A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 2001."

Átírás

1 Horváth Erzsébet Személyes adatok: Született: Szalkszentmárton Tanulmányok: Budapesti Református Theologiai Akadémia ELTE, Bp. levéltár-kiegészítő szak Diplomák: Lelkészképesítő I. 1980, II Levéltáros, Disszertációk: A Magyarországi Református Egyház szervezetének változásai. (doktori disszertáció, ELTE), A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp A református iskolák államosítása / / (habilitációs értekezés egyháztörténetből), Bp. Debrecen. Tudományos fokozatok: Doctor Univ. (történelem, tört. segédtudományai) ELTE, Bp. Ph.D (egyháztörténet) Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 1

2 2011. Habil. Debrecen. Ref. Hittudományi Egyetem. Külföldi tanulmányok: Mc.Cormick Theological Seminary, Chicago, Ill. az Egyházak Világ Tanácsa ösztöndíja júl.-szept. International (Reformed) House, Edinburgh, Skócia, egyházi program és levéltári kutatás. Munkahelyek, tisztségek: Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, exmittált hallgató Budapest-Kálvin téri egyházközség, segédlelkész Budakeszi egyházközség, beosztott lelkész Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára, levéltáros BRTA leány hallgatóinak lelkigondozója MRE Diakónusképző Intézete, Tábita, egyháztörténet tanára a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának igazgatója tanév II. félévében vendégelőadó Kolozsvárott Dunamelléki Ref. Egyházkerület iskolaügyi tanácsosa a Károli G. Református Egyetem Hittudományi Karának egyetemes egyháztörténet adjunktus 2

3 1993. Debrecen, a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének (MELTE) alapító tagja s egyben Intéző Bizottsági tag is SDG szervező, majd rendes titkára a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének választmányi tagja Dunamelléki Református Egyházkerület gyűjteményi előadója Levéltári szakfelügyelő a Levéltári Szakmai Kollégium tanácskozási joggal bíró tagja MELTE elnöke Károli G. Ref. Egyetem BTK, óraadó a Levéltári Szemle Szerkesztő Bizottságának tagja , NKA Levéltári Kollégiumának kuratóriumi tagja Nemzetközi Kálvin Kutató Központ tagja A Magyar Biblia Társulat tagja Határon túli egyházi levéltárak pályázatait bíráló bizottság tagja a Levéltári Szakmai Kollégium rendes tagja Pauler Gyula Bizottság tagja KRE HTK egyháztörténeti tanszék docens NKA Levéltári Kollégium tagja 3

4 2007-KRE HTK egyháztörténeti tanszék tanszékvezető ORGYT elnöke MRE Zsinatának tagja MRE Emlékhely Bizottságának tagja Tényfeltáró Történész Bizottság tagja Lelkészképesítő Vizsga Bizottság tag ( szept. 20. Honosító Bizottság) KRE Feljebbviteli Bizottságban tag A KRE Minőségbiztosító Bizottság tagja KRE Fogyatékkal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság tagja 2015-ig Levéltári tanulmányutak, konferenciák bel-és külföldön: 1990-től több alkalommal Hollandiában (Hága, Utrecht, Maastricht, Groningen, Gauda, Amszterdam); 1998 Nürnberg, Kolozsvár, Gyulafehérvár, Nagyszeben; Chicago, III. ICA/SKR.; Sevilla, ICA, Esztergom; Manhattan, N.Y. ICA/SKR.; Maribor, ICA/SKR, Szentpétervár; Nürnberg, ICA/SKR; Nagyvárad; Róma. MELTE konferenciák, melyeknek szervezője és egyben a közgyűléseken beszámolók tartása: Kolozsvár, Esztergom, Sárospatak, Kalocsa, Debrecen, Nagyvárad, Sopron, Kismaros Nemzetközi Levéltári Kongresszuson való részvétel: Maastricht, Sevilla, Bécs 4

5 Nemzetközi Levéltári Tanács, Egyházi Levéltárak Szekciója (ICA/SKR) munkájában részvétel: Prága, alakuló ülés, a Szekció megalakítása, alapító tag; ICA/SKR Intéző Bizottsága tagja; 2000-ben Sevillában, majd 2004-ben Bécsben újra megválasztva a Bizottságba; Róma Főbb szakmai előadások, konferenciák: 1995előadás: Bethesda, az első magyar diakonissza kórház és a Filadelfia Diakonissza Egylet. Esztergom, Nemzetközi Történész Konferencia, elődás: Benda Kálmán és a Tatai Népfőiskola, Bp. Benda emlékest előadás: A népfőiskola jelentősége az ezredfordulón, Bp. Népfőiskolai esték előadás: Nemzetünk a család, Budapest, Magyar Nők Világfóruma előadás:servet kérdés az új dokumentumok fényében, Pápa előadás:szentmihályiné, Szabó Mária élete és munkássága, Vác, Népfőiskolai esték előadás:ifjúsági mozgalmak a két világháború között, Bp.Kollégiumi esték előadás: John Knox és a magyar reformáció, Edinburgh, International House előadás: Az első bentlakásos népfőiskola: Nagytarcsa, Protestáns Napok, Magyarok Háza, Bp előadás:worship in the Reformed Church through the Communist Era, melyet Lukas Fischer megjelentetett. Elhangzott a The History and Renewal of Reformed Worship konferencián, John Knox International Reformed Center, Genf 2002.előadás: A pataki teológia sajátosságai az 1930-as években, Újszászy-Szabó konferencia, Sárospatak 5

6 2002.előadás: Cseh-magyar református testvéri kapcsolatok, Husz János és a huszitizmus szerepe az európai társadalom viszonylatában c. nemzetközi konferencián előadás, Bp. Cseh Centrum 2002,előadás: The financial relationship between the Hungarian State and Church Archives, Kotor előadás: Theological Comittee, The ecumenical engagement to the Hungarian Reformed Church,és istentisztelet tartása, New Ecumenical Century konferencia, Beirut, WARC, 2003.előadás: Reformed Theology within the Protestant Theology and its ecumenical relationship to the Roman Catholicism, Emden, The Impact of Reformed Theology and Piety on past and current cultures konferencia Filmszemle, Tebenned bíztunk c. filmben szereplés A levéltárosok továbbképzése egyházi anyagának véleményezése a NKÖM részére Levéltári stratégia tervezet készítése a Levéltári Kollégium részére Dr. Kovács István kiállítás megnyitása, életútjának ismertetése, Szentmártonkáta előadás: History of the Hungarian Reformed Church through the Communist Era ( ). Berlin, Nemzetközi Egyháztörténészek konferenciája előadás: Healing of Memories, Ecumenism in Hungary in the 20th century, Nagyvárad, Ökumenikus Konferencia előadás: Calvin and his contacts with the Czech Diaspora, Emden, Nemzetközi Kálvin Kutatók Kongresszusa, 2006.előadás: Kardos János, mint főgondnok, Budapest, MRE és az Ügyvédi Kamara Kardos János emlékülése 6

7 2007. előadás: Ravasz László és a zsidómentés, DC, Reformátusok a totalitárius rendszerekben a XX. században, Budapest 2007.előadás: A Váradi Bilia története, Az Örök Ige, konferencia Vereb 2007.előadás: Ruyter Mihály és a gályarabok kiszabadítása, Pécs, Egyetemi Ifjúság Estéje előadás: A Váradi Biblia, örökségünk, Békés, Békés-Tarhosi Zenei Napok, Magvetés Konferencia előadás: Megtartó erő a Váradi Biblia, Nagyvárad, Varadinum 2008.előadás: Calvin and his contact with the Czech Diaspora, Debrecen, Calvin on the Peripheries, Nemzetközi Kálvin Konferencia, előadás: Konfliktusok a XX. sz. magyar egyháztörténetében, Megnyitó ELTE BTK 2008.előadás: Egymás terhét hordozzátok Hollandiai gyermekmentő akció, Magyarország és Németalföld kapcsolata konferencia, Debreceni Egyetem Nederlandisztikai Tanszék előadás: Documents of the Hungarian missioneries int he Synodal Archives of the Hungarian Reformed Church, DABOH, Budapest-Balatonfüred előadás: Lenni, vagy nem lenni, ahogy lehet. Egyezmény az állam és az MRE között, a fordulat éve a magyar nemzet és az egyházak történetében konferencia, KRE HTK-BTK, Bp előadás: Kálvin és az egyházi rendtartás, Révkomárom, Selye János Egyetem, Kálvin konferencia előadás: Kálvin és az egyházszervezet, Pozsony, Kálvin konferencia Kálvin időszerűsége kötet bemutatása, Debrecen, Kálvin Év országos megnyitója 2009.előadás: Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek országa Gyermekmentés és misszió, Hollandiai gyermekmentő akció, Debreceni Egyetem, Nederlandisztikai Tanszéke előadás: Kálvin és a diaszpóra, DC, Bp. 7

8 2009.előadás: Kálvin egyházi rendtartása és az egyházi tisztségek, Missziói Konferencia, Balatonfüred Kálvin időszerűsége kötet bemutatása, Kolozsvár, Coetus Theologorum előadás: Kálvin élete, küldetéstudata, Presbiteri Konferencia, Cece 2009.előadás: Kálvin egységtörekvései, Pápa, Kálvin Intézet megnyitója előadás: Soli Deo Gloria története, újraindulása, Nagykőrös, KRE TFK előadás: Reformáció: Kálvin, Huszár Gál, Mosonmagyaróvár, Református Egyházközség előadás: Kálvin az evangéliumi egységért, Kálvin Emléknap, KRE HTK, Bp előadás: Sárospatak és a népfőiskola, Kárpát-medencei Presbiteri Konferencia, Debrecen Bloemfontein, Dél Afrika, Kálvin és a megbékélés, 10. Nemzetközi Kálvin Kutatók Kongresszusa, előadás: Jézus Krisztus jó vitéze Soós Géza, Hősök, mártírok, áldozatok a XX. századi magyar reformátusságból. Konferencia a BTK-val és a tehetséggondozásban résztvevő diákokkal. Budapest, KRE HTK 2011.előadás: A special circumstance of the spread of the reformed faith in Hungary in the 16th century. Refo 500 konferencia, Zürich előadás: Az egyházi iskolák államosítása és az erkölcsi vákuum Lake Hope, Ohio, Magyar Baráti Közösség Itt-Ott konferenciája, előadás, Hitvallóink mint követendő példák a krisztusi emberkép kialakításában, Budapest, Párbeszéd Háza KIM szervezése, Vértanúink, hitvallóink ökumenikus konferencia a XX. század keresztény magyar tanúságtevőiről konferencia 2011.előadás: A népfőiskola forrásánál, Sárospatak, Református Kollégium, MNC konferencia, 75 éves a magyar népfőiskola konferencia 2011.előadás: Az MRE az Egyezmény után. Budapest, Nagyvárad tér, Presbiteri konferencia előadás:múltunk feltárása, Tréning Hét, KRE HTK, Bp elődás: Az egyházi iskolák államosítása és következményei, Kunszentmiklós, Baksay S. Gimnázium Hidvégardó, Trianon konferencia 2012.előadás: Az MRE a zsidómentésben, Raoul Wallenberg Konferencia, Bp. Deák tér aug. 23. Bp. Parlament, The European Day of Rememberance for Victims of Totalitarian Regimes. 8

9 2012.előadás: Szegedi Kis István a teológus reformátor, kálmáncsai lelkész-püspök , előadás: Bucsay Mihály lelkipásztor, professzor, egyháztörténész 100 éve született. Hit Hűség Haza, A protestáns graduáloktól a genfi zsoltárokig konferencia, Kálmáncsa, előadás: Budapesti református teológusok az 56-os forradalomban Megemlékezés okt. 23-ról, KRE HTK, TÁMOP, IPU Magyar-Skandináv Baráti Tagozata Az Északi Modell egy sajátos fejlődési modell tanulságai Parlament felsőházi terem Délvidéki Magyar Golgota , országos megemlékezés, MTA, Parlament, Fővédnök: Kövér László Magyar Nyelv Napja, Petőfi Irodalmi Múzeum,. NEFMI előadás, szervezés és könyvbemutató: futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. ( 2. Tim. 4,7)., Soos Géza élete, küldetéstudata, felelősségvállalása a magyar nemzet- és a református egyház életében, TÁMOP, Bp. KRE HTK, Soos Géza konferencia, 2012.előadás, szervezés: Reformátusok a zsidómentésben, Jó Pásztor 70 év, Jó Pásztor 70, Embermentés a II világháborús Magyarországon, az MRE és a KRE közös konferenciája, Bp. MRE Zsinati Székház előadás: Megmaradásunk: A templom és az iskola előadás: Megmaradásunk: A közösség Szalkszentmárton, Petőfi Múzeum Baráti Kör és Református Egyházközség szervezésében, Kegyeleti Konferencia, Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság konf Információs társadalom kontra magyar társadalom, MTA Tanácsterem, szervező: Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Hungarorum gens, PPKE, Budapest, Római Katolikus Egyháztörténeti Bizottság konferenciája Erdő Péter elnökletével és előadásával 2013.előadás: An special circumstance of the spreading of reformed faith in Hungary in the 16th century, History Department, Faculty of Humanities and Social Scienses, University of Zagreb, Zágráb, A reformáció Horvátországban, nemzetközi konferencia, A szervezők az elektronikusan elküldött előadást felolvastatták Magyar nők a nagyvilágban konferencia, Bp. Parlament felsőházi terme, fővédnök: Kövér László Drs hallgatók gondozása 9

10 Győrffy Eszter, Csűrös András, Boza Kristóf, Hajdú Éva, Szalkay Róbert,Vass Réka, Lányi Gábor. Szakbírálói vélemények, és doktori, habilitációs vizsgabizottsági tagság: opponens, Baráth Béla Levente Földbegyökerezés és égbe fogózás A Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében ( ), doktori értekezés, Debrecen Blázy Árpád, doktori vizsgabizottsági tag, Bp.KRE HTK opponens, Gonda László,The Understanding of Mission int he Reformed Church in Hungary ( ), doktori vizsga, Utrecht, Hollandia opponens, Füsti Molnár Szilveszter, Ecclesia sine macula et ruga, doktori vizsga, Amszterdam, Hollandia Pávich Zsuzsanna, vizsgabizottság kérdező tagja, KRE HTK Literáty Zoltán, doktori szigorlati vizsgabizottság kérdező tagja Siba Balázs doktori szigorlati vizsgabizottság kérdező tagja, KRE HTK Lassú Gábor, bizottsági tag, Szabó Előd szigorlati vizsgabizottság kérdező tagja opponens Baráth Béla habil. vizsgáján, Debrecen. Ref. Hittud. Egyetem Varga Gáborné PhD védésén bizottsági tag, ELTE BTK dr. Rezi Elek unit. püspök habilitációs eljárására véleményt küldtem DRHE, Bernáthné Somogyi Márta, A strassburgi lelkészfeleség, Katharina Zell munkásságának bemutatása iratai tükrében című hittudományi doktori, Phd értekezésén a nyilvános disputa tagja a DRHE-en. 10

11 2001 előtti publikációk: A Baldácsy Alapítvány, Confessio, Móricz Zsigmond emlékest a Zeneakadémián, Református ifjúsági egyesületek és mozgalmak Magyarországon a XX. században. Bp Fejezetek a Protestáns Népfőiskola történetéből. I. Theologia Szemle, 1994 Fejezetek a Protestáns Népfőiskola történetéből II, Theologiai Szemle, A magyar népfőiskola forrása, MNC, Sárospatak, Bethesda az első magyar diakonissza kórház és a Filadelfia Diakonissza Egylet. Ministerio, Esztergom, A pietizmus, Újprotestáns mozgalmak, Gyülekezeti élet és ifjúsági munka a két világháború közötti Magyarországon, Egyháztörténet II. Tankönyv és tanári kézikönyv, szerk. Ladányi- Tőkéczki-Papp, Budapest Levéltári Útmutató, (egyházi levéltárosoknak) felelős kiadó, Bp Burián István naplói , szerk., Budapest, Ki kicsoda az egyházi levéltárakban, felelős kiadó, Kalocsa, 2000, Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának Repertoriuma, szerkesztő, előszó és felelős kiadó, Bp A PhD védése óta megjelent publikációk: Benda Kálmán és a Tatai Népfőiskola. Studia Caroliensia, Bp. 2001/3. 11

12 A Sárospataki Református Kollégium mint a magyar népfőiskola mozgalom otthonteremtője. Doctrina et Pietatis. Debrecen-Sárospatak, A Sárospataki Teológiai Akadémia jellegzetességei az 1930-as években. Sárospataki Füzetek, A Sárospataki Református Kollégium, mint a magyar népfőiskolai mozgalom otthonteremtője, Doctrina et Pietas, Debrecen-Sárospatak, A Bethesda Jubileumi kötetében tanulmány a Bethesda történetéről, 2002 A MELTE nemzetközi kapcsolatai. (tanulmány) Előszó és felelős kiadó, hogy egyek legyenek. Jubileumi kötet. Debrecen, A Református Egyház és a 43-as konferencia, Számvetés, MRE, Budapest, A WARC a református nők igehirdetési kötetében igehirdetés Trinity Sunday Genf, 2003 Thousand years in Europe, Church Archives of Hungary, előszó, társszerkesztő, felelős kiadó, Bp A Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának története, A Budapesti Református Egyházmegye története, Bp History of the Hungarian Reformed Church Throug the Communist Era ( ), in. Die ungarischen Kirchen. Ihre jüngste Geschichte und aktuelle Probleme (Mit Beitragen von Csaba Fazekas et al.) Förderung vergleichender Staat-Kirche-Forschung e. V., Berlin, Schriftenreihe des Instituts für vergleichende Staat-Kirche-Forschung, Helf 17. Elmegyek, hogy megáldjalak téged, A protestáns népfőiskolák eredményei, Ostium in Caelo, Jubileumi kötet, Budapest, 2006 Kardos János ( ) főgondnoksága. Református Egyház sz , 12

13 Kardos János ( ) főgondnoksága, Ki szíveket tanít, Jubileumi kötet, Budapest, 2006 Megújulás, visszarendeződés; Dokumentumok a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában az es esztendők történetének kutatásához, szerkesztés, Kálvin Kiadó, Budapest, Ravasz László és a zsidómentés, Theologiai Szemle, 2007/4. sz Lenni, vagy nem lenni, ahogy lehet, Egyezmény az állam és az MRE között, Confessio, 2008/4. sz Megújulás, visszarendeződés; Dokumentumok a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában az as esztendők történetének kutatásához, szerkesztés, Kálvin Kiadó, Budapest Calvin and his contact with the Czech Diaspora, in. Calvinism ont he Peripheries: Region and civil society in Europe, ed. Abraham Kovacs, Budapest, L armattan, Kálvin és a diaszpóra, Confessio, 2009/4. sz. Kálvin időszerűsége Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról recenzió, Teológiai Szemle, 2009/4. sz. és Studia Theologica Debreciensis, 2009, Egymás terhét hordozzátok, Hollandiai gyermekmentő akció, Debrecentől Amszterdamig, Magyarország és Németalföld kapcsolata, Szerk.: Bozzay Réka, Pusztai Gábor,Debrecen, Nederlandisztika Tanszék, A Váradi Biblia, Magvetés, szerk.: Katona Gyula, Békés ( ), Kálvin törekvései az evangéliumi hit egységére, Bp. KRE HTK, Téka Jézus Krisztus jó vitéze Soós Géza, Hősök, mártírok, áldozatok a XX. századi magyar reformátusságból, Bp Az 1947-es támadás a vallásoktatás ellen, Kezdetben volt az ige, szerk. Peres Imre, Debrecen,

14 A népfőiskola forrásánál, Emlékezz vissza az egész útra, 75 éves a magyar népfőiskola, MNC, Az 1947-es támadás a vallásoktatás ellen, Kezdetben volt az ige, szerk. Peres Imre, Debrecen, A népfőiskola forrásánál, Emlékezz vissza az egész útra, 75 éves a magyar népfőiskola, MNC, Az egyházi iskolák államosítása 1948 és az erkölcsi vákuum, Magyar Baráti Közösség évkönyve, USA,2012, Itt-Ott Kalendárium Soos Géza A hitet megtartottam c. kötet, szerkesztése, tanulmány írása, MRE Zsinati Levéltára kiadványa, Debrecen, Alföldi Nyomda. 138 Zsidómentő szolgálat a Magyarországi Református Egyházban, Confessio, sz Történelmet írunk. Tisztelgő kötet Ladányi Sándor 75. születésnapja alkalmából szerk. Horváth Erzsébet és Literáty Zoltán és tanulmány írása, KRE HTK kiadványa Ebben tanulmányom: A reformáció terjedésének okai Magyarországon Az egyházi iskolák államosítása 1948 erkölcsi vákuum, Isten fia magának egy kiválasztott gyülekezete gyűjt egybe Ünnepi kötet Dr. Márkus Mihály püspök, professzor 70. születésnapja tiszteletére, szerk.: Dr. Szabó Előd, Pápa, Ravasz László és a református egyház a zsidómentésben, Vigília Interjúk: MTV, Tislér Géza, Reformáció c. adáshoz beszélgetés Kálvinról Reformátusok Lapjában Bagdán Zsuzsanna beszélgetése velem a reformáció elterjedéséről magyar földön Hálózat Tv. beszélgetés a reformációról 2012 A magyarok istenére, parókia.hu. ( Fekete Zsuzsa) A magyar református Wallenberg, reformatus.hu, ez angolul is megjelent Burus Katalin fordításában. ( Sindelyes Dóra) Video portré, készítette az Inform Video Archivum, Bp interjú a parókia.hu-nak, - Fekete Zsuzsa március 15 és napjaink témában. 14

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Végzettség, szakképzettség 2013 Károli Gáspár Református Egyetem szupervízor szakirányú továbbképzés 2003-2007 Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: email: abraham.kovacs@ptsem.edu

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. (2014. július)

Szakmai önéletrajz. (2014. július) DR. DÁVID ISTVÁN - orgonaművész, - főiskolai tanár, intézetvezető helyettes (KRE-TFK) Hittanoktató és Kántorképző Intézet - a Nagykőrösi Református Egyházközség orgonaművész-kántora E-mail: david.istvan@kre.hu

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

Nagy Gyula Életrajzi adatok

Nagy Gyula Életrajzi adatok Nagy Gyula Életrajzi adatok 1918 1924 1928 1936 Született szeptember 22-én, a Gömör megyei Pelsőcön. Elemi iskola Kapuváron és Győrött (1924-1928). Gimnáziumi tanulmányok a győri bencés gimnáziumban (1928-1956)

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012 Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás felé A Magyarországi Református Egyház, 2012 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1 Victor István Az interjút készítette: Hosszú Gyula 2011. augusztus-november, Hejce Szerkesztette: Kádár Judit Apai felmenők Ópapa Homályba vész a család eredete. Fix adat a dédapám édesapjáról van Gdanskban,

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469.

Részletesebben

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből.

Részletesebben

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása 2014. Püspök Steinbach József Isten Lelke elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt,

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2012. november 14-i ülésének határozatai

A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2012. november 14-i ülésének határozatai Református Egyház 2012. új folyam II. (LXIV.) 9. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2012. december 21. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2012. november 14-i ülésének

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Történelemtudományok Doktori Iskola, vezetője: Dr.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben