Kenyérharcból. 10. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kenyérharcból. 10. oldal"

Átírás

1 ORSZÁGOS Tudnivalók - hírek - események A mellékvízmérõk kötelezõ hitelesítésérõl 3. oldal FOGYASZTÓVÉDELMI Az EU bekeményít 5. oldal Vásároljunk interneten? 6. oldal Hajléktalanipar ÚJSÁG AJÁNLÓ VII. évfolyam 4. szám április Kenyérharcból kenyértörés 10. oldal Merth László Kávéívó nemzet a magyar 16. oldal Az elektronikus kereskedelem hazai helyzete 2. oldal *** Valóban: csalhat-e a villanyóra? 3. oldal Európai léptékû kampányt indított Herczog Edit EP-képviselõ a fogyasztók számára érthetetlen energiaszámlák ellen Felelõsség, kilakoltatás, kilakoltatási felelõsség A hajléktalanság nem velünk született állapot. A hajléktalanságért mindenkinek le kell küzdenie magát. Oda csak vesszõfutással lehet megérkezni. Megérkezni oda, ahol felelõsségrõl beszélni már értelmetlen dolog. Bankok, pénzintézetek, uzsorások, spekulánsok felelõsségérõl is. Tehát azok felelõsségérõl, akiknek a vesszõ mindvégig a kezében van. A hajléktalanság nem velünk született állapot. A hajléktalanságért mindenkinek le kell küzdenie magát. Oda csak vesszõfutással lehet megérkezni. Megérkezni oda, ahol felelõsségrõl beszélni már értelmetlen dolog. Bankok, pénzintézetek, uzsorások, spekulánsok felelõsségérõl is. Tehát azok felelõsségérõl, akiknek a vesszõ mindvégig a kezében van. A hajléktalanságból az esetek többségében nincs visszaút, hiszen a hajlékta- lan nem tud visszavesszõzni. Visszavonhatatlanul ködbeveszett hajléka, vagyona, családja, munkahelye, korábbi egzisztenciája. Léte ködlovagként értelmetlen. A hajléktalansors már más dimenzióban szab teret a számára: szociális-háló nélkül zuhanást a végsõ ellehetetlenülésbe, avagy még azon is túl. Ezért a továbbiakban csak azokhoz kívánok szólni, akik számára még nem elkötelezett cél a hajléktalanság. Húsz éve termelõdnek iparszerûen hajléktalanok. Húsz éve egyre több csapda hívogat, csalétekként szebb jövõt, fogyasztói örömöket, délibábos boldogságot hazudva a kelepce közepébe. Ideje hát a csapdákról, a csapdák haszonélvezõirõl és prédáiról, áldozatairól szólni. Magyarországon sokkal több bank, pénzintézet mûködik, mint amennyit a gazdaság, szolgáltató infrastruktúraként igényel, amennyit a lakosság po- tenciális fogyasztói képessége és szükséglete fenntarthat, amennyinek ésszerû versenye a pénzvilág minden szereplõje számára a legoptimálisabb hasznot eredményezheti. Ezért versenyük a fogyasztóért vállalkozásokért, lakosságért, a jövõ nagy generációiért ésszerûtlen és néha galád társadalomlélektani, tömegmanipulációs, az etikátlan marketing kifinomult eszközeit bevetõ A költõi kérdésre a válasz viszonylag egyszerûnek tûnik, mivel sokan, sokféleképpen, de igazán átfogóan, praktikusan senki sem. A mindennapi életet, a veszélyeket a gyerekek megisme- rik a családban, az óvodában, majd az iskolában, de általában igaz a mondás: fogyasztóként mindenki saját kárán tanul. Különösen igazságtalan ez, ha a védtelen gyermekkel törté- nik valami méltánytalanság, mivel életkoránál fogva, tapasztalatlanságból vagy hiszékenységébõl kiindulóan nem ismerheti fel a reá leselkedõ veszélyt. Ami elkerülhetõ, azt el- kerülhetõvé is kell tenni, ez a felnõtt társadalom felelõssége. Magam, 40 év közszolgálat után, egy új életforma (nyugdíj) közeledtével és négy unoka felelõsségével számvetést készítek a további életem értelmérõl, megmaradt, vagy várható feladataimról. Vélem, hogy a hozzám hasonlók tûnõdései, problémái sem mások. Nos, a fogyasztóvédelem olyan ügy, amelyben mindig van tennivaló, és könnyen lehet találni olyan területet, amellyel kapcsolatosan tartozása van az embernek: Ilyen ügy a gyermekek tájékoztatása a reájuk leselkedõ veszélyekrõl, megtanítani õket, miként lehet ezeket felismerni és lehetõség szerint elkerülni azokat. Ki tanítja meg a fogyasztóvédelemre gyermekeinket? Közérthetõ számlát mindenkinek A fogyasztói számlák érthetetlenségére sorozatosan érkeznek panaszok Európa szerte. Történt is néhány kedvezõ lépés az elmúlt években. Képviselõi indítványra európai összehasonlító elemzés készült a számlákról és elkészült a kívánatos számla mintapéldánya is, melyet a képviselõ be is mutatott az egyeztetés résztvevõinek. Herczog Edit kezdeményezésére a frissen felállított Európai Energiaügynökség egyik jelentõs mûködési területe a fogyasztók jogainak védelme, és további eredmény, hogy a jelenleg tárgyalás alatt álló fogyasztóvédelmi irányelv egyik legfontosabb szereplõje is az energiafogyasztó lesz. A végleges és valódi megoldás azonban az lehet, ha európai jogszabály születik a helyes számláról, és teremt egységes, könnyített és átláthatóbb rendszert minden európai fogyasztó számára véli Herczog Edit. A képviselõ szerint azon is sokat kell még dolgozni, hogy 2020-ig minden háztartás- nak a szolgáltatók választásakor és váltásakor. Márpedig a túl kevés, túl sok, az érthetetlen vagy éppen az összehasonlíthatatlan információ is szerepet játszhat abban, hogy míg a legfrissebb felmérések szerint a fogyasztóknak csak 3/5-e elégedett a szolgáltatójával, mind- ban kötelezõ legyen az intelligens mérõóra beszerelése azaz ne csak a számla, de az óra is érthetõ legyen. Az egyeztetésen elhangzottak szerint az európai fogyasztóknak nemcsak az energiához való hozzáféréshez van joguk, de ahhoz is, hogy minél teljesebb körû információt kapja- össze 8%-uk vált ez az egyik legkisebb arány a szolgáltatói szektorban. Herczog Edit aki Brüsszelben és Csákváron is vezet háztartást, így maga is megtapasztalta az európai számlák tarkaságát a képviselõktõl összegyûjtött energiaszámlák példáin Folytatás a 7. oldalon Folytatás a 7. oldalon Folytatás a 4. oldalon A március 15-ei Európai Fogyasztók Napja alkalmából szervezett közmeghallgatáson a fogyasztók számára is érthetõ, egységes európai energiaszámla bevezetésének lehetõségérõl egyeztettek az energiaszektor meghatározó vállalatai, a témában érintett civil szervezetek és kormányhivatalok valamint a hatóságok képviselõi. Az itt öszszegyûlt ajánlások bekerülnek abba a javaslatcsomagba, amelyhez a szocialista képviselõ 369 EP-képviselõ aláírását kívánja összegyûjteni, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon a kérdéssel. Fogyasztóként ért sérelmeit, panaszait illetõen keresse fel honlapunkat: Kérdéseire szakjogászunk válaszol.

2 2 A KONTROLL VII. évf. 4. szám Az ellenõrzés indoka, célja Az elektronikus kereskedelem hazai helyzete a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálati tapasztalatai tükrében A folyamatosan fejlõdõ technológiának köszönhetõen ma már egy olyan fogyasztói társadalomban élünk, ahol a hagyományos, üzletben kötött fogyasztói szerzõdések helyet, sok esetben egyszerûbb és célszerûbb online úton lebonyolítani mindazokat az ügyleteket, amelyeket eddig a fogyasztó a kereskedõvel való személyes találkozás alkalmával és a termék megtekintésének lehetõségével kötött meg. Az internetes vásárlások, a távollevõk között létrejött szerzõdések típusaként, a hazai fogyasztók körében is egyre inkább a hétköznapi élet részévé váltak, a vállalkozások pedig ennek a fogyasztói igénynek eleget téve egyre szívesebben választják a kereskedelmi tevékenységnek ezt a változatát. Az elektronikus kereskedelem óriási sikerének és növekvõ népszerûségének hátterében az utóbbi idõben egyre inkább felgyorsuló fogyasztói életritmus áll. Az online kereskedelem a fogyasztónak számos elõnyt kínál, hiszen idõt és energiát takarít meg az által, hogy akár otthon, a nappalijából intézheti a sok esetben hoszszú utánajárást igénylõ vásárlásait. Az Internetes boltok elõnyei a hagyományos üzletekkel szemben elsõsorban az interaktivitásban és az egyénileg történõ, személyre szabott hozzáférésben mutatkoznak meg. Az elektronikus úton kötött ügyletekkel a földrajzi korlátok megszûnnek, mivel az Internet globális jellegébõl adódóan bármely országban üzemelõ online áruház weboldala elérhetõ a fogyasztó számára. Ellentmondásos helyzet, hogy ami az elektronikus úton kötött ügyletek elõnyeként könyvelhetõ el, egyben a hátrányaként is felhozható. Tekintettel arra, hogy az online vásárlásnál, azaz a szerzõdéskötésnél a felek nincsenek egyidejûleg és fizikailag jelen, a fogyasztó kiszolgáltatottabb helyzetben van, mint a hagyományos úton kötött ügyleteknél. Az online vásárlások szükségszerû velejárója, hogy a fogyasztó nem tudja az általa kiválasztott terméket megvizsgálni, felpróbálni vagy ellenõrizni, tehát kevesebb információval rendelkezik a termékrõl, mint az üzletben vásárló fogyasztótársai, hiszen nem ugyanazok az impressziók, hatások érik õket a vásárlás folyamán. Mindezek mellett a fogyasztó - a jogi szabályozás ellenére is -, esetenként nemcsak a termékrõl rendelkezik kevesebb információval, hanem a vele szerzõdést kötõ félrõl, azaz a kereskedõrõl, a webáruház üzemeltetõjérõl is. A megszerzett információ mennyiségbeli különbségébõl adódik, hogy az online úton történõ szerzõdéskötés során halmozottan fennáll a meggondolatlan szerzõdéskötések lehetõsége. A meggondolatlan ügyletek elkerülése és orvoslása érdekében, valamint a szerzõdést kötõ felek helyzetének egyensúlytalanságából fakadóan, mindenképpen szükséges védeni az adott helyzetben speciális szakismeret nélkül eljáró fogyasztót. Az elektronikus kereskedelmi tevékenység speciális és folyamatosan fejlõdõ jellegébõl adódóan elengedhetetlenül fontos a technika fejlõdésével lépést tudni tartó joganyag kialakítása és ezért az új értékesítési technikák kiemelt feladatokat rónak a jogalkotóra és a jogalkalmazóra egyaránt. A fogyasztó számára biztonságos és teljes mértékben megbízható elektronikus kereskedelmi kultúra kialakítása érdekében, valamint a 2008-as negatív vizsgálati tapasztalatok alapján a fogyasztóvédelmi hatóság az elektronikus kereskedelmi tevékenység vizsgálatát a korábbi évekhez hasonlóan 2009-ben is kiemelt ellenõrzési területként rendelte el. Az ellenõrzés helyszínei Az ellenõrzés helyszínéül az elektronikus kereskedelmi tevékenység, az online forgalmazás legelterjedtebb és leggyakoribb megjelenési formái, a klasszikus webáruházak (más néven webshop, e-bolt, netbolt, online shop) szolgáltak. Klasszikus webáruháznak egy weboldal akkor nevezhetõ, ha a szerzõdéskötés virtuális bevásárlás keretében, egy elektronikus megrendelõlap kitöltésével történik. A legtöbb webáruház, a hagyományos üzletek mintájára, általában egy-egy termékkörre specializálódik, így a vizsgálat során online könyvesboltokat, hangszerboltokat, mûszaki áruházakat, lakberendezési boltokat, ruhaáruházakat, parfümériákat és horgászboltokat is ellenõriztek a regionális felügyelõségek. Enyhén szólva is aggasztó arány A témavizsgálat az elmúlt évek vizsgálati eredményeihez képest magasabb, 96,73%-os kifogásolási aránnyal zárult. A kifogásolási arányok régiónkénti alakulását a következõ ábra szemlélteti. Az ellenõrzött 306 webáruház közül a tájékoztatási követelmények nem megfelelõ teljesítése miatt 296 esetben tártak fel valamilyen jogsértést a felügyelõségek. A vizsgálat során 42, korábbi években ellenõrzött webáruház vizsgálatára ismételten is sor került. Az ismételten ellenõrzött webáruházak közül kizárólag egy webáruház esetében nem állapítottak meg hiányosságot a felügyelõségek. A különbözõ ellenõrzési szempontokat összehasonlítva megállapítható, hogy a vállalkozások leginkább a személyük beazonosíthatóságára szolgáló adatok körében tettek eleget a tájékoztatási kötelezettségüknek. A szolgáltatók 9%-e nem járt el jogszerûen a tekintetben, hogy honlapjukon nevükrõl nem tájékoztatták a fogyasztókat. A vizsgálat során a szolgáltató székhelyére, telephelyére, illetve lakcímére vonatkozó tájékoztatási követelmény elmulasztása 15%-os kifogásolási arányt eredményezett. A korábbi évek vizsgálati tapasztalataihoz hasonlóan a szolgáltató beazonosíthatóságára vonatkozó adatok közül idén is a cégbíróság vagy az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevõ hatóság megnevezésének (kifogásolási arány 76%), a cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozói igazolvány szám közzétételének (kifogásolási arány 44%), valamint az adószám feltüntetésének hiánya (kifogásolási arány 34%) eredményezte a legmagasabb kifogásolási arányt. Az idei vizsgálat során is megállapítást nyert, hogy a szolgáltatók jogismerete, illetve tájékoztatási fegyelme az elállási joggal kapcsolatban volt a leginkább kifogásolható. A vizsgált webáruházak 37% nem tájékoztatta a fogyasztókat arról a körülményrõl, hogy az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidõrõl, valamint a határidõ kezdetérõl szóló tájékoztatás hiánya 44, illetve 49%- os kifogásolási arányt eredményezett. A webáruházak 12%-a a jogszabály által biztosított 8 munkanapnál rövidebb határidõrõl tájékoztatta a fogyasztót. A vizsgálat alá vett webáruházak 44%-a nem adott tájékoztatást a fogyasztónak arról a körülményrõl, hogy elállás esetén a szolgáltató legkésõbb 30 napon belül köteles a fogyasztó által kifizetett összeget visszafizetni. A vizsgálat során 50%-os kifogásolási arányt eredményezett az arról szóló tájékoztatás hiánya, hogy elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli. A vizsgált webáruházak 17%-a jogsértõ módon arról tájékoztatta a fogyasztót, hogy elállás esetén a vételár mellett a szállítási költséget nem köteles visszafizetni, a webáruházak 18%-ának tájékoztatása szerint pedig elálláskor a termék kizárólag az eredeti, sértetlen csomagolásban küldhetõ vissza. A vizsgált webshopok 11%-a jogszabályba ütközõ módon kizárta az elállás lehetõségét a termék csomagolásának felbontása vagy a termék használatba vétele után. A szolgáltatóknak az elállási jog gyakorlásával, valamint a fogyasztói jogérvényesítéssel kapcsolatos jogismeretbeli hiányosságai a próbavásárlások során is egyértelmûen megállapítást nyertek. A vizsgálat során 78 esetben került sor tényleges kiszállítással járó próbavásárlásra, azonban 46 esetben, azaz a próbavásárlással érintett webáruházak 59%-ában nem került sor az online vásárlások fogyasztói jogérvényesítésérõl szóló tájékoztatás, az írásbeli megerõsítés átadására. A próbavásárolt termékek közül a felügyelõségek 61 esetben vásároltak olyan tartós fogyasztási cikket, amelyekre vonatkozóan a szolgáltatókat jogszabály alapján jótállási kötelezettség terhelte, azonban 10 esetben a jótállási igény érvényesítéséhez szükséges jótállási jegyet a szolgáltatók nem adták át. A próbavásárolt termékek átvételét, kicsomagolását és rendeltetésszerû használatba vételét követõen a szolgáltatóknak megküldött elállási nyilatkozatra a vállalkozások reakciói igen változatosak voltak, amint azt az alábbi példák is szemléltetik. *** Tisztelt XY! Természetesen jogában áll elállni a szerzõdéstõl. Kérjük a terméket küldje vissza utánvételes csomagként, az árufizetés összege mezõbe írja be a Ft-ot (ami a termék ára + szállítási díj). Természetesen átvizsgáljuk a csomagot a postás jelenlétében. Amennyiben a termék károsodást szenvedett, abban az esetben élünk a kártérítési igényünkkel. Posta cím: *** Tisztelt XY! A terméket, sajnos nem áll módunkban visszavenni, mivel azt már felbontotta (megtört a csomagolás) és kipróbálta, tehát használatba vette. Ez le is van írva a honlapon oldalon a vásárlási feltételeknél. Emlékeztetném arra, hogy mi figyelmeztettük, hogy bizonytalan a termék raktárba érkezése és ennek ellenére is ragaszkodott a rendeléshez. Kivártuk, leszállították és azt már nem veszik vissza tõlünk sem. Olyan különleges terméket választott, hogy a számítástechnikai üzletünkben nem tudjuk értékesíteni. *** Tisztelt XY! Ön az interneten rendelt árucikket személyesen vette át szaküzletünkben. Önnek módjában állt meggyõzõdni arról, hogy a kezében tartott árucikk megfelel-e az Ön igényének, minõségi kifogással nem élt. Ezek után készpénzben számla ellenében kifizette a termék vételárát. Ennek alapján ez a tranzakció hagyományos vásárlásnak minõsül! Nem WEB áruházas, csomagküldéses értékesítés. Mivel minõségi(hibás a termék) kifogást a vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül nem jelzett felénk, nem áll módunkban a vásárlástól elálló szándékát elfogadni! Amennyiben ön a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz kíván fordulni, kérem fáradjon be üzletünkbe, hogy az ön fogyasztói kifogásáról jegyzõkönyvet vegyünk fel. *** Tisztelt XY! Bár a fennálló rendelkezéseket hibásan tudja - az elállási szándék bontatlan csomagolású termék esetén jogos -, azonban a terméket ettõl függetlenül - ha ezt kéri - visszavesszük Öntõl. Ennek feltétele, hogy a terméket szervizünkbe beszállítsa szemlére. Ha a termék - a csomagolásával egyetemben - tökéletes és hiánytalan állapotban van, úgy a termék vételárát a helyszínen visszatérítjük. A kapcsolódó szolgáltatásokat, mint amilyen a kiszállítás - mivel azok elvégzett valós szolgáltatások volta -, nem áll módunkban visszafizetni. Ha a továbbiakban bármi kérdése lenne, kérem keressen elérhetõségeinken. 11 vállalkozás a felügyelõségek elállási szándékának kizárólag a hatósági ellenõrzés felfedése után volt hajlandó maradéktalanul eleget tenni, 3 szolgáltató azonban ezt követõen sem tett eleget a pénzvisszatérítési kötelezettségének. Összegzés A témavizsgálat során megállapított, a korábbi ellenõrzésekhez képest romló kifogásolási arány miatt az online kereskedelem területén továbbra is fokozott hatósági jelenlét indokolt. A fentiekre tekintettel, illetve a fogyasztók jogbiztonságának és a virtuális valóságot érintõ tudatosságának növelése, valamint a vállalkozások elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos jogismeretének bõvítése érdekében a fogyasztóvédelmi hatóság fontos célkitûzései között szerepel az elektronikus kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások további ellenõrzése. dr. Turzó Tünde, jogász Piacfelügyeleti és Fogyasztóvédelmi Fõosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

3 A KONTROLL VII. évf. 4. szám 3 Megvádolt és súlyosan megbírságolt fogyasztókról van szó Valóban: csalhat-e a villanyóra? Cikkünk nyomán érkezett az alábbi olvasói levél, igazán tanulságos történettel. Tisztelt Kontroll Szerkesztõség! Nagy érdeklõdéssel olvastam a év februári számukban a "Csalhat-e a villanyóra" cikküket. Velünk is hasonló eset történt, azzal a különbséggel, hogy a villanyóra a lakáson belül van felszerelve. Az alábbiakban felsorolom az ügy fontosabb fordulatait, csatolom az eseményeket csokorba szedõ reklamáló levelemet, és a legutóbb írt levelemet az ELMÛ-nek. A budapesti lakást a leányom, és férje vásárolta, 2007.június 20-án. A lakás használata során azt tapasztalták, hogy meghatározóan magas a villanyszámlájuk. Panasszal éltek az ELMÛfelé, kérték az ellenõrzést, mérõmûszert kölcsönöztek az ELMÛ-tõl. Nem jutottak elõre, a számlák egyre magasabb összegrõl érkeztek, nem tudták fizetni, hozzám fordultak, és hivatalosan megbíztak az ügy rendezésével, ugyanis egy ösztöndíj külföldre szólította õket. Vásároltam egy digitális fogyasztásmérõt, felutaztam Budapestre, és egy 100 W teljesítményû izzóval ellenõriztem a villanyórát. Azt tapasztaltam. hogy a villanyóra 2,6-szor gyorsabban forog a kelleténél. Megrendeltem a hivatalos ellenõrzõ mérést, az ELMÛ megbízása alapján a villanyórát gyártó cég, az ELSTER Kft. két munkatársa jött ellenõrizni, és hozták magukkal a "katabox" dobozos új villanyórát. Az ellenõrzés során felvett jegyzõkönyvben az ELSTER munkatársai említést tettek a lehetséges mágnesezésrõl, én, pedig azt nyilatkoztam, hogy semmiféle befolyásolást nem végeztünk. Az ELMÛ olyan körülményeket teremtett, hogy a labor körülmények közötti mérés idõpontjáról csak a mérés megtörténte után kaptam értesítést. A szakértõi vélemény jogilag megtámadható, mert pejoratív megjegyzést fûz a fogyasztó személyéhez. Mûszaki tartalmát nem tudom értékelni. A szakértõi vélemény alapján az ELMÛ kivetett ránk ,-Ft összegû kötbér követelést. Folyamatos reklamáció, egyeztetés, fellebbezés az ELMÛ különféle fórumainál, után az ELMÛ visszakozott, és megszüntette a kötbér követelését, viszont elõállt egy ,- Ft öszszegû kártérítéssel, mivel a villanyórát le kellett cserélni. Mi ezt sem fogadjuk el, mert a hibás villanyóra cseréje mindkét fél érdekeiben történt, az egész ügy megelõzhetõ, és kezelhetõ lett volna, ha a lakásvásárláskor lecserélik, vagy bemérik a villanyórát, és ezt követõen cserélik le, illetve a panaszaink alapján még a korai fogyasztási fázisunkban rájönnek, hogy a villanyóra hibás. T. Szerkesztõség! Szíveskedjenek tanácsot adni a következõkben hogyan járjunk el. Mi belecsöppentünk ebbe a villanyóra ügybe. Egy dararabig, amíg bírták, a gyerekek fizették a számlákat, majd utánanéztünk a villanyszámláknak. Mi nem manipuláltuk a villanyórát, ha az manipulálva volt, azt az már így kaptuk meg, ezek alapján semmiféle kártérítést nem vállalunk magunkra. Kártérítés minket illet meg, mert a tényleges fogyasztásunknál magasabb összeget fizettünk be, saját költségünkre jártunk el az ügyben. Megjegyzés: Az ELMÛhöz írt, az ELMÛ bármilyen fórumához írt levelünket mindig ugyanaz az osztály, ugyanazok a személyek, a Méréstechnikai és Mérõellenõrzési Osztály válaszolta meg. Hogyan lehet ez? Ennek az osztálynak nincs felettes szerve? Várom válaszukat, tanácsukat, üdvözlettel: Kõhalmi Tamás 4700 Mátészalka, Zevenaar u.3. T: M: A Társadalmi Unió húsz évvel ez elõtt felvállalta a fogyasztók érdekképviseletének és érdekvédelmének ügyét és azt, a fogyasztóvédelmi törvény keretei között teljesíti is. Az ELMÛ mérõóra ügyét azért tartja megkerülhetetlennek a Társadalmi Unió, mivel több, országos nevû szakértõ kétségbe vonja az energiaszolgáltató megfizetett szakértõinek a véleményét. Az is furcsának látszik, hogy e szakértõk annak az ELSTER cégnek a magyarországi alkalmazottjai, amely cég gyártja az elektromos fogyasztást mérõ mûszereket, s amely cég nem kevesebbet közöl megrendelõivel mint azt, hogy külsõ mágneses terek változása/változásai minimális hatással vannak a fogyasztásmérõkre, amelyek megtartják nagy pontosságukat teljes üzemi tartományukon keresztül.. A Társadalmi Unió úgy látja, hogy az energiaszolgáltató a kellõ bizonyítás nélkül vádolt meg fogyasztókat és büntette meg többszázezer forint kötbérrel, ezért, a valóság és a felelõsség tisztázására konferenciát szervez. A jogszabály alkotók figyelmébe A mellékvízmérõk kötelezõ hitelesítésérõl, cseréjérõl A társasházak közgyûlésein gyakran vitatéma a költségek megosztása. Alapesetben ez a tulajdoni hányad arányában történik. Több tulajdonosból azonban a költségmegosztásnak ilyen módja jogos elégedetlenséget válthat ki. Vonatkozik ez elsõsorban azokra a költségtételekre, amelyek esetén lenne mód egy igazságosabb elosztásra is. A hideg- és a meleg vízfogyasztás számláinak fizetése, valamint az ezzel összefüggõ költségek, (vízdíj, csatornadíj, hõdíj) ebbe a körbe tartoznak. Miért igazságtalan a tulajdoni hányad alapján való költség-hozzájárulás? Azért, mert pl. egy 150 m2- es lakásban egyedül élõ hozzájárulása a víz fogyasztásához, valamint a meleg víz hõ díjához, valamint a csatornadíjhoz háromszorosa annak, mint amit egy 50 m2 es lakásban élõ négy, vagy többtagú család fizet a tulajdoni hányad arányában. A négytagú család vízfogyasztása feltehetõen négyszerese, illetve többszöröse az egyedül élõének. A probléma kiküszöbölésére a társasház tulajdonosai közgyûlési határozatot hozhatnak, ami minden tulajdonost feljogosít arra, hogy mellékvízmérõket szereltessen fel. Azok számára, akik ez utóbbi megoldást választják, csökkentik a közös költséget közgyûlési megállapodás alapján, amit határozatba is foglalnak. Egy-egy lakásban felszerelendõ vízmérõk száma egy, kettõ illetve négy is lehet az épület jellegébõl adódóan. Négy fogyasztásmérõ többségében a panellakásokban szükséges. Egy vízmérõ és szerelési költsége öszszesen ,- Ft. A társasházakban a tulajdonosok, a költségek ellenére hoszszabb-rövidebb gondolkodás után felszereltetik a vízmérõket bízva az egyéni takarékosság lehetõségének költségkímélõ hatásában. A vízórások ezt követõen szerzõdést kötnek a víz-, csatorna- és hõszolgáltató társaságokkal. A szolgáltatók tehát partnerek ebben a témában. A megoldás egyik elõnye, hogy a vízórások érdekelté válnak a vízpazarlás megszüntetésében, a vízhasználat optimalizálásában. Kicserélik a csöpögõ csapokat, megszüntetik a vízfolyást a WC-ben, nem engedik fölöslegesen a vizet. Ez a megoldás azonban nem terjed ki mindenre. A társasház közös vízhasználata továbbra is a közös költséget terheli, melyet ezután is a tulajdoni hányad alapján kell fizetni a fõmérõ és a mellékvízmérõk méréseinek különbözete alapján. A vízmérõvel nem rendelkezõk közgyûlési határozat szerint megállapított átalánydíjat fizetnek tulajdoni hányad alapján a közös költség részeként. Mérési eredmények tapasztalatai azt mutatják, hogy a vízmérõkkel ellátott lakásokban általában egy fõ havonta 2-3 m 3 hideg-, illetve 1-2 m 3 meleg vizet használ el. Egy négytagú család esetén ez havonta m 3 felhasznált vizet jelent. Évente m 3 -t. Választva a vízmérõk szempontjából a legrosszabb esetet, vagyis a példának hozott lakásban csak egy hideg vízmérõ van, akkor ezen folyik át évente a m 3 víz. A mellékvízmérõk kerekes számlálójának öt kereke számolja az egész m 3 -eket, vagyis m 3 víz átfolyása után fordulna vissza. Erre tervezték õket. A korábban említett négytagú család vízmérõje jobb esetben 690, rosszabb esetben 410 évnél is tovább mérhetne anélkül, hogy visszafordulna. A és a évben a vízszolgáltatók minden médiában felhívták a figyelmet arra, hogy a társasházak mellékvízmérõkkel rendelkezõ tulajdonosai, amennyiben hat év vagy annál több idõ telt el a mérõk felszerelése óta, akkor azokat hitelesítessék, vagy cseréltessék le, különben felmondják a szerzõdést és nem veszik figyelembe a mérõk mérési adatait. Az indok jogszabályi hivatkozás volt, - (1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény szerint 6 évenként cserélni vagy hitelesíteni kell; 38/1995. (IV.5.) számú kormányrendelet szerint a tulajdonosok kötelessége.) -, valamint az, hogy a vízben lévõ szennyezõdések ronthatják a mérés pontosságát. Az utóbbi állítás feltehetõen nem megalapozott. Nem világos ennek a szabályozásnak az alkalmazása a társasházak tulajdonosaival kapcsolatban, hiszen a víz, csatorna és hõ szolgáltatók teljes számláját a társasházaknak a fõvízmérõi alapján készítik el, figyelembe véve az egyéni fogyasztók elszámolásait. Amennyiben a mellékmérõk nem mérnének pontosan, a szolgáltatók ekkor sem károsodnának, csak az eredeti cél csorbulna. Mûszaki indok erre nem igen lehet, hiszen minden berendezés elromolhat, de ez elõfordulhat a felszerelést követõ napon is. Így alig használt mérõket kell kidobni százezer számra. Miért? Ezek a mérõk ráadásul zárt helyen, lakásokban vannak az idõjárás minden káros hatásától védve. A jogalkotóknak célszerû lenne végiggondolni ezt a kötelezést. Indokolatlannak és pazarlásra kötelezõnek tûnik így a szabályozás a társasházak esetén. Miért 6 év a hitelesítés, vagy a csere idõpontja? Más mérõknél ez sokkal hosszabb (pl. az elektromos mérõberendezéseknél 15 év). Miért kell beleavatkozni ilyen módon egy társasházi közösség belsõ ügyeibe? Rájuk kellene bízni, hogy ezt a problémát hogyan oldják meg. Ennél nagyobb horderejû dolgokban is maguk döntenek. Van olyan társasház, amelyikben a nagy elõírt csereakció elõtt egyéni ellenõrzött hitelesítést végeztek. Minden vízmérõnél kiengedtek tíz liter vizet egy elõre hitelesített edénybe és megnézték, hogy a mérõ is ezt mutatja-e. Ez a módszer nem egzakt, de nem igényelt szerelést, új mérõt, olcsó és elfogadott volt a közösség számára. Csere csak azon a nagyon kevés helyen történt, ahol ez indokolt volt, ennek ellenére évben itt is ki kellett a vízmérõket cserélni újakra. Nagyságrendileg a fentieket igazolja az alábbi felvételeken látható két meleg és két hideg vízmérõ. Ezeket egy négytagú család lakásában 1997-ben szerelték fel, és tizenegy év után ban cserélték le. Jól látható, hogy a számláló kerekek negyedik tagja is csak évek múlva mozdult volna meg, pedig ebben a családban két személy napközben is otthon tartózkodott, ami miatt az egy fõre jutó fogyasztás több volt az átlagnál. A mai gazdasági helyzet takarékosságra int. Csökkenteni kell az adminisztratív fölösleges kiadásokat is, halljuk naponta a médiákból. Ha egy jogszabály nem mindenben szolgálja a közjót, akkor azt be kell ismerni, és bátran változtatni kell rajta, vagy meg kell egyes részeit szüntetni, de lehet, hogy csak értelmezési probléma van. *** Az elõzõek csak gondolatébresztést szolgálnak a fogyasztók érdekében egy nagyon kis szegmensben, de az ügy több tíz- vagy több százezer lakástulajdonost érint. Sokan vannak, akiknek, fõleg az 1970-es, as években épült lakásaikban ,- Ft-ba is került az említett kötelezõ csere. Nem tûnik nagy összegnek, ha valaki hat évre lebontja, de fizetni egyszerre kell, és sokan vannak, akiknek mégsem olyan kevés ez. Ráadásul sokan úgy érzik, hogy ezzel a kötelezéssel elvesztik a takarékosságuk által elért megtakarításukat. Gondolni kellene rájuk is! Vagy nem!? Balogh Dezsõ

4 4 A KONTROLL VII. évf. 4. szám Ki tanítja meg a fogyasztó- Folytatás az 1. oldalról A fogyasztóvédelemben is vannak olyan területek, amelyeket jó, ha már az élet elsõ szakaszában megismernek a gyerekek. Nem kell újonnan kitalálni mindent, elég, ha egy kicsit körültekintünk Európában. A skandináv országokban és Angliában természetes, hogy a diákokat intézményesen képzik az élet iskolájában, ahol az elsajátított ismeretek által védhetõbbek lesznek a gyerekek. A fogyasztói tájékoztatás, képzés, a fogyasztói társadalom kialakulása A fogyasztóvédelem társadalmasításának egyik markáns megnyilatkozása lehet, hogy a fogyasztó ismereti szintjét különbözõ eszközökkel emelni kell. Könnyen mondhatja az átlagember, hogy a hatóságok majd megvédenek a kereskedõk, a szolgáltatók ügyeskedéseitõl, és ha valami sérelem ér engem, teszek egy bejelentést, s a hatóság közremûködésével azt orvosolni fogják. A dolog nem ilyen egyszerû, és nem is így mûködik. A hatóság egy munkatársa nem állhat mindenki mögött õrangyalként. Igaz az a mondás, hogy a legjobban védhetõ fogyasztó a jogaival tisztában levõ fogyasztó. A szakemberek részérõl az ismeretek átadásának számos fóruma van. Igen hatékony lehetõség a tudásszint bõvítésre a fogyasztóvédelmi klubok mûködtetése, az ország különbözõ részeiben szervezett fogyasztóvédelmi akadémiák. Elõadóként magam is részt vettem ezeken, és tudom, hogy elõadótársaimtól is mennyi hasznos információ hangzott el a különbözõ fogyasztói jogokról. Azonban a fogyasztók szemléletbeli változása nem megy egyik napról a másikra. Egy elõadáson megszerzett információ alapján nem lesz senkibõl a jogaiért harcos fogyasztó, a magabiztos védelemhez magabiztos fellépés is kell. A magabiztosságba bele kell nevelõdnie az egyénnek, és ennek a folyamatnak már gyerekkorban el kell kezdõdnie. Ezért véleményem szerint a legnagyobb hangsúlyt a fogyasztóvédelem területén az iskoláskorúak képzésének és oktatásának kell kapnia. A gyermekeket elérõ veszély tényezõk A statisztikák is azt bizonyítják, hogy egy gyermekre számtalan veszély leselkedik különösen a felnõtté válás kezdõ szakaszában, amikor megkezdik önálló tevékenységüket a szülõk és iskolák közvetlen felügyeletébõl kilépve. A éves fiatalok jogai több területen is sérülhetnek. Így A gyerekek élete, egészsége kerül veszélybe, A gyerekek anyagi biztonságát veszélyeztetik, A gyerekek korrekt tájékoztatása sérülhet. A fiatalok védelmét elsõsorban a hatóságok biztosíthatják, például azzal, hogy kiszûrik és kitiltják az egészségükre veszélyes termékeket, de az a leghatékonyabb megoldás, ha a veszélyt már korán megismerik és felismerik és az elhárításáról maguk is gondoskodnak. A legfontosabb veszélyforrások a következõ területeken találhatóak: kereskedelmi boltokban, pénzváltó és pénzkiadó automatáknál, internetes vásárláskor és a drogoknál. Érdemes, sõt elkerülhetetlen, hogy áttekintsük e problémás, netán veszélyessé válható területeket. A kereskedelem vásárlás közben A kereskedelmi tevékenység során milyen tényezõkkel kellene megismertetni a gyermeket? A legfontosabb, hogy tudják megfelelõ információk alapján kiválasztani a megvásárolandó terméket. Ilyen alapinformáció a termék ára. A gyermekek ragaszkodjanak ahhoz, hogy ez számukra megismerhetõ legyen, ha ez hiányzik, vagy nem egyértelmû, illetõleg az nem beazonosítható az adott portékával, akkor mondjanak le annak megvásárlásáról. Meg kell gyõzni a fiatalokat, hogy amennyiben nem tudják, miként kell valamit használni, s a termékhez biztosított használati útmutatóból nem derül ki egyértelmûen, akkor ne vegyék meg az árut. Inkább kérjék ki a szülõk vagy a pedagógusok tanácsát. Szándékosan nem a kereskedõket nevezném a tanácskérés ügyében, hiszen nekik az érdekük, hogy eladják a kérdéses árut és közülük még sokan nem ismerték fel, csak hogy az elégedett vevõ biztosítja a jövõjüket. Élelmiszerek esetében fontos, hogy mindig keressék meg a minõség-megõrzési vagy fogyaszthatósági határidõt. Lejárt határidejû árut ugyan tilos lenne forgalomba hozni, mégis gyakori tapasztalat, hogy a lejárt terméket a jóval összekeverve vagy akciósan árusítják. Éppen ezért fontos, hogy a gyermekek is legyenek résen, ne vegyék meg az ilyen árut. Érdemes a gyerekeknek azt is elmondani, hogy a termékeken található idõpontokra otthon is érdemes ráfigyelni, hiszen a lejárt termékek akár egészségkárosítóak is lehetnek A gyermekek figyelmét fel kell hívni arra is, hogy mindig kérjenek blokkot a vásárlásról, nézzék meg, hogy az azon szereplõ öszszeggel azonos összeget fizettek-e ki és pontosan kapták-e meg a visszajáró pénzt. Jó, ha már fiatalon megtanulnak két alapvetõ igazságot: azt, hogy esetleges reklamációjukat blokk nélkül nem érvényesíthetik, s azt is, hogy a blokk annak az adónak a megfizetését is jelzi, amely adó az állam bevétele - jelentheti az õ leendõ jövõjüket, állásukat, megélhetésüket is. A gyermekekben tudatosuljon az, hogy õk nem vásárolhatnak szeszes italt, dohányterméket, még akkor sem, ha a szülõk bízzák meg ezzel õket. Ugyanez vonatkozik a gyógyszerekre is, gyerekek patikában és kijelölt kereskedelmi egységekben sem juthatnak hozzá gyógyszerhez. A kereskedelmi egységben lehetõség van a textilkresz, a természetes alapanyagok megismerésére, hogy tudatosan és praktikusan tudjanak alsó- és felsõruházatot választani a gyerekek. Bankkártyák használata és az internetes vásárlás Mivel egyre általánosabb, hogy a készpénz használat (a gyermekeknél lévõ készpénz egyben közvetlen veszélyforrás számukra, mivel könnyen kifosztás áldozatai lehetnek) és a pénzhelyettesítõ bankkártyák veszik át annak szerepét. A gyermeket meg kell tanítani a kártyával történõ fizetésre. Erre két módon kerülhet sor: a pin-kódos formában vagy aláírásos módon. Mindkét módszernél fontos, hogy a gyermek ellenõrizze a lehívandó összeg helyességét. A bankkártyák használata során be kell mutatni, teljes egészében megismertetni a készpénzfelvétel menetét, a praktikus pinkód kiválasztást és használását, ismertetni kell, hogy mire érdemes odafigyelniük a kódbeütéskor, mennyi pénzt érdemes felvenni, milyen limiteket lehet meghatározni, és hogy ne lobogtassák a felvett pénzt. Egyre általánosabb a fiatalok körében is, hogy az árucikkeket és szolgáltatásokat az Internet segítségével szerzik be. Az ilyen vásárlás során, még inkább ki vagyunk téve az információ hiányából származó veszélyeknek, így a körültekintõ és megfontolt fogyasztói döntésnek fokozott szerepe van e területen. Különösen fontos annak ismerete, hogy amennyiben az Interneten vásárolunk valamit, akkor a 8 napos meggondolási idõszakot minden esetben biztosítani kell. Errõl lemondani nem lehet. A meggondolási lehetõséget azért biztosítja a jogszabály, mivel nem normál vásárlásról van szó, amikor a vevõnek lehetõsége van a kereskedelmi üzletben tájékozódni, megszemlélni a portékát, kipróbálni, mással összehasonlítani, a ruhát felpróbálni, hogy miként áll rajta egy divatcikk. A kereskedelmi üzletbe vásárlási szándékkal megyünk, az internetes honlapra akár véletlenül ráakadhatunk, és pillanatnyi erõs felindulásból is megnyomhatjuk a vásárlás gombot. A fiatalabb korosztály számára még inkább vonzó lehet, hogy valamibe gyorsan beleszeret, és azonnal szeretné azt magáénak tudni. Lehet, hogy a következõ nap már máshoz vonzódik, és szeretné semmissé tenni a tegnapi rendelést. E megalapozatlan elhatározásra jelenthet korrekciót a meggondolási idõ. Érdemes megtanítani az internetes fizetés lehetõségét, hangsúlyozva a még alaposabb megfontoltságot és óvatosságot. Drogveszély A kereskedelemben csak a dohány és alkoholos italokhoz nem jutnak hozzá a gyermekek; a kábítószerrel más a helyzet. A kábítószer fogyasztásnak alapeleme az, hogy szeretném jobban érezni magam, mint ahogy most vagyok, ezért a módosító hatást valamilyen anyag bevitelétõl várom. Nem elhanyagolható tényezõ a pajtások, az iskolatársak, s a bulik ráhatása sem. Vannak szocializált drogok, amelyek ha korlátozottan is, de elérhetõek bárki számára. Az úgynevezett energiaital is rejthet veszélyt magában; a koffein bevitelétõl élénkülést, jobb közérzetet várnak, de ha többet isznak meg, könynyen szédülést okoz, vagy akár sokkos állapotba kerülhetnek. A drogveszéllyel összefüggésben érdemes még szót emelni korunk egyik közellenségérõl, mégpedig a teljesítményfokozókról. Különösen a fiatalkorúak gondolják azt, hogy néhány külsõ szer bevétele pótolhatja a szükséges pihentséget, edzettséget, a felkészülést és az eredményesebb tanulást. Dolgozatok, vizsgák elõtt a diákok egymást közt cserélgetik a bizonytalan forrásból beszerzett pirulákat, nem ismerik hatásukat. Ugyancsak a fejlõdõ szervezet ellensége az izomtömeg növekedését elõsegítõ kémiai szerek, a fiatalok gyorsan kívánnak izomkolosszusok lenni, abból kiindulva, hogy nagyobb sikereik lehetnek a leányoknál. Hogy milyen nagy árat kell esetleg ezért fizetniük, errõl is szükséges a figyelemfelkeltetõ felvilágosítás számukra. S akkor még nem szóltam a fiatalokat fenyegetõ mind járványosabb jelenségrõl, a tényleges drogok növekvõ forgalmáról. Arról, hogy pusztán a kíváncsiság, a jó pajtások, társak, nem egyszer az idõsebb fiatalok, nem egyszer éppen a drogdilerek mi az, nem mered megpróbálni ugratása akár életre szóló egészségromlást, anyagi és erkölcsi függést okozhat. Egy más fajta veszélyes függõség Van olyan drog, amely nem kémiai szer, mégis rossz beidegzõdéshez, irracionális kötõdéshez vezet. Ilyen a játékszenvedély, az egyes kártyajátékokon, az úgynevezett nyerõgépeken, valamint az internetes játékokkal. Ô

5 A KONTROLL VII. évf. 4. szám 5 védelemre gyermekeinket? Az emberek egy része mániákusan szeretne nyerni, meggyõzõdésük, hogy a következõ lap osztáskor, illetõleg a következõ gépi játék kezdetekor fordul a kocka, most rámosolyog a szerencse, nyerõ lapja lesz, vagy a félkarú rabló most már nem szúrhat ki vele. Felnõttek és sajnos gyerekek is döbbenetes pénzeket, néha vagyonokat tudnak elveszteni. Ugyan játéktermekben, vendéglátóhelyen nyerõ gépeket nem használhatnak fiatalkorúak, nyereményt biztosító szerencsejátékban nem vehetnek részt, de hát ezt is felnõttek felügyelik, és miként a szeszesitallal történõ kiszolgálást sem tagadják meg kategorikusan, így alkalom adtán szemet hunynak a gyerekek játéka felett is. Így a pénzben kártyázást, nyerõgépek használatát érdemes kerülni, az ilyen függõség kialakulását meg kell elõzni, az okos felvilágosítást jókor, idõben el kell kezdeni. Az internetes játékok is megmételyezhetik a fiatalok életét. A valóságtól való elfordulást hatékonyan tudja segíteni, a változatos képi megjelenítés vonzó a szemnek és az agynak. Itt a szülõkre is hárul tennivaló, ugyanis van lehetõség a számítógépnél bizonyos funkciókat letiltani, bár kétségtelen, hogy a gyermekek jártasabbak a géphasználatban, és egy-kettõre rájönnének, hogyan kell a korlátot feloldani. Fontos tehát az odafigyelés, mivel is tölti szabadidejét a gyerek, az internet-függõség ellen tenni kell valamit, akár szakember közremûködését kérve. A legfontosabb azonban a szülõ és a gyermek közötti bizalmi kapcsolat, az a családi légkör, amelyben õszintén megbeszélhetõk a gyermeket érõ események, jelenségek és hatások. A kis és nagyobb gyermekek képzése Mindaz, amirõl az elõbbiekben szóltam, szorosan kötõdik a fogyasztóhoz, a fogyasztóvédelemhez. Nyilvánvaló, hogy a fogyasztóvédelmi oktatást ki kell terjeszteni a gyermekkorosztályra is, mert ezzel a fogyasztói tudatosságot már egészen alacsony korban a gyermek világképébe be lehet építeni. Ennek különbözõ formái lehetnek. Beépülhet a normál tanterv szerinti képzésbe, a közismereti tárgyakban is lehet becsempészve fogyasztóvédelmi ismereteket átadni, pl. matematikában a százalékszámításnál a forgalmi adó kiszámítása, a teljes hitelmutató alapján a visszafizetendõ összeg meghatározása, fizikában az elektromos érintésvédelmi elõírások megismerése. Lehetséges az ismerteket osztályfõnöki órák keretében átadni. Magyarországon még nem nyert létjogosultságot, hogy a gyerekeket oktató kabinetekben is lehetne fogyasztóvédelemre tanítani. A jelenségeket életszerûen kell bemutatni, az ismerteket nem iskolapadban és tankönyvbõl elsajátítva, hanem a gyakorlat alapján, szinte játékszerûen kell megtanulni. Ehhez oktató bázist /bázisokat/ kell kialakítani. Egy képzés idõtartama 2-3 óra. Ez alatt bemutatásra kerülnének a csapdahelyzetek, szöveges tájékoztatást kapnának a gyerekek, feladatokat, önértékelést végeznek el, és írásos tájékoztató anyagokat vennének át. Az oktatóbázist olyan helyen kell kialakítani, amely tömegközlekedéssel is elérhetõ, így a kísérõ tanárokkal a diákok könnyen megközelíthetnék azt. Az oktatandó csoportok létszáma 15, maximum 20 fõ. Naponta 4 csoport fogadása lehetséges, egy foglakozás 2 óra, félórás szünetekkel (a tanulók érkezése és leültetése ez idõ alatt) Képzett, fogyasztóvédelemben és oktatásban is jártas szakemberek végeznék a képzést. A foglalkozásnak élményszerûnek kellene lennie. A fogyasztóvédelmi ismereteket legkönnyebben egy normál kereskedelmi egységhez nagyban hasonlító tanüzemben lehet elsajátítani. Itt a gyermekek konkrét feladatot oldanának meg, amely során egy próbavásárlást hajtanak végre. Megadott lista szerint kell vásárolniuk (ebben lehetnek olyan termékek, amelyek megvásárlására életkorukból kiindulóan õk nem lennének jogosultak (cigaretta, sör). A vásárlás során találkozhatnak kettõs árfeltüntetéssel, hiányos tájékoztatással rendelkezõ áruval, lejárt minõség-megõrzési idejû termékre. A végén rendes fizetésre kerül sor, amely során rosszul ad vissza a pénztáros és nem ad nyugtát. A gyakorlandó fizetés másik módja a kártyás fizetés. Ennek során megismerhetik a pénzlimit fogalmát, mivel a próbavásárlást úgy tervezzük, hogy összege haladja meg az elõre beállított fizetési határt és egy cikk visszaadásával képesek csak így fizetni. Egyszerre 4-5 páros végezhet próbavásárlást, a többiek figyelik munkájukat. A gyerekeknek fel kell ismerniük a szabálytalanságokat, hibalistát kell készíteni, amely alapján kiértékelik saját munkájukat. A megfigyelõk is elvégzik ezzel párhuzamosan az értékelést. A támogatók szerzõdnének az általános iskolákat fenntartó önkormányzati szervezeti egységekkel, vagy akár közvetlenül iskolákkal a csoportok küldésére és fogadására. Epilógus A cikk megírásával és közrebocsátásával a szerzõ célja az volt, hogy az e téren meglévõ oktatási hiányosságokra ráirányítsa mindenki figyelmét. Jó lenne, ha az élet iskolájából mozgalom bontakozni ki. Szükséges, hogy a szülõk, pedagógusok és más szakemberek támogassák ennek beindulását és ez ügyben számítani lehet minden bizonnyal a civil fogyasztóvédelmi szervezetekre is. Meggyõzõdésem, hogy a fõvárosban és nagyobb vidéki városokban sok e célra alkalmas helyiség van önkormányzati, szerveztek, cégek kezelésében, melyeket nem tudtak igazán rendeltetésszerûen, hasznosan mûködtetni. Bízom abban, hogy lesznek sokan a döntéshozók között, akik felismerik az ügy fontosságát, és a támogatók sorába lépnek. A kereskedelem és szolgáltatás fogyasztóvédelme csak egy szelet a gyermekkorosztályra leselkedõ veszélyekbõl. Az utcán, játszótéren vasúti, közúti keresztezõdésekben, de még a saját otthonukban is fokozott óvatosság és a veszélyforrások felismerésére van szükség. Így tehát a fogyasztóvédelmi oktatókabinet csak egy lépés a gyermekek védelmében, tennivaló minden szakma részére van bõven. Ennek az ügynek küldetése az, hogy jó talajba csírázni képes magvakat ültessünk, hogy a veszélyeket gyermekeink maguk ismerjék fel, és aktív lépéseket tudjanak tenni ellenük. Szûcs András Szerkesztõség megjegyzése: Készséggel adunk helyt a fogyasztóvédelem országos elismert szakemberének, számos cikkünk szerzõjének a gyermekeket féltõ, oktatásukat, képzésüket megcélzó írásának. Azért is, mert érdemes elgondolkodni ezen. Legnagyobb Internet-fogyasztók: a gyerekek Az EU bekeményít Arto, Bebo, Facebook, Live, Xbox, és a többiek. Internetes oldalak, néhány a sok közül, amiket a gyerekek, tinédzserek elõszeretettel használnak. Egy felmérés szerint a 6-17 éves internet használók aránya a skandináv országokban a legmagasabb, Dániában például 95 százalék, de Hollandia, Finnország és Svédország is elõl jár, és a 65 százalékos aránnyal mi sem maradunk le túlságosan. Vagyis, gyerekeink nagy internet fogyasztók. Szabadidejük jó részét a neten töltik. És, hogy ez jó, vagy rossz? Akik nem csak azt nézik, hogy jól elvan a gyerek, elfoglalja magát valamivel, hanem azt is, hogy mennyi új ismeretet szerez, hogy kinyílik elõtte a világ, kapcsolatot teremt, szórakozik, azok pártolják, támogatják ezt a modern technika nyújtotta lehetõséget. Akik viszont azt is látják, hogy milyen veszélyei, hányféle buktatója van az internetezésnek, azok óvatosságra intenek. Egyre több az Internetbetyár, akik kihasználják a fiatalok tapasztalatlanságát, hiszékenységét, és visszaélnek a lehetõségekkel a különféle közösségi oldalakon. Ez nem kifejezetten magyarországi probléma, világtendenciáról van szó. - Éppen ezért született meg a Safer Internet Program,- mondja Mayer Diána, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány projektvezetõje, - mely az EU által közvetített értékrenddel összhangban az internet és online technológiák használatának biztonságossá tételét, a jogellenes tartalom elleni hatékony küzdelmet vállalta. Civil szervezetek is öszszefogtak a gyermekek védelmében, és 5 Kontinens 60 országában, Kanadától Dél-Koreáig, Oroszországtól Kenyáig, beleértve a 27 EU tagállamot is, a biztonságos internet érdekében tevékenykednek. A Safer Internet Plus magyarországi programját pályázat alapján a Nemzetközi Gyermekmentõ Alapítvány, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, a Magyar Tartalomipari Szövetség, és a Puskás Tivadar Közalapítvány konzorciuma nyerte, és valósítja meg. Mayer Diána elmondja, hogy õk egyféle tudatosság növelõ központként vállalták a gyermekek, a szülõk, a pedagógusok felvilágosítását, és a program népszerûsítését. MD: - Szeretnénk elérni, hogy az országban minél több internet használó gyermek böngészhessen biztonságos körülmények között az interneten és ha problémája akad, azonnal tudják, hova fordulhatnak segítségért. Február 9-e a Biztonságos Internet Napja, amit minden EU tagállamban megtartanak. Ez a nap is jó alkalom volt a figyelem felkeltésre, a közvélemény tájékoztatására az erõszakos internet tartalmakkal kapcsolatban. A Kék Vonal Internet Helpline tanácsot ad minden olyan fiatalnak, akiket valamilyen rossz élmény, internetes atrocitás ér. De ezen túl konzultációt is kínálunk gyermekekkel foglalkozó szakembereknek, védõnõknek, pedagógusoknak, rendõröknek, családsegítõknek és szülõknek is. Az EU Safer Internet program magyarországi koordinátora Borsi Zsuzsanna, a Nemzetközi Gyermekmentõ Alapítvány munkatársa, aki szerint az internetezõ gyerekek adatvédelme az egyik legfontosabb feladat, mert ha valamit nyilvánossá tesznek, nyom nélkül nem lehet eltüntetni, és az adataikkal, fotóikkal visszaélhetnek. BZS: - Hamarosan megújuló weboldalunkon hasznos tanácsokat olvashatnak az internet biztonságos használatáról. A tinédzsereknek szóló tájékoztatás mellett júniusban felnõttek részére készítünk hasznos weboldalt. A webes kampányok mellett rendezvényeinken is szóba kerülnek a biztonságos internet használat szabályai. Májusban, már hagyományosan megrendezzük a Városligeti Gyermeknapot, ahova 200 nehézsorsú, hátrányos helyzetben lévõ gyereket is meghívunk. A kétnapos rendezvényen sokféle színes program várja a résztvevõket, minden korosztály talál kedvére való elfoglaltságot. Az egyik helyszín a Biztonságos Internet sátor lesz, ahol számítógépes játékok és kvízjátékok mellett felvilágosító elõadások is elhangzanak. Mayer Diána, a Konzorcium nevében azt is kihangsúlyozza, hogy a megelõzésre kell nagyobb hangsúlyt helyezni, a tiltott és káros internet tartalom, ha felkerül a netre, eltávolítása csak tüneti kezelés. Tiltani nem kell a gyerekeket, sokkal inkább tanítani, hiszen hatalmas tudásbázisról van szó, ami nagy lehetõségeket nyit meg a tudatosan és fegyelmezetten, felkészülten internetezõk számára. A lelki traumákat, az internetes sérüléseket, nem kívánt kalandokat azonban felkészülten el lehet kerülni. A magyarországi konzorcium, a projekt célkitûzésével összhangban, két év alatt szeretné elvégezni a jelenlegi helyzetfelmérést, és meghatározni a legfontosabb tennivalókat a biztonság érdekében. Fontosnak tartják, hogy a nemzetközi kapcsolattartási pontok elérhetõk legyenek mindenki számára, amelyeken lehetõség nyílik a jogellenes tartalmak bejelentésére, különös tekintettel a gyermekkorúak szexuális zaklatásához kapcsolódó, bizalmaskodó esetekre. További terveikrõl a program koordinátor elmondja: MD: - Pápai oktatóközpontunkban kidolgoztunk egy oktató csomagot felnõttek, és gyermekek számára. Most szervezzük a budapesti és pécsi tanárok ilyen irányú képzését, ezzel is hozzá akarunk járulni a biztonságos online környezet megteremtéséhez. A közelmúltban örvendetes hír jelent meg, miszerint egy magyar találmány segítségével ki lehet szûrni a jövõben a csevegõ programok párbeszédeibõl a nem odavaló, nem szalonképes szavakat, és képeket. A világon egyedülálló program három nyelven fut, és az internetrõl letölthetõ. Tehát a technika segít abban, hogy a technika trükkös, rosszindulatú kalózai ne tudjanak ártani a gyanútlanul internetezõ kiskorúaknak. Ha a közfigyelem is cenzúrázza a káros internet tartalmakat, akkor félelem nélkül engedhetjük a gyerekeket a géphez. (leopold)

6 6 A KONTROLL VII. évf. 4. szám Elõvigyázattal a kockázat elkerülhetõ Vásároljunk Interneten? Van olyan ember, aki nem szeret vásárolni, van, akinek ez érdekes, hasznos program és van, akinél a vásárlás szinte mániává fajul. Ez utóbbi típust hagyjuk meg a pszichológusoknak. Vásárolni, valamilyen szükséges áruhoz jó áron hozzájutni, gyönyörködni benne és használni azt, az tényleg jó érzés. Vásárolni több féle módon lehet. Utcai árusnál, kis boltban sátras bazársoron, kis áruházban. Ki mit szeret. Mindegyiknek mások a kockázatai. Korunk egyik nagy találmánya az Internet szinte önmagát kínálja a kereskedõknek; lehet hirdetni, lehet részletesen tájékoztatni az érdeklõdõket, mit szeretnének kínálni számunkra. Óriási lehetõség! A kereskedõk honlapjain természetesen fotókat is láthatunk az árucikkrõl, mûszaki és egyéb adatokhoz juthatunk, s még a világhálón keresztül történõ megrendelés csínját-bínját is megtudhatjuk. De érdemes-e ezt a vásárlási módot választanunk? Mi az az áru, amit nyugodt szívvel rendelhetünk, s mi az, amelynél óvatosabbnak kell lennünk. Mik a kockázatai az on-line vásárlásnak? Tájékozódás A vásárló általában három féle módon juthat el az Internetes kereskedõ árukínálatához. Ismerõs hívja fel a figyelmét, tõle kapja meg a honlap címét. Az írott sajtóban, vagy televíziós reklámban figyel fel a cég hirdetésére. Saját maga szörfözik az Interneten és talál rá arra, amit keres. Nagyon kényelmes, hogy Magyarország összes webáruházát végignézhetjük egy helyen, ha begépeljük a címet. Azoknak az embereknek, akiknek bármilyen okból nehéz kimozdulni otthonról, (mozgássérültek, kismamák, idõhiánnyal küszködõk stb.), de a kényelmeseknek is, különösen nagy lehetõséget jelent az Internetes vásárlás, hiszen a szoba melegébõl járhatnak végig több száz áruházat, és a termék házhoz jön. Az utóbbi idõben, a reklámokban egyre többször olvashatjuk, hallhatjuk, hogy a termék részleteirõl további információk az Interneten. Mit is tudhatunk meg egyes termékrõl az Interneten? A termék weboldalán valóban sok hasznos információt találhatunk részletes adatokkal, fotókkal, ami segít megismerni a terméket, eldönteni, hogy szükségünk van-e rá. Az Internetet azonban ennél többre is tudjuk használni, ha az adott termék felkeltette az érdeklõdésünket. Egy Internetes keresõ oldalon (pl. begépelve a termék nevét még több információhoz juthatunk. Ily módon megtudhatunk olyan dolgokat, hogy hol lehet kapni, milyen árban van különbözõ helyeken, és ha megtaláltuk a nekünk legmegfelelõbb boltot, elmehetünk megvásárolni, vagy meg is rendelhetjük Interneten házhozszállítással. De még mielõtt vásárlásra adnánk a fejünket, olvashatunk teszteket és más emberek tapasztalatait, véleményeit az adott termékrõl. Így elkerülhetjük, hogy olyan dolgot vásároljunk, amit nem érdemes megvenni, mert csak felesleges pénzkidobás lenne. Ha nem elég az információ, sose restelljük megkeresni a céget és kérdezzük meg, amire még kíváncsiak vagyunk. De sajnos, mi szemérmes nemzet hírében állnunk. Ugyanis a számítógép képernyõjén láthatunk kiváló minõségû fotókat a keresett termékrõl, esetleg több nézetbõl is, amelyet még kellõ részletességû termékleírás is kísér. Ezzel nincs bajunk, lehet rendelni. Ami gyanúra adhat okot a kereskedõvel szemben, az a gyatra minõségû, vagy túl kicsi fotó, a hiányos leírás, a magyartalan fogalmazás és a gyanúsan alacsony ár. S itt elérkeztünk az egyik legfontosabb intelemhez; nagyon figyeljünk oda, melyik szolgáltatótól fogunk vásárolni, hiszen már sokan póruljártak, akik nem voltak eléggé gyanakvóak. Nézzünk egy szélsõséges példát: a közelmúltban bûnügyi tudósítás szólt arról, hogy sötét szándékúak egy csoportja ellopott egy vegyes árucikkekkel teli kamiont és a rakományt az Interneten árulták. Tehát a tájékozódásban semmilyen óvatosság nem lehet túlzó! S akkor még nem beszéltünk a képernyõn is megjelenõ apró betûkrõl, amelyekben többnyire az ördög van elrejtve. Mindent el kell olvasni, s ha túl kicsi a betû, elõvenni a nagyítót! Nem fogjuk megbánni! Megrendelés Az Internetes vásárlás nem olyan bonyolult dolog, mint ahogyan azt sokan gondolják. Ha megtaláltuk azt a weboldalt, ahol a számunkra a legkedvezõbb feltételekkel árulják a terméket, egy rövid regisztrációra lesz szükség. Itt meg kell adni az elérhetõségeinket (név, lakcím, telefonszám, cím), kiválasztjuk a megvásárolni kívánt terméket/szolgáltatást, majd megnevezzük a kifizetésünk módját, és azt, hogyan szeretnénk a terméket átvenni. Nagyon ajánlatos csak az online vásárlás célja létrehozott külön címet használni, mert így kerülhetõ el az otthoni magán, vagy a munkahelyi címünk esetleges illegális felhasználása. A kiválasztott webáruház megbízhatósága könnyen ellenõrizhetõ, ha elõbb egy-két kisebb értékû árucikket rendelünk. Ekkor teljesen átláthatjuk az ügymenetét. Fizethetünk bankkártyával, banki átutalással, vagy postai utánvéttel, ami vagy készpénz átutalási sárga csekket, vagy belföldi postautalványt, azaz rózsaszínû csekket jelent. Megbízhatósága miatt egyre nagyobb azonban az Internetes bankkártyával történõ vásárlás. Ebben a megoldásban az a nagyszerû, hogy erre a bankkártyára csak annyi pénzt utaltatunk, amennyibe a termék kerülni fog. Így elkerülhetõ ez egyéb célú bankkártyával történõ visszaélés, ami egyáltalán nem általános, de elõfordul. A terméket lehet kérni házhozszállítással, vagy lefoglalózni személyes átvételre, s ez esetben fizethetünk az adott boltban is személyesen. Drágább termékeknél érdemes figyelembe venni, hogy a legtöbb webáruház átvállalja a postaköltséget bizonyos összeghatár felett. Ezért nemcsak kényelmesebb, hanem költséghatékonyabb is Interneten rendelni, hiszen a legolcsóbb helyen tudunk vásárolni, nincs külön postaköltség, nem kell benzinre, parkolási díjra, vagy menetjegyre költenünk. Sõt még idõt, sorbaállást, cipekedést, esetleg idegeskedést is megtakaríthatunk. Bizonyos áruféleséget illetõen azonban nem árt az óvatosság. Tipikusan ilynek például a cipõk és a ruhanemûk, amelyeket kézbe kell venni, meg kell nézni az anyagukat, végül fel kell próbálni. Ez egy üzletben nyilvánvalóan így történik, de az Internetes vásárlás esetén ez csak a kifizetés és az áru otthoni átvétele után történhet meg. És a ruhanemû, a képernyõs katalógusban általában mindig szebb, színesebb, elegánsabb, mint a valóságban. Az anyagminõségrõl és a rendszerint nem stimmelõ méretrõl nem is beszélve! (Persze vannak szerencsés esetek is.) Ugyancsak nem ajánlott az illatszereket Interneten keresztül rendelni, fõképp olyat, amit még nem ismerünk. Mert otthon beleszagolva, nem biztos, hogy tetszik msjd az illata, arról nem is beszélve, hogy ugyanaz az illatszer más-már bõrön kellemetlenül megváltozhat. Persze ezt a nõk tudják! Az itt említetteken kívül van még jó néhány olyan árufajta, amit szintén nem tanácsos Interneten rendelni. Ezek közül már csak a nagyobb értékû és terjedelmû bútorokat, a híradástechnikai, vagy háztartási berendezéseket említjük. Nem állítható, hogy minden ilyen megrendelés rosszul végzõdik, de sajnos túl sok a sikerületlen kereskedelmi akció. Külön kategóriát képeznek a gyógyszernek nem minõsülõ, de gigantikus hatású varázstrutymók és az azonnal gyógyító csodabogyók. Potencianövelõ, mellnövesztõ, rögtön lefogyasztó és egyéb akármik. Ilyenek is vásárolhatók Interneten. Lelke rajta, aki ilyen kétes eredetû emberrongáló szerekre bízza magát. S az még a jobbik eset, ha a szer hatástalan, akkor csak kidobtunk egy nagy összeget az ablakon. Nagyon fontos tudnivaló az ilyen, csodabogyókhoz vonzódó honfitársainknak, hogy rengeteg lelketlen, hozzá nem értõ gazember kínálgatja a gyógyszernek nem minõsülõ pempõit, tablettáit az Interneten, és úgy tûnik, az illetékes hatóságaink tehetetlenek. Az egészségügyi hatóság, a rendõrség, vagy a Gazdasági Versenyhivatal ugyan idõnként lecsap rájuk, de még sok szélhámos megússza. Ha szorul a hurok, felszámolják a céget, és újat alapítanak, új csodaszereket kínálnak. Egyik hetilapunk kitûnõ cikkének a bevezetõje így szól; Tízmillió forint a legfrissebb bírság egy gyógyhatásúnak alaptalanul ígért fényterápiás eszköz forgalmazójának. A cég a sokadik azoknak a sorában, akik megtévesztik a fogyasztókat. Csodamódszerekkel kábítják a gyógyulni vágyókat, miközben anyagi, egészségügyi károkat, a természetgyógyász szakmának pedig presztízsveszteséget okoznak. Ilyen szerek rendelése elõtt feltétlenül kérjük ki szakorvos véleményét. Rajta kívül legfeljebb az OÉTI honlapján tájékozódhatunk a bejelentett készítményekrõl. Amikor a gyermek rendel S ha már a megrendelésekrõl beszéltünk, meg kell említeni valamit, ami talán kevéssé ismert még a gyermekes szülõk körében is. A londoni The Daily Telegraph a következõket írja: Nagy-Britanniában minden ötödik gyermek vásárol az Interneten szülõi engedély nélkül, és ezeknek a gyerekeknek a fele a szülei hitelkártyáját használja. Ez meghökkentõ adat még akkor is, ha feltételezzük, hogy a gyerek talán olyat vásárolt, amire valóban szüksége van, és az áru nem ütközik a korához illõ jó erkölcsbe. Bár nem tudunk ilyan irányú hazai statisztikai adatokról, joggal gondolhatjuk, hogy a magyar gyerekek is vannak olyan találékonyak, mint az angol gyerekek. Egyes felmérések szerint már a kisebbek is jóval többet tudnak a számítógépes manipulációkról, mint ahogy azt a szülõk sejtik. Egymástól tanulnak. Így aztán a kis huncut ivadék tudja a kódokat és rendel. Miközben olyan oldalakon adja meg a szülõk adatait, amelyekre nem kellene. Egyes webáruházak viszont a megrendelés beérkezése után mobiltelefonon jelentkeznek, hogy valós alapon nyugszik-e a megrendelés. Ebben az esetben a szeretett csemeténk azonnal lebukott. De ahol nem divat ez a módszer, ott megy minden a maga útján. Aztán egyszer csak érkezik a méregdrága hódeszka, a távirányításos mozgó akármi, vagy a nem gyerek kezébe való szexlap, és lõn nagy meglepetés a lesoványodott bankkártyával kapcsolatban. Minden kisgyermekes családban ajánlatos rögzíteni; Internetes vásárlás csak apucival, anyucival egyeztetve és az õ jelenlétével történhet. Persze vannak olyan szülõk is, akik csupa szeretetbõl a kezébe nyomnak a gyereknek egy bankkártyát; itt van Pubika, vásárolj, amit akarsz. Ennek a módszernek a pedagógiai értékét nem itt fogjuk tárgyalni. Áruátvétel Ha az átutalásunk beérkezett a webáruházhoz, azt viszszaigazolják és közlik az átvétel napját, valamint a tól-ig órát is. Egyes webáruházak napi 3 idõsávot is megjelölnek az átvétel idõpontjául, s a gondos futárok egy nappal elõbb, még telefonon egyeztetik az idõpontot. Ha valaki nem tartózkodik otthon ezen a napon, az átvétel megszervezése bizony macerás lehet. A hamarabb hazatérõ, iskolás csemete inkább ne nyisson ajtót idegennek. Annyi rosszat hallani. A futárok nem szívesen adják át másnak a hozott árut, sõt kódleolvasóval ellenõrzik s megrendelõnket és a személyigazolványunkat, erre számítanunk kell. Egyébként már ez a körülmény is hátrányt jelent a bolti vásárláshoz képest. Az még inkább, hogy az árut csak a kifizetés után lehet kézbe venni, kipróbálni, vagy felpróbálni. Ez pont az ellenkezõje a bolti vásárlásnak. Ilyenkor derül ki, hogy a ruhanemû megfelelõ-e, mûködik-e a DVD lejátszó és úgy mûködik-e ahogy kell, vagy hibás árut kaptunk. A hatályos jogszabályok alapján elállhatunk az ilyen vásárlástól. Erre az áru visszaküldésétõl számítva 8 munkanap áll rendelkezésünkre, és 30 napon belül viszsza kell kapjuk az árát. Ha szükséges, éljünk a jogainkkal! Adott esetekben a fogyasztóvédelemmel foglalkozó szervezetektõl bizonyosan szakszerû tanácsokatkaphatunk. Ugyanis egyes Internetes kereskedõk arra játszanak, hogy a vevõjüknek biztosan sok dolga van, nem vállalja majd a reklamációval járó hercehurcát és így tovább lehet majd ügyeskedni. Vegyünk, vagy ne vegyünk? Az Interneten nemcsak bolti új dolgokat lehet vásárolni, hanem akár mi magunk is eladhatjuk a saját új vagy használt tárgyainkat, és természetesen másoktól is vásárolhatunk új és használt dolgokat. Keresgélhetünk internetes apróhirdetésekben, vagy licitálhatunk aukciós oldalakon (www.boltamarson.com, Ennyi információ birtokában, joggal merül fel a kérdés, hogy végül is vásároljunk-e Interneten, vagy ne vásároljunk? Erre a kérdésre nem lehet igennel, vagy nemmel válaszolni. Az igaz, hogy az Internetes vásárlásnak vannak kockázatai, de aki jól megénezni, hol és mit vásárol így, az nagy valószínûséggel kevesebb csalódásba fut bele. A tapasztalatok azt mutatják, a webáruházak többsége tisztességgel dolgozik, rendezi a reklamációkat, mások igyekeznek akadályokat kitalálni a vevõjük számára. Ott többet ne vásároljunk. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy az Internetes vásárlók száma folyamatosan és dinamikusan növekszik, ami egyúttal a pozitív tapasztalatok többségére utal. Vannak ugyan olyan Internetes vásárlók, akiknek volt valamilyen rossz tapasztalatuk ezen a területen és a továbbiakban nem mernek próbálkozni. Helytelenül teszik, hiszen a problémák ellenére is érdemes újra szörfözni a webáruházak között, hiszen az Internetes vásárlásnak nagyon sok elõnye van, sõt, ha nem is vásárolunk, mindenképpen érdemes a weben utánajárni a keresett terméknek/szolgáltatásnak. Ezen a módon úgy a vásárló, mint a kereskedõ jól járhat, ha korrekt mind a két fél. Éppen ezért az a szolgáltató, aki nincs jelen az Interneten, gyakorlatilag ma már olyan, mintha nem is létezne a vásárlók számára. Tóth I. Gábor

7 A KONTROLL VII. évf. 4. szám 7 Közérthetõ számlát mindenkinek Felelõsség, kilakoltatás, kilakoltatási felelõsség Hajléktalanipar Folytatás az 1. oldalról Ez aztán az átverés! A csodás tranzakció Szóval, ha ez a ha ott nem volna Elrakosgattam a nekem címzett leveleket, benne a különlegesen kedvezõnek látszó ajánlattal. A leveleken feladóként a Parapszichológiai Centenáriumi Központ szerepel, a 245-ös postafiók megjelölésével, az 1364-es számmal. Meghatóan kedves sorok sorakoznak ebben a levélben. Elöljáróban megtudom, hogy a küldemény oka: végrehajtásra váró tranzakció. A tranzakcióra váró elsõ díjak összértéke pedig 5 millió 500 ezer forint. Továbbá: a Kifizetési Ajándékpénztár (a K. A. F.) megbízást adott a levél feladóinak, hogy végezzenek el díjkiutalást az én javamra. Már ezeknél a soroknál megtorpantam. Honnan ismerik a nevemet? Honnan tudják a pontos címemet, amikor már évek óta nincs rólam információ a telefonkönyvben, mert a férjem elfelejti ezt idõben közölni a szerkesztõkkel. Aztán: mivel érdemeltem ki a díjkiutalást? No, de sebaj! A továbbiakban megtudtam, hogy: Mint a Kiutalásért Felelõs Pénztáros, a kért aláírással ellátott Transzferfogadási Okmány visszaküldése esetén és a vonatkozó szabályzati feltételeknek az Ön javára történõ teljesülése mellett el kell küldenem Önnek az forint összértékû elsõ díjakat. HUR- RÁ!!! Milliomos leszek! De mi ennek a feltétele? Sürgõsen vissza kellene küldenem a Transzferfogadási Okmányt Ez még önmagában nem nagy megterhelés, postabélyegre még telik nyugdíjasként is. De ha végig olvasom ezt az iratot, akkor az is kiderül, hogy csak akkor kaphatom meg ingyenes ajándékokat, ha az otthonomba szállításért befizetek 4915 forintot, továbbá elsõbbségi hozzájárulásként további 6405 forintot. Összesen tehát 11 ezer 410 forintba keresztül mutatta be, hogy mekkora különbség van a tagállamok és szolgáltatók között. Kiemelt azonban jó példákat is, hiszen találunk olyan számlákat, amelyek nemcsak a költségeinket mutatják be érthetõen, de takarékosságra ösztönöznek, illetve környezetvédelmi tippeket is bemutatnak. Éppen ezért a kívánatos számla egyik legfontosabb elemének a fogyasztásunk nyomán fellépõ környezeti hatás, az ún. ökológiai lábnyom feltüntetését nevezte meg a képviselõ. Ezen kívül a jelenleginél lényegesen több információt szeretnének látni a fogyasztók a szerzõdések idõtartamával, a lehetséges fizetési módokkal, a költségek eloszlásával kapcsolatban, de szívesen látnák éves fogyasztásuk alakulását bemutató, érthetõ ábrákat is. Mind a vállalati, mind a civil szektor körébõl megfontolásra érdemes javaslatok érkeztek, nemcsak a számlázás, de a hiteles mérés és a fogyasztói szerzõdések kívánatos jogi szabályozása tárgyában is. Ezek mind beépülnek majd abba a javaslatcsomagba, amelyet a szakpolitikus az EP elé kíván vinni. A képviselõ az áprilisi plenáris ülésen kezdeményezi a számlák egyszerûsítésérõl szóló határozati javaslatát, amelyhez három hónap alatt kell a képviselõk többségének, 369-nek az aláírását megszereznie. Ennek érdekében európai kampányt indít, a képviselõk meggyõzésében és informálásában az egyeztetésen résztvevõ szervezetek és vállalatok segítségét is kérte. Tóth György Nem értem magamat. Nem találok rá magyarázatot, miért is nem élek egy szenzációs ajánlattal? Elképesztõ, hogy mennyire nem fontos nekem a gyarapodásom! Milyen felelõtlenül mondok le milliókról, amik az ölembe pottyannának, ha kerülne az ingyenes ajándék, és ezért két csekket is mellékeltek a levélhez, amelyek végöszszege csak 11. ezer 280 forintot kóstál. De micsoda ostobaság, hogy ilyen csekély összeget sajnálok postára adni, a várható milliók fejében? Ráadásul a levélben fényképpel ellátott híradás is van: Raczkó Lászlóné Csorvásról azt állítja, 2 millió forintot nyert így, Póti Andrásné lebesbényei lakos pedig 3 millió forint boldog tulajdonosa, és azt állítja nem volt ablakon kidobott pénz a csekken befizetett összeg. Mindezek után van okom arra, hogy kételkedjek? Amikor a Demény és Társa Iroda, a Biztonságos Kiutalások Specialistája is ott olvasható a levelemen? Nos, valószínûleg egyetlen ember vagyok az országban, aki nem dõl be ennek a csodás ajánlatnak, és nem él a soha vissza nem térõ szerencsével, fütyül a milliókra, az a rögeszméje, hogy többletpénzhez legfeljebb az ötös lottó segíthetné, de neki még kettese sem volt soha. Viszont nagyon megragadt az emlékezetében egy érdekes hirdetés a múltból, ami így hangzott: Fizessen be 500 forintot, és válaszul közlöm a meggazdagodás titkát! Aki ezt a hirdetést feladta, nem is maradt adós a válasszal, amely így hangzott: ÍGY! Nem csalt. A sok-sok 500 forint valóban komoly összeget tehetett ki, gazdagította a hirdetés feladóját. Ezzel most azt szeretném mondani, hogy a Parapszichológiai Centenáriumi Központ által ajánlott tranzakció is efféle átverés lenne? Errõl már soha nem fogok meggyõzõdni, hiszen nem adtam fel az akció árát. Talán beszüntethetnék végre (mintegy 12 hasonló szövegû küldemény után) a nekem címzett leveleket is, üzeni a feladónak: Moldován Ibolya Folytatás az 1. oldalról technikákkal, módszerekkel folyik. Például: hitel azonnalra, fedezet nélkül; hitel szelektív THM-mel, amelynek kiszámolásakor csak a jelentõs közjegyzõi, értékbecslési, hitelbírálati stb. költségekrõl feledkeznek el; hitel a BAR ma már KHR rendszerben többszörösen szereplõ ügyfeleknek is. És ez még nem minden! Az ügyfeleket jelentõs (10-15%-os) jutalékért kelepcébe csaló ügynökök, hitelközvetítõk hada vadászik olyan balekokra, akik elhiszik, hogy jól járnak, ha meggondolatlanul, elsõ felindulásra hitelt vesznek fel a gyerekeik iskoláztatására (a gondtalan diákévek biztosítására), a ház felújítására (amibõl azért el lehet csippenteni új tévére, esküvõi bulira, egy kis utazásra is), avagy plasztikai mûtétekre, adósságok rendezésére, egyebekre. Az elsõ felelõtlen igen egy ördögi spirált indíthat el, az elmélyülõ adósságválságban ugyanis egyre több ügynöki jutalékot, egyre több közjegyzõi, értékbecslõi, hitelbírálati, folyósítási díjat, költséget kell megfizetniük a pórul járt adósoknak. Hogy mibõl? Baráti kölcsönbõl, azonnalra, fedezet nélkül még felvehetõ apró hitelekbõl, vagy levonandóan a folyósítandó újabb hitelbõl. És mindez mosolyogva, a lehetõ legnagyobb együttérzés, szolgálatkészség jegyében adjusztálódik a tisztelt ügyfél részére. Nagyon gyakori, hogy fiatalok vesznek fel hiteleket a szülõk vagyonát fedezetül állítva. Persze a hitelcél az esetek döntõ többségében nem valósul meg, mert megbukik a hitelbõl alulfinanszírozott vállalkozás. Avagy a fiatalok mintegy járandóságként tekintenek az egyébiránt elszórt, felélt, de visszafizetendõ hitelre, gondolván, a szülõk majd úgyis fizetnek, ha nem akarják, hogy a fejük fölül elárverezzék a házukat. Az egyik legszörnyûbb ilyen esetem az volt, amikor egy 22 éves lány a mama új építésû, nagy értékû házára a házukra, amiben a jövõjüket tervezték megélni felvett 10 millió forint hitelt, majd egy hét alatt az egészet elverte Párizsban a barátjával. A ház persze kalapács alá került. Amikor megkérdeztem a lányt, hogy nincs-e lelkiismeret furdalása, cinikusan így válaszolt: Jó buli volt, megérte! E nélkül sosem jutottam volna el Párizsba. A hitel szabad-felhasználású volt, egy összegben folyósították a lány kezeihez. A gyors hitelintézésért a hitelközvetítõt 15% jutalék illette a hitelbõl. A hitel visszafizetését a mesedélutánon elkábított mamán kívül senki nem gondolta komolyan. A bankok és pénzintézetek persze tisztában vannak az ilyen esetek lehetõségével, ezért fel is készülnek rájuk. A hitel fedezetéül állított ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett jelzálogjogukon túl vételi opciót is kikötnek az ingatlanra. Mindezt közjegyzõi közokiratba foglaltatva, vagyis minden további cécó nélkül, azonnal végrehajthatóan. És az vesse rájuk az elsõ követ, aki maga nem így biztosítaná be a folyósításra kerülõ hitel megtérülését. Amikor már nagy a baj, színre lépnek az uzsorások és az ingatlanspekulánsok. Kutyakemény (havi 5-10%- os) kamatra, az adóst jogilag teljesen gúzsba kötve hoszszabbítják meg annak adósi agóniáját. Ebben a relációban nincsenek érzelmek, itt senki nem számíthat konstruktív, méltányos megoldásokra. Az esetek többségében egy ilyen mentõ konstrukció jelenti a felelõtlenség végkimenetelét. A kalapács könyörtelenül leüt. Senki többet! Harmadszor. És akkor az árverésekrõl A közgondolkodás általában összekeveri a Ptk. (polgári törvénykönyv) és a Vht. (végrehajtási törvény) szerinti árveréseket. Mivel a Vht. értelmében végrehajtási lap vagy végrehajtási záradék kibocsátását követõen, önálló bírósági végrehajtó közremûködésével folyó eljárások hosszú évekig is elhúzódhatnak (nem ritka, hogy 5-8 év után sincs eredmény), ezért a Ptk és a értelmében azonnali árverésnek is helye van, ha a törvényben elõírt feltételek erre vonatkozóan fennállnak. Márpedig általában fennállnak, hiszen szerzõdéskötéskor, még a hitel folyósítása elõtt, maga az adós/ingatlantulajdonos hatalmazza fel árvereztetésre a bankot, pénzintézetet; önként vállalva a kiköltözést, ha nemfizetés okán a hitelt felmondják részére. A rendszeren persze vannak szépségtapaszok. Árverésig az adós is eladhatja az ingatlanát bárkinek, ha a vételárból a tartozását rendezni tudja (harakirivel felérõ tett a jelen ingatlanpiaci körülmények között). Aztán az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzatnak elõvásárlási joga lehet, ha él vele. De nem él. Nem él annak ellenére, hogy ehhez az állam kedvezményes hitelt folyósít. Nem éri meg vagy egyszerûen csak kockázatos az önkormányzatnak a hitelt felvenni. Na, meg egyébként is macerás az átvett ingatlant az adósnak bérbe adni, illetve annak visszavásárlásához opciót biztosítani. Különben is bõszítené, megosztaná a lakosságot, hogy az egyik lakos megmenekülhet, a másik meg nem. Ám ha nem éri meg az önkormányzatoknak, megéri a spekulánsoknak. Õk tolonganak az árveréseken, és vásárolnak is. Õk visszabéreltetik az általuk átvett ingatlanokat, de dupla áron akár vissza is adják. Sõt! Elintézik, hogy ehhez hitelt is kaphasson valaki a családból, aki még tiszta. És kezdõdhet minden elölrõl. Vagy kezdõdhet a hajléktalan-élet, mert az ellehetetlenült adóst nem érdekli már ez a vircsaft. Szabadulni akar az egész idegszaggató, gyomorbajos helyzettõl. Többé nem lesz felelõs semmiért, senkiért. Aztán meg öt év múlva úgyis minden elévül. Csak tudni kell túlélni. Kilakoltatók, értékbecslõk, közjegyzõk és felelõsség Nos! Túl egyszerû és hatásvadász lenne itt abbahagynom az írást. Megalkuvás lenne nem szólni a kilakoltatók felelõsségérõl, akik egyszerûsített eljárással gondoskodtak a felelõtlenek léprecsalásáról, miután kellõ nagyságúnak ítélték az erre irányuló motivációjukat. Az értékbecslõk felelõsségérõl, akik az elvárásoknak és nem a valós viszonyoknak (fekvés, piaci trendek, állag stb.) megfelelõen határozták meg az ingatlanbiztosítékok értékét. A közjegyzõk felelõsségérõl, akik az eléjük tálalt tudatlan embereknek nem magyarul, szájbarágósan mondták el azt, hogy mi várhat rájuk, ha aláírják ott, ahol az x van. Igaz, fennhangon, szó szerint felolvasták a közokirat szövegét, majd a pontos jogi terminus technicusok felemlítésével a kioktatást is elvégezték; miközben a papa majdnem bepisilt, hiszen neki hosszú, érthetetlen és unalmas volt az okirat, és egy pisilésért már bármit aláírt volna! Az adós dolga és kötelessége, hogy hitelét visszafizesse. A bankok és pénzintézetek kötelessége, hogy betéteseik és tulajdonosaik érdekét képviselve minden lehetséges eszközt igénybe vegyenek követeléseik érvényesítésére. A kilakoltatást is beleértve. De iszonyatos felelõsség emberek sorsáról sorsfordító döntéseket hozni. Ezért hát nem is teszik önmaguk. Árverõházakra, szakmai cégekre, bírósági végrehajtókra bízzák a döntéseket, delegálják a felelõsséget (Pilátus meg a kezeit mosta). De jure rendben is van minden. De facto viszont emberek, adósok tízezreit érinti a dolog. Ha családokra számoljuk, akár többet is. Ezért joggal merülhet fel a kérdés, hogy a probléma kezelését miért csak az uzsorásokra, ingatlanspekulánsokra, nepperekre, ad absurdum a véletlenre, szerencsére bízzuk. Nem érné meg létrehozni egy állami ingatlanalapot?! Különösen, hogy a forrás is rendelkezésre áll. (Ha nem kell az önkormányzatoknak, oda kellene adni egy állami kht.-nek.) A fogyasztói társadalom persze továbbra is a fogyasztásról szól. A fogyasztási kényszer pedig továbbra is fetisizálja a pénzt. Tehát a pénzért továbbra is sok mindenre hajlandók lesznek az emberek. A felelõtlenségre is. De nem ugyanolyan felelõtlenség-e arra várni, hogy hajléktalan tízezrekbõl elõbb-utóbb százezrek legyenek? Csak a hajléktalannak hasztalan felelõsségrõl beszélni?! Merth László

8 8 A KONTROLL VII. évf. 4. szám Egyszerûbben, olcsóbban, jobban Fontos tavaszi teendõk 1. Tavaszi autóápolás Végre itt a kellemes tavaszi idõ, ezért ismét fontos, hogy egy kis figyelmet fordítsunk az autónkra. A jármûvek téli felkészítésérõl sokat hallani, de a melegebb évszak beállta elõtt is akadnak teendõk. - Az elsõ és legfontosabb a gumiabroncsok cseréje. Ha a napi átlaghõmérséklet meghaladja a +7 fokot, mindenképpen érdemes lecserélni a téli gumit. Ami a havas, csúszós utakon jól bevált, sõt nélkülözhetetlen, tavasztól nem ajánlott. Mivel a téli gumik puhábbak, az autó a megváltozott idõjárási viszonyok között könnyebben kisodródhat. Ráadásul melegebb idõben roncsoljuk a hideg évszaknak megfelelõ abroncsot, ami magas hõmérsékleten amortizálódik. Ez pedig növelheti a féktávolságot is. Tavaszi és nyári körülmények között a téli felszerelés fogyasztásnövekedéshez vezethet. Figyeljünk arra, hogy az újonnan felhelyezett gumikban megfelelõ nyomás uralkodjon! - A gumi elöregedését úgy tudjuk kicsit lassítani, ha veszünk glicerint a gyógyszertárban, felhígítjuk 1:3 arányban vízzel, és átdörzsöljük vele néhányszor a gumi felületét. Aki kényelmes, használhatja a szórófejes szilikon spray-t is. Az ápolást legpraktikusabb a téli-nyári gumi cseréjekor elvégezni. A leszerelt téli abroncsokat - alapos lemosás után - kezeljük le, és így tegyük el õsz végéig. Akkor majd a leszerelt nyári gumikon végezzük el ugyanezt. - A téli abroncsokat jó körülmények között kell tárolni. Lényeges, hogy ha otthon tároljuk a gumikat, semmiképpen ne rakjuk egymásra. Függõlegesen történõ tárolásnál havonta egy kicsit forgassuk meg a kerekeket, hogy ne azonos oldalon legyen mindig terhelve. Aki rendelkezik garázzsal, annak különbözõ gumiabroncs tárolók vásárlása oldja meg a tárolási gondját. Aki viszont nem egy boldog garázstulajdonos, még nem kell a lakásban tárolnia, mivel számos gumiszerviz ajánlja a gumiabroncs tárolási szolgáltatását. Az alvázmosás is nagyon fontos A téli hónapokban még a gépkocsi tisztítását is gyakran hanyagoljuk, így az elsõ kora tavaszi "nagymosáskor" sokszor kellemetlen meglepetések érnek bennünket. A sártól és sótól megtisztított felületeken eddig ismeretlen karcolásokat, lepattanásokat találunk, és talán néhány rozsdafolt is felüti a fejét. Ha a sérülések mértéke még nem vészes, akkor nekifoghatunk egy nagyobb hibaelhárításnak, autóápolásnak. - Elõször is alaposan le kell mosni a karosszériát. Ennek a dandárját elvégezhetjük az autómosóban is, de lehetõleg kézi mosóban, és figyelve az alapos elõáztatásra, mert a gépi mosás további karcokat okozhat a szennyezett karoszszérián. - A kisebb hibák kijavítására remélhetõleg elegendõ a polírozás. Polirpasztából többfélét is lehet kapni. - Amikor végeztünk, a felületet le kell mosni, szárazra törölni, és jöhet rá a felületbevonó anyag, pl. a sokak által nagyon dicsért VS Platinum vagy Zaino termék. Ez egy védõréteget biztosit a lakknak, illetve az autónak, és persze fényesíti is a felületet. A legvégén, magas fordulaton pamut rongycsomóval vagy gyapjú anyaggal - amit polírozó gépre is fel lehet tenni - jó alaposan ki kell fényesíteni a felületet. Metal fényezéshez - mivel sérülésénél a lakk karcolódott - a közepes szemcséjû polírpasztát ajánljuk, ha ilyen nincs, akkor a finomat. Lakkozott felületen tovább kell dolgoznunk, mint a zománcon. A fényezéshez finom pamutot használjunk, sok vízzel. Szarvasbõrt nem ajánlunk. - Az alvázmosás is kötelezõ tavaszi teendõ, ugyanis a téli lerakódásokat el kell távolítani. Ha már itt tartunk, feltétlenül nézessük át az alvázat! A futómû is rongálódhatott a hóban, fagyban, latyakban. Ezt se hagyjuk figyelmen kívül, hiszen a jármû könnyen elvesztheti stabilitását. Ne feledkezzünk meg a fékek átvizsgáltatásáról sem, sok esetben életmentõ lehet. - A motortér is megérdemli a lemosását. Ha nem mosóban végeztetjük el, akkor ügyeljünk arra, hogy az elektromos részeket ne árasszuk el vízzel. Ha megszáradt a motortér, akkor a gumi részek glicerines, vagy szilikonos lekezelése növeli azok élettartamát. - Az ablakmosó folyadékot is ideje lecserélni, hiszen tavasszal a rovar-és zsíroldásra kerül a hangsúly a fagyállósággal szemben! - Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az ablaktörlõ gumit alaposan lestrapálják a téli idõjárási viszonyok! Az ablaktörlõ lapátok szilikonos, vagy glicerines kezelése is meghálálja a gondoskodást. - A nagy meleg elõtt a klíma kontrollját (és a szûrõjének a tisztítását) is esedékes elvégezni. - Gyakran a kocsi belsõ mûanyag részei is lehorzsolódnak. Fõleg az ajtókon van ilyen - a beszállás, kiszállás miatt - de a mûszerfal lábrészénél is gyakori. Használhatunk mûszerfal polírt, ami szép színt ad, és csökkenti a sérülés láthatóságát, de eltüntetni nem fogja. Alkalmazhatunk szilikont, glicerint, sõt babaolajat is. Kenjük fel ecsettel - bõséggel, vastagon - majd másnap törölgessük át egy tiszta nedvszívó ronggyal. A durva horzsolást megpróbálhatjuk finoman csiszolni, majd utána kencézni. A kiindulási helyzethez képest javulni fog, de nem lesz láthatatlan. 2. A vízóra és az akna ellenõrzése! A kertes házban lakóknak nemcsak télen, a fagyok elõtt, hanem ilyenkor tavasz kezdetekor is érdemes ellenõrizni a vízmérõket és az aknát. A házi ivóvízhálózat részét képezõ vízmérõakna tisztán tartásáról és a vízmérõk épségének megõrzésérõl a fogyasztó köteles gondoskodni. A tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerû megvizsgálni a vízmérõakna állapotát, különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan kiszellõztetjük az aknát, így a mérõk megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentõsen károsíthatja a szerkezeteket. Zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét, és nézzük meg a vízmérõt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Ellenkezõ esetben utólag váratlan meglepetés érhet minket! Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérõ, akkor is meghibásodás lehet a hálózaton. Keressük meg a baj forrását, és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket. 3. Itt az ideje otthonunk rendbetételének is Az elsõ tavaszi napsugarak arra bíztatnak, hogy váltsunk téli üzemmódról tavaszira. Méregtelenítsünk, lomtalanítsunk, tisztítsuk meg minél több szegletét az életünknek. Biológiailag kódolt, hogy a tél az álmos halogatás, a tavasz viszont a nagy változások ideje. Ilyenkor több kedvet érzünk magunkban, hogy otthonunkat is rendbe hozzuk. A következõkben leírtak elvégzését akár több napra elosztva is elvégezhetjük anélkül, hogy végkimerülést szenvednénk Az elsõ és legfontosabb lépés a takarítást megelõzõen, hogy rend legyen otthonunk minden szegletében. Érdemes a takarítást a szekrények kitisztításával kezdeni, amelyet egy alapos selejtezést követõen érdemes elvégezni. Nem érdemes az 5-10 éve õrzött és nem használt dolgokat ismét visszatuszkolni. Inkább váljon meg az ilyen dolgoktól. Gondoljon arra, hogy ami mérethibássá, feleslegessé vált az évek alatt, annak valaki még nagyon örülne. A kiselejtezett darabokat semmiképp se dobjuk ki, ajánljuk fel jótékony célra. A Szeretetszolgálatok, a Vöröskereszt, vagy akár egy ismerõs számára örömet jelenthet az Önnek felesleges holmi. Ilyenkor idõszerû a téli ruhák és takarók mosás, vagy tisztítás utáni elcsomagolása is, amelyben nagy segítségünk lehet néhány vákuumos tárlózsák. Ablaktisztítás A következõ lépés a téli kosz eltávolítása az ablakkeretrõl és ablaküvegekrõl. A leginkább környezetbarát megoldás az, amikor szappanos lemosással kezdünk, majd vegyszer és papírtörlõ helyett ecetes vízzel és újságpapírral dolgozunk. Sokan a benzinkúton is használatos, egyik oldalon szivacsos, másikon gumilappal ellátott szélvédõmosót vetik be ablakpucoláshoz, és esküsznek a hatékonyságára. Függönymosás Jobb, ha az ablakok lemosása elõtt levesszük a függönyöket, és ha már levettük õket, érdemes bedobni õket a mosógépbe, nemcsak a kellemes illat miatt, hanem a tiszta függönytõl világosabb lesz a lakás, hiszen a függönyök rengeteg port nyelnek el a fûtési szezonban, és észrevétlenül beszürkülnek. Az ajtók és szekrények lemosása Aki szeretné elkerülni a tisztítószer használatát, sima vizes ronggyal felszerelkezve indíthat támadást az ajtók felületén összegyûlt por- és kosz ellen. A makacs szenynyezõdések azonban rendszerint kifognak ezen a kissé fapados módszeren. Jó hír, hogy van olyan megoldás is, ami versenyképes a vegyszeres takarítás eredményességével, ugyanakkor környezetkímélõ és költséghatékony: ez pedig a mikroszálas törlõkendõ. A mikroszálas eszközökhöz nem szükséges (sõt, sok esetben tilos) tisztítószert használni, elég a kendõt bevizezni. A víz fellazítja, a milliónyi kis hurok és horog" éles éle, pedig feldarabolja és foglyul ejti a szenynyezõdést, amit az anyag magában tart. A parányi elektrosztatikus szálak elektromos töltésük révén mágnesként vonzzák magukhoz a port, s a porszemeket az anyag magában tartja. Karc nélkül tisztít, így akár kényes felületeken (legyen az üveg, CD vagy kerámia) és szárazon is használható. A szobanövények fürdetése A szobanövényeket nem éri a frissítõ tavaszi zápor, így hát néha zuhanyozniuk kell. Nem olyan gyakran, mint nekünk, de azért néhány havonta jót tesz nekik egy permetezõ lemosás. A poros levelek nemcsak elhanyagolt benyomást tesznek, hanem a napfényt sem képesek olyan jól hasznosítani. Állítsuk õket a konyhai mosogatóba vagy a fürdõkádba, és zuhanyozzuk le õket röviden, langyos, legfeljebb kéz-meleg vizet használva. Hogy megakadályozzuk a cserép földjének eláztatását és a föld kimosását, a cserép felszínét borítsuk be alufóliával vagy nejlonnal. Öblítsük le a növény törzsét, hajtásait, virágait, leveleinek mindkét oldalát. A fürdetés után hagyjuk néhány percig pihenni a növényt, míg lecsöpög róla a maradék víz. A nagyobb növényeknél - amelyeket nem akarunk, vagy tudunk cipelni, a szivacsos lemosás lehetõsége marad. Egy darab puha ronggyal vagy szivaccsal töröljük át finoman a levelek felszínét, amíg fényesek nem lesznek. Tévhit, hogy a boltban kapható levélfényezõ spray-k pótolják a fürdetést, a valóságban ezek a szerek ártanak a növényeknek, teljesen eltömíthetik a pórusaikat. A tiszta langyos víz és egy puha rongy a legtökéletesebb eszközök. A szõnyegek és lakástextilek frissítése A szõnyegek porolása kiment a divatból, de ha nem tudjuk megoldani a tisztítógépes frissítést, akkor mégiscsak érdemes visszatérni nagymamáink módszeréhez. Ezen kívül távolítsuk el a makacsabb foltokat a szõnyegbõl, végezzünk nagyon alapos porszívózást, majd utána ecetes vízzel töröljük át a felületet, hogy visszanyerje régi színét. Megbízhatunk a feladattal egy szõnyegtisztító céget is, amelyek általában házhoz jönnek, és hozzák-viszik a szõnyeget Ft közti négyzetméter árral számolva egy átlagos nappali szõnyeg kitisztitását 6000 Ft körüli összegbõl úszhatjuk meg. Ennek feléért kibérelhetünk egy szõnyegtisztítógépet, amellyel akárhány négyzetméter felületet felfrissíthetünk. Ha nem tartozik a heti takarítás rutinjához, akkor idõszerû lehet az ágynemûk kiszellõztetése, az ágytakarók, plédek, díszterítõk tisztítása. Amilyen a fürdõszobánk A baktériumok és a vízkõ eltávolításához rengeteg vegyszert ajánlanak a reklámok. Ha szeretnénk elfelejteni a drága és nem éppen környezetbarát maró anyagokat vagy foszforsavat tartalmazó tisztítószereket, sokkal egyszerûbb, ha ezt a két feladatot egyetlen tisztítószerre a bízzuk: bevett módszer a 20%-os ecetsav alkalmazása, amely egyáltalán nem ártal- Ô

9 A KONTROLL VII. évf. 4. szám 9 mas a környezetre. A csempérõl vagy a csaptelepekrõl is ecetes vízzel távolíthatjuk el a vízkõlerakódásokat. Egy próbát talán megér, hogy meggyõzõdjünk róla, a hagyományos eljárásokkal is éppolyan tökéletes eredményt érhetünk el, mint mérgezõ vízkõoldó-szerekkel. Csak egészségesebben. Konyhatakarítás A tavaszi nagytakarítás legpiszmogósabb feladata a konyha rendbehozatala, de a tiszta konyhában, sokkal nagyobb kedvvel kezdünk neki a sütés-fõzésnek. Érdemes kipakolni és kitörölgetni a konyhaszekrényeket, kiselejtezni a kétes szavatosságú élelmiszereket, rendet tenni az edények között, elmosni a ritkán használt eszközöket. Azokon a felületeken, amelyek ételeinkkel érintkeznek végképp semmi helye az agresszív vegyi anyagoknak, a szekrényeket és a hûtõt szappanos vízzel érdemes kitörölni. A mikrohullámú sütõbe egy tál citromos vizet kell tenni, a citromos gõz ugyanis feloldja a rászáradt szennyezõdést és így könynyebben kitörölhetjük nedves ruhával. A konyhában súrolószerként alkalmazható a fürdõben már bevált ecet és szódabikarbóna, tûzhelytisztításra a szódabikarbóna vagy mosószóda és víz keverékébõl készített paszta. Portalanítás Évente legalább kétszer a könyvespolcok is tisztításra szorulnak, mivel rengeteg por ragad meg a könyvek között, alatt és felett. A pormacskák minden eldugott helyre befészkelik magukat, nem árt, ha elhúzunk minden bútort és letöröljük a szekrények tetejét és hátlapját. Ehhez a mûvelethez nedves rongyot használjunk, lehetõleg mikroszálas törlõkendõt. A dísztárgyak portalanításához a mûanyag, nyeles tollseprûket ajánljuk, amelyek elektrosztatikusan feltöltõdnek, és magukhoz vonzzák a port. S a bútorápolás A bútoroknál nem elég portörléssel gondoskodni a tisztaságukról. A nemes fából készült bútorok tisztítására és fényesítésére alkalmas a tejjel megnedvesített puha rongy. Használhatunk méhviaszt, növényi olajakat és citromot is - egyszerû bútorfényezõt készíthetünk egy rész citromfûolaj és három rész olívaolaj keverékébõl. (Olívaolaj helyett használhatunk méhviaszt, ami kellemes illatot is ad a bútornak.) A régi, kopott konyhabútort szebbé és tisztává tehetjük, ha lemossuk szappanos, mosószódás oldattal, majd tiszta vízzel leöblítjük és szárazra töröljük. Tölgy- és mahagónibútor ápolására jól bevált módszer, ha langyos sörrel töröljük le õket. A bõrbútorok tisztítását és ápolását kizárólag erre a célra kifejlesztett szerekkel végezzük. A különbözõ bõr típusokhoz mindig kifejezetten az adott bõr típushoz ajánlott szert tanácsos használni. Az általános bútor ápolószerek használata nem ajánlott még akkor sem, ha használati útmutatójukban a bõrbútor szerepel. Semmiképpen nem szabad oldószer és szilikon tartalmú szereket használni, mert ezek jelentõs károkat okozhatnak! A szövetbevonatos bútorok tisztításának is itt van az ideje. Alapos porszívózás után a fakó kárpitok színesebbek lesznek, ha hideg ecetes, vagy szódabikarbónás vízzel átdörzsöljük a felületet. Porszívózás és felmosás Ha már végeztünk az elõzõekben felsoroltakkal, akkor jöhet a porszívózás és a felmosás. Fontos azonban, hogy az igazi fa padlóknál nem elegendõ a felmosás, azokat speciális viaszokkal, vagy olajokkal is kezelni kell. Aki az olajat választja, annak igen gyakran kell kezelnie a felületet, elõször olajjal, majd speciális viasszal, amelyek barkácsáruházakban is beszerezhetõk. Olyat érdemes venni, amely nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Ezek gyártója méhviaszt, növényi olajokat, természetes kaucsukot és ásványi festékanyagokat használ, amelyek évszázadok óta használatosak a fa védelmére és tökéletesen beváltak. Végül még annyit, hogy ezek az ajánlott természetes tisztító anyagok nemcsak környezet-, hanem bõrkímélõk is. Ennél fogva nem rontják tovább a tél alatt így is meglehetõsen kiszáradt bõrünk állapotát, sõt az olcsóságuk révén megtakarított kis összeget nyugodtan költsük csak magunkra. A tél viszontagságai után a bõrünknek is jót tesz egy tavaszi kezelés a kozmetikusnál, ahol a bõr tisztítása, táplálása és masszírozása arcunknak is jár, hiszen megérdemeljük egy ilyen fárasztó nagytakarítás után. Takács Ferencné Az állat nem játékszer, hanem jó barát Az állattartás kultúráltságunk mércéje is Állatszeretõ nép hírében áll a magyar. Még akkor is igaz a megállapítás, ha vannak kivételek. Gondolhatunk itt a sok kóbor ebre, a megunt, és kidobott állatokra, a nemrégiben leleplezett macskabunda bizniszre, melynek során megtudhattuk, hogy húsz cica kell egy divatbunda elkészítéséhez, meg az idõnként megrendezett, hátborzongató kutyaviadalokra is. Mint mindenben, itt is a szélsõségek uralkodnak, vagy túlszereti valaki a hozzá közel álló háziállatot, vagy pedig méltatlanul, mondhatjuk, galádul bánik vele. Sokak szerint idõszerû volt a februárban megjelent kormányrendelet, mely az állattartás szabályait foglalja össze, és június elsejével hatályba lép. Állatvédõk és az állatvédelmi ombudsman, Czerny Róbert véleménye csak megerõsíti a rendelet szükségességét. Persze akadékoskodók, bírálók mindig vannak. Még valójában hatályba sem lépett a rendelkezés, máris sokan támadják. Szóbeszéd tárgya, hogy a díszhalak a jövõben nem úszkálhatnak gömb alakú akváriumban, mert attól idegesek lesznek, és testi épségüket is veszélyezteti ez a forma. Az is kritikát váltott ki, hogy a díszmadarak henger alakú kalitkáit nem lehet használni. A szabvány, az szabvány, a törvény az törvény, nincs apelláta, az állatkereskedések halomban álló tiltott alkalmatosságait ki lehet dobni. A kutyák kötelezõen chipet kapnak azonosításuk végett, ezek nélkül nem lehet eladni egyetlen ebet sem. Bár szakemberek is úgy nyilatkoztak errõl, hogy van jobb és ésszerûbb megoldás, miszerint a fajtaszaporítást kellene szabályozni, de hát ez már egy másik rendelkezés feladata lesz. Az otthon tartott kedvencek közül a kutyák a favoritok. Hivatalosan 2,5 milliót tartanak számon, de hitelt érdemlõen senki nem tudja megmondani, hányan vannak. Egy eb népszámlálás során akár 5 milliós szám is kiderülhetne az állatvédõk szerint. Ez önmagában nem baj, nem az egy személyre esõ kutyaszám határozza meg a rendezett ebtartást, sokkal inkább a kutyatartók, a gazdik nem megfelelõ hozzáértése, viselkedése. Mert soha nem a kutyákkal van baj, a naponta elõforduló konfliktusok hátterében kutyások és nem kutyások, és kutyások meg kutyások állnak. Az olykor tettlegességig fajuló viták, egymásnak feszülõ indulatok nem az állatok, hanem az emberek között alakulnak ki. A kutyák ezentúl 4 méternél rövidebb láncon nem tarthatók. Viszont utcai sétáltatáskor csak az agresszív állatra kötelezõ szájkosarat tenni. Csakhogy az agresszivitás rendszerint késõn derül ki, mikor már az eb megtámadott valakit, és lehet, hogy nem saját hibájából. Az új rendelkezés szerint, legalább 10 négyzetméteres lakóhelyet kell a kutyáknak biztosítani. Sokan ezt is túlzásnak tartják, és azonnal érvelnek is, hogy éppen az állatmenhelyeken nincs erre mód, hiszen nem biztosít erre pénzt sem az állam, sem pedig a helyi önkormányzat, tehát a követelés alapfeltételei nincsenek meg. Egyre több hazánkfia érzi úgy, hogy a kutya, cica már túl sablonos, és váltani kell, valami érdekesebb, különösebb, szomszédpukkasztó állatot kell tartani. A hörcsög, tengerimalac, görény kezd kimenni a divatból. Az állatkert szóvivõje, Hanga Zoltán szerint elképesztõ sok ember gondolkodásmódja. Mert akadnak, akik nem azért mennek az állatkertbe, hogy ott gyönyörködjenek a valóban különleges gyûjteményben, élõvilágban, hanem mindjárt otthon is szeretnének berendezni hasonlót. Állandó probléma, hogy majmot akarnak venni az állatkertbõl. Hát, akinek még nem volt otthonában ilyen állat, el sem tudja képzelni mit is jelent. Nem csak az etetése, de az öntörvényû, kiszámíthatatlan viselkedése is rengeteg gondot okoz. A majom nem háziállat, és a sokféle hüllõ sem, meg azok a különleges énekes és szép küllemû madarak sem, amiket ugyancsak szívesen vennének meg néhányan otthonuk díszítésére. Az Állatkert nálunk is, csakúgy, mint másutt remek szabadidõs programot ad a kisgyermekes szülõknek és mindenkinek, aki ellátogat oda. A természetvédelmen, oktatáson, tudományos kutatáson, szemléletformáláson kívül ez a legfõbb feladata. Ezekbe a feladatokba nem fér bele az állatok adásvétele, ahogy azt sokan elképzelik. Ahogy a szóvivõ leszögezi, az Állatkert nem csak el nem ad állatot, a korábbi szokásoktól eltérõen nem is fogad el mindenféle otthon megunt, lestrapált kisállatot. Jó példa erre a házinyúl, amit minden szülõ elõszeretettel megvesz Húsvétra gyermekének, azzal az elhatározással, ha megunja a gyerek, beadják az Állatkertbe, majd ott gondozzák. Már három éve megszûnt ez az akció, és még a nyulakra tekintettel sem fogadják ezeket a hobbiállatokat, tehát a szülõk jól teszik, ha inkább plüsnyulat vesznek gyermekeiknek, és élõ nyulat simogathatnak, dédelgethetnek az Állatkertben, sõt örökbe is lehet fogadni állatot, az örökbefogadó pedig bármikor látogathatja védencét. Állatügyben sokféle szélsõségrõl lehetne szólni. Dívik az állatcsempészés és állatkereskedelem. Határokon átnyúló illegális üzletek köttetnek megrendelésre, melyeknek mostanában fõszereplõi a különleges madarak, valamint a görög teknõsök. Közülük sok elpusztul a szakszerûtlen csomagolás és szállítás következtében. Jó néhány szállítmányt elkoboznak, azokat hazai vadasparkok fogadják be, de nincs mindenhol befogadó karantén, hogy biztonságosan megtarthassák a nagy tömegû jövevényeket. Az állatok védelmében született washingtoni egyezményt Magyarország is aláírta. Ennek az a különlegessége, amirõl még ma is kevesen tudnak, vagy kevesen veszik tudomásul, hogy nem csak a védett és veszélyeztetett állatokra vonatkozik, hanem az ezekbõl készült termékekre is. Amikor tehát valaki távoli útjáról korallt, vagy elefántcsont emléktárgyat akar hazahozni, nem árt erre is gondolni, mert büntetendõ cselekménynek számít. Az állat barátja, társa, segítõje az embernek. Megérdemlik ezek az élõlények, hogy méltóképpen bánjunk velük. Az állatnak lelke van. Ezt nem csak állatpszichológusok támasztják alá, akik sok elhagyott, bántalmazott, szomorú, depressziós kisállatot igyekeznek gyógyítani. Sajnos, az állatokat az emberektõl kell megvédeni, ezek a kiszolgáltatott élõlények végsõkig bíznak az emberben, holott az ember gyakran kegyetlen sorsot szán nekik. Állatot tartani embert minõsítõ etikai, és morális kérdés. Törvénnyel, rendelettel szabályozni, szankcionálni lehet, de az igazi, állatbarát szemléletet csak neveléssel, gyermekkortól történõ szoktatással, és felnõtt példamutatással lehet. Kulturáltan állatot nevelni, csak kulturált ember képes. A jövõben több igényt támaszt az új rendelkezés az állatkereskedõkkel szemben is. Minden eladott kedvenchez használati útmutatást, kezelési útmutatót kell mellékelni, a cél az, hogy a legjobb körülmények között, szakszerûen éljenek az otthon tartott kisállatok. L. Gy.

10 10 A KONTROLL VII. évf. 4. szám De mi a fogyasztók érdeke, véleménye? Kenyérharcból kenyértörés Olcsó pékáruval csalogatják a vevõket a hazai áruházláncok boltjai, - így szól a vád, amely fehéren-feketén több oldalról is elhangzott az utóbbi idõben. Vitatkozni a ténymegállapítással nem lehet és nem is érdemes. Mert valóban imponálóan olcsó a helyben sütött pékáru az áruházláncok bevásárló helyein, és ez önmagában is vevõcsalogató. A kérdés az, miért baj ez, és kinek fáj, kiknek az érdekeit sérti? A magyar ember számára a kenyér rendkívül fontos, mindennapi szükségletként imába foglalása nem csupán jelképes kérés, és óhaj, mert a magyar családok asztaláról nem hiányozhat ez az alapvetõ élelmiszer. Szerencsére az életet jelentõ kenyérbõl van elegendõ, bõséges a választék, a különféle pékáruk is soha nem látott variációkban kínálják magukat. Az már más kérdés, hogy az árak a valamikori jelképes, a néhány forintos kenyérártól igencsak eltávolodtak, és a minõség is sok kívánnivalót hagy maga után. Ezért, a vásárlók többsége,- magam is közéjük tartozom - szívesen elvillamosozik akár egy távolabbi bevásárlóközpontba is, hogy friss, és olcsó péksüteményt vegyen, hiszen bevásárlás után leülni, megpihenni, és helyben elfogyasztani ezek közül a finomságok közül egy-két darabot valóságos gasztronómiai élmény. A választék óriási, fehér, barna, magos, korpás, sajtos, rozsos, diétás, sós, édes, és ki tudná sorolni mi mindennek az illata csapja meg a vásárló érzékeny szaglószervét ezeknek a pékáru polcoknak a közelében. Most mégis úgy tûnik, veszélyben van ez a fajta vásárlói passzió, mert olyan dörgedelem hangzott el, mely szerint tûrhetetlen és megengedhetetlen az olcsón árusított, helyben sütött pékáruk forgalmazása, mivel ezzel lehetetlen helyzetbe kerülnek a sütõipari kisvállalkozások, melyek nem képesek ezt az árszínvonalat garantálni. A történet nem most kezdõdött, hiszen régóta mûködik az áruházláncok többségében a pékáruk helyben sütése, de a másik oldal korbácsolta hullámok most értek ide. - Vajon miért? A kérdést már Werli Józsefnek, a Magyar Pékszövetség szakmai titkárának teszem fel. WJ: - Valóban nem mai ügyrõl van szó. Egy régóta zavaró, és rendezetlen téma került most napirendre. Mert, hogy jön ki az, hogy 5 forintért árulják a zsemlét, és 89 forintért a kenyeret ezekben az üzletközpontokban, hiszen bárki számára világos, hogy ezzel a negatív árspirállal kedvezõtlen helyzetbe hozzák a sütõipar egy részét. A vevõk azt hiszik, jól járnak az olcsó pékáruval, pedig ez nem így van. Mert ezek a termékek csak addig frissek, amíg ki nem hozzuk az üzletbõl. Alacsony áruk is vitatható végsõ soron, mert más áruk vásárlásánál ezeket is bõségesen megfizetjük. Ezt mi, a termékek keresztfinanszírozásának nevezzük. Azért tudják az üzletláncok mélyen ár alatt adni ezeket a termékeket, mert saját sütödéjükbõl közvetlenül jutnak a polcokra, nincs szállítási költség, és a sütéshez szükséges alapanyagot is nagy tételben, olcsóbban szerzik be, tehát eleve jobb alkupozícióból indulnak. Különben is, csak nálunk divat a bevásárló központokban történõ helyben sütés, külföldön ezt nem engedik meg. Egy szó, mint száz, tehát versenyhátrányban vannak a pékségek közül sokan. És, hogy nem csupán a mundér becsületét védi a titkár, hanem érdekérvényesítõ szerepkörének is meg akar felelni, elmondja azt is, 1100 pékséget és 23 ezer dolgozót érint hátrányosan ez a módszer. Tehát nem mindegy, hogyan lesz a jövõben. De vajon, ha ad abszurdum, betiltanák az üzletláncok helyben sütésre vonatkozó jogát, attól egy csapásra kedvezõbbé válna a sütõipari kisvállalkozások sorsa? WJ: - Nem, ezt nem gondolom, mi nem is mondjuk azt, hogy tiltsák be, szüntessék meg, mert van más út, más lehetõség is. De azt állítom, hogy a bevásárlóközpontokban is úgy kellene mûködni a helyben sütésnek, mint a kisvállalkozásoknak, vagyis termelõüzemi feltételekkel, külön elszámolással, nyereségérdekeltséggel, a higiéniai követelmények szigorú betartásával. Mi csak egyenlõ versenyfeltételeket szeretnénk, és azt, hogy szakmai önköltségi ár alatt ne lehessen pékárut forgalmazni. - Esetleg a kisvállalkozók nem nyithatnának saját elárusítóhelyet, üzletet, hiszen számos példa van már erre? WJ: -Nyithatnának, de nincs rá módjuk, helyesebben pénzük. Egy ilyen üzlet létrehozása 20 millió forintba is belekerül. Nem kapnak támogatást, sem az adózás területén, sem a mûszaki, technológiai fejlesztés elõsegítésében. Tehát ez egy ördögi kör. - Úgy gondolom, a fair play megköveteli ezek után, hogy meghallgattassék a másik fél is. Igaz, bár az Auchan csak egyike a megcélzott cégeknek, szóvivõjük, Gillemot Katalin készségesen válaszol az elhangzottakra. GK: -Hallottuk, olvastuk a sütõipari kisvállalkozók problémáját, de valójában ezzel nem tudunk mit kezdeni. Szerintünk a fogyasztónak alapvetõ joga eldönteni, mit, hol és mennyiért vásárol, és ez a pékáruk esetében is igaz. Lehet vevõcsalogatásnak nevezni a mi szolgáltatásunkat, és a többi áruházláncét, de mi örülünk annak, ha a vásárlók ilyen reklámerejûnek érzik kedvelt, és keresett pékáruinkat, és nem is tervezzük, hogy kihátráljunk ebbõl a bevált gyakorlatból. Ami az árat illeti, valóban sokat jelent, hogy nem kell szállítani az árut, ez minõségben, frissességben, környezetkímélésben is megmutatkozik. Egyébként mi, és gondolom a többi áruházlánc is - komoly anyagi befektetés árán alakította ki a helyben sütés technológiáját, amihez a megfelelõ recepteken kívül szakemberek és egyéb mûszaki, higiéniai feltételek megteremtésére is szükség volt, ugyanúgy, akár egy bárhol mûködõ pékségben. Naponta többször van sütés, hogy az áru mindig frissen álljon a fogyasztók rendelkezésére. Ha megszûnnének ezek a belsõ pékségek, minden bizonnyal érzékenyen érintené a vásárlókat, és minket is, hiszen üzletpolitikánk alapvetõ filozófiája, hogy a vásárló mindent egy helyen találjon meg. Különös lenne, ha éppen olyan alapvetõ élelmiszerért kellene máshova menniük, mint a kenyér, és egyéb pékáru. Az meg, hogy máshonnan utaztatott, elõrecsomagolt áru várja a fogyasztót a polcokon, szintén nem tenne jót a már eddig kialakított gyakorlatunknak, és hírünknek. Szerintünk az uniós elvekkel is ütközne, ha felülrõl, kívülrõl mondanák meg, adminisztratív eszközökkel irányítanák, hogy milyen pékárut kínálhatunk vevõinknek. De ezen túl, azon is el kellene gondolkozni, vajon valóban az áruházláncok a tényleges versenytársai a sütõipari kisvállalkozásoknak? Nem inkább saját házuk táján, birtokon belül kellene keresni az ellenfeleket, és az eszközöket az egyenlõ feltételek megteremtésére? Eddig is tudtam: az igazság Janus arcú. Legalábbis két oldala van. De most, e két beszélgetés után már úgy gondolom, lehet, hogy három. Csak ez a harmadik rejtve maradt. Hiszen a legérdekeltebb felet, a fogyasztót senki nem kérdezte, neki mi lenne a jó. Pedig valójában érte folyik a harc,- de sajnos nélküle. (leopold) A melamin-ügy még mindig óvatosságra int Fontos információforrás az élelmiszerkódok A kormány 2007-ben kimondta, hogy a következõ hét évre szóló fogyasztóvédelmi politikájának fontos eleme a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása és a fogyasztók kiszolgáltatottságának felszámolása - közölte a szociális és munkaügyi miniszter kedden az MTI-vel egy 2007 márciusában Szigetszentmiklóson rendezett szakmai konferencia alkalmából. (Forrás: MTI márc. 28.) A tárca vezetõje arra is kitért, mint azóta minden esztendõben hogy a húsvéti ünnepek elõtt a hatóságok fokozott fogyasztóvédelmi ellenõrzéseket tartanak, amelyek elsõsorban az édességipari termékekre és a füstölt húskészítményekre terjednek ki az esetleges visszaélések megakadályozására. A tudatos fogyasztói magatartás azonban nem terjedhet kizárólag odáig, hogy számítunk a hatóságok hatékony ellenõrzési tevékenységére, meg legfeljebb, ha nagyon nem tetszik valami, akkor beírunk a vásárlók könyvébe. Jól példázza a fogyasztók önvédelmének fontosságát az úgynevezett melamin ügy, amelyrõl megdöbbentõ adatokat gyûjtöttem össze. S úgy döntöttem, hogy nemcsak ezen adatokat, hanem az ilyen és hasonló élelmiszercsalások kiszûrésének egyik lehetõségeként tájékoztatást adok az élelmiszerkódokról. Lehet és kell is az árucikkek között válogatni. A magyar termékek támogatása, pedig kötelességünk is lehet (ne)! Jó példa a múlt évi melamine mizéria, amirõl bõven olvashattunk az újságokban és hallhattunk az elektronikus médiában. A botrány kitörése óta bevezetett szigorú intézkedések dacára járjunk el óvatosan azon tejpor, krém vagy tejtermék vásárlásánál, ami Kínából (Hong Kong) és Taiwanból származik, mert ki tudja, hogy még mindig tartalmaz-e melamine-t. Ámbár a híradások szerint a minõségrontó cégek vezetõi súlyos börtönbüntetéseket kaptak, s néhányukat még ki is végezték. A melamin egy ipari vegyszer, amibõl többek között a mûanyag tányérokat, vagy deszkalapokat állítanak elõ. A melamine, ha bekerül a szervezetbe, blokkolja a májat, vesét (a vese nem tudja feldolgozni, kövesedést okoz, s olyan kárt tesz benne, ami visszafordíthatatlan, és nagyon sok esetben halálos. Aki pedig átvészeli (nem hal bele) annak háromnaponként vérvizsgálatnak kell alávetnie magát, és nagy valószínûséggel örök életen keresztül vesebeteg lesz. Ma már olyan betyár világot élünk, hogy a kínai üzletemberek sok termékre nem teszik rá, hogy "Made in China" = "Kínában készített". Tudják, hogy a világ fenntartással veszi meg bizonyos áruikat, és ezért mindent megtesznek, hogy elrejtsék a származás eredetét. Inkább csak a nemzetközileg elfogadott kódokat használják önmagában, gondolván arra, hogy az emberek így nem fognak rájönni a termék eredetére, s nem lesznek rögvest bizonytalanok. Nem vitás, önmagunk biztonsága miatt is, indokolt és szükséges megismernünk a felismerés lehetõségét. Nos, beszéljünk hát a vonalkódokról, amelyek mindenféle termék vásárlásánál fontos információkat adnak a vevõk számára. Amennyiben megtanulunk néhányat közülük, akkor mindjárt könnyebben boldogulunk vásárlásaink során. A vonalkód, mint információs forrás A vonalkód olyan, gépek által optikailag leolvasható jel, amelynél különbözõ vastagságú függõleges világos és sötét közök, illetve vonalak meghatározott váltakozása fejezi ki az információt. Általában, alattuk számokat is elhelyeznek. Leggyakoribb felhasználási területe a kereskedelem, például az áruk csomagolása, amely lehetõvé teszi az áru következõ adatainak gyors azonosítását: a gyártó ország a gyári szám A termék cikkszáma is tájékoztatást ad. A termékekre elhelyezett BARCODE (VONALKÓD)- ból az elsõ három az országot mutatja, hogy a termék honnan származik. Az elsõ három csík és az elsõ három számjegy is az országra utal. A csík a leolvasó szerkezetnek, a szám a vásárlónak szól, már amennyiben ott van a zsebében a kódlista ig Made in China. 471 Made in Taiwan USA & Canada FRANCE GERMANY 49 JAPAN 50 UK 57 Denmark 64 Finland 76 Switzerland and Liechtenstein 628 Saudi-Arabia 629 United Arab Emirates Közép-Amerika 480 Fülöp szigetek 599 Magyarországon elõállított termék. Ezt vegyük, ha támogatni akarjuk a hazai ipart. Kõhalmi Dezsõ

11 A KONTROLL VII. évf. 4. szám 11 Termál Magyarország is vagyunk, illetve lehetnénk A termálfõváros Budapest Több mint kétezer évvel ezelõtt a kelták települést létesítettek egy olyan hely szomszédságában, ahol számtalan ásványvízforrás létezett. A települést Akinknak nevezték el, melynek a jelentése - bõ víz! Akinkot ma Budapest néven ismerjük, s Európa legrégebbi városa! A korai település lakosai élvezettel mártóztak a meleg források vízében, ami frissítõen hatott, s enyhülést nyújtott a fájdalmakra. Idõszámításunk szerint az elsõ században Európának ez a része római uralom alá került. Akinkot a rómaiak nagy településsé fejlesztették. Késõbb, egy katonai tábort is hozzá építettek, amit Aquincumnak neveztek el. Az elnevezés, a feltételezések szerint, vagy a vízjelentésû kelta szóból, vagy a latin aqua quingue kifejezésbõl származik, melynek jelentése bõ víz. A rómaiak vízvezetéket, csatornahálózatot, valamint magán és nyilvános fürdõket is építettek, Budapest fürdõi tehát hosszú múltra tekintenek vissza! A fürdõk, a Római Birodalom hanyatlása után elveszítették jelentõségüket és csak évszázadokkal késõbb kezdtek újra népszerûségnek örvendezni. A XV század kortárs írói dicsérték az akkori fõváros közelében lévõ termálfürdõket, öregbítve ezzel a város hírnevét. Az ig uralkodó Mátyás király állítólag fedett folyosóval köttette össze kedvenc gyógyfürdõjét, a Rácfürdõt, a királyi várral. Így az idõjárástól függetlenül, bármikor eljuthatott a gyógyfürdõbe. A XVI. és a XVII században az ország jelentõs része a fõvárossal együtt török megszállás alá került. A török elõkelõségek gõz - s melegvizes fürdõkkel gazdagították fõvárosunkat. Mindkettõ jelentõségteljes szerepet játszott az iszlám szertartásos mosdásban, valamint tekintélyes szerepe volt a török társadalmi életben! A hódítók pompázatos fürdõinek kupolával fedett, lépcsõkkel körülvett medencéi voltak. A víz vállmagasságig ért. A medencéket, kádfürdõk s pihenõ szobák vették körbe! Azokat felváltva, nõk és férfiak használták! Az építményeik közül néhány még a mai napig is mûködik! 1673 ban, egy útleírás a mai nevén Budapestként ismert terület fürdõit hévizük bõsége és gyógyító ereje, a fürdõépületek méretei, szépsége alapján Európa legnagyszerûbb fürdõi közé sorolta. A XIX században a fürdõkultúra ismét fellendült, amikor is a finn gõzfürdõ, a szauna ismertté vált. Idõvel szaunákat, gõzkamrákat s hideg vizû medencéket létesítettek a budapesti fürdõkben. A terület földtana Budapesten 123 hõforrás és 400 keserûvízforrás naponta mintegy 70 millió liter vizet ont magából. Mi a magyarázata, hogy ilyen bõségben tör fel a víz? A válasz a terület földtanában található. Budapestet kettészeli a Duna, Buda, a nyugati oldal hegyvidékes; míg Pest, a keleti oldal síkság. Valamikor a távoli múltban tenger borította e vidéket, így üledékként mészkõ és dolomit maradt vissza. Ezekre, a kõzetekre agyag s szénréteg települt. A föld felszínének repedésein át a csapadék a föld mélyébe hatolt, ahol az ásványban gazdag forró kõzetek felhevítik a vizet. Nyomás hatására a víz ezután vagy a repedéseken át, vagy a kutakon keresztül gõzölögve tör fel a felszínre. Ez a földtani helyzet nem csupán Budapestre, hanem az egész Magyarországra jellemzõ! Az országban számtalan település gazdag ásványvízkészlettel és szép lokális fürdõkkel büszkélkedhet! A fürdõk vizei sokak szerint, és jó néhány orvosilag is igazoltan gyógyhatású. A világ sok részén már régóta nagyra értékelik a hõforrásainkat! Oláh-István László Bár adózni kell utána, népszerû Palicz Andrásné 83 éves nyugdíjas, budapesti lakosnak Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter adta át a közelmúltban a százezredik szociálisan rászorulónak nyújtott üdülési csekket a Tulip Inn szállodában. Ennyi a napi hír, de mi van mögötte? A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány szociális pályázataira március 25-ig 151 ezer személy nyújtott be pályázatot. A pályázati kiírásoknak megfeleltek közül mindenki megkapta az igényelt támogatást. Az alacsony jövedelmû nyugdíjasok fõ, a munkavállalók fõ, a fogyatékossággal élõ személyek fõ valamint a szakiskolai tanulók fõ részesültek ebbõl. Az alapítványi forrásból eddig 2,4 milliárd Ft támogatás került felosztásra, így - a szakiskolásoknak kiírt pályázat kivételével - a források kimerüléséig (még 800 millió Ft), de legkésõbb szeptember 15-ig lehet még pályázni. Az alapítvánnyal 125 szervezet alakított ki együttmûködést. A szervezõktõl azt várta az alapítvány, hogy helyileg népszerûsítsék a pályázatot, segítsék kitölteni, majd gyûjtsék össze, és postázzák a kérelmeket, közremûködjenek az önrész elõteremtésében, szervezzék a közös felhasználást. Magyar találmány! Szenzációs új lehetõség! Napelemes tetõcserép Tudunk-e élni vele? A budapesti Sajtóházban Tóth Miklós erõsáramú villamosmérnök, feltaláló, az IdeaS Solar Ltd. Hungary vezetõje mutatta be találmányát az Életmód Szakosztály újságíróinak. Az elsõ emeleti elõadóterem megtelt az érdeklõdõ sajtómunkásokkal. A Nap, bolygórendszerünk uralkodó, központi teste. Meleggel, fénnyel látja el a többi bolygót. Ezt használta fel Tóth Miklós. A feltaláló szabadalmát, a napelemes tetõcserepet 3 éve jelentette be, de már sokkal elõbb foglalkoztatta a megújuló energia problematikája. A napenergia-cserép a Nap fényébõl elektromos áramot állít elõ. Napelem-cserépként és tetõcserépként is alkalmazható. Találmányát az Európai Unió Géniusz Európai Nagydíjjal jutalmazta. A Magyar Parlamentben hungarikumként hallgatták meg terveit. Megkeresték Amerikából, Ausztráliából, Németországból, a skandináv országokból, arab területekrõl is. Találmánya mintegy 185 országban már szabadalmi oltalom által védett. A feltaláló lakóhelyén, a Borsod-megyei kis településen, a miskolci járásban fekvõ nagyközségben épült háza is napelemes tetõcseréppel fedett. Rövidesen egyre alacsonyabb villanyszámlát Elismerést kaptak a legaktívabb együttmûködõ szervezetek, a Magyar Posta Zrt. Központi Üzemi Tanácsa, a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége, a Mezõberényi Városi Nyugdíjas Klub, az MSZOSZ Nyugdíjas Alapszervezete, és a Rozsályi Görögkatolikus Egyházközösség Kik jogosultak az idén? A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a saját forrásának terhére 2010-ben négy társadalmi csoport részére írt ki üdülési csekk támogatás elnyerésére pályázatot az alábbiak szerint: - alacsony jövedelmû nyugdíjasok részére 1,5 milliárd Ft-ot. Erre a 62 életévet betöltött, Ft-ot meg nem haladó jövedelemmel rendelkezõ, 2009-ben támogatásban nem részesült nyugdíjasok jogosultak. - Legalább két kiskorú gyermeket nevelõ munkavállalók részére 1,3 milliárd Ftot. Közülük is azoknak, akik teljes munkaidõs munkaviszonnyal és bruttó havi Ft-ot meg nem haladó jövedelemmel rendelkeznek, legalább két kiskorú gyermeket nevelnek és tavaly nem részesültek támogatásban. - Fogyatékossággal élõ személyek részére 300 millió Ft-ot. Közülük a 18. életévet Családi hétvégék, nyugdíjas nyaralások szolgálatában betöltött, fogyatékossági támogatásban részesülõ, Ft-ot meg nem haladó jövedelemmel és ellátással rendelkezõ, 2009-ben támogatásban nem részesült) - Szakiskolai tanulók csoportjai részére 100 millió Ftot (Szakiskolai, nappali tagozatos tanulók legalább 20-fõs csoportja) A pályázatok keretében a felnõttek személyenként Ft, a gyermekek Ft összegû támogatáshoz juthattak. (önrész vállalása mellett.) Már nemcsak a szállodákban jelentkezik a bevétel Az üdülési csekk egyike volt (és ma is az) az utóbbi évek legsikeresebb szociális találmányainak. Jelentõs rétegek számára ez az egyetlen megoldás, hogy nyaralni menjenek, ugyanakkor az idegenforgalom részére is mentõ megoldás volt ez. Igaz, az idén január 1-tõl életbelépõ megadóztatás és az a tény, hogy nemcsak közvetlenül a turizmusban jelentkezik ez a bevétel, már kevésbé tette boldoggá a szállodásokat. De mégis, mindegyik felhasználási mód, ha közvetve is, a pihenést, a szórakozást szolgálja mondta az újságírónak Karácsony Mihály, fizet. Harsányban tervezi annak a gyárnak a felépítését, amely a napelemes tetõcserép tömeggyártására rendezkedik be. Magyarországon Tóth Miklós 30%-kal alacsonyabb árat tervez. A megtérülés ideje 3-5 év lehet. Egy napelemes tetõcserép ára körülbelül Ft. De akár egyetlen cseréppel is el lehet kezdeni a napenergia gyûjtögetését. A feltaláló a megyeszékhelyeken minta házak bemutatását is tervezi. Az általa kifejlesztett új napelemes tetõcserépnek számtalan elõnye van a hagyományos napelemes táblákkal szemben. Kisebb. Csak a meglevõ tetõcserepet kell levenni, és a helyére csavarozható. Fagy és hõálló. Esõnek, jégverésnek, szélviharnak, UV sugárzásnak is ellenáll. Azonnal mûködik. Felhasználási környezet: - 40 Celsius foktól +110 Celsius fokig. Fényáteresztõ képessége 10%-kal magasabb az üvegnél. Az esetlegesen meghibásodó solar-cserép piros villogó fénnyel jelzi a hibát. 24 órás üzemû. Minden egyes tetõcserép egy kis akkumulátort is rejt magában, amely nappal- feltöltõdik, éjjel pedig leadja a tárolt energiát. A készülékben integrálva vannak a kábel összeköttetések. és az áramvezetõ gyûjtõ sín. A tetõt statikailag nem terheli, mert súlya harmad akkora, mint a tetõn levõ héjaljzaté. Nem szennyezõ, környezetbarát. Családi házaknál, de üdülõknél, hoteleknél, mûemlékvédelem alatt álló épületeknél, öreg épületeknél is alkalmazható. Ferde és párhuzamos tetõk kialakításánál egyaránt. Tervezõk számára kedvezõ egyedi épületek tervezésénél, kivitelezésénél. Fontos exportcikkünk lehet. A cikk írója érdeklõdõ figyelemmel szeretné követni a magyar találmány sikerét, hasznosulását bel-és külföldön egyaránt. Örvendetesnek tartja, hogy Tóth Miklós a gyártási lehetõséget nem adja ki a kezébõl és, hogy egy éven belül megindulhat a tömeggyártás, amihez az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program is hozzájárult. Jó lenne, ha élhetnénk ezzel a magyar találmány adta lehetõséggel, ha megkönynyíthetné életünket. Dr. Szalontai Éva az MNÜA elnöke. A jelenleginél is többen használnának fel üdülési csekket, ha éppen erre költenék cafeteria keretüket. Számos cégnél lehet választani, hogy egy adott összegkereten belül, milyen juttatásra akarja fordítani az alkalmazott ezt a pénzt. Van, aki Internetre, más ruhapénzre, a harmadik ember pedig koncertjegyre, könyvekre fordítja azt. Hétvégi pihenés, együtt a családdal Az üdülési csekket jellemzõen itthon használjuk fel, fõleg hétvégi családi pihenéseknél. A nyugdíjasok és a hátrányos helyzetûek számára szinte az egyetlen mód arra, hogy nyaraljanak, hiszen megszûntek az olcsó szakszervezeti üdülések és bezártak a vállalati, munkahelyi üdülõk. Viszont a meglévõ szállodai kapacitások megtöltésére nagyszerûen bevált már szinte alig van olyan szálloda, ahol ne fogadnák el a csekket. Az igazi megoldás persze az lenne, ha mindenki a saját fizetésébõl vagy nyugdíjából tudna elmenni nyaralni nos, erre még várnunk kell néhány évet, esetleg évtizedet Elek Lenke

12 12 A KONTROLL VII. évf. 4. szám A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodái és Klubjai TU-MÚOSZ Fogyasztóvédelmi Újságíró Klub Márciusban fõként az újságíró klub tagjai körében népszerûsítettük az országos fogyasztóvédelmi konferenciát, invitálókat küldtünk címanyagainkra, és szakmai partnereink hírleveleiben, weboldalain helyeztettünk el információkat. Közremûködtünk az esemény elõtti sajtószervezésben, majd a tudósítások gondozásában, és a megjelenések sajtófigyelésében is részt vállaltunk. Az Akontroll.hu-n indított szakértõi rovat újabb pénzügyekkel kapcsolatos - kérdéscsoportjának összeállításában részt vettünk, mivel a pénzügyekben, a bankvilágban való eligazodás egy átlagos fogyasztó számára nem egyszerû. Ezért márciusban pénzügyi-szakértõt kérdezzük meg arról mikor és milyen mértékben helyes a hitelbõl való költekezés, hogyan igazodjunk el a kölcsönök és a pénz világában. Pontosan a pénzügyi fogyasztásainkról címmel megjelent riportban Dr. Horváth Anna, a PSZÁF vezetõ fogyasztóvédelmi szakreferense válaszolt kérdéseinkre, aminek során górcsõ alá vettük a pénzügyi fogyasztási szokásokat, és kerestük a fogyasztóvédelem helyét azokban az esetekben, amikor a tudatlanságból eredõ rossz döntések a végletekig való eladósodást, súlyos helyzeteket eredményeznek családok életében. Érdeklõdtünk továbbá arról is, hogyan használjuk helyesen a kártyánkat, hiszen ma már szinte mindenki átutalással kapja meg alkalmazotti fizetését, vagy munkájának leszámlázott ellenértékét. Feltettük azt a kérdést is mi az alapvetõ különbség a bankkártya és a hitelkártya között? Fontosnak tartottuk megkérdezni, mi az a "reklámfogás", ha kölcsönök felvételérõl van szó, amit azonnal észre kell venni, és nem szabad bedõlni?megkérdeztük mit tehet a PSZÁF, hogy a tisztességtelen kereskedelmi magatartás tilalmáról szóló törvény passzusai a pénzügyi szolgáltatások piacán is érvényre jussanak, és végezetül, abban is kértünk útmutatást, hogy mi a szerepe a pénzügyi fogyasztóvédelemnek? A válaszok az Akontroll.hu A szakértõ válaszol rovatában olvashatók. Pénzügyi fogyasztóvédelemmel kapcsolatban bõvebb információ a PSZÁF weboldalán (www.pszaf.hu) található, konkrét kérdésekkel a PSZÁF ügyfélszolgálatához az címen lehet fordulni. dr. Mérõ Éva klubvezetõ Pécs-Baranya Pécsi Fogyasztóvédelmi Klubunk 2010-ben is a megszokott helyen üzemel az Origó-Házban, 7629 Pécs, Komlói út alatt az eddigi szolgáltatásokkal. Hétköznapokon 8-18 óráig, szombatonként pedig 8-12 óráig várjuk az érdeklõdõket, észrevételeiket, fogyasztóvédelmi panaszaikat az Origó-Házban. Rádiómûsorainkban (Origó-Ház Rádió FM 87,8MHz) is rendszeresen foglalkozunk fogyasztóvédelmi panaszokkal. Szép számmal vettünk részt Székesfehérvárott: A Közhangulat és fogyasztóvédelem címmel megrendezett Országos Fogyasztóvédelmi Konferencián, melynek nagyon jó volt a szakmai visszhangja. B.F.-né. pécsi lakos: Egy, a Sun and Light Kft. által szervezett buszos kirándulással egybekötött és Õcsényben rendezett termékbemutatón rendelt két nagyon drága Pierre Cardin kerámia ágybetétet, hozzá két párnát és egy tükörórát. Nagyon megbánta már otthon, mivel ez a kis kiruccanás Ft-jába került volna, plusz a kamatok, mert egy olyan szerzõdést írattak vele azonnal alá, amely OTP kölcsön felvételére szolgált. Õ közölte, hogy egyedül él és összjövedelme Ft, de beírtak számára plusz Ft jövedelmet és azt mondták, ez nem érdekes, nem számít. Kicsit gyanakodott, de azért aláírta. Felkereste Fogyasztóvédelmi Klubunkat-segítségünket kérve és így már nem, mint magánember, hanem egy Baranya Megyét képviselõ civil Klub jó hírneve által már sikerült elintéznünk, hogy ügyfelünk visszaléphessen és ne lépjen életbe az áru átvételével az üzlet. A fent nevezett cég szerencsére toleráns volt, elfogadta érveinket. V.L. pécsi lakos havi Ft átlag villanyszámlát fizetett a tavalyi évben és sem fûtés, sem pedig bojler nem ment áramról (azok gázról mûködnek), csak a háztartási gépek és a mûszaki cikkek. Mégis, a 2009 évi végelszámoláskor plusz Ft-os végszámla érkezett! Miután teljesen megdöbbenve reklamálni próbált, közölték vele, hogy az óra hitelesített és jó, mindenképpen fizetnie kell. Ez egy kétgyermekes családapának, aki egész életében becsülettel dolgozott hatalmas összeg és hihetetlen egy 100nm-es családi házban, egy négytagú család átlagfogyasztásaként havi több, mint ,-Ft! Kis Varga István a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület elnöke a Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda vezetõje Budakeszi Csökkenni látszik a megkeresések száma, érthetõ módon fásultság vesz erõt az embereken, talán már nem akarnak szembesülni a problémákkal. Éppen ezért most nem is problémával, hanem egy pozitív kezdeményezéssel foglalkozunk. H.Zs. klubtagunk megrögzött TESCO látogató még akkor is, hogyha néha érik negatív tapasztalatok a nevezett multi -nál. Jelen esetben azonban igen pozitívan értékeli a TESCO környezetkímélõ kezdeményezését, amely a csomagolóanyag kibocsátás csökkentését jelenti. A megszokott, egyszer használatos mûanyag tasakokat, amit bõkezûen osztogattak a vásárlóknak, kivonják a forgalomból. Erre felhívják reklámjaikban is a fogyasztók figyelmét, és átmeneti ideig többször használatos, elbomló anyagból készült szatyrokat adnak korlátozott mennyiségben, de ajándékba. Majd a beszoktatás után már csak pénzért vásárolhatók meg a többször használatos szatyrok, de addigra már tudhatjuk, hogy vinni kell magunkkal, ha óvni akarjuk a környezetet, no meg a pénztárcánkat. Ebben a formában ez teljesen rendben van! Fekete Csaba, a budakeszi Fogyasztóvédelmi klub- és Tanácsadó Iroda vezetõje Nagykanizsa K.K. régebbi panaszosunk az OBI-ban a vásárolta a 2 ponton záródó acél bejárati ajtót. A külföldi munkavállalásuk elõtti héten derült ki, hogy az ajtó /kínai gyártmány/, acél pántjai, melyek egy vékony acélrúdon forognak, elkoptak, ill. kilazultak! Segítségemet kérték, gyors közbenjárás végett. Szerencsére, régi, elsõ szakmámból kifolyólag, szerszám készletekkel ellátva, a helyszínen sikerült megjavítani a több szempontból is silány terméket! Saját példámat is szeretném leírni, mennyire ki vagyunk szolgáltatva a szolgáltatóknak! Március 24.-én este, az RTL. Klub Híradó c. mûsora közben elment az adás! "Szokás szerint", vártam egy percet, mert ez hetente többször is elõfordult, de pár másodperc, ill. egy percen belül mindig visszaállt minden a régi kerékvágásba! Igaz, akkor legalább "csak" az egyik hiba lépett fel egyszerre! Most 10 perc várakozás után, betelefonáltam a Digi rendszer helyi ügyeletére, ahol a bejelentést felvették, majd közölték, hogy panaszomat továbbítják a szerelõhöz! Másnap este még mindig semmi! Se szerelõ jelentkezése, se mûsor! Újabb hívásomra, egy hölgy közölte, felvették az elõtte való napi bejelentésemet, de a szerelõ csak "5 munkanapos" határidõ alatt tud kiszállni! Ez nem igazán korrekt szolgáltatás! Klubfoglalkozásunkon, a klub plakátokon való reklámozása volt a téma! Nagykanizsa MJV. Jegyzõ Asszonya és a V.I.A. Kft. Vezérigazgatója ebben is segítségünkre volt! 12 kijelölt plakát - kiragasztó hely faxát küldték meg számunkra! Köszönjük állandó segítõ készségüket! Példájuk követendõ emberi magatartásforma a jövõre nézve! Szeri Ferenc, a nagykanizsai Fogyasztóvédelmi klub- és Tanácsadó Iroda vezetõje Dél-alföldi régió Többen kifogásolták, pl, Bús Gyula hogy a TESCOBAN az árkedvezményes (198 Ft), üveges cseresznye paprika minõsége minõsíthetetlenül rossz. Kimentünk a Tisza - menti Regionális Kulturális, - Fogyasztóvédelmi Egyesülettel közösen a helyszínre. Meggyõzõdtünk a bejelentõ panaszáról. A terméket Vitál Zrt Lánycsók Dózsa György u 68 alatti vállalkozás forgalmazza. Az irodánkban, a társszervvel közösen felbontottuk az akciós terméket, s láss csodát, az áru mérete - átmérõje - megegyezett a cseresznyemag méretével,(!) keménysége, pedig a rothadt paradicsom maradványával. A vásárlás idõpontja február, 27. Arra lennénk kíváncsiak, - a megrendelõ nem látta átvételkor a selejt bosszúját? Más. Panaszosunk kifogásolta, hogy a Tescoban akart vásárolni rotációs kapát, március, 5 én 14 óra 30 perckor (akciós újságban meghirdetett termék) s annak mûszaki paramétereirõl kért volna tájékoztatást. Az eladónõ nem tudott kielégítõ választ adni, mivel nem a szakterülete! nyilatkozta. Ezért, a fogyasztó kérte, hogy hívjanak egy szakeladót. Nincs ilyen! - érkezett a gyors válasz. Ez után kérte, hogy a kereskedelmi igazgatót jöjjön le, aki nem volt hajlandó leereszkedni a tudatos vásárlóhoz!!!! Érdekségként megjegyzem, a kínai motorral felszerelt akciós rotátornak, ( Ft) nem volt kielégítõ a dobozban található mûszaki leírása! A csomagban nem találtuk a hozzá tartozó - összeszerelésre alkalmas - szerszámokat, ami speciális kulcs, illetve csavarok lettek volna!! Más. Praktiker ben a nõnapra meghirdetett motoros láncfûrész (19.900Ft) már a nyitást követõ 30 percben elfogyott! Nem ez az elsõ eset ebben az áruházban! - méltatlankodott Dezsõ bácsi. Oláh-István László, író, újságíró a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi klub- és Tanácsadó Iroda vezetõje Sümeg-Csabrendek Márciusban részt vettünk az Országos Fogyasztóvédelmi Konferencián Székesfehérvárott. Csabrendekrõl indultunk a helyi Önkormányzat buszával. Összesen 16 fõ érkezett tõlünk az értékes elõadás sorozatra. Résztvevõink között voltak technikumba járó diákok, nyugdijasok és a közepkorosztály is képviseltette magát. Az általunk résztvevõ klubtagoknak nagyon tetszettek az elõadások, de fõként a délutáni, testre szabott szekcióüléseket dicsérték. A hónap végén volt még egy összejövetelünk melyen azokat a klubtagokat, akik nem vettek rész a Konferencián tájékoztattuk a rendezvényrõl. F.János a Jysk Áruházban vásárolt egy irodaszéket és összerakás után tapasztalta, hogy a gázrugó nem mûködik rendeltetésszerûen. Visszament a vásárlás helyszínére, ahol az üzletvezetõtõl kapott egy másik gázrugót és igéretet arra, hogyha ez sem mûködik tökéletesen, akkor azonnal kicserélik az irodaszéket. Ritka tapasztalat hogy ilyen készségesen, elnézést kérve a kellemetlenségért megoldották problámáját. Tanai Tamásné, a Csabrendek-Sümeg Fogyasztóvédelmi klub- és Tanácsadó Iroda vezetõje Tapolca A márciusi hónap elején, egészen pontosan március 11 - a kellemetlen idõjárás ellenére is a klubtagokkal együtt utazva megtartottuk Székesfehérváron az országos konferenciánkat. A házigazda, a város polgármestere, illetve a helyi klubvezetõ igen csak kitettek magukért. Gyönyörû színhelyet (Vörösmarty színház), tökéletes kiszolgáló személyzetet biztosítva nagymértékben kivették a társaságunk projekt menedzselõjével együtt a részüket a színvonalas konferencia megszervezésében. A meghívott elõadó vendégek elõadásai ötletesen, szekcióülésekre szétbontva már csak hab volt a tortán. Pár szóban összefoglalva - érdekes, szép és tanulságos volt, már többen érdeklõdtek, lesz-e még ilyen hasznos rendezvényünk, mert szívesen eljönnek. Ebben a hónapban sikerült még egy alkalommal összeülnünk (március 26-ai klubnapon) mikor megbeszéltük a közelgõ húsvéti ünnepek bevásárlásával járó "veszélyeket". Fodor Gyula, a tapolcai Fogyasztóvédelmi klub- és Tanácsadó Iroda vezetõje Tata Márciusban részt vettünk Székesfehérváron, a konferencián, és mondhatjuk, hogy remek program volt. Tanulságos elõadások, beszélgetések, jó ellátás, összességében pozitív tapasztalatokkal jöttünk el. Köszönjük a szervezõknek. Megkezdtük pihenõházunk tavaszi munkálatait. Klubunk tagjai közül néhányan vettünk részt a hétvégi munkában, és esténként, valamint munka közben jó közösségépítõ beszélgetések voltak. Az E-ON nal kapcsolatban két panasz érkezett. K Tamás azt reklamálta, hogy nem lehet kideríteni a kiadott számlából, hogy mennyibe kerül 1 KW áram. Úgy van megbontva az áramdíj, hogy egyszerû halandó nem tudja kiszámolni belõle, hol tart a költségekkel. A másik probléma Sz. Dénestõl érkezett a vezérelt áram csekély mennyisége miatt. A szolgáltató napi 8 órát köteles szolgáltatni a vezérelt áramot, de ez ellenõrizhetetlen, mivel senki nem ül ott, mérni az idõt. Jeleztük ezt a bejelentést is. Két hölgy, akik nem kívánják nevüket adni a merinói birkagyapjúból készült mágneses derékalj miatt tett panaszt, kirojtosodott mindkettõjüké, és töredeznek benne a mágnesek. Szeretnék bevizsgáltatni, ezért Budapesten kerestük meg a TÜV SÜD Kermi Kft-t, a részletekrõl késõbb számolunk be. Terjesztjük továbbra is a KONTROLL újságot, tapasztalataink szerint jó a visszhangja, hasznosnak tartják az olvasók. Hohl Klára, a Szõlõtõ Egyesület titkára a tatai Fogyasztóvédelmi klub és Tanácsadó Iroda vezetõje Székesfehérvár A március 23-i klubnapon az induló témát D. Mária vetette fel, amikor beszámolt egy nemrég napvilágot látott, a gazdasági válsággal és a magyarországi vásárlási szokások változásával kapcsolatosan született kutatási eredményekrõl. A felmérések szerint a válság és a csökkenõ bevételek hatására a magyar vásárlók kevesebbet költenek és sokkal kevesebb terméket is dobnak ki, mint ahogyan azt a 2009-es év elején tették. A válság egyik pozitív hatása az, hogy a vásárlások során elõtérbe került az észszerûség, lényegesen csökkent a nagy bevásárlások száma. K. Anikó beszámolt egy új módszerrõl, az orron keresztül történõ vevõcsalogatásról, amit elõszeretettel használnak az áruházláncok. Gyakran, már az áruház bejáratánál lehet érezni a friss pékáru illatát. D.-né Mária megemlítette; saját tapasztalata alapján õ úgy véli, a bevásárlóközpontokban elõállított és ott kapható pékáru minõsége gyakran silányabb, mint a kisboltokban kapható társaiké. Állaguk sokáig nem marad olyan tökéletes, mint azok, amelyek a kiskereskedelemben kaphatóak. K. Rudolf jelezte, õ nem ért egyet D- né Mária véleményével. A vélemények megvitatása a klubnap végéig foglalkoztatta a megjelenteket. A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda március hónapban továbbította a Kontroll aktuális lapszámait az érdeklõdõ magánszemélyeknek, társszervezeteknek, a megyeszékhely önkormányzatának, oktatásiés egyéb intézményeinek. Detki Sándor, a Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi klub- és Tanácsadó Iroda vezetõje Budapest A TV-reklámok egyre több és egyre drágább bóvlit kínálnak, az elõnyök hoszszas taglalásával borzolván a nézõk idegeit, de még azokét is, akik hajlamosak lennének némely dolgot megvásárolni. Így, például egy olyan csoda gömböt kínáltak, amely mosószer nélkül használható az automata gépben, 1000 Ô Fogyasztóként ért sérelmeit, panaszait illetõen keresse fel honlapunkat: Kérdéseire szakjogászunk válaszol.

13 A KONTROLL VII. évf. 4. szám 13 A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodái és Klubjai alkalommal tisztítja ki a szennyest, potom 10 ezer forintért. N.K., Sz. K. és F.E. úgy gondolta, néhány napos kipróbálásra kér a cégtõl egy ilyen alkalmatosságot, mindhárman kipróbálják, s ha beválik, 1-1 darabot rögtön vásárolnak belõle. Kérésüket továbbítottam a forgalmazónak, ám a válasz elutasító volt. Szívesen küldenek kipróbálásra egy csoda gömböt, de valaki fizesse meg a 10 ezer forintot. N.Á.-né nem érti, hogy évek óta szedett fájdalomcsillapítóját, amelynek megszûnt a TB támogatása, továbbra is csak orvosi receptre kaphatja. Teljes árat kell fizetnie, viszont továbbra is eltölthet havonta egy fél napot az orvosi váróban a vényre várva. Kérdésére a válasz nem volt túl meggyõzõ, a gyógyszerész és az orvos is azt mondta, nem árt a rendszeres ellenõrzés. Csakhogy a receptet az orvos írnok adja oda, a doktor nem is látja õt. Egyre több és drágábbnál drágább háztartási kisgépet ajánlgatnak a kereskedõk, ugyanakkor a piacokon kapható ezek olcsóbb bár többnyire bizonytalan származású változatai is. Egy dologban azonban megegyeznek: nem kapható hozzájuk alkatrész. Utána néztünk: az alkatrész utánpótlásra van ugyan érvényes jogszabály, ám ezt kisebb értékû gépeknél senki nem tartja be. K.M.-né úgy véli, hogy a tisztességtelen haszon fogalmát a kereskedõk túl lazán értelmezik. Elpanaszolta, hogy az egyik frekventált budai piacon 1000 forintért kínálták az õstermelõk a bab kilóját, s csak véletlenül vette észre, hogy a szövetkezeti standon ugyanez 460 forintba kerül. Úgy véli, az árusok szemérmetlenül kihasználják az idõs, rosszul látó embereket, akik többnyire tájékozatlanabbak is egészséges, fiatalabb társaiknál. A gond csak az, hogy a tapasztalatok szerint szisztémájukat több, magára sokat adó cég is átveszi. Medvegy Magdolna, a budapesti Fogyasztóvédelmi klub- és Tanácsadó Iroda vezetõje Nyíregyháza Megkeseríttette a Torkos Csütörtököt, hogy több étteremre is panasz volt. L.Z.-né-nek a kifogása az volt, hogy a Lugas étteremben a vendéglátósok külön készültek erre a napra: egyrészt kisebb adagokkal, másrészt pedig a szokottól eltérõ menüsorral. N.M. azt panaszolta, hogy a Colorádó étterem speciális étlappal készült erre a napra, pedig õ az étterem eredeti étlapján megszokott ételek miatt választotta azt a helyet. D.A.-nak jogos elvárása lett volna, hogy ne csak készpénzzel, hanem bankkártyával is lehessen fizetni, de ezt a Monte-Carlo pizzériában nem tudta érvényesíteni. B.E. Egerszalókon volt, ahol a Fregatt étterem a tábláján azt hirdette, hogy üdülési csekket elfogadnak. Az étteremben menüt rendelt, majd amikor közölte, hogy üdülési csekkel szeretne fizetni, közölték, hogy a menüt nem fizetheti azzal. T. D. a Tiszaújvárisi termálfürdõben az úszóbérlet ft, ha kézpénzzel fizet, de mivel üdülési csekkel fizetett, kértek még 1000 Ft-ot, mert, hogy nekik ebbõl le kell adózni. Ez szabálytalan eljárás. Természetesen a szolgáltató nem kérhet többet az üdülési csekkel fizetõ vendégektõl. Elmondtam a panaszosoknak, hogy a kiírás világosan szövegez: a résztvevõ éttermeknek a teljes nyitva tartás alatt biztosítani kell az 50 százalékos kedvezményt az étel- és italkínálatból, ráadásul nem lehet külön menüsort összeállítani a Torkos Csütörtökre. Ahol nem így jártak el, megszegték a szabályt Pál Istvánné a nyíregyházi Fogyasztóvédelmi klub- és Tanácsadó Iroda vezetõje Debrecen Fogyasztóvédelmi klubfoglalkozásaink márciusban fõként a húsvéti akciós termékek vizsgálatával telt. Igyekeztünk felhívni a figyelmet az akciók, illetve a túlzottan alacsony árú termékek vásárlásának esetleges veszélyeire. Klubtagjaink egybehangzóan kimondták, hogy irreálisan alacsony ár esetén indokolt megkérdezni egy eladót miért ilyen olcsó a termék. Március 11-én, Székesfehérváron voltunk az Országos Fogyasztóvédelmi Konferencián. A rendezvény programjairól, és a konferencia céljairól, fogadtatásáról a következõ linken olvashatnak cikket: Klubfoglalkozásunkon osztotta meg velünk K. Lajos tagunk a vele történt esetet. Kiadványt szeretett volna köttetni, és a cég alkalmazottja tájékoztatta az árakról, majd továbbküldte a fõnökhöz. K. Lajos mindent leegyeztetett, majd amikor a fizetésre került sor a fõnök úr nagyobb összeget mondott, mint ami a boltban kitett ártáblázaton szerepel. K. Lajos szóvá tette a dolgot és kérte, hogy ellenõrizzék le az árat a kifüggesztett táblázat szerint. Miután ez megtörtént a fõnök elnézést kért és sikerült megegyezniük az árban. Az ügy korrekten fejezõdött be. Ráczné Szabó Györgyi a debreceni Fogyasztóvédelmi klub- és Tanácsadó Iroda vezetõje Szolnok Z.L. panaszosunk Budapesten parkolt a III. kerületben, szûk utcában. Az autó jobb kereke a fûre került, mert annyira szûk volt a hely, hogy másképpen elvitték volna az autó bal hátulját az úttesten közlekedõ autók. Megtudta, hogy az ott dolgozók rendszeresen így parkolnak, mert nem lehet másképpen, karcolás nélkül megúszni. Amikorra panaszosunk indult volna vissza, megdöbbenve tapasztalta, hogy nincs autó. Az épületben dolgozók segítettek kideríteni, hogy hová vitték. Hosszas telefonálgatás után sikerült megtalálni az autót, természetesen Budapest peremén. Itt közölték, hogy ,-Ft-ért kiadják az autót. Ugyanakkor, a televízió M1 csatornáján azt nyilatkozta a Közterület Felügyelõség igazgatója, hogy elszállítás elõtt az elszállítást végzõknek fel kell hívni telefonon a felügyelõség diszpécserét, beazonosítják a tulajdonost, felhívják telefonon, és ha meghatározott idõn belül nem intézkedik a tulajdonos, csak abban az esetben szállíthatják el a gépjármûvet. Ez az intézkedés bizonyíthatóan nem történt meg. Ebben az esetben milyen kártérítési összeggel kárpótolja a Közterület Felügyelõség panaszosunkat? A legutóbbi klubfoglalkozáson is szóba került a közlekedés. Többen jeleztek, a zebrán történõ közlekedési szabályok be nem tartásáról. Gyakran elõfordul, hogy valahonnan hirtelen elõbukkan egy kerékpáros és átszáguldozik a zebrán. Ez nagyon veszélyes, különösen az idõsekre és a gyermekekre. Szolnokon az a tapasztalat, hogy az utóbbi idõben jelentõs hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a gépjármûvek a gyalogos átkelõhelyeket óvatosan közelítsék meg, a balesetek elkerülése érdekében. S az óvatos közlekedés kötelessége a kerékpárosokra nem vonatkozik, vetették fel többen is. Lipták Zoltánné a szolnoki Fogyasztóvédelmi klub- és Tanácsadó Iroda vezetõje Jászberény Bodnár Ferenc 5200 Törökszentmiklós, Széchenyi út 200. alatti lakos 2009.január 12.-én a CORA-ban vásárolt egy PDA készüléket. Egy év eltelte elõtt meghibásodott, nem lehetett bekapcsolni. Panaszosunk speciális elektromos készülékek szervízelésével foglalkozik. Ezt azért jegyzem meg, mivel nem laikus ember a PDA tulajdonosa. Mielõtt bármit is tett volna, elolvasta a tájékoztatót, hogy az akkumulátorra 3 hónap a garancia ideje, míg a készülékre 1 év. Vásárolt egy új akkumulátort ebbe a készülékbe csak egyféle speciális való, tehát rosszat nem vehetett kicserélte, azonban a készüléket az új akkummulátorral sem lehetett bekapcsolni án beadta a tájékoztatóban is szereplõ szervizbe, ahol 60 nap javítási idõt vállaltak, de 60 nap eltelte után, értesítést nem kapott. Kérdésére közölték vele, hogy az a szerviz közben tönkre ment, így elküldték Miskolcra. A meghibásodás okaként megállapították a készülék panel hibás lett az akkumulátor cseréje miatt. Panaszosunk vállalta a szerviz által megállapított ,-Ft javítási költséget, valamint a 6.600,-Ft bevizsgálási költséget, és viszszakapta a készüléket. Azonban a szerviz által megállapítottakba nem nyugszik bele, és egy független szerviztõl újabb vizsgálatot kér. D. I. nyugdíjas újságban olvasott egy hirdetést, amelyben humán beállítottságú közép- vagy felsõfokú végzettségû munkavállalókat kerestek marketing és propagandamunka végzésére. Jelentkezett. Összehívták a jelentkezetteket, ahol bemutatták a vezetõt, ismertették a programot, az elvégezendõ tevékenységet. Mindenkivel aláíratták a munkaszerzõdést, amelyben leírták, hogy a fõ feladat a marketing és propaganda tevékenység. Készítettek mindenkirõl fényképet. Panaszosunk 40 családot keresett fel, pontosan, precízen adta le a kitöltött kérdõíveket, de közben az irodát felszámolták és teljesen kiürítették. Sokan voltak a szerzõdést aláírók között, akik gyesen voltak megszakították, mert jelentõs összegû havi keresettel kecsegtették õket. Most mindannyian becsapva, anyagiakban kifosztva azon tanakodnak, mit tehetnének? Lipták Zoltán a jászberényi Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda vezetõje Zalaegerszeg A FÉBÉSZ, a Gazdasági Versenyhivatal, és a Zala Megyei Kereskedelmi -és Iparkamara, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek fogyasztóvédelemben érdekelt szervezetek részére fogyasztóvédelmi képzést szervezett. A képzés keretein belül több elõadást hallgattak meg a résztvevõk. A programon legnagyobb érdeklõdés az "építõipari kivitelezõi nyilvántartásba vételrõl" címû elõadás iránt nyilvánuk meg. Tekintettel ennek fontosságára, csatoltan küldjük az elõadás anyagát A képzés sikeréhez hozzájárult a Zalaegerszegi Fogyasztóvédelmi Klub, hisz a képzés során egyenként száz-száz példányt osztottunk szét a résztvevõk között a Társadalmi Unió gondozásában megjelent - Esélyegyenlõséget a fogyasztóvédelemben - Csak a tájékozatlan fogyasztó kiszolgáltatott - Fiatal fogyasztók, és a digitális világ címû kiadványokból Klubunkat felkereste egy zalaegerszegi lakos, tekintettel arra, hogy a Pannon GSM Távközlési Zrt.-vel kapcsolatos problémája ez idáig, többszöri megkeresés ellenére nem oldódott meg. Az ügyfél év májusában felmondta a Pannon ZRT-vel 2003-ban kötött telefon, és internet szolgáltatásra vonatkozó szerzõdést, tekintettel, hogy szolgáltatásokra már nem tartott igényt. A felmondást követõen még 3 napig volt internet-szolgáltatás, mire való hivatkozással án 5990 Ft. megfizetésére vonatkozó levél, és számla érkezett az ügyfél részére. Az ügyfél a szolgáltatás meg nem történte miatt nem fizette meg a kért összeget, amelynek összege a kamatok miatt án kelt levél szerint 7732 Ft-ra emelkedett. Helyben eljártunk az ügyben, de azt véglegesen lerendezni nem tudtuk, ezért azt az EOS KSI Magyarország Inkasszó KFT Budapest behajtási csoporthoz továbbítottuk rendezés céljából. Fekécs Imre A zalaegerszegi Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda vezetõje Törökbálint - Budaörs A Törökbálinton élõ vásárlók a szolgáltatások bõ tárházából válogathatnak. A tizenéves lányok és a fiatal anyukák szívesen vásárolnak a Cora és az Auchan külsõ terében lévõ diszkont jellegû, nem túl igényes, ám olcsó divatruházatot kínáló üzleteiben. Személyes elmondásuk szerint azonban azzal is tisztában vannak, hogy gyakran egy-két felvétel után a termékek tönkremennek - elfeslik a varrás, a ruhanemû kinyúlik vagy kifakul. Ez után nem szoktak reklamálni, hanem ugyanitt újat vásárolnak. Elgondolkoztató, tényleg olcsók így ezek a helyek? Szintén a költségek csökkentését próbálta meg az az édesanya, aki gyermekének az érdi kínai áruházban vásárolt edzõcipõt. Miután alig egy hónap alatt a cipõ talpa teljesen levált, visszavitte. A reklamációra az eladó a következõt felelte: Úgy látom ebben a cipõben focizott a gyerek! Végül hosszas rábeszélésre, kellemetlen percek után kicserélte a cipõt. Az édesanya azonban az átélt kellemetlen percek miatt felkeresett a fogyasztóvédelmi irodában. S. Jánosné, nyugdíjas évek óta rendel a Quelle áruházból. és az éves vásárlás után minden vevõ pontszámot kap, amit értékes jutalom nyereményre lehet beváltani. (porszívó, edények, stb.) A két nyilvántartás egy ideig teljesen stimmelt, azonban egy idõ után a Quelle nem követte pontokkal a vásárlásokat. A vevõ észlelte, hogy amit 2007-ben rendelt, de 2008-ban szállítottak ki, az nem került a nyilvántartásba. Ez a vásárló számára azért volt bosszantó, mert esetleg ezeknek a pontoknak a hiánya miatt nem kérheti az értékesebb ajándékot. A vásárló jelezte a Quelle felé a problémát, de válasz még nem érkezett. Az utolsó panaszunkkal a vásárló a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõséghez kíván fordulni. A panaszos szülei élnek Törökbálinton, az õ tanácsukra kereste fel irodánkat: Két nagy értékû Nokia mobiltelefont vásárolt az ügyfél Budapesten, Pannon képviseletnél. Az egyik több mint Ft volt. A vásárlás 2007 nyarán és õszén történt, és a folyamatos reklamáció ellenére a mai napig sem rendezõdött. Az egyik telefon egyáltalán nem mûködött, a másiknak a nyomógombjaival volt probléma. Folyamatosan több hétig voltak a készülékek szervizben, a cég ez idõ alatt nem biztosított számukra cserekészüléket. Végül az egyiket kicserélték, azonban a garancia idejét nem indították újra. A készülékek a mai napig, a folyamatos reklamáció ellenére sem mûködnek kielégítõen. Schmidt Mónika A Törökbálint-Budaörs Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda vezetõje A TU Fogyasztóvédelmi Klubok címei, elérhetõsége a 14. oldalon olvashatók A KONTROLL, országos fogyasztóvédelmi társadalmi újság (Megjelenik minden hó utolsó hétfõjén) Fõszerkesztõ: Szabó Miklós Tördelõszerkesztõ: Jován László Fotórovat-vezetõ: Bud László Szerkesztõségi titkár: Varga Sándorné Lapigazgató: Széchenyi László Kiadja: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Társadalmi Unió. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. I/4. Tel./fax: , ISSN: Kedves Olvasónk! Mi komolyan vesszük az Ön fogyasztóként szerzett tapasztalatait, panaszait és javaslatait. Kérjük, forduljon hozzánk levelével és számíthat az érdemi válaszra. A Kontroll szerkesztõi

14 14 A KONTROLL VII. évf. 4. szám Május jeles napjai MÁJUS 1. Franciaországban a munkáskongresszus javaslatára a munkásság ünnepe 1889 óta. Az ünnep jelképe a gyöngyvirág óta az Egyesült Államokban is munkaszüneti nap. Május elsejét a rómaiak is megünnepelték Bona Dea néven. A népi regula szerint amennyiben hûvös az idõjárás akkor gyenge, ha meleg idõ uralkodik bõséges lesz a termés. MÁJUS 4. Flórián napja. Ez a nap a tûzoltók és a tûzzel dolgozók ünnepe. Szent Flórián patrónusa a fazekasoknak, a serfõzõnek, a kovácsoknak, a pékeknek, és a kéményseprõknek is. Ezen a napon emlékeznek meg a tûz által okozott károkról és a tûzvész elleni védekezésrõl. MÁJUS 12., 13., 14. Fagyos szentek. Pongrác, Szervác, Bonifác ókeresztény vértanúk voltak, akiknek a hitükért kellett maghalniuk. A természetre gyakorolt fagykáros hatásukról már közel ötszáz éves feljegyzés árulkodik. A május végi lehûlés törvényszerûen jön minden évben. Errõl így szól a népi rigmus: Szervác, Pongrác, Bonifác mind a fagyosszentek, Hogy a szõlõ el ne fagyjon, füstöljetek kendtek! MÁJUS 16. Nepumoki Szent János napja A vízimolnárok, hajósok védõszentje. Általában vízparton áll a szobra. Cseh vértanú, a gyónási titkok megõrzõje. Baján ezen a napon estefelé a szobrot ünnepélyesen feldíszítették égõ gyertyákkal, kompra vitték, majd emelvényre állították. A körmenet a fõtéren evés-ívással fejezõdött be. MÁJUS 25. Orbán napja A szõlõtermelõk, a kádárok, a kocsmárosok védõszentje. Az Orbán napját a fagyos szentekkel hozzák összefüggésbe, mivel az Orbán napi fagyok is, elsõsorban a szõlõben tesznek kárt leginkább. Szõlõtermelõ vidékeken szobrot emeltek tiszteletére. Bánhidi János A petrezselyem gyógyszer is A gyökérzeten kívül nagymennyiségû petrezselyem levél is megterem. Tavasszal elsõként bújik ki a földbõl, ebbõl fakadóan az újrakezdés szimbóluma. Galenus római orvos az epilepszia gyógyszereként említi, ugyanakkor a római lakomákon a petrezselyem levelét rágva, lehelletfrissítõként használták. A petrezselyem konyhakerti növényünk, A és C vitaminban igen gazdag. A magas vérnyomással küszködõknek vizelethajtó szerként hasznos. Rendszeres fogyasztása esetén sok káliumot kivon a szervezetünkbõl, amelyet pótolnunk kell. Gátolja az allergiás tüneteket, a csalánkiütéses panaszok enyhítésére is kedvezõ. Gyógyszerfogyasztás mellett, kiegészítõként a láz csillapítására is alkalmas. Állítani még nem lehet, de feltételezhetõ, hogy a rák egyik lehetséges ellenszere a petrezselyem. Fõzet vagy tinktúraként enyhe nyugtató, emésztésserkentõ valamint szélhajtó. A petrezselyem kisméretû kétnyári növény. Az elsõ évben 30 cm-re nõ, a második évben Gyógyító hatása van, becsüljük meg érte A Borsos menta A borsos menta egyik legrégibb gyógynövényünk. Idõszámításunk elõtt 1200 évvel, Egyiptomban, már felismerték gyógyító hatását. A késõbbi századokban a kolostorok kertjeinek kedvelt növénye volt. Valószínû, hogy onnét terjedt el a paraszti kertekbe. Napjainkban, hazánkban szinte mindenütt fellelhetõ. Gyógyító hatása sokoldalú, amely elsõsorban hasznos értékeinek tudható be, Teaként akár a 90 cm magasságot is elérheti, ekkor virágzik. A növény igen lassan csírázik (6 hét). Ahhoz, hogy kiváló minõségû petrezselyem teremjen, õsszel a fagyok beállta elõtt ajánlatos elvetni. Általában 25 cm sortávolság mellett szórva vetjük sekélyen, amelyet késõbb egyelnünk kell. Petrezselymet vethetünk mélyebb balkonládába is a félhosszú fajtából. A levélzete mutatós, illata sajátságos, állandóan kéznél van a friss levélzöldség. Érdemes a megfõzött a párolt petrezselymet szõrõstõlbõröstõl elfogyasztani, mert a magas vitamintartalma mellett, egyéb gyógyhatásai is elismertek-e finom konyhakerti gyógynövényünknek. Kellemes ízû forrázatához 2 teáskanálnyi szárított levelet vagy gyökeret, illetve 1 kanálnyi petrezselyemmagot áztassunk 10 percig egy csészeforró vízben. Napi maximum 3 csészényi ajánlott. Fõzetének fogyasztása a szülés megindulásához nyújt segítséget. A petrezselyem tinktúrából naponta legfeljebb 1 teáskanálnyi mennyiséget fogyasszunk. Bánhidi János való folyamatos fogyasztása nagyon jó hatással van a szívre. A tea elkészítéséhez egy kávéskanálnyi mentalevelet 2 dl vízzel leforrázunk, majd lehûlése után szûrjük és máris kortyolható. Ízesíthetjük virágmézzel. A gyógyászatban gyomor, bél, epegörcs, epekõképzõdés megakadályozására is eredményesen alkalmazható. Az epehólyagot, összehúzza, szabályos ürítésre serkenti. A hasnyálmirigy gyulladás, emésztési zavarok esetén a teát melegen fogyasszuk. Hányás, hányingerkor a leszûrt lehûtött tea segítségünkre lehet. Bõrviszketés ellen külsõleg por, vagy kenõcs kiszerelésben használjuk. Orr- és a garatüreg gyulladásos megbetegedésekor ecsetelésre, gargalizálásra alkalmas. Szájvizek, kozmetikumok fogkrémek készülnek a növénybõl. Szeszes kivonata az ízületi fájdalmakat csökkenti. A borsos mentát termeszthetjük kertünkben az erkélyünkön, balkonládában, cserépben. Évelõ növény, vegetatív módon szaporítható. Telepítésének az õszi hónapok a kedvezõbbek, de tavaszszal is ültethetõ, bár a termése ekkor, amelyet évente három alkalommal vághatunk kevesebb. A levágott termést szellõs helyen kötegelve egyszerûen leszárítva bármikor felhasználhatjuk egészségünk érdekében. Ez a kellemes illatú, szép habitusú növény környezetünkbe bármikor tökéletesen beilleszthetõ. Bánhidi János A TU fogyasztóvédelmi tanácsadó irodák és klubok TU-MUOSZ Újságírói klub és iroda Dr. Mérõ Éva Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a. Tanácsadás: pénteken 9-12 óráig az érdeklõdõ újságírók számára. A hónap utolsó péntekén óráig szakmai mûhelymunka. Budapest Medvegy Magdolna Tel: (+36 30) Iroda: H-1112 Budapest, Cirmos u. 8. Tanácsadás: kedden és csütörtökön óráig Klub: H-1119 Budapest, Etele út 38/a fsz.4. Klubnap: páratlan héten szerdán óráig Debrecen Klub- és irodavezetõ: Ráczné Szabó Györgyi Helyettese: Zenkovics Zoltánné Elérhetõség: 4031 Debrecen, Postakert u. 27 Tel.: 52/ Mobil: 06-20/ Klubnap: páros hétfõn órakor, tanácsadás: páratlan héten óráig. Jászberény Lipták Zoltán Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-5100 Jászberény, Ifjúság út 24. Tanácsadás: hétfõn és szerdán 9-11 óráig Klubnap: szerdán óráig Nyíregyháza Pál Istvánné Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-4400 Nyíregyháza, Rezeda u. 79/a. Tanácsadás: hétfõtõl-péntekig óráig, de idõpont egyeztetéssel szükség szerint. Klubnap: minden kedden óráig Pécs-Baranya Kiss Varga István Tel: (+36 72) Tel: (+36 20) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-7629 Pécs, Komlói út (Origó-Ház) Tanácsadás és klubnap: hétfõtõl-péntekig 8-17 óráig Zalaegerszeg Fekécs Imre Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-8900 Zalaegerszeg, Kert u. 8. Tanácsadás: hétfõn és pénteken óráig Klubnap: hétfõtõl-péntekig 9-12 óráig Csabrendek - Sümeg Tanai Tamásné Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-8474 Csabrendek, Rákóczi út 14/a Tanácsadás: a hét minden napján Klubnap: minden második csütörtökön 17 órától. Tapolca Fodor Gyula Tel: (+36 20) Tanácsadás: minden hétfõn óráig. Klubnap: minden páros héten pénteken óráig Iroda és klub: H-8300 Tapolca, Fõtér 10. (Könyvesbolt) Budakeszi Fekete Csaba Tel: (+36 23) Fax: (+36 23) Iroda és klub: H-2092 Budakeszi, Fõ u Tanácsadás: hétfõn, szerdán, pénteken: óráig, kedden és csütörtökön 9-14 óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Százhalombatta - Érd Kistérségi Fogyasztóvédelmi Klub J-né Szabó Éva Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-2440 Százhalombatta, Csenterics út 4. Tanácsadás: hétfõn: óráig Klubnap: minden második kedden óráig. Székesfehérvár Detki Sándor Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-8000 Székesfehérvár, Õsz utca 6. Tanácsadás: kedden ig és szerdán ig Klubnap: a páros héten kedden óráig Szolnok Lipták Zoltánné Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-5000 Szolnok, Sajtó u. 10.I.3. Tanácsadás: kedden és szerdán óráig Klubnap: kéthetenként egyeztetés szerint Tata Hohl Klára Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-2890 Tata, Kazincbarcika út 4/c Tanácsadás: szerdán óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Gyöngyös Szoó Sándor Tel: (+36 37) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-3200 Gyöngyös, Jászsági út 3/B Tanácsadás: Kedden és csütörtökön óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Törökbálint - Budaörs - Kistérségi Schmidt Mónika Tel: (+36 70) Iroda és klub: H-2045 Törökbálint, Deák Ferenc u. 51. Tanácsadás: kedden óráig illetve telefonos bejelentkezés alapján. Klubnap: páros héten csütörtökön óráig Dél-alföldi Regionális Oláh-István László elnök Iroda és klubvezetõ h. Oláhné Szabó Éva titkár Tel: (+36 62) Tel: (+36 70) Tel: (+36 70) Levelezési cím: H-6768 Baks, Váradi u. 16. Iroda és klub: H-6722 Szeged, Földvári út 3. Tanácsadás: csötörtökön és pénteken óráig Klubnap: a hónap utolsó pénteken 16 órától Nagykanizsa Szeri Ferenc Tel: (+36 30) Tel: (+36 70) Iroda és klub: H-8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 5. II Tanácsadás: a hónap elsõ és harmadik hetében csütörtökön óráig Klubnap: a hónap második és negyedik hetében csütörtökön óráig Cegléd Kõhalmi Dezsõ Tel: (+36 30) Iroda: H-2700 Cegléd, Rákóczi út 37/a Tanácsadás: hétfõn és kedden óráig Klub: Kossuth Mûvelõdési Központ és könyvtár H-2700 Cegléd, Kossuth tér 5. Klubnap: a hónap elsõ és utolsó elõtti szombaton óráig.

15 A KONTROLL VII. évf. 4. szám 15 A természetben használható, komfortos alvóalkalmatosság Mit várunk el a korszerû hálózsáktól? A hálózsákot - napjaink közkedvelt túrafelszerelését - a vikingek leszármazottai állítólag már 1855-tõl folyamatosan továbbfejlesztik. Persze a többi tervezõ és gyártó sem tétlenkedett, a felhasznált textil- és töltetanyagok sorra változtak az idõk folyamán. Ugyanakkor a korszerû, mesterséges alapanyagok mellett, a természetes eredetûek továbbra is szerepet kapnak. Az emberi test optimális hõmérsékleten tartásáról és a komfortérzetrõl a speciális anyagok, egyedi összetett szerkezetek illetve ideális kialakítások és kiegészítõk gondoskodnak. A formák, a záródási megoldások sorra tökéletesedtek, a kis hely- és tömegigény is egyre meghatározóbb követelménynyé vált. A kiemelt követelmények közé tartozik a hatékony védelem a kültéri viszontagságokkal szemben, valamint a könnyû kezelhetõség. A kereskedelemben a néhányezertõl a több tízezer forintig kínálnak hálózsákokat, fontos, hogy jól válasszunk. Az alvás mint az idegrendszer és a létfontosságú szervek relaxációja minden körülmények között elengedhetetlen az ember számára, ennek kedvezõ feltételeit a túrázások során, közvetlen a szabadban, illetve sátorban történõ alvás során a hálózsák biztosítja. A mély, pihentetõ alvásnál a behatárolt energiatartalékaink megóvásra kerülnek. A túrázások folyamán a nagyobb igénybevétel miatt kiemelten fontos, hogy éjszakai pihenésünk zavartalan körülmények között teljen el. A szabadban történõ kellemes alváshoz - leegyszerûsítve - a káros hõveszteségektõl és túlmelegedésektõl védõ, higiénikus és irritációmentes anyagú- és kialakítású alvóalkalmatosság szükséges. Ennek érdekében a hálózsákot kényelmes, a komfortérzetet megvalósító, a hõn tartás szempontjából semleges mikroklímát biztosító összetett textilszerkezetbõl készítik. Közismert az a tény, hogy alapvetõen a levegõ szigetel és csak kisebb mértékben a szálasanyag. Ezért a gyártásnál kiemelt szerepet kap a levegõ, amely a test és a textília között fordul elõ, továbbá a különbözõ textilrétegek bizonyos hányadaként van jelen, valamint a textíliához tapadó határréteget alkotja. Tehát a közbezárt és külsõ határfelületre tapadó levegõ (mint rendkívül rossz hõvezetõ) látja el a melegtartás fontos feladatát. A hálózsáknak, a hõ-visszatartás mellett, gondoskodni kell az esetleges túlmelegedés elkerülésérõl is, a test hõleadási folyamata kapcsán megjelenõ hûtési igényének kielégítésérõl. Az ilyen kritériumoknak akkor tud eleget tenni a kombinált textilszerkezet, ha a kellõ lég- és vízgõzáteresztést (fõleg egyoldali transzportot) biztosít, megfelelõ átmeneti nedvességfelvételre, majd hatékony nedvességtovábbításra képes, majd kedvezõen gyors vízelpárologtatást tud megvalósítani a mindenkori állapotjelzõknek megfelelõen. A szabadban történõ alvás céljára elõállított textiltermék külsõ borítókelméje esetében természetesen fontos a hideggel, szélhatással, csapadékkal és fokozott párával szembeni ellenállás, praktikussági okokból a szennytaszító tulajdonság, a belsõ textilfelületnél az antimikrobális képesség elérése. A vázlatosan emlegetett követelményrendszer alapján egyértelmûen látszik, hogy a hálózsákok esetében is a komplex folyamat kellõ kézbentartását garantáló anyagokkal és szerkezeti kialakításokkal lehet megfelelni az elvárásoknak. A hálózsákok típusai A hálózsákokat többféle elv szerint kategorizálják. A forma szerint: négyszögletes, ún. múmia- és fél-múmia és zsákok ismertek. A négyszögletes változatot fõként nyáron használják. Szabása révén nagy mozgásteret biztosít, a húzózár bontásával könnyen átalakítható takaróvá. A meleg idõjárási körülményekre tekintettel, csuklyával nem rendelkezik. Ugyanakkor megemlítendõ, hogy a szögletes kialakítás miatt túl sok helyet foglal el a túrafelszerelések között. A múmia hálózsák a lábrész felé elkeskenyedik, a vállrésznél fokozatosan kiszélesedik és kapucnival ellátott. A kis helyigénye, a kedvezõ hõntartási képessége folytán téli használatra és extrém sportokhoz ajánlják. A fél-múmia típus átmenet képez a szögletes- és múmia változat között. Három-évszakos használatra fejlesztették ki, általában csuklyával is ellátják. Ugyan kisebb mozgásteret tesz lehetõvé, mint a szögletes kialakítású, de optimális hõgazdálkodást biztosít. A hõntartó, hõtároló képesség alapján egy (nyári) -, három- és négy-évszakos illetve extrém körülményekre kialakított hálózsákok ismertek. A nyári változat komfortzónája oc külsõ hõmérséklet tartományba esik, így kevesebb töltõanyaggal készül. Nagy melegben szétnyitva takaró céljára is alkalmas. A három-évszakos típus 0-10 C komfortzónával jellemezhetõ, így a nyári idõszakon kívül - õsszel és tavasszal is egyaránt használható. A jobb hõszigetelést a töltet mellett a rétegek közé bezárt levegõt garantáló kialakítás is fokozza (a külsõ- és belsõ borítókelmét steppeléses varrással nem egyesítik). A négy-évszakos hálózsák kb C hõmérsékleti körülmények között ideálisan használható, de felépítése folytán, elvileg, minden évszakban optimális alvási körülményeket valósít meg. Az extrém besorolású terméket olyan szélsõséges idõjárási körülményekre tervezték, ahol akár -30 oc-os hideggel is számolni lehet. A kiváló hõszigetelést nagyobb mennyiségû és speciális anyagú töltettel érik el, sõt akár a húzózár elhagyásával is csökkentik a hõveszteséget. A fokozott hõntartási képesség miatt magasabb külsõ hõmérséklet esetén viszont ez a hálózsák típus elviselhetetlen. A hálózsákok között egyedi megoldások is elõfordulnak, így pl. függõágyként használható is beszerezhetõ. A hálózsák kiegészítõknél a már említett kapucni (csuklya) mellett gyakori a nyak körüli hõkiáramlást csökkentõ, zsinórral szabályozható gallérkialakítás is (fõként a 0oCalatti komfortzónás alkalmazásnál). Egyes típusoknál a csuklyából a fej megtámasztását biztosító párna is képezhetõ. Tekintettel a lábfejek nagyobb hõleadási képességére, egyes hálózsákoknál a lábrész töltete vastagabb kialakítású. A húzózárnál esetleg elszökõ hõ és a kívülrõl bejövõ nedvesség ellen különbözõ megoldásokat alkalmaznak (szigetelõanyaggal töltött csõszerû képzõdményt, vagy zárócsíkokat, amely mint a zárláncra boruló cipzár-takaró fejt ki szigetelõ hatást). Egyébként a nagy szilárdságú, kétnyitós (alulrólés felülrõl egyaránt mûködtethetõ) mûanyag-spirál zárláncú húzózárak a legelõnyösebbek. A kiegészítõk közül kiemelendõ a polár takaró, a felfújható párna, a pamut, vagy egyéb kedvezõ fiziológiai jellemzõkkel rendelkezõ szálasanyagból készített lepedõ, továbbá a kompressziós képességû és vízhatlan tok. A hálózsákok felépítése A hálózsákok megfelelõ kelmerétegek közé elhelyezett, az igényeknek megfelelõen megválasztott töltõanyagból épülnek fel, használatukat húzó- és tépõzárak, a fejrésznél esetenként zsinóros szûkítõk segítik. Az idõjárás viszontagságai (csapadék, szél, stb.) elleni védelem és az alvó személy komfortérzetét garantáló mikroklíma fenntartására gyakran alkalmaznak különleges membránrétegeket is (pl. a fõanyaggal laminálva). A belsõ kelmeréteg változatos összetételû és felületû lehet, amelyet lehetõség szerint antimikrobális tulajdonsággal is ellátnak. A töltetek között a mesterséges szálbunda mellett a természetes pehely is megtalálható. Fõleg az extrém idõjárási körülmények között használatos az ún. kettõs-paplanszerû megoldás, ahol két, önállóként kialakított, töltettel ellátott és kelmefelületekkel határolt egységet a széleinél összevarrva egyesítenek egy termékké. Egyes hálózsák típusoknál beépített felfújható matrac fokozza a fekvési kényelmet. Alátétként üreges kötött kelmék is alkalmazhatók. A hálózsák külsõ borítókelméjénél tehát lényeges, hogy a csapadék, lecsapódó pára ne okozzon nedvesedést. A hálózsák külsõ borítókelméjétõl a szennytaszító képesség is elvárható. A célirányos fejlesztéseknek köszönhetõ különleges membránok (pl. a GORE-TEX néven elterjedt különleges teflon-hártya, SYMPATEX, stb.), szakítanak a hagyományos vezetõképességgel, a víz-, vízgõz- és légáramlást nem azonosan valósítják meg az oldalak tekintetében. A test felõli vízgõztranszportot akadálytalanul lehetõvé teszik, a külsõ környezetbõl érkezõ szél, csapadék, hideg levegõhatástól viszont kellõ zárással védenek (a különleges hártya szelepszerûen záródó parányi pórusai húszezerszer kisebbek egy átlagos esõcseppnél, ugyanakkor mintegy hétszázszor nagyobbak egy vízgõz-molekulánál). A hálózsák belsõ kelmerétegénél fontos a mikroorganizmusokkal szembeni ellenálló képesség. A szagelnyelésre alkalmas kikészítõszer hatásmechanizmusa abban áll, hogy a viselés során a kellemetlen szagkomponenseket megköti illetve kedvezõ illathatást kölcsönöz a használat idejére (a mosási fázisban következik be a deszorpció, a rossz szagot okozó anyagok leadása). Az antimikrobális képesség nemcsak kikészítéssel érhetõ el, hanem speciális szálasanyagokkal is. A bambusz szálasanyag felhasználása is egyre terjedõben van, a megfelelõ feltárás után nyerik kedvezõ tulajdonságú rostokat. A bambusz-szál kiváló nedvesség-felvevõ tulajdonsággal rendelkezik és lágyfogású textilterméket kölcsönöz, továbbá természetes antimikrobális képesség jellemzi. Az alga-hatóanyagú különleges regenerált cellulóz (pl. SeaCell), mint egészségjavító szál kerül elõtérbe (szálképzõ-masszához adagolt alga-porral illetve szuszpenzióval érhetõ el a kedvezõ hatás). Egyes változataik ezüst-részecskéket is tartalmaznak (antimikrobális képesség). A borítókelmékkel szemben fontos mûszaki követelmény a textillap optimális töltet záró képessége, nevezetesen a fiziológiailag lényeges szellõzõképesség megtartásával a tollbiztos - illetve szálátbújástól védõ kelmeszerkezet illetve ezt fokozó kikészítés. Toll- illetve pehelytöltet esetén a légáteresztõ-képesség nem haladhatja meg az 50 liter/m2 x sec értéket, szálas töltõanyagok esetében a 15 szál/ 100 cm2 nagyságrendû szálátbújási hajlam -ot. Megjegyzendõ, hogy az említett mûszeres vizsgálatok mellett, fõleg egyes nagyobb gyártó- illetve forgalmazó cégek alkalmaznak a gyakorlatot még jobban utánzó, egyedi- és közvetlen kontrolláló módszereket is (pl. kisméretû-, tollal töltött bevarrt textiltasakok meghatározott körülményû- és ciklusú összedörzsölésével közvetlenül ellenõrzik a tényleges toll-biztosságot). A hálózsákok töltetanyagai Töltetként számos anyag felhasználható, ezek természetes és szintetikus eredetûek lehetnek. Az olcsóbb szintetikus száltöltetek gyorsabban száradnak. A különleges szintetikus, ún. speciális-alvószál belül üreges, így hatékonyan szigetel, könnyû és nem áll fenn filcesedési, csomósodási veszély. Az üreges szálaknak kisebb a fajlagos tömege, nagyobb a hõszigetelõ képessége és hullámosodási hajlama, és kevésbé göbösödnek. Töltetként használhatók különleges kiszerelésû keverékanyagok is, pl. mesterséges szálpehely-golyócskák és önálló szálak. Elõfordul olyan száltöltet is, amely 90 %-ban mûanyag palackból újrahasznosított vatta, azaz ilyen módon elõállított szálhalmaz. A mosással és egyéb módon tisztított baromfi toll illetve fõleg a pehely kedvezõ tulajdonságú hálózsák töltet. A kiváló hõszigetelõ képességû, jól összenyomható libapehely drágább, ugyanakkor számolni kell azzal, hogy nedvesen a hõntartó képesség valamelyest csökken. Ezeknél a természetes eredetû tölteteteknél fontos az idegenanyag- és szagmentesség maradéktalan garantálása. A toll illetve a rendkívül finom pehely kiváló hõszigetelõ képessége, a kellemesen melegítõ hatása, az ún. légpárnás tulajdonsággal magyarázható. Az igényes hálózsák termékek, pl. a magas-színvonalú pehely-töltetû változatoknál külön kialakított tároló egységekbe (kazettákba) helyezik el a töltetet (egyébként a töltõanyag elcsúszásának megakadályozásra különbözõ méretû- és mintázású áttûzéseket alkalmaznak). A klímaaktív textiltermékeknél alkalmazható különleges parányi részecskék, a folyadék-kristályos anyagok halmazállapot-változásakor a megszokottól eltérõ jelenségek tapasztalhatók. Ezek az újrendszerû, ún. klíma-aktív anyagok a Phase Change Material angol kifejezés kezdõbetûibõl képezve PCManyagként terjedtek el, jelentõs mennyiségû hõenergiát képesek elnyelni, átmenetileg tárolni, majd a környezeti változásokhoz igazodva ezt a látens hõt leadni. A termikus szabályozással ellátott klíma-aktív hálózsák mûködésének lényege: - a klíma-aktív termékben a parányi PCM részecskék a testmeleg hatására közel megolvadnak (azonban a közvetlen folyékonnyá válás elõtt leáll a lágyulás), az ehhez szükséges hõmennyiséget a bõr-közelbõl elvonják, és egyenletes eloszlásban tárolják (hûsítõ hatást észlel a viselõ személy), - amennyiben a külsõ hõmérséklet csökkenése miatt a testközeli-hõmérséklet lecsökkenne, úgy a termikus szabályozásért felelõs paraffin-szemcsék megkeményednek, a kialakuló szilárd halmazállapot során hõleadással felmelegszik a textília-, illetve közvetítésével az emberi test. Tanácsok a hálózsákot vásárlók fogyasztóknak A hálózsák vásárlása során talán az egyik legfontosabb az optimális méret kiválasztása. A túl nagy fölöslegesen nehéz és nem jó hõszigetelõ. A termékeken gyakran elõfordul méretjelölés (pl. gyermek 140 cm-, M 170 cm-, L 185 cm- és XL 200 cm testmagassággal), azonban célszerû a boltban felpróbálni. A hálózsák csomagolt mérete és tömege (pl. 0,85 kg a gyermek-, 1,35 kg a felsõ határ a felnõtt terméknél) is fontos tényezõ. A komfortzónát, illetve az ajánlott alsó hõmérséklet határt alaposan tanulmányozzuk, hogy felhasználási céljainkhoz jól igazodjon. Egyes vélemények szerint minden funkciót maradéktalanul betöltõ változat a hálózsákok között is ritka. Tekintettel a textiltermék jellegre, a nyersanyag-összetételt (külön a külsõ- és belsõ borítókelmére illetve töltetanyagra) és a kezelési útmutatót (jelképeket illetve szöveges utasítást) figyeljük, hogy igényeinknek eszerint is megfeleljen a hálózsák. A kelme- és töltetanyagok képességeire vonatkozó tulajdonságokat is célszerû behatóan megismerni (pl. külsõ borítókelme vízlepergetõ, szennytaszító tulajdonsága; belsõ textilbevonat mikroorganizmusokkal szembeni ellenállása; töltet anyaga és hõszigetelõ képessége). A kezelési körülmények mérlegelésénél gondoljunk arra, hogy fõként a toll/pehelytöltetû hálózsákok a maximum 5-szörös mosásig tarják meg a kedvezõ használati tulajdonságaikat. Ezek mosásánál ne alkalmazzunk öblítõt, ne használjunk klórtartalmú készítményeket. A tolltöltetû termékek vegytisztítása tiltott, a helyi folttisztítás sincs megengedve. Amennyiben mosás után rossz szaga van a pehelytöltetû hálózsáknak, úgy belseje nem száradt ki (többszöri öblítés, ismételt szárítás szükséges a légszáraz állapot elérésére). Abban az esetben, ha tépõzáras a hálózsák, úgy mosáskor a horgos (durvább tapintású) szalagrészt átmenetileg le kell ragasztani. Tekintve, hogy a többszöri mosások általában csökkentik a használati értéket, célszerû az egyszerûen kialakítható vászon- vagy termobélést külön használni. A fejrésznél köztudottan fokozott a szenynyezõdés (zsíros, izzadt haj), ezért ajánlott a fej alá tenni valamit, vagy sapkában aludni. A pehelytöltetû hálózsákoknál ügyelni kell arra, hogy minden túra után hatékony szellõztetésre kerüljenek, és tökéletesen megszáradjanak. Továbbá fontos, hogy csak az utazás folyamán tartsuk összecsomagolva. Az ilyen termékeknél ügyelni kell arra is, hogy a precíz felgöngyölés helyett a rendszertelen begyömöszölés kedvezõbb tárolási forma. Kutasi Csaba textil-mérnök

16 16 A KONTROLL VII. évf. 4. szám Kávéivó nemzet a magyar Évi 50 milliárd forint felett a kávé kiskereskedelmi forgalma! Fogyasztói mániáink egyike A világon folytonos kávéharc dúl, ráadásul több fronton. Az egyik irányzat a különleges keverékek, a másik a kávéfõzõ gépek, a harmadik a csomagolási formák terén kutat. Az õrölt kávé után következett a kényelmes instant térhódítása, majd jöttek a kávépárnácskák és kapszulák, amelyek már feltételezték teljesen új gépek vásárlását is, amelyeket ugyancsak a nagy kávéforgalmazók ötölnek ki és forgalmaznak. Röpke kávétörténelem A magyarok lelkes kávéivó nemzet. A kávéivás története az elmúlt fél évszázadban egyben Magyarország történelmét is tükrözi kicsiben: az idõsebbek még emlékeznek arra, hogy a kávét hajdanán zölden lehetett (olykor) vásárolni, otthon pörköltük. Aztán jött a kávét Bécsbõl korszak, amikor nem lehetett hazatérni szomszédainktól, több kiló kávé nélkül. Majd elérkeztünk a hazai, szinte már-már átláthatatlanul bõséges választékhoz, az instant vagy itthoni népszerû nevén a neszkávé térhódításához. Ma már az a gondja a kávégyártóknak hogy minden évben kirukkoljanak, ha kell, ha nem, ha törik, ha szakad valamilyen újdonsággal, hogy állandóan fenntartsák a növekvõ forgalmat. Ebbe persze beleszól a gazdasági helyzet is, no meg a családok anyagi ereje, pénztárcája. De még így is nagyon sokat kávézunk. Nem afféle olaszos presszót, mint hajdanán az amerikai és német, skandináv stílusú kávézás elõretört, akárcsak a capuccino-mánia. Az olasz és dél-amerikai kávénagyhatalmak mellett a svájci élelmiszeripari óriás, a Nestlé Nespresso évente két újdonsággal rukkol ki. Hasonlóan a gyakran változó ruhadivathoz, mintegy kötelezõ évente más keverékeket kitalálni, színpadra állítani, azaz karaktert adni neki - és persze nevet, csomagolást, színvilágot, hírverést - hogy a kávémániások pénztárcája megnyíljon. Feketeribizli és grapefruit ízjegyek Ugyanúgy, mint a parfümök világában, ezek többnyire limitált szériák, azaz keveset dobnak piacra, éppen hogy az exkluzivitást fenntartsák. A tavalyi egyik különleges kávékeveréknek a Nespresso például a Singatoba nevet adta. Ez egy izgalmas indonéziai válogatás az észak-szumátrai Toba-tó környékérõl. Kizárólag a ritka Blue Batak Arabica szemekbõl áll, friss, édes és fás aromákkal, amely feketeribizli és grapefruit ízjegyekkel stimulálta az érzékeket. Azért is írom mindezt múlt idõben, mert ez a kávé már nem kapható. Minden évben két ritka, igazán különleges kávéõrleményt ajánlunk fogyasztóinknak, melyeket az egyedülálló ízviláguk miatt választunk ki, és csupán rövid ideig elérhetõek - mondta Richard Girardot, a Nestlé Nespresso SA vezérigazgatója a cikk szerzõjének. A Singatoba a cég skáláján 8-as intenzitású, (ilyen fokmérõ is létezik) fogyasztását 40 milliliteres csészékben ajánlják a fogyasztóinak. A Tanzarú az egyik idei újdonság dél-amerikai és afrikai eredetû, válogatott perui és tanzániai Arabica kávék különleges kombinációja. Könnyû és friss, a citrus, valamint a zöld fû egyedülálló aromáját idézi. Ez is csak korlátozott ideig lesz kapható. A Tanzarú 4-es intenzitású Arabica kávé. A finom és kiegyensúlyozott aromájú perui kávébabokat a tanzániai kávé életteli és gyümölcsös jegyei egészítik ki. A perui harmonikus karaktere és a tanzániai növény temperamentuma tökéletes kombinációt alkot. A teljesen érett termésre jellemzõ a friss fûre emlékeztetõ aroma. Egyébként ezek a kapszulás kávék nem drágák: egy csészényi feketeleves a Tanzarúból 120 forintba kerül. Csak kell elõtte egy kávégépet venni. Ez utóbbi egyébként lassan tömegcikké válik: a legtöbb modern irodában találni már ilyet és kezdenek a háztartásokban is áldozni a kb. 40 ezer forintnál kezdõdõ új generációs kapszulás masinákra. Csésze vízinövényekkel, pillangóval dekorálva A kávé intenzív, citrusos jellegéhez illõ, korlátozott példányszámban kapható csészekollekció tükrözi az új kávékeverék könnyed és játékos jellegét. Ez a készlet a Tanzarú kapszulához hasonlóan, csak néhány hétig lesz kapható. A költõi illusztrációk az Onze Dixieme stúdió és a tervezõ, Christian Ghion kreativitását dicsérik. A virágzó vízinövények körül táncoló pillangókkal díszített csésze kiemeli az ínyenc kávé frissességét, vitalitását és eleganciáját. Az utóbbi idõben jelentõsen megnõtt a magyar vendéglátásban a kávézók száma, megjelentek a nagy hálózatok, a Coffeeshop Company, a Coffee Heaven és California Coffee. A világ leghíresebb kávézó lánca, a Starbucks is tervezi, hogy Magyarországon üzletet nyit, de még nem tudni pontosan mikor. A Starbucks kávék élvezetéhez tehát egyelõre még Bécsig kell elzarándokolni a magyaroknak. Fagylalttal, fahéjjal, kardamommal A kávét, ma már nemcsak azért isszuk, hogy felfrissüljünk, vagy hogy tovább tudjunk fenn maradni, sõt nem is csak megszo- Egyikõjük Kovács Antal, aki kiváló sommelier is, szép sikert ért el az egyik legutóbbi tokiói kávés világbajnokságon. A Banana Mocca címû kompozíció cukros-fûszeres koktélnak tûnik a recept alapján, de azért ide írom összetevõit, hátha olvasóink közül akad, aki ki akarja pró- kásból. A kávéválaszték az éttermekben, az utóbbi évtizedben gyökeresen átalakult. Jobb helyeken legalább 5-10 féle kávét lehet kérni. A kávékat ma már nemcsak tejhab és tejszínhab díszíti, megszórva kakaóporral vagy fahéjjal, jobb helyeken némi kardamommal. A jegeskávé térhódításával párhuzamosan gyakori, hogy a bálni: egy negyed banán, 2,5 cl tejszín, banánszirup, tej, gyömbér, kardamommag, nádcukor és kávé keveréke forrón tálalva. forró nedût kombinálják fagylaltokkal, függetlenül attól, milyen évszak van. Bár a magyarok lelkes kávéivók, mégis kevés barista, azaz diplomás kávétudor dolgozik a vendéglátásban. Feladatuk körülbelül ugyanaz, mint a sommelier-knek, akik a borok nagymesterei. véra jut a boltokban eladott kávé kétharmada, de tovább nõtt a kereslet az instant 3 in 1 iránt. A kávé kiskereskedelmi forgalma értékben 5 százalékkal emelkedett 2008 augusztus-2009 júliusban, az elõzõ hasonló idõszakhoz képest Mennyiségben az értékesítés stabilan Kávéivó nemzet a magyar Évi 50 milliárd forint felett a kávé kiskereskedelmi forgalma. Õrölt pörkölt ká- mintegy 26 ezer tonna. A legkedveltebb kávéfajták árai 7-11 százalékkal drágultak egy év alatt állapította meg a Nielsen piackutató vállalat. A boltokban eladott mennyiség kétharmada (67 százalék) jutott a legnépszerûbb õrölt pörkölt kávéra a legutóbbi két évben. Ugyanakkor a hazai kávépiacon az instant termékek dinamikusan fejlõdtek az elmúlt idõszakban. A Nielsen által mért 90 élelmiszer kategória között a kávé a legnagyobb forgalmú tíz termék egyike. Megelõzi többek között az ásványvizet, gyümölcslevet, étolajat és szeletes csokoládét. A kereskedelmi márkás kávék részaránya a mennyiségi eladásokból az idei elsõ félév hónapjaiban 14 és 17 százalék között mozgott. Így némileg meghaladta az élelmiszer forgalmon belül a kereskedelmi márkák átlagosan 14 százalékos, átlagos elsõ félévi mutatóját. A beszerzési helyeket vizsgálva megállapítható: korábban megállt a bolti forgalom koncentrációja, a legutóbbi évben viszont folytatódott. A kávé mennyiségi eladásai- ból a 400 négyzetméteresnél nagyobb üzletek, 2008 augusztus-2009 júliusban 65 százalékot vittek el. Négy százalékponttal többet, mint egy évvel korábban. Így a hagyományos, 400 négyzetméteres és kisebb boltok piaci pozíciója gyengült. E.L. Fogyasztóként ért sérelmeit, panaszait illetõen keresse fel honlapunkat: Kérdéseire szakjogászunk válaszol.

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA A hatóság 2004 óta évről-évre, visszatérő rendszerességgel

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Mit is jelent az online vásárlás?

Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Mit is jelent az online vásárlás? Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Mit jelent az internetes (online) vásárlás? Mit is jelent az online vásárlás? Az internetes vásárlás a távollévők

Részletesebben

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni?

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Az általános árfeltüntetési szabályoknak megfelelően a webshopban kínált termékek esetében is a fogyasztó által ténylegesen

Részletesebben

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató Vedd a neten! webshop minősítő workshop 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban (2013. március 6. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadás célja Új, hazánkban 2014-től alkalmazandó uniós

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Regisztráció A webáruházban megrendelés leadásához nem szükséges regisztráció, azonban többszöri megrendelés esetén ajánlott regisztrálni a webáruházban. A webáruház kosaras

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Biztonságos internetet na de hogyan?

Biztonságos internetet na de hogyan? Helyünk a világban Ságvári Bence Biztonságos internetet na de hogyan? Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra konferencia, 2012.09.26., MTA Helyezzük el magunkat Európa térképén Egy vagy több kockázatos

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor különös tekintettel a 2017. január 1. utáni változásokra Petrik Sándor A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése a háttérintézményi átalakulást követően 2017. január 1. után főszabály szerint a Kormány általános

Részletesebben

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás)

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) Iktatószám: Tárgy: BEO/001/00725-0002/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tanácsai a karácsonyi vásárlásokhoz

A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tanácsai a karácsonyi vásárlásokhoz A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének tanácsai a karácsonyi vásárlásokhoz A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége az idei karácsonyi szezonban célzott,

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Master Sound Effect Kft. termékeiből kiválasztott árucikknek

ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Master Sound Effect Kft. termékeiből kiválasztott árucikknek ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Master Sound Effect Kft. termékeiből kiválasztott árucikknek a www.galaxisdj.hu honlapon, illetve Master Sound Effect

Részletesebben

fogyasztóvédelmi szemmel

fogyasztóvédelmi szemmel Fogyasztói i tudatosság és s vásárlv rlói öntudat fogyasztóvédelmi szemmel dr. Kathi Attila főosztályvezető Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya A Magyar Fogyasztó 2007 Budapest,

Részletesebben

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató Vevőtájékoztató A webshop üzemeltetője a DXN Europe Kft. Székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi út 63. Ügyfélszolgálati irodája: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. Telefonszáma: (+36-) 1/236-0164 Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van?

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Válasszon testreszabottan! Bankválasztó Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, és válassza ki bankját, bankszámláját tudatosan! ERRE

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződés tárgya a Beyond Beauty Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon

Részletesebben

Melyek a legfontosabb jogszabályok, amelyek az online vásárlásokra vonatkoznak?

Melyek a legfontosabb jogszabályok, amelyek az online vásárlásokra vonatkoznak? Melyek a legfontosabb jogszabályok, amelyek az online vásárlásokra vonatkoznak? A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

JÓ, HA TUDJUK. Ünnepek előtt és után

JÓ, HA TUDJUK. Ünnepek előtt és után JÓ, HA TUDJUK Ünnepek előtt és után Vásárlás előtt A vásárlásra való felkészülést érdemes már otthon elkezdeni: számba venni, hogy mit is szeretnénk vásárolni, hol és körülbelül mennyi pénzt szánunk a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.sexfashion.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 45/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság összehangolt

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz.

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján http://allorabyzia.hu

Részletesebben

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése.

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.honeytoys.hu Üdvözöljük az X Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.honeytoys.hu webáruházban

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Megatherm Kereskedelmi Kft. Székhely: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 135. Cégjegyzékszám: 13-09-071461 Adószám: 12098934-2-13 Bejegyző cégbíróság

Részletesebben

ÉRTÉKSZIGET WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÉRTÉKSZIGET WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÉRTÉKSZIGET WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Tartalom: 1. Bevezetés 2. A megrendelés módja 3. A kosár használata 4. Kedvezmények, kuponok 5. Megrendelés/Vásárlás 6. Fizetés 7. Szállítás

Részletesebben

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. E - M A I L : a s z a k a c s 1 @ g m a i l. c o m

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. E - M A I L : a s z a k a c s 1 @ g m a i l. c o m PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. M E R K AT I N G I N N O V Á C I Ó S É S TA N Á C S A D Ó K Ö ZH A S ZN Ú N O N P R O F I T K F T. C Í M : 5 0 0 0, S Z O L N O K T I S Z

Részletesebben

HORLUX Tájékoztató Tanfolyamszervezőknek

HORLUX Tájékoztató Tanfolyamszervezőknek HORLUX Tájékoztató Tanfolyamszervezőknek Tanfolyamszervezői segédlet Napjainkban egy oktatási cég portfóliójának népszerűsítése nem egyszerű feladat. Hogy őszinte legyek, mostanában szinte minden termék

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Regisztráció Webáruházunkban az üzleti ügyfelek részére sem kötelező a regisztráció a vásárláshoz. Távszerződés

Részletesebben

ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER

ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER Vásárlás előtt ismerje meg a jogait! Vásárlóként, amikor egy termékért vagy szolgáltatásért fizet akár online, akár egy boltban, saját országában vagy bárhol az EU-ban,

Részletesebben

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok Sebõ Elektronik - Sebõ Attila e.v. internetes csomagküldõ kereskedelem Általános fizetési rendelési és szállítási feltételek és tájékoztató a panaszkezelés módjáról Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Részletesebben

Csavarda mobil áruház

Csavarda mobil áruház Csavarda mobil áruház Használati útmutató Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarda mobil áruház alkalmazást, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. TARTALOMJEGYZÉK 1. Letöltés 2. oldal 2.

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

Hogyan építsünk jó webáruházat? dr. Nyeste Gábor fps webügynökség ügyvezető

Hogyan építsünk jó webáruházat? dr. Nyeste Gábor fps webügynökség ügyvezető Hogyan építsünk jó webáruházat? dr. Nyeste Gábor fps webügynökség ügyvezető Kik is vagyunk? A célzott webes megoldások ügynöksége! Az e-kereskedelemről Adatok: A GKIeNET 2700 magyarországi legális webshopot

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybe

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Szanex.hu - ÁSZF - 2015. Szanex.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Megrendelés menete. 1. Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő terméket!

Megrendelés menete. 1. Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő terméket! Megrendelés menete 1. Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő terméket! 2. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba! ( Kosárba kifejezésre kattintva.) 3. Amennyiben szeretne további terméket kosárba

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2012. augusztus KutatóCentrum 1036 Budapest, Lajos u. 103. Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Az e-vásárlást kipróbálók, az online

Részletesebben

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes jogsértések elleni fellépés, áldozattá válás megelőzése az Internet Hotline tapasztalatai tükrében Miről lesz szó? 2 1. Jogsértések az online

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban: a Lebonyolító ) által a

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek A jelen feltételek tartalmazzák a www.zsibizoo.hu (Herman Richárd E.V.) webáruházban (a továbbiakban: webáruház/weboldal) forgalomba hozott

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

Hogyan legyek tudatos pénzügyi fogyasztó?

Hogyan legyek tudatos pénzügyi fogyasztó? Hogyan legyek tudatos pénzügyi fogyasztó? Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség A program a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával valósul meg. 2015. március Pénzügyi

Részletesebben

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Iktatószám: Tárgy: BE/13/00872-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Ászf hatálya Szolgáltató (Léleksziget) weblapján: leleksziget.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bakos és

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi adatok

Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat- és információ közzététel: a./ A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve: Halasi Városgazda Beruházó,

Részletesebben

marketing gyorsindító alapvetések

marketing gyorsindító alapvetések marketing gyorsindító alapvetések munkafüzet!1 Kiadja: Oláh Sándor Mérhető Marketing Megoldások 2015. Minden jog fenntartva. A jelen jegyzet tartalmának másolása, sokszorosítása, közzététele bármilyen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK - VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR

VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK - VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK - VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR Kedves Válaszadó! A "Vásárlási Szokások - Vízöntő Gyógyszertár" Kérdőív kitöltésével segítsen nekünk, hogy az Ön számára legmegfelelőbb szolgáltatást tudjuk nyújtani.

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kutyubazar.hu. weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás

Részletesebben