Alpokalja kistérség TÉRSÉGI TÁJHASZNÁLAT VIZSGÁLATA ÉS AJÁNLÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alpokalja kistérség TÉRSÉGI TÁJHASZNÁLAT VIZSGÁLATA ÉS AJÁNLÁSAI"

Átírás

1 Autonóm kistérség az EU-ban ESETTANULMÁNY Alpokalja kistérség TÉRSÉGI TÁJHASZNÁLAT VIZSGÁLATA ÉS AJÁNLÁSAI Budapest, március 22. PAGONY Táj- és Kertépítész Iroda 1111 BUDAPEST, BUDAFOKI U. 53.,TELEFON, FAX:

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az Alpokalja kistérség elhelyezkedéséről és településeiről A tanulmány célja A tájpotenciál vizsgálat Klimatikus adottságok Földtani adottságok Talajok Vízrajz Élővilág Védett természeti értékek Gazdálkodás Közműellátás A tájhasználat története A honfoglalást megelőző tájhasználat A településhálózat és a keresztény földművelő táj kialakulása A földesúri majorsági gazdálkodás térhódítása A földművelés ellentmondásos kapitalizálódása A mezőgazdaság szocialista nagyüzemi átszervezése A rendszerváltás után Összefoglalás

3 1. Bevezetés 1.1. Az Alpokalja kistérség elhelyezkedéséről és településeiről Közigazgatásilag a kistérség Győr-Moson-Sopron megye déli részén, az országhatár mellett helyezkedik el. Földrajzi értelemben a Dunántúlon, a Nyugat-Magyarországi- Peremvidék nagytájon, a Sopron-Vasi-síkság középtájon a Répce-sík kistáj területén fekszik. A kistérség az érintett települések közigazgatási határai által alkotott területe valójában nem köthető valódi tájhatárokhoz, sem természeti adottságok, sem termelési hagyományok alapján. A területen belül szembeötlő különbségek vannak, ugyanakkor egyes területen kívüli szomszédos településekkel azonosságok figyelhetőek meg. A vizsgálat 17 település közigazgatási területére terjed ki, melyek összterülete 278,58 km, összlakossága 9762 fő. A népsűrűség 35 fő/km2 ami jóval alacsonyabb az országos átlagnál (108,5 fő/km2), annak 32%-a. A terület jellegzetesen aprófalvas térség, bizonyítja ezt az is, hogy az alacsony népsűrűség mellett a településsűrűség az országos átlag kétszerese. A vizsgált települések a következők: Településnév Lakosság (fő) Terület (ha) Településnév Lakosság (fő) Terület (ha) Csáfordjánosfa Répceszemere Csapod Répcevis Csér Sopronhorpács Egyházasfalu Szakony Gyalóka Újkér Iván Und Lövő Völcsej Nemeskér Zsira Pusztacsalád Összesen A kistérség községei területükben és lakosaik számát tekintve is jelentős eltéréseket mutatnak. Iván legnagyobb határú és egyik legnagyobb lélekszámú település, de a népsűrűség tekintetében az átlag közelében mozog, ugyanakkor a legnagyobb lakosságú, de közepes területű Lövőn a legnagyobb a laksűrűség (83fő/km2). Csér és Gyalóka egykori majorsági cselédfalvak, ők a legkisebbek minden tekintetben. A vegyes kiváltságos és kisnemesi falvak lélekszáma 200 és 800 között mozog ma. Ennél magasabb értékeket csak a jelenelegi főbb közlekedési utak mentén elhelyezkedő, vagy vasút állomással rendelkező települések (Sopronhorpács, Egyházasfalu, Újkér, Lövő, Iván) mutatnak. 3

4 össz: ha Nemeskér 2,3% Lövő 6,3% Pusztacsalád 8,6% Répceszemere 3,4% Répcevis 2,2% Szakony 4,8% Sopronhorpács 7,4% Iván 19,6% Újkér 11,6% Gyalóka 1,4% Egyházasfalu 7,8% Csér 1,1% Csapod 10,5% Zsira 5,3% Csáfordjánosfa 1,9% A vizsgált települések területi részesedése az összterületből (KSH) alapján Und 2,4% Völcsej 3,3% össz: 9762 fő Répcevis 379 Újkér 1048 Szakony 503 Völcsej 401 Und 343 Sopronhorpács 859 Répceszemere 332 Csáfordjánosfa 243 Zsira 763 Csapod 561 Nemeskér 228 Pusztacsalád 263 Csér 45 Egyházasfalu 913 Gyalóka 70 Iván 1350 Lövő 1461 A vizsgált települések lakosságszáma 2004-ben (KSH alapján) 4

5 1.2. A tanulmány célja E tanulmány célja a kistérség a tájvizsgálata, továbbá közüzemi autonómiájának fokozása, illetve megteremtése érdekében tájhasználati javaslatának kidolgozása. A mezőgazdasági térségek esetében a közüzemi autonómia alapja a helyben felhasznált energia és vízfogyasztás helyi megtermelése és a helyben keletkező hulladék és szennyvíz helyi hatástalanítása, tisztítása, hasznosítása. A térségi egyensúly kialakításának a fogyasztást és a kibocsátást mérséklő technikájával a társtanulmányok fejezeti foglalkoznak. Jelen fejezetben a táj természeti potenciáljából és használatának történetéből levonható következtetések alapján prognosztizáljuk a közeljövő tájhasználati jellegét, és ezen belül javaslatot teszünk a térségi közüzemi autonómia kialakításának és az országos autonómia támogatásának tájhasználati lehetőségeire. A vizsgálat időzítése különleges abból a szempontból, hogy a magyar mezőgazdaság sorsfordító időszakát éli, éppen ezért nem kerülhetjük el, hogy a röviden áttekintsük leglényegesebb jellemzőit. Tekintsük át ezért az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően a térség, az EU tagországok és a világ területhasználati és a területen élő lakossághoz viszonyított értékeit (*Forrás: Ángyán József: Agrobiznisz helyett agrikultúrát). Művelési ág Világ* EU-15* Magyar- ország* Alpokalja kistérség Szántó, kert és ültetvény 11,1 27,9 54,5 50,1 Gyep 26 18,6 12,4 4,2 Mezôgazdasági terület 37,1 46,5 66,9 64,5 Erdő 31,7 36,3 19,1 29,1 Összterület (1000 ha) ,858 A fô művelési ágak aránya (%)(1995) 5

6 Művelési ág Világ* EU-15* Magyar ország* Alpokalja kistérség Szántó, kert és ültetvény Gyep Mezőgazdasági terület Erdô ,8 Népesség (1000 lakos) 1000 lakosra jutó terület (ha) (1995) ,556 A fenti táblázatokból az Alpokalja kistérség, hazai viszonylatban átlagos, európai és világ viszonylatban olyan fokozott mezőgazdasági hasznosítású területnek tűnik, amelyen a világátlaghoz képest fele annyian laknak, valamint tájszerkezetében szélsőségesen kétpólusúvá vált, szinte teljesen megszüntette gyepterületeit. Későbbiekben a történeti feltárás során bemutatjuk a jelenlegi tájszerkezetet kialakító folyamatokat. Itt csak a mezőgazdasági művelésű területek kiterjedésének és a területen élő lakosság maximális számának alapján fordulópontnak tekinthető közötti időszak, valamint a évi adatokkal szeretném érzékeltetni a tendenciákat. Művelési ág Alpokalja Kistérség 1930 Magyarország* 1930 Alpokalja Kistérség 1995 Magyarország* 1995 EU Világ 1995 Alpokalja Kistérség 2005 Magyarország* 2005 Szántó, kert és ültetvény 69,95 60,09 50,1 54,5 27,9 11,1 50,84 48,48 Gyep 9,75 17,94 4,2 12,4 18,6 26 2,18 11,29 Mezô gazdasági terület 81 68,05 64,5 66,9 46,5 37,1 53,02 59,77 Erdő 15,56 11,78 29,1 19,1 36,3 31,7 31,41 19,08 Összterület (1000 ha) 27, , , A fô művelési ágak aránya (%) A vizsgált 70 év alatt jól megfigyelhetők e mezőgazdasági térségben élők számának csökkenéséből eredő területhasználati és területrészesedési arányok eltolódása. Napjainkra a térségben élőkre jutó szántóterület háromszorosa, az erdőterület ötszöröse az országos átlagnak, míg az 1930-as években ez az érték csak kétszeres volt. Európához hasonlítva még szembetűnőbb, hogy a térségben a mezőgazdasági hasznosítású területek aránya csak kicsit 6

7 magasabb, mint a kontinens átlaga, addig az itt élő lakosságra hatszoros szántó-, kétszeres erdő-, 40% gyepterület jut. Művelési ág Alpokalja Kistérség 1930 Magyar ország* 1930 Alpokalja Kistérség 1995 Magyar ország* 1995 EU Világ 1995 Alpokalja Kistérség 2005 Magyarország* 2005 Szántó, kert és ültetvény Gyep 156,8 192, Mező gazdasági terület , Erdô , Népesség (1000 lakos) 17, , , lakosra jutó terület (ha) A számok alapján felmerülő kérdés, hogy valójában szembesültünk-e már a vidék hazai elnéptelenedéséből fakadó következményekkel? Tényleg csak a gépek által meghatározott tájat nagyüzemi szántót és ültetvény erdőt - szeretnénk látni magunk körül? Átgondolta-e a térség a lassacskán erdő nagyhatalommá válásából fakadó következményeket? Nem hiányoznak-e majd a gyepen és gyepből élő állatok az ökológiai egyensúlyi folyamatok fenntartásához? A markánsan kirajzolódó folyamatokhoz képest szinte egy másik világból érkező üzenetnek hatnak a természetvédelem utóbbi időben törvényekben, rendeletekben megfogalmazódó elvárásai. Az Országos Ökológiai Hálózat és az európai természetmegőrzési és madárvédelmi területek (Natura 2000) kialakítása valójában a korábban emberléptékű gazdálkodással kialakított (azaz a nagyüzemi, iparszerű termeléstől mentes) tájrészletek fennmaradásának biztosítását és kismértékben helyreállítását is célozza. Ma a kistérség területének 53%-ra vonatkozik a területen folyó gazdálkodást is befolyásoló természetvédelmi előírás, védettség. Azonban feloldhatatlannak tűnik az elnéptelenedési folyamat és a jelenlegi állapotok fenntartása közötti ellentmondás. Valójában hány emberre lenne szükség a táj differenciált, természetmegőrző gondozásához? Van-e egyáltalán olyan rétege a társadalomnak, amelyik a táj gondozásában látja jövendő elfoglaltságát? A megvalósítás minden bizonnyal erősen összefügg majd azzal a kérdéssel is, hogy a táj megőrző ápolása össztársadalmi tehertételként, vagy öneltartó rendszerként lesz-e kialakítható? 7

8 Mindezek a felvetések oly módon illeszkednek a tanulmánykötet és a társtanulmányok fejezeteihez, hogy világossá kívánják tenni a tájhasználat kérdéskörének a térségen és a résztémákon túlmutató összefüggéseit. A következő fejezetek arra kívánnak rámutatni, hogy a közösség és a táj összefüggő történetének, viszonyának ismerete nélkül nem fogalmazhatók meg a jövő földhasználatának feladatai, nem illeszthetők az egyes szándékok a terület életébe. Fontos annak a felismerése is, hogy - igaz jelenleg a döntésalkotás szabályainak kimunkálása nélkül és szakmai felügyelet kezébe adva, de elvileg a kistérség jelentős részén létezik a közösségi szabályozás lehetősége. 8

9 2. A tájpotenciál vizsgálat 2.1. Klimatikus adottságok A terület a mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves és a mérsékelten száraz övezet határán terül el. Alapvetően a nyugati, határ menti részekre inkább az előbbi, míg a keleti területekre az utóbbi övezet paraméterei a leginkább jellemzőek, de talán a klíma tekintetében a legegységesebb képet mutató a térség. Évente óra napfénytartamra számíthatunk. Nyáron óra, télen 185 óra körüli a napsütés. Az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 C, a tenyészidőszaké nyugaton 15,5 C, keleten eléri a 16 C -t. A 10 C középhőmérsékletet meghaladó napok száma 183 körüli, de a nyugati vidékeken ennél kevesebb ( nap). Az átlépés tavaszi határnapja április 15 körüli, az ősz október 15 körüli. Nyugaton rövidebb a fagymentes időszak hossza, mint keleten (185 és 190 nap). A nyugati területen a tavaszi fagyok április 20-án szűnnek meg, keleten viszont már április 15-én. Őszi fagyok október 22-én kezdődnek. A hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga C, a téli minimumoké 15,3 és 15,5 C közötti. Kevéssel 650 mm fölötti évi csapadék valószínű, és ebből a tenyészidőszakban mm. A 24 órás csapadékmaximum a Sopronhorpácson történt mérés alapján 98 mm. Átlagosan évente napon a talajt összefüggő hó borítja, átlagos maximális vastagsága 25 cm körüli. Az ariditási index 1,07, így a térség természetes növénytakarója a zárt erdő lenne. A leggyakoribb szélirányok az ÉNy-i és az É-i, az átlagos szélsebesség 3,5 és 4 m/s közötti Földtani adottságok A Répce-sík medencealjzata levetődött kristályos kőzetből áll, amelyek a miocénben és a pliocénben süllyedtek le. Rájuk vastag alsó és felső-pannoniai üledékek, majd folyóvízi homokrétegek települtek. Végül az egészet a Répce kavicstakarója fedte be. A kavicstakaró nem egységes: legidősebb (alsópleisztocén) az északi rész, fiatalabb a középső, Nemeskér- Iván vonala és legfiatalabb a déli terület. A síkság felszínének fő anyagát képező kavicstakarót jégkorszaki eredetű barna vályog és lösz fedi. A geomorfológiai adottságokból következően építőipari nyersanyagokban és mélységi hévizekben gazdag. A területen mindenütt 200 l/p-nél nagyobb hozamú C-os hévizet lehet termelni. 9

10 A kistérség fiatalabb kavicstakaróján a Répce menti rész kiemelt vízbázisnak tekintett védett terület. A vízkészlet védelme érdekében az Országos Településrendezési Terv (továbbiakban OTRT) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségi védelmi terület jelöl ki Csapod község északi peremén, Újkér és Egyházasfalu déli, valamint Szakony település keleti részein. Részlet az OTRT Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület övezetéből A kavicstakarót megcsapoló ártézi kutak száma jelentős, de nincs minden településen. Mélységük méter közötti, vízhozamuk is tekintélyes, több száz l/p. A rétegvizek mennyiségét 1-1,5 l/s.km2 közöttire becsülik, ami l/s vízkészletet jelent Talajok A talajadottságok a kistáj-kataszteri besorolás két markánsan elkülönülő részre tagolják a kistérséget. Nagyjából a Lövő és Újkér települések mentén húzható északnyugatdélkelet lefutású vonal választja ketté a vizsgált területe, nyugaton inkább középkötött, gyengén savanyú, közepes szervesanyag készletű ( t/ha) talajok vannak, addig a keleti részeken kötött, erősen savanyú, alacsony szervesanyag készletű talajok a meghatározóak. Ezzel összefüggésben jelzi a NAKP tanulmánya a kevésbé érzékeny talajokat (világosabb barna) a Lövő-Újkér vonaltól nyugatra, az érzékenyebb talajokat (sötétebb barna) pedig attól keletre. 10

11 Környezeti érzékenység a talaj szempontjából (részlet a NAKP-ből) Az agyagbemosódásos és podzolos barna erdőtalajok a vizsgált területen belül a keleti északkeleti részeken elterjedtek. Ezeknek a gyenge termőképességű talajoknak a kedvezőtlen mezőgazdasági potenciálját a helyenként előforduló, vassal cementált vízzáró kavicsréteg kialakulása tovább rontja. Csér környékén a kavicsrétegre vastagabb homokréteg települt, így az ott kialakult talajok vízgazdálkodása és termékenysége valamivel kedvezőbb. Ezen a területen érdekes talajképződmény az Iván környékén kavicstakaróval körülzárt kis medencében löszszerű iszapos agyagon réti talajok közé ágyazottan létrejött réti szolonyecek, amelyek morfológiailag az Alföld szikeseihez hasonlóak, teljesen terméketlenek. A Lövő-Újkér vonaltól nyugatra löszös üledéken képződött, kedvező vízgazdálkodású és termékenységű csernozjom barna erdőtalajok borítanak nagy, összefüggő területet. Itt Sopronhorpácstól és Undtól északra (Horpácsi-erdő), a határterületeken, harmadidőszaki üledékeken barnaföldek is létrejöttek, azonban területi részarányuk jelentéktelen. A Kardos-ér és a Répce alluviumán réti öntések és réti talajok találhatók. Vízgazdálkodásuk kedvező, mészmentesek. A terület felszín alatti vízbázisai a fedő talajréteg szennyeződés megkötő tulajdonságai alapján különböző érzékenységűek. A Nemzeti Agrár-Környezetvédelmi Programot alátámasztó vizsgálatok többé- kevésbé a csernozjom barna erdőtalajokkal és barnaföldekkel fedett területek kivételével, a többi talajtípussal fedett területeket a közepesen érzékeny felszín alatti vízbázis kategóriába sorolta (sötétebb kék). 11

12 Környezeti érzékenység a vízbázisok szempontjából (részlet a NAKP-ből) 2.4. Vízrajz A terület vízháztartás szempontjából az országos átlaghoz képest jóval kiegyenlítettebb és egységesnek tekinthető. A kistérség északi része a Kardos-ér, déli része a Répce folyó vízgyűjtő területe. Az utóbbinak a vizsgált területen áthaladó mellékpatakjai a Pós-patak és a Kócsod-patak. A Kardos-érről Pusztacsaládtól, a Répcéről Répceszemerétől és Répcevistől ismerünk vízjárási adatokat. Vízfolyás Vízmérce LKV LNV KQ KÖQ NQ cm m3/s Kardos-ér Pusztacsalád ,04 0,40 32 Répce Répcevis ,44 1,61 72 Répce Répceszemere ,35 3,7 95 Vízhozamuk nem jelentős, olykor nyáron ki is száradhatnak. A vízfolyások vízminősége még I. osztályba sorolható, bár kisvíz idején a települések alatti szakaszon szennyeződések is jelentkeznek. Az árvizek időszaka főleg a tavasz, de ősszel is kialakulhatnak. A kisvizek is bármely időszakban előfordulhatnak, de azért a nyár végén a leggyakoribbak. Az árterület kiterjedése nagyon csekély. A tájrészleten több természetes és mesterségesen kialakított kistó található. Ezek átlagos területe nem haladja meg az 1 hektárt. Összefüggő tórendszer húzódik Iván-Csér-Csáfordjánosfa közös határán, valamint kisebb tavak fekszenek Iván, Pusztacsalád, Csapod, Újkér, Zsira és Répcevis területén. 12

13 A talajvíz mélysége a vízfolyások mentén 2-4 m között, azoktól távolodva 4 m alatt van. Mennyisége a Répce mentén 5-7 l/s.km2, a Kardos-ér mentén 3-6 l/s.km2, míg tőlük távol 1 l/s.km2 alá csökken. Minőségileg főleg kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Ivántól délkeletre a nátrium is megjelenik. Keménysége nk, de Ivántól ÉNy-ra 35 nk ig emelkedik. A szulfáttartalom a Répce és a határ mentén mg/l, máshol 60 mg/l alatti. Nagy területen fordul elő nitrát szennyezés Élővilág A Vasi flórajárásba (Castiferreicum) tartozó kistáj jellegzetesebb potenciális erdőtársulásai az ártéri tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum), a gyertyános kocsányos tölgyesek (Luzulo-Querco-Carpinetum). Egyes helyeken a magassásos társulások (Caricetum acutiformi-ripariae) és a mészkerülő láprétek (Junco-Molinietum) is kifejlődtek. A jellegzetesebb lágyszárú fajok között az árvalányhajak (Stipa capillata, S. pennata), a selymes boglárka (Ranunculus illyricus), a tavaszi hérics (Adonis vernalis), a nagy ezerjófű (Dictamnus albus) említhető. A jelenlegi növénytakaró főként mezőgazdasági kultúrákból és erdőterületekből áll. Az országos viszonylatban nagy terület-részarányú erdőgazdasági területek állománya fiatal, és középkorú, zömmel keménylombos fajokból állnak. Igen jelentős az utóbbi évtizedben keletkezett, vagy telepített fiatal erdőterületek aránya is. A keleti részeken a cseres tölgyesek, nyugaton a tölgyelegyes erdeifenyvesek és az erdeifenyvesek a jellemzőek. A tölgyet esetenként bükk helyettesíti. A NAKP az élővilág környezeti érzékenységét vizsgálva lehatárolta a kevésbé érzékeny, intenzívebb használatban lévő élőhelyek (települések, szántók) és az élővilág szempontjából érzékenyebb területek, erdők, gyepek, vízfolyások területeit. Megállapítása szerint a környezeti érzékenység Csapod, Pusztacsalád területén, valamint Iván keleti és Sopronhorpács északi részén a legmagasabb, kevésbé érzékeny Und, Zsira, Gyalóka, Répcevis, Csér, Csáfordjánosfa területe, és a legalacsonyabb a környezeti érzékenysége Lövő, Völcsej, Nemeskér, Újkér, Egyházasfalu és Répceszemere nagy részének. 13

14 Környezeti érzékenység az élővilág szempontjából (részlet a NAKP-ből) 2.6. Védett természeti értékek A táj legnagyobb értékét a nagy kiterjedésű erdői jelentik. Az OTRT által lehatárolt országos ökológiai hálózat területei is tulajdonképpen ezeken a döntően erdőgazdasági területeken kerültek kijelölésre. Az országos ökológiai hálózat előírásai a kistérség 12599,33 ha-ra vonatkoznak. Részlet az OTRT Országos ökológiai hálózat övezetéből A térségben egyetlen országos jelentőségű védett terület 230,87 ha-on található. A Répceszemere és Csáfordjánosfa közigazgatási területén elhelyezkedő, Répcét követő ártéri ligeterdő és kaszáló. Az erdő értékes, védett növénye a tavaszi tőzike (Leocojum vernum). Csáfordjánosfának másik, helyi védelem alatt álló része, a Répceszemere felé vezető utat 14

15 kísérő idős fasor. Az állomány magyar kőrisekből (Fraxinus angustifolia ssp pannonica) áll, melyek életkora több mint 140 év. A Fertő-Hanság Nemzeti Park adatközlése alapján a természeti területek Csapodon a Gálic-erdő, a Csapodi-csereerdő, Pusztacsaládon a Szolgagyőri-erdő, Sopronhorpácson a Horpácsi-erdő, Egyházasfalun a Gógánfai-erdő, az Egyházi-erdő, Ivánon és Újkéren a Csonkás-erdő, a Felső-erdő, és a Károlyi-erdő, a Csapod, Pusztacsalád és Iván környéki legelők, valamint a Répce, és a Kardos-ér egyes szakaszai mentén húzódó rétek. A természeti területek a térségben 4638,45 ha-on találhatók. A 275/2004-es Kormányrendelet alapján kjelölésre kerültek a Natura 2000 területek, melyekből a vizsgált településeket a különleges természetmegőrzési területek érintik. Ilyenek a Répce, a Kardos-ér és az Ásás-csatorna menti területek, az Ivántól délkeletre fekvő legelők, a Horpácsi-erdő, a Gálic-erdő, a Szolgagyőri-erdő, továbbá Újkér és Iván erdeinek egy része. A Natura 2000 területek 3316,1ha-t fednek le Gazdálkodás A Lövő-Újkér vonaltól keletre döntően az erdőgazdasági hasznosítás, nyugatra pedig a mezőgazdasági hasznosítás, azon belül is a szántóföldi művelés dominál. A kevésbé jó minőségű podzolos, agyagbemosódású erdőtalajokon erdő, rét, helyenként gyümölcsös területhasználat a jellemző, a jobb minőségű csernozjom barna erdőtalajokon a szántók teszik ki terület döntő többségét. A szántóföldi termesztésben az egyik legfontosabb növény a cukorrépa. Ebben közrejátszik az a tény is, hogy Sopronhorpácsra települt a Répatermesztési Kutató Intézet, melyet a cukorrépa-nemesítés fellegváraként tartanak számon. Jelentősebb termesztett növények még a búza, a kukorica, és a vöröshere. A NAKP által megállapított környezeti érzékenység szerint Csapod, Pusztacsalád és Iván települések közepesen érzékenyek, a többi település kevésbé érzékeny terület. A NAKP által kidolgozott és javasolt háromkategóriás földhasználati zónarendszer szerint Répcevis, Zsira, Und, Sopronhorpács, Gyalóka, Szakony, Egyházasfalu, Völcsej, Csér, Csáfordjánosfa valamint Répceszemere települések területe javasolt intenzív agrárterület. Lövő, Nemeskér, 15

16 Újkér és Iván települések nyugat, délnyugati részét intenzív, a keleti, északkeleti részét pedig extenzív agrárterület besorolásra javasolták. Csapod és Pusztacsalád területe a besorolás alapján extenzív agrárterület, melybe beékelődnek védelmi célú területek is. Részlet a NAKP által kidolgozott háromkategóriás zónarendszer II. változatából Az állattenyésztés nem jelentős a térségben. A szarvasmarha állomány létszáma a KSH összeírása alapján 2000-ben a vizsgált településeken összesen 1460 szarvasmarha volt. Ennek az állománynak döntő része (405 db) Újkér településen található. A sertés állomány létszáma db állatból állt 2000-ben, amelynek jelentős hányada (2929 db) Sopronhorpácson van. A baromfitenyésztés Ivánon és Újkéren nagyüzemi méretekben folyik. A lótenyésztés nyomokban (194 db) van jelen, a juhtenyésztés (84 db) pedig egyáltalán nem jellemző. A halászat és haltenyésztés a települések mesterséges állóvizeiben van jelen. Iván, Csér és Csáfordjánosfa közös határán lévő tórendszer 8 tavát a horgászok szívesen keresik fel. Vadgazdálkodási szempontból a keleti települések erdői meghatározó jelentőségűek. Jellemzően nagyvadas vadászterület olyan vadászható fajokkal, mint a szarvas, az őz és a vaddisznó Közműellátás A terület közműellátottság tekintetében az országos átlaghoz képest alacsony szinten áll. A települések közüzemi vízhálózatba bekapcsolt háztartásainak száma a 2004-es KSH 16

17 adatok szerint 3560, ami az összes lakás (3796) 94 %-át jelenti. A legkevesebb bekötés Zsira (77%) településen van. Lövő és Pusztacsalád területén a háztartások 100 %-os bekötésűek. Sajnos a közüzemi csatornahálózatba bekapcsolt lakások száma nem követi a vezetékes ivóvízbekötések számát, annak csupán 47 %-a, ami az összes háztartás 44%-át jelenti. A KSH alapján 2004-ben 3958 db a villamos energiafogyasztó, melyeknek együttes villamosenergia igénye MWh volt. A háztartások 61%-ába, 2332 db lakásba van bevezetve a gáz. 17

18 3. A tájhasználat története 3.1. A honfoglalást megelőző tájhasználat A Répce menti vidékek már az Őskorban lakott területek voltak. Erre bizonyítékot adnak annak a 4000 éves emberi településnek a nyomai is, amit Szakonyban tártak fel a régészek, Csapod környékén pedig bronzkori leletetek kerültek elő. A már az Őskorban is fontos kereskedelmi útvonal (későbbiekben Borostyánkő -út) a területen haladt keresztül, mely feltehetőleg a vizsgálat alapján megállapított eltérő adottságú keleti és nyugati területrészek találkozása mentén haladt. Időszámításunk előtt 34 évvel rómaiak vetették meg a lábukat a mai Dunántúl területén, melyet ők a régi lakosságról Pannóniának neveztek el. Bizonyíték van arra, hogy időszámításunk előtt között, Antonius Pius római császár uralkodása idején már voltak rómaiak ezen területen. A Borostyánkő -út Szombathely (Savaria) és Sopron (Scarbantia) közötti szakaszához tartozó burkolatot találták meg Gyalókán. Az utak mentén a rómaiak őrállomásokat helyeztek el. Ilyen őrállomás volt Lövőn is. Lövőn és Répceszemerén a régészeti feltárások ókori majorságok nyomait is megtalálták. A táj arculatát az általában zárt, de a többnyire vízfolyásokat kísérő utak, telephelyek mentén ligetessé gyérített erdők határozták meg. Az átalakított területek főként a vízfolyások (Répce) mentén helyezkedtek el, tehát a réti talajokat és vízhez kötődő társulásokat érintette. A római birodalom bukása után egész Pannónia "népek országútja" lett. 568-tól a Dunántúlt avarok népesítik be. A Nemeskér határában talált avar kori vasolvasztók utalnak az ember folyamatos jelenlétére a területen. A viszonylag hosszú életű államalakulat sem maradt fenn kétszáz évig, fokozatosan a Frank Birodalom befolyása alá került. Népessége megkeresztelkedett és kezdett feloldódni az egyre számosabb szláv és német ajkú népek tömegében. Nagy Károly 5 évi kemény harc során ( ) a Tiszáig terjeszti ki a birodalma határait. Ekkor német telepesek özönlik el Nyugat-Magyarország területeit A településhálózat és a keresztény földművelő táj kialakulása A honfoglaló magyarok már nem az avarok, hanem a Karoling Birodalom Bajor Őrgrófságához tartozó szláv államalakulattal szálltak szembe, mikor a kilencszázas évek 18

19 legelején elfoglalták a Dunántúl nyugati részét is. A régió ekkor kapta évszázadokig meglévő szerepkörét, hiszen a lassan szervezkedő magyar államiság határát képező gyepű területe lett. A térséget határvidékként, őrvidékként rendezték be. A gyepűként fenntartott terület lakosságát avarok, besenyők és a honfoglaló magyarok leszármazottai alkották. Ebből az időből maradt fenn a nemeskéri kohásztelep, ami egy ilyen onogur (?) kohászcsoportnak és a Kér törzsbelieknek közös régészeti hagyatéka lehet. Hasonló magas felépítésû kohót ugyanis a régészek nemcsak a magyar honfoglalás elõtti Dunántúlon, hanem a levédiai és az etelközi magyar szállásterületek közelében, Kijev környékén is kiástak. Nemeskéren a kovácsmûhely is a kohótelepen állott. Az államalapítást követően a terület határvédő szerepe megmaradt, a kistérség Szent István idején a király földesúri hatósága alá összefüggő határmenti birtok része volt. Az Árpádházi királyok uralkodása alatt alakult ki a térségre máig jellemző az aprófalvas településhálózat. Ez az időszak a templomépítés és az irtásos földművelés időszaka volt a térségben. Példaképp említhető, hogy Iván volt akkoriban Sopron vármegye legnagyobb irtásfaluja. Leggazdagabb települései azok a falvak voltak, ahol először épültek kőtemplomok, építmények. Csáfordon kápolna, Keresztényen (Egyházasfalu) a keresztes lovagok rendháza és temploma, Sopronhorpácson (Osl család kegyúri temploma) és Nemeskéren vélhetőleg földesúri építésű templomok emelkedtek. A királyi birtok fokozatos eladományozásával változatos birtokstruktúra alakult ki. Már a korai középkorban létező földesúri jobbágyfalu Csapod, Gyalóka, Lövő, Család, Horpács, Újkér, Und, egyházi, majd királyi jobbágyfalu Iván, királyi, majd földesúri jobbágyfalu Szakony, egyházi jobbágyfalvak Káptalanvis, Lédec, Völcsej, királyi jobbágyfalu Zsira és kiváltságos falvak Csáford, Csér, Dasztifalu, Nemeskér, Szemere, Nemesvis, Felsőszopor, Alsószopor, és Makkoshetye. Ezek a kiváltságosok által (később kisnemesek) által lakott falvak leginkább méretükben és lakosszámukban, valamint abban különböztek az úrbéres jobbágyok településeitől, hogy itt a gazdálkodás nem földközösségi keretek között zajlott. A tatárjárás hasonlóan az ország többi részéhez óriási pusztítást okozott. A falvak megsemmisültek, a lakosság nagy része elmenekült. IV. Béla a tatárjárást követően bajor telepesekkel tölti fel a térséget. A késő középkorban új kisnemesi községként megjelenik Jánosfa és Egyházasfalu. Földesúri zsellérfaluként létrejön Salamonfa és Gyülevíz, új földesúri jobbágyfalu Gógánfa. A 15. században Keresztény elpusztul. Gyalóka jobbágytalan nemesi faluvá válik, Iván földesúri 19

20 jobbágyfalu, Zsira egyházi jobbágyfalu, ugyanakkor Lédec és Újkér kiváltságos jobbágyfalu lesz. Az ország három részre szakadásának időszakában a térség a Királyi Magyarország területéhez tartozott. Azonban a tizenötéves háború időszakában a végvári rendszer első és második vonalának összeomlásával a Dunántúl közepére, sőt attól északabbra és nyugatabbra is tolódott az új védvonal ben a török, Győr eleste után rövid időre megszállta és feldúlta a térséget. A vizsgált falvak, ha sok szenvedés árán is, de túlélték a megpróbáltatásokat. Egyedül Szakony és Völcsej pusztul el, de hamar újra települ régi falu közelében. Und és Lövő mezővárosi rangra emelkedik. A XVII. század közepén a törököt kiűző katonák okoztak hatalmas pusztítást. A térség a középkori településhálózat fennmaradásával, de népességében mindenképpen megfogyatkozva élte túl a Hódoltság időszakát A földesúri majorsági gazdálkodás térhódítása A században a térség birtokosai a földjeik megműveléséhez horvátokat és olaszokat telepítettek le, míg a kisnemesi falvak változatlan etnikai összetételűek maradtak. Ivánon, Horpácson, Undon, Salamonfán és Gyülevízen már a 16. században megjelennek az első uradalmi majorok. Fontos kereskedelmi útvonal maradt a Lövőn, Nemeskéren, Újkéren áthaladó országút. A térség korabeli jelentőségét jelzi az is, hogy között átmenetileg Nemeskér lett Sopron vármegye székhelye. A fejlődésben újabb törést jelentett az 1710-es években megjelenő pestisjárvány és a Rákóczi szabadságharc, melyből a régió alaposan kivette a részét. Lövő és Völcsej között csata is zajlott, amikor 1705-ben a kurucok vereséget mértek a német erőkre. A birtokviszonyok a szabadságharcot követően némileg módosultak. A királyhű urak megkapták a lázadó nemesi családok birtokait. A térség legjelentősebb birtokosai a Nádasdyak, Széchenyiek, Esterházyak, Festeticsek lettek, némelyek birtokközpontot is létesítettek ezeken a településeken (pl: Sopronhorpácson, Ivánon, Egyházasfalun, Zsirán). Ebben az időben német telepeseket telepítenek a legtöbb faluba. A 17 település lakosság száma 1785-re eléri 9334 főt. 20

Tér-Háló Építésziroda Sikátor Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu

Tér-Háló Építésziroda Sikátor Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu ALÁÍRÓLAP 1 TARTALOMJEGYZÉK I. KIINDULÁSI ADATOK...5 1. ELÕZMÉNYEK...5 1.1. A rendezési terv céljai...5 1.2. A település eddigi fejlõdését befolyásoló legfontosabb tényezõk...5 1.3. A települést érintõ

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 3 1. TÁRSADALMI-, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉS... 5 1.1 KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA... 5 A) A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ ERŐFORRÁSAINAK, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI

Részletesebben

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás környezetvédelmi programja. I. Bevezetés

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás környezetvédelmi programja. I. Bevezetés I. Bevezetés A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé vált. Alapvető célként a meglevő környezeti értékek megóvása, a környezeti károk

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA Local Agenda 21 Program Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani. (Dennis L. Meadows) CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette:

Részletesebben

Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014

Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014 Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014 Készült 2012 évben 1 1. Bevezetés Napjaink fő problémája a pazarló energiafelhasználás és a vészesen fogyó energiatartalékok mellett a természeti

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat

Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat 4. verzió Debrecen, 2013. november 7. A helyzetfeltárás készítésében részt vettek: Dr. Bujdosó Zoltán Dr. Molnár

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft MONOR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2003. szeptember A. D.U. Építész Iroda Kft 2003. 1. Az egyeztetés lezárása A terv egyeztetése július, augusztus hóban

Részletesebben

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 -

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 - ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.kornyezetvedelem.tk, tel:70-306-1423-2009 - Isaszeg Város Települési

Részletesebben

A Local Agenda 21 az alábbi három egyenrangú pillér mentén értelmezi a fenntartható fejlődést: Környezet Társadalom Gazdaság

A Local Agenda 21 az alábbi három egyenrangú pillér mentén értelmezi a fenntartható fejlődést: Környezet Társadalom Gazdaság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085 Budapest Kőfaragó. u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085. Budapest, Kőfaragó u.9.

Részletesebben

KISZOMBOR TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja

KISZOMBOR TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja KISZOMBOR TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 2012. február 24. Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás megbízásából készítette: INNORATIO KUTATÓINTÉZET NONPROFIT KFT

Részletesebben

Mágocs nagyközség. várossá nyilvánításának kezdeményezése

Mágocs nagyközség. várossá nyilvánításának kezdeményezése Mágocs nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése Mágocs, 2009 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ábrajegyzék 4 Táblázatok jegyzéke 5 1. Bevezetés a nagyközségről röviden 7 1.1. Mágocs fekvése, földrajzi

Részletesebben

Abai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program felülvizsgálata

Abai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program felülvizsgálata Abai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program felülvizsgálata Aba, 2004. május Az eredeti anyag kidolgozásában közreműködő szakértők: Borsó Pál Csabina Zoltán Dr. Szekerczés Anna

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepciója

Területfejlesztési Koncepciója A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója II. kötet Helyzetértékelés a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsaba Kecskemét Szeged, 1999. március

Részletesebben

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró munkarész Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. november 1 Tartalomjegyzék 1. Somogy megye társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

TÉTI KISTÉRSÉG SOKORÓALJAI ÖNKORMÁNYZATAINAK TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA részére

TÉTI KISTÉRSÉG SOKORÓALJAI ÖNKORMÁNYZATAINAK TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA részére TÉTI KISTÉRSÉG SOKORÓALJAI ÖNKORMÁNYZATAINAK TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA részére TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM Turizmusfejlesztési Koncepció és Program felülvizsgálata és aktualizálása A Társulás önkormányzataival

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK Kezelési javaslatok a Körös-Maros Nemzeti Park védett természeti területeire Tóthné Hanyecz Katalin Budapest, 2006. 2 A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi

Részletesebben

4. Az atomerőmű térségének környezetállapota az üzemeltetés előtti időszakban

4. Az atomerőmű térségének környezetállapota az üzemeltetés előtti időszakban 4. Az atomerőmű térségének környezetállapota az üzemeltetés előtti időszakban 4. fejezet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK 4. AZ ATOMERŐMŰ TÉRSÉGÉNEK KÖRNYEZETÁLLAPOTA AZ ÜZEMELTETÉS ELŐTTI IDŐSZAKBAN... 1 4.1.

Részletesebben

A Pásztói Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programjának felülvizsgálata

A Pásztói Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programjának felülvizsgálata A Pásztói Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programjának felülvizsgálata Készítette A Pásztói Kistérség Fejlesztéséért Közalapítvány Pásztó, 2004. január Tartalomjegyzék I. HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG LOCAL AGENDA 21

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG LOCAL AGENDA 21 ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 2012. augusztus Készítette: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. Elfogadta

Részletesebben

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT Megbízó Martonvásár Város Önkormányzata Dr. Szabó Tibor polgármester 2462 Martonvásár, Budai út 13. Tel.: 22/460-004 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010.

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010. ELŐZETES VIZSGÁLAT A GYŐRI AQUA-FORM KFT. ÚJ CSARNOK ÉPÍTÉSE SORÁN SZÜKSÉGES 20 KV-OS ELEKTROMOS VEZETÉK EGY OSZLOPÁNAK ÁTHELYEZÉSE OKOZTA KÖRNYEZETI HATÁS MEGÍTÉLÉSÉHEZ KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő

Részletesebben