TÁMOP / ZÁRÓTANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-5.5.2-11/2-0016 ZÁRÓTANULMÁNY"

Átírás

1 Név: TÁMOP / ZÁRÓTANULMÁNY Vasvár és Térsége Cigány Érdekvédelmi Egyesület Székhely: 9800 Vasvár Köztársaság tét 4 Levelezési cím: 9800 Vasvár Köztársaság tét 4 telefon: 30/ fax: ---- internet: Hivatalos képviselőneve: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó elérhetősége (telefon, ): A szervezet tevékenységi területe: A szervezet tevékenységi hatóköre (helyi, kistérségi,megyei, országos): Éves bevétele, annak forrása(i): Kánya László Kánya László 30/ érdekvédelem kistérség Ft - Emberi Erőforrás Minisztérium - TAMOP / TAMOP /b Fizetett alkalmazottainak száma (adott évben): Önkénteseinek száma (adott évben): Szervezet profiljának bemutatása: 7 FŐ dolgozott ebből 2 férfi 5 nő 2 fő 8 órás és 5 fő részmunkaidős 20 Az egyesület profilja: Az egyesület 2004-ben alakult, 23 falu tartozik a szervezethez. Fő célunk a roma emberek esélyegyenlőségének biztosítása, mind a munka mind a hétköznapi élet terén. Szorosan együttműködünk a helyi szervezetekkel (iskola, óvoda, családsegítő, rendőrség) és a megyeében található roma szervezetekkel. Fontos számunkra, hogy a roma emberek megismerjék kultúrájukat, múltjukat, hagyományaikat és tovább adják gyermekeiknek. Továbbá, hogy a többségi társadalom is megismerje hagyományaikat és ez által elfogadják és tiszteljék őket, megszűnjön a diszkrimináció és eltűnjenek a társadalmi különbségek.

2 A szervezet önkéntes programja: a. Az önkéntes program neve: Vasvári Kistérség Komplex Önkéntes Programja b. Az önkéntes program időtartama: c. Rövid tartalma, célkitűzései: (miért, milyen helyi igényekre, szükségletekre alapozva valósította meg a programot a szervezet) A projekt célkitűzése, egy olyan önkéntes program megvalósítása, amely a vasvári kistérség hátrányos helyzetű lakosságát segíti, oktatási illetve szociális területen. A programba 120 főt terveztünk bevonni, akik a felkészítést követően látják el a fogadó szervezetek által elvárt tevékenységeket. További cél az volt, hogy a Vasváron működő Önkéntes Pont segítségével az érdeklődők megfelelő információt kapnak az önkéntességről. A pályázat tényleges megvalósítását megelőzően a pályázatírás időszakában igényfelmérésre került sor, megpróbáltunk a projekt majdani sikeres megvalósítását elősegítendő olyan programot összeállítani, amely program az adott kisközösségek életéhez jól illeszthető, és várhatóan nagy érdeklődésre számot tartó. A helyi igények feltérképezése személyes beszélgetések, továbbá kérdőívezés alapján történt. A kisközösségek életében és mindennapjaiban részt vállaló, a települések működését átlátó és jól ismerő szociális szakemberekkel, a védőnőkkel, gyermekjóléti szolgálat munkatársaival, polgármesterekkel, önkormányzati intézmények, óvodák, iskolák vezetői, munkatársai, a helyi civil szervezetek vezetői, tagjai, a plébános, valamint a képviselőtestületek tagjai. Hangsúlyt fektettünk a tervezés majd a megvalósítás során is- az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére, különösen az esélyegyenlőségi célcsoportok tagjainak bevonásával. A kutatás eredményei azt mutatták, hogy az iskoláskorú gyermekeknek - elsősorban az ott dolgozók leterheltsége miatt - kevés tanórán kívüli foglalkozás igénybevételére van lehetőség. Ezért a hátrányos helyzetű tanulásban lemaradt gyerekek nem kapnak megfelelő segítséget a felzárkóztatásra. A kisgyermekes, óvodáskorú gyermekek szülei is jeleztek hiányosságokat. Ezért a program megvalósulása során korrepetálásokat, képesség készségfejlesztő foglalkozásokat terveztünk a fenti korosztályoknak. További problémaként jelentkezett az idősek ellátásának elégtelensége. Amire szintén reagáltunk, programunkban. A projekt hatására a bevont önkormányzati, állami és civil fenntartású intézmények által nyújtott szolgáltatások szakmai színvonala nőtt, szolgáltatási kapacitásuk fejlődött. A projekt eredményeképpen a hátrányos helyzetű csoportok számára a helyi ellátórendszer szolgáltatásai könnyebben hozzáférhetővé váltak azáltal, hogy a megvalósítási időszak tizenkét hónapja alatt az önkéntesek részt vállaltak a feladatok ellátásában. A projektbe bevont személyek munkavégzés szempontjából releváns készségei, kompetenciái fejlődtek, amely elősegíti a társadalmi integrációt. A projekt eredményeképpen a területi egységben élők

3 életminősége javult, a társadalmi kohézió erősödött a szolgáltatások színvonalának emelkedése által. A projektben résztvevő intézmények közötti együttműködés erősödött, mely későbbi együttműködéseket feltételez. Az együttműködő intézmények koordinátorai tapasztalatot szereztek az önkéntesekkel való foglalkozásban, az önkéntes tevékenység több fogadószervezet esetében beépült a szervezeti kultúrába. Az önkéntes program közvetlen célcsoportja a bevont települések felnőtt lakossága, kiemelt célcsoportok a pályakezdők, a gyermekgondozásból visszatérők, az 50 év feletti álláskeresők, a tartósan álláskeresők, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, gyermeküket háztartásukban egyedül nevelő szülők. Ebből a célcsoportból 90 főt terveztünk a bevonandó 120 főből. d. Az önkéntes program megvalósítása (főbb lépésekre kérjük térjen ki: önkéntesek toborzása, kiválasztása, felkészítése, elismerése, önkéntesek feladatai az adott programban, szerződéskötés az önkéntessel, szerződéskötés önkormányzattal, vállalatokkal egyéb civil szervezettel; önkéntesekkel történő kapcsolattartás, helyi mentor szerepe, kiválasztása, felelőssége) Vasvár és Térsége Cigány Érdekvédelmi Egyesület és Vasvár Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete alkotta konzorcium január 1-én kezdte meg a projektet. A projektben alkalmazásra került munkaszerződéssel: 1 fő projektvezető: Bozzai Lajos 1 fő pénzügyi vezető: Szabóné Kántor Anita 1 fő szakmai vezető: Bozzai Nóra 1 fő Önkéntes Pontvezető: Sárközi Ernőné Vállalkozói szerződéssel került 3 fő a projekt lebonyolítását segítő szakértőként a csapatba 1 fő esélyegyenlőségi szakértő: Sárközi Noémi. 1 fő mentor: Gregesen Labossa György 1 fő tanácsadó: dr. Mosonyi Tamás A projekt keretében Önkéntes Pontot működtettek január 1-óta Vasváron Járdányi Professzor u. 5 sz. alatt. Itt fogadták az önkéntes munka iránt érdeklődőket. Ugyanitt, egy másik épületrészben működött az Önkéntes klub is, szintén január 1-óta. Mindkét helyiséget bérleti szerződés alapján használták Az Önkéntes Pont helyiségét a Vasvár és Térsége Cigány Érdekvédelmi Egyesület bérelte. Az Önkéntes Klubnak otthont adó helyiséget Vasvár Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete bérelte.

4 Az Önkéntes Klub és az Önkéntes Pont kiválasztásánál sokat nyomott a latban az árelőny mellett, hogy a szomszéd épületbe tervezik költöztetni a vasvári Járási Hivatalt és a Munkaügyi Központot is. Ugyanakkor szintén a szomszédságban működik a mentőállomás és a kistérségi orvosi ügyelet. Továbbá a városi Posta Hivatal, illetve több üzlet is működik a az iroda közelében. A helyszín jól megközelíthető tömegközlekedéssel is, egy helyközi buszmegálló az épülettől kb. 70 m-re található. A Vasútállomás és az autóbusz pályaudvar is kb. 500 m-re található. Az Önkéntes klub helyiségében tartották a havi rendszerességgel a projekt értekezleteket, tanácsadást. A klub keretén belül gyerekfoglalkozásokat tartottak. A foglalkozások lebonyolítására 2 fő óvoda pedagógust, 1 fő tanítót, 1 fő tanárt és 1 fő gyermekgondozót vontunk be. Akik önkéntes munkában végezték a feladatukat. Kisgyerekeknek, csecsemőknek (0-5 év között Ringatót tartunk heti, kétheti rendszerességgel. A Ringató családi művészeti nevelési program. Mindenekelőtt fontos számunkra a zenei élménynyújtás, hogy a résztvevő felnőttek és gyerekek átéljék a közös játék és éneklés örömét. Mintát adnunk a szülők számára, hogy hogyan kezdődhet a családban a zenei nevelés. A Ringató nem műsor, nem valamiféle előadás! Közösen - a résztvevő felnőttekkel - hozzuk létre a foglalkozás élményét. Az énekszó, a közös ölbeli játék valóban a kicsinyek "lelki tápláléka" kell, hogy legyen. A foglalkozások hatására az édesanyák és édesapák is otthon énekelni fognak gyermekeiknek, és ezzel a fölkeltik a kicsik érdeklődését, kedvet ébresztenek az önkéntes utánzásra. Érzékennyé, fogékonnyá teszik a kicsiket a jó zene, a művészet iránt már ebben a korai életszakaszban. A Ringató a gyakorlatban, néhány fontosabb módszertani tudnivaló: A harminc perces foglalkozások légköre oldott, felépítése, tartalma előre tervezett, de rugalmasan alkalmazkodik az adott helyzethez. A dalokat, mondókákat sokat ismételjük, egyegy foglalkozáson belül is, de hétről hétre mindig visszatérünk a régebbiekre. Így az édesanyák könnyen megtanulják azokat. A foglalkozásokon mindig élő énekszó, vagy a foglalkozásvezető, esetleg meghívott vendég pár perces hangszerjátéka csendül fel, zenei felvételeket soha nem hallgatunk. Kerüljük a divatos, múlandó, kevésbé igényes gyerekslágereket is. A tanítás nem a kicsinyeknek szól, hanem a felnőtteknek. A gyerekek tehát semmiféle feladatot nem kapnak a foglalkozásokon. Nem kell, nem kötelező csinálniuk semmit, nem várjuk azt, hogy valamit teljesítsenek. Ha akarnak, játszanak az édesanyjukkal, ha akarnak vagy tudnak, akkor pedig néha odafigyelnek. Ebben az életkorban kitartó figyelemről egyáltalán nem beszélhetünk. A közös éneklés, a játék, a mozgás fő szempont mindenek előtt, de fontos az áhítatos csend is, ami gyakran varázslatként megszületik... A foglalkozások zenei anyagát a Kodályi gondolat szerint válogatjuk. Fontos számunkra a az igazi érték, nagyon ügyelünk arra, hogy selejt zenei anyaggal ne találkozzon senki a

5 Ringatókon. Elsődleges szerepet kap a közös éneklés, mondókázás, és megmutatjuk az ölbéli játékok semmi mással nem pótolható örömét is. A hagyományos Ringató nem iskola, de még csak nem is óvoda! Nem várjuk el a gyerekektől a kitartó figyelmet, az egy helyben ülést, de a "produkciót" sem. A foglalkozásokon csak felkeltjük a gyerekek érdeklődését a zene iránt, zenei ingerekkel vesszük őket körül, a szülők pedig mintát kapnak az otthoni éneklés, játék lehetőségeire. A "hagyományos" Ringató foglalkozásokon a gyerekek nincsenek életkor szerint különböző csoportokra osztva. Szeretettel várjuk tehát a Ringatóra már a néhány hónapos babákat is és minden olyan anyukát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretetteli légkörben, aki maga is úgy érzi, fontos, hogy a művészet eszközeivel neveljünk, aki szívesen énekel, aki szeretné bővíteni a dalkincsét. A projekt során 31 foglalkozást tartottak ahol 149 felnőtt és 164 gyermek vett részt azaz összesen 313 fő résztvevője volt a ringatónak. Nagyobb gyermekeknek és felnőtteknek kézműves foglakozásokat, mesedélutánokat, fejlesztő játékprogramokat szerveztek a projekt keretében. Pl. Pl. a hagyományőrzést szem előtt tartva májusfát állítottak a Tűzoltóság udvarán április 30-án Délutántól só gyurmázást tanultak a gyerekek. Illetve a felnőttekkel együtt feldíszítették a májusfát. Amit aztán a nagyok felállítottak, a kicsik legnagyobb örömére. Majd májusfa kitáncolást tartottak a Tűzoltóság udvarán május 31-én délutántól papírkép készítést, ragasztást tanultak a gyerekek. Illetve a felnőttekkel együtt kitáncolták a májusfát. A projekt során 5 kézműves foglalkozást szerveztek gyermekeknek és felnőtteknek. ahol 94 felnőtt és40 gyermek vett részt Összesen 134 fő A projektben betervezett mesekönyvek, kézműves foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, anyagokat ezeken a foglakozásokon használtuk fel, anyagok A projektbe tervezett a tanórán kívüli foglalkozások, keretében korrepetálást, pótvizsgára felkészítést tartottunk folyamatosan a hátrányos helyzetű gyermekeknek. A rászorulók között 62 db. fűzet csomagot osztottunk szét a projekt keretében. Az önkéntes pontot a működésükhöz szükséges felszereléssel gazdagítottuk a pályázat kiírásának megfelelően. A számunkra biztosított forrásból az önkéntes pont berendezései közül beszerzésre kerültek az irodabútorok, illetve irodatechnikai eszközök. 2 db íróasztal 2 db. irattartó polc, 2 db. irodai szék. 2 db. laptop 1db. Multi funkciós laser nyomtató Továbbá az ezekhez megfelelő mennyiségű papírt és írószereket kapott, ezzel is elősegítve a munkát.

6 Két alkalommal a projektben tervezett ruhaosztás történt: én Győrváron Vasváron. Előtte a gyűjtésben és a szortírozásban, majd az osztásban is segédkeztek az önkéntesek. Rászorulók részére a téli tüzelőt gyűjtöttek faszedési akcióban, Természetesen az egyik fő feladata a projektnek, hogy az önkénteseket és a munkát adó intézményeket összehozza. 2 Önkormányzattal, Vasvárral és Győrvárral kötöttünk együttműködési szerződést. Elsősorban a 2 településen működő intézményeknél dolgoztak önkéntesek 12 fogadó szervezettel kötöttünk megállapodást. Fogadó szervezetek Győrvár: Oszkó Rábahidvég Vasváron: Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola Faluház Győrvár Győrvári Lurkó Kuckó Óvoda Napközi Otthonos Óvoda Bertha György Művelődési Ház Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Ficánkoló Óvoda Kardos László Általános Iskola Nagy Gáspár Kulturális Központ, Önkormányzati Tűzoltóság, Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az Önkéntesek munkavégzéséhez szükséges anyagok, eszközök, takarítószerek egy részét a projekt keretében finanszíroztuk.

7 A projekt során elvégzett munkaóra szám: 3943 óra. A projektbe 153 fővel kötöttünk szerződést ebből hátrányos helyzetű: 104 fő volt. A bevont munkát végző önkéntesek száma 124 fő volt. A Ficánkoló Óvodában az önkéntesek fákat vágtak ki, szállítottak el a helyszínről amik a gyerekekre, illetve az Óvoda épületre jelenthettek veszélyt. Szabadtéri fajátékokat újítottak fel, festettek. A Győrvári faluházban festettek és a festés utáni takarításból vették ki a részüket. Nagy Gáspár Kulturális Központban a rendezvényekhez kötődő feladatokat végeztek. Csoportokat kísértek, rendezvény helyszíneit rendezték be, bontották le. Rétes sütő kompániát állítottak ki önkéntesekből. Ahol a rétest készítettek, rétes árusítottak jótékony célra. Kardos László Általános Iskolában, gyermekfelügyeletben, korrepetálásban, takarításban segédkeztek. Az Önkormányzati Tűzoltóságon sikerült kihasználni legjobban az önkéntesség adta lehetőségeket. Először csak 2 helyiség kifestését tervezték, de a munkák során újabb ötletek születtek, amiket az önkéntesesek lelkesen valósítottak meg. Sőt volt eset, hogy az önkéntesek ötletei alapján készült el egy - egy újabb munka. Felújításra kerültek a Tűzoltó múzeum és tűzoltó klub helyiségei. Ide kiállító vitrint készítettek. Raktárt alakítottak ki a tűzoltóság alagsorában. Oda bútorokat készítettek. Az egész projektet átértékelő esemény is itt történt. Ami sok emberben átírta az önkéntességhez fűződő viszonyát. Egy vonulás során tönkrement az egyik tűzoltó autó motorja. A jármű 25 éves IFAW 50 TLF gépjárműfecskendő. Ha szakszervizbe viszik, hónapokig nem tudták volna használni. A felújítása pedig vélhetően meghaladta volna Ft-ban a milliós nagyságrendet, hisz teljes motorgenerált kellet végezni. Rövid tanakodás után 10 önkéntes összefogott darabokra szerelte a motor, majd autóba ülve a szélrózsa minden irányában alkatrészt kerestek. A ritka alkatrészek beszerzése után összerakták a motort. Az autó 2 hétig nem volt riasztható. Az anyagköltség alig haladta meg a 100 ezer Ft.-t. Ezen a sikeren felbuzdulva felújították a másik gépjárműfecskendő málhaterét. Kicserélték led technológiás villogókra a járművek megkülönbözető jelzéseit. Ami kiemeli a motorfelújítás jelentőségét, hogy volt olyan önkéntes, aki az akció hallatán szabadságot vett ki munkahelyén, hogy be tudjon kapcsolódni a munkába. Egy vállalkozó szintén szabadságolta a vállalkozását, hogy segíteni tudjon. Ennek az önzetlen segítségnek köszönhető, hogy a szinergia szerint128 óra munkával megújult és bevethetővé vált a tűzoltó autó.

8 De ugyanilyen önzetlenséget tapasztaltunk 2 másik vállalkozó részéről is. Ők látták, hogy többen dolgoznak egy vasvári parkban. Illetve az ott található mellszobor talapzatának felújítását végezték. Szóba elegyedtek az önkéntesekkel, akik elpanaszolták, hogy színesfémgyűjtők ellopták a szobor feliratát szinte teljesen. A vállalkozók készítettek egy vésett gránit táblát, amit az önkéntesek felszereltek a szobor talapzatára, az ellopott betűk helyére. Rendezvények: A február 2-án megtartott projektnyitó rendezvényen 120-an vettek részt. Ezen a rendezvényen is arra törekedtek, hogy népszerűsítsék az Önkéntességet. A szereplők, fellépők mind amatőrök voltak. Akiktől nagyon profi előadásokat láthatott, hallhatott a nagyérdemű. Fellépett többek között a Vasvár Brass Band, a Kánya duó, a tűzoltók közül erre az alkalomra verbuválódott tánccsoport. A rendezvényt külső rendező szervezte. Megjelent a rendezvényen V. Németh Zsolt Vidékfejlesztési Államtitkár és Kovács Tilda Vasvár város polgármestere is Megrendezésre került án az első Önkéntes Fórum ahol a Nagy Gáspár Kulturális Központ és a Kardos László Általános Iskola mutatkozott be az Önkénteseknek. A programot kulturális műsor színesítette. A programon 96 fő vett részt én a második Önkéntes Fórumot rendeztük meg ahol az Önkormányzati Tűzoltóság és a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ mutatkozott be az Önkénteseknek. A programot szintén kulturális műsor színesítette. A programon 119 fő vett részt. Ezen a rendezvényen Ausztriából és Svédországból érkezett vendégek is átadták át tapasztalataikat az Önkéntességgel kapcsolatban. A harmadik Önkéntes Fórumot szeptember 29-én. bonyolítottuk le. 50 fő vett részt a rendezvényen. A Ficánkoló Óvoda és a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola mutatkozott be. Az előzőekhez hasonlóan itt is kulturális műsor színesítette a rendezvényt. Továbbá kuriózum volt Nagy Tamás előadása, aki Amerikában szerzett tapasztalatait, élményeit osztotta meg a hallgatókkal. A 3 önkéntes Fórumon összesen 265 fő vett részt. Az Önkéntesség Világnapján, 2 helyszínen, Vasváron és Győrváron került megrendezésre a MOZDULJ NAP. A két helyszíne összesen 250 fő vett részt a rendezvényeken. Illetve a dátum másik apropója a Mikulás kapcsán a jótékonysági akció során 73 gyermeknek okoztak meglepetést. A Projekt Záró rendezvényt december 15-én tartottuk a Nagy Gáspár Kulturális Központban. A rendezvényen 145 fő vett részt.

9 A ringatókon a kézműves foglakozásokon, az önkéntes fórumokon, Mozdulj Napon, Nyitó és záró rendezvényen megjelent összesen 1182 fő. Disszemináció A Vasvári Újságban megjelent 4 db. a projektben betervezett hirdetés. A Rábavidék Újságban megjelent 3 db. a projektben betervezett hirdetés. A sajtóban 2 cikk jelent meg: Egy cikk a Vas Megyében terjesztett egyetlen megyei napilapba a Vas Népében. A március 26-án, kedden megjelent szám 3-ik oldalán. Önkéntes Pont jött létre című cikk. A másik cikk a Vasvár térségében terjesztett ingyenes önkormányzati havilap A Vasvári Újság XXIII. évfolyam 4. szám. Amely április 3-án jelent meg. A 7-ik oldalon található Az Önkéntesség elterjesztése című cikk. A Vasvári Újságban a projektzárásról kiküldött sajtóközlemény jelent meg. A projekt honlapja, ahova feltöltésre kerülnek a projekt események. (www.vtcee.hu) A menedzsment és önkéntes segítők által megtervezett, megszerkesztett és jóváhagyott 3000 példányszámú szórólap került kinyomtatásra, valamint a kötelező arculati elemekkel felszerelt, és az önkéntesség eszméjére utaló tollak, kulcstartók, nyakpántok, karkötők, mobiltartók, pólók, kerültek legyártásra, és az önkéntes pontban történő elhelyezésre, majd szétosztásra. A szórólapok a települések minden olyan pontján elhelyezésre kerültek, ahol sok ember megfordul nap, mint nap; ilyen például a teljesség igénye nélkül: polgármesteri hivatal, posta, kisbolt, pékség, orvosi rendelő, gyógyszertár, óvoda, iskola, művelődési ház, és az Önkéntes Pont stb. Az előzetes együttműködési megállapodásnak megfelelően szórólapok kerültek kihelyezésre a kormányhivatal Vasvári munkaügyi kirendeltségén is. A falra kikerültek a C és D típusú táblák, így arculatot adva az Önkéntes Pontoknak és az Önkéntes Klubnak. Az Önkéntesek toborzásának jó alapot adott a fent leírt programok látogatottsága, a helyi sajtóban való rendszeres jelenlét. Hisz 10 alkalommal jelent meg hirdetés vagy cikk a projektről. Jelenvoltunk olyan több ezer fős látogatottságú rendezvényen, mint a Vasvári Rétes Fesztivál. Így a projektbe könnyedén megkötésre került a 153 db szerződés. Minden, a programunkba jelentkező önkéntes az előzetes elbeszélgetéskor regisztrációs lapot kapott, és töltött ki: ezek megítélése kétes volt, a reakciók vegyesek, gyakran határozottan érzékelhető (néha kimondva) ellenérzést keltett az önkéntesekben.

10 Az önkéntes szerződést csak az olyan hozzánk jelentkező önkéntesekkel töltettünk ki a nehézkes adatszolgáltatási hajlandóság miatt, aki biztosan tudta, hogy a projekt egésze alatt végig, és több alkalmon át szeretne, és tud megjelenni önkéntes segítőként. Ennek kitöltése a helyi egyszerű emberek körében gyakran jelentett gondot, és szült értetlenkedést és gyanakvást. A szerződés szó ijedséget és nem tetszést váltott ki, amit csak fokozott a személyes adatok megkérése is. A nehezebb része a szerződések mögé az értelmes munka állítás volt. Sajnos nem kedvezett a hosszú elnyúló tél a kinti munkáknak. Több estben. Óvoda, Tűzoltóság, Faluház esetében speciális ismeretekkel rendelkező önkéntesekre volt szükség. Néhány fogadó szervezet, eleinte idegenkedett az önkéntesek fogadásától, de a mentor munkájának köszönhetően, megtört a jég és örömmel fogadták az önkénteseket. pl. az óvodában, ahol későn kezdtük a munkát, viszont akkor újabb és újabb ötletekkel jelentkeztek, amit a rossz idő miatt fel kellett függeszteni, (játékok festése) A Mentor kiválasztása némi nehézséget okozott, hisz a látókörünkben nem volt olyan, aki megfelelt volna a feltételeknek. Így a megyei Önkéntes Centrumhoz és a Széchenyi programirodához fordultunk segítségért. Akik ajánlatából mind a mentor mind a tanácsadó személye megnyugtató megoldást adott. e. Az önkéntes program megvalósítása során felmerült kockázatok, és azok kezelésére tett intézkedések) A projekt célja az önkéntesség eszméjének népszerűsítése volt. Tapasztalataink szerint, a projekt megvalósítása közben, az egyszerű, főleg idős emberek idegenkednek mindennemű adminisztrációtól, adataik kiadásától, és ez nehézséget és bonyodalmat jelent számukra. Az emiatti sok magyarázkodás és győzködés megnehezítette a munkát annak ellenére, hogy a magunk részéről indokoltnak tartjuk a bizonyítható dokumentálás miatt az ésszerű, bizonyítható és korrekt alátámasztását munkánknak. Egyszerű példa: a parkkarbantartás során egy nagy kiterjedésű szúrós bokorral akadt dolguk az önkénteseknek, amit mindenképpen meg kellet ritkítani. Ennek egyik fő oka, hogy bizonyos szubkultúrához tartozó fiatalok a növények takarásában italoztak, dohányoztak, hangoskodtak a környéken lakokat zavarva. Ezen szórakozásuk melléktermékeit hátrahagyva komoly szemétkupacok gyűltek. Megfelelő speciális szerszámok nélkül nehézen birkóztak az önkéntesek a feladattal. Egyikük megszólította az arra járó ismerősét. Aki rövidesen motoros fűrésszel, sövényvágóval tért vissza. Segített a munkában több órán keresztül, de sem a jelenléti ívet nem írta alá sem az önkéntes regisztrációs lapot nem töltötte ki. Ugyanakkor azt mondta bármikor szívesen segít, de ne zaklassuk ilyen hülyeségekkel. (itt az adminisztrációra gondolt) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra a jogosultság megszerezhető 30 napos igazolható önkéntes tevékenységgel, munkavégzéssel. Az Önkéntes Pontot ez ügyben is keresték. De tapasztalatunk szerint, némi hátsó szándék motiválta néhányukat. Többen voltak, akik csak igazolást szerettek volna szerezni. minden munka nélkül. Ennek elterjedése beárnyékolhatja

11 az egyébként sikeres projekteket. Továbbá komoly ellenérzést szülhet a becsületes önkéntesekből is. f. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek (elért eredmények, az eredmények értékelése) A menedzsment havonta tartott megbeszéléseket. Mivel mindenki - beleértve az egyesület elnökét is - jelentős szakmai múlttal rendelkezik, lényegében nem merült fel probléma ezen a területen. Kialakítottuk az Önkéntes Pontban az irat-tárolás feltételeit, dossziékat nyitottunk, nyomtatványokat szerkesztettünk, jelenléti íveket készítettünk és szereltünk fel a kötelező arculati elemekkel, és miután a mentorunktól, és a tanácsadótól, a helyi Önkéntes Centrum munkatársától átvettünk a jó gyakorlatot, követve a jól bevált, működő szisztémákat, bevezettük azokat a saját projektünkbe. Folyamatos egyezetés zajlott a minket körülvevő más Önkéntes Pontokkal, és egymást segítve a munkában átadtuk egymásnak a megszerzett tudást és információt egy felmerülő feladat illetve probléma esetén. g. A konstrukció céljának megvalósításához szükséges kommunikációs tevékenységek (elért eredmények, értékelésük) Megalkottuk a pályázati kiírásnak megfelelően a projekt honlapot. Projektnyitó rendezvény utáni sajtóanyagot leközölte a Vas Megyében terjesztett egyetlen megyei napilap a Vas Népe. A március 26-án, kedden megjelent szám 3-ik oldalán. Önkéntes Pont jött létre című cikk. A másik cikk a Vasvár térségében terjesztett ingyenes önkormányzati havilap A Vasvári Újság XXIII. évfolyam 4. szám. Amely április 3-án jelent meg. A 7-ik oldalon található Az Önkéntesség elterjesztése című cikk. A januári Vasvári Újságban a projektzárásról kiküldött sajtóközlemény jelent meg. A Vasvári Újságban megjelent 4 db. a projektben betervezett hirdetés. A Rábavidék Újságban megjelent 3 db. a projektben betervezett hirdetés.. Szórólapokat helyeztünk el mindenhol, ahol nagyobb számban előforduló helyiek fordulnak meg, nap mint nap. Minden soron következő programról, annak időpontjáról, helyéről minden Esetben a település nagy forgalmú csomópontjaiban (intézmények, hivatalok, boltok, buszmegállók, stb.) meghívókat helyeztünk ki. Illetve DM kampány keretében kerestük az érintetteket. Ennek tudható be a rendezvények jó látogatottsága. A tapasztalatunk szerint a kommunikáció leghatásosabb módja mégis a szájról-szájra, szájhagyomány útján terjedő híresztelés, amiben helyi kulcsemberek a helyi közösségi emberek, szerepe kiemelkedő.

12 Fontos azonban az egyes programokról nyomtatott és/vagy írott formában is a pontos hely és idő megjelöléssel információhordozók kihelyezése. 3. Az önkéntes program értékelése: a. Elérte- e célját az önkéntes program? Megítélésünk szerint projektünk elérte a célját. A projektben történt vállalásainknak eleget tudtunk tenni, az indikátorokat túlteljesítettük. Létrehoztuk, és a köztudatba beépült vasvári Önkéntes Pont, amelyek munkája során a helyi lakosok értesültek arról, hogy mi az önkéntesség, a fogalmat tartalommal töltöttük meg számukra, módot és lehetőséget kerestünk és találtunk, hogy az önkéntesség iránt kedvet érzők gyakorolhassák az önkéntességet a közösség és saját gyarapodásuk érdekében. b. Választ tudott-e adni a helyi szükségletekre az önkéntes program? Ha nem, milyen akadályai voltak ennek? Ha nem teljes mértékben, mely részeit ítéli sikeresnek és milyen nehézségek merültek fel? Amennyiben teljes mértékben, miben rejlett megítélése szerint a siker? Milyen érzékelhető változást eredményezett a program a bevont önkéntesek életében? Lényegében igen, és ez a siker a jól felmért helyi igények előzetes feltérképezésének, valamint a döntéshozatalba bevont helyi önkénteseknek köszönhető Az ügyfelek visszajelzése alapján az önkéntes munka hasznos volt, a kezdeti ellenállás után, az önkéntes munka ellátása során értékesnek érezték magukat, az időbeosztásuk strukturáltabbá vált, közösségbe kerültek, készségeik fejlődtek. Az Önkéntes Pont tájékoztatása alapján több információval rendelkeztek az igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatban, ügyeiket önállóbban intézték. A fogadószervezetek a kezdeti idegenkedés után szívesen fogadtak önkénteseket. Nehézséget okozott az önkéntesekre bízható feladat kijelölése, valamint a számonkérés keretei. A projekt végére az önkéntesség beépült a fogadó szervezetek szervezeti kultúrájába, a bevont szervezetek közül senki nem tervezi a tevékenység megszüntetését a projektzárás után. Megítélésünk szerint a siker a helyi emberek fogékonyságán múlott elsősorban, valamint azon, hogy a projekt megtervezésénél és megírásánál sikerült rátapintanunk azokra a helyi igényekre, amelyek nagy valószínűséggel széles körű érdeklődésre tarthatnak számot. Figyelembe vettük -és ez megtérült-, a helyiek szerepvállalási hajlandóságát, érdeklődési körét és képességeit, a helyi közösségek szükségleteit, igényeit és e hiányosságokra történő rátapintással valósítottuk meg a projektünket. A kiépített jó kapcsolatoknak köszönhetően kialakult a feed back, az azonnali visszajelzés mechanizmusa is. Szerveztünk egy-egy akció utáni értékelő találkozókat a szervezőknek és

13 önkénteseknek, amelyeken jobbító szándékú eszmecsere folyt és zajlott a megvalósult program erősségeiről, melyeket a jövőben ugyanúgy illetve gyengeségeiről, melyeket a következő programban máshogyan kell tennünk. A tanultakat, a tapasztalatokat jól be tudtuk építeni a következő folyamatokba, így a szervezés és a színvonal egyre hatékonyabbá vált. Nem elhanyagolható a projektet irányító menedzsment, és más, az egyesülettel régebb óta együtt dolgozó önkéntesek szakmai tapasztalata sem. A megvalósítás színhelyéül szolgáló hátrányos helyzetű településeken élők életszínvonala emelkedett a projektünknek köszönhetően a vállalásunknak megfelelő készség képesség fejlesztő programok (ringató, kézműves foglalkozások, korrepetálás) hatására. Ahol megfelelő környezetben van lehetőségük a projektünk kiemelt célcsoportjául szolgáló kisgyermeket nevelő édesanyáknak gyermekeikkel együtt kreatív-készség fejlesztő játékra, hasznos időtöltésre. A ruha börzék hagyomány teremtésével lehetőség nyílik a dolgok, tárgyak okos felhasználására, s a javak hasznos forgatására Már most folynak a tárgyalások a következő, a fenntartási időszak alatti önerőből szervezett hasonló megmozdulásokról, amely mindezidáig példa nélküli volt a települések életében. Projektünk nyomán nőtt a szociális érzékenység. Javult a helyiek szociális ellátórendszerhez történő kapcsolódása azáltal, hogy tudomást szereztek a foglalkozást helyettesítő támogatás fogadószervezetnél eltölthető önkéntes tevékenység végzésével történő jogosultság megszerzésének kényéről, annak lehetőségéről. Közösségi terek szépültek, igény ébredt ennek további fenntartására a helyiekben. Igény ébredt összejövetelek, ünnepek további szervezésére. c. Az együttműködések tapasztalatai - együttműködés a helyi mentorral, az önkéntesekkel, az önkormányzattal, a munkaügyi központtal, az önkénteseket fogadó szervezettel (önkormányzati vagy állami intézménnyel, vállalatokkal, egyéb civil szervezetekkel), az önkéntes centrumokkal A projekt tervezésekor csatlakozó intézményekkel megkötöttük a szerződéseket. De pl az óvodák az ÁNTSZ-től való félelem miatt, eleinte nem igen mertek önkénteseket fogadni. (Egészségügyi könyv hiánya stb.) Majd megoldást találtunk, hogy a gyerekek alvásidejében az udvaron dolgozhatnak önkéntesek. Ekkor már engedékenyebbek lettek. Amikor látták az eredményeket akkor pedig már Ők kérték az önkéntesek munkáját. Így a fenntartási időszakra is betervezett munkák vannak. A projekt kapcsolati rendszere az egész időtartam alatt nyugodt, kiegyensúlyozott volt, mely nagyban köszönhető a személyes, jó kapcsolatoknak, mely az Önkéntes Pont és az együttműködő szervezetek munkatársait jellemezte Az előzetes együttműködési szándéknyilatkozatoknak, és a későbbi együttműködési Megállapodásoknak megfelelően minden szervezet, a vállalásainak maximálisan eleget téve kísérte végig projektünket. Az Önkéntes Pont és a szombathelyi Önkéntes Centrum jó kapcsolatot épített ki, minden kérdéssel és felmerülő problémával hozzájuk fordulhatnak útbaigazításért

14 d. Tervezi-e a program folytatását? igen A projekt megvalósítási időszakán túl, a ma már önjáró Önkéntes Pont a megszerzett tapasztalatokkal és tudással továbbra is várja az önkéntesek jelentkezését. Az egyesület továbbra is részt vesz az önkéntesek fogadó szervezetekhez történő kihelyezésében és az ezzel kapcsolatos és szükséges adminisztráció lebonyolításában. A ringató és kézműves foglalkozások továbbra is a helyi édesanyák és kisgyermekek nagy örömére működnek. e. Tervezi-e további önkéntes program megvalósítását? igen A projektmegvalósítók tervezik a szakmai program folytatását, a fenntartási időszakban. Az Önkéntes Pont feladatai közül a fogadószervezetek számára a közvetítést és az önkéntesek regisztrálását, irányítását mindenképpen fenntartja. A konzorciumi partnerek közösen keresik a projekt folytatásának anyagi feltételeit. A Tűzoltóság folyamatosan fogad önkénteseket különféle feladatok végrehajtására, A fenntartási időszak alatt a már elindult kezdeményezéseket továbbra is ápoljuk és folytatjuk. Nagyszabású az es projekthez hasonló, átfogó projektet vállalunk, ha megfelelő forráshoz jutunk. f. Programjának mely elemeit tartja a továbbiakban széles körben terjeszthetőnek? Gyakorlatilag a projekt minden eleme fontos, akár egyedi, egyszeri események megszervezése volt a feladat (takarítás, faültetés, parkosítás stb.), akár rendszeres program megszervezését (ringató, stb.) vállaltuk. Azt kell kihangsúlyozni, hogy a konkrét tevékenységeken túl, a közösség építése, az emberi kapcsolatok kialakítása illetve az elmélyítése a legfontosabb elem. Az önkénteseket fogadó intézmények koordinátorainak tudását és pozitív hozzáállását - A személyes odafigyelést, gondoskodást az Önkéntes Pont ügyfeleire - Az önkéntesek tapasztalatainak széleskörű elterjesztése az önkéntesség népszerűsítése érdekében 4. Az adott időszak során felmerült kérdések, válaszok, megoldásra váró problémák köre A fogadó szervezetek nagy része olyan önkénteseket szeretne fogadni, aki hosszú távon, saját meggyőződéséből, akaratából kívánja ellátni a feladatát. (lásd Tűzoltó autójavítást) Nem

15 pedig olyan önkéntest, akik valamilyen kötelezettség miatt kerül ki a szervezetthez. (kell az érettségihez, további segélyre jogosít)

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tartalom A pályázat célja... 2 A pályázat részcéljai... 2 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 2 Székhely Intézmény... 2 Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény...

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31.

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. 1. Szervezet adatai Név: TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Telefon: +36 30 3900105 Internet:

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

KÖSZ. A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban

KÖSZ. A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 5310, Kisújszállás, Széchenyi u. 4. KÖSZ A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt ÁROP-1.A.3-2014-2014-0096 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐPROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt I. Kerekasztal

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK Miről lesz szó? 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE BIHARBAN ALAPINFORMÁCIÓK 1. Szervezet neve: 2. (Rövidítése: ) 3. Szervezet közhasznúsági besorolása: nem közhasznú közhasznú kiemelkedően

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI!

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! Encsencs Község Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 Komplex telep-program 2013. 02. 07. A PROJEKT BEMUTATÁSA A 28 hónapos projekt Encsencs község belterületén lévő, 2 nagy, elkülönült

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/ , 06/29/ Unyi Erzsébet

2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/ , 06/29/ Unyi Erzsébet Az önkormányzat címe, elérhetősége: Cím: Telefon: Kapcsolattartó: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/561-200, 06/29/561-201 Unyi Erzsébet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai: Elnök: Elnök helyettes:

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSAK AZ AOSZ TAGSZERVEZETEITŐL KÉRDEZHETŐ! Tisztelt Válaszadó! A kérdőíves felmérés az NCTA-2014-8316-C azonosítószámú Vidéki tagszervezetek országos

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Képzési Program Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 7477 Szenna Kossuth Lajos u. 14. Adószám: 18783236-1-14 Tartalom

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Keszthelyi Tudás s Tér T

Keszthelyi Tudás s Tér T Keszthelyi Tudás s Tér T A legjobb dolgok is véget v érnek egyszer A projekt címec me... Keszthelyi Tudás Tér kialakítása a Goldmark Károly Művelődési Központban, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program A projekt: Megnevezése: Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Támogatta: Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási

Részletesebben

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03.

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. LAMENDA KFT. tevékenysége számviteli, pénzügyi, könyvelési szolgáltatás civil szervezetek

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Projektindító rendezvény

Projektindító rendezvény A GINOP 5.2.5-16-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK CÍMŰ KIEMELT PROJEKT Projektindító rendezvény Készítette: Fodorné Nagy Katalin 2016. november 22. A GINOP-5.2.5-16 KIEMELT PROJEKT

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL www.melyszegenyseg.hu info@melyszegenyseg.hu ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL Dél-dunántúli műhely Szigetvár 2012. november 27. Észak-magyarországi műhely Heves

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

Közösségi pedagógiai gyakorlat

Közösségi pedagógiai gyakorlat Czető Krisztina, czeto.krisztina@ppk.elte.hu Dr. Mészáros György, meszaros.gyorgy@ppk.elte.hu Közösségi pedagógiai gyakorlat 2014. OKTÓBER 1. /2012. (.).EMMI rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben