Magyar képviselők Az EurópAi parlamentben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar képviselők Az EurópAi parlamentben"

Átírás

1 Magyar képviselők Az Európai Parlaentben

2 Az Európai Parlaent A Tanáccsal egyenrangú jogalkotó letekre is kiterjesztették az eljárást, aelyeken az Európai Parlaentnek csak vétójoga volt, int a kohéziós és regionális fejlesztéspolitika. Ezen a területeken tehát az Európai Parlaent és a Miniszterek Tanácsa közösen fogadja el az Európai Bizottság által javasolt jogszabályt. Meghatározza az EU költségvetését A Lisszaboni Szerződéssel a Parlaent nagyobb szerephez jutott a költségvetés tervezésénél, ivel egszűnik a különbségtétel a kötelező (EU költségvetés kb %-a) és a ne kötelező kiadások között, int például a ezőgazdasággal vagy nezetközi egállapodásokkal kapcsolatos kiadások. A Parlaent - a Tanáccsal együtt - dönt az EU költségvetésének egészéről. Az európai A Lisszaboni Szerződés egyik legnagyobb újítása, hogy az Európai Parlaent a jogalkotói hatáskört az Európai Unió Tanácsával közösen, vele egyenlő értékben gyakorolja. A Szerződés több int 0 területre kiterjesztette az együttdöntési eljárást, ai a bevett jogalkotási eljárás lett az Unió jogalkotási gyakorlatában. Ezt alkalazzák a régen kizárólagosan a Tanács hatáskörébe tartozó politikák esetében is, int a ezőgazdaság, halászat, bevándorlás, valaint a rendőri és igazságügyi együttűködés. Azokra a terü- parlaenti képviselők az Európai Bizottság javaslatai alapján inden évben hosszú hónapokig tárgyalnak a Miniszterek Tanácsával (az EU tagállaainak képviselőivel), hogy ha-

3 tározzanak az Unió következő évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összegéről. Az így kialakított költségvetés a több évre egállapított felső értékhatárok tiszteletben tartásával nagyon fontos, ivel eghatározza azt a táogatást, aelyet az Európai Unió egyes tevékenységi területeinek juttat a szolidaritás, a fenntartható gazdasági fejlődés és a társadali kohézió biztosítása érdekében. A Parlaent hatásköre kiterjed arra is, hogy elutasítsa a költségvetést, és új tervezetet kérjen, ha úgy véli, prioritásait ne vették eléggé figyelebe. Ellenőrzi az uniós pénzek felhasználását A Költségvetési Ellenőrző Bizottságon keresztül a Parlaent elsősorban az Európai Szávevőszék jelentéseire táaszkodva a költségvetés felhasználását is ellenőrzi: folyaatosan értékeli a közösségi alapok kezelését és hatékonyságát, és ügyel arra, hogy leleplezzék a viszszaéléseket. Ellenőrzi az Európai Bizottság és Európa Unió Tanácsának tevékenységét Az Európai Bizottság elnökét ne lehet az Európai Parlaent egyetértése nélkül kinevezni. Az európai parlaenti képviselők a (korányok által egnevezett) biztosjelölteket is eghallgatják. A eghallgatáson ellenőrzik a jelöltek hozzáértését, azaz egbizonyosodnak arról, hogy egfelelnek-e a tisztségre. A Bizottságot int testületet a Parlaent bizali szavazással nevezi ki. Bizalatlansági indítvány elfogadásával a testületet le is ondathatja. A Parlaent hozzájárulása szükséges továbbá az EU új külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kinevezéséhez, aki egyben a Bizottság alelnöki teendőit is ellátja. A képviselők plenáris ülésen vagy írásban bárilyen téával kapcsolatban kérdést intézhetnek az EU Tanácsának elnökségéhez. Többek között olyan intézkedések szükségességéről is, aelyek az eberi jogok, a deokrácia vagy a jogállaiság egsértését orvosolják. A szabadság és a deokrácia őre Az Európai Parlaent képviselőiből álló Konvent által elfogadott Alapjogi Charta egyetlen szövegben egyesíti a indaddig különböző nezeti, európai és nezetközi törvényekben lefektetett polgári, politikai, gazdasági és szociális jogokat. A Lisszaboni Szerződéssel a Charta jogilag kötelező erőre eelkedett. A képviselők az eberi éltóságot helyezve politikai fellépésük középpontjába inden alkaloal hivatkoznak a Chartára, aikor elítélik az eberi jogok egsértését az Európai Unióban. A Parlaent különösen érzékeny a tolerancia elvével kapcsolatban, és keényen küzd indenfajta egkülönböztetés ellen, legyen az nei, faji, nyelvi, vallási, etnikai vagy fogyatékosságon, koron, politikai eggyőződésen vagy társadali szárazáson alapuló. A Parlaent ezen kívül biztosítani fogja a nezeti parlaentek jogainak védelét, hogy azok kifogást eelhessenek olyan jogalkotási javaslatok ügyében, aelyeket egítélésük szerint nezeti szinten jobban tudnának kezelni. Petíciók és polgári kezdeényezés Minden szeélynek, aki valaelyik tagállaban él, joga van egyedül vagy csoportosan petíciót benyújtani az Európai Parlaenthez az őt közvetlenül érintő, az Unió tevékenységi területéhez kapcsolódó ügyben. Ha egy állapolgár hivatali szabálytalanságot, visszaélést tapasztal valaelyik európai intézény részéről, az Európai Parlaent által kinevezett obudsanhoz fordulhat. A Parlaentnek gondoskodnia kell arról, hogy a Lisszaboni Szerződésbe foglalt, az állapolgárok kezdeényezésére vonatkozó új jogot, aely lehetővé teszi az eberek száára, hogy illió aláírás esetén kezdeényezzék új szakpolitikai javaslatok indítványozását, hatékonyan végrehajtsák. A Parlaent és az EU bővítése Aikor új országok kívánnak az Európai Unióhoz csatlakozni, a Parlaentet felkérik a jóváhagyásra. A képviselők azt ellenőrzik, hogy a jelöltek egfelelnek-e a szerződésekben egszabott kritériuoknak, különösen az eberi jogok védelét illetően. Az Európai Parlaent helye a világban Az Európai Parlaent befolyása egyre inkább érezhető az EU külpolitikájában, és jóváhagyására van szükség az EU által kötött nezetközi egállapodások többségénél is. A közös parlaenti közgyűlések lehetővé teszik a képviselők száára, hogy szoros kapcsolatot tartsanak fenn a világ jogalkotóival. Az Európai Parlaent üléstere jelentős fóru a nezetközi vezetők és ás jelentős közszereplők száára is.

4 Képviselők tagállaonként és képviselőcsoportonként Az Európai Parlaent állandó bizottságai Ország Pártok Össz. NI Össz A képviselőcsoportok listája Az Európai (Kereszténydeokraták) képviselőcsoport (EPP) Európai Szocialisták és Deokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport (S&D) Liberálisok és Deokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport (ALDE) A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport (Greens/EFA) Az Európai Konzervatívok és Reforerek képviselőcsoport (ECR) Az Egységes Európai Baloldal/ Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport (GUE/NGL) A Szabadság és Deokrácia Európája képviselőcsoport (EFD) Független képviselők (NI) Külügyi Bizottság (AFET) Eberi Jogi Albizottság (DROI) Biztonsági és Védeli Politikai Albizottság (SEDE) Fejlesztési Bizottság (DEVE) Nezetközi Kereskedeli Bizottság (INTA) Költségvetési Bizottság ( BUDG) Költségvetési Ellenőrző Bizottság ( CONT) Gazdasági és Monetáris Bizottság ( ECON) Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) Környezetvédeli, Közegészségügyi és Éleliszer-biztonsági Bizottság (ENVI) Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ( ITRE) Belső Piaci és Fogyasztóvédeli Bizottság (IMCO) Közlekedési és Idegenforgali Bizottság (TRAN) Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI) Halászati Bizottság (PECH) Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) Jogi Bizottság (JURI) Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) Alkotányügyi Bizottság (AFCO) Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM) Petíciós Bizottság (PETI) További inforáció az Európai Parlaent szakbizttságairól:

5 Ülésnaptár 0 Ülésnaptár 0 0 / REV - weeks BAGÓ Zoltán Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Kulturális és Oktatási Bizottság A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős Petíciós Bizottság Az EU Horvátország Parlaenti Vegyes Bizottságba delegált Неделя / Doingo / Nedĕle / Søndag / Sonntag / pühapäev / Κυριακή / Sunday / Dianche / Dohnach / Doenica / svētdiena / sekadienis / Vasárnap / II-Ħadd / Zondag / Niedziela / Doingo / duinică / nedeľa / nedelja / Sunnuntai / söndag Сесия / Sesión / Zasedání / Session / Plenarsitzung / Istungjärk / Σύνοδος / Session / Session / Seisiún / Sessione / Sesija / Sesija / Ülés / Sessjoni / Zitting / Posiedzenie / Sessão / Sesiune / Zasadnutie / Zasedanje / Istunto / Saanträdesperiod Комисии / Coisiones / Výbory / Udvalg / Ausschüsse / Koiteed / Eπιτροπές / Coittees / Coissions / Coistí / Coissioni / Koitejas / Koisijos / Bizottságok / Kuitati / Coissies / Koisje / Coissões / Coisii / Výbory / Odbori / Valiokunnat / Utskott Групи / Grupos / Skupiny / Grupper / Fraktionen / Fraktsioonid / Oμάδες / Groups / Groupes / Grúpaí / Gruppi / Politiskās grupas / Grupés / Képviselőcsoportok / Gruppi / Fracties / Grupy / Grupos / Grupuri / Skupiny / Skupine / Ryhät / Grupper Външни парламентарни дейности седмици за работа в избирателните райони / Actividades parlaentarias exteriores seanas de circunscripción / Vnější parlaentní činnost týdny vyhrazené pro volební obvody / Ekstern parlaentarisk virksohed - valgkredsuger / Externe parlaentarische Aktivitäten - Wahlkreiswochen / Väljaspool parlaendi töökohta toiuv tegevus töönädalad valijatega / Εξωτερικές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες - εβδομάδες εκλογικής περιφέρειας / External parliaentary activities-constituency weeks / Activités parleentaires extérieures-seaines de circonscription / Gníohaíochtaí parlaiinteacha seachtracha - seachtainí toghlaigh / Attività parlaentari esterne - settiane di collegio elettorale / Parlaenta ārējie pasākui nedēļas, kad deputāti tiekas ar vēlētājie / Išorinė Parlaento veikla. Susitikių su rinkėjais savaitės / Külső parlaenti tevékenységek választókerületi hetek / Attivitajiet parlaentari esterni - ġigħat tal-kostitwenza / Externe parleentaire activiteiten - achterbanweken / Zewnętrzne działania parlaentarne tygodnie pracy w okręgach wyborczych / Actividades parlaentares externas Seanas de circunscrição / Activităţi parlaentare exterioare săptăâni de circuscripţie / Vonkajšie parlaentné činnosti týždne vo volebných obvodoch / Zunanje parlaentarne dejavnosti tedni v volilni enoti / Toiinta parlaentin ulkopuolella vaalipiiriviikot / Externt parlaentariskt arbete valkretsveckor Помирителен комитет / Coité de Conciliación / Sírčí výbor / Forligsudvalget / Verittlungsausschuss / Lepituskoitee / Eπιτροπή συνδιαλλαγής / Conciliation Coittee / Coité de Conciliation / Coiste Idir-réitigh / Coitato di conciliazione / Saierināšanas koiteja / Taikinio koitetas / Egyeztető Bizottság / Kuitat ta Konċiljazzjoni / beiddelingscoité / Koisja Pojednawcza / Coité de conciliação / Coitet de conciliere / Zierovací výbor / Posredovalni odbor / Sovittelukoitea / Förlikningskoitté A hét napjai képviselőcsoportok külső parlaenti tevékenységek plenáris Ülés bizottságok egyeztető bizottság Hasznos inforációk Európai Parlaent Tájékoztatási Irodája Magyarországon Európai Parlaent Európai Obudsan Európai Unió Неделя / Doingo / Nedĕle / Søndag / Sonntag / pühapäev / Κυριακή / Sunday / Dianche / Dohnach / Doenica / svētdiena / sekadienis / Vasárnap / II-Ħadd / Zondag / Niedziela / Doingo / duinică / nedeľa / nedelja / Sunnuntai / söndag Сесия / Sesión / Zasedání / Session / Plenarsitzung / Istungjärk / Σύνοδος / Session / Session / Seisiún / Sessione / Sesija / Sesija / Ülés / Sessjoni / Zitting / Posiedzenie / Sessão / Sesiune / Zasadnutie / Zasedanje / Istunto / Saanträdesperiod Комисии / Coisiones / Výbory / Udvalg / Ausschüsse / Koiteed / Eπιτροπές / Coittees / Coissions / Coistí / Coissioni / Koitejas / Koisijos / Bizottságok / Kuitati / Coissies / Koisje / Coissões / Coisii / Výbory / Odbori / Valiokunnat / Utskott Групи / Grupos / Skupiny / Grupper / Fraktionen / Fraktsioonid / Oμάδες / Groups / Groupes / Grúpaí / Gruppi / Politiskās grupas / Grupés / Képviselőcsoportok / Gruppi / Fracties / Grupy / Grupos / Grupuri / Skupiny / Skupine / Ryhät / Grupper Външни парламентарни дейности седмици за работа в избирателните райони / Actividades parlaentarias exteriores seanas de circunscripción / Vnější parlaentní činnost týdny vyhrazené pro volební obvody / Ekstern parlaentarisk virksohed - valgkredsuger / Externe parlaentarische Aktivitäten - Wahlkreiswochen / Väljaspool parlaendi töökohta toiuv tegevus töönädalad valijatega / Εξωτερικές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες - εβδομάδες εκλογικής περιφέρειας / External parliaentary activities-constituency weeks / Activités parleentaires extérieures-seaines de circonscription / Gníohaíochtaí parlaiinteacha seachtracha - seachtainí toghlaigh / Attività parlaentari esterne - settiane di collegio elettorale / Parlaenta ārējie pasākui nedēļas, kad deputāti tiekas ar vēlētājie / Išorinė Parlaento veikla. Susitikių su rinkėjais savaitės / Külső parlaenti tevékenységek választókerületi hetek / Attivitajiet parlaentari esterni - ġigħat tal-kostitwenza / Externe parleentaire activiteiten - achterbanweken / Zewnętrzne działania parlaentarne tygodnie pracy w okręgach wyborczych / Actividades parlaentares externas Seanas de circunscrição / Activităţi parlaentare exterioare săptăâni de circuscripţie / Vonkajšie parlaentné činnosti týždne vo volebných obvodoch / Zunanje parlaentarne dejavnosti tedni v volilni enoti / Toiinta parlaentin ulkopuolella vaalipiiriviikot / Externt parlaentariskt arbete valkretsveckor Помирителен комитет / Coité de Conciliación / Sírčí výbor / Forligsudvalget / Verittlungsausschuss / Lepituskoitee / Eπιτροπή συνδιαλλαγής / Conciliation Coittee / Coité de Conciliation / Coiste Idir-réitigh / Coitato di conciliazione / Saierināšanas koiteja / Taikinio koitetas / Egyeztető Bizottság / Kuitat ta Konċiljazzjoni / beiddelingscoité / Koisja Pojednawcza / Coité de conciliação / Coitet de conciliere / Zierovací výbor / Posredovalni odbor / Sovittelukoitea / Förlikningskoitté Európai Unió Tanácsa Európai Bizottság Európai Bíróság Európai Szávevőszék Európai Központi Bank Parleent européen E0 Tel.: + (0) 8 89 Fax: + (0) Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E0 B-0 Brusszel Jogi diploa (ELTE Álla- és Jogtudoányi Kar, 000) A Fidesz tagja (99-); a párt Bács-Kiskun egyei alelnöke (00-) és kalocsai elnöke (00-) Kalocsai városi képviselő (00-00); városi bizottsági elnök (00-00); a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagja (998-00); a Megyei Közgyűlés bizottsági társelnöke (00-00); a Megyei Közgyűlés alelnöke (00-00) Országgyűlési szeélyi titkár (998-00); a Fidesz országgyűlési képviselője (00-00); a Fidesz szakértője (00-00) Európai parlaenti egfigyelő, ajd képviselő (00-00) 8 9

6 BÁNKI Erik BOKROS Lajos Parleent européen E Tel.: + (0) 8 0 Fax: + (0) 8 90 Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 0 Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E B-0 Brüsszel Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Közlekedési és Idegenforgali Bizottság Környezetvédeli, Közegészségügyi és Éleliszer-biztonsági Bizottság Külkereskedeli áruforgali szakképesítés (98); közgazdász szakképesítés (00). Ügyvezető igazgató (99-998). A Mohácsi Városgazdálkodási Kft. felügyelőbizottságának elnöke (99-998). A Harkányi Gyógyfürdő Rt. igazgatótanácsának tagja (99-998). A Fidesz tagja (989-től), a párt ohácsi szervezetének alapítója és elnöke ( ); a párt Baranya egyei alelnöke (99-998), ajd elnöke (998-00). A Fidesz Szávizsgáló Bizottságának tagja (00-től), ajd elnöke (0-től). A Fidesz regionális politikai igazgatója (00-től). Önkorányzati képviselő (990-00). A Baranya egyei közgyűlés Oktatási, kulturális és sportbizottságának elnöke (99-998). Országgyűlési képviselő (998-0); a Gyógy- és Terálturizus Albizottság elnöke (998-00); a Sport- és Turizusbizottság elnöke (00-0). A Fidesz frakcióvezető-helyettese (00-0). Európai parlaenti képviselő (0-től), a Környezetvédeli, Közegészségügyi és Éleliszerbiztonsági Bizottság tagja (0-től). Az Európai Gyógyfürdőszövetség parlaenti tanácsadó testületének elnöke (999-00). A Baranya Megyei Teniszszövetség elnöke (998-00). A Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja (009- től). A Nezetközi Gyerekentő Szolgálat Alapítvány kuratóriui tagja (009-től). A Magyar Olipiai Bizottság felügyelőbizottságának tagja (0-től). Dr. Fáy Mihály Díj (Mohács Gazdaságáért Díj, 00). Parleent européen Bât. Willy Brandt 0M Tel.: + (0) 8 0 Fax: + (0) 8 90 Parleent européen T09, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 0 Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz WIB 0M B-0 Brüsszel Európai Konzervatívok és Reforerek az elnökség tagja Magyar Deokrata Fóru Környezetvédeli, Közegészségügyi és Éleliszerbiztonsági Bizottság Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős Gazdasági és Monetáris Bizottság Az EU Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlaenti Vegyes Bizottságba delegált Közép-európai Egyete közpolitikai és közgazdaságtudoányi tanszéke, professzor; kolozsvári Babes-Bolyai Egyete és bukaresti Közgazdaságtudoányi Akadéia, vendégprofesszor Közép-európai Egyete csoport vállalati ügyeiért felelős vezérigazgató; Eötvös Lóránd Tudoányegyete Gazdasági Tanács, elnök; Nezetközi Valutaalap, tanácsadó; Világbank, igazgató; privatizációs és szerkezeti átalakítások tanácsadója többek között Horvátországban, Roániában, Bulgáriában, Kínában, Vietnaban, Azerbajdzsánban; pénzügyiniszter (nevéhez fűződik a 90-es évek közepén kialakított és bevezetett pénzügyi stabilitási progra); Budapest Bank, elnök és vezérigazgató; Budapesti Értéktőzsde, elnök; Állai Vagyonkezelő Rt., igazgató A privatizációról, az áteneti reforokról, a stabilizációról és a banki szektor reforjairól szóló száos könyv és cikk szerzője. 0

7 DEUTSCH Taás GÁL Kinga Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Költségvetési Ellenőrző Bizottság Regionális Fejlesztési Bizottság Az EU Oroszország Parlaenti Együttűködési Bizottságba delegált Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Az EU Ukrajna Parlaenti Együttűködési Bizottságba delegált Az Euronest Parlaenti Közgyűlésbe delegált Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Alelnök Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Eberi Jogi Albizottság Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős Külügyi Bizottság Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős Az Euronest Parlaenti Közgyűlésbe delegált Parleent européen E Tel.: + (0) 8 Fax: + (0) 8 9 Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 Fax: + (0) 88 9 Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E B-0 Brüsszel Jogász (ELTE, Budapest, 999) A Fidesz alapító tagja; a Fidesz Országos Választányának tagja ( ); a Fidesz kapányfőnöke az önkorányzati választásokon (990); a Fidesz kapányfőnöke az országgyűlési választásokon (998); a Fidesz alelnöke (99-00); a Fidesz budapesti elnöke (00-00); a Fidesz elnöki kabinetjének vezetője (00-009) Önkorányzati képviselő és a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség frakciójának vezetője, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkorányzata (00-008) A Budapest Fővárosi Közgyűlés tagja, a Fidesz-KDNP frakció vezetője (00-00) Országgyűlési képviselő, a Fidesz frakcióvezetőhelyettese ( ); az Országgyűlés alelnöke (00-00) Ifjúsági és sportiniszter (999-00) A Nezetközi Gyerekentő Szolgálat Magyar Egyesületének tagja (990-); az Országos Területfejlesztési Tanács tagja (999-00); a korány kábítószerügyi koordinációs bizottságának elnöke (999-00); a Magyar Olipiai Bizottság alelnöke (999-00) Parleent européen E Tel.: + (0) 8 99 Fax: + (0) Parleent européen T09, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E B-0 Brüsszel Jogász (ELTE, Budapest, 99); nezetközi és összehasonlító eberi jogi diploa (IIHR, Strasbourg, 99) Európai parlaenti képviselő (00-); az Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság alelnöke (00-) A Magyar Tudoányos Akadéia elnökének főtanácsadója (00-00); a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökhelyettese (00-00) Tudoányos unkatárs int nezetközi kisebbségjogász, Európai Kisebbségkutató Központ (European Centre for Minority Issues - ECMI) (99-00)

8 GLATTFELDER Béla GÖNCZ Kinga Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős Nezetközi Kereskedeli Bizottság Az EU Moldova Parlaenti Együttűködési Bizottságba delegált Az Euronest Parlaenti Közgyűlésbe delegált Szocialisták és Deokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlaenti Képviselőcsoportja tag Magyar Szocialista Párt Alelnök Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Petíciós Bizottság A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nezetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős Parleent européen E Tel.: + (0) Fax: + (0) Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E B-0 Brüsszel Agrárérnök, GATE (99); agrárgazdasági Kutató és Inforatikai Intézet (99); gazdasági Minisztériu állatitkára (000-00) Országgyűlési Képviselő (990-00) Parleent européen G Tel.: + (0) 8 Fax: + (0) 8 9 Parleent européen T00, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 Fax: + (0) 88 9 Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP G B-0 Brüsszel Diploa a Seelweis Orvostudoányi Egyete Orvostudoányi Karán, Budapest (9); pszichoterapeuta diploa az Európai Pszichoterápiás Szövetségtől (00) Gyakorló pszichiáter (9-98); az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet adjunktusa, részt vesz az első szociálpolitikai képzési prograok kialakításában (98-989); a Szociológiai Intézet Szociálpolitikai és Szociális Munka Tanszékének adjunktusa, ELTE, Budapest (989-99); a Partners Hungary Alapítvány igazgatója az alapítvány olyan szervezetek nezetközi hálózatának része, aelyek a konstruktív konfliktus-kezelési kultúra egteretését, a deokrácia-technikák, a tárgyalástechnikák és a változás-enedzsent oktatását tűzték ki célul (99-00); a Közép-európai Egyete Eberi Jogi Tanszékén az előítéletek szociálpszichológiáját oktatja, Budapest (998-00). Helyettes állatitkár, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériu (00-00); esélyegyenlőségi iniszter (00. június-október); ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi iniszter (00-00); az első női külügyiniszter (00-009)

9 GURMAI Zita GYÜRK András Szocialisták és Deokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlaenti Képviselőcsoportja tag Magyar Szocialista Párt Alelnök Alkotányügyi Bizottság Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Az EU Moldova Parlaenti Együttűködési Bizottságba delegált Közlekedési és Idegenforgali Bizottság Az AKCS EU Közös Parlaenti Közgyűlésbe delegált Az Euronest Parlaenti Közgyűlésbe delegált Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport az elnökség tagja Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Az EU Örényország, EU Azerbajdzsán, EU Grúzia Parlaenti Együttűködési Bizottságokba delegált Az Euronest Parlaenti Közgyűlésbe delegált Belső Piaci és Fogyasztóvédeli Bizottság Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős Parleent européen G Tel.: + (0) 8 89 Fax: + (0) Parleent européen T00, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP G B-0 Brüsszel Marx Károly Közgazdaságtudoány Egyete ( ); doktori fokozat (99) Coporgan társaság, kounikációs koordinátor ( ); Westel Rádiótelefon Kft. üzletkötő (990-99); Politikatörténeti Intézet PR-igazgató (99-99); Szelén Művelődési Tanácsadó Kft. ügyvezető (99-00) A 90-es évektől kezdve civil élet aktív szereplője, száos alapítványt hozott létre: Nők a valódi esélyegyenlőségért Alapítvány, Nők a közéletben Alapítvány; száos esélyegyenlőséggel foglalkozó tanulányt készített, és kutatást végzett, int szervező és társszerző Országgyűlési képviselő, Magyar Országgyűlés (00-00); NATO Közgyűlés delegáltja; Közép-Európai Hálózat delegáltja; egfigyelő az Európai Parlaentben (00-00) MSZP: tag (99-); nőtagozat ügyvivője (99); Szocialista Internacionálé Nőszervezeti alelnöke (999-); nőtagozat elnöke (00-); Európai Szocialisták Pártja (ESZP), Nőszervezet elnöke (00-) Parleent européen E09 Tel.: + (0) 8 Fax: + (0) 8 9 Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 Fax: + (0) 88 9 Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E09 B-0 Brüsszel ELTE-BTK, Történész (000) Országgyűlési képviselő, Külügyi Bizottság tagja (998-00); frakcióvezető-helyettes (00-00); bizottsági alelnök, Ifjúsági és Sport Bizottság (00-00); egfigyelő az Európai Parlaentben (00-00)

10 HANKISS Ágnes HERCZOG Edit Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Petíciós Bizottság Biztonság- és Védelepolitikai Albizottság A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzosás Probléájával Foglalkozó Különbizottság Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős Költségvetési Bizottság Az Aerikai Egyesült Állaokkal fenntartott kapcsolatokért felelős Szocialisták és Deokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlaenti Képviselőcsoportja kincstárnok Magyar Szocialista Párt Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Az EU Örényország, EU Azerbajdzsán, EU Grúzia Parlaenti Együttűködési Bizottságokba delegált Az Euronest Parlaenti Közgyűlésbe delegált Költségvetési Bizottság Költségvetési Ellenőrző Bizottság Az Aerikai Egyesült Állaokkal fenntartott kapcsolatokért felelős A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzosás Probléájával Foglalkozó Különbizottság Parleent européen E9 Tel.: + (0) 8 90 Fax: + (0) Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E9 B-0 Brüsszel Klinikai pszichológia, egyetei diploa, Eötvös Loránd Tudoányegyete Bölcsészettudoányi Kar, Budapest (9); bölcsészdoktori cí társadalolélektanból (9); a társadalolélektan tanára az ELTE Jogtudoányi Karán (9-98) A Fidesz képviselője a Fővárosi Önkorányzatban (990-9); a Fidesz parlaenti frakcióvezetőjének a tanácsadója (99-998) Koránybiztos, Europalia Hungaria- a agyar kultúra belgiui beutatkozásának irányítása ( ); a Havas Béla Kultúrakutató Intézet igazgatója (000- ) A Magyar Rádió, ajd a Duna Televízió Kuratóriua Elnökségének a Fidesz által delegált tagja (99-009); a Magyar Polgári Együttűködés Egyesület alelnöke (99-009); hetente jelentkező politikai elező űsorok űsorvezetője a Hír TV-ben és az Echo Tv-ben ( Péntek8, Összefüggések, Sorok között ) (00-008). Írói unkásságának eliseréseként kapott díjak: A jövő irodaláért díj (989); József Attila díj (99). Parleent européen Bât. Atriu 0K08 Tel.: + (0) 8 9 Fax: + (0) 8 99 Parleent européen T009, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 9 Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP G0 B-0 Brüsszel Kertészeti Egyete, tartósítóipari érnök, orosz nyelvi szakfordító (98); Eötvös Loránd Tudoányegyete, portugál szak, (99); Magyar Tudoányos Akadéia - tudoányos ösztöndíjas (98-989); Kertészeti Egyete, tanársegéd (989-99); Unilever Magyarország Kft. (99-99); ICI Hungária Kft. (99-00); National Starch Cheical, Közép- és Kelet- Európai régió vezetője MSZP-tag (989-). Fejér egyei elnökségi tag (00-) Európa Tanács (999) 8 9

11 JÁRÓKA Lívia KÓSA Ádá Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Alelnök Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Eberi Jogi Albizottság A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nezetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Foglalkoztatási és Szociális Bizottság A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős Közlekedési és Idegenforgali Bizottság Az EU Oroszország Parlaenti Együttűködési Bizottságba delegált Parleent européen E Tel.: + (0) 8 8 Fax: + (0) 8 98 Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 8 Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E B-0 Brüsszel Angol nyelvtanár (Berzsenyi Dániel Főiskola, Szobathely, 998); MA-fokozat, politika és szociológia szak (Közép-Európai Egyete, Varsó, 999); MPhilfokozat, szociálantropológia (University College, London, 000) Európai parlaenti képviselő (00-); az Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagja (00-); a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság helyettes koordinátora (00-); a Kulturális és Oktatási Bizottság póttagja (00-); az EP Rasszizusellenes és Sokszínűség Munkacsoportjának alelnöke (00-009); az EPP- ED képviselőcsoport A roák valós integrációjáért unkacsoportjának progravezetője (00-009); a Dél-Ázsia országaival fenntartott kapcsolatokért felelős tagja A Roa Oktatási Alap kuratóriuának tagja; a Roa Diploáciai Progra agas szintű unkacsoportjának tagja; az Európai Roa Inforációs Iroda kuratóriui tagja Az Év Európai Parlaenti Képviselője az Igazságosság és Alapvető Eberi Jogok kategóriában (00); a Világgazdasági Fóru társszervezete, a Világ Fiatal Vezetőinek Fórua tagjává választották (00) Parleent européen E8 Tel.: + (0) 8 08 Fax: + (0) Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E8 B-0 Brüsszel Jogi diploa, Pázány Péter Katolikus Egyete (000); jogi szakvizsga, Igazságügyi Minisztériu (00) A Budapesti Ügyvédi Kaara tagja; sportszervezőenedzser, Seelweis Egyete (00) A De jure Alapítvány felügyelőbizottsági tagja (00); a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) elnökségi tagja (00-00), elnöke (00-); az Országos Fogyatékosügyi Tanács tagja (00-); az Európai Siketek Szövetsége (EUD) jogi bizottságának tagja (00-); a Siketek Nezetközi Sportbizottsága (ICSD) jogi bizottságának tagja (00-); a Fogyatékos Eberek Szövetségeinek Tanácsa alelnöke (00-008), elnöke (008-); a Siketek Világszövetsége (WFD) jogi bizottságának tagja (008-) 0

AZ EURÓPAI PARLAMENT MAGYAR KÉPVISELŐI

AZ EURÓPAI PARLAMENT MAGYAR KÉPVISELŐI AZ EURÓPAI PARLAMENT MAGYAR KÉPVISELŐI Web és közösségi média elérhetőségek: www.europarl.hu www.europarl.europa.eu facebook.com/europai.parlament.tajekoztatasi.irodaja twitter.com/ep_budapest instagram.com/epbudapest

Részletesebben

AZ EURÓPAI AMENT MAGYAR KÉPVISELÔI AMENTI CIKLUS (2004 2009)

AZ EURÓPAI AMENT MAGYAR KÉPVISELÔI AMENTI CIKLUS (2004 2009) AZ EURÓPAI PARLAMENT AMENT AR KÉPVISELÔI 6. PARLAMENTI AMENTI CIKLUS (2004 2009) 1 Képviselôk tagállamonként és képviselôcsoportonként* 2 32 fô 30 fô 33 fô 41 fô Az Európai Parlament összetétele 42 fô

Részletesebben

1. Az Európai Unió 7 1.1. Az Európai Unió tagállamai 8 1.2. Az Európai Unió jelképei 9

1. Az Európai Unió 7 1.1. Az Európai Unió tagállamai 8 1.2. Az Európai Unió jelképei 9 Tartalomjegyzék 1. Az Európai Unió 7 1.1. Az Európai Unió tagállamai 8 1.2. Az Európai Unió jelképei 9 1.2.1. Az európai zászló 9 1.2.2. Az európai himnusz 10 1.2.3. Európa Nap, május 9. 10 1.3. Az Európai

Részletesebben

A parlamenti bizottságok gyors áttekintése

A parlamenti bizottságok gyors áttekintése A parlamenti bizottságok gyors áttekintése A parlamenti bizottságok gyors áttekintése Az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül választott uniós intézmény. Az Európai Parlament 751 tagjának feladata,

Részletesebben

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 3. ülése. 2012. november 28./29. Program

A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 3. ülése. 2012. november 28./29. Program Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése

Részletesebben

A Magyar Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. a Magyar Német Ifjúsági Fórum 5. Közgyűlése. 2015. november 12/13.

A Magyar Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. a Magyar Német Ifjúsági Fórum 5. Közgyűlése. 2015. november 12/13. Németoszági Európa Unió Az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa Európa Intézet Budapest A Magyar Német Fórum 25. Éves Közgyűlése és a Magyar Német Ifjúsági Fórum 5. Közgyűlése 2015. november 12/13. Az európai

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. és a. Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése. 2015. november 12-13.

A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. és a. Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése. 2015. november 12-13. Németországi Európa Unió Az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa Európa Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése és a Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése 2015. november 12-13. Az európai

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

Európai parlamenti választás június 7-én - Amit tudni érdemes -

Európai parlamenti választás június 7-én - Amit tudni érdemes - Európai parlamenti választás 2009. június 7-én - Amit tudni érdemes - Az Európai Unió országaiban 2009. június 4. és 7. között - Magyarországon minden bizonnyal június 7-én - választják meg az Európai

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

A Policy Solutions összefoglalója a magyar EP-képviselők 2012. februári-márciusi munkájáról

A Policy Solutions összefoglalója a magyar EP-képviselők 2012. februári-márciusi munkájáról A Policy Solutions összefoglalója a magyar EP-képviselők 2012. februári-márciusi munkájáról 1. Az EP-képviselők politikai munkája A magyarországi belpolitikai helyzetről folyó diskurzus az elmúlt két hónapban

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Az év magyar európai parlamenti képviselői 2011-2012

Az év magyar európai parlamenti képviselői 2011-2012 Az év magyar európai parlamenti képviselői 2011-2012 Policy Solutions elemzése a magyar európai parlamenti képviselők munkájáról 2012. augusztus Tartalomjegyzék 1. Az év magyar európai parlamenti képviselője

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Komoly magyar szakmai sikerek az Európai Parlamentben

Komoly magyar szakmai sikerek az Európai Parlamentben Komoly magyar szakmai sikerek az Európai Parlamentben A Policy Solutions elemzése a magyar EP-képviselők októberi munk{j{ról Október folyamán több magyar EP-képviselő is jelentős szakmai ranggal járó feladatot

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045428, Székhelye: 1118 Budapest, Számadó u. 19.) IGAZGATÓSÁGÁNAK rendkívüli tájékoztatója

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

26. éves közgyűlés. 6. közgyűlés október ELŐZETES i állapot * gal jelölt előadók felkérés alatt!

26. éves közgyűlés. 6. közgyűlés október ELŐZETES i állapot * gal jelölt előadók felkérés alatt! Magyar Német Fórum 26. éves közgyűlés Magyar Német Ifjúsági Fórum 6. közgyűlés 2016. október 25. 26. P R O G R A M ELŐZETES 2016.10.12 i állapot * gal jelölt előadók felkérés alatt! Helyszín: Andrássy

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Születési hely, dátum: Pápa, 1961. június 4. Családi állapota: nős, felesége Dobrev Klára Gyerekek: Péter (1988); Bálint (1990); Anna (1996); Tamás (1997) Tanulmányok 1984-1990

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Brüsszelben is offshore-ra lő a Fidesz

Brüsszelben is offshore-ra lő a Fidesz Brüsszelben is offshore-ra lő a Fidesz A Policy Solutions elemzése a magyar EP-képviselők novemberi munk{j{ról Eseménydús hónapot zártak a Lisszaboni Szerződés életbe lépése előtti utolsó hónapban a magyar

Részletesebben

Forró ősz az Európai Parlamentben

Forró ősz az Európai Parlamentben Forró ősz az Európai Parlamentben A Policy Solutions elemzése a magyar EP-képviselők 2011. októberi és novemberi munk{j{ról 2011. december Vezetői összefoglaló Forró volt az ősz a magyar EP-képviselők

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak Tudományos fokozatok, címek:: 1984,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 9. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 9. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. október 9. (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2644. ülése Időpont: 2017. október 11. Kezdési idő:

Részletesebben

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hol tart az Európai Unió a többszintű kormányzás intézményrendszerének kiépítésében Dr. Szalay András EU Régiók Bizottsága tagja Veszprémi önkormányzati képviselő A magyar uniós elnökség és a régiók jövője

Részletesebben

a nemzeti érdek védelmében A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának beszámolója 2009 2011

a nemzeti érdek védelmében A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának beszámolója 2009 2011 a nemzeti érdek védelmében A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának beszámolója 2009 2011 a nemzeti érdek védelmében A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Európai Parlamenti

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 4: (5) ******* 2009.09.24.

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 4: (5) ******* 2009.09.24. 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS Dok. száma: 4: (5) ******* 2009.09.24. KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG ELŐADÓK: LÁSZLÓ SURJÁN - III. SZAKASZ (BIZOTTSÁG) VLADIMÍR MAŇKA - EGYÉB SZAKASZOK PARLAMENT ELSŐ OLVASAT

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA SZERVEZÉSÉBEN. 2013. JÚNIUS 14-15. SZÉCHENYI

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. május 30. (30.05) (OR. en) 9806/06 OJ/CONS 31 SOC 271 SAN 149 CONSOM 43 TERVEZETT NAPIREND Küldi: Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK (FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

Szakpolitikában Győri Enikő, politikai munkában Tabajdi Csaba az élen. Magyar képviselők az EP-ben,

Szakpolitikában Győri Enikő, politikai munkában Tabajdi Csaba az élen. Magyar képviselők az EP-ben, Szakpolitikában Győri Enikő, politikai munkában Tabajdi Csaba az élen Magyar képviselők az EP-ben, 2009-2010 1. Vezetői összefoglaló A Policy Solutions az elmúlt egy évben minden hónapban nyilvánosan értékelte

Részletesebben

Kroes is beállt a lejáratók sorába. Neelie Kroes európai biztos súlyos és alaptalan vádakat hangoztatott Magyarországgal összefüggésben.

Kroes is beállt a lejáratók sorába. Neelie Kroes európai biztos súlyos és alaptalan vádakat hangoztatott Magyarországgal összefüggésben. eu hírlevél A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának hírlevele 2012. február Térjünk vissza a józan észhez! Az Európai Parlament egyik új alelnökévé választották Surján

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D Dr. Jász Krisztina Ph.Dfõiskolai docensszociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Iroda: A épület, 219. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: jaszkrisztina@igyk.pte.hu Szakmai

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

SAJTÓKISOKOS AZ EURÓPAI PARLAMENT TÁJÉKOZTATÁSI IRODÁJA MAGYARORSZÁGON

SAJTÓKISOKOS AZ EURÓPAI PARLAMENT TÁJÉKOZTATÁSI IRODÁJA MAGYARORSZÁGON SAJTÓKISOKOS AZ EURÓPAI PARLAMENT TÁJÉKOZTATÁSI IRODÁJA MAGYARORSZÁGON 2 www.europarl.hu AZ EURÓPAI PARLAMENT TÁJÉKOZTATÁSI IRODÁJA MAGYARORSZÁGON SAJTÓKISOKOS 3 4 AZ EURÓPAI PARLAMENT TÁJÉKOZTATÁSI IRODÁJA

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PROGRAM Pénzügyi mágiák pénzügyi kiutak controlling, számviteli és adózási konferencia SOPRON 2010. szeptember 30 október 1. A Nyugat-magyarországi

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Az Európai Parlament tagjainak évi választása. Tájékoztató adatok az előzetes eredményről (gyorsjelentés) június 7.

Az Európai Parlament tagjainak évi választása. Tájékoztató adatok az előzetes eredményről (gyorsjelentés) június 7. Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása Tájékoztató adatok az előzetes eredményről (gyorsjelentés) 2009. június 7. Készült: 2009. június 7. ELŐSZÓ Magyarország választópolgárai 2009. június

Részletesebben

a képviselő pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozat

a képviselő pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozat a képviselő pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozat AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE. Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere.

AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE. Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere. 1 AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere. TARTALOM 2 Az európai integráció fejlődése Az Európai Unió jogi keretei Uniós polgárság és alapvető jogok

Részletesebben

Újra Magyarország a téma az Európai Parlamentben. A Policy Solutions elemzése a magyar EP-képviselők 2011. decemberi és 2012. januári munkájáról

Újra Magyarország a téma az Európai Parlamentben. A Policy Solutions elemzése a magyar EP-képviselők 2011. decemberi és 2012. januári munkájáról Újra Magyarország a téma az Európai Parlamentben A Policy Solutions elemzése a magyar EP-képviselők 2011. decemberi és 2012. januári munkájáról Vezetői összefoglaló Január közepén Magyarországról és a

Részletesebben