AZ ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 AZ ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA amely az alábbi módosításokkal kiegészítve érvényes 2004-től: A Pedagógiai program kiegészítése a sajátos nevelési igényű tanulók oktatás-nevelési feltételeiről A nem szakrendszerű oktatás bevezetéséről A pedagógiai program Értékelés fejezetének (15. pont) az alsó tagozaton történő módosításáról A nem szakrendszerű oktatás hatályon kívül helyezése

2 1. Az iskola önmeghatározása Iskolánk a Wekerle-telepen Kós Károly által tervezett patinás épületben működik. Nyolc évfolyamos általános iskola vagyunk, fenntartónk, Kispest önkormányzata két osztály indításával engedélyezte működésünket (A osztály:alapellátás+ németes, B osztály: alapellátás+zenei). Több mint 40 éve profilunk az emelt szintű ének-zene oktatás. Kórusaink rendszeresen és nagy sikerrel szerepelnek kerületi és budapesti rendezvényeken, versenyeken. Külföldi cserekapcsolataink révén vendégkórusokat fogadunk, illetve külföldön lépünk fel. Kiskórusunk Párizsban és portugáliai Coimbrában, nagykórusunk Bécsben és Haagban vendégszerepelt ben és 2002-ben kórusaink CD-k kiadásával bizonyították értékteremtő erejüket telén a Kicsinyek kórusa ismét Párizsban vendégszerepelt, mely során a Medalaine templomban énekeltek a mintegy fős francia közönség előtt. Hangversenyünket megtisztelte jelenlétével a francia oktatási miniszter is óta második profilként német kisebbségi nyelvoktató programot indítottunk, amely során nyolc éven keresztül heti 5 nyelvi órát biztosítunk. A biztos nyelvtudáson túl a német nyelvterületek kulturális, néprajzi ismereteit, hagyományait is megtanulják a gyerekek. A folyamat eredményeképpen a 8. évfolyam végére tanulóink alapfokú; a kiemelkedő tehetségű, szorgalmú gyermekeink középfokú nyelvvizsgát tehetnek. Iskolánkban számtalan hagyományt őrzünk, amelyek a gyermekek magas szintű művelődését, a tehetségek kibontakozását és a szórakozást szolgálják. Középiskolai beiskolázási eredményeink jók: diákjaink kb. 70 %-a gimnáziumban, kb. 20 %-uk pedig szakközépiskolában tanul tovább. Felvételizőink %-át az általa első helyen megjelölt intézménybe veszik fel. Büszkék vagyunk arra, hogy gyökereink a messze múltba nyúlnak vissza. Sok tanítványunknak a szülei, nagyszülei is ide jártak. Ezeknek a családoknak az érzelmi kötődése egyik legmegbecsültebb tőkénk.

3 2. Az iskola bemutatása 2.1 Iskolánk a múltban és napjainkban Iskolánk Kós Károly építész tervei alapján 1911-ben épült, és polgári iskolaként működött. Az eredeti épület az évek során jelentős változáson, átalakításon ment át. Az épület homlokzata, külső képe nem változott, ennek oka, hogy az épület része a műemlékvédelem alatt álló Wekerle-telepnek. Az iskolánkban folyó ének-zene oktatás gyökerei az 1950-es évekre nyúlnak vissza, amikor is már zenei előképző működött itt. Az as tanévtől fogadta a zenetagozat az énekelni, zenélni vágyó gyermekeket ben vettük fel Erkel Ferenc zeneszerző nevét. Az iskola épületében a kerületi zeneiskola kihelyezett tanszakai működnek évek óta. A zenei nevelésben részt vevő gyermekek nagy része hangszeres zenét tanul. Az es tanévtől vezettük be felmenő rendszerben iskolánkban a német kisebbségi nyelvoktató programot mint második meghatározó alaptevékenységet. Jelenleg 147 gyermek tanulja a német nyelvet iskolánkban, számuk évről évre növekszik. Napjaink meghatározó jellemzője az iskolánkban folyó pezsgő szellemi és kulturális élet. Tanárnak, diáknak egyaránt gazdag és munkás a tanév. Tanulóink egészséges szellemben versenyezhetnek a helyezésekért a szépolvasási, a mesemondó, a vers- és prózamondó, a német vers- és prózamondó versenyen, a Kazinczy szépkiejtési, a természettudományi, környezetvédelmi vetélkedőn, illetve a hagyományos februári tanulmányi versenyen, ahol minden tárgyból írásbeli és/vagy szóbeli feladatokat kell a gyerekeknek megoldaniuk. Számtalan rendezvényünk szolgálja tehetséges gyermekeink felkutatását és fejlesztését, illetve az identitástudat kialakítását: részt veszünk a Wekerle-napokon énekes-zenés műsorszámokkal; Palotás tánccal, dallal, verssel ünnepeljük Erkel Ferenc születésnapját. A szeretet ünnepén összetartozásunk szép eseményei a karácsonyi hangverseny, az osztálykarácsonyok és a nevelőtestületi karácsony. Minden évben részesei vagyunk az Éneklő Ifjúság rendezvényének, ahol a kerületi iskolák versengenek az arany minősítésért. A művelődés további tevékenységformái iskolánkban a múzeumi nap, a színház-, a zeneakadémia-, a parlamenti és az operalátogatások, illetve a német nemzetiségi nap. Hagyományos, a gyermekek szórakozását szolgáló rendezvényünk a Tátika, ahol a gyermekek népszerű énekesek, együttesek stílusának az utánzásával szerepelhetnek; a Mikulásjárás az alsó tagozaton; az osztályfarsangok, illetve a farsangi diszkó, amely a diákönkormányzat táncos estje; a Luca-napi vásár, amely során az iskola valóságos zsibvásárrá alakul. Pedagógusaink évente több tanulmányi kirándulást, tábort szerveznek, télen sítábort, nyáron kórustábort, Ismerd meg Európát! - tábort, amelyek sportolásra, művelődésre, kikapcsolódásra egyaránt lehetőséget adnak. Tavasszal alsós osztályaink többnyire erdei iskolára

4 mennek, és egy hetet szép, természeti környezetben tanulással és pihenéssel töltenek. Ezen túlmenően változatos, az igények szerint szervezett szakkörökkel, szabadidős programokkal gazdagítjuk a tehetséggondozás lehetőségeit. Ezeket részletesen a 6.3, 6.4 fejezetben mutatjuk be. Számos szolgáltatással állunk tehát a gyermekek és a szülők rendelkezésére. Ezek között vannak olyanok, amelyek nem tartoznak a fenntartó által meghatározott alapfeladataink körébe, hanem azon felül, plusz szolgáltatásként jelennek meg iskolánk életében. Ezek térítéses programok, melyeket ezért a gyermekeknek nem kötelező igénybe venniük. Hagyományosan jó és gazdag a kapcsolatunk a szülőkkel és az óvónőkkel, fontosnak érezzük, hogy ők is közvetlen tapasztalatokat szerezzenek az iskolában folyó munkáról. Ezért évente fogadjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket, illetve novemberben nyílt napot tartunk a már hozzánk járó elsősök óvónőinek tapasztalatcsere céljából, ahol munka közben, tanítási órán találkozhatnak volt óvodásaikkal. Nyílt napokat szervezünk a leendő első osztályosok szüleinek is, ahol megismerkedhetnek az elsős tanítókkal, a német- és énektanárokkal. Nyílt hétre várjuk az ide járó gyermekek szüleit is, amikor megtekinthetik a különböző tantárgyak tanítási óráit. A nyolcadikosok szüleinek szülői értekezletet szervezünk, ahol a középiskolák képviselőivel közösen segítünk a pályaválasztásban. Iskolánkban működik a diákönkormányzat, amelynek véleményét minden a tanulókat érintő kérdésben kikérjük (pl. tanulói házirend). Évente legalább két iskolagyűlést tartunk, ahol az igazgató tájékoztatást ad a gyermekeknek az iskola életéről; tanulóink megfogalmazhatják kéréseiket, kérdéseiket, és véleményt nyilváníthatnak. Építő a kapcsolatunk az iskolánkban működő Szülői Közösséggel, amely élve a törvény adta lehetőségeivel gyakorolja véleményező, javaslattevő és meghatározott körökben döntési jogkörét. Iskolánkat támogatja a Műveltség Gyarapításáért Alapítvány, amely kezdeményezésünkre 1992-ben alakult meg, azóta is szépen gyarapodik, és évről évre segíti a tárgyi-anyagi feltételek javítását és a tanulók jutalmazását. Az évek során sok kapcsolatot építettünk ki tágabb környezetünkkel is. Jól működő munkakapcsolatunk van a XIX. kerületi Polgármesteri Hivatal Művelődési, Egészségügyi és Sport Irodájával, Oktatási Bizottságával, a Német Kisebbségi Önkormányzattal, a Kispesti Pedagógiai Szolgáltató Intézettel, a Kispesti Munkásotthonnal, a Kispesti Vigadóval, a Kispesti Uszodával, a Wekerlei Társaskörrel, a XIX. kerületi Rendőrkapitánysággal, a gyermek-egészségügyi és szociális intézményekkel, egyházakkal, óvodákkal, gimnáziumokkal, szakközépiskolákkal. Iskolánk hatodik éve az Apáczai Kiadó bázisiskolája, tankönyveink nagy részét tőlük rendeljük. A kapcsolatunk egyre eredményesebb, pedagógusaink számtalan bemutatóórát tartanak a Kiadó felkérésére. 2.2 Épület, tárgyi feltételek

5 Intézményünk Kispest egyik legrégibb iskolája, családias, zöldövezeti környezetben elhelyezkedő háromszintes épület. A főbejárat két oldalán L-alakban húzódó épületszárnyakat juharés akácfa sor díszíti. Az épület földszinti és emeleti elrendezése hasonló. Itt található 17 tantermünk, a felújított fiú és lány mosdók, amelyekben a higiénikus kézmosás és kéztörlés megoldott. A földszinten találhatók az irodák és a tanári szoba is. Az alagsorban kapott helyet a tornaszoba, a lány- és fiúöltöző, valamint az orvosi szoba, a logopédiai illetve a fejlesztő szoba, a másik szárnyon a konyha, az ebédlő, a büfé és két tanterem. Tantermeinkben az optimális feltételeket a beáradó természetes fény, fűtés, parketta biztosítja. A világítás megfelelő, de fokozatos korszerűsítéssel törekszünk a neoncsöves megoldás természetes fényforrásokra történő cseréjére. A tantermek bútorzata nem kielégítő, de már megkezdtük a tantermekben található tanulói asztalok, székek cseréjét. Pedagógusaink a szűkös lehetőségek mellett is törekszenek arra, hogy barátságos, szépen díszített, az oktatást és a nevelést optimálisan segítő tantermekben tanulhassanak gyermekeink. A kényelmesebb, esztétikusabb környezet érdekében a kabátokat és a váltócipőket a gyerekek a folyosón, a felújított beépített szekrényekben tárolhatják. A tantermekben a tanári szobából működtethető videólánc, színes TV-k, írásvetítők, diavetítők segítik az oktatást. Az irodák és a tanári szoba bútorzatát az elmúlt három évben részben lecseréltük, pótoltuk, az igényekhez igazítottuk. A nyugodt munkavégzés feltételei biztosítottak; de itt is szükséges a tanári asztalok és a székek cseréje. Az adminisztrációs munkát személyi számítógépek, nyomtatók, fénymásoló gépek teszik gyorsabbá, hatékonyabbá. Az iskolai rendezvényeink hangosító berendezése gyakran elromlott, ezért újat vásároltunk. Iskolai könyvtárunk tágas, egyszerre gyermek dolgozhat benne. Beiratkozott tanulóink száma 226, akiket félállásban alkalmazott könyvtár szakos pedagógus vár a hét minden napján. A könyvtár elhasználódott polcai, szekrényei helyébe újakat vásároltunk, így a gyermekek rendezett, az olvasásra ösztönző környezetben sajátíthatják el a könyvtárismereteket. A könyvtár jelenlegi állománya könyv, brossura, 163 hanganyag (lemez, CD, számítógépes multimédia), 207 videókazetta. Az állomány évente kb. 200 egységgel gyarapodik. Ebédlőnk a kulturált étkezést lehetővé teszi. Az elmúlt három évben itt is jelentős fejlesztések történtek. A tányérokat, poharakat, asztalterítőket lecseréltük, vidám a jóízű étkezést lehetővé tévő - színes eszközökre. Ezen kívül itt is megoldottuk a higiénikus kézmosás lehetőségét folyékony szappan adagoló készülékekkel, illetve papír kéztörlővel. Az utóbbi három év fejlesztése, hogy elkészült az európai színvonalú kémia-fizika szaktanterem és labor, amelyben a gyermekek biztonságosan és akár személyenként elvégezhetik a kísérleteket. Felújítottuk továbbá a számítástechnika tantermet, ahol 19 új számítógép-terminál várja a tanulókat. Az idei tanévben kerül sor a rajz-technika szaktanterem teljes felújítására, sor kerül a tanulói rajzasztalok, munkaasztalok és székek, a tanári asztal, a textíliák cseréjére, vásárolunk tárgyasztalt, reflektort. Elkészült szintén ebben a tanteremben a hideg-meleg vizes

6 minikonyha, amely lehetővé teszi a háztartástani ismeretek hatékony oktatását. A tavalyi évben pályázati úton nyert ,- Forinton bővítettük az alsós, a matematika, a magyar irodalom és nyelvtan, illetve a történelem szakleltárakat, korszerű, az új ismereteket hordozó eszközöket vásároltunk. A fejlesztésre szoruló gyermekek oktatását a jól felszerelt fejlesztő és logopédiai szoba segíti. Rendelkezünk orvosi szobával, ahol heti egy alkalommal rendel iskolaorvosunk, illetve naponta jelen van a védőnő, aki az egészségügyi ellátáson túl az egészséges életmóddal, higiéniai ismeretekkel kapcsolatos előadásokat is tart a gyermekeknek. Tornaszobánkban az iskolások testmozgását, testedzését elősegítő torna- és játékszerek gazdag választékával rendelkezünk. Legnagyobb hiányosságunk mégis, hogy nem rendelkezünk megfelelő méretű tornateremmel. Mivel hosszú évek óta foglalkozunk a kérdéssel, számítunk az önkormányzat segítségére a probléma megoldásában. Iskolánk belső terei összességében harmonikusak, igényesek és tiszták, megfelelnek a korszerű oktatás-nevelés követelményeinek. 2.3 Tanulóink és szüleik Iskolánkban 320 gyermek tanul, az alsó tagozat létszáma 181, a felső tagozaté 139 fő. A létszám öt éve folyamatosan növekszik, 2 éven belül várhatóan elérjük az optimális főt. Tanulóink legnagyobb része Wekerle-telepi lakó. A családokban gyakran több generáció él együtt, így a nagyszülők is közreműködnek az unokák nevelésében. Beiskolázási körzetünkön kívülről is szép számmal íratják hozzánk gyerekeiket a szülők, ének és német oktatásunk keresett. A szülők körében végzett felmérés azt bizonyítja, hogy ismertek vagyunk a kerületben, iskolánknak jó a híre, és sok óvodában ajánlanak minket. Gyerekeink meglehetősen elfoglaltak, hiszen a tagozatos órákon túl hangszeres zenére, idegen nyelvi órákra, különböző szakkörökre, előkészítőkre járnak. Többen egyesületben sportolnak. Túlnyomó többségük a tanulásban szorgalmas, célratörő, tudatos. Már alsó tagozaton motiválja őket a tudásszomj, a továbbtanulásra, a felnőtt életre való felkészülés. Nyitottak a legkülönfélébb dolgokra, a szépre, a kulturális élmények befogadására. Szívesen szerepelnek a kórussal, egyéni hangszeres muzsikával, vers-, mese-, prózamondással. Hagyományőrző februári tanulmányi versenyünkön tanulóink 90 %-os arányban vesznek részt. Az alsós osztályok tanulmányi átlaga évek óta 4,3-4,7 között mozog, felsőben az átlag 3,5-4 egész. Gyermekeink kerületi matematika, magyar, környezet mérésekben, illetve a szaktárgyi és kulturális versenyeken gyakran kiemelkedő eredményeket érnek el. Gyermekeink hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban nagy számmal tanulnak tovább. Nyolcadikosaink zökkenőmentesen, megerőltetés nélkül nyernek felvételt a középiskolákba. Kiemelkedő a német nyelvvel kapcsolatosan tovább tanuló gyermekeink teljesítménye. Sokukat

7 mivel nyelvtudásuk átlagon felüli a 0. évet kihagyva rögtön a 9. évfolyamra veszik fel. 2.4 Pedagógusaink Iskolánk teljes dolgozói létszáma 45 fő. A 35 pedagógusból tartósan távol van (GYES-en, GYED-en) 3 fő. A 32 tanító pedagógus közül négyen középiskolai, tizenhárman általános iskolai szaktanári, tizenöten tanítói felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Egy kollégánk három, hét kollégánk két diplomát szerzett. A többdiplomások közül négyen a legkorszerűbb követelmények szerint szakvizsgázott pedagógusok, egyikőjük tehetségfejlesztő szakértői szakvizsgát szerzett. Ketten középfokú, öten felsőfokú nyelvvizsgával bírnak. Tanítóink szakkollégiumokat (népművelés, technika, közművelődés, testnevelés, ének, könyvtár, differenciált nevelés) végeztek. Tanítónőink közül ketten felsőfokú óvónői képzettséggel is rendelkeznek. Az iskola vezetői minőségügyi manageri képesítést szereztek, felkészülve a törvény előírta minőségügyi rendszer bevezetésére iskolánkban, illetve további három pedagógus végezte el a minőségirányítási alapismeretek tanfolyamot. Jelenleg: 1 fő testnevelői tanári diploma megszerzéséhez egyetemi, 1 fő tanügyigazgatási szakértői, 1 fő néptánc, 3 fő számítástechnikai felhasználói, 1 fő német nemzetiségi néptánc, 1 fő napközis, 1 fő drogkoordinátori továbbképzésen vesz részt. A tantestület egyéb kompetenciái, melyet hasznosítani tudunk gyermekeink oktatásában, nevelésében: dyslexia-prevenciós tanfolyam (1 fő), műszaki rajzoló (2 fő), drámapedagógiai végzettség (3 fő), néptánc oktatói végzettség (2 fő) múzeumpedagógia (2 fő), tánc és koreográfiai tanfolyam (1 fő), edzői végzettség (1 fő), karvezetői képesítés (2 fő), számítástechnikai ECDL bizonyítvány (3 fő), OKJ vizsga (1 fő). A rajz- és művészettörténetet iparművész tanár oktatja iskolánkban, a könyvtár szakképzett könyvtáros irányításával működik. A szabadidő hasznos eltöltését, a tanulmányi kirándulások, erdei iskolák, színház-, állatkerti-, illetve múzeumlátogatások szervezését szabadidő szervező pedagógus segíti. Munkánkat egy szakképzett iskolatitkár - aki számítógépes felhasználói végzettséggel rendelkezik -, egy adminisztrátor, négy takarító, egy fűtő-karbantartó-kertész, három konyhai dolgozó segíti. Tantestületünkben hét munkaközösség működik (két alsós, társadalomtudományi- -művészeti, természettudományi, idegen nyelvi, napközis, osztályfőnöki). Ezek a csoportok a szakmai munka műhelyei, amelyekben tudatos, átgondolt munkaterv alapján végezzük munkánkat. Terveink mindig illeszkednek a pedagógiai programunkhoz és az iskola éves munkatervéhez. A munkaközösségeken belül mindennaposak az egy-egy gyermeket, gyermekcsoportot, vagy akár osztályt érintő, megoldást kereső megbeszélések. Munkaközösségeink egymással is szoros kapcsolatot tartanak fent számos feladat, rendezvény kapcsán. Különösen nagy súlyt fektetünk az alsós és a felsős társadalomtudományi, természettudományi munkaközösség

8 kapcsolatára, hogy átsegítsük gyermekeinket a felsőssé válás zökkenőin. Mivel tapasztaljuk, hogy az olvasási, írási, számolási nehézségekkel küszködő kisiskolások száma nő, közülünk egyre többen készülnek fel ezeknek a gyermekeknek a megkülönböztetett, másságukat fokozottan toleráló és szakértő oktatására, nevelésére. Iskolánkban helyben megoldott a speciális segítségre, felzárkóztatásra szoruló tanulók kiegészítő fejlesztése szakképzett fejlesztő pedagógus, illetve logopédus alkalmazásával. Mindannyiunk belső igénye a folyamatos önképzés. Nyitottak és érdeklődőek vagyunk az új módszerek, az új oktatási-nevelési eredmények iránt. Felvállaljuk a kor kihívásait, felkészülünk, hogy megtanítsuk ellenállni gyermekeinket új társadalmi veszélyeknek, a kábítószernek, a gyorsuló élettempónak, az értékvesztő, értékrend nélküli világ fenyegetéseinek. Sokat és súlyozottan foglalkozunk azzal, miként lehet nevelőmunkákat egységesíteni, minél biztosabb keretet adni gyermekeink sikeres szocializációjának. Szívesen veszünk részt szakmai fórumokon, a kerületi szakmai napokon, a Pedagógiai Szolgáltató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet tanfolyamain és rendezvényein. Tantestületünk aktívan részt vállal a hatékony oktató és nevelőmunka tárgyi feltételeinek megteremtésében is. Számos pályázat eredményeként gyarapítottuk iskolánkat, pl. hordozható nyelvi laborral; a szakleltárak fejlesztésével; az erdei iskolákhoz, táborokhoz, külföldi fellépésekhez nyert anyagi segítséggel; az egészséges életmódra neveléshez, a mozgásfejlesztéshez szükséges tornaeszközökkel, játékokkal.

9 3. Nevelési, oktatási alapelveink, hitvallásunk Az alapfokú oktatást, nevelést minden esetben a Nemzeti alaptanterv, a Közoktatási törvény és a Kerettanterv előírásaival összhangban biztosítjuk. Elsődleges számunkra a gyermekeknek a fizikai, érzelmi biztonságot nyújtó, egészséges, az egyénekre nagyon odafigyelő meleg, szeretetteljes és derűs légkör megteremtése. Minden tevékenységünk középpontjában a gyermek áll, pedagógiánk értékközpontú, értékközvetítő és személyiségfejlesztő, amely elismeri a réteg- és egyénenkénti különbségeket, sőt arra épít. Értékrendszerünk a hagyományos erkölcsi normákon alapszik, amelyek alappillérei a humanizmus, az europatriotizmus, a hazafiasság, a szeretet, a becsület, a tisztelet, a másság elfogadása és egymás segítése, a természet és környezet megbecsülése, az etikusság, az emberi méltóság és jogok maximális tisztelete. Az értékek átadásában személyes példamutatásunk az elsődleges. Szakmai tudásunk legjavát adjuk át tanítványainknak. Minőségi munkát végzünk, mely során hozzásegítjük őket a sikeres társadalmi szocializációhoz, a képességük és érdeklődésük szerinti továbbtanuláshoz. Munkánkat áthatja az újra, a jobbra való érzékenység, nagyon tudatos, intenzív és következetes tervezéssel, végrehajtással és ellenőrzéssel tesszük hatékonyabbá oktató- és nevelőmunkánkat. Tevékenységünket a minőségbiztosítás jegyében folyamatosan elemezzük, értékeljük és ha szükséges, hozzáigazítjuk a változások követelményeihez. A szülőket partnernek tekintjük, nevelőmunkánk alappillére a családokkal való szoros, segítőkész, napi együttműködés. Számítunk és építünk a szülők véleményére.

10 4. Az alapelveinkhez rendelt célok feladatok - eljárások rendszere Pedagógiai munkánkban két fő célt tűztünk ki magunk elé, amelynek minden részcélt, feladatot és eszközt alárendelünk: 1. A sikeres társadalmi szocializációra való felkészítés, amely magában foglalja az alapműveltség, az erkölcsi értékek és a társadalmi funkciók átszármaztatását. 2. A személyiség, az individuum fejlesztése. E két cél megvalósítása az alábbi fejlesztési területeken keresztül konkrét célok megfogalmazásával jelenik meg munkánkban: Erkölcsi nevelés-oktatás Értelmi nevelés-oktatás Esztétikai nevelés-oktatás Testi nevelés-oktatás Technikai nevelés-oktatás Természetesen a nevelés-oktatás folyamatában ezek a területek nem vegytisztán jelennek meg, hanem leggyakrabban egymással összefonódva és keveredve. A nevelés-oktatás színterei iskolánkban: a tanítási órákon, tanórán kívüli tevékenység során a napköziben, a tanulószobán, korrepetálásokon, szakkörökön, önképzőkörökön, előkészítőkön, hagyományos versenyeinken és rendezvényeinken. Az iskolánkban folyó oktató-nevelőmunka céljait, a célokhoz rendelt feladatokat és a megvalósításukban alkalmazott eljárásokat és eszközöket az alábbi táblázatok mutatják be:

11 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER I. ERKÖLCSI NEVELÉSI-OKTATÁS - Euro-nevelés A gyerekek megismertetése: - a környezet és a természet megbecsülésére nevelés - a világ országaival, elsősorban Európa - a másság elfogadására nevelés népeivel, történelmével és kultúrájával - a gyermekek rádöbbentése a Föld globális problémáira, mint pl. a környezetszennyezés, túlnépesedés - felismertetni gyermekeinkkel az előítélet és a kirekesztés megjelenési formáit, veszélyeit - hazafias nevelés - iskolai hagyományaink meg-őrzése, új hagyományok gyarapítása - a magyar identitástudat kiala-kítása és erősítése a gyerekek-ben - Magyarország szellemi és anyagi kincseinek gyarapí-tására és védelmére való nevelés - környezetvédelmi szakkörön - környezetvédelmi vetélkedő a Föld napján - Komplex természettudományi verseny - tudatos tematika szerinti osztályfőnöki órákon nyitott beszélgetés, kiselőadások - a környezetszennyezéssel kapcsolatos mérések, kísér-letek, - gyermekek bevonása kutató munkával a környezetvédelmi pályázatok írásába - osztályfőnöki órákon, iroda-lom, történelem, földrajz órá-kon tematika szerint irányított beszélgetések, kiselőadások - kutatómunka - hagyományos rendezvényeink, ünnepeink - személyes példaadás

12 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER I. ERKÖLCSI NEVELÉSI-OKTATÁS /folytatás/ - szeretetre, tiszteletre, becsületre, egymás - a gyerekek érzékenységének - irodalmi művek elemzése, feldolgozása segítésére nevelés, a humanista embereszmény felkeltése az emberi problémák iránt - osztályfőnöki órákon a prob-lémák nyílt kialakítása - a fogékonyság növelése a megbeszélése, fel-tárása más-ság elfogadására - szociometriai méréseket - az empátiára, az végzünk altruizmusra, a megértésre, az azonosulásra, az elfogadásra való - az osztály perifériájára szorult gyermekek és a sikeres gyerme-keknek közös feladatadás érzékeny-ség fejlesztése a - személyes példaadás gyermekekben - szituációs játékok, - a perifériára szorult dramatizálás gyermekek helyzetének - tanulmányi kirándulások feltárása, az osz-tályok - táborok, erdei iskolák szociometriai elemzése - drámaszakkör és egyéb - közösségformálás szabadidős tevékenység - etikusságra nevelés - az etikai alapszabályok, fogalmak megismertetése gyerekeinkkel (új nevelési terület!) - a felelősségtudat, a másért vállalt felelősségérzet kialakítása és fejlesztése tanulóinkban - személyes példaadás - a tantestületi és a tanulói etikai kódexünk tanulmányozása, az abban foglaltak megbeszélése osztályfőnöki órákon - szituációs játékok

13 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER I. ERKÖLCSI NEVELÉSI-OKTATÁS /folytatás/ - az emberi méltóság és jogok tiszteletére nevelés - a gyermekek megismertetése jogaikkal (Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, Gyermekjogi Charta) és kötelességeikkel - gyermekeink felkészítése a demokratikus társadalmi rend megismerésére, a társadalmi funkciók gyakorlására - megtanítani gyermekeinknek a mindennapi emberi együttélést biztosító normákat - felismertetni velük az emberi és kisebbségi jogok megsér-tésének jelentőségeit és veszélyeit - diákönkormányzati munka során iskolagyűléseken az alapvető demokratikus társa-dalmi funkciókat gyakorol-tatjuk a gyermekekkel - megismertetjük őket az ezek-ről szóló írásbeli dokumentu-mokkal - osztályfőnöki óra

14 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER II. ÉRTELMI NEVELÉS - a kogníció, a - a fogalmi, az analógiás, a minden tanítási órán: problémamegoldó gondolkodás kialakítása diszkriminációs, az asszociációs és az absztrahálószintetizáló - a különböző gondolkodási műveletek, technikák - kreativitás fejlesztése gondolkodás meg-tanítása - értelmes tevékenységre fejlesztése gyermekinkben tevékenykedés közben nevelés - a figyelem terjedelmének, - a gyermekek kritikaidöntési - önálló döntésre képes személyiség nevelése minőségének, beosztásának, szituációkba való állítása - a kognitív energia optimális és hatékony beosztására nevelés szelektivitásának mérése és fejlesztése tanulóinkban - a tananyag gondolkodtató megtanítása, a műveletek algoritmusokra való - az emlékezet fejlesztése - a tanulók önálló munkára, bontása a tanórákon - a figyelem fejlesztése kutatásra, ismeretszerzésre késztetése - a sajátos tantárgyi jelleghez igazodó tanulási módszerek elsajátíttatása - szakszókincs használatának megkövetelése - minden tanulmányi és egyéb kulturális versenyen - olyan motívumok és olyan motivációs rendszer alkalmazása, amelyek során a gyer-mekek a tanulási erőfeszítést értelmes, gyakran örömet okozó tevékenységként élik meg.

15 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER II. ÉRTELMI NEVELÉS /folytatás/ -az alapműveltség kialakítása a nyelvtudás kialakítása - a szövegértő olvasás, a lényeg-kiemelési képesség kialakítása az elmélet gyakorlatban való felhasználási képességének kialakítása a helyesírási és számolási készség fejlesztése a beszédművelés, a beszéd-készség, a kommunikációs készség kialakítása, a metanyelvi jelek felismerésének, értelmezésének megtanítása a nyelvi érzékenység kialakítása a különböző képességű, tehetségű tanulók fejlesztése a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése, felzárkóztatása A tanulmányi előmenetelek folyamatos figyelemmel kísérése A kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és - elkülönítése, A tájékozott és tudatos fogyasz- Az egyéni és társadalmi Tóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátíttatása a gyerekekkel. Felkészítés a felnőtt életre, a fogyasztói jogok tiszteletben tartásának, A természeti értékek védelmének, A tájékozódás képességének, kultúra kialakítása A piac, a marketing és a reklám szerepének megismertetése. - A döntési helyzet felismerésének, A döntésre való felkészülésnek a megtanítása. A minőség, a biztonság, a gazdaságosság és a takarékosság fogalmának elsajátíttatása a fogyasztói kultúrában. A szuggesztív marketinghatásoktól való távolságtartás képességének, a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelésének kialakítása játékos feladatokon keresztül, tevékenykedtetéssel, szemlé-lődéssel tanítjuk a gyermekeket tanórák kertében differenciálás, nívócsoportok szervezése tanórán kívüli foglalkozások szervezése igény szerint (szakkörök, önképzőkörök, előkészítők, korrepetálások, tanulószoba, napköziben készségfejlesztő programok) diagnosztikus, formatív, szummatív méréseket végzünk - Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba beépítve a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak. /Technika áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései, Matematika banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások, Fizika mérés, Mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák), Földrajz eltérő fogyasztási struktúrák és szokások, Magyar reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái, Biológia génmódosított élelmiszerek táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás, Kémia élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok Háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk, Informatika elektronikus kereskedelem (ekereskedelem), internetes fogyasztói veszélyforrások, telefónia, Történelem EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám Története stb. Médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai Tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz) Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények) Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása) Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel) Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó és mint piac), az ezzel kapcsolatos foglalkozások. kontrollfunkciók kialakítása fegyelemre, önfegyelemre nevelés minden szakórán és kulturális programon - személyes példaadás

16 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER III.. ESZTÉTIKAI NEVELÉS - szépre, igényességre nevelés - gyermekeink megtanítása a látott, olvasott, hallott - irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotásokat - a rút, az értéktelen felismerésére való nevelés élmény befogadására, elemzésére, érté-kelésére tanul-mányozunk, elemzünk - a különbség érzékelésére való nevelés - megtanítani gyermekeinket az önálló - szempontokat és algoritmusokat alakítunk ki - a fantázia fejlesztése alkotások létrehozására, fantáziájuk szabadon enge-désére tanít-ványainkban, amelyek se-gítségével az önálló elemzésre is - annak megtanítása, hogy képessé válnak az esztétikának az élet minden területén (öltözködés, meg-jelenés, - összehasonlító vizsgálatot végzünk értékes és értéktelen műveken lakáskultúra, építészet stb.) szerepe van - tanítványainkat színházba, Operába, Zeneakadémiára - saját ízléskultúra és múzeumokba visszük kialakítása - alkotni, kiteljesedni - forma és funkció hagyjuk és segítjük őket kapcsolatának megtanítása - megköveteljük az írásbeli a múlt és jelen tárgyainak esztétikájában munkák tetszetős külalakját - én-kép fejlesztése - osztálytermüknek, az - az emelt szintű zenei nevelés során kialakított művészi ér-zékenység átvitele más tan-tárgyakra iskola belsejének és külsejének tisztán és rendben tartására ösztönözzük őket (irodalom, rajz) - osztályfőnöki és - önértékelés fejlesztése szakórákba építve beszélgetünk a mindennapi esztétikáról (öltözet, lakás stb.)

17 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER IV. TESTI NEVELÉS - mozgáskultúra fejlesztése - egészséges életmódra nevelés - alapvető fizikai képességek kialakítása - ellenállóképesség fejlesztése - motorikus cselekvési biztonságra nevelés - a testnevelés és a sport pre-venciós értékének ismeretére nevelés - mozgáskommunikációra nevelés - a tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében - a víz, mint mozgásközeg megszerettetése, elfogadtatása - testi fejlődés-érés támogatása - higiéniai szokások kialakítása, erősítése - edzettség fejlesztése - ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása - megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, károsodások csökkentésére - genetikus mozgáskészségek fejlesztése - sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség kialakítása - mechanikai biomechanikai törvényszerűségek megértetése - a kollektív siker és tevékenység örömének nyújtása - rendgyakorlatok - bemelegítésre és a testtartási rendellenességek megelőzésére alkalmas szabad kézi szer és társas gyakorlatok (gimnasztika) - kötetlen tartós futások - futó, dobó, ugrógyakorlatok, versenyszerűen is - hajítások és célba dobó, ugrógyakorlatok, versenyszerűen is - torna és atlétika sportági anyagainak elsajátítása - sportjátékok mozgásanyagának és szabályainak elsajátítása - test-test elleni küzdelem (küzdőjátékok) - zenére történő mozgások (RSG, aerobic) - labdák, súlyzók, kötelek egyéb sportszerek használata (zsámoly, pad, szekrény, szőnyegek, gumikötél stb.

18 - egészséges, tetterős személyi-ségek nevelése - a félelem, a nehézségek leküzdésére nevelés - kudarctűrésre nevelés - társaik teljesítményének megbecsülésére nevelés - szabályok betartására, egymás segítésére (segítségnyújtás) nevelés - tanulási, játék és sportolási élmények nyújtása, - az "én-kép" fejlesztése - a szem-kéz-láb (egész test) koordinációjának fejlesztése - a térbeli tájékozódás fejlesztése - a kinesztetikus differenciáló képesség - szabadban végzett mozgásos tevékenységek (játékok, téli sportok, kerékpározás, görkorcsolya, gördeszka stb.) - testnevelési játékok - támasz- és függésgyakorlatok fejlesztése CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER IV. TESTI NEVELÉS /folytatás/ - a motoros emlékezet fejlesztése - izomérzékelés fejlesztése - ritmus- és reakciókészség fejlesztése - rendszeres fizikai aktivitás igényének kialakítása - valamennyi sportszer rendeltetésszerű használatának ismertetése - kúszások és mászások, egyensúly-gyakorlatok - egyéni és csapatversenyek - úszás, játék a vízben

19 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER V. TECHNIKAI NEVELÉS - mindennapi életre, gyakorlatiasságra nevelés - alapvető technikai, műszaki ismeretek évfolyamon külön választható tantárgyként - a praktikus intelligencia elsajátíttatása a gyerekkel ok-tatjuk a háztartási fejlesztése - megtanítjuk gyerekeinket ismereteket - a helyes életvitelre való nevelés a helyes időbeosztásra, a na-pirend fontosságára - a technika órák keretén belül különböző - a "Csináld magad! - szemlélet kialkítása - alapvető háztartási ismeretek megtanítása, munkákat, technikai eljárásokat tanítunk - pályaválasztás elősegítése mint pl. energiafelhasználás, - papír, fa, textil, fém, - környezetvédelemre nevelés a pénz helyes beosztás, bevásárlás, lakásfenntartás, főzési műanyag különböző eszközökkel való megmunkálása, használati tárgyak készítése alap-ismeretek, varrás, kézimunkák, lakberendezés, kertészkedési alapismeretek - háztartási munkafolyamatok, -fázisok gyakoroltatása a gyerekekkel - kézügyesség fejlesztése - kreativítás fejlesztése - esztétikai érzék fejlesztése - technikatörténet megismertetése a gyerekekkel - a technika és más tárgyak koncentrációjának fejlesztése - az anyagok újrahasznosíthatóságának megtanítása 4.1 Kiemelt céljaink az oktató-nevelő munkában

20 Tanulóik szilárd ismertekkel rendelkezzenek. Τanulóink képességeinek kibontakoztatása, személyiségük minél sokoldalúbb fejlesztése (felzárkóztatással és tehetséggondozással). Képesek legyenek az önálló tanulásra, önművelésre és önálló véleményalkotásra. Rendelkezzenek jó kommunikációs képességgel. Legyenek szorgalmas, becsületes, kitartó, tisztelettudó, fegyelmezett, nyílt, udvarias tagjai a társadalomnak. Rendelkezzenek megfelelő önbizalommal, legyenek képesek alkalmazkodni az iskola belső rendjéhez. Óvják és becsüljék természeti és épített környezetüket, törekedjenek majd felnőtt korukban is a környezettudatos életvitelre. Szerezzenek meg minden ismeretet, amely szükséges ahhoz, hogy képesek legyenek életüket tudatosan, aktívan, egészségesen élni és szervezni. A kisebbségi oktatásban részesülő tanulók segítése identitásuk megtalálásában. A veszélyeztetett, az anyagi szempontból hátrányos helyzetű tanulók segítése.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 1 1. HELYZETELEMZÉS:... 3 1.1. A váci Petőfi Sándor Általános Iskola rövid története:... 3 1.2.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 6 1.1. Küldetésnyilatkozat... 7 1.2. A feladatellátás feltételei... 7 1.3. Rövid történelmi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 6 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, HPP-08/2013 Az úrhidai Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én fogadott el. 1. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom BEVEZETŐ... 2 1 Iskolánk nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési program Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) NEVELÉSI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési

Részletesebben

Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék. Școala Generală Bilingvă Micherechi. Pedagógiai Program 2013.

Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék. Școala Generală Bilingvă Micherechi. Pedagógiai Program 2013. Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék Școala Generală Bilingvă Micherechi Pedagógiai Program 2013. I. Bevezetés 12. I.2. Alaptevékenység 13. I.3. Az intézmény címe, telefonszáma 13. I.4. Az intézmény fenntartója

Részletesebben