Beszámoló. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat évi. munkájáról. Készítette: Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat. 2013. évi. munkájáról. Készítette: Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető"

Átírás

1 Beszámoló A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Készítette: Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető

2 2 Tartalomjegyzék I. Az intézmény 2013 évi működéséről általánosságban 1. Fenntartás 2. Pénzügyi adatok 3. Az intézményi struktúra főbb jellemzői II. Az ellátás bemutatása településenkénti bontásban 1. Vecsés 2. Ecser 3. Gyömrő 4. Maglód III. Összefoglalás, köszönetnyilvánítás Pénzügyi melléklet

3 3 I. Az intézmény 2013 évi működéséről általánosságban 1. Fenntartás január 01.-től Vecsés, Gyömrő, Maglód városok és Ecser község önkormányzatai Vecsés és Környéke Családsegítés és Gyermekjóléti Alapellátására Mikrotérségi Intézményi Társulást hozott létre. Így feladatunk ettől kezdve négy település ellátása volt a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében. A közigazgatásban történt jelentős változások miatt a Társulási Megállapodás azóta többször is módosításra került, követve a vonatkozó jogszabályokat. Jelenleg a társulás neve: Vecsés és Környéke Társulás. A legnagyobb szakmai változást idén egy átszervezés jelentette: az idei évben még egy további szakfeladat intézményünkhöz került: a szenvedélybetegek közösségi ellátása. Ennek következtében a maglódi gesztorintézmény (szenvedélybetegek közösségi ellátása) megszűnt, a szolgáltatás székhelye a munkáltatási jogokkal együtt július 1-től Vecsésre került át. Ettől függetlenül továbbra is a maglódi tagintézmény szervezi a feladat ellátását, mint hivatalos telephely. Az átalakítás sok átszervezéssel és hivatalos adminisztrációs feladattal járt, aminek egy része még a mai napig is tart. Módosítani kellett a finanszírozási szerződést, megváltozott a szociális regiszterbe történő negyedéves jelentési kötelezettséghez szükséges belépési kód, az újat még a mai napig nem kaptuk meg. Mivel Üllő város nem kérte a szolgáltatást, ezért módosult (csökkent) az ellátott terület lakosságszáma, amire eredetileg a pályázatot megnyertük. A jelenlegi szervezeti felépítés alapján Maglódon, Vecsésen, Gyömrőn és Ecseren látjuk el a szenvedélybetegeket. A kistérségi intézmény jelenleg gördülékenyen működik, modern, 3 tagintézményből álló komplex szolgálatként. 2. Pénzügyi adatok A Társulási Megállapodásnak megfelelően a személyi kiadásokat Vecsés Város Önkormányzata kezeli, míg a dologi kiadásokat a szervezeti egységek saját önkormányzatukkal egyeztetve határozzák meg. Az intézmény költségvetése Vecsés Város Önkormányzat éves költségvetési rendeletébe épül be. Az intézmény pénzügyi helyzetének bemutatása a bér és bérjellegű kiadások tekintetében Vecsés Város Önkormányzatának pénzügyi és üzemeltetési alosztályával történt egyeztetéseken alapszik, míg a dologi kiadások tekintetében Maglód Város Önkormányzata és Gyömrő Város Önkormányzata rendelkezik. Ecseri szakmai egységünk dologi kiadásait Vecsés Város Önkormányzat kezeli. A mellékletben (ld. külön csatolt pénzügyi melléklet) bemutatom a pénzügyi adatait tartalmazó táblázatokat, melyet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Üzemeltetési Osztálya készített el figyelembe véve mind a négy települést. 3. Az intézményi struktúra főbb jellemzői Az intézmény 6 szakmai egységből áll: - családsegítő szakmai egységek (Vecsés, Gyömrő, Maglód) - gyermekjóléti szakmai egységek (Vecsés, Gyömrő, Maglód) A hat szakmai egység élén szakmai vezetők segítik az intézmény vezetőjének munkáját. A hat szakmai egység vezetőből két fő egyben tagintézmény vezető (Maglód, Gyömrő). A másik két szakmai vezető a két tagintézményben csoportvezető. A családgondozók egyéni esetkezelést, szociális csoportmunkát és közösségi szociális munkát végeznek a szociális munka eszközeinek alkalmazásával. Az egységek munkatársai egymástól elkülönített szakmai tevékenységet folytatnak, felelősek az adott egység szakmai tevékenységéért. Továbbá az intézmény keretein belül dolgozhat pszichológiai tanácsadást végző, jogi tanácsadást végző szakember, fejlesztőpedagógus, logopédus. II. Az ellátás bemutatása településenkénti bontásban

4 4 Az intézmény általános alapelvek betartására törekszik, viszont a helyi sajátosságok, specialitások miatt a tagintézmények bizonyos tekintetben eltérnek egymástól. Az alábbiakban ezeket a sajátosságokat mutatjuk be. Minden tagintézmény esetében külön bontottuk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat, ugyanis ezen egységeket a jogszabályok szerint szervezetileg, szakmailag és gazdaságilag is külön egységként kell tekinteni. Külön kell leadnunk statisztikájukat, költségvetésüket is, ezért e beszámolóban is külön fejtjük ki működésüket. Így összesen nyolc egységet mutatunk be, négy települést tekintve. Mindenhol igyekszünk kitérni a működési statisztikai adatokra, és az ellátott feladatokra. Látható, hogy sok helyi sajátosság, különbség adódik, ez a települések eltérő igényeiből is fakad. 1.VECSÉS A feladatellátás módja és tartalma Intézményünkben a gyermekjóléti és családsegítő alapszolgáltatások mellett a következőkben felsorolt szolgáltatásokat biztosítjuk klienseink számára. A szolgáltatások elérhetőségéről az ügyeletes családgondozó ad felvilágosítást az érdeklődőknek (telefonon vagy személyesen), a klienseknek az esetgazda ajánlja fel a szolgáltatásokat. Szakmai tevékenységünkön kívül, a gesztorintézményben folyik az Önkormányzattal közös ügyintézéssel- a bérek szempontjából- az intézmény gazdasági, költségvetési működtetése. Ezt a feladatot az intézményvezető látja el, egy fő gazdasági ügyintéző segítségével. Vecsési Családsegítő Szakmai Egység Családsegítés, szociális információ szolgáltatás Pszichológiai tanácsadás: (ügyfélfogadás hétfő és csütörtöki napokon előzetes időpont egyeztetés után) Családterápiás szolgáltatás (előzetes időpont egyeztetés után családterapeuta képzésbenszupervízió mellett-résztvevő munkatársak) Jogi tanácsadás (csütörtöki napon óra közt érkezési sorrendben) Mediáció (intézményünk képzett mediátor szakembere által) Önkormányzati felkérésre szervezzük az aktív korú, nem foglalkoztatottak beilleszkedési programját Adományok gyűjtése, osztása: Ruha- és játékadományok osztása (a lakosságtól érkező ruhaadományokat a turkálónkból lehet elvinni csütörtök óra közt), folyamatosan tartós élelmiszer és bútoradomány osztása. segélyszervezetekkel való együttműködés a munka világába való reintegráció segítése: álláskereső klub szervezése, állásajánlatok adatbázisa önsegítő csoportok szervezése (kiskert program, beszélgető kör, mesecsoport) A kliensforgalom adatai Esetszámok (forgalmi napló 2013): 2013-ban összesen 373 ember vette igénybe intézményünk családsegítő szakmai egységének szolgáltatásait, mindösszesen 2065 alkalommal. (Ebben szerepelnek azok az emberek, akikről esetdossziét vezetünk, és azok, akik néhány alkalmas esetkezelésben vettek részt, az egyszeri megkereséseket nem tartalmazza az adat. Ha az egyszeri megkereséseket is hozzávesszük, akkor hozzávetőlegesen 800 embernek segítettünk a mindennapokban). A 373 kliens közül 190 már a tavalyi évben is igénybe vette szolgáltatásainkat, 183 kliens a 2013-as évben került velünk kapcsolatba.

5 5 A forgalmi esetek megosztása a problématípusok szerint (forgalmi napló 2013 alapján): Az intézményben megjelentek hozott problémái Esetek száma (elsődleges) Életviteli 66 Családi-kapcsolati 123 Családon belüli bántalmazás 7 Lelki-mentális 446 Gyermeknevelési 0 Anyagi 368 Foglalkoztatással kapcsolatos 245 Egészségkárosodás következménye 76 Ügyintézéshez segítség 498 Információkérés 178 Egyéb 58 Összesen: 2065 A családsegítő esetkezelések jellege (forgalmi napló 2013 alapján) Az esetkezelés jellege Az esetkezelésben részt vettek száma Szociális, mentális esetkezelés 1535 Pszichológiai esetkezelés 238 Jogi esetkezelés 292 Esetkezelések összesen 2065 Csoportban végzett családsegítő tevékenység (KSH 2013 alapján): Intézményünkben szervezünk álláskereső tréninget, a rendszeres szociális segélyben részesülőknek csoportfoglalkozást, közösségi kert programot, baromfitartási programot, intézményünk klienseinek önsegítő beszélgető kört, A Gondozási Központban meseterápiás csoportot. A foglalkozássorozatokban összesen 67 fő vett részt. Rendszeres szociális segélyben részesülőkkel való együttműködés: A 2013-as évben 19 együttműködésre kötelezett klienssel kötöttünk együttműködési megállapodást. Felnőtt pszichológiai ellátás A 2013-as évben 22 felnőtt részesült pszichológiai ellátásban, az éves alkalmak száma 238 volt. A heti hat órában történő pszichológiai ellátás várólistát eredményezett, kb. egy hónapot kell várni a hozzánk fordulóknak, míg pszichológusunk fogadni tudja őket. Jellemző problématípusok a településen A hozzánk fordulók életében továbbra is jelentkeznek a gazdasági válság negatív hatásai. Sokan veszítették el munkahelyüket, egyre nehezebb a családoknak a közüzemi számlákat fizetni, a hitelek törlesztő részletei továbbra is magasak. Egyre többen jelentkeznek nálunk, hogy a közüzemi díjak fizetésében ötven, száz vagy akár több százezres elmaradásaik vannak, többeknél ki is kapcsolták a gázt vagy villanyt, és a banki hitelüket sem tudják fizetni. Nem egy család háza áll árverezés alatt. A közüzemi szolgáltatók már kis összegű tartozás, pár napos késés esetén is megszüntetik a szolgáltatást, sokkal szigorúbbak, mint a korábbi években. Lakhatási gondok miatt is egyre többen keresik szolgálatunkat, akinek sikerül albérletbe költözni, azoknak a tulajdonos a legtöbb esetben nem engedi meg, hogy bejelentkezzenek, ezért ha vidékről költöztek, nem jogosultak az önkormányzati segélyekre. Kevés olcsó albérlet érhető el a településen, ez szintén megnehezíti a nyugodt életkörülmények kialakítását. Az anyagi, lakhatási és munkahelyek hiányával kapcsolatos problémák a családokat nemcsak fizikailag, de mentálisan, lelkileg is megterhelik. Párkapcsolati problémával az idei évben a korábbiakhoz képest többen jelentkeztek intézményünknél. Településünkön a hajléktalanság is problémát jelent. Családgondozóink rendszeresen gondozzák hajléktalan klienseinket, ruhaadománnyal, élelmiszeradománnyal, támogatjuk őket, valamint ügyeik intézésében segítünk nekik. Klienskörünkben egyre növekvő számban vannak pszichiátriai betegségben szenvedők (időskori demencia, hangulatzavar, skizofrénia). A velük való szociális munka nehezített, gyakran nincs

6 6 betegségbelátásuk, illetve többen betegségükből fakadóan bizalmatlanok, gyanakvóak a szakemberekkel szemben. Hiányzik egy olyan csoport, ahol a hasonló betegségben szenvedők megoszthatnák egymással problémáikat, tapasztalataikat. A pszichiátriai betegségben szenvedők családtagjai is folyamatos támogatást igényelnek. Nehézséget jelent az időskorúak szociális otthonban való elhelyezése, sajnos féléves-éves várólistával kell számolni, ami idő alatt az idősek gondozása megoldandó feladatot jelent a családtagok és a települési szociális ellátó rendszer számára is. Felerősödő problémaként jelent meg intézményünknél, hogy az életszínvonal romlásával egyre gyakrabban kénytelenek a különböző generációk újra összeköltözni. Jellemzően az idős emberek a velük együtt élő felnőtt gyerekeik konfliktusaival találkozunk. A probléma vagy újabb keletű volt az összeköltözés következtében, vagy nagyon régre visszanyúló, de a romló anyagi lehetőségek, a felnőtt gyerek munkanélkülisége és /vagy alkoholproblémái erősítették fel. Ebben az évben megnövekedett azon ügyfeleink száma, akik vidéki kistelepülésekről, esetleg Erdélyből költöznek Vecsésre, hogy itt próbáljanak szerencsét, de külföldről visszatelepülő magyar ügyfelekkel is találkoztunk. Egyéb tevékenységek a családsegítő szakmai egység szervezésében 1. Kiskert program 2013 tavaszán indítottuk be az önellátást, saját kertek megművelésének inspirálását és társadalmi hasznosság növelését segítő kiskert programunkat a látókörünkben lévő rászoruló családok számára. A Lőrinczi utcai önkormányzati épület udvarán a programra jelentkező 8 család m 2 területen termesztett saját felhasználásra konyhakerti növényeket. Önkormányzatunk a hely mellett vetőmaggal, palántákkal és locsolási lehetőséggel is támogatta a programot. A kertgazdák bőséges termést tudhattak magukénak: paradicsomból, paprikából, hüvelyesekből és tökfélékből nem csak saját családjuk, de cserekereskedelem útján mások is részesülhettek. Többen a programnak köszönhetően ismerkedtek meg a kertészkedés alapjaival, így bátran otthoni növénytermesztésbe is bele tudnak fogni. Programunk bekerült a Helyi Esélyegyenlőségi Programba. 2. Baromfitartási program 2013 tavaszán indítottuk be az önellátást, otthoni állattenyésztés fellendítését és társadalmi hasznosság növelését segítő baromfitartási programunkat a látókörünkben lévő rászoruló családok számára. A programban baromfitenyésztő és örökbefogadó családok vettek részt. A 4 tenyésztő család összesen 152 darab előnevelt csirkét nevelt fel (családonként 38 db-ot). Ebből kb db maradt a gazdáknál, a többit értékesítették. A baromfitartási programra 15 család jelentkezett, de forráshiány miatt nem tudtunk többet bevonni. Programunk bekerült a Helyi esélyegyenlőségi Programba. 3. Álláskereső tréning A 2013-as évben szintén igénybe vehetik a klienseink álláskereső tréningünket. A csoportos formában megtartott foglalkozásokon (tavasszal és ősszel 24 fő részvételével) a munka világába történő reintegrációban segíti kollegánk a klienseket. A tematika főbb pontjai: önéletrajz írás, állásinterjú, álláskeresés módja, stb. A foglalkozások nyílt csoportban zajlanak, folyamatosan lehet csatlakozni az aktuális csoporthoz. 4. Önsegítő beszélgető kör A 2013-as évben új szolgáltatásként bevezettük egy önsegítő beszélgető kört abból a tapasztalatunkból kiindulva, hogy ügyfeleink egy része azért tartja velünk a kapcsolatot, mert szociális kapcsolatok hiányában van. A társas izoláció oldására szervezzük havonkénti alkalmainkat.

7 7 5. Mesecsoport Szintén a 2013-as évben vezettünk be egy újabb csoporfoglalkozást, ahol a Gondozási Központ idősek klubjának tagjai vesznek részt. 6. Adományok közvetítése Szolgálatunk gyűjti és közvetíti a hozzánk beérkező ruha-, játék-, fa-, bútoradományokat. Külön helyiségünkben csütörtökönként válogathatnak klienseink az adományok közt. Rendszeres időközönként ruhabörzét is tartunk. A 2013-as évben több, mint 900-an részesültek valamilyen adományban intézményünkön közvetítésével. Az Önkormányzat által kivágott fákat szolgálatunk osztotta szét a kliensek közt. A 2013-as évben kb. 50 család jutott így ingyen tűzifához. A Karithász Segélyszervezettel való együttműködésnek köszönhetően idén 1 alkalommal jelentős mennyiségű tartós élelmiszert is tudtunk osztani kb. 150 rászoruló családnak ban többször szerveztünk tartós élelmiszeradomány gyűjtési akciót. Célunk, hogy lakossági összefogással segítséget nyújtsunk azoknak a rászoruló családoknak, akik számára a napi élelem megszerzése is nehézséget jelent. A vecsésiek társadalmi felelősségvállalásának köszönhetően több családnak élelmiszercsomagot tudtunk összeállítani karácsony alkalmából, valamint a krízisben levő klienseinknek is azonnali segítséget tudtunk ezáltal nyújtani. 7. Vöröskereszt helyi szervezetével való együttműködés Havi rendszerességgel kerestük fel a Vöröskereszt munkatársával a településünkön élő hajléktalanokat, és adományokat közvetítettünk számukra, valamint ügyintézésben segítettünk nekik. 8. Ingyenes telefonhasználat, faxolás, fénymásolás Klienseinknek igyekszünk az ügyintézésben úgy is segíteni, hogy indokolt esetben ingyenesen használhatják infrastrukturális eszközeinket. A 2009-es évtől a klienseknek külön számítógépet biztosítunk, amelyen az internetes álláskeresésre, önéletrajz írására van lehetőségük. 9. Munkakapcsolatunk kiváló az Önkormányzattal, a Képviselőkkel illetve a Szociális Bizottsággal. Nagymértékben tudjuk segíteni, kiegészíteni egymás munkáját. Részt vettünk a Bizottság karácsonyi csomag akciójában is, aminek nagyon örültek klienseink, az ő nevükben is köszönjük. 10. Családgondozói munkánk egy része a mediátori szolgáltatás, illetve a kapcsolatügyelet. Ennek lényege: az egymással konfliktusban álló felek közti közvetítés olyan kompromisszumos megoldás elérése céljából, mely mindkét fél számára elfogadható és tartható (pl: válóper, családon belüli konfliktusok). Egy családgondozónk rendelkezik mediátori képzettséggel. 11. Szakmai létszámunk bővítésével lehetőségünk nyílt a rendszeres szociális segélyezettekkel való munka megújítására is. Ennek keretében kollegáink sokkal egyénre szabottabban tudnak foglalkozni klienseinkkel ben csoportos foglalkozást indítottunk a rendszeres szociális segélyben részesülőknek, ahol havi rendszerességgel találkoznak egymással a csoporttagok. Intézményi ellenőrzések Intézményünket 2012 októberében átfogóan ellenőrizte a Pest Megyei Kormányhivatal. Az ellenőrzés során megállapították, hogy intézményünk alapvetően a jogszabályokban előírtak alapján működik. Településenként létszámfejlesztés szükségességét, valamint a működési engedély módosítását és a dokumentációs rendszer további egységesítését jelezték az ellenőrzési jegyzőkönyvben. A létszámfejlesztés a 2013-as évben megtörtént: Intézményünk heti 20 órás tanácsadói státuszt kapott. A kért egyéb módosításokat is végrehajtottuk. A 2013-as évben a NAV ellenőrizte az EU Élelmiszerprogram keretében kiosztott tartós élelmiszerek megfelelő helyre jutását. Az ellenőrzésen mindent rendben találtak.

8 8 Jelzőrendszerrel való kapcsolattartás A Gondozási Központba havi rendszerességgel kijár egyik kollegánk, a gyermekvédelmi konferencián szakmai egységünk munkatársai is részt vesznek. A háziorvosokkal, gyámhivatali ügyintézőkkel, pszichiáterekkel és egyéb szakemberekkel a konkrét esetek kapcsán dolgozunk együtt. A helyi polgárőrséggel rendszeres a kapcsolatunk, az év során több jelzést is kaptunk a szervezettől. Az év során több alkalommal volt szükség rendőri intézkedésre, ilyenkor a Rendőrség részéről minden alkalommal azonnali segítséget kaptunk, a Lazítóba meghívott rendőrrel is jó kapcsolat alakult ki. Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel Munkatársaink a folyamatos szakmai fejlődés érdekében r4endszeresen továbbképzéseken vesznek részt. A szakmai egység vezetője szociális alapvizsgát tett, 2014-ben szakvizsgázik. Munkatársaink az alábbi képzéseken vettek részt az év során: Hogyan bánjunk nehéz emberekkel?, meseterápia, Szociális képzések rendszerének modernizációja, Élményközpontú szociális esetmunka a családgondozói tevékenységben. A Szociális Expo nevű szakmai konferencián előadást tartottunk a kiskert és a baromfitartási programról a Jó gyakorlatok nevű szekcióban. A havonta megrendezett szupervíziók szintén segítik munkatársainkat a magas szakmai színvonal megtartásában, a szakmai kompetencia növelésében és a kiégés megelőzésében. Egy családgondozónk vállalt tereptanári feladatokat ebben az évben több alkalommal is, segítve a képzésben lévőket a minél alaposabb szakmai tapasztalat megszerzésében. Intézményünk tárgyi feltételei Szakmai egységünk a gyermekjóléti szakmai egységgel közösen, integrált intézményként működik. Közös épületet használunk. Intézményünk családias hangulatú (elosztásban és berendezési tárgyaiban is), nagy kert tartozik hozzá. Összesen 6 munkaszoba áll rendelkezésünkre, melyet egyben interjúszobaként is kénytelenek vagyunk használni. Az elmúlt években megnövekedett kliensforgalom miatt folyamatosan tapasztalható helyhiány megnehezíti a munkavégzést, a kollégák alkalmazkodó-készségére erősen támaszkodnunk kell a szobák beosztásakor. A 2011-es évben játékvárunkat két részre osztottuk, így eggyel megnőtt az igénybe vehető interjúszobák száma, mely nagymértékben segíti a napi munkavégzésünket. A helyhiány azonban továbbra is napi szinten problémát jelent számunkra. Munkánkat számítógép, telefonközpont, mobiltelefon, fax és fénymásoló segíti. A terepmunka elvégzéséhez szolgálati kerékpárt használunk Fejlesztési szándék Az előző évben célul kitűzött háztáji gazdálkodási programunkat (kiskert és baromfitartási program) sikeresen megvalósítottuk, a 2014-es évben ezeknek a programoknak a bővítését, továbbfejlesztését tűztük ki célul. A már működő programjainkat szeretnénk folytatni a 2014-es évben is. Vecsési Gyermekjóléti Szakmai Egység A kliensforgalom adatai (KSH 2013 alapján) 1. A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait igénybe vett családok száma 463, ebből a gyermekek száma: 741 fő, melyből Tanácsadáson megjelentek 575 Ebből: Családgondozói tanácsadás 171 Fejlesztőpedagógusnál megjelent 37 Pszichológusnál megjelent 110 Logopédusnál megjelent (2013. novemberig) 192 Gyógypedagógusnál megjelent (2013. decembertől) 65 Ellátásban 166

9 9 Ebből: Alapellátott gyermek 117 Védelembe vett gyermek 24 Átmeneti nevelt gyermek 22 Ideiglenesen elhelyezett gyermek 1 Utógondozott gyermek 2 Mindösszesen: 741 A prevenciós szolgáltatások adatai: TÁMOP /A-10/1, Csigaház Gyermekterápiás Projekt, a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő program: Lazító Klub 45 Diákiroda 49 Csoportterápia 75 Egyéni terápia 31 Korrepetálás 39 Nyári tábor Velence 20 Nyári napközis tábor 182 Fociklub 35 Összesen: 476 A tavalyi évhez viszonyítva csökkent az alapellátott gyermekek száma. Ennek egyik oka az 50 órás igazolatlan mulasztások csökkentése érdekében történő intézkedés sikere és a tanulói jogviszony életkori határának leszállítása volt. A hatékony családgondozói és pszichológusi munkának, valamint a családok együttműködésének köszönhetően több esetben elegendőnek bizonyult a gyermekek egyszeri, néhány alkalommal történő tanácsadáson, információnyújtáson belüli ellátása. Az egy családgondozóra eső esetszámunk átlagosan: 59. Az átlag-esetszám kiszámítása során természetesen figyelmebe vettük azokat a szolgáltatást igénybe vevő klienseket is, akiknek egyszeri, vagy néhány alkalommal történő beavatkozással sikerült megoldani a problémáikat, és nem igényeltek rendszeres, heti szintű családgondozói kontrollt és támogatást. A kis mértékben megnövekedett esetszámot mutatja az idei évben is, hogy 2013-ban összesen 3097 esetben fordultak hozzánk segítségért a kliensek (halmozott adat), szemben az egy évvel korábbi 3039 alkalomhoz képest. 2. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint (KSH 2013 alapján): Probléma típusa Összesen (Halmozott adat) Ellátott gyermekek száma Anyagi probléma Gyermeknevelési probléma Beilleszkedési nehézség Magatartás- és teljesítményzavar Családi konfliktus Családi életvitel miatt Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás Fogyatékosság, retardáció 32 3 Szenvedélybetegség 0 0 Összesen: A vezető problématípusok, az anyagi problémák, a családi konfliktusok összetett társadalmi folyamatok eredményeként településünkön is markánsan érzékelhetőek, melyek nagyon sok okra vezethetők vissza. A teljesség igénye és általánosítás nélkül nagy problémát jelent, hogy a napi megélhetés biztosítása miatt a családtagoknak nincs idejük egymásra, a szülők túlterheltek, egymással képtelenek adekvátan kommunikálni, valamint gyakori problémaforrás a nem tudatos családalapítás is. Települési sajátosság az ország különböző részeiről érkező családok, és azok gyermekeinek beilleszkedési nehézsége, magatartás-, és teljesítményzavara, akik az agglomerációval együtt járó lehetőségek reményében gyakran nem megfontolt lépések sorozataként váltanak környezetet.

10 10 3. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a segítségnyújtás módja szerint (KSH 2013 alapján): (halmozott adat) Információnyújtás 677 Tanácsadás 575 Segítő beszélgetés 917 Hivatalos ügyekben közreműködés 180 Családlátogatás 723 Közvetítés más szolgáltatásba 33 Első védelembe vételi tárgyalás 9 Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel (ÁT) 8 Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel (VV) 67 Kapcsolattartási ügyelet 18 Konfliktuskezelés 26 Szakmaközi megbeszélés 83 Elhelyezési tárgyaláson való részvétel 2 Környezettanulmány 67 Esetkonferencia 4 Szociális válsághelyzetben lévő várandós édesanya gondozása 2 Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés 1 Pszichológiai tanácsadás 983 Fejlesztőpedagógusi tanácsadás 960 Egyéb (adományozás, stb.) 134 Összesen: 5469 A gyermekjóléti szolgálat egyéb tevékenységei Pszichológiai tevékenység Három gyermekpszichológus, közülük kettő részmunkaidős állásban fogadja a rászorult gyermekeket intézményünkben, valamint rendszeresen látogatják a város oktatási, nevelési intézményeit, ahol foglalkozásokat, órákat látogatnak, konzultálnak a pedagógusokkal. A 2013-as év során 110 fő volt az ellátott gyermekek száma, melyből 84 számított teljesen új esetnek. A foglalkozási alkalmak száma 983 volt a szolgáltatást igénybe vevő gyerekekkel és szüleikkel. Az estek egy részét a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésben végzett munka képezte, melyet a családgondozókkal közösen láttak el, folyamatosan konzultálva a mielőbbi eredmény elérése érdekében, másik részét a jelzőrendszer által jelzett, illetve az önként jelentkező kliensek tették ki. Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás Óvodai és iskolai csoportot is működtetünk keddi, illetve csütörtöki napokon óra között. Krak Ildikó fejlesztő pedagógusunk összesen 37 gyermekkel foglalkozott az önkormányzat egyik külön épületében. A magas létszám miatt nagyon leterhelt, ami munkájának hatékonyságára negatívan hat. Feltétlenül szükség lenne óraszámának emelésére, mert település szinten egyre több gyermek szorul rá erre a fejlesztő foglalkozásra, amit csak egy helyben létesítendő nevelési tanácsadó tudna hatékonyan felvállalni. Kapcsolattartási ügyelet Az intézmény nyitva tartása alatt a mediációs szolgáltatás elérhető, valamint előre egyeztetett időpontban pénteki, illetve szombati napokon. Csoportfoglalkozások Önismereti, konfliktuskezelési csoportok szervezése az oktatási intézményekben. A tanév folyamán havi egy alkalommal az iskola nyolcadik osztályos tanulóinak családgondozó vezetésével. Ingyenes jogi tanácsadás Az intézményünknél igénybe vehető ingyenes jogi tanácsadás keretein belül Dr. Nagy Anna jogász 114 alkalommal próbált segíteni gyermekjóléti, gyermekvédelmi problémákat érintő esetekben.

11 11 Logopédiai ellátás 2012 szeptemberétől Intézményünk látta el a logopédiai ellátást Vecsésen, az alábbiak szerint. Boczkó Réka logopédus 2013 novemberéig 192 gyermeket vizsgált összesen, ebből 133 gyermek került felvételre, logopédiai terápiára. A beszédhibák fajtái: pösze, megkésett beszédfejlődés, ált pösze, pösze-dadogó, orrhangzós. A logopédiai feladatokat 2013 november 1--től átadtuk a pedagógiai szakszolgálatnak egyeztetve erről minden érintett szervezettel. Gyógypedagógiai ellátás 2013 decemberétől látja el kolléganőnk ezt a területet, eben az egy hónapban csak a gyermekek felmérését tudta elvállalni. December hónap alatt 65 gyermeket mért fel. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai A jelzőrendszeri tagokkal nagyon jó az együttműködése Szolgálatunknak. A jelzőrendszer folyamatos működése érdekében a gyermekjóléti szolgálat munkatársai heti/kétheti rendszerességgel látogatást tesznek a helyi bölcsődébe, óvodákba, iskolákba (ahol rendszeres fogadóórájuk is van a tanulók számára), a rendőrségre és a védőnői szolgálathoz, és konzultálnak az aktuálisan felmerülő problémákkal kapcsolatban a gyermekvédelmi felelősökkel, kapcsolattartókkal. Városunkban a jelzőrendszer tagjai a következők: bölcsőde, óvodák, iskolák, gyermek és iskolaorvosok, védőnők, rendőrég kapcsolattartója, jegyzői Gyámhatóság, Gyámhivatal, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a város összes lakója. A 2013-as évben a jelzőrendszer tagjai összesen 88 esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé. A jelzések többsége a közoktatási intézményektől és a jegyzői gyámhatóságtól érkezett Szolgálatunkhoz, melyek nagy hányada a középiskolás korosztály igazolatlan hiányzásaiból tevődik össze. Természetesen ebből a korosztályból nagy létszámban járnak valamelyik budapesti szakközépiskolába, vagy gimnáziumba a vecsési fiatalok, így a fővárosi oktatási intézményektől is sok jelzést kaptunk az idei évben. Az elmúlt évben kiemelkedően megugrott a magatartászavarral, teljesítményzavarral, illetve iskolai beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiatalkorúak száma. Márciusban megrendeztük az éves Gyermekvédelmi Tanácskozást, valamint kéthavonta a szakmaközi Gyermekvédelmi Konferenciát, melyek a jelzőrendszer hivatalos működtetésének fórumai. Továbbra is problémát jelent, hogy bizonyos esetekben az írásbeli jelzések nem vagy későn érkeznek meg hozzánk az intézményektől. Szakmai konferenciák, továbbképzések, megbeszélések A korábbi éveknek megfelelően a 2013-as évben is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy lehetőség szerint minél több kollégánk vegyen részt szakmai továbbképzéseken, ezáltal is frissítve a munkavégzéshez szükséges ismereteket, valamint hogy teljesítsük a jogszabályban meghatározott pontértékeket. Kiss Ervin Lajos 2013 júniusában tett sikeres államvizsgát és szerezte meg diplomáját a Wesley János Lelkészképző Főiskola Családkonzulens szakán. Balázs Eszter a TÁMOP / Szociális képzések modernizációja projekt keretén belül novemberében részt vett az Életvezetés és pénzügyi tudatosság Háztartásgazdálkodás gyermekes családokban képzésen. A tanfolyam elvégeztével 40 pontot szerzett. Barna Alice, Balázs László és Szuromi Norbert családgondozók nem vettek részt továbbképzéseken. A szükséges kreditpontokkal a Gyermekjóléti Szolgálat összes munkatársa rendelkezik 2013-ban. Gyermekjóléti szakmai egységünk heti rendszerességgel szakmai team megbeszélést tart a folyamatban lévő problémás esetekről. Ahol az aktuális szervezési feladatok mellett, naprakészen

12 12 figyelemmel kísérik, megbeszélik az aktuális törvényi változásokat, módszertani kérdéseket, majd egy-egy eset mélyebb megbeszélésére kerül sor. Családgondozóink nagyon leterheltek, ennek ellenére nagyon lelkiismeretesen végzik munkájukat. A gyermekek veszélyeztetettségének okai Kiskorúak veszélyeztetettségének legfőbb okai: Drogfogyasztás Családon belüli erőszak, konfliktusos családok Megfelelő időtöltés hiánya utcán csoportosulás Iskolai hiányzások, lógások Elhanyagolás A kiskorúak veszélyeztetésének legfőbb okai településünkön Szeptembertől az iskoláknak már délután négyig van kapacitása arra, hogy a felsősök számára is napközi-jellegű felügyeletet biztosítsanak. Probléma, hogy sokan, szülői beleegyezéssel, nem vesznek részt ezeken. Emiatt megnövekedett a fiatalok körében az iskola utáni és éjszakai csellengők száma. Azok a gyerekek, akikre otthon sem tudnak figyelni, könnyen csellengőkké válnak, s olyan fiatalok körébe kerülnek, akik már belekóstoltak a könnyelmű élet sekélyes örömeibe (ital, drog, korai szexualitás, stb.). Mivel a csellengőkké vált gyerekek könnyen befolyásolhatóak (ezért csapódnak egyegy bandához), általában hamar átveszik a hangadók értékrendszerét is. Ez a jelenség az iskolai tanítási szünetekben még inkább probléma. Ezen negatív irányú folyamatot mérséklendő még inkább fontossá teszi a Diákirodában, a Lazító Klubban végzett munkát, a hasznos időtöltésre, művelődésre, sportolásra, szakköri foglalkozásokra, zenei nevelésre való ösztönzést. A serdülőkorú gyermekek nagy része a helyi iskolákból kikerülve a fővárosban kezdi meg középiskolai tanulmányait. Sajnos ekkor kezdődnek az iskolai hiányzások, lógások, a fiatalok a kapott szabadsággal, azzal, hogy egyedül járnak, járhatnak iskolába, visszaélnek. Többen eljutnak addig a szintig, hogy be sem fejezik az iskolájukat. Részben ezek következménye a növekvő aluliskolázottság, aki a nagykorúsága után, a munkanélküliek táborát növeli majd. Sok családnál a negatív szülői minta megerősíti a fiatal erkölcsi és morális hanyatlását. A 2013-as év tendenciáit figyelve az iskolai hiányzások problémája jelentősen visszaszorult településünkön, ez nagyon pozitív folyamat. Összegezve, a veszélyeztetettség okai tapasztalataink szerint elsősorban a szétesett vagy szétesőben lévő családok komplex problémáiból, anyagi-, megélhetési nehézségeiből, szülőszülő közötti és szülő gyermek közötti konfliktuskezelési problémából adódnak össze. A gyermekjóléti szolgálat prevenciós és bűnmegelőzési programjai Bűnmegelőzési programunk elsődlegesen a prevenciós programok szervezésén és lebonyolításán alapszik, mert a megelőzésben látjuk a leghatékonyabb lehetőséget a fiatalok veszélyeztetettségének kiküszöbölését. Emiatt az alábbi programokat szervezzük városunkban: TÁMOP /A-10/1, Csigaház Gyermekterápiás Projekt, a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő program A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az idei évben is folytatta a TÁMOP /A-10-1, a gyermekek és a fiatalok társadalmi integrációját segítő programját augusztusában elértünk a projekt zárásához is. A Csigaház Gyermekterápiás Projekt célja volt a fiatal korosztálynak és a diákoknak több pilléren épülő rendszerben próbálunk lehetőségeket teremteni, mellyel reményeink szerint sikerül nekik megfelelő szilárd alapokat kialakítani önmaguk megtalálásában, későbbi felnőtt életük elindulásában. A/ Lazító Klub Prevenciós foglalkozások az év folyamán.

13 13 A Lazító Klub egy programsorozat, amely az egészséges életmódra, helyismereti, szabadidő hasznos eltöltése, sport, drog és egyéb szenvedélybetegségek elleni prevenciós célokra, nevelésre épül. Új tartalommal megtöltve újraindult a Lazító Klub, mely korábban is bizonyította már, hogy sikeres programsorozat tud lenni. A klub elsődleges célja, hogy iskolai időn kívül, a fiatalok részére segítő, önsegítő közösséget teremtsen, prevenciós programjainkkal pozitívan befolyásoljuk a gyermekek szemléletét. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a Lazító Klub laza, de pedagógiailag gondosan megtervezett keretein belül a gyermekek felszabadulhassanak, az iskolai időszakban keletkezett feszültségeket a gyermekek felügyelt formában kijátszhassák magukból. A programsorozatban törekedünk arra, hogy foglalkozásaink, játékaink közösségélményt adjanak a gyermekeknek, számukra hasznos legyen, tanuljanak belőle, mindemellett kikapcsolódhassanak. A programra átlagosan gyerek látogat el. A korosztályt tekintve 7-13 év között. A programot megközelítőleg 45 gyerek látogatta meg eddig. A bűnmegelőzési, közösségi értékeket hangsúlyozó, környezetvédelmi és hagyományőrző programjainkat nyitottan fogadták a fiatalok. A programot a Csigaház projekt után is folytattuk és folytatni fogjuk a jövőben is, egyrészt nagyon megszerettük a programot, másrészt a pályázati fenntarthatóság miatt, harmadrészt mivel a nyár folyamán programunk bekerült a helyi HEP programba is. B/ Diákiroda A másik programelem, a Diákiroda beindításával egy merőben új szolgáltatással bővítette intézményünk tevékenységi körét. A Diákiroda életre hívásának legfőbb célja volt, hogy lehetőséget biztosítson a diákok számára a kapcsolattartásra, információgyűjtésre, önkifejezésre. A megnyert pályázati támogatásnak köszönhetően 2011 októberétől hetente két délután várjuk a év közötti vecsési diákokat a Lőrinci u. 14. szám alatt található épületben. A Diákirodában a október 7. és december 14. közötti időszakban összesen 28 gyermek fordult meg valamilyen célból (nem halmozott adat). Önkéntes munkát vállalt 36 fő (halmozott adat), a Diákiroda szolgáltatásait igénybe vette 50 fő (halmozott adat). Jelenleg kb. 10 diákról mondhatjuk el, hogy szívesen vállal önkéntes feladatokat (ügyelet, iroda berendezése, dekorálása, plakátozás, szórólapozás), rendszeresen megjelenik a Diákirodában, és a továbbiakban is lehet rá számítani, önkéntes akciók kapcsán is. A Diákiroda egyre inkább alternatívát jelent a diákoknak szabadidejük kellemes és akár hasznos eltöltésére. Annak érdekében, hogy még több tanulót megmozgasson a program, havi rendszerességgel nagyobb szabású események szervezése szükséges (pl. pályaválasztási tanácsadás, csocsó/biliárd bajnokság, önvédelmi bemutató, különleges előadók meghívása, stb.) Ezen felül önkéntes akciók megszervezésével szeretnénk bevonni a diákokat az önkéntes munkába. A Diákirodában 2013-ban összesen 49 gyermek fordult meg valamilyen célból, a forgalmi adat 321 fő (halmozott adat). Összesen 56 alkalommal tartott nyitva az iroda (ügyeleti idők + egyéb szervezett programok) A Diákiroda továbbra is alternatívát jelent a diákoknak szabadidejük kellemes és akár hasznos eltöltésére. Havi rendszerességgel nagyobb szabású eseményeket szerveztünk (pl. pályaválasztási tanácsadás, csocsó/biliárd bajnokság, stb.) Ezen felül önkéntes akciók megszervezésével szeretnénk bevonni a diákokat az önkéntes munkába. C/ Nyári táborozás A Csigaház pályázat keretén belül 20 gyermek tölthetett egy hetet ingyenesen Kisinócon. A táborban azok a gyermekek vehettek részt, akik a 2012/2013-as tanévben aktívan részt vettek programjainkon, akár a lazító Klubban, akár a Diákirodában vagy a korrepetálás órák valamelyikén. A tanév utolsó hónapjaiban a gyermekek már nagy izgalommal készültek a kirándulásra, hiszen ők egész évben szorgalmasan dolgoztak azért is, hogy barátaikkal, barátnőikkel tölthessenek a nyári szünidőből egy hetet. Programokban, nevetésben és játékokban gazdag napokat töltöttünk együtt a Börzsönyben. A túrák melletti szervezett kirándulásaink úti céljai voltak: Vácott a Memento Mori kiállítás, majd felfrissültünk a strandon, a Királyréti kisvasúttal Kismarosig utaztunk és a nógrádi várat is megtekintettük. Örömmel használtuk ki a jó időt és a kellemes levegőt, számtalan kültéri játékra nyílt

14 14 lehetőségünk. Többek között számháborúztunk, fociztunk, tollasoztunk, társasjátékoztunk és túráztunk. A táborban a programok koordinátorai és asszisztens vett részt, akik a tábort egész napos jókedvvel, kacagással, játékos vetélkedőkkel, túrákkal tudnák leginkább jellemezni. D/ Korrepetálás A programban öt tantárgyból (matematika, magyar, történelem, angol és német nyelv) hetente 20 órában (tantárgyanként heti 4-4 órában) zajlanak a felzárkóztatások, a tehetséges diákok felkészítése tanulmányi versenyekre és felvételikre október 24.-től indult a szolgáltatás, amelyben a 2011 decemberi adatok szerint összesen 39 gyermek vett részt. (Van olyan gyermek, aki egy tantárgyból jár, de többen vannak, akik több tantárgyból is járnak) Az órákat 10 pedagógus tartja az alábbi megoszlásban: Német Angol Magyar Történelem Matematika 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 4 fő A szolgáltatásra jelentkezők köre egyre bővül. Az órák kiscsoportban zajlanak (1-3 fő), a pedagógus mérlegelése alapján a gyermek igényeihez igazodóan. Az egyéni, illetve kiscsoportos órák pozitív hatása ebben a szolgáltatásban is igazolódik. A teljesség igénye nélkül a projektnek köszönhetően ingyenes korrepetálási lehetősége adódik a tanulmányi nehézséggel, elmaradásokkal küszködő gyermekeknek, valamint lehetőség adódik egyéni, illetve csoportterápiákra is. E/ Nyári napközis tábor A nyári napközis táborunk immár hagyományosan hat héten keresztül várta a gyerekeket. Hetente maximum 85 gyermek, összesen a hat hét alatt 461 gyermek táborozott velünk, és volt ezzel együtt szakszerű felügyelet alatt napközben. A családsegítős kollegáknak és a Vecsési Grassalkovich Antal Általános Iskola pedagógusainak köszönhetően változatos és színes programokon vehettek részt a gyerekek: sokat kirándultak, kézműveskedtek, kalandfoglalkozásokon vettek részt, strandoltak, és a Ki mit tud? -on hétről hétre megmutathatták tehetségüket. A tábor önkormányzati támogatással valósult meg. F/ Helyi rendezvényeken foglalkozások tartása Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekjóléti szolgálat minél több helyi rendezvényen képviseltesse magát. Ezzel kettős célt szeretnénk elérni: egyrészt intézményünk ismertségének (szakmai és emberi tekintetben egyaránt) növelését, hogy a vecsési lakosok már ismerősként fordulhassanak hozzánk, ha problémájuk adódik; másrészt a szabadidős programok szervezésével a gyerekek minél tartalmasabb időtöltését szeretnénk segíteni, mely egyben prevenciós tevékenység is. Részt vettünk a Káposztafeszten és a Lóti-Futin. G/ Fociklub Két oktatási intézményben tartunk Fociklubot. Programunk prevenciós célzatú. Azok a gyerekek vehetnek részt, akik anyagi helyzetük miatt nem tudnának foci edzésekre járni. A pedagógusok és szülők pozitív visszajelzéseket intéztek felénk, és örülnek a Foci Klub elindításának. 1. Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi Általános Iskola 4 alkalom, Átlaglétszám: 26 fő Ebben az intézményben nagy népszerűségnek örvendett a gyermekek körében a szabadidős, prevenciós foglalkozás. A program az iskola 3-5 osztályos tanulóit, mint célcsoportot célozta meg, mindezek mellett igyekeztünk néhány 2. osztályos, sajátos nevelési igényű gyermeket a programba integrálni az iskola jelzését követően. A 2013/2014-es tanév második félévében a Foci Klub folytatódik az iskolában.

15 15 2. Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 5 alkalom, Átlaglétszám: 8,6 fő A másik intézményhez képest szerényebb érdeklődés jellemezte a gyermekek részéről a programot, vélhetően a későbbi időpont miatt is. A 2014-es év két foglalkozása során 6 és 2 gyermek jelent meg a foglalkozásokon, így az iskolával való egyeztetést követően érdemes átgondolni egy esetleges időpont-változtatást, vagy a program szüneteltetését, megszüntetését ebben az intézményben, mert hatékony, érdemleges szakmai munkát nehéz ilyen alacsony létszám mellett megvalósítani. Szociális nyári gyermekétkeztetés Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében a Gyermekjóléti Szolgálat a 2013-as évben is részt vett a Bálint Ágnes Óvodával, a Tündérkert Óvodával és az Oktatási Intézmények Központi Konyhájával közösen a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában. A központi költségvetésből kért normatíva segítségével 181 gyermek kapott élelmiszer csomagot 33 munkanapra, július 8.-tól a nyári szünidő alatt. Az ételek megrendelése, kiosztása szervezetten zajlott. Adományosztás A rászoruló családoknak egész év során próbáltunk természetbeni adományokat közvetíteni, melyben nagy segítséget kaptunk idén is a Karitász Segélyszervezettől. A lakossági felajánlásoknak köszönhetően ruhaadományokkal idén is elláthattuk a hozzánk fordulókat, minden héten csütörtökön vártuk a ruhák közt válogatókat. Ezúttal szeretnénk ismét megköszönni a helyi lakosoknak a sok-sok felajánlást, támogatást és segítséget, mely nagy segítséget jelentett a rászorulók számára. Részt vettünk a Szociális Bizottság által biztosított és általunk is javasolt családok számára jóváhagyott karácsonyi élelmiszer csomagok kiosztásában. Több alkalommal tudtunk az év során a rászoruló családoknak tűzifát osztani. Rendszeresen gyűjtjük és sokszor ki is visszük rászoruló családjainknak a szükséges, keresett ruhaneműt. A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység 2013-as Forgalmi Naplójának évi töltése során év közben nem kerültek a Forgalmi Napló nyilvántartásának Adományosztás kategóriájába a Szolgálattal kapcsolatban álló adományt kapott kiskorú gyermekek azokban az esetben, amelyben az intézmény külön nyilvántartást, adminisztrációt végzett. Fontosabb adományosztásaink: Ingyenes nyári gyermekétkeztetés 181 EU Élelmiszersegély program (Katolikus Karitász) 105 Tűzifaadomány közvetítése 49 Hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi adományozása (CIB 60 Bank, Kék Béka) Karácsonyi csomag kiosztása (Önkormányzat) 60 Ruhaadományok osztása 65 Földgázelosztó vállalat felajánlása 6 FIDESZ-KDNP felajánlása (hagyma, burgonya adományozása) 5 Pest Megyei Kormányhivatal játékadománya 20 SEDECAL felajánlása 18 Mindenki karácsonya 10 Összesen (halmozott adat): ECSER Az ecseri családsegítő szakmai egység Családsegítés, szociális információszolgáltatás Pszichológiai tanácsadás: (ügyfélfogadás hétfői és csütörtöki napokon a vecsési telephelyen)

16 16 Jogi tanácsadás (az ecseri telephelyen, pénteki napokon, előre egyeztetett időpontban) Mediáció Önkormányzati felkérésre szervezzük az aktív korú, nem foglalkoztatottak beilleszkedési programját Adományok közvetítése, osztása A kliensforgalom adatai Esetszámok (KSH 2013 alapján): 2013-ban összesen 40 ember vette igénybe intézményünk családsegítő szakmai egységének szolgáltatásait, mindösszesen 348 alkalommal. (Ebben szerepelnek azok az emberek, akikről esetdossziét vezetünk, és azok, akik néhány alkalmas esetkezelésben vettek részt. Ha hozzávesszük azokat is, akiknek ügyeik intézésében segítettünk egy-egy alkalommal, akkor az igénybevevők száma hozzávetőlegesen 100 fő.) A tárgyévben szolgálatunknál 21 régi és 19 új kliens kért segítséget. A forgalmi esetek megosztása a problématípusok szerint (halmozott adat, KSH 2013 alapján): Az intézményben megjelentek hozott problémái Esetek száma Életviteli 6 családi-kapcsolati 20 családon belüli bántalmazás 0 lelki-mentális 55 gyermeknevelési 1 anyagi 48 foglalkoztatással kapcsolatos 96 egészségkárosodás következménye 20 ügyintézéshez segítség 69 információkérés 25 egyéb 8 Összesen: 348 A családsegítő esetkezelések jellege (forgalmi napló 2013 alapján) Az esetkezelés jellege Az esetkezelésben részt vettek száma Szociális, mentális esetkezelés 307 Jogi esetkezelés 41 Esetkezelések összesen 348 Rendszeres szociális segélyben részesülőkkel való együttműködés: A 2013-as évben 9 együttműködésre kötelezett klienssel kötöttünk együttműködési megállapodást. Jellemző problématípusok a településen A hozzánk fordulók életében továbbra is - és egyre markánsabban - jelentkeznek a gazdasági válság negatív hatásai. Sokan veszítették el munkahelyüket, egyre nehezebb a családoknak a közüzemi számlákat fizetni, a hitelek törlesztő részletei továbbra is magasak. Egyre többen jelentkeznek nálunk, hogy a közüzemi díjak fizetésében ötven, száz vagy akár több százezres elmaradásaik vannak, többeknél ki is kapcsolták a gázt vagy villanyt, és a banki hitelüket sem tudják fizetni. Nem egy család háza áll árverezés alatt. Lakhatási gondok miatt is egyre többen keresik szolgálatunkat, akinek sikerül albérletbe költözni, azoknak a tulajdonos a legtöbb esetben nem engedi meg, hogy bejelentkezzenek, ezért ha vidékről költöztek, nem jogosultak az önkormányzati segélyekre. Kevés olcsó albérlet elérhető a településen, ez szintén megnehezíti a nyugodt életkörülmények kialakítását. Megnövekedett a családi és kapcsolati konfliktussal szolgálatunkhoz forduló kliensek száma, a családon belüli bántalmazás is több esetben problémaként jelentkezett.

17 17 Egyéb tevékenységek a családsegítő szakmai egység szervezésében szeptemberétől negyedévente ruhagyűjtést és osztást szerveztünk (2 alkalommal az évben), melynek nagy sikere volt az itt lakók körében, 23-an vették igénybe ezt a szolgáltatásunkat. 2. Sikerült felvenni a helyi pékséggel a kapcsolatot, ennek eredményeként két rászoruló kliens kap napi gyakorisággal kenyeret adományként a jövő évben is. 3. Megállapodást kötött a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Teleház vezetőjével, melynek értelmében az Álláskereső Klub tagjai ingyen vehetik igénybe a Teleház szolgáltatásait nem csak a 2013-as hanem a 2014-es évben is. 4. Decemberben adománygyűjtés folyt Ecseren. Ez volt az első gyűjtés a Szolgálat részéről a településen. Ünnepekhez kötődően továbbra is megszervezzük az adománygyűjtést. 5. Októberben elindult az Álláskereső Klub havi gyakorisággal. A csoportos formában megtartott foglalkozásokon (4 fő részvételével) a munka világába történő reintegrációban segíti kollegánk a klienseket. A tematika főbb pontjai: önéletrajz írás, állásinterjú, álláskeresés módja, stb. A foglalkozások nyílt csoportban zajlanak, folyamatosan lehet csatlakozni az aktuális csoporthoz. 6. Ingyenes telefonhasználat, faxolás, fénymásolás Klienseinknek igyekszünk az ügyintézésben úgy is segíteni, hogy indokolt esetben ingyenesen használhatják infrastrukturális eszközeinket. Jelzőrendszerrel való kapcsolattartás 2013-ban 24 esetben érkezett jelzés valamilyen jelzőrendszeri intézménytől (jellemzően az Önkormányzattól). Családgondozónk részt vesz a rendszeresen megrendezett helyi gyermekvédelmi konferenciákon, folyamatos kapcsolatban van az Önkormányzat szociális ügyintézőivel. Intézményünk tárgyi feltételei A megújult Rábai Miklós Művelődési Házban hangulatos dolgozó szobánkban fogadjuk klienseinket. Tárgyi feltételeink megfelelőek: 2 számítógép, vonalas és mobil telefon, internet segíti a napi munkavégzésünket. Az ecseri gyermekjóléti szakmai egység Kapcsolattartási ügyelet (az intézmény nyitva tartása alatt a mediációs szolgáltatás elérhető, valamint előre egyeztetett időpontban pénteki, illetve szombati napon) Csoportfoglalkozások (önismereti, konfliktuskezelési) szervezése az oktatási intézményekben Nyári napközi Pszichológiai tanácsadás

18 18 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége ig 1. Kliensforgalom adatai Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel 18 módja szerint Önkéntes 1 Szülővel közösen 4 Jelzőrendszer által kezdeményezett 9 Gyermekjóléti Szolgálat által kezdeményezett 1 Együttműködésre kötelezett 3 Jelzőrendszer által küldött jelzések száma 13 Védőnői jelzés 0 Közoktatási intézmény 4 Rendőrség 0 Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 4 Pártfogó Felügyelő Szolgálat 0 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 4 Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók 0 Társadalmi szervezet, Egyház, Alapítvány 1 Gyermekjóléti Szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa 442 szerint (halmozott) Anyagi 46 Gyermeknevelési 107 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 33 Magatartás-, teljesítményzavar 84 Családi konfliktus 107 Szülők vagy a család életvitele 47 Családon belüli bántalmazás 2 Szülői elhanyagolás 14 Fogyatékosság, retardáció 2 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének adatai 495 (halmozott) Információnyújtás 36 Segítő beszélgetés 96 Tanácsadás 156 Hivatalos ügyekben való közreműködés 23 Családlátogatás 139 Közvetítés más szolgáltatásba 2 Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 4 Elhelyezési tárgyaláson való részvétel 21 Pszichológiai tanácsadáson való részvétel 0 Kapcsolattartási ügyelet 8 Környezettanulmány 2 Konfliktuskezelés (mediáció) 0 Szakmaközi megbeszélés 7 Esetkonferencia 1 Esetek száma 55 (36 családban élnek) Gondozásban lévő 19 Alapellátott 18 Ideiglenesen elhelyezett 0 Pszichológusnál megjelent 7 Szabadidős tevékenységben részt vesz 1 Védelembe vett 4 Átmeneti nevelt 6 Jellemző problématípusok a településen: Óvodai, iskolai problémás magatartás, beilleszkedési zavarok problémás kapcsolattartások anyagi veszélyeztetettség

19 19 nem együttműködő szülők köre életviteli problémák szenvedély betegségek: alkohol munkanélküliség gyermeknevelési problémák családi konfliktusok, családon belüli bántalmazás A helyi önkormányzattal nagyon jó a munkakapcsolatunk, évről-évre hatékonyabb az együttműködésünk ban három alkalommal szerveztünk ruhaosztást, májusban részt vettünk az Önkormányzat által szervezett Gyermeknapi Majálison kézműves sátrunkkal. A növekvő munkanélküliség miatt itt is egyre több család élete, megélhetése lehetetlenül el, ezért több szülőnek rendszeresen segítünk a munkahely keresésben, ha szükséges a megfelelő pénzbeli támogatás megszerzésében is segítünk, pl. a gyermek iskolai kirándulása, nyári táboroztatása ban egy gyermek vette igénybe nyári napközis táborunkat benis biztosítani fogunk az ecseri gyermeknek részvételi lehetőséget a vecsési nyári napközis táborunkba. 2. Gyermekpszichológiai ellátás Ecseren Jelenleg folyamatban levő pszichológiai eseteink főként iskoláskorú gyerekekből tevődnek össze, ahol a megnevezett probléma a nem megfelelő iskolai magatartás, hangulati labilitás vagy a tanulásifigyelmi képességek zavara volt. A gyerekekkel kapcsolatos problémákat, tüneteket két szempont szerint lehet csoportosítani: a szülők és a beküldő intézmény által jelzett problémák szerint, valamint a pszichodiagnosztika után megállapított alapprobléma szerint. (Ebben az esetben gondolok például arra, hogy az iskolai teljesítmény romlása mögött állhat akár gyermekkori depresszió, szorongás vagy részképesség zavar is.) A gyerekekkel való foglalkozások szerves részét képezi a szülőkkel és a pedagógusokkal való kapcsolattartás. Rendszeres időközönként - az adott gyermek korától és problémájától függően konzultálunk a szülőkkel is. 3. A jelzőrendszer működtetése A helyi jelzőrendszer tagjaival kéthavonta tartottunk megbeszélést, a márciusi az éves értékelő tanácskozás volt. A jelzőrendszer tagjai viszonylag aktívak, az együttműködésünk így hatékony ban rendőrségi jelzés nem érkezett, leginkább az oktatási intézmények jeleztek új eseteket. 4. Az intézmény tárgyi feltételei Az ecseri ellátás a település új művelődési ház külön szobájában történik márciusa óta. A színvonalas helyiség ügyfélfogadásra alkalmas, új bútorokkal berendezett. Az irattárolás zárt szekrényben történik. A telephelyen található telefon, fax, számítógép, internet és fénymásoló. 5. Szakmai képzések és konferenciák 2013-ban szakmai képzésen nem vettünk részt.

20 20 3. GYÖMRŐ Gyermekjóléti Szakmai Egység A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma Probléma típusa Kezelt esetek száma Információnyújtás 324 Tanácsadás 307 Segítő beszélgetés 454 Hivatalos ügyintézés 209 Közvetítés más szolgáltatásba 45 Felülvizsgálati tárgyalás, védelembe vételi tárgyalás 32 Elhelyezési értekezleten való részvétel 2 Konfliktuskezelés 5 Szakmaközi megbeszélés 39 Esetkonferencia 12 Adományozás 226 Családlátogatás 891 A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége Gondozási esetek Száma Alapellátásban történő gondozás 159 Védelembe vétel 32 Átmeneti nevelt 28 Fejlesztőpedagógusnál megjelent Pszichológusnál megjelent 53 Iskolai szociális munka során Szabadidős tevékenység során 76 A Gyermekjóléti Szolgálat esetei Gondozottak Száma Gondozott családok száma összesen 85 Gondozott gyermekek száma összesen 223 A Családsegítő Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma Esetszám Ebből: Családgondozónál megjelent Pszichológusnál megjelent Jogásznál megjelent Egyéb forgalmi adat: Családlátogatás Adományok közvetítése 154 fő 1078 fő 0 fő 72 fő 595 alkalom 1359 alkalom (ruha, bútor, élelmiszer) Esetek probléma szerinti megoszlása (nem halmozott) A gondozottak elsődleges problémái Esetek száma Életviteli 3 Családi-kapcsolati 7 Családon belüli bántalmazás 1 Lelki-mentális 6 Gyermeknevelési 0 Anyagi 44 Foglalkoztatással kapcsolatos 63 Egészségkárosodás következménye 24 Ügyintézéshez segítség 6 Információkérés 0 Összesen: 154 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltat a gyömrői Városi Bölcsőde és Gyermekközpont emeletén működik. Intézményünk a Vecsés és Környéke Társuláshoz tartozik.

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2012.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2008 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2008 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2008 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól Készítette: Kóródi Ágnes intézményvezető helyettes 2009 1 2008. január 01.-től Vecsés, Gyömrő, Maglód városok és

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)...

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Érd, 2015. április 8. - 1 - Tartalom BEVEZETŐ...

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről BESZÁMOLÓ Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről Izsák, 2014. március 31. Készítette: Sörösné Boldoczki Tímea Intézményvezető A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk

Részletesebben

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben