Vendégségben Jézussal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vendégségben Jézussal."

Átírás

1 VIII. évfolyam 2. szám, PÜNKÖSD június Vendégségben Jézussal. 36 Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus 37 házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástromtartóban. 38 Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente 39 kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: "Ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, 40 hogy ez az asszony, aki hozzáér: bűnös." Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: "Simon, van valami mondanivalóm neked." Ő 41 pedig így szólt: "Mester, mondd!" Erre ezt mondta Jézus: "Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, 42 a másik ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban?" 43 Simon így válaszolt: "Úgy gondolom, hogy az, akinek többet 44 engedett el." Ő pedig ezt mondta neki: "Helyesen ítéltél" - és az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: "Látod, ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba: vizet lábamra nem adtál, ő pedig 45 könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a 46 lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel 47 kente meg a lábamat. Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés 48 bocsáttatik meg, kevésbé szeret." Az asszonynak pedig ezt 49 mondta: "Megbocsáttattak a te bűneid." Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között: "Kicsoda ez, aki a bűnöket is 50 megbocsátja?" Ő pedig így szólt az asszonyhoz: "A te hited megtartott téged, menj el békességgel!" Lukács 7,38-50 Kedves Testvérek! Ebben az évben olyan missziói igéket szeretnék a gyülekezet elé hozni, amivel újra gondolhatjuk: merre vezet minket Isten? Hogyan erősíthetjük Isten bennünk lévő Szentlelkét? Hogyan segíthetünk másokat Jézushoz? Ahagyományos és évszázadokig jól működő menet: -Isten csodálatos világot teremtett és szeretetével ajándékozta meg az embert. -Az ember vétkezett, elszakadt Istentől, ebben az elszakadt állapotban keserítjük magunk és egymás életét. -Jézus azért halt meg a kereszten, hogy helyreállítsa kapcsolatunkat Istennel. -Ez a kapcsolat úgy lehet az enyém, ha Istenhez fordulok, megbánom bűneimet és Lelke teljességével új életet kezdek. Sok millió ember élete változott meg ennek a tanításnak, hitünk lényegének a hatására. Az elmúlt években szolgáltak köztünk olyan lelkipásztorok, akik az evangélizációkon, hitmélyítő alkalmakon már egészen másképp közelítették meg a hitre segítés, megerősítés folyamatát. A bűnbánat és bűnbocsánat kettősége után arra a szeretetközösségre fordították figyelmünket, ami Jézus és az Atya között volt, a Szentháromság személyei között és a testvéri közösségben lehet. Jn17, hogy mindnyájan eggyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy 22 elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy eggyek legyenek, ahogy 23 mi eggyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél." 24 "Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok Bizony, az Újszövetségben a bűnbocsánat mellett az örömhír más arca is megjelenik. A megfáradtság, belső szomjúság, Isten országának megélése. Erről szeretnék ma és ebben az évben még többször is szólni. Arról az egységről, ami megvalósul a Szentháromságban. Ami a Szentlélek által a mi életünkben is megjelenhet, sokszor szavak, magyarázatok nélkül.

2 2. oldal A szeretet-kapcsolatról, amit mindannyian keresünk. Amit (remélhetőleg) gyermekként megéltünk a szüleinkkel, nagyszüleinkkel kapcsolatban. Vagy megélhetünk most a házastársunkkal, gyermekeinkkel kapcsolatban. Morva Ákos Meggyőződésem, hogy ez a krisztusi szeretet változtatta meg az életünket. Aki Jézus mellett nem ezt keresi, az éppen a lényeget veszíti el. És úgy jár, mint a farizeus ebben a történtben. Simon meghívja magához a Mestert, de nem érti a lényeget.abűnös nő igen. Amit Simon nem értetett meg, hogy: -Nem csupán az számít, amit teszünk, hanem ahogy tesszük. -Jézus ismeri a gondolatainkat, egész életünket. -Jézusnál nyugszik meg a szívünk. Általa gyógyul az életünk. Nem csak az számít, amit teszünk, hanem az is, hogy hogyan. Simon a farizeus, aki jól ismeri a Szentírást, a törvényeket, elmondhatja magáról: VENDÉGÜL LÁTTA JÉZUST! Igaz, de csak külsőleg. Mert valóban megtörtént, de inkább ne történt volna meg! Ne így. Simon ugyanis nem érti, hogy az Istenben való hit, nem szokások és előírások betartását jelenti, hanem olyan szeretet-kapcsolatot, mint amiről ebben az igében, az asszonyról olvasunk. Megalázkodni, Jézus lábához borulni, könnyekkel öntözni, Őt elfogadni, lélekben gyógyulni. Simon azt hiszi, amit tesz (vendégül látja Jézust) azzal eleget tesz kötelességének Isten előtt. Annyiszor beleesünk mi is ebbe a csapdába. Próbálunk megfelelni külső, hitbeli kötelezettségeinknek, de belül nem történik semmi. Ez a történet megerősíti: hitetek mellé jó cselekedetet, DE HITTEL! Pál ír erről a Róma 8,9-11-ban: Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. Jézus ismer minket Tudja, hogy mi jár Simon fejében és minden bizonnyal ismeri a bűnös nő gondolatait és múltját is. Egy könyvben (Kerekes Szabolcs: Mátrix beszélgetések11. oldal) olvastam erről a nőről, akit az igemagyarázó Miri-nek nevezett el és elképzelt egy történetet, ami Miri múltja, jelene is lehetne. Egy leányt, akinek talán az anyja is prostituált volt, s bár megfogadta, hogy soha nem lesz olyan, mégsem tudott kitörni ebből. A folyóparton volt egy kanyar, egy mélyedés ezernyi virággal. Itt feküdt le estefelé bámulni a nap ragyogó fátylának ellebbenését és a felkelő csillagokat. Ha menyasszony leszek, ilyen gyönyörű fátylam lesz. Táncolni fogok, körbeforgok, lebegni fog körülöttem, ráborul mindenkire, aki szeret Miri úgy nőtt fel, hogy szinte mindenki szemében szennyesnek, testnek, férfiak eszközének látta magát. Született céda, velejéig romlott, mindig magányos Persze azt is látta, ahogy más lányok találkoznak kedves, tiszta, szerelmes tekintetű fiúkkal. Egymás szemébe néznek, és megáll számukra az idő. Látta őket olyan éjszakákon, amikor egyedül volt és a lelke úgy fájt, mintha belülről szorítaná-karmolná egy vaskéz. Ha engem valaha valaki szeretni fog párnája leszek, ha elalszik. Nem nézek többé senki másra csak az ő szemébe, bárhová is sodor az élet. Benne, belőle, érte akarok élni. Betakarom szerelmem fátylával, hogy virágillatban járjon. Miért születtem erre a világra? Jogosan büntet Isten valami bűnömért? Az az isten nem Isten, csak mennydörgés az éjjeli viharban, áldozati kés a templomban. Aztán hallott róla, hogy egy szegény galileai tanító körül megváltoznak az emberek. Kigúnyolja az undorodógonosz tekintetű hívőket, akik szeméből halál sugárzik rá. De magához fogad bűnözőket, szegényeket, betegeket, még utcanőket is és az emberek megváltoznak meggyógyulnak körülötte. Ha van Isten, akkor benne ott van mondta a csillogó szemű árus, aki nem vette észre rajta, hogy prostituált. (Hála Istennek, hogy a másik ruhába mentem a piacra.) Vajon kinek fogom látni magam az ő szemében? Ha eljön ide, elmegyek hozzá és belenézek. Ha tényleg Isten embere, akkor meglátom magamat annak, akinek ő alkotott. Jézus minket is ismer. Tudja a történetünket. Talán ezért is tud jobban szeretni, mint mi, egymást. Olyan jó, hogy előtte nem kell megjátszanunk magunkat. Nem kell mást mutatnunk, mint amilyenek és akik vagyunk! Ne is tegyük. Ráadásul, minél jobban megismerjük egymást, annál nagyobb türelemmel lehetünk egymás iránt. De ehhez figyelnünk kell mindazokra, akiket mellénk, körénk (néha talán szembe) állított az Úr. Jézus közösségében ez a történet természetes. Aki Jézussal találkozik, az MEGVÁLTOZIK. Az GYÓGYUL. Ez csoda. Ami több, mint elképzelünk, de mégsem lepődünk meg rajta. Mert éppen ezért vannak gyülekezetek. Hívő közösségek.

3 3. oldal Hogy változzunk (reformálódjunk), gyógyuljunk Fontos ezt átgondolni a gyülekezetünknek! Hol van most az a hely Pilisen, ahol Miri otthon érezheti magát, ahol gyógyulhat megtaposott lelke, ahol úgy tudja egyre jobban szeretni Istent, hogy a közösség nem lesz ennek akadályává? Ami, keresztyén közösségünk kell, hogy ilyen legyen! Fontos átgondolni egyénileg is! Hol tudsz lelkileg fejlődni? Hol érzed magad igazán Jézus közelében? Sokszor mondják: lehet otthon is hinni, imádkozni... Biztos, hogy így van? Van/vannak otthon olyan lelki társ/társak, akikkel ezt a krisztusi szeretet-közösséget megtapasztalhatod? Ha igen, akkor ezt mutasd meg másoknak is! Ha nem akkor keresd meg azt a hívő közösséget, ahol társaddal, gyermekeddel, szüleiddel ezt átélheted. Arról olvasunk, hogy ezután sok asszony, bizonyára ez a lány is követte Jézust és neki szolgált. Új életet, lehetőséget kaptak, hálából Jézusért éltek. Ez a mi egyedüli lehetőségünk. Bármi is a munkánk, világi-családi feladatunk, életünket odaadni, odaszánni Jézusnak. Ő életét adta értünk a kereszten. Ennek a jele az úrvacsora. Mi tartozunk azzal, hogy őt keressük, szolgáljuk, és hálából CSAK NEKI ÉLJÜNK. Adja meg az Úr, hogy így legyen! Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, amiképpen kezdetben volt, úgy most és mindörökké. Ámen! Várady Zsolt radostyáni lelkész verse: Élj és küzdj! De szeress! Boldog lesz Az út, Veled lesz Az Úr, Ha Krisztus Lesz az Út, Győzni fogsz Minden Felett. Elhangzott Pilisen, május 30-án. Valcsó Mihály: Meddig még? Féltő szeretettel írom-e versemet, Szentlélek Isten vezeti a kezemet. Tőletek kérdezem, kik néha templomba jártok, megtérésetekkel Ti még meddig vártok? Isten nem erőszakos, én sem vagyok az, a sürgetés részemről szívből jövő igaz. Az Úr Jézus már régen meghalt miattunk, ideje, hogy eldőljön bennünk válaszunk. Isten még mindig vár. Tán végtelen kegyelme? Vajon meddig tart még? Ne élj vissza vele! A próféta kérdezi; vajon mire vártok, kétfelé Ti még meddig sántikáltok? Tudósok kutatják az örök élet titkát, csak tenni kellene Isten akaratát. Elfogadni tőle a fölkínált kegyelmet, ráadásként pedig az örök életet. Itt a földön most mindenki maga dönthet, ne késlekedj tovább, közel az ítélet. Ott dől el barátom, hogy majd mivé leszünk, az Atya trónja előtt megkapjuk a részünk. A Sátán szolgájaként; örök kárhoztatást, hallasz majd ott sírást és fogcsikorgatást. Isten gyermekeit a Menny üdve várja, hófehér ruhája, s az élet koronája. Válaszd az utóbbit ameddig nem késő, az igen szó legyen ajkadon a végső. Öröm lesz nemcsak itt, odafönn a Mennyben, A megtért ember nevét följegyzik egy könyvben. Köszönöm Istenem a feljegyzett nevemet, köszönöm érdemtelen drága kegyelmedet. Még élek, örökké áldom szent nevedet. Ülést tartott az egyházmegyei közgyűlés, amelyen szavazati joggal a gyülekezetünket Morva Ákos lelkipásztor és Varju Zoltán gondnok képviselte

4 4. oldal Szemem olvassa, szívem s eszem felfogja, kezem agyagból formálja meg a Szentírást A húsvéti istentisztelet után az alkotó mondja el gondolatait az avatás alkalmából. Egyházunk ajándékot kapott! Mindenki láthatja, templomunk bal oldalán ott ül egy legényke. Ölében szakajtó, s benne cipók. Nem megy el onnan, szoborból van, mellette helye is van a megfáradt embernek... Aki a címet beszélgetésünk alatt elejtette, Zombori Árpád a fiúcska megformálója. Hogyan is van leírva a János Evangéliumában? Felméne pedig Jézus a hegyre, és leüle ott a tanítványaival.mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és látá, hogy a nagy sokaság jő hozzá, monda Filepnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?... Ezt pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt; mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni Monda néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére: van itt egy gyermek, a kinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek?...jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek ; hasonlóképen a halakból is, amennyit akarnak vala Erről szól az a kislegény Meg arról, hogy bármilyen kevesünk is van, ha azt jó szívvel felajánljuk, a Teremtő gondoskodik arról, hogy megsokszorozva, de visszakapjuk azt. - Szép szavait hallgatva, azonnal tudtam Erdélyből származik. Hol van az a fészek amelyből madárka módjára, idáig repült? - Zetelaka az én szülőfalum. Hármunkat nevelt fel két szülém: Sándor bátyámat, László öcsémet és engem. Édesanyámnak Margitnak, keze simogató, szava édes lépes méz. Édesapám Mózes, szigorú ember volt. Nagyapám 94 éves koráig élt, ügyes kezű kovács-mesterként becsületben nevelt a munka szeretetére. Rányitotta szemem a szépre, kezembe simította az anyag tiszteletét. Az akaratot, mellyel készre, megfoghatóvá formálhatom gondolataimat. Igen, talán tőle örökölték kezeim a fogásokat, s ahogyan Isten igéit készre teremtem a szerszámaimmal. Agyagba vésem az igék mondandóját. Vallom, hogy aki keresi, annak bizonyságot tesz az Isten. Igen, nap, mint nap érzem gondoskodását, szívem meghallja a szavát. Mikor voltam a legboldogabb? Szerencsés szülött vagyok én, hiszen minden munkám végeztével szemem gyönyörködik, szívem ujjong. De volt két másfajta örömöm is. Egyik, amikor a fiam megszületett, a második, amikor negyvenhét éves koromban megtértem. Békés, szerény, boldog házasságot is kaptam a Teremtőtől. Hálámat munkáimmal köszönöm. Áldást, békességet, aki e szobor előtt eljárván, meghallja a Teremtő üzenetét. (-vf-) - Úgy legyen. Ámen. Szorgos kezek díszítették fel templomunkat Virágvasárnap reggelén 2011-ben konfirmációra jelentkeztek: Antal Uzonka, Kifut Viktória, Laczkó Cintia, Lovász Norbert, Papp Tamás, Szűcs Richárd Lovász Norbert, családi okokból Kolozsváron tett vizsgát és fogadalmat. Mindannyiuk életére, családjára Isten áldását kívánjuk! Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás 40,31 Többen is jelentkeztek felnőtt konfirmációra, melyre, reménység szerint, július 3-án az istentiszteleten kerül sor. Árvai Emil Ökölbe szorult szívvel építeni mást nem lehet. Imára KULCSolt kézzel kinyithatunk zárt szíveket. A húsvéti istentisztelet

5 qys qys Isten és a zene. Napjaink egyház-zenei világát egy igen érdekes probléma foglalkoztatja: vajon a régmúlt zenei öröksége a modernítás hiánya miatt megvetendő-e? Másképpen közelítve: mit tud kezdeni egy XXI. századi magyar református ember azokkal az énekekkel, amelyeket pl. több száz évvel ezelőtt írtak külföldi, vagy magyar elődeink? Sok közülük régi nyelvezetű, ritmusuk, szövegük nehezen énekelhető. Több zsoltárunknál megfigyelhető az ún. ötnyolcados. Egyházunk egy új énekeskönyv megírásán fáradozik, a bizottság egyik híres tagja Berkesi Sándor is. Berkesi tanár úrnak sokat köszönhetnek a magyar református kórusok, gyülekezetek ban megjelentetett egy ifjúsági énekeskönyvet, több gyülekezet vásárolt is belőle. Ezt az énekeskönyvet mi is megtalálhatjuk gyülekezeti termünk könyvespolcán. Sajnálattal tapasztalom, hogy ritkán vesszük a kezünkbe, csak kivételes, ünnepélyes alkalmakkor. A hatvanas évektől kezdve a magyar református ifjúság folyamatosan olyan énekeket ismert meg, amelyek elsődlegesen a könnyűzene világát tükrözik. Ezek lényegesen eltérnek a gyülekezeti énekeskönyvek énekeitől. Nagyon sok helyen, hallani sem akarnak a könnyűzenei egyházi énekfeldolgozásról az istentiszteleteken, sőt méltatlanul mellőzik is ezeket. Az ifik - válaszul erre, - ezért ritkán, vagy egyáltalán nem, sőt kikerülik a szép, veretes gyülekezeti énekeinket. Az érvek: a könnyűzenét sokan (tévesen) isten-ellenesnek sőt testi zenének vallják. Arra hivatkozva, hogy Dávid király is dobokkal, hárfákkal, sípokkal dicsérte Istent, miért tennénk mi is ugyanezt? Dávid király egészen más zenét ismert, mint mi, akik nap, mint nap, más ütemű- szövegű dalokat hallhatunk a rádióból, tévéből. A könnyűzene a jazz-ből fejlődött ki, a jazz pedig afrikai eredetű zene. A fekete kontinensen élő néger törzsek úgy estek és esnek révületbe, hogy folyamatosan dobszó hallatszódik a rituálékon, a dob erős, testet rázó hatása útján érik el az említett más testi-lelki-szellemi állapotot. Ugyanezt tapasztalhattuk meg más népek kulturájában, a sámánok dobolása miatt transzba, révületbe esettek mozdulataiban, viselkedésében. A mai könnyűzene ezernyi változata - szintén az ütemre - s, a dob erős hatására koncentrál, legyen az rock, disco, house, techno, rave, r&b, rock ' n' roll. Fölmerül(het) a kérdés: szabad-e beengednünk ezt a zenét az istentiszteletekre? Mielőtt válaszolnánk, tudnunk kell, hogy ifis énekeink olyan szöveggel és lelkiséggel rendelkeznek, amelyek megérintik lelkünket, Istenhez vezetik az Istent és a zenét szerető fiatalokat, sőt idősebbeket is. (Amerikában elfogadott és elterjedt az ilyen jellegű zenélés az istentiszteleteken). Istent hogyan dícsérjük helyesen és jól? Őszinteséggel és alázattal! Imával vagy zenével kísért énekkel. Mindenki ismerheti e fogalmakat. Isten dicséretét képtelenség stílusokra leszűkíteni. Isten előtt kedves az a zene amelyben ott van az a lelkiség, őszinteség, alázat és az a 5. oldal mérhetetlen szeretet, mely Feléje irányul. A könnyűzenét is lehet úgy játszani, énekelni, hogy az valóban a Teremtőt magasztalja, olyan lelki dimenzióba emeljen föl bennünket, mely az egyházi alkalomhoz való. Amiben nem értek egyet: feltétlenül szakadéknak kell lennie a könnyűzenei és a gyülekezeti énekek zenei kultúrája között. Véleményem szerint meg kell tartanunk a régmúlt zenei értékeinket, de meg kell szerettetnünk (ha óvatosan, lassan is) a könnyedebb, kissé más zenét is - a mai, templomba betérő emberekkel. A Szentlélek előtt sem léteznek olyan akadályok, amelyek a zenei stílusból eredhetnek. Ha nincs azonban őszinteség, lelkiség és alázat a zenében, akkor az zsákutcába torkollik, célját soha nem éri el. Isten az Ő Lelkével akarja és folyamatosan meg is újítja az egyházunkat, s ez a megújulás a zenében is megjelenhet. Szívünket, tudatunkat ezért ne zárjuk el a modern egyházzenei feldolgozásoktól. Mindenképpen, minden alkalommal figyeljünk arra, hogy Istennek tetszően énekeljünk, kövessük Őt őszintén, szelíden és mély alázattal, szeretettel, tisztelettel. Ceabescu Május 28-án, egyházmegyei konfirmandus evangélizáción voltunk Somogyi Csabával. A konfirmandusok közül Lovász Norbert, Kifut Viktória, Antal Uzonka volt velünk Ócsán. Játékos, szórakoztató, egyben lelki alkalom volt, közel 200 konfirmandussal közösen Képünkön Albert Ferenc testvérünk látható, amint a karzat szerelési munkáit végzi. Istennek hála, Pünkösdre el is készült mindannyiunk örömére

6 6. oldal Erzsikénk... Mindegyikünk így hívja, asszonyneve: Kapás Erzsébet. Mosolygós arca, dolgos két keze sok fiatalnak példát mutat. Kétezer óta presbiterként szívvel-lélekkel szolgálja a Teremtő Istent, segít Lelkészünknek, s mindenkire jut a mosolyából. -Hol, hogyan konfirmáltál és átérezted-e a pillanat ünnepélyességét? ben Cegléden a Nagytemplomban éltem át ezt a csodálatos alkalmat. Jól emlékezem még Cegléd sebeire, a forradalom miatt feldúlt utcákra, házakra. De a lelkem muzsikált. Pünkösd volt akkor is, a konfirmációt szombaton tartották. Édesanyám fontosnak tartotta, hogy leánya meghallja a Teremtő Isten szavait. S, igaza volt. Életem nem mondható könnyűnek, s most sem az. Istenben bízom, az Ő áldását, segítségét kérem és köszönöm minden napjaimban. -A Segítő Kezek berkein belül Francz Géza bácsinak házát, s Őt is rendben tartod. Főzöl rá, s a legtöbbet, a ma, s a holnap, sőt a holnapután biztonságát is megadod. Honnan meríted ezt a sok erőt? Neked is csikorognak az izületeid, s bizony egy-egy időjárásváltozáskor Neked is vannak panaszaid. Hogyan győzöd le a fájdalmakat? Honnan ez a töretlen kötelességtudat? -Olvastuk, tudjuk és valljuk, hogy a Teremtő Isten próbára tesz minket. De soha nem terhel minket túl. Csak annyi terhet rak ránk, amennyit még el tudunk viselni. Mihályom állapota nagyon megrángatott lelkileg. De együtt, mi hárman: a Teremtő, Mihály, s jómagam győzzük a rosszabb napokat is. Tudjuk, a holnap csak szebb lesz. Négy gyermekem van, Mihály ötvenkettő, Pista ötven, Sándor negyvenhat, Attila fiam pedig negyven évesek. Vannak unokáim, sőt két leányka dédunokám is. A Pünkösd nagy ünnepe a szívemnek. Hiszek Szent Lélekben, tudom, hogy létezik. Többször önti belém a Teremtő Isten erejét. Csak így bírom a fizikai és egyéb megpróbáltatásokat. Mindnyájan így bírjuk. -Amikor még nem volt templomunk, hol és hogyan gyülekeztek református testvéreink? -A régi Renkó háznak volt egy utcáról nyíló kapuja is. Ott gyűltünk össze imádkozni, egymást jó szóval megsegíteni. -Áldás, békességgel megköszönöm szerény, igaz szavaid! pilis.reformatus.hu (-vf-) Felvettük a kapcsolatot a solingen-i gyülekezettel, egy új partnergyülekezeti kapcsolat kialakítása céljából Kedvencem az Ákom-Bákom rá gondolok télen-nyáron! Az Ákom-Bákom családi napon ismét sok gyermek, fiatal és szülő töltötte el jó hangulatban a délutánját. A sok játékos programot fűszerezte színház, mesekert, börze és végül az ismét nagysikerű Makám koncert

7 A gyermekeinkért szól a sziréna Évente majd háromezer bajba jutott kisgyermekhez jut el a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat valamelyik gyermekmentő egysége az Országos Mentőszolgálat kötelékében. László Endre Márton alapítót kérdeztem az alapítványról és arról, milyen érzés a piciny életekért küzdeni. Hogyan lehet nap, mint nap feldolgozni az életveszélyes helyzeteket, az átélt tragédiákat. - Nem a tragédiákról szól a gyerekmentősök élete, hanem a segítségnyújtásról. A beteg gyermekek kiszolgáltatottak, ahogy szüleik is azzá válnak a bajban. Nagyszerű érzés biztonságot nyújtani és az ország legjobb mentőfelszerelésével segíteni a sérült gyermekeken. - Hány gyermekmentőjük van szolgálatban? - Tizenkét éve működik a közép-magyarországi régióban az ország egyetlen gyermek-rohamkocsija. Ez a mozgó gyermek-intenzív osztály napi 24 órás szolgálatot lát el Budapesten és Pest Megyében. Sokszor járunk a megyében, a súlyos-életveszélyes állapotú kisgyermekeket, csecsemőket általában ez az egység szállítja be a budapesti kórházakba. Miskolcon két éve, Debrecenben egy éve működik sikeresen egy-egy gyermekmentőorvosi kocsink, amelyek régiós szinten segítik az Országos Mentőszolgálat munkáját a gyermekmentésben. - Hogyan lehet önöket hívni? - A gyermekmentő egységeinket az Országos Mentőszolgálat a kötelékén belül működteti és irányítja, azaz a 104-es segélyhívóra érkező bejelentések után dönti el, hol lehet szükség a gyermekorvosra. Külön NEM lehet a gyermekmentőt hívni. - Miben különbözik az önök mentőegysége egy átlagos mentőtől? - A gyermek-rohamkocsi közel olyan komplett és magas szintű ellátást tud biztosítani egy baleset vagy rosszullét helyszínén, mint egy gyermek-intenzív osztály. Rengeteg különleges felszerelés és gyógyszer kapott helyet a mentőnkben, de a legfontosabb a kiválóan képzett gyermekorvosok köre, akik a szolgálatot adják, a rendes kórházi munkájuk mellett. - Miből tartja fenn magát az alapítvány? - A mentőkkel nagyszerű az együttműködésünk, így a költségeket megosztjuk egymás között. Az alapítványunk pedig kizárólag az adó 1%-ából és céges adományokból működik. Egy gyermekrohamkocsi éves működési költsége több tízmillió forint. - Tervezik-e más városokban is a szolgálat beindítását? -Természetesen szívesen visszük majd el a tapasztalatot újabb városokba is, ahol a helyi gyermekorvosok partnerek az együttműködésben. A következő célunk az ország déli fele lesz, de ez még nagyon sok szervezést igényel. Most egy új gyermekrohamkocsira gyűjtünk, mert a budapesti tartalék kocsink kiöregedett. - Sok sikert és türelmet kívánok önöknek, köszönöm a beszélgetést. Gyermekek húsvétja és tojásvadászat 7. oldal A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány adószáma: További információk a honlapon: Pest megyében dolgozik a gyermek-rohamkocsiegy súlyos közlekedési balesetnél A gyermek-rohamkocsi betegtere, akár egy gyermek intenzív osztály Cseh vendéglelkész szolgálata gyülekezetünkben

8 8. oldal Ifis-konfis hétvége az inárcsi táborban Ez a kis versike a tábortűz mellett hangzott el! Köszönjük fiúk! Foglalkozások és tábortűz Az inárcsi verselés A tábor résztvevői Az inárcsi verselés Mi vagyunk Ádám, Ricsi Tomi, verset fogunk mondani Hallgassátok szeretettel jutalmazzátok jó kedvvel. De mielőtt elkezdenénk Egy kis lángost ennénk. Most, hogy már mind jól laktunk, tőletek jó társaságot kaptunk Így a verset elkezdjük már végre, hogy mielőbb érjünk szavaink végére. Neveink örökre töri könyvbe lesznek írva, a lányok meg szaladnak majd utánunk sírva. De mivel nekünk van már párunk, reméljük Ricsinek is szép lányt találunk Most halljuk, hogy a vers nem szól semmiről, elkezdjük hát az elejéről... Az inárcsi verselés... Na jó unalmas lenne még egyszer hallani, ezért befogunk valamit most vallani. Munka helyett csak játszottunk és nevettünk Erre a feladatra nem készültünk. Sajnáljuk, hogy az időtöket raboltuk, de azért a verset jól elszavaltuk. Sajna most el kell búcsúznunk, mert megtámadott a rajongó táborunk!

9 TOMI és TIMÓ története Gyerekoldal Szűk negyedóra volt még az órakezdést jelző csengőig, amit a III./B-sek igyekeztek alaposan kihasználni. Az osztálytermen máskor egykedvűen átsuhanó papírrepülő most kíváncsi köröket írt le a levegőben, hogy mindent jól megnézzen. Így láthatta, amint néhányan sebesen körmölik az otthon elmulasztott házi feladatot, míg mások az Anyám tyúkját próbálják, no nem ketrecbe, hanem a fejükbe zárni; magukban halkan ismételgetve, bele- bele pislantva az olvasókönyvbe. A repülő szárnycsóválva szállt tovább, s szinte megállt egy kis csoport fölött, ahol éppen Timó vitte a szót. Mosolyogva figyelt, hallgatózott. - A medve összehívja az erdei tisztásra az állatokat és azt kéri; a szépek álljanak a tisztás bal oldalára az okosak, pedig a jobb oldalra. Fel is sorakoztak annak rendje és módja szerint; az őzike után a szépek, a bagoly után az okosok. Egyedül a béka marad középen, idegesen tanácstalanul toporog. Neked mi a problémád béka? kérdi a medve. Nem tudom mitévő legyek.azt azért nem kívánhatja tőlem senki, hogy tépjem ketté magam! Még el sem ült a kacagás mikor tanítójuk lépett be az osztályba, ami egy cseppet sem volt baj, mert Józsi bácsi szerette a vidámságot. Ám most kicsit szomorkás volt az arca, karját vastag fásli pólyálta körül. - Gyerekek! - ki tudna eljönni délután hozzám, hogy megöntözze a virágaimat? Nem kellett magyarázat, rögtön látták miért kéri a segítségüket. Tomi és Timó az osztálytársaikat megelőzve egyszerre kapták fel a kezüket. - Köszönöm, akkor öt órára várlak benneteket. Az idős tanító takaros házikóját, gondozott kertjét megcsodálta, aki csak arra járt. Az apró százszorszéptől a nagy illatos rózsalugasig sok színes virág díszítette az udvart. A fehérre meszelt veronda alatt éhes szájú kis fecskék lesték fáradhatatlan szüleik csőréből az újabb legyeket, kukacokat. A fák lombjai közt szorgos cinkék gyűjtögették a rovarokat, így hálálva meg, hogy a kemény téli napokon mindig került az etetőjükbe eleség. Ha a rigó kis időre abba hagyta vidám énekét, az öreg diófán kukacot ásó fakopács dobolása; ta-da-da-dam, újra dalra fakasztotta. Akét ámélkodó fiú a jól ismert hangra ocsúdott föl. - Ebben a nagy dézsában találjátok az összegyűjtött esővizet. - Tudjátok magyarázta a tanító ez olyan a növényeknek, mint betegnek a nagymama főztje; nem közönséges étel ám az sem! - hanem orvosság, mert benne van az összes szeretete, féltése. Ebben a selymes esővízben is benne van a Teremtő gondoskodása. A virágokban,a madarakban a kedvessége, gyümölcsökben pedig az Ő jósága. Timó nekilelkesülve az egyik legnagyobb öntözőkanna fülét ragadta meg. Színültig merítette, izmait megfeszítve, erejét nem kímélve hordta az éltető vizet és bőségesen megöntözte a szomjas virágokat, sőt még a 9. oldal málnabokroknak is adott belőle. Alaposan elfáradt, de nagyon elégedett és boldog volt, amikor végig nézett a szépen elvégzett munkáján. Közben Tomi egy picinyke játékkannával szökdécselt ide-oda, majd később a kerti hintából nézte a nehéz kannával szorgalmasan fel alá járó osztálytársát. Késő délután volt, amikor Józsi bácsi újra felbukkant közöttük. Két aprócska csupor volt kezében a fiúk kedvenc csemegéjével; az egyikben illatós virágméz, a másikban finom szilvalekvár. Odaadta Timónak, majd két nagy színültig telt csuprot Tomi felé nyújtott. A fiú zavartan sütötte le tekintetét, a füle tövéig elvörösödött. Hosszú másodpercig állt így némán. Lassan emelte fel a fejét, és amikor szeme találkozott a tanító meleg tekintetével, akadozó szavakkal csak ennyit mondott. - Bocsánatot kérek, de nem nem engem illet ez Józsi bácsi én még a kis csuporokat sem érdemlem meg - Dehogy nem! sajnálta meg szégyenkező osztálytársát Timó hiszen segítettél és és. - És (cirógatta meg Tomi kobakját a tanító) belátni a hibáinkat, megbánni azt, bocsánatot kérni és minden helyzetben becsületesnek maradni olykor nehezebb, mint szívósan dolgozni. Persze ne gondolja senki, hogy véletlen cserélte fel az ajándékokat Józsi bácsi és azt sem, hogy Timó nem kapott két ugyan olyan színültig telt csuprot, amit aztán boldogan vittek haza és osztották meg testvéreikkel. Sokáig emlegették, hogy a kakaó mellé ilyen finom mézes és szilvalekváros kenyeret még nem ettek. Innentől lett a két fiú elválaszthatatlan jó barát. Tomi egyre gyakrabban kísérte el Timót hittanra, a gyülekezeti alkalmakra, templomba és egyik legnagyobb örömük az lett, amikor szüleiknek, iskolatársaiknak beszélhettek Istenről, az Ő jóságáról, megbocsátó szeretetéről. Sok- sok év telt el azóta; Tomiból Tamás lett, aki tanítóját, Józsi bácsit választotta példaképének. Természet és gyerekszerető kiváló pedagógus vált belőle. A szolgálatkész, kedves kis Timót ma már csak Timótheusként ismerik. Ő a lelkészi hívatásban találta meg az örömét. Egy alkalommal, amikor az iskolában hitoktatást tartott, kezén vastag kötéssel Tamás bácsi lépett be az osztályba. Halvány mosoly futott végig az arcán. - Gyerekek! Ki tudna segíteni Tamás bácsinak a virágai megöntözésében? kérdezte és jókat derülve mesélték el ezt a történetet. Innen tudom én is.. (Bretka Ferenc) Gyerekek! Kérdezzétek meg anyát vagy apát, hogy mit ábrázol a kép és azután fessétek ki!

10 10. oldal Maradj velem, mert mindjárt este van. Nő a sötét, ó el ne hagyj Uram A szeretet és hit fonata Mint a kalács, melyet összefontak, ebben a családban úgy szorul össze a hit és a szeretet. Mári Sándor és felesége Nagy Anita, hét gyermeket nevel. A legkisebbnek a keresztelőjén én is fogadalmat tettem, s máig büszke vagyok erre. - Már a házasságuk kezdetén nagy családot terveztek? - Hat gyermekben már az első randevúnkon megállapodtunk. A legkisebbel, Benedekkel, nem is tudom, hogyan számolunk el... - Gyermekeiket nagy szeretetben, hitben nevelik. Sok családnak példaképül szolgálnak. Többen félnek gyermeket vállalni, sokszor még az egykét is meggondolják. Mit üzenne ezeknek az embereknek? - Nemrég olvastam egy felmérést, amely szerint a magyar családok szívesen vállalnának átlagosan (statisztika szerint, ezért a tizedes szám!) 2-2,1 gyermeket. Ebből, szintén átlagosan, 1,3 születik meg. Sokat gondolkodom azon, mi az oka ennek a különbségnek. A legelterjedtebb magyarázat a pénzzel függ össze, de ennek ellene mond, hogy többnyire nem a jómódú családok válnak nagycsaládosokká. Második, főként harmadik vagy negyedik gyermeket az egymásban bízó társak vállalnak. (Nem lehet véletlen, hogy élettársi kötelékben fele annyi gyermek születik, mint házasságban). Miként a többi, a nagycsalád is csak egy férjjel és egy feleséggel kezdődik. Ha mernék üzenni, tanácsolni valamit, az lenne: a férj és a feleség kapcsolatának szilárd alapokon kell állania.nemcsak a mában, de a holnapban, sőt a holnap utánban is kell gondolkodni! - Milyen érzés tölti el, amikor körbeülik az asztalt és áldást mondanak? - A nagymamám nem ült le enni, amíg a férfiak apám és nagyapám jól nem laktak és ők is csak annyit beszéltek étkezés közben, amennyi elengedhetetlenül szükséges volt. Mi ettől a szokástól igen messzire elrugaszkodtunk Így aztán nem mondhatom, hogy a legmeghittebb pillanatokat a terített asztalnál éljük át. Mindenki egyszerre és hangosan beszél, folyton leesik, kiborul, kiömlik valami. Ettől függetlenül jó együtt lenni, hálát adni az ételért - nem tartjuk természetesnek, hogy sosem kellett nélkülöznünk. - A Mári családban hittel, de a munka (tanulás) szeretetére is nevelik a gyermekeket? Mindenkinek megvan a maga dolga, feladata? - Mindenki tudja, mi a feladata, ám sok vesződséggel jár, amíg eljutunk addig, hogy el is végezzék. Nem mindig könnyű elérni például, hogy a saját portájukon rendet rakjanak, de muszáj. Nálunk is a tanulás az első, de az önkéntes vállalásokat is számon kérjük, mint a zeneiskola vagy az edzés. Fontosnak tartjuk, hogy semmit se tegyenek lélek és kötelességtudat nélkül. Azt tartom, hogy a lelkiismeretünkkel, munkánkkal, annak eredményével, netán eredménytelenségével - mindenkinek - saját maga felé, majd Istennek tartozik elszámolással. - Minden gyermek egy külön személyiség, más-más akarattal. Hogyan lehet őket közös nevezőre hozni? Sokat segít ebben a Biblia ismerete? - Kisgyerekként mind találkoztak, találkoznak a legismertebb bibliai történetekkel. Családunkban, életükben ezért egyfajta nevelő és közösségépítő szerepe van a Bibliának Az irodalmi megközelítésnél fontosabb azonban, hogy tudják, az Írás - Istentől van.az Ige - pedig testté lett. Krisztust ők is, mint Anita vagy én, valóságos személynek ismerik. - Pedagógusként nemcsak otthon, de a munkahelyén is gyerekekkel foglalkozik. Soha nem érzi, hogy fizikailag forrponton van? Elfáradt? S, mit tesz azért, hogy pihenhessen? Mi a kedvenc időtöltése? - A munkából egy fáradt édesapa szokott hazaérni, nem egy megfáradt tanár. A két közeg a munkahelyi és az otthoni egészen más. Sokszor már a hazaérkezés ténye is felüdít. Kétségtelen, hogy bizonyos estéken már nem én vagyok a legtürelmesebb apa A fizikai feltöltődésem, hogy pihentet ilyenkor a futball, az olvasás, néha egy film, hétvégén egy délutáni szundítás. - Csodás ajándéka Istennek, hogy mindig van egy kicsi, akit babusgatni lehet. A nagyobb testvérek soha nem féltékenyek egymásra? Hogyan védi meg a gyermekeket a féltékenység rossz érzésétől? - A gyerekek elfogadják, megértik, hogy a sok testvér miatt egyikük sem állhat folyamatosan a középpontban. Nagyon ügyelünk arra, hogy annak, akinek egy kicsit kevesebb figyelemben volt része vagy úgy érzi, hogy kevesebb figyelemben volt része -, jusson néhány percnyi minősített idő velünk. Különkülön és együtt is. Másképp megfogalmazva: az egyensúlyi helyzetet iparkodunk fenntartani a gyermekeink között. Valamint velünk, szülőkkel is. Ebben nőttek, nőnek fel, az tudatosult bennük, hogy mi mindnyájan egy csapat vagyunk. Nincs különösebb gondunk ezzel. - Amikor gyermekként konfirmáltak, milyen érzés töltötte be a gyermek Sándort és Anitát? Átérezték-e az alkalom komolyságát, ünnepét? - Én felnőttként konfirmáltam, ami nem csoda. Gyermekként - szinte soha -, nem láttam templomot belülről. A családom az egyházzal szemben tartózkodó volt. Édesapám mindenfajta vallási meggyőződést elutasított. A konfirmáció előtti napon is megkért: - Fiam, ne térdelj le egy pap előtt! Sajnálom, hogy az ő szeme csak a külsőségeket látja. A szolgálót igen, a gazdát nem. Az útkeresés végén, a közös lépéseket már Anitával tettem meg. A konfirmáció alkalmával, ő volt a tanum. Az esküvőnk előtt két héttel. A feleségem születésétől kezdve tagja volt annak a gyülekezetnek, amelyikben konfirmált is. Családja pedig templomba járó, hitben elkötelezettként nevelte fel. Ezt látta, ebben nevelkedett, s ezt élte meg. Így boldogan és örömmel járt az előkészítő foglalkozásokra. Az ott hallottak, tanultak később is igazodási pontot

11 folytatás az előző oldalról jelentettek a számára. Magát az ünnepet, az első úrvacsorát nagyon várta és azt is, hogy a felnőtt közösséghez csatlakozhasson. Egy serdülő kislány számára ez rendkívül fontos és megtisztelő lehetőség. - Nagyszülők, rokonság mennyire segíti szeretetben, hitben a családot? - A nagyszülők, amiben csak tudnak, segítenek. Gyakran erejükön felül. Számíthatunk a testvéreinkre, a gyerekek keresztszüleire és barátokra is. Számos budapesti és pilisi gyülekezeti tag óvó figyelmét is érezzük. - Meg tudja-e fogalmazni, milyen felemelő, boldog érzés, amikor végignéz gyermekein? Van-e elképzelése, hogy melyik gyermekből mi lesz, ha felnő? Milyen jövőt álmodott meg nekik? - Remélem, hogy felnőttként is kitartanak majd egymás és a hitük mellett. A hit és a "gyökerek" megtartó erejét nagyon fontosnak tartom. Szükségük lesz mindkettőre, mert a jövő szélesebb értelemben is eléggé félelmesnek tűnik. Ám őket nézve, bizakodom és reményt kapok Istentől. Ugyanazt jelentik nekem, amit Noénak a szivárvány: Istennel kötött szövetséget. A mi Urunk nem ajándékozta volna meg őket az élet lehetőségével, ha nem szánt volna nekik élhető, biztonságos jövőt. Anita és jómagam megteszünk mindent, hogy szeretetben, hitben, békességben felneveljük a gyermekeinket. Ők az igazi Istentől megkapott, virágzó ajándékaink. - Köszönöm az időt, melyet a BÉKEKÖVET-re fordított, köszönjük a beszélgetést! (and-i) Hittanos évzáró! Június 5-én, a hittanos évzárón, a osztályosok egy kedves jelenettel ajándékozták meg a gyülekezetet. Egy hihetetlen történet. András és Eszter testvérek, a nyári szünetben mindig elutaznak nagypapájukhoz a tengerre. Egész évben várják már a nyarat, hiszen itt kialhatják magukat, úszkálnak, kagylókat gyűjtenek, homokvárat építenek és Andris horgászni szokott. A horgászat az, ami a leginkább szórakoztatja. Egyik nap kiment a tengerre, hogy halat fogjon. Egész álló nap nem fogott semmit. Ám egyszer csak megfeszült a zsinór és észrevesz rajta egy aranyhalat. Ahal megszólítja: -Jaj köszönöm, már úgy vártam, hogy kifogjanak. Segítségre van szükségem! Engedj vissza a tengerbe és kövess engem! Az aranyhal ekkor kiugrott a kezéből és András követte őt. Ám csodálkozva veszi észre, hogy ő is hallá változott. Szótlanul úsznak egymás mellett, gyönyörű szép korallzátonyon át vezet az útjuk a tengeri csillagok és a kagylók sokaságán át. -Szeretném már tudni, merre úszunk, és mikor érünk oda! Az aranyhal hirtelen megáll és így szól: -Innen már nem tudom az utat. Van a hátamon egy pikkely, térképet mintáz. Nagy kincset rejt, amit szeretnék megtalálni, de mivel a hátamon van, ezért segítened kell. Andris ettől nagyon izgatott lett és vezeti az aranyhalat a helyes irányba. Kiérnek a nyílt óceánra, ahol egy meglepően barátságos bálnával találkoznak. Megkönnyebbülten úsznak hát tovább. Útközben halakat is látnak, mikor megérkeznek a titkos jelzés nyomán. - Itt vagyunk szólal meg Andris. 11. oldal -Biztos vagy benne, hogy jó helyen vagyunk? kérdi az aranyhal. De a fiú nem válaszol, a domb mögé úszik, ahol megpillantanak egy elsüllyedt várost. A kis aranyhal ott felfedez egy követ, amin további utasítás látszik. - Ez itt a térkép egy darabja, csak követnünk kell! - Akkor indulás! Hamarosan elérkeznek céljukhoz. Hatalmas templom áll előttük, s a bejáratnál egy aranyhal üdvözölte őket, majd betessékelte mindkettőjüket. Akkor vették észre, hogy körülöttük mindenütt aranyhalak úszkálnak. A kis aranyhal nagyon megörült, hogy rátalált testvéreire, most már nem lesz olyan magányos. Szívből megköszönte Andrisnak a segítséget és egy aranypikkellyel ajándékozta meg. Andris a parton találta magát. Horgászbotja üresen lóg a levegőben. Mindezt csak álmodta? Összeszedelőzködött és elindult haza. Eszterrel találkozva elmesélte mit álmodott. De ahogyan a zsebébe nyúlt egy aranypikkely volt benne. - Lehet, hogy ez nemcsak álom volt? ismeretlen szerző Anett néni zárószavai: Az aranyhal sokat várt a testvéreivel való találkozásra. De Andris segítségével megtalálta őket. Hiszem, hogy nektek is ad Isten segítőtársakat, szüleitek, barátotok vagy akár osztálytársatok személyében. Figyeljetek oda nyári szünetben is Isten hívó szavára. Mikor eljöttök a templomba, Isten családjával, a testvéreiddel találkozol. És hogy ne felejtsétek el, hogy ti is név szerint, a keresztség által ide tartoztok, Isten családjához, a református gyülekezethez, ezért mindenkinek adunk egy ajándékot, amiről ez eszébe juthat. Képünkön a gyermekek megkapják az ajándékot. Az igehirdetés szolgálata

12 12. oldal Június 5-én vasárnap délután tartottuk az idősek délutánját. Képünkön vidám hangulatbam készülődnek a testvéri együttlétre az öregjeink Anyakönyvi hírek március június 10. Keresztség sákramentumát kapta: Mári Benedek Mári Sándor és Nagy Anita (hetedik) gyereke Szabó Anna Napsugár Szabó Ákos és Márhoffer Szilvia (második) gyermeke Fájdalommal búcsúztunk, emléküket kegyelettel megőrizzük:: Március 31-én Bíró Sándorné sz. Frenyó Anna (66) Április 28-án Fekete Tibor (88) Május 2-án Pásztor Klára sz Csősz Klára (67) Május 6-án Polgár Györgyné sz. Péter Ilona (68) Május 23-án Czira Mária (58) Június 3-án Gila Pál (76) Képünkön már látható az újonnan elkészült karzat. Reményeink szerint hamarosan a lépcső is elkészül! Szólítsd meg! ő PILISI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KIADVÁNYA Megjelenik változó időpontokban, 250 példányban Felelős kiadó: MORVA ÁKOS lelkipásztor Pilis, Rákóczi út Telefon: 06/ és 06/ Főszerkesztő: P.Fné ANDRÁSI GYÖRGYI Telefon: 06/ Kéziratok megküldését címre kéri! Tördelőszerkesztő: VARJU ZOLTÁN gondnok Telefon: 06/ Teremt imával, szeretettel, hívással, kéréssel és köszönettel, de szólítsd meg a Teremtő Istent és Jézust Tudják, hogy Vagy, tudnak sikereidről, kudarcaidról, harcaidról és győzelmeidről. Kérsz és megsegítenek, megkönyörülnek rajtad. Meg- és felsegítenek gondjaidból, megromlott egészségi állapotodban segítő kezet nyújtanak, hogy el tudd viselni rosszabb napjaidat. Fontos a Biblia olvasása, fontos a napi kapcsolat Istennel, de ha csak magadban fogalmazod meg mondandódat, akkor is meghallgatásra találsz Hidd el nekünk, nekem Ha bánatod nem hagy nyugodni: Jézus! Sebeimhez engedem gyógyító kezeidet. Szólíts meg és kérdezzed szomorúságom okát. Adj erőt, hogy tudjak vallani erről, egyedül Neked. Készíts fel, hogy bánatomról szólhassak imádságomban. Irgalmas Jézusom, könyörülj rajtam! Ámen

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Igazlelkű férjnek és apának lenni

Igazlelkű férjnek és apának lenni Igazlelkű férjnek és apának lenni Kedves papságviselő testvéreim, hat évvel ezelőtt ugyanitt álltam előttetek és beszéltem arról, hogyan tudjuk támogatni családunkat, mint papságviselők. A Cövek Elnökség

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben