2014. március 22. VII. évfolyam 4. szám. d.) útlevél,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. március 22. VII. évfolyam 4. szám. d.) útlevél,"

Átírás

1 Tisztelt Választópolgárok! Négyévenként mód nyílik arra, hogy alkotmányos jogunkkal élve szavazatunkkal döntsünk arról, hogy kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban április 6-án kerül sor az országgyűlési képviselő-választásra. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Azok a nemzetiségi választópolgárok, akik nyilatkozatuk szerint az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kívánnak szavazni, az országos lista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak. Mit kell tudni a szavazás helyéről? Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat. Amennyiben mozgásában akadályozva van (pl. egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően április 4- én 16 óráig a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával. Mozgóurnát végső esetben a szavazás napján 2014.április 6-án 15 óráig szintén írásban a szavazatszámláló bizottságtól kérhet. Mozgóurna iránti igényét meghatalmazott útján is benyújthatja, ez esetben a kérelemhez az írásos meghatalmazást is csatolni kell. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll a rendelkezésére a honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában. Eltérés a korábbi választásoktól: aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, kizárólag mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem! Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik? Ha a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezési kérelem legkésőbb április 4-én 16 óráig kérhető. Ha ajánlott levélben kéri az átjelentkezést, a kérelemnek legkésőbb április 4-én meg kell érkeznie a jegyzőhöz. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll a rendelkezésére a honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában. Az átjelentkezés iránti kérelemben meg kell adnia nevét, anyja nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik, valamint értesítési címét. Az átjelentkezés megtörténtéről a helyi választási iroda értesítést állít ki, melynek birtokában Ön az átjelentkezéssel érintett településen szavazhat a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és az országos listára. Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik? Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél március 29-én 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll a rendelkezésére a honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában. Mit vigyen magával a szavazáskor? Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja a magyar hatóságok által kiállított alábbi érvényes igazolványok valamelyikével. A személyazonosság igazolására: a.) a régi, könyvecske alakú személyi igazolvány b.) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), c.) ideiglenes személyazonosító igazolvány d.) útlevél, e.) január 1-jét követően kiállított kártya formátumú vezetői engedély, A lakcím igazolására: a.) lakcímet igazoló hatósági igazolvány b.) a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény c.) a régi, könyvecske alakú személyi igazolvány, amenynyiben tartalmazza a lakcímet A személyi azonosító igazolására: a.) személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány b.) a régi, könyvecske alakú személyi igazolvány, amenynyiben tartalmazza a személyi azonosítót c.) személyi azonosító jel lap A szavazóhelyiség címe: Gyermelyi Általános Iskola Gyermely, Iskola u Impresszum Gyermelyi Hírlap, (163/829/1/2008), ISSN , VII. évfolyam. 4. szám, Felelős kiadó: Gyermelyért Faluvédő Egyesület (Levélcím: 2821 Gyermely, Petőfi tér 7.), Megbízott felelős szerkesztő: Végh Zsigmond, Szerkesztők: Tóth Ágnes, Sztrelkó Mónika Honlap: Következő szám: április 12. Lapzárta: április óra

2 Mit kell még tudni a szavazásról? Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától este 7 óráig lehet. Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát, lakcímét és személyi azonosítóját, valamint megállapítja, hogy szerepel-e a névjegyzékben. Ezután megkapja a lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. Eltérés a korábbi választásoktól, hogy az aláírás megtagadása esetén a szavazatszámláló bizottság elutasítja a választópolgárt és nem szavazhat. Ide nem értve az írásképtelenséget, mely esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket e körülmény feltüntetésével. A szavazás titkossága érdekében javaslom, használja a szavazófülkét. Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni. Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli. Tisztelt választópolgár! Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a lakóhelye szerinti jegyzőhöz, a választási információs szolgálathoz, vagy keresse fel a internetes oldalt! Kérem, éljen választójogával! Mike Hajnalka jegyző,hvi-vezető Polgármesteri Beszámoló Tisztelt Gyermelyi Lakosok! Az idei évben először jelentkezem polgármesteri beszámolóval, így kicsit terjedelmesebben, kicsit még az előző év végi történéseket is érintve foglalom össze a fontosabb eseményeket. Mind az idősek napja, mind a hangversenyek, karácsonyi ünnepély, falu advent sikeresen, olajozottan, hagyományainknak megfelelően zajlottak. Az idősek napját 260 e Ft-tal támogatták vállalkozóink, amit itt a lap hasábjain ismételten tisztelettel megköszönök! A fellépő helyi csoportok ismét színvonalasan, lelkesen tisztelegtek az idős generáció előtt. Az általános iskola számára két nagy teljesítményű takarítógépet vásároltunk, és takarítógépet kapott az óvoda is. Ezzel az intézkedéssel a sokkal hatékonyabb munkavégzést, a 21. századi követelményeknek megfelelő tisztasági minőséget szeretnénk elérni az intézményekben. A gépek összértéke bruttó Ft volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy május 18-án Böjte Csaba testvér, ferences rendi szerzetes látogat el hozzánk a Dévai Szent Ferenc Alapítvány tusnádfürdői gyermekeivel. Az ökomenikus szentmisét a római katolikus templomban tartjuk majd. Az I. Világháború kitörésének 100 évfordulójára, valamint a doni hősökre történő megemlékezés meghatóan szépre sikerült. Köszönhetően Végh Zsigmondnak és Tóth Ágnesnek. Külön köszönet illeti Tirpák László Tanár Urat, akinek előadása ismét magas szintű felkészültségről, alaposságról tanúskodott. Külön öröm volt számomra, hogy az általános iskola kérésemnek megfelelően- nagy létszámban volt jelen. Remélem ez a szép kezdet hasonlóan alakul a jövőben is. Dr. Völner Pál államtitkár Úr külön kiemelte, hogy ilyen nagyszámú ünneplő közönséget ritkán lát, ilyen picinyke faluban! Igen nagyszabású pályázatra készülünk a gyarmatpusztai iskola már megkezdett projektjét folytatva. Cél, hogy önellátásra berendezkedve, állattenyésztéssel, növénytermesztéssel (konyhakerti növények, gyógynövények), táborokkal, tanösvényekkel kiegészülve, valamint a telek és az épület adta lehetőségeket továbbfejlesztve egy olyan komplexumot hozzunk létre, amely munkalehetőségeket (is) teremtve, egy kézzelfogható, jövőbemutató keretbe foglalja a gyarmatpusztai volt iskolában és a hozzá csatolt új udvaron a már megkezdett lehetőségeket. Az elnyerhető összeg millió forint. A pályázati előkészületek már folynak. Ugyancsak Gyarmatpuszta a főszereplője annak a Leaderes pályázatnak, melynek munkálatai a temető és környéke vonatkozásában megkezdődtek. Szente László és Minorics Ákos település üzemeltetési csoportvezető, valamint a helyi közmunkások és más lokálpatrióták összefogása eredményeképpen megtisztult a temetőt körülvevő erdő, az iskola környéke. Őszinte köszönet érte! Mindeközben folyik a pályázatban megjelölt tartalom, azaz a gyarmatpusztai temetőt körülvevő kerítés valamint az oda vezető aszfaltos út helyének előkészítése. Az érintett lakosokkal mind a múltban, mint napjainkban folyamatos egyeztetések folynak. Több helyen nem stimmel ugyanis a magánszemélyek által használt, egyes esetekben el is kerített terület, mint ez a hivatalos földmérő által készített terület kimérések kapcsán egyértelműen kiderült. Ezzel kapcsolatban igen félrevezető írást olvashattunk a facebookon. E szerint az önkormányzat vandál módon rombol, magánterületeket kebelez be. Igen nagy létszámot megmozgató sport- és egészségnap (ok) zajlottak községünkben pályázati forrásból. A sportolási, kirándulási lehetőségeken túl, számtalan vizsgálat, szűrés állt a község lakóinak rendelkezésére. Tóth Ágnes szervezőmunkája ismét sokak megelégedésére szolgált! Köszönöm Neki! 2

3 Sajnos megszaporodtak a közterületen gazdátlanul kóborló ebek. A kollégák már intézkedtek, de még mindig sok a felháborodott telefon. Sajnos a gazdák felelőtlen hozzáállását nem lehet csupán- hivatali ráhatással orvosolni! Az elrettentés érdekében kilátásba helyeztük, hogy a kutyákat lefotózzuk és fotójukat kirakjuk a frekventált helyekre illetve a honlapra. Bízunk a közösség nevelő hatásában! Elfogadásra került a évi költségvetés. Elmondható, hogy a megcsappant központi támogatás, valamint annak ellenére, hogy az önkormányzat olyan feladatokat is felvállalt, mely alapvetően állami feladat lenne, egyelőre sikerült megőrizni a stabilitást, és remélhetőleg a jövőben is végre tudjuk hajtani a tervezett fejlesztéseket. Ennek legfontosabb prioritását a sportcsarnok felújítása jelenti, melynek kiviteli terve már készül és reményeink szerint a felújítást májusban meg tudjuk kezdeni. A költségvetésben érzékelhető a rengetek pályázati forrásból elnyert támogatás. Lakossági megkeresés érkezett hozzám annak érdekében, hogy a 4-es metró megépítése teremtette új helyzetre hivatkozva- ismételten próbáljuk meg a közvetlen buszjárat indítását menedzselni településünk ingázó lakosai részére. A Képviselő-testület teljes mértékben indokoltnak tartotta a kérelmet, ami az utazó, ingázó lakosság mentális helyzetének javításán túl vonzóbbá, megközelíthetőbbé teheti községünket az ide költözők számára is. A 4-es Metro vonal végállomása a XI. kerület Etele tér lesz, amely vonal indulása ez év április-május folyamán valószínűsíthető. Ez tőlünk az M1 es autópályán: 40,6 km, amely hozzávetőleg percet jelent. Szemben a jelenlegi menetidő: 37,2 km, azaz 1 óra. A forgalmi akadályok miatti perc tovább növeli ezt az időt. A differencia a jelenlegihez képest 3-4 km-t jelent, de időben gyorsabb és kiszámíthatóbb. Évek óta elhúzódó probléma a községünket átszelő 1123-as országos közút állapota, melynek orvoslására csak korlátozott mértékben, kizárólag kátyúzással reagáltak az illetékesek. Ez a megoldás mindig csak átmeneti volt, a problémát felületén kezelte, mely végleges megoldást még hetekbenhónapokban mérve sem hozott. Szomor és Gyermely községek közlekedése Tatabánya felé kizárólag ezen az úton lehetséges. A közlekedés világos nappal is haladási nehézségeket okoz, szürkületben és este pedig kimondottan életveszélyes. A kátyúk olyan helyen helyezkednek el, amelyre az utat jól ismerők sem tudnak felkészülni, nem beszélve az átutazókról. Mindez a Gyermely és Szomor esetében a megyeszékhelyhez történő eljutást is nehezíti, korlátozza! Gyermely község esetében további problémát jelent, hogy - az egyébként gondozott, szépen fejlődő község, mely a mellékútjainak karbantartását évről-évre feladatának tartja, és nem kevés anyagi forrást szán rá-, olyan átmenő utat kénytelen a magáénak mondani, mely ma már szánalmas, esztétikailag több sebből vérző, nyomatszó állapotot jelent, ami a község megítélését rontja, az ide települni vágyókat pedig elrettenti!.a fenti szempontokat tartalmazó levéllel fordultam tehát az Illetékesekhez, segítséget kérve ahhoz, hogy a Gyermely községen átmenő 1123-as közút javítása, szőnyegezése mihamarabb megtörténjen, ezáltal segítve és javítva az itt élők életminőségét, visszaadva a község vonzását. Továbbá elháruljon az az életveszélyes helyzet, mely a jelzett úton Gyermely Tarján felőli kapujától kezdődően egészen Tarjánig bezárólag az út több pontján potenciálisan halálos jellegű baleseti forrást jelent! A Képviselő-testület törekvései között kiemelt helyet foglal el a határon túli magyarság támogatása. Arra törekszünk, hogy gyakorlati, élő kapcsolatokkal segítsük nemzettársainkat. Törekvéseinkkel teljesen összecsengett a Rákóczi Szövetség azon kérelme, melyben a határon túli gyermekek magyar iskolába történő beíratásának támogatásáért fordult hozzánk. A szövetség által indított Beiratkozási Ösztöndíj Program keretében a magyar iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek. Önkormányzatunktól 5 beregszászi és 5 székelyhídi gyermek kapott személyenként 10 ezer forint támogatást. Rendkívül színvonalas, látványos, igazi közösség-teremtő erővel átitatott március 15-i megemlékezést tartottunk. Megragadom az alkalmat, hogy itt az újság hasábjain mondjak köszönetet a szervezőknek, a fellépőknek, mindenkinek, aki ebben az összefogásban bármilyen módon közreműködött. Kegyes volt hozzánk az idő is, verőfényes napsütést kaptunk az Összetartozás terén. Tisztelettel: Kókai Rita polgármester Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉST szervez! A megnövekedett lakossági igényekre tekintettel lehetőséget biztosítunk a feleslegesé vált kerti hulladék (ágak, tuják stb.) lerakására. Helye: Volt gázcsere telep Ideje: március 24-től április 8-ig. Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a zölhulladék lerakására április 8-a után már nem lesz mód; a zöldhulladék odaszállítását mindenkinek saját magának kell megoldania; egyéb szemét, építési törmelék, kommunális hulladék lerakása szigorúan tilos!!! Kérem, hogy használják ki ezt a lehetőséget minél többen! Kókai Rita - polgármester 3

4 Lomtalanítás Értesítjük Gyermely Tisztelt lakosságát, hogy a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft május 15-én LOMTALANÍTÁST végez. nem magyar állampolgár kiskorú általános iskolai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, állandó tartózkodási kártya) Telefonos elérhetőségünk: (gazdasági iroda) Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező hulladék, lom (nagyobb berendezési tárgy) címünk: Iskolavezetés Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya valamint az olyan méretű, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl. gépkocsi karosszéria, kazán, stb.) gumiabroncs. (a 20/2006.IV.05.KVVM bekezdés d. pontja alapján) Érdeklődni: a 34/ telefonszámon lehet. LOMTALANÍTÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE TÉRÍTÉSMENTES A lom kihelyezhető: az aktuális napon reggel 6.00 óráig Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot csak a meghirdetett időpontban helyezzék el ingatlanaik elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük. Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Iskolai Hírek Beiratkozás a 2014/2015-ös tanévre A ös tanévre az első osztályos gyermekek beíratásának időpontja: április 28. hétfő 8-18 óráig április 29. kedd 8-18 óráig április 30. szerda 8-18 óráig A beiratkozás a Gyermelyi Általános Iskola (2821 Gyermely, Iskola utca ) gazdasági irodájában lesz az emeleten. A beiratkozáshoz az alábbi iratok szükségesek: a gyermek anyakönyvi kivonata a gyermek TAJ száma a gyermek lakcímkártyája óvodai szakvélemény vagy a nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakvéleménye nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (elvált szülők esetében) Hitoktatás A 2014/2015-ös tanévre a Gyermelyi Általános Iskolában három egyház jelezte hitoktatási szándékát. A kötelező hittan illetve erkölcstan választása a következő tanévtől az 1., 2. és az 5., 6. osztályosokat érinti. Az érintett gyermekek és szüleik március végéig mindhárom bejelentkezett egyház szóróanyagát kézhez kapják. A hitoktatók neve és elérhetősége a következő: Lénártné Mészáros Éva : A Hit Gyülekezetének kapcsolattartója, Petró Klaudia lelkipásztor : Magyarországi Református Egyház, Somlai Anikó hitoktató : Magyarországi Katolikus Egyház, Sikereink, eredményeink Február 16-án vasárnap egy országos kick-box verseny volt Bajnán, melyen Fodor Máté iskolánkból indult a Bajnai Kick-Box SzSE. színeiben. Máté egy szoros csatában maradt alul a döntőbe jutásért vívott küzdelemben, így a bronzéremért harcolhatott. Ezt a mérkőzését fölényesen nyerte, így 3. helyen végzett lightcontact szabályrendszerben cadet 1 korosztályban, +47 kg-ban. Máté a Bajnai KBSzSE. sportolójaként és a gyermelyi iskola tanulójaként szerzett élete első kick-box versenyén bronzérmet. Szívből gratulálunk! A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján iskolánk két tanulója bekerült a legjobb 15 közé, ezért ők Tatán, az ünnepélyes eredményhirdetésen oklevélben és könyvjutalomban részesültek. Kiss Klára Kamilla 4. osztályos tanuló 10. helyezést, Brunner Enikő 7.osztályos tanuló 13. helyezést ért el a több száz indulóból. Ugyanezen a versenyen Gárdi Réka a 21., Juhász Emese a 24. helyen végzett; mindketten 6. osztályosok. Regőczi Nóra (5.o.) és Tóth Veronika (7.o.) egyaránt a 40. helyen végeztek. Felkészítő tanáraik: 4.o: Borsos Zsoltné, o: Tirpákné Varga Zsuzsanna. Gratulálunk a szép eredményekhez! 4

5 A korábban meghirdetettől eltérő időpontban, április 12-én szombaton 20 órai kezdettel rendezzük meg az V. Gyermelyi Pálinka Estet, melyre ezúton tisztelettel meghívunk minden pálinkabarátot! A község március 15-ei ünnepi rendezvényének megható, sokszínű és színvonalas része volt az iskolások műsora. Iskolánk tanulói zenével, verssel, jelenettel és tánccal idézték fel a szabadságharc eseményeit. Nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen sok gyereket kicsiket és nagyokat egyaránt - megmozgató műsort nyújthattunk a község lakóinak. Ennyi szereplő betanítása, összehangolása nem kis feladat. Köszönjük áldozatos munkáját az őket felkészítő pedagógusainknak: Bokros Erikának, Borsos Zsoltnénak, Kalaposné Kurucz Mártának valamint a táncokat betanító Mayer Orsolyának. A szereplő kislányok szoknyáját Széchenyiné Villányi Gabriella és Veres Jánosné, Ancsa néni varrta. Köszönjük a hangosítást Nyiri Márton 8. osztályos tanulónknak. Várunk gyermekek és felnőttek által készített kisebbnagyobb kézműves tárgyakat, ajándéktárgyakat, húsvéti ablakdíszeket, mindenféle húsvéti, anyák napi dekorációt, filcből varrott apróságokat. Felajánlásaikat leadhatják az Iskola titkárságán. Ha kedve van, barkácsoljon az Iskolás gyermekek javára! Előre is köszönjük felajánlásaikat és szeretettel várjuk a vásárba. Kovács Zsuzsanna - SZMK Helyszín: Iskola aula A korábbi Pálinka Estek hagyományaihoz hűen most is szívesen vesszük, ha a közös kínáló asztalra minél több résztvevő hozza el saját pálinkáját, amit a vacsora után bárki megkóstolhat. Ide kerülnek vissza az értékelésre leadott pálinkák is, ugyanis ebben az évben is lehetőség nyílik saját pálinkát bíráltatni! Az erre a célra méltó üvegbe palackozott és felcímkézett pálinkákat Nagy Attilánál lehet leadni Gyermelyen, az Iskola utca 39. szám alatt, március 3. és 28. között, délutánonként. A bírálat díja: 500 Ft mintánként. Itt szeretnénk felhívni az érdeklődők figyelmét a részvételi jegyek elővételben történő megvásárlására, melyért Ft támogatói hozzájárulást kérünk. Természetesen a belépők a helyszínen is megvásárolhatók lesznek. Minden kedves vendégünket ebben az évben is megajándékozunk egy gravírozott pálinkás pohárral! Az est első részében bemutatkozik a külföldi elismerésekkel is bíró Etyeki Czimeres Pálinkafőzde! A családi vállalkozás prezentációja során betekinthetünk a párlatok nemzetközi versenyébe, és néhány ritka pálinka kóstolására is lehetőségünk nyílik majd. Ezalatt apró falatkákat kínálunk kísérőnek". Az est további programja a leadott és bírált pálinkák értékelésével folytatódik. Ebben Dr. Panyik Gáborné a Pálinka Céh Egyesület elnöke, a Corvinus Egyetem adjunktusa lesz segítségünkre, aki évek óta rendszeresen és lelkesen tesz eleget a felkéréseinknek. A bírált párlatok közül az arra érdemeseket oklevéllel is jutalmazzuk! Ezt követően meleg disznótoros vacsorával kínáljuk a vendégeket, majd zárásként kötetlen beszélgetések keretében lehetőség nyílik az értékelések átvételére-megbeszélésére, valamint a cefrézés és főzetés területén felmerült kérdések megvitatására. Várunk minden érdeklődőt! Nagy Attila, Végh Zsigmond 5

6 2014. március 22. VII. évfolyam 4. szám Somogyi Győző kiállítás még megtekinthető A március 15-i megemlékezésünkön megnyílt A Szabadságharc hadserege című kiállítás Somogyi Győző Kossuth-díjas, kiváló művész, Munkácsy-díjas grafikus munkáiból még egy hétig tekinthető meg az iskolában. Kicsiknek, nagyoknak egyaránt érdekes, látványos élmény a több mint 40 színes, pontos és korhű munka. Ritka alkalom, hogy a művek nem az ismert könyv lapjain, hanem egymás mellett, egymással összehasonlíthatóan láthatók. Az iskolások akár szünetekben is csodálhatják, de ragadjuk meg az alkalmat és mutassuk meg óvodás gyermekeinknek is! Következő Programjaink: 6

7 Német csoport Veldhausen-Neuenhausból Április ig tartózkodik nálunk a 45 fős német csoport, amelyben régi ismerőseink, barátaink mellett új résztvevők elsősorban gyerekek is vannak. A programot az iskola, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Veldhausen Baráti kör tagjai együtt szervezik, a vendégek ellátásáról több mint 20 család gondoskodik. A finanszírozást a Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalja. Április 13-án közös Istentiszteleten a Református templomban Fritz Baarlink lelkipásztor prédikál és a vendégeket Kókai Rita polgármester is köszönti. Szép ceremónia lesz közös énekléssel, két nyelven abban a templomban, ahonnan több mint 20 éve a kapcsolat elindult. A csoport többek között részt vesz a Pálinkaesten (természetesen csak a felnőttek), az iskola hétfői programjain: a játszóházban és a Ki mit tud?-on, valamint a vendéglátókkal együtt kirándulnak Budapestre, Csákvárra, Tatára és Gyarmatpusztára. Gyarmatpusztai Majális 2014 Május 1.-jén, csütörtökön ismét Majális Gyarmatpusztán a hagyományos programokkal, mégis újszerűen. Középpontban a sport: közös torna a szabadban Katus Attilával! Bográcsos főzőverseny, kenyérsütés a Falu kemencéjében, Majális Focikupa, akadályverseny, lovaglás és kerékpáros ügyességi feladatok. Színpadi programok, erős ember vetélkedő, köcsögverés, tábortűz, diszkó. Szentmise Böjte Csabával és lánykórusával Május 18-án 18 órakor a katolikus templomban végre találkozhatunk a rendkívüli ferences rendi szerzetessel, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával. Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Gyermelyt is útba ejti a XII. Győri Szeretet Napokról hazafelé tartva. Vendéglátókat keresünk a kislányok, Böjte Csaba és 1 fő kísérő vasárnap éjszakai szállásának biztosításához. A gyerekek 2-3 fős csoportokban szeretnének családoknál aludni. Önkéntes diákmunka-alkalmak A közeljövőben a következő diákmunka-alkalmakat kínáljuk a diákoknak, ahol a programok előkészítésében és lebonyolításában segíthetnek: május 1. Gyarmatpusztai Majális június 7. Nemzeti Összetartozás Napja nyári táborokban szabadidő szervezés a gyerekeknek szeptember 6. Falunap Előzetes jelentkezés Tóth Ágnesnél Képző-, iparművészeti és kézműves gyermek tábor a Széchenyi Művésztelep Alapítvány alkotóházában június Festés-rajzolás, szövés-fonás, nemezelés, agyagozás, gyöngyfűzés, batikolás, kosárfonás, fafaragás, bőrözés, papírmasé, sárkányreptetés, üvegfestés, hímzés, textiljáték varrás stb. Programok: vetélkedők, zsonglőrködés, akadályverseny, táncház, zenés-dalos programok, kirándulások. Naponta reggel 9-től délután 5-ig tartanak a foglalkozások. Vendég rajztanár és kézműves oktatók vezetésével többféle anyaggal, technikával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Több csoportban folyik párhuzamosan a munka. A táborról bővebben következő számunkban olvashatnak. Hellenbach Gabriella iparművész Nemzeti Összetartozás Napja 2014 Június 7.-én a határon túli testvértelepülések képviselőinek részvételével ismét szép együttlétre készülünk: az Összetartozás terén fellép a Tatabányai Bányász Táncegyüttes és a Dobbantó klub dobosai, ünnepi beszédet mond Téglás János, a felvidéki Kürt polgármestere. Rendőrségi Hírek Sajnos újra előfordult, hogy valaki előre fizetett a tűzifáért, amit aztán soha nem kapott meg Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy ha fát vagy bármi mást vásárolnak, soha ne fizessék ki előre a vételárat! Rezsiköltség címén készpénz beszedésére senki sem jogosult! Ha bármi gyanúsat tapasztalnak, értesítsenek! Lénárt Gyula körzeti megbízott 20/

8 Az Alakformáló Klub következő időpontja március óra Gyermely Iskola Ételkostoló, receptek, tapasztalatok. A foglalkozások, heti rendszerességgel követik egymást. Várunk minden egészségre vágyót és azért tenni akarót szeretettel! Húsvéti, Anyák napi Alkotóműhely csak gyerekeknek! Az ünnepek alkalmából kézműves foglalkozást tartunk kicsiknek és nagyoknak! Első alkalom április 12-én szombaton du óráig lesz, amikor húsvéti díszeket, filcből varrott húsvéti tojásokat, üdvözlőlapokat, tulipánokat készítünk. Második alkalommal április 19-én szombaton du óra közt találkozunk, amikor hímes tojást festünk a gyerekekkel, hagyományos és új technikával. (a festeni való tojásokat biztosítjuk) 8 Harmadik alkalommal április 26-án du óráig találkozunk, amikor az édesanyáknak, nagymamáknak készítünk szebbnél szebb ajándékokat. Készüljünk együtt az ünnepekre! Részvételi díj: 1000,-Ft/ alkalom Helyszín: Gyermelyi Alkotó Műhely (a sportcsarnok mellett, a bolt helyén) A foglalkozásokat a Gyermelyi dadus nénik tartják! (Brigi néni, Ancsa néni és Anna néni) Érdeklődni lehet: 06-30/ (Juhász Anna Néni) Jelentkezési határidő: április 8.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1 http://www.complex.hu/kzldat/t0400092.htm/t0400092.htm 2004. évi XCII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról1 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben.

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben. Tisztelt Választópolgárok! A 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel vagy bejelentett

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Négyévenként nyílik mód arra, hogy alkotmányos jogunkkal élve szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2010. április 11-én kerül

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás HVI vezetők oktatása Előadó: dr.

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás HVI vezetők oktatása Előadó: dr. KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás 2014. HVI vezetők oktatása Előadó: dr. Péntek Péter KEM TVI vezető 1 Még meg sem született az OGY választás eredménye,

Részletesebben

Népszavazás Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről?

Népszavazás Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről? Népszavazás 2016. Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről? Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Az Alkotmány rendelkezése alapján a helyi önkormányzati képvisel ket, valamint a polgármestert a választópolgárok általános és egyenl választójog alapján, közvetlen és titkos

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

Beíratás a 2016/2017. tanévre

Beíratás a 2016/2017. tanévre Beíratás a 2016/2017. tanévre A tanköteles korba lépő gyermekek beíratásának ideje a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározottak szerint. A beíratáskor be kell mutatni: - a szülő, törvényes

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között Tisztelt Szülők! Az általános iskolai beiratkozásról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: Időpont: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között Helyszín:

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Tisztelt Gánti Választópolgár!

Tisztelt Gánti Választópolgár! Tisztelt Gánti Választópolgár! Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

Willkommen in Gyermely! Wir wünschen einen schönen Aufenthalt bei uns und ein gesegnetes Osterfest!

Willkommen in Gyermely! Wir wünschen einen schönen Aufenthalt bei uns und ein gesegnetes Osterfest! Willkommen in Gyermely! Wir wünschen einen schönen Aufenthalt bei uns und ein gesegnetes Osterfest! Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden gyermelyi lakosnak és településünk német vendégeinek is! Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása Tisztelt Nyíracsádiak! Dr. Nagy János polgármester kezdeményezésére lapunk új rovatot indít Az ügyvéd válaszol címmel. Polgármester úr és jegyző asszony a heti ügyfélfogadások alkalmával számos olyan lakossági

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

2014. május 24. VII. évfolyam 6. szám

2014. május 24. VII. évfolyam 6. szám Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. május 25. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását. A választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Falukirándulás. Pályázat. Tájékoztatás. Szelektív hulladék szeptember. Idén ismét falukirándulást szervezünk

Falukirándulás. Pályázat. Tájékoztatás. Szelektív hulladék szeptember. Idén ismét falukirándulást szervezünk Falukirándulás Idén ismét falukirándulást szervezünk 2016. 10. 08-án (szombaton) A tervezett program: Tapolca: o Tavasbarlang Zalaszántó: o Béke Sztúpa Zalaegerszeg: o VI. Oktoberfest Sörfesztivál Kézműves

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA április 6-án (vasárnap) Tisztelt Választópolgárok!

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA április 6-án (vasárnap) Tisztelt Választópolgárok! ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014. április 6-án (vasárnap) Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014.(I.18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi általános

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 11-én 10:45 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri

Részletesebben

Mosonszolnoki Hírmondó

Mosonszolnoki Hírmondó 2006 február Mosonszolnoki Hírmondó 3 Tisztelt Választópolgárok! Mint bizonyára tudják, a Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselők választás I. fordulóját április 9-ére, míg a második fordulóját

Részletesebben

2014. január : február február 7.

2014. január : február február 7. Határidő 2014. január 24. 16:00 2014. február 7. 2014. február 7. 2014. február 15. 16:00 2014. február 15-től 2014. április 6-án 19:00-ig 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

13/2014. (III. 10.) KIM

13/2014. (III. 10.) KIM 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. Ezen a napon Dévaványa

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata Palotás község Helyi Választási Bizottsága 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Palotás község Helyi Választási Bizottsága (a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2016/2017-es tanévre jelentkezőknek Október 20. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. A középiskoláknak

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről Iskolai

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2014/2015-ös tanévre jelentkezőknek Október 15. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. NYÍLT NAPOK

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság)

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 296/2015. (IX. 01.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben