Pápa és Vidéke február 21. Közéleti hetilap VI. évfolyam 7. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2008. február 21. Közéleti hetilap VI. évfolyam 7. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke február 21. Közéleti hetilap VI. évfolyam 7. szám Népszavazás Mire voksolunk? A választópolgárok nemcsak a választott képviselõik útján, hanem az Alkotmány keretei között közvetlenül is részt vehetnek a hatalomgyakorlásban. Ennek egyik módja a népszavazáson történõ részvétel. A Magyar Köztársaság Elnöke március 9-re ügydöntõ országos népszavazást tûzött ki, melynek során a következõ kérdésekre adhatják le szavazataikat: Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, Kolti Helga-est Szent Erzsébet élete ma is példaként állítható, számos üzenetet hordoz a jelenkor számára. A másfél órás elõadás Illyés Kinga történeti alapokon nyugvó, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük? Továbbiak a 3. oldalon Árpád-házi Szent Erzsébet életútját hozta közel hozzánk Az élet kenyere címû önálló estjével Kolti Helga február 12-én este. A nézõtér ezúttal a JMK színháztermének színpadán épült fel, így a széksorok által körbevett kis kamaratér még személyesebbé tette az értékes elõadást. A vígságos szomorújátéknak augusztus 18-án volt a bemutatója Veszprémben a Margit-romoknál. hiteles szövegkönyvére épült. A vígságos szomorújátékban jónéhány dal és ritmushangszer törte meg a prózai részek egységét. Folytatás az 5. oldalon Mi a Biblia? Keresztény értelmiségiek A Szentírás keletkezésének körülményeirõl, a szerzõkrõl, a Biblia könyveirõl, a Szentírásról A KÉSZ Pápai Csoportja idén több összejövetelén foglalkozik a Szentírással, a Biblia Éve kapcsán. Elsõ ilyen rendezvényüket február 15-én tartották a Szent Anna templom hittantermében. Salgó Ferenc kanonok, plébános elõadásában általános ismertetést adott a Bibliáról. illetve arról szólt Salgó atya elõadása, hogy miféle bizonyítékok vannak arra, hogy ma is az eredeti, 2000 évvel ezelõtt lejegyzett isteni gondolatokat olvassuk. Mint mondta, a hívõ emberek elsõsorban vallási könyvként tekintenek a Bibliára, a hit és erkölcs tanítását keresik benne. Folytatás az 5. oldalon Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Integrált oktatás a Tarczyban Az idei tanévtõl a Tarczy Lajos Általános Iskolában integrált oktatás-nevelés keretében a sajátos nevelési igényû tanulókkal is foglalkoznak. Az oktatási forma szurdopedagógus segítségével zajlik, megvalósítását pedig a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat Magyar Egyesület anyagi támogatása tette lehetõvé. Az integrált oktatás keretében az érzékszervi fogyatékossággal élõ gyermekek oktatását-nevelését vállalta fel az intézmény, mégpedig úgy, hogy a gyermekek nem különválasztva tanulnak, hanem osztálykeretben, együtt a többi gyermekkel. Bõvebben a 4. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke február 21. Dr. Gõgös Zoltán képviselõ úr részére Nyílt levél Tisztelt Képviselõtársam! Az elmúlt hetekben nyílt levélváltás zajlott Ön és a Keresztény Értelmiség Szövetsége Pápai Csoportja és a helyi Polgári Kör elnöke között az egészségbiztosítás rendszerének átalakításával kapcsolatosan. Felteheti a kérdést, hogy kerülök én fogadatlan prókátorként az ügybe, de úgy gondolom, hogy válaszlevelében elsõsorban nem fentnevezettek kérdéseire válaszolt, hanem a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 10 évvel ezelõtti programjából idézett mintegy ellenérvként, miért is került sor a több biztosítós modell bevezetésére. A Fidesz akkori programjának a kidolgozásában a fent említett civil szervezetek - ellentétben velem-, nem vehettek részt, ezért úgy gondolom, nekem illik válaszolnom az Ön levelében foglaltakra. Az Ön felvetésére röviden lehet válaszolni. Az akkori kormány számolt, majd végiggondolta ennek a rendszernek a bevezetését és úgy döntött, hogy ez az emberek jelentõs részének nem jelent elõnyt, sõt inkább hátrányos helyzetbe hozza õket, ezért nem vezette be. Ellentétben Önökkel, kormánypárti képviselõkkel /Karsai Józsefet kivéve/, akik a jelentõs társadalmi ellenállás, köztársasági elnöki vétó, valamint jó néhány szakmai szervezet képviselõivel szemben, sokak megfogalmazása szerint erõfitogtatásból és hatalmi arroganciából néhány technikai változtatás mellett másodszor is megszavazták Önnel együtt az egészségügy privatizációjáról szóló törvényjavaslatot. Törvényjavaslattal szemben a rendszerváltás óta ekkora társadalmi, szakmai ellenállás nem bontakozott még ki. Igaz, ilyen gyorsan és a kételyeket figyelmen kívül hagyva még nem született törvény sem. A szervezetek elnökei jó néhány polgártársunk képviseletében s nem a maguk érdekében - fordultak Önhöz. Tapasztalataik szerint az úgynevezett egészségügyi reform eddig sem váltotta be az Önök által hozzáfûzött reményeket. Sõt a vizitdíj és a kórházi napidíj nem várt bevezetése a beteg és szociálisan nehéz sorsú embereket nehezebb helyzetbe hozta. Az átalakítás következtében várólisták alakultak ki, jó néhány egészségügyi dolgozó elvesztette állását a kórházak milliárdos hiányt halmoztak fel, és a hálapénz sem szûnt meg. Többek között ezért sem bíznak az emberek az üzleti alapú egészségügyi biztosításban. Erre szerették volna az Ön figyelmét felhívni, amivel én a magam részérõl egyetértek. Mára túl vagyunk a szavazáson, ahol ígérete szerint igen szavazatával támogatta a piaci alapú egészségbiztosítási rendszer bevezetését. Sajnálom! Bízva a város más ügyeiben az együttmûködésében. Tisztelettel: Dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ Pápai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Aláírásokat gyûjtenek A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat is csatlakozott ahhoz a közelmúltban indult aláírásgyûjtõ akcióhoz, mellyel a Magyar Gárda mûködése ellen tiltakoznak a szervezõk hangzott el a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. Az aláírásokat a kisebbségi önkormányzat irodahelyiségében gyûjtik. A csütörtöki ülésen a képviselõk módosították az elmúlt évi költségvetésüket. A változtatásra azért volt szükség, mert a cigányfesztivállal kapcsolatos új felajánlásokat is be kellett építeni 2007-es költségvetésükbe. Az idei év költségvetésének tárgyalásakor elhangzott, hogy csakúgy, mint a többi kisebbségi önkormányzat esetében a költségvetési támogatás forintos összegét két részletben kapják meg, a fennmaradó összegre pedig egy bonyolult pontrendszer alapján elbírált feladatalapú támogatás formájában pályázhatnak. Az forintot azonban a korábbiaktól eltérõen csak mûködési költségekre fordíthatják az önkormányzatok. A as év programjainak tervezésekor elhangzott, a terv összeállításakor nehéz helyzetben voltak, hiszen a feladatalapú támogatásról szóló döntés meghozataláig nem tudják, hogy milyen programokban gondolkodhatnak. Ezért programtervüket a kisebbségi önkormányzat soron következõ üléseihez rendelték. A korábbi nagy programok közül mindenképpen szeretnének zarándoklatot és gyermeknapi programot szervezni. A hagyományos cigányfesztivál megrendezésérõl egy késõbbi ülésükön határoznak majd. papp Tarlós István a Pápai Polgári Körben A március 9-i szociális népszavazásról és annak jelentõségérõl szólt a Pápai Polgári Kör február 14-i összejövetele. A JMK színháztermében megtartott teltházas rendezvény fõ vendége Tarlós István, a jobboldal népszavazási kampányfõnöke volt. Rabi István, a kör elnöke és dr. Kovács Zoltán, afidesz Veszprém megyei elnöke köszöntötte a kör tagjait és a meghívottakat. Az összejövetelre Tarlós Istvánnal érkezett Pápára Székyné dr. Sztrémi Melinda, A Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskolában a közelmúltban megtartott szakmai napon az euro magyarországi bevezetésének feltételeirõl, az eurozónához való csatlakozás esélyeirõl tartott elõadást az Orbán-kormány pénzügyminisztere, Varga Mihály. A Parlament Pénzügyi Bizottságának elnöke elõadása után adott interjút lapunknak. - A hallgatóságnak elõször az euro hazai bevezetésének elõnyeirõl és hátrányairól beszélt. Mi áll az egyik, s mi a másik oldalon? - Kezdjük azzal, amit veszítünk a bevezetéskor. A pénzügyi politikának egy fontos szempontja, hogy maga szabja meg a kamatok szintjét, azaz a jegybanki alapkamatot. Ez a lehetõség elvész az ország számára a pénzkibocsátás lehetõségével együtt. Aztán eltûnik a pénzkibocsátásból származó bevétel is. Jóval több azonban az elõny. Egy stabil pénzügyi rendszerhez csatlakoznánk, ahol alacsonyabbak a kamatok, ez azt jelenti, hogy könnyebb hitelt felvenni, könnyebb vállalkozni vagy akár lakást vásárolni. Ebbõl a szempontból Magyarország számára az lenne a jó, ha csatlakoznánk az euroövezethez. A különbözõ számításokból kiderül, hogy ezzel mintegy 1 százalékkal magasabb gazdasági növekedés is együttjárna. - Tehát mindenképpen elõnyös lenne, ha az euroövezethez való csatlakozás megvalósulna? - Igen, követve az elmúlt évek példáját, láthattuk, hogy ugyan az átálláskor Szlovéniában, Németországban, Olaszországban jelentkezett egy némileg magasabb infláció, de hosszú távon egy ország gazdasága számára mindenképpen elõnyösebb, ha egy nagyobb valutaövezet tagja, és nincsenek például átváltási veszteségek sem a magánszemélyeknek, sem a vállalatoknak. - Említette, hogy számos feltétele van annak, hogy Magyarországon bevezethessék az eurót. Mik ezek? - Az egyik legfontosabb az, hogy az állam szedje rendbe magát, és a magas államadósság és az államháztartási hiány csökkenjen a következõ években. Fontos feltétel, hogy az infláció mértéke is csökkenjen; tavaly Magyarországon 8 százalékos volt az infláció, ez nagyon magas, mindenki zsebébõl kiveszi a pénzt, méghozzá rejtett módon, hiszen leértékeli a pénzünket. Tehát az inflációt csökkenteni kell és a mostani 7 százalék fölötti kamatnak is csökkennie kell legalább 2,5 százalékra ahhoz, hogy reális esélyünk legyen az euro bevezetésére. Persze, hogy ha nem szeretnénk Salgótarján polgármestere, Kun Miklós történész és Bus Balázs, Óbuda polgármestere. Tarlós István a rendezvény elõtt tartott sajtótájékoztatón kiemelte: népszavazásra minden olyan esetben szükség van, amikor egy kormányzat szögesen mást tesz, mint amit ígért. A szociális népszavazás kapcsán úgy fogalmazott, felháborító, hogy a kormány elõbb jelentõs forrásokat elvesz a háziorvosoktól, majd azt mondja, ha a betegek ezt nem pótolják ki, akkor összeomolhatnak a háziorvosi praxisok. A politikus hozzátette: a koalíciós pártok folyton arról beszélnek, hogy féltik az érvényben lévõ költségvetést a vizitdíj, kórházi napidíj és tandíj eltörlésétõl, holott a kérdések a tárgyévi költségvetést nem is érintik. Tarlós István szerint az MSZP és az SZDSZ kampánya azt sugallja, hogy Magyarországon az emberek eddig mindent ingyen kaptak. Pedig a közép-európai térség legmagasabb központi adói és járulékai Magyarországon vannak. A tandíjjal kapcsolatban a politikus megjegyezte: csatlakozni az euroövezethez, akkor is szükség volna a gazdaságpolitika változtatására, de ahhoz, hogy bevezessék nálunk az eruót, mindenképpen szükség van ezekre a változtatásokra. - Ön szerint mikor csatlakozhat Magyarország az euróövezethez? - A mai forgatókönyvek azzal számolnak, hogy reálisan esélyünk körül lehet. Ha minden így marad, akkor én azt mondom, késõbbi idõpontban tudunk csak csatlakozni. -Azelõzõkormánypénzügyminisztereként hogy ítéli meg, mik a legfontosabb problémák a mai magyar gazdaságban? - Elõször is túl magasak az adók, ilyen adóterhek mellett nagyon nehéz vállalkozni és tisztességes bért kapni. Gondoljunk bele, hogy Szlovákiában 19 százalékos egységes adókulcs van, nálunk 30 százalék feletti adókulcsok vannak, s ha egy vállalkozónak munkaerõt kell alkalmazni, további súlyos közterheket kell fizetnie. Ilyen gúzsba kötve nagyon nehéz táncolni, tehát mindenképpen csökkentetni kell a közterheket. Ezzel párhuzamosan az állami kiadásokat is felül kell vizsgálni, mert az emberek nagyon sokszor tapasztalják, hogy amire nem kellene, arra van pénz, amire meg kellene, arra nincs. Tehát szükség volna arra, hogy bár az Európai Unió több országában van tandíj, de míg Franciaországban egy havi minimálbérbõl 5 és fél évi tandíjat lehet kifizetni, addig nálunk egy havi minimálbér 0,4 évnyi tandíjra futja. Az igazságosság, a méltányosság, az arányosság és az ellátó rendszer körülményeinek vizsgálata teljesen hiányzik a kormány intézkedéseibõl figyelmeztetett beszédében. Tarlós István kihangsúlyozta: mindenkinek, aki a tandíj, kórházi napidíj és vizitdíj nyûgétõl meg akar szabadulni, és ennek a mentalitásnak véget akar vetni érdemes elmenni és 3 igennel szavazni március 9-én. A sikeres népszavazás után alkotmányos kötelesség eltörölni ezeket a terheket, és ez nagy eredmény mondta a politikus, és hozzátette a másik lényeges eredmény az lesz, hogy nyilvánvalóvá válik menynyire szavahihetõ és hiteles ez a kormány. A gazdaságpolitikában kell változás a kiadások tekintetében egy revízió következzen be. Kellene az is, hogy a gazdaságdiplomáciánk a lábára álljon, hiszen azt látjuk, hogy az EU tagja vagyunk, de minden ország a saját lehetõségeit próbálja meg érvényesíteni. Magyarország azonban mostanában nem errõl nevezetes mikor arról beszél a miniszterelnök, hogy agrártámogatásokról mondunk le, akkor az nyilvánvalóan nem az ország érdekét szolgálja. Mindezeken változtatni kell ahhoz, hogy a gazdaság egy magasabb növekedési pályára álljon. Azonban ahhoz, hogy a gazdaságpolitikában változás legyen, ahhoz a politikában is változásra van szükség. Olyan politikát kell folytatni, mely a közbizalmat visszanyeri, amelyben hisznek és bíznak az emberek. A Fidesz programjában, az Erõs Magyarországban egyébként megfogalmaztuk, hogy az államnak egészen más módon kell hozzáállni a közügyekhez, a nemzet ügyeihez: szükség van arra, hogy a kormányzati mûködés átálljon egy célirányos és tudatos vonalra. Amíg ez nem történik meg, addig sodródás és vergõdés van, és sajnos Magyarország szépen veszíti el azokat a pozícióit, kedvezõ megítélését, melyeket az elmúlt évtizedekben kivívott magának. Varga Bea

3 2008. február 21. Pápa és Vidéke 3 Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör A 2008-as esztendõ a Biblia éve, ebbõl az alkalomból Pápán is számos rendezvényt tartanak majd, amellyel szeretnék felhívni a figyelmet a Szentírásra. Ezen programok sorába tartozott a Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör rendezvénye is február 4-én, amelynek vendége Hokker Zsolt pápai születésû óbudai evangélikus lelkipásztor volt, aki Bibliaelemzés címmel tartott elõadást az evangélikusok gyülekezeti termében. Hokker Zsolt elõadásban hangsúlyozta: a Bibliára nem mint történeti, történelmi könyvre kell nézni, hanem mint Isten igéjére, amely életet ad. Ezt az életet próbálják továbbítani a lelkészek misszióik során, ami az embereknek megnyugvást, reménységet ad. A Biblia emellett sok információval gazdagította az európai kultúrát is, hiszen az a Bibliára és a keresztény gondolkodásra épül. Ez Népszavazás a lakóhelyeken Folytatás az 1. oldalról E tájékoztatóval egyidejûleg Ön kézhez kapta a névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt - közismert nevén: kopogtatócédulát -, amely tartalmazza a népszavazás idõpontján túl azt is, hogy melyik szavazókörben (szavazóhelyiségben) adhatja le szavazatát, s mely okmányokat kell magával vinnie ahhoz, hogy szavazhasson. Szavazni személyesen, a lakóhelyen lehet. Amennyiben a szavazás napján Ön lakóhelyétõl távol, de Magyarországon tartózkodik, igazolást kérhet a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl, s az igazolásban feltüntetett településen szavazhat, de csak A Biblia életet ad fontos üzenete a Biblia évének is. - Egy kedves bibliai szakaszomról beszélek majd, ez a missziói parancs Máté evangéliumának végérõl, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak a feltámadása után: Menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. E mondat köré építem fel az egész elõadást mondta lapunknak Hokker Zsolt evangélikus lelkész. Polgár Szilárd Kevesebb pénz lesz a közhasznúakra A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltsége fórumot tartott a kirendeltség vonzáskörzetébe tartozó önkormányzatok polgármesteri részére a Városháza nagytermében. A programon a közhasznú foglalkoztatás lehetõségeirõl, tavalyi eredményeirõl esett szó. Idén kevesebb lesz a pénz erre is, mondták a programon. közhasznú foglalkoztatott. Nagyon sok embernek adtunk lehetõséget az elhe- A fórum elsõ részében a közhasznú foglalkoztatás évi tapasztalatairól tartott elõadást Vargáné lyezkedésre, Szalóky Viktória, a pápai kirendeltség koordinátora. A tavalyi évben jó szinten mûködött a pápai kistérségben a közhasznú foglalkoztatás, nyilatkozta Czeiner Zoltán kirendeltségvezetõ. - A kistérségben a legtöbb közhasznú foglalkoztatás a pápai kistérségben valósult meg; az egész régiót tekintve itt volt a legtöbb megközelítõleg hatszáz embert vontunk be valamilyen közhasznú programba vagy egyéb közhasznú foglalkoztatásba mondta a kirendeltségvezetõ. A közhasznú foglalkoztatást az állam finanszírozza a Munkaerõpiaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészén keresztül. A támogatás azonban az idén kevesebb lesz mondta a helyi kirendeltségvezetõ. - Idén a lehetõségeink szûkülni fognak, változtak a támogatási kategóriák, lehet, hogy kevesebb pénzt tudunk majd adni egy-egy fõ foglalkoztatásához, de a személyek számát próbáljuk a tavalyi szinten tartani. A programszerû közhasznú foglalkoztatást az idei évben is tervezzük majd, hogy indul két programszerû közhasznú foglalkoztatás, abban nem vagyok biztos. A pénzügyi kereteink sajnos kisebbek, bár a forrás régiós szinten nem biztos, hogy csökken, de lehet, hogy kistérségi szinten csökkenni fog - tette hozzá. A közhasznú foglalkoz- az igazolással szavazók számára kijelölt szavazókörben. Ezt az Ön részére kiállított igazolás tartalmazza. Amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségein és fõkonzulátusain adhatja le szavazatát, amennyiben kérte a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl a külképviseleti névjegyzékbe történõ felvételét. Igazolás kiadását ajánlott levélben március 4-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján március 7-én 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt február 22-én 16 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl. Ha Ön mozgásában gátolt, írásbeli kérésére Magyarországon mozgóurnával szavazhat. A szavazás március 9-én (vasárnap) 6 órától 19 óráig tart. Kérem, kísérje figyelemmel a Pápa és Vidéke címû hetilapban és a Pápa Városi Televízióban közzétett tájékoztatásainkat, illetve ha a népszavazással kapcsolatban kérdése merült fel, vagy bõvebb felvilágosítást szeretne kapni, kérem, forduljon a Helyi Választási Irodához (Polgármesteri Hivatal Pápa, Fõ u. 12. I. emelet Titkárság, szobák, telefonszám: , és ), amely munkaidõben ügyfélfogadási idõtõl függetlenül felkereshetõ. Helyi Választási Iroda tatás évi lehetõségeirõl Soós Ferenc, a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ szakmai fõigazgatóhelyettese tájékoztatta a megjelent polgármestereket. A programon kötetlen megbeszélés keretében megvitatták a pápai kistérségben esetlegesen indítandó programszerû közhasznú foglalkoztatás lehetõségeit is, és az is elhangzott, hogy 3 milliárd 400 millió forintot költött a régióban a regionális Munkaügyi Központ ebbõl a közhasznú foglalkoztatásra ment el a legtöbb pénz. A Munkaügyi Központ 1 milliárd 100 millió forintot költött közhasznú foglalkoztatásra, tudtuk meg a fórumon. Hirdetmény Értesítem Pápa város lakosságát, hogy a március 9. napjára kitûzött országos ügydöntõ népszavazáson szavazásra jogosult választópolgárok nyilvántartását (névjegyzék) február 20-ával közszemlére teszem. A névjegyzék a Helyi Választási Irodában február 20-tól február 27-én 16 óráig tekinthetõ meg (Polgármesteri Hivatal Titkárság Pápa, Fõ u. 12. I. em. 37. sz. iroda). A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt február 20-tól február 27-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani. Kanozsainé dr. Pék Mária HVI vezetõje Döntésre várva 2003 augusztusától, a strandterület átadásától 2007 végéig belépést tartanak számon a pápai Várkertfürdõben; a tendenciákat figyelembe véve valamikor július elején köszönthetik a másfélmilliomodik látogatót a létesítményben. Bizonyára akadnak olyanok, akik csalatkoztak várakozásaikban, összességében azonban egy olyan fürdõvel lett gazdagabb a város öt évvel ezelõtt, amit közel s távol számos más település irigyel, amely a mai napig az ország egyik legkorszerûbb egészségturisztikai beruházása, s amely adottságait kihasználva képes a folyamatos megújulásra is. Talán már csak napok kérdése, hogy a termálvíz gyógyvízzé minõsítésének hosszadalmas, de eredményes procedúrája után a gyógyfürdõ címet is elnyerje és ezzel együtt használhassa is a létesítmény. Ugyanakkor az elmúlt évek üzemeltetési tapasztalata rávilágított néhány olyan problémára is, amelynek megoldása sokáig nem várathat magára. Az éves forgalom alapján a magyarországi fürdõk rangsorában a 10. hely körül álló Várkertfürdõben a strand befogadóképessége nyári kánikulai hétvégék esetén gyakran szûkösnek bizonyult; pontosabban az egyedülálló természeti környezetben zöldterület kellõ mértékben állt a látogatók rendelkezésére, ám a fürdõzésre alkalmas vízfelület már szûkös volt. További kihívást jelent a fürdõnek, hogy átadása óta közeli városokban is nyíltak korszerû strandok, s a közönség megtartása, sõt növelése érdekében további élményelemekkel szükséges bõvíteni az eddigi repertoárt. A reumatológiai szakrendelés számára is kívánatos a korszerû feltételeket megteremteni, olyanokat, amilyeneket egy gyógyfürdõtõl a gyógyulásukat keresõk joggal elvárnak. Mindezt felismerve és mérlegelve készíttette el a Várkertfürdõ azt a megvalósíthatósági tanulmányt, amelyet a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerõk támogatására kiírt pályázatra nyújtott be, s amelynek sikere esetén valamikor az év vége felé egy hozzávetõleg egymilliárd forintos fejlesztési ütem kezdõdhet meg a fürdõben az európai uniós alaptól remélt jelentõs támogatással. A pályázat egy minden szükséges kellékkel (pl. súlyfürdõ medence, tornaterem stb.) felszerelt új épülettel számol a gyógyászati tevékenység számára, egy kisebb szabadtéri medencével a nagyobbacska gyermekeknek, valamint egy nagyobbal (hozzávetõleg négyzetméternyi vízfelülettel) mindazoknak, akik labdázni, úszni vagy éppen ugrálni (toronyból is) szeretnének strandolás gyanánt. A jelenlegi napozódombra három újabb csúszdát javasol a pályázat (20 méter magasból indulókat, olyanokat, amelyeket a pályázatíró országosan is egyedülállónak minõsít). Ma már vállalkozások, ezzel együtt egzisztenciák sora függ attól, hogy kellõ számú látogató érkezzen a Várkertfürdõbe. A tervezett fejlesztések fokozzák a versenyképességet, a város további adottságaival gazdagítva a fürdõre épülõ turisztikai kínálatot kívánatos célponttá tehetik településünket. A Várkertfürdõ megnyitása óta a városban eltöltött vendégéjszakák száma négy-ötszörösére nõtt, további dinamikus növekedésük sok pápai családnak jelenthetnek megélhetést. Szorítsunk együtt a pályázat sikeréért! VéBé MEGHÍVÓ A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Pápai Ipari Park Kft. pályázati tájékoztató fórumot szervez február 27-én (szerda) 14 órakor Pápán az Inkubátorházban (Pápa, Komáromi u. 12.). A fórum résztvevõi tájékoztatást kapnak a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett új pályázatokról, amelyek alapvetõen a vállalkozások technikai és technológiai fejlesztését támogatják. A pályázatok egyaránt támogatják a mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások fejlesztéseit. (A mikrovállalkozások csak 5000 lakos feletti településekrõl pályázhatnak.) A pályázati fórumra minden vállalkozást szeretettel várnak a szervezõk. Részvétel mindenki számára ingyenes.

4 4 Pápa és Vidéke február 21. Az olvasás öröme Szabó Lõrinc az egyén önkormányzatáról A modern ember folytonos veszélyben él. Mielõtt öntudatra ébredne, már zászlókat lobogtatnak elõtte, hogy ne azt valósítsa meg, ami benne jó és nemes. Arra sarkallják, hogy csatlakozzon a hadhoz, s veszítse el önmagát. Legyen ideális fogyasztóvá, afféle konzumidiótává, aki hétvégente a plázákban és a bevásárlóközpontokban mutat be áldozatot a pénz istenének, odahaza pedig a sokcsatornás tévékészülék elõtt gyakorolja az önfelejtés mûvészetét. Váljon a hatalom megszállottjává, akit az érvényesülés vágya vezérel, s ha sokra nem viszi is, mégiscsak õ lehet a kakas a saját szemétdombján. A modern világ a vesztünkre tör; meg akarja semmisíteni egyedi értékeinket, túlharsogván azt a belsõ hangot, amely a nekünk rendelt saját élet megtalálását és megélését sugallja íme az utóbbi másfél század filozófiájának és irodalmának nagy témája. Sok-sok látlelet, számos terápiás javaslat született róla. Közülük az egyik legfigyelemreméltóbb Szabó Lõrinc Te meg a világ címû kötete (1932). Híven címéhez, a verseskönyv egyszerre méri föl a világot, s keresi az egyén számára a megoldás, a menekülés lehetõségeit. Ráció és ösztön, gondolkodás és szenvedély egyszerre jellemzi a költemények beszélõjét, aki mintegy két részre osztván önmagát vizsgálja a világot (elemzõ én) s lázad ellene (cselekvõ én). Ám nem csupán a lírai én pozíciója jelzi, hogy az önnön egyensúlyából kibillent, új kapaszkodókat keresõ individuum szólal meg ezekben az alkotásokban. Ezt érzékelteti a mindennapi nyelvhasználathoz közelítõ, látszólag hanyag, fésületlen stílus is. Emlékszünk-e efféle versnyitányokra Szabó Lõrinc elõtt: Hogy rettenetes, elhiszem,/ de így igaz,/ ha szeretsz, életed legyen/ öngyilkosság vagy majdnem az. Hanem megkapó, elragadó, lenyûgözõ pongyolaság ez. Az élõbeszéd keresetlenségére emlékeztet, valójában azonban fáradságos munkával megalkotott költõi nyelv, amit a bonyolult strófaszerkezet s a versszöveg erõteljes logikai megformáltsága is tanúsít. Szinte utolérhetetlen õszinteség és pontosság párosul abban a diagnózisban, amelyet Szabó Lõrinc a világról ad. Milyen ez a világ? Kaotikus és kiismerhetetlen. A mindenkire érvényes nagy eszmék letûntek, helyükbe sok-sok kis igazság lépett, mindenki számára a magáé, hiszen ami él, annak mind igaza van, s az igazság idegállapot vagy megfogalmazás. A világ azonban nemcsak zûrzavaros, hanem önzõ is; a könyörtelen létharc, a kíméletlen egoizmus mozgatja: Minden ellenség, ami él,/ és csak mint prédáját szeret;/ mind csak a gyõzelmének örül,/ annak soha, hogy segített. Nem nyújt itt menedéket az egyén számára a szent alku, a házasság sem, mert az is pusztán két önzés titkos párbaja. Aki felismeri a világ igazi természetét, kénytelen ráébredni irtózatos magányára és kiszolgáltatottságára. Arra, hogy egyetlen birtoka a teste, amely romlandó ugyan, de belõle ered a lét legnagyobb kábítószere, a nemi öröm is: Milyen gyöngeség, hogy soha/ nem volt olyan jó örömöd,/ mint húsodat felejteni/ más húsok ajkai között. S persze megpróbál védekezni. A testiség állati kényszere ellen például azzal, hogy bár hatalmát elismeri, tisztázza magában: az embert mégsem az ösztönöknek, hanem az értelemnek kell vezérelnie. A világ káoszával és önkényével pedig önnön személyiségének belsõ rendjét és szabadágát szegezi szembe. Azét az emberét, aki láncban, fulladva, romok alatt építi az eget, aki csak színleg alkalmazkodik a világhoz, valójában belülrõl irányított öntörvényû egyéniség. Innen nézve érthetõ meg a Semmiért egészen címû vers híresen provokatív követelménye is. A költõ szerelméért cserébe teljes önfeladást kér a kedvestõl; azt, hogy sorsának alkatrésze, az önzõ világ ellentéte legyen. S talán ebben érhetõ tetten Szabó Lõrinc reménye is. Az atomjaira hullott, az egyént magába szippantva manipuláló világot csak a szuverén gondolkodás és az önfeláldozó szeretet teheti jobbá. Hauber Károly Február 25-én, hétfõn 17 órakor csendes megemlékezést tart az MDF Pápai Szervezete a kommunizmus üldözötteinek emléknapja alkalmából a Várkastély elõtti kopjafánál. A gyermekmentõ szolgálat segített Folytatás az 1. oldalról - Sikernek az számít, ha a sajátos nevelési igényû tanulók ugyanúgy el tudják sajátítani a tantervi követelményeket, mint ép társaik. Mindezt természetesen gyógypedagógus bevonásával tudjuk csak elérni. Mindez az osztálytársaktól és a nevelõktõl toleranciát, empátiát igényel. Az integrált képzést egyébként szívesen felvállaltuk, mert a városban eddig az érzékszervi fogyatékossággal élõ tanulókat egyik általános iskola sem tudta fogadni. Persze, ha nem lenne gyógypedagógusi segítség, mi sem tudtuk volna felvállalni. A külsõs szakember ugyanis nemcsak a gyermekekkel foglalkozik egyenként heti két órában, hanem az osztályfõnök, illetve az osztályban tanítók munkáját is segíti. A fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzését a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat Magyar Egyesület ajánlotta fel számunkra, hiszen az iskolai költségvetésbõl ezekre a tan- és segédeszközökre nem jutott keret, ezek nélkül pedig a gyógyilletve szurdopedagógusi Mire költik az orvosok a vizitdíjat? Több mint egy éve, február 15-tõl a háziorvosi és járóbeteg szakellátás esetén, az orvosokon kívül egy kevésbé kellemes dologgal is találkozhatunk. Ez nem más, mint a 300 forintos vizitdíj, melynek teljes összege a szolgáltatónál marad. Vannak olyan személyek és körülmények, amelyek esetén nem kell megfizetni a vizitdíjat. A huszadik orvoslátogatás után pedig lehetõség van arra, hogy a beteg a huszonegyedik alakalomtól fizetett vizitdíj összegét a helyi önkormányzattól visszaigényelje. Ennek ellenére a vizitdíj bevezetése - melytõl a kormány a hálapénz és az orvos-beteg találkozó csökkenését remélte - a mai napig megosztja a közvéleményt. Körkérdésünkben annak jártunk utána, hogyan vélekednek háziorvosaink a vizitdíj bevezetésérõl és mire költötték. dr. Dancs Ferenc - A vizitdíj a praxis bevétele, és mivel minden forintra szükség van az egészségügyben, ezt így a praxisunk mûködtetésére költjük. Ide tartozik a dologi és a bér jellegû kiadások, a mûszerezettség fejlesztése, karbantartása, a megnövekedett adminisztrációs feladatok biztosítása, ami elég komoly számítástechnikai hátteret igényel. Tapasztalatom szerint a vizitdíj bevezetésével nem lett kevesebb az orvos-beteg találkozások száma, esetünkben pedig a hálapénz soha nem volt meghatározó. A vizitdíjra égetõ szükségünk van, de nem a beteg emberekkel kellene megfizettetni a hiányt. Úgy érzem, hogy az állam részérõl az a 30 milliárd forint, amit oly munka nem lett volna ilyen eredményes részletezte Takácsné Piszker Éva tagintézmény-vezetõ, aki elmondta, ezentúl szívesen fogadnak sajátos nevelési igényû gyermekeket iskolájukban. - Általában körülnézünk mindig, hogy hol is lehet segíteni, és Pápán szerencsére jól is mûködik a Gyermekmentõ Szolgálat, városunk már sok mindent kapott az egyesülettõl gyakran emlegetnek, volumenében nem olyan nagy összeg, amit ne lehetett volna a TB-finanszírozás megemelésével biztosítani. dr. Molnár Dániel - Véleményem szerint a vizitdíjjal az állampolgárok látják, hogy ára van az dr. Dancs Ferenc mondta dr. Kalmár Antalné, a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat helyi képviselõje. Hallottam, hogy felmerült egy hallássérült kislány iskolába kerülésének problémája, és ekkor ajánlottam fel, hogy próbálunk segíteni. A Tarczyiskola kérvényt nyújtott be az egyesülethez, mely 280 ezer forintot adományozott az oktatáshoz, fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésére árulta el dr. Kalmár Antalné. - Nagyon hálásak vagyunk a Gyermekmentõ Szolgálatnak, hogy az eszközöket megvette, mert ez a fejlesztõ felszerelés bizony nagyon sok pénzbe kerül. Ezekkel igen változatossá és élményszerûvé tudjuk tenni a foglalkozásokat. Egyébként valószínû, hogy ha elterjed a híre, hogy a Tarczy-iskola integrál hallássérült gyermekeket, jelentkezni fognak mások is. Amikor az eszközöket vásároltuk, gondoltunk a bõvítés lehetõségére is, ugyanis olyan eszközöket is beszereztünk, amelyekkel esetleg súlyosabb fokban hallássérült gyermekeket is tudunk fejleszteni mondta Tóth Imréné gyógy- és szurdopedagógus. A Gyermekmentõ Szolgálat többek között egészségügyi, gyermekétkeztetési, nevelõszülõi, üdültetési Közlemény Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2008.március 9-én tartandó népszavazás elõkészítése kapcsán elrendelt igazgatási és informatikai rendszerek próbája miatt az okmányirodában az ügyfélfogadás a következõk szerint módosul: február 29-én (péntek) és március 4-én (kedd) az ügyfélfogadás szünetel. egészségügyi szolgáltatásoknak. Amióta bevezették, 10 százalékkal csökkent a rendelõmben a betegforgalom. Azonban az elmúlt egy évben befolyt vizitdíjból nagyobb beruházásra nem futotta õszén szigorítottak az adójogszabályon; emelték az adót és a TB-járulékot. A vizitdíjból nem futja egyébre csak a megnövekedett kiadások kompenzálására. Egy nagyobb beruházáshoz - például új ÉKG vásárlása esetén - hitelt kellene felvennem. dr. Kokas Gizella - A vizitdíjból befolyt pénzbõl sikerült végrehajtani a számítógépes program bõvítést és emelni a munkatársaim fizetését, te- dr. Molnár Dániel programmal, segélyszállítmányokkal támogatja a rászoruló gyermekeket. Tavaly Pápán több programra is várták az óvodásokat, iskolásokat itt járt például egy iskolabusz, gyermeknapot is szerveztek városunkban, és jónéhány évvel ezelõtt 10 millió forintos beruházással ma is sikeresen mûködõ számítógépes klubot hozott létre az egyesület. A Gyermekmentõ Szolgálat köszöni az eddigi felajánlásokat, és annak érdekében, hogy itt Pápán és más helyeken is segíteni tudjon, várja magánszemélyek, cégek, vállalkozások és intézmények adományait (számlaszám: ) Varga Bea Erdélyben, Kovászna város központjában eladó egy 2575 m 2 térmértékû saroktelken álló, tehermentes, 169 m2 es alapterületû, 3 szobás egyedi gázfûtéses, beköltözhetõ családi ház, több funkció kialakítására alkalmas melléképületekkel. Érdeklõdni lehet: Bagoly Miklós Levente, tel.: hát a vizitdíj jelentõs segítség volt, de dúskálni nem lehet benne. Ebbõl a bevételbõl fedezem a rendelõ kisebb felújítási munkálatait is: a mûpadlócserét és az ajtók, ablakok festését. Természetesen sok mindenbe nem merek belefogni, mivel nem szeretném az összes pénzt erre fordítani. Soha nem lehet tudni, mikor romlik el valami, és egy új gép ára ezer forint. A 300 forintos vizitdíj kifizetése véleményem szerint nem jelent problémát az emberek többségének. Általában az okoz gondot, ha több szakrendelésre is be kell utalni a beteget. Ez ugyanis többszörösére növeli a vizitdíjat. M.A. dr. Kokas Gizella

Újévköszöntõ a pápai fúvósokkal

Újévköszöntõ a pápai fúvósokkal 2011. január 13. Közéleti hetilap IX. évfolyam 1. szám Idén hatvanöt éves a zenekar Újévköszöntõ a pápai fúvósokkal Idõközi választás Pápán Dr. Kovács Zoltán polgármestert Orbán Viktor miniszterelnök 2011.

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám Elkészült a település himnusza is Újra vidám húsvét Gannán Szép hagyomány Gannán, hogy húsvétkor vidám, szórakoztató

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Százéves az ugodi iskola

Százéves az ugodi iskola 2009. szeptember 17. Közéleti hetilap VII. évfolyam 33. szám Ganna Községháza és rendelõ avatása A közelmúltban adták át és áldották meg Gannán a felújított Szent Vendel Kápolnát. A gyönyörû helyen, a

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Várünnepség Döbröntén A község határában

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa továbbra is a Fidesz egyik fellegvára

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 nyílt napot rendeztek Pápán Pápa TV-s szülinap

Részletesebben

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi Pápa és Vidéke 2011. november 3. Közéleti hetilap IX. évfolyam 28. szám Városi megemlékezés a forradalom évfordulóján Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Történelmi nap ez a mai, jelentette ki dr.

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

járási tankerület vezetõje. A mai nap csak a tiétek, a mai nap titeket ünnepel mindenki. Továbbiak a 3. oldalon meg a régi városháza tanácstermének

járási tankerület vezetõje. A mai nap csak a tiétek, a mai nap titeket ünnepel mindenki. Továbbiak a 3. oldalon meg a régi városháza tanácstermének Pápa és Vidéke 2015. május 14. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 6. szám Elballagtak végzõseink Mi búcsúzunk és elmegyünk, a mi idõnk lejárt, e jól ismert dallamok kíséretében indultak végzõseink a központi

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben