Pedagógiai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Programja"

Átírás

1 PTE Pedagógiai Programja 1 a szervezésében

2 A Pedagógiai Program kidolgozásért felelős munkacsoport tagjai: Békési Andrea - Csovcsics Erika Dr. Orsós Anna Dr. Varga Aranka Jakab Natália Szemenyei Mariann A Pedagógiai Programhoz szakmai anyagokkal, véleményükkel hozzájárultak: Andl Helga, Dr. Arató Ferenc, Balatonyi Judit, Dr. Beck Zoltán, Dr. Bigazzi Sára, Dr. Cserti-Csapó Tibor, Dr. Forray R. Katalin, Dr. Lakatos Szilvia, Kalocsainé Sánta Hajnalka, Oláh Anita, Sztranyovszki Zsófia, Trendl Fanni, Varga László, Vezdén Kata 2 Pécs 2013 a szervezésében

3 Tartalom Preambulum... 6 I. A Szakkollégium bemutatása... 7 I.1. Általános adatok... 7 I.2. Rövid történet... 8 I.3. Jelen helyzet I.4. Kapcsolódó dokumentumok II. Résztvevők és együttműködések II.1. Hallgatói közösség II.2. Támogatói közösség II.2.1. Vezetőség II.2.2. Projektelem felelősök II.2.3. Tutorok II.2.4. Mentorok II.2.5. Képzők II.3. Kapcsolatrendszer III. A Szakkollégium alapvetései III.1. Pedagógiai alapelvek III.2. Értékek III.3. Célok III Általános célkitűzések III Konkrét célkitűzések III.4. Feladatok III.5. A célok elérését segítő tevékenységek III.5.1. Folyamatos, napi rendszerességgel folyó tevékenységek III.5.2. Rendszeres, hetenkénti ill. havonként megvalósított tevékenységek III.5.3. Eseti vagy időszakos tevékenységek megvalósítandó tevékenységek III.6. Eszközök és eljárások a szervezésében

4 IV. Nevelési program IV.1. Általános nevelési elvek IV.2. A képzési rendszer időterve IV.3. A képzési rendszer segédanyagai IV.4. A képzési rendszerben való részvétel módja IV.5. Az értékelés módozatai és a minőségirányítás IV.6. Tehetséggondozás IV.7. Interkulturális értékek IV.8. Képzési kínálat általános elve IV.9. A képzési rendszer részletei IV.10. Összefoglaló tábla a képzési rendszerről V. ZÁRÓ DOKUMENTUMOK V.1. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala, a hozzáférés lehetőségei V.2. A Pedagógiai Program elfogadásának dokumentumai V.3. A Pedagógiai Program érvényessége V.4. A Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata V.5. A Pedagógiai Program módosítása VI. Elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok VII. Mellékletek VII.1. Felvételi Eljárásrend VII.1.1. Főbb jellemzők VII.1.2. Az ösztöndíj program felvételi eljárásrendjének megvalósítói VII.1.3. A felvételi eljárásrend részei VII.1.4. Mellékletek VII.2. Ösztöndíj Rendszer VII.2.1. Főbb jellemzők VII.2.2. Az ösztöndíj folyósítás rendszere VII.2.3. Mellékletek VII.3. Tutori Rendszer VII.3.1. A tutori rendszer indokoltsága a szervezésében

5 VII.3.2. A tutori rendszer célja VII.3.3. Ki lehet tutor? VII.3.4. A tutorrá válás módja VII.3.5. A tutorálásba bevonható oktatók és feladataik VII.3.6. A tutori tevékenység időtartama VII.4. Mentori Rendszer VII.4.1. Főbb jellemzők VII.4.2. A mentor program felvételi eljárásrendjének megvalósítói VII.4.3. A felvételi eljárásrend részei VII.4.4. Mellékletek VII.5. Képzési Rendszer VII.5.1. Bevezetés VII.5.2. A Képzési Rendszer célja VII.5.3. A Képzési Rendszer területei VII.5.4. A Képzési Rendszer részletes szakmai terve VII.6. Hallgatói Portfólió VII.6.1. Bevezetés VII.6.2. Mit kell tudni a portfólióról? VII.6.3. A TÁMOP projekt Portfóliója VII.6.4. Mellékletek VII.7. Szervezeti és Működési Szabályzat VII.7.1. Általános rendelkezések VII:2.2. A Szakkollégium alapvetései, céljai VII.2.3. A Szakkollégium fő feladatai VII.2.4. A Szakkollégium munkaprogramja és munkaterve VII.2.5. A Szakkollégium szervezeti felépítése VII.2.6. Záró rendelkezések VII.2.7. Melléklet a szervezésében

6 Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék (továbbiakban: Tanszék) mellett működő Wlislocki Henrik Szakkollégiumában (továbbiakban: Szakkollégium) megvalósuló TÁMOP D- 12/2/KONV es kódjelű pályázat (továbbiakban: TÁMOP projekt) keretében nyújtott szakmai szolgáltatásrendszer pedagógiai alapjait kívánja összefoglalni a Szakkollégium Pedagógiai Programja (továbbiakban Pedagógiai Program). A Pedagógiai Program igazodik több már meglévő dokumentumhoz és szabályozóhoz. Így többek között a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) foglaltakhoz, a PTE valamennyi szabályozójához, valamint a TÁMOP projekt keretében összeállított komplex szakmai programhoz és a szakmai program működéséhez megalkotott felvételi eljárásrendre, ösztöndíjra, mentotokra, tutorokra vonatkozó - szabályozókhoz. A Pedagógiai Program általános célja, hogy összefoglalja a TÁMOP projektben megvalósuló szakmai-pedagógiai feladatok céljait, tevékenységeit, módszereit, megnevezze a résztvevőket, illetve kijelölje a kapcsolódó feladatokat és eljárásrendeket. Mindezek érdekében a Pedagógiai Program nem csak részletesen kifejti a TÁMOP projekt szakmai programját pedagógiai megközelítésben, hanem mellékletében elhelyezi valamennyi TÁMOP projekthez kapcsolódó szabályozót is. 6 A Pedagógiai Program függetlenül attól, hogy a Szakkollégium a felsőoktatás és nem a közoktatás része az iskolák pedagógiai programjára vonatkozó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7. -át tekinti felépítésében és tartalmában irányadónak. a szervezésében

7 I. A Szakkollégium bemutatása I.1. Általános adatok A Szakkollégium a Pécsi Tudományegyetem önálló szervezeti egysége, nem önálló jogi személy. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke biztosítja a Szakkollégium szakmai kereteit és infrastrukturális hátterét. A Szakkollégium hivatalos megnevezése: PTE (továbbiakban: Szakkollégium) A Szakkollégium nevének rövidítése: WHSz A Szakkollégium képviseletét a szakkollégium vezető tanára, a szakkollégium elnöke és titkára láthatja el. A képviselők mindegyike választott személy. Választásuk módját a mellékletben elhelyezett Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 7 Székhelye: 7624, Pécs Ifjúság útja 6., D épület 3. emelet Telefonszáma: 72/ Internetes elérhetősége: a szervezésében

8 I.2. Rövid történet Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A a PTE BTK Romológia Tanszéke mellett indult 2002-ben útjára Európai Unió-s előcsatlakozási (PHARE) sal, hogy összefogja és integrálja a PTE különböző karain tanuló roma/cigány származású diákokat, illetve azokat, akik érdeklődnek a romológia tudományterülete iránt. Az indulás időszakában alakultak ki azok a tevékenységek, melyek a következő évtizedben elsősorban a októl függően kisebb, nagyobb mértékben folyamatosan működtek. A fókuszban mindvégig a roma/cigány, illetve romológia iránt érdeklődő hallgatók tudományos előrehaladása állt, de e mellett fontos szerep jutott a közösségfejlesztésnek és a tématerülethez kapcsolódó társadalmi szerepvállalásnak is. Az évek során számos projektet valósítottak meg a Szakkollégium hallgatói, amelyek közül az alábbiakban néhány mérföldkő kerül kiemelésre ig mentori rendszerrel és számos képzési szolgáltatással támogatta a Szakkollégium a bekerülő roma/cigány hallgatókat. E mellett kiemelt figyelmet fordított a közösségfejlesztésre és elindult a WHSZ elnevezésű szakkollégiumi folyóirat is a már említett PHARE forrás felhasználásával között kisebb projektek valósultak meg: közösségi teret alakítottak a diákok maguknak, kisebb kutatásokat bonyolítottak és nyitottak az egyetem többi hallgatója felé romológia témájú filmklubbal, kiállítással, előadásokkal. E mellett a szakkollégisták bevonódtak az egyetemen oktatók kutatásaiba is, ezzel szerezve tudományos tapasztalatokat ben elindult a társadalmi szerepvállalás is a hallgatók körében: olyan civil szervezetekben végeztek önkéntes munkát mindahányan, ahol tudtak foglalkozni hátrányos helyzetű és roma/cigány gyerekekkel, közösségekkel. Ezt követően a hallgatók maguk is alapítói lettek hasonló civil szervezeteknek, és a Szakkollégiumban szerzett társadalmi szerepvállalással kapcsolatos tapasztalataikat így kamatoztatták. a szervezésében

9 ban a cigánysággal kapcsolatos ismeretek terjesztése volt a szakkollégisták egyik fontos célja. Így kurzust tartottak a tanárképzésben részt vevő diákoknak a cigány/roma népességgel kapcsolatos témákban és Vurdona című fotókiállítást szerveztek, mely a holland és brit travellerek hétköznapjait örökítette meg ben a tudományos munkán volt a hangsúly: kutatást valósítottak meg a szakkollégisták közösen pályázati segítségével. A téma a leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex felzárkóztató programjának vizsgálata volt, illetve az ott élők szociális, oktatási és munkaerő-piaci helyzetének felmérése. Eredményeiket tudományos konferenciákon és tanulmánykötetben mutatták be ben tovább folytatódott a tudományos élet. Az egyetem Nyitott egyetem a tudomány disszeminációja című pályázat keretén belül Esélyegyenlőség a felsőoktatásban címmel konferenciát szerveztek a szakkollégisták Az eseményen elhangzott előadásokból, kutatásokból, a részt vett szervezetek tevékenységeit bemutató anyagokból és kutatásaikból konferenciakötetet jelentet meg. (Gypsy Studies ) őszén Mentorprogram is működött, melynek során a Szakkollégium felsőbb éves hallgatói a Romológia Tanszék első éves diákjainak segítettek eligazodni az egyetemi életben. Ugyanakkor szakkollégisták által szervezett filmklub segítette a cigányság témakörének nyilvánosságát. A vetítések után beszélgetéseket zajlottak, ahol a diákok megoszthatták egymással az érzéseiket, kérdéseiket a filmek kapcsán során a Szakkollégium diákjai a Romológia és Nevelésszociológia Tanszékkel közösen rendezte meg a Romológia akkor és most című konferenciáját, melyre a Romológiát végzett hallgatók kutatásainak bemutatására kerül sor. E mellett kapcsolatot építettek ki más országok romológus hallgatóval, mely kapcsolatra építve szakmai utakat terveztek. a szervezésében

10 I.3. Jelen helyzet Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Szakkollégium 2003-tól két projektet valósít meg. Az egyik a Pécsi Tudományegyetem TÁMOP pályázatán belül támogatja a szakkollégisták külföldi kapcsolatépítését romológia műhelyekkel. A Prágai Egyetemmel kialakítandó szakmai-tudományos kapcsolat intézménylátogatással, közös kutatás kialakításával jár együtt majd. A projekt a Pedagógiai Program készítésének időszakában indult, a megvalósítás folyamatáról részletes dokumentációt vezet a megvalósítás felelőse. A megvalósítás során a Szakkollégium törekszik arra, hogy a Pedagógiai Programban részletezett TÁMOP projektet szakmailag kiegészítse, egyes tevékenységeinek eredményességét erősítse és külföldi romológiai műhelyekkel kapcsolatot építsen. Így elsősorban a TÁMOP projekt Hálózatépítésre és Tudományos kutatásra vonatkozó projektelemeihez kapcsolódik. A másik megvalósuló tevékenység a Szakkollégium saját TÁMOP projektje, mely 2013 februárjában indul és 2015 júniusában zárul. A TÁMOP projekt tervezésekor végzett helyzetfelmérés megállapításaihoz igazodó szakmai program alapvető célkitűzése, hogy a megvalósító Szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány/roma értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. Ezen cél érdekében a Szakkollégium szakmai programja arra irányul, hogy a felsőoktatásban tanuló és Szakkollégiumhoz csatlakozó hátrányos helyzetű, elsősorban cigány/roma származású hallgatók tanulmányi sikerességét előmozdítsa, őket kutatási tevékenységekbe bevonja, valamint társadalmi szerepvállalásukat megerősítse. 10 Tervek szerint a TÁMOP projekt i időszakában a Szakkollégium minimum 28 szakkollégista számára nyújt széleskörű szolgáltatást az egyetemi tanulmányaik sikeres elvégzéséhez. A TÁMOP projekt szakmai programjának kidolgozói és megvalósítói jelenlegi és volt szakkollégisták, egyetemi oktatók és más szakemberek. A program kidolgozása és megvalósítása az inklúzió (befogadás) szemléletén nyugszik, és a módszertana egyaránt épít a projektpedagógiára, valamint a kooperáció alapelveire. a szervezésében

11 A TÁMOP projekt szakmai programja egymással összefüggő modulokból (tématerületekből) áll, mely modulok önállóan is tudnak működni, de szorosan kapcsolódnak tartalmilag a többi modulhoz. Vagyis az egyes modulok önállóan is sikeresek lehetnek, azonban a teljes projekt sikeréhez valamennyi modul eredményeinek hozzá kell járulnia. A modulokat 3 nagy csoportba tudjuk sorolni. 1. Modulszerűen behatárolt tevékenységek Azok a tevékenységek tartoznak ide, amelyek egy alkalommal kerülnek elő (a projekt elején), és erre épülően működik a többi téma a projekt egészében. Vagyis a projekt elején széleskörű szakmai együttműködéssel kerülnek kidolgozásra azok a szakmai anyagok, melyek elengedhetetlenek a tervezett pedagógiai munkához és az átlátható működéshez. - Így a Pedagógiai Program foglalja össze és egyben részletesen kifejti a TÁMOP projekt szakmai tartalmait, pedagógiai alapvetéseit. - A Képzési Rendszer alapján történnek a hallgatói szolgáltatások a TÁMOP projektben nevezett közvetlen célcsoport számára A célcsoportból a részletesen kidolgozott Felvételi Eljárásrend szerint kerülnek a programba a komplex szolgáltatást kapó Ösztöndíjasok. - Szintén előre meghatározott az az Ösztöndíj Rendszer, mely alapján a TÁMOP projektbe választott Ösztöndíjasok pénzügyi hoz is jutnak. - A TÁMOP projekt szakmai szolgáltatásrendszerének megvalósulása során az Ösztöndíjasok egyéni fejlődésüket a projekt által megadott Hallgatói Portfólióban dokumentálják, követik nyomon, értékelik és kiigazítják. - Az Ösztöndíjasok folyamatos előrehaladását a részletesen leírt Mentori és Tutori Rendszer szerint kiválasztott és tevékenykedő egyetemisták és egyetemi oktatók támogatják. a szervezésében

12 2. Folyamatosan működő tevékenységek - A TÁMOP projekt egészén végighúzódó tevékenységek között találjuk a tutori rendszert, amikor a diákot egy általa választott tanár segíti személyes problémái megoldásában és a tudományos előrehaladásban. - Ugyanígy mentort is választ a diák segítőül: egy olyan idősebb hallgatótársát, aki az egyetemi élet mindennapjaiban nyújt számára t a kortárs-segítés eszközrendszerével. - Ezzel a két segítővel (tutor, mentor) kívánja elérni a program a személyre szabott szolgáltatásokat, melyeket a hallgatói karriertervet is tartalmazó hallgatói portfólióban rögzítenek folyamatosan. - A tudományos kutatás (nyílt pályázati formában) és publikáció (Romológia folyóirat elindítása), valamint a Szakkollégiumi könyvtár fejlesztése egyértelműen a hallgatók tudományos életbe való bevonása miatt működik majd folyamatosan. - Ezt jól egészítik ki a szakmai közösségbe való integrálódást célzó tevékenységek: szakmai együttműködések széles körének kialakítása, a hálózatosodás a többi roma szakkollégiummal, kapcsolatrendszer kiépítése az egyetemen, az alumni stb A folyamatosan működtetett szakmai kapcsolatok sorába, valamint az önkéntes tevékenységhez tartozik a középiskolás cigány/roma fiatalok megtalálása és felkészítése a felsőoktatásra. - Mindez akkor tud valóban jól működni, ha a programot megvalósítók képzése, szakmai műhelye és szupervíziója is folyamatosan része a programnak - Minden projektelem esetén horizontális elv és folyamatosan megvalósuló tevékenység a minőségbiztosítás, mely összesítve biztosítja a TÁMOP projekt minőségirányítását. a szervezésében

13 3. A rendszeresen visszatérő programelemek - A hallgatók számára nyújtott olyan szolgáltatásoknak széles azon sora, amely kompetencia-fejlesztésüket és tehetséggondozásukat szolgálja. Így kommunikáció, tanulásmódszertan, IKT kompetencia, kutatásmódszertan, aktív társadalmi szerepvállalás, valamint személyes és társas kompetenciák fejlesztése történik. Mindezek a fejlesztések közösségi keretbe illesztve jelennek meg a havonta szervezett háromnapos hétvégeken, amelyeket a hallgatók mentoraikkal közösen szerveznek a Gandhi Gimnáziumban, egyes programokba bevonva a középiskolás fiatalokat is. - Szintén egy-egy hétvégén és nyári táborokban lesz lehetőség romológiával foglalkozó szakemberek műhelyeibe bekapcsolódni a Romológia Kutatóintézet ával. A más szakkollégiumokkal, roma szakkollégiumok diákjaival és középiskolásokkal közös programok (kutatások, konferenciák, nyári táborok) szervezése is rendszeresen visszatérő programelem. E tevékenységek tartalma kettős: a közösségépítést és a tudományos előrehaladást egyaránt szolgálja Az Ösztöndíjasok által választott idegennyelv oktatása, illetve a személyes tanulmányaikban való előrehaladás a jellegénél fogva hétről hétre, az Ösztöndíjasokkal egyeztetett időpontokban folyamatosan zajlik a Romológia Tanszék szakkollégiumi terében. Ugyanitt érhető el a könyvtári szolgáltatás és közösségi tér az Ösztöndíjasok napi találkozásának lehetőségét megadva. - Az egészhez illeszkedik a civil szektorral való élő kapcsolat, melynek segítségével az Ösztöndíjasok cigány közösségekben (nemzetiségi gimnáziumban, tanodákban, szegregált településeken) végeznek olyan önkéntes munkát, mely a társadalmi szerepvállalásra készíti őket fel. a szervezésében

14 I.4. Kapcsolódó dokumentumok Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A TÁMOP projekt keretében kidolgozott, alábbiakban felsorolt dokumentumok szorosan kapcsolódnak a Pedagógiai Programhoz, mivel azok szakmai tartalmára és eljárásrendjére támaszkodik. Ezek a dokumentumok a Pedagógiai Program mellékletében olvashatóak. - Felvételi Eljárásrend - Ösztöndíj Rendszer - Tutori Rendszer - Mentori Rendszer - Képzési Terv - Hallgatói Portfólió 14 a szervezésében

15 II. Résztvevők és együttműködések A szakkollégiumban megvalósuló TÁMOP projektben részt vesznek az ösztöndíjas hallgatók és az őket támogató mentorok, tutorok, képzők. További résztvevők az egyetemi rendszerre felkészített középiskolások, az ösztöndíjasok családjai, a projektet irányító vezetés, valamint a szakmai partnerek képviselői. A résztvevők kapcsolatrendszere a Pedagógiai Programhoz kapcsolódó dokumentumokban részletesen szabályozott, így a Pedagógiai Program mellékletében kerülnek elhelyezésre ezek a szabályozók. A Pedagógiai Program az alábbiakban összefoglalóan adja meg mindazokat az információkat, melyek a részletes szabályozókban találhatók, illetve megjelöli a részletes kifejtés pontos helyét. II.1. Hallgatói közösség A TÁMOP projekt célcsoportja elsődlegesen a Szakkollégium azon tagjai, akik TÁMOP projekt Ösztöndíj Programjába a Felvételi Eljárásrend szerint sikerrel jelentkeznek (továbbiakban Ösztöndíjas hallgatók). A jelentkezés feltétele a Szakkollégium tagsági jogviszonya mellett a hátrányos helyzet igazolása. 15 Jelen projektben hátrányos helyzetű hallgatónak tekintünk: 1. a évi CXXXIX. törvény nak 10. pontjában meghatározottakon túl minden olyan hallgatót, 2. aki az egyéni fejlesztés terv megkötésének időpontjában rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezik és a. akinek szülei rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkeznek, illetve havi jövedelmük nem haladja meg a mindenkor hatályos minimálbért; b. vagy akinek szülőinek legmagasabb iskolai végzettsége általános iskola, illetve érettségit nem igénylő, elavult szakképzettségük van; c. vagy aki egyszülős családban nevelkedik, d. vagy a háztartásban melyben a fiatal életvitelszerűen él több generáció él együtt; e. vagy akinek legalább egyik szülője tartósan beteg vagy fogyatékos; f. vagy akinek állandó lakhelye a 94 hátrányos helyzetű kistérségben van; a szervezésében

16 g. vagy aki szegregált lakókörnyezetben él. Az Ösztöndíj Program Felvételi Eljárásán a jelentkező hallgatók közül előnyben részesülnek a cigány/roma származásúak. A Szakkollégium TÁMOP projektben támogatott Ösztöndíjas hallgatók felvételének rendje külön dokumentumban szabályozott. (Részletesen lásd a 1. számú mellékletben elhelyezett Felvételi Eljárásrendben) A Hallgatói közösségbe soroljuk azokat a nem Ösztöndíjas hallgatókat is, akik a Szakkollégium tagjai. Ők nem vesznek részt a TÁMOP projekt komplex szolgáltatásrendszerében közvetlenül, de közvetetten kapcsolódnak a programhoz, mint további résztvevők, segítők, megvalósítók. A hallgatók Ösztöndíjas és nem ösztöndíjas szakkollégisták intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét a Wlislocki Henrik Szakkollégium SZMSZ-e tartalmazza. (Részletesen lásd a 7. számú mellékletben elhelyezett Szervezeti és Működési Szabályzatban) 16 Az Ösztöndíjas hallgatók jogai és kötelességei külön dokumentumban szintén részletesen szabályozottak, így erre a Pedagógiai Program külön nem tér ki. (Részletesen lásd a 2. számú mellékletben elhelyezett Ösztöndíj Rendszerben.) Az Ösztöndíjas hallgatókra a TÁMOP projekt megvalósítói úgy tekintenek, hogy valamennyien kiemelt figyelmet igénylőek, így a Pedagógiai Program nem szabályozza külön a kiemelt figyelmet igénylő hallgatókra vonatkozó pedagógiai tevékenység helyi rendjét. A Pedagógiai Program az inkluzív pedagógia szemléletét, mint horizontális szempontot alkalmazva valamennyi ösztöndíjas hallgatóra vonatkozóan személyre szabott pedagógiai folyamatot kíván megvalósítani. Ennek garanciái a tutori és mentori rendszer, az egyéni választáson/ajánláson nyugvó képzések sora, a vállalt önkéntes munka és tudományos tevékenység, valamint a személyes fejlődést nyomon követő Portfólió és a benne foglalt Karrierterv. a szervezésében

17 A TÁMOP projekt közvetett célcsoportját alkotják azok a középiskolai tanulók, akik az Ösztöndíjas hallgatókhoz hasonlóan hátrányos helyzetűek, cigány/roma származásúak, és várhatóan bekapcsolódnak a felsőoktatásba és a Szakkollégiumba. Ők lesznek a következő évek további Ösztöndíjas hallgatói. II.2. Támogatói közösség II.2.1. Vezetőség A TÁMOP projekt megvalósítását szakmai vezetés koordinálja, melynek tagjai a szakmai vezető, a Romológia Tanszék vezetője és a vezető tanára; a projektben közös megnevezésük: szakmai munkát segítő tanácsadók. Szintén a szakmai vezetéshez tartozik a nyilvánosságot, a szakmai együttműködést és disszeminációt szervező projekt képviselő, illetve a szakmai asszisztens. A szakmai vezetés tagjainak személyre szabott feladatai a következők: 17 Szakmai vezető Feladata a pályázati projekt szakmai irányítása, a szakmai munka felügyelete, a folyamatos szakmai dokumentáció elkészítésének figyelmemmel kísérése. További feladata a monitoring mutatók teljesülésének érdekében történő tervezés, egyeztetések kezdeményezése, az információ áramoltatás, döntéshozatal, kapcsolattartás az irányító hatóságokkal. Ő az, aki a szakmai beszámolókhoz kapcsolódó teljesítés igazolásokat ellenjegyzi, a beszámolók készítésben részt vesz, illetve folyamatosan kommunikál és együttműködik a projektmenedzserrel. E mellett dolga a külső szolgáltatókkal történő tárgyalásokon, ill. a döntési folyamtokban való részvétel, illetve folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a szakmai tanácsadókkal. Ügyfél fogadási időt biztosít a célcsoport és a projektmegvalósítók számára, és részt vesz a projektmenedzsment értekezleteken, a szakmai értekezleteken. a szervezésében

18 Tanácsadó Feladata a projekt teljes szakmai és pénzügyi felügyelete, a szakmai munkát segítő teljes körű tanácsadás és az esetlegesen szükséges szakmai korrekciók végrehajtatásának kezdeményezése. További feladata az indikátorok teljesülésnek figyelemmel kísérése, a projektben dolgozó személyek kiválasztása. Részt vesz külső szolgáltatókkal történő tárgyalásokon, ill. a döntési folyamtokban. Szükség esetén képviseli a projektet (egyetem, közvetítő szerv stb ). Aktívan részt vesz a projekt menedzsment és a szakmai értekezleteken. Projekt képviselő Feladata a média megjelenéssel kapcsolatos teendők összehangolása, szervezése, az ehhez szükséges háttéranyagok elkészítése, különös tekintettel a támogató által elvárt kötelező nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatokra. Szintén feladata a szakkollégiumi program minél szélesebb körben történő megismertetését célzó programok, találkozók, konferenciák, szervezése, más szakkollégiumokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, emellett a projekt képviselete. Részt vesz a projektmenedzsment értekezleteken és a szakmai értekezleteken. 18 Szakmai asszisztens Feladatai közé tartozik a szakmai vezető iránymutatása alapján a szakmai vezető ill. a szakmai stáb munkájának a, a beérkezett beszámolók iktatása a kialakított elektronikus rendszerben, ill. papír alapú dossziékba. E mellett feladata a projektben dolgozó munkatársak folyamatos tájékoztatása, figyelmeztetése a határidőkre, értekezleteken való megjelenésre (elektronikusan nyomon követhető módon), és adminisztratív segítségnyújtás a szakmai programban dolgozó munkatársak részére. Ő az, aki a beérkezett szakmai anyagokat folyamatos naprakész állapotban tartja, a WHSZ irodában napi rendszerességgel ügyfél fogadási időt biztosít a célcsoport és a projektmegvalósítók számára. A projektmenedzsment értekezleteken és a szakmai értekezleteken részt vesz és emlékeztetőt készít. a szervezésében

19 A szakmai vezetés közös feladati, felelősségei közé tartoznak az alábbiakban felsoroltak: A szakmai vezetés felelős a TÁMOP projekt működését szabályozó eljárásrendek kidolgozásáért. További feladata a Felvételi Eljárásrend és az Ösztöndíj Rendszer működtetése, a mentorok és tutorok, valamint szakmai megvalósítók kiválasztása. A szakmai vezetés feladatai közé tartozik a TÁMOP projekt nyomon követése. Ennek érdekében megalkotja a nyomon követés írásos dokumentációját, ennek elkészítését folyamatosan számon kéri a megvalósítóktól. E mellett a szakmai vezetés heti rendszerességgel szakmai vezetői értekezleten - áttekinti a projekt előrehaladását. Összehangolja és meghatározza a sikerességhez szükséges tevékenységeket, s a vállalt monitoring mutatók teljesülésének érdekében végrehajtja. Ugyanígy végrehajtatja az esetlegesen szükséges korrekciókat, és amennyiben szükséges a lehető leghamarabb az érintett Projektelem felelősökkel egyeztetést kezdeményez. A szakmai vezetés képviseli a TÁMOP projektet a szakmai partnerek valamint a támogató felé. A szakmai vezetőség felelőssége a folyamatos pénzügyi és szakmai elszámolás is. 19 II.2.2. Projektelem felelősök A TÁMOP projekt további megvalósítói az egyes tématerületek vezetői (Továbbiakban: Prokjektelem felelősök), akik az általuk bevont megvalósítókkal előre meghatározott terv szerint autonóm módon működtetik az adott tématerületet, és a havi rendszerességgel szervezett szakmai műhelyek keretében számolnak be az előrehaladásról, és igazítják tevékenységeiket a többi modulhoz. A projektelem felelősök feladata az adott projektelemben végzendő szakmai munka tervezése, lebonyolítása, a projektelemben dolgozó munkatársak munkájának összehangolása. Szintén feladatuk az esetlegesen szükséges szakmai korrekciók a szervezésében

20 végrehajtásnak kezdeményezése és a szükséges - projektelem megvalósítást alátámasztó dokumentumok - határidőre történő elkészítése, ill. elkészíttetése. II.2.3. Tutorok A projektbe bevont hallgatók személyes ához szükséges olyan egyetemi oktatók bevonása, akik a hallgatók tutoraként egyedi t, odafigyelést nyújtanak a tehetséggondozás, a felzárkózás, a mentálhigiéné, a karrierterv, a portfólió stb. területeken. A projekt sikere érdekében elengedhetetlen, hogy a hallgatói teljes folyamatában olyan elkötelezett személy (egyetemi oktató) jelenlétét, aki a hallgatót személyesen és folyamatosan tudja támogatni, tanulmányait figyelemmel kísérni, ezzel biztosítva a hallgató sikeres szakmai előrehaladását, a lemorzsolódás megelőzését. Ezért minden bevont hallgató választ egy pedagógust a pécsi egyetemi oktatói körből, aki személyesen nyomon követi és támogatja előrehaladását. Fontos az is, hogy a tutorok a hallgatók személyes a mellett működjön olyan szakmai műhely, mely lehetőséget ad a hallgatók előrehaladását támogató tapasztalatcserére. 20 Minden olyan egyetemi oktató tutor lehet, akit a programba bevont hallgató választ szabad akaratából, aki iránt bizalmat érez, és aki önként vállalja a hallgató tutorálását és a programban való részvételt annak rávonatkozó minden kötelezettségével együtt. Az egyetemi oktatóval a munka kezdetekor tutorálási szerződés készül, mely tartalmazza a tutor tevékenységeit és a vele szemben állított követelményeket a tutorált hallgató tanulmányi és egyéb tevékenységi (pl. közösségi, tudományos) területeken való részvételének segítése érdekében A tutor által az Ösztöndíjasok számára nyújtott támogató tevékenységek: A hallgató ismereteinek, kompetenciáinak feltérképezése személyes beszélgetés, valamint a Szakkollégium által nyújtott szolgáltatások bemeneti mérőeszközeinek segítségével. a szervezésében

21 A hallgató Egyéni haladási tervének elkészítésében való az előző pontban részletezett ismeretek birtokában. A hallgató egyéni haladását követő, a hallgató által vezetett portfólió dokumentáltságát figyelemmel kísérése A hallgató és a tutor kapcsolattartása dokumentáltan, esetnapló vezetésével Orientációs beszélgetés, mely a pályázati projekt szakmai szolgáltatásainak választásában segíti a hallgatót Az ösztöndíjas felkészülésének a az adott időszakban rendezett szakmai konferencián, nyári táborban, szakesten stb. való részvételre. A tutorok felkészülését, valamint tapasztalatcseréjét szolgáló szakmai műhelyen való részvétel a tanszéken kialakított közösségi térben. A tutor a hallgató előmeneteléről készített és a tutor fejlesztő és támogató tevékenységével kapcsolatos dokumentációját gyűjti, és félévente szakmai beszámolóban foglalja össze a hallgatóval végzett közös munka teljesítését. 21 II.2.4. Mentorok A TÁMOP projektbe felvételt nyert Ösztöndíjas hallgatók kortárs segítői a mentorok. Ők a PTE bármelyik karán, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőbb éves hallgatók. A mentorok saját személyes tapasztalataik átadásával és példájukkal segítik a hallgatókat a sikeres egyetemi előrehaladásban. A mentorok feladata a szakkollégium ösztöndíjas hallgatóinak személyes a, saját egyetemi tapasztalataik átadása, az esetlegesen felmerülő szakmai, nehézségek leküzdésében való segítségnyújtás, szakmai és szabadidős programjaik szervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel. A mentorok havi minimum 10 kontaktóra keretében dokumentált kapcsolatot tartanak mentoráltjaikkal a fentiekben részletezettek megvalósulása érdekében. a szervezésében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Minőségirányítási Program

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1. Az iskola bemutatása ------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA

KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA A Kürt Alapítványi Gimnázium pedagógiai programja Budapest, 2014. május 26. 1 1. A Kürt Alapítványi Gimnázium pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM Családsegítő Intézet 3300 Eger, Kertész u. 3. Tel. (06-36) 784-825 E-mail: csskeger@chello.hu Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA ÉS FELADATA 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Email: titkarsag@egressy.eu Honlap: www.egressy.eu Módosításokkal egybeszerkesztett

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben