Ipari mú anyagok. Termékismertetó. ThyssenKrupp Ferroglobus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ipari mú anyagok. Termékismertetó. ThyssenKrupp Ferroglobus"

Átírás

1 Ipari mú anyagok Termékismertetó ThyssenKrupp Ferroglobus TK

2 A ThyssenKrupp Ferroglobus Rt. hírnevét, partnereink elismerését a megbízhatóság és termékeink, illetve szolgáltatásaink minó sége határozza meg. Ezt kívánja meg tó lünk anyaházunk, a ThyssenKrupp Materials AG, illetve a róla világszerte kialakult kép. Mi jól tudjuk: A név kötelez! Társaságunk kidolgozta a minó ségbiztosítási rendszert szabályozó dokumentumait, melyek alkalmazásáról és hatékony megvalósításáról folyamatosan gondoskodik. Minden minó ségi vonatkozású tevékenységet és a szükséges eljárási rendet írott utasítások szabályoznak. Ez valósítja meg a szolgáltatásra alkalmazott minó ségbiztosítási rendszerünket, mely megfelel az MSZ EN ISO 9002:1996 szabványnak. A kiadott árukhoz tartozó mú bizonylatot a számla, vagy a szállítólevél mellékleteként nyomtatjuk ki számítógépes rendszerünkbó l. Egyedi mú bizonylatra vonatkozó igényeket külön megállapodás szerint elégítünk ki. Igény esetén származási bizonyítványt is kiadunk az általunk forgalmazott termékekre. Számunkra a minó ség legfontosabb kritériuma az ügyfelek megelégedettsége és a vonatkozó eló írások mindenkori betartása.

3 Tisztelt Partnerünk! Ezzel a füzettel, melyet Ön most a kezében tart, megpróbálunk hozzávetó leges áttekintést adni az elsó sorban mú szaki területeken használt mú anyagokról. Az áttekintés azért lehet csak hozzávetó leges, mert a mú anyagok sokfélesége, a tudomány folyamatos fejló dése, a kikísérletezett újabb és újabb mú anyagfajták száma lehetetlenné teszi a teljes körú összefoglalót. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy nincs olyan mú anyag, mely mindenre egyaránt jó, de minden feladatra létezik egy leginkább megfeleló mú anyagtípus; ugyanakkor lehetnek és vannak is olyan mú ködési körülmények, ahol a mú anyagok használata eleve kizárt. A jelen katalógusban megemlített anyagok egy részével, az általánosan elterjedt mú anyagokkal már nagyon sokan találkoztak, ismerik és használják. Más mú anyagfajtákról, elsó sorban a fokozott igénybevételekre használt mú anyagokról már esetleg sokan hallottak, de azokról még közelebbi információval nem rendelkeznek. Kiadványunkkal szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy kiválaszthassák a feladatnak mú szakilag leginkább megfeleló mú anyagfajtát és egyben támpontot adni arra nézve is, hogy társaságunk mely anyagok forgalmazását végzi napi szinten, azaz folyamatos, esetleg raktári kereskedelem formájában, és melyek azok az anyagok, melyeket kivételes minó ségi paraméterei és ebbó l eredó en igen magas árfekvése miatt csak egyedi igényekre szerzünk be és értékesítünk. Általánosan használt mú anyagok Napi szinten forgalmazott anyagaink az anyagok jellemzó tulajdonságai alapján, gyakori alkalmazásuk szerinti felosztásban: Szerkezeti mú anyagok Fó leg erre alkalmas, szilárdsági, vegyszerállósági, hó tani és villamos tulajdonságaik alapján. A legelterjedtebb típusok ABS PMMA PVDF PC PP-H akrilnitril-butadiénsztirol polimetilmetakrilát polivinilidénfluorid polikarbonát polipropilénhomopolimer PE-HD PVC-U kemény polietilén kemény polivinilklorid Különleges célú anyagfajták Hó álló, azbesztmentes szerkezeti és szigeteló anyagok 1200 C-ig Fó leg szilikát- és csillámalapú, ill. (általában) üvegszáleró sítésú mú gyanta felépítésú rétegvázas mú anyagváltozatok. 1

4 Csapágycélú mú anyagok Elsó sorban siklóképességük és kopásállóságuk együttes eló nyei alapján. PA poliamid PE-MMT nagy moltömegú polietilén POM-C poliacetálkopolimer, vagy polioimetilénkopolimer PE-UNMT ultranagy moltömegú polietilén PETP polietiléntereftalát Fokozott igénybevételekre használt mú anyagok Fó leg a nagyobb hó mérsékleten is hatásos tulajdonságaik alapján. PTFE PEKK PEI PES PPO PSU politetrafluoretilén poliéter-éterketon poliéterimid poliéterszulfon polifeniloid poliszulfon Szolgáltatásaink: Megmunkálás Mú szaki szaktanácsadás Áruátadás Bár a ThyssenKrupp Ferroglobus Rt. alapvetó en az anyagok félgyártmány (rúd, lemez, csó, profil) formájában történó forgalmazására rendezkedett be, a folyamatosan felmerüló igényekre való tekintettel a rendelkezésére álló vágási, forgácsolási és marási lehetó ségek alapján ajánlani tudja még az anyagok méretre vágását egyedi igény, illetve rajz szerinti megmunkálás, késztermékek eló állítását. Szükség esetén tanácsainkkal készségesen állunk vásárlóink rendelkezésére a feladatnak legmegfeleló bb anyag kiválasztásában, az anyagok felhasználására vonatkozó kérdéseket illetó en, akár a felhasználás helyszínén is. Vállalatunk országos telephelyhálózattal rendelkezik, melynek felhasználásával biztosítani tudjuk, hogy az Önhöz legközelebbi telepünkön, felár felszámítása nélkül adhassuk át Önnek a megrendelt árukat. Nagyobb tételek megrendelése esetén az árut az Ön telephelyén adjuk át, igen kedvezó fuvardíj felszámításával. Erró l mindig eseti megállapodást kötünk. A következó kben rövid tájékoztatást adunk az általunk is forgalmazott, általános elterjedt és használt mú anyagok legfontosabb tulajdonságairól és leggyakoribb felhasználási területeiró l. 2

5 Szerkezeti mú anyagok Jó mechanikai szilárdsággal, alacsony hó mérsékleten is nagy szívóssággal rendelkezó mú anyag. A járulékos igénybevételektó l függó en 50 és +80 C között alkalmazható. Vegyszerállósága sók, savak híg oldatával szemben kitú nó, élettanilag kifogástalan. A fekete változat idó járásálló. Könnyen forgácsolható, hegeszthetó, melegalakítható. Vízkezelési és nedvesüzemi berendezések, készülékgyártás, hegesztett berendezések, ortopédiai eszközök, vegyipar és gépészet. PE-HD kemény polietilén (KPE) A polietilénnél szilárdabb, keményebb, viszont kisebb szívóssággal rendelkezó változat. 0 és 100 C között alkalmazható. Vegyszerállósága, megmunkálhatósága, hegeszthetó sége a polietilénéhez hasonló. Egy oldalon szövettel bevont változatai ragaszthatóak. Akkumulátorgyártás, távfú tó mú vek melegvízvezetéke és más nyomócsövek, hegesztett berendezések a vegyiparban, gyógyszergyártásban és gépészetben. Szennyvízberendezések, galvanizálók, légtechnikai berendezések. Elsó sorban beltéren használható. PP-H polipropilén homopolimer A polietilénnél és a polipropilénnél szilárdabb, keményebb, de ridegebb minó ség. 0 és 60 C között alkalmazható. Tömény savakkal és lúgokkal szemben ellenálló. Idó járásállósága alapján kültéri felhasználáshoz megfeleló. Jól hegeszthetó, viszont megmunkálásánál figyelembe kell venni az anyag ridegségét. Nehezen éghetó. Világos színú változatai (fehér, elefántcsont, világosszürke) idó járásállók. Vízkezeló, eló készító és tisztító berendezések, medencék, hegesztett berendezések. Galvanizálás, gépelemek, burkolatok, légtechnika, épító ipar, reklámipar. PVC-U kemény pvc 3

6 PVDF polivinilidénfluorid Széles hó mérséklet-tartományban, 30 és +140 C közötti, kiváló vegyszerállósággal rendelkezó minó ség. Megmunkálható, hegeszthetó, melegalakítható. Egyoldalon szövetborítással ellátott változata ragasztásra alkalmas. Eró s vegyi és hó igénybevételnek kitett berendezések építése, csó vezetékek, szerelvények, szivattyúk, szelepek, szú ró k, illetve ezek házai, vezetékek, fogaskerekek. PMMA akril vagy plei Kemény és merev, nagyszilárdságú, jól tú ri az idó járás- és hó mérséklet-változást. Feszültségkorrózióra, oldószerekre és ütésre érzékeny. Átlátszó burkolatok, védó fedelek, reklám, kiállításépítés, építészet, fényáteresztó k, ajtók üvegezése, világítástechnika, tárolók, kádak. PC polikarbonát Ütésállóság, nagy szilárdság, hó állóság és ütésállóság, valamint idó járástú rés, mérettartás és csekély nedvességfelvétel jellemzi az anyagot. Biztonsági üvegezés, építészet, csomagológépek, jármú vek, burkolatok, közlekedés, reklám. ABS akrilnitrilbutadiénsztirol Igen nagy szilárdságú, kemény, szívós, mérettartó, vegyszerálló, rendkívül jól mélyhúzható, karcálló anyag. Fényes és matt, valamint különbözó érdesített felülettel és színekben készül. Burkolatok, jármú gyártás, bútoripar, tartóelemek. 4

7 Csapágycélú mú anyagok A kedvezó szilárdsági tulajdonságok mellett kis sú rú séggel rendelkezik, alacsony hó mérsékleten is különösen szívós, a viszonylag nagy vízfelvétele ellenére is általánosan elterjedt mú szaki mú anyag. Alacsony és közepes sebesség mellett kopásálló, a fémekkel szemben még szennyezett (homok, por) siklófelület esetén is. Rezgésés zajcsökkentó képességét számos felhasználási területen kihasználják. Gyenge savaknak és szervetlen oldószereknek ellenáll, feszültségkorrózióra nem érzékeny. Mérettartóssága és egyéb szilárdsági jellemzó i nagymértékben függnek a környezet nedvességtartalmától és hó mérsékletétó l. Idó járásállósága csak az ún. stabilizált változatoknak kielégító. Mechanikailag eró sen igénybe vett gépelemek, kenés nélküli csúszó üzemben is mint persely, fogaskerék, siklócsapágy. Tengelykapcsoló betét, gördüló csapágyak golyó- vagy görgó kosara, tolókák, támgörgó k, kerekek, kötéltárcsák, vonszolók, tartó és szigeteló elemek. PA6 E etrudált poliamid 6 A legkeményebb, legkopásállóbb, jó siklási jellemzó kkel rendelkezó poliamid változat. Kevésbé szívós és ütésálló, mint a PA6. Élettanilag kifogástalan. Fogaskerekek, siklócsapágyak, siklóvezetékek, mérettartó gépelemek a gép- és készülékgyártásban, burkolatok a villamosiparban. PA6.6 E etrudált poliamid 6.6 Az etrudált változatnál merevebb, szívósabb és kopásállóbb változat. Fogaskerekek, siklócsapágyak, csigák, görgó k, kötéltereló k, ékszíjtárcsák, általános, koptatóhatásnak kitett alkatrészek, rezgéscsillapító elemek. PA6 G öntött, poliamid 6 5

8 PA6 G oil olajjal töltött öntött poliamid 6 A polimer szerkezetében egyenletesen eloszló, különleges olajszemcsék által az anyag súrlódási tényezó je kisebb az alapminó ségú változaténál. Kopásállósága és hó vezetó képessége jobb, ezért siklóelemként nagyobb terhelést és sebességet visel el. Kényszerfutási körülmények között üzemeló gépelemek, fogaskerekek, siklócsapágyak, görgó k, általános, koptatóhatásnak kitett gépelemek. PA6 G MO molibdén diszulfiddal töltött, öntött poliamid 6 Szilárdsági jellemzó i az alapminó ségnél kedvezó bbek, idó járás-állósága jobb. Kényszerfutási körülmények között üzemeló gépelemek, fogaskerekek, siklócsapágyak, siklóvezetékek, töltó gép, sorozócsigák. POM-C polioimetilén, poliacetál, vagy formaldehid kopolimer Nagy szilárdságú, szívós, nagyfokú méretstabilitással rendelkezó, kopásálló anyagminó ség. Kifáradás nélkül viseli a dinamikus terheléseket, ütésállósága még alacsony hó mérsékleten is kitú nó, maradó alakváltozása csekély. Kis vízfelvétele miatt mechanikai és villamos tulajdonságait nem befolyásolja a környezet nedvességtartalma. Vegyszerálló, feszültségkorrózióra nem érzékeny, dielektromos jellemzó i kedvezó ek. A nem adalékolt típusok élettanilag kifogástalanok, viszont idó járás-állósága csak a fekete, általában korommal adalékolt változatoknak kielégító. A fokozott pontosságot igényló elemeknél rugózó és bepattanó igénybevételek, csapágy, fogaskerék kisebb modullal, emeló, tartó és általános gépelemek, tüskék, dugattyúk, görgó k, szállítólánc tagok, szorítók és szigeteló szerelvények. PETP polietiléntereftalát vagy poliészter 6 Különösen karc- és kopásálló, a felületi terheléstó l csaknem független, kis súrlódási tényezó jú, a POM-nál mérettartóbb, kúszási hajlama csekély, vegyszerállósága és villamos tulajdonságai kedvezó ek, feszültségkorrózióra érzéketlen. Fogaskerekek, csigakerekek, siklócsapágyak, siklóvezetékek, mérettartó gépelemek a gépés készülékgyártásban.

9 Igen szívós még nagy hidegben is, a különösen jó dörzsölésállóság mellett rendkívül jól csúszik, közel tapadásmentes a felülete. Kiváló vegyszerállóság, a feszültség-korróziónak ellenáll, kelló en merev, kitú nó en csillapít, nedvességre érzéketlen. Tökéletesen élelmiszermegfeleló és könnyen megmunkálható. Csapágy, tereló -, lánc-, szíj- és hevedervezeték, siklótuskó, görgó, nagyerejú ütközó elemek, kaparók, bélelés ömlesztett anyagokat továbbító és tároló falakon, szerelvényekben. Siklóelem, csomagoló és anyagmozgató gépek csúszóés vezetó eleme, szivattyúház, járókerék, felületkíméló továbbító és hordozó gépelemek. Galvánberendezések, papír- és farostgyártásban víztelenító k. Vegy- és gyógyszeripar, minden élelmiszeripari terület, sporteszközök. PE-UNMT ultranagy moltömegú polietilén Csapágycélú alkalmasság besorolás anyag igen korlátozottan nem ABS PA 6 PC PE-HD PE-UNMT PETP PMMA POM-C PP-H PVC PVDF Megjegyzések A csapágycélú mú anyagok kelló siklását és kopásállóságát a súrlódó anyagtárs érdessége is befolyásolja. Így az erre kevésbé érzékeny PA és POM esetében az 1-3 mm (a PA felsó tartományában), míg a PETP és PE változók esetében a <0,5 mm felületi érdesség az. Mindig legjobb a tapadásmentesen ( stick slip, vagy dadogás nélküli) egyenletes siklás a lehetó legkisebb kopás mellett. A lényegesen eltéró anyagjellemzó k és az anyagonként változó mérési módszerek miatt az eló zetes anyagválasztáshoz közelítésjelleggel célszerú használni az egyébként alig összehasonlítható értékegyüttest. Csapágycélú alkalmasság Kopásállóság PA 6 PE-HD PE UNMT PETP POM PTFE PVDF Súrlódási tényezó 7

10 Mú szaki mú anyagok összehasonlítása Az anyag Általános jellemzó k Sorszám Neve Szabványos rövidjele DIN 7728 Élettani megfeleló ség Sú rú ség DIN g/cm 3 Nedvesség felvétel (normál klímán) DIN % 1. POLIVINILKLOROD kemény PVC-U A / B 1.45 <1 2. POLIVINILKLOROID lágy PVC - P C 1.3 0,1 1,0 3. POLIPROPILÉN homopolimer PP - H A 6) POLIETILÉN nagysú rú ségú PE - HD A 6) POLIETILÉN 500 nagy mol tömegú PE-NMT A 6) 0.95 < 0,01 6. POLIETILÉN 1000 ultra nagy moltömegú PE-UNMT A 6) 0.94 < 0,01 7. POLIMETILMETAKRILÁT (akril, plei) etrudált PMMA-XT A POLIMETILMETAKRILÁT (akril, plei) öntött PMMA-GS A POLIKARBONÁT PC A AKRIL-BUTADIÉN-SZTIROL ABS A POLIAMID 6 etrudált PA6 X B 1.14 ~ POLIAMID 6 öntött PA6 G B POLIAMID 6.6 PA 6.6 B 1.14 ~ 2,8 14. POLIOXIMETILÉN POM-C A 6) POLIETILÉNTEREFTALÁT (poliészter) PETP B POLIVINILIDÉNFLUORID PVDF A POLITETRAFLOURETILÉN PTFE A POLIÉTERÉTERKETON PEEK POLIÉTERSZULFON PES A POLISZULFON PSU A POLIFENILSZULFID PPS A POLIFENILOXID PPO A POLIÉTERIMID PEI Élettani megfeleló ség: A = élettanilag megfeleló B = bizonyos korlátozásokkal C = kifogásolható 1) 2) 3) 4) 5) 6) 0,2 mm-es fólián 1 mm-es lemezen 1 perc 0,5 mm-es fólián dupla bemetszéssel natúr változatban 8

11 Nyúlási feszültség ill. húzószilárdság Szakadási nyúlás Mechanikai jellemzó k Rugalmassági tényezó Ütó munka bemetszés bemetszéssel nélkül Keménység golyónyomattal Vicat Tartóshasználati lágyulási hó mérséklethatár hó mérséklet VST/B/50 felsó alsó DIN DIN DIN DIN SDIN DIN DIN MPa % MPa kj/m 2 kj/mm 2 MPa C C Hó tani jellemzó k >2500 nem törik nem törik nem törik nem törik nem törik > 20 > nem törik > 15 5) > > 20 > nem törik > 170 5) > nem törik > nem törik nem törik nem törik nem törik nem törik nem törik nem törik > nem törik nem törik > > nem törik nem törik nem törik A fenti táblázatban közölt adatok nem csak anyag, hanem megmunkálás és egyúttal szerkezeti kialakításfüggó ek. Ezért ajánljuk egy adott felhasználási igénybevételhez a megfeleló anyagot kiválasztani, majd annak alkalmasságát feltétlenül kipróbálni. Ezen segédletként nyújtott tájékoztatónk tartalma a gyártómú vi és saját tapasztalatoknak felelnek meg. Az anyagok alkalmassága és mú ködésük eredménye tárgyában, valamint az esetleges nyomdahibákért feleló sséget vállalni nem áll módunkban. A mú szaki változások joga fenntartva. Utánnyomás, akár kivonatosan is, csakis a ThyssenKrupp Ferroglobus Rt. hozzájárulásával engedélyezett.

12 Villamos jellemzó k Fajlagos Dielektromos Dielektromos Hó tágulási Hó vezetés átmeneti Felületi Átütési szám veszteségtényezó tényezó ellenállás ellenállás szilárdság 10 Hz 10 Hz DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN K W / (m.k) Ω Ω cm kv / mm Szabványos rövidjele DIN ) 3.3 0,02-0,05 PVC-U ,6-7,5 0,02-0,11 PVC - P PP - H ,3-2, PE - HD 4. ~ ) PE-NMT 5. ~ ) PE-UNMT PMMA-XT PMMA-GS PC ABS PA6 X PA6 G PA ) POM-C ) PETP PVDF PTFE ) PEEK PES PSU PPS ) PPO PEI 23. Sorszám 10

13 Szakítószilárdság Rugalmassági tényezó Keménység golyónyomattal Ütó munka Használati hó mérséklettartomány Árszint összehasonlítás ABS PA 6 PC PE-DD PE-UNMT PETP PMMA POM-C PP-H PVC-U PVDF 11

14 Telepeink Budapest 1106 Budapest, Maglódi út 14/B. Telefon: , Fa: Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Verebély u. 4. Telefon: 25/ , 25/ Fa: 25/ Miskolc 3527 Miskolc, Fonoda u. 15. Telefon: 46/ , 46/ Fa: 46/ Debrecen 4030 Debrecen, Diószegi út 36. Telefon: 52/ , 52/ Fa: 52/ Szeged 6728 Szeged, Kereskedó köz 3. Telefon: 62/ , 62/ Fa: 62/ Pécs 7614 Pécs, Mecsekalja-Cserkút Telefon: 72/ , 72/ Fa: 72/ Gyó r 9028 Gyó r, Juharfa út 39. (Ipari Park) Telefon: 96/ , 96/ Fa: 96/ ThyssenKrupp Ferroglobus Rt Budapest, Körvasút sor 110. Postacím: 1601 Budapest, Pf. 9. Tel.: Fa: Honlap:

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE Mûszaki írányelv MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA ÉS VAKOLAT SZÖVETSÉG (MÉSZ) Cím: 1103. Budapest Noszlopy u.2. Telefon: +36 1 262 6000, Fax: +36 1 261 6336 Email: mesz@invitel.hu,

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is.

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is. Hét szegedi mester azzal a céllal hozta létre ezt az oldalt, hogy az Ön segítségére legyen mindenben, ami a burkolással kapcsolatos. A hét szegedi mester kellő szakértelemmel és több éves tapasztalattal

Részletesebben

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE 1 AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE Az acél széntartalma Acéloknak azokat a nyersvas feldolgozásával nyert kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek széntartalma kevesebb,

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek Bevezetés A jelen tanulmány célja az, hogy segítsen Önnek kiválasztani az Ön szerkezetének

Részletesebben

Beton tôlünk függ, mit alkotunk belôle. XII. évf. 7-8. szám. 2004. július - augusztus

Beton tôlünk függ, mit alkotunk belôle. XII. évf. 7-8. szám. 2004. július - augusztus Beton tôlünk függ, mit alkotunk belôle XII. évf. 7-8. szám 2004. július - augusztus BOSH Elektronikai Gyár, Hatvan OBI áruház, Albertfalva BOSH Gépjármû Alkatrészgyártó Üzem, Miskolc Székhely: 1036 Budapest,

Részletesebben

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás Hegesztő és plazmavágó berendezések 6. kiadás 2 Hegesztés- és vágástechnológia Az ESAB több mint 100 éve vezető szerepet játszik a hegesztés- és vágástechnológiák megújításában. Folyamatosan dolgozunk

Részletesebben

STR-Prinzip. A tartós biztonság alapja. Homlokzati hõszigetelõ rendszerek dûbelezése

STR-Prinzip. A tartós biztonság alapja. Homlokzati hõszigetelõ rendszerek dûbelezése R STR-Prinzip R A tartós biztonság alapja Homlokzati hõszigetelõ rendszerek dûbelezése Impresszum Kiadó: EJOT Hungaria Kft., H-139 Budapest, Ócsai út 1-3. www.ejot.hu Felelõs szerkesztõ: Gellér Ákos Szakmai

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A rendelkezésre álló anyagok, eszközök. helyes tárolása, a felhasználandó anyagok. vizsgálata beépítés előtt

A rendelkezésre álló anyagok, eszközök. helyes tárolása, a felhasználandó anyagok. vizsgálata beépítés előtt Forrai Jánosné A rendelkezésre álló anyagok, eszközök helyes tárolása, a felhasználandó anyagok vizsgálata beépítés előtt A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

Már szakemberre bízom!

Már szakemberre bízom! 1 Gyönyörű tavaszi reggel volt, Andrea boldogan ébredt fel. Végrevalahára elkezdhetik a fürdőszoba felújítását. Gábornak sikerült egy igazán jó mestert találnia - igaz, hogy számlát nem ad, de feleannyiért

Részletesebben

DC 01* FePO1* St 12* A 366 (SAE 1010) SPCC. DC 03 FePO3 RRSt 13 A 619 (SAE 1008) SPCD. DC 04 FePO4 St 14 A 620 (SAE 1006) SPCEN.

DC 01* FePO1* St 12* A 366 (SAE 1010) SPCC. DC 03 FePO3 RRSt 13 A 619 (SAE 1008) SPCD. DC 04 FePO4 St 14 A 620 (SAE 1006) SPCEN. HIDEGEN HENGERELT TERMÉKEK MELEGEN HENGERELT PÁCOLT ÉS MELEGEN HENGERELT PÁCOLT DRESSZÍROZOTT TERMÉKEK 1. ACÉLMINÕSÉGEK Szabványoknál a legutolsó érvényességi dátummal rendelkezõ szabvány elõírásai érvényesek.

Részletesebben

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása LUKÁCS GÁBOR 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Master of Business Administration szakirányú

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Kiválasztási szabályok A szükséges térfogatáram meghatározása

Kiválasztási szabályok A szükséges térfogatáram meghatározása A szükséges térfogatáram meghatározása Egy helyiségből elvezetendő, vagy oda befúvandó légmennyi ség függ a helyiség funkciójától, a bekerülő szennyezőanyagoktól, azok minőségétől, a felszabaduló hőtől

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai Gubán Gyula Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A robbanásbiztonság alapelvei

A robbanásbiztonság alapelvei A robbanásbiztonság alapelvei A brosúra összeállítása az aktuális szabványok és előírások figyelembevételével történt, a hivatkozott szabványok magyar címeit csak a kiadás időpontjáig magyar fordítással

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

THE RED BOOK. Szálak és szerkezetek. November 2008. 2008 Elvstrom Sails

THE RED BOOK. Szálak és szerkezetek. November 2008. 2008 Elvstrom Sails Szálak és szerkezetek November 2008 THE RED BOOK 2009 2008 Elvstrom Sails Vitorlaanyag és ezek mechanikus tulajdonságai Szövött szerkezet A szövött szerkezetnél a főszálakat egyenesen szövik, hosszában,

Részletesebben

Pipelife PEHD LEFOLYÓ ÉS VÁKUUMOS ES VÍZELVEZET RENDSZER

Pipelife PEHD LEFOLYÓ ÉS VÁKUUMOS ES VÍZELVEZET RENDSZER Pipelife PEHD LEFOLYÓ ÉS VÁKUUMOS ES VÍZELVEZET RENDSZER 2 Pipelife PEHD Lefolyó és vákuumos esővíz elvezető rendszer 2. kiadás: 2009. január 3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...5 1.1 Hagyományos rendszerek

Részletesebben

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 61 439 SZABVANYERTELMEZES.HU IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 SZABVÁNYÉRTELMEZÉS SZABVÁNYOK ALKALMAZÁSA A MINDENNAPOKBAN TARTALMI ÉS FORMAI VÁLTOZÁSOK A KISFESZÜLTSÉGŰ KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK SZABVÁNYAIBAN

Részletesebben

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt.

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kiválasztási útmutató VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével 98% Hatásfok Jobb energiafelhasználás és csökkenő költségek

Részletesebben