Magyar képviselők Az EurópAi parlamentben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar képviselők Az EurópAi parlamentben"

Átírás

1 Magyar képviselők Az Európai Parlaentben

2 Az Európai Parlaent A Tanáccsal egyenrangú jogalkotó letekre is kiterjesztették az eljárást, aelyeken az Európai Parlaentnek csak vétójoga volt, int a kohéziós és regionális fejlesztéspolitika. Ezen a területeken tehát az Európai Parlaent és a Miniszterek Tanácsa közösen fogadja el az Európai Bizottság által javasolt jogszabályt. Meghatározza az EU költségvetését A Lisszaboni Szerződéssel a Parlaent nagyobb szerephez jutott a költségvetés tervezésénél, ivel egszűnik a különbségtétel a kötelező (EU költségvetés kb %-a) és a ne kötelező kiadások között, int például a ezőgazdasággal vagy nezetközi egállapodásokkal kapcsolatos kiadások. A Parlaent - a Tanáccsal együtt - dönt az EU költségvetésének egészéről. Az európai A Lisszaboni Szerződés egyik legnagyobb újítása, hogy az Európai Parlaent a jogalkotói hatáskört az Európai Unió Tanácsával közösen, vele egyenlő értékben gyakorolja. A Szerződés több int 0 területre kiterjesztette az együttdöntési eljárást, ai a bevett jogalkotási eljárás lett az Unió jogalkotási gyakorlatában. Ezt alkalazzák a régen kizárólagosan a Tanács hatáskörébe tartozó politikák esetében is, int a ezőgazdaság, halászat, bevándorlás, valaint a rendőri és igazságügyi együttűködés. Azokra a terü- parlaenti képviselők az Európai Bizottság javaslatai alapján inden évben hosszú hónapokig tárgyalnak a Miniszterek Tanácsával (az EU tagállaainak képviselőivel), hogy ha-

3 tározzanak az Unió következő évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összegéről. Az így kialakított költségvetés a több évre egállapított felső értékhatárok tiszteletben tartásával nagyon fontos, ivel eghatározza azt a táogatást, aelyet az Európai Unió egyes tevékenységi területeinek juttat a szolidaritás, a fenntartható gazdasági fejlődés és a társadali kohézió biztosítása érdekében. A Parlaent hatásköre kiterjed arra is, hogy elutasítsa a költségvetést, és új tervezetet kérjen, ha úgy véli, prioritásait ne vették eléggé figyelebe. Ellenőrzi az uniós pénzek felhasználását A Költségvetési Ellenőrző Bizottságon keresztül a Parlaent elsősorban az Európai Szávevőszék jelentéseire táaszkodva a költségvetés felhasználását is ellenőrzi: folyaatosan értékeli a közösségi alapok kezelését és hatékonyságát, és ügyel arra, hogy leleplezzék a viszszaéléseket. Ellenőrzi az Európai Bizottság és Európa Unió Tanácsának tevékenységét Az Európai Bizottság elnökét ne lehet az Európai Parlaent egyetértése nélkül kinevezni. Az európai parlaenti képviselők a (korányok által egnevezett) biztosjelölteket is eghallgatják. A eghallgatáson ellenőrzik a jelöltek hozzáértését, azaz egbizonyosodnak arról, hogy egfelelnek-e a tisztségre. A Bizottságot int testületet a Parlaent bizali szavazással nevezi ki. Bizalatlansági indítvány elfogadásával a testületet le is ondathatja. A Parlaent hozzájárulása szükséges továbbá az EU új külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kinevezéséhez, aki egyben a Bizottság alelnöki teendőit is ellátja. A képviselők plenáris ülésen vagy írásban bárilyen téával kapcsolatban kérdést intézhetnek az EU Tanácsának elnökségéhez. Többek között olyan intézkedések szükségességéről is, aelyek az eberi jogok, a deokrácia vagy a jogállaiság egsértését orvosolják. A szabadság és a deokrácia őre Az Európai Parlaent képviselőiből álló Konvent által elfogadott Alapjogi Charta egyetlen szövegben egyesíti a indaddig különböző nezeti, európai és nezetközi törvényekben lefektetett polgári, politikai, gazdasági és szociális jogokat. A Lisszaboni Szerződéssel a Charta jogilag kötelező erőre eelkedett. A képviselők az eberi éltóságot helyezve politikai fellépésük középpontjába inden alkaloal hivatkoznak a Chartára, aikor elítélik az eberi jogok egsértését az Európai Unióban. A Parlaent különösen érzékeny a tolerancia elvével kapcsolatban, és keényen küzd indenfajta egkülönböztetés ellen, legyen az nei, faji, nyelvi, vallási, etnikai vagy fogyatékosságon, koron, politikai eggyőződésen vagy társadali szárazáson alapuló. A Parlaent ezen kívül biztosítani fogja a nezeti parlaentek jogainak védelét, hogy azok kifogást eelhessenek olyan jogalkotási javaslatok ügyében, aelyeket egítélésük szerint nezeti szinten jobban tudnának kezelni. Petíciók és polgári kezdeényezés Minden szeélynek, aki valaelyik tagállaban él, joga van egyedül vagy csoportosan petíciót benyújtani az Európai Parlaenthez az őt közvetlenül érintő, az Unió tevékenységi területéhez kapcsolódó ügyben. Ha egy állapolgár hivatali szabálytalanságot, visszaélést tapasztal valaelyik európai intézény részéről, az Európai Parlaent által kinevezett obudsanhoz fordulhat. A Parlaentnek gondoskodnia kell arról, hogy a Lisszaboni Szerződésbe foglalt, az állapolgárok kezdeényezésére vonatkozó új jogot, aely lehetővé teszi az eberek száára, hogy illió aláírás esetén kezdeényezzék új szakpolitikai javaslatok indítványozását, hatékonyan végrehajtsák. A Parlaent és az EU bővítése Aikor új országok kívánnak az Európai Unióhoz csatlakozni, a Parlaentet felkérik a jóváhagyásra. A képviselők azt ellenőrzik, hogy a jelöltek egfelelnek-e a szerződésekben egszabott kritériuoknak, különösen az eberi jogok védelét illetően. Az Európai Parlaent helye a világban Az Európai Parlaent befolyása egyre inkább érezhető az EU külpolitikájában, és jóváhagyására van szükség az EU által kötött nezetközi egállapodások többségénél is. A közös parlaenti közgyűlések lehetővé teszik a képviselők száára, hogy szoros kapcsolatot tartsanak fenn a világ jogalkotóival. Az Európai Parlaent üléstere jelentős fóru a nezetközi vezetők és ás jelentős közszereplők száára is.

4 Képviselők tagállaonként és képviselőcsoportonként Az Európai Parlaent állandó bizottságai Ország Pártok Össz. NI Össz A képviselőcsoportok listája Az Európai (Kereszténydeokraták) képviselőcsoport (EPP) Európai Szocialisták és Deokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport (S&D) Liberálisok és Deokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport (ALDE) A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport (Greens/EFA) Az Európai Konzervatívok és Reforerek képviselőcsoport (ECR) Az Egységes Európai Baloldal/ Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport (GUE/NGL) A Szabadság és Deokrácia Európája képviselőcsoport (EFD) Független képviselők (NI) Külügyi Bizottság (AFET) Eberi Jogi Albizottság (DROI) Biztonsági és Védeli Politikai Albizottság (SEDE) Fejlesztési Bizottság (DEVE) Nezetközi Kereskedeli Bizottság (INTA) Költségvetési Bizottság ( BUDG) Költségvetési Ellenőrző Bizottság ( CONT) Gazdasági és Monetáris Bizottság ( ECON) Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) Környezetvédeli, Közegészségügyi és Éleliszer-biztonsági Bizottság (ENVI) Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ( ITRE) Belső Piaci és Fogyasztóvédeli Bizottság (IMCO) Közlekedési és Idegenforgali Bizottság (TRAN) Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI) Halászati Bizottság (PECH) Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) Jogi Bizottság (JURI) Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) Alkotányügyi Bizottság (AFCO) Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM) Petíciós Bizottság (PETI) További inforáció az Európai Parlaent szakbizttságairól:

5 Ülésnaptár 0 Ülésnaptár 0 0 / REV - weeks BAGÓ Zoltán Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Kulturális és Oktatási Bizottság A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős Petíciós Bizottság Az EU Horvátország Parlaenti Vegyes Bizottságba delegált Неделя / Doingo / Nedĕle / Søndag / Sonntag / pühapäev / Κυριακή / Sunday / Dianche / Dohnach / Doenica / svētdiena / sekadienis / Vasárnap / II-Ħadd / Zondag / Niedziela / Doingo / duinică / nedeľa / nedelja / Sunnuntai / söndag Сесия / Sesión / Zasedání / Session / Plenarsitzung / Istungjärk / Σύνοδος / Session / Session / Seisiún / Sessione / Sesija / Sesija / Ülés / Sessjoni / Zitting / Posiedzenie / Sessão / Sesiune / Zasadnutie / Zasedanje / Istunto / Saanträdesperiod Комисии / Coisiones / Výbory / Udvalg / Ausschüsse / Koiteed / Eπιτροπές / Coittees / Coissions / Coistí / Coissioni / Koitejas / Koisijos / Bizottságok / Kuitati / Coissies / Koisje / Coissões / Coisii / Výbory / Odbori / Valiokunnat / Utskott Групи / Grupos / Skupiny / Grupper / Fraktionen / Fraktsioonid / Oμάδες / Groups / Groupes / Grúpaí / Gruppi / Politiskās grupas / Grupés / Képviselőcsoportok / Gruppi / Fracties / Grupy / Grupos / Grupuri / Skupiny / Skupine / Ryhät / Grupper Външни парламентарни дейности седмици за работа в избирателните райони / Actividades parlaentarias exteriores seanas de circunscripción / Vnější parlaentní činnost týdny vyhrazené pro volební obvody / Ekstern parlaentarisk virksohed - valgkredsuger / Externe parlaentarische Aktivitäten - Wahlkreiswochen / Väljaspool parlaendi töökohta toiuv tegevus töönädalad valijatega / Εξωτερικές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες - εβδομάδες εκλογικής περιφέρειας / External parliaentary activities-constituency weeks / Activités parleentaires extérieures-seaines de circonscription / Gníohaíochtaí parlaiinteacha seachtracha - seachtainí toghlaigh / Attività parlaentari esterne - settiane di collegio elettorale / Parlaenta ārējie pasākui nedēļas, kad deputāti tiekas ar vēlētājie / Išorinė Parlaento veikla. Susitikių su rinkėjais savaitės / Külső parlaenti tevékenységek választókerületi hetek / Attivitajiet parlaentari esterni - ġigħat tal-kostitwenza / Externe parleentaire activiteiten - achterbanweken / Zewnętrzne działania parlaentarne tygodnie pracy w okręgach wyborczych / Actividades parlaentares externas Seanas de circunscrição / Activităţi parlaentare exterioare săptăâni de circuscripţie / Vonkajšie parlaentné činnosti týždne vo volebných obvodoch / Zunanje parlaentarne dejavnosti tedni v volilni enoti / Toiinta parlaentin ulkopuolella vaalipiiriviikot / Externt parlaentariskt arbete valkretsveckor Помирителен комитет / Coité de Conciliación / Sírčí výbor / Forligsudvalget / Verittlungsausschuss / Lepituskoitee / Eπιτροπή συνδιαλλαγής / Conciliation Coittee / Coité de Conciliation / Coiste Idir-réitigh / Coitato di conciliazione / Saierināšanas koiteja / Taikinio koitetas / Egyeztető Bizottság / Kuitat ta Konċiljazzjoni / beiddelingscoité / Koisja Pojednawcza / Coité de conciliação / Coitet de conciliere / Zierovací výbor / Posredovalni odbor / Sovittelukoitea / Förlikningskoitté A hét napjai képviselőcsoportok külső parlaenti tevékenységek plenáris Ülés bizottságok egyeztető bizottság Hasznos inforációk Európai Parlaent Tájékoztatási Irodája Magyarországon Európai Parlaent Európai Obudsan Európai Unió Неделя / Doingo / Nedĕle / Søndag / Sonntag / pühapäev / Κυριακή / Sunday / Dianche / Dohnach / Doenica / svētdiena / sekadienis / Vasárnap / II-Ħadd / Zondag / Niedziela / Doingo / duinică / nedeľa / nedelja / Sunnuntai / söndag Сесия / Sesión / Zasedání / Session / Plenarsitzung / Istungjärk / Σύνοδος / Session / Session / Seisiún / Sessione / Sesija / Sesija / Ülés / Sessjoni / Zitting / Posiedzenie / Sessão / Sesiune / Zasadnutie / Zasedanje / Istunto / Saanträdesperiod Комисии / Coisiones / Výbory / Udvalg / Ausschüsse / Koiteed / Eπιτροπές / Coittees / Coissions / Coistí / Coissioni / Koitejas / Koisijos / Bizottságok / Kuitati / Coissies / Koisje / Coissões / Coisii / Výbory / Odbori / Valiokunnat / Utskott Групи / Grupos / Skupiny / Grupper / Fraktionen / Fraktsioonid / Oμάδες / Groups / Groupes / Grúpaí / Gruppi / Politiskās grupas / Grupés / Képviselőcsoportok / Gruppi / Fracties / Grupy / Grupos / Grupuri / Skupiny / Skupine / Ryhät / Grupper Външни парламентарни дейности седмици за работа в избирателните райони / Actividades parlaentarias exteriores seanas de circunscripción / Vnější parlaentní činnost týdny vyhrazené pro volební obvody / Ekstern parlaentarisk virksohed - valgkredsuger / Externe parlaentarische Aktivitäten - Wahlkreiswochen / Väljaspool parlaendi töökohta toiuv tegevus töönädalad valijatega / Εξωτερικές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες - εβδομάδες εκλογικής περιφέρειας / External parliaentary activities-constituency weeks / Activités parleentaires extérieures-seaines de circonscription / Gníohaíochtaí parlaiinteacha seachtracha - seachtainí toghlaigh / Attività parlaentari esterne - settiane di collegio elettorale / Parlaenta ārējie pasākui nedēļas, kad deputāti tiekas ar vēlētājie / Išorinė Parlaento veikla. Susitikių su rinkėjais savaitės / Külső parlaenti tevékenységek választókerületi hetek / Attivitajiet parlaentari esterni - ġigħat tal-kostitwenza / Externe parleentaire activiteiten - achterbanweken / Zewnętrzne działania parlaentarne tygodnie pracy w okręgach wyborczych / Actividades parlaentares externas Seanas de circunscrição / Activităţi parlaentare exterioare săptăâni de circuscripţie / Vonkajšie parlaentné činnosti týždne vo volebných obvodoch / Zunanje parlaentarne dejavnosti tedni v volilni enoti / Toiinta parlaentin ulkopuolella vaalipiiriviikot / Externt parlaentariskt arbete valkretsveckor Помирителен комитет / Coité de Conciliación / Sírčí výbor / Forligsudvalget / Verittlungsausschuss / Lepituskoitee / Eπιτροπή συνδιαλλαγής / Conciliation Coittee / Coité de Conciliation / Coiste Idir-réitigh / Coitato di conciliazione / Saierināšanas koiteja / Taikinio koitetas / Egyeztető Bizottság / Kuitat ta Konċiljazzjoni / beiddelingscoité / Koisja Pojednawcza / Coité de conciliação / Coitet de conciliere / Zierovací výbor / Posredovalni odbor / Sovittelukoitea / Förlikningskoitté Európai Unió Tanácsa Európai Bizottság Európai Bíróság Európai Szávevőszék Európai Központi Bank Parleent européen E0 Tel.: + (0) 8 89 Fax: + (0) Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E0 B-0 Brusszel Jogi diploa (ELTE Álla- és Jogtudoányi Kar, 000) A Fidesz tagja (99-); a párt Bács-Kiskun egyei alelnöke (00-) és kalocsai elnöke (00-) Kalocsai városi képviselő (00-00); városi bizottsági elnök (00-00); a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagja (998-00); a Megyei Közgyűlés bizottsági társelnöke (00-00); a Megyei Közgyűlés alelnöke (00-00) Országgyűlési szeélyi titkár (998-00); a Fidesz országgyűlési képviselője (00-00); a Fidesz szakértője (00-00) Európai parlaenti egfigyelő, ajd képviselő (00-00) 8 9

6 BÁNKI Erik BOKROS Lajos Parleent européen E Tel.: + (0) 8 0 Fax: + (0) 8 90 Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 0 Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E B-0 Brüsszel Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Közlekedési és Idegenforgali Bizottság Környezetvédeli, Közegészségügyi és Éleliszer-biztonsági Bizottság Külkereskedeli áruforgali szakképesítés (98); közgazdász szakképesítés (00). Ügyvezető igazgató (99-998). A Mohácsi Városgazdálkodási Kft. felügyelőbizottságának elnöke (99-998). A Harkányi Gyógyfürdő Rt. igazgatótanácsának tagja (99-998). A Fidesz tagja (989-től), a párt ohácsi szervezetének alapítója és elnöke ( ); a párt Baranya egyei alelnöke (99-998), ajd elnöke (998-00). A Fidesz Szávizsgáló Bizottságának tagja (00-től), ajd elnöke (0-től). A Fidesz regionális politikai igazgatója (00-től). Önkorányzati képviselő (990-00). A Baranya egyei közgyűlés Oktatási, kulturális és sportbizottságának elnöke (99-998). Országgyűlési képviselő (998-0); a Gyógy- és Terálturizus Albizottság elnöke (998-00); a Sport- és Turizusbizottság elnöke (00-0). A Fidesz frakcióvezető-helyettese (00-0). Európai parlaenti képviselő (0-től), a Környezetvédeli, Közegészségügyi és Éleliszerbiztonsági Bizottság tagja (0-től). Az Európai Gyógyfürdőszövetség parlaenti tanácsadó testületének elnöke (999-00). A Baranya Megyei Teniszszövetség elnöke (998-00). A Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja (009- től). A Nezetközi Gyerekentő Szolgálat Alapítvány kuratóriui tagja (009-től). A Magyar Olipiai Bizottság felügyelőbizottságának tagja (0-től). Dr. Fáy Mihály Díj (Mohács Gazdaságáért Díj, 00). Parleent européen Bât. Willy Brandt 0M Tel.: + (0) 8 0 Fax: + (0) 8 90 Parleent européen T09, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 0 Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz WIB 0M B-0 Brüsszel Európai Konzervatívok és Reforerek az elnökség tagja Magyar Deokrata Fóru Környezetvédeli, Közegészségügyi és Éleliszerbiztonsági Bizottság Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős Gazdasági és Monetáris Bizottság Az EU Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlaenti Vegyes Bizottságba delegált Közép-európai Egyete közpolitikai és közgazdaságtudoányi tanszéke, professzor; kolozsvári Babes-Bolyai Egyete és bukaresti Közgazdaságtudoányi Akadéia, vendégprofesszor Közép-európai Egyete csoport vállalati ügyeiért felelős vezérigazgató; Eötvös Lóránd Tudoányegyete Gazdasági Tanács, elnök; Nezetközi Valutaalap, tanácsadó; Világbank, igazgató; privatizációs és szerkezeti átalakítások tanácsadója többek között Horvátországban, Roániában, Bulgáriában, Kínában, Vietnaban, Azerbajdzsánban; pénzügyiniszter (nevéhez fűződik a 90-es évek közepén kialakított és bevezetett pénzügyi stabilitási progra); Budapest Bank, elnök és vezérigazgató; Budapesti Értéktőzsde, elnök; Állai Vagyonkezelő Rt., igazgató A privatizációról, az áteneti reforokról, a stabilizációról és a banki szektor reforjairól szóló száos könyv és cikk szerzője. 0

7 DEUTSCH Taás GÁL Kinga Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Költségvetési Ellenőrző Bizottság Regionális Fejlesztési Bizottság Az EU Oroszország Parlaenti Együttűködési Bizottságba delegált Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Az EU Ukrajna Parlaenti Együttűködési Bizottságba delegált Az Euronest Parlaenti Közgyűlésbe delegált Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Alelnök Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Eberi Jogi Albizottság Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős Külügyi Bizottság Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős Az Euronest Parlaenti Közgyűlésbe delegált Parleent européen E Tel.: + (0) 8 Fax: + (0) 8 9 Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 Fax: + (0) 88 9 Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E B-0 Brüsszel Jogász (ELTE, Budapest, 999) A Fidesz alapító tagja; a Fidesz Országos Választányának tagja ( ); a Fidesz kapányfőnöke az önkorányzati választásokon (990); a Fidesz kapányfőnöke az országgyűlési választásokon (998); a Fidesz alelnöke (99-00); a Fidesz budapesti elnöke (00-00); a Fidesz elnöki kabinetjének vezetője (00-009) Önkorányzati képviselő és a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség frakciójának vezetője, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkorányzata (00-008) A Budapest Fővárosi Közgyűlés tagja, a Fidesz-KDNP frakció vezetője (00-00) Országgyűlési képviselő, a Fidesz frakcióvezetőhelyettese ( ); az Országgyűlés alelnöke (00-00) Ifjúsági és sportiniszter (999-00) A Nezetközi Gyerekentő Szolgálat Magyar Egyesületének tagja (990-); az Országos Területfejlesztési Tanács tagja (999-00); a korány kábítószerügyi koordinációs bizottságának elnöke (999-00); a Magyar Olipiai Bizottság alelnöke (999-00) Parleent européen E Tel.: + (0) 8 99 Fax: + (0) Parleent européen T09, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E B-0 Brüsszel Jogász (ELTE, Budapest, 99); nezetközi és összehasonlító eberi jogi diploa (IIHR, Strasbourg, 99) Európai parlaenti képviselő (00-); az Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság alelnöke (00-) A Magyar Tudoányos Akadéia elnökének főtanácsadója (00-00); a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökhelyettese (00-00) Tudoányos unkatárs int nezetközi kisebbségjogász, Európai Kisebbségkutató Központ (European Centre for Minority Issues - ECMI) (99-00)

8 GLATTFELDER Béla GÖNCZ Kinga Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős Nezetközi Kereskedeli Bizottság Az EU Moldova Parlaenti Együttűködési Bizottságba delegált Az Euronest Parlaenti Közgyűlésbe delegált Szocialisták és Deokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlaenti Képviselőcsoportja tag Magyar Szocialista Párt Alelnök Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Petíciós Bizottság A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nezetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős Parleent européen E Tel.: + (0) Fax: + (0) Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E B-0 Brüsszel Agrárérnök, GATE (99); agrárgazdasági Kutató és Inforatikai Intézet (99); gazdasági Minisztériu állatitkára (000-00) Országgyűlési Képviselő (990-00) Parleent européen G Tel.: + (0) 8 Fax: + (0) 8 9 Parleent européen T00, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 Fax: + (0) 88 9 Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP G B-0 Brüsszel Diploa a Seelweis Orvostudoányi Egyete Orvostudoányi Karán, Budapest (9); pszichoterapeuta diploa az Európai Pszichoterápiás Szövetségtől (00) Gyakorló pszichiáter (9-98); az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet adjunktusa, részt vesz az első szociálpolitikai képzési prograok kialakításában (98-989); a Szociológiai Intézet Szociálpolitikai és Szociális Munka Tanszékének adjunktusa, ELTE, Budapest (989-99); a Partners Hungary Alapítvány igazgatója az alapítvány olyan szervezetek nezetközi hálózatának része, aelyek a konstruktív konfliktus-kezelési kultúra egteretését, a deokrácia-technikák, a tárgyalástechnikák és a változás-enedzsent oktatását tűzték ki célul (99-00); a Közép-európai Egyete Eberi Jogi Tanszékén az előítéletek szociálpszichológiáját oktatja, Budapest (998-00). Helyettes állatitkár, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériu (00-00); esélyegyenlőségi iniszter (00. június-október); ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi iniszter (00-00); az első női külügyiniszter (00-009)

9 GURMAI Zita GYÜRK András Szocialisták és Deokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlaenti Képviselőcsoportja tag Magyar Szocialista Párt Alelnök Alkotányügyi Bizottság Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Az EU Moldova Parlaenti Együttűködési Bizottságba delegált Közlekedési és Idegenforgali Bizottság Az AKCS EU Közös Parlaenti Közgyűlésbe delegált Az Euronest Parlaenti Közgyűlésbe delegált Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport az elnökség tagja Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Az EU Örényország, EU Azerbajdzsán, EU Grúzia Parlaenti Együttűködési Bizottságokba delegált Az Euronest Parlaenti Közgyűlésbe delegált Belső Piaci és Fogyasztóvédeli Bizottság Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős Parleent européen G Tel.: + (0) 8 89 Fax: + (0) Parleent européen T00, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP G B-0 Brüsszel Marx Károly Közgazdaságtudoány Egyete ( ); doktori fokozat (99) Coporgan társaság, kounikációs koordinátor ( ); Westel Rádiótelefon Kft. üzletkötő (990-99); Politikatörténeti Intézet PR-igazgató (99-99); Szelén Művelődési Tanácsadó Kft. ügyvezető (99-00) A 90-es évektől kezdve civil élet aktív szereplője, száos alapítványt hozott létre: Nők a valódi esélyegyenlőségért Alapítvány, Nők a közéletben Alapítvány; száos esélyegyenlőséggel foglalkozó tanulányt készített, és kutatást végzett, int szervező és társszerző Országgyűlési képviselő, Magyar Országgyűlés (00-00); NATO Közgyűlés delegáltja; Közép-Európai Hálózat delegáltja; egfigyelő az Európai Parlaentben (00-00) MSZP: tag (99-); nőtagozat ügyvivője (99); Szocialista Internacionálé Nőszervezeti alelnöke (999-); nőtagozat elnöke (00-); Európai Szocialisták Pártja (ESZP), Nőszervezet elnöke (00-) Parleent européen E09 Tel.: + (0) 8 Fax: + (0) 8 9 Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 Fax: + (0) 88 9 Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E09 B-0 Brüsszel ELTE-BTK, Történész (000) Országgyűlési képviselő, Külügyi Bizottság tagja (998-00); frakcióvezető-helyettes (00-00); bizottsági alelnök, Ifjúsági és Sport Bizottság (00-00); egfigyelő az Európai Parlaentben (00-00)

10 HANKISS Ágnes HERCZOG Edit Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Petíciós Bizottság Biztonság- és Védelepolitikai Albizottság A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzosás Probléájával Foglalkozó Különbizottság Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős Költségvetési Bizottság Az Aerikai Egyesült Állaokkal fenntartott kapcsolatokért felelős Szocialisták és Deokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlaenti Képviselőcsoportja kincstárnok Magyar Szocialista Párt Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Az EU Örényország, EU Azerbajdzsán, EU Grúzia Parlaenti Együttűködési Bizottságokba delegált Az Euronest Parlaenti Közgyűlésbe delegált Költségvetési Bizottság Költségvetési Ellenőrző Bizottság Az Aerikai Egyesült Állaokkal fenntartott kapcsolatokért felelős A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzosás Probléájával Foglalkozó Különbizottság Parleent européen E9 Tel.: + (0) 8 90 Fax: + (0) Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E9 B-0 Brüsszel Klinikai pszichológia, egyetei diploa, Eötvös Loránd Tudoányegyete Bölcsészettudoányi Kar, Budapest (9); bölcsészdoktori cí társadalolélektanból (9); a társadalolélektan tanára az ELTE Jogtudoányi Karán (9-98) A Fidesz képviselője a Fővárosi Önkorányzatban (990-9); a Fidesz parlaenti frakcióvezetőjének a tanácsadója (99-998) Koránybiztos, Europalia Hungaria- a agyar kultúra belgiui beutatkozásának irányítása ( ); a Havas Béla Kultúrakutató Intézet igazgatója (000- ) A Magyar Rádió, ajd a Duna Televízió Kuratóriua Elnökségének a Fidesz által delegált tagja (99-009); a Magyar Polgári Együttűködés Egyesület alelnöke (99-009); hetente jelentkező politikai elező űsorok űsorvezetője a Hír TV-ben és az Echo Tv-ben ( Péntek8, Összefüggések, Sorok között ) (00-008). Írói unkásságának eliseréseként kapott díjak: A jövő irodaláért díj (989); József Attila díj (99). Parleent européen Bât. Atriu 0K08 Tel.: + (0) 8 9 Fax: + (0) 8 99 Parleent européen T009, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 9 Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP G0 B-0 Brüsszel Kertészeti Egyete, tartósítóipari érnök, orosz nyelvi szakfordító (98); Eötvös Loránd Tudoányegyete, portugál szak, (99); Magyar Tudoányos Akadéia - tudoányos ösztöndíjas (98-989); Kertészeti Egyete, tanársegéd (989-99); Unilever Magyarország Kft. (99-99); ICI Hungária Kft. (99-00); National Starch Cheical, Közép- és Kelet- Európai régió vezetője MSZP-tag (989-). Fejér egyei elnökségi tag (00-) Európa Tanács (999) 8 9

11 JÁRÓKA Lívia KÓSA Ádá Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Alelnök Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Eberi Jogi Albizottság A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nezetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős Európai (Kereszténydeokraták) Képviselőcsoport tag Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydeokrata Foglalkoztatási és Szociális Bizottság A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős Közlekedési és Idegenforgali Bizottság Az EU Oroszország Parlaenti Együttűködési Bizottságba delegált Parleent européen E Tel.: + (0) 8 8 Fax: + (0) 8 98 Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) 88 8 Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E B-0 Brüsszel Angol nyelvtanár (Berzsenyi Dániel Főiskola, Szobathely, 998); MA-fokozat, politika és szociológia szak (Közép-Európai Egyete, Varsó, 999); MPhilfokozat, szociálantropológia (University College, London, 000) Európai parlaenti képviselő (00-); az Állapolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagja (00-); a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság helyettes koordinátora (00-); a Kulturális és Oktatási Bizottság póttagja (00-); az EP Rasszizusellenes és Sokszínűség Munkacsoportjának alelnöke (00-009); az EPP- ED képviselőcsoport A roák valós integrációjáért unkacsoportjának progravezetője (00-009); a Dél-Ázsia országaival fenntartott kapcsolatokért felelős tagja A Roa Oktatási Alap kuratóriuának tagja; a Roa Diploáciai Progra agas szintű unkacsoportjának tagja; az Európai Roa Inforációs Iroda kuratóriui tagja Az Év Európai Parlaenti Képviselője az Igazságosság és Alapvető Eberi Jogok kategóriában (00); a Világgazdasági Fóru társszervezete, a Világ Fiatal Vezetőinek Fórua tagjává választották (00) Parleent européen E8 Tel.: + (0) 8 08 Fax: + (0) Parleent européen T0, avenue du Président Robert Schuan Tel.: + (0) Fax: + (0) Postací: Európai Parlaent Rue Wiertz ASP E8 B-0 Brüsszel Jogi diploa, Pázány Péter Katolikus Egyete (000); jogi szakvizsga, Igazságügyi Minisztériu (00) A Budapesti Ügyvédi Kaara tagja; sportszervezőenedzser, Seelweis Egyete (00) A De jure Alapítvány felügyelőbizottsági tagja (00); a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) elnökségi tagja (00-00), elnöke (00-); az Országos Fogyatékosügyi Tanács tagja (00-); az Európai Siketek Szövetsége (EUD) jogi bizottságának tagja (00-); a Siketek Nezetközi Sportbizottsága (ICSD) jogi bizottságának tagja (00-); a Fogyatékos Eberek Szövetségeinek Tanácsa alelnöke (00-008), elnöke (008-); a Siketek Világszövetsége (WFD) jogi bizottságának tagja (008-) 0

Az Európai Unió intézményrendszere

Az Európai Unió intézményrendszere Az Európai Unió intézményrendszere Az Európai Bizottság Az Európai Bizottság úgy mıködik, mint az EU kormánya, amelyben nem miniszterek, hanem 5 évre választott biztosok képviselik az Unió közel fél milliárd

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Az év magyar európai parlamenti képviselői 2011-2012

Az év magyar európai parlamenti képviselői 2011-2012 Az év magyar európai parlamenti képviselői 2011-2012 Policy Solutions elemzése a magyar európai parlamenti képviselők munkájáról 2012. augusztus Tartalomjegyzék 1. Az év magyar európai parlamenti képviselője

Részletesebben

Útmutató az EU-hoz. Gyors útmutató az EU-hoz a lelki egészség szakpolitika és a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek szempontjából

Útmutató az EU-hoz. Gyors útmutató az EU-hoz a lelki egészség szakpolitika és a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek szempontjából Útmutató az EU-hoz Gyors útmutató az EU-hoz a lelki egészség szakpolitika és a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek szempontjából Mental Health Europe, Brussels, 2011 Small text MHE-SME? Tartalomjegyzék

Részletesebben

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Honfitársaim, magyarok! Megjöttünk! Honfitársaim, magyarok! Megjöttünk! Mi nem kértünk száz napot, tíz napot, egy napot, sôt

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Nemzetközi kommunikáció I. Nemzetközi szervezetek, intézmények Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a nemzetközi

Részletesebben

Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében.

Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében. 1 Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében. Magyarországot sokszor a tehetségek hazájaként ismerik szerte a világban.

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 1 0. á p r i l i s Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 12 A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi differenciált

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

Komoly magyar szakmai sikerek az Európai Parlamentben

Komoly magyar szakmai sikerek az Európai Parlamentben Komoly magyar szakmai sikerek az Európai Parlamentben A Policy Solutions elemzése a magyar EP-képviselők októberi munk{j{ról Október folyamán több magyar EP-képviselő is jelentős szakmai ranggal járó feladatot

Részletesebben

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG Az ENSZ Társaságok Világszövetségének tagja UNITED NATIONS ASSOCIATION OF HUNGARY Member of the World Federation of UN Associations (WFUNA) Street address: H-1062 Budapest, Andrássy

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010

Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010 Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010 Új logika a gazdaságban 2010. július 8 9. Budapest, Andrássy Egyetem, Pollack Mihály tér 3. 2 A konferencia témái Az Európai Zöld Költségvetés Projekt

Részletesebben

A magyar kereskedelem és fejlesztéspolitika intézményrendszere

A magyar kereskedelem és fejlesztéspolitika intézményrendszere A magyar kereskedelem és fejlesztéspolitika intézményrendszere Hunyadi Réka, Scheiring Gábor Budapest, 2006. augusztus Az igazságosság, nem pedig a jótékonyság az, amiből többre van szüksége e világnak!

Részletesebben

Antall József Tudásközpont 2010-2013

Antall József Tudásközpont 2010-2013 2010-2013 TARTALOM Dr. né a ról 4 Kuratórium 5 Tiszteletbeli Elnökség 6 Konferenciák.............................................. 8 Dunai Regatta 16 Nyári Egyetem 18 Programsorozatok 20 A nemzetközi kapcsolatai

Részletesebben

Az Európai Unió: 500 millió ember 28 ország

Az Európai Unió: 500 millió ember 28 ország Az Európai Unió: 500 millió ember 28 ország Az Európai Unió tagállamai Tagjelölt országok és potenciális tagjelöltek Az alapító atyák Úttörő gondolatok a béke és a jólét szolgálatában Konrad Adenauer Alcide

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Szerbia az európai. integráció útján. Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије

Szerbia az európai. integráció útján. Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије Szerbia az európai integráció útján Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије Заједничка иницијатива за подршку парламентарним унституцијама Пројекат финансира ЕУ преко Европске

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ

ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 0 1 4 ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MAGYARORSZÁGON HIVATALOS KÉPVISELETEK, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLATOK

AZ EURÓPAI UNIÓ MAGYARORSZÁGON HIVATALOS KÉPVISELETEK, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLATOK AZ EURÓPAI UNIÓ MAGYARORSZÁGON HIVATALOS KÉPVISELETEK, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLATOK HU2014 TARTALOM Bevezető 5 I. HIVATALOS KÉPVISELETEK ÉS HÁLÓZATOK 7 Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA. KORUNK KIHÍVÁSAI AZ OKTATÁSBAN Interjú Elie Jouennel, az Oktatási Internacionálé főtitkárhelyettesével A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS

PEDAGÓGUSOK LAPJA. KORUNK KIHÍVÁSAI AZ OKTATÁSBAN Interjú Elie Jouennel, az Oktatási Internacionálé főtitkárhelyettesével A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 6. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 0. ÁPRILIS 6. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN KORUNK KIHÍVÁSAI AZ OKTATÁSBAN Interjú Elie Jouennel, az Oktatási

Részletesebben