A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2010-2013."

Átírás

1 A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE Tudatos, hatékony információáramlás biztosítása a fiatalok jobb életkörülményeinek kialakítása érdekében A megyei ifjúsági kommunikációs stratégiához kapcsolódva a fiatalok nyelvén is kerüljön megfogalmazásra és terjesztésre a megyei ifjúsági cselekvési terv, ezzel is biztosítva a szélesebb körű nyilvánosságot. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Határidő: november Többcsatornás kommunikáción keresztül kell megszólítani és elérni a célcsoportot, továbbá a célcsoporton belül is más-más kommunikációt kell alkalmazni, kihasználva az aktuális technológiákat, trendeket. Törekedni kell a megfelelő naprakész, gyors információáramlásra a korosztály és más társadalmi csoportok, valamint az ifjúsági korosztállyal foglalkozó intézmények, szervezetek között. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft A kommunikáció tudatos fejlesztésével hatékonyabbá kell tenni az együttműködést az ifjúság és a szolgáltató intézmények, a médiumok, tartalomszolgáltatók között. A jelenlegi együttműködések, közös programok fenntartásán túl további fejlesztéseket kell elősegíteni: a közművelődési szervezetek, a szociális intézmények, a teleházak hálózata, a pályaválasztási, pályaorientációs tanácsadás fejlesztésével és összekapcsolásával, továbbá internetes szolgáltatások, közösségi hozzáférések biztosításával és fejlesztésével, valamint speciális, megyei, térségi adatbázisok létrehozásával. - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) 1

2 pályázati támogatások 1.4. A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. alakítson ki ifjúsági célú önkormányzati szaktanácsadó; szakmai-, módszertani szolgáltatást az egész megyére vonatkozóan. Lássa el a megyei ifjúsági szakmai módszertani központ feladatait, továbbá hangolja össze és segítse a megyében működő Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT) ifjúsági szolgáltatásait. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. továbbra is működtesse és koordinálja a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató (Információs és tanácsadó, közösségfejlesztő) Hálózatot, továbbá segítse abban, hogy a Hálózat szolgáltató tevékenysége terjedjen ki a megye egész területére. A Hálózat működésének feltételeit a települési önkormányzatokkal, a többcélú kistérségi társulásokkal és civil szervezetekkel együttműködve kell kialakítani és fejleszteni. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2

3 2. Pályakezdés, otthonteremtés támogatása a fiatalok jobb életkörülményeinek kialakítása érdekében Összehangolni, és támogatni kell a pályakezdést segítő szolgáltatásokat a megyében (pályaorientáció, karrier-, munka-, pálya-tanácsadás, pályaválasztási kiállítások megszervezése, pályakorrekciós programok). - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) 2.2. Lehetőség szerint fent kell tartani olyan életkezdési támogatási rendszert, amely a Baranya Megyei Önkormányzat intézményrendszeréhez tartozó hátrányos helyzetű fiatalok részére nyújt segítséget. Törekedni kell a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő fiatalok lakásotthonainak fejlesztésére. - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ számára biztosított források Lehetőség szerint össze kell hangolni az oktatási és munka-erőpiaci rendszereket, intézmények működését térségspecifikus bemeneti szint meghatározásával. A formális oktatást nem formális oktatási elemekkel kell kiegészíteni, mert ezek is a valós munkaerőpiaci szükségletek kielégítését segítik. (Például: TÁMOP programok eredményei, fenntarthatósága, folytatása; felnőttképzések, szakképzési programok, Leonardo programok, stb.). 3

4 - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények 2.4. Az oktatási és munka-erőpiaci rendszereket összehangolásában közvetítő szerepe van a civil szervezeteknek, ezért teret kell engedni számukra, hogy a képző intézményekkel együttműködhessenek. Ennek érdekében szükséges egy referencia-lista a megye civil szervezeteiről, konkrét tevékenységekre, szakterületekre lebontva, akikkel megbízható tudással, tapasztalattal és referenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy érdemben együttműködjenek az oktatási intézményekkel. - Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum 2.5. A közösségi közlekedés feltételeinek javítása szükséges a célcsoport mobilitás (továbbtanulás, munkába állás, pályakezdés) érdekében, ezért össze kell hangolni, és koordinálni az érdekeltek tevékenységét. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 4

5 2.6. Ösztönözni kell a fiatalok vállalkozásainak beindítását. A meglévőket fejleszteni, segíteni kell képzések, tájékoztatók, fórumok szervezésével mindhárom szektor (állami, piaci, civil) együttműködésében. A különböző készségek és képességek elsajátítása által, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökről és igénybevételük feltételeiről való tudás birtokában javulni fog a fiatalok érvényesülési esélye vállalkozóként a munkaerőpiacon, ezért biztosítani kell számukra a szükséges információkat. (Például: Vidékfejlesztési programok, UMVP, Leader, OFA, DDRMK foglalkoztatási programjai, START kártya programok, Baranya Paktum projekt). Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft Támogatni kell a kulturált környezet kialakítására, a települések szépítésére irányuló programokat, az itt élők jobb közérzetét biztosítani szándékozó kezdeményezéseket. A Virágos Baranyáért programban külön elismerésben kell részesíteni az ifjúsági kezdeményezéseket. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. - Az együttműködő partnerek által biztosított források Ki kell dolgozni a gyermek- és ifjúságbarát település elismerési rendszerét Baranya megyében. (Például: minimum feltételek, esetleg pályázati rendszer, előny pályázatoknál, regiszter, lista, mint elismerés, pozitív kommunikáció, modellértékűség). Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Határidő: február 28. 5

6 3. Egyéni és társas kompetenciákat fejlesztő programok támogatása a fiatalok jobb érvényesülése érdekében. Az egyéni életpálya megalapozása és az esélyek növelése érdekében készség- és képességfejlesztő programok szervezése: helyi, kistérségi nemzetközi szinteken a fiatalok részére A közösségi fórumokon széles körben kell alkalmazni és összehangolni a formális, nem formális és informális tanulási módszereket: az önismereti, önbizalom-erősítő, kapcsolat-teremtő, kommunikációs készségek fejlesztését, a beilleszkedési problémák megoldását, a párkapcsolati, tanulás-módszertani tanácsadást, valamint a közösségfejlesztést. Az alapvető ismeretekre és készségekre építve kell törekedni további eredmények elérésére a képzések és a munkahelyi szocializáció során. A képzések lebonyolításakor figyelembe kell venni a speciális képzést igénylő fiatalokat és veszélyeztetett gyerekeket. (Például: Fiatalok Lendületben Program keretében a helyi kezdeményezések programjában való aktív részvétel, megyei és városi reintegrációs programok, bűnmegelőzési programok, közművelődési programok, speciális képzési programok.) - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) Közhasznú Társaság számára biztosított éves működési támogatás. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közoktatási és közművelődési intézmények számára biztosított források. - Az együttműködő partnerek által biztosított források A társadalmi mobilitás érdekében fejleszteni kell az idegen-nyelv tudást. A továbbtanulás és a munkavállalás szempontjából fokozottan kiemelt terület az idegen nyelvi ismeretek, ezért ezeket magasabb színvonalon kell oktatni, és támogatni az erre irányuló iskolán kívüli képzéseket, speciális programokat is. (Például: Fiatalok Lendületben Program, , önkéntes programok, klubok, fiatalok tájékoztatása és bevonása az Európai Önkéntes Szolgálatba, melynek során fejleszthetik nyelvtudásukat; Leonardo, Grundtvig, Erasmus, Európa a polgárokért program, Kultúra stb.). - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények 6

7 - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közoktatási intézmények munkaerőpiaci esélynövelés programjára biztosított források A munkaerő-piaci esélynövelés alapvető feltételeként meg kell ismertetni, és alkalmazni kell az információs és kommunikációs technológiát, melyek az egész életen át tartó tanulás, továbbtanulás és továbbképzés, valamint a munkavállalás során alapvető fontossággal bírnak. Népszerűsíteni kell az e-közszolgáltatásokat, a mindennapi ügyintézés, életvezetés gyakorlatának elsajátítása érdekében. Képessé kell tenni a célcsoportot arra, hogy az internetet saját életük érvényesülésére, egyéni kompetenciáik fejlesztésére használják. (Például: e-magyarország program, szakképzés, fejlesztési programjának támogatása, e-learning és távoktatás népszerűsítése, stb.). - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közoktatási intézmények számára biztosított források. - Az együttműködő partnerek által biztosított források Támogatni kell a fiatalok gyermeki és emberi jogi és interkulturális nevelését, továbbá állampolgári jogokkal, társadalomismerettel kapcsolatos képzését, valamint a pedagógusok, iskolai szociális munkások és az ifjúságsegítők továbbképzését, szemléletformálást. Ajánlott a diák és emberi jogokkal kapcsolatos ismereteket az ifjúsággal foglalkozó intézmények és szervezetek oktatási tematikájában szerepeltetni. (Például: Ifjúsági munkával foglalkozó szakemberek továbbképzése hazai, Európai Uniós és nemzetközi szemináriumokon és képzéseken, az Európa Tanács és az Európai Ifjúsági Központ projektjei: Kompasz, Kiskompasz emberi és gyermeki jogi nevelés). - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) 7

8 - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közoktatási intézmények számára biztosított források. - Az együttműködő partnerek által biztosított források Támogatni kell a formális és a nem formális képzések elterjedését és a szakmai gyakorlat elismerését nemzetközi szinten is, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok kipróbálják önmagukat a különböző szakmai területeken, elméleti tudásukat átültessék a gyakorlatba, új képességekre tegyenek szert. Lehetővé kell tenni, hogy minél több oktatási és képző intézményben a gyakorlati munkát, gyakornoki tevékenységet elismerjék. Fontos a szakmai segítségnyújtás formáinak támogatása (felkészítő képzések, tapasztalatok átadása), valamint az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szervezetek nemzetközi együttműködésének elismerése, az ehhez szükséges információk eljuttatása a célcsoporthoz. (Például: külföldi önkéntes munka, EVS program, ifjúsági csereprogramok, Europass program, HAYICO, EuroDesk, Europe Direct Információs Hálózat, nemzetközi, interregionális együttműködések stb.) - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcím alatt biztosított források, valamint a nemzetközi kapcsolatok előirányzataiban biztosított források. Nonprofit Kft. számára, a Europe Direct iroda működtetésére biztosított támogatás Támogatni és segíteni kell az iskolai és iskolán kívüli érdekképviseleti tevékenységet. Be kell vonni a fiatalokat az őket érintő döntések előkészítésének folyamataiba, lehetőséget kell adni számukra a vélemény-nyilvánításra, javaslattételre. Támogatni kell a diákönkormányzatokat, mint az ifjúsági (közösségi) fellépés első lépcsőfokait. Támogatni kell továbbá a politikai pártoktól független ifjúsági szervezetek létrejöttét, fejlesztését, a fiatalok önszerveződéseit és újszerű kezdeményezéseit. (Például: Diákönkormányzati Fórumok, Diákparlamentek, kollégiumi bizottságok, Diáksport szövetségek, Diákkörök, képzőtáborok, pedagógus képzési programok, települési ifjúsági önkormányzatok, kerekasztalok, érdekképviseleti fórumok, ifjúsági klubok, civil szervezetek ifjúsági tagozatai, stb.). 8

9 - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) - Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum 3.7. Segíteni és támogatni kell a fogyatékos, a roma és a mélyszegénységben vagy hátrányos helyzetű településen élő fiatalok társadalmi integrációját, közéletben való érvényesülését, továbbá meg kell akadályozni a diszkriminációs élethelyzeteket, és fel kell lépni a társadalmi kirekesztés ellen az Európai Uniós normáknak megfelelően. (Például: A hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok bevonása a Fiatalok Lendületben Program programokba, önkéntes programok, ifjúsági cserék, helyi kezdeményezések, esélyegyenlőségi és antidiszkriminációs programok). - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Az együttműködő partnerek által biztosított források. 4. Hasznos, tematikus és prevenciós szabadidős tevékenységek biztosítása, fejlesztése a fiatalok jobb, egészségesebb életkörülményeinek kialakítása, biztosítása érdekében Népszerűsíteni kell az egészségnevelésre, egészségfejlesztésre irányuló programokat, amelyeket lehetőség szerint az érintett civil és állami intézményekkel, szervezetekkel együttműködve kell megvalósítani. Ezen túl támogatni kell az egészségnevelés, egészségfejlesztés együttműködésben megvalósuló programjait. Kiemelt figyelmet kell fordítani a szociálisan hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban élő és fogyatékos fiatalok egészségvédelmére. (Például: világnapokhoz kapcsolódó rendezvények, tematikus egészségnevelési táborok, iskolákat átfogó egészségnevelési rendezvények, vetélkedők, integrált sportprogramok, Vöröskereszt programjai.). 9

10 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közoktatási intézményei és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ számára biztosított források. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcímen biztosított források. - Az együttműködő partnerek által biztosított források Kiemelten kell kezelni a fiatalok testi-lelki fejlődését, a mozgásra, sportolásra nevelését Ennek érdekében a sportot, különösen a lakossági sportot (tömegsport, szabadidősport, rekreációs sport) népszerűsíteni kell a megyei ifjúsági kommunikációs stratégia mentén, oly módon, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű (testkultúráról, sportról, testnevelésről szóló) rendszerezett információ jusson el a fiatalokhoz Csatlakozni kell a nemzetközi, országos és regionális programokhoz, melyek szerepelnek a megyei sportcélú civil szervezetek sportesemény és rendezvény naptárában. (Például: Mozdulj Magyarország!-sportnapok, Kihívás Napja, Községi Egészségterv program, Tárt kapus sportlétesítmények programja stb.) Együtt kell működni a megyei sportcélú civil szervezetekkel (Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, Baranya Megyei Diáksport Tanács, Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége) és a helyi sportegyesületek érdekképviseleti szervezeteivel Közvetett és közvetlen csatornákon keresztül kell támogatni az ifjúsági korosztály rendszeres sportolását, legyen az versenysport vagy szabadidősport. A nemzetközi, országos, vagy települési szintű sportprogramokat, rendezvényeket, illetve turisztikai programokat (természetjárás, kirándulások), túrázásokat. (Például: Magyar Sport- és Diáksport Napja, Autómentes Nap, kerékpár versenyek, -túrák, Integrált Sportnap, stb.) - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények - Együttműködő partnerként a Baranya Megyei Diáksport Tanács - Együttműködő partnerként a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége 10

11 - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcím alatt a sportra biztosított források. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közoktatási intézményei számára biztosított források. - A megyei sportfeladatokat ellátó és az ellátásban közreműködő civil szervezetek rendelkezésre álló forrásai Továbbra is segíteni és támogatni kell a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését és a függőség kezelését szolgáló programokat, és azokat a szervezeteket, amelyek ezen a területen tevékenykednek. Kiemelten kell foglalkozni a szenvedélybetegség területeivel: a szerhasználattal (legális és illegális drogok), a viselkedési addikciókkal (pl. játékszenvedély, internetfüggőség). Támogatni kell továbbra is a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működését, újak létrehozását. (Például: iskolai és iskolán kívüli prevenciós programok, kortársoktató programok, DADA program, bűnmegelőzési programok, Bulisegély szolgálat, Ártalomcsökkentő Fesztivál, Füge Deviancia- prevenció Központ stb.). - Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - INDIT Közalapítvány - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcímen biztosított források Támogatni és segíteni kell az olyan közösségek és klubok működését, létrehozását, amelyek az egészséges életmódra, a környezet védelme iránti felelősségre, a közösség értékeire, a társadalmi normákra nevelik a fiatalokat. (pl. Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat, klubhálózat programok, helyi kezdeményezések, közösségfejlesztő programok). Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 11

12 Közhasznú Társaság számára biztosított éves működési támogatás. - Az ifjúsági korosztályt érintő Európai Uniós, országos, regionális, megyei és helyi - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcím alatt a feladatra biztosított források Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő, a változó igényekhez alkalmazkodó közösségi tereket, táborokat és sportpályákat kell biztosítani. Fent kell tartani és lehetőség szerint fejleszteni kell a rendelkezésre álló közösségi tereket, táborokat, sportpályákat. (Például: Sikonda, Orfű, Balatonfenyves táborok, Aktív Vízi-turisztikai Központ, Aquapark (Orfű), kerékpárutak, stb.). - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete - Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési intézményei - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány számára biztosított források. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közművelődési intézményei számára biztosított források. pályázati támogatások 4.6. Ki kell dolgozni a Baranya megyére vonatkozó nonprofit, fenntartható ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiát. - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Határidő: május

13 - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány számára biztosított források. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közművelődési intézményei számára biztosított források Az infrastrukturális, tárgyi fejlesztésekkel párhuzamosan hazai és nemzetközi szinten támogatni kell a közösségfejlesztők, animátorok képzését. (Például: Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat működtetése, képzési programjai, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karával együttműködve ifjúságsegítő, művelődésszervező szakos hallgatók gyakorlati képzése, Mobilitás Ifjúsági Szolgálat képzései, közösségfejlesztő képzések, stb.). - Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum 4.8. Támogatni kell az értékteremtő, -fenntartó, térség és településfejlesztő hatású, a szolidaritás megerősítését, a sokszínűség, a másság elfogadtatását szolgáló kulturális, művészeti, illetve hagyományőrző programokat. Ösztönözni kell a fiatalok rendszeres részvételét ezeken a programokon. (Például: Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja, Pécsi Országos Színházi Találkozó, Baranyai Mediterrán Ősz, Pécsi Napok, Művészeti és Gasztronómiai Fesztivál, Gyermek és Ifjúsági Fesztivál, Busójárás, Kistérségi Ifjúsági Fesztiválok, Ördögkatlan Fesztivál, Pécs Európa Kulturális Fővárosa program, stb.). - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Művészetek és Irodalom Háza - Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcím alatt a feladatra biztosított források. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közművelődési intézményei számára biztosított források. 13

14 - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft. számára biztosított források. - Az együttműködő partnerek által biztosított források Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a művészetek általi nevelésre, mint a személyiségfejlesztés egyik fontos eszközére. Támogatni kell a művészeti nevelés speciális programjait, valamint a tehetségkutató és tehetséggondozó programokat. Lehetőséget és támogatást kell adni a tehetséges hátrányos helyzetű fiatalok számára tehetségük kibontakoztatására és -bemutatására.(például: színházi találkozók, Diákfilm Fesztivál, Mutasd magad! program, képzőművészeti és előadóművészeti pályázatok, versenyek, Könnyűzenei programok, Zenei klubok, táborok, képzések, előadások, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért program, stb.). - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Művészetek és Irodalom Háza - Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft. - A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében a közművelődési és közoktatási intézmények számára biztosított forrás. - Az ifjúsági korosztályt érintő Európai Uniós, országos, regionális, megyei és helyi Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a sport általi nevelésre, mint a személyiség- és közösségfejlesztés egyik fontos eszközére. A legkülönbözőbb sportágakban kiemelten támogatni kell az utánpótlás-nevelést, a tehetségkutatást és -gondozást szolgáló programokat. - Együttműködő partnerként a Baranya Megyei Diáksport Tanács - Együttműködő partnerként a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcím alatt a feladatra biztosított források. 14

15 intézményi pályázati keretből biztosított pályázati önrész. - A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében a közművelődési és közoktatási intézmények számára biztosított forrás. - Az ifjúsági korosztályt érintő Európai Uniós, országos, regionális, megyei és helyi Fejleszteni kell a partner települési, -térségi ifjúsági kapcsolatokat. Szélesebb körű kapcsolatrendszert kell kialakítani, rendszeres cseretalálkozók szervezni a jövőben megvalósuló programok eredményessége érdekében. Ifjúsági területen hatékonyabban kell kihasználni a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei nemzetközi kapcsolatrendszerében kialakult együttműködéseket. Támogatni kell a határon átnyúló ifjúsági kapcsolatokat, együttműködéseket. Támogatni kell ennek érdekében a meglévő határmenti együttműködési formákat (közös projektek megvalósítása, képzések, rendezvények, konferenciák, pályázatok) és fel kell tárni a további együttműködés lehetőségeit. (Például: nemzetközi, interregionális programok, Pécsi Nemzetközi Ifjúsági Kultúrhét/ICWIP, Szemináriumok, tanulmányutak szervezése, diákcsere programok.). Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcím alatt biztosított források, valamint a nemzetközi kapcsolatok előirányzataiban biztosított források. - Az ifjúsági korosztályt érintő Európai Uniós, országos, regionális, megyei és helyi 5. Ifjúsági munkacsoport működtetése A fenti feladatok minél hatékonyabb ellátása és összehangolása érdekében megyei ifjúsági munkacsoportot kell működtetni, amelynek feladatai: - a koncepció és cselekvési tervének figyelemmel kísérése, felülvizsgálata, - eseti intézkedési tervek, programok kidolgozása. A munkacsoportnak legalább évente két alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik, felülvizsgálja a cselekvési tervet, javaslatokat fogalmaz meg az esetleges változtatásokról. A munkacsoport szakmai, intézményi és feladatellátás alapon kell, hogy szerveződjön, ezért a munkacsoport állandó tagjai: - a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági ügyekben illetékes mindenkori bizottsága, - a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., - a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, - a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum, - a Baranya Megyei Diáksport Tanács, 15

16 - a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, - a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, - a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda, - a Művészetek és Irodalom Háza, - a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, - az INDIT Közalapítvány, - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának ifjúsági referense, - a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata, - a Pécsi Tudományegyetem Központi Szolgáltató Iroda, - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Szolgáltató Irodája képviselője. A tagok köre esetenként bővülhet az egyes feladatok sikeres végrehajtása érdekében. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Határidő: szeptember 30. Nonprofit Kft. számára biztosított éves működési támogatás 6. A helyi önkormányzatok együttműködése az ifjúsági feladatok ellátásában Az ifjúság helyi szintű segítésének, életkörülményeik javításának érdekében tájékoztatni kell a megye minden települési önkormányzatát és a megye területén működő többcélú kistérségi társulásokat a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójáról ( ), és a hozzá kapcsolódó ifjúsági cselekvési tervéről ( ). A települési önkormányzatok számára ajánlásokat, a többcélú kistérségi társulások számára javaslatokat kell megfogalmazni, amelyek figyelembevételével, és alkalmazásával az ifjúság szocializációja, életkörülményeinek javulása érhető el. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Határidő: minden év március 31. Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési terve ( ) dokumentumot a 41/2010.(IV.29.) Kgy. határozattal elfogadta. 16

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 717/2008. Melléklet: 1 db Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 OROSHÁZA VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 KÉSZÍTETTE: OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL A SHORTCUT COMMUNICATIONS KFT. 2008. MÁJUS 21. Társadalmi vita előtti változat 1. BEVEZETÉS 1.1

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2005-2010.

Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2005-2010. Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2005-2010. T A R T A L O M 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatás tematikája 3.2. Az ifjúságkutatás főbb

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3 A koncepció előkészítése...3 A koncepció szükségessége...4 Az ifjúsági koncepcióalkotás alapvetései...4 Helyzetelemzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója 2012-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1. A célcsoport meghatározása...3

Részletesebben

Ifjúsági közfeladatok

Ifjúsági közfeladatok Módszertan Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan E fejezet foglalkozik az ifjúsági közfeladatok definiálásával és működésével, ide tartozik az ifjúságszakmai rendszerek (a pályázati rendszertől a kormányzati

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése.

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2003-2006. évi munkaprogramja I. A megyei önkormányzat és szervei munkájának fő követelményei Az önkormányzati feladatok ellátása során alapelvként érvényesül

Részletesebben

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009.

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. BEVEZETÉS Ifjúsági tevékenység 2006-2007. 2006. februárjában a városi Ifjúsági Cselekvési Tervet elfogadta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, amelyben 2006. és 2007.

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában

Részletesebben

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT.

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. Megalakulás, átalakulások A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1999-től az önkormányzat által alapított Baranya Megyei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról ----------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 16981-9/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Budapest, 2008. december 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Ágazati Operatív Programok 2014-2020

Ágazati Operatív Programok 2014-2020 Ágazati Operatív Programok 2014-2020 EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program KEHOP

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben