(IX./4.) december 29. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(IX./4.) 2010. december 29. szám"

Átírás

1 Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./4.) december 29. szám Boldog a nép, amely ünnepelhet, és arcod fényében járhat, Uram! olvassuk a Zsoltárok könyvében (Zsolt 89,16). Valóban, az ember nemcsak homo cogitans (gondolkodó ember), nemcsak homo faber (dolgozó), hanem homo festivus is (ünneplő ember). Közösségi létünkhöz hozzátartozik az ünneplés, amely miközben fölemel még jobban eggyé tesz bennünket egymással. Nagy ünnepre készülünk, amikor átéljük, hogy közénk jött az Isten, szeret minket az Isten, megajándékozott bennünket önmagával! Ez a karácsony: Jézus Krisztus születésének ünnepe! Velünk az Isten, köztünk az Isten! Karácsony, húsvét, pünkösd egyetemes ünnepei mellett vannak a kisebb közösségeknek is ünnepei, melyek szintén fontosak, lelkesítőek, éltető erőt árasztanak. A mi közösségünk az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom fölszentelésének 100. évfordulóját ünnepli ebben az évben, 2010-ben. Ünnepünk a templomnak, Szent Erzsébetnek és a plébániai közösségnek szólt. Szebbnél szebb programoknak lehettünk részesei november hónapban. Csak fölsorolás szintjén: gyermekrajz-kiállítás a Bálint Sándor Művelődési Házban, Szent Erzsébetről szóló színdarab a templomban, melyet fiataljaink adtak elő; előadás Szent ünnepeink Erzsébetről a költészetben és a zenében, könyvbemutató, ünnepi mise, Liszt Ferenc: Szent Erzsébet legendája oratórium, püspöki koncelebrált mise két püspökkel és 12 pappal, fotókiállítás A hétvégeken megtelt a templom és a plébánia a közösség tagjaival, vendégeinkkel, akik a városból, vidékről, határon túlról (Temesvárról) érkeztek. Szent Erzsébet üzent, a 100 év története üzent. És úgy éreztük, az üzenet megérkezett, a szeretet növekedett, a közösség erősödött. Minden igazi ünnepben valamit átélünk a természetfölöttiből, a Mennyből! Most is sikerült kilépni a mindennapok fárasztó egyformaságából, rutinjából, és átélhettük a létezés szépségét és örömét, kitágult a korábban olykor szűkös szívünk Isten Szívének méreteire, ahol mindenkinek helye van, s az egyszerű, kicsinek tűnő dolgok is megkapják igazi értelmüket, értéküket. Élt a közösség! Mindenki szolgált, adta a maga részét: szervezésben, művészi képességben, beszédben, énekben, zenében, a soksok próbában az előadásokra, a terek rendezésében, díszítésében, előkészítésben vagy egy-egy nap végén a jókedvű rendrakásban. Sok munka volt, de ez eltörpült ahhoz az áldáshoz képest, amiben részünk volt! A jelenlévők benyomásaiból néhány: Hálás vagyok az Úrnak, hogy megismerhettem közösségüket. Megtapasztaltam a Lélek-járást. (Puskely Mária) Egy telefonos üzenetváltás: Nagyon örültem a mai ünnepnek! Szerintem Jézus, Erzsébet és a többi szent is! (K. I.) Válasz: Szerintem is ott lehettek. Férfiasan bevallom, többször megkönnyeztem. (T. S.) Nagyon otthon voltam ma a templomban. Öröm volt ott lenni! (Cs. É.) Ma a templomban érezhetően Szent Erzsébet szelleme volt köztünk pontosabban mi emelkedhettünk az Ő magasságába. Köszönet és hála ezért az ünnepért! (B. L.) Folytassuk az ünnepet! Ahogy Órigenész mondja: a keresztény ember alapjában mindig ünnepel. Imre atya Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre. József Attila

2 Arc-élek Egyházközségünk 5. plébánosa: Katona Nándor ( ) 2 Havass Géza atya 20 éven át tartó plébánosi szolgálata után 1988-ban Katona Nándor (aki társplébánosként már 3 éve besegített az újszegedi pasztorális munkába) került az egyházközség élére. 8 éven keresztül, haláláig ellátta feladatát, hogy a rábízott híveket Isten segítségével, valamint saját mély lelkisége, bölcsessége és fáradhatatlansága révén közelebb vezesse Krisztushoz. Néhány visszaemlékezéssel tesszük most élőbbé Nándi atya arcképét, aki ebben az évben lett volna 80 éves. Életének (1930. január március 17.) főbb állomásai: Katona Nándor atya 1930-ban Szeged-Röszkén született. Hittudományi Főiskolai tanulmányait Szegeden végezte június 7-én szentelte pappá dr. Hamvas Endre megyés püspök. Káplánként Domaszéken, Mezőkovácsházán és a szegedi Szent József templomban (1958) működött. Itt az ifjúság körében végzett eredményes munkája következtében gyakran hívták be az ÁVH-hoz. Püspöke védeni akarta, így Kaszaperre helyezte lelkésznek (1963). Itteni munkáját mégis egyévi börtön szakította meg. Onnan kikerülve káplán lett Battonyán (1965), majd Szeged-Belvárosban (1969). Ezt követően plébános lett Tiszaszigeten (1977). Dr. Udvardy József főpásztora a püspöki hivatal gondnoki feladatával bízta meg (1982). Később társplébános (1985), majd plébános lett (1988) az újszegedi plébánián. Püspöki általános helynök től és 1995 között a Szegedi Katolikus Tudósító felelős kiadója. Nagyon sokat köszönhet neki egyházmegyénk az egyházmegyei zsinat előkészítő és levezető munkájában. Betegsége miatt év február 15- től kapott felmentést a plébánia vezetése alól március 17-én, életének 66-ik, papságának 43-ik évében szentségekkel megerősítve elhunyt. Mindig példamutató volt papi élete, buzgó lelkipásztori munkája ban Katona Nándor vette át a plébánosi teendőket, aki ezt megelőzően már társplébánosként működött Újszegeden után már alapvetően megváltoztak a feltételek, szabadon működhetett az egyházközség. Katona Nándor fokozott mértékben vonta be a világi híveket mind a lelki élet munkájába, mind pedig az egyházközség gazdasági teendőinek intézésébe. A képviselőtestületi üléseken élénk viták alakultak ki és bár Katona atya mindig kellő eréllyel és határozottsággal képviselte saját álláspontját a véleményekre odafigyelt és elfogadta az ésszerű javaslatokat. Katona atya a plébánia belső terében is nagy átalakítást valósított meg: hittantermet alakított ki, ahol az ún. templomi hitoktatás folyt. A hitoktatás függetlenül az említett ingadozástól több korosztályra tagozódva kibővült. Alsó tagozatos általános iskolások, gimnazisták, egyetemisták és felnőtt kurzusok indultak. A plébános szívügyének tartotta az ifjúsággal való foglalkozást, azok nevelését, a különböző korosztályoknak nyári táborozást szervezett, ahova legtöbbször maga is elkísérte őket. Fellendítette az egyházközségben a karitász tevékenységet. A tagok rendszeresen betegeket látogattak, rászorulókat segítettek, karácsony és húsvét táján jelentős ajándékokat osztottak. Nagy jelentőségű, hogy működése alatt az ő irányításával felépült a temetőben az új ravatalozó és egy új kerítés. Terveit sajnos nem valósíthatta meg, közbeszólt súlyos betegsége, mely váratlanul tört rá. Egy rekonzultációs előadáson egyszer csak nem tudta folytatni beszédét, ott kellett hagynia a szószéket. A betegség egyfajta agytumor formájában jelentkezett. Amikor ezt követően először találkoztam vele, döbbenetes belenyugvással mondta, hogy bár nagyon megijedt, de ma már tudja, hogy a kór valószínűleg nem fordítható vissza, és elfogadja sorsát. Pécsett megműtötték, még átmenetileg felgyógyult, munkába tudott állni, de ennek hamar vége szakadt, egyre rosszabbul lett. A plébániát át kellett adnia február 15-én. Állapota egyre rosszabbodott, majd kórházba került és március 17-én elhunyt. Szokol Lajos írásából tiszta és tisztánlátó, mindig és mindenben mértéktartó, határozott és következetes, imádságos papi lelkisége, amely meghatározója és biztos iránytűje volt életének és egész pasztorációs tevékenységének. Olyan lelkiség, amely tiszteletet parancsolt, tekintélyt szerzett, és követendő esz-

3 Arc-élek ményként állt lelkipásztorok és hívők előtt egyaránt. E példamutató lelkiséghez minőségben és mennyiségben gazdag tudás párosult. Mérhetetlenül sok elfoglaltsága ellenére, és sohasem a lelkiismeretesen végzett pasztorációs munka rovására, mindig tudott időt és energiát biztosítani arra, hogy tudását nemcsak teológiai vonatkozásban a kor, az adott időszak elvárásainak megfelelő szinten tartsa, fejlessze. Az igazságos elmélyült lelki élet mellett éppen ez tette szent beszédeit, lelkigyakorlatait, előadásait, a kor problémáira mindig érzékenyen reagáló írásait vonzóvá, állandóan színvonalassá. Tiszta lelkisége és tudása mágnesként vonzotta magához a fiatalokat és idősebbeket, hogy lelki vezetőjükként segítse problémáik megoldásában, a minél tökéletesebb lelki élet elérésében. Tudásához és lelkiségéhez óriási méretű munkabírás társult. Akik közelebbről ismerték, vagy együtt dolgozhattak vele, őszinte bámulattal és nem kevés aggodalommal csodálták a hónapról hónapra, sőt évről évre következetesen ismétlődő munkatempót, amelyet alig szakított meg egy-egy pihenőnap. Egyéniségében a legcsodálatosabb mégis az volt, hogy jellemének e három, jól felismerhető eleme nem aránytalanul, vagy egymás rovására érvényesült, hanem tökéletes egységet, harmóniát alkotott. Tímár Ágoston írásából Akik ismerték az atyát, tudták, hogy eléggé robbanékony, Katonás volt a stílusa. Ebből lettek is konfliktusok, de tisztelői ma is így jellemzik: A Nándi atya? Na látod, ő egy igazi pap volt! Nagyon szigorú volt, de igazságos. Valóban, külső szigora, keménysége egy rendkívül érzékeny, jószívű embert takart. Ha valami nem tetszett neki, nem titkolta elmarasztaló véleményét. Gyakran ahogy most mondják sarkosan fogalmazott. Azonban nemcsak mással, magával szemben is nagyon kritikus volt. Távolságtartó de együtt érző. Újszegedi hívei most is emlegetik jellemző mondásait, humoros megjegyzéseit. Tóthné P. Judit írásából Papi hivatásának stabilitásában nagyon fontos szerepet játszott a rendszeres ima: Néha csak annyit mondok: Jézus Szíve, bízom benned. Közös kirándulásaink alkalmával megtapasztalhattam, hogy nála a mély lelki életet mennyi vidámság, jókedv tudta követni. Velünk túrázott, ő volt a szakács, csipkelődő vicceivel és német óráival sok vidám percet élhettünk át vele. A mise szent dolog. Minden mellette végzett oltárszolgálat egyegy lelki töltődés volt. Látni, ahogyan együtt él a misével és így Istennel. Dinamikussága, temperamentuma jól kiegészült a misében látott lelki életével. Szentbeszédei világosak voltak, az életről szóltak, mindig biztos útmutatást adtak. Sokszor mi, fiatalok a mindennapi életünk problémáival fordultunk hozzá, akár gyónásban, akár csak egyszerű beszélgetés formájában. A problémára adott válaszai mindig határozottak voltak: Így tedd, ezt ne tedd. Amikor elkezdtünk magyarázkodni, okokat vagy kibúvókat keresni, szigorúan és határozottam mondta. Igen! Vagy nem! Az egyetemista csoportban a találkozók végén pontosan kilenckor így köszönt el: Na drágaságaim, Isten áldjon benneteket! Este 9 után már a Szentlélek sem működik. Sári Zoltán írásából A plébánosokat bemutató írásaink közül ez volt az utolsó, hiszen a néhány hete megjelent Száz év a Liget oldalában c. centenáriumi kiadványunkból már tájékozódhatnak a mindenkori plébánosokról, a templomról és a közösség életéről is. Köszönjük visszaemlékezéseiket, vallomásaikat a lassan feledésbe merülő időszakokról! (A 168 oldalas, képekkel gazdagon illusztrált könyv a plébánián megvásárolható, ára 2000 Ft. Könyvajánló a 7. oldalon.) Pio atya breviáriumából A Gyermek Jézus legyen a csillag, aki átvezet téged az élet pusztaságán. A hit minket is vezet, biztosan haladunk fénye mögött. Követjük az utat, amely Istenhez vezet, az Ő országába. A háromkirályok is így követték a csillagot, a hit szimbólumát, és így eljutottak a kívánt helyre. Élj vidáman és bátran, mert az angyal, aki Üdvözítőnk és Urunk születését megjövendöli, énekelve hozza a hírt, énekel, amikor hírül adja, hogy Ő az Öröm, a Béke és a Boldogság a jóakaratú embereknek. 3

4 Centenárium 100 éves a Szent Erzsébet-templom Szent Erzsébet saját korában és példájának hatása, aktualitása rajzpályázat Az újszegedi és Újszeged környéki óvodák és általános iskolák növendékeinek alkotásaiból nyílt rajzkiállítás megnyitóján vehettünk részt november 4-én, a Bálint Sándor Művelődési Házban tárlatmegnyitó ünnepséggel kezdődött a Szent Erzsébet-jubileumi év programsorozata 4 Dr. Kiss Ernő, a Bálint Sándor Művelődési Ház igazgatója bevezető beszédében köszöntötte a jelenlévőket, méltatta a jubileumi programot, és köszönetet mondott az újszegedi közösség nevében dr. Pocsai Blanka képviselő asszonynak és Kormos Tibor képviselő úrnak támogató munkájukért. Utána dr. Bóna Lajos, az egyházközség világi elnöke mutatta be röviden templomunk történetét alapításától napjainkig Szent Erzsébet életszentségének fényében. Ezt követően színvonalas kulturális műsorban gyönyörködhettünk, melyet az újszegedi közösség tagjai ajándékoztak a lelkes közönségnek. A műsor programja a következő volt: Schumann - Liszt: Widmung Lucz Ilona zongoraművész előadásában. Harmat Artúr: Két ének Szent Erzsébetről a Schola előadásában. Vezényelt: Pechan Zoltán karnagy. Bogdán József: Szent Erzsébet rózsaszirmai a verset előadták: Nagy Tímea és Dombi Balázs tanulók Ezt követően Bóna Judit grafikus, rajztanár, iskolaigazgató a gyermekrajzok szakmai méltatása során beszélt a kis művészeti alkotások korosztályok szerinti sajátos világáról, ábrázolásmódjukról: A gyermekrajz mindig őszinte, a gyermek csak azt tudja ábrázolni, ami őt érdekli, ami a szívéhez közel áll. A rajzok közvetítik azt az üzenetet, miszerint Szent Erzsébet életszentsége a mai korban is példaértékű, követhető. Bóna Judit szerint a gyermekek munkái a szak- rális művészet körébe sorolhatók, hiszen a kis alkotók személyes kapcsolatba kerültek Istennel és Szent Erzsébettel, ezáltal tudták közvetíteni az isteni üzenetet. A szakmai értékelés után a korosztályok szerinti díjátadásra került sor, melyre a szakmai zsűri elnökét, Szántó Cecíliát kérték fel. Végül dr. Kiss Ernő az alkotások megtekintésére invitálta a jelenlévőket. Köszönet a szervezőknek, a felkészítő pedagógusoknak és persze a gyermekeknek. Díjak korcsoportok szerint: Óvodás kategória: 1. Gyuris Viktória (5éves): Kenyérszaporítás Bérkert u. Óvoda 2. Sebők Sándor (6 éves): A gyógyító Szent Erzsébet Bérkert u. Óvoda 3. Sebők Anna (5 éves): Szent Erzsébet gyógyít Bérkert u. Óvoda Alsó tagozatosok kategóriája: 1. Kiss Boróka (1. o.): Szent Erzsébet az úton 2. Győri Bertalan (4. o.): Szent Erzsébet Tisza-parti Ált. Isk. 3. Borgye Sára (1. o.): Szent Erzsébet Vörösmarty Ált. Isk. Felső tagozatosok kategóriája: 1. Ludányi Zsófia (7. o.): Szent Erzsébet egykor és ma Gregor J. Ált. Isk. 2. Vörös Kitti (5. o.): Szent Erzsébet Kübekháza Ált. Isk. 3. Tóth Körffy Gréta (5. o.): Szent Erzsébet Gregor J. Ált. Isk. 3. Horváth Rebeka (6. o.): Szent Erzsébet Tisza-parti Ált. Isk. Csoportos díj: 1. Rácz Anna (6. o.) és Gall Anna (6. o.): Szent Erzsébet kosara Gregor J. Ált. Isk. Különdíj: Strobl Paula: Szent Erzsébetszobor Gregor J. Ált. Isk. Gion Nikolett (10 éves): Templom Gregor J. Ált. Isk. Fürdök Fanni (6.o.): Szent Erzsébet Kübekháza Ált. Isk. Első díjas kép Kiss Ernő és Bóna Lajos Behánné Brigitta Fotók: Moser Erika

5 Centenárium Színdarab Szent Erzsébet életéről Mindannyiunkra kicsikre és nagyokra nagy hatást tett a főként középiskolások szereplésével előadott színdarab. Felemelő élményben volt részünk Újszegeden november 14-én, vasárnap. A szentmise után a plébánia hittanosai Cseh Miklós rendezésében bemutatták Szent Erzsébet életútja alapján készült előadásukat. Közel 30 fiatal adta elő kedves szentünk életének ma is megszívlelendő üzenetét. Már önmagában az is reményt adó, hogy ennyi középiskolás, sőt a felnőttkor küszöbén álló fiatal is vállalta, hogy szerepel a templomban. A kis hittanosok jelenléte pedig igazán bájossá tette az ünneplést. A felnőttek megrendülten, a soksok kisgyerek pedig kíváncsian figyelte az izgalmas történetet, ami mind látványában, mind pedig zeneileg is kiemelkedő színvonalú volt. A közönség vastapssal jutalmazta ezt a felszabadult, lélekemelő játékot. Hálásak vagyunk, hogy ott voltunk és részesei lehettünk a csodának: különböző korosztályú emberek együttműködése, művészeti ágak összekapcsolása, családok megszólítása Eszünkbe jutott, hogy ez a méltó tisztelgés Erzsébet királyné mellett az ő példáját követő Csehné Zsuzsinak is szólt, a színdarab rendezője és testvére (Miklós és Gábor) édesanyjának. Egy család a közönség soraiból Fotó: Csányi Sándor 100 éves az újszegedi Szent Erzsébet-templom Fotó- és dokumentum-kiállítás November 24-én délután került sor az elmúlt 100 évről megemlékező ünnepségeket lezáró utolsó rendezvényre, a fotó- és dokumentum-kiállításra. A Bálint Sándor Művelődési Ház volt a helyszín: itt kezdődött a centenáriumi programsorozat, és itt is ért véget. Amint Imre atya a kiállítást megnyitó beszédében hangsúlyozta: ezúttal a gyermekrajz-kiállításhoz hasonlóan ismét nem a templomban, tehát nem szakrális térben, hanem társadalmi színtéren, egy művelődési otthonban gyűltünk össze. A művelődési ház dolgozói itt állították ki 100 év történetének válogatott fényképeit és néhány dokumentumát, melyek egyházközösségünk tagjai mellett minden újszegedi (és szegedi) polgár érdeklődésére méltán tarthatnak számot. Reményeink szerint ide olyan testvéreink is eljönnek, akik a templomba ritkán, vagy egyáltalán nem jutnak el. Ez is egyfajta nyitás a kereső emberek felé. Örömünkre szolgált, hogy Tápai Piroska (Kecskemét) is jelen volt a megnyitón. Az ő édesapja, Tápai Antal szobrászművész készítette az Erzsébet-templom két meghatározó szobrát: a Szűz Mária szobrot és az Szent Erzsébet szobrot. Imre atya megnyitójában kitért a teremben látható képek, dokumentumok eredetére és nekünk szóló üzenetére. Kiss Ernő, a művelődési otthon igazgatója is méltatta a fotók újszegedi városrészi és plébániai vonatkozásait. Örömét fejezte ki, hogy az illusztris meghívottak közül (is) sokan el tudtak jönni, köszönetet mondott a kiállítás létrejöttében szerepet vállaló fotóművészeknek, a jelenlévő Dezső Mihálynak, s mindenkinek, aki bárminemű segítséget nyújtott a program méltó lebonyolításában. A művelődési házról mint szimbolikus helyszínről is beszélt, amely kötődik Karácsonyi Guidó szervező lelkész nevéhez, aki megálmodója és nagyrészt létrehozója volt Újszeged egyházi és civil társadalmi életének. A jelenlegi Művelődési Ház, mely most otthont adott a centenárium záró ünnepének, szintén az ő alkotása. A tárlókon végigkövethettük az Erzsébet-templom 100 évét, s az utolsó képek már a jelent: a Kalkuttai Teréz-templom modern liturgikus tereit is elénk tárták. (A kiállítás december 18-ig vasárnap és hétfő kivételével naponta látogatható.) T. P. J. 5

6 Centenárium Szent Erzsébet a magyar irodalomban és zenében 6 Üdvöz légy, országunknak éke, legendák édes gyermeke, asszonyok tanítója! Szent Erzsébet-templomunk centenáriumi eseményeihez kapcsolódva ezzel a címmel tartott értékes előadást Martonné Szécsi Éva november közepén, egy vasárnap esti szentmise után. Éva már az első mondatoknál magával ragadott minket a szép számú hallgatóságot, akik örömmel maradtunk a templomban, hogy Szent Erzsébet rendkívüli lelki szépségét, csodálatos Istennek adottságát az irodalom és a muzsika szárnyain mélyebben megismerjük. Elsőként Liszt Ferenc: Szent Erzsébet legendája című oratóriumának befejező részletében gyönyörködhettünk ( A Mindenható magához hívja barátját ), melynek áriájában Erzsébet felidézi szülőföldjét, és hálaimát rebeg élete utolsó óráiban. Rosty Kálmán jezsuita atya os kiadású Magyar szentek legendái című írásából a következő gondolatot hallhattuk: Sok szép kedves szentje van Magyarországnak, de oly bájos, végtelenül szeretetreméltó csak Erzsébet, aki szenvedések tűzpróbáján keresztül haladva, ragyogó kristályként tündöklő lelket adott vissza Teremtőjének. Kájoni János Kancionáléjából énekelt az előadó egy gyönyörű dallamot Magyarország szép nemes csillaga címmel. Az ének kiemeli Erzsébet belső szabadságát, aki gazdagságában is lelkileg szegény tudott maradni. Prohászka Ottokár püspök ban Szentek hárfája címmel írt gondolataiból is szerepelt egy idézet: a női szív összes bájával, a középkor mély keresztény szigorával, változatos életvarázsával s az égbe emelkedő erény érettségével lép elénk (Erzsébet). Felhangzott még Szécsi Éva előadásában a 15. századi himnusz: Vigadj, boldog Pannónia! A Szent Erzsébet asszony életéről című több mint 300 éves népénekünk is felcsendült, melyben az elűzött asszony karácsony éjszakáján gyermekeivel hálaadó Te Deumot zengett Istennek. Befejezésként rendkívüli élményben volt részünk: Szafián Zsuzsanna költőnő jelenlétében hangzott el a kifejezetten templomunk centenáriumára írott költeménye, Fohász Szent Erzsébethez címmel. Az előadás minden részlete Szent Erzsébet életének nagyszerűségét, példájának követését, magával ragadó szépségét sugározta felénk. Örömmel tölt el, hogy ilyen nagyszerű védőszentje van templomunknak és közösségünknek. Szántóné Babi Fohász Szent Erzsébethez Legendák édes gyermeke, földön, mennyei hatalom, mutasd meg az embereknek, mi az igazi szánalom. A koldus az utcán ülve, nap mint nap alamizsnát kér, pénze estig összegyűlne, hogy felálljon, annyit nem ér. A családfő reggelente dolgozni menne, nincs hova, küzd, leroskad, mit tehetne, kínzó ketrecébe zárva. Az anya számol szüntelen, pénzt ide-oda rakosgat, kölcsönkér, fizet, különben, a bank elviszi házukat. Nem lát jövőt a fiatal, fogy a cigaretta, a bor, aktaerdő a hivatal, nincs megoldás, csak a mámor. Kell valami oltalom, az élet titkának kulcsa, segítsd mennyei hatalom, a hittelent az útra. Földhözragadt világunknak add át gyermeki derűdet, vedd le anyagi voltunknak terhét rólunk, Szent Erzsébet! Szafián Zsuzsanna (Szeged, július 4.)

7 Centenárium Könyvajánló 100 év a Liget oldalában A centenárium méltó megünneplésére és emlékére készült el a templom és közössége múltját és jelenét összefoglaló Száz év a Liget oldalában című kötet. A több mint harminc szerző írásait tartalmazó, gazdagon illusztrált könyv anyaga három nagy téma köré csoportosul. Az első rész: Újszeged városrész története, a templomépítés és a templom berendezése. A második nagy téma A történelem sodrásában címet viseli, és az újszegedi vallási élet szervezeti és tartalmi fejlődését tükrözi az ezredfordulóig, a plébánosok működésének történetébe foglalva. Örülhetünk a 30-as évek nagyszerű vallási fellendülésének, a sok katolikus egyesület létrejöttének és a súlyos anyagi helyzetbe került családok megsegítésére indított akcióknak. Ezzel szemben szomorú átérezni a világháború szörnyű pusztítását lelki és anyagi javakban egyaránt, majd az azt követő évtizedek egyházellenes rombolását, az ateizmus terjesztését, a vallási és lelki építkezés megnehezítését, sőt ellehetetlenítését. A harmadik nagy témacsoport az utolsó évtized, a jelen hitélet tükre. Az új évezred fejezetben a plébánián működő életkor szerinti, illetve tematikus csoportok számolnak be tevékenységükről. A Vallomások fejezetében az utolsó évtizedben itt működő papok tanúskodnak lelki életükről, az e templomhoz, közösséghez fűződő viszonyukról, valamint híveink emlékeznek Újszegedhez kapcsolódó vallásos élményeikre. Végezetül Az új alapokon című fejezet a közösségi élet új tereiről, a plébániai élet új támogatási formáiról, lehetőségeiről számol be. És itt valami különös kép áll öszsze. Bár Havass Géza apátplébános indította el a II. Vatikáni Zsinat szellemének meggyökereztetését, annak elsősorban csak a külső kereteit sikerült megteremteni. Hasonlóan nagyon nehéz helyzete volt Katona Nándor püspöki helynöknek a rendszerváltás éveiben, amikor a vallási élet ugyan látványosan megélénkült, de az újdonság varázsa hamar el is szállt. Lassú, szívós munka kellett ahhoz, hogy ilyen sokszínű plébániai életről tudósíthasson Az új évezred fejezet. Bár Ugi Géza plébános idejében is igen sok csoport működött a katolikus egyház égisze alatt, akkor ezek a polgári társadalom természetes részei is voltak, ezért illett is a munkájukban részt venni. A mai csoportok ezzel szemben igazi lelkiségi társulások. Döntően a résztvevők öntevékenységére épülnek, a papok inkább animálói és kísérői e munkának. E csoportok részesei a folyamatos közösségépítésnek, s így maguk is igazi közösségekké válnak, melyek úgy élik meg a zsinat szellemét, hogy belső lelki fejlődésük mellett jelekké válnak a társadalomban. Ugyanakkor a hitéletben egyre nagyobb szerep hárul a hívekre, akik nélkül ma már nem is lehetne elképzelni sem a liturgiát, sem a plébániai életet. Ezért is minősítheti a kötet az utolsó tíz évet már a kommunió korának. Az újszegedi egyházközség tagjainak jelentős része, még ha nem is mindig tudja teljesíteni, de átérzi és igyekszik valóra váltani Krisztus szavait: A ti világosságotok úgy világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! (Mt 5,16) E tanulságok miatt is ajánlható ez az olvasmány híveknek és érdeklődőknek egyaránt. (A könyv a plébánián megvásárolható, ára 2000 Ft.) Gyuris György Köszönetnyilvánítás: A könyv megalkotása az egyes részek megírásától a lektoráláson át a borítóterv elkészítéséig mind önkéntes munkában történt. Ezúton is kifejezzük köszönetünket a könyv minden alkotójának. Köszönetet mondunk továbbá a következő személyeknek, intézményeknek, amiért könyvünk nyomdai költségeihez hozzájárultak: Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, B. Nagy László országgyűlési képviselő, Bodó Imre országgyűlési képviselő és a Tiszaszigeti Önkormányzat, Molnár Róbert polgármester és a Kübekházi Önkormányzat, Farkas László, Kalmár Ferenc és Pocsai Blanka szegedi önkormányzati képviselők. Isten áldását kérjük munkájukra! Kiss Imre plébános és Bóna Lajos világi elnök Fotók: Csányi Sándor 7

8 Centenárium Liszt: Szent Erzsébet legendája oratórium A centenáriumát ünneplő Szent Erzsébet-templom ünnepi rendezvényeinek sorában a gyermekrajzpályázat és kiállítás, valamint fiataljaink által előadott színdarab után a zene nyelvén is ünnepeltük templomunkat és névadó szentjét. 8 November 20-án este Liszt Ferenc: Szent Erzsébet legendája c. oratóriumából hangoztak el részletek templomi közösségünk kórusainak: a kibővített Szent Cecília énekkar, a Schola és a szólisták, H. Bálint Zsuzsanna énekművész (szoprán) és Altorjai Tamás operaénekes (basszus) előadásában. A Szt. Cecília kórus karnagya Szántó Lajosné tanárnő, a Scholát vezető karnagy Pechan Zoltán tanár úr. Az ünnepi hangversenyt Pechan Zoltán vezényelte. A zenekari szólamokat zongorán Lucz Ilona zongoraművész játszotta. Néhány szó a műről: A 800 éves thüringiai Wartburg várának restaurálása során ( ben) Moritz von Schwind festett egy hat képből álló sorozatot, amelyen Árpád-házi Szent Erzsébet rövid életének főbb eseményeit örökítette meg. A cselekményt a freskók alapján Wittgenstein hercegné vázolta fel, majd ennek nyomán Otto Roquette ( ) német költő írta a szövegkönyvet. Az oratórium felépítéséről Liszt így ír Mosonyi Mihánynak szóló egyik levelében: Ami magát a művet illeti, csak azt mondhatom Önnek, hogy kórusokra és szólókra oszlik; 6 zárt, de összefüggő számból áll; ezek a következők: 1. Erzsébet Wartburgba érkezése ( ); 2. A rózsacsoda; 3. A keresztes lovagok; 4. Zsófia őrgrófné Erzsébet kiűzése Wartburgból; 5. Erzsébet imája a szegények kórusa Erzsébet halála; 6. II. Hohenstaufi Frigyes ünnepélyesen eltemeti a szentet. Ezekhez járul még a zenekari bevezető ( ) és néhány betoldott zenekari tétel. A művet Liszt öt jellegzetes motívumra építette. Ezek egyike egy ősi, gregorián, mindössze három hangból álló téma. Liszt meghatározása szerint a Keresztet szimbolizálja. A rózsacsoda-jelenetben valóban a Kereszt szimbólumaként jelenik meg, később a keresztes lovagok indulózenéjévé formálja Liszt. A hangversenyen az első két rész került bemutatásra, Erzsébet megérkezése Wartburgba és a Rózsacsoda -jelenet. Az első rész nem teljes egészében hangzott el, itt a kórusoknak van nagyon jelentős szerepük: a lelkes, a kis magyar királylányt örömmel köszöntő nép, valamint a játszótársak gyermekkórusa. A második rész teljes egészében megszólalt. Elsőként a vadászatról hazatérő ifjú őrgrófot, Lajost ismerjük meg, majd hamarosan feltűnik asszonya, Erzsébet is. Kettejük jelenete az uralkodó e második részben, a rózsacsodában. A csoda megtörténte után a kórussal (a néppel) együtt, mindannyian Istennek mondanak hálát és köszönetet. Isten külön ajándéka, kegyelme, hogy a 100 éves, centenáriumát ünneplő Árpád-házi Szent Erzsébettemplomunkban elhangozhatott e két rész Liszt Ferenc gyönyörű alkotásából. Köszönet a két kórusvezetőnek a betanításért, a kórustagoknak a kitartásukért, hiszen komoly, nehéz feladattal találták szembe magukat, köszönet a lelkesedésükért, hogy nem hátráltak meg, köszönet minden kedves vendég énekesnek, akiknek segítsége nagyon sokat jelentett, köszönet a két kiváló szólistának, H. Bálint Zsuzsannának és Altorjay Tamásnak, akik első szóra vállalták Erzsébet és Lajos szerepét. Az előadás német nyelven történt, kivetítettük a magyar szöveget, hogy mindenki részese lehessen az eseményeknek. A szűnni nem akaró taps, a könnyes szemek, a kipirult arcok arról tanúskodtak, hogy Szent Erzsébet misztériuma Liszt zenéjébe szőve megérintette a jelenlévők szívét, lelkét, Istennek legyen hála! Lucz Ilona Fotók: Csányi Sándor

9 Centenárium Templomunk búcsújának ünnepe November 20-án, szombaton Puskely Mária SSND nővér többek között magyar és európai szentekről írt könyvek elismert szerzője színvonalas történelmi elemzést és mélyen átélt hívő katolikus meggyőződést tükröző előadása mindannyiunk számára nagyon sok értéket közvetített. Miután a gyermek Erzsébet valószínű lelki történéseit érzelmeinket megindítóan bemutatta, a szerelmes feleség, majd a szent életű özvegy alakját tárta elénk a korabeli feljegyzések alapján. Az előadást követően Tóth Zsuzsanna művészettörténész aki centenáriumi kiadványunkban templomunk épületéről is írt bemutatóját láthattuk. Szent Erzsébet életének színhelyeiről tartott különösen értékes, vetített képekkel kísért bemutatót, mely közel hozta hozzánk Erzsébet korát, környezetét és életét. A szentmisén Imre atya Szent Erzsébet életszentségét új megvilágításba helyezte. A szeretet szentje éppen a Szeretet által vált halhatatlanná. Művei nem maradtak ránk, az Agapé a plébánián általa alapított kórházi épületek már az enyészetéi, de kenyér-jóságú és rózsa-szépségű élete világszerte napjainkig feledhetetlen példa fiataloknak, szerető házasságban élőknek és szerzeteseknek egyaránt. A vasárnapi püspöki búcsú-szentmise mind liturgiájában, mind püspök atya tanításában felemelő közös élmény volt mindannyiunknak. Krisztus igazi királyságáról és Szent Erzsébet szeretetéről hallottunk világos, gazdag és mély elmélkedést a szentbeszédben. A jelenlévők nagy száma teljesen betöltötték a hívek a templomot, a tizenkét pap koncelebrációja és az áldozáshoz járulók tömege szintén fokozta összetartozásunk ünnepi érzését. Centenáriumi ünnepségsorozatunk minden szervezőjének, résztvevőjének köszönjük a segítséget, jelenlétet, vagy aki nem tudott eljönni, annak az imát, a sokféle közreműködést, munkát, áldozatot és hozzájárulást! Puskely Mária Kiss-Rigó László 9 Centenáriumi hírek Templomunk megújult külső ruhája mellett a belsejében is van néhány újdonság: egy gyönyörű, 1931-ben készült, Szent Erzsébetet ábrázoló templomi zászló látható névadó szentünk oltáránál, amit Aradi Mária újított föl a búcsú és a centenárium ünnepére. Elkészült az eddig itt szolgáló plébánosok neveit megörökítő, igen ízléses márványtábla: a bejáratnál balra az oszlopon, közösségünk tagjának, ifj. Brzozka Mareknek az alkotása. A kapu fölötti Szentlélek-dombormű és az oldalkapu fölötti Jé- zus-monogram (IHS) is megszépült. A templom bejáratánál (bent) jobbra és balra (a kórus alatt) megújultak a szobraink is: a talapzatok és az aranybetűs föliratok, szintén Marek kezeinek köszönhetően. Az ablakok pedig ragyognak kívül és belül is. Köszönjük Pálfai Tamásnak az edzett védőüvegek adományozását! Egy szép, közös munka eredményeként Árpád-házi Szent Erzsébettemplomunk képével ellátott pólók is készültek a centenáriumra (fehér és fekete színekben, 4 4 méretben) forintért vásárolhatók meg Erzsébet- és Teréz-templomainkban és a plébánián. Ezzel is az öszszetartozást fejezhetjük ki egymás, közösségünk és templomunk iránt. Nagyon szép lenne, ha közösségi napjainkon, zarándoklatainkon vagy kirándulásainkon minél többen ezt viselnénk. Adhatjuk ajándékba barátoknak, ismerősöknek, más egyházközségbe járóknak, és felvehetjük miséken, ünnep- és persze hétköznapokon is. Fotók: Csányi Sándor

10 Dicsőség a magasságban Istennek, és Advent és karácsony teológiája Isten irántunk való szeretetének ünnepére készülünk 10 Krisztus Király vasárnapjával lezárult az egyházi év és egy új kezdődött el, így nekünk, keresztényeknek minden évben ezen az ünnepen kellene boldog új évet kívánnunk egymásnak, vagyis inkább azt a tanácsot adni: Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! Advent Az új egyházi év első szakasza tehát advent, melynek alapgondolata a megtestesülésben közénk érkező Krisztus várása. A középkorban a 4 vasárnap további jelentésekkel bővült, az Úr különféle eljöveteleit állította szemünk elé: először a megtestesülésben, másodszor a kegyelemben, harmadszor a halálunkban, negyedszer az ítéletkor jön el, és mindezekre fel kell készülni. Az advent vallásos alaphangulatát Közép-Európa-szerte a hajnali mise, a roráte adja meg a katolikusok számára. A világ világossága, a betlehemi kisded ura a téli napfordulónak is: elűzi a sötétség hatalmait, és megörvendezteti azokat, akik őt várják. Az adventi idő kiemelkedő napja a harmadik (Gaudete) vasárnap, melynek elnevezése erre az igére (Fil 4,4-6) utal: Örvendjetek (az Úrban)! Ezzel a nappal kezdődik el advent második fele, melynek a közeledő karácsony miatt az öröm az alaphangja, liturgikus színe pedig a lila helyett a rózsaszín. Karácsony Ősi hagyomány szerint Jézus éjjel született, mint ahogy éjjel is támadt föl. Ettől a gondolattól indítva az őskeresztények ilyenkor az egész éjszakát térden állva, imádsággal töltötték. A születés éjszakáján azért is maradtak ébren, hogy osztozzanak a gyermekével foglalatoskodó Mária örömében. Az üdvtörténetben Jézus születésének fókusz és tengely jellege van: az előtte történtek rá irányulnak, az utána történtek belőle következnek, és az emberi történelem Jézusért van. Születése mindenki számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lelkében a kegyelem által megszülethessék az üdvözítő Jézus. Karácsony valódi tartalma, Isten emberként való megtestesülése igen sok teológiai igazságra ráirányítja a figyelmünket. A legfontosabbak, melyek az ünnep értelmét és célját is megadják egyben: Jézus Krisztus Istennel kiengesztel minket és üdvözít; általa ismerjük meg Isten szeretetét; a szentség példaképe lesz számunkra; Jézuson keresztül részesülünk az isteni természetben. Az ünnep természetfölötti vonatkozásait nem iktathatjuk ki, karácsony csak akkor a szeretet ünnepe, ha az ünneplő számára a szeretet: Isten, illetve az Ő Fia. Az ember az igazi, végtelen szeretetet azáltal ismerte meg, hogy Isten szeretetből ajándékozta nekünk a Fiát. A Fiúisten az Atya és az irántunk való szeretetből lett emberré, vállalta az emberség minden terhét és szenvedését, egészen a kereszthalálig. Megtestesülésének egyetlen oka a szeretet volt, hiszen a Fiúnak, aki a változatlan, boldog és örök lét birtokosa, az emberi létre, korlátaira és szenvedéseire nem volt szüksége. Ezeket egyedül a szeretet miatt vette magára. Ha a szeretetet nem innen értelmezve ünnepeljük, akkor a karácsony a szeretet fogalmának torzulásai miatt csak emberi jócselekedetek és ajándékozások kiváltságos ideje, hatalmas, karitatív célú lelkesültség, fölbuzdulás az Istennel való találkozás misztériumában való részesedés nélkül. Amikor az ember ajándékot ad, ezzel elismeri: azért tud adni, mert Isten előbb adott neki; mindene Istentől való ajándék, s csak ezt adja tovább a másik embernek. Régen mindenkit megajándékoztak, aki az ünnep kapcsán bekopogott köszönteni, jót kívánni: egy-egy szem dióval, almával, süteménnyel stb. A kapott ajándék mindig utalt a karácsony misztériumára: Jézust, Máriát szimbolizálta. Az ajándékban tehát a megajándékozott a mennyország egy darabkáját kapta, ez volt az öröme is az ajándéknak. Az ajándék neve őrzi is némely vidéken ezt a jelentést, pl. Erdélyben: angyalfia. Így ajándékozzunk mi is! A karácsonyi liturgia Sajátossága a 4 szentmise: délután-estefelé és éjfélkor 24-én, valamint 25- én reggel (a pásztoroké) és a karácsonyi ünnepi szentmise (napközben). Karácsony vigíliája, december 24. (a nép nyelvén karácsony böjtje) az ősszülők, Ádám és Éva ünnepe, aminek szimbolikus tartalma is van: az Ószövetség megváltatlan világából, Ádám és Éva örökségéből az új Ádám fogadásának, egyúttal a halott természet életre igézésének, a kezdődő újnak s az emberi megújulásnak ünnepe. A középkori liturgia-magyarázat szerint az éjféli mise az Ige örök születését, a pásztorok miséje a megtestesült Ige földi születését, az ünnepi mise ezekkel együtt az ember kegyelmi újjászületését ünnepli. Az éjféli mise a törvény előtti időt is jelképezi, amikor még sötétség volt a földön. A hajnali mise a törvény alatti időt jelzi, annak halvány világosságával, egyben a Jézus születésének örömhírét elsőként halló és a betlehemi jászolhoz siető pásztorok emlékezetét őrzi. A nappali, ünnepélyes mise a kegyelem teljességének felel meg, amikor a lelkek napja, Jézus már fölkelt.

11 békesség a földön a jóakaratú embereknek! (Lk 2,14) A karácsonyi időszak a Vízkereszt utáni vasárnapig, Urunk megkeresztelkedésének ünnepéig tart. A karácsonyfa keresztény szimbolikája A feldíszített fenyőfa Isten ajándékozó szeretetét jeleníti meg számunkra, mellyel az embert visszafogadja kegyelmébe. Egyben az élet fája, mely a Paradicsom közepén a jó és a rossz tudásának fája mellett állt (Ter 2,9), s melyet a bűnbeesés után tüzes kard és kerubok zártak el az ember elől (vö. Ter 3, 24). A karácsony visszafogadja az embert a Paradicsomba: a fa ennek jelképe. Jele a betlehemi Újszülöttnek, az élet természetfölötti megújulásának, a kegyelemnek. Örökzöldje az örökkévalóságra, háromszög-formája a Szentháromságra, illetve az emberi élet céljára, fölfelé (Istenre) irányulására utal, ágai a keresztet idézik. Fényei a született Világosságnak, csillogása az örök dicsőségnek, ezüst díszei a betlehemi Gyermek emberi természetének, arany díszei isteni természetének jelei. A fára aggatott édességek (szaloncukor, mézes sütemények stb.) és gyümölcsök (alma, dió, füge stb.) arra utalnak, hogy a karácsonyban Isten Fia az ember számára a legédesebb eledelként jött el (vö. Zsolt 33,9). Régebben konszekrálatlan ostyadarabokat is aggattak a fára, mely Krisztusra, az Élet Kenyerére emlékeztető szentírási jel volt: A győztesnek az élet fájáról adok enni, amely Isten paradicsomában van (Jel 2,7). A színes üveggömbök az alma modern változatai. A különféle csillogó papírláncok, szalagok, angyalhajak utalnak a kígyóra, hatalmának megtörésére, illetve az üdvösség szolgálatába állítására, ami a karácsonnyal egyszer s mindenkorra megtörtént. Mivel a karácsony Mária istenanyaságának első kinyilvánítása, ezért a karácsonyfa szimbóluma Máriának, annak díszítettsége a kegyelemmel teljes (ékes) Istenanya jelképe is. Az arany a Gyermeknek, az ezüst Máriának a szimbóluma; a fény és a csillogás Mária tisztaságának a képe. A karácsonyfa tetejére helyezett dísz: arany vagy ezüst csillag, mely a betlehemi csillagra emlékeztet minket. Egyrészt Isten Fiának a jelképe, aki csillag Jákob törzséből (vö. Szám 24,17), másrészt azt jelképezi, hogy a karácsonyt ünneplő ember otthona ugyanaz a betlehemi barlang, mely fölött megállt a napkeleti bölcseket vezető csillag (vö. Mt 2,1-9). A karácsonyi ételek keresztény szimbolikája A karácsonyi kenyér, a kalácsfélék a földre szállt, megtestesült Ige misztériumára és az utolsó vacsora eucharisztikus rendelkezéseire emlékeztetnek. Régi szimbolikus magyarázat szerint a tej és a méz az emberi és isteni természetnek Jézusban való egyesülését, egységét jelképezi, a mézelő méh Jézus- és Mária-jelkép is. A mák (apró szemeivel) a gazdagság, bőség, végtelenség, ajándékozás jelképe. A dió ősi Krisztus-jelkép: amint a dióbél a héjában, úgy rejtőzködött a Megváltó Anyja méhében, majd sziklasírjában, hogy utána az embereknek karácsonyi üdvössége, húsvéti eledele és öröme lehessen. A dió termékenységszimbólum is, a külső (zöld), keserű burok a szenvedésre, a kemény csonthéj a keresztfára, a belül levő édes mag az isteni életre utal, melyért az embernek fáradoznia kell. Az alma a diónál is jellegzetesebb gyümölcse a karácsonyi asztalnak. Az alma az élet fájának gyümölcse, belőle sarjadzik Jessze vesszeje, melynek virága Mária, almája a kisfia (vö. A kis Jézus aranyalma, Boldogságos Szűz az anyja gyermekdal). Az alma tehát a karácsonyi ünnepkörben a Kisdednek, Isten hozzánk való szerelmének jelképe, egyben a megromlott világ orvosa is a kis Jézus (amit az alma elrontott, alma teszi jóvá ). A kis Jézus uralkodói jelvénye, de jelenti magát az Újszülöttet, Isten ajándékát, a tudás fájának és a szeretetnek a gyümölcsét is. A Magyar katolikus lexikon alapján összeállította L. B. 11 Minden kedves olvasónknak boldog karácsonyi ünnepeket és áldásokban gazdag új esztendõt kívánunk! Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: ma megszületett a Megváltó, az Úr Krisztus, Dávid városában! (Lk 2,11)

12 Gyertya Íme a szűz méhében fogan és fiút szül, Az égből színméz 12 Kis karácsonyfagyertya. Szép fehér. Felül törött. Talán semmit se ér. A belén észrevenni már, hogy égett. S én mégse dobom el mint semmiséget. Nézem, elémbe állítom, Majd a kezembe forgatom. A cirádáit, ferdeségét, törött voltát, sok betegségét mind tudom már, mind ismerem. Igénytelen, értéktelen. Szépsége, ékessége, ára nincs semmi. Mégse dobom el. Félreteszem karácsonyfára. Majd a lángjába néz szemem, s nem lesz nekem igénytelen, értéktelen. Sok betegsége, ferdesége, törött volta nem semmiség-e, ha ott lobog az ágon, s vezérlőm, világom, útmutató fény Betlehem felé? Tekintetem sugarát issza, lelkem száll századokon vissza: a nagy csodát csodálja újra és megremeg belé. Magában semmi. Félredobnám. De ha zöld fenyőről ragyog rám, a szívem fölviszi az égig, az eget meg lehozza hozzám. Kezembe forgatom, nézegetem, s valami egyre azt súgja nekem, hogy ez a kis gyertya az életem. Görbe, törött, beteg. Valami, amit senki nem keres, mert észrevenni nem is érdemes. Végigélni se volna érdemes, ha nem lenne karácsony ha ki nem gyúlhatnék sokadmagával karácsonyesti csodálatos fákon ha Betlehem felé utat mutatva, nem ragyoghatna, nem világolhatna, végigélni se volna érdemes. De van karácsony, s én úgy szeretem kis gyertyaéletem. Ameddig karácsonyra vártam, értelmét, célját soká nem találtam. Míg egy szép angyalénekes, halk estén Betlehembe értem, s fel nem ujjongtam: Most már értem, Most már tudom, miért is élek ezen a nagy sötét világon: hogy világítson kicsi gyertyalángom előre, Betlehem felé és megváltatlan, Megváltóra váró, sok emberszív dobbanjon meg belé. Kis karácsonyfagyertya. Szép fehér. Felül törött. Talán semmit se ér. De ha zöld fenyőről ragyog rád, a szíved felviszi az égig, az eget meg lehozza hozzád. Az égből színméz csörgedez, a légben illat lengedez. Mozdul az ég, áll a csillag, ég kapui már kinyílnak. Messiásunk születik ma. Ó pásztorok, figyeljetek! Új dalt dalol angyalsereg: Dicsőség a nagy Istennek! Békesség a jó embernek! Messiásunk születik ma. Felserkennek a pásztorok, a szívük hangosan dobog. Viszik nyájuk kis bárányát, jámbor szívük színaranyát, Kisded örömére. Én is sietve elmegyek és elviszem a szívemet. Aranyalma kis Jézusnak, néki adom ajándéknak. Legyen övé mindörökre! Harsányi Lajos Túrmezei Erzsébet Jegyezvén szalmaszállal Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik. Hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi, emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennük lévő rosszat. Wass Albert mindig és mindig: bűnökben édesült, iramult napok habjaiban fuldokló emberek, egy szalmaszállal, tudjátok-e? talán a menthetetlent mentitek. kívül és belül: poklosan örvényült, háborult világ, de a remény sohasem meghaló, ha minden utolsó szalmaszál ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ! Nagy Gáspár

13 és Emmánuelnek fogják hívni. (Iz 7,14) Roráte Adventben a csípős hajnalok többről szólnak, mint a koránkelésről. A karácsonyt megelőző négyhetes időszak lehetőséget ad a kellő felkészülésre. A hétköznap hajnali roráték alkalmával többen vannak a templomban, mint egyébként! Hazatérve magukkal viszik azt a hangulatot, ami átalakítja minden zugát a világnak. Az elhatározások, a lemondások, a felajánlások erőt adnak. Nem is olyan nehéz felkelni és várakozni Isten Fiára... Az adventi felkészülés szép eszköze a családban az adventi koszorú készítése és a közös gyertyagyújtás. Ez megismétlődhet minden adventi hétvégén, vagy akár minden este. Az adventi koszorú három lila és egy rózsaszín gyertyája advent négy vasárnapját jelzi. Az első, a második és a negyedik vasárnapon a lila gyertyát gyújtjuk meg, a harmadik vasárnapon a rózsaszínűt. Az egymás után fellobbanó gyertyák növekvő fénye jelzi, hogy karácsonyhoz közeledve múlik a bűn sötétsége, és növekszik a fény. Karácsonykor maga a Fény, Jézus Krisztus jön közénk. Az adventi koszorú örökzöld fenyőlevelei Jézus halált legyőző örök szeretetére emlékeztetnek. A gyertyagyújtás legyen igazi családi ünnep! Rakjunk rendbe a szobát, ahol összejövünk! A bevezető ének után olvassunk fel egy részletet a Szentírásból vagy az Adoremusból! Rövid csend után osszuk meg egymással, hogy mit jelent számunkra a hallott szentírási szakasz! Végül saját szavainkkal, könyörgéseinkkel fogalmazzuk meg hálaadásunkat, kéréseinket, majd a közösen elimádkozott Miatyánkkal, Üdvözléggyel és énekkel zárjuk a családi adventi gyertyagyújtást. Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, elvesznél, hogyha nem születne meg a szívedben! szoktuk idézni egy misztikus szerzetes mondását. Ha sikerül szeretetben növekednünk az advent folyamán, igazi lesz a karácsonyunk. Az adventi négy gyertya neve: 1. Becsületesség Éljetek becsületesen, amint a nappalhoz illik ( ) ne civakodva és viszálykodva! ( ) Öltsétek magatokra Jézus Krisztust. (Róm 13,13) Mit jelent ez számomra? A becsületes ember mindig igazat mond, senki és semmi kedvéért nem hazudik az igazságot azonban mindig megvédi. A becsületes embernek bármilyen értékes dolgunkat oda merjük adni, mert tudjuk, hogy jobban vigyáz rá, mint a sajátjára. A becsületes ember a rábízott feladatot, munkát elvégzi, és a legjobb tudása szerint oldja meg. A becsületes ember kész elismerni, ha tévedett, és elfogadni a másik igazát. Keresztény értelemben becsületes ember az, aki Jézusba öltözik, vagyis a szeretetbe. 2. Megtérés, bűnbánat Térjetek meg, elközelgett a menynyek országa! (Mt 3,2) Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét! (Mt 3,8) A neheztelés, a harag akadályait ilyenkor elhárítom a szívemből. Nemcsak magamban tartok bűnbánatot, hanem elvégzem az adventi szentgyónást. Az érkező nagy Vendéget tiszta szívbe akarom fogadni. A megtérés a jótettek gyümölcseivel válik konkréttá. Minden nap gyűjtöm a jótetteket Jézus iránti szeretetből. 3. Öröm Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag! (Iz 35,1) Az Úr lelke rajtam: ő kent föl, hogy örömhírt vigyek. (Lk 4,18) Küldetésem, hogy környezetemben, mely gyakran a puszta, a sivatag képét és érzését adja, az öröm hordozója legyek! Igyekszem mindenkiről jót mondani, az egység, a béke örömét vinni oda, ahol egyenetlenséget látok. A keresztény egyenruhája az öröm mondta Teréz anya. 4. Mária Íme a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Mt 1,24). Kövessem Máriát, aki példakép a hitben és a szeretetben. Adjak helyet magamban Jézusnak, készítsek helyet Jézusnak! Ő az élő hit és a megélt szeretet által meg akar születni bennem és közöttünk. Mária Jézust adta a világnak. A kereszténynek is ez a hivatása, hogy Jézust adja a világnak. Adventi imádság Gál Viktorné Ili Jöjj el népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel! Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe esünk, s észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók szeretnénk lenni, hiányzik belőlünk az erő és a bizalom, amikor ellene akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk és alul maradunk. Jöjj Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére a gyarló gyönge embernek. Jöjj el isteni dicsőség fénye! Jöjj el isteni erő és bölcsesség, tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat, erősítsd bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül fölveszel az örök hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél fel. Ámen. 13

14 Anyakönyvi hírek A keresztség felvétele által tagjai lettek Krisztus testének, az Egyháznak: Mihalicska István Tartóczky Szilvia Ádám Mihalicska István Tartóczky Szilvia Balázs Fritz Zsombor Szénási Katalin Eszter Kiss Sándor Gábor Horváth Zsuzsanna Sándor Szabó Péter Fritz Gyöngyi Bence Lászó Medovárszky Zoltán Szeles Zita Anna Szeles Szabolcs Dr. Korbácska Zsófia Panna Mivel Isten egyszülött Fia minket részesíteni akart istenségében, magára vette természetünket, emberré lett, hogy az embert istenivé tegye. Aquinói Szent Tamás Krisztusban testvéreink, akik a közelmúltban költöztek át az Örök Életbe: Dr. Rédai Lajos Özv. Pósa Jánosné Forrai Ilona Ifj. Mérfalvi Nándor Ribizsár Gyula Fürdök Károly Bárány Mihály Özv. Simándi Ferencné Bicskei Katalin Savanya András Agárdi Éva Rill Elisabet Özv. Dr. Sand Henrikné Klekner Valéria Hedvig Özv. Dr. Hires Józsefné Bernáld Emília 14 Könyvajánló: Mindenem megvan Chiara Luce Badano élete Hegyek és a tenger. Sport és barátok. Nagy ideálok és tiszta hit. Ez Chiara Badano világa. 18 évesen azonban ágyhoz köti a betegség. Többé nem tud lábra állni. Mosolyogni annál inkább. Fut az Ég felé, és magával ragad mindenkit, akivel találkozik. A Fény nevet adják neki szeptember 25-én avatták boldoggá. Chiara Badano egy közülünk. A róla szóló kis könyv rengeteg ember életébe hozta el azt a fényt, amit Chiara Luce neve is jelez: nem csupán gyermeküket elvesztő szülőknek, betegséggel küszködőknek, hanem a legkülönfélébb embereknek, családanyáknak, fiataloknak, kamaszoknak, papoknak. Michele Zanzucchi: Mindenem megvan c. könyve most magyarul is olvasható, és 1500 Ft-ért megvásárolható.

15 Gyerekoldal Karácsonyi totó Legutóbbi rejtvényünk megfejtése: MENNYORSZÁG. Helyes megfejtést küldött be: Dávid Zsófia. Gratulálunk! A totó helyes megfejtése beküldői között ezúttal is könyv jutalmat sorsolunk ki. A következő címre várjuk a válaszokat: Beküldési határidő december 31. A nyertest -ben értesítjük. 1. Elközelgett a Megváltó érkezésének ideje. Isten elküldte az utolsó prófétát, aki már nemcsak jövendölt Jézus eljöveteléről, hanem találkozott is vele. Ez a próféta: 1. Zakariás 2. Izajás x. Keresztelő János 2. Jézus születését Gábriel angyal adta hírül Máriának. Hol tudta meg Mária az örömhírt? 1. Jeruzsálemben 2. Názáretben x. Betlehemben 3. Jézus a népszámlálás alatt született. Melyik császár rendelte el a népszámlálást? 1. Augustus rendelte el, hogy írják össze a földkerekség lakóit 2. Tiberius, uralkodásának 15. évében x. Heródes rendelte el a gyermekmészárlás előtt 4. Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul nektek és majd az egész népnek. Ma született a Megváltótok. Kiknek adta hírül az angyal e szavakkal a Megváltó születését? 1. A napkeleti bölcseknek 2. A pásztoroknak x. A többi angyalnak 5. A Kisdedet először köszöntötték: 1. Az egyszerű pásztorok 2. Agg Simeon x. A napkeleti bölcsek 6. A napkeleti bölcsek, amikor Jézust köszöntötték, aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékul. Mi a tömjén? 1. Nemesfém 2. Különleges keleti csemege x. Fehéres-sárgás színű gyanta, füstölögtetésével áraszt jó illatot 7. Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség az Istennek tetsző embereknek. Kik imádkoztak így? 1. Az angyalok serege 2. A pásztorok x. A napkeleti bölcsek 8. Hol született Jézus? 1. Betlehemben, József rokonainál 2. Betlehemben egy istállóban x. Názáretben 9. Heródes féltette a hatalmát Jézustól, ezért a két éven aluli fiúkat megölette. Rájuk emlékezünk december 28-án. Hogy nevezzük őket? 1. Aprószenteknek 2. Mindenszenteknek x. Apró- vagy Mindenszenteknek 10. Heródes haragja elől a Szent Család elmenekült. Hová menekültek? 1. Erzsébethez és Zakariáshoz 2. Egyiptomba x. Názáretbe 11. A karácsony ünnepe: 1. December December 26. x. December Jézus születése után a nyolcadik napon volt a névadás ünnepe. A Jézus név jelentése: 1. Megváltó 2. Felkent x. Előhírnök 13. Születése után negyven nappal Jézust bemutatták a templomban. Ekkor jelen volt két idős ember is: 1. Zakariás és Erzsébet 2. Ábrahám és Sára x. Agg Simeon és Anna 15 Színezö Nyelvhasználatunkban ismert kifejezés a Kiskarácsony és Nagykarácsony. A Nagykarácsony elnevezés magát a Karácsony ünnepét jelenti. Melyik ünnep a Kiskarácsony? 1. Újév napja 2. December 25. x. December 6.

16 Állandó programok Szent Erzsébet-templomban Egész napos szentségimádás: a hónap 2. szerdáján (8.00 szentségkitétel, laudes; 8.30 ima a magyar nép lelki megújulásáért; rózsafüzér; vesperás) Szentségimádás: a hónap első csütörtökén Engesztelő imaóra: kéthetente pénteken Rózsafüzér Társulat közös imádsága: a hónap első vasárnapján Szent Mónika imacsoport: a hónap utolsó szerdáján Rászorulók, hajléktalanok fogadóórája: csütörtök Teréz anya templomban Baba-mama klubfoglalkozás: minden szerdán Máriás Papi Mozgalom Fatimai engesztelő imaközösség: a hónap utolsó péntekén Kisgyermekes családok miséje: minden hónap 2. vasárnapján Rózsafüzér imádság: minden szombaton Szentségimádás: a hónap első péntekén Teréz anya templom nyitva tartása: péntek, szombat, vasárnap HAVI ÉLETIGÉK December Istennél semmi sem lehetetlen. (Lk 1,37) Január A hívők sokaságának egy volt a szíve-lelke. Egyikük sem mondott birtokából semmit sem a saját tulajdonának, hanem mindenük közös volt. (ApCsel 4,32) CSOPORTOK (szeptembertől júniusig a plébánián) Gimnazisták: péntek Szent Jeromos egyetemista csoport: hétfő Keddi egyetemista csoport: kedd Ifjú házascsoport: kéthetente vasárnap Családcsoport: péntek (páratlan héten) Újhajtás csoport (fiatal szülők 1): a hónap 2. vasárnapján Búzaszem csoport (hittanos szülők 2): a hónap 1. vasárnapján Baba-mama klub: szerda (Teréz anya templom) Katekumen csoport: kedd Szent Cecília énekkar: kedd Schola kezdők: péntek Schola haladók: péntek Karitász csoport: a hónap első hétfőjén Rózsafüzér Társulat: (a templomban) a hónap első vasárnapján Szent Mónika imacsoport: a hónap utolsó szerdáján Bibliakör: csütörtök Életige kör: a hónap 2. péntekén Magyarok Nagyasszonya idősek klubja: a hónap 1. és 3. szerdáján MISEREND Szent Erzsébet-templomban Hétköznap: Vasárnap: 7.30, 9.30, Adventi időszakban: H, K, Sze reggel 6.00 roráté misék, utána plébánián agapé Év végi ünnepi miserend: December 24.: (családok miséje) (éjféli szentmise) Dec. 25. Karácsony: 7.30, 9.30, Dec. 26. Szent Család vas.: 7.30, 9.30, Dec. 31. Szilveszter: (hálaadó mise) Január 1. Újév: 9.30, (Szűz Mária, Isten anyja főünnep) Január 2. Vízkereszt: 7.30, 9.30, Teréz anya templomban Kedd: 7.00 (Advent idején elmarad) Péntek: Szombat: (vasárnap előesti mise) Vasárnap: Év végi ünnepi miserend: December 24.: (éjféli szentmise) Dec. 25. Karácsony: Dec. 26. Szent Család vas.: Január 1. Újév: (Szűz Mária, Isten anyja főünnep) Január 2. Vízkereszt: TOVÁBBI programok (Szentmisék a MISEREND-nél!) December 21. kedd A Tisza-parti Általános Iskola karácsonyi koncertje az Erzsébet-templomban 24. péntek (Karácsony vigíliája) Hittanosok karácsonyi műsora az Erzsébet-templomban 24. péntek (Karácsony vigíliája) Karácsonyi zenés áhítat mindkét templomban 25. szombat (Karácsony) Karácsonyi zenés áhítat a Teréz anya templomban Az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadványa az (Nemzeti Civil Alapprogram) fő támogatásával Megjelenik negyedévente 1000 példányban Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Kiss Imre Szerkesztők: Kószó Edit, Lázárné Tóth Beáta, Moser Erika Műszaki szerkesztő: Siklós Róbert Nyomdai munkálatok: Tiszapress Nyomda Kft. Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia 6726 Szeged, Torontál tér 4. Telefon/fax: (62) Mobil: 20/ Weboldal: Irodai órák: hétfőtől péntekig és Templomaink: Árpád-házi Szent Erzsébet-templom Székely sor 2. (Plébániatemplom) Kalkuttai Boldog Teréz anya templom Fő fasor 101. Az egyházközségben szolgáló atyák: Dr. Kiss Imre plébános, általános püspöki helynök Perlaki Flórián lelkész Az újság megjelentetéséhez anyagi támogatásokat elfogadunk! Írásaikat, véleményeiket az újság címére várjuk:

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...?

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? 2013. november 17. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele I/10. szám Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? Képzeljük csak el, Jézus Rómában a Szent Péter bazilikáról

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben