Pedagógiai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Programja"

Átírás

1 PTE Pedagógiai Programja 1 a szervezésében

2 A Pedagógiai Program kidolgozásért felelős munkacsoport tagjai: Békési Andrea - Csovcsics Erika Dr. Orsós Anna Dr. Varga Aranka Jakab Natália Szemenyei Mariann A Pedagógiai Programhoz szakmai anyagokkal, véleményükkel hozzájárultak: Andl Helga, Dr. Arató Ferenc, Balatonyi Judit, Dr. Beck Zoltán, Dr. Bigazzi Sára, Dr. Cserti-Csapó Tibor, Dr. Forray R. Katalin, Dr. Lakatos Szilvia, Kalocsainé Sánta Hajnalka, Oláh Anita, Sztranyovszki Zsófia, Trendl Fanni, Varga László, Vezdén Kata 2 Pécs 2013 a szervezésében

3 Tartalom Preambulum... 6 I. A Szakkollégium bemutatása... 7 I.1. Általános adatok... 7 I.2. Rövid történet... 8 I.3. Jelen helyzet I.4. Kapcsolódó dokumentumok II. Résztvevők és együttműködések II.1. Hallgatói közösség II.2. Támogatói közösség II.2.1. Vezetőség II.2.2. Projektelem felelősök II.2.3. Tutorok II.2.4. Mentorok II.2.5. Képzők II.3. Kapcsolatrendszer III. A Szakkollégium alapvetései III.1. Pedagógiai alapelvek III.2. Értékek III.3. Célok III Általános célkitűzések III Konkrét célkitűzések III.4. Feladatok III.5. A célok elérését segítő tevékenységek III.5.1. Folyamatos, napi rendszerességgel folyó tevékenységek III.5.2. Rendszeres, hetenkénti ill. havonként megvalósított tevékenységek III.5.3. Eseti vagy időszakos tevékenységek megvalósítandó tevékenységek III.6. Eszközök és eljárások a szervezésében

4 IV. Nevelési program IV.1. Általános nevelési elvek IV.2. A képzési rendszer időterve IV.3. A képzési rendszer segédanyagai IV.4. A képzési rendszerben való részvétel módja IV.5. Az értékelés módozatai és a minőségirányítás IV.6. Tehetséggondozás IV.7. Interkulturális értékek IV.8. Képzési kínálat általános elve IV.9. A képzési rendszer részletei IV.10. Összefoglaló tábla a képzési rendszerről V. ZÁRÓ DOKUMENTUMOK V.1. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala, a hozzáférés lehetőségei V.2. A Pedagógiai Program elfogadásának dokumentumai V.3. A Pedagógiai Program érvényessége V.4. A Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata V.5. A Pedagógiai Program módosítása VI. Elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok VII. Mellékletek VII.1. Felvételi Eljárásrend VII.1.1. Főbb jellemzők VII.1.2. Az ösztöndíj program felvételi eljárásrendjének megvalósítói VII.1.3. A felvételi eljárásrend részei VII.1.4. Mellékletek VII.2. Ösztöndíj Rendszer VII.2.1. Főbb jellemzők VII.2.2. Az ösztöndíj folyósítás rendszere VII.2.3. Mellékletek VII.3. Tutori Rendszer VII.3.1. A tutori rendszer indokoltsága a szervezésében

5 VII.3.2. A tutori rendszer célja VII.3.3. Ki lehet tutor? VII.3.4. A tutorrá válás módja VII.3.5. A tutorálásba bevonható oktatók és feladataik VII.3.6. A tutori tevékenység időtartama VII.4. Mentori Rendszer VII.4.1. Főbb jellemzők VII.4.2. A mentor program felvételi eljárásrendjének megvalósítói VII.4.3. A felvételi eljárásrend részei VII.4.4. Mellékletek VII.5. Képzési Rendszer VII.5.1. Bevezetés VII.5.2. A Képzési Rendszer célja VII.5.3. A Képzési Rendszer területei VII.5.4. A Képzési Rendszer részletes szakmai terve VII.6. Hallgatói Portfólió VII.6.1. Bevezetés VII.6.2. Mit kell tudni a portfólióról? VII.6.3. A TÁMOP projekt Portfóliója VII.6.4. Mellékletek VII.7. Szervezeti és Működési Szabályzat VII.7.1. Általános rendelkezések VII:2.2. A Szakkollégium alapvetései, céljai VII.2.3. A Szakkollégium fő feladatai VII.2.4. A Szakkollégium munkaprogramja és munkaterve VII.2.5. A Szakkollégium szervezeti felépítése VII.2.6. Záró rendelkezések VII.2.7. Melléklet a szervezésében

6 Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék (továbbiakban: Tanszék) mellett működő Wlislocki Henrik Szakkollégiumában (továbbiakban: Szakkollégium) megvalósuló TÁMOP D- 12/2/KONV es kódjelű pályázat (továbbiakban: TÁMOP projekt) keretében nyújtott szakmai szolgáltatásrendszer pedagógiai alapjait kívánja összefoglalni a Szakkollégium Pedagógiai Programja (továbbiakban Pedagógiai Program). A Pedagógiai Program igazodik több már meglévő dokumentumhoz és szabályozóhoz. Így többek között a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) foglaltakhoz, a PTE valamennyi szabályozójához, valamint a TÁMOP projekt keretében összeállított komplex szakmai programhoz és a szakmai program működéséhez megalkotott felvételi eljárásrendre, ösztöndíjra, mentotokra, tutorokra vonatkozó - szabályozókhoz. A Pedagógiai Program általános célja, hogy összefoglalja a TÁMOP projektben megvalósuló szakmai-pedagógiai feladatok céljait, tevékenységeit, módszereit, megnevezze a résztvevőket, illetve kijelölje a kapcsolódó feladatokat és eljárásrendeket. Mindezek érdekében a Pedagógiai Program nem csak részletesen kifejti a TÁMOP projekt szakmai programját pedagógiai megközelítésben, hanem mellékletében elhelyezi valamennyi TÁMOP projekthez kapcsolódó szabályozót is. 6 A Pedagógiai Program függetlenül attól, hogy a Szakkollégium a felsőoktatás és nem a közoktatás része az iskolák pedagógiai programjára vonatkozó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7. -át tekinti felépítésében és tartalmában irányadónak. a szervezésében

7 I. A Szakkollégium bemutatása I.1. Általános adatok A Szakkollégium a Pécsi Tudományegyetem önálló szervezeti egysége, nem önálló jogi személy. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke biztosítja a Szakkollégium szakmai kereteit és infrastrukturális hátterét. A Szakkollégium hivatalos megnevezése: PTE (továbbiakban: Szakkollégium) A Szakkollégium nevének rövidítése: WHSz A Szakkollégium képviseletét a szakkollégium vezető tanára, a szakkollégium elnöke és titkára láthatja el. A képviselők mindegyike választott személy. Választásuk módját a mellékletben elhelyezett Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 7 Székhelye: 7624, Pécs Ifjúság útja 6., D épület 3. emelet Telefonszáma: 72/ Internetes elérhetősége: a szervezésében

8 I.2. Rövid történet Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A a PTE BTK Romológia Tanszéke mellett indult 2002-ben útjára Európai Unió-s előcsatlakozási (PHARE) sal, hogy összefogja és integrálja a PTE különböző karain tanuló roma/cigány származású diákokat, illetve azokat, akik érdeklődnek a romológia tudományterülete iránt. Az indulás időszakában alakultak ki azok a tevékenységek, melyek a következő évtizedben elsősorban a októl függően kisebb, nagyobb mértékben folyamatosan működtek. A fókuszban mindvégig a roma/cigány, illetve romológia iránt érdeklődő hallgatók tudományos előrehaladása állt, de e mellett fontos szerep jutott a közösségfejlesztésnek és a tématerülethez kapcsolódó társadalmi szerepvállalásnak is. Az évek során számos projektet valósítottak meg a Szakkollégium hallgatói, amelyek közül az alábbiakban néhány mérföldkő kerül kiemelésre ig mentori rendszerrel és számos képzési szolgáltatással támogatta a Szakkollégium a bekerülő roma/cigány hallgatókat. E mellett kiemelt figyelmet fordított a közösségfejlesztésre és elindult a WHSZ elnevezésű szakkollégiumi folyóirat is a már említett PHARE forrás felhasználásával között kisebb projektek valósultak meg: közösségi teret alakítottak a diákok maguknak, kisebb kutatásokat bonyolítottak és nyitottak az egyetem többi hallgatója felé romológia témájú filmklubbal, kiállítással, előadásokkal. E mellett a szakkollégisták bevonódtak az egyetemen oktatók kutatásaiba is, ezzel szerezve tudományos tapasztalatokat ben elindult a társadalmi szerepvállalás is a hallgatók körében: olyan civil szervezetekben végeztek önkéntes munkát mindahányan, ahol tudtak foglalkozni hátrányos helyzetű és roma/cigány gyerekekkel, közösségekkel. Ezt követően a hallgatók maguk is alapítói lettek hasonló civil szervezeteknek, és a Szakkollégiumban szerzett társadalmi szerepvállalással kapcsolatos tapasztalataikat így kamatoztatták. a szervezésében

9 ban a cigánysággal kapcsolatos ismeretek terjesztése volt a szakkollégisták egyik fontos célja. Így kurzust tartottak a tanárképzésben részt vevő diákoknak a cigány/roma népességgel kapcsolatos témákban és Vurdona című fotókiállítást szerveztek, mely a holland és brit travellerek hétköznapjait örökítette meg ben a tudományos munkán volt a hangsúly: kutatást valósítottak meg a szakkollégisták közösen pályázati segítségével. A téma a leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex felzárkóztató programjának vizsgálata volt, illetve az ott élők szociális, oktatási és munkaerő-piaci helyzetének felmérése. Eredményeiket tudományos konferenciákon és tanulmánykötetben mutatták be ben tovább folytatódott a tudományos élet. Az egyetem Nyitott egyetem a tudomány disszeminációja című pályázat keretén belül Esélyegyenlőség a felsőoktatásban címmel konferenciát szerveztek a szakkollégisták Az eseményen elhangzott előadásokból, kutatásokból, a részt vett szervezetek tevékenységeit bemutató anyagokból és kutatásaikból konferenciakötetet jelentet meg. (Gypsy Studies ) őszén Mentorprogram is működött, melynek során a Szakkollégium felsőbb éves hallgatói a Romológia Tanszék első éves diákjainak segítettek eligazodni az egyetemi életben. Ugyanakkor szakkollégisták által szervezett filmklub segítette a cigányság témakörének nyilvánosságát. A vetítések után beszélgetéseket zajlottak, ahol a diákok megoszthatták egymással az érzéseiket, kérdéseiket a filmek kapcsán során a Szakkollégium diákjai a Romológia és Nevelésszociológia Tanszékkel közösen rendezte meg a Romológia akkor és most című konferenciáját, melyre a Romológiát végzett hallgatók kutatásainak bemutatására kerül sor. E mellett kapcsolatot építettek ki más országok romológus hallgatóval, mely kapcsolatra építve szakmai utakat terveztek. a szervezésében

10 I.3. Jelen helyzet Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Szakkollégium 2003-tól két projektet valósít meg. Az egyik a Pécsi Tudományegyetem TÁMOP pályázatán belül támogatja a szakkollégisták külföldi kapcsolatépítését romológia műhelyekkel. A Prágai Egyetemmel kialakítandó szakmai-tudományos kapcsolat intézménylátogatással, közös kutatás kialakításával jár együtt majd. A projekt a Pedagógiai Program készítésének időszakában indult, a megvalósítás folyamatáról részletes dokumentációt vezet a megvalósítás felelőse. A megvalósítás során a Szakkollégium törekszik arra, hogy a Pedagógiai Programban részletezett TÁMOP projektet szakmailag kiegészítse, egyes tevékenységeinek eredményességét erősítse és külföldi romológiai műhelyekkel kapcsolatot építsen. Így elsősorban a TÁMOP projekt Hálózatépítésre és Tudományos kutatásra vonatkozó projektelemeihez kapcsolódik. A másik megvalósuló tevékenység a Szakkollégium saját TÁMOP projektje, mely 2013 februárjában indul és 2015 júniusában zárul. A TÁMOP projekt tervezésekor végzett helyzetfelmérés megállapításaihoz igazodó szakmai program alapvető célkitűzése, hogy a megvalósító Szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány/roma értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. Ezen cél érdekében a Szakkollégium szakmai programja arra irányul, hogy a felsőoktatásban tanuló és Szakkollégiumhoz csatlakozó hátrányos helyzetű, elsősorban cigány/roma származású hallgatók tanulmányi sikerességét előmozdítsa, őket kutatási tevékenységekbe bevonja, valamint társadalmi szerepvállalásukat megerősítse. 10 Tervek szerint a TÁMOP projekt i időszakában a Szakkollégium minimum 28 szakkollégista számára nyújt széleskörű szolgáltatást az egyetemi tanulmányaik sikeres elvégzéséhez. A TÁMOP projekt szakmai programjának kidolgozói és megvalósítói jelenlegi és volt szakkollégisták, egyetemi oktatók és más szakemberek. A program kidolgozása és megvalósítása az inklúzió (befogadás) szemléletén nyugszik, és a módszertana egyaránt épít a projektpedagógiára, valamint a kooperáció alapelveire. a szervezésében

11 A TÁMOP projekt szakmai programja egymással összefüggő modulokból (tématerületekből) áll, mely modulok önállóan is tudnak működni, de szorosan kapcsolódnak tartalmilag a többi modulhoz. Vagyis az egyes modulok önállóan is sikeresek lehetnek, azonban a teljes projekt sikeréhez valamennyi modul eredményeinek hozzá kell járulnia. A modulokat 3 nagy csoportba tudjuk sorolni. 1. Modulszerűen behatárolt tevékenységek Azok a tevékenységek tartoznak ide, amelyek egy alkalommal kerülnek elő (a projekt elején), és erre épülően működik a többi téma a projekt egészében. Vagyis a projekt elején széleskörű szakmai együttműködéssel kerülnek kidolgozásra azok a szakmai anyagok, melyek elengedhetetlenek a tervezett pedagógiai munkához és az átlátható működéshez. - Így a Pedagógiai Program foglalja össze és egyben részletesen kifejti a TÁMOP projekt szakmai tartalmait, pedagógiai alapvetéseit. - A Képzési Rendszer alapján történnek a hallgatói szolgáltatások a TÁMOP projektben nevezett közvetlen célcsoport számára A célcsoportból a részletesen kidolgozott Felvételi Eljárásrend szerint kerülnek a programba a komplex szolgáltatást kapó Ösztöndíjasok. - Szintén előre meghatározott az az Ösztöndíj Rendszer, mely alapján a TÁMOP projektbe választott Ösztöndíjasok pénzügyi hoz is jutnak. - A TÁMOP projekt szakmai szolgáltatásrendszerének megvalósulása során az Ösztöndíjasok egyéni fejlődésüket a projekt által megadott Hallgatói Portfólióban dokumentálják, követik nyomon, értékelik és kiigazítják. - Az Ösztöndíjasok folyamatos előrehaladását a részletesen leírt Mentori és Tutori Rendszer szerint kiválasztott és tevékenykedő egyetemisták és egyetemi oktatók támogatják. a szervezésében

12 2. Folyamatosan működő tevékenységek - A TÁMOP projekt egészén végighúzódó tevékenységek között találjuk a tutori rendszert, amikor a diákot egy általa választott tanár segíti személyes problémái megoldásában és a tudományos előrehaladásban. - Ugyanígy mentort is választ a diák segítőül: egy olyan idősebb hallgatótársát, aki az egyetemi élet mindennapjaiban nyújt számára t a kortárs-segítés eszközrendszerével. - Ezzel a két segítővel (tutor, mentor) kívánja elérni a program a személyre szabott szolgáltatásokat, melyeket a hallgatói karriertervet is tartalmazó hallgatói portfólióban rögzítenek folyamatosan. - A tudományos kutatás (nyílt pályázati formában) és publikáció (Romológia folyóirat elindítása), valamint a Szakkollégiumi könyvtár fejlesztése egyértelműen a hallgatók tudományos életbe való bevonása miatt működik majd folyamatosan. - Ezt jól egészítik ki a szakmai közösségbe való integrálódást célzó tevékenységek: szakmai együttműködések széles körének kialakítása, a hálózatosodás a többi roma szakkollégiummal, kapcsolatrendszer kiépítése az egyetemen, az alumni stb A folyamatosan működtetett szakmai kapcsolatok sorába, valamint az önkéntes tevékenységhez tartozik a középiskolás cigány/roma fiatalok megtalálása és felkészítése a felsőoktatásra. - Mindez akkor tud valóban jól működni, ha a programot megvalósítók képzése, szakmai műhelye és szupervíziója is folyamatosan része a programnak - Minden projektelem esetén horizontális elv és folyamatosan megvalósuló tevékenység a minőségbiztosítás, mely összesítve biztosítja a TÁMOP projekt minőségirányítását. a szervezésében

13 3. A rendszeresen visszatérő programelemek - A hallgatók számára nyújtott olyan szolgáltatásoknak széles azon sora, amely kompetencia-fejlesztésüket és tehetséggondozásukat szolgálja. Így kommunikáció, tanulásmódszertan, IKT kompetencia, kutatásmódszertan, aktív társadalmi szerepvállalás, valamint személyes és társas kompetenciák fejlesztése történik. Mindezek a fejlesztések közösségi keretbe illesztve jelennek meg a havonta szervezett háromnapos hétvégeken, amelyeket a hallgatók mentoraikkal közösen szerveznek a Gandhi Gimnáziumban, egyes programokba bevonva a középiskolás fiatalokat is. - Szintén egy-egy hétvégén és nyári táborokban lesz lehetőség romológiával foglalkozó szakemberek műhelyeibe bekapcsolódni a Romológia Kutatóintézet ával. A más szakkollégiumokkal, roma szakkollégiumok diákjaival és középiskolásokkal közös programok (kutatások, konferenciák, nyári táborok) szervezése is rendszeresen visszatérő programelem. E tevékenységek tartalma kettős: a közösségépítést és a tudományos előrehaladást egyaránt szolgálja Az Ösztöndíjasok által választott idegennyelv oktatása, illetve a személyes tanulmányaikban való előrehaladás a jellegénél fogva hétről hétre, az Ösztöndíjasokkal egyeztetett időpontokban folyamatosan zajlik a Romológia Tanszék szakkollégiumi terében. Ugyanitt érhető el a könyvtári szolgáltatás és közösségi tér az Ösztöndíjasok napi találkozásának lehetőségét megadva. - Az egészhez illeszkedik a civil szektorral való élő kapcsolat, melynek segítségével az Ösztöndíjasok cigány közösségekben (nemzetiségi gimnáziumban, tanodákban, szegregált településeken) végeznek olyan önkéntes munkát, mely a társadalmi szerepvállalásra készíti őket fel. a szervezésében

14 I.4. Kapcsolódó dokumentumok Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A TÁMOP projekt keretében kidolgozott, alábbiakban felsorolt dokumentumok szorosan kapcsolódnak a Pedagógiai Programhoz, mivel azok szakmai tartalmára és eljárásrendjére támaszkodik. Ezek a dokumentumok a Pedagógiai Program mellékletében olvashatóak. - Felvételi Eljárásrend - Ösztöndíj Rendszer - Tutori Rendszer - Mentori Rendszer - Képzési Terv - Hallgatói Portfólió 14 a szervezésében

15 II. Résztvevők és együttműködések A szakkollégiumban megvalósuló TÁMOP projektben részt vesznek az ösztöndíjas hallgatók és az őket támogató mentorok, tutorok, képzők. További résztvevők az egyetemi rendszerre felkészített középiskolások, az ösztöndíjasok családjai, a projektet irányító vezetés, valamint a szakmai partnerek képviselői. A résztvevők kapcsolatrendszere a Pedagógiai Programhoz kapcsolódó dokumentumokban részletesen szabályozott, így a Pedagógiai Program mellékletében kerülnek elhelyezésre ezek a szabályozók. A Pedagógiai Program az alábbiakban összefoglalóan adja meg mindazokat az információkat, melyek a részletes szabályozókban találhatók, illetve megjelöli a részletes kifejtés pontos helyét. II.1. Hallgatói közösség A TÁMOP projekt célcsoportja elsődlegesen a Szakkollégium azon tagjai, akik TÁMOP projekt Ösztöndíj Programjába a Felvételi Eljárásrend szerint sikerrel jelentkeznek (továbbiakban Ösztöndíjas hallgatók). A jelentkezés feltétele a Szakkollégium tagsági jogviszonya mellett a hátrányos helyzet igazolása. 15 Jelen projektben hátrányos helyzetű hallgatónak tekintünk: 1. a évi CXXXIX. törvény nak 10. pontjában meghatározottakon túl minden olyan hallgatót, 2. aki az egyéni fejlesztés terv megkötésének időpontjában rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezik és a. akinek szülei rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkeznek, illetve havi jövedelmük nem haladja meg a mindenkor hatályos minimálbért; b. vagy akinek szülőinek legmagasabb iskolai végzettsége általános iskola, illetve érettségit nem igénylő, elavult szakképzettségük van; c. vagy aki egyszülős családban nevelkedik, d. vagy a háztartásban melyben a fiatal életvitelszerűen él több generáció él együtt; e. vagy akinek legalább egyik szülője tartósan beteg vagy fogyatékos; f. vagy akinek állandó lakhelye a 94 hátrányos helyzetű kistérségben van; a szervezésében

16 g. vagy aki szegregált lakókörnyezetben él. Az Ösztöndíj Program Felvételi Eljárásán a jelentkező hallgatók közül előnyben részesülnek a cigány/roma származásúak. A Szakkollégium TÁMOP projektben támogatott Ösztöndíjas hallgatók felvételének rendje külön dokumentumban szabályozott. (Részletesen lásd a 1. számú mellékletben elhelyezett Felvételi Eljárásrendben) A Hallgatói közösségbe soroljuk azokat a nem Ösztöndíjas hallgatókat is, akik a Szakkollégium tagjai. Ők nem vesznek részt a TÁMOP projekt komplex szolgáltatásrendszerében közvetlenül, de közvetetten kapcsolódnak a programhoz, mint további résztvevők, segítők, megvalósítók. A hallgatók Ösztöndíjas és nem ösztöndíjas szakkollégisták intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét a Wlislocki Henrik Szakkollégium SZMSZ-e tartalmazza. (Részletesen lásd a 7. számú mellékletben elhelyezett Szervezeti és Működési Szabályzatban) 16 Az Ösztöndíjas hallgatók jogai és kötelességei külön dokumentumban szintén részletesen szabályozottak, így erre a Pedagógiai Program külön nem tér ki. (Részletesen lásd a 2. számú mellékletben elhelyezett Ösztöndíj Rendszerben.) Az Ösztöndíjas hallgatókra a TÁMOP projekt megvalósítói úgy tekintenek, hogy valamennyien kiemelt figyelmet igénylőek, így a Pedagógiai Program nem szabályozza külön a kiemelt figyelmet igénylő hallgatókra vonatkozó pedagógiai tevékenység helyi rendjét. A Pedagógiai Program az inkluzív pedagógia szemléletét, mint horizontális szempontot alkalmazva valamennyi ösztöndíjas hallgatóra vonatkozóan személyre szabott pedagógiai folyamatot kíván megvalósítani. Ennek garanciái a tutori és mentori rendszer, az egyéni választáson/ajánláson nyugvó képzések sora, a vállalt önkéntes munka és tudományos tevékenység, valamint a személyes fejlődést nyomon követő Portfólió és a benne foglalt Karrierterv. a szervezésében

17 A TÁMOP projekt közvetett célcsoportját alkotják azok a középiskolai tanulók, akik az Ösztöndíjas hallgatókhoz hasonlóan hátrányos helyzetűek, cigány/roma származásúak, és várhatóan bekapcsolódnak a felsőoktatásba és a Szakkollégiumba. Ők lesznek a következő évek további Ösztöndíjas hallgatói. II.2. Támogatói közösség II.2.1. Vezetőség A TÁMOP projekt megvalósítását szakmai vezetés koordinálja, melynek tagjai a szakmai vezető, a Romológia Tanszék vezetője és a vezető tanára; a projektben közös megnevezésük: szakmai munkát segítő tanácsadók. Szintén a szakmai vezetéshez tartozik a nyilvánosságot, a szakmai együttműködést és disszeminációt szervező projekt képviselő, illetve a szakmai asszisztens. A szakmai vezetés tagjainak személyre szabott feladatai a következők: 17 Szakmai vezető Feladata a pályázati projekt szakmai irányítása, a szakmai munka felügyelete, a folyamatos szakmai dokumentáció elkészítésének figyelmemmel kísérése. További feladata a monitoring mutatók teljesülésének érdekében történő tervezés, egyeztetések kezdeményezése, az információ áramoltatás, döntéshozatal, kapcsolattartás az irányító hatóságokkal. Ő az, aki a szakmai beszámolókhoz kapcsolódó teljesítés igazolásokat ellenjegyzi, a beszámolók készítésben részt vesz, illetve folyamatosan kommunikál és együttműködik a projektmenedzserrel. E mellett dolga a külső szolgáltatókkal történő tárgyalásokon, ill. a döntési folyamtokban való részvétel, illetve folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a szakmai tanácsadókkal. Ügyfél fogadási időt biztosít a célcsoport és a projektmegvalósítók számára, és részt vesz a projektmenedzsment értekezleteken, a szakmai értekezleteken. a szervezésében

18 Tanácsadó Feladata a projekt teljes szakmai és pénzügyi felügyelete, a szakmai munkát segítő teljes körű tanácsadás és az esetlegesen szükséges szakmai korrekciók végrehajtatásának kezdeményezése. További feladata az indikátorok teljesülésnek figyelemmel kísérése, a projektben dolgozó személyek kiválasztása. Részt vesz külső szolgáltatókkal történő tárgyalásokon, ill. a döntési folyamtokban. Szükség esetén képviseli a projektet (egyetem, közvetítő szerv stb ). Aktívan részt vesz a projekt menedzsment és a szakmai értekezleteken. Projekt képviselő Feladata a média megjelenéssel kapcsolatos teendők összehangolása, szervezése, az ehhez szükséges háttéranyagok elkészítése, különös tekintettel a támogató által elvárt kötelező nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatokra. Szintén feladata a szakkollégiumi program minél szélesebb körben történő megismertetését célzó programok, találkozók, konferenciák, szervezése, más szakkollégiumokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, emellett a projekt képviselete. Részt vesz a projektmenedzsment értekezleteken és a szakmai értekezleteken. 18 Szakmai asszisztens Feladatai közé tartozik a szakmai vezető iránymutatása alapján a szakmai vezető ill. a szakmai stáb munkájának a, a beérkezett beszámolók iktatása a kialakított elektronikus rendszerben, ill. papír alapú dossziékba. E mellett feladata a projektben dolgozó munkatársak folyamatos tájékoztatása, figyelmeztetése a határidőkre, értekezleteken való megjelenésre (elektronikusan nyomon követhető módon), és adminisztratív segítségnyújtás a szakmai programban dolgozó munkatársak részére. Ő az, aki a beérkezett szakmai anyagokat folyamatos naprakész állapotban tartja, a WHSZ irodában napi rendszerességgel ügyfél fogadási időt biztosít a célcsoport és a projektmegvalósítók számára. A projektmenedzsment értekezleteken és a szakmai értekezleteken részt vesz és emlékeztetőt készít. a szervezésében

19 A szakmai vezetés közös feladati, felelősségei közé tartoznak az alábbiakban felsoroltak: A szakmai vezetés felelős a TÁMOP projekt működését szabályozó eljárásrendek kidolgozásáért. További feladata a Felvételi Eljárásrend és az Ösztöndíj Rendszer működtetése, a mentorok és tutorok, valamint szakmai megvalósítók kiválasztása. A szakmai vezetés feladatai közé tartozik a TÁMOP projekt nyomon követése. Ennek érdekében megalkotja a nyomon követés írásos dokumentációját, ennek elkészítését folyamatosan számon kéri a megvalósítóktól. E mellett a szakmai vezetés heti rendszerességgel szakmai vezetői értekezleten - áttekinti a projekt előrehaladását. Összehangolja és meghatározza a sikerességhez szükséges tevékenységeket, s a vállalt monitoring mutatók teljesülésének érdekében végrehajtja. Ugyanígy végrehajtatja az esetlegesen szükséges korrekciókat, és amennyiben szükséges a lehető leghamarabb az érintett Projektelem felelősökkel egyeztetést kezdeményez. A szakmai vezetés képviseli a TÁMOP projektet a szakmai partnerek valamint a támogató felé. A szakmai vezetőség felelőssége a folyamatos pénzügyi és szakmai elszámolás is. 19 II.2.2. Projektelem felelősök A TÁMOP projekt további megvalósítói az egyes tématerületek vezetői (Továbbiakban: Prokjektelem felelősök), akik az általuk bevont megvalósítókkal előre meghatározott terv szerint autonóm módon működtetik az adott tématerületet, és a havi rendszerességgel szervezett szakmai műhelyek keretében számolnak be az előrehaladásról, és igazítják tevékenységeiket a többi modulhoz. A projektelem felelősök feladata az adott projektelemben végzendő szakmai munka tervezése, lebonyolítása, a projektelemben dolgozó munkatársak munkájának összehangolása. Szintén feladatuk az esetlegesen szükséges szakmai korrekciók a szervezésében

20 végrehajtásnak kezdeményezése és a szükséges - projektelem megvalósítást alátámasztó dokumentumok - határidőre történő elkészítése, ill. elkészíttetése. II.2.3. Tutorok A projektbe bevont hallgatók személyes ához szükséges olyan egyetemi oktatók bevonása, akik a hallgatók tutoraként egyedi t, odafigyelést nyújtanak a tehetséggondozás, a felzárkózás, a mentálhigiéné, a karrierterv, a portfólió stb. területeken. A projekt sikere érdekében elengedhetetlen, hogy a hallgatói teljes folyamatában olyan elkötelezett személy (egyetemi oktató) jelenlétét, aki a hallgatót személyesen és folyamatosan tudja támogatni, tanulmányait figyelemmel kísérni, ezzel biztosítva a hallgató sikeres szakmai előrehaladását, a lemorzsolódás megelőzését. Ezért minden bevont hallgató választ egy pedagógust a pécsi egyetemi oktatói körből, aki személyesen nyomon követi és támogatja előrehaladását. Fontos az is, hogy a tutorok a hallgatók személyes a mellett működjön olyan szakmai műhely, mely lehetőséget ad a hallgatók előrehaladását támogató tapasztalatcserére. 20 Minden olyan egyetemi oktató tutor lehet, akit a programba bevont hallgató választ szabad akaratából, aki iránt bizalmat érez, és aki önként vállalja a hallgató tutorálását és a programban való részvételt annak rávonatkozó minden kötelezettségével együtt. Az egyetemi oktatóval a munka kezdetekor tutorálási szerződés készül, mely tartalmazza a tutor tevékenységeit és a vele szemben állított követelményeket a tutorált hallgató tanulmányi és egyéb tevékenységi (pl. közösségi, tudományos) területeken való részvételének segítése érdekében A tutor által az Ösztöndíjasok számára nyújtott támogató tevékenységek: A hallgató ismereteinek, kompetenciáinak feltérképezése személyes beszélgetés, valamint a Szakkollégium által nyújtott szolgáltatások bemeneti mérőeszközeinek segítségével. a szervezésében

21 A hallgató Egyéni haladási tervének elkészítésében való az előző pontban részletezett ismeretek birtokában. A hallgató egyéni haladását követő, a hallgató által vezetett portfólió dokumentáltságát figyelemmel kísérése A hallgató és a tutor kapcsolattartása dokumentáltan, esetnapló vezetésével Orientációs beszélgetés, mely a pályázati projekt szakmai szolgáltatásainak választásában segíti a hallgatót Az ösztöndíjas felkészülésének a az adott időszakban rendezett szakmai konferencián, nyári táborban, szakesten stb. való részvételre. A tutorok felkészülését, valamint tapasztalatcseréjét szolgáló szakmai műhelyen való részvétel a tanszéken kialakított közösségi térben. A tutor a hallgató előmeneteléről készített és a tutor fejlesztő és támogató tevékenységével kapcsolatos dokumentációját gyűjti, és félévente szakmai beszámolóban foglalja össze a hallgatóval végzett közös munka teljesítését. 21 II.2.4. Mentorok A TÁMOP projektbe felvételt nyert Ösztöndíjas hallgatók kortárs segítői a mentorok. Ők a PTE bármelyik karán, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőbb éves hallgatók. A mentorok saját személyes tapasztalataik átadásával és példájukkal segítik a hallgatókat a sikeres egyetemi előrehaladásban. A mentorok feladata a szakkollégium ösztöndíjas hallgatóinak személyes a, saját egyetemi tapasztalataik átadása, az esetlegesen felmerülő szakmai, nehézségek leküzdésében való segítségnyújtás, szakmai és szabadidős programjaik szervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel. A mentorok havi minimum 10 kontaktóra keretében dokumentált kapcsolatot tartanak mentoráltjaikkal a fentiekben részletezettek megvalósulása érdekében. a szervezésében

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata Regionális tájékoztató napok 2013. október november Főbb témák, csomópontok Milyen

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Képzési Program Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 7477 Szenna Kossuth Lajos u. 14. Adószám: 18783236-1-14 Tartalom

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről. Nemzeti Tehetség Program

Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről. Nemzeti Tehetség Program ÚT A FORRÁSHOZ Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi EMMI fejezeti forrásból meghirdetett pályázatok szakmai kérdéseiről 1. A pályázat bemutatása 2. A pályázat benyújtása 3. Ellenőrzött adatrögzítési

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

EFOP-3.3.1-15 TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

EFOP-3.3.1-15 TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15 TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A konstrukció alapvető célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt neve: Képzésekkel

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben