TÁMOP / ZÁRÓTANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-5.5.2-11/2-0016 ZÁRÓTANULMÁNY"

Átírás

1 Név: TÁMOP / ZÁRÓTANULMÁNY Vasvár és Térsége Cigány Érdekvédelmi Egyesület Székhely: 9800 Vasvár Köztársaság tét 4 Levelezési cím: 9800 Vasvár Köztársaság tét 4 telefon: 30/ fax: ---- internet: Hivatalos képviselőneve: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó elérhetősége (telefon, ): A szervezet tevékenységi területe: A szervezet tevékenységi hatóköre (helyi, kistérségi,megyei, országos): Éves bevétele, annak forrása(i): Kánya László Kánya László 30/ érdekvédelem kistérség Ft - Emberi Erőforrás Minisztérium - TAMOP / TAMOP /b Fizetett alkalmazottainak száma (adott évben): Önkénteseinek száma (adott évben): Szervezet profiljának bemutatása: 7 FŐ dolgozott ebből 2 férfi 5 nő 2 fő 8 órás és 5 fő részmunkaidős 20 Az egyesület profilja: Az egyesület 2004-ben alakult, 23 falu tartozik a szervezethez. Fő célunk a roma emberek esélyegyenlőségének biztosítása, mind a munka mind a hétköznapi élet terén. Szorosan együttműködünk a helyi szervezetekkel (iskola, óvoda, családsegítő, rendőrség) és a megyeében található roma szervezetekkel. Fontos számunkra, hogy a roma emberek megismerjék kultúrájukat, múltjukat, hagyományaikat és tovább adják gyermekeiknek. Továbbá, hogy a többségi társadalom is megismerje hagyományaikat és ez által elfogadják és tiszteljék őket, megszűnjön a diszkrimináció és eltűnjenek a társadalmi különbségek.

2 A szervezet önkéntes programja: a. Az önkéntes program neve: Vasvári Kistérség Komplex Önkéntes Programja b. Az önkéntes program időtartama: c. Rövid tartalma, célkitűzései: (miért, milyen helyi igényekre, szükségletekre alapozva valósította meg a programot a szervezet) A projekt célkitűzése, egy olyan önkéntes program megvalósítása, amely a vasvári kistérség hátrányos helyzetű lakosságát segíti, oktatási illetve szociális területen. A programba 120 főt terveztünk bevonni, akik a felkészítést követően látják el a fogadó szervezetek által elvárt tevékenységeket. További cél az volt, hogy a Vasváron működő Önkéntes Pont segítségével az érdeklődők megfelelő információt kapnak az önkéntességről. A pályázat tényleges megvalósítását megelőzően a pályázatírás időszakában igényfelmérésre került sor, megpróbáltunk a projekt majdani sikeres megvalósítását elősegítendő olyan programot összeállítani, amely program az adott kisközösségek életéhez jól illeszthető, és várhatóan nagy érdeklődésre számot tartó. A helyi igények feltérképezése személyes beszélgetések, továbbá kérdőívezés alapján történt. A kisközösségek életében és mindennapjaiban részt vállaló, a települések működését átlátó és jól ismerő szociális szakemberekkel, a védőnőkkel, gyermekjóléti szolgálat munkatársaival, polgármesterekkel, önkormányzati intézmények, óvodák, iskolák vezetői, munkatársai, a helyi civil szervezetek vezetői, tagjai, a plébános, valamint a képviselőtestületek tagjai. Hangsúlyt fektettünk a tervezés majd a megvalósítás során is- az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére, különösen az esélyegyenlőségi célcsoportok tagjainak bevonásával. A kutatás eredményei azt mutatták, hogy az iskoláskorú gyermekeknek - elsősorban az ott dolgozók leterheltsége miatt - kevés tanórán kívüli foglalkozás igénybevételére van lehetőség. Ezért a hátrányos helyzetű tanulásban lemaradt gyerekek nem kapnak megfelelő segítséget a felzárkóztatásra. A kisgyermekes, óvodáskorú gyermekek szülei is jeleztek hiányosságokat. Ezért a program megvalósulása során korrepetálásokat, képesség készségfejlesztő foglalkozásokat terveztünk a fenti korosztályoknak. További problémaként jelentkezett az idősek ellátásának elégtelensége. Amire szintén reagáltunk, programunkban. A projekt hatására a bevont önkormányzati, állami és civil fenntartású intézmények által nyújtott szolgáltatások szakmai színvonala nőtt, szolgáltatási kapacitásuk fejlődött. A projekt eredményeképpen a hátrányos helyzetű csoportok számára a helyi ellátórendszer szolgáltatásai könnyebben hozzáférhetővé váltak azáltal, hogy a megvalósítási időszak tizenkét hónapja alatt az önkéntesek részt vállaltak a feladatok ellátásában. A projektbe bevont személyek munkavégzés szempontjából releváns készségei, kompetenciái fejlődtek, amely elősegíti a társadalmi integrációt. A projekt eredményeképpen a területi egységben élők

3 életminősége javult, a társadalmi kohézió erősödött a szolgáltatások színvonalának emelkedése által. A projektben résztvevő intézmények közötti együttműködés erősödött, mely későbbi együttműködéseket feltételez. Az együttműködő intézmények koordinátorai tapasztalatot szereztek az önkéntesekkel való foglalkozásban, az önkéntes tevékenység több fogadószervezet esetében beépült a szervezeti kultúrába. Az önkéntes program közvetlen célcsoportja a bevont települések felnőtt lakossága, kiemelt célcsoportok a pályakezdők, a gyermekgondozásból visszatérők, az 50 év feletti álláskeresők, a tartósan álláskeresők, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, gyermeküket háztartásukban egyedül nevelő szülők. Ebből a célcsoportból 90 főt terveztünk a bevonandó 120 főből. d. Az önkéntes program megvalósítása (főbb lépésekre kérjük térjen ki: önkéntesek toborzása, kiválasztása, felkészítése, elismerése, önkéntesek feladatai az adott programban, szerződéskötés az önkéntessel, szerződéskötés önkormányzattal, vállalatokkal egyéb civil szervezettel; önkéntesekkel történő kapcsolattartás, helyi mentor szerepe, kiválasztása, felelőssége) Vasvár és Térsége Cigány Érdekvédelmi Egyesület és Vasvár Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete alkotta konzorcium január 1-én kezdte meg a projektet. A projektben alkalmazásra került munkaszerződéssel: 1 fő projektvezető: Bozzai Lajos 1 fő pénzügyi vezető: Szabóné Kántor Anita 1 fő szakmai vezető: Bozzai Nóra 1 fő Önkéntes Pontvezető: Sárközi Ernőné Vállalkozói szerződéssel került 3 fő a projekt lebonyolítását segítő szakértőként a csapatba 1 fő esélyegyenlőségi szakértő: Sárközi Noémi. 1 fő mentor: Gregesen Labossa György 1 fő tanácsadó: dr. Mosonyi Tamás A projekt keretében Önkéntes Pontot működtettek január 1-óta Vasváron Járdányi Professzor u. 5 sz. alatt. Itt fogadták az önkéntes munka iránt érdeklődőket. Ugyanitt, egy másik épületrészben működött az Önkéntes klub is, szintén január 1-óta. Mindkét helyiséget bérleti szerződés alapján használták Az Önkéntes Pont helyiségét a Vasvár és Térsége Cigány Érdekvédelmi Egyesület bérelte. Az Önkéntes Klubnak otthont adó helyiséget Vasvár Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete bérelte.

4 Az Önkéntes Klub és az Önkéntes Pont kiválasztásánál sokat nyomott a latban az árelőny mellett, hogy a szomszéd épületbe tervezik költöztetni a vasvári Járási Hivatalt és a Munkaügyi Központot is. Ugyanakkor szintén a szomszédságban működik a mentőállomás és a kistérségi orvosi ügyelet. Továbbá a városi Posta Hivatal, illetve több üzlet is működik a az iroda közelében. A helyszín jól megközelíthető tömegközlekedéssel is, egy helyközi buszmegálló az épülettől kb. 70 m-re található. A Vasútállomás és az autóbusz pályaudvar is kb. 500 m-re található. Az Önkéntes klub helyiségében tartották a havi rendszerességgel a projekt értekezleteket, tanácsadást. A klub keretén belül gyerekfoglalkozásokat tartottak. A foglalkozások lebonyolítására 2 fő óvoda pedagógust, 1 fő tanítót, 1 fő tanárt és 1 fő gyermekgondozót vontunk be. Akik önkéntes munkában végezték a feladatukat. Kisgyerekeknek, csecsemőknek (0-5 év között Ringatót tartunk heti, kétheti rendszerességgel. A Ringató családi művészeti nevelési program. Mindenekelőtt fontos számunkra a zenei élménynyújtás, hogy a résztvevő felnőttek és gyerekek átéljék a közös játék és éneklés örömét. Mintát adnunk a szülők számára, hogy hogyan kezdődhet a családban a zenei nevelés. A Ringató nem műsor, nem valamiféle előadás! Közösen - a résztvevő felnőttekkel - hozzuk létre a foglalkozás élményét. Az énekszó, a közös ölbeli játék valóban a kicsinyek "lelki tápláléka" kell, hogy legyen. A foglalkozások hatására az édesanyák és édesapák is otthon énekelni fognak gyermekeiknek, és ezzel a fölkeltik a kicsik érdeklődését, kedvet ébresztenek az önkéntes utánzásra. Érzékennyé, fogékonnyá teszik a kicsiket a jó zene, a művészet iránt már ebben a korai életszakaszban. A Ringató a gyakorlatban, néhány fontosabb módszertani tudnivaló: A harminc perces foglalkozások légköre oldott, felépítése, tartalma előre tervezett, de rugalmasan alkalmazkodik az adott helyzethez. A dalokat, mondókákat sokat ismételjük, egyegy foglalkozáson belül is, de hétről hétre mindig visszatérünk a régebbiekre. Így az édesanyák könnyen megtanulják azokat. A foglalkozásokon mindig élő énekszó, vagy a foglalkozásvezető, esetleg meghívott vendég pár perces hangszerjátéka csendül fel, zenei felvételeket soha nem hallgatunk. Kerüljük a divatos, múlandó, kevésbé igényes gyerekslágereket is. A tanítás nem a kicsinyeknek szól, hanem a felnőtteknek. A gyerekek tehát semmiféle feladatot nem kapnak a foglalkozásokon. Nem kell, nem kötelező csinálniuk semmit, nem várjuk azt, hogy valamit teljesítsenek. Ha akarnak, játszanak az édesanyjukkal, ha akarnak vagy tudnak, akkor pedig néha odafigyelnek. Ebben az életkorban kitartó figyelemről egyáltalán nem beszélhetünk. A közös éneklés, a játék, a mozgás fő szempont mindenek előtt, de fontos az áhítatos csend is, ami gyakran varázslatként megszületik... A foglalkozások zenei anyagát a Kodályi gondolat szerint válogatjuk. Fontos számunkra a az igazi érték, nagyon ügyelünk arra, hogy selejt zenei anyaggal ne találkozzon senki a

5 Ringatókon. Elsődleges szerepet kap a közös éneklés, mondókázás, és megmutatjuk az ölbéli játékok semmi mással nem pótolható örömét is. A hagyományos Ringató nem iskola, de még csak nem is óvoda! Nem várjuk el a gyerekektől a kitartó figyelmet, az egy helyben ülést, de a "produkciót" sem. A foglalkozásokon csak felkeltjük a gyerekek érdeklődését a zene iránt, zenei ingerekkel vesszük őket körül, a szülők pedig mintát kapnak az otthoni éneklés, játék lehetőségeire. A "hagyományos" Ringató foglalkozásokon a gyerekek nincsenek életkor szerint különböző csoportokra osztva. Szeretettel várjuk tehát a Ringatóra már a néhány hónapos babákat is és minden olyan anyukát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretetteli légkörben, aki maga is úgy érzi, fontos, hogy a művészet eszközeivel neveljünk, aki szívesen énekel, aki szeretné bővíteni a dalkincsét. A projekt során 31 foglalkozást tartottak ahol 149 felnőtt és 164 gyermek vett részt azaz összesen 313 fő résztvevője volt a ringatónak. Nagyobb gyermekeknek és felnőtteknek kézműves foglakozásokat, mesedélutánokat, fejlesztő játékprogramokat szerveztek a projekt keretében. Pl. Pl. a hagyományőrzést szem előtt tartva májusfát állítottak a Tűzoltóság udvarán április 30-án Délutántól só gyurmázást tanultak a gyerekek. Illetve a felnőttekkel együtt feldíszítették a májusfát. Amit aztán a nagyok felállítottak, a kicsik legnagyobb örömére. Majd májusfa kitáncolást tartottak a Tűzoltóság udvarán május 31-én délutántól papírkép készítést, ragasztást tanultak a gyerekek. Illetve a felnőttekkel együtt kitáncolták a májusfát. A projekt során 5 kézműves foglalkozást szerveztek gyermekeknek és felnőtteknek. ahol 94 felnőtt és40 gyermek vett részt Összesen 134 fő A projektben betervezett mesekönyvek, kézműves foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, anyagokat ezeken a foglakozásokon használtuk fel, anyagok A projektbe tervezett a tanórán kívüli foglalkozások, keretében korrepetálást, pótvizsgára felkészítést tartottunk folyamatosan a hátrányos helyzetű gyermekeknek. A rászorulók között 62 db. fűzet csomagot osztottunk szét a projekt keretében. Az önkéntes pontot a működésükhöz szükséges felszereléssel gazdagítottuk a pályázat kiírásának megfelelően. A számunkra biztosított forrásból az önkéntes pont berendezései közül beszerzésre kerültek az irodabútorok, illetve irodatechnikai eszközök. 2 db íróasztal 2 db. irattartó polc, 2 db. irodai szék. 2 db. laptop 1db. Multi funkciós laser nyomtató Továbbá az ezekhez megfelelő mennyiségű papírt és írószereket kapott, ezzel is elősegítve a munkát.

6 Két alkalommal a projektben tervezett ruhaosztás történt: én Győrváron Vasváron. Előtte a gyűjtésben és a szortírozásban, majd az osztásban is segédkeztek az önkéntesek. Rászorulók részére a téli tüzelőt gyűjtöttek faszedési akcióban, Természetesen az egyik fő feladata a projektnek, hogy az önkénteseket és a munkát adó intézményeket összehozza. 2 Önkormányzattal, Vasvárral és Győrvárral kötöttünk együttműködési szerződést. Elsősorban a 2 településen működő intézményeknél dolgoztak önkéntesek 12 fogadó szervezettel kötöttünk megállapodást. Fogadó szervezetek Győrvár: Oszkó Rábahidvég Vasváron: Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola Faluház Győrvár Győrvári Lurkó Kuckó Óvoda Napközi Otthonos Óvoda Bertha György Művelődési Ház Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Ficánkoló Óvoda Kardos László Általános Iskola Nagy Gáspár Kulturális Központ, Önkormányzati Tűzoltóság, Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az Önkéntesek munkavégzéséhez szükséges anyagok, eszközök, takarítószerek egy részét a projekt keretében finanszíroztuk.

7 A projekt során elvégzett munkaóra szám: 3943 óra. A projektbe 153 fővel kötöttünk szerződést ebből hátrányos helyzetű: 104 fő volt. A bevont munkát végző önkéntesek száma 124 fő volt. A Ficánkoló Óvodában az önkéntesek fákat vágtak ki, szállítottak el a helyszínről amik a gyerekekre, illetve az Óvoda épületre jelenthettek veszélyt. Szabadtéri fajátékokat újítottak fel, festettek. A Győrvári faluházban festettek és a festés utáni takarításból vették ki a részüket. Nagy Gáspár Kulturális Központban a rendezvényekhez kötődő feladatokat végeztek. Csoportokat kísértek, rendezvény helyszíneit rendezték be, bontották le. Rétes sütő kompániát állítottak ki önkéntesekből. Ahol a rétest készítettek, rétes árusítottak jótékony célra. Kardos László Általános Iskolában, gyermekfelügyeletben, korrepetálásban, takarításban segédkeztek. Az Önkormányzati Tűzoltóságon sikerült kihasználni legjobban az önkéntesség adta lehetőségeket. Először csak 2 helyiség kifestését tervezték, de a munkák során újabb ötletek születtek, amiket az önkéntesesek lelkesen valósítottak meg. Sőt volt eset, hogy az önkéntesek ötletei alapján készült el egy - egy újabb munka. Felújításra kerültek a Tűzoltó múzeum és tűzoltó klub helyiségei. Ide kiállító vitrint készítettek. Raktárt alakítottak ki a tűzoltóság alagsorában. Oda bútorokat készítettek. Az egész projektet átértékelő esemény is itt történt. Ami sok emberben átírta az önkéntességhez fűződő viszonyát. Egy vonulás során tönkrement az egyik tűzoltó autó motorja. A jármű 25 éves IFAW 50 TLF gépjárműfecskendő. Ha szakszervizbe viszik, hónapokig nem tudták volna használni. A felújítása pedig vélhetően meghaladta volna Ft-ban a milliós nagyságrendet, hisz teljes motorgenerált kellet végezni. Rövid tanakodás után 10 önkéntes összefogott darabokra szerelte a motor, majd autóba ülve a szélrózsa minden irányában alkatrészt kerestek. A ritka alkatrészek beszerzése után összerakták a motort. Az autó 2 hétig nem volt riasztható. Az anyagköltség alig haladta meg a 100 ezer Ft.-t. Ezen a sikeren felbuzdulva felújították a másik gépjárműfecskendő málhaterét. Kicserélték led technológiás villogókra a járművek megkülönbözető jelzéseit. Ami kiemeli a motorfelújítás jelentőségét, hogy volt olyan önkéntes, aki az akció hallatán szabadságot vett ki munkahelyén, hogy be tudjon kapcsolódni a munkába. Egy vállalkozó szintén szabadságolta a vállalkozását, hogy segíteni tudjon. Ennek az önzetlen segítségnek köszönhető, hogy a szinergia szerint128 óra munkával megújult és bevethetővé vált a tűzoltó autó.

8 De ugyanilyen önzetlenséget tapasztaltunk 2 másik vállalkozó részéről is. Ők látták, hogy többen dolgoznak egy vasvári parkban. Illetve az ott található mellszobor talapzatának felújítását végezték. Szóba elegyedtek az önkéntesekkel, akik elpanaszolták, hogy színesfémgyűjtők ellopták a szobor feliratát szinte teljesen. A vállalkozók készítettek egy vésett gránit táblát, amit az önkéntesek felszereltek a szobor talapzatára, az ellopott betűk helyére. Rendezvények: A február 2-án megtartott projektnyitó rendezvényen 120-an vettek részt. Ezen a rendezvényen is arra törekedtek, hogy népszerűsítsék az Önkéntességet. A szereplők, fellépők mind amatőrök voltak. Akiktől nagyon profi előadásokat láthatott, hallhatott a nagyérdemű. Fellépett többek között a Vasvár Brass Band, a Kánya duó, a tűzoltók közül erre az alkalomra verbuválódott tánccsoport. A rendezvényt külső rendező szervezte. Megjelent a rendezvényen V. Németh Zsolt Vidékfejlesztési Államtitkár és Kovács Tilda Vasvár város polgármestere is Megrendezésre került án az első Önkéntes Fórum ahol a Nagy Gáspár Kulturális Központ és a Kardos László Általános Iskola mutatkozott be az Önkénteseknek. A programot kulturális műsor színesítette. A programon 96 fő vett részt én a második Önkéntes Fórumot rendeztük meg ahol az Önkormányzati Tűzoltóság és a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ mutatkozott be az Önkénteseknek. A programot szintén kulturális műsor színesítette. A programon 119 fő vett részt. Ezen a rendezvényen Ausztriából és Svédországból érkezett vendégek is átadták át tapasztalataikat az Önkéntességgel kapcsolatban. A harmadik Önkéntes Fórumot szeptember 29-én. bonyolítottuk le. 50 fő vett részt a rendezvényen. A Ficánkoló Óvoda és a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola mutatkozott be. Az előzőekhez hasonlóan itt is kulturális műsor színesítette a rendezvényt. Továbbá kuriózum volt Nagy Tamás előadása, aki Amerikában szerzett tapasztalatait, élményeit osztotta meg a hallgatókkal. A 3 önkéntes Fórumon összesen 265 fő vett részt. Az Önkéntesség Világnapján, 2 helyszínen, Vasváron és Győrváron került megrendezésre a MOZDULJ NAP. A két helyszíne összesen 250 fő vett részt a rendezvényeken. Illetve a dátum másik apropója a Mikulás kapcsán a jótékonysági akció során 73 gyermeknek okoztak meglepetést. A Projekt Záró rendezvényt december 15-én tartottuk a Nagy Gáspár Kulturális Központban. A rendezvényen 145 fő vett részt.

9 A ringatókon a kézműves foglakozásokon, az önkéntes fórumokon, Mozdulj Napon, Nyitó és záró rendezvényen megjelent összesen 1182 fő. Disszemináció A Vasvári Újságban megjelent 4 db. a projektben betervezett hirdetés. A Rábavidék Újságban megjelent 3 db. a projektben betervezett hirdetés. A sajtóban 2 cikk jelent meg: Egy cikk a Vas Megyében terjesztett egyetlen megyei napilapba a Vas Népében. A március 26-án, kedden megjelent szám 3-ik oldalán. Önkéntes Pont jött létre című cikk. A másik cikk a Vasvár térségében terjesztett ingyenes önkormányzati havilap A Vasvári Újság XXIII. évfolyam 4. szám. Amely április 3-án jelent meg. A 7-ik oldalon található Az Önkéntesség elterjesztése című cikk. A Vasvári Újságban a projektzárásról kiküldött sajtóközlemény jelent meg. A projekt honlapja, ahova feltöltésre kerülnek a projekt események. (www.vtcee.hu) A menedzsment és önkéntes segítők által megtervezett, megszerkesztett és jóváhagyott 3000 példányszámú szórólap került kinyomtatásra, valamint a kötelező arculati elemekkel felszerelt, és az önkéntesség eszméjére utaló tollak, kulcstartók, nyakpántok, karkötők, mobiltartók, pólók, kerültek legyártásra, és az önkéntes pontban történő elhelyezésre, majd szétosztásra. A szórólapok a települések minden olyan pontján elhelyezésre kerültek, ahol sok ember megfordul nap, mint nap; ilyen például a teljesség igénye nélkül: polgármesteri hivatal, posta, kisbolt, pékség, orvosi rendelő, gyógyszertár, óvoda, iskola, művelődési ház, és az Önkéntes Pont stb. Az előzetes együttműködési megállapodásnak megfelelően szórólapok kerültek kihelyezésre a kormányhivatal Vasvári munkaügyi kirendeltségén is. A falra kikerültek a C és D típusú táblák, így arculatot adva az Önkéntes Pontoknak és az Önkéntes Klubnak. Az Önkéntesek toborzásának jó alapot adott a fent leírt programok látogatottsága, a helyi sajtóban való rendszeres jelenlét. Hisz 10 alkalommal jelent meg hirdetés vagy cikk a projektről. Jelenvoltunk olyan több ezer fős látogatottságú rendezvényen, mint a Vasvári Rétes Fesztivál. Így a projektbe könnyedén megkötésre került a 153 db szerződés. Minden, a programunkba jelentkező önkéntes az előzetes elbeszélgetéskor regisztrációs lapot kapott, és töltött ki: ezek megítélése kétes volt, a reakciók vegyesek, gyakran határozottan érzékelhető (néha kimondva) ellenérzést keltett az önkéntesekben.

10 Az önkéntes szerződést csak az olyan hozzánk jelentkező önkéntesekkel töltettünk ki a nehézkes adatszolgáltatási hajlandóság miatt, aki biztosan tudta, hogy a projekt egésze alatt végig, és több alkalmon át szeretne, és tud megjelenni önkéntes segítőként. Ennek kitöltése a helyi egyszerű emberek körében gyakran jelentett gondot, és szült értetlenkedést és gyanakvást. A szerződés szó ijedséget és nem tetszést váltott ki, amit csak fokozott a személyes adatok megkérése is. A nehezebb része a szerződések mögé az értelmes munka állítás volt. Sajnos nem kedvezett a hosszú elnyúló tél a kinti munkáknak. Több estben. Óvoda, Tűzoltóság, Faluház esetében speciális ismeretekkel rendelkező önkéntesekre volt szükség. Néhány fogadó szervezet, eleinte idegenkedett az önkéntesek fogadásától, de a mentor munkájának köszönhetően, megtört a jég és örömmel fogadták az önkénteseket. pl. az óvodában, ahol későn kezdtük a munkát, viszont akkor újabb és újabb ötletekkel jelentkeztek, amit a rossz idő miatt fel kellett függeszteni, (játékok festése) A Mentor kiválasztása némi nehézséget okozott, hisz a látókörünkben nem volt olyan, aki megfelelt volna a feltételeknek. Így a megyei Önkéntes Centrumhoz és a Széchenyi programirodához fordultunk segítségért. Akik ajánlatából mind a mentor mind a tanácsadó személye megnyugtató megoldást adott. e. Az önkéntes program megvalósítása során felmerült kockázatok, és azok kezelésére tett intézkedések) A projekt célja az önkéntesség eszméjének népszerűsítése volt. Tapasztalataink szerint, a projekt megvalósítása közben, az egyszerű, főleg idős emberek idegenkednek mindennemű adminisztrációtól, adataik kiadásától, és ez nehézséget és bonyodalmat jelent számukra. Az emiatti sok magyarázkodás és győzködés megnehezítette a munkát annak ellenére, hogy a magunk részéről indokoltnak tartjuk a bizonyítható dokumentálás miatt az ésszerű, bizonyítható és korrekt alátámasztását munkánknak. Egyszerű példa: a parkkarbantartás során egy nagy kiterjedésű szúrós bokorral akadt dolguk az önkénteseknek, amit mindenképpen meg kellet ritkítani. Ennek egyik fő oka, hogy bizonyos szubkultúrához tartozó fiatalok a növények takarásában italoztak, dohányoztak, hangoskodtak a környéken lakokat zavarva. Ezen szórakozásuk melléktermékeit hátrahagyva komoly szemétkupacok gyűltek. Megfelelő speciális szerszámok nélkül nehézen birkóztak az önkéntesek a feladattal. Egyikük megszólította az arra járó ismerősét. Aki rövidesen motoros fűrésszel, sövényvágóval tért vissza. Segített a munkában több órán keresztül, de sem a jelenléti ívet nem írta alá sem az önkéntes regisztrációs lapot nem töltötte ki. Ugyanakkor azt mondta bármikor szívesen segít, de ne zaklassuk ilyen hülyeségekkel. (itt az adminisztrációra gondolt) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra a jogosultság megszerezhető 30 napos igazolható önkéntes tevékenységgel, munkavégzéssel. Az Önkéntes Pontot ez ügyben is keresték. De tapasztalatunk szerint, némi hátsó szándék motiválta néhányukat. Többen voltak, akik csak igazolást szerettek volna szerezni. minden munka nélkül. Ennek elterjedése beárnyékolhatja

11 az egyébként sikeres projekteket. Továbbá komoly ellenérzést szülhet a becsületes önkéntesekből is. f. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek (elért eredmények, az eredmények értékelése) A menedzsment havonta tartott megbeszéléseket. Mivel mindenki - beleértve az egyesület elnökét is - jelentős szakmai múlttal rendelkezik, lényegében nem merült fel probléma ezen a területen. Kialakítottuk az Önkéntes Pontban az irat-tárolás feltételeit, dossziékat nyitottunk, nyomtatványokat szerkesztettünk, jelenléti íveket készítettünk és szereltünk fel a kötelező arculati elemekkel, és miután a mentorunktól, és a tanácsadótól, a helyi Önkéntes Centrum munkatársától átvettünk a jó gyakorlatot, követve a jól bevált, működő szisztémákat, bevezettük azokat a saját projektünkbe. Folyamatos egyezetés zajlott a minket körülvevő más Önkéntes Pontokkal, és egymást segítve a munkában átadtuk egymásnak a megszerzett tudást és információt egy felmerülő feladat illetve probléma esetén. g. A konstrukció céljának megvalósításához szükséges kommunikációs tevékenységek (elért eredmények, értékelésük) Megalkottuk a pályázati kiírásnak megfelelően a projekt honlapot. Projektnyitó rendezvény utáni sajtóanyagot leközölte a Vas Megyében terjesztett egyetlen megyei napilap a Vas Népe. A március 26-án, kedden megjelent szám 3-ik oldalán. Önkéntes Pont jött létre című cikk. A másik cikk a Vasvár térségében terjesztett ingyenes önkormányzati havilap A Vasvári Újság XXIII. évfolyam 4. szám. Amely április 3-án jelent meg. A 7-ik oldalon található Az Önkéntesség elterjesztése című cikk. A januári Vasvári Újságban a projektzárásról kiküldött sajtóközlemény jelent meg. A Vasvári Újságban megjelent 4 db. a projektben betervezett hirdetés. A Rábavidék Újságban megjelent 3 db. a projektben betervezett hirdetés.. Szórólapokat helyeztünk el mindenhol, ahol nagyobb számban előforduló helyiek fordulnak meg, nap mint nap. Minden soron következő programról, annak időpontjáról, helyéről minden Esetben a település nagy forgalmú csomópontjaiban (intézmények, hivatalok, boltok, buszmegállók, stb.) meghívókat helyeztünk ki. Illetve DM kampány keretében kerestük az érintetteket. Ennek tudható be a rendezvények jó látogatottsága. A tapasztalatunk szerint a kommunikáció leghatásosabb módja mégis a szájról-szájra, szájhagyomány útján terjedő híresztelés, amiben helyi kulcsemberek a helyi közösségi emberek, szerepe kiemelkedő.

12 Fontos azonban az egyes programokról nyomtatott és/vagy írott formában is a pontos hely és idő megjelöléssel információhordozók kihelyezése. 3. Az önkéntes program értékelése: a. Elérte- e célját az önkéntes program? Megítélésünk szerint projektünk elérte a célját. A projektben történt vállalásainknak eleget tudtunk tenni, az indikátorokat túlteljesítettük. Létrehoztuk, és a köztudatba beépült vasvári Önkéntes Pont, amelyek munkája során a helyi lakosok értesültek arról, hogy mi az önkéntesség, a fogalmat tartalommal töltöttük meg számukra, módot és lehetőséget kerestünk és találtunk, hogy az önkéntesség iránt kedvet érzők gyakorolhassák az önkéntességet a közösség és saját gyarapodásuk érdekében. b. Választ tudott-e adni a helyi szükségletekre az önkéntes program? Ha nem, milyen akadályai voltak ennek? Ha nem teljes mértékben, mely részeit ítéli sikeresnek és milyen nehézségek merültek fel? Amennyiben teljes mértékben, miben rejlett megítélése szerint a siker? Milyen érzékelhető változást eredményezett a program a bevont önkéntesek életében? Lényegében igen, és ez a siker a jól felmért helyi igények előzetes feltérképezésének, valamint a döntéshozatalba bevont helyi önkénteseknek köszönhető Az ügyfelek visszajelzése alapján az önkéntes munka hasznos volt, a kezdeti ellenállás után, az önkéntes munka ellátása során értékesnek érezték magukat, az időbeosztásuk strukturáltabbá vált, közösségbe kerültek, készségeik fejlődtek. Az Önkéntes Pont tájékoztatása alapján több információval rendelkeztek az igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatban, ügyeiket önállóbban intézték. A fogadószervezetek a kezdeti idegenkedés után szívesen fogadtak önkénteseket. Nehézséget okozott az önkéntesekre bízható feladat kijelölése, valamint a számonkérés keretei. A projekt végére az önkéntesség beépült a fogadó szervezetek szervezeti kultúrájába, a bevont szervezetek közül senki nem tervezi a tevékenység megszüntetését a projektzárás után. Megítélésünk szerint a siker a helyi emberek fogékonyságán múlott elsősorban, valamint azon, hogy a projekt megtervezésénél és megírásánál sikerült rátapintanunk azokra a helyi igényekre, amelyek nagy valószínűséggel széles körű érdeklődésre tarthatnak számot. Figyelembe vettük -és ez megtérült-, a helyiek szerepvállalási hajlandóságát, érdeklődési körét és képességeit, a helyi közösségek szükségleteit, igényeit és e hiányosságokra történő rátapintással valósítottuk meg a projektünket. A kiépített jó kapcsolatoknak köszönhetően kialakult a feed back, az azonnali visszajelzés mechanizmusa is. Szerveztünk egy-egy akció utáni értékelő találkozókat a szervezőknek és

13 önkénteseknek, amelyeken jobbító szándékú eszmecsere folyt és zajlott a megvalósult program erősségeiről, melyeket a jövőben ugyanúgy illetve gyengeségeiről, melyeket a következő programban máshogyan kell tennünk. A tanultakat, a tapasztalatokat jól be tudtuk építeni a következő folyamatokba, így a szervezés és a színvonal egyre hatékonyabbá vált. Nem elhanyagolható a projektet irányító menedzsment, és más, az egyesülettel régebb óta együtt dolgozó önkéntesek szakmai tapasztalata sem. A megvalósítás színhelyéül szolgáló hátrányos helyzetű településeken élők életszínvonala emelkedett a projektünknek köszönhetően a vállalásunknak megfelelő készség képesség fejlesztő programok (ringató, kézműves foglalkozások, korrepetálás) hatására. Ahol megfelelő környezetben van lehetőségük a projektünk kiemelt célcsoportjául szolgáló kisgyermeket nevelő édesanyáknak gyermekeikkel együtt kreatív-készség fejlesztő játékra, hasznos időtöltésre. A ruha börzék hagyomány teremtésével lehetőség nyílik a dolgok, tárgyak okos felhasználására, s a javak hasznos forgatására Már most folynak a tárgyalások a következő, a fenntartási időszak alatti önerőből szervezett hasonló megmozdulásokról, amely mindezidáig példa nélküli volt a települések életében. Projektünk nyomán nőtt a szociális érzékenység. Javult a helyiek szociális ellátórendszerhez történő kapcsolódása azáltal, hogy tudomást szereztek a foglalkozást helyettesítő támogatás fogadószervezetnél eltölthető önkéntes tevékenység végzésével történő jogosultság megszerzésének kényéről, annak lehetőségéről. Közösségi terek szépültek, igény ébredt ennek további fenntartására a helyiekben. Igény ébredt összejövetelek, ünnepek további szervezésére. c. Az együttműködések tapasztalatai - együttműködés a helyi mentorral, az önkéntesekkel, az önkormányzattal, a munkaügyi központtal, az önkénteseket fogadó szervezettel (önkormányzati vagy állami intézménnyel, vállalatokkal, egyéb civil szervezetekkel), az önkéntes centrumokkal A projekt tervezésekor csatlakozó intézményekkel megkötöttük a szerződéseket. De pl az óvodák az ÁNTSZ-től való félelem miatt, eleinte nem igen mertek önkénteseket fogadni. (Egészségügyi könyv hiánya stb.) Majd megoldást találtunk, hogy a gyerekek alvásidejében az udvaron dolgozhatnak önkéntesek. Ekkor már engedékenyebbek lettek. Amikor látták az eredményeket akkor pedig már Ők kérték az önkéntesek munkáját. Így a fenntartási időszakra is betervezett munkák vannak. A projekt kapcsolati rendszere az egész időtartam alatt nyugodt, kiegyensúlyozott volt, mely nagyban köszönhető a személyes, jó kapcsolatoknak, mely az Önkéntes Pont és az együttműködő szervezetek munkatársait jellemezte Az előzetes együttműködési szándéknyilatkozatoknak, és a későbbi együttműködési Megállapodásoknak megfelelően minden szervezet, a vállalásainak maximálisan eleget téve kísérte végig projektünket. Az Önkéntes Pont és a szombathelyi Önkéntes Centrum jó kapcsolatot épített ki, minden kérdéssel és felmerülő problémával hozzájuk fordulhatnak útbaigazításért

14 d. Tervezi-e a program folytatását? igen A projekt megvalósítási időszakán túl, a ma már önjáró Önkéntes Pont a megszerzett tapasztalatokkal és tudással továbbra is várja az önkéntesek jelentkezését. Az egyesület továbbra is részt vesz az önkéntesek fogadó szervezetekhez történő kihelyezésében és az ezzel kapcsolatos és szükséges adminisztráció lebonyolításában. A ringató és kézműves foglalkozások továbbra is a helyi édesanyák és kisgyermekek nagy örömére működnek. e. Tervezi-e további önkéntes program megvalósítását? igen A projektmegvalósítók tervezik a szakmai program folytatását, a fenntartási időszakban. Az Önkéntes Pont feladatai közül a fogadószervezetek számára a közvetítést és az önkéntesek regisztrálását, irányítását mindenképpen fenntartja. A konzorciumi partnerek közösen keresik a projekt folytatásának anyagi feltételeit. A Tűzoltóság folyamatosan fogad önkénteseket különféle feladatok végrehajtására, A fenntartási időszak alatt a már elindult kezdeményezéseket továbbra is ápoljuk és folytatjuk. Nagyszabású az es projekthez hasonló, átfogó projektet vállalunk, ha megfelelő forráshoz jutunk. f. Programjának mely elemeit tartja a továbbiakban széles körben terjeszthetőnek? Gyakorlatilag a projekt minden eleme fontos, akár egyedi, egyszeri események megszervezése volt a feladat (takarítás, faültetés, parkosítás stb.), akár rendszeres program megszervezését (ringató, stb.) vállaltuk. Azt kell kihangsúlyozni, hogy a konkrét tevékenységeken túl, a közösség építése, az emberi kapcsolatok kialakítása illetve az elmélyítése a legfontosabb elem. Az önkénteseket fogadó intézmények koordinátorainak tudását és pozitív hozzáállását - A személyes odafigyelést, gondoskodást az Önkéntes Pont ügyfeleire - Az önkéntesek tapasztalatainak széleskörű elterjesztése az önkéntesség népszerűsítése érdekében 4. Az adott időszak során felmerült kérdések, válaszok, megoldásra váró problémák köre A fogadó szervezetek nagy része olyan önkénteseket szeretne fogadni, aki hosszú távon, saját meggyőződéséből, akaratából kívánja ellátni a feladatát. (lásd Tűzoltó autójavítást) Nem

15 pedig olyan önkéntest, akik valamilyen kötelezettség miatt kerül ki a szervezetthez. (kell az érettségihez, további segélyre jogosít)

AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE MAGYARORSZÁGON

AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE MAGYARORSZÁGON AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE MAGYARORSZÁGON 1 1. Név: Az Elesettekért Alapítvány 2. Székhely: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 53. 3. Levelezési cím: 6725 Szeged, Boldogasszony

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Székhely: 4031 Debrecen, István út 33. 6/20. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca

Részletesebben

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben 2012. november 01.-2013. október 31. Záró Tanulmány Tartalomjegyzék 1. Szervezet adatai... 4 2. A szervezet önkéntes programja... 5 a) Az

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régiók területén TÁMOP 5.5.2. 11/2-2012-0007 Tartalom... 1 Nyírteleki Civil Koordinációs

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Székhely: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Levelezési cím: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Telefon: +3662 641-580 Fax: +3662 641-580 Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Záró tanulmány. ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS Önkéntes Központ Üllésen TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059. I. A szervezet rövid bemutatása, adatai

Záró tanulmány. ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS Önkéntes Központ Üllésen TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059. I. A szervezet rövid bemutatása, adatai I. A szervezet rövid bemutatása, adatai Szervezet neve: MÁTRIX Közhasznú Alapítvány Székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 5. Postacím: 6701 Szeged, P.F.: 929. Internet: www.matrixalapitvany.hu E-mail: info@matrixalapitvany.hu

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S!

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! : Készítette: Rádainé Kunos Klára szakmai vezető, Horváth Csilla Judit projektmenedzser 1. Szervezet adatai Név: Barangoló Közhasznú Egyesület Székhely: 5811 Végegyháza,

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY. TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0028 TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén. Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete

ZÁRÓTANULMÁNY. TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0028 TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén. Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0028 TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén 1. Szervezet adatai: Név: Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete Székhely: 2376 Hernád, Fő u. 147. Levelezési

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület (főpályázó) (konzorciumi tagok: Autisták Országos Szövetsége, Nemzetközi Cseperedő

Részletesebben

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése Tartalom Előszó 4 1 Előszó Mindenik embernek a lelkében dal van És a saját lelkét hallja minden dalban És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek. Babits Mihály: Második ének

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY. Önkéntesség Újratöltve TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0050 2013. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0050

ZÁRÓTANULMÁNY. Önkéntesség Újratöltve TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0050 2013. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0050 ZÁRÓTANULMÁNY Önkéntesség Újratöltve 2013. 1. A szervezet adatai Név EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány Székehely 2484 Gárdony, Lehel út 84. Levelezési cím 2483 Gárdony, Móricz Zs. u. 2. Telefon +36-22-780-476

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0047. Zárótanulmány. Önkéntesekkel az egészségtudatos életmódért a Móri-árokban NKÉNTES NTOK

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0047. Zárótanulmány. Önkéntesekkel az egészségtudatos életmódért a Móri-árokban NKÉNTES NTOK NKÉNTES Önkéntesekkel az egészségtudatos életmódért a Móri-árokban NTOK ÖNKÉNTESEKKEL AZ EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓDÉRT A MÓRI-ÁROKBAN Tartalomjegyzék 1. A szervezet tevékenységi területe...4 Cél szerinti

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

Közösségi Beavatkozási Terv

Közösségi Beavatkozási Terv 1 Közösségi Beavatkozási Terv Varsány település számára Jóváhagyta: 1. Varsány község Önkormányzata Pintérné Kanyó Judit Polgármester Egyetértett: 2. A célcsoport képviselője: Petrovics Ferenc 3. TKKI

Részletesebben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0024 ÖNKÉNTESSÉG ÉS TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY MAPI

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014.

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014. MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014. 1 TARTALOM 2 ÖNKÉNTES MUNKA... 5 Barcs... 5 Bicsérd... 6 Bonyhád... 6 Dunaföldvár... 6 Egyházaskozár... 7 Fonyód... 7 Magyarszék... 8 Marcali...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről BESZÁMOLÓ Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről Izsák, 2014. március 31. Készítette: Sörösné Boldoczki Tímea Intézményvezető A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról

Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról 1. számú melléklet Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZEREP TANMŰHELY ZÁRÓ KIADVÁNY

SZEREP TANMŰHELY ZÁRÓ KIADVÁNY ZÁRÓ KIADVÁNY TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0008 Összeállította: VASTAG ERIKA, projektmenedzser VÉRTESI-NAGY MÓNIKA, fejlesztési munkatárs a West Hungary Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. november

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben