A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 2001."

Átírás

1 Horváth Erzsébet Személyes adatok: Született: Szalkszentmárton Tanulmányok: Budapesti Református Theologiai Akadémia ELTE, Bp. levéltár-kiegészítő szak Diplomák: Lelkészképesítő I. 1980, II Levéltáros, Disszertációk: A Magyarországi Református Egyház szervezetének változásai. (doktori disszertáció, ELTE), A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp A református iskolák államosítása / / (habilitációs értekezés egyháztörténetből), Bp. Debrecen. Tudományos fokozatok: Doctor Univ. (történelem, tört. segédtudományai) ELTE, Bp. Ph.D (egyháztörténet) Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 1

2 2011. Habil. Debrecen. Ref. Hittudományi Egyetem. Külföldi tanulmányok: Mc.Cormick Theological Seminary, Chicago, Ill. az Egyházak Világ Tanácsa ösztöndíja júl.-szept. International (Reformed) House, Edinburgh, Skócia, egyházi program és levéltári kutatás. Munkahelyek, tisztségek: Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, exmittált hallgató Budapest-Kálvin téri egyházközség, segédlelkész Budakeszi egyházközség, beosztott lelkész Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára, levéltáros BRTA leány hallgatóinak lelkigondozója MRE Diakónusképző Intézete, Tábita, egyháztörténet tanára a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának igazgatója tanév II. félévében vendégelőadó Kolozsvárott Dunamelléki Ref. Egyházkerület iskolaügyi tanácsosa a Károli G. Református Egyetem Hittudományi Karának egyetemes egyháztörténet adjunktus 2

3 1993. Debrecen, a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének (MELTE) alapító tagja s egyben Intéző Bizottsági tag is SDG szervező, majd rendes titkára a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének választmányi tagja Dunamelléki Református Egyházkerület gyűjteményi előadója Levéltári szakfelügyelő a Levéltári Szakmai Kollégium tanácskozási joggal bíró tagja MELTE elnöke Károli G. Ref. Egyetem BTK, óraadó a Levéltári Szemle Szerkesztő Bizottságának tagja , NKA Levéltári Kollégiumának kuratóriumi tagja Nemzetközi Kálvin Kutató Központ tagja A Magyar Biblia Társulat tagja Határon túli egyházi levéltárak pályázatait bíráló bizottság tagja a Levéltári Szakmai Kollégium rendes tagja Pauler Gyula Bizottság tagja KRE HTK egyháztörténeti tanszék docens NKA Levéltári Kollégium tagja 3

4 2007-KRE HTK egyháztörténeti tanszék tanszékvezető ORGYT elnöke MRE Zsinatának tagja MRE Emlékhely Bizottságának tagja Tényfeltáró Történész Bizottság tagja Lelkészképesítő Vizsga Bizottság tag ( szept. 20. Honosító Bizottság) KRE Feljebbviteli Bizottságban tag A KRE Minőségbiztosító Bizottság tagja KRE Fogyatékkal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság tagja 2015-ig Levéltári tanulmányutak, konferenciák bel-és külföldön: 1990-től több alkalommal Hollandiában (Hága, Utrecht, Maastricht, Groningen, Gauda, Amszterdam); 1998 Nürnberg, Kolozsvár, Gyulafehérvár, Nagyszeben; Chicago, III. ICA/SKR.; Sevilla, ICA, Esztergom; Manhattan, N.Y. ICA/SKR.; Maribor, ICA/SKR, Szentpétervár; Nürnberg, ICA/SKR; Nagyvárad; Róma. MELTE konferenciák, melyeknek szervezője és egyben a közgyűléseken beszámolók tartása: Kolozsvár, Esztergom, Sárospatak, Kalocsa, Debrecen, Nagyvárad, Sopron, Kismaros Nemzetközi Levéltári Kongresszuson való részvétel: Maastricht, Sevilla, Bécs 4

5 Nemzetközi Levéltári Tanács, Egyházi Levéltárak Szekciója (ICA/SKR) munkájában részvétel: Prága, alakuló ülés, a Szekció megalakítása, alapító tag; ICA/SKR Intéző Bizottsága tagja; 2000-ben Sevillában, majd 2004-ben Bécsben újra megválasztva a Bizottságba; Róma Főbb szakmai előadások, konferenciák: 1995előadás: Bethesda, az első magyar diakonissza kórház és a Filadelfia Diakonissza Egylet. Esztergom, Nemzetközi Történész Konferencia, elődás: Benda Kálmán és a Tatai Népfőiskola, Bp. Benda emlékest előadás: A népfőiskola jelentősége az ezredfordulón, Bp. Népfőiskolai esték előadás: Nemzetünk a család, Budapest, Magyar Nők Világfóruma előadás:servet kérdés az új dokumentumok fényében, Pápa előadás:szentmihályiné, Szabó Mária élete és munkássága, Vác, Népfőiskolai esték előadás:ifjúsági mozgalmak a két világháború között, Bp.Kollégiumi esték előadás: John Knox és a magyar reformáció, Edinburgh, International House előadás: Az első bentlakásos népfőiskola: Nagytarcsa, Protestáns Napok, Magyarok Háza, Bp előadás:worship in the Reformed Church through the Communist Era, melyet Lukas Fischer megjelentetett. Elhangzott a The History and Renewal of Reformed Worship konferencián, John Knox International Reformed Center, Genf 2002.előadás: A pataki teológia sajátosságai az 1930-as években, Újszászy-Szabó konferencia, Sárospatak 5

6 2002.előadás: Cseh-magyar református testvéri kapcsolatok, Husz János és a huszitizmus szerepe az európai társadalom viszonylatában c. nemzetközi konferencián előadás, Bp. Cseh Centrum 2002,előadás: The financial relationship between the Hungarian State and Church Archives, Kotor előadás: Theological Comittee, The ecumenical engagement to the Hungarian Reformed Church,és istentisztelet tartása, New Ecumenical Century konferencia, Beirut, WARC, 2003.előadás: Reformed Theology within the Protestant Theology and its ecumenical relationship to the Roman Catholicism, Emden, The Impact of Reformed Theology and Piety on past and current cultures konferencia Filmszemle, Tebenned bíztunk c. filmben szereplés A levéltárosok továbbképzése egyházi anyagának véleményezése a NKÖM részére Levéltári stratégia tervezet készítése a Levéltári Kollégium részére Dr. Kovács István kiállítás megnyitása, életútjának ismertetése, Szentmártonkáta előadás: History of the Hungarian Reformed Church through the Communist Era ( ). Berlin, Nemzetközi Egyháztörténészek konferenciája előadás: Healing of Memories, Ecumenism in Hungary in the 20th century, Nagyvárad, Ökumenikus Konferencia előadás: Calvin and his contacts with the Czech Diaspora, Emden, Nemzetközi Kálvin Kutatók Kongresszusa, 2006.előadás: Kardos János, mint főgondnok, Budapest, MRE és az Ügyvédi Kamara Kardos János emlékülése 6

7 2007. előadás: Ravasz László és a zsidómentés, DC, Reformátusok a totalitárius rendszerekben a XX. században, Budapest 2007.előadás: A Váradi Bilia története, Az Örök Ige, konferencia Vereb 2007.előadás: Ruyter Mihály és a gályarabok kiszabadítása, Pécs, Egyetemi Ifjúság Estéje előadás: A Váradi Biblia, örökségünk, Békés, Békés-Tarhosi Zenei Napok, Magvetés Konferencia előadás: Megtartó erő a Váradi Biblia, Nagyvárad, Varadinum 2008.előadás: Calvin and his contact with the Czech Diaspora, Debrecen, Calvin on the Peripheries, Nemzetközi Kálvin Konferencia, előadás: Konfliktusok a XX. sz. magyar egyháztörténetében, Megnyitó ELTE BTK 2008.előadás: Egymás terhét hordozzátok Hollandiai gyermekmentő akció, Magyarország és Németalföld kapcsolata konferencia, Debreceni Egyetem Nederlandisztikai Tanszék előadás: Documents of the Hungarian missioneries int he Synodal Archives of the Hungarian Reformed Church, DABOH, Budapest-Balatonfüred előadás: Lenni, vagy nem lenni, ahogy lehet. Egyezmény az állam és az MRE között, a fordulat éve a magyar nemzet és az egyházak történetében konferencia, KRE HTK-BTK, Bp előadás: Kálvin és az egyházi rendtartás, Révkomárom, Selye János Egyetem, Kálvin konferencia előadás: Kálvin és az egyházszervezet, Pozsony, Kálvin konferencia Kálvin időszerűsége kötet bemutatása, Debrecen, Kálvin Év országos megnyitója 2009.előadás: Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek országa Gyermekmentés és misszió, Hollandiai gyermekmentő akció, Debreceni Egyetem, Nederlandisztikai Tanszéke előadás: Kálvin és a diaszpóra, DC, Bp. 7

8 2009.előadás: Kálvin egyházi rendtartása és az egyházi tisztségek, Missziói Konferencia, Balatonfüred Kálvin időszerűsége kötet bemutatása, Kolozsvár, Coetus Theologorum előadás: Kálvin élete, küldetéstudata, Presbiteri Konferencia, Cece 2009.előadás: Kálvin egységtörekvései, Pápa, Kálvin Intézet megnyitója előadás: Soli Deo Gloria története, újraindulása, Nagykőrös, KRE TFK előadás: Reformáció: Kálvin, Huszár Gál, Mosonmagyaróvár, Református Egyházközség előadás: Kálvin az evangéliumi egységért, Kálvin Emléknap, KRE HTK, Bp előadás: Sárospatak és a népfőiskola, Kárpát-medencei Presbiteri Konferencia, Debrecen Bloemfontein, Dél Afrika, Kálvin és a megbékélés, 10. Nemzetközi Kálvin Kutatók Kongresszusa, előadás: Jézus Krisztus jó vitéze Soós Géza, Hősök, mártírok, áldozatok a XX. századi magyar reformátusságból. Konferencia a BTK-val és a tehetséggondozásban résztvevő diákokkal. Budapest, KRE HTK 2011.előadás: A special circumstance of the spread of the reformed faith in Hungary in the 16th century. Refo 500 konferencia, Zürich előadás: Az egyházi iskolák államosítása és az erkölcsi vákuum Lake Hope, Ohio, Magyar Baráti Közösség Itt-Ott konferenciája, előadás, Hitvallóink mint követendő példák a krisztusi emberkép kialakításában, Budapest, Párbeszéd Háza KIM szervezése, Vértanúink, hitvallóink ökumenikus konferencia a XX. század keresztény magyar tanúságtevőiről konferencia 2011.előadás: A népfőiskola forrásánál, Sárospatak, Református Kollégium, MNC konferencia, 75 éves a magyar népfőiskola konferencia 2011.előadás: Az MRE az Egyezmény után. Budapest, Nagyvárad tér, Presbiteri konferencia előadás:múltunk feltárása, Tréning Hét, KRE HTK, Bp elődás: Az egyházi iskolák államosítása és következményei, Kunszentmiklós, Baksay S. Gimnázium Hidvégardó, Trianon konferencia 2012.előadás: Az MRE a zsidómentésben, Raoul Wallenberg Konferencia, Bp. Deák tér aug. 23. Bp. Parlament, The European Day of Rememberance for Victims of Totalitarian Regimes. 8

9 2012.előadás: Szegedi Kis István a teológus reformátor, kálmáncsai lelkész-püspök , előadás: Bucsay Mihály lelkipásztor, professzor, egyháztörténész 100 éve született. Hit Hűség Haza, A protestáns graduáloktól a genfi zsoltárokig konferencia, Kálmáncsa, előadás: Budapesti református teológusok az 56-os forradalomban Megemlékezés okt. 23-ról, KRE HTK, TÁMOP, IPU Magyar-Skandináv Baráti Tagozata Az Északi Modell egy sajátos fejlődési modell tanulságai Parlament felsőházi terem Délvidéki Magyar Golgota , országos megemlékezés, MTA, Parlament, Fővédnök: Kövér László Magyar Nyelv Napja, Petőfi Irodalmi Múzeum,. NEFMI előadás, szervezés és könyvbemutató: futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. ( 2. Tim. 4,7)., Soos Géza élete, küldetéstudata, felelősségvállalása a magyar nemzet- és a református egyház életében, TÁMOP, Bp. KRE HTK, Soos Géza konferencia, 2012.előadás, szervezés: Reformátusok a zsidómentésben, Jó Pásztor 70 év, Jó Pásztor 70, Embermentés a II világháborús Magyarországon, az MRE és a KRE közös konferenciája, Bp. MRE Zsinati Székház előadás: Megmaradásunk: A templom és az iskola előadás: Megmaradásunk: A közösség Szalkszentmárton, Petőfi Múzeum Baráti Kör és Református Egyházközség szervezésében, Kegyeleti Konferencia, Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság konf Információs társadalom kontra magyar társadalom, MTA Tanácsterem, szervező: Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Hungarorum gens, PPKE, Budapest, Római Katolikus Egyháztörténeti Bizottság konferenciája Erdő Péter elnökletével és előadásával 2013.előadás: An special circumstance of the spreading of reformed faith in Hungary in the 16th century, History Department, Faculty of Humanities and Social Scienses, University of Zagreb, Zágráb, A reformáció Horvátországban, nemzetközi konferencia, A szervezők az elektronikusan elküldött előadást felolvastatták Magyar nők a nagyvilágban konferencia, Bp. Parlament felsőházi terme, fővédnök: Kövér László Drs hallgatók gondozása 9

10 Győrffy Eszter, Csűrös András, Boza Kristóf, Hajdú Éva, Szalkay Róbert,Vass Réka, Lányi Gábor. Szakbírálói vélemények, és doktori, habilitációs vizsgabizottsági tagság: opponens, Baráth Béla Levente Földbegyökerezés és égbe fogózás A Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében ( ), doktori értekezés, Debrecen Blázy Árpád, doktori vizsgabizottsági tag, Bp.KRE HTK opponens, Gonda László,The Understanding of Mission int he Reformed Church in Hungary ( ), doktori vizsga, Utrecht, Hollandia opponens, Füsti Molnár Szilveszter, Ecclesia sine macula et ruga, doktori vizsga, Amszterdam, Hollandia Pávich Zsuzsanna, vizsgabizottság kérdező tagja, KRE HTK Literáty Zoltán, doktori szigorlati vizsgabizottság kérdező tagja Siba Balázs doktori szigorlati vizsgabizottság kérdező tagja, KRE HTK Lassú Gábor, bizottsági tag, Szabó Előd szigorlati vizsgabizottság kérdező tagja opponens Baráth Béla habil. vizsgáján, Debrecen. Ref. Hittud. Egyetem Varga Gáborné PhD védésén bizottsági tag, ELTE BTK dr. Rezi Elek unit. püspök habilitációs eljárására véleményt küldtem DRHE, Bernáthné Somogyi Márta, A strassburgi lelkészfeleség, Katharina Zell munkásságának bemutatása iratai tükrében című hittudományi doktori, Phd értekezésén a nyilvános disputa tagja a DRHE-en. 10

11 2001 előtti publikációk: A Baldácsy Alapítvány, Confessio, Móricz Zsigmond emlékest a Zeneakadémián, Református ifjúsági egyesületek és mozgalmak Magyarországon a XX. században. Bp Fejezetek a Protestáns Népfőiskola történetéből. I. Theologia Szemle, 1994 Fejezetek a Protestáns Népfőiskola történetéből II, Theologiai Szemle, A magyar népfőiskola forrása, MNC, Sárospatak, Bethesda az első magyar diakonissza kórház és a Filadelfia Diakonissza Egylet. Ministerio, Esztergom, A pietizmus, Újprotestáns mozgalmak, Gyülekezeti élet és ifjúsági munka a két világháború közötti Magyarországon, Egyháztörténet II. Tankönyv és tanári kézikönyv, szerk. Ladányi- Tőkéczki-Papp, Budapest Levéltári Útmutató, (egyházi levéltárosoknak) felelős kiadó, Bp Burián István naplói , szerk., Budapest, Ki kicsoda az egyházi levéltárakban, felelős kiadó, Kalocsa, 2000, Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának Repertoriuma, szerkesztő, előszó és felelős kiadó, Bp A PhD védése óta megjelent publikációk: Benda Kálmán és a Tatai Népfőiskola. Studia Caroliensia, Bp. 2001/3. 11

12 A Sárospataki Református Kollégium mint a magyar népfőiskola mozgalom otthonteremtője. Doctrina et Pietatis. Debrecen-Sárospatak, A Sárospataki Teológiai Akadémia jellegzetességei az 1930-as években. Sárospataki Füzetek, A Sárospataki Református Kollégium, mint a magyar népfőiskolai mozgalom otthonteremtője, Doctrina et Pietas, Debrecen-Sárospatak, A Bethesda Jubileumi kötetében tanulmány a Bethesda történetéről, 2002 A MELTE nemzetközi kapcsolatai. (tanulmány) Előszó és felelős kiadó, hogy egyek legyenek. Jubileumi kötet. Debrecen, A Református Egyház és a 43-as konferencia, Számvetés, MRE, Budapest, A WARC a református nők igehirdetési kötetében igehirdetés Trinity Sunday Genf, 2003 Thousand years in Europe, Church Archives of Hungary, előszó, társszerkesztő, felelős kiadó, Bp A Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának története, A Budapesti Református Egyházmegye története, Bp History of the Hungarian Reformed Church Throug the Communist Era ( ), in. Die ungarischen Kirchen. Ihre jüngste Geschichte und aktuelle Probleme (Mit Beitragen von Csaba Fazekas et al.) Förderung vergleichender Staat-Kirche-Forschung e. V., Berlin, Schriftenreihe des Instituts für vergleichende Staat-Kirche-Forschung, Helf 17. Elmegyek, hogy megáldjalak téged, A protestáns népfőiskolák eredményei, Ostium in Caelo, Jubileumi kötet, Budapest, 2006 Kardos János ( ) főgondnoksága. Református Egyház sz , 12

13 Kardos János ( ) főgondnoksága, Ki szíveket tanít, Jubileumi kötet, Budapest, 2006 Megújulás, visszarendeződés; Dokumentumok a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában az es esztendők történetének kutatásához, szerkesztés, Kálvin Kiadó, Budapest, Ravasz László és a zsidómentés, Theologiai Szemle, 2007/4. sz Lenni, vagy nem lenni, ahogy lehet, Egyezmény az állam és az MRE között, Confessio, 2008/4. sz Megújulás, visszarendeződés; Dokumentumok a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában az as esztendők történetének kutatásához, szerkesztés, Kálvin Kiadó, Budapest Calvin and his contact with the Czech Diaspora, in. Calvinism ont he Peripheries: Region and civil society in Europe, ed. Abraham Kovacs, Budapest, L armattan, Kálvin és a diaszpóra, Confessio, 2009/4. sz. Kálvin időszerűsége Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról recenzió, Teológiai Szemle, 2009/4. sz. és Studia Theologica Debreciensis, 2009, Egymás terhét hordozzátok, Hollandiai gyermekmentő akció, Debrecentől Amszterdamig, Magyarország és Németalföld kapcsolata, Szerk.: Bozzay Réka, Pusztai Gábor,Debrecen, Nederlandisztika Tanszék, A Váradi Biblia, Magvetés, szerk.: Katona Gyula, Békés ( ), Kálvin törekvései az evangéliumi hit egységére, Bp. KRE HTK, Téka Jézus Krisztus jó vitéze Soós Géza, Hősök, mártírok, áldozatok a XX. századi magyar reformátusságból, Bp Az 1947-es támadás a vallásoktatás ellen, Kezdetben volt az ige, szerk. Peres Imre, Debrecen,

14 A népfőiskola forrásánál, Emlékezz vissza az egész útra, 75 éves a magyar népfőiskola, MNC, Az 1947-es támadás a vallásoktatás ellen, Kezdetben volt az ige, szerk. Peres Imre, Debrecen, A népfőiskola forrásánál, Emlékezz vissza az egész útra, 75 éves a magyar népfőiskola, MNC, Az egyházi iskolák államosítása 1948 és az erkölcsi vákuum, Magyar Baráti Közösség évkönyve, USA,2012, Itt-Ott Kalendárium Soos Géza A hitet megtartottam c. kötet, szerkesztése, tanulmány írása, MRE Zsinati Levéltára kiadványa, Debrecen, Alföldi Nyomda. 138 Zsidómentő szolgálat a Magyarországi Református Egyházban, Confessio, sz Történelmet írunk. Tisztelgő kötet Ladányi Sándor 75. születésnapja alkalmából szerk. Horváth Erzsébet és Literáty Zoltán és tanulmány írása, KRE HTK kiadványa Ebben tanulmányom: A reformáció terjedésének okai Magyarországon Az egyházi iskolák államosítása 1948 erkölcsi vákuum, Isten fia magának egy kiválasztott gyülekezete gyűjt egybe Ünnepi kötet Dr. Márkus Mihály püspök, professzor 70. születésnapja tiszteletére, szerk.: Dr. Szabó Előd, Pápa, Ravasz László és a református egyház a zsidómentésben, Vigília Interjúk: MTV, Tislér Géza, Reformáció c. adáshoz beszélgetés Kálvinról Reformátusok Lapjában Bagdán Zsuzsanna beszélgetése velem a reformáció elterjedéséről magyar földön Hálózat Tv. beszélgetés a reformációról 2012 A magyarok istenére, parókia.hu. ( Fekete Zsuzsa) A magyar református Wallenberg, reformatus.hu, ez angolul is megjelent Burus Katalin fordításában. ( Sindelyes Dóra) Video portré, készítette az Inform Video Archivum, Bp interjú a parókia.hu-nak, - Fekete Zsuzsa március 15 és napjaink témában. 14

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE KÖNYVEK

A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE KÖNYVEK 1 A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Baráth Béla Levente (PhD) (Utolsó frissítés: 2010. augusztus 9.) KÖNYVEK ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK Földbegyökerezés és égbe fogózás

Részletesebben

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD)

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) 1 A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: Földbegyökerezés és égbe fogózás A Tiszántúli

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc)

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) Curriculum Vitae Personal Data Attila János BORSI Name Ph.D. Title Male Gender 1974 Year of Birth Hungary Place of Birth (Country) borsi.attila@kre.hu Email-address(es) Office Phone Number Doctoral Studies

Részletesebben

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: email: abraham.kovacs@ptsem.edu

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Szakmai életrajz. 2000-2001 református segédlelkész, szerkesztőként a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának munkatársa

Szakmai életrajz. 2000-2001 református segédlelkész, szerkesztőként a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának munkatársa Szakmai életrajz Nevem Pecsuk Ottó. Születtem 1974. december 19-én, Budapesten. Lakcímem: 1119 Budapest, Allende Park 9. Tel: 06 70294 76 35 Email: opecsuk@yahoo.com Iskoláim: 1989-1993 Károlyi Mihály

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI

A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI A MISSZIÓI IRODA AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI CIGANISZTIKA CIGÁNYMISSZIÓ I., II. ÉS III. Előadó: DANI ESZTER, LANDAUER ATTILA,

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja Unitas Közös Katalógusa és Információs Portálja www.unitas.hu "In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0 Literáty Zoltán literaty.zoltan@kre.hu Könyv Publikációk Az erőszakosaké a mennyek országa? Válogatás az Érdligeti Református Egyházközségben 2011 2012-ben elhangzott prédikációkból. Érdligeti Református

Részletesebben

Dr. Jakab-Szászi Andrea

Dr. Jakab-Szászi Andrea Dr. Jakab-Szászi Andrea Református Pedagógiai Intézet Pedagógiai (katechetikai szakértő) igazgatóhelyettes SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS PILOT PROGRAM, 2014. 11.05. Életrajz - végzettség

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén

A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Hittudományi Tanácskozása,

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm 3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai 1948 1964 15,5 ifm Református Szeretetszolgálat iratai A/ Szervezési iratok, Jegyzőkönyvek. Jelentések. Szeretetszolgálati és diakóniai szervezési iratok

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

Balla Péter tanszékvezető egyetemi tanár, KRE HTK Újszövetségi Tanszék rektor, KRE Szakmai önéletrajz Curriculum vitae

Balla Péter tanszékvezető egyetemi tanár, KRE HTK Újszövetségi Tanszék rektor, KRE Szakmai önéletrajz Curriculum vitae Balla Péter tanszékvezető egyetemi tanár, KRE HTK Újszövetségi Tanszék rektor, KRE Szakmai önéletrajz Curriculum vitae Személyi adatok: Budapesten születtem, 1962. március 31-én. Feleségem Dr. Hegedűs

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELİD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens, rektorhelyettes Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822,

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Károli Közösségi Napok programjai március

Károli Közösségi Napok programjai március Készítette: Czinege János Frissítés dátuma: 2016.03.09. Károli Közösségi Napok programjai 2016. március 16-18. Az egyes kari programok a kar nevére kattintva érhetők el. Összegyetemi Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Doctor Univ. (történelem, tört. segédtudományai) 1984. ELTE, Bp. Ph.D. 2002. (egyháztörténet) Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp.

Doctor Univ. (történelem, tört. segédtudományai) 1984. ELTE, Bp. Ph.D. 2002. (egyháztörténet) Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. Név: Horváth Erzsébet Ph.D. Született: 1957. 02. 18. Szalkszentmárton Tanulmányok: 1975-1980. Budapesti Református Theologiai Akadémia 1979-1982. ELTE, Bp. levéltár-kiegészítő szak Diplomák: Lelkészképesítő

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai

Részletesebben

A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc ( )

A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc ( ) Arcképcsarnok 29 Virágos Márta A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc (1862 1948) Professor Ferenc Kiss Was the First Rector of the Hungarian Royal University of Arts and Sciences

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS / A KŐSZIKLÁN EPULT VAR A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS gimnáziumi tanár Kiadja Az Országos Református Tanáregyesület a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának anyagi támogatásával

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

Az Újszövetségi Tanszék rövid története

Az Újszövetségi Tanszék rövid története Az Újszövetségi Tanszék rövid története Teológiánk megalapításakor még nem volt külön Újszövetségi Tanszék, ezért szóljunk röviden azokról is, akik az Újszövetséghez kapcsolódó tárgyakat a kezdeti évtizedekben

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4.

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4. HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET 1088 Budapest, Reviczky u. 4. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. Előzmények HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ALAPÍTÁS ALAPÍTÓK ALAPÍTÓK

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére 2010. december 23. http://majt.hu/ A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio "Társadalmi nemek" számának szerkesztője )

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio Társadalmi nemek számának szerkesztője ) HA ROSSZUL LÁTJA E LEVÉL KARAKTEREIT KATTINTSON IDE: http://www.oktatas.uni.hu/gender.htm Meghivó Oktatás és iskolázottság nemi egyenlőtlenségek cimmel közös tudományos konferenciát rendez az MTA Nevelésszociológiai,

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben