VIDÁM GYERMEKNAP. A faluházban ügyességi és játékos vetélkedőkön vehettek részt a gyerekek, a későbbi órákban, pedig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIDÁM GYERMEKNAP. A faluházban ügyességi és játékos vetélkedőkön vehettek részt a gyerekek, a későbbi órákban, pedig"

Átírás

1 IV. évfolyam 8. szám VIDÁM GYERMEKNAP Örömteli gyermekzsivaj töl tötte be a faluházat, az is kola udvarát és a tópar tot május 30-án, amikor az Önkormány zat támogatá sá val köz sé günk ben megrendezésre került a Gyer mek nap. A délelőtti órákban a tóparton zajlott a gyerekeknek szervezett horgászverseny. Korosztály szempontjából a me zőny nagyon vegyes volt, a legidősebb 14, a legfiatalabb in - duló pedig csak 4 éves volt. A ki - csik lelkesen és ügyesen pecázták végig a verseny idejét, és nagy iz ga - lommal várták az ered mény hir de - tést. Az I. helyezett Csörgő Gergő - 6 éves (Parasznya), a II. helyezett Már ton Luca - 8 éves (Miskolc), a III. helyezést pedig Dedics Ro - land - 7 éves (Varbó) érte el. A horgászverseny lebonyolításában nagy segítségemre volt Dedics Já - nos. A gye rekek méltán elfáradtak, mire a díjazásra került a sor. Az idő kegyes volt velünk, szép napos délelőttöt tölthettünk el az érdeklődőkkel a Tó parton. 13 órától a régi nagy iskola udvarán ebéddel vártuk a gyerekeket. Az ét - kez tetés egészen 17 óráig elhúzódott, hiszen érkezésüknek meg felelően folyamatosan készült a virsli. A délutáni időjárás szeszélyesnek bizonyult, ezért két helyszínen is folytatódtak a rendezvény programjai. A faluházban ügyességi és játékos vetélkedőkön vehettek részt a gyerekek, a későbbi órákban, pedig kéz mű ves játszóházat tartott Ga - radnainé Gizike és Pogány Beáta csa ládsegítők. Díszes mécsestartót, vidám, bohókás sárkányfejet, illetve virágos gipsz ké peket készíthettek az ügyes kezű gyerekek. Az iskolaudvaron is zajlottak a prog ramok, a Varbói Napközi Ott - honos Óvo da dolgozói szintén játszóházat tar tottak, különböző díszekkel tarkított pillangókat készíthettek a gyerekek. Az apróságok válogathattak, hogy gu mivárban, óriás csúszdán, vagy tram bulinon játszanak. Minden korosztály megtalálhatta a saját kedvére való el foglaltságot.

2 2 Arcfestők gazdagították a programot, ami nagyon népszerű volt a gyerekek körében. Két mókás Bo - hóc tartotta meg 60 perces műsorát, ahol nemcsak a gyerekek, ha nem a felnőttek is méltán foghatták a hasukat a nevetéstől. A rendezvény előtt meghirdettünk egy rajzversenyt, amelyre közel 50 rajznevezés érkezett. A gyerekek a rendezvény napján vehették át az értékes ajándékokat és díjakat. Há - rom korcsoport szerint lettek elbírálva a rajzok. Az ovisok közül az I. helyet Rácz Benjámin - 6 éves (Parasznya), a II. helyet Tóth Zsófia - 7 éves (Varbó), a III. helyet pedig La dá - nyi Anna - 6 éves (Varbó) érte el. Az alsó tagozatosok közül az I. Elek Kitti 8 - éves (Sajó lász ló fal - va), a II. Tóth Lívia - 10 éves (Varbó) és a III. helyet pedig Tóth Sára Ágota - 8 éves (Varbó) szerezte meg a rajzaival. A harmadik korcsoport rajzai és festményei a felső tagozatos diákok közül kerültek ki. Az első Zorger Beáta - 14 éves (Varbó), a II. Flen der Tímea - 12 éves (Varbó), a III. helyezett Zorger Orsolya - 11 éves (Varbó) lett. Először került meghirdetésre a gyermekpolgármester választás, amely ne ves címet Király Kiara 11 éves ta nuló nyerte el pályázatával. Az alpolgármesteri nevezést Dedics Roland kapta. A jelentkezőknek egy ötletes bemutatkozó szöveget kellett írni, mely azt is tartalmazza, hogy mit va ló sítanának meg Varbón, ha ők lehetnének a falu első emberei. Üveges Géza polgármester úr adta át a posztra való felhatalmazást a kis pol gármeste reknek, az oklevéllel és a díjazással együtt. Bodnárné Hermanutz Éva ÜVEGES GÉZA POLGÁRMESTER ÖSSZEFOGLALÓJA AZ ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT 4 ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE OKTÓ- BER 3. NAPJÁRA AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ- TÁSOKAT, ÍGY ENNEK A CIKLUSNAK A VÉGÉHEZ KÖZELEDÜNK. Visszagondolva a 4 évre, egy dolgos, eredményes ciklust zárhatunk, melynek minden napját munkával töltötte az apparátus és jómagam is. A mindennapi te vékenység áll össze egy eredménynyé, egy egésszé, és mutatkozik meg egy cél elérésében, kivitelezésében. A 2006-os választás után ez a testület egy problémákkal terhelt Varbót örökölt, amelyeket szívós munkával, a lehetőségeket átgondolva, mérlegelve igyekezett a legjobban megoldani. Ilyen volt a jegyzővel kötött bírósági kompromisszum, a Pa rasz - nyával történt va gyon megosztás, az egyházzal való megállapodás a nagyiskola tulajdonával kapcsolatosan. Sajnos az első évünket terhelte még a képviselő testület egységének a hiánya is. A testületben az egyetértés, a célokért való küzdés igazán 2008-tól vált egységessé. Innentől a jelenlegi jegyző, valamint a pályázatírók megtalálásával tudott az önkormányzat különböző pénzekhez jutni a nyertes pályázatok útján. Ezek nagy része 2008-ban került beadásra. A kiírt pályázatok összhangban voltak a községünk igényeivel: falubusz, orvosi rendelő, óvoda, járdák, utak, vízelvezető árkok építése, felújítása, rendbetétele. Mind ezeket még a tanácsi rendszerből örökölte a falu, de megérett rekonstrukcióra a tó zsiliprendszere, valamint a patak és a tó iszaptalanítása is. A kivitelezések egy része már befejeződött, illetve most folyik, ami még hátra van, az a tó és patak újjáépítése. Ez a munka ősszel indul és befejezése decemberére várható. A beruházás önrészszel együtt kb. 160 millió Ft, melynek eredményeként fokozódik községünk árvízvédelmi biztonsága, ami az idén már kétszer problémaként jelentkezett. A pályázatok a képviselő-testület koncepciójával is egybeestek: infrastruktúra fejlesztése, középü le teink korszerűsítése, a falu szépítése, egységes, harmonikus Var bó kép kialakítása. Ezt szolgálta vörös vérszilvafák ültetése, az útba igazító táblák elhelyezése is. Az évek során jelentős összeget fordítottunk gépek beszerzésére, mellyel hatékonyabban tudtuk foglalkoztatni a közmunkásokat. Ki hasz náltuk az

3 3 Út a munkába program lehetőségét, így egyre több munkanélkülit alkalmaztunk és igyekeztünk értelmes munkával ellátni őket. Így kezdtünk el térkövet gyártani, amelyek a buszmegállóink átépítésénél kerültek felhasználásra, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő telken konyhakertet hoztunk létre, melynek termékeivel az óvoda konyháját támogatjuk. Igyekeztünk a külterületi utakat járhatóvá tenni, lekaszálni az utak mentén a gazt, és sikerült egy gátat is építeni, amellyel szintén növeljük a lakosság árvíz elleni biztonságát. Több olyan évtizedek óta húzódó problémát oldottunk meg, mint a pincék villamos energiával történő ellátása, vagy a vízelvezetők betonelemekkel való kiépítése. Varbó turisztikai lehetőségeinek alapjait is igyekeztünk megteremteni, a tó környékét rendezetté tettük. Pályáztunk egy 40 fős ifjúsági szálláshely létesítésére, erre 17 millió Ft-ot nyertünk, ami ke - vésnek bizonyult a tervezés szerint, jelenleg az összeget megfellebbeztük, az eljárás folyamatban van. Véleményem szerint Varbónak nem olcsó turistákra van szük sége, a minőségi turizmust kell meg - célozni, így megőrizni a falu nyugalmát és a környezet tisztaságát. Ezen ciklusunk nagy részét a nyugalom, a béke az egyetértés jellemezte. Ennek ellenére sem tud - tuk kielégíteni mindenki igényét, nem tudtunk egyértelműen megfelelni minden elvárásnak. A pályázatokat konkrét célok megvalósítására írják ki, ami nem teljesen fedi le a lakosság elvárását. A megnyert pályázataink kivitelezése és elszámolása szigorú, az elnyert négyzetméternek, da - rabnak (pl. ajtónak, konnektornak, stb.) meg kell egyezni, különben levonnak a támogatásból, vagy meg sem adják. Nem kockáztathatjuk a falu pénzügyi stabilitását. A külön igényekre az elszámolás után térhetünk vissza. A mai zaklatott és válságos világban, nap mint nap érezzük az emberek türelmetlen elvárásait, reakcióit. Ebben a pénztelen világban, ahol Varbó költségvetése is évről-évre csökken, támogattuk a lakosságot, például beiskolázási segéllyel, szemétdíjhoz való hozzájárulással. Működtettük intézményeinket, bár az iskolánkat a nagy politika nyomására, és az öröklött problémák miatt be kellett zárnunk. Remélem a FIDESZ választási ígéretét betartva a jövőben Varbón ismét elindulhat az alsó tagozatos oktatás. Jómagam és a képviselő-testület a munkáját a falu szolgálatának tekintette. A fel nem vett tiszteletdíjakból maradandó beruházások történtek: bányászemlékmű: 1, 3 millió, Béke út aszfaltozása: 3, 2 millió, Dózsa György úti járda: 1,6 millió. Pin - cék villamosítás önrész: 1, 8 millió. Még egy játszószigetet szeretnénk az idén megvalósítani, ami 600 ezer forintból történik majd. Támogattuk továbbá a falu civil szervezeteit. A külterületi utak murvázása is kb. 1, 5 millió Ft képviselői tiszteletdíjból történt. Ezeket a felaján - lásokat a testület tagjai nem hivalkodásnak tekintik, hanem belső erkölcsi értékük szerint csele - kedtek, nem várnak érte hálát. Nagyon kemény követeléseket támasztanak ön - kormányzatunkkal szemben a tó körüli telek tulajdonosok is. Az útjaik rendbetételét, víz, szennyvíz kivezetését. Mindez a telkek értékesítésénél, még a közös községi tanács idején nem történt meg. Az általuk fizetett adóból a konténeres szemét elszállításra 700 ezer forintot fizetünk, a közkutakból való víz kivétel 300 ezer forintba kerül, valamint átlagában évente 400 ezer forintot fordítunk az utak, árkok karbantartására, gaz irtására. Sajnos az elmúlt években nem jelent meg olyan pályázat, amivel az ő gondjaikat minél hamarább meg tudnánk oldani. A négy év alatt felelős pénzügyi gazdálkodást folytattunk. A falunknak nincs adóssága, a pályázatokhoz szükséges önrész rendelkezésre áll. A ciklus végére mintegy 200 millió forint értékű beruházást, felújítást sikerült megvalósítani a községünkben. Köszönöm mindazok munkáját, akik hivatali kötelességből végezték tevékenységüket. Külön köszönöm azoknak, akik ezen felül is dolgoztak (megértve néha a türelmetlenségemet is) tudva, érezve, hogy csak az önfeláldozó, közös munka vezet a kitűzött cél eléréséhez. Megköszönöm a jegyző, valamint a dolgos képviselőtársaim lelkesedését, odaadó munkáját, ami falunkat segített előbbre vinni. Köszönetet mondok mindazoknak, akik gondolatban, ötletekkel, kritikával, vagy akár konkrét munkával segítettek a polgármesteri teendőim ellátá - sában.

4 4

5 5 20 ÉVES AZ ÖNKORMÁNYZAT októberben lesz 20 éve, hogy megtartották az első önkormányzati választást. A képviselő testület az első ülésen határozott úgy, hogy Varbó község kilép a Parasznyai Közös Községi Tanácsból. A testület hetente ülésezett és dolgozott azon, hogy megteremtsen egy önálló varbói polgármesteri hivatalt és önálló varbói önkormányzatot. Az alábbiakban közöljük az azóta megválasztott képviselő testületet és köszönjük áldozatos munkájukat Polgármester: Képviselők: Dr. Barzó József Bak Béla Hurták István Illés István Kovács János Szőke Tibor Üveges Géza Üveges Péter 1992-től Kovács János lett a polgármester, he lyé be képviselőként Papp Ferenc lépett év elejétől Illés István helyett Fodor Gyula lett a kép viselő Polgármester: Képviselők: Polgármester: Képviselők: Kovács János Fodor Gyula Illésné Szabó Erika Mácsi Géza Szelekovszky Lóránt Szőke Tibor Üveges Géza Üveges Péter Kovács János Dr. Almási György Fodor Gyula Kovács András Mácsi Géza Szelekovszky Lóránt Székely Ernőné Üveges Péter Polgármester: Képviselők: Fodor Gyula Bak Pálné Dienes Géza Mácsi Géza Perge Zoltánné Székely Ernőné Üveges Géza Üveges Péter Dienes Géza lemondott 2005-ben, helyébe Szelekovszky Lóránt lépett be Polgármester: Képviselők: Üveges Géza Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Loconczi Rita Szelekovszky Lóránt Szőke Lajos Remenyik Richárd Losonczi Rita 2007-ben lemondott, helyét Üveges Péter vette át. Gere Gábor 2008-ban lemondott, helyébe Dávid Zsolt lépett. Illés Menyhért az elmúlt egy évben nem látogatta a testületi üléseket. A törvény szerint ennek értelmében képviselői megbízatása július hónapban megszűnt.

6 6 1) ÉMOP C/D Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése A Nyögő-patak rekonstrukciója, a Pity pa - latty-völgy településének árvízi veszélyeztetettségének csökkentése. Támogatási szerződés előtt állunk, a pályázati keret 143 millió Ft, a megvalósítás jövőre lesz időszerű. 2) ÉMOP Vidék fej lesz tési programot kiegészítő településfejlesztés. Varbó község Béke, Szabadság, Név telen (414, 357, 403 hrsz.) utcák burkolat felújítása, valamint Dózsa György és Rákóczi Ferenc utcai járdaburkolatok felújítása. A pályázati keret Ft. A kivitelezés hamarosan befeje zés re kerül. 3) ÉMOP Egyenlő esélyű hozzáférés a özszolgáltatá sok hoz (Akadálymentesítés) A Varbói Napköziotthonos Óvo da komplex akadálymentesítése Támogatás: Ft. 4) KEOP Meg újuló alapú térségfejlesztéshez című pályázati konstrukció. A BÜKK-MAK LEADER szer vezésében mezőgazdasági gépek beszerzése. VARBÓ PÁLYÁZATAI Keretösszeg: 12,5 millió Ft + ÁFA (Biogáztelepek 1 falu - 1 MW című projekt keretében, biomassza pályázat). 5) A varbói vízárral a má jusi-júniusi felhőszakadások nyo mán keletkezett károk kal kapcsolatos intézkedések vis maior igé nye. A várható támogatás Ft. A pá - lyá zat jelen leg elbírálás alatt áll. 6) Miskolc Kistérség Többcélú Tár sulása Kie melt rendezvény támogatása. 3. Varbói Bá nyász nap címmel. Elnyert támogatás: Ft 7) Miskolc Kistérség Többcélú Tár sulása pá - lyázatot hirdetett: Könyv tári helyiségek felújítására, fejlesztésére. Elnyert támogatás: Ft A pályázati összegek önrész nélkül értendőek. Ezen kívül a civil szférából pályázik a Kulturális Egyesület, 3 pá lyázata van beadva: Augusztus 20-i rendezvényre Gátőrházra napkollektor Falumúzeum felújítása és Kéz művesház beindítása. KÖZMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA KÖZSÉGÜNKBEN Jelenleg 32 főt foglalkoztat az önkormányzat. 5 fő térkő készítésével és ját szósziget kialakításával foglal kozik. 6 fő a hivatalban dolgozik: 1 fő az adóigazgatással, a házi pénztárral, a polgári és katasztrófa védelemmel, illetve a falubusz teendőivel foglalkozik. 1 fő kultúros munkakörben: a képújsággal, a falu újsággal, programszervezéssel a közmun ka program ügyintézésével és a könyvtár megnyitása után a könyvtárosi teendőket látja majd el. 1 fő a pályázati teendőket in tézi. 1 fő az adóhatározatokkal, ik - ta tással és irattározással foglal - kozik. 1 fő a falu területének kataszterezésével, illetve a játszósziget megtervezésével, a telkek ellenőrzésével foglalkozik. 1 fő a hivatal épületének rendben tartására, és takarítására van beosztva, ő besegít az ebédhordásba és viszi a postát is. 2 fő az óvodában dolgozik: egy konyhai kisegítőként, egy pedig dajkaként. 3 fő a fóliában dolgozik, ültet, gyomlál, zöldséget termel az óvo - dának. 5 fő munkálkodik a falu szépítésén, takarítanak, ebédet, illetve leveleket hordanak. 1 fő a futballpályát tartja karban. 10 fő pedig 2 brigádra osztva látja el a település kül- és belterületi munkáit. Mindig az évszaknak megfelelő időszerű tisz - títási, karbantartási, építési feladatokat végzik el, Mudra György irányításával.

7 7 SZŐKE LAJOS ALPOLGÁRMESTER ÖSSZEFOGLALÓJA AZ ELMÚLT IDŐSZAKRÓL NAGY TISZTELETTEL VETTEM A FELKÉRÉST, HOGY A VARBÓI NAPLÓBAN EL MOND HATOM VÉLEMÉ- NYEM ARRÓL, MI IS TÖRTÉNT KIS KÖZSÉGÜNK- BEN HÁROM ÉS FÉL ÉV UTÁN. A 2006-os választások után (a több mint egy mil lió forint fel nem vett tiszteletdíjakból) megja - víttattuk a külterületi utakat és csapadékelvezető árko kat ásattunk. A sok helyen lerakott törmelékeket összeszedtük és elszállítottuk (pl. Szabadság út végéről). Ahhoz, hogy a munkát megfelelően be tudjuk indítani, gépek segítségére van szükségünk. Vásá rol - tunk egy MTZ 82-es traktort és az ehhez tarto zó segédeszközöket is beszereztük: pótkocsi, szár - zúzó, eke, fűnyírók, fűkaszák stb. A fent említett gépek nek építettünk egy tárolót. Ennek kivitelezése a képviselők jó szándékú felajánlásaiból valósult meg. Pályáztunk egy 9 személyes mikrobuszra. A Dózsa György úton 200 méternyi járda szakasz került felújításra, mert az már szinte járhatatlan volt, aminek folytatása jelenleg is zajlik. A csapadékvíz elvezetésére a Rákóczi utca elején és közepén is beton idomokat építettünk ki. A Kispatak dűlőben gátat építettünk a leszakadó vízmennyiség eltorlaszolására. A gát mellett egy beton hidat építettünk, a Rá - kóczi és Dózsa utcákat összekötő járdák mentén. Megtörtént a pincék négy irányban való villamosítása. Az ehhez vezető utak és árkok rendberaká - sára, tisztítására és takarítására is szükség volt a munkálatok után. Községünk belterületén az utak, és vízelvezető árkok tisztítására is sor került. A tó környékének rendbe tétele fontos feladat volt, ezért épült ki a sétány. Ezen kívül két parkoló kialakítására is sor került. Megépítettünk egy polgárőr házat, mellette pedig a vizesblokkot. Pihenő padokat helyeztünk ki. Ősszel a Szabadság utcára pályázatot nyertünk, amely közbeszerzési hiba miatt tolódott, de hamarosan elkészül. Pályázatot nyertünk az óvoda akadálymentesítésére és befejeződött az orvosi rendelő felújítása is. A Dózsa György úton az önkormányzat megvásárolta a következő ingatlant, a volt Filó Lajos házát, melyben jelenleg is térkő gyártása folyik, ami községünk szépítésére lett felhasználva. Ennek szomszédságában, a Tóth Károly háza mellett lévő telket a közmunkások segítségével elkezdtük művelni. Fólia házat alakítottunk ki, amelyben virágokat, zöldségeket termelünk. A betakarított zöldárut az óvoda kapja, ezzel is segítve az élelmezésüket. Megvalósult a három buszmegállónkban a járdasziget kialakítása, a könnyebb le és fölszállás érdekében. Községünk szépítésére vörös szilvafákat vásároltunk, virágokat ültettünk településünk ékesítésére. Megoldottuk a díszkivilágítás kérdését is. Kulturális életünkhöz hozzá tartozik, hogy minden évben megtartjuk az idősek estéjét. Minden évben Varbói díszoklevelet adunk át a varbóért sokat dolgozó személyek számára. Óvodásainknak Mikulás estélyt, karácsonyi ünnepet, gyermeknapot tartunk. Segítjük és támogatjuk őket a bálok szervezéséből befolyt bevételekkel és a buszos kirándulások kapcsán is. Az egyházzal jó a kapcsolatunk, az ünnepeket közösen oldjuk meg, őket is támogatjuk felajánlásokkal. A Nefelejcs népdalkör 6 éve alakult meg, amely összefogja a varbói nyugdíjasokat, akik támogatják a kulturális rendezvényeket, például ünnepségeinket, a bor majálist, a szüreti mulatságot, illetve a bálokat. Nem feledkezünk meg a fiatalokról sem, ifjúsági klubot tartunk fönt nekik, ezzel is támogatva őket. A sportról szólnék még egy pár szót. Két sport ágazatunk működik, a labdarúgó szakosztály és a horgászat. A futball fő szponzora az Önkormányzat és a Képviselő Testület. Köszönjük a felajánlásokat és a támogatásokat a képviselő uraknak és külön köszönet azoknak, akik a falu fejlődéséhez társadalmi munkában járultak hozzá, szabadidejük feláldozásával. Szőke Lajos

8 8 INTERJÚ JUHÁSZ TIBORRAL, A VARBÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ELNÖKÉVEL án megalakult községünkben a Polgárőrség. E társadalmi szervezet működési kö rének jellege: polgári védelmi tevékenység. A tevékenység elsődleges feladatköre, hogy a községben közérdekű szolgáltatást nyújt az Önkormányzat és a lakosság számára egyaránt. A Polgárőrség közhasznú szervezet, melynek célja: - Közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében, fenn tartásában, a bűnalkalmak csökkentésében, a személyek biztonságának növelésében és a va gyonvédelemben, az ezeket illetve az épített és természetes környezetet károsító jogsértések, ese mények megelőzésében, kö vet kez - ményeinek elhárításában vagy mérséklésében. - A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonság érzetének nö velése, nyugalmának biztosítása. - A polgárőrök összefogása, rendszeres működésüknek összehangolása. - Közösségi kapcsolatok erősítése. - A lakosság, az önkormányzatok, illetve a bűnüldöző szervek kö zötti bizalom és együttműködés erősítése. Mi a Polgárőrség feladatköre? - Varbó kül- és belterületének felügyelete, ellenőrzése és megfigyelése. Milyen időközönként jártok el lenőrizni? - Rendszeresen járőrszolgálatot tartunk, leginkább gyalog, illetve időnként saját autóval, vagy motorral. Általában 3-4 fő szokott járőrözni, rendezvény alkalmával pedig legalább nyolc fő. Hétvégén napi háromszor, hét közben pedig meglepetésszerűen járjuk végig a falu utcáit, illetve a külterületeket. Felsorolnád, hogy milyen feladatokat látnak el ténylegesen a polgárőrök? - Bűnmegelőzés, a garázdaság meg szűntetése és a vandálok le fü le lése, a lopások, illetve a kár oko - zás csökkentése. - Fontos a rendőrökkel való együtt működés, feladataink közé tartozik a forgalomirányítás és az út - lezárások végrehajtása. - Tűzoltás. - Árvízveszély figyelése. - Rendezvény biztosítása. - A Posta őrzése, a postás elkísérése, ha sok pénzt visz magával, például, ha nyugdíjat oszt. - Ha a lakosságot veszélyeztető kóbor kutyát találunk, azt jelentjük az Önkormányzat, és az illetékes hivatal felé. Ez mind önkéntes alapon működik? - Így van, a polgárőrök ezért nem kapnak semmilyen jutalmat. Úgy tudom, hogy a tagok létszáma folyamatosan bővülő irányzatot mutat. Mennyi a jelenlegi taglétszám? - Most 23-an vagyunk. Neked, mint az Egyesület elnökének, milyen feladatokat kell végrehajtanod, miről kell gondoskodnod? - A tagok beosztásáról, hogy ki, hol, és mikor járőrözzön. Részt veszek továbbképzéseken és éves beszámolókon. Milyen típusú ügyekkel találkoztatok az elmúlt időszakban? - Egy magánbirtokú erdőben fogtunk fa tolvajokat. Találkoztunk szabálysértőkkel; ittas fiatalok fürödtek a tóban, hozzájuk rendőrt kellett hívni, és még az is kiderült közben, hogy az autójuk rendszáma is hamis. Disco után randalírozókat kellett lecsillapítani. Az utcai árusok is sok gondot okoznak, de kerestünk már eltűnt személyt is. Jogilag milyen lépéseket tehet meg egy polgárőr? - Az elkövetőt feltartóztathatjuk, hogy a helyszínt ne hagyja el. Önerővel, illetve gáz sprayt használhatunk.

9 9 Milyennek találod Varbón a közbiztonságot? - Jónak mondható, szerencsére nyugodt, csöndes faluban élünk. Mik a tapasztalataid a tagokkal, a rendőrséggel, illetve a lakossággal kapcsolatban? - A polgárőrök egy összeszokott csapat, akik számíthatnak egymásra. A lakosok úgy érezzük, kevésbé értékelnek minket, több megbecsülést szeretnénk kapni. A rendőrségre számíthatunk, ha hívjuk őket, jönnek hamar. Nyertetek egy pályázatot, mire fogjátok költeni a felhasználható összeget? - Szeretnénk belőle polgárőr ruhát venni, mellényt és az autókra feliratot, de hiány van még jelvényből és elemlámpából is. Ha a lakosság gondot észlel, ki hez fordulhatnak? - Hozzám, vagy az elnökhelyetteshez Klenik György - höz, illetve a polgárőrség titkárához Üveges Gézához. Akár éjszaka is hívhatnak nyugodtan. Elérhetőségeink: Juhász Tibor: 06-30/ Klenik György: 06-30/ Üveges Géza: 06-30/ Köszönöm a beszélgetést! Hermanutz Éva KATASZTRÓFA VÉDELMI FELKÉSZÍTÉS VARBÓN Varbó község önkor mány zata és a Re gio ná lis Katasztrófa és Pol gári Vé del mi Szö vetség Mis - kolc, felismerve a települést és a térséget fenyegető egyre növekvő káreseményekre történő felkészülés fon tossá gát, közö sen pá lyá zott és nyert a Ma gyar Pol gári Védelmi Szö vetség pályázati rendszerében védelmi felkészítésre. A település polgármestere és a szövetség szakemberei a tele - pülés önvédelem fontosságát tartva elsődlegesnek, a helyi erők és eszközök felhasználásával tervezte, szervezte és hajtotta vég re a Varbó 2010 felkészítést és gya - korla tot Leskó György alezredes, a RKPVSZ szakmai titkára ve ze - tésével. A gyakorlat során a polgári vé - delmi szervezetbe beosztott állo - mány és a település polgárőr ön - kéntesei gyakorolták rendkívüli időjárás, helyi vízkár, ár- és bel - víz védekezés során alkalma zan - dó te vé keny ségeket, a hangsúlyt a begyakorlásra he lyezve az el - mélet helyett. A rendezvény egy rövid fel ké - szítő előadással kezdődött, majd gyakorolták a károk bekö vet kez - tekor teendő tevékenységeket (ár - vízi védekezés, homokzsákolás, épületek bevédése, medertisz tí tás, védművek előkészítése, épületek bizto sí tása, meg támasztása és a kitelepítés, befogadás tudnivaló it). A rendezvény rendkívül jó hangulatban, a védekezés fontosságának felismerésével, a részt vevők teljes támogatásával zaj lott. A gya korlat végrehajtását nehezítette az idő - szak rendkívüli idő járása, ami rend kívüli mó don leterhelte a ka - tasztrófavédelmi szak embereket. Az önkormányzat és az ön kén - tes szervezetek tevékenysége is - mét növelte a térségben élők biztonságát, amit a résztvevők remé - nyei szerint mi nél kevesebbszer, vagy sohasem kell alkalmazni. Leskó György alezredes Idén tavasszal, amikor ez a fel - készítés történt még nem sejthettük, hogy májusban és júniusban élesben, valós árvízi helyzetben kell helytállni nagyon sok em ber - nek az országban, de főleg Bor sod megyében. Szerencse, hogy Var - bót elkerülte a nagy ka taszt rófa, de kisebb-nagyobb károk sajnos ke letkeztek. Az idei idő járási ano - máliák és a kialakult helyzet vég - képp ráirányította a figyelmet a meg előzés, védekezés fon tos sá - gára. (a szerkesztő)

10 10 NÉPESSÉGI ADATOK Varbó lakóinak száma 1170 fő. 546 férfi, 624 nő. 0-2 év közöttiek: 35 fő 3-5 év közöttiek: 33 fő 6-17 év közöttiek: 160 fő év közöttiek: 684 fő 60 év felettiek: 258 fő Varbói lakosok vállalkozásainak száma: 39 darab 2009-ben házasságot kötöttek 1. Soltész Judit és Soltész Péter Abaújszántó, június Varga Ildikó és Makranczi István Varbó, június Zarándi Rita és Gitta Péter István Varbó, június dr. Pál Zsófia és dr. Sándor László Dubicsány, július Mátyás Éva és Sütő László Varbó, július Kiss Ágnes és Soltész Péter Miskolc, szeptember dr. Hekman Ildikó és Üveges Szabolcs Géza Miskolc, október ben születtek Gyermek neve Anyja neve Születési ideje 1. Horváth Réka Faragó Adrienn január Rudák Bence Fridel Emese január Asszony Lili Hanna Galambos Katalin Anett január Kállai Tímea Oszlányi Karolina március Szajkó Rebeka Bencze Andrea május Szilágyi Iringó Besenyei Ildikó július Zachár Janka Sára Kosztyu Tünde augusztus Köteles Levente dr. Ruszkai Henriett augusztus Makranczi Gábor Varga Ildikó szeptember Tóth Jonatán Jóczik Viola szeptember Jónás Benjámin Fazekas Rita október Nagy Dániel Váradi Anikó október Kiss-Fedor Regina Fedor Viktória november Kabdebon Dénes Fridel Julianna december 05.

11 ben elhunytak 1. Üveges Lajosné (Sikur Julianna) január Kiss Ferencné (Rudák Julianna) január Id. Pócsik István január Id. Dávid László február Szternai János február Szabó Bálint február Kecskeméti László február Fodor Péter május Szőke János június Petró Mihály Lajos június Kelemen Pál augusztus Pál-Győrfi Lajos augusztus Danyi Jánosné (Rákos Etelka) szeptember Juhász László szeptember Czakó Józsefné (Szabó Julianna) szeptember Kecskeméti Lajos október Tőzsér Istvánné (Kovács Magdolna) október Solymosi Istvánné (Tőzsér Julianna) december 27. GÁLOSPETRIBEN JÁRTUNK ÁPRILIS 24-ÉN EGY TÖBB MINT 20 FŐS VARBÓI DELEGÁCIÓVAL ROMÁNIÁBA INDULTUNK. A segítő szándékú varbói csapat Egyházunk szervezésében Gálospetribe tartott, hogy meglátogassunk egy árvaházat. Böjte Csaba a híres romániai magyar származású ferences lelkész befogadott gyermekei ők. A történet úgy kezdődött, hogy a fiatal lelkész 1992-ben oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyatott, évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költözött. A román hatóságok ellenezték ezt a lépését, és többször felszólították az épület elhagyására. Az atya válasza az volt, hogy a gyerekeket rakják az utcára a rendőrök. Ez nem történt meg. Így indult az ötletből, hogy Böjte Csaba megalapította a Dévai Szent Ferenc Alapítványt. A gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben nyomorban élő gyermekek felkarolása. A Gálospetriben működő egykori átépített Fráter kúriában 23 gyermek lakik a nevelőikkel. Cso por - tunk élelmiszerrel, szerszámokkal és jóindulattal felszerelve ment a Szentháromság Kollégiumba. Odaérkezésünk után, látogatást tettünk Gálos - petri templomában, majd a kúria körüli teendők foglalták le küldöttségünket. Kerti munkálatok, ültetés, kapálás, fűnyírás, főzés, villanyszerelés, gyermekekkel való foglalkozás, mindenki megtalálta a neki való munkát. A gyermekek lelkesek és segítőkészek voltak, nyíltan közeledtek felénk, ragaszkodásuk mindent kifejezett. Üveges Géza polgármester úr találkozott Gálos - petri polgármesterével, átadva Forint értékű élelmiszer csomag ajándékát a gyermekotthon lakóinak. A munkálatok befejezése után a közeli Érsemjénbe látogattunk, ahol megnézhettük Kazinczy Ferenc újjáépített szülői házát. Fráter Lóránd a nótás kapitány, és Csiha Kálmán református püspök emlékszobáját. Úgy gondolom az út mindenki számára tanulsággal szolgált, ezért Böjte Csaba szavaival fejezem be beszámolómat. Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda állnak mellé. Hermanutz Éva

12 12 GYERMEKNAPI ESEMÉNYEK Ha én polgármester lehetnék Részlet Király Kiara gyermek - polgármester bemutatkozó beszédéből Településünk, Varbó elég nagy területen fekszik, környezetében sok kihasználatlan ga zos terület, melynek rendbe tétele után hasznosíthatnánk, ilyen az iskolakert is, ahol a legkisebbekre gondolva játszótér mű - ködhetne. A sportpálya végére röplabda-, kézi- és ko sár labda - A győztes gyermek-polgármesterek pálya, valamint tollaslabdapálya készülhetne. Té len a víztározó egy részét korcsolyázásra alkalmassá lehetne tenni. Interneten kapcsolatot teremthetnénk más falvakkal, városokkal, csereüdültetés is szóba jöhetne. Ez a kis Gyermek és Ifjúsági Tár sa dalom megmutathatná, hogy mire vagyunk mi fiatalok egy kis összefogással képesek. Számos dolog van még ami ezeken felül is megoldásra vár. Az első Gyermek és Ifjúsági Társadalom a jövőre is gondol, szeretnénk ha minél többen maradnának kicsiny fa - lunkban családjukkal és másokat is idecsábítanának. Remélem, hogy terveim el - nyer ték mindenki tetszését ezen - nel köszönöm megtisztelő fi - gyel meteket és számítok szavazataitokra, segítségetekre. Köszönettel: Király Kiara A győztes gyermek alpolgármester, Dedics Roland bemutatkozása Építtetnék a gyerekeknek játszóteret, ahol lenne ugrálóvár, csúszda, hinta, lipityóka, ho - mokozó, focipálya, meg minden jó, ahol a gyerekek jókat tudnának játszani. Megnyitnám az erdei kiránduló helyeket, az utat, vasutat, és a források kö - rét rendbe tenném. A kidőlt fá - kat behozatnám és szétosztanám az embereknek, hogy ne fázzanak télen. Családi programokat és bicikli túrákat szerveznék, hogy a szülők együtt játszhassanak a gyerekeikkel. Mindenki panaszát meghallgatnám, és ahol tudnék, segítenék május 8-án községünkben megrendezésre került a II. Var bói Bor Majális. A rendezvényt a Varbói Nyugdíjas Egyesület szer vezte és bonyolította le, az ide látogatók számára. A program fontos részét képezte a borverseny, melynek szervezője Remenyik Richárd képviselő úr volt. A verseny a Varbói Faluházban zajlott, ahol számos érdeklődő meg jelent. II. VARBÓI BOR MAJÁLIS A bortermelők különböző fajtájú borokkal nevezhettek a megmérettetésre. A jelentkezésnél be kellett tartani az előírt szabályokat. A ne dűket egy háromfős zsűri bírálta, több szempontot is figyelembe véve; a bor illata, zamata, színe és fajta jellege alapján értékeltek. 26 nevezés került a jegy - zőkönyvbe és mindenkit méltányoltak valamilyen mó don. A termelők kaphattak oklevelet, nagyérmet, arany-, ezüst-, illetve bronzérmet. Ezen kívül

13 13 dí jazták a legidősebb, a legifjabb, a legjobb óbor, a legjobb hazai, a legjobb vendég borászt és az év borászát. A díjakat Üveges Géza pol gármester úr adta át a nyerteseknek. A bírálóbizottság elnöke Dr. Farkas Attila a minősítésen kí vül, egyben véleményezte is a termékek készítőit, jó tanácsokkal látta el őket. A nap folyamán az érdeklődők szakmai előadásokon vehettek részt és kérhettek tanácsot a bortermelés különböző fortélyairól. Az illatos nedűk kortyolgatása után egy finom varbói ízesítésű babgulyással csillapíthatták éhségüket az ide látogatók. A rendezvényre ellátogatott négy nyugdíjas klub, akik különböző településekről érkeztek. Számukra érdekes programmal szolgált Király Barnabásné a Varbói Nyugdíjas Egyesület elnöke. Ellátogathattak a Falumúzeumba, ahol egy rövid is mertető után kis ízelítőt kaphattak községünk múltjából. A templomban Gere Gábor lelkész úr fo gadta a csoportot, aki frappánsan megfogalmazott tájékoztatóval szol - gált a Varbói Református Egyház múltjáról, jelenéről és jövőbeli terveiről. A fakultatív programok és a bormustra után a résztvevők bordalokat énekeltek és hallgathattak a Klu bok előadásában. A talpalávalót a hangulat fokozásáért Fónagy István harmonikás biztosította. Az esős idő ellenére az érdeklődők lelkébe napsugarat csalt Jaskó János magán nótáival. Este kilenc óráig szórakoztatta a közönségét ékes bordalaival. Hermanutz Éva EGÉSZSÉGNAP VARBÓN Legnagyobb kincsünk az EGÉSZSÉG! Vigyázzunk ezért rá! - ezzel a céllal rendeztük meg Varbón június 25-én, pénteken fél 10-től 15 óráig az Egészségnapot. Az érdeklődés óriási volt. Már az előző napokon is érdeklődtek, de reggeltől folyamatosan jöttek a lakosok a különböző szűrővizsgálatokra a település orvosi rendelőjébe. Volt csontritkulás vizsgálat, fülgyertyával való ke - zelés, Bemér-mágnesterápia, vércukor-, magasság- és testsúlymérés. Problémás esetben tanácsot kaptak, hogy mi a teendő, kihez forduljanak az adott betegséggel. Az érdeklődők tájékozódhattak a víz tisztító berendezés működéséről, saját szemükkel tapasztalhatták, láthatták, hogy milyen szennyezett az ivóvizünk. Min - denki megkóstolhatta az egészséges tisztított vizet is. Mindez nem valósulhatott vol - na meg segítők nélkül, kiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani: a települési Önkor - mány zatnak, Dr. Tarsoly Julian - na doktornőnek és édesanyjának, a Fazekas házaspárnak, Schwait - zer Renátának, a Kakuk családnak, Dobrik Máriának. A rendezvény sikeresnek mond - ható, hiszen folyamatosan jöttek az emberek, még tovább is lett volna érdeklődés. Sajnos a segítők más irányú elfoglaltsága miatt ez nem volt lehetséges. Közel hetven ember szűrővizsgálata történt meg ezen a napon. Kicsit fáradtan, de feltöltődve távoztunk, hiszen segíthettünk! Kinek csak biztatással, kedvességgel, türelemmel, - Olyan a csontja, mint a húszéveseké! -, másoknak pedig tanáccsal, to - vább irányítással. Garadnainé Elek Gizella családgondozó

14 14 KI MIBEN TUDÓS NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR július 5-9-ig a Család - segítő- és Gyermekjóléti Szol gá - lat egy hetes ingyenes napkö zis tábort szervezett az Önkormányzat által felajánlott ,- Ft-ból, valamint a Területi Szo ciális Köz - pont és a Kállai család támogatásával. A helyet az Önkormányzat biztosította a régi iskola épületében. Az érdeklődés nagy volt, fő naponta, az óvodástól a középiskolásig minden korosztály képviseltette magát. Különböző kézműves tech ni - kák kal ismerkedhettek meg a gyer mekek: gipsz, papír, bőr, anyag, gyöngy munkák készültek, - varrhattak, fűzhettek, dekorálhattak kedvükre. Mindenki lehetett valamiben TUDÓS : kötélhúzásban, kekszevésben, lufi fújásban, malomjátékban, dobozdobálásban, hang pá - rosításban, szkanderezésben, egér - derbiben, virággyűjtésben, bekötött szemmel való rajzolásban, me mó - Táborozó gyerekek riajátékban, - valamiben meg mu - tatkozott a TUDOMÁNYA. Több szülő jelezte igényét, hogy hosszabb ideig jöhessenek a gyermekek. Erre sajnos nincs lehetőség, de jö vőre ismét várjuk a fegyelmezett, alkalmazkodni tudó, társait és a felnőtteket tiszteletben tar - tó, alkotni és szórakozni vágyó gyermekeket. Garadnainé Elek Gizella családgondozó Programajánló Az augusztus 20-i falunapi rendezvényre a Kul - turális Egyesület pályázott, de ez idáig eredményről nem érkezett hír. Ezért az államalapítási ünnepünket a hagyományokhoz hűen a Varbói Refor - mátus Egyházzal közösen ünnepeljük a templomban órai kezdettel. Szeptember 4-én közösségi napot tartunk (Bányász nap). Szeretettel várjuk a falu lakosságát a 3. Kö zös - ségi napra! Program: Bányász megemlékezés, koszorúzás az emlékműnél, majd az iskola udvarára meginvitáljuk a lakosságot egy pár virslire és egy korsó sörre, amíg a készlet tart órától óráig szórakoztató műsorokat láthatnak az érdeklődők bál, a zenét a Bravó együttes szolgáltatja. Kiadó: Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó Hősök tere 1. Tel.: 48/ Fax: 48/ Felelős kiadó: Üveges Géza Felelős szerkesztő: Fábiánné Oskó Gyöngyi Nyomda: Grafitech Bt Miskolc, Csokonai út Tel/Fax: 46/ Fv: Szász Szabolcs

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2016

KÖZMEGHALLGATÁS 2016 KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Alpolgármesteri beszámoló BEVÉTELEK Állami támogatások Közös Önkormányzati hivatal 52 millió forint Település üzemeltetés /zöldterületek, közvilágítás, köztemető/ 19 millió forint

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje 1. támogatási Egészségügyi Központ Mezőcsát 2009. évi működési támogatás Egészségügyi Központ Mezőcsát 3450 Hősök tere 33. Dr. Siska András Intézetvezető főorvos 2009. jan.01-2009. dec. 31. 700 000 Ft

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések közzététele 2009. tárgya

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések közzététele 2009. tárgya A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű ek közzététele Fizetési megállapodás "Körös Aqua" Dalkia Energia Zrt. Szabó József, Papp Jánosné PALLÉR 2 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben