2014. március 22. VII. évfolyam 4. szám. d.) útlevél,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. március 22. VII. évfolyam 4. szám. d.) útlevél,"

Átírás

1 Tisztelt Választópolgárok! Négyévenként mód nyílik arra, hogy alkotmányos jogunkkal élve szavazatunkkal döntsünk arról, hogy kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban április 6-án kerül sor az országgyűlési képviselő-választásra. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Azok a nemzetiségi választópolgárok, akik nyilatkozatuk szerint az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kívánnak szavazni, az országos lista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak. Mit kell tudni a szavazás helyéről? Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat. Amennyiben mozgásában akadályozva van (pl. egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően április 4- én 16 óráig a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával. Mozgóurnát végső esetben a szavazás napján 2014.április 6-án 15 óráig szintén írásban a szavazatszámláló bizottságtól kérhet. Mozgóurna iránti igényét meghatalmazott útján is benyújthatja, ez esetben a kérelemhez az írásos meghatalmazást is csatolni kell. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll a rendelkezésére a honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában. Eltérés a korábbi választásoktól: aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, kizárólag mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem! Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik? Ha a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezési kérelem legkésőbb április 4-én 16 óráig kérhető. Ha ajánlott levélben kéri az átjelentkezést, a kérelemnek legkésőbb április 4-én meg kell érkeznie a jegyzőhöz. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll a rendelkezésére a honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában. Az átjelentkezés iránti kérelemben meg kell adnia nevét, anyja nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik, valamint értesítési címét. Az átjelentkezés megtörténtéről a helyi választási iroda értesítést állít ki, melynek birtokában Ön az átjelentkezéssel érintett településen szavazhat a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és az országos listára. Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik? Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél március 29-én 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll a rendelkezésére a honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában. Mit vigyen magával a szavazáskor? Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja a magyar hatóságok által kiállított alábbi érvényes igazolványok valamelyikével. A személyazonosság igazolására: a.) a régi, könyvecske alakú személyi igazolvány b.) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), c.) ideiglenes személyazonosító igazolvány d.) útlevél, e.) január 1-jét követően kiállított kártya formátumú vezetői engedély, A lakcím igazolására: a.) lakcímet igazoló hatósági igazolvány b.) a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény c.) a régi, könyvecske alakú személyi igazolvány, amenynyiben tartalmazza a lakcímet A személyi azonosító igazolására: a.) személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány b.) a régi, könyvecske alakú személyi igazolvány, amenynyiben tartalmazza a személyi azonosítót c.) személyi azonosító jel lap A szavazóhelyiség címe: Gyermelyi Általános Iskola Gyermely, Iskola u Impresszum Gyermelyi Hírlap, (163/829/1/2008), ISSN , VII. évfolyam. 4. szám, Felelős kiadó: Gyermelyért Faluvédő Egyesület (Levélcím: 2821 Gyermely, Petőfi tér 7.), Megbízott felelős szerkesztő: Végh Zsigmond, Szerkesztők: Tóth Ágnes, Sztrelkó Mónika Honlap: Következő szám: április 12. Lapzárta: április óra

2 Mit kell még tudni a szavazásról? Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától este 7 óráig lehet. Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát, lakcímét és személyi azonosítóját, valamint megállapítja, hogy szerepel-e a névjegyzékben. Ezután megkapja a lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. Eltérés a korábbi választásoktól, hogy az aláírás megtagadása esetén a szavazatszámláló bizottság elutasítja a választópolgárt és nem szavazhat. Ide nem értve az írásképtelenséget, mely esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket e körülmény feltüntetésével. A szavazás titkossága érdekében javaslom, használja a szavazófülkét. Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni. Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli. Tisztelt választópolgár! Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a lakóhelye szerinti jegyzőhöz, a választási információs szolgálathoz, vagy keresse fel a internetes oldalt! Kérem, éljen választójogával! Mike Hajnalka jegyző,hvi-vezető Polgármesteri Beszámoló Tisztelt Gyermelyi Lakosok! Az idei évben először jelentkezem polgármesteri beszámolóval, így kicsit terjedelmesebben, kicsit még az előző év végi történéseket is érintve foglalom össze a fontosabb eseményeket. Mind az idősek napja, mind a hangversenyek, karácsonyi ünnepély, falu advent sikeresen, olajozottan, hagyományainknak megfelelően zajlottak. Az idősek napját 260 e Ft-tal támogatták vállalkozóink, amit itt a lap hasábjain ismételten tisztelettel megköszönök! A fellépő helyi csoportok ismét színvonalasan, lelkesen tisztelegtek az idős generáció előtt. Az általános iskola számára két nagy teljesítményű takarítógépet vásároltunk, és takarítógépet kapott az óvoda is. Ezzel az intézkedéssel a sokkal hatékonyabb munkavégzést, a 21. századi követelményeknek megfelelő tisztasági minőséget szeretnénk elérni az intézményekben. A gépek összértéke bruttó Ft volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy május 18-án Böjte Csaba testvér, ferences rendi szerzetes látogat el hozzánk a Dévai Szent Ferenc Alapítvány tusnádfürdői gyermekeivel. Az ökomenikus szentmisét a római katolikus templomban tartjuk majd. Az I. Világháború kitörésének 100 évfordulójára, valamint a doni hősökre történő megemlékezés meghatóan szépre sikerült. Köszönhetően Végh Zsigmondnak és Tóth Ágnesnek. Külön köszönet illeti Tirpák László Tanár Urat, akinek előadása ismét magas szintű felkészültségről, alaposságról tanúskodott. Külön öröm volt számomra, hogy az általános iskola kérésemnek megfelelően- nagy létszámban volt jelen. Remélem ez a szép kezdet hasonlóan alakul a jövőben is. Dr. Völner Pál államtitkár Úr külön kiemelte, hogy ilyen nagyszámú ünneplő közönséget ritkán lát, ilyen picinyke faluban! Igen nagyszabású pályázatra készülünk a gyarmatpusztai iskola már megkezdett projektjét folytatva. Cél, hogy önellátásra berendezkedve, állattenyésztéssel, növénytermesztéssel (konyhakerti növények, gyógynövények), táborokkal, tanösvényekkel kiegészülve, valamint a telek és az épület adta lehetőségeket továbbfejlesztve egy olyan komplexumot hozzunk létre, amely munkalehetőségeket (is) teremtve, egy kézzelfogható, jövőbemutató keretbe foglalja a gyarmatpusztai volt iskolában és a hozzá csatolt új udvaron a már megkezdett lehetőségeket. Az elnyerhető összeg millió forint. A pályázati előkészületek már folynak. Ugyancsak Gyarmatpuszta a főszereplője annak a Leaderes pályázatnak, melynek munkálatai a temető és környéke vonatkozásában megkezdődtek. Szente László és Minorics Ákos település üzemeltetési csoportvezető, valamint a helyi közmunkások és más lokálpatrióták összefogása eredményeképpen megtisztult a temetőt körülvevő erdő, az iskola környéke. Őszinte köszönet érte! Mindeközben folyik a pályázatban megjelölt tartalom, azaz a gyarmatpusztai temetőt körülvevő kerítés valamint az oda vezető aszfaltos út helyének előkészítése. Az érintett lakosokkal mind a múltban, mint napjainkban folyamatos egyeztetések folynak. Több helyen nem stimmel ugyanis a magánszemélyek által használt, egyes esetekben el is kerített terület, mint ez a hivatalos földmérő által készített terület kimérések kapcsán egyértelműen kiderült. Ezzel kapcsolatban igen félrevezető írást olvashattunk a facebookon. E szerint az önkormányzat vandál módon rombol, magánterületeket kebelez be. Igen nagy létszámot megmozgató sport- és egészségnap (ok) zajlottak községünkben pályázati forrásból. A sportolási, kirándulási lehetőségeken túl, számtalan vizsgálat, szűrés állt a község lakóinak rendelkezésére. Tóth Ágnes szervezőmunkája ismét sokak megelégedésére szolgált! Köszönöm Neki! 2

3 Sajnos megszaporodtak a közterületen gazdátlanul kóborló ebek. A kollégák már intézkedtek, de még mindig sok a felháborodott telefon. Sajnos a gazdák felelőtlen hozzáállását nem lehet csupán- hivatali ráhatással orvosolni! Az elrettentés érdekében kilátásba helyeztük, hogy a kutyákat lefotózzuk és fotójukat kirakjuk a frekventált helyekre illetve a honlapra. Bízunk a közösség nevelő hatásában! Elfogadásra került a évi költségvetés. Elmondható, hogy a megcsappant központi támogatás, valamint annak ellenére, hogy az önkormányzat olyan feladatokat is felvállalt, mely alapvetően állami feladat lenne, egyelőre sikerült megőrizni a stabilitást, és remélhetőleg a jövőben is végre tudjuk hajtani a tervezett fejlesztéseket. Ennek legfontosabb prioritását a sportcsarnok felújítása jelenti, melynek kiviteli terve már készül és reményeink szerint a felújítást májusban meg tudjuk kezdeni. A költségvetésben érzékelhető a rengetek pályázati forrásból elnyert támogatás. Lakossági megkeresés érkezett hozzám annak érdekében, hogy a 4-es metró megépítése teremtette új helyzetre hivatkozva- ismételten próbáljuk meg a közvetlen buszjárat indítását menedzselni településünk ingázó lakosai részére. A Képviselő-testület teljes mértékben indokoltnak tartotta a kérelmet, ami az utazó, ingázó lakosság mentális helyzetének javításán túl vonzóbbá, megközelíthetőbbé teheti községünket az ide költözők számára is. A 4-es Metro vonal végállomása a XI. kerület Etele tér lesz, amely vonal indulása ez év április-május folyamán valószínűsíthető. Ez tőlünk az M1 es autópályán: 40,6 km, amely hozzávetőleg percet jelent. Szemben a jelenlegi menetidő: 37,2 km, azaz 1 óra. A forgalmi akadályok miatti perc tovább növeli ezt az időt. A differencia a jelenlegihez képest 3-4 km-t jelent, de időben gyorsabb és kiszámíthatóbb. Évek óta elhúzódó probléma a községünket átszelő 1123-as országos közút állapota, melynek orvoslására csak korlátozott mértékben, kizárólag kátyúzással reagáltak az illetékesek. Ez a megoldás mindig csak átmeneti volt, a problémát felületén kezelte, mely végleges megoldást még hetekbenhónapokban mérve sem hozott. Szomor és Gyermely községek közlekedése Tatabánya felé kizárólag ezen az úton lehetséges. A közlekedés világos nappal is haladási nehézségeket okoz, szürkületben és este pedig kimondottan életveszélyes. A kátyúk olyan helyen helyezkednek el, amelyre az utat jól ismerők sem tudnak felkészülni, nem beszélve az átutazókról. Mindez a Gyermely és Szomor esetében a megyeszékhelyhez történő eljutást is nehezíti, korlátozza! Gyermely község esetében további problémát jelent, hogy - az egyébként gondozott, szépen fejlődő község, mely a mellékútjainak karbantartását évről-évre feladatának tartja, és nem kevés anyagi forrást szán rá-, olyan átmenő utat kénytelen a magáénak mondani, mely ma már szánalmas, esztétikailag több sebből vérző, nyomatszó állapotot jelent, ami a község megítélését rontja, az ide települni vágyókat pedig elrettenti!.a fenti szempontokat tartalmazó levéllel fordultam tehát az Illetékesekhez, segítséget kérve ahhoz, hogy a Gyermely községen átmenő 1123-as közút javítása, szőnyegezése mihamarabb megtörténjen, ezáltal segítve és javítva az itt élők életminőségét, visszaadva a község vonzását. Továbbá elháruljon az az életveszélyes helyzet, mely a jelzett úton Gyermely Tarján felőli kapujától kezdődően egészen Tarjánig bezárólag az út több pontján potenciálisan halálos jellegű baleseti forrást jelent! A Képviselő-testület törekvései között kiemelt helyet foglal el a határon túli magyarság támogatása. Arra törekszünk, hogy gyakorlati, élő kapcsolatokkal segítsük nemzettársainkat. Törekvéseinkkel teljesen összecsengett a Rákóczi Szövetség azon kérelme, melyben a határon túli gyermekek magyar iskolába történő beíratásának támogatásáért fordult hozzánk. A szövetség által indított Beiratkozási Ösztöndíj Program keretében a magyar iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek. Önkormányzatunktól 5 beregszászi és 5 székelyhídi gyermek kapott személyenként 10 ezer forint támogatást. Rendkívül színvonalas, látványos, igazi közösség-teremtő erővel átitatott március 15-i megemlékezést tartottunk. Megragadom az alkalmat, hogy itt az újság hasábjain mondjak köszönetet a szervezőknek, a fellépőknek, mindenkinek, aki ebben az összefogásban bármilyen módon közreműködött. Kegyes volt hozzánk az idő is, verőfényes napsütést kaptunk az Összetartozás terén. Tisztelettel: Kókai Rita polgármester Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉST szervez! A megnövekedett lakossági igényekre tekintettel lehetőséget biztosítunk a feleslegesé vált kerti hulladék (ágak, tuják stb.) lerakására. Helye: Volt gázcsere telep Ideje: március 24-től április 8-ig. Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a zölhulladék lerakására április 8-a után már nem lesz mód; a zöldhulladék odaszállítását mindenkinek saját magának kell megoldania; egyéb szemét, építési törmelék, kommunális hulladék lerakása szigorúan tilos!!! Kérem, hogy használják ki ezt a lehetőséget minél többen! Kókai Rita - polgármester 3

4 Lomtalanítás Értesítjük Gyermely Tisztelt lakosságát, hogy a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft május 15-én LOMTALANÍTÁST végez. nem magyar állampolgár kiskorú általános iskolai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, állandó tartózkodási kártya) Telefonos elérhetőségünk: (gazdasági iroda) Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező hulladék, lom (nagyobb berendezési tárgy) címünk: Iskolavezetés Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya valamint az olyan méretű, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl. gépkocsi karosszéria, kazán, stb.) gumiabroncs. (a 20/2006.IV.05.KVVM bekezdés d. pontja alapján) Érdeklődni: a 34/ telefonszámon lehet. LOMTALANÍTÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE TÉRÍTÉSMENTES A lom kihelyezhető: az aktuális napon reggel 6.00 óráig Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot csak a meghirdetett időpontban helyezzék el ingatlanaik elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük. Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Iskolai Hírek Beiratkozás a 2014/2015-ös tanévre A ös tanévre az első osztályos gyermekek beíratásának időpontja: április 28. hétfő 8-18 óráig április 29. kedd 8-18 óráig április 30. szerda 8-18 óráig A beiratkozás a Gyermelyi Általános Iskola (2821 Gyermely, Iskola utca ) gazdasági irodájában lesz az emeleten. A beiratkozáshoz az alábbi iratok szükségesek: a gyermek anyakönyvi kivonata a gyermek TAJ száma a gyermek lakcímkártyája óvodai szakvélemény vagy a nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakvéleménye nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (elvált szülők esetében) Hitoktatás A 2014/2015-ös tanévre a Gyermelyi Általános Iskolában három egyház jelezte hitoktatási szándékát. A kötelező hittan illetve erkölcstan választása a következő tanévtől az 1., 2. és az 5., 6. osztályosokat érinti. Az érintett gyermekek és szüleik március végéig mindhárom bejelentkezett egyház szóróanyagát kézhez kapják. A hitoktatók neve és elérhetősége a következő: Lénártné Mészáros Éva : A Hit Gyülekezetének kapcsolattartója, Petró Klaudia lelkipásztor : Magyarországi Református Egyház, Somlai Anikó hitoktató : Magyarországi Katolikus Egyház, Sikereink, eredményeink Február 16-án vasárnap egy országos kick-box verseny volt Bajnán, melyen Fodor Máté iskolánkból indult a Bajnai Kick-Box SzSE. színeiben. Máté egy szoros csatában maradt alul a döntőbe jutásért vívott küzdelemben, így a bronzéremért harcolhatott. Ezt a mérkőzését fölényesen nyerte, így 3. helyen végzett lightcontact szabályrendszerben cadet 1 korosztályban, +47 kg-ban. Máté a Bajnai KBSzSE. sportolójaként és a gyermelyi iskola tanulójaként szerzett élete első kick-box versenyén bronzérmet. Szívből gratulálunk! A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján iskolánk két tanulója bekerült a legjobb 15 közé, ezért ők Tatán, az ünnepélyes eredményhirdetésen oklevélben és könyvjutalomban részesültek. Kiss Klára Kamilla 4. osztályos tanuló 10. helyezést, Brunner Enikő 7.osztályos tanuló 13. helyezést ért el a több száz indulóból. Ugyanezen a versenyen Gárdi Réka a 21., Juhász Emese a 24. helyen végzett; mindketten 6. osztályosok. Regőczi Nóra (5.o.) és Tóth Veronika (7.o.) egyaránt a 40. helyen végeztek. Felkészítő tanáraik: 4.o: Borsos Zsoltné, o: Tirpákné Varga Zsuzsanna. Gratulálunk a szép eredményekhez! 4

5 A korábban meghirdetettől eltérő időpontban, április 12-én szombaton 20 órai kezdettel rendezzük meg az V. Gyermelyi Pálinka Estet, melyre ezúton tisztelettel meghívunk minden pálinkabarátot! A község március 15-ei ünnepi rendezvényének megható, sokszínű és színvonalas része volt az iskolások műsora. Iskolánk tanulói zenével, verssel, jelenettel és tánccal idézték fel a szabadságharc eseményeit. Nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen sok gyereket kicsiket és nagyokat egyaránt - megmozgató műsort nyújthattunk a község lakóinak. Ennyi szereplő betanítása, összehangolása nem kis feladat. Köszönjük áldozatos munkáját az őket felkészítő pedagógusainknak: Bokros Erikának, Borsos Zsoltnénak, Kalaposné Kurucz Mártának valamint a táncokat betanító Mayer Orsolyának. A szereplő kislányok szoknyáját Széchenyiné Villányi Gabriella és Veres Jánosné, Ancsa néni varrta. Köszönjük a hangosítást Nyiri Márton 8. osztályos tanulónknak. Várunk gyermekek és felnőttek által készített kisebbnagyobb kézműves tárgyakat, ajándéktárgyakat, húsvéti ablakdíszeket, mindenféle húsvéti, anyák napi dekorációt, filcből varrott apróságokat. Felajánlásaikat leadhatják az Iskola titkárságán. Ha kedve van, barkácsoljon az Iskolás gyermekek javára! Előre is köszönjük felajánlásaikat és szeretettel várjuk a vásárba. Kovács Zsuzsanna - SZMK Helyszín: Iskola aula A korábbi Pálinka Estek hagyományaihoz hűen most is szívesen vesszük, ha a közös kínáló asztalra minél több résztvevő hozza el saját pálinkáját, amit a vacsora után bárki megkóstolhat. Ide kerülnek vissza az értékelésre leadott pálinkák is, ugyanis ebben az évben is lehetőség nyílik saját pálinkát bíráltatni! Az erre a célra méltó üvegbe palackozott és felcímkézett pálinkákat Nagy Attilánál lehet leadni Gyermelyen, az Iskola utca 39. szám alatt, március 3. és 28. között, délutánonként. A bírálat díja: 500 Ft mintánként. Itt szeretnénk felhívni az érdeklődők figyelmét a részvételi jegyek elővételben történő megvásárlására, melyért Ft támogatói hozzájárulást kérünk. Természetesen a belépők a helyszínen is megvásárolhatók lesznek. Minden kedves vendégünket ebben az évben is megajándékozunk egy gravírozott pálinkás pohárral! Az est első részében bemutatkozik a külföldi elismerésekkel is bíró Etyeki Czimeres Pálinkafőzde! A családi vállalkozás prezentációja során betekinthetünk a párlatok nemzetközi versenyébe, és néhány ritka pálinka kóstolására is lehetőségünk nyílik majd. Ezalatt apró falatkákat kínálunk kísérőnek". Az est további programja a leadott és bírált pálinkák értékelésével folytatódik. Ebben Dr. Panyik Gáborné a Pálinka Céh Egyesület elnöke, a Corvinus Egyetem adjunktusa lesz segítségünkre, aki évek óta rendszeresen és lelkesen tesz eleget a felkéréseinknek. A bírált párlatok közül az arra érdemeseket oklevéllel is jutalmazzuk! Ezt követően meleg disznótoros vacsorával kínáljuk a vendégeket, majd zárásként kötetlen beszélgetések keretében lehetőség nyílik az értékelések átvételére-megbeszélésére, valamint a cefrézés és főzetés területén felmerült kérdések megvitatására. Várunk minden érdeklődőt! Nagy Attila, Végh Zsigmond 5

6 2014. március 22. VII. évfolyam 4. szám Somogyi Győző kiállítás még megtekinthető A március 15-i megemlékezésünkön megnyílt A Szabadságharc hadserege című kiállítás Somogyi Győző Kossuth-díjas, kiváló művész, Munkácsy-díjas grafikus munkáiból még egy hétig tekinthető meg az iskolában. Kicsiknek, nagyoknak egyaránt érdekes, látványos élmény a több mint 40 színes, pontos és korhű munka. Ritka alkalom, hogy a művek nem az ismert könyv lapjain, hanem egymás mellett, egymással összehasonlíthatóan láthatók. Az iskolások akár szünetekben is csodálhatják, de ragadjuk meg az alkalmat és mutassuk meg óvodás gyermekeinknek is! Következő Programjaink: 6

7 Német csoport Veldhausen-Neuenhausból Április ig tartózkodik nálunk a 45 fős német csoport, amelyben régi ismerőseink, barátaink mellett új résztvevők elsősorban gyerekek is vannak. A programot az iskola, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Veldhausen Baráti kör tagjai együtt szervezik, a vendégek ellátásáról több mint 20 család gondoskodik. A finanszírozást a Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalja. Április 13-án közös Istentiszteleten a Református templomban Fritz Baarlink lelkipásztor prédikál és a vendégeket Kókai Rita polgármester is köszönti. Szép ceremónia lesz közös énekléssel, két nyelven abban a templomban, ahonnan több mint 20 éve a kapcsolat elindult. A csoport többek között részt vesz a Pálinkaesten (természetesen csak a felnőttek), az iskola hétfői programjain: a játszóházban és a Ki mit tud?-on, valamint a vendéglátókkal együtt kirándulnak Budapestre, Csákvárra, Tatára és Gyarmatpusztára. Gyarmatpusztai Majális 2014 Május 1.-jén, csütörtökön ismét Majális Gyarmatpusztán a hagyományos programokkal, mégis újszerűen. Középpontban a sport: közös torna a szabadban Katus Attilával! Bográcsos főzőverseny, kenyérsütés a Falu kemencéjében, Majális Focikupa, akadályverseny, lovaglás és kerékpáros ügyességi feladatok. Színpadi programok, erős ember vetélkedő, köcsögverés, tábortűz, diszkó. Szentmise Böjte Csabával és lánykórusával Május 18-án 18 órakor a katolikus templomban végre találkozhatunk a rendkívüli ferences rendi szerzetessel, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával. Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Gyermelyt is útba ejti a XII. Győri Szeretet Napokról hazafelé tartva. Vendéglátókat keresünk a kislányok, Böjte Csaba és 1 fő kísérő vasárnap éjszakai szállásának biztosításához. A gyerekek 2-3 fős csoportokban szeretnének családoknál aludni. Önkéntes diákmunka-alkalmak A közeljövőben a következő diákmunka-alkalmakat kínáljuk a diákoknak, ahol a programok előkészítésében és lebonyolításában segíthetnek: május 1. Gyarmatpusztai Majális június 7. Nemzeti Összetartozás Napja nyári táborokban szabadidő szervezés a gyerekeknek szeptember 6. Falunap Előzetes jelentkezés Tóth Ágnesnél Képző-, iparművészeti és kézműves gyermek tábor a Széchenyi Művésztelep Alapítvány alkotóházában június Festés-rajzolás, szövés-fonás, nemezelés, agyagozás, gyöngyfűzés, batikolás, kosárfonás, fafaragás, bőrözés, papírmasé, sárkányreptetés, üvegfestés, hímzés, textiljáték varrás stb. Programok: vetélkedők, zsonglőrködés, akadályverseny, táncház, zenés-dalos programok, kirándulások. Naponta reggel 9-től délután 5-ig tartanak a foglalkozások. Vendég rajztanár és kézműves oktatók vezetésével többféle anyaggal, technikával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Több csoportban folyik párhuzamosan a munka. A táborról bővebben következő számunkban olvashatnak. Hellenbach Gabriella iparművész Nemzeti Összetartozás Napja 2014 Június 7.-én a határon túli testvértelepülések képviselőinek részvételével ismét szép együttlétre készülünk: az Összetartozás terén fellép a Tatabányai Bányász Táncegyüttes és a Dobbantó klub dobosai, ünnepi beszédet mond Téglás János, a felvidéki Kürt polgármestere. Rendőrségi Hírek Sajnos újra előfordult, hogy valaki előre fizetett a tűzifáért, amit aztán soha nem kapott meg Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy ha fát vagy bármi mást vásárolnak, soha ne fizessék ki előre a vételárat! Rezsiköltség címén készpénz beszedésére senki sem jogosult! Ha bármi gyanúsat tapasztalnak, értesítsenek! Lénárt Gyula körzeti megbízott 20/

8 Az Alakformáló Klub következő időpontja március óra Gyermely Iskola Ételkostoló, receptek, tapasztalatok. A foglalkozások, heti rendszerességgel követik egymást. Várunk minden egészségre vágyót és azért tenni akarót szeretettel! Húsvéti, Anyák napi Alkotóműhely csak gyerekeknek! Az ünnepek alkalmából kézműves foglalkozást tartunk kicsiknek és nagyoknak! Első alkalom április 12-én szombaton du óráig lesz, amikor húsvéti díszeket, filcből varrott húsvéti tojásokat, üdvözlőlapokat, tulipánokat készítünk. Második alkalommal április 19-én szombaton du óra közt találkozunk, amikor hímes tojást festünk a gyerekekkel, hagyományos és új technikával. (a festeni való tojásokat biztosítjuk) 8 Harmadik alkalommal április 26-án du óráig találkozunk, amikor az édesanyáknak, nagymamáknak készítünk szebbnél szebb ajándékokat. Készüljünk együtt az ünnepekre! Részvételi díj: 1000,-Ft/ alkalom Helyszín: Gyermelyi Alkotó Műhely (a sportcsarnok mellett, a bolt helyén) A foglalkozásokat a Gyermelyi dadus nénik tartják! (Brigi néni, Ancsa néni és Anna néni) Érdeklődni lehet: 06-30/ (Juhász Anna Néni) Jelentkezési határidő: április 8.

Galambritkaságok a Csokonaiban

Galambritkaságok a Csokonaiban XV. évfolyam 2. szám 2006. február 1. Galambritkaságok a Csokonaiban Biztos sokan vannak a kerületben, akik nem tudják, mi is az angol apácakeringô, vagy észak-kaukázusi keringô, és miért szeretik annyian

Részletesebben

Meghívó Megemlékezésre

Meghívó Megemlékezésre Meghívó Megemlékezésre Gyermely Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját ünnepségünkre! Időpont: Március 15., péntek, délelőtt 10 óra Helyszín: ÁMK aula Az ünnepi megemlékezés

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA XXII. év fo lyam 2. szám 2010. február

FÜZESGYARMAT VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA XXII. év fo lyam 2. szám 2010. február FÜZESGYARMAT VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA XXII. év fo lyam 2. szám 2010. február www.valasztas.hu Választási Iroda 2 2010. február TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! Négyévenként nyílik mód arra, hogy alkotmányos

Részletesebben

2014 SZEPTEMBER. Megújul az alsógödi posta előtti terület. A GSE tíz egyesület közül nyerte meg a Göd Kupát

2014 SZEPTEMBER. Megújul az alsógödi posta előtti terület. A GSE tíz egyesület közül nyerte meg a Göd Kupát 2014 SZEPTEMBER VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 9. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Megújul az alsógödi posta előtti terület közélet 5. oldal A GSE tíz egyesület közül nyerte meg a Göd Kupát sport 28.

Részletesebben

MEGHÍVÓ KUNSZÁLLÁSON JÁTSZOTT A VIDEOTON NB1-ES CSAPATA

MEGHÍVÓ KUNSZÁLLÁSON JÁTSZOTT A VIDEOTON NB1-ES CSAPATA XXII. évfolyam 7. szám 2014. szeptember K ÉPES BESZÁMOLÓ A FALUNAPRÓL MEGHÍVÓ KUNSZÁLLÁSON JÁTSZOTT A VIDEOTON NB1-ES CSAPATA 2014. 10. 12-én 15:30-kor kerül átadásra az utánpótlás sportöltöző, majd ezt

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. 1 8 4 8. m á r c i u s 1 5 - r e e m l é k e z ü n k

Jánoshidai Híradó. 1 8 4 8. m á r c i u s 1 5 - r e e m l é k e z ü n k Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIII. évfolyam 1. szám 2010. március 1 8 4 8. m á r c i u s 1 5 - r e e m l é k e

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XXI. évfolyam 2. szám Ismét sikeres DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. február Cikk a 8. oldalon Banyabál tizenötödször Cikk a 7. oldalon Ü n n e p i m e g h í v ó Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2010. február Tartalom Választási tudnivalók 2. oldal A gépjármûadóról 2. oldal Átmeneti otthon 3. oldal Kivágatjuk a

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 03. 04-05. oldal 08. oldal VÁLASZTÁS 2014 LEGSZEBB KONYHAKERTEK 2010-2014

FORUM MARTINI 2014 / 03. 04-05. oldal 08. oldal VÁLASZTÁS 2014 LEGSZEBB KONYHAKERTEK 2010-2014 MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 3. szám 2014. március 15. 2014 / 03 04-05. oldal 08. oldal 11. oldal VÁLASZTÁS 2014 2010-2014 LEGSZEBB KONYHAKERTEK A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Farsangolt a falu 17. oldal Emlékművet avattak 16. oldal Házasságkötések régen és ma 14. oldal Illegális szemétlerakókat értek tetten 6. oldal Négyezer fánk

Részletesebben

Az igaz ügyért küzdeni kötelesség

Az igaz ügyért küzdeni kötelesség Zalakaros város lapja XIX. évfolyam 5. szám Az igaz ügyért küzdeni kötelesség Az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midõn már sikerhez nincsen remény idézte ünnepi beszédében Deák Ferenc 1840-ben

Részletesebben

IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember

IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember P. Tófeji Vali SZEPTEMBERI HÍVOGATÓ IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember Most itt a szeptember! Hogy múlik az idő! Mögöttünk szép nyár, előttünk dolgos jövő. A köztársasági elnök 2010. október 03. napjára

Részletesebben

14. Vecsési Káposztafeszt 2014. szeptember 21. Epres Részletes program a 4-5. oldalon

14. Vecsési Káposztafeszt 2014. szeptember 21. Epres Részletes program a 4-5. oldalon Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 9. (287.) szám 2014 szeptember A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Fotó: Kolonics Csaba Fotó: Kolonics Csaba Dózsa György út a Damjanich utcánál Telepi út

Részletesebben

Új városközpont épül a vasútállomásnál Összefogással tegyük szebbé városunkat!

Új városközpont épül a vasútállomásnál Összefogással tegyük szebbé városunkat! Új városközpont épül a vasútállomásnál Összefogással tegyük szebbé városunkat! Ha az időjárás még nem is mindig enged erre következtetni, de a naptár szerint elérkezett a tavasz. Reméljük, rövidesen az

Részletesebben

Szigeti Márta festőművész kiállítása Felsőpakonyon

Szigeti Márta festőművész kiállítása Felsőpakonyon Szigeti Márta festőművész kiállítása Felsőpakonyon a gyáli Képzőművészeti Körnek, most pedig Fegyó Béla tanár úr távozása után, (akinek egyébként Szigeti Márta tanítványa volt) átvette a felsőpakonyi Képzőművészeti

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

Lébény. Lébény. Spanyol látogató Lébényben. Választási melléklettel. Nagy Andor. Dukát Csilla

Lébény. Lébény. Spanyol látogató Lébényben. Választási melléklettel. Nagy Andor. Dukát Csilla Lébény Választási melléklettel VIII. ÉVFOLYAM 39. SZÁM (2014/1.) INGYENES INFORMÁCIÓS KIADVÁNY 2014. Március 2014. március 15-én az IKSZT színháztermében gyűltünk össze, hogy ünnepélyes keretek között

Részletesebben

Akikre büszkék lehetünk

Akikre büszkék lehetünk BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 6. SZ. 2006. MÁRCIUS 31. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E A polgármester válaszol 3 4 7

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Anyáknapi köszöntő

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Anyáknapi köszöntő SZE N XXVIII. évf. 8. szám 2014. április 28. 8 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Anyáknapi köszöntő Köszönöm Istenem

Részletesebben

Nemzetközi ifjúsági találkozó Portugáliában. A mezőgazdasági termelés aktuális kérdéseiről Háromnapos szakmai konferenciát szervezett az IKR Rt.

Nemzetközi ifjúsági találkozó Portugáliában. A mezőgazdasági termelés aktuális kérdéseiről Háromnapos szakmai konferenciát szervezett az IKR Rt. A mezőgazdasági termelés aktuális kérdéseiről Háromnapos szakmai konferenciát szervezett az IKR Rt. (Cikkünk a 4. oldalon) Nemzetközi ifjúsági találkozó Portugáliában XIV Bábolnai Sakkfesztivál Január

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

ADÓFIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Választás 2010 MEGHÍVÓ. Kedves mélykúti polgárok! 2010. február. Mélykút

ADÓFIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Választás 2010 MEGHÍVÓ. Kedves mélykúti polgárok! 2010. február. Mélykút 9. évfolyam 1. szám Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449, Petôfi tér 2. TISZTELT HÖLGYEIM

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Soroksár Online a Facebookon!

Soroksár Online a Facebookon! S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XX. évfolyam 3. szám 2014. március 28. A márciusi ifjak példát mutattak nekünk, tetteik örökre meghatározzák Magyarország történelmét. Azt az utat

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben