HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY"

Átírás

1 HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAJSTROM VI/ 2 Római katolikus elemi iskola Községi elemi iskola Állami elemi iskola 1907-től Napközi otthon Terjedelme: 2 doboz 1 kötet. 1 csomó Helyrajzi jelzete: Sorszám 1 doboz 1.pallium pallium 4. Az iratanyag megnevezése Jegyzőkönyv Az irat kiállítója, illetve a levélíró neve Az irat keltezési helye Római katolikus elemi iskola Iskola bizottsági ülés 2. Zalai Tanügy Megyei Tanközlöny 3. Jegyzőkönyv járás főszolgabírója Jegyzőkönyv felterjesztés Iskola az egyházmegyei Bizottsága főtanfelügyelőnek 5. Osztálytanító díjlevél felterjesztése jóváhagyásra 6. Osztálytanító díjlevél felterjesztése jóváhagyásra 7. Vértesy Béláné tanítónő, tanító, Pap József tanító korpótlékának megküldése a helyi plébániának 8. Államsegély engedélyezése 9. Tájékoztatás az iskolák Községi elnevezéséről Kovács Kálmán főtanfelügyelő Kovács Kálmán főtanfelügyelő Az irat dátuma december 20. Zalaegerszeg július június október 8. Községi elemi iskola Kovács Kálmán főtanfelügyelő Zala vármegye község képviselő testülete november november 26. Megj február Zalaegerszeg február augusztus Bizonyítvány Németh József tanító részére 11. Díjlevél Német József tanító évi fizetéséről 12. Díjlevál megválasztott évi fizetéséről Községi iskolaszék november 18. Községi iskolaszék november 28. Községi Iskolaszék december 2. 2

2 13. Díjlevél Német József kántortanító évi fizetéséről 3. pallium nagyközség évi költségvetése 15. városi községi elemi iskola tanítóinak táblázata 16. Tájékoztatás házasság megkötéséről az iskola 4. pallium 17. széknek Az elemi iskola költségvetés előirányzata 1905/6 évre 18. Iskola fenntartáshoz kérvény a Közoktatási Miniszterhez 19. Az iskola jóváhagyott költségelőirányzattá 20. Kimutatás az iskolába járó gyerekek létszámáról 21. A sümegi községi elemi népiskola állami kezelésbe vétele (másolat) 22. Kivonat a községi képviselő testület jegyzőkönyvéből az iskola állami kezelésbe adásáról 23. Miniszteri hozzájárulás új 14 tantermes iskola felépítéséhez (Másolat) Községi Iskolaszék december 19. Nagyközség Nagyközség Dr. Nagy Istvánné tanítónő szeptember 1. Kis Antal városbíró március 10. Kis Antal városbíró március 17. jegyzője május június 7. 2 Zalaegerszeg Zalaegerszeg október november február 24. Adó kimutatás 1906 évről Szűcs Lajos március Kimutatás az iskolába járó gyerekek létszámáról március Felhívás Schröder Erzsébet tanítónő Zalaegerszeg május 1. okmányainak beküldésére 27. Jegyzőkönyvi kivonat az iskola 10-dik tanítói állás betöltéséről 28. Kimutatás a tanítók fizetéséről 29. Kimutatás az iskola bevételéről és kiadásáról évben 30. Schröder Erzsébet tanítónő kérvénye kinevezéséhez község jegyzője május május. 4 Kis Antal városbíró május 7. Schröder Erzsébet május Megüresedet tanítói Községi Iskolaszék május 28. állásra pályázati kiírás 32. Pályázat tanítónői állásra Németh Anna június Meghívó iskolaszéki gyűlésre (Tanítónő választás) Községi Iskolaszék elnöke Június Németh Anna tanítónő megválasztása, A sümegi iskolához pályázók minősítési táblázata Községi Iskolaszék június államsegély kérése 36. Csigó Mária tanítónő államsegélyének visszafizetésére utasítás Gróf. Battyhány Pál főispán Megyei tanfelügyelő Zalaegerszeg június 28. Zalaegerszeg július 18.

3 37. A községi iskola államsegélyének engedélyezése (másolat) 38. Schröder Erzsébet tanítónő államsegély kérése 5.pallium 39. Az iskola államosításával kapcsolatos képviselő testületi határozat megküldése Lukonich Gábor az államosító bizottság elnökének 40. Hajós István állami iskolai tanító szabadságának engedélyezése 41. Pap József tanítónak, kántori feladatok elvégzésére engedély számú miniszteri rendelet kiadása 6. pallium Nyugdíjkönyv átkérése 43. re 44. Bizonyítvány Schröder Erzsébet magatartásáról 45. Ének tanításáról lemondás (Dr. Kellemen Károly állami reáliskola jának) , számú miniszteri rendelet kiadása 50. Evangélikus és református tanulók osztályon kívüli összeírása 51. Gondoksági elnök megválasztásáról értesítés és feladat köre. 52. Németh József tanítónak fizetési előleg felvételére engedély 53. Zob Erzsébet fizetési rendelete 54. A sümegi plébános panasza az iskola jának, hogy kevés gyerek jár a misére és a 3419 számú jelentés kérése 56. Tájékoztató az ács és kőműves tanulók kiképzésének megkezdéséről 57. Tájékoztatás az Egerszegi iskolának a templomba járásának rendjéről 58. Bizonyítvány Németh Emma tanítónő foglalkoztatásáról 59. Kérés azokról a tanárokról akik helyettesítést tudnak vállalni Megyei tanfelügyelő i alispán Zalaegerszeg július 24. Zalaegerszeg augusztus 9. Államosított elemi iskola iratai iskola Zalaegerszeg szeptember Zalaegerszeg november december 17. Zalaegerszeg december 30. Zob Erzsébet tanító január 1. áll. Népiskola ja Horváth János plébános Zalaegerszegi állami elemi iskola ja Zalaegerszegi állami elemi iskola ja január január 18. Zalaegerszeg január január február 3. 3 Zalaegerszeg február 11. Zalaegerszeg február március 1. 2 Zalaegerszeg március 1. 2 Zalaegerszeg március 3. Zalaegerszeg március március 5. Zalaegerszeg március 6.

4 60. Pap Katalin és Jung Lujza Tanfelügyelő Zalaegerszeg március 20. okleveles tanítónők okmányainak megküldése 61. Hittan jegyek kimutatása Sass Lajos tanító április i távollét tudomásulvétele Zalaegerszeg április község képviselő testületi üléséről határozati kivonata 64. Bizonyítvány Hajós István tanító munkaviszonyáról. 65. Nagyné Tulok Alice tanítónő felvétele az országos tanító nyugdíj intézetbe 66. Utasítás Gellér Mór tanítónak, hogy a költözködéssel kapcsolatos számlákat ismét adja be a minisztériumba 67. Zob Erzsébet magatartásáról bizonyítvány 68. Részvét Varga Pálné férjének elhunytából számú miniszteri rendelet kiadása 70. Evangélikus hitoktatásra való kinevezés 71. Evangélikus hitoktatásra gyerekek visszatartása 72. Kimutatás az elemi népiskola mindennapi tanköteleseinek számáról 73. Második káplán beállítása a hit órák megtartására 74. Növendékek hittan órán kapott osztályzatainak megküldése 75. Elégtelen osztályzat kérdése a hittan órákon 76. A sümegi állami elemi iskola nyugdíj és gyámalapi befizetési könyv 7. pallium 77. Hitoktatói tiszteletdíj megállapítása sz. jelentésre válasz kérése 79. Állami népiskola telekkönyvi vázlatrajza 80. Orvosi bizonyítvány az új iskola épületének egészségügyi alkalmasságáról Községi jegyző május 16. Madarász Lajos tanfelügyelő június 10. Zalaegerszeg június 20. Tanfelügyelő Zalaegerszeg június július július 17. Zalaegerszeg szeptember 5. Gyurátz püspök Nemeshany szeptember Pápa Varga László tanító Nemeshany október november 9. Németh János november 9. sümegi plébános Varga János tanító Nemeshany december 13. Nagykanizsai Állami Ellemi Iskola Szalay János iagazgató Magyar Királyi Állami Építészeti Hívatal i főorvos Nagykanizsa december december Zalaegerszeg január 13. Zalaegerszeg január 24. Zalaegerszeg február szeptember 3.

5 81. Pap József tanító fertőző betegségéről jelentés kérése 82. Csigó Mária tanítónő adó befizetése október 5. 4 Zalaegerszeg december Bizonyítvány Vértessy Margit magatartásáról 84. Elismervény 6 koronáról május Igazolás Mór Aladár július 5. zalagalsai ev. hitoktató szeptember 13. kihelyezéséről és október 11. fizetéséről 86. Bizonyítvány Vértessy Margit munkaviszonyáról 87. Papp József tanító helyettesítésére javaslat 88. Működő tanítók, osztály és népesség kimutatásának kérése 89. Papp József szabadságának és helyettesítésének felterjesztése 90. Papp József halálozásáról szóló anyakönyvi kivonat sürgős bekérése 91. Gellért Mór tanító betegségéről és helyettesítéséről jelentés a megyei tanfelügyelőnek január szeptember 16. Zalaegerszeg október 13. Zalaegerszeg október 17. Zalaegerszeg október november 29. Zalaegerszeg november november november november Orvosi igazolás Gellért Mór tanító meggyógyulásáról 93. Értesítés Böröczky Mária tanítónő helyettesítési 8. pallium 94. pénzének kiutalásáról Gyarmati János tanítói kinevezése 95. Értesítés Böröczky Mária tanítónő helyettesítési pénzének kifízetés megtörténtéről 96. Gyarmati János tanító eddigi szolgálati idejéről adatkérés 97. Működési bizonyítvány Böröczky Máriának (Piszkozat) 98. Böröczky Máriának kinevezési okmányának megküldésére utasítás 99. Ruzsa Károly szabadságának engedélyezése 100. Vallási vizsga megtartásáról tájékoztatás 101. Hittani osztályzatok megküldése 102. Gyarmati János tanító adóhátralékáról értesítés Mór Aladár ev. lelkész Mór Aladár ev. lelkész Zalaegerszeg december 7. Zalaegerszeg december 17. Zalaegerszeg január Zalaegerszeg március április április 29. Zalaegerszeg április május 23. Zalaegerszeg május 23. Zalaegerszeg május 24. Zalagalsa május 26. Zalagalsa június 1. 3 Zalaegerszeg szeptember 6. 2

6 103. Böröczky Mária tanítónő fizetésének kiutalásáról utasítás 104. Átvételi elismervény fizetési előléptetésről 105. Továbbképző tanfolyamra jelentkezés 106. Kinevezési okmány kézbesítése és pótlék folyósítása 107. Lakáspénzpótlék kiutalása tanítók részére 108. Böröczky Mária adóhátralékának levonása (másolat) 109. Gellért Mór fizetési előleg engedélyezése 110. Lakpénz pótló államsegély elutasítása Németh Anna tanítónő Bánfi Mariska tanítónő Körösy tanfelügyelő Körösy tanfelügyelő 111. Betegségről tájékoztatás Dr. Bíró József községi orvos 112. Orvosi bizonyítvány Dr. Bíró József Gellért Mór tanító községi orvos állapotáról 113. Tanítói állásról lemondás Böröczky Mária tanitónő 114. Györgyné Mohos Irma tanítónő kinevezése 115. Magasabb fizetés kiutalásáról tájékoztatás (Hajós István, Gyarmati János) Zalaegerszeg október március március március 27. Zalaegerszeg április április április május 12. Zalaegerszeg május december december január január Zalaegerszeg augusztus október 2. Zalaegerszeg november Dura József okmányainak megküldése 117. Dr. Kecskésné osztálybeosztása 118. Vince Zoltán tanító re való áthelyezése 9. pallium 119. Dehény Józsefné tanítónő gyermekének születési anyakönyvi kivonatának bekérése 120. Vince Zoltán előző állására kéri visszahelyezését Bátaszéki Elemi Népiskola ja Bátaszék november 16. Zalaegerszeg november 30. Zalaegerszeg december 22. Zalaegerszeg január 13. Zalaegerszeg január Jelentés betegségről 122. Rózsa Károly iskolai Iskola gondnok elhunyta végett gondnoksága Dr. szolgálati idejéről jelentés Lukonich Gábor 123. i szabadság engedélyezésének szabálya 124. Vince Zoltán tanító miniszteri engedéllyel az iskolai év végéig a régi helyén maradhat elnök január január 4. Zalaegerszeg január 20. Zalaegerszeg február 1.

7 125. Dura József százkői tanító milyen minőségben tanított Százkőn 126. Dehény Józsefné szabadságának engedélyezése 127. Bizonyítvány helyettesítésről 128. Németh József tanító Bizonyítványának kiállítására utasítás 129. Levél részére 130. Redle Melánie ideiglenes kinevezése re 131. Kanyaró járvány miatt az iskola bezárásáról értesítés 132. szabadságának engedélyezése 133. Özv. Rózsa Károlyné özvegyi ellátására vonatkozó iratok Megküldése Iskola gondnoksága Dr. Lukonich Gábor elnök Zalaegerszeg február Zalaegerszeg február február 22. Zalaegerszeg február 25. Gyarmati János Harctérről március 1. 2 Zalaegerszeg március március március 20. Kis Antal szolgabíró április 5. Zalaegerszeg április 6. Zalaegerszeg április Reik Endre tanonc szerződése 135. nyugdíjazás iránti kérdésére válasz 136. Dr Nagyné Tulok Alice házasságának felbontása utáni név változása 137. Bizonyítvány Kiss Mari tanítónő helyettesítési idejéről 138. Értesítés Rózsa Károly volt sümegi tanító a harctéren eleset 139. Nyugdíj kérvényezéshez tájékoztató 140. nyugdíjazási kérelme Vallach Sándor szobafestő Dr. Polya Sándor május 4. Zalaegerszeg május 31. Zalaegerszeg május június július július 21. Zalaegerszeg július 15. Zalaegerszeg augusztus Miniszteri körrendelet Közoktatási Minisztérium 10. pallium Fürst Terézia Éles Károly 142. jutalomalap számadása évről 143. Totola jutalomalap Éles Károly számadása 1921/22. évről 144. ifj. Bárdió György jutalomalap számadása 1921/22 évről 145. Tóth József és Wachler Anna jutalomdíj alap számadása 1921/22 évről 146. Állami népiskola könyvtár állapotáról jelentés Éles Károly Éles Károly Éles Károly Budapest június június június június június 30.

8 147. Jegyzőkönyv Iskolai tantestület október Németh Anna tanítónő családi pótlékának kifizetése Zalaegerszeg február Simon Dezső tanító családi pótlékának megszüntetése 150. Pintér Teréz tanítónő családi pótlékának megszüntetése 151. Pintér Tibor nyugállományú segélyének felterjesztése 152. Tájékoztatás illetményekről 153. Nagy Mária tanítónő szabadság engedélyezése 154. Bánfi Mária okmányainak megküldése 155. A sümegi állami iskola 1921/22 évi zárszámadása 156. Koscsák Gyula tanító kilakoltatása 157. Vértesy Béláné tanítónő levele betegségéről 158. Vincze Zoltán tanító kérése gyorssegély kiutalásáról Zalaegerszeg február 6. 2 Zalaegerszeg február február 8. Zalaegerszeg február 14. Zalaegerszeg február 15. Zalaegerszeg február Zala vármegye Zalaegerszeg február 23. közig. bizottságától Állami iskola február 25. gondnoksága Vértesy Béláné március 1. 2 Zalaegerszeg március Szegény gyerekek javára történt adományozás 160. Vértesy Béláné tanítónő szabadságának lejártáról tájékoztatás és nyugdíjazási kérelme 161. Ross Matild tanítónő helyettesítése 162. Hajós István ideiglenes kántori tevékenység engedélyezése 163. Vértesy Béláné tanítónő orvosi felülvizsgálata 164. Éles Károly volt tisztelet díjának felajánlása 165. Értesítés járvány Szücs Zsigmond terjedéséről gondnoksági elnök 166. Orvosi bizonyítvány a Lukonich Jenő járványról járási tiszti orvos 167. Csák Ilona óvónő Szücs Zsigmond szabadságának gondnoksági elnök engedélyeztetése 168. Jutalomkönyv küldése vidéki Hangya szövetkezet 169. Csák Ilona óvónő szabadsági kérvényének megküldése 170. Hajós István tanító ének és testnevelés tanítói tervezett jóváhagyása 171. Szülői értekezletekről összefoglaló jelentés 172. Csák Ilona óvónő szabadságának pótlólagos engedélyezése március március április 21. Zalaegerszeg április 20. Zalaegerszeg május április május május május május 30. Zalaegerszeg június június június 11. Zalaegerszeg június július augusztus 2. 3

9 173. Jelentés a főszolgabírónak Budi István iskola kerüléséről 174. Értesítés a református hittanórák oktatásáról 175. Katonai szolgálatról kimutatás elkészítése 176. Szabadság engedélyezésére kérvény 177. Kiss Anna tanítónő szabadságának engedélyezése 178. Vincze Zoltán tanító hadipótlékának engedélyezése 179. Magyar Zsigmond tanító okmányainak megküldése 180. Horváth Erzsébet tanítónő helyettesítésére engedély 181. A lakosság olvasásra való felhívása 182. Mezítlábas, szegély tanulók részére cipők beszerzése 183. Törzsök Ignácz önálló hitoktató tiszteletdíjának és lakbérének kifizetése 184. Szolgálati lakásra igény bejelentése Koscsák Gyula számára 185. Határozat Bödöcs János és társai lakásügyére 186. Téli gazdasági iskola előadásainak szervezése 187. Törzsök Ignácz önálló hitoktató működéséről igazolás megkérése 188. Iskolai tanítói létszámról jelentés 189. Csák Ilona tanítónő Református egyházközség szeptember szeptember 18. Zalaegerszeg szeptember szeptember 21. Zalaegerszeg szeptember 24. Zalaegerszeg szeptember október 18. Zalaegerszeg november 3. Zalaegerszeg november 9. Zalaegerszeg november november 16. Zalaegerszeg november november november 30. Járási Főszolgabíró december december december december 7. Iskola gondnokság elnökétől december 15. Zalaegerszeg december 17. családi keresetéről 190. Tájékoztató felhívások pallium 191. Magyar Zsigmond tanító áthelyezési okmányainak megküldése 192. Iparos ifjak továbbképző tanfolyama Zalaegerszeg január január március március Kilakoltatás sürgetése 194. Nedeczky Jenőné ruhaadománya szegény gyerekek részére 195. Gyarmati János tanító fizetési osztályának javítása 196. Fehérest megtartására engedély Járási főszolgabírói hivatal 197. Miniszteri rendelet Vallás és közoktatási miniszter 198. Elemi iskola szennyvíz levezető csatorna javítása február március március 14. Zalaegerszeg március június 12. Budapest július augusztus szeptember 5. 3

10 199. Iskolán kívüli Zalaegerszeg szeptember 20. népművelésre felhívás 200. Tanfolyamok október 4. megtartására ígéret 201. Koscsák Gyula családi Zalaegerszeg november 20. pótlék ügye 202. Bírósági végzés Bárány Fiatalkorúak Zalaegerszeg december 12. János, Móri Lajos és több tanulók ellen bírósága 203. Bírósági végzés Tartó Fiatalkorúak Zalaegerszeg december 29. István és Tartó Lajos tanulók ellen bírósága 204. Felhívások Tájékoztatás szabadidő Zalaegerszeg január 15. alatti tanításról 206. Felhívás hatóság előtti Zalaegerszeg április 9. magatartási viselkedésről 207. Országos Gyermekmentő Zalaegerszeg április 18. Liga gyermeknapi rendezése 208. Könyvcsomag küldése Magyar Jövő Budapest június 4. sága 209. Új tanterv életbe lépése Zalaegerszeg június Szívgárda belépésébe engedély a gyermekeknek Zalaegerszeg december Pártfogó felügyeleti eljárás megszüntetése Bárány János, Móri Lajos és több tanuló ellen Fiatalkorúak bírósága Zalaegerszeg december Felhívások db 213. Zalaszentgrót tanulmányi Zalaegerszeg február 4. adatai 214. Filmvetítésen való csekély részvételről tájékoztatás Zalaegerszeg március Miniszteri rendelet szigorú betartása 216. Kimutatások felterjesztése 217. Szakértekezlet összehívása 218. i iskola gyenge elméjű tanulóiról kimutatás 219. Kimutatások felterjesztése 220. Meghívó i általános tanító testület 221. Ismeretterjesztő tanfolyam megkezdése 222. Helyettesítés vállalása 223. Népkönyvtár elhelyezéséről jelentés 224. Kimutatás az iskola alkalmazottairól 225. Felmenő rendszer vezető bevezetésének elrendelése 226. Iskola épületek vezető rendbetételére utasítás Zalaegerszeg március 19. Zalaegerszeg május 12. Zalaegerszeg december december Zalaegerszeg május 21. Zalaegerszeg szeptember december január január február 6. Zalaegerszeg június 12. Zalaegerszeg június 15.

11 227. Deák Ferenc földműves iskola megnyitása kehidán Leírás a községi iskola történetéről vezető 229. Magyar Hét megtartása vezető 230. Anyák napja megtartása vezető Zalaegerszeg július augusztus 26. Zalaegerszeg november 3. Zalaegerszeg december Tájékoztatás az iskola tanulói létszámáról december Iskolát érintő alapítványokról tájékoztatáskérés 233. Gyermeknyaraltattatásra Zala vármegye Budapest felhívás. főpolgármestere 234. Könyv ajánlása vezető 235. Anyák Napja ünnepély megtartása, ifj.vöröskereszt egyesület szervezése vezető 236. Madarak és fák napja Zala vármegye éven felüli tankötelezettségének meghosszabbítása Országos iskolai kézimunka akció Izabella Háziipari Egylet 239. Kimutatás nem gondozott iskolai tanulókról 240. Kézbesítési ív Iskola gondnoksága 241. Felhívás vezető 242. Engedélyezett tankönyvek listája 243. Továbbképzési munkarend 2. doboz 12. pallium 244. A Falu Uránia vetítőgép ajánlása 245. Szanatóriumi ellátás az állami tisztviselők gyerekeinek 246. Filmoktatás részvételi díj elszámolása 247. Rott Nándor megyéspüspök iskolai látogatása 248. Szülőföld ismereti anyag gyűjtőfüzete c. mű ajánlása 249. Tájékoztatás a Szent Erzsébet emlék ünnepség megrendezéséről 250. Mainzi Nemzeti Tanügyi kiállítás pártolása vezető Kárpáti Elemér Magyar Iskola Szanatórium Egyesület Magyar Holland Kulturgazdasági Rt. vezető vezető Zalaegerszeg június 25. Budapest január 20. Zalaegerszeg március 28. Zalaegerszeg április május 7. Zalaegerszeg május július 16. Budapest július Zalaegerszeg augusztus 30. Zalaegerszeg szeptember Kiskunhalas május 18. Budapest szeptember 19. Budapest október november 14. Zalaegerszeg november november 24. Zalaegerszeg november db

12 251. Iparosoknak ismeretterjesztő előadások megrendezésére kérvény 252. Telekkönyvi elírásról értesítés kérés + válasz 253. A sümegi állami elemi iskola vízellátása vezető december 5. Zalaegerszeg február február február február Iskola kőszénkészlet felmérése 255. Iskola ingatlan vagyona 256. Állami Elemi iskola és óvoda kútjának kitisztítása 257. Pedagógiai szemináriumok rendezése 258. Iskola gondnokság újraalakítása 259. Tankönyvváltozásokról tájékoztatás 260. Felhívás óvónőkhöz, tanítókhoz Magyar beszéd és fogalmazás tanítása vezető vezető Mainzi Nemzetközi Tanügyi kiállítás vezető február február március 2. Zalaegerszeg március március 12. Zalaegerszeg március 12. Budapest március április 13. Zalaegerszeg május Iskolai filmoktatás új rendszerének bevezetése 263. Iskolának jutatott kulturális adományok 264. Régészeti leletek bejelentése 265. Madarak és fák napjára vonatkozó rendelet módisítása vezető vezető Zala vármegye főispánja Dr. Gyömörey György 266. Iskola liget létesítése 267. Iskola és kisdedóvók karbantartása 268. Elemi iskola és óvoda Állami Elemi vízellátásának biztosítása Iskola 269. Megrendelt filmdia megküldése 270. Tanulóifjúság jövőbe vetett hitének ébrentartása 271. Hertelendy Zsigmond tanító családi pótlékának megszüntetése 272. Revíziós pengőjegyek megküldése Zalaegerszeg június július 11. Zalaegerszeg augusztus 23. Zalaegerszeg szeptember szeptember októbert szeptember szeptember 27. gondnoksága Falu Urániája Budapest október 22. vezető Zala vármegye Magyar Revíziós Liga Zalaegerszeg január 9. Zalaegerszeg április 3. Zalaegerszeg március 11.

13 273. Herepy Klára tanítónő betegszabadsága 274. Magyar Nemzeti Szövetség pártolása 275. Útmutatás pártfogó részére () 276. Ifjú madárvédő liga megalakítása 277. Hertelendy Zsigmond tanító mellékfoglalkozásának engedélyezése 278. Kegyeleti staféta összefoglalója 279. Elemi iskola és óvoda vízellátásának biztosítása vezető vezető Királyi Törvényszék vezető Állami Elemi Iskola gondnoksága Zalaegerszeg május 15. Zalaegerszeg május 13. Zalaegerszeg június július július 26. Zalaegerszeg július október október október november Panasz a sümegi iskola tanulóinak templomi magaviselete ellen 281. Tanítói testületi jegyzőkönyv 282. Iskolai gondnokság rendes gyűléséről 283. Nyers Piroska tanítónő állandó helyettesének megbízása 284. Zob Erzsébet tanítónő mellékfoglalkozása 285. Varga József elhunyt tanító illetményének visszafizetésére felhívás 286. Elemi iskola és óvoda vízellátása 287. Moziban lévő zongora átadása az iskolai énekoktatás céljából 289. Kertész Ármin tanító magánoktatása 290. Gyarmati Ilona tanítónő személyi adatlapja 291. Bogyay Kálmán alapítvány jövedelmének elmaradása vezető Közoktatási Minisztérium vezető Központi Illetményhivatal vezető Nagyközség elöljárósága vezető Zalaegerszeg november november november 20. Budapest január január 19. Zalaegerszeg január 22. Budapest január 22. Zalaegerszeg február július július október március 22. Zalaegerszeg március március május június június június Elemi iskola vízellátása 293. Molnárné Bódis Anna kisegítő szolga nyugdíjazássá július július szeptember 28.

14 294. Iskola fűtési jelentése 1933/34. fűtési évadról + helyszínrajz 295. Kertész Árminné orvosi bizonyítványa 296. Szánthóné Kovács Zsuzsanna segédóvónő kinevezése + szabadsága 297. Állás nélküli tanítók magántanítási engedélye 298. Gyarmati Ilona, Nyers Piroska tanítónők 1934/5. tanévi megbízása 299. i iskola beíratási eredménye 300. Zob Erzsébet tanítónő magánoktatása 301. Iskolai árnyékszék fertőtlenítése 302. Murányi Anna tanítónő ideiglenes tanítási jogosítványa 303. Kiss Mária tanítónő ideiglenes tanítási jogosítványa 304. Zob Erzsébet tanítónő magánoktatásáról jelentés 305. Koscsák Gyula tanító névváltoztatása Kassaira 306. Murányi Anna tanítónő ideiglenes tanítási jogosítványa 307. Zob Erzsébet tanítónő kérelme magántanuló oktatására 308. Szabó István napibéres szolga, szolgálatának megkezdése 309. Vincze József tanuló bírósági ügye 310. Iskola községi hozzájárulása 311. Állami helyettes tanítók fogadalom tétele (Nyers Piroska, Nyers Ilona) 312. Kormányzó 15-ik évfordulójának megünneplésének mellőzése 313. Nagycserei gyerekek vendéglátása 314. Kebelei Anna hadiárva felmentése 315. Nemzeti munkavédelmi intézmény pártolása 316. Helyettes tanítók díjaiból levonás 317. Felvételi hirdetmény a jánosházi iskolába 318. Ünnepély megrendezése az országzászló előtt (Iskolaév kezdete) Dr. Gross Vilmos orvos segéd vezető segéd Népegészségügyi Múzeum segéd segéd vezető vezető Királyi Törvényszék vezető segéd július július 23. Zalaegerszeg augusztus augusztus augusztus 25. Zalaegerszeg augusztus augusztus 23. Zalaegerszeg augusztus szeptember szeptember szeptember 23. Budapest szeptember 26. Zalaegerszeg október október 16. Zalaegerszeg október 5. Zalaegerszeg október október október 11. Zalaegerszeg október november 6. Zalaegerszeg november december 19. Zalaegerszeg december 28. Zalaegerszeg február 20. Nagycserei iskola ja Nagycsere február 28. Hadiárvák sümegi március 11. járás elnöksége március 18. vezető Zalaegerszeg március 14. vezető Zalaegerszeg május 1. ság Jánosháza június 22. vezető Zalaegerszeg augusztus 23.

15 319. Takács Anna V. oszt. tanuló tankötelezettségének meghatározása 320. Magyar Nemzeti Hadsereg bevonulását ábrázoló kép beszerzése 321. Takarékossági nap megtartása az iskolában 322. i tanfelügyelőség átadásáról tájékoztató 323. i tanfelügyelőség átvételéről tájékoztatás /38. tanév pedagógiai szeminárium rendezése 325. Liszt Ferenc halálának 50-ik évfordulójának megünneplése 326. Iskola szanatórium bélyegjegy megküldése 327. i körzet iskolafelügyelőjének látogatási terve 328. vezető tanfelügyelőjének munkarendje tanügyi segéd titkár Magyar Királyi Posta takarékpénztár vezető új vezető vezető Magyar Iskolaszanatórium Egyesület vezető szeptember 24. Zalaegerszeg szeptember 24. Budapest szeptember 3. Zalaegerszeg október Zalaegerszeg november november 3. Zalaegerszeg november 25. Budapest november december 17. Zalaegerszeg Előadásra meghívó Piszkozat 330. Jegyzőkönyv az Királyi Zalaegerszeg december 18. iskolafelügyelői értekezletről Tanfelügyelői Hivatal 331. MAMSZ tejakció az január 7. állami iskolában 332. Bodorfa iskolaszék kérése Magyar Imre tanító Bodorfa január 28. állami iskola jától 333. Bodorfai róm.kat. iskola február 6. meglátogatása iskolafelügyelő 334. Magyar dal napja vezető Zalaegerszeg március Körzeti iskolafelügyelők látogatási jegyzőkönyvei 336. Magyar Könyvnap megtartása 337. Hitfelekezeti iskolák órarendje 338. Végzés Forintos Erzsébet 9 éves gyermek ellen 339. Jegyzőkönyv az iskolafelügyelői értekezletről 340. Elemi iskola és óvodai tantermek világítása 341. Panasz iskolába járás miatt vezető vezető vezető Királyi Törvényszék Királyi Tanfelügyelői Hivatal vezető Iskolai gondnokság elnökétől Zalaegerszeg április 28. Zalaegerszeg május 22. Zalaegerszeg június 16. Zalaegerszeg június 25. Zalaegerszeg június 27. Zalaegerszeg szeptember szeptember 14. 2

16 342. Tájékoztatás szüret megkezdéséről 343. Jegyzőkönyv az iskolafelügyelői értekezletről 344. Állami iskola I.II.III.IV. oszt. órarendje Öreg Baglyas hegyi hegyközség Királyi Tanfelügyelői Hivatal vezető szeptember 29. Zalaegerszeg október 15. Zalaegerszeg október Tantervi észrevétel vezető Zalaegerszeg november i iskolai gondnokság üléséről jegyzőkönyv Iskolai Gondnokság december Tantestületi gyűlés kézzel írt jegyzőkönyve 348. Bogyay Kálmán alapítvány jövedelmének felhasználása Tantestület december 3. Iskolai Gondnokság elnöke december Iskolás gyermekek tüntetése Ausztriában (Bizalmas) 350. Albrecht Boldizsár tanköteles beiskolázása 351. Pedagógiai szeminárium programja tanügyi segéd titkár vezető Zalaegerszeg január február február 22. Zalaegerszeg március i gazdasági továbbképző népiskola tanév megrövidítése 353. Pedagógiai szemináriumok 354. Felhívás állástalan hadiárva tanítókról kimutatás megküldése 355. Előadás megtartásáról vélemény Iskolai Gondnokság elnöke Királyi tanfelügyelő Királyi tanfelügyelő tanügyi segéd titkár március 30. Zalaegerszeg április 2. Zalaegerszeg április 14. Zalaegerszeg április Zalaegerszegi rk. iskola meglátogatása 357. Észrevétel iskolafelügyelők látogatásaival kapcsolatban 358. Pedagógiai szemináriumok munkarendjének összeállítása 359. Ajándék elfogadásának megtiltása a tanítók részére 360. Elemi iskola szegény tanulók cipőellátása és felruházása 361. Jegyzék a tanítócsaládokból származó állástalan tanítókról körzeti iskolafelügyelő tanügyi segéd titkár tanügyi segéd titkár tanügyi segéd titkár június 15. Zalaegerszeg június 16. Zalaegerszeg október 25. Zalaegerszeg december december december Postatakarék betétkönyv 1937

17 363. Kedvezőtlen osztályzatok felülvizsgálata vezető Zalaegerszeg január Szemináriumi napok vezető Zalaegerszeg március április Látogató tanítók beszámolóinak beterjesztésére utasítás 366. Nagy Miklós V. és Fenyő Anna IV. oszt. tanulók iskolába járása 367. Jegyzőkönyv szeminárium megtartásáról 368. Eitner Jenő gondnokági elnök elhunytaára részvétlevél 369. Tanárok,tanítók, munkájának egymás közötti kölcsönös megfigyelése 370. i iskolában a VII. osztály megnyitása 371. Iskoláztatási kötelességről szóló törvény végrehajtása 372. Túlzsúfolt iskoláról jelentés megküldése vezető vezető vezető Zalaegerszeg március május május 11. Zalaegerszeg június június július augusztus 25. Zalaegerszeg szeptember János-majori téglaházi tankötelesek beiskolázása 374. Engedély nélküli távolmaradásról igazolás 375. Jegyzőkönyv körzeti iskolafelügyelői értekezletről 376. Lehoczky Béla okl. tanító Dabronc iskolához kisegítő tanárnak kirendelve 377. Visszacsatolt felvidéki iskolának zászló felajánlás 378. Tájékoztatás pedagógiai szeminárium megtartásáról 379. Állástalan tanítók névjegyzékének megküldése a tanfelügyelőségnek 380. i körzeti iskolafelügyelő 1938/39 tanévi útiterve 381. Kedvező osztályzatokról tájékoztatás szeptember 5. Város Bíró szeptember 11. Dr. Giber Béla Szombathely október 17. Huszár Gyula plébános Iskolaszéki elnök vezető vezető járás körzeti iskolafelügyelője vezető Dabronc november november db Zalaegerszeg november 23. Zalaegerszeg december december február Zalaegerszeg március en,megtartott szeminárium jegyzőkönyve 383. Tanterv módosításának elrendelése országosan 384. Osztályok összevonásánál lehetősége vezető vezető április május 27. Zalaegerszeg június 20. Zalaegerszeg július 3. 3 db

18 385. Iskola gondnoksági július 15. jegyzőkönyv 386. VII. osztályba való vezető Zalaegerszeg július 17. beiratkozás 387. Körzeti ének és torna vezető Zalaegerszeg július 22. bemutatók 388. Járási iskolai körzetek vezető Zalaegerszeg szeptember 5. felosztásáról tájékoztatás 389. Az őszi pedagógiai vezető Zalaegerszeg október 19. szemináriumok munkarendje 15. pallium Ingyen tejakció folytatása vezető Zalaegerszeg január Iskolában lévő férfi vezető Zalaegerszeg január 17. tanítókról kimutatás készítése + névsor 402. Rongyos Gárda Harcai vezető Zalaegerszeg február 27. c. könyv megrendelésére engedély 403. Jelentés a helyesírás és Tanítók április db nyelvi eredményekről 404. Pedagógiai szeminárium vezető Zalaegerszeg április Árvízkárosultak május 16. segélyezése 406. Tantermek és felszerelési vezető Zalaegerszeg május 27. tárgyak nagyszünidei gondozása 407. i elemi népiskola Népiskola május 28. ingatlan vagyona 408. Felkérés ősi használati tárgyak gyűjtésére gondnoksága Zala vármegye alispánja, Pehm József pápai prelátus Zalaegerszeg június Állami gondozott Magyar Kir. Áll. Veszprém július 9. gyermekek segítsége Gyermekmenhely 410. Iskolai szünet tüzelőanyag Népiskola február 4. hiánya miatt gondnoksága 411. Népiskola zsidó tanulók Zsidó hitközség április /41 évi hittan osztályzatai Főrabbi 412. Felmenőrendszer vezető Zalaegerszeg május 1. biztosítása 413. Református tanulók év Református hivatal június 2. végi osztályzata 1940/41 évben 414. Evangélikus tanulók Evangélikus június 2. hittan osztályzata 1940/41 évben lelkész 415. Szlovén nemzetiségű vezető Zalaegerszeg június 3. tanítók elfogadása 416. Heszi István,Huszák Zalaegerszegi kir. Zalaegerszeg június 7. Károly,Mészáros János iskolai fenyítési ítélete Törvényszék 417. Polgári lapok beküldése vezető Zalaegerszeg augusztus augusztus i iskola tanítási idő kezdetének megállapítása Népiskola gondnoksága október október Pedagógiai szeminárium vezető Zalaegerszeg november október Tantestületi értekezleten az új tanterv és utasítás ismertetése 421. Róka Mária VI. és Markó János V. felmentése vezető október 29. Zalaegerszeg október november december 13.

19 16. pallium 422. Rumpók Vilma és Torma Ferenc kihágási ügye 423. Köszönet pénzadomány Nyomorék küldéséért gyerekek Országos Otthona 424. Jegyzőkönyv 425. Ányos Zsuzsa V.oszt tanuló iskolába járása 426. Tehetséges,szegény tanulók kiválasztása 427. Licsár Ferenc VI. oszt. tanuló bírságolása 428. Vallásoktatás 429. Bógor István sümegi Népiskola lakos kérelme gondnoksága 430. Tehetséges tanulók figyelemmel kisérése 431. Vallásos iskolai egyesületeknél iskolán kívüli egyének mellőzése /43 tanévi pedagógiai szemináriumok 433. Holczer Sándor sümegi lakos panasza 434. Weixelbaum Gyula iskolai anyakönyvi adatai január 9. 2 db Budapest január január január 29. Zalaegerszeg március április 25. Zalaegerszeg július július 18. Zalaegerszeg július 20. Zalaegerszeg július 31. Zalaegerszeg szeptember október 23. Népiskola október 20. gondnoksága október november november november 24. Weixelbaum Gyula Siófok október október december Menhelyi gondozottak december 17. beiskolázása 436. Holczer Sándor Járási Főszolgabíró január 8. iskolaköteles részére gondnok kirendelése 437. Menhelyi gyerekek január 28. tanszerellátására panasz 438. Menhelyi gyerekek beiskolázása Zalaegerszeg február március Kiütéses tífusz elleni március 11. védekezés 440. Gimn. I. oszt-ba Kisfaludi április 6. beiratkozni óhajtó tanulók Gimnázium 441. Evangélikus tanulók Evangélikus május 26. hittan osztályzatai gyülekezet 442. Adjunk apát a Tanulók május 12 db hadiárváknak című iskolai dolgozatok 443. Tanulók jutalmazása Kisfaludy Kaszinó május Hadigondozottak Zalaegerszeg június 13. elhelyezése 445. Magyar nyelv védelme június Levél piszkozat december Vaczurka Anna VII. oszt. Népiskola január 14. tanuló felmentése Gondnoksága 448. Népiskola felszerelései tárgyainak igénybe vétele 17. pallium 449. Tanári hivatali eskü szövege M.kir.7 honvéd rohamtüzér osztály parancsnokság Tankerületi Fő augusztus augusztus augusztus szeptember 18. Szombathely 1946.

20 450. Számla könyvekről Sarlai Jenő december 18. papírkereskedő 451. Csehszlovákiából Zala Vármegye Zalaegerszeg december áttelepült tanulók tanulmányi ügyeinek rendezése Tanfelügyelője 552. Számla könyvekről Sarlai Jenő február 10. papírkereskedő 553. Pedagógusok február bérosztályba sorolása 554. Iskola nevelőtestületének június 9. névsora 555. Tantestületi jegyzőkönyv augusztus szeptember november Számla Magyar Budapest január 22. Kórusművek as ifjúsági gyűjtés Zala vármegyei 48- Zalaegerszeg január i ifjúsági vöröskeresztes csoport megalakulása 559. Vöröskeresztes cukoradomány szétosztása as Ifj. Bizottság Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Budapest január febr Rendezvény bejelentése március Jegyzőkönyv értekezletről március Munkaverseny és élmunkások értékéről megemlékezés megtartása Zala Vármegye Tanfelügyelője Zalaegerszeg június Új kenyér ünnepség megszervezése 564. Csabrendek nagyközség és népi szerveinek együttes kérelme 565. Meghívó pedagógiai szemináriumra 566. Özv.Kunics Józsefné bárdiótagi lakos gyermekeinek tanulóotthonban elhelyezése 567. Adatok bekérése az orosz nyelv tanításának hatékonyabbá tétele tárgyában 568. Úttörő csapat megszervezése az iskolában 569. i tanulóotthon helyreállítása Zala Vármegye Tanfelügyelője Zala Vármegye Tanfelügyelője Zala Vármegye Tanfelügyelője Ország Miklósné orosz tanár Zala Vármegye Tanfelügyelője Zalaegerszeg augusztus 12. Zalaegerszeg október 7. Zalaegerszeg november november december 24. Zalaegerszeg szeptember június 9. Vallás és Közoktatási Minisztérium Budapest április 11. VII. osztály június Emléklap a búcsúzó VIII. osztálynak 571. Jegyzőkönyv Tanulóotthon június Középiskolák megnyitása Zala Vármegye Zalaegerszeg június 20. Zala vármegyében Tanfelügyelője 573. Körzeti iskola pecsétjének július 16. leírása 574. VIII. oszt. tanulók Zala Vármegye Zalaegerszeg augusztus 3. felvétele a középiskolákba Tanfelügyelője 575. Református hitoktatást szeptember 17. vállalhat-e állami tanító 576. Jegyzőkönyv szeptember 14. vallásoktatás

HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY

HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY LAJSTROM VI/3 Sümegi felső leányiskola, állami, majd romai katolikus polgári leányiskola Terjedelme: 1 doboz Helyrajzi jelzete: 1924-1949 Sorszám Az iratanyag megnevezése Az irat

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér LAJSTROM IX/3 Takács Zsigmond sümegi ügyvéd iratai 883-944 Terjedelme: 4 doboz Helyrajzi jelzete: doboz Levelezőlap Sümeg, pallium. 883.május 5. 2. Levél

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanév munkarendje Tanévnyitó: Első tanítási nap: 2014. szeptember 01., 8 00 óra (felelős: Jakab Sándor - 7 30

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 2006. Irat megnevezése

VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 2006. Irat megnevezése ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 Terjedelme: 107 doboz = 12,84 ifm Helyrajzi jelzete: 60. raktár

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

VIII. 62. Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendglátóipari Szakmunkásképző Iskola, Nagykanizsa iratai 1950 1998

VIII. 62. Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendglátóipari Szakmunkásképző Iskola, Nagykanizsa iratai 1950 1998 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 62. Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendglátóipari Szakmunkásképző Iskola, Nagykanizsa iratai 1950 1998

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium éves munkaterve 2016/2017. tanév

A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium éves munkaterve 2016/2017. tanév 2016. szept. (Budapest) 29 30 31 1 2 3 4 1. tanítási nap 2. tanítási nap 14:00 - Magyar mint idegen nyelv 08:00 - Velence továbbképzés Fenntartónak megküldeni a 08:00 - Velence továbbképzés 5 6 7 8 9 10

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2016/2017-es tanévre

Feladatellátási terv a 2016/2017-es tanévre Feladatellátási terv a 2016/2017-es tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2016.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2016.08.26. Beiratkozás Igazgatóhelyettes 2016.08.29-31. i értekezlet,

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről (Egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Augusztus - Szeptember Pótbeíratás 08. iskolatitkár Alakuló értekezlet, munkaközösségi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ Terjedelem 1 : 294,03 fm, 1931 doboz, 703 kötet, 8 köteg 2642 raktári egység Raktári helye: Nk0, 14. terem, 74-78., 185-499., és

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 21-én megtartott- rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 21-én megtartott- rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 21-én megtartott- rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 207/2011.(IX.21.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben PROGRAMNAPTÁR A tanév 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. 181 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 1. Első tanítási nap, a tankönyvek kiosztása 4-5.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben