AZ ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 AZ ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA amely az alábbi módosításokkal kiegészítve érvényes 2004-től: A Pedagógiai program kiegészítése a sajátos nevelési igényű tanulók oktatás-nevelési feltételeiről A nem szakrendszerű oktatás bevezetéséről A pedagógiai program Értékelés fejezetének (15. pont) az alsó tagozaton történő módosításáról A nem szakrendszerű oktatás hatályon kívül helyezése

2 1. Az iskola önmeghatározása Iskolánk a Wekerle-telepen Kós Károly által tervezett patinás épületben működik. Nyolc évfolyamos általános iskola vagyunk, fenntartónk, Kispest önkormányzata két osztály indításával engedélyezte működésünket (A osztály:alapellátás+ németes, B osztály: alapellátás+zenei). Több mint 40 éve profilunk az emelt szintű ének-zene oktatás. Kórusaink rendszeresen és nagy sikerrel szerepelnek kerületi és budapesti rendezvényeken, versenyeken. Külföldi cserekapcsolataink révén vendégkórusokat fogadunk, illetve külföldön lépünk fel. Kiskórusunk Párizsban és portugáliai Coimbrában, nagykórusunk Bécsben és Haagban vendégszerepelt ben és 2002-ben kórusaink CD-k kiadásával bizonyították értékteremtő erejüket telén a Kicsinyek kórusa ismét Párizsban vendégszerepelt, mely során a Medalaine templomban énekeltek a mintegy fős francia közönség előtt. Hangversenyünket megtisztelte jelenlétével a francia oktatási miniszter is óta második profilként német kisebbségi nyelvoktató programot indítottunk, amely során nyolc éven keresztül heti 5 nyelvi órát biztosítunk. A biztos nyelvtudáson túl a német nyelvterületek kulturális, néprajzi ismereteit, hagyományait is megtanulják a gyerekek. A folyamat eredményeképpen a 8. évfolyam végére tanulóink alapfokú; a kiemelkedő tehetségű, szorgalmú gyermekeink középfokú nyelvvizsgát tehetnek. Iskolánkban számtalan hagyományt őrzünk, amelyek a gyermekek magas szintű művelődését, a tehetségek kibontakozását és a szórakozást szolgálják. Középiskolai beiskolázási eredményeink jók: diákjaink kb. 70 %-a gimnáziumban, kb. 20 %-uk pedig szakközépiskolában tanul tovább. Felvételizőink %-át az általa első helyen megjelölt intézménybe veszik fel. Büszkék vagyunk arra, hogy gyökereink a messze múltba nyúlnak vissza. Sok tanítványunknak a szülei, nagyszülei is ide jártak. Ezeknek a családoknak az érzelmi kötődése egyik legmegbecsültebb tőkénk.

3 2. Az iskola bemutatása 2.1 Iskolánk a múltban és napjainkban Iskolánk Kós Károly építész tervei alapján 1911-ben épült, és polgári iskolaként működött. Az eredeti épület az évek során jelentős változáson, átalakításon ment át. Az épület homlokzata, külső képe nem változott, ennek oka, hogy az épület része a műemlékvédelem alatt álló Wekerle-telepnek. Az iskolánkban folyó ének-zene oktatás gyökerei az 1950-es évekre nyúlnak vissza, amikor is már zenei előképző működött itt. Az as tanévtől fogadta a zenetagozat az énekelni, zenélni vágyó gyermekeket ben vettük fel Erkel Ferenc zeneszerző nevét. Az iskola épületében a kerületi zeneiskola kihelyezett tanszakai működnek évek óta. A zenei nevelésben részt vevő gyermekek nagy része hangszeres zenét tanul. Az es tanévtől vezettük be felmenő rendszerben iskolánkban a német kisebbségi nyelvoktató programot mint második meghatározó alaptevékenységet. Jelenleg 147 gyermek tanulja a német nyelvet iskolánkban, számuk évről évre növekszik. Napjaink meghatározó jellemzője az iskolánkban folyó pezsgő szellemi és kulturális élet. Tanárnak, diáknak egyaránt gazdag és munkás a tanév. Tanulóink egészséges szellemben versenyezhetnek a helyezésekért a szépolvasási, a mesemondó, a vers- és prózamondó, a német vers- és prózamondó versenyen, a Kazinczy szépkiejtési, a természettudományi, környezetvédelmi vetélkedőn, illetve a hagyományos februári tanulmányi versenyen, ahol minden tárgyból írásbeli és/vagy szóbeli feladatokat kell a gyerekeknek megoldaniuk. Számtalan rendezvényünk szolgálja tehetséges gyermekeink felkutatását és fejlesztését, illetve az identitástudat kialakítását: részt veszünk a Wekerle-napokon énekes-zenés műsorszámokkal; Palotás tánccal, dallal, verssel ünnepeljük Erkel Ferenc születésnapját. A szeretet ünnepén összetartozásunk szép eseményei a karácsonyi hangverseny, az osztálykarácsonyok és a nevelőtestületi karácsony. Minden évben részesei vagyunk az Éneklő Ifjúság rendezvényének, ahol a kerületi iskolák versengenek az arany minősítésért. A művelődés további tevékenységformái iskolánkban a múzeumi nap, a színház-, a zeneakadémia-, a parlamenti és az operalátogatások, illetve a német nemzetiségi nap. Hagyományos, a gyermekek szórakozását szolgáló rendezvényünk a Tátika, ahol a gyermekek népszerű énekesek, együttesek stílusának az utánzásával szerepelhetnek; a Mikulásjárás az alsó tagozaton; az osztályfarsangok, illetve a farsangi diszkó, amely a diákönkormányzat táncos estje; a Luca-napi vásár, amely során az iskola valóságos zsibvásárrá alakul. Pedagógusaink évente több tanulmányi kirándulást, tábort szerveznek, télen sítábort, nyáron kórustábort, Ismerd meg Európát! - tábort, amelyek sportolásra, művelődésre, kikapcsolódásra egyaránt lehetőséget adnak. Tavasszal alsós osztályaink többnyire erdei iskolára

4 mennek, és egy hetet szép, természeti környezetben tanulással és pihenéssel töltenek. Ezen túlmenően változatos, az igények szerint szervezett szakkörökkel, szabadidős programokkal gazdagítjuk a tehetséggondozás lehetőségeit. Ezeket részletesen a 6.3, 6.4 fejezetben mutatjuk be. Számos szolgáltatással állunk tehát a gyermekek és a szülők rendelkezésére. Ezek között vannak olyanok, amelyek nem tartoznak a fenntartó által meghatározott alapfeladataink körébe, hanem azon felül, plusz szolgáltatásként jelennek meg iskolánk életében. Ezek térítéses programok, melyeket ezért a gyermekeknek nem kötelező igénybe venniük. Hagyományosan jó és gazdag a kapcsolatunk a szülőkkel és az óvónőkkel, fontosnak érezzük, hogy ők is közvetlen tapasztalatokat szerezzenek az iskolában folyó munkáról. Ezért évente fogadjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket, illetve novemberben nyílt napot tartunk a már hozzánk járó elsősök óvónőinek tapasztalatcsere céljából, ahol munka közben, tanítási órán találkozhatnak volt óvodásaikkal. Nyílt napokat szervezünk a leendő első osztályosok szüleinek is, ahol megismerkedhetnek az elsős tanítókkal, a német- és énektanárokkal. Nyílt hétre várjuk az ide járó gyermekek szüleit is, amikor megtekinthetik a különböző tantárgyak tanítási óráit. A nyolcadikosok szüleinek szülői értekezletet szervezünk, ahol a középiskolák képviselőivel közösen segítünk a pályaválasztásban. Iskolánkban működik a diákönkormányzat, amelynek véleményét minden a tanulókat érintő kérdésben kikérjük (pl. tanulói házirend). Évente legalább két iskolagyűlést tartunk, ahol az igazgató tájékoztatást ad a gyermekeknek az iskola életéről; tanulóink megfogalmazhatják kéréseiket, kérdéseiket, és véleményt nyilváníthatnak. Építő a kapcsolatunk az iskolánkban működő Szülői Közösséggel, amely élve a törvény adta lehetőségeivel gyakorolja véleményező, javaslattevő és meghatározott körökben döntési jogkörét. Iskolánkat támogatja a Műveltség Gyarapításáért Alapítvány, amely kezdeményezésünkre 1992-ben alakult meg, azóta is szépen gyarapodik, és évről évre segíti a tárgyi-anyagi feltételek javítását és a tanulók jutalmazását. Az évek során sok kapcsolatot építettünk ki tágabb környezetünkkel is. Jól működő munkakapcsolatunk van a XIX. kerületi Polgármesteri Hivatal Művelődési, Egészségügyi és Sport Irodájával, Oktatási Bizottságával, a Német Kisebbségi Önkormányzattal, a Kispesti Pedagógiai Szolgáltató Intézettel, a Kispesti Munkásotthonnal, a Kispesti Vigadóval, a Kispesti Uszodával, a Wekerlei Társaskörrel, a XIX. kerületi Rendőrkapitánysággal, a gyermek-egészségügyi és szociális intézményekkel, egyházakkal, óvodákkal, gimnáziumokkal, szakközépiskolákkal. Iskolánk hatodik éve az Apáczai Kiadó bázisiskolája, tankönyveink nagy részét tőlük rendeljük. A kapcsolatunk egyre eredményesebb, pedagógusaink számtalan bemutatóórát tartanak a Kiadó felkérésére. 2.2 Épület, tárgyi feltételek

5 Intézményünk Kispest egyik legrégibb iskolája, családias, zöldövezeti környezetben elhelyezkedő háromszintes épület. A főbejárat két oldalán L-alakban húzódó épületszárnyakat juharés akácfa sor díszíti. Az épület földszinti és emeleti elrendezése hasonló. Itt található 17 tantermünk, a felújított fiú és lány mosdók, amelyekben a higiénikus kézmosás és kéztörlés megoldott. A földszinten találhatók az irodák és a tanári szoba is. Az alagsorban kapott helyet a tornaszoba, a lány- és fiúöltöző, valamint az orvosi szoba, a logopédiai illetve a fejlesztő szoba, a másik szárnyon a konyha, az ebédlő, a büfé és két tanterem. Tantermeinkben az optimális feltételeket a beáradó természetes fény, fűtés, parketta biztosítja. A világítás megfelelő, de fokozatos korszerűsítéssel törekszünk a neoncsöves megoldás természetes fényforrásokra történő cseréjére. A tantermek bútorzata nem kielégítő, de már megkezdtük a tantermekben található tanulói asztalok, székek cseréjét. Pedagógusaink a szűkös lehetőségek mellett is törekszenek arra, hogy barátságos, szépen díszített, az oktatást és a nevelést optimálisan segítő tantermekben tanulhassanak gyermekeink. A kényelmesebb, esztétikusabb környezet érdekében a kabátokat és a váltócipőket a gyerekek a folyosón, a felújított beépített szekrényekben tárolhatják. A tantermekben a tanári szobából működtethető videólánc, színes TV-k, írásvetítők, diavetítők segítik az oktatást. Az irodák és a tanári szoba bútorzatát az elmúlt három évben részben lecseréltük, pótoltuk, az igényekhez igazítottuk. A nyugodt munkavégzés feltételei biztosítottak; de itt is szükséges a tanári asztalok és a székek cseréje. Az adminisztrációs munkát személyi számítógépek, nyomtatók, fénymásoló gépek teszik gyorsabbá, hatékonyabbá. Az iskolai rendezvényeink hangosító berendezése gyakran elromlott, ezért újat vásároltunk. Iskolai könyvtárunk tágas, egyszerre gyermek dolgozhat benne. Beiratkozott tanulóink száma 226, akiket félállásban alkalmazott könyvtár szakos pedagógus vár a hét minden napján. A könyvtár elhasználódott polcai, szekrényei helyébe újakat vásároltunk, így a gyermekek rendezett, az olvasásra ösztönző környezetben sajátíthatják el a könyvtárismereteket. A könyvtár jelenlegi állománya könyv, brossura, 163 hanganyag (lemez, CD, számítógépes multimédia), 207 videókazetta. Az állomány évente kb. 200 egységgel gyarapodik. Ebédlőnk a kulturált étkezést lehetővé teszi. Az elmúlt három évben itt is jelentős fejlesztések történtek. A tányérokat, poharakat, asztalterítőket lecseréltük, vidám a jóízű étkezést lehetővé tévő - színes eszközökre. Ezen kívül itt is megoldottuk a higiénikus kézmosás lehetőségét folyékony szappan adagoló készülékekkel, illetve papír kéztörlővel. Az utóbbi három év fejlesztése, hogy elkészült az európai színvonalú kémia-fizika szaktanterem és labor, amelyben a gyermekek biztonságosan és akár személyenként elvégezhetik a kísérleteket. Felújítottuk továbbá a számítástechnika tantermet, ahol 19 új számítógép-terminál várja a tanulókat. Az idei tanévben kerül sor a rajz-technika szaktanterem teljes felújítására, sor kerül a tanulói rajzasztalok, munkaasztalok és székek, a tanári asztal, a textíliák cseréjére, vásárolunk tárgyasztalt, reflektort. Elkészült szintén ebben a tanteremben a hideg-meleg vizes

6 minikonyha, amely lehetővé teszi a háztartástani ismeretek hatékony oktatását. A tavalyi évben pályázati úton nyert ,- Forinton bővítettük az alsós, a matematika, a magyar irodalom és nyelvtan, illetve a történelem szakleltárakat, korszerű, az új ismereteket hordozó eszközöket vásároltunk. A fejlesztésre szoruló gyermekek oktatását a jól felszerelt fejlesztő és logopédiai szoba segíti. Rendelkezünk orvosi szobával, ahol heti egy alkalommal rendel iskolaorvosunk, illetve naponta jelen van a védőnő, aki az egészségügyi ellátáson túl az egészséges életmóddal, higiéniai ismeretekkel kapcsolatos előadásokat is tart a gyermekeknek. Tornaszobánkban az iskolások testmozgását, testedzését elősegítő torna- és játékszerek gazdag választékával rendelkezünk. Legnagyobb hiányosságunk mégis, hogy nem rendelkezünk megfelelő méretű tornateremmel. Mivel hosszú évek óta foglalkozunk a kérdéssel, számítunk az önkormányzat segítségére a probléma megoldásában. Iskolánk belső terei összességében harmonikusak, igényesek és tiszták, megfelelnek a korszerű oktatás-nevelés követelményeinek. 2.3 Tanulóink és szüleik Iskolánkban 320 gyermek tanul, az alsó tagozat létszáma 181, a felső tagozaté 139 fő. A létszám öt éve folyamatosan növekszik, 2 éven belül várhatóan elérjük az optimális főt. Tanulóink legnagyobb része Wekerle-telepi lakó. A családokban gyakran több generáció él együtt, így a nagyszülők is közreműködnek az unokák nevelésében. Beiskolázási körzetünkön kívülről is szép számmal íratják hozzánk gyerekeiket a szülők, ének és német oktatásunk keresett. A szülők körében végzett felmérés azt bizonyítja, hogy ismertek vagyunk a kerületben, iskolánknak jó a híre, és sok óvodában ajánlanak minket. Gyerekeink meglehetősen elfoglaltak, hiszen a tagozatos órákon túl hangszeres zenére, idegen nyelvi órákra, különböző szakkörökre, előkészítőkre járnak. Többen egyesületben sportolnak. Túlnyomó többségük a tanulásban szorgalmas, célratörő, tudatos. Már alsó tagozaton motiválja őket a tudásszomj, a továbbtanulásra, a felnőtt életre való felkészülés. Nyitottak a legkülönfélébb dolgokra, a szépre, a kulturális élmények befogadására. Szívesen szerepelnek a kórussal, egyéni hangszeres muzsikával, vers-, mese-, prózamondással. Hagyományőrző februári tanulmányi versenyünkön tanulóink 90 %-os arányban vesznek részt. Az alsós osztályok tanulmányi átlaga évek óta 4,3-4,7 között mozog, felsőben az átlag 3,5-4 egész. Gyermekeink kerületi matematika, magyar, környezet mérésekben, illetve a szaktárgyi és kulturális versenyeken gyakran kiemelkedő eredményeket érnek el. Gyermekeink hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban nagy számmal tanulnak tovább. Nyolcadikosaink zökkenőmentesen, megerőltetés nélkül nyernek felvételt a középiskolákba. Kiemelkedő a német nyelvvel kapcsolatosan tovább tanuló gyermekeink teljesítménye. Sokukat

7 mivel nyelvtudásuk átlagon felüli a 0. évet kihagyva rögtön a 9. évfolyamra veszik fel. 2.4 Pedagógusaink Iskolánk teljes dolgozói létszáma 45 fő. A 35 pedagógusból tartósan távol van (GYES-en, GYED-en) 3 fő. A 32 tanító pedagógus közül négyen középiskolai, tizenhárman általános iskolai szaktanári, tizenöten tanítói felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Egy kollégánk három, hét kollégánk két diplomát szerzett. A többdiplomások közül négyen a legkorszerűbb követelmények szerint szakvizsgázott pedagógusok, egyikőjük tehetségfejlesztő szakértői szakvizsgát szerzett. Ketten középfokú, öten felsőfokú nyelvvizsgával bírnak. Tanítóink szakkollégiumokat (népművelés, technika, közművelődés, testnevelés, ének, könyvtár, differenciált nevelés) végeztek. Tanítónőink közül ketten felsőfokú óvónői képzettséggel is rendelkeznek. Az iskola vezetői minőségügyi manageri képesítést szereztek, felkészülve a törvény előírta minőségügyi rendszer bevezetésére iskolánkban, illetve további három pedagógus végezte el a minőségirányítási alapismeretek tanfolyamot. Jelenleg: 1 fő testnevelői tanári diploma megszerzéséhez egyetemi, 1 fő tanügyigazgatási szakértői, 1 fő néptánc, 3 fő számítástechnikai felhasználói, 1 fő német nemzetiségi néptánc, 1 fő napközis, 1 fő drogkoordinátori továbbképzésen vesz részt. A tantestület egyéb kompetenciái, melyet hasznosítani tudunk gyermekeink oktatásában, nevelésében: dyslexia-prevenciós tanfolyam (1 fő), műszaki rajzoló (2 fő), drámapedagógiai végzettség (3 fő), néptánc oktatói végzettség (2 fő) múzeumpedagógia (2 fő), tánc és koreográfiai tanfolyam (1 fő), edzői végzettség (1 fő), karvezetői képesítés (2 fő), számítástechnikai ECDL bizonyítvány (3 fő), OKJ vizsga (1 fő). A rajz- és művészettörténetet iparművész tanár oktatja iskolánkban, a könyvtár szakképzett könyvtáros irányításával működik. A szabadidő hasznos eltöltését, a tanulmányi kirándulások, erdei iskolák, színház-, állatkerti-, illetve múzeumlátogatások szervezését szabadidő szervező pedagógus segíti. Munkánkat egy szakképzett iskolatitkár - aki számítógépes felhasználói végzettséggel rendelkezik -, egy adminisztrátor, négy takarító, egy fűtő-karbantartó-kertész, három konyhai dolgozó segíti. Tantestületünkben hét munkaközösség működik (két alsós, társadalomtudományi- -művészeti, természettudományi, idegen nyelvi, napközis, osztályfőnöki). Ezek a csoportok a szakmai munka műhelyei, amelyekben tudatos, átgondolt munkaterv alapján végezzük munkánkat. Terveink mindig illeszkednek a pedagógiai programunkhoz és az iskola éves munkatervéhez. A munkaközösségeken belül mindennaposak az egy-egy gyermeket, gyermekcsoportot, vagy akár osztályt érintő, megoldást kereső megbeszélések. Munkaközösségeink egymással is szoros kapcsolatot tartanak fent számos feladat, rendezvény kapcsán. Különösen nagy súlyt fektetünk az alsós és a felsős társadalomtudományi, természettudományi munkaközösség

8 kapcsolatára, hogy átsegítsük gyermekeinket a felsőssé válás zökkenőin. Mivel tapasztaljuk, hogy az olvasási, írási, számolási nehézségekkel küszködő kisiskolások száma nő, közülünk egyre többen készülnek fel ezeknek a gyermekeknek a megkülönböztetett, másságukat fokozottan toleráló és szakértő oktatására, nevelésére. Iskolánkban helyben megoldott a speciális segítségre, felzárkóztatásra szoruló tanulók kiegészítő fejlesztése szakképzett fejlesztő pedagógus, illetve logopédus alkalmazásával. Mindannyiunk belső igénye a folyamatos önképzés. Nyitottak és érdeklődőek vagyunk az új módszerek, az új oktatási-nevelési eredmények iránt. Felvállaljuk a kor kihívásait, felkészülünk, hogy megtanítsuk ellenállni gyermekeinket új társadalmi veszélyeknek, a kábítószernek, a gyorsuló élettempónak, az értékvesztő, értékrend nélküli világ fenyegetéseinek. Sokat és súlyozottan foglalkozunk azzal, miként lehet nevelőmunkákat egységesíteni, minél biztosabb keretet adni gyermekeink sikeres szocializációjának. Szívesen veszünk részt szakmai fórumokon, a kerületi szakmai napokon, a Pedagógiai Szolgáltató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet tanfolyamain és rendezvényein. Tantestületünk aktívan részt vállal a hatékony oktató és nevelőmunka tárgyi feltételeinek megteremtésében is. Számos pályázat eredményeként gyarapítottuk iskolánkat, pl. hordozható nyelvi laborral; a szakleltárak fejlesztésével; az erdei iskolákhoz, táborokhoz, külföldi fellépésekhez nyert anyagi segítséggel; az egészséges életmódra neveléshez, a mozgásfejlesztéshez szükséges tornaeszközökkel, játékokkal.

9 3. Nevelési, oktatási alapelveink, hitvallásunk Az alapfokú oktatást, nevelést minden esetben a Nemzeti alaptanterv, a Közoktatási törvény és a Kerettanterv előírásaival összhangban biztosítjuk. Elsődleges számunkra a gyermekeknek a fizikai, érzelmi biztonságot nyújtó, egészséges, az egyénekre nagyon odafigyelő meleg, szeretetteljes és derűs légkör megteremtése. Minden tevékenységünk középpontjában a gyermek áll, pedagógiánk értékközpontú, értékközvetítő és személyiségfejlesztő, amely elismeri a réteg- és egyénenkénti különbségeket, sőt arra épít. Értékrendszerünk a hagyományos erkölcsi normákon alapszik, amelyek alappillérei a humanizmus, az europatriotizmus, a hazafiasság, a szeretet, a becsület, a tisztelet, a másság elfogadása és egymás segítése, a természet és környezet megbecsülése, az etikusság, az emberi méltóság és jogok maximális tisztelete. Az értékek átadásában személyes példamutatásunk az elsődleges. Szakmai tudásunk legjavát adjuk át tanítványainknak. Minőségi munkát végzünk, mely során hozzásegítjük őket a sikeres társadalmi szocializációhoz, a képességük és érdeklődésük szerinti továbbtanuláshoz. Munkánkat áthatja az újra, a jobbra való érzékenység, nagyon tudatos, intenzív és következetes tervezéssel, végrehajtással és ellenőrzéssel tesszük hatékonyabbá oktató- és nevelőmunkánkat. Tevékenységünket a minőségbiztosítás jegyében folyamatosan elemezzük, értékeljük és ha szükséges, hozzáigazítjuk a változások követelményeihez. A szülőket partnernek tekintjük, nevelőmunkánk alappillére a családokkal való szoros, segítőkész, napi együttműködés. Számítunk és építünk a szülők véleményére.

10 4. Az alapelveinkhez rendelt célok feladatok - eljárások rendszere Pedagógiai munkánkban két fő célt tűztünk ki magunk elé, amelynek minden részcélt, feladatot és eszközt alárendelünk: 1. A sikeres társadalmi szocializációra való felkészítés, amely magában foglalja az alapműveltség, az erkölcsi értékek és a társadalmi funkciók átszármaztatását. 2. A személyiség, az individuum fejlesztése. E két cél megvalósítása az alábbi fejlesztési területeken keresztül konkrét célok megfogalmazásával jelenik meg munkánkban: Erkölcsi nevelés-oktatás Értelmi nevelés-oktatás Esztétikai nevelés-oktatás Testi nevelés-oktatás Technikai nevelés-oktatás Természetesen a nevelés-oktatás folyamatában ezek a területek nem vegytisztán jelennek meg, hanem leggyakrabban egymással összefonódva és keveredve. A nevelés-oktatás színterei iskolánkban: a tanítási órákon, tanórán kívüli tevékenység során a napköziben, a tanulószobán, korrepetálásokon, szakkörökön, önképzőkörökön, előkészítőkön, hagyományos versenyeinken és rendezvényeinken. Az iskolánkban folyó oktató-nevelőmunka céljait, a célokhoz rendelt feladatokat és a megvalósításukban alkalmazott eljárásokat és eszközöket az alábbi táblázatok mutatják be:

11 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER I. ERKÖLCSI NEVELÉSI-OKTATÁS - Euro-nevelés A gyerekek megismertetése: - a környezet és a természet megbecsülésére nevelés - a világ országaival, elsősorban Európa - a másság elfogadására nevelés népeivel, történelmével és kultúrájával - a gyermekek rádöbbentése a Föld globális problémáira, mint pl. a környezetszennyezés, túlnépesedés - felismertetni gyermekeinkkel az előítélet és a kirekesztés megjelenési formáit, veszélyeit - hazafias nevelés - iskolai hagyományaink meg-őrzése, új hagyományok gyarapítása - a magyar identitástudat kiala-kítása és erősítése a gyerekek-ben - Magyarország szellemi és anyagi kincseinek gyarapí-tására és védelmére való nevelés - környezetvédelmi szakkörön - környezetvédelmi vetélkedő a Föld napján - Komplex természettudományi verseny - tudatos tematika szerinti osztályfőnöki órákon nyitott beszélgetés, kiselőadások - a környezetszennyezéssel kapcsolatos mérések, kísér-letek, - gyermekek bevonása kutató munkával a környezetvédelmi pályázatok írásába - osztályfőnöki órákon, iroda-lom, történelem, földrajz órá-kon tematika szerint irányított beszélgetések, kiselőadások - kutatómunka - hagyományos rendezvényeink, ünnepeink - személyes példaadás

12 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER I. ERKÖLCSI NEVELÉSI-OKTATÁS /folytatás/ - szeretetre, tiszteletre, becsületre, egymás - a gyerekek érzékenységének - irodalmi művek elemzése, feldolgozása segítésére nevelés, a humanista embereszmény felkeltése az emberi problémák iránt - osztályfőnöki órákon a prob-lémák nyílt kialakítása - a fogékonyság növelése a megbeszélése, fel-tárása más-ság elfogadására - szociometriai méréseket - az empátiára, az végzünk altruizmusra, a megértésre, az azonosulásra, az elfogadásra való - az osztály perifériájára szorult gyermekek és a sikeres gyerme-keknek közös feladatadás érzékeny-ség fejlesztése a - személyes példaadás gyermekekben - szituációs játékok, - a perifériára szorult dramatizálás gyermekek helyzetének - tanulmányi kirándulások feltárása, az osz-tályok - táborok, erdei iskolák szociometriai elemzése - drámaszakkör és egyéb - közösségformálás szabadidős tevékenység - etikusságra nevelés - az etikai alapszabályok, fogalmak megismertetése gyerekeinkkel (új nevelési terület!) - a felelősségtudat, a másért vállalt felelősségérzet kialakítása és fejlesztése tanulóinkban - személyes példaadás - a tantestületi és a tanulói etikai kódexünk tanulmányozása, az abban foglaltak megbeszélése osztályfőnöki órákon - szituációs játékok

13 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER I. ERKÖLCSI NEVELÉSI-OKTATÁS /folytatás/ - az emberi méltóság és jogok tiszteletére nevelés - a gyermekek megismertetése jogaikkal (Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, Gyermekjogi Charta) és kötelességeikkel - gyermekeink felkészítése a demokratikus társadalmi rend megismerésére, a társadalmi funkciók gyakorlására - megtanítani gyermekeinknek a mindennapi emberi együttélést biztosító normákat - felismertetni velük az emberi és kisebbségi jogok megsér-tésének jelentőségeit és veszélyeit - diákönkormányzati munka során iskolagyűléseken az alapvető demokratikus társa-dalmi funkciókat gyakorol-tatjuk a gyermekekkel - megismertetjük őket az ezek-ről szóló írásbeli dokumentu-mokkal - osztályfőnöki óra

14 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER II. ÉRTELMI NEVELÉS - a kogníció, a - a fogalmi, az analógiás, a minden tanítási órán: problémamegoldó gondolkodás kialakítása diszkriminációs, az asszociációs és az absztrahálószintetizáló - a különböző gondolkodási műveletek, technikák - kreativitás fejlesztése gondolkodás meg-tanítása - értelmes tevékenységre fejlesztése gyermekinkben tevékenykedés közben nevelés - a figyelem terjedelmének, - a gyermekek kritikaidöntési - önálló döntésre képes személyiség nevelése minőségének, beosztásának, szituációkba való állítása - a kognitív energia optimális és hatékony beosztására nevelés szelektivitásának mérése és fejlesztése tanulóinkban - a tananyag gondolkodtató megtanítása, a műveletek algoritmusokra való - az emlékezet fejlesztése - a tanulók önálló munkára, bontása a tanórákon - a figyelem fejlesztése kutatásra, ismeretszerzésre késztetése - a sajátos tantárgyi jelleghez igazodó tanulási módszerek elsajátíttatása - szakszókincs használatának megkövetelése - minden tanulmányi és egyéb kulturális versenyen - olyan motívumok és olyan motivációs rendszer alkalmazása, amelyek során a gyer-mekek a tanulási erőfeszítést értelmes, gyakran örömet okozó tevékenységként élik meg.

15 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER II. ÉRTELMI NEVELÉS /folytatás/ -az alapműveltség kialakítása a nyelvtudás kialakítása - a szövegértő olvasás, a lényeg-kiemelési képesség kialakítása az elmélet gyakorlatban való felhasználási képességének kialakítása a helyesírási és számolási készség fejlesztése a beszédművelés, a beszéd-készség, a kommunikációs készség kialakítása, a metanyelvi jelek felismerésének, értelmezésének megtanítása a nyelvi érzékenység kialakítása a különböző képességű, tehetségű tanulók fejlesztése a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése, felzárkóztatása A tanulmányi előmenetelek folyamatos figyelemmel kísérése A kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és - elkülönítése, A tájékozott és tudatos fogyasz- Az egyéni és társadalmi Tóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátíttatása a gyerekekkel. Felkészítés a felnőtt életre, a fogyasztói jogok tiszteletben tartásának, A természeti értékek védelmének, A tájékozódás képességének, kultúra kialakítása A piac, a marketing és a reklám szerepének megismertetése. - A döntési helyzet felismerésének, A döntésre való felkészülésnek a megtanítása. A minőség, a biztonság, a gazdaságosság és a takarékosság fogalmának elsajátíttatása a fogyasztói kultúrában. A szuggesztív marketinghatásoktól való távolságtartás képességének, a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelésének kialakítása játékos feladatokon keresztül, tevékenykedtetéssel, szemlé-lődéssel tanítjuk a gyermekeket tanórák kertében differenciálás, nívócsoportok szervezése tanórán kívüli foglalkozások szervezése igény szerint (szakkörök, önképzőkörök, előkészítők, korrepetálások, tanulószoba, napköziben készségfejlesztő programok) diagnosztikus, formatív, szummatív méréseket végzünk - Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba beépítve a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak. /Technika áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései, Matematika banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások, Fizika mérés, Mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák), Földrajz eltérő fogyasztási struktúrák és szokások, Magyar reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái, Biológia génmódosított élelmiszerek táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás, Kémia élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok Háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk, Informatika elektronikus kereskedelem (ekereskedelem), internetes fogyasztói veszélyforrások, telefónia, Történelem EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám Története stb. Médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai Tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz) Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények) Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása) Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel) Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó és mint piac), az ezzel kapcsolatos foglalkozások. kontrollfunkciók kialakítása fegyelemre, önfegyelemre nevelés minden szakórán és kulturális programon - személyes példaadás

16 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER III.. ESZTÉTIKAI NEVELÉS - szépre, igényességre nevelés - gyermekeink megtanítása a látott, olvasott, hallott - irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotásokat - a rút, az értéktelen felismerésére való nevelés élmény befogadására, elemzésére, érté-kelésére tanul-mányozunk, elemzünk - a különbség érzékelésére való nevelés - megtanítani gyermekeinket az önálló - szempontokat és algoritmusokat alakítunk ki - a fantázia fejlesztése alkotások létrehozására, fantáziájuk szabadon enge-désére tanít-ványainkban, amelyek se-gítségével az önálló elemzésre is - annak megtanítása, hogy képessé válnak az esztétikának az élet minden területén (öltözködés, meg-jelenés, - összehasonlító vizsgálatot végzünk értékes és értéktelen műveken lakáskultúra, építészet stb.) szerepe van - tanítványainkat színházba, Operába, Zeneakadémiára - saját ízléskultúra és múzeumokba visszük kialakítása - alkotni, kiteljesedni - forma és funkció hagyjuk és segítjük őket kapcsolatának megtanítása - megköveteljük az írásbeli a múlt és jelen tárgyainak esztétikájában munkák tetszetős külalakját - én-kép fejlesztése - osztálytermüknek, az - az emelt szintű zenei nevelés során kialakított művészi ér-zékenység átvitele más tan-tárgyakra iskola belsejének és külsejének tisztán és rendben tartására ösztönözzük őket (irodalom, rajz) - osztályfőnöki és - önértékelés fejlesztése szakórákba építve beszélgetünk a mindennapi esztétikáról (öltözet, lakás stb.)

17 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER IV. TESTI NEVELÉS - mozgáskultúra fejlesztése - egészséges életmódra nevelés - alapvető fizikai képességek kialakítása - ellenállóképesség fejlesztése - motorikus cselekvési biztonságra nevelés - a testnevelés és a sport pre-venciós értékének ismeretére nevelés - mozgáskommunikációra nevelés - a tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében - a víz, mint mozgásközeg megszerettetése, elfogadtatása - testi fejlődés-érés támogatása - higiéniai szokások kialakítása, erősítése - edzettség fejlesztése - ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása - megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, károsodások csökkentésére - genetikus mozgáskészségek fejlesztése - sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség kialakítása - mechanikai biomechanikai törvényszerűségek megértetése - a kollektív siker és tevékenység örömének nyújtása - rendgyakorlatok - bemelegítésre és a testtartási rendellenességek megelőzésére alkalmas szabad kézi szer és társas gyakorlatok (gimnasztika) - kötetlen tartós futások - futó, dobó, ugrógyakorlatok, versenyszerűen is - hajítások és célba dobó, ugrógyakorlatok, versenyszerűen is - torna és atlétika sportági anyagainak elsajátítása - sportjátékok mozgásanyagának és szabályainak elsajátítása - test-test elleni küzdelem (küzdőjátékok) - zenére történő mozgások (RSG, aerobic) - labdák, súlyzók, kötelek egyéb sportszerek használata (zsámoly, pad, szekrény, szőnyegek, gumikötél stb.

18 - egészséges, tetterős személyi-ségek nevelése - a félelem, a nehézségek leküzdésére nevelés - kudarctűrésre nevelés - társaik teljesítményének megbecsülésére nevelés - szabályok betartására, egymás segítésére (segítségnyújtás) nevelés - tanulási, játék és sportolási élmények nyújtása, - az "én-kép" fejlesztése - a szem-kéz-láb (egész test) koordinációjának fejlesztése - a térbeli tájékozódás fejlesztése - a kinesztetikus differenciáló képesség - szabadban végzett mozgásos tevékenységek (játékok, téli sportok, kerékpározás, görkorcsolya, gördeszka stb.) - testnevelési játékok - támasz- és függésgyakorlatok fejlesztése CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER IV. TESTI NEVELÉS /folytatás/ - a motoros emlékezet fejlesztése - izomérzékelés fejlesztése - ritmus- és reakciókészség fejlesztése - rendszeres fizikai aktivitás igényének kialakítása - valamennyi sportszer rendeltetésszerű használatának ismertetése - kúszások és mászások, egyensúly-gyakorlatok - egyéni és csapatversenyek - úszás, játék a vízben

19 CÉLOK FELADATOK ESZKÖZ- ÉS TEVÉKENYSÉG- RENDSZER V. TECHNIKAI NEVELÉS - mindennapi életre, gyakorlatiasságra nevelés - alapvető technikai, műszaki ismeretek évfolyamon külön választható tantárgyként - a praktikus intelligencia elsajátíttatása a gyerekkel ok-tatjuk a háztartási fejlesztése - megtanítjuk gyerekeinket ismereteket - a helyes életvitelre való nevelés a helyes időbeosztásra, a na-pirend fontosságára - a technika órák keretén belül különböző - a "Csináld magad! - szemlélet kialkítása - alapvető háztartási ismeretek megtanítása, munkákat, technikai eljárásokat tanítunk - pályaválasztás elősegítése mint pl. energiafelhasználás, - papír, fa, textil, fém, - környezetvédelemre nevelés a pénz helyes beosztás, bevásárlás, lakásfenntartás, főzési műanyag különböző eszközökkel való megmunkálása, használati tárgyak készítése alap-ismeretek, varrás, kézimunkák, lakberendezés, kertészkedési alapismeretek - háztartási munkafolyamatok, -fázisok gyakoroltatása a gyerekekkel - kézügyesség fejlesztése - kreativítás fejlesztése - esztétikai érzék fejlesztése - technikatörténet megismertetése a gyerekekkel - a technika és más tárgyak koncentrációjának fejlesztése - az anyagok újrahasznosíthatóságának megtanítása 4.1 Kiemelt céljaink az oktató-nevelő munkában

20 Tanulóik szilárd ismertekkel rendelkezzenek. Τanulóink képességeinek kibontakoztatása, személyiségük minél sokoldalúbb fejlesztése (felzárkóztatással és tehetséggondozással). Képesek legyenek az önálló tanulásra, önművelésre és önálló véleményalkotásra. Rendelkezzenek jó kommunikációs képességgel. Legyenek szorgalmas, becsületes, kitartó, tisztelettudó, fegyelmezett, nyílt, udvarias tagjai a társadalomnak. Rendelkezzenek megfelelő önbizalommal, legyenek képesek alkalmazkodni az iskola belső rendjéhez. Óvják és becsüljék természeti és épített környezetüket, törekedjenek majd felnőtt korukban is a környezettudatos életvitelre. Szerezzenek meg minden ismeretet, amely szükséges ahhoz, hogy képesek legyenek életüket tudatosan, aktívan, egészségesen élni és szervezni. A kisebbségi oktatásban részesülő tanulók segítése identitásuk megtalálásában. A veszélyeztetett, az anyagi szempontból hátrányos helyzetű tanulók segítése.

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004. 2 1. Az iskola önmeghatározása Iskolánk a Wekerle-telepen Kós Károly által tervezett patinás épületben működik. Nyolc évfolyamos általános iskola

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 2016/2017. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 31 fő pedagógus (végzettségük szerint) 1 matematika-testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskola önmeghatározása 4 2. Az iskola bemutatása 5 2.1. Iskolánk a múltban és napjainkban

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben