Kenyérharcból. 10. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kenyérharcból. 10. oldal"

Átírás

1 ORSZÁGOS Tudnivalók - hírek - események A mellékvízmérõk kötelezõ hitelesítésérõl 3. oldal FOGYASZTÓVÉDELMI Az EU bekeményít 5. oldal Vásároljunk interneten? 6. oldal Hajléktalanipar ÚJSÁG AJÁNLÓ VII. évfolyam 4. szám április Kenyérharcból kenyértörés 10. oldal Merth László Kávéívó nemzet a magyar 16. oldal Az elektronikus kereskedelem hazai helyzete 2. oldal *** Valóban: csalhat-e a villanyóra? 3. oldal Európai léptékû kampányt indított Herczog Edit EP-képviselõ a fogyasztók számára érthetetlen energiaszámlák ellen Felelõsség, kilakoltatás, kilakoltatási felelõsség A hajléktalanság nem velünk született állapot. A hajléktalanságért mindenkinek le kell küzdenie magát. Oda csak vesszõfutással lehet megérkezni. Megérkezni oda, ahol felelõsségrõl beszélni már értelmetlen dolog. Bankok, pénzintézetek, uzsorások, spekulánsok felelõsségérõl is. Tehát azok felelõsségérõl, akiknek a vesszõ mindvégig a kezében van. A hajléktalanság nem velünk született állapot. A hajléktalanságért mindenkinek le kell küzdenie magát. Oda csak vesszõfutással lehet megérkezni. Megérkezni oda, ahol felelõsségrõl beszélni már értelmetlen dolog. Bankok, pénzintézetek, uzsorások, spekulánsok felelõsségérõl is. Tehát azok felelõsségérõl, akiknek a vesszõ mindvégig a kezében van. A hajléktalanságból az esetek többségében nincs visszaút, hiszen a hajlékta- lan nem tud visszavesszõzni. Visszavonhatatlanul ködbeveszett hajléka, vagyona, családja, munkahelye, korábbi egzisztenciája. Léte ködlovagként értelmetlen. A hajléktalansors már más dimenzióban szab teret a számára: szociális-háló nélkül zuhanást a végsõ ellehetetlenülésbe, avagy még azon is túl. Ezért a továbbiakban csak azokhoz kívánok szólni, akik számára még nem elkötelezett cél a hajléktalanság. Húsz éve termelõdnek iparszerûen hajléktalanok. Húsz éve egyre több csapda hívogat, csalétekként szebb jövõt, fogyasztói örömöket, délibábos boldogságot hazudva a kelepce közepébe. Ideje hát a csapdákról, a csapdák haszonélvezõirõl és prédáiról, áldozatairól szólni. Magyarországon sokkal több bank, pénzintézet mûködik, mint amennyit a gazdaság, szolgáltató infrastruktúraként igényel, amennyit a lakosság po- tenciális fogyasztói képessége és szükséglete fenntarthat, amennyinek ésszerû versenye a pénzvilág minden szereplõje számára a legoptimálisabb hasznot eredményezheti. Ezért versenyük a fogyasztóért vállalkozásokért, lakosságért, a jövõ nagy generációiért ésszerûtlen és néha galád társadalomlélektani, tömegmanipulációs, az etikátlan marketing kifinomult eszközeit bevetõ A költõi kérdésre a válasz viszonylag egyszerûnek tûnik, mivel sokan, sokféleképpen, de igazán átfogóan, praktikusan senki sem. A mindennapi életet, a veszélyeket a gyerekek megisme- rik a családban, az óvodában, majd az iskolában, de általában igaz a mondás: fogyasztóként mindenki saját kárán tanul. Különösen igazságtalan ez, ha a védtelen gyermekkel törté- nik valami méltánytalanság, mivel életkoránál fogva, tapasztalatlanságból vagy hiszékenységébõl kiindulóan nem ismerheti fel a reá leselkedõ veszélyt. Ami elkerülhetõ, azt el- kerülhetõvé is kell tenni, ez a felnõtt társadalom felelõssége. Magam, 40 év közszolgálat után, egy új életforma (nyugdíj) közeledtével és négy unoka felelõsségével számvetést készítek a további életem értelmérõl, megmaradt, vagy várható feladataimról. Vélem, hogy a hozzám hasonlók tûnõdései, problémái sem mások. Nos, a fogyasztóvédelem olyan ügy, amelyben mindig van tennivaló, és könnyen lehet találni olyan területet, amellyel kapcsolatosan tartozása van az embernek: Ilyen ügy a gyermekek tájékoztatása a reájuk leselkedõ veszélyekrõl, megtanítani õket, miként lehet ezeket felismerni és lehetõség szerint elkerülni azokat. Ki tanítja meg a fogyasztóvédelemre gyermekeinket? Közérthetõ számlát mindenkinek A fogyasztói számlák érthetetlenségére sorozatosan érkeznek panaszok Európa szerte. Történt is néhány kedvezõ lépés az elmúlt években. Képviselõi indítványra európai összehasonlító elemzés készült a számlákról és elkészült a kívánatos számla mintapéldánya is, melyet a képviselõ be is mutatott az egyeztetés résztvevõinek. Herczog Edit kezdeményezésére a frissen felállított Európai Energiaügynökség egyik jelentõs mûködési területe a fogyasztók jogainak védelme, és további eredmény, hogy a jelenleg tárgyalás alatt álló fogyasztóvédelmi irányelv egyik legfontosabb szereplõje is az energiafogyasztó lesz. A végleges és valódi megoldás azonban az lehet, ha európai jogszabály születik a helyes számláról, és teremt egységes, könnyített és átláthatóbb rendszert minden európai fogyasztó számára véli Herczog Edit. A képviselõ szerint azon is sokat kell még dolgozni, hogy 2020-ig minden háztartás- nak a szolgáltatók választásakor és váltásakor. Márpedig a túl kevés, túl sok, az érthetetlen vagy éppen az összehasonlíthatatlan információ is szerepet játszhat abban, hogy míg a legfrissebb felmérések szerint a fogyasztóknak csak 3/5-e elégedett a szolgáltatójával, mind- ban kötelezõ legyen az intelligens mérõóra beszerelése azaz ne csak a számla, de az óra is érthetõ legyen. Az egyeztetésen elhangzottak szerint az európai fogyasztóknak nemcsak az energiához való hozzáféréshez van joguk, de ahhoz is, hogy minél teljesebb körû információt kapja- össze 8%-uk vált ez az egyik legkisebb arány a szolgáltatói szektorban. Herczog Edit aki Brüsszelben és Csákváron is vezet háztartást, így maga is megtapasztalta az európai számlák tarkaságát a képviselõktõl összegyûjtött energiaszámlák példáin Folytatás a 7. oldalon Folytatás a 7. oldalon Folytatás a 4. oldalon A március 15-ei Európai Fogyasztók Napja alkalmából szervezett közmeghallgatáson a fogyasztók számára is érthetõ, egységes európai energiaszámla bevezetésének lehetõségérõl egyeztettek az energiaszektor meghatározó vállalatai, a témában érintett civil szervezetek és kormányhivatalok valamint a hatóságok képviselõi. Az itt öszszegyûlt ajánlások bekerülnek abba a javaslatcsomagba, amelyhez a szocialista képviselõ 369 EP-képviselõ aláírását kívánja összegyûjteni, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon a kérdéssel. Fogyasztóként ért sérelmeit, panaszait illetõen keresse fel honlapunkat: Kérdéseire szakjogászunk válaszol.

2 2 A KONTROLL VII. évf. 4. szám Az ellenõrzés indoka, célja Az elektronikus kereskedelem hazai helyzete a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálati tapasztalatai tükrében A folyamatosan fejlõdõ technológiának köszönhetõen ma már egy olyan fogyasztói társadalomban élünk, ahol a hagyományos, üzletben kötött fogyasztói szerzõdések helyet, sok esetben egyszerûbb és célszerûbb online úton lebonyolítani mindazokat az ügyleteket, amelyeket eddig a fogyasztó a kereskedõvel való személyes találkozás alkalmával és a termék megtekintésének lehetõségével kötött meg. Az internetes vásárlások, a távollevõk között létrejött szerzõdések típusaként, a hazai fogyasztók körében is egyre inkább a hétköznapi élet részévé váltak, a vállalkozások pedig ennek a fogyasztói igénynek eleget téve egyre szívesebben választják a kereskedelmi tevékenységnek ezt a változatát. Az elektronikus kereskedelem óriási sikerének és növekvõ népszerûségének hátterében az utóbbi idõben egyre inkább felgyorsuló fogyasztói életritmus áll. Az online kereskedelem a fogyasztónak számos elõnyt kínál, hiszen idõt és energiát takarít meg az által, hogy akár otthon, a nappalijából intézheti a sok esetben hoszszú utánajárást igénylõ vásárlásait. Az Internetes boltok elõnyei a hagyományos üzletekkel szemben elsõsorban az interaktivitásban és az egyénileg történõ, személyre szabott hozzáférésben mutatkoznak meg. Az elektronikus úton kötött ügyletekkel a földrajzi korlátok megszûnnek, mivel az Internet globális jellegébõl adódóan bármely országban üzemelõ online áruház weboldala elérhetõ a fogyasztó számára. Ellentmondásos helyzet, hogy ami az elektronikus úton kötött ügyletek elõnyeként könyvelhetõ el, egyben a hátrányaként is felhozható. Tekintettel arra, hogy az online vásárlásnál, azaz a szerzõdéskötésnél a felek nincsenek egyidejûleg és fizikailag jelen, a fogyasztó kiszolgáltatottabb helyzetben van, mint a hagyományos úton kötött ügyleteknél. Az online vásárlások szükségszerû velejárója, hogy a fogyasztó nem tudja az általa kiválasztott terméket megvizsgálni, felpróbálni vagy ellenõrizni, tehát kevesebb információval rendelkezik a termékrõl, mint az üzletben vásárló fogyasztótársai, hiszen nem ugyanazok az impressziók, hatások érik õket a vásárlás folyamán. Mindezek mellett a fogyasztó - a jogi szabályozás ellenére is -, esetenként nemcsak a termékrõl rendelkezik kevesebb információval, hanem a vele szerzõdést kötõ félrõl, azaz a kereskedõrõl, a webáruház üzemeltetõjérõl is. A megszerzett információ mennyiségbeli különbségébõl adódik, hogy az online úton történõ szerzõdéskötés során halmozottan fennáll a meggondolatlan szerzõdéskötések lehetõsége. A meggondolatlan ügyletek elkerülése és orvoslása érdekében, valamint a szerzõdést kötõ felek helyzetének egyensúlytalanságából fakadóan, mindenképpen szükséges védeni az adott helyzetben speciális szakismeret nélkül eljáró fogyasztót. Az elektronikus kereskedelmi tevékenység speciális és folyamatosan fejlõdõ jellegébõl adódóan elengedhetetlenül fontos a technika fejlõdésével lépést tudni tartó joganyag kialakítása és ezért az új értékesítési technikák kiemelt feladatokat rónak a jogalkotóra és a jogalkalmazóra egyaránt. A fogyasztó számára biztonságos és teljes mértékben megbízható elektronikus kereskedelmi kultúra kialakítása érdekében, valamint a 2008-as negatív vizsgálati tapasztalatok alapján a fogyasztóvédelmi hatóság az elektronikus kereskedelmi tevékenység vizsgálatát a korábbi évekhez hasonlóan 2009-ben is kiemelt ellenõrzési területként rendelte el. Az ellenõrzés helyszínei Az ellenõrzés helyszínéül az elektronikus kereskedelmi tevékenység, az online forgalmazás legelterjedtebb és leggyakoribb megjelenési formái, a klasszikus webáruházak (más néven webshop, e-bolt, netbolt, online shop) szolgáltak. Klasszikus webáruháznak egy weboldal akkor nevezhetõ, ha a szerzõdéskötés virtuális bevásárlás keretében, egy elektronikus megrendelõlap kitöltésével történik. A legtöbb webáruház, a hagyományos üzletek mintájára, általában egy-egy termékkörre specializálódik, így a vizsgálat során online könyvesboltokat, hangszerboltokat, mûszaki áruházakat, lakberendezési boltokat, ruhaáruházakat, parfümériákat és horgászboltokat is ellenõriztek a regionális felügyelõségek. Enyhén szólva is aggasztó arány A témavizsgálat az elmúlt évek vizsgálati eredményeihez képest magasabb, 96,73%-os kifogásolási aránnyal zárult. A kifogásolási arányok régiónkénti alakulását a következõ ábra szemlélteti. Az ellenõrzött 306 webáruház közül a tájékoztatási követelmények nem megfelelõ teljesítése miatt 296 esetben tártak fel valamilyen jogsértést a felügyelõségek. A vizsgálat során 42, korábbi években ellenõrzött webáruház vizsgálatára ismételten is sor került. Az ismételten ellenõrzött webáruházak közül kizárólag egy webáruház esetében nem állapítottak meg hiányosságot a felügyelõségek. A különbözõ ellenõrzési szempontokat összehasonlítva megállapítható, hogy a vállalkozások leginkább a személyük beazonosíthatóságára szolgáló adatok körében tettek eleget a tájékoztatási kötelezettségüknek. A szolgáltatók 9%-e nem járt el jogszerûen a tekintetben, hogy honlapjukon nevükrõl nem tájékoztatták a fogyasztókat. A vizsgálat során a szolgáltató székhelyére, telephelyére, illetve lakcímére vonatkozó tájékoztatási követelmény elmulasztása 15%-os kifogásolási arányt eredményezett. A korábbi évek vizsgálati tapasztalataihoz hasonlóan a szolgáltató beazonosíthatóságára vonatkozó adatok közül idén is a cégbíróság vagy az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevõ hatóság megnevezésének (kifogásolási arány 76%), a cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozói igazolvány szám közzétételének (kifogásolási arány 44%), valamint az adószám feltüntetésének hiánya (kifogásolási arány 34%) eredményezte a legmagasabb kifogásolási arányt. Az idei vizsgálat során is megállapítást nyert, hogy a szolgáltatók jogismerete, illetve tájékoztatási fegyelme az elállási joggal kapcsolatban volt a leginkább kifogásolható. A vizsgált webáruházak 37% nem tájékoztatta a fogyasztókat arról a körülményrõl, hogy az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidõrõl, valamint a határidõ kezdetérõl szóló tájékoztatás hiánya 44, illetve 49%- os kifogásolási arányt eredményezett. A webáruházak 12%-a a jogszabály által biztosított 8 munkanapnál rövidebb határidõrõl tájékoztatta a fogyasztót. A vizsgálat alá vett webáruházak 44%-a nem adott tájékoztatást a fogyasztónak arról a körülményrõl, hogy elállás esetén a szolgáltató legkésõbb 30 napon belül köteles a fogyasztó által kifizetett összeget visszafizetni. A vizsgálat során 50%-os kifogásolási arányt eredményezett az arról szóló tájékoztatás hiánya, hogy elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli. A vizsgált webáruházak 17%-a jogsértõ módon arról tájékoztatta a fogyasztót, hogy elállás esetén a vételár mellett a szállítási költséget nem köteles visszafizetni, a webáruházak 18%-ának tájékoztatása szerint pedig elálláskor a termék kizárólag az eredeti, sértetlen csomagolásban küldhetõ vissza. A vizsgált webshopok 11%-a jogszabályba ütközõ módon kizárta az elállás lehetõségét a termék csomagolásának felbontása vagy a termék használatba vétele után. A szolgáltatóknak az elállási jog gyakorlásával, valamint a fogyasztói jogérvényesítéssel kapcsolatos jogismeretbeli hiányosságai a próbavásárlások során is egyértelmûen megállapítást nyertek. A vizsgálat során 78 esetben került sor tényleges kiszállítással járó próbavásárlásra, azonban 46 esetben, azaz a próbavásárlással érintett webáruházak 59%-ában nem került sor az online vásárlások fogyasztói jogérvényesítésérõl szóló tájékoztatás, az írásbeli megerõsítés átadására. A próbavásárolt termékek közül a felügyelõségek 61 esetben vásároltak olyan tartós fogyasztási cikket, amelyekre vonatkozóan a szolgáltatókat jogszabály alapján jótállási kötelezettség terhelte, azonban 10 esetben a jótállási igény érvényesítéséhez szükséges jótállási jegyet a szolgáltatók nem adták át. A próbavásárolt termékek átvételét, kicsomagolását és rendeltetésszerû használatba vételét követõen a szolgáltatóknak megküldött elállási nyilatkozatra a vállalkozások reakciói igen változatosak voltak, amint azt az alábbi példák is szemléltetik. *** Tisztelt XY! Természetesen jogában áll elállni a szerzõdéstõl. Kérjük a terméket küldje vissza utánvételes csomagként, az árufizetés összege mezõbe írja be a Ft-ot (ami a termék ára + szállítási díj). Természetesen átvizsgáljuk a csomagot a postás jelenlétében. Amennyiben a termék károsodást szenvedett, abban az esetben élünk a kártérítési igényünkkel. Posta cím: *** Tisztelt XY! A terméket, sajnos nem áll módunkban visszavenni, mivel azt már felbontotta (megtört a csomagolás) és kipróbálta, tehát használatba vette. Ez le is van írva a honlapon oldalon a vásárlási feltételeknél. Emlékeztetném arra, hogy mi figyelmeztettük, hogy bizonytalan a termék raktárba érkezése és ennek ellenére is ragaszkodott a rendeléshez. Kivártuk, leszállították és azt már nem veszik vissza tõlünk sem. Olyan különleges terméket választott, hogy a számítástechnikai üzletünkben nem tudjuk értékesíteni. *** Tisztelt XY! Ön az interneten rendelt árucikket személyesen vette át szaküzletünkben. Önnek módjában állt meggyõzõdni arról, hogy a kezében tartott árucikk megfelel-e az Ön igényének, minõségi kifogással nem élt. Ezek után készpénzben számla ellenében kifizette a termék vételárát. Ennek alapján ez a tranzakció hagyományos vásárlásnak minõsül! Nem WEB áruházas, csomagküldéses értékesítés. Mivel minõségi(hibás a termék) kifogást a vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül nem jelzett felénk, nem áll módunkban a vásárlástól elálló szándékát elfogadni! Amennyiben ön a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz kíván fordulni, kérem fáradjon be üzletünkbe, hogy az ön fogyasztói kifogásáról jegyzõkönyvet vegyünk fel. *** Tisztelt XY! Bár a fennálló rendelkezéseket hibásan tudja - az elállási szándék bontatlan csomagolású termék esetén jogos -, azonban a terméket ettõl függetlenül - ha ezt kéri - visszavesszük Öntõl. Ennek feltétele, hogy a terméket szervizünkbe beszállítsa szemlére. Ha a termék - a csomagolásával egyetemben - tökéletes és hiánytalan állapotban van, úgy a termék vételárát a helyszínen visszatérítjük. A kapcsolódó szolgáltatásokat, mint amilyen a kiszállítás - mivel azok elvégzett valós szolgáltatások volta -, nem áll módunkban visszafizetni. Ha a továbbiakban bármi kérdése lenne, kérem keressen elérhetõségeinken. 11 vállalkozás a felügyelõségek elállási szándékának kizárólag a hatósági ellenõrzés felfedése után volt hajlandó maradéktalanul eleget tenni, 3 szolgáltató azonban ezt követõen sem tett eleget a pénzvisszatérítési kötelezettségének. Összegzés A témavizsgálat során megállapított, a korábbi ellenõrzésekhez képest romló kifogásolási arány miatt az online kereskedelem területén továbbra is fokozott hatósági jelenlét indokolt. A fentiekre tekintettel, illetve a fogyasztók jogbiztonságának és a virtuális valóságot érintõ tudatosságának növelése, valamint a vállalkozások elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos jogismeretének bõvítése érdekében a fogyasztóvédelmi hatóság fontos célkitûzései között szerepel az elektronikus kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások további ellenõrzése. dr. Turzó Tünde, jogász Piacfelügyeleti és Fogyasztóvédelmi Fõosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

3 A KONTROLL VII. évf. 4. szám 3 Megvádolt és súlyosan megbírságolt fogyasztókról van szó Valóban: csalhat-e a villanyóra? Cikkünk nyomán érkezett az alábbi olvasói levél, igazán tanulságos történettel. Tisztelt Kontroll Szerkesztõség! Nagy érdeklõdéssel olvastam a év februári számukban a "Csalhat-e a villanyóra" cikküket. Velünk is hasonló eset történt, azzal a különbséggel, hogy a villanyóra a lakáson belül van felszerelve. Az alábbiakban felsorolom az ügy fontosabb fordulatait, csatolom az eseményeket csokorba szedõ reklamáló levelemet, és a legutóbb írt levelemet az ELMÛ-nek. A budapesti lakást a leányom, és férje vásárolta, 2007.június 20-án. A lakás használata során azt tapasztalták, hogy meghatározóan magas a villanyszámlájuk. Panasszal éltek az ELMÛfelé, kérték az ellenõrzést, mérõmûszert kölcsönöztek az ELMÛ-tõl. Nem jutottak elõre, a számlák egyre magasabb összegrõl érkeztek, nem tudták fizetni, hozzám fordultak, és hivatalosan megbíztak az ügy rendezésével, ugyanis egy ösztöndíj külföldre szólította õket. Vásároltam egy digitális fogyasztásmérõt, felutaztam Budapestre, és egy 100 W teljesítményû izzóval ellenõriztem a villanyórát. Azt tapasztaltam. hogy a villanyóra 2,6-szor gyorsabban forog a kelleténél. Megrendeltem a hivatalos ellenõrzõ mérést, az ELMÛ megbízása alapján a villanyórát gyártó cég, az ELSTER Kft. két munkatársa jött ellenõrizni, és hozták magukkal a "katabox" dobozos új villanyórát. Az ellenõrzés során felvett jegyzõkönyvben az ELSTER munkatársai említést tettek a lehetséges mágnesezésrõl, én, pedig azt nyilatkoztam, hogy semmiféle befolyásolást nem végeztünk. Az ELMÛ olyan körülményeket teremtett, hogy a labor körülmények közötti mérés idõpontjáról csak a mérés megtörténte után kaptam értesítést. A szakértõi vélemény jogilag megtámadható, mert pejoratív megjegyzést fûz a fogyasztó személyéhez. Mûszaki tartalmát nem tudom értékelni. A szakértõi vélemény alapján az ELMÛ kivetett ránk ,-Ft összegû kötbér követelést. Folyamatos reklamáció, egyeztetés, fellebbezés az ELMÛ különféle fórumainál, után az ELMÛ visszakozott, és megszüntette a kötbér követelését, viszont elõállt egy ,- Ft öszszegû kártérítéssel, mivel a villanyórát le kellett cserélni. Mi ezt sem fogadjuk el, mert a hibás villanyóra cseréje mindkét fél érdekeiben történt, az egész ügy megelõzhetõ, és kezelhetõ lett volna, ha a lakásvásárláskor lecserélik, vagy bemérik a villanyórát, és ezt követõen cserélik le, illetve a panaszaink alapján még a korai fogyasztási fázisunkban rájönnek, hogy a villanyóra hibás. T. Szerkesztõség! Szíveskedjenek tanácsot adni a következõkben hogyan járjunk el. Mi belecsöppentünk ebbe a villanyóra ügybe. Egy dararabig, amíg bírták, a gyerekek fizették a számlákat, majd utánanéztünk a villanyszámláknak. Mi nem manipuláltuk a villanyórát, ha az manipulálva volt, azt az már így kaptuk meg, ezek alapján semmiféle kártérítést nem vállalunk magunkra. Kártérítés minket illet meg, mert a tényleges fogyasztásunknál magasabb összeget fizettünk be, saját költségünkre jártunk el az ügyben. Megjegyzés: Az ELMÛhöz írt, az ELMÛ bármilyen fórumához írt levelünket mindig ugyanaz az osztály, ugyanazok a személyek, a Méréstechnikai és Mérõellenõrzési Osztály válaszolta meg. Hogyan lehet ez? Ennek az osztálynak nincs felettes szerve? Várom válaszukat, tanácsukat, üdvözlettel: Kõhalmi Tamás 4700 Mátészalka, Zevenaar u.3. T: M: A Társadalmi Unió húsz évvel ez elõtt felvállalta a fogyasztók érdekképviseletének és érdekvédelmének ügyét és azt, a fogyasztóvédelmi törvény keretei között teljesíti is. Az ELMÛ mérõóra ügyét azért tartja megkerülhetetlennek a Társadalmi Unió, mivel több, országos nevû szakértõ kétségbe vonja az energiaszolgáltató megfizetett szakértõinek a véleményét. Az is furcsának látszik, hogy e szakértõk annak az ELSTER cégnek a magyarországi alkalmazottjai, amely cég gyártja az elektromos fogyasztást mérõ mûszereket, s amely cég nem kevesebbet közöl megrendelõivel mint azt, hogy külsõ mágneses terek változása/változásai minimális hatással vannak a fogyasztásmérõkre, amelyek megtartják nagy pontosságukat teljes üzemi tartományukon keresztül.. A Társadalmi Unió úgy látja, hogy az energiaszolgáltató a kellõ bizonyítás nélkül vádolt meg fogyasztókat és büntette meg többszázezer forint kötbérrel, ezért, a valóság és a felelõsség tisztázására konferenciát szervez. A jogszabály alkotók figyelmébe A mellékvízmérõk kötelezõ hitelesítésérõl, cseréjérõl A társasházak közgyûlésein gyakran vitatéma a költségek megosztása. Alapesetben ez a tulajdoni hányad arányában történik. Több tulajdonosból azonban a költségmegosztásnak ilyen módja jogos elégedetlenséget válthat ki. Vonatkozik ez elsõsorban azokra a költségtételekre, amelyek esetén lenne mód egy igazságosabb elosztásra is. A hideg- és a meleg vízfogyasztás számláinak fizetése, valamint az ezzel összefüggõ költségek, (vízdíj, csatornadíj, hõdíj) ebbe a körbe tartoznak. Miért igazságtalan a tulajdoni hányad alapján való költség-hozzájárulás? Azért, mert pl. egy 150 m2- es lakásban egyedül élõ hozzájárulása a víz fogyasztásához, valamint a meleg víz hõ díjához, valamint a csatornadíjhoz háromszorosa annak, mint amit egy 50 m2 es lakásban élõ négy, vagy többtagú család fizet a tulajdoni hányad arányában. A négytagú család vízfogyasztása feltehetõen négyszerese, illetve többszöröse az egyedül élõének. A probléma kiküszöbölésére a társasház tulajdonosai közgyûlési határozatot hozhatnak, ami minden tulajdonost feljogosít arra, hogy mellékvízmérõket szereltessen fel. Azok számára, akik ez utóbbi megoldást választják, csökkentik a közös költséget közgyûlési megállapodás alapján, amit határozatba is foglalnak. Egy-egy lakásban felszerelendõ vízmérõk száma egy, kettõ illetve négy is lehet az épület jellegébõl adódóan. Négy fogyasztásmérõ többségében a panellakásokban szükséges. Egy vízmérõ és szerelési költsége öszszesen ,- Ft. A társasházakban a tulajdonosok, a költségek ellenére hoszszabb-rövidebb gondolkodás után felszereltetik a vízmérõket bízva az egyéni takarékosság lehetõségének költségkímélõ hatásában. A vízórások ezt követõen szerzõdést kötnek a víz-, csatorna- és hõszolgáltató társaságokkal. A szolgáltatók tehát partnerek ebben a témában. A megoldás egyik elõnye, hogy a vízórások érdekelté válnak a vízpazarlás megszüntetésében, a vízhasználat optimalizálásában. Kicserélik a csöpögõ csapokat, megszüntetik a vízfolyást a WC-ben, nem engedik fölöslegesen a vizet. Ez a megoldás azonban nem terjed ki mindenre. A társasház közös vízhasználata továbbra is a közös költséget terheli, melyet ezután is a tulajdoni hányad alapján kell fizetni a fõmérõ és a mellékvízmérõk méréseinek különbözete alapján. A vízmérõvel nem rendelkezõk közgyûlési határozat szerint megállapított átalánydíjat fizetnek tulajdoni hányad alapján a közös költség részeként. Mérési eredmények tapasztalatai azt mutatják, hogy a vízmérõkkel ellátott lakásokban általában egy fõ havonta 2-3 m 3 hideg-, illetve 1-2 m 3 meleg vizet használ el. Egy négytagú család esetén ez havonta m 3 felhasznált vizet jelent. Évente m 3 -t. Választva a vízmérõk szempontjából a legrosszabb esetet, vagyis a példának hozott lakásban csak egy hideg vízmérõ van, akkor ezen folyik át évente a m 3 víz. A mellékvízmérõk kerekes számlálójának öt kereke számolja az egész m 3 -eket, vagyis m 3 víz átfolyása után fordulna vissza. Erre tervezték õket. A korábban említett négytagú család vízmérõje jobb esetben 690, rosszabb esetben 410 évnél is tovább mérhetne anélkül, hogy visszafordulna. A és a évben a vízszolgáltatók minden médiában felhívták a figyelmet arra, hogy a társasházak mellékvízmérõkkel rendelkezõ tulajdonosai, amennyiben hat év vagy annál több idõ telt el a mérõk felszerelése óta, akkor azokat hitelesítessék, vagy cseréltessék le, különben felmondják a szerzõdést és nem veszik figyelembe a mérõk mérési adatait. Az indok jogszabályi hivatkozás volt, - (1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény szerint 6 évenként cserélni vagy hitelesíteni kell; 38/1995. (IV.5.) számú kormányrendelet szerint a tulajdonosok kötelessége.) -, valamint az, hogy a vízben lévõ szennyezõdések ronthatják a mérés pontosságát. Az utóbbi állítás feltehetõen nem megalapozott. Nem világos ennek a szabályozásnak az alkalmazása a társasházak tulajdonosaival kapcsolatban, hiszen a víz, csatorna és hõ szolgáltatók teljes számláját a társasházaknak a fõvízmérõi alapján készítik el, figyelembe véve az egyéni fogyasztók elszámolásait. Amennyiben a mellékmérõk nem mérnének pontosan, a szolgáltatók ekkor sem károsodnának, csak az eredeti cél csorbulna. Mûszaki indok erre nem igen lehet, hiszen minden berendezés elromolhat, de ez elõfordulhat a felszerelést követõ napon is. Így alig használt mérõket kell kidobni százezer számra. Miért? Ezek a mérõk ráadásul zárt helyen, lakásokban vannak az idõjárás minden káros hatásától védve. A jogalkotóknak célszerû lenne végiggondolni ezt a kötelezést. Indokolatlannak és pazarlásra kötelezõnek tûnik így a szabályozás a társasházak esetén. Miért 6 év a hitelesítés, vagy a csere idõpontja? Más mérõknél ez sokkal hosszabb (pl. az elektromos mérõberendezéseknél 15 év). Miért kell beleavatkozni ilyen módon egy társasházi közösség belsõ ügyeibe? Rájuk kellene bízni, hogy ezt a problémát hogyan oldják meg. Ennél nagyobb horderejû dolgokban is maguk döntenek. Van olyan társasház, amelyikben a nagy elõírt csereakció elõtt egyéni ellenõrzött hitelesítést végeztek. Minden vízmérõnél kiengedtek tíz liter vizet egy elõre hitelesített edénybe és megnézték, hogy a mérõ is ezt mutatja-e. Ez a módszer nem egzakt, de nem igényelt szerelést, új mérõt, olcsó és elfogadott volt a közösség számára. Csere csak azon a nagyon kevés helyen történt, ahol ez indokolt volt, ennek ellenére évben itt is ki kellett a vízmérõket cserélni újakra. Nagyságrendileg a fentieket igazolja az alábbi felvételeken látható két meleg és két hideg vízmérõ. Ezeket egy négytagú család lakásában 1997-ben szerelték fel, és tizenegy év után ban cserélték le. Jól látható, hogy a számláló kerekek negyedik tagja is csak évek múlva mozdult volna meg, pedig ebben a családban két személy napközben is otthon tartózkodott, ami miatt az egy fõre jutó fogyasztás több volt az átlagnál. A mai gazdasági helyzet takarékosságra int. Csökkenteni kell az adminisztratív fölösleges kiadásokat is, halljuk naponta a médiákból. Ha egy jogszabály nem mindenben szolgálja a közjót, akkor azt be kell ismerni, és bátran változtatni kell rajta, vagy meg kell egyes részeit szüntetni, de lehet, hogy csak értelmezési probléma van. *** Az elõzõek csak gondolatébresztést szolgálnak a fogyasztók érdekében egy nagyon kis szegmensben, de az ügy több tíz- vagy több százezer lakástulajdonost érint. Sokan vannak, akiknek, fõleg az 1970-es, as években épült lakásaikban ,- Ft-ba is került az említett kötelezõ csere. Nem tûnik nagy összegnek, ha valaki hat évre lebontja, de fizetni egyszerre kell, és sokan vannak, akiknek mégsem olyan kevés ez. Ráadásul sokan úgy érzik, hogy ezzel a kötelezéssel elvesztik a takarékosságuk által elért megtakarításukat. Gondolni kellene rájuk is! Vagy nem!? Balogh Dezsõ

4 4 A KONTROLL VII. évf. 4. szám Ki tanítja meg a fogyasztó- Folytatás az 1. oldalról A fogyasztóvédelemben is vannak olyan területek, amelyeket jó, ha már az élet elsõ szakaszában megismernek a gyerekek. Nem kell újonnan kitalálni mindent, elég, ha egy kicsit körültekintünk Európában. A skandináv országokban és Angliában természetes, hogy a diákokat intézményesen képzik az élet iskolájában, ahol az elsajátított ismeretek által védhetõbbek lesznek a gyerekek. A fogyasztói tájékoztatás, képzés, a fogyasztói társadalom kialakulása A fogyasztóvédelem társadalmasításának egyik markáns megnyilatkozása lehet, hogy a fogyasztó ismereti szintjét különbözõ eszközökkel emelni kell. Könnyen mondhatja az átlagember, hogy a hatóságok majd megvédenek a kereskedõk, a szolgáltatók ügyeskedéseitõl, és ha valami sérelem ér engem, teszek egy bejelentést, s a hatóság közremûködésével azt orvosolni fogják. A dolog nem ilyen egyszerû, és nem is így mûködik. A hatóság egy munkatársa nem állhat mindenki mögött õrangyalként. Igaz az a mondás, hogy a legjobban védhetõ fogyasztó a jogaival tisztában levõ fogyasztó. A szakemberek részérõl az ismeretek átadásának számos fóruma van. Igen hatékony lehetõség a tudásszint bõvítésre a fogyasztóvédelmi klubok mûködtetése, az ország különbözõ részeiben szervezett fogyasztóvédelmi akadémiák. Elõadóként magam is részt vettem ezeken, és tudom, hogy elõadótársaimtól is mennyi hasznos információ hangzott el a különbözõ fogyasztói jogokról. Azonban a fogyasztók szemléletbeli változása nem megy egyik napról a másikra. Egy elõadáson megszerzett információ alapján nem lesz senkibõl a jogaiért harcos fogyasztó, a magabiztos védelemhez magabiztos fellépés is kell. A magabiztosságba bele kell nevelõdnie az egyénnek, és ennek a folyamatnak már gyerekkorban el kell kezdõdnie. Ezért véleményem szerint a legnagyobb hangsúlyt a fogyasztóvédelem területén az iskoláskorúak képzésének és oktatásának kell kapnia. A gyermekeket elérõ veszély tényezõk A statisztikák is azt bizonyítják, hogy egy gyermekre számtalan veszély leselkedik különösen a felnõtté válás kezdõ szakaszában, amikor megkezdik önálló tevékenységüket a szülõk és iskolák közvetlen felügyeletébõl kilépve. A éves fiatalok jogai több területen is sérülhetnek. Így A gyerekek élete, egészsége kerül veszélybe, A gyerekek anyagi biztonságát veszélyeztetik, A gyerekek korrekt tájékoztatása sérülhet. A fiatalok védelmét elsõsorban a hatóságok biztosíthatják, például azzal, hogy kiszûrik és kitiltják az egészségükre veszélyes termékeket, de az a leghatékonyabb megoldás, ha a veszélyt már korán megismerik és felismerik és az elhárításáról maguk is gondoskodnak. A legfontosabb veszélyforrások a következõ területeken találhatóak: kereskedelmi boltokban, pénzváltó és pénzkiadó automatáknál, internetes vásárláskor és a drogoknál. Érdemes, sõt elkerülhetetlen, hogy áttekintsük e problémás, netán veszélyessé válható területeket. A kereskedelem vásárlás közben A kereskedelmi tevékenység során milyen tényezõkkel kellene megismertetni a gyermeket? A legfontosabb, hogy tudják megfelelõ információk alapján kiválasztani a megvásárolandó terméket. Ilyen alapinformáció a termék ára. A gyermekek ragaszkodjanak ahhoz, hogy ez számukra megismerhetõ legyen, ha ez hiányzik, vagy nem egyértelmû, illetõleg az nem beazonosítható az adott portékával, akkor mondjanak le annak megvásárlásáról. Meg kell gyõzni a fiatalokat, hogy amennyiben nem tudják, miként kell valamit használni, s a termékhez biztosított használati útmutatóból nem derül ki egyértelmûen, akkor ne vegyék meg az árut. Inkább kérjék ki a szülõk vagy a pedagógusok tanácsát. Szándékosan nem a kereskedõket nevezném a tanácskérés ügyében, hiszen nekik az érdekük, hogy eladják a kérdéses árut és közülük még sokan nem ismerték fel, csak hogy az elégedett vevõ biztosítja a jövõjüket. Élelmiszerek esetében fontos, hogy mindig keressék meg a minõség-megõrzési vagy fogyaszthatósági határidõt. Lejárt határidejû árut ugyan tilos lenne forgalomba hozni, mégis gyakori tapasztalat, hogy a lejárt terméket a jóval összekeverve vagy akciósan árusítják. Éppen ezért fontos, hogy a gyermekek is legyenek résen, ne vegyék meg az ilyen árut. Érdemes a gyerekeknek azt is elmondani, hogy a termékeken található idõpontokra otthon is érdemes ráfigyelni, hiszen a lejárt termékek akár egészségkárosítóak is lehetnek A gyermekek figyelmét fel kell hívni arra is, hogy mindig kérjenek blokkot a vásárlásról, nézzék meg, hogy az azon szereplõ öszszeggel azonos összeget fizettek-e ki és pontosan kapták-e meg a visszajáró pénzt. Jó, ha már fiatalon megtanulnak két alapvetõ igazságot: azt, hogy esetleges reklamációjukat blokk nélkül nem érvényesíthetik, s azt is, hogy a blokk annak az adónak a megfizetését is jelzi, amely adó az állam bevétele - jelentheti az õ leendõ jövõjüket, állásukat, megélhetésüket is. A gyermekekben tudatosuljon az, hogy õk nem vásárolhatnak szeszes italt, dohányterméket, még akkor sem, ha a szülõk bízzák meg ezzel õket. Ugyanez vonatkozik a gyógyszerekre is, gyerekek patikában és kijelölt kereskedelmi egységekben sem juthatnak hozzá gyógyszerhez. A kereskedelmi egységben lehetõség van a textilkresz, a természetes alapanyagok megismerésére, hogy tudatosan és praktikusan tudjanak alsó- és felsõruházatot választani a gyerekek. Bankkártyák használata és az internetes vásárlás Mivel egyre általánosabb, hogy a készpénz használat (a gyermekeknél lévõ készpénz egyben közvetlen veszélyforrás számukra, mivel könnyen kifosztás áldozatai lehetnek) és a pénzhelyettesítõ bankkártyák veszik át annak szerepét. A gyermeket meg kell tanítani a kártyával történõ fizetésre. Erre két módon kerülhet sor: a pin-kódos formában vagy aláírásos módon. Mindkét módszernél fontos, hogy a gyermek ellenõrizze a lehívandó összeg helyességét. A bankkártyák használata során be kell mutatni, teljes egészében megismertetni a készpénzfelvétel menetét, a praktikus pinkód kiválasztást és használását, ismertetni kell, hogy mire érdemes odafigyelniük a kódbeütéskor, mennyi pénzt érdemes felvenni, milyen limiteket lehet meghatározni, és hogy ne lobogtassák a felvett pénzt. Egyre általánosabb a fiatalok körében is, hogy az árucikkeket és szolgáltatásokat az Internet segítségével szerzik be. Az ilyen vásárlás során, még inkább ki vagyunk téve az információ hiányából származó veszélyeknek, így a körültekintõ és megfontolt fogyasztói döntésnek fokozott szerepe van e területen. Különösen fontos annak ismerete, hogy amennyiben az Interneten vásárolunk valamit, akkor a 8 napos meggondolási idõszakot minden esetben biztosítani kell. Errõl lemondani nem lehet. A meggondolási lehetõséget azért biztosítja a jogszabály, mivel nem normál vásárlásról van szó, amikor a vevõnek lehetõsége van a kereskedelmi üzletben tájékozódni, megszemlélni a portékát, kipróbálni, mással összehasonlítani, a ruhát felpróbálni, hogy miként áll rajta egy divatcikk. A kereskedelmi üzletbe vásárlási szándékkal megyünk, az internetes honlapra akár véletlenül ráakadhatunk, és pillanatnyi erõs felindulásból is megnyomhatjuk a vásárlás gombot. A fiatalabb korosztály számára még inkább vonzó lehet, hogy valamibe gyorsan beleszeret, és azonnal szeretné azt magáénak tudni. Lehet, hogy a következõ nap már máshoz vonzódik, és szeretné semmissé tenni a tegnapi rendelést. E megalapozatlan elhatározásra jelenthet korrekciót a meggondolási idõ. Érdemes megtanítani az internetes fizetés lehetõségét, hangsúlyozva a még alaposabb megfontoltságot és óvatosságot. Drogveszély A kereskedelemben csak a dohány és alkoholos italokhoz nem jutnak hozzá a gyermekek; a kábítószerrel más a helyzet. A kábítószer fogyasztásnak alapeleme az, hogy szeretném jobban érezni magam, mint ahogy most vagyok, ezért a módosító hatást valamilyen anyag bevitelétõl várom. Nem elhanyagolható tényezõ a pajtások, az iskolatársak, s a bulik ráhatása sem. Vannak szocializált drogok, amelyek ha korlátozottan is, de elérhetõek bárki számára. Az úgynevezett energiaital is rejthet veszélyt magában; a koffein bevitelétõl élénkülést, jobb közérzetet várnak, de ha többet isznak meg, könynyen szédülést okoz, vagy akár sokkos állapotba kerülhetnek. A drogveszéllyel összefüggésben érdemes még szót emelni korunk egyik közellenségérõl, mégpedig a teljesítményfokozókról. Különösen a fiatalkorúak gondolják azt, hogy néhány külsõ szer bevétele pótolhatja a szükséges pihentséget, edzettséget, a felkészülést és az eredményesebb tanulást. Dolgozatok, vizsgák elõtt a diákok egymást közt cserélgetik a bizonytalan forrásból beszerzett pirulákat, nem ismerik hatásukat. Ugyancsak a fejlõdõ szervezet ellensége az izomtömeg növekedését elõsegítõ kémiai szerek, a fiatalok gyorsan kívánnak izomkolosszusok lenni, abból kiindulva, hogy nagyobb sikereik lehetnek a leányoknál. Hogy milyen nagy árat kell esetleg ezért fizetniük, errõl is szükséges a figyelemfelkeltetõ felvilágosítás számukra. S akkor még nem szóltam a fiatalokat fenyegetõ mind járványosabb jelenségrõl, a tényleges drogok növekvõ forgalmáról. Arról, hogy pusztán a kíváncsiság, a jó pajtások, társak, nem egyszer az idõsebb fiatalok, nem egyszer éppen a drogdilerek mi az, nem mered megpróbálni ugratása akár életre szóló egészségromlást, anyagi és erkölcsi függést okozhat. Egy más fajta veszélyes függõség Van olyan drog, amely nem kémiai szer, mégis rossz beidegzõdéshez, irracionális kötõdéshez vezet. Ilyen a játékszenvedély, az egyes kártyajátékokon, az úgynevezett nyerõgépeken, valamint az internetes játékokkal. Ô

csalhat-e a villanyóra?

csalhat-e a villanyóra? ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 5. szám 2010. május Azok a hivatalok, s hivatalként viselkedõk 2. oldal Kispénzûek nagy élménye 6. oldal

Részletesebben

A végtisztesség ára 4. oldal

A végtisztesség ára 4. oldal OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 2. szám 2011. február Gyerekek a televízió előtt 2. oldal Hitelrontás a világhálón

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA

FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA Bevezetés Termékbemutatók, fogyasztói csoportok, internetes vásárlás, számítógép-használat, közösségi oldalak ez csak néhány azon fogyasztóvédelmi terület közül,

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont 2012 ÁPRILIS. II. évfolyam 1. szám. A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Oktató és Információs Pont időszaki kiadványa Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont A Fejér Megyei Fogyasztóvédelmi Információs

Részletesebben

Akiindulópont, hogy valamennyi

Akiindulópont, hogy valamennyi . FEJEZET Dr. Kathi Attila Fogyasztóvédelem tudatos vásárlás Bevezetés: Mi is az a fogyasztóvédelem? Akiindulópont, hogy valamennyi állampolgár, legyen az idôs vagy fiatal, folyamatosan fogyaszt, és nem

Részletesebben

A jólét garanciája a belső piac

A jólét garanciája a belső piac OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Ne hagyja, hogy elfolyjon a pénze 2. oldal Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 3. szám 2011. március A panaszkönyvtől

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 1. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.03.10. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. A fogyasztóvédelemről

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24.

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24. HÍRLEVÉL 2015. II. szám Budapest, 2015. március 24. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók.

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2011. május Megtiltanák az újabb fogyasztói csoportok létrehozását tartalomból: Beszámoló a fogyasztóvédelmi előadássorozat újabb állomásairól Vigyázzunk használt adathordozók továbbadása esetén!

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

Közhangulat és fogyasztóvédelem

Közhangulat és fogyasztóvédelem ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 3. szám 2010. március Vigyázat, telefonos csalások 2. oldal Leválás a távhõrõl 3. oldal Fogyasztói bizalom

Részletesebben

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Egy fogyasztóbarát lépés 3. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 5. szám 2009. május Fegyvertény Nagykanizsán 3. oldal EU-lõre

Részletesebben

Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik!

Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik! ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Tudnivalók - hírek - események Mindennapi kenyerünk 2. oldal Fogyasztóvédelem a Békában 3. oldal Tudnivalók lakásvásárlóknak 4. oldal Segítenek a kutyák 8. oldal

Részletesebben

HÍRLEVÉL Sorra nyílnak a pénzügyi tanácsadó irodák 2011. május Egerben nyílt meg az ország második pénzügyi fogyasztóvédelmi irodája A tartalomból: Közösen a fogyasztókért fórum Nyílt nap Szekszárdon 3

Részletesebben

HÍRLEVÉL FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÍRLEVÉL FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÍRLEVÉL FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1 Tartalom I. Bevezetés II. Jogi hírek II.1. Üdülési jog: nagyobb védelem a fogyasztók számára II.2. Az áram- és gázszolgáltatásokra vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért

Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért Tartalomjegyzék Bevezetés 2 I. A szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi oktatására irányuló tapasztalatok 3 II. A bankkártya-használat

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá!

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Tájékozódás, tájékoztatás (banki ügyfél-tájékoztatás). Független információforrások,

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. Február 27. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2015. I. szám. Budapest, 2015. január 7.

HÍRLEVÉL. 2015. I. szám. Budapest, 2015. január 7. HÍRLEVÉL 2015. I. szám Budapest, 2015. január 7. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók,

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 29. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 29. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 29. hét Újfajta termékbemutatós átverések Az egészség megőrzését célzó ingyenes vizsgálattal csalták a helyszínre a vásárlókat Noha évek óta ismert, hogy

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA E-kereskedelem, a Vatera.hu példáján (Egy sikeres online aukciós oldal bemutatása) Dr. Géró Imre PhD Főiskolai tanár Vad Viktória Nappali tagozat Kereskedelem és marketing

Részletesebben

Sok szolgáltató nem tájékoztat megfelelően a rezsicsökkentésről

Sok szolgáltató nem tájékoztat megfelelően a rezsicsökkentésről Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 36. hét Máris újraszabnák a trafiktörvényt Újraszabályoznák a trafikok működését. A Magyar Hírlap kormányzati forrásra hivatkozva tegnap arról számolt be:

Részletesebben

7. oldal. eseményen vagy rendezvényen, természetesen úgy, hogy közlik a forrást és a karitatív célt, így az odalátogató szabadon

7. oldal. eseményen vagy rendezvényen, természetesen úgy, hogy közlik a forrást és a karitatív célt, így az odalátogató szabadon ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 10. szám 2010. október Ízlelõ családbarát éttermek 3. oldal Az iskolai büfék monopóliuma 4. oldal Autózzunk

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem Írta: dr. Vasas Éva Szakmai lektor: Dietz Gusztávné dr. Nyelvi szerkesztő:

Részletesebben

EDUTUS FŐISKOLA ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK FIATALOK KÖRÉBEN

EDUTUS FŐISKOLA ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK FIATALOK KÖRÉBEN EDUTUS FŐISKOLA ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK FIATALOK KÖRÉBEN Konzulens: Dr. Bernschütz Mária Főiskolai tanár Németh Zsuzsanna Nappali Kereskedelem és Marketing 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Internet penetráció...

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 2. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.05.31. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. Az új

Részletesebben

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 5. szám 2011. május Új irányok a távhőszolgáltatásban 4. oldal Bérlő és vevő

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 18. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 18. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 18. hét Tudja, mi a mamikázás? Székesfehérvár (kn) - Mit tegyünk, ha egy árubemutatón ügyes marketinggel olyasmit vetetnek velünk, amit nem is akartunk megvenni?

Részletesebben

Meditáció karácsonyhoz közeledvén

Meditáció karácsonyhoz közeledvén Meditáció karácsonyhoz közeledvén Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény - kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg simogatást. Mi gyõzött érdességemen? Mitõl csókolhat

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2011. JANUÁR

HÍRLEVÉL 2011. JANUÁR Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület KÖFE 1184 Budapest Benedek Elek u. 22. www.fogyvedok.hu, kofe@fogyvedok.hu HÍRLEVÉL 2011. JANUÁR Internetes kereskedelem során tapasztalt visszásságok és

Részletesebben