Tartalom. Köszöntő. øtinfo április 1. Tájékoztatás. Köszöntõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. április 1. Tájékoztatás. Köszöntõ"

Átírás

1 Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (GYEMSZI EFF) új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását követően, megújult feladatokkal és célkitűzésekkel folytatja eddigi működését. Az egészségügyi szakképzés-, továbbképzés szervezése és a szakképzésfejlesztés mellett számos HR monitoring programmal hivatott szolgálni az egészségügyi humánerőforrás-krízis enyhítését a jövőben. A témával kapcsolatban a GYEMSZI EFF mb. főigazgató-helyettesével, Rauh Edittel készített interjút az Aktuális hírek rovatban olvashatják. Rauh Edit személyes életútja mellett beszámol az egészségügyi humánerőforrás stratégia kialakításáról és fejlesztéséről, valamint 2011 és 2013 között az Intézetben történt változásokról áprilisában 15. évfordulójához érkezett az øtinfo. Az ünnepélyes alkalom kapcsán egy visszatekintést olvashatnak az elmúlt 15 évben történt változásokról, az øtinfo létrejöttének céljáról, arról a folyamatról, ami az évek során meghatározta a lap formai és tartalmi elemeit, azt az állandóságot, ami az egészségügyi szakdolgozók felé történő információáramlást biztosította. Szeretnénk megköszönni Olvasóink érdeklődését és továbbra is jó olvasást kívánunk az øtinfo-hoz! Beszámolunk a GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság megbízásával együtt érvényes szaktanácsadói igazolványok ünnepélyes átadásáról. Az igazolványokat március 13-án dr. Török Krisztina főigazgató asszony adta át a 21 szaktanácsadónak az újjáalakuló szaktanácsadói hálózat kiépítése céljából rendezett ünnepélyes találkozón. A Semmelweis Tervben foglalt céloknak megfelelően a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) kiemelt figyelemmel a nem kívánatos események, illetve műhibaperek megelőzésére-, háromnapos konferencia-sorozattal, majd ezt követően szakmai tréningekkel igyekszik javítani az orvosok, szakorvosok, egészségügyi szakdolgozók belső és külső kommunikációját. A konferencia-sorozatról a Beszámoló rovatban olvashatnak. Kellemes időtöltést kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az øtinfo szerkesztősége Szakképzéssel és továbbképzéssel a humánerőforrás-krízis ellen 2 15 éves az øtinfo Egészségügyi szakmai információs lap 6 Járóbeteg szakellátás az EU tagországokban 8 Átvették a működésre felhatalmazó igazolványokat a szaktanácsadók 11 Konferencia-sorozat a műhibaperek ellen 12 Gyakorlati tanácsok a természetgyógyászat eszköztárából 12 Migránsok és a magyar egészségügy III. rész 14 Melanoma Improving diagnosis in general practice 19 Pályázatok 20 Tájékoztatás Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a március 14-én megjelent emberi erőforrások minisztere 9/2013 (III. 14.) EMMI utasítása a GYEMSZI Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a GYEMSZI ETI Főigazgatóság neve megváltozott. Új nevünk: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság, rövidítve: GYEMSZI EFF. øtinfo április 1

2 Aktuális hírek Szakképzéssel és továbbképzéssel a humánerőforrás-krízis ellen Interjú Rauh Edittel, a GYEMSZI EFF mb. főigazgató-helyettesével március 14-én megjelent az emberi erőforrások minisztere 9/2013. (III.14.) EMMI utasítása a GYEMSZI Szervezeti és Működési Szabályzatáról, melynek alapján egyrészt megváltozott a GYEMSZI ETI Főigazgatóság neve, továbbá ennek megfelelően bővült a feladatköre is. Az intézet új megnevezése: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejleszté si Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (rövidítve: GYEMSZI EFF). Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes asszonytól azt kértem, mutassa be az Olvasók számára azt a folyamatot, amelynek eredményeként az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósággá vált ben a GYEMSZI létrejöttével egyidejűleg Főigazgató-helyettes Asszony javaslatai alapján indult meg a fenntartó az irányú törekvése, hogy az ETI központi szerepet töltsön be az egészségügyi humánerőforrás stratégia kialakításában és fejlesztésében, egyúttal a krízis mértékének enyhítésében. Rauh Edit 2011 júliusa óta vezeti a Főigazgatóságot. Első alakalommal készül Főigazgató-helyettes Asszonynyal interjú az øtinfo számára, ezért a Főigazgatóság jelene és jövője mellett a személyes életutját is röviden bemutatjuk. Rauh Edit elkötelezettsége az egészségügyi szakdolgozók helyzetének javítása, a biztonságos és magas szintű betegellátás érdekében kifejtett tevékenysége nem a véletlen műve. Mindenekelőtt arra kérem Főigazgató-helyettes Asszonyt, hogy meséljen pályájának kezdetéről és pályafutásáról. Hogyan kezdett az egészségügyben dolgozni, mi volt az a motivációs tényező, melynek hatására ezt a pályát választotta? A 70-es években egy budapesti egyházi leánygimnáziumban tanultam, ahol egy ünnep közeledtével szerzetes tanáraink felhívták figyelmünket a lemondás és a jó cselekedetek fontosságára, hogy lelkiekben erősödjünk és segítsük embertársainkat. Kollégiumi társaimmal megegyeztünk, hogy lemondunk a hétvégi süteményről, és azt adományozzuk a Kun utcai elfekvőben kezelt súlyos, magatehetetlen betegeknek, akiket nem látogatnak, nincsenek hozzátartozóik. Ezzel az apróságnak tűnő dologgal nagy örömöt szereztünk a betegeknek. A segítségnyújtás és gondoskodás jó érzéssel és örömmel töltött el engem, így ezt tekintem az egészségügyhöz és a beteg emberekhez való kötődésem első állomásának. A gimnáziumi évek végéhez közeledve megfogalmazódott bennem, hogy az orvosi pályára szeretnék lépni, segíteni a beteg, elesett embereknek. Közvetlenül érettségi után a nagyon jó középiskolai eredményem ellenére sem sikerült bekerülnöm az orvosi egyetemre. Az egészségügytől nem akartam elszakadni, így Pécsre kerültem az ápolóképző iskolába, ami érettségi után 2 évet jelentett. Nagyon szép két évet töltöttem el Pécsett, mint tanuló nővér. Akkor nyílt meg a 400 ágyas Klinika, így nagyon korszerű körülmények között, keményített fityulában, fehér köpenyben kezdtem szakmai pályafutásomat. Ott és akkor már tudtam, hogy jó helyen vagyok. Az iskola elvégzése után visszajöttem Budapestre, ahol az első munkahelyem a MÁV Tüdőgyógyintézet Intenzív Osztályán volt, Budakeszin. Az Osztályon eltöltött idő alatt fogalmazódott meg bennem a továbbtanulás utáni vágy, hiszen nagyon vonzott az aneszteziológia. Aneszteziológus asszisztensi iskolába kerültem, ami itt volt a házban (szerk.: a mai Horánszky utcát akkor Makarenkó utcának hívták). Tehát már ekkor kapcsolatba kerültem az Intézettel. A képzés ideje alatt ismerkedtem meg Dr. Oszvald Péter főorvos úrral, akit mindig is nagy tanítómesteremnek tartottam és tartok most is. Ő hívott az akkori Tététnyi utcai Kórházba aneszteziológiai asszisztensként dolgozni ben férjhez mentem, 1980-ban pedig megszületett az első gyermekünk. Ahogy rajtam kívül többeknek, így már kisgyermekkel nekem is sok volt a heti 3-4 ügyelet. Gondolkodnom kellett a váltáson, olyan módon, hogy ne szakadjak el az egészségügytől. A pozitív értelemben vett menekülési útvonalat az jelentette, hogy ismét a tanulás került előtérbe az életemben. Ebben közrejátszott az a tény, hogy akkoriban szakoktatót kerestek a Vámos Ilona Egészségügyi Szakiskolába. Vonzott az oktatás lehetősége és képesnek éreztem magam a tanításra, ugyanis amikor munkahelyemen a műtőbe gyakornokok, orvostanhallgatók jöttek, szívesen segítettem ismereteik bővítését és tapasztalatszerzésüket. Így a pályám 1981 januárjában a Vámos Ilona Egészségügyi Szakiskolában folytatódott. 15 évig dolgoztam ezen a helyen, aminek neve közben Belvárosi Egészségügyi Szakiskolára változott. Később a szakiskolából szakközépiskola lett, ahol többek között ápoló és szociális asszisztens szakképzést is folytattunk. 2 øtinfo április

3 Aktuális hírek Szakiskolai munkám mellett elvégeztem az egészségügyi szakoktatói képzést az OTKI Főiskolai Karán. További tanulmányaimat meghatározta az a tény, hogy 1991-ben a Főváros szakiskolái közül mi voltunk talán az egyedüli iskola, akik kísérleti jelleggel szociális asszisztens képzési programba kezdtünk. Ez azon felismerés alapján indult, hogy Budapestnek a belvárosi kerületei folyamatosan idősödtek, ennek következtében ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat kellett nyújtani, de nem volt erre a feladatra elegendő szakember. A téma iránti érdeklődésem miatt teljesen belemerültem ebbe a képzési programba. Ekkor döbbentem rá, hogy az egészségügyi végzettségem és tudásom nem lesz elegendő ahhoz, hogy egy jó képzést szervezzünk erre a területre. Ezért jelentkeztem az ELTE posztgraduális képzésére, szociálpolitika szakra. Ez a képzés rávilágított arra, hogy szociálpszichológia, közigazgatási ismeretek és társadalomismeret nélkül nem lehet jól és hatékonyan tanítani. Ez nagyon fontos három év volt számomra, és közben megszületett a második gyermekem is. Hogyan folytatódott a pályafutása? 1993 és 1996 között részállásban a Népjóléti Minisztériumban kezdtem dolgozni, miközben az iskolában igazgató-helyettesként továbbra is folytattam a munkámat. A Népjóléti Minisztériumban az első 4600 órás ápolóképzés curriculumának kidolgozásában vettem részt, és a Világbanki Projekt magyarországi képviseletében is közreműködtem. Ez egy olyan nemzetközi projekt volt, melynek egyik legfontosabb célja a középiskolai szakképzés megújítása volt. Olyan szakközépiskolai modellt hoztunk létre, melynek a szakképzési része egy általános alapozással indult, és a pályaválasztási orientációtól kezdve az egészséges életmódon át olyan tantárgyak kerültek be a szakközépiskolai oktatásba, mint pl. a kommunikáció és a társadalomismeret, amelyek a készségeket és képességeket fejlesztik, valamint a mindennapi élet és a társadalom működésének megismerését teszik lehetővé. Ezt követően jött egy fordulat, aminek eredményeként az egészségügytől, a szakképzéstől egy picit távolabb kerülve a társadalmi egyenlőtlenségi és esélyegyenlőségi kérdésekkel kezdtem el foglalkozni. Kaptam egy meghívást 1996-ban a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatali részébe, ahol a roma lakosság integrációja volt a fő szakterületem. Közben a Népjóléti Minisztériummal együttműködve egy könyv megszületésén dolgoztunk, amit végül Szuhai Péter írt meg, melyben rámutat a különböző kulturális, szokásbeli, hitbéli különbségekre, amelyek romák és a nem romák között léteznek. Ezeket a kulturális különbségeket figyelembe kell venni az egészségügyi szolgáltatás megújítása során. El kell különíteni a kulturális és a mélyszegénységbeli jellemzőket. Nagyon sokat kell tennünk annak érdekében, hogy ez a mi szakképzéseinkben is elfogadottá, általánossá váljon. Közbevetőleg megjegyzem, hogy e gondolat mentén tervezzük egy olyan szabadon választható modul kidolgozását a jövőben, ami beépíthető az egészségügyi szakképzésbe, és segítséget nyújt a hallgatóknak a kultúrákban való eligazodáshoz. Ez az időszak 1996-tól 2001-ig tartott, majd visszakerültem az Egészségügyi Minisztériumba. Rauh Edit 2001-től az Egészségügyi Minisztériumban a Közigazgatási Koordinációs Osztályt vezettem, ahol az államigazgatáson belül készülő jogszabálytervezetek véleményezése és koordinációja volt a feladatunk. Ez azért volt nagyon fontos munka számomra, mert megismerhettem a kormányzaton belüli különböző ágazatokat és megtapasztaltam, hogy az ágazatok szempontjait is össze kell hangolni, a döntések ágazatokra vonatkozó hatásait is figyelembe kell venni. Az a fajta szemlélet, amit az egyetemen szociálpolitikus hallgatóként tapasztaltam, a minisztériumban nagy hasznomra vált ben Magyarországon létrejött az első Esélyegyenlőségi Kormányhivatal, ahol pályámat elnök-helyettesként folytattam között az államigazgatáson belül főosztályvezetőként, majd helyettes államtitkárként dolgoztam szakállamtitkári pozícióban. Ebben az időben is a rászorultakkal, fogyatékossággal élőkkel, romákkal és egyéb hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal foglalkoztam. Ezt követően 2010-ben jött a harmadik nagy visszatérésem az egészségügybe. Ebben az évben a Humánerőforrás Fejlesztési Stratégiai Főosztály (Egészségügyi Minisztérium) vezetésére kaptam meghívást. A øtinfo április 3

4 Aktuális hírek es évtől kezdődően a Semmelweis Terv nagyban meghatározta szakmai munkánkat, a szakmai fejlődést, és erre a mai napig nagyon fontos kihívásként tekintek. Első és legfontosabb feladatunk a Főosztályon az volt, hogy a humánerőforrás stratégiát a Semmelweis Tervvel összhangba hozzuk. A feladatokat közép- és hosszú távon kellett meghatározni, melyek közül csak néhányat emelek ki: a humánerőforrás fejlesztésén belül a képzettségi szint emelése, lehetőség biztosítása az újabb szakképesítések megszerzésére, a továbbképzések kiemelt szerepe, ösztöndíj programok indítása, bérfejlesztés, munkakörülmények javítása stb. Ez azt jelentette, hogy az akkori ETI-vel az előzőeknél egy lényegesen szorosabb kapcsolatot kellett kialakítani. Ehhez az ETI-t egy olyan módszertani intézménynyé kellett átalakítani, ami alapvetően a Minisztérium munkáját segítve az ágazat dolgozóit szolgálja május 1-jén öt minisztériumi háttérintézmény integrációjával létrejött a GYEMSZI. Az GYEMSZI EFF (akkor még GYEMSZI ETI Főigazgatóság) tevékenysége a korábbi munkafolyamatok mellett új feladatkörrel bővült. Milyen új feladatokkal, célokkal kellett szembenéznie az Intézetnek? A GYEMSZI megalakulását megelőzően nagyon fontos megemlíteni azt, hogy egy több hónapos egyeztetés zajlott arról, hogy mely intézetek integrálódjanak. Az ETI vonatkozásában kikérték a véleményemet. Elmondtam, hogy egy ilyen tradicionális, egészségügyi szakdolgozókat szolgáló intézményt integrálni akkor javasolt, ha fejlődést hoz az intézménynek és a szolgáltatásait bővíteni tudja. Akkor fogalmazódott meg ismerve a szakképzési reform elképzeléseit, hogy meg kell erősíteni az egészségügyi szakképzést, ezen belül meg kell határozni a képzések minimális, kötelező óraszámát hiszen ez egy nagyon kritikus pont volt az elmúlt években valamint a gyakorlati és elméleti oktatás minőségét sürgősen javítani kell. Új lehetőségként át kellett gondolni azokat a kérdéseket, amelyek az elmúlt 10 évben nem kerültek napirendre vagy elhanyagolódtak. Ilyen a gyakorlati oktatás kérdése, a skill-laborok (klinikai demonstrációs egységek) felállítása, a képzési szükségletek felmérése a kórházakban a ráépített szakképzések tekintetében, a tankönyvek és jegyzetek kiadása. Továbbá az is megfogalmazódott akkor, hogy a humánerőforrás-krízis kezelése érdekében itt van egy intézmény, ami módszertani intézményként működhet a következő feladatok alapján: a ráépített szakképzések szervezése, a továbbképzések biztosítása, a szakorvosi vizsgák szervezése, az Egészségügyi Szakképzési Tanácsadó Testület munkájának, tulajdonképpen a Nemzeti Vizsgabizottság munkájának támogatása. Ezek mellett a későbbiekben további feladatok delegálására is sor került. A GYEMSZI megalakulásakor tehát fontos volt annak felismerése, hogy az ETI Főigazgatóságot a Semmelweis Terv és a konszolidált egészségügyi intézmények szolgálatába kell állítani. Így az újonnan megalakult Módszertani Főosztály két körben felmérte a képzési szükségleteket a konszolidált intézményekben, amelyből világosan kiderült, hogy úgy tudunk hozzájárulni a humánerőforrás-krízis kezeléséhez, ha a helyi szükségleteket minél hamarabb kielégítjük. Felmerült a kérdés, miből finanszírozzuk? Eddig a kórházaknak saját maguknak kellett előteremteni a forrásokat arra, ha a dolgozóikat egy újabb szakképesítéshez akarták juttatni. A TÁMOP programok akkor még kidolgozás alatt álltak, ezért a Minisztérium úgy rendelkezett, hogy az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál meglévő 300 millió forint ami nem került felhasználásra a GYEMSZI-hez kerüljön átcsoportosításra. Ezzel országosan elindítottuk a képzési szükségleteknek megfelelően, decentralizáltan, kórházakhoz kihelyezve a szakápoló és szakaszszisztens képzéseket oly módon, hogy se az intézménynek, se a dolgozónak ez ne kerüljön pénzébe. Emellett 370 mentőápoló képzési programját indítottuk el, amihez e-learning tananyag kidolgozására is sor került, és még kb mentőápoló továbbképzését biztosítottuk ebből a pénzből. Összesen 450 szakápoló és szakasszisztens végzett 2012-ben. Amint a hazai forrásokat felhasználtuk, elindult a TÁMOP program, amely motivációs ösztöndíjat és ingyenes képzéseket biztosít a szakdolgozók számára, valamint helyettesítési díjat ad azoknak a szakdolgozóknak, akik a képzésben részt vevő kollégáik helyettesítését megoldják a képzés ideje alatt. Az Ön véleménye szerint hogyan sikerült a munkatársak alkalmazkodása az új környezethez, új feladatokhoz? A kollégák nagyon rugalmasan és kreatívan kezelték a változást és nagy lelkesedéssel, hozzáértéssel végezték és végzik munkájukat. A TÁMOP programok elindulása miatt jelenleg 1000 fő fölötti a hallgatóink létszáma, ez rengeteg munkát jelent, főleg a Szakképzés Szervezési Főosztály számára. Ugyanez mondható el a továbbképzés-szervezés kapcsán is, hiszen Főigazgatóságunkon ezer szakdolgozó továbbképzési pontjainak a rögzítése és migrációja történik az EEKH felé. Éves szinten orvos tesz szakvizsgát az általunk szervezett vizsgákon, ami egy évben kb. 130 vizsgaalkalmat jelent. A szakképzés fejlesztés területén is folynak a munkálatok, hiszen az összes egészségügyi szakképzés tekintetében Főigazgatóságunk állítja elő és expediálja az írásbeli vizsgafeladatokat és dolgozza ki szakértők 4 øtinfo április

5 Aktuális hírek bevonásával a szóbeli tételeket. Nagy feladat volt az új OKJ-nak megfelelő szakmai és vizsgakövetelmények valamint a modultartalmak kidolgozásában való részvétel. Emellett megpróbáljuk a nemzetközi ápoló versenyekhez felzárkóztatni a magyar egészségügyi szakképzést. Az újonnan felálló Emberi Erőforrás Fejlesztési és Módszertani Főosztály többek között a humánerőforrás ellátottság felmérésével, a menedzsment képzések szervezésével valamint egy szakdolgozói kompetenciákra és szervezeti kultúrára vonatkozó kutatás folytatásával támogatja a konszolidált intézményekben folyó munkát. Ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek a hozzáállását, az eredményes és odaadó munkáját! március 14-én az új SZMSZ (9/2013. (III.14.) EMMI utasítás) következtében névváltozás történt. Az Intézet új neve: GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. Mi indokolta a névváltozást? Mindezek tükrében hogyan látja ma a GYEMSZI EFF helyzetét? Milyen további fejlesztések várhatók? Az ágazati szakember-ellátottság az egészségügy fenntartható fejlődésének meghatározó kérdésévé vált. Ezzel szemben az összes eddigi törekvésünk ellenére beigazolódott, hogy a magyar egészségügyben még nem jött létre egy olyan monitorozó funkciókkal rendelkező intézmény, amely az egészségügyi humánerőforrás-krízis enyhítését próbálná illetve tudná megoldani. A humánerőforrás menedzsment már önálló, fejlődő, sajátos eszközrendszerű diszciplínává fejlődött a világban és Magyarországon is, de az egészségügy ilyen tekintetben nagyon lemaradt. Nálunk még mindig munkaügyi kérdésként kezelik a humánerőforrást, és még mindig mennyiségi tényezőként jön elő a szakdolgozókhoz kapcsolódó minden kérdés, nem pedig minőségi követelményként. A jövőben szervezeti szinten kell támogatni az egészségügyi kormányzat HR stratégiáját, melyet a GYEMSZI-hez és az EEKH-hoz kapcsolódó fejlesztések segítenek. Ilyen pl. a humánerőforrás monitoring program, az előmeneteli és minősítési rendszer kidolgozása, képzési feladatok felmérése, a betegazonosítási rendszer, valamint nemzeti ehealth rendszer bevezetése (TÁMOP ). Úgy gondolom, hogy a Főigazgatóság jövője úgy teljesedik ki, ha a humánerőforrás-fejlesztéssel összefüggésben a képzések, továbbképzések, kutatások területén további feladatokat vállal magára, vagy ilyen típusú szolgáltatásokat nyújt az egészségügyben dolgozók számára. Természetesen ahogy ez eddig is történt az egyik legfontosabb feladatunk a szakképzés folyamatos fejlesztése lesz továbbra is, amelyhez egy nagyon jól képzett munkatársi gárda áll rendelkezésre a GYEMSZI EFF-en belül. Ön, aki az egészségügyi szakképzés, továbbképzés irányában elkötelezett, hogyan látja az egészségügyi szakképzés, továbbképzés jövőjét? Most tartunk a TÁMOP program közepén, most érkeztünk el oda, hogy teljesen új alapokra helyeztük a kapcsolatunkat az egészségügyi szolgáltatókkal. Országszerte olyan oktatási hálózatot építettünk ki, ami helyi szinten is növeli az orvosok, ápolók és asszisztensek presztízsét, akik ott helyben részt vesznek az oktatásban. Ehhez kapcsolódóan nagyon fontos motivációs tényező lehet az a jövőbeli feladat, program, melynek keretében mentorápolókat képzünk. Megalakulásunkkor a meglévő feladataink mellé plusz feladatokat is kaptunk: szakorvosi (szakorvosok, szakpszichológusok, gyógyszerészek, fogorvosok) vizsgák szervezése; a szakdolgozók kötelező továbbképzésének szervezése, finanszírozása és az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. Továbbá egy új fejezetet nyitottunk a vezető ápolói menedzsmentképzés tekintetében, amit a Semmelweis Egyetem Menedzserképző Központjával közösen végzünk. Az új név arra (is) kötelez bennünket, hogy a szakdolgozók mellett az orvosok felé is nyissunk. Most szervezünk kb fő számára egy olyan orvosi kommunikációs konferencia-sorozatot, ami a nemkívánatos események és a műhibaperek megelőzését szolgálja. A humánerőforrás-krízis kezelését nem csak a szakdolgozók, hanem az orvosok tekintetében is nagyon fontos feladatunknak tekintjük. A közelmúltban ünnepeltük Intézetünk fennállásának 50. évfordulóját. Mik azok a gondolatok, melyek mentén összefoglalható a Főigazgatóság múltja, jelene és jövője? Ha ma Magyarországon egy intézmény 50 éves fennállását ünnepli, akkor ez azt jelenti, hogy szükség volt/van és szükség is lesz a munkájára. Megnézve a többi ágazatot, nem találunk túl sok ilyen tradicionális intézményt, mint a GYEMSZI EFF. Számomra ez azt bizonyítja, hogy az Intézet mindig képes volt a megújulásra, az elvárásoknak, a társadalmi szükségleteknek megfelelően működni és az egészségügyi szakképzés és továbbképzés szolgáltában állni. A minisztériumban egy pici, 1-2 főt foglalkoztató irodaként indult el 1962-ben a jogelőd intézmény, amely mára már egy jól prosperáló, 75 munkatárssal dolgozó intézetté vált. Legyünk büszkék az intézményre, elődeinkre, hiszen nagyon erős alapokra építették fel ezt úgy gondolom, hogy ezért létezik és működik még ma is. Ha a kitűzött célokkal azonosulni tud az intézmény valamennyi munkatársa, akkor ez a közösség képes lesz hosszú távon szolgálni az egészségügyben dolgozókat! Bízom benne, hogy lesz még 100 éves is a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság! Zsuponyó Diána, GYEMSZI EFF øtinfo április 5

6 Évforduló 15 éves az øtinfo Egészségügyi szakmai információs lap A GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (GYEMSZI EFF) folyóirata 1998 áprilisában indult útjára az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet információs lapja, az ETInfo, mely azóta is naprakész tájékoztatást nyújt az egészségügyi szakdolgozók számára minden hónapban áprilisában 15. évfordulójához érkezett a kiadvány, mely évforduló mellett nem lehet úgy elmenni, hogy ne álljunk meg egy pillanatra. Az elmúlt 15 év folyamán az øtinfo nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az egészségügyi szakképzést végző iskolák, kórházak, klinikák, országos egészségügyi intézetek ápolási igazgatói, főnővérei és szakdolgozói a legrövidebb időn belül kapjanak híreket mindarról, ami az egészségügyi szakképzés és az ápolásfejlesztés területén történik. Ugyan történelmi léptékkel mérve ez a 15 év nem hoszszú idő, de ebben a gyorsan változó világban a stabilitás és egyben látványos fejlődés különös érték. 1. kép Évekkel ezelőtt információs lapként jött létre, s ezt a funkcióját az elmúlt évek során is igyekezett megtartani, függetlenül attól, hogy mind terjedelmében, mind külsejében jelentős változáson ment keresztül: Az első három próbaszám házi tördelésű, helyben sokszorosított, kék borítójú, néhány oldalas füzetecskeként látott napvilágot. (1. kép) A következő években tematikusan váltakozó borítóképek díszítették azt az A/4-es méretű kiadványt, mely a tájékoztatás teljes palettáját próbálta az Olvasók felé közvetíteni olyan formában, hogy a tematikusan publikált cikkek mindenkihez, minden szakterületre eljussanak. (2 3. kép) Folyamatosan növekvő tendencia mutatkozott a terjedelmet és a példányszámot illetően. Új irányként amely az igényes, szakmai, egészségügyi pedagógiai szakfolyóirat kialakítása volt tematikusan összeállított számok szolgáltak 2004-től (pl. Lifelong Learning, Humánerőforrás menedzsment, Természetes gyógymódok stb.). Ezek voltak a kék borítós ETInfo-k. (4. kép) Az ezt követő évben 2 különálló folyóiratot adtunk ki. Ez alatt az e-betűből kiinduló (elektronikus formátumra utaló) kukac fejlécű øtinfot, valamint a szakmai, pedagógiai tematikát követő ETInfo Pluszt kell értenünk. (5 6. kép) 2005-től napilap (A/3) formátumot kapott az információs lap, melynek jellegzetességeként több hasábban futottak a cikkek. A tudás házhoz jön! mottóval indult a 2008-as év. Olvasóink első kézből értesültek az aktuális hírekről, az 2. kép 3. kép 4. kép 6 øtinfo április

7 Az EU kórházi állandó bizottsága (HOPE) 2007-ben is megtartja csereprogramját a kórházi dolgozók számára. A program a kórházfenntartóknak azt a lehet séget nyújtja, hogy vendégeket fogadjanak külföldr l, hogy pl. azok tapasztalataiból pro táljanak európai összefüggésben. Továbbá saját dolgozóikat kiküldhetik egy négyhetes hospitációra egy európai országba személyzetfejlesztésre. A személyzetfejlesztés e formáján keresztül nemcsak az európai ismerettranszfer mozdítható el, hanem a személyzet vezetési képességei is továbbfejleszthet k. Ezenkívül a csere célzottan a különösen elkötelezett dolgozók számára engedélyezhet, hogy azok teljesítményét honorálják. A jöv évben a HOPE csereprogramot 2007 május 21-t l június 23-ig bonyolítják le. A lezáró kiértékel tanácskozás június ig lesz Madridban. A kép csak illusztráció. Fotó: Hegyi Gergely, Kersánszki Tamás A csere a Social Determinants and Health Inequalities mottó alatt áll. Pályázhatnak elmondom, hogy milyen kérésem lenne. Az Országos Baleseti és Sürg sségi Intézet nem volt ügyeletes augusztus 20-án kórházi dolgozók legalább hároméves Ha például 2 asszisztensre van szükség, szakmai tapasztalattal, valamint a vendéglátó országnak megfelel nyelvisme- a száraz tényeket. hogy kit kell behívni. Én vagyok az els, niük a sérültek fogadására. A terveink- A szakemberek értékelése el tt lássuk akkor fellapozzák a füzetet és megnézik, este, mégis sikerült 45 perc alatt felkészülrettel, valamint kórházak, mint vendéglátó intézmények. A HOPE csereprogramai szolgálat el rejelzése helyesnek bizoszínen tudok felel s döntést hozni, telefo- volt. Akkor mindenkinek hirtelen kellett augusztus 20-án a meteorológi- aki bejön, legyek bárhol, mert csak a helyhez mérten augusztus 20-a egy akut dolog ról további információk találhatók az EU nyult. Este 9 órára, a t zijáték idejére egy non ez nem megy. Így tudom, hogyha behoznak 20 sérültet, ahhoz mennyi ember fel kellett készülnünk. bejönnie dolgozni, de október 23-ára már kórházi állandó bizottságának honlapján zivatarzóna érte el a f várost. A viharos (www.hope.be). Itt pályázati bizonylatok erej szél és az özönvízszer es hatalmas károkat okozott. Fák d ltek ki, tet - Lászlóné ápolási igazgató. osztályokra is az intézeten belül, nem Az IME áprilisi számában hírt kell. ismerteti az OBSI rendszerét Papp Szerencsére sérülteket vihetünk más is rendelkezésre állnak a résztvev k és a vendéglátó kórházak számára. cserepeket sodort le a szél, ablakok törtek Hasonlóképpen m ködik az ügyeleti csak pl. a végtagsebészetre, hiszen minden osztályon van 2-2 ápoló, éjjel és nap- és f bb céljairól. Hogyan is áll jelenleg adtunk a HEFOP 4.4 projekt elindulásáról ki. A sérültek száma több száz volt, sajnos rendszer a Péterfy Kórházban is, amelyr l Babonits Tamásné ápolási igazgató pal is, osztályonként 4-5 plusz beteget el a projekt, hogyan fejl dött az eredetileg Kérdésekre és információkra Köpf úr 4 halálos áldozattal is járt a heves vihar. áll rendelkezésre szeptember én tüntetések számol be részletesen: tudnak látni. megfogalmazott célkit zés, mik a résztvev k további feladatai és mikor várha- törtek ki a f városban, amelyek zavargásokba csaptak át. A tömeg elfoglalta lógiai ellátó rendszerében, rendszeresen A járóbetegeknél azonban más a helytóak az eredmények? Ezekre a kérdések- Részt veszünk Budapest traumato- Forrás: Fordította: Kövesi Ervin a Magyar Televízió épületét, utcai harcok ügyeletesek vagyunk. Egy átlagos napon zet. Augusztus 20-án vagy október 23- re ad választ a cikk, beavatva az olvasót voltak az Oktogonon, a Blaha Lujza téren is ellátunk sérültet. Itt a Keleti Pályaudvar közelsége miatt egyébként odahívni gipszelésre, kötözésre, röntzásának m helytitkaiba is. án muszáj volt kiszolgáló személyzetet a rendszer megvalósításának és monitoro- és a Köztársaság téren, végig a Nagykörúton. A sérültek száma a napokban szintén több százra tehet. tekre. Természetesen ilyen politikai jelle- Augusztus 20-án tele volt a folyosó. is fel kell készülnünk katasztrófahelyzegenre. (A teljes cikk a 3. oldalon olvasható.) október 23-án szintén kormányellenes tüntetések csaptak át zavargá- A hozzánk bejöv sérültek általában ház- koordinálta a ment ket. De amikor látta, g eseményekre nem lehetett felkészülni. A ment k kivezényelt egy orvost ide, aki hogy jól m ködnek a dolgok akkor elhagyták a helyszínt. Ennek a magas aránynak több oka van. A sérültek nem voltak annyira türelmetlenek, saját magukkal foglalkoztak. embert díjazott az egészségügyi szakma A 2006-os évben három elismert szak- Az anyák id sebb kora miatt a rizikópro- l megváltozott. Inkább a hozzátartozók zúgolódtak, hogy Kossuth Zsuzsanna emlékéremmel. Mostani és következ számainkban ket sze- miért nem ket hívják már be. 100-ból 90 A manuális képességek is szerepet játszanak. Az orvosok pl. már nem tanulják, hétköznapi ügyeletben aki zúgolódott tatni olvasóinknak. esetben nem volt mint pl. egy átlagos retnénk egy rövid interjú keretében bemu- hogy medencefekvésben lév gyermekeket természetes úton szüljenek meg. az Erzsébet téren, az Erzsébet-hídnál és lyek többnaposak. El ször úgy gondolják, Betegek érkezését koordináltam (sorsokba: a rend rségnek a Deák Ferenc és tartási sérülésekkel rendelkeznek, ame- volna. (A teljes cikk az 5. oldalon olvasható.) Ezenkívül a születési károsodásokért való a Ferenciek terénél kellett a tömeget feloszlatnia. A sérülések száma ekkor is je- 3-4 nap múlva bejönnek hozzánk. hogy a betegek súlyossági sorrendben ke- hogy meggyógyulnak maguktól, de azért számmal láttuk el) felügyeltünk arra, felel sség kedvez a defenzív szülésnek. lent s volt. Viszonylag nagy betegszámra fel vagyunk készülve, a sürg sségi befogadó Járóbetegb l augusztus 20-án 100 körüljenek ellátásra. Egy felmérés szerint azon n k között, akik császármetszéssel szülnek, csak kevesen kívánták ezt, ami meglep. Gyak- össze szakmai szempontok szerint területileg is alkalmas a sérültek befoga- egy 4 rendel vel, kism t helyiséggel, 2 több helyen is találkozhattunk azzal a hír- A fenti események mentén állítottuk rész, ami a baleseti ambulanciát képezi rül láttunk el, de a járóbeteg-ambulancia Néhány hónappal ezel tt a médiában ran úgy vélték, hogy maguk a n k járultak cikkünket. dására. röntgennel, gipszel vel m köd tér. rel, hogy a budapesti Szent Imre Kórház hozzá a császármetszések emelkedéséhez, A bent lév stabil létszámon kívül van Az els emeleten vannak a rendel k, ami ugyan nem sürg sségi ellátásmutathassuk Önöknek ezeket a falfest- falait graf tikkel festették ki. Hogy be- orvosi indikáció nélkül. A felmérés azonban azt mutatta, hogy a n k legszíveseb- ilyenkor telefon mellett tartózkodnak. ra szolgál, de ezekben az esetekben liftményeket, a kórház ápolási igazgatóját, egy készenléti ügyeleti rendszer is, akik ben természetes úton akarják világra hozni gyermeküket. A megkérdezett n knek Mindkét intézmény az Országos Balt l, t zoltóktól vagy akár a lakosságtól l tud m ködni személyzettel. Így akár nyekr l. Tehát ha olyan jelzést kapunk a ment ktel jól megközelíthet, így ott is 4 rende- Dr. Záray Gyulánét kérdeztük az el zmé- csak 2%-a kívánta a császármetszést. eseti és Sürg sségi Intézet (továbbiakban: mint pl. aug. 20-án, hogy valami katasztrófa van, akkor attól kezdve 20 perc szerre. Nem tudok elképzelni olyan ese- ázsiai Aids-katasztrófától sérültet is el lehet látni egy- (A teljes cikk a 8. oldalon olvasható.) OBSI) és a Péterfy Sándor utcai Kórház A felmérés azt mutatta, hogy a n k jól rendelkezik hasonló esetekre kidolgozott tervekkel. voltak informálva a császármetszés lefolyásáról, de a következményeir l nem. A Rendkívüli esetben értesítend vezet k elnevezés tervet 2005-ben vezet- A császármetszésnek úgy t nik el nye az anya kevesebb szülési fájdalma, a gyermek kisebb kockázata. Ellene szól, hogy az els ónos es leesett. Akkor behoztak tük be el ször az intézményben, amikor a modern narkózis- és m téti technikák hozzánk kb. 100 sérültet. Ekkor döntöttük és infekciópro laxis ellenére a kockázat el az ápolás területén, hogy ki kell dolgoznunk egy új tervet. Addig az id pontig A torontoi Aids világkonferencia el te- még mindig magasabb, mint egy normál szülésnél. Angliában a National Institute egy team volt bent ügyeletben, de ez nem rében az UNICEF, az Egyesült Nemzetek for Health and Clinical Excellence áttekintése azt mutatja, hogy császármetszés hogy ne kapkodjunk, és a betegeket minél volt elég a sok sérült ellátásához. Ahhoz, gyermekment szolgálata óv a fenyeget után magasabb betegségkockázat áll fenn. el bb elláthassuk, minden gördülékenyen alatt a telefonos értesítést követ en már tet, ami az ellátást akadályozná, befolyásolná. A röntgennel is kedvez helyzetben Az UNICEF szerint már több mint 8 Rövid távon sebfert zések és hegfájdalmak léphetnek fel. Távlatilag termékeny- lényege mivel az intézetünkben többsé- az otthonlev munkatársakat, és kifeje- vagyunk, a földszinten van egy röntgen, millió ázsiai fert z dött HIV-vel. Dél-Af- menjen, felállítottunk egy team-et. A terv feláll a csapat. Ilyen esetben nemcsak ségi zavarok és szöv dmények következhetnek be további terhességeknél így pl. kor azokat a szakembereket hívjuk be, orvosokat, szakdolgozókat riasztjuk, ha- m köd röntgen van. pozitív embert felmutató ország, már 5,7 gében járóbeteg-ellátás van, hogy ilyenzetten a traumatológia területén dolgozó a félemeleten 5 helyiséggel és 3 géppel rikát India váltotta fel, mint a legtöbb HIV a forradás következ szüléseknél felszakadhat. Természetesen az én kompetenciám az csoportosítjuk kollégát tudunk 20-ára is jellemz volt a szervezettség; tal fert zött is. Az összes új infekciók fele akik gyakorlatiasabbak. nem a házon belül a benti létszámot át- Az egésznek a lényege ami augusztus millió indiai fert zött. Egyre több a a- ápolói csapat összeállítása. átcsoportosítani az ilyen helyzetekre. olyan szakembereket kell behívni, akinek a éves korcsoportra esik. Az érintetteknek csak egy tört része részesül or- A császármetszések arányának csökkentésére a képzésben fokozottan kellene kellenek egy ilyen teamhez: a vezet ápoló mények elméletben, tervek szintjén felké- elegend az, ha behívok egy asszisztenst, vosi ellátásban. Megbeszéltük a vezet kkel, hogy kik Az el z ekb l láthatjuk, hogy az intéz- ebben tapasztalata van. Nem biztos, hogy oktatni a nehéz szülések technikáit. Az új a járóbeteg-ambulancián, egy röntgenaszszisztens, az SBO sürg sségi osztály veze- kezelésére. De minden jól felépített tervet tos, hogy pszichésen tudná kezelni a 100 szültek a tömeges balesetek sérültjeinek aki pl. a sebészeten dolgozik, nem biz- (A teljes cikk a 2. oldalon olvasható.) ellátási modellek, mint a bába-szül szoba, a n k számára elvárható kockázatok t je, egy m t sasszisztens, a f m t sn, felboríthat egy váratlan esemény. beérkez beteg ellátását. nélkül gyelembe veszik a biztonsági a vezet aneszteziológus és a laboros. Az A legfontosabb a beteg irányítása, szükségletet, de az intervenciószegény nevük állandóan itt van a listán. Ez azt a dolgozók behívása, irányítása a megfelel helyre. A betegek, sérültek ellá- Továbbképz Intézet Könyv- Az Egészségügyi Szakképz és szülés lehet ségeit is nyújtják. A terhes jelenti, hogy ha bármi rendkívüli történik tanácsadásban er síteni kell a bábák szerepét. Sok n hangsúlyozza, hogy a bábák hanem egyszer en több sérültet hoznak Cikkünk bevezet jében már vázoltuk A járóbetegeknél sokkal nehezebb a hely- Könyvtára november 29-tõl nem kell ehhez katasztrófának történnie, tásánál fontos a súlyosság eldöntése. és Jegyzetboltja, valamint jó kiegyenlítést nyújtanak az orvosi perspektíváhoztomatikusan értesít engem, én pedig a te- 19-én éjjel és október 23-án történteket. sérült vagyok. leltár miatt ZÁRVA tart! egyszerre, akkor az ügyeletvezet au- a augusztus 20-án, szeptember 18- zet, mert mindegyik azt mondja, hogy én január 7-ig Forrás: G+G, , 7 lefonközpontos segítségével megkezdem Most lássuk a másik oldalt. Az intézmények miként élték meg a történteket. (Folytatás a 2. oldalon.) Fordította: Kövesi Ervin a többiek értesítését. A vezet ket felhívom, Megértésüket köszönjük! Évforduló Intézet képzéseiről, továbbképzéseiről, továbbá nemzetközi egészségügyi sajtóanyagok is helyet kaptak az øtinfo-ban. A tudás házhoz jön! ETI 2009-ben, az øtinfo 10. évfordulója kapcsán a Szerkesztőbizottság tagjai új köntösbe öltöztették a kiadványt, ami a mai napig ugyanazzal a formával, tartalommal, állandósággal és minőséggel kerül az Olvasók kezébe. Az oldalak tematikusan, egy-egy szakmacsoportnak megfelelően a szakmai újdonságoknak, híreknek és eseményeknek adnak helyet. (7. kép) Útnak indult az øtinfo Melléklete is, amely az egészségügyi szakdolgozók számára nélkülözhetetlen minősített továbbképzések publikálására adott lehetőséget. A 2012-es évben az øtinfo arculatát a GYEMSZI EFF 50. jubileumi évfordulójának alkalmából készült multat idéző cikksorozat határozta meg, ami 2012 áprilisától 2012 decemberéig bezárólag egy ünnepi keretet ad a kiadványnak novemberében egy ünnepi számot adtunk ki øtinfo Különszám címmel, mely a GYEMSZI EFF 50 éves történelmét ölelte át számos visszaemlékezés segítségével: az intézmény történelme, a szakképzés és továbbképzés története, a szaktanácsadás, az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásának, a kiadói munka és a minőségbiztosítás története, feladatlap-készítés, kutatás és fejlesztés valamint nemzetközi kapcsolatok témában. (8. kép) Az olvasói igények kielégítése érdekében lapunkat az évek során új rovatokkal bővítettük, és nagy hangsúlyt fektettünk a környezettudatos- és egészségnevelésre, mivel egészségi állapotunk a környe- øtinfo 11. szám Az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet hírlapja november Hírek A tartalomból zeti egészségünktől függ. Továbbá tékon kitört vihar, a szeptember 18- A strukturális alapok Szakítópróba évi európai Hírek csereprogram kórházi 2. oldal Az utóbbi néhány hónap eseményei próbára tették a hazai sür- Beszámoló a HEFOP 4.4. dolgozók számára g sségi ellátás területén dolgozó projektr l szakembereket, intézményeket. Az 3. oldal augusztus 20-ai Duna-parti t zijá- 19-én este és október 23-án lezajlott zavargások, tüntetések komoly 3. oldal programiroda kihívást jelentettek a magyarországi egészségügyi rendszer számára. A most induló kétrészes cikkso- az ETI-ben Képzések, továbbképzések egy angol nyelvű rozatban megpróbáljuk kideríteni, 4. oldal hogy az eseményekben részt vett szervezetek mikért tudták ellátni Kossuth Zsuzsanna feladatukat, hogyan tudták megoldani a különböz vészhelyzeteket. 5. oldal emlékérem Ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk az eseményekr l, kérdéseinket Támogatott rovat is napvilágot az eseményekben legjobban érintett intézményekben, az Országos 6-7. oldal továbbképzések Baleseti és Sürg sségi Intézetben, Falfestmények a F városi Péterfy Sándor utcai Kórházban és az Országos Ment szolgálatnál tettük fel. 8. oldal a Szent Imre Kórházban látott, mely segítséget nyújt az an- projektr l Szemelvények Beszámoló a HEFOP 4.4. gol nyelvtudással A n k normál szülést kívánnak, mégis magas rendelkező egészségügyi dolgozók talán a legfontosabb szempont. a császármetszések aránya Kossuth Zsuzsanna Németországban 30% emlékérem Pszichésen is át kell tudni venni a tempót, rugalmasan kell hozzáállni a betegellátás érdekében. Ez Falfestmények a Szent ismereteinek szinten tartásához, va- Imre Kórházban A katasztrófaterv Augusztus 20-án nem volt id végiggondolni Hírek lamint ahhoz, hogy a dolgokat. Nem volt id nk felmérni az eseményeket. 20-án nem merült fel senkiben semmi, csak az, Az UNICEF óv az ázsiai Aids-katasztrófától hogy ez egy természeti katasztrófa és el kell látni a sérülteket. a nyelvet még nem beszélő szakdolgozók kedvet kapjanak a tanuláshoz. Felhívás! Az események Körülöttünk 5. kép minden változik, de ennek ellenére elmondhatjuk, hogy az øtinfo célja a jövőre nézve is a régi marad, nem veszít állandóságából és az elkövetkező években is megpróbál minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtani. Számunkra a legfontosabb a szakdolgozók, az egészségügyi szakképzést folytató iskolák, az országos intézetek, kórházak egészségügyi dolgozóinak folyamatos tájékoztatása, az információáramlás, hogy mindig aktuális hírekkel, cikkekkel, szakmai tanulmányokkal és nem utolsó sorban a minősített továbbképzések teljes publikálásával segítsük mindennapi munkájukat. A GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság folyóirata továbbra is évente 12 alkalommal jelenik meg. További jó olvasást kívánunk az øtinfo-hoz! Az øtinfo szerkesztőbizottsága 6. kép 7. kép 8. kép øtinfo április 7

Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában

Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában Egészségügyi Rendszertudományi Iroda 2008. május Tartalom Vezetői összefoglaló...3 A magánszereplők súlya az egészségügyi szolgáltatásokban...

Részletesebben

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. július augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. július augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Ahogy azt az évek során Önök is tapasztalták, a nyári lapszám (július augusztus) egy bővebb terjedelmű, több témakört felölelő rendhagyó szám. Reméljük, hogy

Részletesebben

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. június 1. Köszöntõ. Tájékoztatás

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. június 1. Köszöntõ. Tájékoztatás Köszöntõ Köszöntő Tartalom Kedves Olvasók! A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság (továbbiakban: GYEMSZI IRF) munkatársai

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. március 1. Tájékoztatás. Köszöntõ. Az egészségügyi reformok. Kedves Olvasók!

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. március 1. Tájékoztatás. Köszöntõ. Az egészségügyi reformok. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Aktuális hírek rovatunkban az előző számból már ismert Az egészségügyi reformok hatása az ellátás eredményességére, megfelelőségére, időszerűségére és a hozzáférésre

Részletesebben

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 1. szám 2012. április Lapunk T A R T A L O M Körképek telephelyeinkrõl: A mezõkövesdi Mozgásszervi

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A GYEMSZI fenntartású INDIT Közalapítvány addiktológiai területen nyújtott munkájára való tekintettel Dr. Szemelyácz Jánost, az INDIT Közalapítvány kuratóriumának

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

Egészségügyi szakmai információs lap

Egészségügyi szakmai információs lap Migráció 16. évfolyam, 12. szám 2013. december øtinfo Egészségügyi szakmai információs lap A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. Fehér Karácsony. øtinfo 2011. december 1. Köszöntõ. Kedves Olvasó!

Tartalom. Köszöntő. Fehér Karácsony. øtinfo 2011. december 1. Köszöntõ. Kedves Olvasó! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ismét vége felé közeledik egy naptári esztendő: Advent, Karácsony, Szilveszter, Újév. Lázas készülődések időszaka áll a küszöbön. De még mielőtt magával sodorna

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A sikeres országos kórházi gyógyszer-közbeszerzés révén jelentős megtakarítás érhető el, amely a kisebb kórházak esetében számottevőbb arányt képvisel. Aktuális

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. øtinfo 2012. április 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

50ETI-BEN. Köszöntő. øtinfo 2012. április 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ ÉV AZ Kedves Olvasók! Ritkán állunk meg azon gondolkodni, hogy honnan jöttünk és hova tartunk. A nagy évfordulók azonban erre késztetnek bennünket. Álljunk meg egy rövid időre, tekintsünk

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: KÉPZETT ÁPOLÓ MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÓ MÁE REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TISZTELETBELI ÁPOLÓT AVATTUNK Minden tagunkhoz

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3927/2012 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3927/2012 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3927/2012 számú ügyben Előadó: dr. Bácskai Krisztina Az eljárás megindulása,,a válság vesztesei a paragrafusok fogságában projekt keretein belül az alapvető

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. szeptember 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. szeptember 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megkopott már a határ hazabotorkált a nyár, beérett gyümölcsökben mámorító mézíz jár, testem sóváran várja melegen átöleljen rézszínű indián nyár. (Nagy Zsuzsanna)

Részletesebben

Ön dönt, Orvosként dolgozni Európában Villáminterjú Dr. med. Marghescu Sándor emeritus professzorral. PR és Kommunikációs Ügynökség

Ön dönt, Orvosként dolgozni Európában Villáminterjú Dr. med. Marghescu Sándor emeritus professzorral. PR és Kommunikációs Ügynökség HUNGA COORD SAJTÓIRODA Ön dönt, hogy személyi jövedelemadójának egy százalékával segíti-e lapunk megjelenését. PARASZOLVENCIAMENTES GYÓGYÍTÁSÉRT KÖZHASZNÚ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPÍTVÁNY Adószám: 18041332-1-01

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2009. május 1. Köszöntõ. az øtinfo melléklete is (kizárólag nyomtatva), mely az aktuális

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2009. május 1. Köszöntõ. az øtinfo melléklete is (kizárólag nyomtatva), mely az aktuális Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Az øtinfo előző számát kézbe véve a kedves Olvasó tapasztalhatta, hogy az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet információs lapja az øtinfo megújult külsővel

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2012. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2012. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A tavasz első hónapja is tartogatott feladatot a GYEMSZI ETI számára. Számos szakmai esemény, tanfolyam és vizsga tarkítja a sort, melyek Intézetünk falai között

Részletesebben

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 1. szám 2014. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: - Bemutatkozik a szikszói Geriátriai

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. január 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. január 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Elkezdődött egy új év, mögöttünk a GYEMSZI ETI Főigazgatóság 50. jubileumi esztendője, mely egy korszakot zár le és egy újat nyit! Beszámolónkban olvashatnak

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! E havi számunkat egyfajta tematikus számnak is tekinthetjük. Több cikkünk, köztük a vezércikk taglalja a megfelelő számú szakképzett egészségügyi dolgozó hiányából

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ez a hónap sem volt eseménytelen, 2011. május 1-jén megalakult az Egészségügyi Szakmai Kollégium. Ehhez kapcsolódóan egy interjút olvashatnak az Aktuális hírek

Részletesebben

Rajkort Ildikó A kisgyermekek napközbeni ellátásának hagyományos formái és a családi napközi

Rajkort Ildikó A kisgyermekek napközbeni ellátásának hagyományos formái és a családi napközi Rajkort Ildikó A kisgyermekek napközbeni ellátásának hagyományos formái és a családi napközi Bevezetés A korunkra jellemző rohamos fejlődés, a gazdaság diktálta alapvető gyors változások döntő hatást gyakorolnak

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Észak-Atlanti-óceán EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Északi-tenger Ír-tenger London Kelta-tenger La Manche csatorna GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi

Részletesebben

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7.

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. Tisztelt Olvasóink! F élidejéhez ért az idei nyár, volt már forró kánikula, trópusi eső, hidegfront, lehűlés, egyszóval minden, ami egy kis kontinentális

Részletesebben

Bergmann, Nadja / Major, Andrea / Lechner, Ferdinand / Selak, Sanja / Sorger, Claudia / Willsberger, Barbara

Bergmann, Nadja / Major, Andrea / Lechner, Ferdinand / Selak, Sanja / Sorger, Claudia / Willsberger, Barbara L&R SOZIALFORSCHUNG A-1060 Wien, Liniengasse 2A/1 Összehasonlító tanulmány a hospice- és palliatív ellátásról Magyarországon (Zala megye) és Ausztria (Burgenland és Bécs) esetében a TÁMASZ projekt keretében

Részletesebben