Ipari mú anyagok. Termékismertetó. ThyssenKrupp Ferroglobus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ipari mú anyagok. Termékismertetó. ThyssenKrupp Ferroglobus"

Átírás

1 Ipari mú anyagok Termékismertetó ThyssenKrupp Ferroglobus TK

2 A ThyssenKrupp Ferroglobus Rt. hírnevét, partnereink elismerését a megbízhatóság és termékeink, illetve szolgáltatásaink minó sége határozza meg. Ezt kívánja meg tó lünk anyaházunk, a ThyssenKrupp Materials AG, illetve a róla világszerte kialakult kép. Mi jól tudjuk: A név kötelez! Társaságunk kidolgozta a minó ségbiztosítási rendszert szabályozó dokumentumait, melyek alkalmazásáról és hatékony megvalósításáról folyamatosan gondoskodik. Minden minó ségi vonatkozású tevékenységet és a szükséges eljárási rendet írott utasítások szabályoznak. Ez valósítja meg a szolgáltatásra alkalmazott minó ségbiztosítási rendszerünket, mely megfelel az MSZ EN ISO 9002:1996 szabványnak. A kiadott árukhoz tartozó mú bizonylatot a számla, vagy a szállítólevél mellékleteként nyomtatjuk ki számítógépes rendszerünkbó l. Egyedi mú bizonylatra vonatkozó igényeket külön megállapodás szerint elégítünk ki. Igény esetén származási bizonyítványt is kiadunk az általunk forgalmazott termékekre. Számunkra a minó ség legfontosabb kritériuma az ügyfelek megelégedettsége és a vonatkozó eló írások mindenkori betartása.

3 Tisztelt Partnerünk! Ezzel a füzettel, melyet Ön most a kezében tart, megpróbálunk hozzávetó leges áttekintést adni az elsó sorban mú szaki területeken használt mú anyagokról. Az áttekintés azért lehet csak hozzávetó leges, mert a mú anyagok sokfélesége, a tudomány folyamatos fejló dése, a kikísérletezett újabb és újabb mú anyagfajták száma lehetetlenné teszi a teljes körú összefoglalót. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy nincs olyan mú anyag, mely mindenre egyaránt jó, de minden feladatra létezik egy leginkább megfeleló mú anyagtípus; ugyanakkor lehetnek és vannak is olyan mú ködési körülmények, ahol a mú anyagok használata eleve kizárt. A jelen katalógusban megemlített anyagok egy részével, az általánosan elterjedt mú anyagokkal már nagyon sokan találkoztak, ismerik és használják. Más mú anyagfajtákról, elsó sorban a fokozott igénybevételekre használt mú anyagokról már esetleg sokan hallottak, de azokról még közelebbi információval nem rendelkeznek. Kiadványunkkal szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy kiválaszthassák a feladatnak mú szakilag leginkább megfeleló mú anyagfajtát és egyben támpontot adni arra nézve is, hogy társaságunk mely anyagok forgalmazását végzi napi szinten, azaz folyamatos, esetleg raktári kereskedelem formájában, és melyek azok az anyagok, melyeket kivételes minó ségi paraméterei és ebbó l eredó en igen magas árfekvése miatt csak egyedi igényekre szerzünk be és értékesítünk. Általánosan használt mú anyagok Napi szinten forgalmazott anyagaink az anyagok jellemzó tulajdonságai alapján, gyakori alkalmazásuk szerinti felosztásban: Szerkezeti mú anyagok Fó leg erre alkalmas, szilárdsági, vegyszerállósági, hó tani és villamos tulajdonságaik alapján. A legelterjedtebb típusok ABS PMMA PVDF PC PP-H akrilnitril-butadiénsztirol polimetilmetakrilát polivinilidénfluorid polikarbonát polipropilénhomopolimer PE-HD PVC-U kemény polietilén kemény polivinilklorid Különleges célú anyagfajták Hó álló, azbesztmentes szerkezeti és szigeteló anyagok 1200 C-ig Fó leg szilikát- és csillámalapú, ill. (általában) üvegszáleró sítésú mú gyanta felépítésú rétegvázas mú anyagváltozatok. 1

4 Csapágycélú mú anyagok Elsó sorban siklóképességük és kopásállóságuk együttes eló nyei alapján. PA poliamid PE-MMT nagy moltömegú polietilén POM-C poliacetálkopolimer, vagy polioimetilénkopolimer PE-UNMT ultranagy moltömegú polietilén PETP polietiléntereftalát Fokozott igénybevételekre használt mú anyagok Fó leg a nagyobb hó mérsékleten is hatásos tulajdonságaik alapján. PTFE PEKK PEI PES PPO PSU politetrafluoretilén poliéter-éterketon poliéterimid poliéterszulfon polifeniloid poliszulfon Szolgáltatásaink: Megmunkálás Mú szaki szaktanácsadás Áruátadás Bár a ThyssenKrupp Ferroglobus Rt. alapvetó en az anyagok félgyártmány (rúd, lemez, csó, profil) formájában történó forgalmazására rendezkedett be, a folyamatosan felmerüló igényekre való tekintettel a rendelkezésére álló vágási, forgácsolási és marási lehetó ségek alapján ajánlani tudja még az anyagok méretre vágását egyedi igény, illetve rajz szerinti megmunkálás, késztermékek eló állítását. Szükség esetén tanácsainkkal készségesen állunk vásárlóink rendelkezésére a feladatnak legmegfeleló bb anyag kiválasztásában, az anyagok felhasználására vonatkozó kérdéseket illetó en, akár a felhasználás helyszínén is. Vállalatunk országos telephelyhálózattal rendelkezik, melynek felhasználásával biztosítani tudjuk, hogy az Önhöz legközelebbi telepünkön, felár felszámítása nélkül adhassuk át Önnek a megrendelt árukat. Nagyobb tételek megrendelése esetén az árut az Ön telephelyén adjuk át, igen kedvezó fuvardíj felszámításával. Erró l mindig eseti megállapodást kötünk. A következó kben rövid tájékoztatást adunk az általunk is forgalmazott, általános elterjedt és használt mú anyagok legfontosabb tulajdonságairól és leggyakoribb felhasználási területeiró l. 2

5 Szerkezeti mú anyagok Jó mechanikai szilárdsággal, alacsony hó mérsékleten is nagy szívóssággal rendelkezó mú anyag. A járulékos igénybevételektó l függó en 50 és +80 C között alkalmazható. Vegyszerállósága sók, savak híg oldatával szemben kitú nó, élettanilag kifogástalan. A fekete változat idó járásálló. Könnyen forgácsolható, hegeszthetó, melegalakítható. Vízkezelési és nedvesüzemi berendezések, készülékgyártás, hegesztett berendezések, ortopédiai eszközök, vegyipar és gépészet. PE-HD kemény polietilén (KPE) A polietilénnél szilárdabb, keményebb, viszont kisebb szívóssággal rendelkezó változat. 0 és 100 C között alkalmazható. Vegyszerállósága, megmunkálhatósága, hegeszthetó sége a polietilénéhez hasonló. Egy oldalon szövettel bevont változatai ragaszthatóak. Akkumulátorgyártás, távfú tó mú vek melegvízvezetéke és más nyomócsövek, hegesztett berendezések a vegyiparban, gyógyszergyártásban és gépészetben. Szennyvízberendezések, galvanizálók, légtechnikai berendezések. Elsó sorban beltéren használható. PP-H polipropilén homopolimer A polietilénnél és a polipropilénnél szilárdabb, keményebb, de ridegebb minó ség. 0 és 60 C között alkalmazható. Tömény savakkal és lúgokkal szemben ellenálló. Idó járásállósága alapján kültéri felhasználáshoz megfeleló. Jól hegeszthetó, viszont megmunkálásánál figyelembe kell venni az anyag ridegségét. Nehezen éghetó. Világos színú változatai (fehér, elefántcsont, világosszürke) idó járásállók. Vízkezeló, eló készító és tisztító berendezések, medencék, hegesztett berendezések. Galvanizálás, gépelemek, burkolatok, légtechnika, épító ipar, reklámipar. PVC-U kemény pvc 3

6 PVDF polivinilidénfluorid Széles hó mérséklet-tartományban, 30 és +140 C közötti, kiváló vegyszerállósággal rendelkezó minó ség. Megmunkálható, hegeszthetó, melegalakítható. Egyoldalon szövetborítással ellátott változata ragasztásra alkalmas. Eró s vegyi és hó igénybevételnek kitett berendezések építése, csó vezetékek, szerelvények, szivattyúk, szelepek, szú ró k, illetve ezek házai, vezetékek, fogaskerekek. PMMA akril vagy plei Kemény és merev, nagyszilárdságú, jól tú ri az idó járás- és hó mérséklet-változást. Feszültségkorrózióra, oldószerekre és ütésre érzékeny. Átlátszó burkolatok, védó fedelek, reklám, kiállításépítés, építészet, fényáteresztó k, ajtók üvegezése, világítástechnika, tárolók, kádak. PC polikarbonát Ütésállóság, nagy szilárdság, hó állóság és ütésállóság, valamint idó járástú rés, mérettartás és csekély nedvességfelvétel jellemzi az anyagot. Biztonsági üvegezés, építészet, csomagológépek, jármú vek, burkolatok, közlekedés, reklám. ABS akrilnitrilbutadiénsztirol Igen nagy szilárdságú, kemény, szívós, mérettartó, vegyszerálló, rendkívül jól mélyhúzható, karcálló anyag. Fényes és matt, valamint különbözó érdesített felülettel és színekben készül. Burkolatok, jármú gyártás, bútoripar, tartóelemek. 4

7 Csapágycélú mú anyagok A kedvezó szilárdsági tulajdonságok mellett kis sú rú séggel rendelkezik, alacsony hó mérsékleten is különösen szívós, a viszonylag nagy vízfelvétele ellenére is általánosan elterjedt mú szaki mú anyag. Alacsony és közepes sebesség mellett kopásálló, a fémekkel szemben még szennyezett (homok, por) siklófelület esetén is. Rezgésés zajcsökkentó képességét számos felhasználási területen kihasználják. Gyenge savaknak és szervetlen oldószereknek ellenáll, feszültségkorrózióra nem érzékeny. Mérettartóssága és egyéb szilárdsági jellemzó i nagymértékben függnek a környezet nedvességtartalmától és hó mérsékletétó l. Idó járásállósága csak az ún. stabilizált változatoknak kielégító. Mechanikailag eró sen igénybe vett gépelemek, kenés nélküli csúszó üzemben is mint persely, fogaskerék, siklócsapágy. Tengelykapcsoló betét, gördüló csapágyak golyó- vagy görgó kosara, tolókák, támgörgó k, kerekek, kötéltárcsák, vonszolók, tartó és szigeteló elemek. PA6 E etrudált poliamid 6 A legkeményebb, legkopásállóbb, jó siklási jellemzó kkel rendelkezó poliamid változat. Kevésbé szívós és ütésálló, mint a PA6. Élettanilag kifogástalan. Fogaskerekek, siklócsapágyak, siklóvezetékek, mérettartó gépelemek a gép- és készülékgyártásban, burkolatok a villamosiparban. PA6.6 E etrudált poliamid 6.6 Az etrudált változatnál merevebb, szívósabb és kopásállóbb változat. Fogaskerekek, siklócsapágyak, csigák, görgó k, kötéltereló k, ékszíjtárcsák, általános, koptatóhatásnak kitett alkatrészek, rezgéscsillapító elemek. PA6 G öntött, poliamid 6 5

8 PA6 G oil olajjal töltött öntött poliamid 6 A polimer szerkezetében egyenletesen eloszló, különleges olajszemcsék által az anyag súrlódási tényezó je kisebb az alapminó ségú változaténál. Kopásállósága és hó vezetó képessége jobb, ezért siklóelemként nagyobb terhelést és sebességet visel el. Kényszerfutási körülmények között üzemeló gépelemek, fogaskerekek, siklócsapágyak, görgó k, általános, koptatóhatásnak kitett gépelemek. PA6 G MO molibdén diszulfiddal töltött, öntött poliamid 6 Szilárdsági jellemzó i az alapminó ségnél kedvezó bbek, idó járás-állósága jobb. Kényszerfutási körülmények között üzemeló gépelemek, fogaskerekek, siklócsapágyak, siklóvezetékek, töltó gép, sorozócsigák. POM-C polioimetilén, poliacetál, vagy formaldehid kopolimer Nagy szilárdságú, szívós, nagyfokú méretstabilitással rendelkezó, kopásálló anyagminó ség. Kifáradás nélkül viseli a dinamikus terheléseket, ütésállósága még alacsony hó mérsékleten is kitú nó, maradó alakváltozása csekély. Kis vízfelvétele miatt mechanikai és villamos tulajdonságait nem befolyásolja a környezet nedvességtartalma. Vegyszerálló, feszültségkorrózióra nem érzékeny, dielektromos jellemzó i kedvezó ek. A nem adalékolt típusok élettanilag kifogástalanok, viszont idó járás-állósága csak a fekete, általában korommal adalékolt változatoknak kielégító. A fokozott pontosságot igényló elemeknél rugózó és bepattanó igénybevételek, csapágy, fogaskerék kisebb modullal, emeló, tartó és általános gépelemek, tüskék, dugattyúk, görgó k, szállítólánc tagok, szorítók és szigeteló szerelvények. PETP polietiléntereftalát vagy poliészter 6 Különösen karc- és kopásálló, a felületi terheléstó l csaknem független, kis súrlódási tényezó jú, a POM-nál mérettartóbb, kúszási hajlama csekély, vegyszerállósága és villamos tulajdonságai kedvezó ek, feszültségkorrózióra érzéketlen. Fogaskerekek, csigakerekek, siklócsapágyak, siklóvezetékek, mérettartó gépelemek a gépés készülékgyártásban.

9 Igen szívós még nagy hidegben is, a különösen jó dörzsölésállóság mellett rendkívül jól csúszik, közel tapadásmentes a felülete. Kiváló vegyszerállóság, a feszültség-korróziónak ellenáll, kelló en merev, kitú nó en csillapít, nedvességre érzéketlen. Tökéletesen élelmiszermegfeleló és könnyen megmunkálható. Csapágy, tereló -, lánc-, szíj- és hevedervezeték, siklótuskó, görgó, nagyerejú ütközó elemek, kaparók, bélelés ömlesztett anyagokat továbbító és tároló falakon, szerelvényekben. Siklóelem, csomagoló és anyagmozgató gépek csúszóés vezetó eleme, szivattyúház, járókerék, felületkíméló továbbító és hordozó gépelemek. Galvánberendezések, papír- és farostgyártásban víztelenító k. Vegy- és gyógyszeripar, minden élelmiszeripari terület, sporteszközök. PE-UNMT ultranagy moltömegú polietilén Csapágycélú alkalmasság besorolás anyag igen korlátozottan nem ABS PA 6 PC PE-HD PE-UNMT PETP PMMA POM-C PP-H PVC PVDF Megjegyzések A csapágycélú mú anyagok kelló siklását és kopásállóságát a súrlódó anyagtárs érdessége is befolyásolja. Így az erre kevésbé érzékeny PA és POM esetében az 1-3 mm (a PA felsó tartományában), míg a PETP és PE változók esetében a <0,5 mm felületi érdesség az. Mindig legjobb a tapadásmentesen ( stick slip, vagy dadogás nélküli) egyenletes siklás a lehetó legkisebb kopás mellett. A lényegesen eltéró anyagjellemzó k és az anyagonként változó mérési módszerek miatt az eló zetes anyagválasztáshoz közelítésjelleggel célszerú használni az egyébként alig összehasonlítható értékegyüttest. Csapágycélú alkalmasság Kopásállóság PA 6 PE-HD PE UNMT PETP POM PTFE PVDF Súrlódási tényezó 7

10 Mú szaki mú anyagok összehasonlítása Az anyag Általános jellemzó k Sorszám Neve Szabványos rövidjele DIN 7728 Élettani megfeleló ség Sú rú ség DIN g/cm 3 Nedvesség felvétel (normál klímán) DIN % 1. POLIVINILKLOROD kemény PVC-U A / B 1.45 <1 2. POLIVINILKLOROID lágy PVC - P C 1.3 0,1 1,0 3. POLIPROPILÉN homopolimer PP - H A 6) POLIETILÉN nagysú rú ségú PE - HD A 6) POLIETILÉN 500 nagy mol tömegú PE-NMT A 6) 0.95 < 0,01 6. POLIETILÉN 1000 ultra nagy moltömegú PE-UNMT A 6) 0.94 < 0,01 7. POLIMETILMETAKRILÁT (akril, plei) etrudált PMMA-XT A POLIMETILMETAKRILÁT (akril, plei) öntött PMMA-GS A POLIKARBONÁT PC A AKRIL-BUTADIÉN-SZTIROL ABS A POLIAMID 6 etrudált PA6 X B 1.14 ~ POLIAMID 6 öntött PA6 G B POLIAMID 6.6 PA 6.6 B 1.14 ~ 2,8 14. POLIOXIMETILÉN POM-C A 6) POLIETILÉNTEREFTALÁT (poliészter) PETP B POLIVINILIDÉNFLUORID PVDF A POLITETRAFLOURETILÉN PTFE A POLIÉTERÉTERKETON PEEK POLIÉTERSZULFON PES A POLISZULFON PSU A POLIFENILSZULFID PPS A POLIFENILOXID PPO A POLIÉTERIMID PEI Élettani megfeleló ség: A = élettanilag megfeleló B = bizonyos korlátozásokkal C = kifogásolható 1) 2) 3) 4) 5) 6) 0,2 mm-es fólián 1 mm-es lemezen 1 perc 0,5 mm-es fólián dupla bemetszéssel natúr változatban 8

11 Nyúlási feszültség ill. húzószilárdság Szakadási nyúlás Mechanikai jellemzó k Rugalmassági tényezó Ütó munka bemetszés bemetszéssel nélkül Keménység golyónyomattal Vicat Tartóshasználati lágyulási hó mérséklethatár hó mérséklet VST/B/50 felsó alsó DIN DIN DIN DIN SDIN DIN DIN MPa % MPa kj/m 2 kj/mm 2 MPa C C Hó tani jellemzó k >2500 nem törik nem törik nem törik nem törik nem törik > 20 > nem törik > 15 5) > > 20 > nem törik > 170 5) > nem törik > nem törik nem törik nem törik nem törik nem törik nem törik nem törik > nem törik nem törik > > nem törik nem törik nem törik A fenti táblázatban közölt adatok nem csak anyag, hanem megmunkálás és egyúttal szerkezeti kialakításfüggó ek. Ezért ajánljuk egy adott felhasználási igénybevételhez a megfeleló anyagot kiválasztani, majd annak alkalmasságát feltétlenül kipróbálni. Ezen segédletként nyújtott tájékoztatónk tartalma a gyártómú vi és saját tapasztalatoknak felelnek meg. Az anyagok alkalmassága és mú ködésük eredménye tárgyában, valamint az esetleges nyomdahibákért feleló sséget vállalni nem áll módunkban. A mú szaki változások joga fenntartva. Utánnyomás, akár kivonatosan is, csakis a ThyssenKrupp Ferroglobus Rt. hozzájárulásával engedélyezett.

12 Villamos jellemzó k Fajlagos Dielektromos Dielektromos Hó tágulási Hó vezetés átmeneti Felületi Átütési szám veszteségtényezó tényezó ellenállás ellenállás szilárdság 10 Hz 10 Hz DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN K W / (m.k) Ω Ω cm kv / mm Szabványos rövidjele DIN ) 3.3 0,02-0,05 PVC-U ,6-7,5 0,02-0,11 PVC - P PP - H ,3-2, PE - HD 4. ~ ) PE-NMT 5. ~ ) PE-UNMT PMMA-XT PMMA-GS PC ABS PA6 X PA6 G PA ) POM-C ) PETP PVDF PTFE ) PEEK PES PSU PPS ) PPO PEI 23. Sorszám 10

13 Szakítószilárdság Rugalmassági tényezó Keménység golyónyomattal Ütó munka Használati hó mérséklettartomány Árszint összehasonlítás ABS PA 6 PC PE-DD PE-UNMT PETP PMMA POM-C PP-H PVC-U PVDF 11

14 Telepeink Budapest 1106 Budapest, Maglódi út 14/B. Telefon: , Fa: Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Verebély u. 4. Telefon: 25/ , 25/ Fa: 25/ Miskolc 3527 Miskolc, Fonoda u. 15. Telefon: 46/ , 46/ Fa: 46/ Debrecen 4030 Debrecen, Diószegi út 36. Telefon: 52/ , 52/ Fa: 52/ Szeged 6728 Szeged, Kereskedó köz 3. Telefon: 62/ , 62/ Fa: 62/ Pécs 7614 Pécs, Mecsekalja-Cserkút Telefon: 72/ , 72/ Fa: 72/ Gyó r 9028 Gyó r, Juharfa út 39. (Ipari Park) Telefon: 96/ , 96/ Fa: 96/ ThyssenKrupp Ferroglobus Rt Budapest, Körvasút sor 110. Postacím: 1601 Budapest, Pf. 9. Tel.: Fa: Honlap:

Mőanyagok felosztása. Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása. Mőszaki mőanyagok. Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.bmf.hu.

Mőanyagok felosztása. Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása. Mőszaki mőanyagok. Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.bmf.hu. Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.bmf.hu Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása Mőszaki mőanyagok Mőanyagok felosztása Mőanyagok Makromolekulájú szerves anyagok Természetes anyagok átalakításával

Részletesebben

- homopolimerek: AAAAAAA vagy BBBBBBB vagy CCCCCCC. - váltakozó kopolimerek: ABABAB vagy ACACAC vagy BCBCBC. - véletlen kopolimerek: AAABAABBBAAAAB

- homopolimerek: AAAAAAA vagy BBBBBBB vagy CCCCCCC. - váltakozó kopolimerek: ABABAB vagy ACACAC vagy BCBCBC. - véletlen kopolimerek: AAABAABBBAAAAB Polimerek Polimernek nevezzük az ismétlődő egységekből felépülő nagyméretű molekulákat, melyekben az egységeket kémiai kötések kapcsolják össze. Az ismétlődő egység neve monomer. A polimerek óriásmolekulái

Részletesebben

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából Dr SZABÓ Imre SZABÓ Attila GEOSZABÓ Bt IMRE Sándor TRELLEBORG Kft XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

ZELLAMID MŰSZAKI MŰANYAG FÉLKÉSZ TERMÉKEK

ZELLAMID MŰSZAKI MŰANYAG FÉLKÉSZ TERMÉKEK ZELLMI MŰSZKI MŰNYG FÉLKÉSZ TERMÉKEK TERMÉKKÍNÁLT nyag ZELLMI Megjegyzés Szín Sűrűség [g/cm 3 ] P6 P6 töltött P66 P66 töltött POM-C POM-C töltött POM-H P12 PET-C PET-H PET töltött PT PEEK PEEK töltött

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

PLEXIGLAS Satinice lemezek és rudak

PLEXIGLAS Satinice lemezek és rudak PLEXIGLAS Satinice lemezek és rudak 2015.06.04. - v1.0 1 BEVEZETŐ A PLEXIGLAS márkanevű, pmma anyagú lemezek 1933- as bemutatása óta rendkívül sokféle felhasználási területen bizonyítottak. A gyártó megszámlálhatatlan

Részletesebben

VILLANYSZERELÉSI ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKAITERMÉKEK

VILLANYSZERELÉSI ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKAITERMÉKEK VILLANYSZERELÉSI ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKAITERMÉKEK Villanyszerelési és világítástechnikai szaküzletünkben forgalmazunk: PVC csövek: vékonyfalú hajlítható műanyag védőcsövek vastagfalú merev műanyag védőcsövek

Részletesebben

Bevezetés. Tartalom. Tartalom. Bevezetés Rendszerbe szervezett jelölés A.2. Színes jelölők a PrintJet ADVANCED készülékkel A.4. Anyagjellemzők A.

Bevezetés. Tartalom. Tartalom. Bevezetés Rendszerbe szervezett jelölés A.2. Színes jelölők a PrintJet ADVANCED készülékkel A.4. Anyagjellemzők A. Bevezetés Bevezetés Rendszerbe szervezett jelölés.2 Színes jelölők a PrintJet DVNCED készülékkel.4 nyagjellemzők.6 Weidmüller által végzett tesztek és vizsgálati eljárások.8 Érvek a MultiCard mellett.10.1

Részletesebben

Általános ipari ragasztók

Általános ipari ragasztók 3M ragasztó üzletág Általános ipari ragasztók és ragasztószalagok Textilhordozós ragasztószalagok Scotch 2902 textilhordozós ragasztószalag (duct tape) Általános textil ragasztószalag, ami olyan alkalmazásokhoz

Részletesebben

Global Thermoplastic Solutions

Global Thermoplastic Solutions Global Thermoplastic Solutions Termékkínálat 2013 PE PP PVC PVC-C PVDF E-CTFE PETG 03 04 06 08 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 A SIMONA köszönti Önt Global

Részletesebben

P L E X I C E N T R U M

P L E X I C E N T R U M Plexi lemezek értékesítése, feldolgozása: Extrudált és öntött változatban /2-25 mm vtg-ig/ Színes és strukturált termékeink (bordázott, érdesített, rovátkázott) Plexi feldolgozás, hajlítás (hideg, meleg

Részletesebben

Műszaki Füzet TETŐRENDSZEREK

Műszaki Füzet TETŐRENDSZEREK Műszaki Füzet TETŐRENDSZEREK Mapeplan PVC-P quaderno PVC-HU-poly.indd 1 TETŐRENDSZEREK MapEplaN PVC-P quaderno PVC-HU-poly.indd 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 04 Oldal 06 Oldal 08 Oldal 18 Oldal 20 1. Környezetbarát

Részletesebben

Élelmiszeripari gumitöml. Tejipari g ztöml, + 164 C-ig. "Drinkpress" "LATTERIA"

Élelmiszeripari gumitöml. Tejipari g ztöml, + 164 C-ig. Drinkpress LATTERIA Élelmiszeripari gumitöml "Drinkpress" Gumitöml élelmiszeripari felhasználások területére. : EPDM, fehér, sima : spiralizált, szintetikus textilszövet : EPDM, kék, sima ellenálló állati és növényi eredet

Részletesebben

ESAB Kft. ELEKTRÓDÁK ÖTVÖZETLEN ACÉLOK HEGESZTÉSÉHEZ

ESAB Kft. ELEKTRÓDÁK ÖTVÖZETLEN ACÉLOK HEGESZTÉSÉHEZ ELEKTRÓDÁK ÖTVÖZETLEN ACÉLOK HEGESZTÉSÉHEZ OK 43.32 Könnyen hegeszthető rutilos bevonatú elektróda vízszintes pozícióhoz. A hígan folyós hegesztési ömledék tetszetős varratfelszínt eredményez mind tompa-,

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Élelmiszerekkel érintkező műanyagok alkalmazásának szabályai A fogyasztók egészségének védelme érdekében a kereskedelmi lánc minden egyes résztvevőjének közreműködésének arányában

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

Szent István Egyetem. MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása -

Szent István Egyetem. MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása - Szent István Egyetem MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása - Doktori (Ph.D.) értekezés Keresztes Róbert Zsolt Gödöllő 2009. - 1 - A doktori iskola

Részletesebben

Kétkomponensű, állékony (tixotróp), poliuretán hézagkitöltő-anyag. ALKALMAZÁSI TERÜLET Betonelemek függőleges hézagainak kitöltése bel- és kültérben.

Kétkomponensű, állékony (tixotróp), poliuretán hézagkitöltő-anyag. ALKALMAZÁSI TERÜLET Betonelemek függőleges hézagainak kitöltése bel- és kültérben. Mapeflex PU30 Kétkomponensű, állékony (tixotróp), poliuretán hézagkitöltő-anyag ALKALMAZÁSI TERÜLET Betonelemek függőleges hézagainak kitöltése bel- és kültérben. Nagyforgalomnak kitett ipari padlók kopásálló

Részletesebben

Árjegyzék (Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák) Érvényes 2014. Szeptember 1-től

Árjegyzék (Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák) Érvényes 2014. Szeptember 1-től Honlap: Plexi lemezek: Táblaméret: 100 x 205 cm, 200 x 205 cm, 305 x 205 cm Vastagság Táblaár m 2 (XT) Darabolt ár m 2 (XT) 2 mm 3000,- 4.350,- 3 mm 4.600,- 6.500,- 4 mm 6.000,- 8.700,- 5 mm 7.500,- 10.880,-

Részletesebben

Tartalomjegyzék: 19. fejezet

Tartalomjegyzék: 19. fejezet Tartalomjegyzék:. fejezet Keréksorozatok Forgóvilla-sorozatok (kombinálva az adott keréksorozatokkal) A hozzáillő fixvillás et lásd a táblázatokban LI LIR LIX LIXR VEHI Sorozat VEHI 100-200 mm 65-180 kg

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1508/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÜKI LABOR Mûanyag Vizsgáló és Fejlesztõ Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.)

Részletesebben

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók Filled with quality! HU Termékismertetõ Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók www.phobextools.com Premium Neutrális Szilikon ÁTLÁTSZÓ Egykomponensû, semleges, szagtalan, penészálló szilikon.

Részletesebben

P 03 2020 M 07 0060 H 05 0022 B

P 03 2020 M 07 0060 H 05 0022 B WÜRTH Szereléstechnika Kft. - 2040 Budaörs, Gyár u. 2. - Tel.: (00 36) 23/418-130 - Nyomtatva Magyarországon P 03 2020/M 07 0060/H 05 0022/B 07 0020 11/2004 K+D Elasztikus ragasztó- és tömítõanyagok -

Részletesebben

Ügyvezető igazgató Gerber András. ÜZLETFEJLESZTÉSI IG. Fábián Balázs

Ügyvezető igazgató Gerber András. ÜZLETFEJLESZTÉSI IG. Fábián Balázs 1 Ügyvezető igazgató Gerber András TERMELÉSI IGAZGATÓ Nyers József Logisztika Pozsega Zoltán BRAUN ÜZEM Hirsch László DELONGHI ÜZEM Karlovics Péter 8. ÜZEM Toronyi Bálint AKKUMULÁTOR ÜZEM Juhász Tibor

Részletesebben

Üregkamrás polikarbonát lemezek

Üregkamrás polikarbonát lemezek Üregkamrás polikarbonát lemezek AKCIÓ Érvényes: 2010.09.13-tól visszavonásig. Más kedvezménnyel nem vonható össze. Tulajdonságok: Alkalmazási terület: típus fényáteresztő, jó hőszigetelő, hidegen hajlítható,

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata. 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium

Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata. 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Élet A tűz Pusztulás 2 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Az ember szolgálatában 3 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Veszélyek 4

Részletesebben

Szemes Tömítéstechnika Kft.

Szemes Tömítéstechnika Kft. GUMITÖMLŐK Alacsony nyomású (préslég) víztömlő Belső: SBR, fekete, sima Külső: SBR, EPDM, fekete, sima Robbanó nyomás: 30 bar Hőmérséklet: -20 ºC- tól + 80 ºC-ig PRESS N/L 10 fekete, sima 10x15 10 100

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása Merev kuplungos berendezések Kiegyensúlyozatlanság Motor kiegyensúlyozatlanság Ventilátor kiegyensúlyozatlanság Gépalap flexibilitás

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron KARTONPALLET papír raklap Az ideális raklap a legjobb áron általános termékek Erősített raklapok Szabvány méretű raklapok Keretek Raklap láb Könnyített raklapok Koncepció KARTONPALLET méretpontos, egyedi,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. POLIUREÁN TÖMLŐK Poliuretán csigatömlők/ Polyurethane Corrugated Hoses

Tartalomjegyzék. POLIUREÁN TÖMLŐK Poliuretán csigatömlők/ Polyurethane Corrugated Hoses Tartalomjegyzék POLIUREÁN TÖMLŐK Poliuretán csigatömlők/ Polyurethane Corrugated Hoses Poliuretán csigatömlők/ Polyurethane Corrugated Hoses Antisztatikus Poliuretán Csigatömlő/PU Corrugated Hoses Antistatic

Részletesebben

A MÛANYAGOK TULAJDONSÁGAI. A műanyagok jellemzése rövid jelek és jellemző tulajdonságok

A MÛANYAGOK TULAJDONSÁGAI. A műanyagok jellemzése rövid jelek és jellemző tulajdonságok A MÛANYAGOK TULAJDONSÁGAI 1.1 A műanyagok jellemzése rövid jelek és jellemző tulajdonságok Tárgyszavak: műanyagfajta; rövid jel; szabvány; műanyagok átlagos tulajdonságai; tulajdonságmátrix; termékfejlesztés;

Részletesebben

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Alapfokú barlangjáró tanfolyam 2011. Kötelek fajtái és tulajdonságai

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Alapfokú barlangjáró tanfolyam 2011. Kötelek fajtái és tulajdonságai Kötelek fajtái és tulajdonságai Adatok: Átmérő, Hosszúság, Anyag, Szakítószilárdság, Megtartási rántás, Fajlagos tömeg, Köpenycsúszás, Csomózhatóság, Sokktűrö képesség, Fajsúly, Lágyulási hőmérséklet,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI TERMÉKGYÁRTÓ KÖZPONT

ÉPÍTÉSZETI TERMÉKGYÁRTÓ KÖZPONT ÉPÍTÉSZETI TERMÉKGYÁRTÓ KÖZPONT ÉPÍTÉSZETI TERMÉKGYÁRTÓ KÖZPONT A magyar építőipari piacon több, mint 20 éve jelenlévő MATECH Magyar Technológiai Kft. Építészeti Termékgyártó Központ a KÉSZ csoport tagjaként

Részletesebben

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 a hosszabb élettartamért. Tartós acél esztergálás

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 a hosszabb élettartamért. Tartós acél esztergálás Inveio Uni-directional crystal orientation a hosszabb élettartamért Tartós acél esztergálás Megbízható élek Az északi félteke egy kis országában a Sandvik Coromant szakemberekből álló csoportja olyan anyagminőséget

Részletesebben

Sátrak minden alkalomra

Sátrak minden alkalomra Ollós sátrak katalógus 2015 Hexagon Vízálló A sátor burkolata 100% poliészter szövet, egyik oldalán PVC bevonattal és UV védelemmel. A burkolat súlya 300 g/m 2. Teljes egészében alumínium Az ideális, mechanikailag

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Intrúziós fröccsöntés hatása a termék tulajdonságaira Az intrúzió a fröccsöntés egy különleges módszere, amellyel a gép kapacitásánál nagyobb méretű termék fröccsöntését lehet megoldani.

Részletesebben

Mérnöki anyagok. Polimerek

Mérnöki anyagok. Polimerek .04.10. Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1 Polimerek A nem fémes szerkezeti anyagokat két csoportba oszthatjuk. Ezek: szerves (karbon bázisú) nem fémes szerkezeti anyagok vagy polimerek a szervetlen nem fémes

Részletesebben

ÍVES CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS

ÍVES CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS EGYÉB ALKATRÉSZEK SÁRVÉD K ÍVES 8.1 CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS A B C H Kg/db 201-2890-17 Sárvéd 280x900 900 201-3878-17 Sárvéd 380X780 "MAZDA" 780 280 380 201-4088-17 Sárvéd 400X880 880 400 201-43132-27 Sárvéd

Részletesebben

AJTÓVASALATOK SZELLŐZŐRÁCS HŐSZIGETELT AJTÓBETÉT KÜSZÖB, KÜSZÖBSÍN. Bruttó árak. Kiszerelés. cikkszám Megnevezés

AJTÓVASALATOK SZELLŐZŐRÁCS HŐSZIGETELT AJTÓBETÉT KÜSZÖB, KÜSZÖBSÍN. Bruttó árak. Kiszerelés. cikkszám Megnevezés cikkszám Megnevezés Kiszerelés ME Bruttó árak AJTÓVASALATOK SZELLŐZŐRÁCS 019003 Szellőző hüvely barna 100 db 30,00 104432 Szellőző hüvely beige 1 db 30,00 019002 Szellőző hüvely fehér 100 db 30,00 019099

Részletesebben

Központ: 1194 Budapest, Iparos u. 5. Telefon/Fax: +36 1 320 4151 E-mail: kozpont@minosegicsapagy.com

Központ: 1194 Budapest, Iparos u. 5. Telefon/Fax: +36 1 320 4151 E-mail: kozpont@minosegicsapagy.com +36 30/ 670-7209 Központ: 1194 Budapest, Iparos u. 5. Telefon/Fax: +36 1 320 4151 E-mail: kozpont@minosegicsapagy.com Angyalföld 1134 Budapest, Váci út 51/b Telefon/Fax: +36 1 340 9233 E-mail: angyalfold@minosegicsapagy.com

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Szaktudás & elhelyezkedés

Szaktudás & elhelyezkedés MAGYARORSZÁG Nagy kopásállóságú és növelt szilárdságú finomszemcsés munkadarabok és komplett megoldások beszállítója 1 A termékek és a know-how együttes alkalmazása az azonnali megoldásokért Vezető pozíció

Részletesebben

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Az anyag viselkedése terhelés hatására Az anyagok lehetnek: szívósak, képlékenyek és ridegek. Szívós vagy

Részletesebben

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei AKTUALITÁSOK A FARAGASZTÁSBAN Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei Dr. habil Csiha Csilla tanszékvezető, egyetemi docens Sopron 2014 szeptember 11. Faanyagok ragasztása a faipari

Részletesebben

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Jellemzõ Beállítási Max. Szenzor Védettség Oldal neve alkalmazás tartomány hõmérséklet típusa RT Általános célra -25-300 350ºC Táv, terem, IP66 64-65 differencál KP Könnyû ipari alkalm.

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag

Részletesebben

exkluzív zuhanylefolyók E-MAIL: MEDOTRADE@MEDOTRADE.HU WEB: WWW.MEDOTRADE.HU... A fotókat készítette: Stampok Anita

exkluzív zuhanylefolyók E-MAIL: MEDOTRADE@MEDOTRADE.HU WEB: WWW.MEDOTRADE.HU... A fotókat készítette: Stampok Anita exkluzív zuhanylefolyók E-MAIL: MEDOTRADE@MEDOTRADE.HU WEB: WWW.MEDOTRADE.HU... A fotókat készítette: Stampok Anita exkluzív zuhanylefolyók MEDO Köszönti Önt a Medo Trade Kft. Cégünk egyedi és modern fürdőszobák

Részletesebben

Betűkaros, villanymotoros írógép egy betűkarjának vonalas működési vázlata. Gömbfejes írógépben alkalmazott mechanikai logika

Betűkaros, villanymotoros írógép egy betűkarjának vonalas működési vázlata. Gömbfejes írógépben alkalmazott mechanikai logika Betűkaros, villanymotoros írógép egy betűkarjának vonalas működési vázlata 0. helyzet 1. emelet 2. emelet 1. helyzet 0. emelet 3. emelet A 2. helyzet 3. helyzet B Gömbfejes írógépben alkalmazott mechanikai

Részletesebben

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát TE THENE TECHNOLOGY TE THENE TECHNOLOGY TE Miért válassza a Reoxthene technológiát THENE TECHNOLOGY Miért válassza a Reoxthene technológiát A TECHNOLÓGIA egy forradalmian új technológia, melyet a MAPEI

Részletesebben

Görgősláncok, lánckerekek, láncfeszítők

Görgősláncok, lánckerekek, láncfeszítők Görgősláncok, lánckerekek, láncfeszítők Görgős hajtólánc A legjobb minőségű hajtóláncok. Jelenleg ez a legelterjedtebb típus, különböző változatait kerékpár és motorkerékpár hajtására, vezérmű hajtására

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16.

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16. Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák Győr, 2008. április 16. Cég történet STA RT 2002 Prototípus építés Mk I 2004 Cég alapítás Corvus Aircraft Kft 2005 Prototípus építés Corvus Corone Mk

Részletesebben

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői Termékek Műszaki Tervezése Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár Ablakok vízzárásának osztályozása az MSZ EN 12208:2001 szabvány szerint a próbatestek vízzárási határának

Részletesebben

Ragasztóanyagok. Csavarrögzítő (nagy szilárdságú) Csavarrögzítő (közepes szilárdságú) Ragasztóanyagok tulajdonságai Kiválasztási táblázat

Ragasztóanyagok. Csavarrögzítő (nagy szilárdságú) Csavarrögzítő (közepes szilárdságú) Ragasztóanyagok tulajdonságai Kiválasztási táblázat 14 - Ragasztas:14 Építő vegyi anyagok.qxd 2008.12.16. 14:53 Page 315 AP APG APT APS MK KK DK KK-2 PVC SG 2K ER 2K EF 2K EK LS L LS M LS H 316 316 317 317 318 318 319 319 320 320 321 321 322 322 323 323

Részletesebben

Közösen értéket teremtünk

Közösen értéket teremtünk Csomagolófóliák Közösen értéket teremtünk Tartalom: 3 oldal: Cégprofil 4 oldal: Fóliatömlõk 5 oldal: Sík és egyéb fóliák 6 oldal: Konfekcionálás, adalékok és nyomtatás 7 oldal: Termékkínálat Cégprofil

Részletesebben

Az Ön megbízható szivattyú választéka - a

Az Ön megbízható szivattyú választéka - a Az Ön megbízható szivattyú választéka - a Tapflo-Az Ön megbízható szivattyú választéka Az 1970 óta tartó ipari folyadékkezelés és szivattyúgyártási tapasztalatainkból tudjuk, hogy Ön, mint partner milyen

Részletesebben

A Thermo-Transzfer fólia felülnyomtató berendezések jelölési jellemzői

A Thermo-Transzfer fólia felülnyomtató berendezések jelölési jellemzői A Thermo-Transzfer fólia felülnyomtató berendezések jelölési jellemzői SmartDate sorozat Jelölés Az elmúlt évtizedben a Markem-Imaje elöl járt a Thermo-Transzfer technológiában. A SmartDate 5 sorozat gondoskodik

Részletesebben

Tárgyszavak: autóipar; autóablak; fröccsöntés; bevonatok; polikarbonát; PMMA; szilikonok; üveg.

Tárgyszavak: autóipar; autóablak; fröccsöntés; bevonatok; polikarbonát; PMMA; szilikonok; üveg. A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA Autóablak polikarbonátból Tárgyszavak: autóipar; autóablak; fröccsöntés; bevonatok; polikarbonát; PMMA; szilikonok; üveg. Érdekes irányzat figyelhető meg napjaink autóinál: míg

Részletesebben

VTZ. Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL

VTZ. Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL VTZ FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul 6 típusváltozat: max. légszállítás 5 m 3 /h-tól 7 m 3 /h-ig, nyomásérték akár

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Ipari bevonatok Kiadás dátuma: 2013.09.25. Termékazonosító kódja: 02 06 02 00 004 0 000004 Verziószám: 02 MSZ EN 1504-2 52/2009 H1 08 13 0921 MK TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT SikaCor EG-5 1. Termék típus A

Részletesebben

Azbesztmentesítés magyarországi gyakorlata

Azbesztmentesítés magyarországi gyakorlata TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Azbesztmentesítés magyarországi gyakorlata Zellei János Felügyelő Bizottság Elnöke Magyar Azbesztmentesítők

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

Árvízvédelmi mobil gátrendszer

Árvízvédelmi mobil gátrendszer ADATLAP WATER RAILS LEÍRÁS A egy sokoldalú és rugalmasan használható mobil gátrendszer. Használata 30 cm - 2 méterig előforduló vízszintnél lehetséges (0.98 láb-tól- 2.19 yard -ig) korlátlan távolságon.

Részletesebben

MB 45 Alumínium ablak

MB 45 Alumínium ablak MB 45 Alumínium ablak Az MB-45 elnevezésű ablak a legkorszerűbb technológiára épülő, hőszigetelést nem igénylő alumínium rendszerű ablakok egyik kiemelkedő tagja. Egyaránt felhasználható kültéri és beltéri

Részletesebben

Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.)

Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.) Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.) Forgó alkatrészek oldható kötőelemei (a nem oldható tengelykötéseket a tk.-ből tanulni) Ékkötés Az ék horonyszélességének illesztése laza D10 A tengely

Részletesebben

Ajtó-őr - a XI. Országos Technikaverseny megyei fordulójának modell ajánlása

Ajtó-őr - a XI. Országos Technikaverseny megyei fordulójának modell ajánlása Tájékoztató Az idei év versenykiírásának megfelelően terveztük munkadarabunkat. Az otthon biztonságát szolgáló modell feladata, hogy az ajtó kinyitása esetén fény és/vagy hang jelzést adjon, valamit az

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

LIZBONA BELTÉRI AJTÓ

LIZBONA BELTÉRI AJTÓ LIZBONA BELTÉRI AJTÓ - Az ajtók dekoratív papír fóliával bevontak. - Az ajtó panel laminált fából készük. - Az ajtó él lekerekített (profil R ). - A zár hagyományos kulccsal vagy fürdôszobai. - Az ajtók

Részletesebben

Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák. Tények és számok

Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák. Tények és számok Alcoa préskovácsolt alumínium keréktárcsák Tények és számok TUDTA? Az Alcoa keréktárcsák a legerősebb keréktárcsák Valamennyi keréktárcsát egyetlen, nagy szilárdságú, korrózióálló alumíniumötvözet tömbből

Részletesebben

kerámia vagy természetes kőanyagú burkolólapokkal burkolt teraszok;

kerámia vagy természetes kőanyagú burkolólapokkal burkolt teraszok; Mapeflex PU50 SL Egykomponensű, folyékony, alacsony rugalmassági moduluszú, poliuretán hézagkitöltő-anyag a padlók legfeljebb 25%-os elmozdulású tágulási hézagainak kitöltésére ALKALMAZÁSI TERÜLET A Mapeflex

Részletesebben

Polimerek (Műnyagok) szerkezete, gyártása és típusai

Polimerek (Műnyagok) szerkezete, gyártása és típusai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek (Műnyagok) szerkezete, gyártása és típusai DR Hargitai Hajnalka Elérhetőségek Személyesen: 90%-ban:

Részletesebben

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak.

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak. Villamos állítószelepek Típus 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3222/2780-1, 3222/2780-2 Együlékes átmeneti szelep Típus 3222 Alkalmazás A fűtés-, szellőzés- és klímatechnikában

Részletesebben

Ajtóbehúzók. Rejtett ajtóbehúzók ABLOY DC860 Rejtett ajtóbehúzó max 100kg tömegű beltéri ajtókhoz...f-11

Ajtóbehúzók. Rejtett ajtóbehúzók ABLOY DC860 Rejtett ajtóbehúzó max 100kg tömegű beltéri ajtókhoz...f-11 ABLOY DC210 Ajtóbehúzó max. 60 kg tömegű beltéri ajtókhoz.......................................................f-2 ABLOY DC330 Cam action Ajtóbehúzó max. 80 kg tömegű beltéri ajtókhoz...........................................f-2

Részletesebben

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZKÖNYV QUALCHEM ZRT ZSÁMBÉK, ÚJ GYÁRTELEP, PF 32. Qualbio kereskedelmi márkájú polietilén kompaund lebomlás. Vizsgálat idbpontja:...

VIZSGÁLATI JEGYZKÖNYV QUALCHEM ZRT ZSÁMBÉK, ÚJ GYÁRTELEP, PF 32. Qualbio kereskedelmi márkájú polietilén kompaund lebomlás. Vizsgálat idbpontja:... SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI TANSZÉK CSOMAGOLÁSVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM A Nemzeti Akkreditáló Testület által az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált független vizsgálólaboratórium.

Részletesebben

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával EN 1090-1, -2, -3 Építési acél-és alumíniumszerkezetek Görbe Zoltán, szakértő, Budapest, MESSER szakmai nap, 2013.11.27. 2009/105/EC 97/23/EC

Részletesebben

Műanyag nyílászárók a SCHÜCO-tól

Műanyag nyílászárók a SCHÜCO-tól A fenntarthatóság iránt elkötelezett építészetért Műanyag nyílászárók a SCHÜCO-tól A SCHÜCO rendszer műanyag nyílászárói a hazai piacon is egyre nagyobb teret és elismerést nyernek, hiszen előnyös tulajdonságaikkal,

Részletesebben

Nagy teljesítményű műszaki műanyagok tulajdonságai és alkalmazásuk

Nagy teljesítményű műszaki műanyagok tulajdonságai és alkalmazásuk MŰANYAGFAJTÁK Nagy teljesítményű műszaki műanyagok tulajdonságai és alkalmazásuk A nagy teljesítményű műanyagokról folyóiratunkban már többször közöltünk ismertetéseket, adatokat. Az alábbi összeállításban

Részletesebben

275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet

275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet élyes üdvözlet Mindenkinek Bitumenes lemezek alkalmazása a 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet szerint HARASZTI LÁSZLÓ elméleti oktató és műszaki tanácsadó ICOPAL VILLAS Kft A rendelet célja.. Az Elvárt

Részletesebben

A jelen fényforrása a LED

A jelen fényforrása a LED Termékkatalógus 2009 A jelen fényforrása a Shuji Nakamura, aki vezető szerepet játszott a kék fényt kibocsátó anyagok kifejlesztésében most visszatért. Nakamura a kilencvenes években szerzett hírnevet

Részletesebben

EXTRUDÁLT POLISZTIROL

EXTRUDÁLT POLISZTIROL EXTRUDÁLT POLISZTIROL A Fibrotermica SpA társaság extrudált polisztirol lemezt gyárt, melynek neve FIBROSTIR. A FIBROSTIR egyrétegû, kiváló hõszigetelõ képességû sárga színû lemez, alkalmazható mind egyéni

Részletesebben

Tevékenység: Ragasztóanyagok

Tevékenység: Ragasztóanyagok Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a különböző ragasztóanyag családok típusait/neveit, jellemzőit és kötési mechanizmusaikat! Ragasztóanyagok A ragasztás olyan eljárás, amelyben ragasztóanyag

Részletesebben

ÚJ FEJLESZTÉSEK ÉS TECHNOLÓGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS JEGYÉBEN

ÚJ FEJLESZTÉSEK ÉS TECHNOLÓGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS JEGYÉBEN ÚJ FEJLESZTÉSEK ÉS TECHNOLÓGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS JEGYÉBEN KIÖNTŐHABARCSOK ÉS PÁLYALEMEZ SZIGETELÉSI RENDSZEREK LEGÚJABB GENERÁCIÓI 2014.03.25. BERECZ ANDRÁS SIKA HUNGÁRIA KFT./ ÉPÍTŐIPARI ÜZLETÁG

Részletesebben

Mindennapi vízvezeték- és gázszerelési problémák megoldása

Mindennapi vízvezeték- és gázszerelési problémák megoldása H Mindennapi vízvezeték- és gázszerelési problémák megoldása Menet- és réstömítés mindenféle felületen Loctite 511 Kis szilárdságú menettömítô Menetes fém- és csôillesztésekhez javasolt víz- és gáz-rendszerekben,

Részletesebben

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline KÚPOS LEMEZFÚRÓ profiline Termék leírása Az új RUKO nagyteljesítményű kúpos lemezfúróknál a forgácshornyok köszörülése CBN eljárással történik a tömör, edzett anyagba. A CBN (köbös bórnitrid) lényegesen

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS Kolozsvár, 2002. március 22-23. ANYAGLEVÁLASZTÁSI MECHANIZMUSAINAK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Polák Helga ABSTRACT Machining (material removal)

Részletesebben

Tartalomjegyzék: 7. fejezet

Tartalomjegyzék: 7. fejezet Tartalomjegyzék:. fejezet Keréksorozatok Forgóvilla-sorozatok (kombinálva az adott keréksorozatokkal) A hozzáillő fixvillás et lásd a táblázatokban LE L LK LKR LH LO LS LOD LSD POEV Sorozat POEV 80-300

Részletesebben

A széria gyártás lehetősége eljuttatja termékeinket olyan projektekbe, ahol a mennyiség rövid idő alatt egy sarkalatos téma.

A széria gyártás lehetősége eljuttatja termékeinket olyan projektekbe, ahol a mennyiség rövid idő alatt egy sarkalatos téma. Babaf ür det ő me de ncé k A k r i l F e l ü l e t e k Bemutatkozás EGYEDI KÉSZÍTÉS A meinbecken.com alapítása mögött negyed évszázados bútrotervezés és bútorépítés tapasztalata áll. Mindig is a modern

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Liquid steel. Folyékony fém

Liquid steel. Folyékony fém Araldite Liquid Steel (XD 4570 / XD 4571) Két komponensű, gyors kötésű acél tartalmú epoxy ragasztó Főbb jellemzők: Kiváló tapadás a legtöbb műanyag, kompozit és fém felületeken Kiváló ellenállás az üzemanyagok,

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Műanyagok alkalmazása az ortopéd sebészetben A csontpótlások iránti igények növekedése a műszaki és élettani követelményeket kielégítő műanyagok felhasználását teszi lehetővé. Ezeket

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

Beltéri zászlók: Nyomott, igény szerint hímzett kivitelben, selyemszatén alapanyagból készülnek.

Beltéri zászlók: Nyomott, igény szerint hímzett kivitelben, selyemszatén alapanyagból készülnek. ÁRLISTA 7100 Szekszárd, Pf.: 706. Telefon / Fax: 74 / 415-066 30 / 492-2784 Internet: www.vilagzaszlo.hu E-Mail: vilagzaszlo@vilagzaszlo.hu Állapot: 2007. február Zászlók Kültéri zászlók: Nyomott, igény

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben