Sátoraljaújhely, a tulajdonos Kisvárdán él, egy adminisztratív kérdés. Az iparűzési adót itt fogja fizetni. Az önkormányzat bevétele ezáltal nő. Nem hozta be azoknak a húskészítmények nevét, melyekkel találkozhatnak az üzletekben, nagyobb áruházláncokban. Ez a cég régóta piacon van, nem most kezdi el a kereskedelmet, csak annyi a különbség, hogy eddig

12 12 megrendelt gyártást és került forgalomba a termék, rájöttek arra, hogy az az üzleti haszon amely ezeknél a cégeknél jelentkezik náluk is jelentkezhet, ha saját maguk állítják elő a termékeket. Ezért gondoltak arra, hogy az újhelyi üzemet megvásárolják. Jó hír, hogy a gyártmányaik túlnyomó része gluténmentes termék és az újhelyi üzemben az eredeti cél, az abszolút 100 %-ig gluténmentes adalékanyagok nélküli készítmény. Egyre többen igényik az ilyen termékeket, melyek természetesek és biotermékek. Újhely esetében úgy néz ki, hogy a kapun belül az adalékanyagok be sem mehetnek. Ez hasznos és látványos történet lesz. Sárosi Józsefné képviselő: a szerződés végén van, hogy Felügyelő bizottság létrejön, nem jön létre. Ha létrejön, lehetne a Felügyelő Bizottságba részt venni. Azért, hogy a számokat lássuk, azért nem ártanak, nem tudja, hogy 5 %-al van-e rá remény Szamosvölgyi Péter polgármester: ugyanerről beszélt jegyző asszonnyal, meg fogja kérni a tulajdonosokat, valóban ez a felügyelő bizottsági tagság csak szimbolikus, de ha már felkértek minket és igent mondunk rá, akkor ha lehet egy tagot delegálhasson az önkormányzat a felügyelő bizottságba. Ha hozzájárulnak örömmel fogjuk venni. Vélemények: Pasztorniczky István képviselő: reagálva Sárosiné képviselő kérdésére, az van a társasági szerződésben, alá is van húzva, hogy nem kerül sor felügyelő bizottság alakítására, nem is kötelező legjobb tudomása szerint. Miután kisebbségi tulajdonos az önkormányzat, azért van így. Ha erről dönteni fogunk, így fogadjuk el, és ezt tisztázzuk legalábbis. A másik az, hogy örömmel üdvözli, hogy legalább ennek az egy cégnek az esetében sikerült megfordítani a dolgok menetét, nem úgy mint a többi hasonló sorsra jutott cég esetében, mint például a HERUKON amit éppen a napjainkban vernek szét, a bútorgyár, a tejipar. A HERUKON esetében remény sincs arra, hogy újraindítsák. Örül ennek, hogy a húsipar újraindul és reméljük, hogy egy éven túl is működni fog, mert arra is láttunk példát, hogy például a Tesco mellett benzinkút estében nincs így. Polgármester úr örömmel bejelentette, hogy újraindul és most néhány hónap elteltével azt látjuk, hogy be van zárva és nem üzemeltetik. Minden munkahely számít. Dankó Dénes alpolgármester:nem tud elmenni szó nélkül emellett, hogy a Jobbik politikai krédója betette a lábát az önkormányzati ülésterembe, hogy ilyen képzavarral éljen. Van egy teljesen pozitív hír, beindul a húsipar, tulajdonos lesz benne az önkormányzat, nagyjából egy évvel ezelőtt jelentette be a húsipar vezetője, hogy bezárja az üzemet. Eltelt egy év rengeteg minden történt, államtitkári egyeztetéstől kezdve, nem volt olyan ember, akivel ne tárgyalt volna polgármester úr, erre a Jobbik a polgármester úr orra alá dörgöl három másik témát, amihez köze nem volt polgármester úrnak. A Tesco, azaz egy multinacionális cég által bérbe adott benzinkútról van szó, amihez sem hozzátenni, sem elvenni nem tudtunk. A bútorgyár legalább 8 éve bezárt, hasonló időtávon van a tejipar és akkor képviselő úr egy tök pozitív ügy mellé mond három negatívat. Egyébként rettentően örül, és bízik abban, hogy egy éven túl is működni fog a cég. Azért, hogy a Jobbiknak is tetszen a mondanivalója, 100 %-ban magyar tulajdon, 100 %-ban magyar terméket fognak előállítani, javasolhatjuk a tulajdonosoknak, hogy kihajtott fehér inggallérral tartsanak sajtótájékoztatót.

13 13 Szamosvölgyi Péter polgármester: először vissza kell vonni a tavaly Újhelyhús Kft létrehozásáról szóló határozatainkat. Akkor azt mondtuk, hogy létrehozunk egy Kft-t, mely ha megkapja a szükséges állami támogatásokat önkormányzati tulajdonban működik. Ugyancsak megválasztottuk az ügyvezetőt és a felügyelő bizottsági tagokat is, ezt a két határozatot kell visszavonni. S z a v a z á s: a képviselő-testület 12 igen szavazattal visszavonta az Újhelyhús Kft. létrehozása és ügyvezetője, valamint felügyelő bizottsági tagja megválasztása tárgyában hozott határozatait az alábbiak szerint: 1965/2014. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2014.(II.05.) határozata Újhelyhús Kft. létrehozása tárgyában hozott határozatok visszavonásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhelyhús egyszemélyes önkormányzati Kft. létrehozására irányuló, cégbíróság által be nem jegyzett alapító okiratot és 15/2013.(II.05.) határozatát, valamint a Kft. ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottságának megválasztása tárgyában hozott 16/2013.(II.05.) határozatát visszavonja. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta a társasági szerződésben foglaltakat, tehát az önkormányzat kinyilvánítja, hogy tagja kíván lenni a Zemplén Food 1889 Kft-nek, 5 %-os tulajdonrésszel, valamint szavazásra bocsátotta a kiosztott társasági szerződést. S z a v a z á s: a képviselő-testület 12 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2014.(II.05.) határozata Zemplén Food Kft-ben önkormányzati tagságról 1970/2014. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek figyelembe vételével kinyilvánítja, hogy a Zemplén Food 1889 Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak, a társaság rövidített cégneve: Zemplén Food 1889 Kft melynek székhelye: 4600 Kisvárda Szív u. 12 tagja kíván lenni. Megállapítja, hogy a Társaság fő tevékenységi köre: Hús-, baromfihús-készítmény gyártása Egyéb tevékenységi körök:

14 14 Húsfeldolgozás, -tartósítás Baromfihús feldolgozása, tartósítása Hús-, húskészítmény, nagykereskedelme Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme Hús-, húsáru kiskereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme Dísznövény nagykereskedelme Zöldség-, gyümölcs- nagykereskedelme Hús-, húskészítmény nagykereskedelme Tejtermék, tojás, zsíradék nagykereskedelme Ital nagykereskedelme Dohányáru nagykereskedelme Cukor, édesség nagykereskedelme Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer- nagykereskedelme Egyéb élelmiszer nagykereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme Textil- nagykereskedelem Ruházat, lábbeli nagykereskedelme Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer- nagykereskedelem Illatszer nagykereskedelme Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme Vegyes termékkörű nagykereskedelem Élelmiszerjellegű bolti vegyes kereskedelem Iparcikk jellegű bolti vegyes kereskedelem Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Hal kiskereskedelme Kenyér-, pékáru-, édesség- kiskereskedelem Ital- kiskereskedelem Dohányáru-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme Egyéb szálláshely-szolgáltatás Rendezvényi étkeztetés Egyéb vendéglátás Italszolgáltatás A Társaság határozatlan időtartamra jön létre, Ft, azaz hárommillió forint törzstőkével, melyből Sátoraljaújhely Város Önkormányzat törzsbetétje Ft, azaz százötvenezer forint készpénz. A törzsbetét alapján Sátoraljaújhely Város Önkormányzat üzletrésze 5 %. A tagokat a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott

15 15 eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. A szavazatok száma törzsbetét arányában illeti meg a tagokat. A Kft ügyvezetője: Sebőkné Tóth Ibolya Erzsébet Születési hely és idő: Vásárosnamény, Anyja születési neve: Hárshegyi Ibolya Lakcím: 4600 Kisvárda Váralja u. 5. Baráth István László Születési hely és idő: Vásárosnamény anyja születési neve: Gerzsenyi Sára Lakcím: 4032 Debrecen Görgey u.14. IV.37. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor. A társaságnál Felügyelő Bizottság választásra nem kerül sor. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieket tartalmazó társasági szerződést írja alá. Felhívja a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az önkormányzat törzsbetétjét készpénzben a társaság számlavezető bankjába utalják át. Szamosvölgyi Péter polgármester:az Erzsébet Kórház a legnagyobb egészségügyi intézménye a környéknek, 550 dolgozója van, 400 ágy van az intézményben, komoly súllyal esik a latban, nemcsak az egészségügy miatt, közérzet miatt is. Pénteken a fenntartó, a GYEMSZI a minisztérium döntése alapján felmentette az intézmény jelenlegi igazgatóját és a mai nappal megbízott igazgatót nevez ki a pályázat elbírálásáig. Az önkormányzat szeme a kórházon volt akkor is amikor már nem volt a fenntartója az intézménynek. Éreztük és hallottuk az onnan jövő kérdéseket, véleményeket, panaszokat, jajkiáltásokat. Ezért is történt meg az a tájékoztatáskérés, amit az önkormányzat meghallgatott igazgatónő részéről. Ennek a döntésnek az előszobája az a döntés volt, amit az önkormányzat hozott akkor amikor nem fogadta el a tájékoztatót. Az önkormányzat nem fogadta el, de voltak akik elfogadták. Ebből is látszik, hogy a politikai döntés továbbra is megmaradt az önkormányzat részéről. Mindig amikor szükségesnek látjuk akár egy intézmény esetében, vagy a város más területe esetében közbeavatkozzunk akkor ezt meg fogjuk tenni. Legyen ez mindenki számára példa. Mindig a munkás, a dolgozó, a beosztott az első, a legnagyobb alázattal kell hozzáállni a vezető pozíció betöltéséhez. Következő bejelentés: a mászófalközpont beruházás alapozó és előkészítő munkálatai a tegnapi napon elindultak, minden reményünk megvan rá, hogy az éven az épület átadásra kerülhet.

16 16 Tegnap jelentettük be sajtótájékoztatón belül, hogy útjára indítjuk a fiatal Sátoraljaújhely programot. Azok a fiatalok, akik főiskolára, egyetemre mennek, tanulnak, a diplomájukat megkapták, lehetőséget kapnak arra, hogy Sátoraljaújhelyen legyen az első munkahelyük. Ehhez a forrásokat a munkaügyi államtitkárságtól és a munkaügyi központtól kérnénk meg. 12 hónapon keresztül a végzettségüknek megfelelően vállalhatnak munkát (kereskedelem, idegenforgalom, feldolgozóipar, élelmiszeripar) tevékenykedhetnek. Lehetőségük lesz megismerni a szakmát, a szakmai összefüggéseket, hierarchiát, működést és a munkájuk alapján amennyiben a munkáltató számára jó véleményt alakítanak ki, lehetőség van, hogy a munkáltató akár felvegye, vagy meghosszabbítsa a szerződést, vagy számítson rá. Mindenki kaphat lehetőséget aki itt szeretne letelepedni családot alapítani, gyerekeket nevelni, hogy Újhelyben a szülei városában élhessen és dolgozhasson. Mindenféle végzettségű diplomás fiatalt el fogunk tudni helyezni, ha rendelkezésre áll. Az áruházaktól az iparig, feldolgozás, Polgármesteri Hivatal, Földhivatal, takatékpénztár mindenkit meg fogunk keresni, hogy vállaljanak be minimum egy vagy attól több fiatal diplomást. A Polgármesteri Hivatal is kiveszi a részét, fős csoportot foglalkoztatnánk, az összes koncepcióját a városnak ami előttünk áll, kidolgoztassunk, másrészt pályázatokat írjanak. Ezáltal járuljanak hozzá a pályázati forrásokkal olyan pályázatok lebonyolítására, mely bért és járulékokat tartalmaz, így bérüket ki tudjuk gazdálkodni. Amennyiben a zöld utat megkapjuk, ezt a pénzt minta programnak szánjuk. Nemcsak Sátoraljaújhely esetében oldanánk meg ezzel a programmal egy igen súlyos problémát, mely nemcsak Zemplénre hanem Szabolcsra is igaz. Ha sikerrel járunk, akkor követendő példává válhatunk más települések részére, ugyanis alkotó értelmiség nélkül nem közösség, csak tömeg egy település, legyen az város, vagy falu. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség az I. Világháború centenáriuma alkalmából megjelent pályázatot kíván benyújtani a Hősök temetője kapujának és bejárati részének, emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása érdekében. Az önkormányzat a tulajdonosa a területnek ezért jóváhagyó nyilatkozata szükséges a pályázat benyújtásához. A pályázati kiírás tartalmazza, hogy a testület jóváhagyó határozatot hozzon, a határozati javaslatot kiküldtük, kérte, hogy a testület fogadja el. Szamosvölgyi Péter polgármester: ez az előterjesztés véleménye szerint maximálisan támogatható Kérte a testületet, hogy hagyja jóvá az előterjesztést. Kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatban. Kérdés, vélemény nem volt, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot. S z a v a z á s: a képviselő-testület 12 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2014.(II.05.) határozata Hősök temetője felújítás pályázat támogatásáról Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete

17 17 1. jóváhagyja, hogy a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 3980 Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. pályázatot nyújtson be az I. világháború centenáriuma alkalmából megjelent, a Centenáriumi Emlékbizottság által kiírt KKETTKK-CP-02 számú felhívásra, a 3273 helyrajzi számú, az önkormányzat tulajdonában lévő, kivett temető művelési ágú, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon belül elhelyezkedő Hősök temetője kapu és bejárati részének, emlékmű környezetének, valamint talapzatának helyreállítására. 2. mint a sátoraljaújhelyi 3273 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa, hozzájárul, hogy a pályázat elnyerése esetén fenti felújítási munkálatokat a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség elvégezze. Pasztorniczky István képviselő: reflektálva polgármester úr által elmondottakra elmondta a kórházzal kapcsolatban, többször felvetette már korábban is, a kórházi felügyelő bizottság nevű plénum nem működik Már akkor sem működött amikor önkormányzati tulajdonban volt, akkor sem amikor állami tulajdonba került. A vezetőváltás jó alkalom lenne arra, és nem csak az, hanem az is, hogy megint módosult a Kormányrendelet, és február 28-i határidőt tűztek ki arra, hogy meg kell alakítani ezeket a kórházi felügyelő tanácsokat, amibe az önkormányzat is delegálhat három tagot. Figyelem felhívásként kéri, ezt használjuk ki, hívjuk fel a megbízott új vezető figyelmét ennek megalakításának szükségességére. A másik téma közérdekű szintén. Elég hosszú ideig elkényeztetett bennünket az időjárás, nem volt hó, nem volt sok dolguk a hóeltakarító gépeknek. és a szervezetnek. Leesett a hó, többen is megkeresték, hogy az utcák nem érnek véget a Vasvárinál, vagy a Rákóczi utcánál, ott is vannak utak, amit közlekedésre használnak, és azok takarításáról megfeledkezte, kérte, hogy ezt pótolják. A legkellemetlenebb, de közérdekű dolog: tájékoztatom a közvéleményt, hogy közel egy évvel ezelőtt közérdekű adatot kérte, azzal a bizonyos sátorral kapcsolatban, ami a Széchenyi tér 7 szám alatt lett felépítve, és a cég ami ezt működtetni a polgármester úr lakcímén van egyébként bejegyezve. ezt a kérésemet jegyző asszony határozatban elutasította. Hosszadalmas bírósági procedúra után, ez év január 23-án volt bírósági tárgyalás a Miskolci Járásbíróságon, ahol is a tárgyalás folyamán átadta nekem a megbízott aljegyző úr azt a bizonyos közterület-használati engedélyt, ami az eredeti kérésem idején még nem is létezett egyébként. Ami még ide tartozik, akkor még nem tudtam, beleegyeztem a per megszüntetésébe, utána tudtam meg, hogy feljelentés történt ellenem egy bizonyos, decemberi testületi ülésen tett kijelentésem miatt. Amit rendkívül sérelmezek és végül is hivatalosan nem tudom ki a feljelentő, ezért én is megtettem a szükséges intézkedést. Én feljelentettem a feljelentőt hamis vád miatt és még egyéb bűncselekmények gyanúja miatt is, hivatali visszaélés, közfeladati helyzettel visszaélés, hatóság félrevezetése. Nyilván folytatódni fog ez az ügy. Nem itt és ez az amit én sérelmezek, sajnálok. Eddig megpróbáltam az általam tapasztalt hiányosságot itt a testületi ülésen elmondani, lehet, hogy sokszor nem tetsző módon, ez a dolog most kicsit átértékelteti velem ezt a magatartást. Ezután nem itt fogom elmondani az általam tapasztalt hiányosságokat. Nem tettem feljelentést korábban, ez volt az első, csak az első lépés megtétele nehéz, ebben segített a tisztelt feljelentő. Ennyit akartam elmondani.

18 18 Szamosvölgyi Péter polgármester: a felvetésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Kórház felügyelő tanácsába delegálással kapcsolatban megkeressük írásban az intézményt. A Városellátó Szervezetnek jelezni fogjuk, hogy a lakótelepeken belüli területeket is takarítsák, hómentesítsék, jégmentesítsék. Én is emlékszem képviselő úr ezekre a történésekre, ha már az én lakcímemen lévő céggel kapcsolatban tett említést, illetve ebből alakult ki ez a szituáció, amiről szót váltott. Nem tudja képviselő úrnak, vagy kinek, vagy minek és miért fáj az a 900 ezer forint amit fizetnek ebből a cégből bérleti díjként Sátoraljaújhely városának. Miért fáj, hogy egy egyébként üres üzlethelyiség van használva, és miért fáj az, hogy egyébként 2-3 munkahelyet teremtett ezzel ez a cég, és miért baj az, hogy sok fiatal ül ott, - és ezért én boldog vagyok - hisz ez egy hangulatos hely, a fiatalok ismerik Cornel Caffee. Biztos valaki ivott ott egy nem is alkoholos, de alkoholmentes koktélt, és nem is szívott el egy cigarettát, pedig ott lehet dohányozni is. Csak azért mondom el mindezt, mert ha ilyen reklám lehetőséget kaptam, tegyem meg ezt ennek a bizonyos cégnek. Lehet, hogy nem sokáig lesz már nyitva, ha ennyi sok támadás éri és ennyiszer fogják kivágni az oldalát ennek a sátornak onnantól számítva, hogy ezt képviselő úr ezt elkezdte felhozni testületi ülésen. A kár meglehetősen jelentős, van aki fogékony a munkahelyek megszüntetésével kapcsolatos hozzáállásokra. Én azt gondolom,hogy nem kellene, nem azt kellene nézni, hogy kinek a fia, mert erről senki nem tehet, hogy ki kinek a gyermeke. Azt kellene nézni, hogy mit tesz le az asztalra és milyen eszközökkel, tisztességes eszközökkel ráadásul hitelből, amibe az is lehet, hogy bele fognak bukni. Mindenki számoljon el akkor, amikor majd bezár a cég, azzal, hogy mennyire ért el nagy sikert azzal, hogy egy fiataloknak szánt szórakozóhellyel kevesebb lesz Sátoraljaújhelyen. Szőnyi István képviselő: egy mondattal kapcsolódva, mennyivel lenne boldogabb Pasztorniczky István képviselő ha még egy üres kiadó helyiség lenne a sétáló utcán és akkor ismét elmondhatná, hogy megint kiköltözött egy cég. Nem kellene ezzel foglalkozni. A köznevelési törvény hatályba lépése után az állami fenntartású iskolák számára kötelezővé tenne az iskola tanács létrehozását. Január 31-el nyílt meg az a felület ahová fel lehet tölteni a tanács tagjainak nevét. Kérte, hogy egy főt jelöljön ki a képviselő-testület. Azért egy főt, mert ha az önkormányzat többet ad, akkor minden oldalról annyi főt kell delegálni. Szamosvölgyi Péter polgármester: tehát a kérdés arról szól, hogy a testület az intézményi tanácsba delegáljon egy főt. Miután Szőnyi képviselő ebben az intézményben dolgozik, akkor élő a kapcsolat ha napi, javasolja, hogy Szőnyi István képviselő legyen a tanács tagja, a delegált a képviselő-testület részéről. Más javaslat van-e képviselő-testület tagjai részéről? Mivel nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a javaslatot. S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen és 2 tartózkodással a javaslatot a képviselőtestület elfogadta. 1966/2014.

19 19 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(II.05.) határozata Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsba delegálásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 73. (3) bekezdésében foglaltak alapján a Kazinczy Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába önkormányzati képviselőt delegálja. Szőnyi István Felhívja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről az intézmény vezetőjét tájékoztassa. Határidő: azonnal Pasztorniczky István képviselő: röviden reflektált polgármester úr szavára: Talán még emlékeznek, de lehet, hogy nem, az alakuló ülésen, 2010-ben esküt tettünk, képviselői esküt, az Alkotmányt és a többi jogszabályt megtartom és megtartatom. Én tartom magam ehhez a képviselői eskühöz, igaz azóta Alkotmány nincs, Alaptörvény van, de arra is vonatkozik. Én ehhez tartom magam, ami engem felháborított, hogy ebben akadályozott az általam kért közérdekű adatnak a kiadása, hogy ezt a képviselői jogomat tudjam gyakorolni. Palicz István képviselő: szeretné felhívni a sátoraljaújhelyiek figyelmét, hogy jelenleg a főutcán a polgármesteri Hivatalnak több üresen álló helyisége is van. Aki úgy gondolja szeretne vállalkozni, bármikor behozhatja a vagyongazdálkodási bizottságra a kérelmét és a bizottság dönteni fog arról, hogy megkapja. Napok óta a 2004-es árakon 250 Ft-ért m2- enként lehet bérelni. Az aggályait azért nem érti az ott működő üzlethelyiséggel kapcsolatban Pasztorniczky István képviselőnek, mert úgy tesz, mintha dugig lennének, és sorban állnának azért, hogy drágábban akarja kivenni. Abszolút nem értem képviselő urat, hogy ez az egy üzlethelyiség ügy miért fáj ennyire neki. Többször is elkövetetett ma ünneprontást akár a húsiparral kapcsolatban is. Ha üresen áll egy helyiség az nagyon rossz, de ha van benne valaki, megvásárolná, újranyitná az is rossz. Ez számára egy hihetetlen és rossz gondolkodás. Hótolással kapcsolatban a Városellátó Szervezet felé már továbbította az észrevételeket, ezért itt el sem akarta mondani. Van ahol megdicsérték a szervezetet, mert egy nagyon szűk utcából kihordták a havat, mert nem volt hová tenni, volt ahol nem dicsérték meg, mert a sebészorvos kapujába az egész éjjeli hótermést odatolta a hótoló. Ennek következtében ha otthon volt akkor a kórházba nem tudott elmenni, ha pedig a Kórházban volt haza nem tudott menni. Néhány m3 havat el kellett neki rakni. Jelezte és

20 20 azt mondták, hogy oda fognak figyelni erre. Most következik az igazi combcsont törős időszak, mert ami nappal megolvad, éjjel odafagy, ezekre oda kell figyelni. A másik veszély a házak csatornáiból fenyeget, a jégcsapok formájában. Akár fél méteres jégcsapok is kialakulhatnak aminek a leveréséről gondoskodni kell. A következő probléma a plakátolás, a diszkó elmúlt a plakát ottmarad a telefonfülkén, lámpaoszlopon, buszmegállón. Ezek a plakátok tartalmazzák, hogy milyen cég az, amelyik kiragasztja, így nyomon követhető. A harmadik a kutyaszar kérdése, kanismerga mondták egykor. A Martinovics utcáról kereste meg egy úr, aki panaszkodott, hogy hiába takarítja a ház előtti részt, újra és újra előkerül ez az anyag. A kutyatulajdonosok és sétáltatók nem ellenőrzik megfelelően ezt a dolgot. A közterület-felügyelőnek és a gyepmesternek lenne ez a dolga, állítólag minden kutyában benne kellene lennie annak a bizonyos chipnek, könnyedén beazonosítható a kutya, hogy kié. Valamit tenni kellene, mert még a mínusz 12 fokban még csak-csak megfagy, de az olvadáskor más állapot lesz. Ezekre figyeljünk oda. Szamosvölgyi Péter polgármester: a Városellátó Szervezet felé a megfelelő jelzéseket meg fogjuk tenni. Több észrevétel nem lévén az ülést berekesztette, zárt ülés következett. K.m.f. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Szamosvölgyi Péter polgármester

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-14/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének V. számú módosítására Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének V. számú módosítására Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök Ikt.sz.: 33-11/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 10-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő testülete Szám: 8-5/2013 JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Boros Lajosné, Korcsmáros

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének. 195-8/2016. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2016. május 30-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 115/2016.(V.30.) számú határozata Jegyzőkönyv hitelesítő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 10,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 10,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 10,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától 09.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám:8/2016. Jegyzőkönyv

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám:8/2016. Jegyzőkönyv Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8/2016. Jegyzőkönyv Készült:, nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely, Kossuth tér. Díszterem A Képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-10/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A ülés helye: 3980.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-23/2015.

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-23/2015. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-23/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén. A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-6/2016. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben