Beszámoló. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat évi. munkájáról. Készítette: Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat. 2013. évi. munkájáról. Készítette: Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető"

Átírás

1 Beszámoló A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Készítette: Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető

2 2 Tartalomjegyzék I. Az intézmény 2013 évi működéséről általánosságban 1. Fenntartás 2. Pénzügyi adatok 3. Az intézményi struktúra főbb jellemzői II. Az ellátás bemutatása településenkénti bontásban 1. Vecsés 2. Ecser 3. Gyömrő 4. Maglód III. Összefoglalás, köszönetnyilvánítás Pénzügyi melléklet

3 3 I. Az intézmény 2013 évi működéséről általánosságban 1. Fenntartás január 01.-től Vecsés, Gyömrő, Maglód városok és Ecser község önkormányzatai Vecsés és Környéke Családsegítés és Gyermekjóléti Alapellátására Mikrotérségi Intézményi Társulást hozott létre. Így feladatunk ettől kezdve négy település ellátása volt a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében. A közigazgatásban történt jelentős változások miatt a Társulási Megállapodás azóta többször is módosításra került, követve a vonatkozó jogszabályokat. Jelenleg a társulás neve: Vecsés és Környéke Társulás. A legnagyobb szakmai változást idén egy átszervezés jelentette: az idei évben még egy további szakfeladat intézményünkhöz került: a szenvedélybetegek közösségi ellátása. Ennek következtében a maglódi gesztorintézmény (szenvedélybetegek közösségi ellátása) megszűnt, a szolgáltatás székhelye a munkáltatási jogokkal együtt július 1-től Vecsésre került át. Ettől függetlenül továbbra is a maglódi tagintézmény szervezi a feladat ellátását, mint hivatalos telephely. Az átalakítás sok átszervezéssel és hivatalos adminisztrációs feladattal járt, aminek egy része még a mai napig is tart. Módosítani kellett a finanszírozási szerződést, megváltozott a szociális regiszterbe történő negyedéves jelentési kötelezettséghez szükséges belépési kód, az újat még a mai napig nem kaptuk meg. Mivel Üllő város nem kérte a szolgáltatást, ezért módosult (csökkent) az ellátott terület lakosságszáma, amire eredetileg a pályázatot megnyertük. A jelenlegi szervezeti felépítés alapján Maglódon, Vecsésen, Gyömrőn és Ecseren látjuk el a szenvedélybetegeket. A kistérségi intézmény jelenleg gördülékenyen működik, modern, 3 tagintézményből álló komplex szolgálatként. 2. Pénzügyi adatok A Társulási Megállapodásnak megfelelően a személyi kiadásokat Vecsés Város Önkormányzata kezeli, míg a dologi kiadásokat a szervezeti egységek saját önkormányzatukkal egyeztetve határozzák meg. Az intézmény költségvetése Vecsés Város Önkormányzat éves költségvetési rendeletébe épül be. Az intézmény pénzügyi helyzetének bemutatása a bér és bérjellegű kiadások tekintetében Vecsés Város Önkormányzatának pénzügyi és üzemeltetési alosztályával történt egyeztetéseken alapszik, míg a dologi kiadások tekintetében Maglód Város Önkormányzata és Gyömrő Város Önkormányzata rendelkezik. Ecseri szakmai egységünk dologi kiadásait Vecsés Város Önkormányzat kezeli. A mellékletben (ld. külön csatolt pénzügyi melléklet) bemutatom a pénzügyi adatait tartalmazó táblázatokat, melyet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Üzemeltetési Osztálya készített el figyelembe véve mind a négy települést. 3. Az intézményi struktúra főbb jellemzői Az intézmény 6 szakmai egységből áll: - családsegítő szakmai egységek (Vecsés, Gyömrő, Maglód) - gyermekjóléti szakmai egységek (Vecsés, Gyömrő, Maglód) A hat szakmai egység élén szakmai vezetők segítik az intézmény vezetőjének munkáját. A hat szakmai egység vezetőből két fő egyben tagintézmény vezető (Maglód, Gyömrő). A másik két szakmai vezető a két tagintézményben csoportvezető. A családgondozók egyéni esetkezelést, szociális csoportmunkát és közösségi szociális munkát végeznek a szociális munka eszközeinek alkalmazásával. Az egységek munkatársai egymástól elkülönített szakmai tevékenységet folytatnak, felelősek az adott egység szakmai tevékenységéért. Továbbá az intézmény keretein belül dolgozhat pszichológiai tanácsadást végző, jogi tanácsadást végző szakember, fejlesztőpedagógus, logopédus. II. Az ellátás bemutatása településenkénti bontásban

4 4 Az intézmény általános alapelvek betartására törekszik, viszont a helyi sajátosságok, specialitások miatt a tagintézmények bizonyos tekintetben eltérnek egymástól. Az alábbiakban ezeket a sajátosságokat mutatjuk be. Minden tagintézmény esetében külön bontottuk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat, ugyanis ezen egységeket a jogszabályok szerint szervezetileg, szakmailag és gazdaságilag is külön egységként kell tekinteni. Külön kell leadnunk statisztikájukat, költségvetésüket is, ezért e beszámolóban is külön fejtjük ki működésüket. Így összesen nyolc egységet mutatunk be, négy települést tekintve. Mindenhol igyekszünk kitérni a működési statisztikai adatokra, és az ellátott feladatokra. Látható, hogy sok helyi sajátosság, különbség adódik, ez a települések eltérő igényeiből is fakad. 1.VECSÉS A feladatellátás módja és tartalma Intézményünkben a gyermekjóléti és családsegítő alapszolgáltatások mellett a következőkben felsorolt szolgáltatásokat biztosítjuk klienseink számára. A szolgáltatások elérhetőségéről az ügyeletes családgondozó ad felvilágosítást az érdeklődőknek (telefonon vagy személyesen), a klienseknek az esetgazda ajánlja fel a szolgáltatásokat. Szakmai tevékenységünkön kívül, a gesztorintézményben folyik az Önkormányzattal közös ügyintézéssel- a bérek szempontjából- az intézmény gazdasági, költségvetési működtetése. Ezt a feladatot az intézményvezető látja el, egy fő gazdasági ügyintéző segítségével. Vecsési Családsegítő Szakmai Egység Családsegítés, szociális információ szolgáltatás Pszichológiai tanácsadás: (ügyfélfogadás hétfő és csütörtöki napokon előzetes időpont egyeztetés után) Családterápiás szolgáltatás (előzetes időpont egyeztetés után családterapeuta képzésbenszupervízió mellett-résztvevő munkatársak) Jogi tanácsadás (csütörtöki napon óra közt érkezési sorrendben) Mediáció (intézményünk képzett mediátor szakembere által) Önkormányzati felkérésre szervezzük az aktív korú, nem foglalkoztatottak beilleszkedési programját Adományok gyűjtése, osztása: Ruha- és játékadományok osztása (a lakosságtól érkező ruhaadományokat a turkálónkból lehet elvinni csütörtök óra közt), folyamatosan tartós élelmiszer és bútoradomány osztása. segélyszervezetekkel való együttműködés a munka világába való reintegráció segítése: álláskereső klub szervezése, állásajánlatok adatbázisa önsegítő csoportok szervezése (kiskert program, beszélgető kör, mesecsoport) A kliensforgalom adatai Esetszámok (forgalmi napló 2013): 2013-ban összesen 373 ember vette igénybe intézményünk családsegítő szakmai egységének szolgáltatásait, mindösszesen 2065 alkalommal. (Ebben szerepelnek azok az emberek, akikről esetdossziét vezetünk, és azok, akik néhány alkalmas esetkezelésben vettek részt, az egyszeri megkereséseket nem tartalmazza az adat. Ha az egyszeri megkereséseket is hozzávesszük, akkor hozzávetőlegesen 800 embernek segítettünk a mindennapokban). A 373 kliens közül 190 már a tavalyi évben is igénybe vette szolgáltatásainkat, 183 kliens a 2013-as évben került velünk kapcsolatba.

5 5 A forgalmi esetek megosztása a problématípusok szerint (forgalmi napló 2013 alapján): Az intézményben megjelentek hozott problémái Esetek száma (elsődleges) Életviteli 66 Családi-kapcsolati 123 Családon belüli bántalmazás 7 Lelki-mentális 446 Gyermeknevelési 0 Anyagi 368 Foglalkoztatással kapcsolatos 245 Egészségkárosodás következménye 76 Ügyintézéshez segítség 498 Információkérés 178 Egyéb 58 Összesen: 2065 A családsegítő esetkezelések jellege (forgalmi napló 2013 alapján) Az esetkezelés jellege Az esetkezelésben részt vettek száma Szociális, mentális esetkezelés 1535 Pszichológiai esetkezelés 238 Jogi esetkezelés 292 Esetkezelések összesen 2065 Csoportban végzett családsegítő tevékenység (KSH 2013 alapján): Intézményünkben szervezünk álláskereső tréninget, a rendszeres szociális segélyben részesülőknek csoportfoglalkozást, közösségi kert programot, baromfitartási programot, intézményünk klienseinek önsegítő beszélgető kört, A Gondozási Központban meseterápiás csoportot. A foglalkozássorozatokban összesen 67 fő vett részt. Rendszeres szociális segélyben részesülőkkel való együttműködés: A 2013-as évben 19 együttműködésre kötelezett klienssel kötöttünk együttműködési megállapodást. Felnőtt pszichológiai ellátás A 2013-as évben 22 felnőtt részesült pszichológiai ellátásban, az éves alkalmak száma 238 volt. A heti hat órában történő pszichológiai ellátás várólistát eredményezett, kb. egy hónapot kell várni a hozzánk fordulóknak, míg pszichológusunk fogadni tudja őket. Jellemző problématípusok a településen A hozzánk fordulók életében továbbra is jelentkeznek a gazdasági válság negatív hatásai. Sokan veszítették el munkahelyüket, egyre nehezebb a családoknak a közüzemi számlákat fizetni, a hitelek törlesztő részletei továbbra is magasak. Egyre többen jelentkeznek nálunk, hogy a közüzemi díjak fizetésében ötven, száz vagy akár több százezres elmaradásaik vannak, többeknél ki is kapcsolták a gázt vagy villanyt, és a banki hitelüket sem tudják fizetni. Nem egy család háza áll árverezés alatt. A közüzemi szolgáltatók már kis összegű tartozás, pár napos késés esetén is megszüntetik a szolgáltatást, sokkal szigorúbbak, mint a korábbi években. Lakhatási gondok miatt is egyre többen keresik szolgálatunkat, akinek sikerül albérletbe költözni, azoknak a tulajdonos a legtöbb esetben nem engedi meg, hogy bejelentkezzenek, ezért ha vidékről költöztek, nem jogosultak az önkormányzati segélyekre. Kevés olcsó albérlet érhető el a településen, ez szintén megnehezíti a nyugodt életkörülmények kialakítását. Az anyagi, lakhatási és munkahelyek hiányával kapcsolatos problémák a családokat nemcsak fizikailag, de mentálisan, lelkileg is megterhelik. Párkapcsolati problémával az idei évben a korábbiakhoz képest többen jelentkeztek intézményünknél. Településünkön a hajléktalanság is problémát jelent. Családgondozóink rendszeresen gondozzák hajléktalan klienseinket, ruhaadománnyal, élelmiszeradománnyal, támogatjuk őket, valamint ügyeik intézésében segítünk nekik. Klienskörünkben egyre növekvő számban vannak pszichiátriai betegségben szenvedők (időskori demencia, hangulatzavar, skizofrénia). A velük való szociális munka nehezített, gyakran nincs

6 6 betegségbelátásuk, illetve többen betegségükből fakadóan bizalmatlanok, gyanakvóak a szakemberekkel szemben. Hiányzik egy olyan csoport, ahol a hasonló betegségben szenvedők megoszthatnák egymással problémáikat, tapasztalataikat. A pszichiátriai betegségben szenvedők családtagjai is folyamatos támogatást igényelnek. Nehézséget jelent az időskorúak szociális otthonban való elhelyezése, sajnos féléves-éves várólistával kell számolni, ami idő alatt az idősek gondozása megoldandó feladatot jelent a családtagok és a települési szociális ellátó rendszer számára is. Felerősödő problémaként jelent meg intézményünknél, hogy az életszínvonal romlásával egyre gyakrabban kénytelenek a különböző generációk újra összeköltözni. Jellemzően az idős emberek a velük együtt élő felnőtt gyerekeik konfliktusaival találkozunk. A probléma vagy újabb keletű volt az összeköltözés következtében, vagy nagyon régre visszanyúló, de a romló anyagi lehetőségek, a felnőtt gyerek munkanélkülisége és /vagy alkoholproblémái erősítették fel. Ebben az évben megnövekedett azon ügyfeleink száma, akik vidéki kistelepülésekről, esetleg Erdélyből költöznek Vecsésre, hogy itt próbáljanak szerencsét, de külföldről visszatelepülő magyar ügyfelekkel is találkoztunk. Egyéb tevékenységek a családsegítő szakmai egység szervezésében 1. Kiskert program 2013 tavaszán indítottuk be az önellátást, saját kertek megművelésének inspirálását és társadalmi hasznosság növelését segítő kiskert programunkat a látókörünkben lévő rászoruló családok számára. A Lőrinczi utcai önkormányzati épület udvarán a programra jelentkező 8 család m 2 területen termesztett saját felhasználásra konyhakerti növényeket. Önkormányzatunk a hely mellett vetőmaggal, palántákkal és locsolási lehetőséggel is támogatta a programot. A kertgazdák bőséges termést tudhattak magukénak: paradicsomból, paprikából, hüvelyesekből és tökfélékből nem csak saját családjuk, de cserekereskedelem útján mások is részesülhettek. Többen a programnak köszönhetően ismerkedtek meg a kertészkedés alapjaival, így bátran otthoni növénytermesztésbe is bele tudnak fogni. Programunk bekerült a Helyi Esélyegyenlőségi Programba. 2. Baromfitartási program 2013 tavaszán indítottuk be az önellátást, otthoni állattenyésztés fellendítését és társadalmi hasznosság növelését segítő baromfitartási programunkat a látókörünkben lévő rászoruló családok számára. A programban baromfitenyésztő és örökbefogadó családok vettek részt. A 4 tenyésztő család összesen 152 darab előnevelt csirkét nevelt fel (családonként 38 db-ot). Ebből kb db maradt a gazdáknál, a többit értékesítették. A baromfitartási programra 15 család jelentkezett, de forráshiány miatt nem tudtunk többet bevonni. Programunk bekerült a Helyi esélyegyenlőségi Programba. 3. Álláskereső tréning A 2013-as évben szintén igénybe vehetik a klienseink álláskereső tréningünket. A csoportos formában megtartott foglalkozásokon (tavasszal és ősszel 24 fő részvételével) a munka világába történő reintegrációban segíti kollegánk a klienseket. A tematika főbb pontjai: önéletrajz írás, állásinterjú, álláskeresés módja, stb. A foglalkozások nyílt csoportban zajlanak, folyamatosan lehet csatlakozni az aktuális csoporthoz. 4. Önsegítő beszélgető kör A 2013-as évben új szolgáltatásként bevezettük egy önsegítő beszélgető kört abból a tapasztalatunkból kiindulva, hogy ügyfeleink egy része azért tartja velünk a kapcsolatot, mert szociális kapcsolatok hiányában van. A társas izoláció oldására szervezzük havonkénti alkalmainkat.

7 7 5. Mesecsoport Szintén a 2013-as évben vezettünk be egy újabb csoporfoglalkozást, ahol a Gondozási Központ idősek klubjának tagjai vesznek részt. 6. Adományok közvetítése Szolgálatunk gyűjti és közvetíti a hozzánk beérkező ruha-, játék-, fa-, bútoradományokat. Külön helyiségünkben csütörtökönként válogathatnak klienseink az adományok közt. Rendszeres időközönként ruhabörzét is tartunk. A 2013-as évben több, mint 900-an részesültek valamilyen adományban intézményünkön közvetítésével. Az Önkormányzat által kivágott fákat szolgálatunk osztotta szét a kliensek közt. A 2013-as évben kb. 50 család jutott így ingyen tűzifához. A Karithász Segélyszervezettel való együttműködésnek köszönhetően idén 1 alkalommal jelentős mennyiségű tartós élelmiszert is tudtunk osztani kb. 150 rászoruló családnak ban többször szerveztünk tartós élelmiszeradomány gyűjtési akciót. Célunk, hogy lakossági összefogással segítséget nyújtsunk azoknak a rászoruló családoknak, akik számára a napi élelem megszerzése is nehézséget jelent. A vecsésiek társadalmi felelősségvállalásának köszönhetően több családnak élelmiszercsomagot tudtunk összeállítani karácsony alkalmából, valamint a krízisben levő klienseinknek is azonnali segítséget tudtunk ezáltal nyújtani. 7. Vöröskereszt helyi szervezetével való együttműködés Havi rendszerességgel kerestük fel a Vöröskereszt munkatársával a településünkön élő hajléktalanokat, és adományokat közvetítettünk számukra, valamint ügyintézésben segítettünk nekik. 8. Ingyenes telefonhasználat, faxolás, fénymásolás Klienseinknek igyekszünk az ügyintézésben úgy is segíteni, hogy indokolt esetben ingyenesen használhatják infrastrukturális eszközeinket. A 2009-es évtől a klienseknek külön számítógépet biztosítunk, amelyen az internetes álláskeresésre, önéletrajz írására van lehetőségük. 9. Munkakapcsolatunk kiváló az Önkormányzattal, a Képviselőkkel illetve a Szociális Bizottsággal. Nagymértékben tudjuk segíteni, kiegészíteni egymás munkáját. Részt vettünk a Bizottság karácsonyi csomag akciójában is, aminek nagyon örültek klienseink, az ő nevükben is köszönjük. 10. Családgondozói munkánk egy része a mediátori szolgáltatás, illetve a kapcsolatügyelet. Ennek lényege: az egymással konfliktusban álló felek közti közvetítés olyan kompromisszumos megoldás elérése céljából, mely mindkét fél számára elfogadható és tartható (pl: válóper, családon belüli konfliktusok). Egy családgondozónk rendelkezik mediátori képzettséggel. 11. Szakmai létszámunk bővítésével lehetőségünk nyílt a rendszeres szociális segélyezettekkel való munka megújítására is. Ennek keretében kollegáink sokkal egyénre szabottabban tudnak foglalkozni klienseinkkel ben csoportos foglalkozást indítottunk a rendszeres szociális segélyben részesülőknek, ahol havi rendszerességgel találkoznak egymással a csoporttagok. Intézményi ellenőrzések Intézményünket 2012 októberében átfogóan ellenőrizte a Pest Megyei Kormányhivatal. Az ellenőrzés során megállapították, hogy intézményünk alapvetően a jogszabályokban előírtak alapján működik. Településenként létszámfejlesztés szükségességét, valamint a működési engedély módosítását és a dokumentációs rendszer további egységesítését jelezték az ellenőrzési jegyzőkönyvben. A létszámfejlesztés a 2013-as évben megtörtént: Intézményünk heti 20 órás tanácsadói státuszt kapott. A kért egyéb módosításokat is végrehajtottuk. A 2013-as évben a NAV ellenőrizte az EU Élelmiszerprogram keretében kiosztott tartós élelmiszerek megfelelő helyre jutását. Az ellenőrzésen mindent rendben találtak.

8 8 Jelzőrendszerrel való kapcsolattartás A Gondozási Központba havi rendszerességgel kijár egyik kollegánk, a gyermekvédelmi konferencián szakmai egységünk munkatársai is részt vesznek. A háziorvosokkal, gyámhivatali ügyintézőkkel, pszichiáterekkel és egyéb szakemberekkel a konkrét esetek kapcsán dolgozunk együtt. A helyi polgárőrséggel rendszeres a kapcsolatunk, az év során több jelzést is kaptunk a szervezettől. Az év során több alkalommal volt szükség rendőri intézkedésre, ilyenkor a Rendőrség részéről minden alkalommal azonnali segítséget kaptunk, a Lazítóba meghívott rendőrrel is jó kapcsolat alakult ki. Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel Munkatársaink a folyamatos szakmai fejlődés érdekében r4endszeresen továbbképzéseken vesznek részt. A szakmai egység vezetője szociális alapvizsgát tett, 2014-ben szakvizsgázik. Munkatársaink az alábbi képzéseken vettek részt az év során: Hogyan bánjunk nehéz emberekkel?, meseterápia, Szociális képzések rendszerének modernizációja, Élményközpontú szociális esetmunka a családgondozói tevékenységben. A Szociális Expo nevű szakmai konferencián előadást tartottunk a kiskert és a baromfitartási programról a Jó gyakorlatok nevű szekcióban. A havonta megrendezett szupervíziók szintén segítik munkatársainkat a magas szakmai színvonal megtartásában, a szakmai kompetencia növelésében és a kiégés megelőzésében. Egy családgondozónk vállalt tereptanári feladatokat ebben az évben több alkalommal is, segítve a képzésben lévőket a minél alaposabb szakmai tapasztalat megszerzésében. Intézményünk tárgyi feltételei Szakmai egységünk a gyermekjóléti szakmai egységgel közösen, integrált intézményként működik. Közös épületet használunk. Intézményünk családias hangulatú (elosztásban és berendezési tárgyaiban is), nagy kert tartozik hozzá. Összesen 6 munkaszoba áll rendelkezésünkre, melyet egyben interjúszobaként is kénytelenek vagyunk használni. Az elmúlt években megnövekedett kliensforgalom miatt folyamatosan tapasztalható helyhiány megnehezíti a munkavégzést, a kollégák alkalmazkodó-készségére erősen támaszkodnunk kell a szobák beosztásakor. A 2011-es évben játékvárunkat két részre osztottuk, így eggyel megnőtt az igénybe vehető interjúszobák száma, mely nagymértékben segíti a napi munkavégzésünket. A helyhiány azonban továbbra is napi szinten problémát jelent számunkra. Munkánkat számítógép, telefonközpont, mobiltelefon, fax és fénymásoló segíti. A terepmunka elvégzéséhez szolgálati kerékpárt használunk Fejlesztési szándék Az előző évben célul kitűzött háztáji gazdálkodási programunkat (kiskert és baromfitartási program) sikeresen megvalósítottuk, a 2014-es évben ezeknek a programoknak a bővítését, továbbfejlesztését tűztük ki célul. A már működő programjainkat szeretnénk folytatni a 2014-es évben is. Vecsési Gyermekjóléti Szakmai Egység A kliensforgalom adatai (KSH 2013 alapján) 1. A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait igénybe vett családok száma 463, ebből a gyermekek száma: 741 fő, melyből Tanácsadáson megjelentek 575 Ebből: Családgondozói tanácsadás 171 Fejlesztőpedagógusnál megjelent 37 Pszichológusnál megjelent 110 Logopédusnál megjelent (2013. novemberig) 192 Gyógypedagógusnál megjelent (2013. decembertől) 65 Ellátásban 166

9 9 Ebből: Alapellátott gyermek 117 Védelembe vett gyermek 24 Átmeneti nevelt gyermek 22 Ideiglenesen elhelyezett gyermek 1 Utógondozott gyermek 2 Mindösszesen: 741 A prevenciós szolgáltatások adatai: TÁMOP /A-10/1, Csigaház Gyermekterápiás Projekt, a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő program: Lazító Klub 45 Diákiroda 49 Csoportterápia 75 Egyéni terápia 31 Korrepetálás 39 Nyári tábor Velence 20 Nyári napközis tábor 182 Fociklub 35 Összesen: 476 A tavalyi évhez viszonyítva csökkent az alapellátott gyermekek száma. Ennek egyik oka az 50 órás igazolatlan mulasztások csökkentése érdekében történő intézkedés sikere és a tanulói jogviszony életkori határának leszállítása volt. A hatékony családgondozói és pszichológusi munkának, valamint a családok együttműködésének köszönhetően több esetben elegendőnek bizonyult a gyermekek egyszeri, néhány alkalommal történő tanácsadáson, információnyújtáson belüli ellátása. Az egy családgondozóra eső esetszámunk átlagosan: 59. Az átlag-esetszám kiszámítása során természetesen figyelmebe vettük azokat a szolgáltatást igénybe vevő klienseket is, akiknek egyszeri, vagy néhány alkalommal történő beavatkozással sikerült megoldani a problémáikat, és nem igényeltek rendszeres, heti szintű családgondozói kontrollt és támogatást. A kis mértékben megnövekedett esetszámot mutatja az idei évben is, hogy 2013-ban összesen 3097 esetben fordultak hozzánk segítségért a kliensek (halmozott adat), szemben az egy évvel korábbi 3039 alkalomhoz képest. 2. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint (KSH 2013 alapján): Probléma típusa Összesen (Halmozott adat) Ellátott gyermekek száma Anyagi probléma Gyermeknevelési probléma Beilleszkedési nehézség Magatartás- és teljesítményzavar Családi konfliktus Családi életvitel miatt Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás Fogyatékosság, retardáció 32 3 Szenvedélybetegség 0 0 Összesen: A vezető problématípusok, az anyagi problémák, a családi konfliktusok összetett társadalmi folyamatok eredményeként településünkön is markánsan érzékelhetőek, melyek nagyon sok okra vezethetők vissza. A teljesség igénye és általánosítás nélkül nagy problémát jelent, hogy a napi megélhetés biztosítása miatt a családtagoknak nincs idejük egymásra, a szülők túlterheltek, egymással képtelenek adekvátan kommunikálni, valamint gyakori problémaforrás a nem tudatos családalapítás is. Települési sajátosság az ország különböző részeiről érkező családok, és azok gyermekeinek beilleszkedési nehézsége, magatartás-, és teljesítményzavara, akik az agglomerációval együtt járó lehetőségek reményében gyakran nem megfontolt lépések sorozataként váltanak környezetet.

10 10 3. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a segítségnyújtás módja szerint (KSH 2013 alapján): (halmozott adat) Információnyújtás 677 Tanácsadás 575 Segítő beszélgetés 917 Hivatalos ügyekben közreműködés 180 Családlátogatás 723 Közvetítés más szolgáltatásba 33 Első védelembe vételi tárgyalás 9 Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel (ÁT) 8 Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel (VV) 67 Kapcsolattartási ügyelet 18 Konfliktuskezelés 26 Szakmaközi megbeszélés 83 Elhelyezési tárgyaláson való részvétel 2 Környezettanulmány 67 Esetkonferencia 4 Szociális válsághelyzetben lévő várandós édesanya gondozása 2 Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés 1 Pszichológiai tanácsadás 983 Fejlesztőpedagógusi tanácsadás 960 Egyéb (adományozás, stb.) 134 Összesen: 5469 A gyermekjóléti szolgálat egyéb tevékenységei Pszichológiai tevékenység Három gyermekpszichológus, közülük kettő részmunkaidős állásban fogadja a rászorult gyermekeket intézményünkben, valamint rendszeresen látogatják a város oktatási, nevelési intézményeit, ahol foglalkozásokat, órákat látogatnak, konzultálnak a pedagógusokkal. A 2013-as év során 110 fő volt az ellátott gyermekek száma, melyből 84 számított teljesen új esetnek. A foglalkozási alkalmak száma 983 volt a szolgáltatást igénybe vevő gyerekekkel és szüleikkel. Az estek egy részét a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésben végzett munka képezte, melyet a családgondozókkal közösen láttak el, folyamatosan konzultálva a mielőbbi eredmény elérése érdekében, másik részét a jelzőrendszer által jelzett, illetve az önként jelentkező kliensek tették ki. Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás Óvodai és iskolai csoportot is működtetünk keddi, illetve csütörtöki napokon óra között. Krak Ildikó fejlesztő pedagógusunk összesen 37 gyermekkel foglalkozott az önkormányzat egyik külön épületében. A magas létszám miatt nagyon leterhelt, ami munkájának hatékonyságára negatívan hat. Feltétlenül szükség lenne óraszámának emelésére, mert település szinten egyre több gyermek szorul rá erre a fejlesztő foglalkozásra, amit csak egy helyben létesítendő nevelési tanácsadó tudna hatékonyan felvállalni. Kapcsolattartási ügyelet Az intézmény nyitva tartása alatt a mediációs szolgáltatás elérhető, valamint előre egyeztetett időpontban pénteki, illetve szombati napokon. Csoportfoglalkozások Önismereti, konfliktuskezelési csoportok szervezése az oktatási intézményekben. A tanév folyamán havi egy alkalommal az iskola nyolcadik osztályos tanulóinak családgondozó vezetésével. Ingyenes jogi tanácsadás Az intézményünknél igénybe vehető ingyenes jogi tanácsadás keretein belül Dr. Nagy Anna jogász 114 alkalommal próbált segíteni gyermekjóléti, gyermekvédelmi problémákat érintő esetekben.

11 11 Logopédiai ellátás 2012 szeptemberétől Intézményünk látta el a logopédiai ellátást Vecsésen, az alábbiak szerint. Boczkó Réka logopédus 2013 novemberéig 192 gyermeket vizsgált összesen, ebből 133 gyermek került felvételre, logopédiai terápiára. A beszédhibák fajtái: pösze, megkésett beszédfejlődés, ált pösze, pösze-dadogó, orrhangzós. A logopédiai feladatokat 2013 november 1--től átadtuk a pedagógiai szakszolgálatnak egyeztetve erről minden érintett szervezettel. Gyógypedagógiai ellátás 2013 decemberétől látja el kolléganőnk ezt a területet, eben az egy hónapban csak a gyermekek felmérését tudta elvállalni. December hónap alatt 65 gyermeket mért fel. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai A jelzőrendszeri tagokkal nagyon jó az együttműködése Szolgálatunknak. A jelzőrendszer folyamatos működése érdekében a gyermekjóléti szolgálat munkatársai heti/kétheti rendszerességgel látogatást tesznek a helyi bölcsődébe, óvodákba, iskolákba (ahol rendszeres fogadóórájuk is van a tanulók számára), a rendőrségre és a védőnői szolgálathoz, és konzultálnak az aktuálisan felmerülő problémákkal kapcsolatban a gyermekvédelmi felelősökkel, kapcsolattartókkal. Városunkban a jelzőrendszer tagjai a következők: bölcsőde, óvodák, iskolák, gyermek és iskolaorvosok, védőnők, rendőrég kapcsolattartója, jegyzői Gyámhatóság, Gyámhivatal, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a város összes lakója. A 2013-as évben a jelzőrendszer tagjai összesen 88 esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé. A jelzések többsége a közoktatási intézményektől és a jegyzői gyámhatóságtól érkezett Szolgálatunkhoz, melyek nagy hányada a középiskolás korosztály igazolatlan hiányzásaiból tevődik össze. Természetesen ebből a korosztályból nagy létszámban járnak valamelyik budapesti szakközépiskolába, vagy gimnáziumba a vecsési fiatalok, így a fővárosi oktatási intézményektől is sok jelzést kaptunk az idei évben. Az elmúlt évben kiemelkedően megugrott a magatartászavarral, teljesítményzavarral, illetve iskolai beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiatalkorúak száma. Márciusban megrendeztük az éves Gyermekvédelmi Tanácskozást, valamint kéthavonta a szakmaközi Gyermekvédelmi Konferenciát, melyek a jelzőrendszer hivatalos működtetésének fórumai. Továbbra is problémát jelent, hogy bizonyos esetekben az írásbeli jelzések nem vagy későn érkeznek meg hozzánk az intézményektől. Szakmai konferenciák, továbbképzések, megbeszélések A korábbi éveknek megfelelően a 2013-as évben is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy lehetőség szerint minél több kollégánk vegyen részt szakmai továbbképzéseken, ezáltal is frissítve a munkavégzéshez szükséges ismereteket, valamint hogy teljesítsük a jogszabályban meghatározott pontértékeket. Kiss Ervin Lajos 2013 júniusában tett sikeres államvizsgát és szerezte meg diplomáját a Wesley János Lelkészképző Főiskola Családkonzulens szakán. Balázs Eszter a TÁMOP / Szociális képzések modernizációja projekt keretén belül novemberében részt vett az Életvezetés és pénzügyi tudatosság Háztartásgazdálkodás gyermekes családokban képzésen. A tanfolyam elvégeztével 40 pontot szerzett. Barna Alice, Balázs László és Szuromi Norbert családgondozók nem vettek részt továbbképzéseken. A szükséges kreditpontokkal a Gyermekjóléti Szolgálat összes munkatársa rendelkezik 2013-ban. Gyermekjóléti szakmai egységünk heti rendszerességgel szakmai team megbeszélést tart a folyamatban lévő problémás esetekről. Ahol az aktuális szervezési feladatok mellett, naprakészen

12 12 figyelemmel kísérik, megbeszélik az aktuális törvényi változásokat, módszertani kérdéseket, majd egy-egy eset mélyebb megbeszélésére kerül sor. Családgondozóink nagyon leterheltek, ennek ellenére nagyon lelkiismeretesen végzik munkájukat. A gyermekek veszélyeztetettségének okai Kiskorúak veszélyeztetettségének legfőbb okai: Drogfogyasztás Családon belüli erőszak, konfliktusos családok Megfelelő időtöltés hiánya utcán csoportosulás Iskolai hiányzások, lógások Elhanyagolás A kiskorúak veszélyeztetésének legfőbb okai településünkön Szeptembertől az iskoláknak már délután négyig van kapacitása arra, hogy a felsősök számára is napközi-jellegű felügyeletet biztosítsanak. Probléma, hogy sokan, szülői beleegyezéssel, nem vesznek részt ezeken. Emiatt megnövekedett a fiatalok körében az iskola utáni és éjszakai csellengők száma. Azok a gyerekek, akikre otthon sem tudnak figyelni, könnyen csellengőkké válnak, s olyan fiatalok körébe kerülnek, akik már belekóstoltak a könnyelmű élet sekélyes örömeibe (ital, drog, korai szexualitás, stb.). Mivel a csellengőkké vált gyerekek könnyen befolyásolhatóak (ezért csapódnak egyegy bandához), általában hamar átveszik a hangadók értékrendszerét is. Ez a jelenség az iskolai tanítási szünetekben még inkább probléma. Ezen negatív irányú folyamatot mérséklendő még inkább fontossá teszi a Diákirodában, a Lazító Klubban végzett munkát, a hasznos időtöltésre, művelődésre, sportolásra, szakköri foglalkozásokra, zenei nevelésre való ösztönzést. A serdülőkorú gyermekek nagy része a helyi iskolákból kikerülve a fővárosban kezdi meg középiskolai tanulmányait. Sajnos ekkor kezdődnek az iskolai hiányzások, lógások, a fiatalok a kapott szabadsággal, azzal, hogy egyedül járnak, járhatnak iskolába, visszaélnek. Többen eljutnak addig a szintig, hogy be sem fejezik az iskolájukat. Részben ezek következménye a növekvő aluliskolázottság, aki a nagykorúsága után, a munkanélküliek táborát növeli majd. Sok családnál a negatív szülői minta megerősíti a fiatal erkölcsi és morális hanyatlását. A 2013-as év tendenciáit figyelve az iskolai hiányzások problémája jelentősen visszaszorult településünkön, ez nagyon pozitív folyamat. Összegezve, a veszélyeztetettség okai tapasztalataink szerint elsősorban a szétesett vagy szétesőben lévő családok komplex problémáiból, anyagi-, megélhetési nehézségeiből, szülőszülő közötti és szülő gyermek közötti konfliktuskezelési problémából adódnak össze. A gyermekjóléti szolgálat prevenciós és bűnmegelőzési programjai Bűnmegelőzési programunk elsődlegesen a prevenciós programok szervezésén és lebonyolításán alapszik, mert a megelőzésben látjuk a leghatékonyabb lehetőséget a fiatalok veszélyeztetettségének kiküszöbölését. Emiatt az alábbi programokat szervezzük városunkban: TÁMOP /A-10/1, Csigaház Gyermekterápiás Projekt, a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő program A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az idei évben is folytatta a TÁMOP /A-10-1, a gyermekek és a fiatalok társadalmi integrációját segítő programját augusztusában elértünk a projekt zárásához is. A Csigaház Gyermekterápiás Projekt célja volt a fiatal korosztálynak és a diákoknak több pilléren épülő rendszerben próbálunk lehetőségeket teremteni, mellyel reményeink szerint sikerül nekik megfelelő szilárd alapokat kialakítani önmaguk megtalálásában, későbbi felnőtt életük elindulásában. A/ Lazító Klub Prevenciós foglalkozások az év folyamán.

13 13 A Lazító Klub egy programsorozat, amely az egészséges életmódra, helyismereti, szabadidő hasznos eltöltése, sport, drog és egyéb szenvedélybetegségek elleni prevenciós célokra, nevelésre épül. Új tartalommal megtöltve újraindult a Lazító Klub, mely korábban is bizonyította már, hogy sikeres programsorozat tud lenni. A klub elsődleges célja, hogy iskolai időn kívül, a fiatalok részére segítő, önsegítő közösséget teremtsen, prevenciós programjainkkal pozitívan befolyásoljuk a gyermekek szemléletét. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a Lazító Klub laza, de pedagógiailag gondosan megtervezett keretein belül a gyermekek felszabadulhassanak, az iskolai időszakban keletkezett feszültségeket a gyermekek felügyelt formában kijátszhassák magukból. A programsorozatban törekedünk arra, hogy foglalkozásaink, játékaink közösségélményt adjanak a gyermekeknek, számukra hasznos legyen, tanuljanak belőle, mindemellett kikapcsolódhassanak. A programra átlagosan gyerek látogat el. A korosztályt tekintve 7-13 év között. A programot megközelítőleg 45 gyerek látogatta meg eddig. A bűnmegelőzési, közösségi értékeket hangsúlyozó, környezetvédelmi és hagyományőrző programjainkat nyitottan fogadták a fiatalok. A programot a Csigaház projekt után is folytattuk és folytatni fogjuk a jövőben is, egyrészt nagyon megszerettük a programot, másrészt a pályázati fenntarthatóság miatt, harmadrészt mivel a nyár folyamán programunk bekerült a helyi HEP programba is. B/ Diákiroda A másik programelem, a Diákiroda beindításával egy merőben új szolgáltatással bővítette intézményünk tevékenységi körét. A Diákiroda életre hívásának legfőbb célja volt, hogy lehetőséget biztosítson a diákok számára a kapcsolattartásra, információgyűjtésre, önkifejezésre. A megnyert pályázati támogatásnak köszönhetően 2011 októberétől hetente két délután várjuk a év közötti vecsési diákokat a Lőrinci u. 14. szám alatt található épületben. A Diákirodában a október 7. és december 14. közötti időszakban összesen 28 gyermek fordult meg valamilyen célból (nem halmozott adat). Önkéntes munkát vállalt 36 fő (halmozott adat), a Diákiroda szolgáltatásait igénybe vette 50 fő (halmozott adat). Jelenleg kb. 10 diákról mondhatjuk el, hogy szívesen vállal önkéntes feladatokat (ügyelet, iroda berendezése, dekorálása, plakátozás, szórólapozás), rendszeresen megjelenik a Diákirodában, és a továbbiakban is lehet rá számítani, önkéntes akciók kapcsán is. A Diákiroda egyre inkább alternatívát jelent a diákoknak szabadidejük kellemes és akár hasznos eltöltésére. Annak érdekében, hogy még több tanulót megmozgasson a program, havi rendszerességgel nagyobb szabású események szervezése szükséges (pl. pályaválasztási tanácsadás, csocsó/biliárd bajnokság, önvédelmi bemutató, különleges előadók meghívása, stb.) Ezen felül önkéntes akciók megszervezésével szeretnénk bevonni a diákokat az önkéntes munkába. A Diákirodában 2013-ban összesen 49 gyermek fordult meg valamilyen célból, a forgalmi adat 321 fő (halmozott adat). Összesen 56 alkalommal tartott nyitva az iroda (ügyeleti idők + egyéb szervezett programok) A Diákiroda továbbra is alternatívát jelent a diákoknak szabadidejük kellemes és akár hasznos eltöltésére. Havi rendszerességgel nagyobb szabású eseményeket szerveztünk (pl. pályaválasztási tanácsadás, csocsó/biliárd bajnokság, stb.) Ezen felül önkéntes akciók megszervezésével szeretnénk bevonni a diákokat az önkéntes munkába. C/ Nyári táborozás A Csigaház pályázat keretén belül 20 gyermek tölthetett egy hetet ingyenesen Kisinócon. A táborban azok a gyermekek vehettek részt, akik a 2012/2013-as tanévben aktívan részt vettek programjainkon, akár a lazító Klubban, akár a Diákirodában vagy a korrepetálás órák valamelyikén. A tanév utolsó hónapjaiban a gyermekek már nagy izgalommal készültek a kirándulásra, hiszen ők egész évben szorgalmasan dolgoztak azért is, hogy barátaikkal, barátnőikkel tölthessenek a nyári szünidőből egy hetet. Programokban, nevetésben és játékokban gazdag napokat töltöttünk együtt a Börzsönyben. A túrák melletti szervezett kirándulásaink úti céljai voltak: Vácott a Memento Mori kiállítás, majd felfrissültünk a strandon, a Királyréti kisvasúttal Kismarosig utaztunk és a nógrádi várat is megtekintettük. Örömmel használtuk ki a jó időt és a kellemes levegőt, számtalan kültéri játékra nyílt

14 14 lehetőségünk. Többek között számháborúztunk, fociztunk, tollasoztunk, társasjátékoztunk és túráztunk. A táborban a programok koordinátorai és asszisztens vett részt, akik a tábort egész napos jókedvvel, kacagással, játékos vetélkedőkkel, túrákkal tudnák leginkább jellemezni. D/ Korrepetálás A programban öt tantárgyból (matematika, magyar, történelem, angol és német nyelv) hetente 20 órában (tantárgyanként heti 4-4 órában) zajlanak a felzárkóztatások, a tehetséges diákok felkészítése tanulmányi versenyekre és felvételikre október 24.-től indult a szolgáltatás, amelyben a 2011 decemberi adatok szerint összesen 39 gyermek vett részt. (Van olyan gyermek, aki egy tantárgyból jár, de többen vannak, akik több tantárgyból is járnak) Az órákat 10 pedagógus tartja az alábbi megoszlásban: Német Angol Magyar Történelem Matematika 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 4 fő A szolgáltatásra jelentkezők köre egyre bővül. Az órák kiscsoportban zajlanak (1-3 fő), a pedagógus mérlegelése alapján a gyermek igényeihez igazodóan. Az egyéni, illetve kiscsoportos órák pozitív hatása ebben a szolgáltatásban is igazolódik. A teljesség igénye nélkül a projektnek köszönhetően ingyenes korrepetálási lehetősége adódik a tanulmányi nehézséggel, elmaradásokkal küszködő gyermekeknek, valamint lehetőség adódik egyéni, illetve csoportterápiákra is. E/ Nyári napközis tábor A nyári napközis táborunk immár hagyományosan hat héten keresztül várta a gyerekeket. Hetente maximum 85 gyermek, összesen a hat hét alatt 461 gyermek táborozott velünk, és volt ezzel együtt szakszerű felügyelet alatt napközben. A családsegítős kollegáknak és a Vecsési Grassalkovich Antal Általános Iskola pedagógusainak köszönhetően változatos és színes programokon vehettek részt a gyerekek: sokat kirándultak, kézműveskedtek, kalandfoglalkozásokon vettek részt, strandoltak, és a Ki mit tud? -on hétről hétre megmutathatták tehetségüket. A tábor önkormányzati támogatással valósult meg. F/ Helyi rendezvényeken foglalkozások tartása Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekjóléti szolgálat minél több helyi rendezvényen képviseltesse magát. Ezzel kettős célt szeretnénk elérni: egyrészt intézményünk ismertségének (szakmai és emberi tekintetben egyaránt) növelését, hogy a vecsési lakosok már ismerősként fordulhassanak hozzánk, ha problémájuk adódik; másrészt a szabadidős programok szervezésével a gyerekek minél tartalmasabb időtöltését szeretnénk segíteni, mely egyben prevenciós tevékenység is. Részt vettünk a Káposztafeszten és a Lóti-Futin. G/ Fociklub Két oktatási intézményben tartunk Fociklubot. Programunk prevenciós célzatú. Azok a gyerekek vehetnek részt, akik anyagi helyzetük miatt nem tudnának foci edzésekre járni. A pedagógusok és szülők pozitív visszajelzéseket intéztek felénk, és örülnek a Foci Klub elindításának. 1. Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi Általános Iskola 4 alkalom, Átlaglétszám: 26 fő Ebben az intézményben nagy népszerűségnek örvendett a gyermekek körében a szabadidős, prevenciós foglalkozás. A program az iskola 3-5 osztályos tanulóit, mint célcsoportot célozta meg, mindezek mellett igyekeztünk néhány 2. osztályos, sajátos nevelési igényű gyermeket a programba integrálni az iskola jelzését követően. A 2013/2014-es tanév második félévében a Foci Klub folytatódik az iskolában.

15 15 2. Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 5 alkalom, Átlaglétszám: 8,6 fő A másik intézményhez képest szerényebb érdeklődés jellemezte a gyermekek részéről a programot, vélhetően a későbbi időpont miatt is. A 2014-es év két foglalkozása során 6 és 2 gyermek jelent meg a foglalkozásokon, így az iskolával való egyeztetést követően érdemes átgondolni egy esetleges időpont-változtatást, vagy a program szüneteltetését, megszüntetését ebben az intézményben, mert hatékony, érdemleges szakmai munkát nehéz ilyen alacsony létszám mellett megvalósítani. Szociális nyári gyermekétkeztetés Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében a Gyermekjóléti Szolgálat a 2013-as évben is részt vett a Bálint Ágnes Óvodával, a Tündérkert Óvodával és az Oktatási Intézmények Központi Konyhájával közösen a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában. A központi költségvetésből kért normatíva segítségével 181 gyermek kapott élelmiszer csomagot 33 munkanapra, július 8.-tól a nyári szünidő alatt. Az ételek megrendelése, kiosztása szervezetten zajlott. Adományosztás A rászoruló családoknak egész év során próbáltunk természetbeni adományokat közvetíteni, melyben nagy segítséget kaptunk idén is a Karitász Segélyszervezettől. A lakossági felajánlásoknak köszönhetően ruhaadományokkal idén is elláthattuk a hozzánk fordulókat, minden héten csütörtökön vártuk a ruhák közt válogatókat. Ezúttal szeretnénk ismét megköszönni a helyi lakosoknak a sok-sok felajánlást, támogatást és segítséget, mely nagy segítséget jelentett a rászorulók számára. Részt vettünk a Szociális Bizottság által biztosított és általunk is javasolt családok számára jóváhagyott karácsonyi élelmiszer csomagok kiosztásában. Több alkalommal tudtunk az év során a rászoruló családoknak tűzifát osztani. Rendszeresen gyűjtjük és sokszor ki is visszük rászoruló családjainknak a szükséges, keresett ruhaneműt. A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység 2013-as Forgalmi Naplójának évi töltése során év közben nem kerültek a Forgalmi Napló nyilvántartásának Adományosztás kategóriájába a Szolgálattal kapcsolatban álló adományt kapott kiskorú gyermekek azokban az esetben, amelyben az intézmény külön nyilvántartást, adminisztrációt végzett. Fontosabb adományosztásaink: Ingyenes nyári gyermekétkeztetés 181 EU Élelmiszersegély program (Katolikus Karitász) 105 Tűzifaadomány közvetítése 49 Hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi adományozása (CIB 60 Bank, Kék Béka) Karácsonyi csomag kiosztása (Önkormányzat) 60 Ruhaadományok osztása 65 Földgázelosztó vállalat felajánlása 6 FIDESZ-KDNP felajánlása (hagyma, burgonya adományozása) 5 Pest Megyei Kormányhivatal játékadománya 20 SEDECAL felajánlása 18 Mindenki karácsonya 10 Összesen (halmozott adat): ECSER Az ecseri családsegítő szakmai egység Családsegítés, szociális információszolgáltatás Pszichológiai tanácsadás: (ügyfélfogadás hétfői és csütörtöki napokon a vecsési telephelyen)

16 16 Jogi tanácsadás (az ecseri telephelyen, pénteki napokon, előre egyeztetett időpontban) Mediáció Önkormányzati felkérésre szervezzük az aktív korú, nem foglalkoztatottak beilleszkedési programját Adományok közvetítése, osztása A kliensforgalom adatai Esetszámok (KSH 2013 alapján): 2013-ban összesen 40 ember vette igénybe intézményünk családsegítő szakmai egységének szolgáltatásait, mindösszesen 348 alkalommal. (Ebben szerepelnek azok az emberek, akikről esetdossziét vezetünk, és azok, akik néhány alkalmas esetkezelésben vettek részt. Ha hozzávesszük azokat is, akiknek ügyeik intézésében segítettünk egy-egy alkalommal, akkor az igénybevevők száma hozzávetőlegesen 100 fő.) A tárgyévben szolgálatunknál 21 régi és 19 új kliens kért segítséget. A forgalmi esetek megosztása a problématípusok szerint (halmozott adat, KSH 2013 alapján): Az intézményben megjelentek hozott problémái Esetek száma Életviteli 6 családi-kapcsolati 20 családon belüli bántalmazás 0 lelki-mentális 55 gyermeknevelési 1 anyagi 48 foglalkoztatással kapcsolatos 96 egészségkárosodás következménye 20 ügyintézéshez segítség 69 információkérés 25 egyéb 8 Összesen: 348 A családsegítő esetkezelések jellege (forgalmi napló 2013 alapján) Az esetkezelés jellege Az esetkezelésben részt vettek száma Szociális, mentális esetkezelés 307 Jogi esetkezelés 41 Esetkezelések összesen 348 Rendszeres szociális segélyben részesülőkkel való együttműködés: A 2013-as évben 9 együttműködésre kötelezett klienssel kötöttünk együttműködési megállapodást. Jellemző problématípusok a településen A hozzánk fordulók életében továbbra is - és egyre markánsabban - jelentkeznek a gazdasági válság negatív hatásai. Sokan veszítették el munkahelyüket, egyre nehezebb a családoknak a közüzemi számlákat fizetni, a hitelek törlesztő részletei továbbra is magasak. Egyre többen jelentkeznek nálunk, hogy a közüzemi díjak fizetésében ötven, száz vagy akár több százezres elmaradásaik vannak, többeknél ki is kapcsolták a gázt vagy villanyt, és a banki hitelüket sem tudják fizetni. Nem egy család háza áll árverezés alatt. Lakhatási gondok miatt is egyre többen keresik szolgálatunkat, akinek sikerül albérletbe költözni, azoknak a tulajdonos a legtöbb esetben nem engedi meg, hogy bejelentkezzenek, ezért ha vidékről költöztek, nem jogosultak az önkormányzati segélyekre. Kevés olcsó albérlet elérhető a településen, ez szintén megnehezíti a nyugodt életkörülmények kialakítását. Megnövekedett a családi és kapcsolati konfliktussal szolgálatunkhoz forduló kliensek száma, a családon belüli bántalmazás is több esetben problémaként jelentkezett.

17 17 Egyéb tevékenységek a családsegítő szakmai egység szervezésében szeptemberétől negyedévente ruhagyűjtést és osztást szerveztünk (2 alkalommal az évben), melynek nagy sikere volt az itt lakók körében, 23-an vették igénybe ezt a szolgáltatásunkat. 2. Sikerült felvenni a helyi pékséggel a kapcsolatot, ennek eredményeként két rászoruló kliens kap napi gyakorisággal kenyeret adományként a jövő évben is. 3. Megállapodást kötött a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Teleház vezetőjével, melynek értelmében az Álláskereső Klub tagjai ingyen vehetik igénybe a Teleház szolgáltatásait nem csak a 2013-as hanem a 2014-es évben is. 4. Decemberben adománygyűjtés folyt Ecseren. Ez volt az első gyűjtés a Szolgálat részéről a településen. Ünnepekhez kötődően továbbra is megszervezzük az adománygyűjtést. 5. Októberben elindult az Álláskereső Klub havi gyakorisággal. A csoportos formában megtartott foglalkozásokon (4 fő részvételével) a munka világába történő reintegrációban segíti kollegánk a klienseket. A tematika főbb pontjai: önéletrajz írás, állásinterjú, álláskeresés módja, stb. A foglalkozások nyílt csoportban zajlanak, folyamatosan lehet csatlakozni az aktuális csoporthoz. 6. Ingyenes telefonhasználat, faxolás, fénymásolás Klienseinknek igyekszünk az ügyintézésben úgy is segíteni, hogy indokolt esetben ingyenesen használhatják infrastrukturális eszközeinket. Jelzőrendszerrel való kapcsolattartás 2013-ban 24 esetben érkezett jelzés valamilyen jelzőrendszeri intézménytől (jellemzően az Önkormányzattól). Családgondozónk részt vesz a rendszeresen megrendezett helyi gyermekvédelmi konferenciákon, folyamatos kapcsolatban van az Önkormányzat szociális ügyintézőivel. Intézményünk tárgyi feltételei A megújult Rábai Miklós Művelődési Házban hangulatos dolgozó szobánkban fogadjuk klienseinket. Tárgyi feltételeink megfelelőek: 2 számítógép, vonalas és mobil telefon, internet segíti a napi munkavégzésünket. Az ecseri gyermekjóléti szakmai egység Kapcsolattartási ügyelet (az intézmény nyitva tartása alatt a mediációs szolgáltatás elérhető, valamint előre egyeztetett időpontban pénteki, illetve szombati napon) Csoportfoglalkozások (önismereti, konfliktuskezelési) szervezése az oktatási intézményekben Nyári napközi Pszichológiai tanácsadás

18 18 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége ig 1. Kliensforgalom adatai Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel 18 módja szerint Önkéntes 1 Szülővel közösen 4 Jelzőrendszer által kezdeményezett 9 Gyermekjóléti Szolgálat által kezdeményezett 1 Együttműködésre kötelezett 3 Jelzőrendszer által küldött jelzések száma 13 Védőnői jelzés 0 Közoktatási intézmény 4 Rendőrség 0 Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 4 Pártfogó Felügyelő Szolgálat 0 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 4 Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók 0 Társadalmi szervezet, Egyház, Alapítvány 1 Gyermekjóléti Szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa 442 szerint (halmozott) Anyagi 46 Gyermeknevelési 107 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 33 Magatartás-, teljesítményzavar 84 Családi konfliktus 107 Szülők vagy a család életvitele 47 Családon belüli bántalmazás 2 Szülői elhanyagolás 14 Fogyatékosság, retardáció 2 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének adatai 495 (halmozott) Információnyújtás 36 Segítő beszélgetés 96 Tanácsadás 156 Hivatalos ügyekben való közreműködés 23 Családlátogatás 139 Közvetítés más szolgáltatásba 2 Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 4 Elhelyezési tárgyaláson való részvétel 21 Pszichológiai tanácsadáson való részvétel 0 Kapcsolattartási ügyelet 8 Környezettanulmány 2 Konfliktuskezelés (mediáció) 0 Szakmaközi megbeszélés 7 Esetkonferencia 1 Esetek száma 55 (36 családban élnek) Gondozásban lévő 19 Alapellátott 18 Ideiglenesen elhelyezett 0 Pszichológusnál megjelent 7 Szabadidős tevékenységben részt vesz 1 Védelembe vett 4 Átmeneti nevelt 6 Jellemző problématípusok a településen: Óvodai, iskolai problémás magatartás, beilleszkedési zavarok problémás kapcsolattartások anyagi veszélyeztetettség

19 19 nem együttműködő szülők köre életviteli problémák szenvedély betegségek: alkohol munkanélküliség gyermeknevelési problémák családi konfliktusok, családon belüli bántalmazás A helyi önkormányzattal nagyon jó a munkakapcsolatunk, évről-évre hatékonyabb az együttműködésünk ban három alkalommal szerveztünk ruhaosztást, májusban részt vettünk az Önkormányzat által szervezett Gyermeknapi Majálison kézműves sátrunkkal. A növekvő munkanélküliség miatt itt is egyre több család élete, megélhetése lehetetlenül el, ezért több szülőnek rendszeresen segítünk a munkahely keresésben, ha szükséges a megfelelő pénzbeli támogatás megszerzésében is segítünk, pl. a gyermek iskolai kirándulása, nyári táboroztatása ban egy gyermek vette igénybe nyári napközis táborunkat benis biztosítani fogunk az ecseri gyermeknek részvételi lehetőséget a vecsési nyári napközis táborunkba. 2. Gyermekpszichológiai ellátás Ecseren Jelenleg folyamatban levő pszichológiai eseteink főként iskoláskorú gyerekekből tevődnek össze, ahol a megnevezett probléma a nem megfelelő iskolai magatartás, hangulati labilitás vagy a tanulásifigyelmi képességek zavara volt. A gyerekekkel kapcsolatos problémákat, tüneteket két szempont szerint lehet csoportosítani: a szülők és a beküldő intézmény által jelzett problémák szerint, valamint a pszichodiagnosztika után megállapított alapprobléma szerint. (Ebben az esetben gondolok például arra, hogy az iskolai teljesítmény romlása mögött állhat akár gyermekkori depresszió, szorongás vagy részképesség zavar is.) A gyerekekkel való foglalkozások szerves részét képezi a szülőkkel és a pedagógusokkal való kapcsolattartás. Rendszeres időközönként - az adott gyermek korától és problémájától függően konzultálunk a szülőkkel is. 3. A jelzőrendszer működtetése A helyi jelzőrendszer tagjaival kéthavonta tartottunk megbeszélést, a márciusi az éves értékelő tanácskozás volt. A jelzőrendszer tagjai viszonylag aktívak, az együttműködésünk így hatékony ban rendőrségi jelzés nem érkezett, leginkább az oktatási intézmények jeleztek új eseteket. 4. Az intézmény tárgyi feltételei Az ecseri ellátás a település új művelődési ház külön szobájában történik márciusa óta. A színvonalas helyiség ügyfélfogadásra alkalmas, új bútorokkal berendezett. Az irattárolás zárt szekrényben történik. A telephelyen található telefon, fax, számítógép, internet és fénymásoló. 5. Szakmai képzések és konferenciák 2013-ban szakmai képzésen nem vettünk részt.

20 20 3. GYÖMRŐ Gyermekjóléti Szakmai Egység A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma Probléma típusa Kezelt esetek száma Információnyújtás 324 Tanácsadás 307 Segítő beszélgetés 454 Hivatalos ügyintézés 209 Közvetítés más szolgáltatásba 45 Felülvizsgálati tárgyalás, védelembe vételi tárgyalás 32 Elhelyezési értekezleten való részvétel 2 Konfliktuskezelés 5 Szakmaközi megbeszélés 39 Esetkonferencia 12 Adományozás 226 Családlátogatás 891 A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége Gondozási esetek Száma Alapellátásban történő gondozás 159 Védelembe vétel 32 Átmeneti nevelt 28 Fejlesztőpedagógusnál megjelent Pszichológusnál megjelent 53 Iskolai szociális munka során Szabadidős tevékenység során 76 A Gyermekjóléti Szolgálat esetei Gondozottak Száma Gondozott családok száma összesen 85 Gondozott gyermekek száma összesen 223 A Családsegítő Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma Esetszám Ebből: Családgondozónál megjelent Pszichológusnál megjelent Jogásznál megjelent Egyéb forgalmi adat: Családlátogatás Adományok közvetítése 154 fő 1078 fő 0 fő 72 fő 595 alkalom 1359 alkalom (ruha, bútor, élelmiszer) Esetek probléma szerinti megoszlása (nem halmozott) A gondozottak elsődleges problémái Esetek száma Életviteli 3 Családi-kapcsolati 7 Családon belüli bántalmazás 1 Lelki-mentális 6 Gyermeknevelési 0 Anyagi 44 Foglalkoztatással kapcsolatos 63 Egészségkárosodás következménye 24 Ügyintézéshez segítség 6 Információkérés 0 Összesen: 154 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltat a gyömrői Városi Bölcsőde és Gyermekközpont emeletén működik. Intézményünk a Vecsés és Környéke Társuláshoz tartozik.

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2008 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2008 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2008 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól Készítette: Kóródi Ágnes intézményvezető helyettes 2009 1 2008. január 01.-től Vecsés, Gyömrő, Maglód városok és

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2012.

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-8/205. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 205. május 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Átfogó

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgálat 2014 évi tevékenységéről. Várpalota város területén

Gyermekjóléti szolgálat 2014 évi tevékenységéről. Várpalota város területén Gyermekjóléti szolgálat 2014 évi tevékenységéről Várpalota város területén Gyermekjóléti szolgáltatás keretében Várpalota, Ősi, Öskü, Jásd, Tés ellátását végezzük. Szolgálatunk változatlan ügyfélfogadási

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről. 7. sz. melléklet

Beszámoló. a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről. 7. sz. melléklet 7. sz. melléklet Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. Telefon: 06/66 483-339 email: margareta@vivamail.hu 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. Telefon:

Részletesebben

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen 1. sz. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásának átfogó értékelése, a 2013. január 1-jétől hatályos 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2010 2011 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

3. a. számú napirendi ponthoz előterjesztés

3. a. számú napirendi ponthoz előterjesztés 3. a. számú napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én, 17 30 órakor megtartandó ülésére A jegyző 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Előterjesztő:

Részletesebben

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Javasolt iskolai szociális munkás alkalmazása a pályázatot megvalósító célterület azon településein, ahol a HHH-s gyerekek aránya eléri a 25%-ot,

Részletesebben