Éves szakmai beszámoló Pro Educatione Egyesület 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves szakmai beszámoló Pro Educatione Egyesület 2014"

Átírás

1 Éves szakmai beszámoló Pro Educatione Egyesület 2014

2 Adventi preambulum A Pro Educatione a Gyulafehérvári Főegyházmegye felnőttképzési hálózata 2014-ben is követte a kezdeti elképzelést: tevékenységében szinergiára törekedett a magyar élettér felnőttképző szervezeteivel. Márton Áron, Erdély püspökének gondolata került kifejezetten munkánk központjába: A katolikus Egyház tudja, hogy a mai egyetemesen szenvedő ember meggyógyításában súlyos feladata van. Erre a feladatra kerestünk erőforrásokat: partnereket, szellemi és anyagi hátteret, szövetségeseket. A szervezett kapcsolattartás átível immár aktívan a határokon: egyre több felnőttképzéssel foglalkozó intézmény ismerte meg értékrendünket, működésünket, megvalósításainkat és terveinket. Az erdélyi magyarság élethossziglan tartó képzése továbbra is olyan kihívás, amelyben aktív szerepet kell vállaljunk. Hiszen minden nép annyit ér, amennyi értéket magából ki tud termelni. S addig él, amíg életét a saját erejével tudja táplálni hangsúlyozta Márton Áron. Adventi időben Pilinszky János 1975-ben leírt gondolatai jutnak az eszembe: advent a várakozás szentsége, Várakozunk arra, ami réges-régen megtörtént, hogy a teremtett világban a teremtő Isten testet öltsön. Ádvent idején mi arra várakozunk és az után vágyódhatunk: ami megtörtént és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből... Ahhoz, hogy kiemelkedjünk az időből, hogy felmérjük valós helyzetünket, lehetőségeinket, szükségünk van arra az aktív tudásra, amelyet csak a népneveléssel, nonformális és informális képzésekkel tudunk elérni. Ehhez kérem partnereink, támogatóink segítségét és stratégiai együttműködését adventjén. Dr. Szakács Ferenc Sándor operatív igazgató

3 Lezáruló projektek, új kezdeményezések A szülői kompetenciák fejlesztésével foglalkozó többéves projektünk, a Parenting Fit for Future című, 2014-ben elérkezett a záró részhez. Idén két találkozót tartottunk. A márciusban, Luxemburgban megtartott szakmai találkozó keretében több olyan helyi intézményt és szervezetet is megismerhettünk, amelyek a szülőknek szóló programjaikat az új médiás eszközök révén hirdetik, szervezik és/vagy valósítják meg. Jó gyakorlatokra számos példa akad, ezek megtekinthetőek a találkozóról készült feljegyzések között: A Parenting Fit for Future projektet lezáró eseményre Salzburgban került sor, május folyamán. A találkozón szakmai előadást tartott René Masatti trendkutató, a szülők jövőbeli elérhetőségével kapcsolatos kutatási eredményei alapján. Ugyanezen program keretében Salzburg mellett meglátogattunk egy olyan központot is, amely a szülőgyerek foglalkozásokhoz nyújt szakmai keretet. Továbbá olyan gyakorlati foglalkozásokba is betekintést nyertünk, amelyek Ausztriában elismert és jól bevált szülő-képző gyakorlatokként működnek (Eltern-talk, Femmes-tische, Elternchat). A találkozó a technikai záró feladatokkal és közös kultúrprogrammal zárult.

4 Ugyan korábbról indul a kezdeményezés, de idén jutott egészen konkrét megvalósulásig az a projektünk, amelynek célja a vallási- és zarándokturizmus vonzóerejének fejlesztése Erdélyben két stratégiai pont (Csíksomlyó és Nagyvárad) összekapcsolása mentén. A projekt megvalósításában a Pro Educatione Egyesület a nagyváradi Posticum keresztény szellemiségű ifjúsági és kulturális központtal dolgozik együtt. Célunkat a következő eszközök és lépések által kívánjuk elérni: feltérképezzük a gyulafehérvári és nagyváradi egyházmegyékben közösségi céllal létrehozott infrastruktúra (tanulmányi házak, közösségi központok) intézményi potenciálját, és az ezekben zajló programkínálatot; egységes kiadványban jelenítjük meg a zarándokok részére nyitott és igénybe vehető intézményhálózatot; ugyanakkor nonformális képzési valamint művészeti-kulturális programokat szervezünk meg a két helyszínen. Az együttműködési projekthez Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága nyújt támogatást őszén kezdődött az az együttműködés, amelynek keretében Kiss Ulrich SJ atyával közösen meghirdettük Csíksomlyón az első Management by Jesus vezetői szemináriumot, és amelynek első képzését szeptemberben tartotta az atya. Ezt a vállalkozóknak, vezetőknek, menedzsereknek szóló programot terveink szerint a következő évben is folytatjuk. Terveink között szerepel egy előadás-sorozat szervezése Székelyföldön Egyház és pénz témában.

5 A Türr István Képző és Kutató Intézettel (TKKI) együttműködésben között zajlott határon átívelő fejlesztési projekt záró eseményeire 2014 tavaszán került sor. A projekt célja az elméleti és gyakorlati kutatásmódszertan tapasztalatainak átadása volt olyan erdélyi fiatal pályakezdő diplomások számára, akik érdeklődnek a szak- és felnőttképzés területén alkalmazható kutatási módszertanok iránt. Két jelentős záróesemény szervezésében és megvalósításában vett részt egyesületünk. A projekt magyarországi hivatalos lezárására Velencén került sor, ahol a projektben résztvevő erdélyi partnerek és fiatal kutatók mellett a TKKI munkatársai is jelen voltak. Bemutatásra került a fiatalok részvételével végzett társadalomtudományi kutatás, amelyben a hátrányos helyzetűek kompetenciáit mérték fel. Második záróeseményként egy erdélyi (csíksomlyói) programot is szerveztünk, amelyben a TKKI magyarországi résztvevői székelyföldi önkormányzatokhoz és civil szervezetekhez látogattak el, keresve azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek mentén a hátrányos helyzetűek felzárkóztatási folyamatai jobban megismerhetőek, ahol esetleg tudás és tapasztalat megosztására van lehetőség. A TKKI Pro Educatione együttműködést 2014 őszén egy székelyföldi TKKI decentrum (szolgáltató központ) létrehozásával folytattuk. Ennek előkészítési folyamatában elkészült egy stratégiai koncepció és egy vázlatos költségterv, amelyet a TKKI Székelyföldi Szolgáltató központjának hivatalos csíksomlyói megnyitója követett 2014 novemberében. A megnyitót megelőzte a központ helyi irodájának felszerelése a megfelelő számítógépes eszközökkel, amelyeket a távoktatásos programokban fogunk hosszú távon felhasználni. Terveink szerint kutatási és képzési tevékenységekkel indul a TKKI Székelyföldi Szolgáltató Központjának programja a jövő évben. Ebben a kezdeményezésben helyi szinten egyik erős partnerünk a Sapientia EMTE csíkszeredai Társadalomtudományi Tanszéke.

6 Szakmai kapcsolatok bővítése, megerősítése E területen egyesületünk 2014-ben egyrészt a potenciális új tagszervezetek vonzása és hálózati bekapcsolása terén tett lépéseket, ugyanakkor helyi szakmai szereplők fele is nyitott. A Romániai Bibliodráma Egyesület már év elején kereste a személyközi kapcsolatfelvételt a Pro Educatione Egyesülettel, a megismerkedésen túl egymás kölcsönös (ki)segítésére is törekedtünk az év folyamán. Az őszi hálózati találkozó keretében a Romániai Bibliodráma Egyesület a Pro Educatione belső tagszervezete lett. A székelyudvarhelyi székhelyű Élő Szövet Alapítvány többek között a tangazdaságok mint tanuló terek kérdéskörével is foglalkozik. Az alapítvány szakmai tanácskozásaiba 2014-ben a Pro Educatione Egyesület is bekapcsolódott. Az alapítvánnyal közös fórumunknak adott lehetőséget az a kerekasztal-beszélgetés, amelyet a Tusványoson, a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen szerveztünk meg, A népfőiskolától a felnőttképzésig címmel.

7 A nonformális oktatás hete keretében szervezett szakmai kerekasztalt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, amelyre meghívta a Pro Educatione Egyesület képviselőit is. A nagyon gyakorlatias beszélgetés a szervezetek rövid bemutatkozása után alapvetően arra irányult, hogy valamennyi meghívott felülvizsgálja, milyen konkrét együttműködéseket lát a felnőttképzésben, hol és milyen formában tudnának konkrétan az egyes szervezetek együttműködni, akár a pedagógusok társadalma fele is közelíteni. A résztvevők igényelték, hogy a találkozó ne csak egyszeri legyen, hanem egy közös kezdeményezéssel legalább a felnőttkori tanulást mint értéket, lehetőséget próbáljuk meg térségi szinten közös erővel promoválni ben a Pro Educatione másodszor volt a magyarországi Faludi Ferenc Akadémia amatőr filmszemléjének és fotópályázatának erdélyi partnere, mely az amatőr, fiatal fotósokat és filmkészítőket szólítja meg. A pályázat lehetőségét Erdélyben is népszerűsítettük, ugyanakkor jelen voltunk a filmszemlén és a Pro Educationekülöndíjat osztottuk ki egy a versenybe benevezett filmnek. Ezt a díjat Moldovai Katalinnak, a Szezon után című filmjéért ítéltük oda. Szakmai fórumokon való részvétel, műhelymunkák A Pro Educatione Egyesület 2012 óta tagja a FEECA Európai Katolikus Felnőttképzési Szövetségnek, amelyben Szakács F. Sándor operatív igazgató mint gazdasági ellenőr is tevékenykedik. A FEECA évente egyszer szervez szakmai jellegű találkozót a tagszervezetei részére tavaszán tartott találkozó témája a család, családkép és családi helyzetek Európában tematikához kapcsolódott. Ennek keretében a Pro Educatione külön műhelymunkát szervezett és vezetett, amelyhez az egyházmegyei Családpasztorációs Központ és a Caritas Vidékfejlesztés munkatársai járultak hozzá szakmai tudásukkal és tapasztalataikkal.

8 A Sapientia Egyetem a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal együttműködésben évente megszervez egy médiakonferenciát, amely az új médiának a gyermekekre és fiatalokra gyakorolt hatását méri illetve annak különféle aspektusait vitatja meg. E konferencia keretében, a Parenting Fit for Future nemzetközi tanulási és partnerségi projekt margójára, egy különálló kerekasztal beszélgetést szervezett a Pro Educatione Egyesület, ahol arról tanácskoztunk a meghívottakkal, hogy az új média eszközeit, az általuk felkínált lehetősegeket miként lehet a felnőttképzésben, pontosabban a szülők képzésében, a szülői kompetenciák fejlesztésében felhasználni, a felnőttkori tanulás segítése, megkönnyítése céljából. A konferencia anyagai, így a kerekasztal beszélgetés feljegyzései is, megjelennek egy konferencia kiadványban. A németországi Renovabis szervezet éves konferenciája idén a média és egyház viszonyát választotta központi témául. A szakmai előadások mellett több műhelymunkára és gyakorlati tevékenységre is sor került a konerencia keretében. A Pro Educatione Egyesület operatív munkacsoportja abban a szekcióban vállalt nyilvános prezentációt, amely a társadalom megszólításában, a különféle társadalmi csoportok elérésében újszerű, hasznosnak illetve előnyösnek bizonyuló média csatornákat és eszközöket mutatta be. A kongresszuson elhangzott előadások összefoglalóit az érdeklődők itt böngészhetik át:https://www.renovabis.de/veranstaltungen/internationaler-kongress-renovabis/18- internationaler-kongress-renovabis-2014

9 Hálózati találkozók Az év első hálózati találkozója a csapatépítés jegyében egy közös hálózati tanulási projekt kidolgozására irányult. Fő témája a tudatos felnőttek képzése volt, ezen belül 3 területen dolgozott ki akciótervet: hálózati tagszervezetek munkatársainak továbbképzése, képzési kínálatok a különböző társadalmi csoportok bevonására, és a tagszervezetek munkatársainak és önkénteseinek továbbképzése. Ez a találkozó és munka nagyon jó eszköznek bizonyult néhány hálózati cél újboli megforgalmazására, a tagszervezetek nézeteinek egyeztetésére, újabb együttműködési felületek keresésére. Tekintve a forrásszerzés elhúzódott folyamatát, a projekt gyakorlati megvalósítására 2015-ben kerül sor ben egy rendkívüli elnökségi ülést is tartott a Pro Educatione vezetősége, amelyben egy stratégiai továbbtervezés zajlott, a hálózat középtávú terveinek újragondolására, működési területek és prioritások megjelölésére került sor.

10 A 2014-es második (őszi) hálózati találkozó a szakmaiság jegyében a célcsoport elérése és a célcsoporttal való munka különféle kérdéseivel foglalkozott. A gyakorlati foglalkozásokban a tagszervezetek a célcsoportok elérésében tapasztalt kihívásokat és nehézségeket osztották meg egymással, valamint azokról a potenciális eszközökről és lehetőségekről beszéltek, amelyek által a célcsoportok elérése könnyebbé, rugalmasabbá tehető. A két napos találkozó végén a Közgyűlés döntött arról, hogy a belső tagszervezetek körébe felveszi a Romániai Bibliodráma Egyesületet is.

11 A Pro Educatione Egyesület 2014-ben, külföldi katolikus alapok megpályázásával, a belső tagszervezeteknek alábbi projektjeit támogatta: Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés, Gyergyószentmiklós: Pályaorientáció a mezőgazdaság tükrében Gyulafehérvári Caritas Caritas Iskola: Népfőiskolai képzések beindítása a Caritas Iskola keretén belül Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központ: Isten a mindennapokban Hagyomány és élet (férjek, édesapák valamint feleségek, édesanyák lelki hétvégéje) Katolikus Magyar Bibliatársulat Módszertani és biblikus képzés fiatalok és felnőttek számára Gyulafehérvári Egyházmegye Kolping Családok szervezete Szeretet, szenvedés és megbocsájtás a családban Segítőnővérek Kongregációja ÉLEK! Életmód, Lelkiség, Közösség Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorációs Iroda Lelkipásztori munkatárs képzés, akolitus- és lektorképzés Romániai Magyar Cserkészszövetség Hivatásfelkészítő és lelki hétvége Szent Gellért Alapítvány Sérülten is meg tudod csinálni! Képzés az önállóbb életért II. Áradat Egyesület Erdélyi Telefonos és Internetes SOS Lelkisegély Szolgálat önkénteseinek képzése Háló Egyesület Szakszerűen és missziós tudattal jelen lenni a társadalomban Kalot Egyesület A Kalot Egyesület január-június közötti képzési programjainak támogatása

12 Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat RO Csíkszereda, Szék út 147. Tel , Fax Mobil: , https://www.facebook.com/proeducatione

Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione)

Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat Rețea pentru Studii și Formarea Profesională a Adulților Network for Adult Education and Training

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Székhely: 4031 Debrecen, István út 33. 6/20. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca

Részletesebben

AZ ÖNKÉNTESSÉGTŐL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGIG beszámoló a Civil Szemle-szemináriumról

AZ ÖNKÉNTESSÉGTŐL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGIG beszámoló a Civil Szemle-szemináriumról Civil_Szemle_2011_4_beliv 12/25/11 6:47 AM Page 49 AZ ÖNKÉNTESSÉGTŐL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGIG beszámoló a Civil Szemle-szemináriumról Nagy Renáta Gyorgyovich Miklós Péterfi Ferenc Az Európai Unió 1983

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 február Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

VITALITÁS. Helyi családokkal a vidéki települések életéért

VITALITÁS. Helyi családokkal a vidéki települések életéért VITALITÁS Helyi családokkal a vidéki települések életéért Bevezetés: A VITALITÁS kifejezés a mindennapi életben gyakran használt fogalom, mely magában hordozza az életerőt, a dinamikát, az elevenséget,

Részletesebben

TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése

TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Kedves barátaink! Éves jelentés 2012

Kedves barátaink! Éves jelentés 2012 2012 Éves jelentés TARTALOMJEGYZÉK ÖNKÉNTESSÉG... 1 2012: Tettek az önzetlenség jegyében... 1 Több kéz többet húz IX. Caritas önkéntes tábor... 2 Önkéntes gála... 3 Mindennapi szolgálat... 3 Grundtvig

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) Rézműves Melinda. Szakmai tanácsadó. Budapest, 2013. február 19.

Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) Rézműves Melinda. Szakmai tanácsadó. Budapest, 2013. február 19. Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) 2012-2013 évi tevékenységei Rézműves Melinda Szakmai tanácsadó Budapest, 2013. február 19. ELŐZMÉNY: A Roma Integrációs Programiroda 2007 májusában jött létre ÚMVP

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam Fejér Megyei Népművelők Egyesülete 2010. január 2. évfolyam Fókuszban TÉMÁINKBÓL Szakmai tanulmányút 2009. szeptember 3 5. 1 3. oldal Vidékfejlesztés, közösségek, közösségi terek tanácskozás Kőszárhegyen

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben