E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 március 28 - i testületi ülésére a Tárgy: Egészségügyi Központ éves beszámolója 2. sz. napirendi ponthoz. Előterjesztő: : Kiss Miklós polgármester, Tisztelt Képviselő Testület! Egészségügyi ellátásról az alábbi anyagot küldték az illetékesek: B E S Z Á M O L Ó A BALATONBOGLÁRI KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT ÉVI MUNKÁJÁRÓL Jelenleg a központi háziorvosi ügyelet által ellátott állandó lakosok száma fő. A Balatonboglár és környéke háziorvosi ügyeleti szolgálat tevékenysége az alábbi települések lakosságára terjedt ki: Balatonboglár (6099 fő), Balatonlelle (5089 fő), Látrány (1400 fő), Visz (226 fő), Somogytúr (435 fő), Gamás (909 fő), Somogybabod (555 fő), Karád (1774 fő) és Ordacsehi (815 fő). Az ügyeleti szolgáltatást hétköznap ig, hétvégén és ünnepnapon óráig biztosítjuk. Ezen időtartam alatt 1 fő orvos, 1 fő asszisztens és 1 fő gépkocsivezető van munkában. A területen tevékenykedő gyermekmentő alapítvány által üzemeltetett nyári mentőorvosi szolgálat segítsége következtében, ezzel az ügyeleti létszámmal sem volt fennakadás az elmúlt két utolsó évben a szolgáltatás nyújtásában, a megnövekedett nyári igények ellenére sem. Az ügyelethez tartozva főállásban 3 fő általános asszisztensnőt, 3 fő gépkocsivezetőt és 1 fő takarítónőt foglalkoztattunk. A fennmaradó munkaidőre időszakonként külső humán erőforrást vettünk igénybe. A meglévő humán erőforrás fejlesztését folyamatosan végezzük. Az adott időszakban összesen 4456 főt láttunk el az ügyeleten (2010. évben 5165 fő ). Az ellátott személyek lakossági aránya megfelel az ügyelethez tartozó települések lakosságának arányával, ezt mellékletben, egy táblázatban foglaltam össze. A tavalyi évben a korábbi évek tendenciáinak

2 megfelelően további, mintegy 12%-al csökkent az ügyeleti betegforgalom. A betegforgalomból az ügyeleti helyiségben 3482 főt láttunk el (2010 évben 4108 főt), míg a hívások száma évben 974 volt (2010. évben 1057 fő). Tehát a hívások száma, és az ügyeleti helyiségben ellátott betegek száma is tovább csökkent az elmúlt évekhez képest. A vizsgált időszakban az ügyeletes gépkocsi által teljesített kilométer km volt, mely a év ugyanezen időszakával összehasonlítva szintén mintegy 10%-os csökkenést mutat (18348 km). Az itt tapasztalható csökkenés oka reményeim szerint a páciensek felelősségteljesebb viselkedése, illetve a nyári szezonban a területen dolgozó gyermekmentő szolgálat aktív segítsége volt. A gyermekmentő szolgálat az egyeztetéseink alapján, úgy tűnik az idei évi nyári szezonban, tehát 2012-ben is tevékenykedni fog. Munkanapokon átlagban 8 fő, munkaszüneti napokon átlagban 22 fő volt az ügyeleten ellátottak száma. Az ilyen betegforgalmi mutatók alapján, a jelenleg személyi és tárgyi feltétel mellett, szakmailag megnyugtató módon lehet ellátni az ellátási terület lakosságát. Az ügyeletre vonatkozó, törvényileg előírt eszköz és épületszerkezeti minimumfeltételnek jelenleg megfelelünk. A korábbi felújítás következtében lényegesen jobb körülmények között tudjuk fogadni a betegeinket. Az előző évben az ügyeletre új, nagyobb értékű műszert nem vásároltunk, de a számítógépes rendszer teljes körű (szoftver, hardwer) felújítása itt is megtörtént. Az ügyeleti szolgáltatás minőségirányítási rendszerének kidolgozását, bővítését aktualizálását 2011-ben elvégeztük, és azt belső auditálásnak alávetettük ben megtörtént az ügyelet telefonjának üzenetrögzítővel való ellátása, az esetleges vitás, problémás esetek korrekt tisztázása céljából. Ennek segítségével minden bejövő ügyeleti telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, így az visszakereshető. Folyamatos volt a műszerek, eszközök és infrastruktúra szervízelése és karbantartása. Az ügyeleti orvosi munkát változatlanul a területet ellátó családorvosok végzik. A jelenlegi felállásban az európai munkaügyi direktíváknak megfeleltünk, és az ügyeleti díjakat is a törvényi előírásnak megfelelően tudtuk biztosítani. Ennek ellenére az ügyeletben résztvevő kollegák ügyeleti díjemelést kértek, melyet az Önkormányzatokkal történt megegyezés alapján, ig a jelenlegi feltételek mellett biztosítani tudunk. De itt szeretném jelezni, hogy január 01.-től, a jelenlegi információim alapján ezeket a feltételeket már nem biztos, hogy meg tudjuk teremteni. Ezért javaslom, hogy ez év októberében ennek az ügynek a megnyugtató elrendezése céljából, az ügyeletfenntartó Kistérségi Társulási Tanács ülésezzen, és döntsön a további finanszírozási kérdésekben. Költségvetésünk a települések hozzájárulása és az OEP finanszírozása mellett kiegyensúlyozott volt a múlt évben. A támogatásokat időarányosan, rendszeresen megkaptuk. (Kivéve egy település vonatkozásában, de a hátralékok rendezésével kapcsolatosan velük is megegyezés született.) Az ügyeleten folytatott munkával kapcsolatban súlyosabb szakmai probléma az előző évre vonatkozóan nem merült fel. A kisebb problémák megoldását saját hatáskörben megoldottam. Az egész épület felújítása, bővítése az ügyelet munkáját nem zavarta, mely reményeim szerint az idei évre vonatkozóan annak végleges befejezéséig, illetve átadásáig is igaz lesz. Tisztelettel:

3 Balatonboglár, Dr. Balázs Lajos intézményvezető Melléklet Az ügyeleten ellátott páciensek helységenkénti megoszlása 2011-ben Település Esetszám Balatonboglár 1290 Balatonlelle 992 Ordacsehi 150 Karád 252 Látrány 329 Visz 46 Somogytúr 79 Somogybabod 72 Gamás 69 : 3279 Hívás során ellátott páciensek helységenkénti megoszlása 2011-ben Település Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Balatonboglár Balatonlelle Ordacsehi Karád Visz Gamás Somogybabod Somogytúr Látrány

4 Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról Balatonbogláron két védőnő látja el a szolgálat munkáját. I.körzet: Meireiszné Veszner Szilvia/ Kórház, Szabadság utca és azoktól nyugatra eső terület és Ordacsehi község / II.körzet: Antalné Szakál Edit / a fenti utcáktól keletre, délre fekvő városrész és Szőlőskislak / Munkánk biztosítja családok számára hozzáférhető különböző szintű preventív gondozást. Tevékenységünk a családtervezés, várandós-, csecsemő-, és gyermekgondozás, valamint az ifjúságvédelem területére terjed ki. Várandós- és gyermekágyas gondozás A tanácsadás az egyik legfontosabb tényező a terhesgondozásban. A védőnő a várandósság kezdetétől folyamatos, egyéni és célzott gondozást végez az anya és fejlődő magzata egészsége érdekében. Ezzel elősegíti a koraszülések számának csökkenését és a terhesség zavartalan kihordását. A terhes tanácsadás szakmai felügyelője Dr. Hadnagy János, aki a Siófoki Városi Kórház szülészet-nőgyógyászatának osztályvezető főorvosa, a szakrendelést is ő látja el. A tanácsadás időpontja: kedd óra, előtte önálló védőnői tanácsadást tarunk. Mivel szabad orvosválasztás van, a várandósok több, mint fele Siófokon szüli meg gyermekét,illetve szívesen választják Marcalit és Kaposvárt is. Tanácsadási forgalmak: 2010-ben 461 megjelenés volt, összesen 65 várandóst gondoztunk 2011-ben 276 megjelenés volt, összesen 45 várandóst gondoztunk Látogatásaink során felmérjük a kismamák egészségügyi és szociális körülményeit. Felkészítjük őket a szülésre, az újszülött fogadására és a csecsemő gondozására. Az anyasági segély kifizetéséhez szükséges igazolásokat kiadjuk. A gyermekágyas anyákat szülés után hat hétig gondozzuk, ezt követően fontos a gyermekágyas utóvizsgálat a későbbi szövődmények és nem kívánt terhesség elkerülése érdekében. Az anyát felvilágosítjuk a korszerű fogamzásgátlás lehetőségeiről.

5 Csecsemő- és kisgyermekgondozás Az újszülött hazaérkezése után 48 órán belül meglátogatjuk a családot. Ezt követően hat hétig hetente, majd havonta illetve szükség szerint megyünk. Tanácsainkkal segítjük a csecsemő ellátását, egészségének megőrzését. Fontos az anyatejes táplálás népszerűsítése. Ennek érdekében évente anyatejes napot szervezünk. Rendhagyó módon az eseményt nem a tanácsadóban, hanem a Városi Kulturális Központban tartottuk. Erre a rendezvényünkre 2010 évben született gyermekeket és édesanyjukat hívtuk meg.. A megtartását az önkormányzatok finanszírozták. Hetente egy alkalommal kedd óra Dr. Kovács Franciska gyermekorvossal tartunk szaktanácsadást. Ennek keretében történik az életkorhoz kötött védőoltások beadása, a státuszvizsgálatok elvégzése. Hétfőnként 8-14 óráig fogadónapot, önálló tanácsadást tartunk, a gondozottak így tanácsadási időn kívül is megkereshetnek bennünket problémáikkal. Tanácsadási forgalmak: Csecsemő: 2010-ben 570 megjelenés volt éves születésszám ben 662 megjelenés, éves születésszám 29 Kisded: 2010-ben 387 megjelenés volt kisdedek átlagos száma ben 336 megjelenés, 1-3 évesek átlagos száma 80 Kisgyermek: 2010-ben 343 megjelenés, 3-6 évesek átlagos létszáma ben 346 megjelenés, 3-6 évesek száma átlagosan 190 Óvodás- és iskoláskorú gyermekek gondozása Minden óvodást évente szűrünk a gyermekorvossal, a szülő jelenlétében a tanácsadásokon. Az általános iskolások vizsgálata kétévente kötelező: a 2., 4., 6., 8., évfolyamokat nézzük. Testtömeg, testmagasság, mell- és fejkörfogat, vérnyomásmérés, illetve látás, színlátás és hallásszűrés zajlik. A vizsgálati eredményekről írásos tájékoztatót kapnak a szülők. A szűrések a tanácsadóban és a gyermekorvosi rendelőben történnek, szerdai napokon, ehhez kapcsolódóan egészségnevelést végzünk. A tisztasági vizsgálatok óvodában, iskolában negyedévente ill. igény szerint zajlanak. A 6 7. és 8 osztályok kötelező védőoltása a tanácsadóban történik.

6 Rendszeresen részt veszünk osztályfőnöki órákon a tanmenet szerinti témákban. A 2010/11 tanévben 45 órát tartottunk meg. A felső tagozat egészségnapján aktívan részt vettünk illetve az óvodákban is tartottunk egészségneveléseket. Az iskolaegészségügyi munkáról minden tanév végén a KSH és az Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Kistérségi Népegészségügyi Intézete /Marcali/ kell jelentést küldenünk. Nővédelmi munka A Nemzeti Népegészségügyi Program keretén belül zajló mammográfiai vizsgálatot a védőnői szolgálat szervezi ben nemcsak mammográfiai szűrést, hanem tüdőszűrést is szerveztünk a vizsgálat napjára. A buszokat a OEP finanszírozta, mely az önkormányzat igényelhetett vissza. 6 alkalommal 230 fő szűrése történt meg ( ez a behívottak 30%-a). A megjelentek 10 %-át kiszűrték és további vizsgálataik történtek. Családlátogatások. A családlátogatás a védőnői munka gerince, ekkor mérjük fel a család szociális helyzetét, lakásviszonyát, a családi közösség belső erőit, segítő, támogató védőhálóját. Ez a védőnőtől magas fokú szociális érzékenységet, érzelmi megértést és segítőkészséget kíván. Az összes szaklátogatások száma 2010-ben 2007 volt 261 családot gondoztunk. Az összes szaklátogatások száma 2011 évben 1852, a gondozott családok száma 255. Adminisztrációs tevékenység A védőnői munka szerves része a pontosan vezetett adminisztráció, ami munkánknak kb. egyharmad részét képezi. Minden gondozott szerepel a nyilvántartásban, törzslapja van, amin szerepelnek adatai, oltásai, a látogatások és tanácsadások alkalmával tapasztaltak. A számítógépes és papír alapú nyilvántartásunk van.

7 Számszerű jelentést küldünk havonta az OSZMK oldalra, negyedévente és évente a vezető védőnőnek. Kapcsolattartás Munkáltatónk az Egészségügyi Központ, szakmai felügyeletünket Laposnyik Jánosné vezető védőnő látta el Marcaliból. Közvetlen kapcsolatban állunk a gyermekorvossal, a szülésznőgyógyásszal és a háziorvosokkal. Szükség esetén jelzést teszünk a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi előadó felé. Részt veszünk a szakmai partnereink által szervezett rendezvényeken és továbbképzéseken, valamint minden második hónap második szerdáján védőnői konzultáción, Marcaliban. A védőnői munka végzésének feltétele a főiskolai végzettségen kívül, az országos nyilvántartásba vétel illetve ennek ötévenkénti megújítása. Ehhez továbbképzéseken, konferenciákon kell részt venni, melyeknek pontértéke van. A gondozottak száma és megoszlása körzetek szerint decemberi adatok alapján: I.-es körzet II.-es körzet Összesen Újonnan felvett várandós/veszélyezt./ 18/10 11/8 29/18 Csecsemő/veszélyezt. 13/2 16/3 29/5 Kisded/veszélyeztetett 41/6 38/6 79/12 Kisgyermek/veszélyezt. 85/11 102/14 187/ éves/veszélyezt. 0/0 1/1 1/1 otthon gondozott Óvodába beíratottak száma ( ) Iskolába beíratottak száma ( ) Ordacsehi Ordacsehi Összefoglaló 2011 évre minőségi célnak tűztük ki, hogy anyatejes napi rendezvényünkre, minden 2010 évben született gyermeket és édesanyját meghívjuk. Az előző években csak a jól szoptató édesanyák voltak jelen.

8 Az ünnepségen motiválni szerettük volna azokat az anyákat, akiknek csak rövid ideig sikerült anyatejjel táplálni gyermeküket ben szeretnénk kismama klubot szervezni, ahol az édesanyákat csoportosan készítenénk fel a szülésre, valamint a gyermekük fogadására, nevelésére. Az adatokból látszik, hogy Balatonbogláron is csökkent a szülési kedv az előző évhez képest, amely természetesen országos jelenség is. Hetente szembesülünk, hogy családok költöznek el az ország más városaiba jobb munkalehetőség reményében, illetve, hogy külföldre távoznak gondozott családjaink. Tapasztalatunk, hogy egyre gyakoribb a családokban a napi megélhetésért való küzdelem. Balatonboglár, 2012.január 30. Antalné Szakál Edit védőnők Meireiszné Veszner Szilvia B E S Z Á M O L Ó a járóbeteg szakellátás évi munkájáról Korábbi évtől eltérően nem együtt, ebben a beszámolóba foglalva, hanem külön fogom elküldeni a védőnői szolgálatról szóló beszámolót. Örömmel tájékoztathatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a korábbi évek eredménytelensége után, a tavalyi évben sikerült az ÁNTSZ-nél megszerezni az egész ellátott területünkre (Balatonboglár, Balatonlelle, Látrány, Visz, Karád, Somogytúr, Somogybabod, Gamás, Ordacsehi) vonatkozóan a területi ellátási kötelezettséget az összes általunk nyújtott szakorvosi tevékenységgel kapcsolatban, amelyre vonatkozóan az Egészségbiztosítási Pénztárral is meg tudtuk kötni a finanszírozási szerződést. A megnyert pályázatunkhoz kapcsolódóan, a korábbi Egészségügyi Minisztérium és a DRET, a kért óraszámbővítésünket befogadta, amely alapján reményeink, illetve az ígéretek szerint a projekt befejezését követő hónap 01-től kezdődően, bővíteni tudjuk a már meglévő szakorvosi ellátások óraszámát, valamint új szolgáltatásokat is be tudunk majd indítani, a lakosság jobb kiszolgálása céljából. A pályázat keretében az elmúlt évben az épület bővítése és a felújítása elkészült a többször jelzett építési hiányosságokat viszont még mind a mai napig nem sikerült korrigálni.

9 Sajnos, a komoly lakossági igény alapján a pályázatunk szerves részét képező gyógyszertár, törvényi változások miatt nem valósulhatott meg. Ennek következtében pedig, a projekt elkészülte tetemes időcsúszásba került. Két héttel ezelőtt végre megszületett a Balatonboglári Önkormányzat döntése a gyógyszertári terület hasznosításával kapcsolatosan. Így reményeim szerint a beruházás befejezése felgyorsul, és tartható lesz a módosított június 30-i átadási határidő. A vizsgált időszakban a szolgáltatásban résztvevő szakorvosok, illetve szakdolgozók személye, létszáma nem változott. A rendelési idők sem módosultak. A jelenlegi struktúrát és a rendelési időket az 1. számú melléklet tartalmazza. A 2. számú melléklet tartalmazza, az előre láthatólag től induló új és bővített idejű szolgáltatások heti óraszámrendjét. A lakosság részéről kirívó, illetve feltétlenül orvosolandó elégedetlenségről nem tudok. A pályázat alapján végzett bővítés munkálatai az ellátást érdemben nem zavarta. A tervezhető szolgáltatások nagy részénél (szinte az összes működő egység) a beteg fogadás előjegyzés alapján történik ben intézményünk járóbeteg szakellátás betegforgalma fő, 2011-ben fő volt. Lényegében ezt a változatlan betegforgalmat annak ellenére tudtuk biztosítani, hogy az intézményi átépítés és költözések a joggal elvárt nyugodt körülményű orvosi szolgáltatást gyakran zavarták. Mindegyik szakorvosi szolgáltatás jelenleg megfelel a törvényi előírás személyi és tárgyi minimum feltételeinek. A korábbi hiányosságot csak az ellátó helyiségek szűkössége, illetve egyes műszerek kora jelentette. De ezt, az egy-két hete megtörtént új épületbe való költözés, illetve a projekt tartalmazta műszerek, eszközök beszerzése és üzembe helyezése már korrigálta. Folyamatosan megtörtént a szakrendelések műszereinek, eszközeinek, infrastruktúrájának karbantartása, szervizelése. A siófoki és a kaposvári kórházzal hosszú távú együttműködési szerződést kötöttünk az elmúlt években. A Fonyódi Egészségügyi KHT-val, hogy mindkét település pályázata nyertessé válhasson a DDOP pályázaton, megállapodást kötöttünk a betegellátási területeinkről. Minőségirányítási rendszer kiépítését befejeztük 2010-ben, amelyről a minősítő dokumentumot is megkaptuk. Ez reményeink szerint a munka minőségét, és a betegek elégedettségét is növelni fogja. Ezt a minőségirányítási rendszert a beszámolt időszakban az építkezés okozta kellemetlenségek ellenére is sikerült a Magyar Szabványügyi Testület által ismételten auditáltatni. Az elmúlt év legnagyobb sikerének, a hosszú évek óta, több ember közös munkájaként sikerre vitt pályázatunk alapján, a bővítés elkezdését és majdnem befejezését tartom, úgy, hogy e mellett a szolgáltatásaink nyújtása minőségben és mennyiségben szinte semmit nem romlott. Az OEP-től a lejelentett teljesítmény arányos német pontoknak megfelelő finanszírozást rendszeresen megkaptuk. Az önkormányzat a tavalyi évre vállalt Ft-os támogatását a járó beteg szakellátásra átutalta, de az előző évi beszámolóban is jelzett egyéb függő tételeit nem rendezte (a korábbi év

10 Ft-os támogatása, illetve a Ft-os tervezői költség, hiszen ezek felül esnek a projekthez általunk vállalt Ft-os önrész támogatáson). A vizsgált időszakban a szakrendelések bevételi és kiadási oldala egyensúlyban volt, ennek ellenére a korábbi években félre tett, és a felújításra elkülönített pénzmaradványunk a bővítés és fejlesztés során felmerült, és előre nem tervezett költségek miatt jelentősen csökkent. Kérem beszámolóm szíves elfogadását! Tisztelettel: Balatonboglár, március 09. Dr. Balázs Lajos Intézményvezető 1. számú melléklet A jelenlegi rendelési idők DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT OEP FINANSZÍROZOTT SZAKRENDELÉSEI BALATONBOGLÁR, VIKÁR B. U 4. SZAKRENDELÉS HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SEBÉSZET 2.sz helyiség Dr. Balázs Lajos Tel: 06/20/ LABORATÓRIUM 8.sz. helyiség (beutaló köteles) Tel: 06/20/ :00-14:00 8: :00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14: :00 8:00-14:00 8:00-14:00 FIZIOTERÁPIÁS KEZELÉS 7.sz. helyiség(beutaló köteles) Tel: 06/20/ :30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-8:00 12:00-15:30 RHEUMATOLÓGIA 7.sz.helyiség (beutaló köteles) Dr. Kerekes Zsuzsanna Tel: 06/20/ IDEGGYÓGYÁSZAT 6.sz. helyiség (beutaló köteles) Dr. Jófejű Etelka Tel: 06/20/ SZEMÉSZET 6.sz. helyiség Tel: 06/20/ FÜL-ORR-GÉGÉSZET Ügyeleti helyiség Dr. Tóth Ákos Tel.: 06/20/ NŐGYÓGYÁSZAT 4.sz.helyiség Dr. Hadnagy János Tel: 06/20/ UROLÓGIA 4.sz. helyiség Dr. Farkas József Tel: 06/20/ BŐRGYÓGYÁSZAT 4.sz. helyiség Dr. Nyírő Ilona Tel: 06/20/ Dr.Karaszi Katalin 16:00-20:00 Előjegyzés: minden munkanap 12:00-14:00 Tel: 06/20/ Előjegyzés: Minden munkanap 12:00-14:00 Tel: 06/20/ :00-16:00 Előjegyzés: Minden munkanap 12:00-14:00 Tel: 06/20/ :00-16:00 14:00-16:00 7:15-11:15 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-12:00 8:00-12:00 Dr.Vida Beáta 9:00-13:00 ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA 4.sz. helyiség (beutaló köteles) Dr. Gallé Judit Tel: 06/20/ :00-18:00 15:00-18:00

11 ORTOPÉDIA 2.sz. helyiség (beutaló köteles) Dr. Vázsonyi Éva 06/20/ BELGYÓGYÁSZAT Ügyeleti helyiség (beutaló kell) Dr.Retih Ibolya Tel: 06/20/ PSYCHIATRIA 6.sz.helyiség Dr.Bollók Sándor Tel: 06/20/ KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT Fsz. Tel.: 85/ Előjegyzés: Minden nap 12:00-14:00 Tel: 06/20/ :00-15:00 9:30-12:30 16:00-21:00 Hétköznap 16:00-08:00 Hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:00-08:00 BŐVEBB INFORMÁCIÓ AZ eukozpontbboglar.com WEB OLDALON. Járóbeteg-ellátás 2.számú melléklet Az intézményünk jelenlegi és előre láthatólag től érvényes járóbeteg-ellátási kapacitásait az alábbi táblázat mutatja be. Szakma megnevezése és kódja Szakorvosi óraszám Nem szakorvosi óraszám Jelenleg Tervezett Igényelt Jelenleg Tervezett Igényelt Összes tervezett óraszám 01 Belgyógyászat Sebészet Szülészet-nőgyógyászat Csecsemő-gyermekgyógyászat Fül-orr-gégegyógyászat Szemészet Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás Neurológia Ortopédia Urológia, andrológia Reumatológia és fizioterápia Pszichiátria Tüdőgyógyászat Labordiagnosztika Röntgen diagnosztika és terápia Ultrahang-diagnosztika és terápia Fizio- és mozgásterápia Gyógytorna Gyógymasszázs Összesen Ellátási forma megnevezése Súlyszám/év Vizitszám/hó Ápolási nap/hó Nappali ellátás Otthoni szakápolás Otthoni hospice ellátás Összesen: Magam részéről hiányolom a pénzügyi beszámolót, különösen a 2013 évi előre jelzés igazolására. Településünk lakóitól tudomásomra jutott több komoly probléma, melyet feltétlenül meg kell beszélni.

12 Ordacsehi Kiss Miklós Polgármester sk. Határozati javaslat: 1./../2012. (III.28.) sz. határozat Ordacsehi Község Képviselő-testülete az egészségügyről szóló beszámolót elfogadja. Felelős : Kiss Miklós polgármester Határidő : értelem szerint

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 8630 BALATONBOGLÁR, VIKÁR B.u.4. /Fax: 85/550-464 E-Mail cím: EUKOZP@FREESTART.HU

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 8630 BALATONBOGLÁR, VIKÁR B.u.4. /Fax: 85/550-464 E-Mail cím: EUKOZP@FREESTART.HU Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-3/2011. Sorszám: 14. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 31.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról

T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő: Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ keretein belül működő

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 108-2/2015. 1 3. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a település

Részletesebben

MUTATÓ. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

MUTATÓ. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. MUTATÓ Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet sz. Határozat sz. 1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9. Tel/Fax: 85/ 510-355 E-mail: hartal.katalin@szocialiskozpont.

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9. Tel/Fax: 85/ 510-355 E-mail: hartal.katalin@szocialiskozpont. 2. sz. előterjesztés Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9. Tel/Fax: 85/ 510-355 E-mail: hartal.katalin@szocialiskozpont.hu BESZÁMOLÓ 2014. évi intézményi gazdálkodásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558 T Á J É K O Z T A T Ó K e n g y e l e g é s z s é g ü g y i k ö z s é g e l l á t á s á r ó l TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A rendszerváltást követően 1992-ben megkezdődött az egészségügy átalakítása. Ennek első

Részletesebben

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2011. évi tevékenységéről 2011. január 1-től az Egészségmegőrzési Központ tevékenységi köre jelentősen kibővült azzal, hogy a védőnői szolgálat az intézményhez került.

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére. Izsák Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Ügyvezető Főorvosától. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit

Részletesebben

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról.

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról. Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 9. évi munkájáról. . március A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának feladata Budapest I. kerülete teljes lakossága részére

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról 1 Általános bevezetés...1 Jogszabályi háttér...1 Telephelyi

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben