HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY"

Átírás

1 HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAJSTROM VI/ 2 Római katolikus elemi iskola Községi elemi iskola Állami elemi iskola 1907-től Napközi otthon Terjedelme: 2 doboz 1 kötet. 1 csomó Helyrajzi jelzete: Sorszám 1 doboz 1.pallium pallium 4. Az iratanyag megnevezése Jegyzőkönyv Az irat kiállítója, illetve a levélíró neve Az irat keltezési helye Római katolikus elemi iskola Iskola bizottsági ülés 2. Zalai Tanügy Megyei Tanközlöny 3. Jegyzőkönyv járás főszolgabírója Jegyzőkönyv felterjesztés Iskola az egyházmegyei Bizottsága főtanfelügyelőnek 5. Osztálytanító díjlevél felterjesztése jóváhagyásra 6. Osztálytanító díjlevél felterjesztése jóváhagyásra 7. Vértesy Béláné tanítónő, tanító, Pap József tanító korpótlékának megküldése a helyi plébániának 8. Államsegély engedélyezése 9. Tájékoztatás az iskolák Községi elnevezéséről Kovács Kálmán főtanfelügyelő Kovács Kálmán főtanfelügyelő Az irat dátuma december 20. Zalaegerszeg július június október 8. Községi elemi iskola Kovács Kálmán főtanfelügyelő Zala vármegye község képviselő testülete november november 26. Megj február Zalaegerszeg február augusztus Bizonyítvány Németh József tanító részére 11. Díjlevél Német József tanító évi fizetéséről 12. Díjlevál megválasztott évi fizetéséről Községi iskolaszék november 18. Községi iskolaszék november 28. Községi Iskolaszék december 2. 2

2 13. Díjlevél Német József kántortanító évi fizetéséről 3. pallium nagyközség évi költségvetése 15. városi községi elemi iskola tanítóinak táblázata 16. Tájékoztatás házasság megkötéséről az iskola 4. pallium 17. széknek Az elemi iskola költségvetés előirányzata 1905/6 évre 18. Iskola fenntartáshoz kérvény a Közoktatási Miniszterhez 19. Az iskola jóváhagyott költségelőirányzattá 20. Kimutatás az iskolába járó gyerekek létszámáról 21. A sümegi községi elemi népiskola állami kezelésbe vétele (másolat) 22. Kivonat a községi képviselő testület jegyzőkönyvéből az iskola állami kezelésbe adásáról 23. Miniszteri hozzájárulás új 14 tantermes iskola felépítéséhez (Másolat) Községi Iskolaszék december 19. Nagyközség Nagyközség Dr. Nagy Istvánné tanítónő szeptember 1. Kis Antal városbíró március 10. Kis Antal városbíró március 17. jegyzője május június 7. 2 Zalaegerszeg Zalaegerszeg október november február 24. Adó kimutatás 1906 évről Szűcs Lajos március Kimutatás az iskolába járó gyerekek létszámáról március Felhívás Schröder Erzsébet tanítónő Zalaegerszeg május 1. okmányainak beküldésére 27. Jegyzőkönyvi kivonat az iskola 10-dik tanítói állás betöltéséről 28. Kimutatás a tanítók fizetéséről 29. Kimutatás az iskola bevételéről és kiadásáról évben 30. Schröder Erzsébet tanítónő kérvénye kinevezéséhez község jegyzője május május. 4 Kis Antal városbíró május 7. Schröder Erzsébet május Megüresedet tanítói Községi Iskolaszék május 28. állásra pályázati kiírás 32. Pályázat tanítónői állásra Németh Anna június Meghívó iskolaszéki gyűlésre (Tanítónő választás) Községi Iskolaszék elnöke Június Németh Anna tanítónő megválasztása, A sümegi iskolához pályázók minősítési táblázata Községi Iskolaszék június államsegély kérése 36. Csigó Mária tanítónő államsegélyének visszafizetésére utasítás Gróf. Battyhány Pál főispán Megyei tanfelügyelő Zalaegerszeg június 28. Zalaegerszeg július 18.

3 37. A községi iskola államsegélyének engedélyezése (másolat) 38. Schröder Erzsébet tanítónő államsegély kérése 5.pallium 39. Az iskola államosításával kapcsolatos képviselő testületi határozat megküldése Lukonich Gábor az államosító bizottság elnökének 40. Hajós István állami iskolai tanító szabadságának engedélyezése 41. Pap József tanítónak, kántori feladatok elvégzésére engedély számú miniszteri rendelet kiadása 6. pallium Nyugdíjkönyv átkérése 43. re 44. Bizonyítvány Schröder Erzsébet magatartásáról 45. Ének tanításáról lemondás (Dr. Kellemen Károly állami reáliskola jának) , számú miniszteri rendelet kiadása 50. Evangélikus és református tanulók osztályon kívüli összeírása 51. Gondoksági elnök megválasztásáról értesítés és feladat köre. 52. Németh József tanítónak fizetési előleg felvételére engedély 53. Zob Erzsébet fizetési rendelete 54. A sümegi plébános panasza az iskola jának, hogy kevés gyerek jár a misére és a 3419 számú jelentés kérése 56. Tájékoztató az ács és kőműves tanulók kiképzésének megkezdéséről 57. Tájékoztatás az Egerszegi iskolának a templomba járásának rendjéről 58. Bizonyítvány Németh Emma tanítónő foglalkoztatásáról 59. Kérés azokról a tanárokról akik helyettesítést tudnak vállalni Megyei tanfelügyelő i alispán Zalaegerszeg július 24. Zalaegerszeg augusztus 9. Államosított elemi iskola iratai iskola Zalaegerszeg szeptember Zalaegerszeg november december 17. Zalaegerszeg december 30. Zob Erzsébet tanító január 1. áll. Népiskola ja Horváth János plébános Zalaegerszegi állami elemi iskola ja Zalaegerszegi állami elemi iskola ja január január 18. Zalaegerszeg január január február 3. 3 Zalaegerszeg február 11. Zalaegerszeg február március 1. 2 Zalaegerszeg március 1. 2 Zalaegerszeg március 3. Zalaegerszeg március március 5. Zalaegerszeg március 6.

4 60. Pap Katalin és Jung Lujza Tanfelügyelő Zalaegerszeg március 20. okleveles tanítónők okmányainak megküldése 61. Hittan jegyek kimutatása Sass Lajos tanító április i távollét tudomásulvétele Zalaegerszeg április község képviselő testületi üléséről határozati kivonata 64. Bizonyítvány Hajós István tanító munkaviszonyáról. 65. Nagyné Tulok Alice tanítónő felvétele az országos tanító nyugdíj intézetbe 66. Utasítás Gellér Mór tanítónak, hogy a költözködéssel kapcsolatos számlákat ismét adja be a minisztériumba 67. Zob Erzsébet magatartásáról bizonyítvány 68. Részvét Varga Pálné férjének elhunytából számú miniszteri rendelet kiadása 70. Evangélikus hitoktatásra való kinevezés 71. Evangélikus hitoktatásra gyerekek visszatartása 72. Kimutatás az elemi népiskola mindennapi tanköteleseinek számáról 73. Második káplán beállítása a hit órák megtartására 74. Növendékek hittan órán kapott osztályzatainak megküldése 75. Elégtelen osztályzat kérdése a hittan órákon 76. A sümegi állami elemi iskola nyugdíj és gyámalapi befizetési könyv 7. pallium 77. Hitoktatói tiszteletdíj megállapítása sz. jelentésre válasz kérése 79. Állami népiskola telekkönyvi vázlatrajza 80. Orvosi bizonyítvány az új iskola épületének egészségügyi alkalmasságáról Községi jegyző május 16. Madarász Lajos tanfelügyelő június 10. Zalaegerszeg június 20. Tanfelügyelő Zalaegerszeg június július július 17. Zalaegerszeg szeptember 5. Gyurátz püspök Nemeshany szeptember Pápa Varga László tanító Nemeshany október november 9. Németh János november 9. sümegi plébános Varga János tanító Nemeshany december 13. Nagykanizsai Állami Ellemi Iskola Szalay János iagazgató Magyar Királyi Állami Építészeti Hívatal i főorvos Nagykanizsa december december Zalaegerszeg január 13. Zalaegerszeg január 24. Zalaegerszeg február szeptember 3.

5 81. Pap József tanító fertőző betegségéről jelentés kérése 82. Csigó Mária tanítónő adó befizetése október 5. 4 Zalaegerszeg december Bizonyítvány Vértessy Margit magatartásáról 84. Elismervény 6 koronáról május Igazolás Mór Aladár július 5. zalagalsai ev. hitoktató szeptember 13. kihelyezéséről és október 11. fizetéséről 86. Bizonyítvány Vértessy Margit munkaviszonyáról 87. Papp József tanító helyettesítésére javaslat 88. Működő tanítók, osztály és népesség kimutatásának kérése 89. Papp József szabadságának és helyettesítésének felterjesztése 90. Papp József halálozásáról szóló anyakönyvi kivonat sürgős bekérése 91. Gellért Mór tanító betegségéről és helyettesítéséről jelentés a megyei tanfelügyelőnek január szeptember 16. Zalaegerszeg október 13. Zalaegerszeg október 17. Zalaegerszeg október november 29. Zalaegerszeg november november november november Orvosi igazolás Gellért Mór tanító meggyógyulásáról 93. Értesítés Böröczky Mária tanítónő helyettesítési 8. pallium 94. pénzének kiutalásáról Gyarmati János tanítói kinevezése 95. Értesítés Böröczky Mária tanítónő helyettesítési pénzének kifízetés megtörténtéről 96. Gyarmati János tanító eddigi szolgálati idejéről adatkérés 97. Működési bizonyítvány Böröczky Máriának (Piszkozat) 98. Böröczky Máriának kinevezési okmányának megküldésére utasítás 99. Ruzsa Károly szabadságának engedélyezése 100. Vallási vizsga megtartásáról tájékoztatás 101. Hittani osztályzatok megküldése 102. Gyarmati János tanító adóhátralékáról értesítés Mór Aladár ev. lelkész Mór Aladár ev. lelkész Zalaegerszeg december 7. Zalaegerszeg december 17. Zalaegerszeg január Zalaegerszeg március április április 29. Zalaegerszeg április május 23. Zalaegerszeg május 23. Zalaegerszeg május 24. Zalagalsa május 26. Zalagalsa június 1. 3 Zalaegerszeg szeptember 6. 2

6 103. Böröczky Mária tanítónő fizetésének kiutalásáról utasítás 104. Átvételi elismervény fizetési előléptetésről 105. Továbbképző tanfolyamra jelentkezés 106. Kinevezési okmány kézbesítése és pótlék folyósítása 107. Lakáspénzpótlék kiutalása tanítók részére 108. Böröczky Mária adóhátralékának levonása (másolat) 109. Gellért Mór fizetési előleg engedélyezése 110. Lakpénz pótló államsegély elutasítása Németh Anna tanítónő Bánfi Mariska tanítónő Körösy tanfelügyelő Körösy tanfelügyelő 111. Betegségről tájékoztatás Dr. Bíró József községi orvos 112. Orvosi bizonyítvány Dr. Bíró József Gellért Mór tanító községi orvos állapotáról 113. Tanítói állásról lemondás Böröczky Mária tanitónő 114. Györgyné Mohos Irma tanítónő kinevezése 115. Magasabb fizetés kiutalásáról tájékoztatás (Hajós István, Gyarmati János) Zalaegerszeg október március március március 27. Zalaegerszeg április április április május 12. Zalaegerszeg május december december január január Zalaegerszeg augusztus október 2. Zalaegerszeg november Dura József okmányainak megküldése 117. Dr. Kecskésné osztálybeosztása 118. Vince Zoltán tanító re való áthelyezése 9. pallium 119. Dehény Józsefné tanítónő gyermekének születési anyakönyvi kivonatának bekérése 120. Vince Zoltán előző állására kéri visszahelyezését Bátaszéki Elemi Népiskola ja Bátaszék november 16. Zalaegerszeg november 30. Zalaegerszeg december 22. Zalaegerszeg január 13. Zalaegerszeg január Jelentés betegségről 122. Rózsa Károly iskolai Iskola gondnok elhunyta végett gondnoksága Dr. szolgálati idejéről jelentés Lukonich Gábor 123. i szabadság engedélyezésének szabálya 124. Vince Zoltán tanító miniszteri engedéllyel az iskolai év végéig a régi helyén maradhat elnök január január 4. Zalaegerszeg január 20. Zalaegerszeg február 1.

7 125. Dura József százkői tanító milyen minőségben tanított Százkőn 126. Dehény Józsefné szabadságának engedélyezése 127. Bizonyítvány helyettesítésről 128. Németh József tanító Bizonyítványának kiállítására utasítás 129. Levél részére 130. Redle Melánie ideiglenes kinevezése re 131. Kanyaró járvány miatt az iskola bezárásáról értesítés 132. szabadságának engedélyezése 133. Özv. Rózsa Károlyné özvegyi ellátására vonatkozó iratok Megküldése Iskola gondnoksága Dr. Lukonich Gábor elnök Zalaegerszeg február Zalaegerszeg február február 22. Zalaegerszeg február 25. Gyarmati János Harctérről március 1. 2 Zalaegerszeg március március március 20. Kis Antal szolgabíró április 5. Zalaegerszeg április 6. Zalaegerszeg április Reik Endre tanonc szerződése 135. nyugdíjazás iránti kérdésére válasz 136. Dr Nagyné Tulok Alice házasságának felbontása utáni név változása 137. Bizonyítvány Kiss Mari tanítónő helyettesítési idejéről 138. Értesítés Rózsa Károly volt sümegi tanító a harctéren eleset 139. Nyugdíj kérvényezéshez tájékoztató 140. nyugdíjazási kérelme Vallach Sándor szobafestő Dr. Polya Sándor május 4. Zalaegerszeg május 31. Zalaegerszeg május június július július 21. Zalaegerszeg július 15. Zalaegerszeg augusztus Miniszteri körrendelet Közoktatási Minisztérium 10. pallium Fürst Terézia Éles Károly 142. jutalomalap számadása évről 143. Totola jutalomalap Éles Károly számadása 1921/22. évről 144. ifj. Bárdió György jutalomalap számadása 1921/22 évről 145. Tóth József és Wachler Anna jutalomdíj alap számadása 1921/22 évről 146. Állami népiskola könyvtár állapotáról jelentés Éles Károly Éles Károly Éles Károly Budapest június június június június június 30.

8 147. Jegyzőkönyv Iskolai tantestület október Németh Anna tanítónő családi pótlékának kifizetése Zalaegerszeg február Simon Dezső tanító családi pótlékának megszüntetése 150. Pintér Teréz tanítónő családi pótlékának megszüntetése 151. Pintér Tibor nyugállományú segélyének felterjesztése 152. Tájékoztatás illetményekről 153. Nagy Mária tanítónő szabadság engedélyezése 154. Bánfi Mária okmányainak megküldése 155. A sümegi állami iskola 1921/22 évi zárszámadása 156. Koscsák Gyula tanító kilakoltatása 157. Vértesy Béláné tanítónő levele betegségéről 158. Vincze Zoltán tanító kérése gyorssegély kiutalásáról Zalaegerszeg február 6. 2 Zalaegerszeg február február 8. Zalaegerszeg február 14. Zalaegerszeg február 15. Zalaegerszeg február Zala vármegye Zalaegerszeg február 23. közig. bizottságától Állami iskola február 25. gondnoksága Vértesy Béláné március 1. 2 Zalaegerszeg március Szegény gyerekek javára történt adományozás 160. Vértesy Béláné tanítónő szabadságának lejártáról tájékoztatás és nyugdíjazási kérelme 161. Ross Matild tanítónő helyettesítése 162. Hajós István ideiglenes kántori tevékenység engedélyezése 163. Vértesy Béláné tanítónő orvosi felülvizsgálata 164. Éles Károly volt tisztelet díjának felajánlása 165. Értesítés járvány Szücs Zsigmond terjedéséről gondnoksági elnök 166. Orvosi bizonyítvány a Lukonich Jenő járványról járási tiszti orvos 167. Csák Ilona óvónő Szücs Zsigmond szabadságának gondnoksági elnök engedélyeztetése 168. Jutalomkönyv küldése vidéki Hangya szövetkezet 169. Csák Ilona óvónő szabadsági kérvényének megküldése 170. Hajós István tanító ének és testnevelés tanítói tervezett jóváhagyása 171. Szülői értekezletekről összefoglaló jelentés 172. Csák Ilona óvónő szabadságának pótlólagos engedélyezése március március április 21. Zalaegerszeg április 20. Zalaegerszeg május április május május május május 30. Zalaegerszeg június június június 11. Zalaegerszeg június július augusztus 2. 3

9 173. Jelentés a főszolgabírónak Budi István iskola kerüléséről 174. Értesítés a református hittanórák oktatásáról 175. Katonai szolgálatról kimutatás elkészítése 176. Szabadság engedélyezésére kérvény 177. Kiss Anna tanítónő szabadságának engedélyezése 178. Vincze Zoltán tanító hadipótlékának engedélyezése 179. Magyar Zsigmond tanító okmányainak megküldése 180. Horváth Erzsébet tanítónő helyettesítésére engedély 181. A lakosság olvasásra való felhívása 182. Mezítlábas, szegély tanulók részére cipők beszerzése 183. Törzsök Ignácz önálló hitoktató tiszteletdíjának és lakbérének kifizetése 184. Szolgálati lakásra igény bejelentése Koscsák Gyula számára 185. Határozat Bödöcs János és társai lakásügyére 186. Téli gazdasági iskola előadásainak szervezése 187. Törzsök Ignácz önálló hitoktató működéséről igazolás megkérése 188. Iskolai tanítói létszámról jelentés 189. Csák Ilona tanítónő Református egyházközség szeptember szeptember 18. Zalaegerszeg szeptember szeptember 21. Zalaegerszeg szeptember 24. Zalaegerszeg szeptember október 18. Zalaegerszeg november 3. Zalaegerszeg november 9. Zalaegerszeg november november 16. Zalaegerszeg november november november 30. Járási Főszolgabíró december december december december 7. Iskola gondnokság elnökétől december 15. Zalaegerszeg december 17. családi keresetéről 190. Tájékoztató felhívások pallium 191. Magyar Zsigmond tanító áthelyezési okmányainak megküldése 192. Iparos ifjak továbbképző tanfolyama Zalaegerszeg január január március március Kilakoltatás sürgetése 194. Nedeczky Jenőné ruhaadománya szegény gyerekek részére 195. Gyarmati János tanító fizetési osztályának javítása 196. Fehérest megtartására engedély Járási főszolgabírói hivatal 197. Miniszteri rendelet Vallás és közoktatási miniszter 198. Elemi iskola szennyvíz levezető csatorna javítása február március március 14. Zalaegerszeg március június 12. Budapest július augusztus szeptember 5. 3

10 199. Iskolán kívüli Zalaegerszeg szeptember 20. népművelésre felhívás 200. Tanfolyamok október 4. megtartására ígéret 201. Koscsák Gyula családi Zalaegerszeg november 20. pótlék ügye 202. Bírósági végzés Bárány Fiatalkorúak Zalaegerszeg december 12. János, Móri Lajos és több tanulók ellen bírósága 203. Bírósági végzés Tartó Fiatalkorúak Zalaegerszeg december 29. István és Tartó Lajos tanulók ellen bírósága 204. Felhívások Tájékoztatás szabadidő Zalaegerszeg január 15. alatti tanításról 206. Felhívás hatóság előtti Zalaegerszeg április 9. magatartási viselkedésről 207. Országos Gyermekmentő Zalaegerszeg április 18. Liga gyermeknapi rendezése 208. Könyvcsomag küldése Magyar Jövő Budapest június 4. sága 209. Új tanterv életbe lépése Zalaegerszeg június Szívgárda belépésébe engedély a gyermekeknek Zalaegerszeg december Pártfogó felügyeleti eljárás megszüntetése Bárány János, Móri Lajos és több tanuló ellen Fiatalkorúak bírósága Zalaegerszeg december Felhívások db 213. Zalaszentgrót tanulmányi Zalaegerszeg február 4. adatai 214. Filmvetítésen való csekély részvételről tájékoztatás Zalaegerszeg március Miniszteri rendelet szigorú betartása 216. Kimutatások felterjesztése 217. Szakértekezlet összehívása 218. i iskola gyenge elméjű tanulóiról kimutatás 219. Kimutatások felterjesztése 220. Meghívó i általános tanító testület 221. Ismeretterjesztő tanfolyam megkezdése 222. Helyettesítés vállalása 223. Népkönyvtár elhelyezéséről jelentés 224. Kimutatás az iskola alkalmazottairól 225. Felmenő rendszer vezető bevezetésének elrendelése 226. Iskola épületek vezető rendbetételére utasítás Zalaegerszeg március 19. Zalaegerszeg május 12. Zalaegerszeg december december Zalaegerszeg május 21. Zalaegerszeg szeptember december január január február 6. Zalaegerszeg június 12. Zalaegerszeg június 15.

11 227. Deák Ferenc földműves iskola megnyitása kehidán Leírás a községi iskola történetéről vezető 229. Magyar Hét megtartása vezető 230. Anyák napja megtartása vezető Zalaegerszeg július augusztus 26. Zalaegerszeg november 3. Zalaegerszeg december Tájékoztatás az iskola tanulói létszámáról december Iskolát érintő alapítványokról tájékoztatáskérés 233. Gyermeknyaraltattatásra Zala vármegye Budapest felhívás. főpolgármestere 234. Könyv ajánlása vezető 235. Anyák Napja ünnepély megtartása, ifj.vöröskereszt egyesület szervezése vezető 236. Madarak és fák napja Zala vármegye éven felüli tankötelezettségének meghosszabbítása Országos iskolai kézimunka akció Izabella Háziipari Egylet 239. Kimutatás nem gondozott iskolai tanulókról 240. Kézbesítési ív Iskola gondnoksága 241. Felhívás vezető 242. Engedélyezett tankönyvek listája 243. Továbbképzési munkarend 2. doboz 12. pallium 244. A Falu Uránia vetítőgép ajánlása 245. Szanatóriumi ellátás az állami tisztviselők gyerekeinek 246. Filmoktatás részvételi díj elszámolása 247. Rott Nándor megyéspüspök iskolai látogatása 248. Szülőföld ismereti anyag gyűjtőfüzete c. mű ajánlása 249. Tájékoztatás a Szent Erzsébet emlék ünnepség megrendezéséről 250. Mainzi Nemzeti Tanügyi kiállítás pártolása vezető Kárpáti Elemér Magyar Iskola Szanatórium Egyesület Magyar Holland Kulturgazdasági Rt. vezető vezető Zalaegerszeg június 25. Budapest január 20. Zalaegerszeg március 28. Zalaegerszeg április május 7. Zalaegerszeg május július 16. Budapest július Zalaegerszeg augusztus 30. Zalaegerszeg szeptember Kiskunhalas május 18. Budapest szeptember 19. Budapest október november 14. Zalaegerszeg november november 24. Zalaegerszeg november db

12 251. Iparosoknak ismeretterjesztő előadások megrendezésére kérvény 252. Telekkönyvi elírásról értesítés kérés + válasz 253. A sümegi állami elemi iskola vízellátása vezető december 5. Zalaegerszeg február február február február Iskola kőszénkészlet felmérése 255. Iskola ingatlan vagyona 256. Állami Elemi iskola és óvoda kútjának kitisztítása 257. Pedagógiai szemináriumok rendezése 258. Iskola gondnokság újraalakítása 259. Tankönyvváltozásokról tájékoztatás 260. Felhívás óvónőkhöz, tanítókhoz Magyar beszéd és fogalmazás tanítása vezető vezető Mainzi Nemzetközi Tanügyi kiállítás vezető február február március 2. Zalaegerszeg március március 12. Zalaegerszeg március 12. Budapest március április 13. Zalaegerszeg május Iskolai filmoktatás új rendszerének bevezetése 263. Iskolának jutatott kulturális adományok 264. Régészeti leletek bejelentése 265. Madarak és fák napjára vonatkozó rendelet módisítása vezető vezető Zala vármegye főispánja Dr. Gyömörey György 266. Iskola liget létesítése 267. Iskola és kisdedóvók karbantartása 268. Elemi iskola és óvoda Állami Elemi vízellátásának biztosítása Iskola 269. Megrendelt filmdia megküldése 270. Tanulóifjúság jövőbe vetett hitének ébrentartása 271. Hertelendy Zsigmond tanító családi pótlékának megszüntetése 272. Revíziós pengőjegyek megküldése Zalaegerszeg június július 11. Zalaegerszeg augusztus 23. Zalaegerszeg szeptember szeptember októbert szeptember szeptember 27. gondnoksága Falu Urániája Budapest október 22. vezető Zala vármegye Magyar Revíziós Liga Zalaegerszeg január 9. Zalaegerszeg április 3. Zalaegerszeg március 11.

13 273. Herepy Klára tanítónő betegszabadsága 274. Magyar Nemzeti Szövetség pártolása 275. Útmutatás pártfogó részére () 276. Ifjú madárvédő liga megalakítása 277. Hertelendy Zsigmond tanító mellékfoglalkozásának engedélyezése 278. Kegyeleti staféta összefoglalója 279. Elemi iskola és óvoda vízellátásának biztosítása vezető vezető Királyi Törvényszék vezető Állami Elemi Iskola gondnoksága Zalaegerszeg május 15. Zalaegerszeg május 13. Zalaegerszeg június július július 26. Zalaegerszeg július október október október november Panasz a sümegi iskola tanulóinak templomi magaviselete ellen 281. Tanítói testületi jegyzőkönyv 282. Iskolai gondnokság rendes gyűléséről 283. Nyers Piroska tanítónő állandó helyettesének megbízása 284. Zob Erzsébet tanítónő mellékfoglalkozása 285. Varga József elhunyt tanító illetményének visszafizetésére felhívás 286. Elemi iskola és óvoda vízellátása 287. Moziban lévő zongora átadása az iskolai énekoktatás céljából 289. Kertész Ármin tanító magánoktatása 290. Gyarmati Ilona tanítónő személyi adatlapja 291. Bogyay Kálmán alapítvány jövedelmének elmaradása vezető Közoktatási Minisztérium vezető Központi Illetményhivatal vezető Nagyközség elöljárósága vezető Zalaegerszeg november november november 20. Budapest január január 19. Zalaegerszeg január 22. Budapest január 22. Zalaegerszeg február július július október március 22. Zalaegerszeg március március május június június június Elemi iskola vízellátása 293. Molnárné Bódis Anna kisegítő szolga nyugdíjazássá július július szeptember 28.

14 294. Iskola fűtési jelentése 1933/34. fűtési évadról + helyszínrajz 295. Kertész Árminné orvosi bizonyítványa 296. Szánthóné Kovács Zsuzsanna segédóvónő kinevezése + szabadsága 297. Állás nélküli tanítók magántanítási engedélye 298. Gyarmati Ilona, Nyers Piroska tanítónők 1934/5. tanévi megbízása 299. i iskola beíratási eredménye 300. Zob Erzsébet tanítónő magánoktatása 301. Iskolai árnyékszék fertőtlenítése 302. Murányi Anna tanítónő ideiglenes tanítási jogosítványa 303. Kiss Mária tanítónő ideiglenes tanítási jogosítványa 304. Zob Erzsébet tanítónő magánoktatásáról jelentés 305. Koscsák Gyula tanító névváltoztatása Kassaira 306. Murányi Anna tanítónő ideiglenes tanítási jogosítványa 307. Zob Erzsébet tanítónő kérelme magántanuló oktatására 308. Szabó István napibéres szolga, szolgálatának megkezdése 309. Vincze József tanuló bírósági ügye 310. Iskola községi hozzájárulása 311. Állami helyettes tanítók fogadalom tétele (Nyers Piroska, Nyers Ilona) 312. Kormányzó 15-ik évfordulójának megünneplésének mellőzése 313. Nagycserei gyerekek vendéglátása 314. Kebelei Anna hadiárva felmentése 315. Nemzeti munkavédelmi intézmény pártolása 316. Helyettes tanítók díjaiból levonás 317. Felvételi hirdetmény a jánosházi iskolába 318. Ünnepély megrendezése az országzászló előtt (Iskolaév kezdete) Dr. Gross Vilmos orvos segéd vezető segéd Népegészségügyi Múzeum segéd segéd vezető vezető Királyi Törvényszék vezető segéd július július 23. Zalaegerszeg augusztus augusztus augusztus 25. Zalaegerszeg augusztus augusztus 23. Zalaegerszeg augusztus szeptember szeptember szeptember 23. Budapest szeptember 26. Zalaegerszeg október október 16. Zalaegerszeg október 5. Zalaegerszeg október október október 11. Zalaegerszeg október november 6. Zalaegerszeg november december 19. Zalaegerszeg december 28. Zalaegerszeg február 20. Nagycserei iskola ja Nagycsere február 28. Hadiárvák sümegi március 11. járás elnöksége március 18. vezető Zalaegerszeg március 14. vezető Zalaegerszeg május 1. ság Jánosháza június 22. vezető Zalaegerszeg augusztus 23.

15 319. Takács Anna V. oszt. tanuló tankötelezettségének meghatározása 320. Magyar Nemzeti Hadsereg bevonulását ábrázoló kép beszerzése 321. Takarékossági nap megtartása az iskolában 322. i tanfelügyelőség átadásáról tájékoztató 323. i tanfelügyelőség átvételéről tájékoztatás /38. tanév pedagógiai szeminárium rendezése 325. Liszt Ferenc halálának 50-ik évfordulójának megünneplése 326. Iskola szanatórium bélyegjegy megküldése 327. i körzet iskolafelügyelőjének látogatási terve 328. vezető tanfelügyelőjének munkarendje tanügyi segéd titkár Magyar Királyi Posta takarékpénztár vezető új vezető vezető Magyar Iskolaszanatórium Egyesület vezető szeptember 24. Zalaegerszeg szeptember 24. Budapest szeptember 3. Zalaegerszeg október Zalaegerszeg november november 3. Zalaegerszeg november 25. Budapest november december 17. Zalaegerszeg Előadásra meghívó Piszkozat 330. Jegyzőkönyv az Királyi Zalaegerszeg december 18. iskolafelügyelői értekezletről Tanfelügyelői Hivatal 331. MAMSZ tejakció az január 7. állami iskolában 332. Bodorfa iskolaszék kérése Magyar Imre tanító Bodorfa január 28. állami iskola jától 333. Bodorfai róm.kat. iskola február 6. meglátogatása iskolafelügyelő 334. Magyar dal napja vezető Zalaegerszeg március Körzeti iskolafelügyelők látogatási jegyzőkönyvei 336. Magyar Könyvnap megtartása 337. Hitfelekezeti iskolák órarendje 338. Végzés Forintos Erzsébet 9 éves gyermek ellen 339. Jegyzőkönyv az iskolafelügyelői értekezletről 340. Elemi iskola és óvodai tantermek világítása 341. Panasz iskolába járás miatt vezető vezető vezető Királyi Törvényszék Királyi Tanfelügyelői Hivatal vezető Iskolai gondnokság elnökétől Zalaegerszeg április 28. Zalaegerszeg május 22. Zalaegerszeg június 16. Zalaegerszeg június 25. Zalaegerszeg június 27. Zalaegerszeg szeptember szeptember 14. 2

16 342. Tájékoztatás szüret megkezdéséről 343. Jegyzőkönyv az iskolafelügyelői értekezletről 344. Állami iskola I.II.III.IV. oszt. órarendje Öreg Baglyas hegyi hegyközség Királyi Tanfelügyelői Hivatal vezető szeptember 29. Zalaegerszeg október 15. Zalaegerszeg október Tantervi észrevétel vezető Zalaegerszeg november i iskolai gondnokság üléséről jegyzőkönyv Iskolai Gondnokság december Tantestületi gyűlés kézzel írt jegyzőkönyve 348. Bogyay Kálmán alapítvány jövedelmének felhasználása Tantestület december 3. Iskolai Gondnokság elnöke december Iskolás gyermekek tüntetése Ausztriában (Bizalmas) 350. Albrecht Boldizsár tanköteles beiskolázása 351. Pedagógiai szeminárium programja tanügyi segéd titkár vezető Zalaegerszeg január február február 22. Zalaegerszeg március i gazdasági továbbképző népiskola tanév megrövidítése 353. Pedagógiai szemináriumok 354. Felhívás állástalan hadiárva tanítókról kimutatás megküldése 355. Előadás megtartásáról vélemény Iskolai Gondnokság elnöke Királyi tanfelügyelő Királyi tanfelügyelő tanügyi segéd titkár március 30. Zalaegerszeg április 2. Zalaegerszeg április 14. Zalaegerszeg április Zalaegerszegi rk. iskola meglátogatása 357. Észrevétel iskolafelügyelők látogatásaival kapcsolatban 358. Pedagógiai szemináriumok munkarendjének összeállítása 359. Ajándék elfogadásának megtiltása a tanítók részére 360. Elemi iskola szegény tanulók cipőellátása és felruházása 361. Jegyzék a tanítócsaládokból származó állástalan tanítókról körzeti iskolafelügyelő tanügyi segéd titkár tanügyi segéd titkár tanügyi segéd titkár június 15. Zalaegerszeg június 16. Zalaegerszeg október 25. Zalaegerszeg december december december Postatakarék betétkönyv 1937

17 363. Kedvezőtlen osztályzatok felülvizsgálata vezető Zalaegerszeg január Szemináriumi napok vezető Zalaegerszeg március április Látogató tanítók beszámolóinak beterjesztésére utasítás 366. Nagy Miklós V. és Fenyő Anna IV. oszt. tanulók iskolába járása 367. Jegyzőkönyv szeminárium megtartásáról 368. Eitner Jenő gondnokági elnök elhunytaára részvétlevél 369. Tanárok,tanítók, munkájának egymás közötti kölcsönös megfigyelése 370. i iskolában a VII. osztály megnyitása 371. Iskoláztatási kötelességről szóló törvény végrehajtása 372. Túlzsúfolt iskoláról jelentés megküldése vezető vezető vezető Zalaegerszeg március május május 11. Zalaegerszeg június június július augusztus 25. Zalaegerszeg szeptember János-majori téglaházi tankötelesek beiskolázása 374. Engedély nélküli távolmaradásról igazolás 375. Jegyzőkönyv körzeti iskolafelügyelői értekezletről 376. Lehoczky Béla okl. tanító Dabronc iskolához kisegítő tanárnak kirendelve 377. Visszacsatolt felvidéki iskolának zászló felajánlás 378. Tájékoztatás pedagógiai szeminárium megtartásáról 379. Állástalan tanítók névjegyzékének megküldése a tanfelügyelőségnek 380. i körzeti iskolafelügyelő 1938/39 tanévi útiterve 381. Kedvező osztályzatokról tájékoztatás szeptember 5. Város Bíró szeptember 11. Dr. Giber Béla Szombathely október 17. Huszár Gyula plébános Iskolaszéki elnök vezető vezető járás körzeti iskolafelügyelője vezető Dabronc november november db Zalaegerszeg november 23. Zalaegerszeg december december február Zalaegerszeg március en,megtartott szeminárium jegyzőkönyve 383. Tanterv módosításának elrendelése országosan 384. Osztályok összevonásánál lehetősége vezető vezető április május 27. Zalaegerszeg június 20. Zalaegerszeg július 3. 3 db

18 385. Iskola gondnoksági július 15. jegyzőkönyv 386. VII. osztályba való vezető Zalaegerszeg július 17. beiratkozás 387. Körzeti ének és torna vezető Zalaegerszeg július 22. bemutatók 388. Járási iskolai körzetek vezető Zalaegerszeg szeptember 5. felosztásáról tájékoztatás 389. Az őszi pedagógiai vezető Zalaegerszeg október 19. szemináriumok munkarendje 15. pallium Ingyen tejakció folytatása vezető Zalaegerszeg január Iskolában lévő férfi vezető Zalaegerszeg január 17. tanítókról kimutatás készítése + névsor 402. Rongyos Gárda Harcai vezető Zalaegerszeg február 27. c. könyv megrendelésére engedély 403. Jelentés a helyesírás és Tanítók április db nyelvi eredményekről 404. Pedagógiai szeminárium vezető Zalaegerszeg április Árvízkárosultak május 16. segélyezése 406. Tantermek és felszerelési vezető Zalaegerszeg május 27. tárgyak nagyszünidei gondozása 407. i elemi népiskola Népiskola május 28. ingatlan vagyona 408. Felkérés ősi használati tárgyak gyűjtésére gondnoksága Zala vármegye alispánja, Pehm József pápai prelátus Zalaegerszeg június Állami gondozott Magyar Kir. Áll. Veszprém július 9. gyermekek segítsége Gyermekmenhely 410. Iskolai szünet tüzelőanyag Népiskola február 4. hiánya miatt gondnoksága 411. Népiskola zsidó tanulók Zsidó hitközség április /41 évi hittan osztályzatai Főrabbi 412. Felmenőrendszer vezető Zalaegerszeg május 1. biztosítása 413. Református tanulók év Református hivatal június 2. végi osztályzata 1940/41 évben 414. Evangélikus tanulók Evangélikus június 2. hittan osztályzata 1940/41 évben lelkész 415. Szlovén nemzetiségű vezető Zalaegerszeg június 3. tanítók elfogadása 416. Heszi István,Huszák Zalaegerszegi kir. Zalaegerszeg június 7. Károly,Mészáros János iskolai fenyítési ítélete Törvényszék 417. Polgári lapok beküldése vezető Zalaegerszeg augusztus augusztus i iskola tanítási idő kezdetének megállapítása Népiskola gondnoksága október október Pedagógiai szeminárium vezető Zalaegerszeg november október Tantestületi értekezleten az új tanterv és utasítás ismertetése 421. Róka Mária VI. és Markó János V. felmentése vezető október 29. Zalaegerszeg október november december 13.

19 16. pallium 422. Rumpók Vilma és Torma Ferenc kihágási ügye 423. Köszönet pénzadomány Nyomorék küldéséért gyerekek Országos Otthona 424. Jegyzőkönyv 425. Ányos Zsuzsa V.oszt tanuló iskolába járása 426. Tehetséges,szegény tanulók kiválasztása 427. Licsár Ferenc VI. oszt. tanuló bírságolása 428. Vallásoktatás 429. Bógor István sümegi Népiskola lakos kérelme gondnoksága 430. Tehetséges tanulók figyelemmel kisérése 431. Vallásos iskolai egyesületeknél iskolán kívüli egyének mellőzése /43 tanévi pedagógiai szemináriumok 433. Holczer Sándor sümegi lakos panasza 434. Weixelbaum Gyula iskolai anyakönyvi adatai január 9. 2 db Budapest január január január 29. Zalaegerszeg március április 25. Zalaegerszeg július július 18. Zalaegerszeg július 20. Zalaegerszeg július 31. Zalaegerszeg szeptember október 23. Népiskola október 20. gondnoksága október november november november 24. Weixelbaum Gyula Siófok október október december Menhelyi gondozottak december 17. beiskolázása 436. Holczer Sándor Járási Főszolgabíró január 8. iskolaköteles részére gondnok kirendelése 437. Menhelyi gyerekek január 28. tanszerellátására panasz 438. Menhelyi gyerekek beiskolázása Zalaegerszeg február március Kiütéses tífusz elleni március 11. védekezés 440. Gimn. I. oszt-ba Kisfaludi április 6. beiratkozni óhajtó tanulók Gimnázium 441. Evangélikus tanulók Evangélikus május 26. hittan osztályzatai gyülekezet 442. Adjunk apát a Tanulók május 12 db hadiárváknak című iskolai dolgozatok 443. Tanulók jutalmazása Kisfaludy Kaszinó május Hadigondozottak Zalaegerszeg június 13. elhelyezése 445. Magyar nyelv védelme június Levél piszkozat december Vaczurka Anna VII. oszt. Népiskola január 14. tanuló felmentése Gondnoksága 448. Népiskola felszerelései tárgyainak igénybe vétele 17. pallium 449. Tanári hivatali eskü szövege M.kir.7 honvéd rohamtüzér osztály parancsnokság Tankerületi Fő augusztus augusztus augusztus szeptember 18. Szombathely 1946.

20 450. Számla könyvekről Sarlai Jenő december 18. papírkereskedő 451. Csehszlovákiából Zala Vármegye Zalaegerszeg december áttelepült tanulók tanulmányi ügyeinek rendezése Tanfelügyelője 552. Számla könyvekről Sarlai Jenő február 10. papírkereskedő 553. Pedagógusok február bérosztályba sorolása 554. Iskola nevelőtestületének június 9. névsora 555. Tantestületi jegyzőkönyv augusztus szeptember november Számla Magyar Budapest január 22. Kórusművek as ifjúsági gyűjtés Zala vármegyei 48- Zalaegerszeg január i ifjúsági vöröskeresztes csoport megalakulása 559. Vöröskeresztes cukoradomány szétosztása as Ifj. Bizottság Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Budapest január febr Rendezvény bejelentése március Jegyzőkönyv értekezletről március Munkaverseny és élmunkások értékéről megemlékezés megtartása Zala Vármegye Tanfelügyelője Zalaegerszeg június Új kenyér ünnepség megszervezése 564. Csabrendek nagyközség és népi szerveinek együttes kérelme 565. Meghívó pedagógiai szemináriumra 566. Özv.Kunics Józsefné bárdiótagi lakos gyermekeinek tanulóotthonban elhelyezése 567. Adatok bekérése az orosz nyelv tanításának hatékonyabbá tétele tárgyában 568. Úttörő csapat megszervezése az iskolában 569. i tanulóotthon helyreállítása Zala Vármegye Tanfelügyelője Zala Vármegye Tanfelügyelője Zala Vármegye Tanfelügyelője Ország Miklósné orosz tanár Zala Vármegye Tanfelügyelője Zalaegerszeg augusztus 12. Zalaegerszeg október 7. Zalaegerszeg november november december 24. Zalaegerszeg szeptember június 9. Vallás és Közoktatási Minisztérium Budapest április 11. VII. osztály június Emléklap a búcsúzó VIII. osztálynak 571. Jegyzőkönyv Tanulóotthon június Középiskolák megnyitása Zala Vármegye Zalaegerszeg június 20. Zala vármegyében Tanfelügyelője 573. Körzeti iskola pecsétjének július 16. leírása 574. VIII. oszt. tanulók Zala Vármegye Zalaegerszeg augusztus 3. felvétele a középiskolákba Tanfelügyelője 575. Református hitoktatást szeptember 17. vállalhat-e állami tanító 576. Jegyzőkönyv szeptember 14. vallásoktatás

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér LAJSTROM IX/2 hagyatéka 1935-1964 Terjedelme: doboz Helyrajzi jelzete: i hadifogolytábor béli iratai (1945.05.21-től - 1945. 07.10-ig) (Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az iratanyag sorsa. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos

BEVEZETÉS. Az iratanyag sorsa. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos ,l BEVEZETÉS A Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltárában őrzött iratok a magyar művészképzés kiemelkedő jelentőségű forrásai. Mint arról a későbbiekben még szó lesz, ennek az iratanyagnak rendkívül hányatott

Részletesebben

II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK. II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ

II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK. II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ II. EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK II/l. UNITÁRIUS MISSZIÓHÁZ 1923-1963 Terjedelem: 5 doboz + 8 kötet = 13 raktári egység = 0,85 ifm. Létrehozásának kérdésével elıször 1924-ben a dévaványai közgyőlésen foglalkoztak.

Részletesebben

A CSAPŐKERTI ISKOLA TÖRTÉNETE A FELSZABADULÁS ELŐTT*

A CSAPŐKERTI ISKOLA TÖRTÉNETE A FELSZABADULÁS ELŐTT* A CSAPŐKERTI ISKOLA TÖRTÉNETE A FELSZABADULÁS ELŐTT* Háló Magdolna I. A Csapókert kialakulása, az iskola építése és fejlesztése A Csapókert Debrecen északkeleti részén terül el. Homokdombjait a XVII. sz.

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA 1. doboz 1903 1914. 1903. I. 1-17 80 p. 1. Napló (Kroller Miksa apáti beiktatása) 1903. július 9.-december 29. 2. Nagy- és Kisradai határárkok

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. Elfogadta: A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tantestülete

Részletesebben

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI:

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI: TARTALOM T A N U L M Á N Y O K Tiszavasvári első óvodáinak története 1888 tól 1945 ig Pethéné Ujhelyi Marianna... 3 Egykor volt diákok Nyíregyházán Dr. Kührner Éva... 27 Ő volt az első Szentmihályon Hankó

Részletesebben

20. Nagykanizsa, 1922. január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az

20. Nagykanizsa, 1922. január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az Tartalomjegyzék Bevezető... 5 Németh László - Paksy Zoltán: Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945... 7 A zsidóság Zala megye társadalmában, a népszámlálások tükrében 1920-1930-1941... 57 Dokumentumok

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 1 Bevezetés... 5 2 A SZMSZ célja, tartalma... 5 2.1 Az SZMSZ jogszabályi háttere... 6 3 A SZMSZ hatálya... 8 4 Az intézmény működési rendje... 8 4.1 Az iskolák

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata Debrecen, 2013 Tartalom Tartalom...2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II. Gazdálkodási szabályok...3 III. Foglalkoztatás,

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette: az iskola igazgatója Hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 1. Felülvizsgálati időpont: 2016. augusztus 31.

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. BEVEZETÉS Az Iskola és kollégium története A és Kollégium és Kollégium a főváros legrégibb középiskolája.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető 3. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 3.

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre

Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre Mexikói úti tagozat 1145 Budapest, Mexikói út 60 Csillagház tagozat

Részletesebben