KPN Megújuló köznevelés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KPN 2014. Megújuló köznevelés"

Átírás

1 KPN Megújuló köznevelés Az idei KPN programjairól sok szélsőséges visszajelzést kaptunk a résztvevő pedagógusoktól, a vélemények azonban egy fontos terület vonatkozásában megegyeztek: minden műveltségterületen kiváló pedagógiai gyakorlatot láthattunk, és a 33 bemutató kollégában nagyszerű pedagógus személyiségeket ismerhettünk meg. A szóbeli vélemények mellett egy, a résztvevők többségének gondolatait visszatükröző eszköz (elégedettségi kérdőív) is rendelkezésünkre áll, amely szerint a hét előadásainak többsége is pozitív értékelést kapott (lásd az összefoglaló végén a táblázatot). Az alábbiakban dióhéjban közreadjuk az egyes programok rövid tartalmát, valamint az általunk legfontosabbnak vélt gondolatokat. A nyitónapon kevés új információ hangzott el az OFI munkatársai részéről a fejlesztési projektek eredményeiről, amit nagyon sajnálunk. Az Intézet honlapja ( azonban gazdag tájékoztatási anyagokkal várja az érdeklődőket, amelyekből megismerhetjük az új generációs tankönyveket, a természettudományos nevelés felfedeztető tanulás és tanítás modelljét, tanulmányozhatjuk a kidolgozása alatt lévő egész napos iskola koncepcióját, olvashatunk a Tanári alkalmassági vizsgálat című kutatás eredményeiről, a kerettantervek kiegészítéséről, a pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének komplex fejlesztéséről, a tudásmegosztás központosított, horizontális és hálózatos formáinak rendszerszintű összehangolásáról, különböző nevelési-oktatási programok fejlesztéséről.és még hosszan sorolhatnánk a fő és alprojektek témáit. Szintén a nyitónapon hallhattuk Dr. Setényi János nagyszerű előadását a jó iskoláról, ami kiváló támpontokat, és egyben önértékelési szempontokat is adott az intézményeknek. Röviden, az intézményi működés megítélésének fő szempontjai: Teljesítményközpontúság/Magas elvárások Tanulásközpontú iskolavezetés Egyetértő és összetartó tantestület Az oktatási tartalom és tanulási lehetőségek minősége Az iskola légköre Az iskola értékelési képessége Szülők bevonása A tantermi légkör A tudatos pedagógia A nyitónapon hallhattuk három óvodai szakember előadását. Barnáné Likovszky Márta szaktanácsadó elmondta, hogy elvégezte az OFI szaktanácsadói képzését, és így az óvodák vezetői és az óvodapedagógusok is kérhetik segítségét, ha bizonytalanok, vagy szeretnének szakmai kérdésekben megerősítést kapni. Wölfling Zsuzsa szakértő tanfelügyelőként részt vett az intézményeket és pedagógusokat ellenőrző próba ellenőrzési folyamatban, és ennek tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Ismertette az eljárási folyamatot, ellenőrzött dokumentumokat, és az 1

2 óvodában tapasztaltakat. Egy nagyon pozitív beállítottságú, szakmailag elkötelezett, segítő szándékú tanfelügyelőt ismerhettünk meg személyében. Rádokiné Nagy Éva annak az óvodának a vezetője, amelyben Wölfling Zsuzsa ellenőrzést végzett. Az óvodavezető elmondta, hogy hogyan élték meg a vizsgálatot, mire hívták fel a tanfelügyelők a figyelmüket. Az ellenőrzésről nagyon pozitív élmények maradtak meg az óvodavezetőben és kollégáiban is egyaránt. Reméljük, a három előadó meghallgatása után a kőbányai óvodapedagógusok is kicsit nyugodtabban tekintenek a hivatalos vizsgálatok elé, hiszen megtapasztalták, hogy az ellenőrzés segítő, fejlesztő szándékú. Dr. Péter Szarka Szilvia A kreatív klíma című előadása nyomán átfogó képet kaptunk a kreatív személyiség jellemzőiről, fejlődésének szakaszairól. Óvatosságra intette a hallgatóságot a kreativitás megállapításához alkalmazott Torrence féle teszt kizárólagos használatával kapcsolatban. A teszt a kreativitás egyetlen elemét, a divergens gondolkodási képességet mutatja meg, és e mellett számos tényező létezik még. A kreativitás kibontakoztatására serkentő légkörről pedig megtudtuk, hogy a lazább, nem teljes figyelmet igénylő tevékenységek közepette, a bizalomteljes kapcsolatokban, a kihívást jelentő feladatokban, a szabadság és autonómia átélése közben, a sokféle nézőpont lehetőségét biztosító helyzetekben adódnak a legjobb ötleteink. Szilvia munkássága nyomán hamarosan napvilágot lát egy kreatív légkör diagnosztizálására alkalmas kérdőív. Dr. Aczél Petra személyisége önmagában élmény volt. Egyszerűen, sőt népszerűen szólni tudományos kérésekről csak az képes igazán, aki az adott tudománynak kiváló művelője. Figyelmet megragadóan, hatásosan mutatta be a hatékony kommunikáció jellemzőit, könnyed stílusban, szellemesen, a mindennapi élettapasztalatokból merített hasonlatokkal és példákkal. Milyen a hatásos kommunikáció? Címszavakban: motiváló, megerősítő, visszatükröző, identitásformáló, empatikus, dramatikus, nyitott kérdéseket alkalmazó, figyelő, emlékeztető, alternatívákat felkínáló. Érdemes lenne őt többször hallgatni, már csak az általa közvetített minta miatt is. Az érdeklődőknek javasoljuk felkeresni honlapját, ahol több előadása is visszanézhető: Dr. Kenesei Éva a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának docense, a zenei nevelés témakörében több szakkönyv szerzője, A kisgyermekek zenei nevelésének módszerei című előadásának első felében a kodályi alapok, elvek érvényesítését hangsúlyozva az intézményes zenei nevelés jelen helyzetét foglalta össze. Az e területen alkalmazható pedagógiai módszerekről csak érintőlegesen esett szó, mivel az előadó tapasztalata szerint ezek alkalmazása megfelelő a gyakorlatban. Sok információt hallottunk a pedagógus képzés problémáiról, tapasztalatairól is az előadás során. A program második fele tartalmazott leginkább új, inspiráló információt, amikor is a jelentősebb hazai és külföldi zenei alternatív módszerek kerültek bemutatásra. A jelenlévők arra kaptak bíztatást, hogy az érdeklődést kiváltó eljárásokat érdemes kutatni, utána nézni, amelyekből akár egy-egy elem is átvehető, amely színesíti, gazdagítja a saját gyakorlatot. Az előadás pp-je megtalálható a honlapunkon (xpszk.hu). Härtlein Károly a Budapesti Műszaki Egyetem, Demonstrációs Laboratóriumának tanszéki mérnöke Tudománycseppek gyerekeknek címmel tartott nagysikerű előadást és bemutatót a főként óvodapedagógusokból álló közönségnek. A természettudományoktól, így a fizikától, való elfordulás világméretű jelenség. Ennek egyik lehetséges oka az, hogy az utóbbi évtizedekben a Fizika tantárgy óraszáma drasztikusan lecsökkent a közoktatásban. A kísérletezésnek nagyon fontos szerepe van a 2

3 természettudományos szemlélet megalapozásában. A bemutató során a háztartásokban megtalálható egyszerű eszközök segítségével mutatta meg Härtlein Károly, hogy a fizika mennyire átszövi a mindennapjainkat. Hangsúlyozta, hogy a természettudományos nevelés első színtere az óvoda, ahol az érdeklődés felkeltése, a csodák megmutatása milyen fontossággal bír, s ezzel egyben igyekezett rávilágítani a fizika tudás-tanulás fontosságára is. F. Farkas Tamás képzőművész, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar egyetemi tanára. Játszó-tér című előadásában saját kutatási területét, mint a jövőbe mutató, korszerű vizuális szemlélet egy lehetséges megközelítésmódját, a paradox formákat és a lehetetlen alakzatokat mutatta be. A lehetetlen, síkbeli alakzatok térhatásukat tekintve kétértelműen viselkednek, többszintű spirális szerkezeteket, önmagukba visszatérő, folytonos láncolatokat, összefüggő textúrákat alkotnak. A képet kialakító formák bonyolult rendszere olyan kombinációban szerepel, ahogy tapasztalatunk szerint nem fordulhatnak elő a valóságban, ezért a megtervezett alakzat (tárgy) nem készíthető el. (Penrose háromszög, Möbius szalag alapján). Az előadó tapasztalata szerint az építészmérnök hallgatók formakultúrája, térlátása igen alacsony szinten áll, ezért fontos már a 6-7 éves gyermekek vizuális nevelésében hangsúlyt fektetni a formákkal való játékra. A formákat elforgatva, új nézőpontból elrendezve új és érdekes képet kapunk, amely megalapozza a későbbiekben, pl. egy számítógép alaplap vagy egy hipermodern többszintes autópálya bonyolult rendszerének elképzelését. A Tanár úr előadói stílusa igen egyéni volt, sokszor (zavaróan) elkalandozott a témától, amit a jelenlévő kollégák példásan toleráltak. Dr. Arató Ferenc a Pécsi Tudományegyetem Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék egyetemi adjunktusa és Auth Andrea egy kompetencia alapú fejlesztő eszközt mutattak be interaktív foglalkozáson a Tehetségnap keretében. A Lapot kérünk! című taneszköz a matematika tantárgyhoz kínál bármely módszer vagy tankönyvcsalád mellett használható játékot, és egész alsó tagozatban végigkíséri a gyermekek munkáját. A taneszköz, olyan matematikai kompetenciákat fejlesztő játék, melyeket első osztályos koruktól kezdve örömmel használhatnak a gyerekek. Örömmel, mert játék, mert a gyermekek életkori sajátosságaira épít, mert társas kapcsolatot hoz létre, mellyel nem elszakítja, elszigeteli, hanem közösséget építve közelebb hozza a társakat egymáshoz. Mi, résztvevő pedagógusok 90 percen át játszottunk számoltunk, figyeltünk. Kellemesen elfáradva, új élménnyel és ismeretekkel gazdagodva álltunk fel az asztaloktól. A résztvevők elégedettsége alapján idén Verbai Lajos, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének előadása volt a legsikeresebb. Kőbányát ismét egy új oldaláról ismerhettük meg. Szemléletes áttekintést kaptunk a városrész történelméről, miközben Gvadányitól Petőfin, Kölcseyn át, Hock Jánosig az irodalmai kötődések hallatlan tárházát sorakoztatta fel számunkra, izgalmas történeteket mesélve a magyar irodalom és történelem legnagyobb alakjairól. Az élményt a Zrínyi Miklós Gimnázium diákja tették teljessé, akik a híres költők kőbányai ihletésű, vagy témájú verseivel illusztrálták Verbai Lajos előadását. A nagy sikerre tekintettel egy előadássorozatot tervezünk, ahol meghallgathatnánk az előadó tarsolyában lévő többi érdekes történetet is. Mohás Lívia író és pszichológus a pozitív életszemlélet taníthatóságáról tartott előadást. Legjobb és leghitelesebb példa önmaga volt, ahogy láthatóan erőfeszítést kívánó, nehézkes mozgása ellenére, 3

4 derűt és bizalmat sugárzó mosoly kísérte végig az előadását. Egy hosszú élet tapasztalata, tudása és bölcsessége hatotta át mondanivalóját, melynek lényege, hogy a pozitív életszemlélet felnőttkorban már önmagunk felelőssége, döntés arról, hogy a jóra irányítjuk a figyelmünket minden helyzetben. Tartsuk észben, hogy viselkedésben, szemléletben valamelyest igazodunk a környezetünkhöz, átvesszük a minket körülvevők jellemző lelkiállapotát. Tudatosan válasszuk a pozitív kisugárzású emberek társaságát. Félelmeink táplálják leginkább az energiátlan, depresszív hangulatot, állapotot, fontos önismereti munka szembenézni, megszelídíteni saját félelmeinket. Pedagógiai jó gyakorlatok Az iskolákban és óvodákban idén nem jelöltünk meg a téma fókuszt, helyi innovációk, kipróbált, hatékony módszerek bemutatásának felajánlását vártuk. A kerület köznevelési intézményeinek aktivitását jelzi, hogy összesen 10 iskolában, és négy óvodában látogathattunk órákat és foglalkozásokat. Az órákon részt vettek a PSZK munkatársai vagy a kerületi szakmai műhelyvezetők, akik vezették a szakmai megbeszéléseket, és akiknek segítségé 1 vel készült az alábbi összefoglalás. Harmat Általános Iskola Tananyag: Ezerarcú Magyarország Komplex óra Tantárgy: magyar, környezetismeret, informatika Évfolyam: 4. osztály Tanít: Mátrainé Borbély Lívia A bemutatóóra egy hathetes projekt zárása volt, a főszereplők a gyerekek voltak. Az osztály nyolc utazási irodát alakított, így minden tanuló feladatot, szerepet kapott. A gondosan összeállított kiselőadások Magyarország ezer arcát mutatták be projekt módszerrel, jelentős településeit, nevezetességeit, különlegességeit, építészeti és szellemi kultúráját, gasztronómiáját, térbe és időbe foglalva. A komoly szakinformációk özönét a könnyed gyerekhumor kísérte. A kézzel írott gyönyörű prospektusokat elkapkodta a közönség, a látványosan elkészített Power Point bemutatókat pedig elismeréssel csodálta. (Kocsis Hedvig) Tananyag: A Mozabook alkalmazása a nyelvtanórán Tantárgy: Magyar nyelv Évfolyam: 2. osztály Tanít: Reisz Gáborné A kolléganő nagyon alaposan megtervezett, szépen felépített órát tartott. Fokozatosan nehezedő feladatokat adott a tanulóknak, amelyeket egyénileg és csoportokban oldottak meg. Az órán figyelt a pedagógus a szóbeli és írásbeli kommunikációs képességek alapozására, a nyelvi-helyesírási szabályszerűségek elsajátítására, a Mozaik Kiadó digitális oktató programját alkalmazta a tanórán, amelyet már két éve alkalmaz a tanórai tanítás-tanulási folyamat során. Köszönjük Katinak, hogy betegen, hangszalaggyulladással is megtartotta az órát. (Novák Mária) 1 Sajnos nem kaptuk meg minden kollégától a kért visszajelzést, ezért néhány bemutató hiányzik a sorból. 4

5 Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tananyag: Erkölcsi kérdések tisztázása drámás módszerekkel egy tananyagban nem szereplő novella feldolgozása során Tantárgy: Magyar irodalom Évfolyam: 6. osztály Tanít: Katona Zsuzsanna Rövid tanári bevezető után a diákok vették át a szót. Ötletbörze, zsebszövegek, csoportalakítás, betűkirakó majd kötélhúzás következett. Húzás és összetartás úgy, hogy közben a gyerekek elmondhatták rövidtávú vágyaikat, erősségeiket. Ezután jött a legnehezebb feladat: csoportonként átkelni a felfordított padon. Mindannyian éreztük az összetartás, együttműködés, kölcsönös segítségnyújtás, kitartás, akarat, elszántság, pozitív hozzáállás, bizalom fontosságát a próbálkozásokban. Az óra második felében kaptak szerepet a zsebszövegek. Mindenki felolvashatta és elhelyezhette a padon az idézetét, majd egy Republic dallal és szemkontaktus-játékkal zárult a foglalkozás. (Hadnagy Ágnes) Tananyag: A dráma eszköztárának alkalmazása az erkölcsi normák megszilárdításában Tantárgy: Magyar dráma Évfolyam: 4. osztály Tanít: Péterné Csókási Beáta Oldott légkörű, pörgős, a tanár által nagyon jól irányított óra, amely során drámatechnikák sorával találkozhattunk. A gyerekek magabiztosan, bátran készítettek állóképeket, adtak elő jeleneteket, sorakoztattak fel érveket és ellenérveket, mutatkoztak meg a különböző helyzetekben, miközben beleképzelhették magukat egy mindenki által kedvelt méhecske helyébe, aki egy nagyon nehéz döntésre kényszerült. Az óra végére a gyerekek saját tapasztalás útján szembesülhettek a döntéshozatal nehézségével, és találkozhattak azzal a dilemmával, hogy hogyan lehet helyes döntést hozni úgy, hogy ne kerüljenek szembe a barátokkal, és a saját lelkiismeretük is tiszta maradjon. A döntésről az jut eszembe, hogy mondatot kellett a negyedikeseknek befejezniük, melyet én így folytatnék: nem könnyű, de jól döntöttem, amikor ezt az órát választottam, mert jó volt látni lelkes pedagógus kollégát, aki ezzel az órával is azt bizonyította a dráma helyét, és szükségességét bármelyik iskolában bármelyik osztályban. (Pappné Oláh Tünde) Tananyag: A játék szerepe a korai nyelvoktatásban Tantárgy: Angol nyelv Évfolyam: 1. osztály Tanít: Haluska Gabriella A bemutató órán az 1. évfolyam angol tagozatának gyakorlati munkájába kaptunk betekintést. Az óra témája az eddigi tanórák munkájára épülő gyakorló óra volt, szókincsfejlesztéssel. Az óra vázlata nagyon informatív, percre pontosan kidolgozott jól követhető volt, melyből már ekkor is kitűnt a pedagógus mennyire tudatos, felkészült szakember. Az óra cél és feladatrendszerének megvalósítása során, kiemelt figyelmet fordított a tanulók életkori sajátosságaiból adódó játékosságra, mozgásigényre, a tartós figyelem képességére, a befogadható új anyag 5

6 mennyiségére. A gyermekek lankadatlan érdeklődése és aktív együttműködése, a mozgásos - kommunikációs játékok és az írásbeli munka ideális arányban való alkalmazásának eredménye, melyet Gabi kiváló érzékkel a játékosság javára oldott meg. A kommunikáció kizárólag angol nyelven folyt, úgy a pedagógus, mint a gyerekek részéről, ezáltal az angol nyelvi kompetenciák gyakorlására, egyénileg és csoportosan is gazdag lehetőség nyílt. Haluska Gabriella személyében egy tudatos, lendületes, játékos kedvű, ötletgazdag pedagógust ismerhettünk meg. (Murányiné Bényei Ibolya) Kada Mihály Általános Iskola Tananyag: Kísérletező természettudományok Tantárgy: Biológia - Kémia Évfolyam: 5. osztály Tanít: Galambosné Varga Szilvia, Takácsné Tóth Ágnes Dupla órában, kéttanítós tehetségfejlesztő szakköri foglalkozás keretében ismerkedtek meg a Kada Mihály általános Iskola 5. osztályos tanulói a vízzel, mint az élet egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen elemével. Oldott légkörben, kíváncsi, az új ismeretek befogadására kész diákok a két módszertanilag és szakmailag kiválóan felkészült kolléga vezetésével természettudományos ismereteket szereztek igen változatos formában. Az előzetes felkészülést igénylő kiselőadás, otthon illetve a foglalkozás során végzett kísérletek, a tanulói prezentáció tették érdekessé, változatossá a foglalkozást. A kollégák által kitűzött nevelési, oktatási célok megvalósultak. A digitális technika adta lehetőségeket a pedagógusok kihasználták. Érdekes, újszerű és példamutató foglalkozáson vehettek készt a kollégák, akik nagyra értékelték a látottakat, amelyet a kollégák által kitöltött elégedettségi kérdőív adatai is alátámasztanak. (Lévainé Szabó Zsóka) Tananyag: Tanulási képességek célzott fejlesztése tanítási órán Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1. osztály Tanít: Jászfalvi Ildikó Ildikó kiemelkedően színvonalas óravázlatot adott át a kollégáknak! Az óra első részében artikulációs és téri illetve síkban végzett iránygyakorlatokat végeztek a gyerekek. Megismerkedtünk a programfallal és az ennek segítségével végzett feladatokkal. A sajtot osztó róka című mesét az óra második részében dolgozták fel. Az óra erősségei voltak: átgondolt, következetes módszertani felkészülés, folyamatos tevékenykedtetés, vizuális figyelem, emlékezet csoportmunkában történő fejlesztése, játék (szaladgálós tollbamondás) csoportmunkában. Ez a feladat osztatlan sikert aratott! Mind elméleti felkészültséget tekintve, mind gyakorlati megvalósításban kiváló órát nézhettünk meg. (Ujváriné Németh Rita) 6

7 Keresztury Dezső Általános Iskola Tananyag: Vizuális kommunikáció/tantárgy és környezetkultúra, kompozíciós és díszítőgyakorlatok Tantárgy: Rajz, vizuális kultúra Évfolyam: 5. osztály Tanít: Dr. Géczi-Laskai Judit A választott téma (GÖRÖG MŰVÉSZET SZÍNHÁZI MASZK TERVEZÉSE), annak feldolgozása és módszerei maximálisan illeszkedtek a Nemzeti alaptantervben foglaltakhoz. Az óra felépítése, időbeosztása példaértékű volt. Az előző órák anyagához való visszacsatolás, a motiváló és elgondolkodtató képek megjelenítése röviden, lényegre törően foglalta össze a közölni szánt új ismereteket. Folyamatos tanári segítséggel, irányítással ismerkedtek a gyerekek az agyaggal. Az alkotás során teljesen feloldódtak a tanulók, így kellemes, jó hangulatú légkör alakult ki. Rendkívül ötletes módon, előzőleg fotókat készítettek a grimaszoló gyerekekről, amelyek felhasználásával készíthették el saját maszkjukat. Így a közös értékelés szinte spontán kialakult, amikor a kész alkotásokat önkéntelenül az arcuk elé emelték. (Erdeiné Krobák Edit) Tananyag: Az önismeret szerepe a társas kapcsolatokban Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. osztály Tanít: Vincze Sándor Vince Sándor Erkölcstan órája meggyőzött arról, hogy hogy ennek az új tantárgynak van helye az iskolában. Főként, ha megtaláljuk a korosztályt érintő és érdeklő aktuális kérdéseket, és kellő tapintattal, nyitottsággal, tisztelettel fogadjuk a gyerekek gondolatait, véleményét, és bizalommal teli légkörben vonjuk be őket a témák feldolgozásába. A Tanár Úr mindezeket szem előtt tartva, és a feltételeket megteremtve dolgozott a gyerekekkel a kapcsolatok témában. A kiváló kérdésekkel és feladatokkal, dramatikus játékokkal sikerült megéreztetni, hogy kapcsolataink sokfélék, azokat más érzelmek működtetik. A kapcsolataink közül az egyik kiemelkedően fontos a barátság. A gyerekek véleményformálása, vitakultúrája, együttműködő csoportmunkája rendkívül magas szintű volt, amelyben tükröződtek a korábbi évek pedagógiai munkájának fejlesztő hatásai. (Herczeg Katalin) Tananyag: Tanult szorzótáblák differenciált gyakorlása különféle módszerekkel Kéttanítós matematika óra Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. osztály Tanít: Pappné Záhony Jolán, Pruknerné Főfai Katalin Az óra célja teljes mértékben megvalósult, a már tanult szorzó és bennfoglaló táblákat gyakorolták a tanulók változatos módon, különféle módszerekkel. A gyerekek dolgoztak csoportokban is és egyénileg is, nagyon tetszettek nekik a változatos feladatok. A nehezebben haladó diákok segítése mellett megvalósult az órán a tehetséggondozás is. Az órát megtekintő kollégák főleg azt figyelték, hogyan működik a kéttanítós modell a Keresztury iskolában, milyen mértékben megosztott az óra vezetése a két pedagógus között, mikor és hogyan segíti a nehezebben számoló gyerekeket a másik 7

8 tanító néni. Ebben a modellben nagyon nagy fejlesztési lehetőség rejtőzik, amelynek kibontakozásához nagy előkészület és a két pedagógus nagyfokú együttműködésére van szükség. (Novák Mária) Tananyag: Kiteljesedett állatok (kiegészítéses grafika) Tantárgy: Rajz Évfolyam: 2. osztály Tanít: Szűcs Borbála Az előkészítő részben projektor segítségével vetített a tanítónő képeket csodás, különleges lényekről. Irányított beszélgetés során megbeszélték, hogy milyenek lehetnek meseország csodalényei, a célkitűzésben odaadta a kiegészítésre szánt képrészleteket a gyermekeknek, s meghatározta a tanóra feladatát: lehet darabolni a képeket, fel kell ragasztani a rajzlapra tetszőleges formában, majd ki kell egészíteni tűfilccel csodás, különleges lénnyé. A gyermekek motiváltak, aktívak, érdeklődőek voltak, meseország még képes elvarázsolni ezt a korosztályt is. A tanóra végén közösen értékelték az elkészült munkákat, kinek melyik alkotás tetszett és miért? Bori módszerei, kérdéskultúrája, kedves, odafigyelő, mosolygós lénye elvarázsolta a gyermekeket, és a pedagógus kollégákat is. Mindenki pozitív élményekkel, jó ötletekkel a tarsolyában indult el az iskolából. (Házi Melinda) Kertvárosi Általános Iskola Tananyag: Környezetünk éltető díszei a növények Tantárgy: Környezetismeret Évfolyam: 1. osztály Tanít: Póti Márta A tanító a bemutatóórára kitűzött célt jól teljesítette. Az óra lendületes, jó hangulatú, minden gyermeket aktivizáló volt. A pedagógus alkalmazta a tanóra során a kooperatív munkaformát, differenciált a feladatok adásában. A növényekről közvetlen tapasztalatot szerezhettek a gyerekek. A csoportmunka után közös megbeszélés, értékelés következett, sok dicsérettel. Az órát jónak tartották a kollégák, ezt tükrözték az elégedettségi kérdőívek, és a visszajelzések is. (Orbánné László Márta) Tantárgy: matematika A bemutató órát tartó tanár: Takó Sándorné A részösszefoglaló óra célja az volt, hogy rávilágítson arra, mire figyeljenek az egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása során a tanulók, hogy a típushibákat elkerüljék a feladatok megoldása során. A feladatok kiválasztása, az alkalmazott módszerek megfeleltek a kijelölt céloknak. A pedagógus változatos munkaformák (csoport munka, páros munka, és frontális munka), és szemléltető eszközök, (számkártyák, feladatlapok) segítségével igyekezett rögzíteni a fontos tudnivalókat. Az előkészítés, szervezés megfelelő volt, a kollégák elégedettek voltak a tapasztaltakkal. (Ridovicsné Révész Erzsébet) 8

9 Miénk itt a tér! a cselekvő DÖK Beneiné Kiss Katalin bemutatóján egy diákönkormányzati foglalkozást tekinthettünk meg, ahol a DÖK segítő pedagógus igazi háttérszerepben, facilitátorként engedte, hogy a diákoké legyen a főszerep. Megítélésem szerint a DÖK működésének, és támogatásának legfőbb célja, a diákok mindazon kompetenciáinak fejlesztése, amelyek szükségesek a közügyekben történő részvételhez: kreatív, önálló kritikai gondolkodás, hatékony kommunikáció, elemzőképesség, vitakultúra. A foglalkozást a DÖK elnöke vezette, és a téma az volt, szükség van-e egyáltalán az általános iskolában diákönkormányzatra? A diákok vitatkoztak, pro és kontra, érveket gyűjtöttek a DÖK létjogosultsága mellett, és ellen. A kezdetben nehezen induló érvgyűjtést követően komoly, valóságos vita alakult, a gyerekek rátapintottak a DÖK működés lehetséges gyenge pontjaira, amelyeket az alábbiakban lehetne összefoglalni: Nem jó, ha a pedagógusok a tanulmányi eredmény alapján befolyásolják a képviselők megválasztását. Hagyni kell a gyerekeknek ezt a jogukat gyakorolni. Nem jó, ha a DÖK feladata kimerül a különböző programok szervezésében, pláne, ha kizárólag a képviselők cselekszenek Legalább ilyen fontos az érdekképviselet, és erre meg kell őket tanítani, mindkét oldalon. Azokat is akiket képviselnek, és azokat is, akik képviselnek. Szükség van az általános iskolában a DÖK-re, hiszen valahol el kell kezdeni De a működés a kezdet kezdetén se legyen formális, a pedagógusok támogatásával a gyerekeké legyen a főszerep. A foglalkozáson az iskola igazgatója is részt vett, és jó volt megtapasztalni, hogy az iskolában a diákok tényleg megfogalmazhatják gondolataikat az iskolavezetésnek is, érdemi párbeszéd tud működni. (Herczeg Katalin) Szervátiusz Jenő Általános Iskola Tananyag: Gyakorló nyelvtan óra Tantágy: Magyar nyelv Évfolyam: 5. osztály Tanít: Kocsis Zsuzsanna A tanóra felépítésén nem csak a nagyon tudatos tervezés és alapos szaktárgyi tudás érződött, hanem a sikeres oktatáshoz szükséges módszertani felkészültség is. A kisebb nagyobb csoportok és a tanuló párok kialakítása a külső szemlélők számára is egyértelművé tette, hogy Zsuzsa számára mennyire fontos a tanítás-tanulás folyamatában a gyerekek egyéni képességeihez való igazodás. Az óra folyamán valamennyi munkaforma megjelent és számos kooperatív tevékenységet végeztek a tanulók. Ez utóbbiak közül a leglátványosabb az IKT táblánál dolgozó 3 tanuló munkája volt, ahol mi is jól követni tudtuk a gyermekek számára kiadott feladat típusokat. A bemutatón résztvevő kollégákat lenyűgözték a látottak, valamennyien rengeteg tapasztalattal, ötletekkel gazdagabban jöttünk el. Jó lenne sok ilyen színvonalas bemutatót látni! (Czédly Mariann) 9

10 Tananyag: Lakóhelyünk, Budapest Tantárgy: Földrajz Évfolyam: 8. osztály Tanít: Juhász Richárd Az óra nagyon alaposan megtervezett, gondosan felépített, a számítógépes technikát magas szinten alkalmazó és szemléletes, látványos volt. A tanóra anyagához, amely fővárosunk Budapest volt, irodalmi, történelmi, művészeti ismeretek is kapcsolódtak. A diákok pontosan használták a földrajzi szakkifejezéseket. Nagyon változatos óravezetést láthattunk, váltakozott az óra során a frontálisan és a csoportosan végzett feladatok megoldása. Az óra végén maradt idő az órai tananyag átismétlésére, a házi feladat és tanulnivaló rögzítésére, és az értékelésre is. A bemutatóórát tartó kolléga ebben a tanévben kezdett tanítani az iskolában, mégis vállalta, hogy megmutatja az osztállyal, hogyan dolgoznak együtt. A Tanár Úr szakmai elhivatottsága, tudása, felkészültsége példaértékű. (Novák Mária) Ez nekem gyerekjáték egy kipróbált fejlesztő program Járfás Adrienn A kolléganő tanító és fejlesztőpedagógus végzettséggel is rendelkezik, kifejlesztett egy olyan társas játékot, amelyet használhatják a tanulók fejlesztéséhez a fejlesztőpedagógusok, 1-2. osztályban tanító pedagógusok a lassabban haladó diákok fejlesztéséhez, valamint az idegen nyelv tanítása során is kreatív módon alkalmazható. Adrienn ismertette a játék lényegét, szabályait, majd a jelen lévő kollégák csoportokban kipróbálták, játszottak a társas játékkal, megismerkedtek a felhasználhatósági lehetőségekkel. (Novák Mária) Tananyag: Ritmuskészség fejlesztésének lehetőségei Tantárgy: Ének-zene Évfolyam: 3. osztály Tanít: Vári Ildikó A Szervátiusz Jenő Általános Iskola 3. b osztályában ének-zene órát látogattunk. A nagy létszámú érdeklődők között voltak az iskolában tanító kollégák, más iskolákból érkezett tanítók, ének-zene tanárok, óvodapedagógusok. Vári Ildikó tanító sokoldalú munkájából láthattunk egy lendületes, jól felépített, mozgalmas, érdekes énekórát. Mivel bábszakkört is vezet, az órát bábozás keretezte. Az elején báb lovakkal vonultak be a gyerekek, majd a végén ezeket táncoltatták meg, és így vonultak ki. A jól felépített óra a ritmusra épült, a tanult dalanyag alapján. Láthattunk csoportmunkát szövegkártyák segítségével, kitalált ritmuskíséretet, ritmuskánont, improvizációt. Külön érdekesség volt, hogy a dalcsokor felismerendő dallamait egy-egy diák saját hangszerénfurulya, fuvola, klarinét- szólaltatta meg. Ellenritmus tervezése, különböző hangszereken történő ritmusbemutatás, majd többszólamú ritmusgyakorlat foglalkoztatta a gyerekeket, akik nagyon együttműködőek, kreatívak és aktívak voltak. Az óra végén a Radeczky indulóra készített koreográfiával táncoltatták meg báb lovaikat a gyerekek, és így búcsúztak el. 10

11 A megbeszélésen többen kifejezték maximális elismerésüket és tetszésüket az igazán kiválóan tervezett és megvalósított óráért. Vári Ildikó lendületes, színes és kreatív egyénisége átvetült az órára, lehetett látni, hogy rendkívül jó a kapcsolata a gyerekekkel. Igazán felemelő élmény volt ez a bemutató óra. (Bartha Tiborné) Szent László Általános Iskola Tananyag: Számítógép használat a 21. században Tantárgy: Informatika Évfolyam: 6. osztály Tanít: Petőné Bertalan Mária Minden tanuló a tanórán nagyon aktívan vett részt. A feladatok a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodtak, a hétköznapi élethez kapcsolódóak voltak, figyelembe vette a tanulók érdeklődési körét. A kolléganő kiválóan és változatos módon alkalmazta a páros munkaformát, a tanulók önálló munkavégzését, a feladatok közötti differenciálást, megvalósult a tantárgyi koncentráció. Résztvevők nagyon elégedettek voltak az órán látottakkal. (Novák Mária) Tananyag: Ismerkedés a 21. századi magyar irodalommal a könyvtárban Tantárgy: Magyar és könyvtári óra Évfolyam: 7. osztály Tanít: Strobl Imréné A bemutatóórán közel negyven érdeklődő vett részt. A kolléganő a kortárs magyar irodalom, olyan négy jeles személyét hozta gyerek közelbe, akik nem szerepelnek a tananyagban. Az óra oktatási célja az információszerzés és feldolgozás volt, mely a könyvtárhasználat képességjellegű összetevőjére épült. Kiindulóként a tanóra témájának kulcsszavát (kortárs) ügyes keresztrejtvénybe rejtette a tanárnő. A gyors rejtvény egyes elemeivel a diákok felelevenítették az órán alkalmazandó előzetes dokumentumismereti tudásukat is. A négy kortárs íróról Tóth Krisztina, Lackfi János, Kiss Ottó, Nagy Bandó András- gyűjtött információkat a diákok csoportokban dolgozták fel. Az információgyűjtés során a tanulók párhozamosan használták a kézikönyvtár és szakirodalom hagyományos nyomtatott dokumentumait és az internetes portálokat. A begyűjtött információkból tömör, lényegre törő kiselőadások formájában mutatták be a hallgatóságnak a jeles személyeket. (Kocsis Hedvig) Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium Tananyag: Figyelem és memóriafejlesztés Tantárgy: Matematika Évfolyam: 3. osztály Tanít: Demeter Mária Demeter Mária órája az Éltes Mátyás Általános Iskolában hatalmas szakmai élményt jelentett számomra. Ebbe az iskolába olyan gyerekek járnak, akiknek a szakértői bizottság szegregált neveléstoktatást javasolt. A 3. osztály diákjairól Mária az óra előtt elmondta, hogy komoly 11

12 figyelemkoncentrációs és emlékezeti problémákkal küzdenek, ezért hangsúlyos e területek intenzív fejlesztése. A felvezetés után igazi meglepetés volt számomra a diákok fegyelmezettsége, motiváltsága, együttműködése egymással (párban is dolgoztak!), és a pedagógussal, és nem utolsó sorban a kiváló feladatmegoldásaik, amelynek elérésére pontos, fegyelmezett munkával lankadatlanul törekedtek. A feladatok nem voltak könnyűek, és mégis, a legtöbbet hibátlanul oldották meg. Az volt az érzésem, ezekkel a gyerekekkel nincs semmi probléma. Ehhez természetesen szükséges, hogy megkapják a személyre szóló kedves, de határozott figyelmet, az azonnali, folyamatos visszacsatolást a magatartásukról, és a teljesítményükről, hogy olyan feladatokat kapjanak, amelyek inspirálók, erőfeszítést kívánók, de nem leküzdhetetlenek, hogy tudják, hogyan épül fel az óra, milyen játékok sora következik, hogy érezzék, elfogadják, és nagyon szeretik őket. Mária mindezt csodálatos könnyedséggel, és kiváló szakmai felkészültséggel biztosítja számukra. (Herczeg Katalin) Zrínyi Miklós Gimnázium Tananyag: A Föld hatalmas víztömege Tantárgy: Földrajz Évfolyam: 9. osztály Tanít: Dr. Klicász Szpirosz A Zrínyi Miklós Gimnázium biológia-földrajz szakos tanára a Földünket borító hatalmas víztömeg rejtelmeivel ismertette meg a tanulókat. Dr. Klicasz Szpirosz magával ragadó személyisége, gyermek és szakmaszeretete hatotta át az órát. A kolléga által kitűzött nevelési, oktatási célok megvalósultak. A digitális technika adta lehetőségeket a pedagógus kihasználta. Az idővel való gazdálkodása teljes mértékben megfelelő volt. Az alkalmazott módszerek változatosak voltak, a tananyag feldolgozásához megfelelőek. Előzetes felkészülést igénylő tanulói kiselőadás, koncentráció más tárgyakkal, főként a biológiával, fizikával, egyéni, csoportos és páros munkaformát egyaránt alkalmazott a kolléga. (Lévainé Szabó Zsóka) Tananyag: es forradalom és szabadságharc Áprilisi törvények Tantárgy: Történelem Évfolyam: 11. osztály Tanít: Szendi Péter Újszerű kezdeményezés volt, hogy a kerületben tanító és érdeklődő kollégák egy gimnáziumi történelem órát lássanak. Nekünk, általános iskolai történelem tanároknak nagyon sok tanulsággal és tapasztalattal szolgált a látott óra. A téma feldolgozása az április 11-én szentesített törvények változatos módszerekkel történt. Előzetes felkészülést igénylő tanulói kiselőadás, koncentráció más tárgyakkal főként az irodalommal, csoport és páros munka. A kolléga igyekezett a forrásfeldolgozást gyakoroltatni, hiszen ez az érettségi vizsga egyik alapkövetelménye is. A tanítási órákon a nevelési, oktatási célok megvalósultak. A pedagógus módszertani és szakmai felkészültsége magas szintű, amelyet a kollégák által kitöltött elégedettségi kérdőív adatai is alátámasztanak. 12

13 Változatos óravezetés jellemzi a tanítási-tanulási folyamatot. A tanóra elején megtörtént annak a tananyagrésznek a felelevenítése, amelyre az adott tanítási órán szükség volt. (Lévainé Szabó Zsóka) Aprók Háza Óvoda Zs. Szilágyi Kata: Differenciált fejlesztés táblajátékok segítségével A bemutatón nemcsak táblajátékokat láthattunk, de igazi, személyre szóló differenciált fejlesztést minden tevékenységben megfigyelhettünk. A párhuzamosan, mikrocsoportokban történő tevékenységszervezés ismét bebizonyította jelentőségét: a gyermekek az óvodapedagógus teljes figyelmét élvező, aktív, cselekvő résztvevői, megvalósítói lehetnek a tevékenységeknek. A közlekedés projekt befejező játékai a gyermekek széleskörű tapasztalatairól, megélt élményeiről, elmélyült ismereteiről árulkodtak. A differenciálást egyrészt a sokféle tevékenységi lehetőség biztosította, másrészt az óvodapedagógus irányítása, kérdés-és kéréskultúrája. A projektben megismert közlekedési eszközök csoportosítása a gyerekek által kitalált, javasolt szempontok mentén történt, igazi gondolkodásfejlesztésre nyújtva lehetőséget. Komoly érvelés, véleményütköztetés alakult egyegy szempont megvitatása közben. A térbeli stratégiai csoportos társasjátékok a gyerekek szinte minden képességét mozgósították. Kata kiváló érzékkel adott feladatot minden gyereknek: kihívást jelentsen, de legyen megoldhatatlan nehézségű. (Herczeg Katalin) Imre Zsuzsanna: A Föld élővilága és környezetünk védelme A Föld élővilága és a környezetünk védelme projekt befejező, komplex délelőttjét láthatták az érdeklődő pedagógusok. Az egész délelőtt folyamán a csoport nagyon elmélyülten játszott vagy részt vett a felkínált tevékenységekben. Az első részben a gyerekek a szőnyegi társasjátékhoz készítettek állatokat- földrészek szerint - rajzolás technikájával. A gyermekek a többiek számára is felismerhető módon jelenítették meg az állatokat, mely a sok dicséret eredménye. A következő nagy része a délelőttnek a szőnyegi társasjáték beindítása volt, melynek célja, hogy összefoglalja a gyermekek témához kapcsolódó tudását. Ezután a gyerekekkel közösen elkészített nagyméretű kontinensekre helyezték el az előző napok során agyagozott és kiégetett állatokat és a szintén a gyermekek keze munkáját dicsérő növényeket. Egyénileg, szabadon választhatták ki azt az állatot, amelyről sok ismeretük volt, így lehetőség nyílt a differenciált fejlesztésre is. Az óvodapedagógus tudatos, a gyermekek érdeklődésére építő tervezése, módszertani felkészültsége, nyugodt, támogató attitűdje mintaértékű volt a látott tevékenység során. Gépmadár Óvoda Balyi Krisztina: Tollasodó tojáslopó (matematikai tapasztalatszerzés, drámajátékok) A délelőtt folyamán a madár projekt zárásának is részesei lehettünk. A szabadjáték során kiváló, gondolkodtató, a kreativitásnak teret engedő tevékenységek közül választhattak a gyermekek, pl. fonalgrafika készítése, ötletes játék volt a saját készítésű madárgombfoci, amelyhez aznap más szabályt találtak ki a gyerekek, memóriajátékként használták. Az irányított tevékenység a sudoku logikai játék szabályai alapján, 6x6 négyzethálóban állatképek megfelelő kirakása volt. A tevékenység eredményességét, az egyéni differenciálást nagymértékben segítette a mikro csoportos munkaforma, melyet hívókártyák alkalmazásával, tudatosan alakított és szervezett az óvodapedagógus. A gondolkodtató, problémahelyzetet teremtő játékos tevékenység Jelentősen fejlesztette a gyermekek lényeglátását, koncentrációs és kommunikációs képességét. A délelőtt látott tevékenységekben 13

14 képet kaptunk a gyermekek gazdag ismereteiről, a fejlett együttműködési képességükről, kommunikációs kultúrájukról. A látottak alapján kiemelendő az óvodapedagógus professzionális kommunikációs kompetenciája (mint minta), tudatos, szakszerű pedagógiai munkája és a gyermekekkel való szeretetteljes kapcsolata. (G. Márton Gyöngyi) Zsivaj Óvoda Fekete Anna fejlesztőpedagógus és Vámos Edit óvodapszichológus A szakmai délelőtt látogatottsága igen magas volt. A több elemből álló program rendkívül jól szervezett és színvonalasan kivitelezett volt. Az első részben a fejlesztő pedagógus csoportban, a két óvodapedagógus segítségével az un. Kovács-módszer alapján, lufis tornát tartott. Módszertanilag jól felépített volt a foglalkozás, sokszínű feladatokkal, igazodva a gyermekek egyéni sajátosságaihoz. Olyan módszert ismerhettek meg az érdeklődő kollégák, melyet az egyéni és a csoportos fejlesztés során is alkalmazhatnak a mindennapi gyakorlatban. Anna személyisége, szakmai tudása magas színvonalú, mint segítő szakember, maximálisan együttműködött az óvó nénikkel. A program következő részében az óvodavezető, Babits Anna bemutatta a fejlesztést végző szakemberek együttműködésének intézményi rendszerét, összehangolt munkáját, a kompetenciahatárok betartásával. Mint a fejlesztőpedagógusok szakmai műhelyvezetője szeretném remélni, hogy minden kőbányai óvodában így vagy hasonlóan működik ez a folyamat, hiszen ezt már évekkel ezelőtt kimunkálta a PSZK és a Fejlesztőpedagógiai szakmai műhely. Majd videofelvétel segítségével kaptunk betekintést, a fejlesztőpedagógus által, héti egy alkalommal, a sószobában szervezett gyermekjóga lazító foglalkozásról. Ezt követően az óvodapszichológus mutatta be a "Zsiráf" csoportot, mely egy kiválasztott óvodai csoport, ahol a cél a gyermekek egymáshoz való viszonyának javítása érzékenyítő játékokkal. A programot értékelve három dolog jutott eszembe az intézményről: innováció, magas színvonalú szakmai együttműködés, gyermekközpontú szemlélet. Köszönjük! (Gyéressy Éva) Kiskakas Óvoda Vitárisné Balogh Éva: Kísérletezzünk! A bemutató egy három hetes projekt gyermekek által legkedveltebb kísérleteit foglalta csokorba. A foglalkozás előzményeként levegővel, tűzzel, vízzel, fénnyel végezhető kísérleteken és játékos tevékenységeken keresztül szereztek tapasztalatokat a különféle anyagokról, tulajdonságaikról, fizikai törvényszerűségekről. A délelőtt első részében a szabad játék során láthattuk, hogy a jégszobrászat, a sötét-kamrában a fénnyel való játék, a paraván mögötti árnyjáték, a jéggel és vízzel való játékos tapasztaltszerzés igazi élményt jelentett a gyermekek számára. A csoport fejlett szokás- és szabályrendszere minden helyszínen jól lemérhető volt. A játszó csoportok érdeklődése, kísérletező kedve mindvégig töretlen maradt. A foglalkozás második része frontális formában végzett kísérletekkel, és irányított játékokkal folytatódott. Tudatosan, logikusan, szakmai-módszertani szempontból igényes délelőttöt láttunk. Az óvodapedagógus mindvégig figyelt a gyermekek egyéni képességeire, remekül differenciált, sokat dicsért. Verbális és nonverbális kommunikációjával az ötletek megfogalmazására, a kutató-késztető magatartás kifejezésére, a lehetséges megoldások szabad megfogalmazására buzdította a gyermekeket. A gyermekek figyelmének fenntartása érdekében tudatosan változatos módszereket, témához kapcsolódó mozgásos irányított játékokat alkalmazott. (helycsere-játék fénnyel irányítva, szikra és szélgyerek) 14

15 A választott módszerek, eszközök, jól szolgálták a kitűzött célt, és megvalósítandó feladatokat. Alkalmazásukkal szép példáját láttuk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, korszerű, cselevéses óvodai tanulás megvalósításának. (Kemerléné Suri Ildikó) Ízelítő a szakszolgálati programokból A gyógytestnevelés törvényi háttere Előadó: Somogyiné Kuti Ilona Az előadó nagyon felkészült szakember, aki alapos ismereteket adott a résztvevőknek a törvényi szabályozásokról. Több olyan fontos kérdésre adott eligazító választ, ami a gyógytestnevelőknek a gyakorlatban gyakran problémát jelent. A kérdésekben és hozzászólásokban felvetődött ellentmondó értelmezéseket egyértelműen tisztázta. Gyakorlati kérdéseikre azonnal választ kaptak a pedagógusok, miközben az előadás és a beszélgetés menetét jól kézben tartotta, nem engedte, hogy egy témánál elakadjanak. A családkonzultáció módszerei és eszközei és eszközei, műhely és demonstráció Vezette: Nagy Brigitta és Valachiné Geréb Zsuzsanna Olyan interaktív formában megvalósított műhelyfoglalkozást vezetett a két pszichológus, amely meglepetésként érte a résztvevőket. Ezzel együtt a foglalkozás végén mindenki pozitív visszajelzést adott, tetszett ez a forma a kollégáknak. Mindenki szerepet kapott és szerepet játszva szereztünk ismereteket a Nevelési Tanácsadó pszichológusainak családkonzultációs munkájának erről a formájáról. Csupán az okozott hiányérzetet, hogy a szerepjáték megbeszélésére, kiértékelésére már nem jutott idő. A KPN számokban Résztvevők az előadásokon: 510 az iskolai bemutatókon: 422 az óvodai bemutatókon: 95 a szakszolgálati programokon: 223 összesen: 1473 megjelenés A résztvevők elégedettsége a programokkal: Nyitónap Dr. Kaposi József: A XXI. századi közoktatás fejlesztése - eredmények Kézy Ágnes: Pedagóguskompetenciák 15 Dr. Szabó Mária: A pedagógusok szakmai munkájának támogató rendszerei Dr. Setényi János: Az eredményesen működő intézmény jellemzői Barnáné-Wölfing- Rádokiné: Szakértői, szaktanácsadói élmények az óvodában A program szervezettsége 97% megfelelő volt. Az előadó kellő 82% 71% 80% 98% 90%

16 mélységben tárgyalta a témát. Az előadó szakmai újdonságokkal is szolgált. A program előadója szakmailag felkészült volt. 71% 67% 74% 96% 86% 78% 71% 85% 99% 88% Előadások: Mohás Lívia Tanulható és tanítható-e az optimizmus? Verbai Lajos Kőbányai irodalmi kötődések F. Farkas Tamás Játszó tér Formák, terek, dimenziók dr. Kenesei Éva A kisgyermekek zenei nevelésének módszerei Bolonyai Zoltán NETFIT a gyakorlatban Dr. Csányi Tamás NETFIT Dr. Aczél Petra Hatásos beszéd, figyelemgazdálkodás Dr. Péter Szabó Szilvia A kreatív klíma Dr. Arató Ferenc Lapot kérünk! Hertlein Károly Tudománycseppek gyerekeknek A program szervezettsége megfelelő volt. Az előadó kellő mélységben tárgyalta a témát. Gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket nyújtott. Az előadó szakmai újdonságokkal is szolgált. A program előadója szakmailag felkészült volt. Iskolai bemutatók összesítve: 96% ) Milyen mértékben érte el a látott bemutató óra a kitűzött célt? 96 3.) A választott módszerek milyen mértékben illeszkedtek az óra tartalmához? 98 4.) Milyenmértékű volt a tanulók bevonódása, aktivitása? 96 5.) Mennyire vette figyelembe a pedagógus a tanulói képességek közötti eltéréseket? 94 6.) Mennyire voltak eredményesek a választott tanulásszervezési formák? 95 7.) Mennyire volt reflektív a pedagógus? 96 Összesítve: 96 Óvodai bemutatók összesítve: 2.) Milyen mértékben érte el a látott tevékenység a kitűzött célt? 99 3.) A választott módszerek milyen mértékben illeszkedtek a tevékenység tartalmához? 98 4.) Milyen mértékben motiválta a gyerekeket? 99 5.) Mennyire vette figyelembe a pedagógus a különböző igényű gyerekek igényeit? 94 16

17 6.) Mennyire voltak eredményesek a választott tevékenységszervezési formák? 99 7.) Mennyire volt reflektív a pedagógus? 97 Összesítve: 97 Szakszolgálati programok a Komplex Általános Iskolában A program szervezettsége megfelelő volt. Az előadó kellő mélységben tárgyalta a témát. Az előadó szakmai újdonságokkal is szolgált. A program előadója szakmailag felkészült volt. Kovácsné Hajdu Mária Játszva tanulok olvasni olvasástanulást segítő fejlesztő feladatok Kondor Edit Leggyakrabban használt első osztályos tankönyvek összehasonlítása Szakszolgálati programok a Nevelési Tanácsadóban 98 Erősné Brunner Katalin Az óvoda-iskola közötti átmenetről a szakértői bizottság szemszögéből Somogyiné Kuti Ilona: A gyógytestnevelés törvényi háttere A program szervezettsége megfelelő volt. 92 Az előadó kellő mélységben tárgyalta a témát. 84 Az előadó szakmai újdonságokkal is szolgált. 93 Az előadó a gyakorlatban hasznosítható információt nyújtott. 93 A program előadója szakmailag felkészült volt. 90 Köszönetünket fejezzük ki valamennyi résztvevő kollégának a közreműködésért. A PSZK munkatársai 17

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI A projekt általános bemutatása A projekt céljai: az oktatás tartalmi

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE Kerber Zoltán A tankönyvek jóváhagyása

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben

Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt! Tehetséggondozó pályázat megvalósítása a Körzetiben A 2015/2016. tanévben kiemelt feladatként jelöltük meg a tehetséggondozás megújítását

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÉMAVEZETŐ Témaegységek 1. A

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

Kedves Kollégák! Alapelvek

Kedves Kollégák! Alapelvek Kedves Kollégák! A természetismeret kerettantervi követelmények alapján egy olyan szakmai anyag elkészítése volt a célunk, mellyel konkrét segítséget adhatunk Önöknek, amivel színesebbé, élvezhetőbbé tehetik

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben