A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2010-2013."

Átírás

1 A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE Tudatos, hatékony információáramlás biztosítása a fiatalok jobb életkörülményeinek kialakítása érdekében A megyei ifjúsági kommunikációs stratégiához kapcsolódva a fiatalok nyelvén is kerüljön megfogalmazásra és terjesztésre a megyei ifjúsági cselekvési terv, ezzel is biztosítva a szélesebb körű nyilvánosságot. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Határidő: november Többcsatornás kommunikáción keresztül kell megszólítani és elérni a célcsoportot, továbbá a célcsoporton belül is más-más kommunikációt kell alkalmazni, kihasználva az aktuális technológiákat, trendeket. Törekedni kell a megfelelő naprakész, gyors információáramlásra a korosztály és más társadalmi csoportok, valamint az ifjúsági korosztállyal foglalkozó intézmények, szervezetek között. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft A kommunikáció tudatos fejlesztésével hatékonyabbá kell tenni az együttműködést az ifjúság és a szolgáltató intézmények, a médiumok, tartalomszolgáltatók között. A jelenlegi együttműködések, közös programok fenntartásán túl további fejlesztéseket kell elősegíteni: a közművelődési szervezetek, a szociális intézmények, a teleházak hálózata, a pályaválasztási, pályaorientációs tanácsadás fejlesztésével és összekapcsolásával, továbbá internetes szolgáltatások, közösségi hozzáférések biztosításával és fejlesztésével, valamint speciális, megyei, térségi adatbázisok létrehozásával. - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) 1

2 pályázati támogatások 1.4. A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. alakítson ki ifjúsági célú önkormányzati szaktanácsadó; szakmai-, módszertani szolgáltatást az egész megyére vonatkozóan. Lássa el a megyei ifjúsági szakmai módszertani központ feladatait, továbbá hangolja össze és segítse a megyében működő Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT) ifjúsági szolgáltatásait. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. továbbra is működtesse és koordinálja a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató (Információs és tanácsadó, közösségfejlesztő) Hálózatot, továbbá segítse abban, hogy a Hálózat szolgáltató tevékenysége terjedjen ki a megye egész területére. A Hálózat működésének feltételeit a települési önkormányzatokkal, a többcélú kistérségi társulásokkal és civil szervezetekkel együttműködve kell kialakítani és fejleszteni. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2

3 2. Pályakezdés, otthonteremtés támogatása a fiatalok jobb életkörülményeinek kialakítása érdekében Összehangolni, és támogatni kell a pályakezdést segítő szolgáltatásokat a megyében (pályaorientáció, karrier-, munka-, pálya-tanácsadás, pályaválasztási kiállítások megszervezése, pályakorrekciós programok). - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) 2.2. Lehetőség szerint fent kell tartani olyan életkezdési támogatási rendszert, amely a Baranya Megyei Önkormányzat intézményrendszeréhez tartozó hátrányos helyzetű fiatalok részére nyújt segítséget. Törekedni kell a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő fiatalok lakásotthonainak fejlesztésére. - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ számára biztosított források Lehetőség szerint össze kell hangolni az oktatási és munka-erőpiaci rendszereket, intézmények működését térségspecifikus bemeneti szint meghatározásával. A formális oktatást nem formális oktatási elemekkel kell kiegészíteni, mert ezek is a valós munkaerőpiaci szükségletek kielégítését segítik. (Például: TÁMOP programok eredményei, fenntarthatósága, folytatása; felnőttképzések, szakképzési programok, Leonardo programok, stb.). 3

4 - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények 2.4. Az oktatási és munka-erőpiaci rendszereket összehangolásában közvetítő szerepe van a civil szervezeteknek, ezért teret kell engedni számukra, hogy a képző intézményekkel együttműködhessenek. Ennek érdekében szükséges egy referencia-lista a megye civil szervezeteiről, konkrét tevékenységekre, szakterületekre lebontva, akikkel megbízható tudással, tapasztalattal és referenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy érdemben együttműködjenek az oktatási intézményekkel. - Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum 2.5. A közösségi közlekedés feltételeinek javítása szükséges a célcsoport mobilitás (továbbtanulás, munkába állás, pályakezdés) érdekében, ezért össze kell hangolni, és koordinálni az érdekeltek tevékenységét. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 4

5 2.6. Ösztönözni kell a fiatalok vállalkozásainak beindítását. A meglévőket fejleszteni, segíteni kell képzések, tájékoztatók, fórumok szervezésével mindhárom szektor (állami, piaci, civil) együttműködésében. A különböző készségek és képességek elsajátítása által, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökről és igénybevételük feltételeiről való tudás birtokában javulni fog a fiatalok érvényesülési esélye vállalkozóként a munkaerőpiacon, ezért biztosítani kell számukra a szükséges információkat. (Például: Vidékfejlesztési programok, UMVP, Leader, OFA, DDRMK foglalkoztatási programjai, START kártya programok, Baranya Paktum projekt). Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft Támogatni kell a kulturált környezet kialakítására, a települések szépítésére irányuló programokat, az itt élők jobb közérzetét biztosítani szándékozó kezdeményezéseket. A Virágos Baranyáért programban külön elismerésben kell részesíteni az ifjúsági kezdeményezéseket. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. - Az együttműködő partnerek által biztosított források Ki kell dolgozni a gyermek- és ifjúságbarát település elismerési rendszerét Baranya megyében. (Például: minimum feltételek, esetleg pályázati rendszer, előny pályázatoknál, regiszter, lista, mint elismerés, pozitív kommunikáció, modellértékűség). Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Határidő: február 28. 5

6 3. Egyéni és társas kompetenciákat fejlesztő programok támogatása a fiatalok jobb érvényesülése érdekében. Az egyéni életpálya megalapozása és az esélyek növelése érdekében készség- és képességfejlesztő programok szervezése: helyi, kistérségi nemzetközi szinteken a fiatalok részére A közösségi fórumokon széles körben kell alkalmazni és összehangolni a formális, nem formális és informális tanulási módszereket: az önismereti, önbizalom-erősítő, kapcsolat-teremtő, kommunikációs készségek fejlesztését, a beilleszkedési problémák megoldását, a párkapcsolati, tanulás-módszertani tanácsadást, valamint a közösségfejlesztést. Az alapvető ismeretekre és készségekre építve kell törekedni további eredmények elérésére a képzések és a munkahelyi szocializáció során. A képzések lebonyolításakor figyelembe kell venni a speciális képzést igénylő fiatalokat és veszélyeztetett gyerekeket. (Például: Fiatalok Lendületben Program keretében a helyi kezdeményezések programjában való aktív részvétel, megyei és városi reintegrációs programok, bűnmegelőzési programok, közművelődési programok, speciális képzési programok.) - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) Közhasznú Társaság számára biztosított éves működési támogatás. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közoktatási és közművelődési intézmények számára biztosított források. - Az együttműködő partnerek által biztosított források A társadalmi mobilitás érdekében fejleszteni kell az idegen-nyelv tudást. A továbbtanulás és a munkavállalás szempontjából fokozottan kiemelt terület az idegen nyelvi ismeretek, ezért ezeket magasabb színvonalon kell oktatni, és támogatni az erre irányuló iskolán kívüli képzéseket, speciális programokat is. (Például: Fiatalok Lendületben Program, , önkéntes programok, klubok, fiatalok tájékoztatása és bevonása az Európai Önkéntes Szolgálatba, melynek során fejleszthetik nyelvtudásukat; Leonardo, Grundtvig, Erasmus, Európa a polgárokért program, Kultúra stb.). - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények 6

7 - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közoktatási intézmények munkaerőpiaci esélynövelés programjára biztosított források A munkaerő-piaci esélynövelés alapvető feltételeként meg kell ismertetni, és alkalmazni kell az információs és kommunikációs technológiát, melyek az egész életen át tartó tanulás, továbbtanulás és továbbképzés, valamint a munkavállalás során alapvető fontossággal bírnak. Népszerűsíteni kell az e-közszolgáltatásokat, a mindennapi ügyintézés, életvezetés gyakorlatának elsajátítása érdekében. Képessé kell tenni a célcsoportot arra, hogy az internetet saját életük érvényesülésére, egyéni kompetenciáik fejlesztésére használják. (Például: e-magyarország program, szakképzés, fejlesztési programjának támogatása, e-learning és távoktatás népszerűsítése, stb.). - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közoktatási intézmények számára biztosított források. - Az együttműködő partnerek által biztosított források Támogatni kell a fiatalok gyermeki és emberi jogi és interkulturális nevelését, továbbá állampolgári jogokkal, társadalomismerettel kapcsolatos képzését, valamint a pedagógusok, iskolai szociális munkások és az ifjúságsegítők továbbképzését, szemléletformálást. Ajánlott a diák és emberi jogokkal kapcsolatos ismereteket az ifjúsággal foglalkozó intézmények és szervezetek oktatási tematikájában szerepeltetni. (Például: Ifjúsági munkával foglalkozó szakemberek továbbképzése hazai, Európai Uniós és nemzetközi szemináriumokon és képzéseken, az Európa Tanács és az Európai Ifjúsági Központ projektjei: Kompasz, Kiskompasz emberi és gyermeki jogi nevelés). - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) 7

8 - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közoktatási intézmények számára biztosított források. - Az együttműködő partnerek által biztosított források Támogatni kell a formális és a nem formális képzések elterjedését és a szakmai gyakorlat elismerését nemzetközi szinten is, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok kipróbálják önmagukat a különböző szakmai területeken, elméleti tudásukat átültessék a gyakorlatba, új képességekre tegyenek szert. Lehetővé kell tenni, hogy minél több oktatási és képző intézményben a gyakorlati munkát, gyakornoki tevékenységet elismerjék. Fontos a szakmai segítségnyújtás formáinak támogatása (felkészítő képzések, tapasztalatok átadása), valamint az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szervezetek nemzetközi együttműködésének elismerése, az ehhez szükséges információk eljuttatása a célcsoporthoz. (Például: külföldi önkéntes munka, EVS program, ifjúsági csereprogramok, Europass program, HAYICO, EuroDesk, Europe Direct Információs Hálózat, nemzetközi, interregionális együttműködések stb.) - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcím alatt biztosított források, valamint a nemzetközi kapcsolatok előirányzataiban biztosított források. Nonprofit Kft. számára, a Europe Direct iroda működtetésére biztosított támogatás Támogatni és segíteni kell az iskolai és iskolán kívüli érdekképviseleti tevékenységet. Be kell vonni a fiatalokat az őket érintő döntések előkészítésének folyamataiba, lehetőséget kell adni számukra a vélemény-nyilvánításra, javaslattételre. Támogatni kell a diákönkormányzatokat, mint az ifjúsági (közösségi) fellépés első lépcsőfokait. Támogatni kell továbbá a politikai pártoktól független ifjúsági szervezetek létrejöttét, fejlesztését, a fiatalok önszerveződéseit és újszerű kezdeményezéseit. (Például: Diákönkormányzati Fórumok, Diákparlamentek, kollégiumi bizottságok, Diáksport szövetségek, Diákkörök, képzőtáborok, pedagógus képzési programok, települési ifjúsági önkormányzatok, kerekasztalok, érdekképviseleti fórumok, ifjúsági klubok, civil szervezetek ifjúsági tagozatai, stb.). 8

9 - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) - Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum 3.7. Segíteni és támogatni kell a fogyatékos, a roma és a mélyszegénységben vagy hátrányos helyzetű településen élő fiatalok társadalmi integrációját, közéletben való érvényesülését, továbbá meg kell akadályozni a diszkriminációs élethelyzeteket, és fel kell lépni a társadalmi kirekesztés ellen az Európai Uniós normáknak megfelelően. (Például: A hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok bevonása a Fiatalok Lendületben Program programokba, önkéntes programok, ifjúsági cserék, helyi kezdeményezések, esélyegyenlőségi és antidiszkriminációs programok). - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Az együttműködő partnerek által biztosított források. 4. Hasznos, tematikus és prevenciós szabadidős tevékenységek biztosítása, fejlesztése a fiatalok jobb, egészségesebb életkörülményeinek kialakítása, biztosítása érdekében Népszerűsíteni kell az egészségnevelésre, egészségfejlesztésre irányuló programokat, amelyeket lehetőség szerint az érintett civil és állami intézményekkel, szervezetekkel együttműködve kell megvalósítani. Ezen túl támogatni kell az egészségnevelés, egészségfejlesztés együttműködésben megvalósuló programjait. Kiemelt figyelmet kell fordítani a szociálisan hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban élő és fogyatékos fiatalok egészségvédelmére. (Például: világnapokhoz kapcsolódó rendezvények, tematikus egészségnevelési táborok, iskolákat átfogó egészségnevelési rendezvények, vetélkedők, integrált sportprogramok, Vöröskereszt programjai.). 9

10 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közoktatási intézményei és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ számára biztosított források. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcímen biztosított források. - Az együttműködő partnerek által biztosított források Kiemelten kell kezelni a fiatalok testi-lelki fejlődését, a mozgásra, sportolásra nevelését Ennek érdekében a sportot, különösen a lakossági sportot (tömegsport, szabadidősport, rekreációs sport) népszerűsíteni kell a megyei ifjúsági kommunikációs stratégia mentén, oly módon, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű (testkultúráról, sportról, testnevelésről szóló) rendszerezett információ jusson el a fiatalokhoz Csatlakozni kell a nemzetközi, országos és regionális programokhoz, melyek szerepelnek a megyei sportcélú civil szervezetek sportesemény és rendezvény naptárában. (Például: Mozdulj Magyarország!-sportnapok, Kihívás Napja, Községi Egészségterv program, Tárt kapus sportlétesítmények programja stb.) Együtt kell működni a megyei sportcélú civil szervezetekkel (Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, Baranya Megyei Diáksport Tanács, Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége) és a helyi sportegyesületek érdekképviseleti szervezeteivel Közvetett és közvetlen csatornákon keresztül kell támogatni az ifjúsági korosztály rendszeres sportolását, legyen az versenysport vagy szabadidősport. A nemzetközi, országos, vagy települési szintű sportprogramokat, rendezvényeket, illetve turisztikai programokat (természetjárás, kirándulások), túrázásokat. (Például: Magyar Sport- és Diáksport Napja, Autómentes Nap, kerékpár versenyek, -túrák, Integrált Sportnap, stb.) - Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények - Együttműködő partnerként a Baranya Megyei Diáksport Tanács - Együttműködő partnerként a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége 10

11 - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcím alatt a sportra biztosított források. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közoktatási intézményei számára biztosított források. - A megyei sportfeladatokat ellátó és az ellátásban közreműködő civil szervezetek rendelkezésre álló forrásai Továbbra is segíteni és támogatni kell a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését és a függőség kezelését szolgáló programokat, és azokat a szervezeteket, amelyek ezen a területen tevékenykednek. Kiemelten kell foglalkozni a szenvedélybetegség területeivel: a szerhasználattal (legális és illegális drogok), a viselkedési addikciókkal (pl. játékszenvedély, internetfüggőség). Támogatni kell továbbra is a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működését, újak létrehozását. (Például: iskolai és iskolán kívüli prevenciós programok, kortársoktató programok, DADA program, bűnmegelőzési programok, Bulisegély szolgálat, Ártalomcsökkentő Fesztivál, Füge Deviancia- prevenció Központ stb.). - Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - INDIT Közalapítvány - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcímen biztosított források Támogatni és segíteni kell az olyan közösségek és klubok működését, létrehozását, amelyek az egészséges életmódra, a környezet védelme iránti felelősségre, a közösség értékeire, a társadalmi normákra nevelik a fiatalokat. (pl. Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat, klubhálózat programok, helyi kezdeményezések, közösségfejlesztő programok). Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 11

12 Közhasznú Társaság számára biztosított éves működési támogatás. - Az ifjúsági korosztályt érintő Európai Uniós, országos, regionális, megyei és helyi - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcím alatt a feladatra biztosított források Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő, a változó igényekhez alkalmazkodó közösségi tereket, táborokat és sportpályákat kell biztosítani. Fent kell tartani és lehetőség szerint fejleszteni kell a rendelkezésre álló közösségi tereket, táborokat, sportpályákat. (Például: Sikonda, Orfű, Balatonfenyves táborok, Aktív Vízi-turisztikai Központ, Aquapark (Orfű), kerékpárutak, stb.). - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete - Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési intézményei - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány számára biztosított források. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közművelődési intézményei számára biztosított források. pályázati támogatások 4.6. Ki kell dolgozni a Baranya megyére vonatkozó nonprofit, fenntartható ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiát. - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Határidő: május

13 - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány számára biztosított források. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közművelődési intézményei számára biztosított források Az infrastrukturális, tárgyi fejlesztésekkel párhuzamosan hazai és nemzetközi szinten támogatni kell a közösségfejlesztők, animátorok képzését. (Például: Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat működtetése, képzési programjai, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karával együttműködve ifjúságsegítő, művelődésszervező szakos hallgatók gyakorlati képzése, Mobilitás Ifjúsági Szolgálat képzései, közösségfejlesztő képzések, stb.). - Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum 4.8. Támogatni kell az értékteremtő, -fenntartó, térség és településfejlesztő hatású, a szolidaritás megerősítését, a sokszínűség, a másság elfogadtatását szolgáló kulturális, művészeti, illetve hagyományőrző programokat. Ösztönözni kell a fiatalok rendszeres részvételét ezeken a programokon. (Például: Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja, Pécsi Országos Színházi Találkozó, Baranyai Mediterrán Ősz, Pécsi Napok, Művészeti és Gasztronómiai Fesztivál, Gyermek és Ifjúsági Fesztivál, Busójárás, Kistérségi Ifjúsági Fesztiválok, Ördögkatlan Fesztivál, Pécs Európa Kulturális Fővárosa program, stb.). - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Művészetek és Irodalom Háza - Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcím alatt a feladatra biztosított források. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közművelődési intézményei számára biztosított források. 13

14 - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft. számára biztosított források. - Az együttműködő partnerek által biztosított források Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a művészetek általi nevelésre, mint a személyiségfejlesztés egyik fontos eszközére. Támogatni kell a művészeti nevelés speciális programjait, valamint a tehetségkutató és tehetséggondozó programokat. Lehetőséget és támogatást kell adni a tehetséges hátrányos helyzetű fiatalok számára tehetségük kibontakoztatására és -bemutatására.(például: színházi találkozók, Diákfilm Fesztivál, Mutasd magad! program, képzőművészeti és előadóművészeti pályázatok, versenyek, Könnyűzenei programok, Zenei klubok, táborok, képzések, előadások, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért program, stb.). - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Művészetek és Irodalom Háza - Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft. - A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében a közművelődési és közoktatási intézmények számára biztosított forrás. - Az ifjúsági korosztályt érintő Európai Uniós, országos, regionális, megyei és helyi Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a sport általi nevelésre, mint a személyiség- és közösségfejlesztés egyik fontos eszközére. A legkülönbözőbb sportágakban kiemelten támogatni kell az utánpótlás-nevelést, a tehetségkutatást és -gondozást szolgáló programokat. - Együttműködő partnerként a Baranya Megyei Diáksport Tanács - Együttműködő partnerként a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcím alatt a feladatra biztosított források. 14

15 intézményi pályázati keretből biztosított pályázati önrész. - A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében a közművelődési és közoktatási intézmények számára biztosított forrás. - Az ifjúsági korosztályt érintő Európai Uniós, országos, regionális, megyei és helyi Fejleszteni kell a partner települési, -térségi ifjúsági kapcsolatokat. Szélesebb körű kapcsolatrendszert kell kialakítani, rendszeres cseretalálkozók szervezni a jövőben megvalósuló programok eredményessége érdekében. Ifjúsági területen hatékonyabban kell kihasználni a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei nemzetközi kapcsolatrendszerében kialakult együttműködéseket. Támogatni kell a határon átnyúló ifjúsági kapcsolatokat, együttműködéseket. Támogatni kell ennek érdekében a meglévő határmenti együttműködési formákat (közös projektek megvalósítása, képzések, rendezvények, konferenciák, pályázatok) és fel kell tárni a további együttműködés lehetőségeit. (Például: nemzetközi, interregionális programok, Pécsi Nemzetközi Ifjúsági Kultúrhét/ICWIP, Szemináriumok, tanulmányutak szervezése, diákcsere programok.). Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. - A Baranya Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a speciális támogatások jogcím alatt biztosított források, valamint a nemzetközi kapcsolatok előirányzataiban biztosított források. - Az ifjúsági korosztályt érintő Európai Uniós, országos, regionális, megyei és helyi 5. Ifjúsági munkacsoport működtetése A fenti feladatok minél hatékonyabb ellátása és összehangolása érdekében megyei ifjúsági munkacsoportot kell működtetni, amelynek feladatai: - a koncepció és cselekvési tervének figyelemmel kísérése, felülvizsgálata, - eseti intézkedési tervek, programok kidolgozása. A munkacsoportnak legalább évente két alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik, felülvizsgálja a cselekvési tervet, javaslatokat fogalmaz meg az esetleges változtatásokról. A munkacsoport szakmai, intézményi és feladatellátás alapon kell, hogy szerveződjön, ezért a munkacsoport állandó tagjai: - a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági ügyekben illetékes mindenkori bizottsága, - a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., - a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, - a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum, - a Baranya Megyei Diáksport Tanács, 15

16 - a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, - a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, - a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda, - a Művészetek és Irodalom Háza, - a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, - az INDIT Közalapítvány, - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának ifjúsági referense, - a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata, - a Pécsi Tudományegyetem Központi Szolgáltató Iroda, - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Szolgáltató Irodája képviselője. A tagok köre esetenként bővülhet az egyes feladatok sikeres végrehajtása érdekében. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Határidő: szeptember 30. Nonprofit Kft. számára biztosított éves működési támogatás 6. A helyi önkormányzatok együttműködése az ifjúsági feladatok ellátásában Az ifjúság helyi szintű segítésének, életkörülményeik javításának érdekében tájékoztatni kell a megye minden települési önkormányzatát és a megye területén működő többcélú kistérségi társulásokat a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójáról ( ), és a hozzá kapcsolódó ifjúsági cselekvési tervéről ( ). A települési önkormányzatok számára ajánlásokat, a többcélú kistérségi társulások számára javaslatokat kell megfogalmazni, amelyek figyelembevételével, és alkalmazásával az ifjúság szocializációja, életkörülményeinek javulása érhető el. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Határidő: minden év március 31. Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési terve ( ) dokumentumot a 41/2010.(IV.29.) Kgy. határozattal elfogadta. 16

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010.

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010. I. Megyei szintű feladatok A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója Feladatterv 2005-2010. 5. számú melléklet Az ifjúsági feladatok elsősorban az ágazati intézményrendszer feladatellátása részeként,

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2006-2010.

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2006-2010. BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2006-2010. PÉCS, 2006. Megjelenik: A címlapon: Nyomdai munkák: Felelős vezető: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése gondozásában Baranya megye

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 717/2008. Melléklet: 1 db Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-ai ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 509-4/2011. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 336-6/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési terve (2006-2010)

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 701/2007. Melléklet: 2 db Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agórák

Szolgáltató faluházak és Agórák Szolgáltató faluházak és Agórák TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák elősegítése A szolgáltatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt ÁROP-1.A.3-2014-2014-0096 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐPROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt I. Kerekasztal

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Projektnyitó IKSZT találkozó

Projektnyitó IKSZT találkozó Projektnyitó IKSZT találkozó 2012. október 25. csütörtök 12 óra IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Eger, Dobó tér 7. I. szakasz Projektnyitó IKSZT találkozó Heves megyében (2012. október)

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében. Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ

A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében. Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében Fejlesztés(i)-források A társadalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő Tanács térségi tevékenysége A Tehetségsegítő Tanács tagjai Kiemelt feladatok 1. A térségben a tehetséggondozás hálózatának további szélesítése a hátrányos helyzetű településeken

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (hirdetmény) Nyírmada Város Önkormányzata mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Nyírmada szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 936/2009. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szervezetünk 2004 tavaszán jött létre fiatal, szenvedélybeteg-ellátás területén dolgozó szakemberek,gyógyult szenvedélybetegek és ifjúságpolitikai szakemberek

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben