Krisztus-arcú egyház

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Krisztus-arcú egyház"

Átírás

1 Krisztus-arcú egyház Missziói nap a Déli Evangélikus Egyházkerületben A programfüzet... tulajdona Bonyhád, május 16. deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:36

2 bár az ajtók zárva voltak Kedves missziói napra érkező Testvérem! 2015 tavaszán igehirdetések hangoztak el az evangélikus templomokban János evangéliumának 20. fejezetéről. Sokan hallották ezeket a megdöbbentő sorokat: bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk:»békesség néktek!«(jános 20,19) Készülés közben sok igehirdetést és kommentárt megnéztem, s szinte mindenhol párhuzamot vontak a tanítványok ajtaja és a mai ember szíve között. Ahogy akkor a félelem bezárta az ajtókat, úgy zárja be ma a közöny, az idegesség, az anyagiakért való aggódás és az egzisztenciális félelem sok ember szívének ajtaját. Ilyen társadalomból érkeztünk ide, ilyen félelem van a körülöttünk élők életében. És mi van a mi szívünkben? Sokadik húsvéti ünnepünk után átéljük-e, hogy eljött Jézus, és megállt szívünk, életünk közepén? Hiszem, hogy ma mindezt átélhetjük. Azért szervezzük közel fél éve ezt a napot, hogy Jézus legyen a missziói nap és a szívünk közepén, hogy megszűnjön bennünk minden bizonytalanság és félelem, s meghalljuk Jézus egészen személyes nekünk szóló szavát: Békesség néktek! Békesség neked, nekem, mindannyiunknak! Krisztus-arcú egyházról lesz szó ezen a napon, de Krisztus-arcú egyház csak olyan emberekből lehet, akik találkoztak Krisztussal, akik nem csak meghallották egyszer az Ő szavát, hanem az Ő igéje vezeti is az életüket. Hiszem, hogy ma is igaz: eljött Jézus, megállt középen. Kérem az Urat, hogy Ő álljon a missziói napunk középpontjában S a szívünk közepén is! Deák László egyházkerületi missziói lelkész 2 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:47

3 Van képünk hozzá?! Isten hozott Bonyhádon! Idei missziói napunkon a Krisztus-arcú egyházat keressük. De vajon hol és hogyan találhatunk rá? Találkozónk gazdag programjában többféle lehetőség is kínálkozik erre: Keressük Krisztust a missziói nap plakátján, VAN képünk hozzá Keressük Krisztust a nyitó igehirdetésben és a látható igében, a záró úrvacsorában Keressük a Mester arcvonásait egy mai hiteles tanítványában, Csaba testvérben Keressük közös Urunkat egymásban, közeli és távoli hittestvéreinkben Keressük Őt a közös éneklésben és a zenében Keressük Őt a missziói beszélgetésekben Keressük Őt, Jó Pásztorunkat, aki lehet, hogy a csendsátorban vár ránk S végül, de nem utolsósorban: keressük Jézust az ajándékba kapott kis tükörben. Hátha felfedezzük önmagunkban is a Krisztus-arc egy kis töredékét Ha most még nem találjuk, ne adjuk fel! Mert Ő is keres minket! Komoly esély kínálkozik az egész életünket átformáló, gazdagító találkozásra. Van képünk, hitünk, reménységünk hozzá?! Legyen! Így legyen! Legyen így! Imádkozó szeretettel: Gáncs Péter püspök 3 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:47

4 Kedves Krisztus-arcú Testvérek! Kedves Déliek! Immár negyedik alkalommal találkozhatunk a Völgység fővárosának tekinthető Bonyhádon családi miszsziói nap keretében a Déli Evangélikus Egyházkerület gyülekezeteinek résztvevőivel. A Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye német és magyar hátterű gyülekezetei mindig is befogadóak voltak, nyitottak az ideérkezőkre, szeretetteljes, egyenes és vendégszerető hozzáállásuk sokakat vonzott erre a vidékre. Az egyházmegye múltjából következően nagy hangsúly esik az oktatás-nevelés feladatának felvállalására. Ezért van kitüntetett helye és szerepe az itt élő evangélikusság életében a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium szolgálatának, amely fiatalkorban kezdi el annak közvetítését, hogy mit jelent emberként élni, gondolkodni és cselekedni a körülöttünk lévő világban. Ebben mutatja meg nekünk az igaz utat Krisztus, akit ünnepelhetünk ezen a napon. Aradi András lelkész Gyülekezetünkről A Bonyhád Hidas Kismányoki Evangélikus Egyházközség öt, egykor önálló gyülekezet közösségéből lett egy gyülekezet. A 18. században betelepült német ősök munkája nyomán erősödhetett meg a környék evangélikussága a 20. századig, majd a kitelepítéseket követően a létszámukban is meggyengült közösségek próbálnak azóta is megmaradni és fennmaradni. Azonban éppen itt élhetjük meg Isten csodáját, ahogyan sokak előrejelzése ellenére még ma is van népe Krisztusnak a Völgységben. Szeretnénk úgy jelen lenni Bonyhádon és környékén, hogy valóban adni tudjunk a körülöttünk élőknek hitet, reményt és szeretetet, és közben magunk is Krisztus-arcúvá válhassunk. 4 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:47

5 A MISSZIÓI NAP PROGRAMJA 5 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:48

6 9.00 GYÜLEKEZŐ, KÖZÖS ÉNEKLÉS A Közel zenekar és a mezőberényi fúvósok közreműködésével sportcsarnok A Közel egy kis jazz, egy kis rock, egy kis Pekka, és rengeteg vidámsággal, közös énekléssel várunk titeket. Ki-ki a saját zenei stílusát hozva az együttesbe alakult ki zenénk különleges hangzásvilága, melyet az elektromos és akusztikus gitárok, valamint a fúvós hangszerek harmonikus játéka határoz meg. Elsősorban keresztény ifjúsági énekeket dolgozunk fel modern, könnyedén énekelhető stílusban. Az Evangélikus Rézfúvóskör 2001 óta működik Mezőberényben. A Mező be rény I. Ke rü le ti Evangélikus Egyházközség művészeti csoportjá nak vezetője Matajsz János harsonatanár, aki egyben a város ifjúsági fúvószenekarának karnagya is. A fiatalok havonta egy istentiszteleten végeznek szolgálatot. A Szélrózsa találkozó záró istentiszteletén 2012-ben, valamint a Kossuth Rádió által közvetített gyülekezeti istentiszteletek során is közreműködtek KÖSZÖNTÉSEK Gyermekprogram kis tornaterem JÓ GYÜMÖLCSÖKET TERMŐ ÉLET JÉZUSSAL Herkelyné Melinda (20/ ) és a kispesti evangélikus gyülekezet Sámuel csoportja várja a gyermekeket bibliai történetek feldolgozásával óvodás kortól konfirmációig. Egy mai történeten és Zákeus életén keresztül megláthatod, hogy milyen a szíved, és milyenné válhat Jézus közbelépésével. Színes, élethű flanel képekkel élheted át a bibliai történetet. Éneklés, kreatív kézműves-foglakozások és sok játék várnak rád vidám gyerekcsapatban. 6 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:48

7 10.15 ISTENKÉPŰSÉGÜNK Nyitóáhítat sportcsarnok Igét hirdet: Mesterházy Balázs lelkész Elküldtek hozzá a farizeusok és a Heródes-pártiak közül néhányat, hogy szóval csalják tőrbe. Odamentek tehát, és így szóltak hozzá:»mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessük-e, vagy ne fizessük?«ő pedig ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik:»mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem.«hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte:»kié ez a kép és ez a felirat?«ők pedig így feleltek:»a császáré.«ekkor Jézus ezt mondta nekik:»adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.«És igen elcsodálkoztak rajta. (Mk 12,13 17) Mesterházy Balázs, a harkai gyülekezet lelkésze, az MEE Gyülekezeti és Missziói Osztályának ifjúsági referense, Szélrózsa-atya. Nős, felesége pszichológus és teológus, gyermekeik 6 és 8 évesek. Chicagói teológiai ösztöndíj, ELTE angol könyvtár szak, a Semmelweis Egyetem mentálhigiéné és szervezetfejlesztői képzése egészítették ki teológiai tanulmányait, jelenleg pszichodráma-asszisztensi vizsgára készül. Ezek mellett a lelkész nagyapa, a 90-es évek gyenesi ifjúsági konferenciái, a Mevisz-Bárkában és a börtönmisszióban eltöltött önkéntes évek, valamint a feleségével együtt az indiai Kodaikanal International Schoolban végzett hároméves missziói szolgálata és itthoni nyolcéves soproni iskolalelkészi szolgálata formálta olyan lelkésszé, aki hálás azért, hogy az evangélium erejével mai nyelven szólíthat meg különböző korosztályhoz tartozókat. Így vall indulásáról és mai szolgálatáról: Lelkészavatási igém volt Jézus főpapi imájából (Jn 17,15) az a mondat, amikor nem azt kéri az Atyától, hogy vegye ki a tanítványokat a világból, hanem hogy őrizze meg őket a gonosztól. Ezzel a lelkülettel szeretném megadni istenképűségünkről elgondolkodva a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Előbbinek a rendet, utóbbinak önmagamat. 7 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:48

8 11.00 KRISZTUS-ARCÚ EGYHÁZ Böjte Csabával Radosné Lengyel Anna beszélget sportcsarnok 1993-ban Déván hozták létre a Szent Ferenc Alapítványt, amely működésének huszonkét éve alatt mintegy ötven helyszínen működő gyermekmentő há lózattá növekedett. Az ala pítvány meg ál mo dó jával, Böjte Csaba ferences szerzetessel Radosné Lengyel Anna rádiós szerkesz tő-műsorvezető, a Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelője beszélget a sportcsarnokban. OFFERTÓRIUM A beszélgetést követően Varnus Xavér orgonajátéka alatt gyűjtjük a missziói nap offertóriumát. Idén lehetőségünk van egy magyarországi és egy határon túli célt támogatni: A Kismányokon található Ifjúsági Ház az 1990-es évek eleje óta fogad gyülekezeti csoportokat. Így több mint húsz éve itt szerveződik meg a fúvóstábor, de egyházmegyei ifjúsági táborok, valamint gyülekezeti csoportok számára is helyszínként szolgált az elmúlt évtizedekben (például Soltvadkert, Kiskőrös). A körülbelül 40 fő befogadására képes, táborrá átalakított egykori parókiát minden évben próbáljuk felújítani. Természetesen mindig adódik feladat, hogy a ház megfelelő helyszín legyen az ifjúsági munka számára. A dévai Szent Ferenc Alapítvány Az alapítványt az erdélyi ferences szerzetesek hozták létre 1993 tavaszán. Célja a bajban, nehéz helyzetben lévő legkisebbek segítése. Istennek hála szépen kivirágzott a dévai gyermekvédelmi központ az elmúlt húsz év alatt szeptemberétől, az első iskolanaptól mostanáig közel 8 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:48

9 5 000 gyermeket fogadtak be. Jelenleg 72 helységben kétezer-háromszáznál is több gyereket nevelnek, gondoznak Isten nevében szeretettel. Elkezdték a 20. tanévet, és ki tudná megmondani, hogy hány jó szóért, eredményes vizsgáért, feltörő vidám kacagásért kellene hálát adni? Ki tudná összeszámolni, hogy hány adományozó mennyi mindennel ajándékozta meg a gyermekeket és azt, hogy a sok-sok adományból mennyi áldás, élet fakadt? Nemcsak tanáccsal, jó szóval, hanem anyagi támogatással, tanszerrel, ruhával is segíteni akarják a szülőket, a gyámokat, hogy gyermekeik szépen, egészségesen fejlődjenek. Az lenne jó, ha ez a megelőző tevékenység elégséges lenne. Istennek hála, hogy akarnak is, és tudnak is a bajba jutott embereken segíteni. A tavalyi offertóriumunk felhasználása: A május 31-én, Orosházán tartott Kerületi missziós és családi nap offer tó ri umát a Középhalmi Misszió Alapítvány Alkohol- és Szenvedélybetegmentő Szakszolgálat kapta. Az forintos adomány nagy segítség volt a szolgálatnak ben alakult meg a Középhalmi Misszió, mely a Magyarországi Evangélikus Egyháznak bár kicsiny, de annál többet jelentő missziós helye. Évente három gyógyító konferenciát és csendeshetet tartunk. A misszió a szenvedélybetegek és lelki sérültek gondozását tartja fő feladatának megelőző, illetve utógondozó tevékenységgel. Sok gyógyulni vágyó szabadul meg szenvedélyétől, akik mind a mai napig örömmel tesznek bizonyságot szabadulásukról. A Missziói Napon összegyűjtött támogatást a október a között, a Körös-parton tartott őszi alkalmunkon az ott alvó szabadulni vágyók szállásköltségeire fordítottuk. Isten áldását kérjük az adományozókra! Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsid 13,8) Erdélyi Zoltán 9 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:48

10 12.00 EBÉDIDŐ A hideg ebédről az egy házkerület gondoskodik. Az ebédcsomagok a sportcsarnokban vehetők át. Az ebéd költségeihez adományokat köszönettel elfogadunk SZABADON VÁLASZTHATÓ PROGRAMOK 1. BESZÉLGETÉS AZ IGEHIRDETÉSRŐL Mesterházy Balázs gimnázium A félelmek elűzésének Istene Tényleg nem tartok senkitől? Miért ne venném figyelembe az emberek tekintélyét? A rend Istene Ragaszkodom-e az igazsághoz? Ragaszkodom-e a valósághoz? Megjelenik-e az én életemben a rend a lelke mindennek szemlélete? A természetesség Istene Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból Megvan-e még az istenképűségem? Javítható-e a valahol valami eltörött? 10 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:48

11 2. CSENDSÁTOR: LELKI SAROK, IMÁDSÁG, ÁLDÁS Pelikán András csendsátor A csendsátor személyes lelki feltöltődést, elcsendesedést kínál. A missziói nap forgatagában megpihenést, gyertyagyújtást, csendes egyéni és közösségi imádságot, személyes áldást, lelkipásztori beszélgetést találhatunk ebben a többi helyszíntől kicsit távolabb lévő oázisban. A sátor vezetője Pelikán András, a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség másodlelkésze, a Rózsák terei középiskolai kollégium intézményi lelkésze. 3. BESZÉLGETÉS A GYÜLEKEZETI MISSZIÓ MAI LEHETŐSÉGEIRŐL Deák László kollégiumi ebédlő A belmisszióról szóló beszélgetésben azokra a területekre fogunk koncentrálni, ahol egyházunk meg tud szólítani gyülekezetektől távolabb élő embereket. Szó lesz a baba-mama körök életéről, a hátrányos helyzetű emberek között végzett misszióról éppúgy, mint a bibliaiskolák szolgálatáról. Beszélgetőtársak: Románné Bolba Márta józsefvárosi evangélikus lelkész, Baráthné Tóth Eszter baba-mama kör vezető és Herkely János, az EKE titkára. 4. KULTÚRÁK ÜTKÖZÉSE VÁLASZÚTON AZ EURÓPAI EGYHÁZ Jó András szabadtéri terasz a csarnok mögött Milyen messze van a Közel-Kelet? Egy biztos, ma közelebb van, mint tegnap volt. A világ hírei iránt talán kevéssé érdeklődő magyarok is kénytelenek szembesülni a különféle radikális csoportokról szóló hírekkel. Legutóbb Kenyából 11 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:48

12 érkeztek hírek keresztény egyetemisták lemészárlásáról, abból az országból, melyben a magyar evangélikus misszió is aktívan jelen van. Úgy tűnik, hogy a különböző kultúrák egymásnak feszülése egyre erősödik, és mi sem vonhatjuk ki magunkat ennek hatásai alól. Menekültek tömegei haladnak át hazánkon, sokan telepednek le nálunk is. Az Iszlám állam ellen magyar katonák indulnak hamarosan harcba, és sorolhatnánk a világ összezsugorodásának számtalan egyéb jelét is. Beszélgetésünkben többek között a következő kérdésekre keresünk választ: Kell-e félni az iszlámtól? Hogyan élnek keresztény testvéreink a Közel-Keleten? Hogyan munkálkodik Isten a látszólagos káoszban? Mit tehetünk mi? (Tájékozódás, párbeszéd, misszió) A szemináriumot dr. Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára és Jó András, az Interserve missziós szervezet eurázsiai régiójának igazgatóhelyettese vezetik ÉVE SZÜLETETT BACH AZ ÖTÖDIK EVANGÉLISTA Varnus Xavérral beszélget Gáncs Péter sportcsarnok Varnus Xavér nemcsak virtuóz orgonaművész, hanem valódi pedagógus, aki az általa játszott orgonaművek között tanítja is hallgatóságát. Kifordulva az orgonapadról természetes közvetlenséggel fordul a közönséghez, szellemes sztorikkal színesítve szól a művek születéséről, a zeneszerzők életéről. Így teszi könnyen befogadhatóvá és érthetővé a komolyzenét. S mindeközben gyakran vall Bach iránti rajongásáról, személyes hitéről. Erről beszélget vele Gáncs Péter püspök orgonamuzsikával és közös ko rálénekléssel fűszerezve. 12 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:49

13 6. A FÉNYEVŐK VIADALA VERSES, NÉPZENÉS ELŐADÁS A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium diákjai Kutnyánszkyné Bacskai Eszter vezetésével a kollégium díszterme Gimnáziumunk színjátszó csoportja A fényevők viadalát adja elő, mely hét részből áll, hajnaltól hajnalig tart és a fény szimbólumán keresztül mutatja be a reményt és a reménytelenséget, a fényt és a sötétséget, a paródiát és a lírát, vagyis az emberi világot más-más aspektusból. Fellép kiváló szavalónk, fellépnek az Oktatási Hivatal által kiírt országos modern és kortárstánc tanulmányi versenyen I. és II. helyen végzett kiváló táncosaink, valamint nívódíjjal kitüntetett népzenészeink is EGYHÁZKERÜLETI DÍJAK ÁTADÁSA Interjú az év embereivel sportcsarnok Radosné Lengyel Anna beszélget Homoki Pál lelkésszel, Himerné Duló Erika tanítóval és Szőcs Hajnalka ápolási részlegvezetővel EGYMÁS SZEMÉBEN Záró istentisztelet úrvacsorával sportcsarnok Igét hirdet: Szabóné Mátrai Marianna Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. 13 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:52

14 Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta:»nézz ránk!«ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá:»ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!«és jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. (ApCsel 3,1 10) A PÉCSI GOSPEL KÓRUS RÁADÁSKONCERTJE Az úgy volt, hogy az Úristen megálmodta egy szép napon a kórusunkat. Úgy gondolta, hogy a korálokon, a szép egyházi énekeken, a lassú muzsikákon túl amelyeket általában hallani a templomainkban annyi mindent lehet elmondani örömmel, dinamizmussal, ritmussal, felszabadultsággal a zene nyelvén az örömhírről, Jézusról, a kereszténységről. Ezért szükség van egy énekkarra egy gospel kórusra, akik ezen a nyelven tolmácsolják Isten szeretetét. És adott hozzá embert, adott hozzá elhívást, adott hozzá áldást, minden napra erőt. Ezért vagyunk mi. Nem csak kórus vagyunk, közösség is, annak minden örömével és nyűgével együtt. A szolgálat mellé adott egy csomó örömöt, élményt, tapasztalást is. Olyanok vagyunk, mint az élet maga. Tele vagyunk szabadsággal, pörgéssel, változással, nehézségekkel, olykor meg nem értéssel, fásultsággal, szorongással, de mindig van, ami tovább visz, van elfogadás, megbocsátás, nevetés, és mindezeket áthatja Isten szeretete, ajándékai és a zene, zene, zene. 14 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:52

15 A DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET DÍJAI 15 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:52

16 16 Tessedik Sámuel-díj A Déli Evangélikus Egyházkerület Közgyűlése által alapított Tessedik Sámueldíjat 2007 óta évente egyszer ítélik oda az év déli kerületi lelkészének, pedagógusának, illetve diakóniai munkásának. A díj annak a lelkésznek ítélhető oda, aki érzékelve közösségének lelki szükségleteit és környezetének kihívásait, a gyülekezetépítés, az igehirdetés, a tanítás vagy a lelkigondozás területén olyan kiemelkedő munkát végzett az adott évben, amely közösségének lelki és szellemi épülésére szolgált, bátorított a keresztény hit megvallására és megélésére, és amely munka iránymutató lehet a tágabb környezet számára is. Pedagógusaink közül az tüntethető ki Tessedik-díjjal, aki az adott évben kiemelkedő oktatói és nevelői tevékenységet folytatott; példát mutatott a tanulók számára a nyitott, felelős, elkötelezett keresztény életvitel és a közös európai értékek ápolása terén; aki elismerést vívott ki pedagógiai műhely létrehozásával vagy működtetésével, iskolai, illetve kollégiumi közösség ápolásával és építésével. Diakóniai munkásként az részesülhet az elismerésben, aki az adott évben kiemelkedő módon gondoskodott a reá bízottak testi és lelki épüléséről; szolgálatával a keresztény életvitel példáját mutatta szűkebb és tágabb környezete számára; tevékenysége bátorított a keresztény hit megvallására és megélésére. A Tessedik-díj éremplakettjét a kerületi közgyűlés felkérése alapján a Déli Egyházkerület hűségérmének megalkotója, Várhelyi György szobrászművész készítette. deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:52

17 Homoki Pál Az év lelkésze 2015 Budapesten született január 3-án. Szülei mindketten evangélikusok. Kántor család, szülei és két nővére is kántor, akik mind Fóton szerezték meg kántori oklevelüket. Küldő gyülekezete Budafok. Életére, lelkészi pályájára döntő hatással volt a budafoki ifi és Rőzse István, valamint hatodéves szolgálata alatt Káposzta Lajos. Ugyancsak meghatározó volt életében a komolyzene, azon belül is az egyházzene. Zenei tanulmányait a Luthe ránia énekkarban kamatoztatta, ha teheti, ma is beáll énekelni a kórusba. Teológiai tanulmányait 1997-ben kezdte meg az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Közben egy évet tanult a németországi Neuendettelsauban is az Augustana Hochschulén ben szentelték lelkésszé. Szentelési igéje meghatározó számára: Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim 1,7) A soltvadkerti hatodév elvégzése után első szolgálati helye az Északi Egyházkerületben, a Miskolci Evangélikus Gimnáziumban volt, ahol iskolalelkészként szolgált, majd a diósgyőri, diósgyőr-vasgyári és a tállya abaújszántó tokaj sátoraljaújhelyi gyülekezetek pásztorolásával is megbízták. Ez kiegészült a kiterjedt szórvány gondozásával (Hernádbüd, Golop, Monok kicsiny evangélikus közösségei) óta szolgál folyamatosan a Soltvadkerti Evangélikus Egyházközségben. Lelkészi munkájában az ifjúsági munka és az igehirdetés élvez elsőbbséget. Soltvadkerten nagyszerű ifjúsági munkát végez, a Szélrózsa fesztivál munkájában is oroszlánrészt vállalt mint helyi szervező. Két gyülekezeti énekkar munkájában is részt vesz. Szolgálati ideje alatt jött létre a soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, és felépült az ország egyik legszebb és legkorszerűbb evangélikus óvodája. Az egyházmegye lelkészi közösségének aktív, meghatározó egyénisége. 17 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:52

18 18 Himerné Duló Erika Az év pedagógusa 2015 Himerné Duló Erika a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda tanítója. Tanítói diplomáját június 15-én vehette át a Kőrösi Csoma Sándor Főiskolán. Évről évre gyarapította szakmai tudását. Tanítói munkáját nagy odaadással, a keresztény pedagógia értékeire alapozva végzi. Sokrétű szakmai tapasztalat, igényesség, lelkiismeretes odafigyelés, szociális érzékenység jellemzi. Szakmai munkája és a Szarvas- Ótemplomi Evangélikus Egyházközségben végzett szolgálata követendő példa, mellyel jelentősen hozzájárul a gyermekek hitre neveléséhez. Színvonalas műsoraival aktív szervezője és résztvevője az iskolai és városi egyházi és világi ünnepeknek. A tehetséggondozásban betöltött szerepe is példás, véleménye, ötletei mértékadóak. Az iskolai színjátszó kör, a Szivárvány Tehetségműhely tagjai 2010 óta minden évben bemutatkoznak a helyi Cervinus Teátrumban, ahol színpadra állították és nagy sikerrel mutatták be a következő darabokat: Misi Meséi; Buckó és az elfeledett kincs; Mosoly Nagyanyó megmentése; Vigyázat, a tetőn angyalok járnak; Kaland a nagy családerdőben. Hazai és nemzetközi színjátszó fesztiválokon, gálákon vesz részt és ér el szép eredményeket tanítványaival. A Bibliás iskoladráma-fesztiválon Budapesten első helyezést értek el. A fesztiválok közül kiemelkedő a PADIF (Partiumi színjátszó fesztivál), amelynek a székelyföldi Szilágycseh ad otthon évről évre. Ennek a fesztiválnak visszatérő vendégei 2011 óta, ahol a határon túl élő magyar lakosságnak is bemutatják tudásukat. A méltatásban leírtak egy olyan szakember életútját mutatják be, aki sokat tesz azért, hogy intézményünkben még színvonalasabb legyen az oktató-nevelő munka, a gyermekek és szülők megismerjék és elfogadják a keresztény nevelés értékeit. Személyes példamutatásával sokat tesz azért, hogy a gyermekekben és a szülőkben erősödjön a hitéleti elkötelezettség. Az ember azt nézi, a mi szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. (1Sám 16,7) deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:52

19 Szőcs Hajnalka Az év diakónusa 2015 Szőcs Hajnalka június 21-én született Esztergomban. Egészségügyi szakközépiskolában érettségizett, majd pszichiátriai szakápolói képesítést szerzett, E kategóriás ápoló. Tatán és Tatabányán dolgozott és szerzett egészségügyi tapasztalatot az ottani kórházak pszichiátriai osztályain ben kötött házasságot és költözött Budapestre, a XV. kerületbe. Három fiúgyermek édesanyja: Marcell 13, Milán 11, Medárd 9 éves. Példás családi életet él. Szőcs Hajnalka 2005-től, a Bolla Árpád Evangélikus Szeretetotthon indulása óta az ápolási részleg vezetője. Mivel az intézmény a kis létszámú intézmények közé tartozik, az eltelt tíz évben az ápolási terület mellett egyéb feladatkörök is munkakörébe kerültek, melyeket elhivatottan, magas színvonalon végez től a minőségirányítás vezetője, 2013-ban pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítést szerzett. Munkáját nemcsak a magas szintű szakmaiság, hanem a mély lelkiség is jellemzi. Mindent elkövet, hogy evangélikus szeretetotthonunkban a keresztény lelkiség is kiábrázolódjon. Ha kell, helyettesítő szolgálatot vállal a reggeli áhítatokon, munkatársi alkalmakat szervez, lakókkal beszélget, de ha szükséges, és pótolhatatlanul kiesik valaki az ápolásból, éjszakai műszakra, ápolási szolgálatra is beugrik. Jelmondata Loyolai Szent Ignáctól: Mindent Isten nagyobb dicsőségére! 19 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:52

20 ORDASS LAJOS-EMLÉKPLAKETT Az Ordass Lajos-díj annak a felszentelt (aktív vagy nyugalomba vonult), feddhetetlen életű, magyar vagy külföldi lelkésznek adható, aki a magyar evangélikusságért kiemelkedően sokat tett, de odaítélhető más felekezetű papi személynek is, aki kitartóan munkálkodik az egyházak közeledéséért. A díjnak két fokozata van: a díj és az emlékplakett. A díj névadójáról elnevezett emlékplakettből az egyházkerületek vezetői is ajándékozhatnak az arra érdemeseknek. Az ifj. Szlávics László által készített kisplasztikán a Ordass Lajosról készült grafika vésett képe, hátoldalán pedig Luther-rózsa látható szintén vésett technikával. 20 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:53

21 Szabó Vilmos Béla Paksi lelkész, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye esperese Pusztavámon született a lelkészcsalád ötödik gyermekeként. Az általános és középiskolát Nyíregyházán végezte. Diákkorában aktívan sportolt és zenét tanult. Érettségi után felvételt nyert az Evangélikus Teológiai Akadémiára. Kétéves sorkatonai szolgálat után ben kezdhette el Budapesten teológiai tanulmányait ben avatták lelkésszé Nyíregyházán. Felszentelése után a hét templommal rendelkező kerta veszprémgalsai szórványgyülekezetbe került kihelyezett segédlelkészként ben a bakonytamási bakonyszentlászlói gyülekezet megválasztotta parókus lelkészének. Az itteni szolgálati ideje alatt Zircen közös protestáns templomot épített, éveken át szükség szerint helyettesítő szolgálatot végzett a környező gyülekezetekben, templomot renovált ban házasságot kötött Pintér Lilla evangélikus kertészmérnökkel. Három fiúgyermekük született ben megválasztotta a hartai gyülekezet parókus lelkészének. A rendszerváltás után a német gyökerű gyülekezetben első alkalommal megszervezte a magyarországi német ajkú evangélikus gyülekezetek országos találkozóját. Ugyanitt nagy társadalmi összefogással hagyományteremtő módon megszervezte az országos sportnapot Együtt egymásért, az egészségesebb egyházért mottóval. Ennek keretében jött létre az Evangélikus lelkészek országos erőnléti bajnoksága. Munkásságáért megkapta az önkormányzattól a Hartáért emlékérem kitüntetést ben került jelenlegi szolgálati helyére, a paksi gyülekezetbe. Az első váraljai Szélrózsa országos ifjúsági találkozó szervezőbizottságának tagja volt ben és 2007-ben Pakson megszervezte az Országos evangélikus találkozót. A két országos találkozó között egy alkalommal a Déli Egyházkerület missziói napját is Pakson rendezték meg. Szabó Vilmos Béla eddigi munkássága során az Országos Presbitérium tagjaként volt országos jegyző, majd zsinati tag, az országos jelölőbizottság tagja, 2006-tól a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye esperese. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium igazgatótanácsának jelenleg is tagja. Paks város társadalmi és kulturális életében aktívan részt vesz, képviselve az evangélikus egyházat. Munkásságának elismeréséül Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pro Urbe emlékérem kitüntetésben részesítette. 21 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:53

22 PRÓNAY SÁNDOR-EMLÉKPLAKETT A században élt mecénásról, tudósról, iskolafelügyelőről és zsinati elnökről elnevezett Prónay Sándor-díjban azok a magyar és külföldi, világi személyek részesülhetnek, akik kiemelkedő szellemi vagy anyagi támogatással állnak a Magyarországi Evangélikus Egyház mellett. A díjnak két fokozata van: a díj és az emlékplakett. A díj névadójáról elnevezett emlékplakettből az egyházkerületek vezetői is ajándékozhatnak az arra érdemeseknek. Az ifj. Szlávics László által készített kisplasztikán a Prónay Sándorról készült grafika vésett képe, hátoldalán pedig Luther-rózsa látható szintén vésett technikával. 22 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:53

23 Csete Imréné Csete Imréné Viczián Anna a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség felügyelője, az evangélikus egyház lelkes pártfogója, támogatója. A teremtő Isten által gazdagon megáldott szolgálata nemcsak a gyülekezet, hanem egész az egyházkerület számára példaértékű. Mindig büszkén vállalja a szülővárosa Tótkomlós evangélikus szlovák mindennapjait, hagyományait. Kiemelt hangsúlyt fektet a gyülekezeti tagokkal való rendszeres kapcsolattartásra, melynek egyik személyes példája a gyülekezeten belüli könyvterjesztés és a nőegyleti szolgálat. Anna személyisége nem csak a gyülekezetnek példaértékű. Presbitertársaival együtt sokat fáradozik azon, hogy a település lakosságát meghatározó evangélikus közösség életén keresztül bemutathassák a sokrétű gyülekezeti szolgálatot. Benne megvan az a képesség, hogy a közösséget ne csak összetartsa, hanem nap mint nap egy lépéssel előrébb vigye, útját, szolgálatát meghatározza. Ez a lendület fontos jellemzője a gyülekezet egyéb feladatainak esetében is, mint például az intézményfenntartás, önkéntes szolgálatok, hagyományőrzés. Mint pártfogó és támogató fontos része van a gyülekezet jelen sikereiben, hiszen a kezdetektől istápolta a megújuló ifjúsági munkát, jelen volt a Luther Ház megálmodásánál és megépítésénél. Kreativitása, tenni akarása sokak számára lehet példa egész egyházunkban. A felügyelői konferenciákon való részvétellel a kisebb dél-alföldi gyülekezetek szolgálóit is segíti. Az előbbi erényekkel szolgál gyülekezetében, hittel és szeretettel végzi sokoldalú szolgálatát, vezeti a nőegyletet, töretlen lelkesedéssel szívén viseli az evangélikus kiadványok terjesztését, hosszú éveken keresztül presbitere, majd felügyelője a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközségnek. 23 deli_misszioi_nap_2015_final.indd :31:53

A DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET DÍJAI. Hűségérem

A DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET DÍJAI. Hűségérem A DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET DÍJAI Hűségérem A szeretet és hűség ne hagyjon el téged A Példabeszédek könyvének e mondata öleli körbe a Déli Evangélikus Egyházkerület hűségérmén látható bibliai szimbólumot.

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Luther Márton

Evangélikus hírlevél. Luther Márton Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Óvodánk életéből Missziói nap Szákszenden Bence Győző bemutatkozása Halottak napjára Esperesi

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Karácsony más Szemerei János - püspök. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tit 2,11.

Karácsony más Szemerei János - püspök. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tit 2,11. A győri evangélikus gyülekezet időszaki lapja M E g J E l E n i K A z Ú r 2012. évének K A r Á c S O n y Á n Antoine de Saint- Exupéry írta: A sivatagot az teszi széppé, hogy valahol egy kutat rejt nem

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre.

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre. 2013. június IX. évf. 2. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Miért Szentháromság? Református templomi mennyezetkazetta háromság-motívummal A pünkösd utáni vasárnap

Részletesebben

Segélykiáltás elhagyottakért

Segélykiáltás elhagyottakért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 23. szám 2008. június 8. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 199 Ft És ugyanúgy csodálkozunk azokon, és csodabogárnak tartjuk azokat, akik a mi életvitelünkké is

Részletesebben

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János)

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Szalay Lajos: Ábrahám áldozata (1969) 2014. nyár XVIII. évfolyam 2. szám Folyamatos konfirmáció Az öregek koronája a fiak fiai, és a fiak dicsősége az ő atyáik

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

Finnországba, majd hamarosan finn teológusok érkeztek hazánkba. A föntebb már említett 1937. évi konferenciának

Finnországba, majd hamarosan finn teológusok érkeztek hazánkba. A föntebb már említett 1937. évi konferenciának evangélikus hetilap 73. évfolyam, 47. szám 2008. november 23. Szentháromság ünnepe után utolsó vasárnap Ára: 199 Ft Hetven húsvétot, hetven pünkösdöt, de csak hatvankilenc karácsonyt orgonáltam végig.

Részletesebben

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: reformatus.sopron.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 9400 Sopron, Deák tér

Részletesebben

HÍRLEVELE 2012. Reformáció

HÍRLEVELE 2012. Reformáció A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2012. Reformáció Református füllel hallva bizonyára a legkatolikusabb ünnep a Mindenszentek ünnepe, s fordítva, október 31. alighanem valami hasonlót

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 2012. május VIII. évf. 2. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente " szolgáljunk a Léleknek újságában " (Rm. 7,6) Pünkösdi szabadság Amikor a Jézus Lelke eljött erre a

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei

Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei Bakkné Kecskés Ágnes vagyok, húsz éve élek Mátészalkán. Ifjúkori éveimet egy kis erdőháti faluban, Gacsályban töltöttem. Fehérgyarmaton a Közgazdasági

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 IX. évf. 3. szám 2008. szeptember A TARTALOMBÓL: Országos református tanévnyitó A református iskolahálózat erõsségeinek azonosítása A hittanoktatás

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben